PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD EZREE BIN ABDULLAH
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
PROF. MADYA Ts. Dr. MOHD EZREE BIN ABDULLAH

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2014)
SARJANA KEJURUTERAAN JALAN RAYA & PENGANGKUTAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2006)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (2003)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : TRANSPORT
Field (KPT) : Ground Transport
Field of Specialization (KPT) : Ground Transport

Warm Mix Asphalt
Long Term Pavement Performance Monitoring and Assessment
Green Pavement Technology

Asphalt binder modification
Green and Recycle Material Application

DateDescription
05/07/2021 - Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Penyelidikan Tanah Lembut (RECESS)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Advanced Pavement Material (PAVE-MAT)
01/01/2018 - 31/12/2022 Penyelidik Kanan
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Penyelidikan Tanah Lembut (RECESS)
01/02/2022 - 30/06/2022 Timbalan Pengarah (Jaringan Masyarakat dan Pemindahan Ilmu)
Pusat Hubungan Industri dan Masyarakat
01/07/2020 - 31/01/2022 Timbalan Pengarah
Pusat Hubungan Industri dan Masyarakat
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Smart Driving Reseach Centre (SDRC)
01/08/2017 - 14/03/2019 Pengarah
Pejabat Hubungan Universiti dan Industri
15/01/2016 - 31/12/2017 Penyelidik Kanan
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Penyelidikan Tanah Lembut (RECESS)
01/06/2017 - 31/07/2017 Menjalankan Tugas Penolong Naib Canselor (HIM)
Pejabat PNC (Hubungan Industri Dan Masyarakat)
01/08/2015 - 31/07/2017 Pengarah
Pejabat PNC (Hubungan Industri Dan Masyarakat), Pejabat Hubungan Universiti Dan Industri
01/06/2015 - 31/05/2017 Ketua Jabatan
Pejabat PNC (Hubungan Industri Dan Masyarakat), Pejabat Hubungan Universiti Dan Industri
01/02/2015 - 31/12/2016 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Infrastruktur dan Geomatik
01/06/2015 - 31/07/2015 Ketua Jabatan
Pejabat PNC (Hubungan Industri Dan Masyarakat), Pejabat Hubungan Universiti Dan Industri
01/09/2008 - 31/08/2010 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Infrastruktur dan Geomatik

DS54 Profesor Madya

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2014 - 31/12/2014 International Seminar On Sustainable Construction (ICSC), (LIES 2014)
Chair Person Antarabangsa
22/11/2007 - 31/12/9999 Road Engineering Association Of Asia and Australasia (REAAA)
Ahli Antarabangsa
15/05/2005 - 31/12/9999 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Siswazah Kebangsaan
26/01/2019 - 25/01/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
23/03/2007 - 31/12/9999 Road Enginering Association Of Malaysia (REAM)
Ahli Kebangsaan
06/12/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Highway Engineering [BFC31802], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Highway Engineering [BFC31802], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Engineer And Society [BFC32202], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Highway Engineering [BFC31802], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Engineer And Society [BFC32202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Highway Engineering [BFC31802], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Highway Engineering [BFC31802], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Traffic Engineering And Safety [BFC32302], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2018 Highway Engineering [BFC31802], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Highway Engineering [BFC31802], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Advanced Pavement Materials [MFH10203], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Advanced Pavement Materials [MFH10203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Highway Engineering [BFC31802], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Highway Engineering [BFC31802], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Highway Engineering [BFC31802], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Traffic Engineering And Safety [BFC32302], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Highway Engineering [BFC31802], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Highway Engineering [BFC31802], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Traffic Engineering And Safety [BFC32302], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2010 Advanced Traffic Engineering And Safety [MKA2113], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Environmental Engineering And Transportation Laboratory [BFC3121], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Highway Engineering [BFC3042], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Engineering Geology [BFC3013], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Highway And Transportation Management [BPF3183], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Highway Engineering [BFC3042], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Highway Engineering [BFC3042], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Engineering Geology [BFC3013], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Highway Engineering [BFC3042], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Traffic Engineering And Safety [BFC3082], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Fire Alarm And Building Transportation [BFB4033], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Traffic Engineering And Safety [BFC3082], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
M100 Performance-based characterization of composite crumb rubber modified asphalt mixture Ketua 14/04/2025
M099 Preparation, Modification Mechanism and Performances of Asphalt Binder With Waste Tyre Rubber Ketua 31/10/2023
H833 FEASIBILITY OF PALM OIL MILL SLUDGE AS BIO-MODIFIER IN PAVEMENT MATERIALS Ahli 14/02/2023
Z001 Projek Pemerkasaan Jalinan Indutri Impak Tinggi Ahli 31/12/2022
Z002 Dana Projek Impak Sosial Universiti untuk Masyarakat (U4S) Ahli 31/12/2022
H378 Insentif Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi 2018 Ahli 31/10/2022
Z003 Pemindahan Ilmu dan Pembangunan Modal Insan Terhadap Sekolah Angkat UTHM Ketua 30/06/2022
H115 INVESTIGATION OF NANOFLAKES ZINC OXIDE AS ADHESION IMPROVER FOR ASPHALT MIXTURE Ahli 30/06/2021
H222 The Effectiveness of Mobile Exploratory Learning for Enhancing Computational Thinking Skills among Secondary School Students Undertake Computer Science Subject Ahli 30/06/2021
M003 KAJIAN PENILAIAN ALAM SEKITAR UNTUK PARLIMEN SIMPANG RENGGAM Ketua 30/06/2021
H377 River Water Quality Assessment at Sungai Benut in Simpang Renggam, Johor Ahli 31/01/2021
H265 Evaluation of blending, mixing and compaction parameters of RubberIsed Modified Asphalt Concrete for producing Warm Rubberised Asphalt Using Chemical Amines Ahli 31/12/2020
A053 Pengurusan Sistem Ternakan Ikan Siakap Yang Mampan Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Ketua 30/06/2019
1546 A New Approach of Using Natural Fibres-Based Polymer Composite for Dynamic Vibration Absorber Ahli 30/04/2019
U669 High Temperature Characteristics Of Warm Mix Asphalt Mixtures With Nanoclay and Chemical warm Mix Asphalt Modified Binders Ketua 15/04/2019
A058 NBOSS 4 - Program Duta Universiti (Fokus Luar Bandar) Di bawah Inisiatif Kerjasama Universiti, Program Transformasi Luar Bandar, Strategi Lautan Biru Kebangsaan 4 Ketua 31/12/2018
A059 Program Pengukuhan Kerjasama Akademia Industri Ketua 31/12/2018
A098 Program Educate Malaysia dan Duta Universiti di Bawah Program Transformasi Luar Bandar, Inisiatif Kerjasama Universiti (NBOS4) Ahli 31/12/2018
U636 Investigation of Cost Implication on Construction Waste Management at Southkey Mosaics Site, Johor Ahli 31/07/2018
U690 Insentif Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi 2016 Ahli 31/03/2018
U397 Penubuhan Taman Sains Akuakultur UTHM (UTHM Aquaculture Science Park) Melalui Pengambilalihan Projek Ternakan Ikan Dalam Tangki Berdensiti Tinggi Pagoh Dengan Kerjasama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Ketua 15/02/2018
U695 Performance evaluation of warm mix asphalt rejuvenated with jatropha curcas oil Ketua 31/01/2018
1452 IDENTIFICATION OF HAZARDOUS ROAD LOCATIONS FOR MOTORCYCLES BASED ON DESIGN CONSISTENCY AND CRASH MODEL ALONG JOHOR FEDERAL ROADS Ahli 31/12/2017
1455 BIODEGRADATION OF MALAYSIAN CONTAMINATED SOIL USING LOCAL BACTERIA BY HYBRID ELECTRO-BIOREMEDIATION TECHNIQUE Ahli 31/12/2017
1458 INVESTIGATION ON CHARACTERISTICS OF TITANIUM DIOXIDE NANOFLOWERS AS NEW ADDITIVE TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION OF ASPHALT MIXTURE PRODUCTION Ketua 31/12/2017
G006 Integrated seismic system for underground mapping Ahli 31/12/2017
I007 SELF-LIFTED STAND FOR MOTORCYCLE SAFETY (SMARTS) Ahli 30/11/2017
U388 Performance of Warm Mix Asphalt (WMA) Incorporating Recycle Waste Material Ahli 30/11/2017
1479 The Characterization of Indoor Fungal Contamination at Malaysian Buildings Based on High Humidity in Tropical Climate by Using Molecular Techniques Ahli 30/06/2017
1484 Pengurangan Sisa Makanan Menggunakan teknik Pengkomposan Berasaskan Teknologi Hijau Ahli 31/03/2017
U090 Road Safety User Behaviour Toward Safer Driving Using Phychological and Spiritual Approaches Ahli 31/03/2017
E040 Innovative Technique To Remediate The Barren Acidic Slope Ahli 30/11/2016
A038 A Pilot Test On The Installation Of Self Cleaning Solar As An Alternative Power Supply For Shrimp Pond Ketua 31/10/2016
B060 THE HYDROCARBON FROM MICROALGAE VIA PHYCOREMEDIATION Ahli 31/10/2016
U101 Spatial Classification of Land Use and Land Cover Type Using Remote Sensing Technique in Batu Pahat District Ahli 01/10/2016
U228 A Comparative Study On The Effect Of Virtual Field Trips (VFLs) Through Video Aided Learning (VAL) And Traditional Learning Approaches On Students Knowledge Acquisition Ketua 31/07/2016
U275 An Intervention OF Safety Helmet Usage Based On Technology Acceptance Mode Ahli 31/07/2016
A063 Design and Installation of Efficient Water Supply System for Existing Application Ketua 30/06/2016
A035 Site Infrustructure Module (SIM SERVER)- Server Box Insulation for Noise and Vibration Absorption Ahli 30/06/2015
A034 Bus Black Box With OBD Board- Bus Fleet And Safety Management Ketua 31/12/2014
0712 Study on the Premature Failure of Asphalt Concrete in the Tropical Climate Ahli 28/02/2013
C002 Kajian "Graduate Employability (GE) Graduan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Ahli 31/12/2010
0376 Utilization of Model Road Maintainance System (VRMS) for Rural Village Access Road to Ensure Access Reliability and Cost Effective Long Term Road Pavement Performance Ahli 31/05/2010
S005 Development Of High Speed Multiple Sensor Weigh In Motion System Ahli 31/05/2009
0287 A Study on the Effectiveness of Traffic Sign Ketua 31/12/2008
0135 Ventilation Efficiency in Buildings with Atria in the Tropics Ketua 30/09/2007

Book
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2011) 50 Alumni Uthm Kejayaan Didikan Plsp-Ittho , UTHM , 35, ISBN:9789675457326
General Publications
Saizalmursidi Md Mustam, Mohd Ezree Abdullah, Nik Hisyamudin Muhd Nor, Nadirul Hasraf Mat Nayan, Dzulfitry Ameen IskandarIshak Baba, Nor Hazana Abdullah, Suraya Hani Adnan, Al Emran Ismail, Shahiron Shahidan, Faisal Sheikh Khalid & Muhammad Suhaimi Sulong
(2021) Garis Panduan Pelantikan Sekolah Angkat, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Ezree Abdullah, Saizalmursidi Md Mustam, Nik Hisyamudin Muhd Nor, Nadirul Hasraf Mat Nayan, Ishak Baba, Nor Hazana Abdullah, Suraya Hani Adnan & Al Emran Ismail
(2021) Garis Panduan Penganjuran Program Hubungan Masyarakat, UTHM , 1, ISBN:-
Saizalmursidi Md Mustam, Mohd Ezree Abdullah, Nik Hisyamudin Muhd Nor, Nadirul Hasraf Mat Nayan, Nafarizal Nayan, Khairun Nidzam Ramli, & Hairulnizam Mahdin
(2021) Garis Panduan Penubuhan Living Lab, UTHM , 1, ISBN:-
Hisyamudin, M.N.N., Ezree, A., Saizalmursidi, M.M., Nadirul Hasraf, M.N., Masiri Kaamin, Rafidah Hamdan, Mohd Saifullah Rusiman, Muhammad Akmal Johar, Md Saidin Wahab
(2020) Garis Panduan Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Universiti (Loi/Nda/Mou/Moa), UTHM , 1, ISBN:-
Hisyamudin, M.N.N., Nadirul Hasraf, M.N., Ezree, A., Saizalmursidi, M.M., Masiri Kaamin, Rafidah Hamdan, Mohd Saifullah Rusiman, Muhammad Akmal Johar, Md Saidin Wahab
(2020) Polisi Hubungan Industri Uthm, UTHM , 1, ISBN:-
Rafizah Mohd Hanifa, Ida Aryanie Bahrudin, Shamsul Mohamad, Rosfuzah Roslan, Ezree Abdullah
(2014) Dat 10503 - Introduction To Information Technology 2nd Version, UTHM , 1, ISBN:-
Abdullah, M.E
(2014) Fkaas Cemerlang Di Itex 2014, Diges FKAAS
Shamsul Mohamad
(2012) Introduction To Information Technology, UTHM
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2012) Kembara Ke Michigan Technological University, Usa , DIGES FKAAS ISSN 22318232
Journal
Muhammad Azhiim Kamarulzaman, Nurul Hidayah Mohd Kamaruddin, Khairul Nizam Mohd Yunus, Wan Nur Aifa Wan Azahar, Mustafa Kamal Shamshuddin, Mohd Ezree Abdullah2
(2022) Adhesion Characterization Of Palm Oil Mill Sludge Modified Asphalt Binder, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING (IJIE) , UTHM , 9, 107, ISSN:26007916
Samsuri, Nur Shahira; Hassan, Norhidayah Abdul; Kamaruddin, Nurul Hidayah Mohd; Hainin, Mohd Rosli; Abdullah, Mohd Ezree; Mohd Yunus, Mohd Khairul Nizam
(2020) Physical And Rheological Characterization Of Waste Engine Oil In Aged Asphalt Binder, JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE, AMERICAN SCIENTIFIC PUBLISHERS , 2, 1, ISSN:15461963
Lim Wei May, Raha Abd Rahman, Mohod Farid Hassin, Jezan Md Diah, Nordiana Mashros,Mohd Ezree Abdullah, Mohd Idrus Bin Mohd Masirin
(2019) An Overview Of The Practice Of Traffic Impact Assessment In Malaysia , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 5, 914, ISSN:22498958
ROSNAWATI BUHARI, MOHD EZREE ABDULLAH , MOHD KHAIRUL AHMAD, CHONG AI LING, SITI KHATIJAH ABU BAKAR, ROSLI HAININ
(2019) Fatigue Performance Of Titanium Dioxide Modified Asphaltic Concrete, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, World Academy of Research in Science and Engineering , 11, 131, ISSN:22783091
ROSNAWATI BUHARI, MOHD EZREE ABDULLAH , MOHD KHAIRUL AHMAD, NURFAREESYA ZABEDI, SITI KHATIJAH ABU BAKAR
(2019) Moisture Susceptibility Of Modified Asphalt Concrete Containing Titanium Dioxide, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, World Academy of Research in Science and Engineering , 11, 140, ISSN:22783091
Norhidayah Abdul Hassan, Nur Azni Ruzi , Nurul Athma Mohd Shukry, Ramadhansyah Putra Jaya, Mohd Rosli Hainin, Nurul Hidayah Mohd Kamaruddin, Mohd Ezree Abdullah
(2019) Physical Properties Of Bitumen Containing Diatomite And Waste Engine Oil , MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES, UTM PRESS , 8, 528, ISSN:22895981
Ainul Husna Mohd Yusoff, Salihatun Md Salleh, Mohd Ezree Abdullah, Izzuddin Zaman, Mohd Hatta Md Hani, Waluyo Adi Siswanto, Wan Azlan Wan Mahmud
(2018) Experimental Evaluation Of Fish Feeder Machine Controller System, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING , UTHM , 12, 218, ISSN:2229838X
Kabiru Abdullahi Ahmad, Norhidayah Abdul Hassan, Mohd Ezree Abdullah, Munder A.M. Bilema, Nura Usman, Al Allam Musbah Al Allam, Mohd Rosli Bin Hainin,
(2018) Image Processing Procedure To Quantify The Internal Structure Of Porous Asphalt Concrete, MULTIDISCIPLINE MODELING IN MATERIALS AND STRUCTURES, Emerald Publishing Limited , 6, 206, ISSN:15736105
Nurul Athma Mohd Shukry, Norhidayah Abdul Hassan, Mohd Ezree Abdullah, Mohd Rosli Hainin, Nur Izzi Md. Yusoff, Mohd Zul Hanif Mahmud, Ramadhansyah Putra Jaya, Muhammad Naqiuddin Mohd Warid and Mohd Khairul Idham Mohd Satar
(2018) Influence Of Diatomite Filler On Rheological Properties Of Porous Asphalt Mastic, INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING, Taylor and Francis Ltd. , 6, 1, ISSN:10298436
Abdullah M.E., Masek A., Shamshuddin M.K., Bahrudin I.A., Bujang I.Z.
(2017) A Comparative Study On The Effect Of Virtual Field Trips (Vfts) Through Video Aided Learning (Val) And Traditional Learning Approaches On Students Knowledge Acquisition, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1, 4036, ISSN:19366612
Kabiru Abdullahi Ahmad, Mohd Ezree Abdullah, Norhidayah Abdul Hassan, Hussaini Ahmad Daura, Kamarudin Ambak
(2017) A Review Of Using Porous Ashalt Pavement As An Alternative To Conventional Pavement In Stormwater Treatment, WORLD JOURNAL OF ENGINEERING, Emerald Group Publishing Ltd. , 8, 355, ISSN:17085284
How Chui Wei, S.M Salleh, Abdullah Mohd Ezree, I. Zaman, M.H Hatta, B.A. Md Zain, S. Mahzan, M.N.A. Rahman and W.A.W Mahmud
(2017) Improvement Of Automatic Fish Feeder Machine Design , JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES , UTHM , 10, 1, ISSN:17426588
Bahrudin, Ida Aryanie; Hamid, Mariam Abdul; Mohd Dzulkifli, Syarizul Amri; Abdullah, Mohd Ezree
(2017) Introduction Of Database Concept Courseware Evaluation Using One-Group Pre-Test Post-Test Experimental Design, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1, 4014, ISSN:1936-6612
K.W. Hor, S.M Salleh, Abdullah, Mohd Ezree, I. Zaman, M.H. Hatta, S. Ahmad, A.E Ismail,W.A.W Mahmud
(2017) Technology Model Of Aquaculture Production System, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, Institute of Physics Publishing , 10, 1, ISSN:17426588
Ambak K., Harun N.E., Rosli N., Daniel B.D., Prasetijo J., Abdullah M.E., Rohani M.M.
(2016) Driver Intention To Use Electric Cars Using Technology Acceptance Model, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 2, 1528, ISSN:18196608
Abdullah M.E., Zamhari K.A., Hainin M.R., Oluwasola E.A., Hassan N.A., Yusoff N.I.M.
(2016) Engineering Properties Of Asphalt Binders Containing Nanoclay And Chemical Warm-Mix Asphalt Additives, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, Elsevier , 240, ISSN:9500618
Hashim W., Hainin M.R., Ismail N.N., Yusoff N.I.M., Abdullah M.E., Hassan N.A.
(2016) Evaluating The Cooling Rate Of Hot Mix Asphalt In Tropical Climate, JURNAL TEKNOLOGI, http://www.penerbit.utm.my/ , 104, ISSN:1279696
A. M. Al Allam, M. I. M. Masirin, M. E. Abdullah, A. S. Bader
(2016) Evaluation Of Permanent Deformations And Aging Conditions Of Batu Pahat Soft Clay-Modified Asphalt Mixtures By Using Dynamic Creep Test, MATEC WEB OF CONFERENCES, EDP Sciences , 1, 1, ISSN:2261236X
Mohd Shukry N.A., Abdul Hassan N., Hainin M.R., Abdullah M.E., Mohamed Abdullah N.A., Mahmud M.Z.H., Putrajaya R., Mashros N.
(2016) Experimental Evaluation Of Antistripping Additives On Porous Asphalt Mixtures, JURNAL TEKNOLOGI, http://www.penerbit.utm.my/ , 119, ISSN:1279696
Kabiru Abdullahi Ahmad, Mohd Ezree Abdullah, Norhidayah Abdul Hassan, Kamarudin Bin Ambak, Allam Musbah, Nura Usman, Siti Khadijah Binti Abu Bakar
(2016) Extraction Techniques And Industrial Applications Of Jatropha Curcas, JURNAL TEKNOLOGI, UTM Press , 60, ISSN:21803722
Mohd Ezree Abdullah
(2016) High Temperature Characteristics Of Warm Mix Asphalt Mixtures With Nanoclay And Chemical Warm Mix Asphalt Modified Bind, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, ELSEVIER , 5, 326, ISSN:09596526
Chan S.W., Abdullah M.E., Zaman I., Fong P.P.
(2016) Identification Of Sustainable Procurement In Manufacturing Industry, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Medwell Journals , 12, 2141, ISSN:1816949X
Allam Musbah Al Allam, Hj.Mohd Idrus B.Hj.Mohd Masirin, Mohd Ezree Abdullah and Nurul Hidayah Mohd Kamaruddin
(2016) Influence Of Using Batu Pahat Soft Clay On The Mechanical Properties Of Hot Mix Asphalt Mixture, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 2380, ISSN:18196608
Abdullah M.E., Hainin M.R., Yusoff N.I.Md., Zamhari K.A., Hassan N.
(2016) Laboratory Evaluation On The Characteristics And Pollutant Emissions Of Nanoclay And Chemical Warm Mix Asphalt Modified Binders, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, Elsevier , 497, ISSN:9500618
Buhari R., Zabidi N.F., Abdullah M.E., Bakar S.K.A., Kamarudin N.H.M.
(2016) Rheological Behaviour Of Coconut Shell Powder Modified Asphalt Binder, JURNAL TEKNOLOGI, Penerbit UTM Press , 22, ISSN:1279696
Abdullah M.E., Kamaruddin N.H.M., Daniel B.D., Hassan N.A., Hainin M.R., Tajudin S.A.A., Madun A., Mapanggi R.
(2016) Stiffness Modulus Properties Of Hot Mix Asphalt Containing Waste Engine Oil, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 12, 14089, ISSN:18196608
Buhari R., Ling C.A., Abdullah M.E., Abu Bakar S.K., Kamarudin N.H.M., Shamsudin M.K., Ahmad M.K., Puteh S.
(2016) The Physical And Rheological Characteristics Of Modified Asphalt Binder With Titanium Dioxide R15, JURNAL TEKNOLOGI, Penerbit UTM Press , 28, ISSN:1279696
N. Nafarizal
(2015) A Review On The Exploration Of Nanomaterials Application In Pavement Engineering, JURNAL TEKNOLOGI, UTM Press , 3, 69, ISSN:21803722
Mohd Ezree Abdullah
(2015) Effect Of Chemical Warm Asphalt Additive On Wettability Of Aged Binder Incorporating Waste Engine Oil, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ENGINEERING RESEARCH, Research India Publications , 8, 26139, ISSN:09734562
MOHD EZREE ABDULLAH
(2015) Microstructural Characterisation Of Dry Mixed Rubberised Asphalt Mixtures, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, ELSEVIER , 1, 173, ISSN:09500618
Nurul Hidayah Mohd Kamaruddin, Mohd Rosli Hainin, Norhidayah Abdul Hassan, Mohd Ezree Abdullah, Haryati Yaacob
(2014) Evaluation Of Pavement Mixture Incorporating Waste Oil, JURNAL TEKNOLOGI, UTM PRESS , 10, 93, ISSN:21803722
Rosnawati Buhari, unzilah Md Rohani and Mohd Ezree Abdullah
(2013) Dynamic Load Coefficient Of Tyre Forces From Truck Loads , APPLIED MECHANICS AND MATERIALS , TRANS TECH PUBLICATIONS LTD , 9, 1900, ISSN:16609336
Media Digital
Nik Hisyamudin Muhd Nor, Chessda Uttraphan Eh Kan, Nadirul Hasraf Mat Nayan, Mohd Ezree Abdullah, Saizalmursidi Md Mustam
(2020) Non Disclosure Agreement (Nda), UTHM , ISBN:-
Policy Paper
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2021) Polisi Hubungan Masyarakat Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm)
Prosiding / Seminar
R M S R Mohamed, N M Jais , S A M Tajuddin , A A S Al-Gheethi , A H M Kassim and M E Abdullah
(2020) Determination Of Heavy Metal Concentration Of Benut River At Simpang Renggam, Johor, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
Kabiru Abdullahi Ahmad, Mohd Ezree Abdullah, Norhidayah Abdul Hassan, Nura Usman, Mohd Rosli Mohd Hassan, Munder A. M. Bilema, Saeed Modibbo Saeed and Ahmad Batari
(2018) Effect Of Bio Based Rejuvenator On Mix Design, Energy Consumption And Ghg Emission Of High Rap Mixture, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
Nurul Hidayah Mohd Kamaruddin, Mohd Rosli Hainin, Norhidayah Abdul Hassan, Mohd Ezree Abdullah, Mohd Khairul Idham Mohd Satar, Nor Azah Abdul Raman
(2018) Effect Of Chemical Warm Asphalt Additive On The Rutting Characteristic Of Aged Binder Containing Waste Engine Oil , Institute of Physics Publishing , 1, ISBN:17426588
M I S Fazlina, A T S Azhar , M E Abdullah, N M Sunar, Z Embong and M Aziman
(2018) Effect Of Rainfall Patterns On Concentration Of Co2, Soil Temperature And Matric Suction For Acidic Barren Soil, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES , 1, ISBN:17426596
Nurul Athma Mohd Shukry, Norhidayah Abdul Hassan, Mohd Ezree Abdullah, Mohd Rosli Hainin, Nur Izzi Md Yusoff, Ramadhansyah Putra Jaya and Azman Mohamed
(2018) Effect Of Various Filler Types On The Properties Of Porous Asphalt Mixture, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
M E Abdullah, P J Ramadhansyah, M H Rafsanjani, A H Norhidayah, H Yaacob, M R Hainin, M N Mohd Warid, M K I Mohd Satar, Md Maniruzzaman A Aziz, N Mashros
(2018) Effects Of Kaolin Clay On The Mechanical Properties Of Asphaltic Concrete Ac14, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Maisarah Rasman, Norhidayah Abdul Hassan, Mohd Rosli Hainin, Ramadhansyah Putra Jaya, Haryati Yaacob, Nurul Athma Mohd Shukry, Mohd Ezree Abdullah and Nurul Hidayah Mohd Kamaruddin
(2018) Engineering Properties Of Bitumen Modified With Bio-Oil, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
SITI KHATIJAH ABU BAKAR, MOHD EZREE ABDULAH, MAZLINA MUSTAFA KAMAL, RAHA ABD RAHMAN, KAMARUL ARIFIN HADITHON, ROSNAWATI BUHARI AND SAIFUL AZHAR AHMAD TAJUDIN
(2018) Evaluating The Rheological Properties Of Waste Natural Rubber Latex Modified Binder, EDP SCIENCES - WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN:22671242
Siti Khatijah Abu Bakar , Mohd Ezree Abdullah , Mazlina Mustafa Kamal , Raha Abd Rahman , Ramadhansyah Putra Jaya , Rosnawati Buhari , and Kamarul Arifin Hadithon
(2018) Influence Of Ageing Process On Rheological Characteristic Of Waste Natural Rubber Latex Modified Bitumen, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17426596
ROSNAWATI BINTI BUHARI,MOHD EZREE ABDULLAH, MOHD KHAIRUL AHMAD, SAIFUL AZHAR TAJUDIN AND SITI KHATIJAH ABU BAKAR
(2018) Laboratory Study On The Fatigue Resistance Of Asphaltic Concrete Containing Titanium Dioxide, EDP SCIENCES - WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN:22671242
Ramadhansyah Putra Jaya, Mohd Rosli Hainin, Norhidayah Abdul Hassan, Haryati Yaacob, Mohd Khairul Idham Mohd Satar, Muhammad Naqiuddin Mohd Warid, Azman Mohamed, Mohd Ezree Abdullah, Noram Irwan Ramli
(2018) Marshall Stability Properties Of Asphalt Mixture Incorporating Black Rice Husk Ash , ELSEVIER , 22056, ISBN:22147853
NOR BAIZURA HAMID, MOHD EZREE ABDULLAH, MOHD ERWAN SANIK, MARDIHA MOKHTAR, MASIRI KAAMIN, RASYIDAH RADUAN AND MOHD ZAKWAN RAMLI
(2018) Performance Of Asphalt Mixture Incorporating Recycled Waste, IOP PUBLISHING , 130023-1, ISBN:9780735415898
M K I Mohd Satar, R P Jaya, M H Rafsanjani, N Che` Mat, M R Hainin, Md. M A Aziz, M E Abdullah, D S Jayanti
(2018) Performance Of Kaolin Clay On Hot-Mix Asphalt Properties, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17426588
M E Abdullah, R P Jaya, M N A Shahafuddin, H Yaacob, M H Wan Ibrahim, F M Nazri, N I Ramli and A A Mohammed
(2018) Performance Of Kaolin Clay On The Concrete Pavement, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17578981
Ramadhansyah Putra Jaya, Romana Sarker Lopa, Norhidayah Abdul Hassan, Haryati Yaacob, Mohamad Idris Ali, Nor Hayati Abdul Hamid and Mohd Ezree Abdullah
(2018) Performance Of Waste Cooking Oil On Aged Asphalt Mixture, EDP SCIENCES , 1, ISBN:22671242
Khairul Nizam Mohd Yunus, Mohd Ezree Abdullah, Mohd Khairul Ahmad, Nurul Hidayah Mohd Kamaruddin and Haniffah Tami
(2018) Physical And Rheological Properties Of Nano Zinc Oxide Modified Asphalt Binder, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
ROSNAWATI BUHARI, MOHD EZREE ABDULLAH , MOHD KHAIRUL AHMAD , AI LING CHONG , ROSLI HAINI , AND SITI KHATIJAH ABU BAKAR
(2018) Physical And Rheological Properties Of Titanium Dioxide Modified Asphalt , UTHM , 1, ISBN:22671242
Siti Khatijah Abu Bakar , Mohd Ezree Abdullah , Mazlina Mustafa Kamal , Raha Abd Rahman , Rosnawati Buhari , Ramadhansyah Putra Jaya , Suryati Sabri and Kabiru Abdullahi Ahmad
(2018) The Effect Of Crumb Rubber On The Physical And Rheological Properties Of Modified Binder, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17426596
IDA ARYANIE BAHRUDIN, MOHD EZREE ABDULLAH, ROSFUZAH ROSLAN, MOHD HATTA MOHAMED ALI@MD HANI, NOORDIANA KASSIM@KASIM, MARIAM ABDUL HAMID, HALIM OMAR
(2017) Career Interest Inventory Analyzer (Careinanalyzer), GOAL-ITQAN USIM , 19, ISBN:-
A. Madun, S.A.A. Tajudin, M.E. Abdullah, M.H.Z. Abidin, S. Sani, A.J.L. M. Siang, M.F. Yusof
(2017) Conversion Shear Wave Velocity To Standard Penetration Resistance, UTHM , 1 , ISBN:1757899x
ATS AZHAR, W NORHALIZA B ISMAIL, AM EZREE AND ZM NIZAM
(2017) Effect Of Different Peat Size And Pre-Consolidation Pressure Of Reconstituted Peat On Effective Undrained Shear Strength Properties, IOP PUBLISHING LTD. , 1, ISBN:17578981
Mohd Ibrahim Mohd Yusak, Mohd Ezree Abdullah, Ramadhansyah Putra Jaya, Mohd Rosli Hainin and Mohd Haziman Wan Ibrahim
(2017) Effect Of Nano Silica On The Physical Property Of Porous Concrete Pavement, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Che Berhanuddin N.I., Mohd Rozlan S.A., Zaman I., Mustapa M.S., Abdullah M.E., Bahrudin I.A.
(2017) Effect Of Thermal Expansion And Sonication On Mechanical Properties And Adhesive Toughness Measurement Of Polymer/Graphene Composite, Trans Tech Publications Ltd , 14, ISBN:9783038357704
Norhidayah Abdul Hassan, Nurul Hidayah Mohd Kamaruddin, Mohd Rosli Hainin, Mohd Ezree Abdullah
(2017) Effect Of Warm Asphalt Additive On The Creep And Recovery Behaviour Of Aged Binder Containing Waste Engine Oil, Institute of Physics Publishing , 1, ISBN:17578981
Mohd Ezree Abdullah, Siti Aminah Abd Kader, Ramadhansyah Putra Jaya, Haryati Yaacob, Norhidayah Abdul Hassan, and Che Norazman Che Wan
(2017) Effect Of Waste Plastic As Bitumen Modified In Asphalt Mixture, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
Mohd Ezree Abdullah, Nurul Asyiqin Ahmad, Ramadhansyah Putra Jaya, Norhidayah Abdul Hassan, Haryati Yaacob, Mohd Rosli Hainin
(2017) Effects Of Waste Plastic On The Physical And Rheological Properties Of Bitumen, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Ida Aryanie Bahrudin, Mohd Ezree Abdullah, Muhamad Hanif Jofri, Nur Afrina Huda Zulkainain, Nurul Fatienul Ain Mazlan, Nur Syafiqah Najwa Ibrahim, Miswan Surip, Mohd Hatta Mohamed Ali@Md Hani, Mariam Abdul Hamid, Mohd Suhaimi bin Md. Yasin
(2017) Eq-Tajweed: Engaging Learners To Learn Tajweed Through The Use Of Mobile Apps , GOAL-ITQAN USIM , 22, ISBN:-
Kabiru Abdullahi Ahmad, Mohd Ezree Abdullah, Norhidayah Abdul Hassan, Nura Usman, and Kamarudin Ambak
(2017) Investigating The Feasibility Of Using Jatropha Curcas Oil (Jco) As Bio Based Rejuvenator In Reclaimed Asphalt Pavement (Rap), EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
C M Nurulain, P J Ramadhansyah, Y Haryati, A H Norhidayah, M E Abdullah and M H Wan Ibrahim
(2017) Performance Of Macro Clay On The Porous Asphalt Mixture Properties, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
ATS Azhar, E Muhammad, E Zaidi, AM Ezree, M Aziman, ZAM Hazreek, ZM Nizam and MS Norshuhaila
(2017) Reduction Of Heavy Metal From Soil In Bakri Landfill, Muar, Johor By Using Electrokinetic Method , IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering , 1, ISBN:1757899X
Nor Baizura Hamid, Mohd Ezree Abdullah, Mohd Erwan Sanik, Mardiha Mokhtar, Masiri Kaamin and Nur Syazwani Saari
(2017) The Effect Of Dustler On Reducing Stripping Failure In Hot Mix Asphalt Mixture, IOP Publishing , 1, ISBN:1757-899X
A T S Azhar, S A Ayuni, A M Ezree, Z M Nizam, M Aziman, Z A M Hazreek, M S Norshuhaila and E Zaidi
(2017) The Use Of Electrical Resistivity Method To Mapping The Migration Of Heavy Metals By Electrokinetic , IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering , 1, ISBN:1757899X
Mohd Ezree Abdullah, Amirah Hannani Madzaili, Ramadhansyah Putra Jaya, Haryati Yaacob, Norhidayah Abdul Hassan, Fadzli Mohamed Nazri
(2017) Voids Characteristics Of Asphaltic Concrete Containing Coconut Shell, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
A T S Azhar, W Norhaliza, B Ismail, M E Abdullah, M N Zakaria
(2016) Comparison Of Shear Strength Properties For Undisturbed And Reconstituted Parit Nipah Peat, Johor , INSTITUTE OF PHYSICS (GREAT BRITAIN) , 1, ISBN:17578981
Madun A., Tajuddin S.A.A., Abdullah M.E., Abidin M.H.Z., Sani S., Siang A.J.L.M., Yusof M.F.
(2016) Convertion Shear Wave Velocity To Standard Penetration Resistance, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES , 1, ISBN:17578981
Mohd Idrus Bin.Mohd Masirin, Allam Musbah Al Allam, Mohd Ezree Bin Abdullah and Ahmed Suliman. B. Ali
(2016) Effect Of Batu Pahat Soft Clay (Bpsc) Concentrations On The Physical And Rheological Properties Of Asphalt Binder, Politeknik Shah Alam , 1 , ISBN:-
Nurul Hidayah Mohd Kamaruddin, Mohd Rosli Hainin, Norhidayah Abdul Hassan, Mohd Ezree Abdullah
(2014) Rutting Evaluation Of Aged Binder Containing Waste Engine Oil, Trans Tech Publications , 405, ISBN:978-303835066-8
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2012) Information System In Civil Engineering: The Employment Of Jad (Joint Application Design) Process In Briding The Gap Between The Two Parties, UTHM
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2012) Rheology Characteristics Of Asphalt Binder Containing Warm Asphalt Additive, Universiti Teknologi Brunei
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2012) Small And Medium Enterprise (Smes) In Malaysia: Improving Online Marketing Efforts By Embedding Multimedia Elements In Website, Institut Teknologi Brunei
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2011) Redesigning Powerpoint Presentation Slide Based On Gestalt Law Of Screen Design To Capture Learners? Attention, UTHM
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2011) Why Motorcyclist Neglect Helmet? A Study From Psychological Perspectives, USM
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2010) Development Of Online Pavement Assessment & Management System (Opams), UTEM
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2010) Effect Of Aggregate Shape On Skid Resistance Of Compacted Hot Mix Asphalt (Hma), Scopus & IEEE
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2010) Effect Of Ic-Com (Interactive Courseware For Learning Basic Computer System Components) Interface Element Design Towards Learner, UUM
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2010) Estimation Of Road Traffic Noise Using Linear-Logarithmic Model, UKM
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2010) Exploring The Usage Of Nanoparticles In Pavement Engineering, UTM
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2010) Noise Pollution At Residential Area Generated By Road Traffic, UKM
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2010) Passenger Car Equivalent For Motorcycle At Signalized Intersection In Malacca Town, UiTM Penang
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2010) Vehicular Delay On Digital Count Down Signalized At Rural Intersection, UiTM Pahang
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2009) A Study On Noise Level Produced By Road Traffic In Putrajaya Using Soundplan Road Traffic Noise Software, UMP
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2009) Evaluation Of Moisture Damage Palm Oil Fuel Ash (Pofa) As Filler In Hot Mix Asphalt (Hma), Kristen University
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2009) Relationship Between Roadside Pollutant Concentration And Traffic Parameters, UiTM Penang
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2009) Study On Air Pollution From Congested Road Traffic, UTHM
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2009) The Effectiveness Of Speed Limit Sign At Speed Limit Zone Among Drivers, UTHM
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2009) The Effectiveness Of Traffic Sign At Speed Limit Zone Among Drivers, Kristen University, Surabaya, Indonesia
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2008) A Study On Pedestrian Movement Relationship On Sidewalk In Kuala Lumpur?, MTUN
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2008) A Study On Traffic Impact During Peak Hour Event (Friday Praying) At Masjid Pintas Puding And Masjid Sabak Uni Batu Pahat, Johor
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2008) Blackspot Treatment At Km 24 Federal Route 50 (F050)
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2008) System Development For Enhancing Traffic Management In Batu Pahat, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2008) System Development For Enhancing Traffic Management In Batu Pahat?, Universitas Diponegoro
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2007) Level Of Service (Los) For Multilane Highway And Road Accident Information System Development Of Batu Pahat Area, JKR
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2007) Malaysia Improvised Rapid All-Weather Shelter 1(Miras 1), UTM
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2007) Pedestrian Level Of Service Model For Crosswalks At Signalized Intersections
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2006) A Study On The Practice Of Safety Helmet Usage Among Motorcyclists In Batu Pahat, Johor, UTM
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2006) Accident Investigation And Accident Prediction Model At Federal Route 50 Batu Pahat - Ayer Hitam
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2006) Evaluation Of Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm) Reclaimed Asphalt Pavement (Rap) As An Alternative Material For Hot Mix Asphalt (Hma) Production?, UTHM
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2006) Road Accident Information System Of Batu Pahat Area
Mohd Ezree Bin Abdullah
(2004) Penghasilan Lengkung Laju-Aliran Untuk Jalan Arteri Dgn Menggunakan Kaedah Pemerhati Bergerak & Kaedah Mengekori Kereta:Kajian Kes Di Jln Ayer Keroh

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS316 Consultancy On Sample Preparation, Testing, Data Analysis, Report Preparation And Professional Fees Lembaga Getah Malaysia 15/09/2020 31/12/2020
PS155 Consultancy Service for Polymer Modified Ashpaltic Concrete (PMA) Mix Design Lembaga Getah Malaysia 21/04/2019 15/05/2019
PS164 Consultancy On Sample Preparation, Testing, Data Analysis, Report Preparation and Professional Fees Lembaga Getah Malaysia 21/04/2019 21/05/2019
PS108 Consultation on Execution And Completion Of Environmental Noise Impact Consultancy Services Phase 2 Country Garden Danga Bay Sdn. Bhd. 23/05/2018 08/07/2018
PS092 CONSULTATION ON EXECUTION AND COMPLETION OF ENVIRONMENTAL NOISE IMPACT CONSULTANCY SERVICE COUNTRY GARDEN DANGA BAY SDN. BHD. 08/04/2018 08/06/2018
PS085 CONSULTATION ON EXISTING GROUND WORKS AND RELATED SURVEY EVALUATION FOR BUNGALOW DEVELOPMENT MIQABENA TRADE 24/03/2018 24/04/2018
PS038 PRE AND POST CONTRUCTION STUDY AND TESTING ACCORDING TO JKR STANDARD SPECIFICATION LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM) 24/05/2016 25/05/2016
PS022 PERUNDINGAN PENGHASILAN PRODUK INOVASI SEKOLAH MENENGAH SERI KENANGAN SEGAMAT (SUKSES) FNS SOLUTIONS PLT (PENGARAH) 09/11/2015 10/11/2015
PS023 PERUNDINGAN PENGHASILAN PRODUK INOVASI SEKOLAH MENENGAH SAINS MUAR (SAMURA) FNS SOLUTIONS PLT (PENGARAH) 03/11/2015 04/11/2015
PS012 CONSULTANCY SERVICES FOR PERFORMANCE OF THE ADVANCE MODIFIED BITUMEN LEMBAGA GETAH MALAYSIA (DR. MAZLINA MUSTAFA KAMAL) 21/09/2015 22/09/2015

YearDescription
2022 Examiner for Abi Zarrin Habibullah Bin Ainee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Abi Zarrin Habibullah Bin Ainee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Bok Yann Shinn, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Bok Yann Shinn, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Izmazurin Binti Ramli, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lu Chung Ting, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lu Chung Ting, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Fakhruddin Bin Dzuki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Fakhruddin Bin Dzuki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Shahril Bin Musa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Shahril Bin Musa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hazrin Bin Mohd Hasni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hazrin Bin Mohd Hasni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Najhan Bin Md Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Najhan Bin Md Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Safiuddin Bin Ahmad Shahrin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Safiuddin Bin Ahmad Shahrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Rashad Mohammed Saleh Al-Malgami, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Saidatul Nursyuhadah Binti Mohamad Lazim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Salman Bin Che Hussein, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Umi Liyana Binti Suandee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Mohd Shahril Adzrul Bin Radzuan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Syahida Binti Aripin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aiman Salsabilla Binti Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aishah Yasmin Damia Binti Faizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Amni Mahirah Binti Mohamed Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Amni Mahirah Binti Mohamed Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Anis Amirah Binti Anyryza, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad 'Afif Bin Fauzan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad 'Afif Bin Fauzan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nik Nor Ainnil Fitri Binti Ab Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nor Haziyah Binti Che Pauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nor'Yuhanis Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nuratiqah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nuratiqah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Fatin Farhawanie Binti Mohamad Azali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatin Farhawanie Binti Mohamad Azali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Izmazurin Binti Ramli, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Logiswaran Vengadasalapathey, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Logiswaran Vengadasalapathey, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohan Raj A/L Krishnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohan Raj A/L Krishnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Haziq Fitri Bin Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Haziq Fitri Bin Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Nor Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Nor Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Yusri Bin Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Yusri Bin Sulaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rashad Mohammed Saleh Al-Malgami, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Saidatul Nursyuhadah Binti Mohamad Lazim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Salman Bin Che Hussein, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Umi Liyana Binti Suandee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Aida Suryyanie Binti Azahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Aida Suryyanie Binti Azahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Aishah Yasmin Damia Binti Faizal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Khairunnisa Binti Mohd Jaaffar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Khairunnisa Binti Mohd Jaaffar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nik Nor Ainnil Fitri Binti Ab Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor'Yuhanis Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Noraain Binti Hasbullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Norhafizah Binti Mohd Fadil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Izzatie Binti Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Luqman Nul Hakim Bin Hot, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Luqman Nul Hakim Bin Hot, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Hafizul Faris Bin Rozaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Naim Bin Nor Hamizat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Najiha Izzati Binti Mat Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Najiha Izzati Binti Mat Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Ain Binti Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Atiqah Binti Mohd Zakhir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Rabiatul Nurfakhira Binti Mohd Roseli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Rabiatul Nurfakhira Binti Mohd Roseli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Samson Anak Edmond, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Samson Anak Edmond, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Noor Syahira Binti Mohamad Aripin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Hafizuddin Bin Hassan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Noraain Binti Hasbullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Norhafizah Binti Mohd Fadil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurnabila Binti Ithnain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurnabila Binti Ithnain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Izzatie Binti Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Rizki Arifrayady Bin Ahmadin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Rizki Arifrayady Bin Ahmadin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2018 Examiner for Chai Wai Siong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Zulhilmi Bin Nor Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norliza Binti Sutrisman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Fatin Nadiah Binti Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Khalilah Binti Safie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Shuhada Binti Roshanizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurfazlin Binti Shafie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Syuhaidah Binti Madung, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tan Yi Siong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Muhammad Affiq Bin Wan Affandi Azam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Haniff Ameeruddin Bin Mohmad Nazari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Haniff Ameeruddin Bin Mohmad Nazari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Lydia Lee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Shahril Adzrul Bin Radzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Shahril Adzrul Bin Radzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Fatimah Binti Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Chai Wai Siong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Zulhilmi Bin Nor Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Syuhaidah Binti Madung, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tan Yi Siong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Muhammad Affiq Bin Wan Affandi Azam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for 'Atikah Binti Jaafar, Jr Hasnah Enterprise Sdn. Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Afiq Amsyar Bin Abdul Rahman, Scientex Heights Sdn. Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Ang Siew Fen, Jurutera Perunding Spce Sdn Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Bryan Lee Chen Seong, Quickcon Specialists (M) Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Chan Qiu Ping, Jurutera Perunding Spce Sdn Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Ema Zulaiha Binti Ismail, O&L Jurutera Perunding Sdn. Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Intan Nur Nabilah Binti Azmi, O&L Jurutera Perunding Sdn. Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Lee Siok Ling, Hyj Engineering , 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Maisarah Binti Abdullah, Iswarabena Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Muhamad Rahmat Bin Mohamad Kasim, Politeknik Merlimau Melaka, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Muhammad Zakwan Bin Hamizi, Scientex Heights Sdn. Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nik Mohd Hamzah Bin Nik Mohnawi, Atlantis Venture Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Noor Farha Binti Ahmad, Iswarabena Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nor Elida Binti Sabri, Pejabat Daerah Dan Tanah Alor Gajah, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nur Amalina Binti Abd Raub, Pejabat Daerah Dan Tanah Alor Gajah, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nurul Nabila Huda Binti Hashar, Jurutera Perunding Spce Sdn Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Razaanah Mardhiyah Binti Zainudin, Syarikat Air Melaka Berhad (Samb), 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Suhana Binti Mohd Anuar, Selia Selenggara Engineering Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Syazwani Binti Zamzam, Tyt Builders Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Tim Ee Ching, Ira Teknik Consulting Engineers, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Yau Leong Wei, Ban Hong Engineering & Constuction (M) Sdn. Bhd, 2017
2017 Supervisor for Khairaniizzati Binti Amir Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Khairaniizzati Binti Amir Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohammad Mustaqim Bin Mustaffa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurhafiza Binti Majid @ Majied, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Fatimah Binti Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Ahmad Imran Izzuddin Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Amnan Ikhwan Bin Zahir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Asri Bin Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Khairul Amirin Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Khairul Amirin Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Adeeba Hanis Bt Mohd No Zalbian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Adeeba Hanis Bt Mohd No Zalbian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor El- Eyouene Binti Abd Ghani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nornabilah Binti Naser, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Farahain Binti Md Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Liyana Binti Azizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syazwani Binti Saari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Rasyidah Binti Raduan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Rozleayana Binti Norbiha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shadariah Binti Mohd Nooh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ummu Athiyyah Binti Md Isa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ummu Athiyyah Binti Md Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Zafirah Binti Zolkafli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Zafirah Binti Zolkafli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Kok Hui Li, Panantara Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohamad Noor Ashraf Bin Norhisam, Jabatan Kerja Raya, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohammad Khidir Bin Mohd Zawi, Daerah Jabatan Kerja Raya, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muaz Amirul Aswad Bin Mohammad Azmi, Daerah Jabatan Kerja Raya, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Munirah Binti Mohd Azlan, Daerah Jabatan Kerja Raya, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Norzamila Binti Mokhtar, Jkr Daerah Cameron Highlands, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Naziha Binti Ridzwan, Daerah Jabatan Kerja Raya, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurul Yusnita Binti Md Sah, Ahm In House Management Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Ros Farahana Binti Jasmi, Jabatan Kerja Raya Raub, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Syaidatul Nur Atikah Binti Azmi, Jabatan Kerja Raya Raub, 2016
2016 Main Supervisor for Mohd Hishamudin Bin Adzhari, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Arziana Binti Barimin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Arziana Binti Barimin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Izzah Atira Binti Asgali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohammad Mustaqim Bin Mustaffa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Ayuni Athirah Binti Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Syarafina Liyana Binti Muhamad Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurhafiza Binti Majid @ Majied, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Noorfaridatul Aisyah Bt Shuhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Suryati Binti Sabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Examiner for Amnan Ikhwan Bin Zahir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Hazirah Binti Bujang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Hazirah Binti Bujang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Faiz Bin Mukhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Faiz Bin Mukhtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Afifah Hany Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Afifah Hany Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Farahain Binti Md Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Liyana Binti Azizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Syazwani Binti Saari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Rasyidah Binti Raduan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Rozleayana Binti Norbiha, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Kabiru Abdullahi Ahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Izzah Atira Binti Asgali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nur Ayuni Athirah Binti Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nur Fareesya Binti Zabidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nur Fareesya Binti Zabidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nur Syarafina Liyana Binti Muhamad Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Siti Noorfaridatul Aisyah Bt Shuhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Suryati Binti Sabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Co-supervisor for Khairul Nizam Bin Mohd Yunus, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Nor Baizura Binti Hamid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Rosnawati Binti Buhari, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Siti Khatijah Binti Abu Bakar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Allam Musbah Al Allam, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Main Supervisor for Azrul Bin Hassan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Main Supervisor for Mustafa Kamal Bin Shamshuddin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011

YearDescriptionLevel
2022 Board of Director for Ahli Lembaga Pengarah Universiti (LPU) menurut Peruntukan Seksyen 14(1)(c) Perlembagaan Kolej Universiti Islam Perlis (2019), Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs), Malaysia, January 2022 - December 2023 National
2022 Member for 1. Pengurusan Syarikat untuk semua aktiviti syarikat; 2. Penglibatan sebagai Penyelaras untuk Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) Holding Sdn Bhd., KUIPs Holding Sdn Bhd, Malaysia, July - December 2022 Private
2020 Board of Director for Ahli Lembaga Pengarah KUIPs Sdn Bhd, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Malaysia, January 2020 - December 2021 Private

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 FKAAB POSTGRADUATE OPEN DAY
FKAAS,UTHM / BILIK TAYANGAN ARAS 8, FKAAB
29/09/2022
2022 FUN WALK SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2022
UTHM / PERKARANGAN PTTA UTHM
29/08/2022
2022 JERAYAWARA PENULISAN TESIS SECARA INDUSTRI
FKAAS,UTHM / GOOGLE MEET
15/08/2022
2022 WEBINAR KSUTHM : PUASA TAPI TAK KURUS
UTHM / FB LIVE
11/04/2022
2022 PROGRAM INDUSTRIAL TALK BAGI PROGRAM IJAZAH (BFF) FKAAB.
FKAAS,UTHM / uthm fkaab
11/01/2022
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN OPEN ENDED QUESTIONS
FKAAS,UTHM / ZOOM PLATFORM
26/07/2021
2021 SERIES TALK 1. CHARTERED ENGINEER INTERVIEW SESSION
UTHM / Google Meet: https://meet.google.com/zbj-gfkr-fkj
26/04/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 BENGKEL SIRI 2 : UTHM PRIHATIN
UTHM / BILIK BANKUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI), UTHM
28/03/2021
2021 WACANA KOMUNITI : HALA TUJU BANDAR DI RAJA 2020-2030
UTHM / Zoom
23/02/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2021 STRATEGIC PARTNERSHIP PROGRAM (STEP) : AGRICULTURE INDUSTRY
UTHM / zoom
18/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN MASYARAKAT
UTHM / ZOOM
15/02/2021
2021 ICON TALK SERIES ?VISION 2020 : THE STORY BEHIND, ACHIEVEMENT AND LESSONS LEARNED
UTHM / -
10/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 2/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
09/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN INDUSTRI
UTHM / ZOOM
07/02/2021
2021 SIRI BUAL BICARA' STRATEGIC PARTNERSHIP PROGRAMME (STEP) : TRANSPORTATION INDUSTRY : CURRENT CHALLENGES & FUTURE TRENDS '
UTHM / APLIKASI ZOOM
20/01/2021
2020 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
UTHM / -
01/12/2020
2020 BICARA PROFESOR ULUNG : KEFAHAMAN BARU TENTANG PERPADUAN & PERANAN UNIVERSITI DALAM PERPADUAN NASIONAL
UTHM / -
12/11/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN BUKU PLAN STRATEGIK UTHM 2021-2025 DAN SKTU 2021 UTHM BAGI KLUSTER 2 (PENYELIDIKAN INOVASI HUBUNGAN INDUSTRI DAN KOMUNITI)
UTHM / -
08/10/2020
2020 KWSP & PERANCANGAN KEWANGAN
UTHM / -
15/09/2020
2020 BENGKEL KECEMERLANGAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT
UTHM / GLORY BEACH RESORT PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN
27/08/2020 - 29/08/2020
2020 TAKLIMAT PUBLISITI PENYELIDIKAN DAN INOVASI DI MEDIA BAGI PUSAT TANGGUNGJAWAB DI BAWAH PORTFOLIO PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
UTHM / -
25/08/2020
2020 TAKLIMAT TATACARA PENGENDALIAN PIAWAI (SOP) PERPERIKSAAN AKHIR SECARA DALAM TALIAN
UTHM / -
25/06/2020
2020 SESI 3 - SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FKAAB
UTHM / -
13/05/2020
2020 SPECIAL TALK : COVID19 - EMBRACING A NEW NORM: IMPACT, MEASURES & WAY FORWARD
UTHM / GOOGLE MEET
12/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 REIMAGINING FUTURE UNIVERSITY FOR FUTURE GENERATION
UTHM / -
04/03/2020
2020 EXPERT TALK : TRANSPORTATION ENGINEERING AND TECHNOLOGY
UTHM / UTHM
03/02/2020
2020 CENTRAL JOHOR UTHM-INDUSTRY ENGAGEMENT
UTHM / UTHM
22/01/2020
2019 PROGRAM TOWNHALL SESSION
UTHM / DEWAN JEMAAH PTTA
24/01/2019
2019 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF DAN KELESTARIAN KEWANGAN
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
15/01/2019 - 16/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP353 Carelnanalyzer: Career Inventory Analyzer Based On Holland Career Interest Theory Hak Cipta (Copyright) LY2019004459 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP153 Multipurpose Seismic System Hak Cipta (Copyright) LY2017005056 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT151 Method and System For Monitoring Plurality of Quality Parameters Of Liquid In Real Time and Futher Communicating The Monitored Data to A User Computing Device Paten (Patent) PI2016704239 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT124 A Motorcycle Stand Paten (Patent) PI2015002805 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
ID04 Self-Lifted Stand for Motorcycle Safety (SMARTS) Industrial Design 14-01423-0101 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT93 An Electronik Remediation System Paten (Patent) PI2014002757 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

YEAR COMMERCIAL ID PRODUCT TITTLE COMMERCIAL TYPE
2021 C56 Multipurpose Seismic System Licensing Agreement (perjanjian Perlesenana)

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
16SIIF06 Nutri Planter - Biodegradable Nursery Seed Pot SIIF 2016 Gangsa dan Setara
16SIIF09 Aquamonitor : Real-Time Water Quality Monitoring System For Aquaculture Industri SIIF 2016 Gangsa dan Setara
16ITEX05 Wireless water quality monitoring system for aquaculture industries ITEX 2016 Emas dan Setara
15SIIF09 Portable Vehicle Can Bus Reader Fleet And Safety Management SIIF 2015 Perak dan Setara
15SIIF05 Biodegradation of Malaysian Contaminated Soil Using SIIF 2015 Emas dan Setara
15SIIF03 Self-Lifted Stand For Motorcycle Safety (SMART) SIIF 2015 Emas dan Setara
15SIIF06 Sustainable Microbial System Decolorization Agent for Industrial Textile Dyes Vi SIIF 2015 Emas dan Setara
15ITEX07 Biodegradation of Malaysian Contaminated Soil Using Local Bacteria by Hybrid Ele Invention, Innovation and Technology Exhibition 2015 (ITEX'15) Perak dan Setara
15ITEX05 SMARTS Invention, Innovation and Technology Exhibition 2015 (ITEX'15) Emas dan Setara
15ITEX04 Portable Vehicle Can Bus Reader Fleet And Safety Management Invention, Innovation and Technology Exhibition 2015 (ITEX'15) Emas dan Setara
15MTE13 Sustainable Microbial System Decolorization Agent for Industrial Textile Dyes Vi Malaysia Technology Expo 2015 Gangsa dan Setara
14SIIF08 HVMAT: A Solution For D.I.Y Vertical Garden Seoul International Invention Fair 2014 Perak dan Setara
14SIIF01 Building Structure Health Monitoring Inpection Kit (ISMO) Seoul International Invention Fair 2014 Emas dan Setara
14SIIF02 Innovative Technique to Remediate The Barren Acidic Slope using In-Situ Electro Seoul International Invention Fair 2014 Emas dan Setara
14SIIF12 Bio-Renewal Plasticizer from Wastewater Phycoremediation Seoul International Invention Fair 2014 Gangsa dan Setara
14BIOMAL03 Biodegradation Of Malaysian Contaminated Soil Using Local Bacteria By Hybrid El BIO MALAYSIA & BIOTECHNOLOGY ASIA 2014 Gangsa dan Setara
14BIOMAL06 Sustainable Hydrocarbon Production From Microalgae Via Phycoremediation Of Waste BIO MALAYSIA & BIOTECHNOLOGY ASIA 2014 Gangsa dan Setara
14MRC03 Bus Black Box With On-Board Diagnostics (OBD) Board For Bus Fleet and Safety Man Malaysia Road Conference & Exhibition 2014 Perak dan Setara
14MRC01 Green Pavement Technology Using Nanoparticles Modified Asphalt Binder Malaysia Road Conference & Exhibition 2014 Emas dan Setara
14ITEX03 The Production of Biofeul from Microalgae after Phycoreremediation of wastewater Invention, Innovation and Technology Exhibition 2014 Emas dan Setara
14ITEX01 Building Structure Health Monitoring Inspection Kit (ISMO) Invention, Innovation and Technology Exhibition 2014 Emas dan Setara
14ITEX04 (i-EKR)Honeydew rind: a potential biosorbent for heavy duty metal removal Invention, Innovation and Technology Exhibition 2014 Emas dan Anugerah Tambahan
13SIIF13 GREEN PAVEMENT TECHNOLOGY INCORPORATING NANOCLAY MODIFIED ASPHALT BINDER SIIF 2013 Gangsa dan Setara
13CIPTA11 Green Pavement Technology Incorporating Nanoclay Modified Asphalt Binder PECIPTA 2013 Gangsa dan Setara
13ITEX15 GREEN PAVEMENT TECHNOLOGY INCORPORATING NANOCLAY MODIFIED ASPHALT BINDER Invention, Innovation and Technology Exhibition 2013 Emas dan Setara
11ITEX03 BOIPOLY HEAT PROTECTION INSULATION FOR LCC 22nd International Invention, Innovation, and Technology Exhibition 2011 Emas dan Setara
08ITEX13 LORIS (Level of Service (LOS) for Multilane Highway, Road Accident and Highway I International Invention, Innovation and Technology Exhibition 2008 (ITEX) Gangsa dan Setara

TAHUN ENDOWMEN NILAI
2016Projek Penyelidikan bersama Lembaga Getah Malaysia297.50
2016PENYELIDIKAN BERKAITAN LEMBAGA GETAH MALAYSIA194.00
2016PROJEK PENYELIDIKAN BERSAMA LEMBAGA GETAH MALAYSIA277.50

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2014 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH JASA BAKTIUTHMUNIVERSITI

07-4564426