Staff Profile

Full NameDr. FADILLAH BINTI ISMAIL
FacultyFAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
DepartmentJABATAN PENGURUSAN PENGELUARAN DAN OPERASI
Email
Designation DS51 - PENSYARAH
  FELO PENYELIDIK
PEJABAT AM
INSTITUT TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TRANSFORM)

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Community Development
Field of Specialization (KPT) Community Research

Areas of Research Interest

1. Integrity and good governance
2. Social Transformation and development
3. Index development

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2014 DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2009 SARJANA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2006 SARJANA MUDA HUBUNGAN INDUSTRI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
2000 SC/MCE/SPM/SPVM SMK SENAI KULAI

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah

Management Experience

YearDescription
2016 - 2018 Felo Penyelidik
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2018 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BPA11503), SESI 2017/2018 SEM 1, UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA University
2017 HUBUNGAN INDUSTRI (BPC42803) SESI 2017/2018 SEM 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2017 University
2017 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA(BPA11503), SESI 2017/2018 SEM 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2016 HUBUNGAN INDUSTRI (BPC42803) SESI 2016/2017 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN, 2016 University
2016 PRINSIP PENGURUSAN (BPA11303) SESI 2016/2017, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 University
2016 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BPA11503) SESI 2016/2017, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN, MALAYSIA, 2016 University
2016 KEUSAHAWANAN [BPK20802], SESI 2015/2016, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 University
2016 PRINSIP PEMASARAN [BPA11603] SESI 2015/2016, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 University
2016 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA [BPA11503] SESI 2015/2016, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 University
2015 KENEGARAAN [ UWS 10103], SESI 2014/2015 SEMESTER 1, UNIVERISTI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2015 University
2015 HUBUNGAN ETNIK [UWS10202], SESI 2014/2015] SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2015 University
2012 DINAMIKA MALAYSIA [ UHAS 1172], SESI 2012/20113 SEMESTER 1, UNIVERITI TEKNOLOGI MALAYSIA, 2012 University
2012 PENGENALAN KEPADA KAEDAH PENYELIDIKAN [SHR 3183], SESI 2012/2013 SEMESTER 1,UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, 2012 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
U879 The Impact Of Human Capital Towards Manufacturing Sustainability Through Contribution Of Malaysa Technical Univesity Network (MTUN) To Manufacturing Industri (MI) - A Case Study In UTHM Ahli 31/08/2019
U880 An Explorations Study of The Current Practices, Adoption, And Barriers of 3D Printing Technology For Biomedical Products in Malaysia Ahli 31/08/2019
U884 The Antecedents and Impact of Public Research Institutions Commercialization Collboration on Market Performance and Innovation Sirvival in Malaysia Ahli 31/08/2019
U930 Model Pengurusan dan Modul Pengisian Program Pusat Jagaan Rumah Orang Tua-Tua Ahli 31/08/2019
1649 Kerangka Konseptual Pendayaupayaan EKonomi Wanita Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti(OBK)di Malaysia Ahli 15/07/2019
U976 The effect of workplace spirituality towards transfer of training Ketua 30/06/2019
U545 Kompetensi Pekerja Buruh Binaan Di Malaysia - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ketua 31/03/2018
A042 Impak Universiti Komprehensif Awam Malaysia Ahli 23/08/2017
X052 Kajian Forensik Sosio-Elektoral. Persekitaran dan Pembangunan 2017-2018 Ahli 31/05/2017
1499 Skills Acquisition and Economic Mobility of Migrant Workers in Malaysia Ahli 31/03/2017
X034 Development Of Malaysian People Satisfaction Index (MPSI) Ahli 31/12/2016
X033 A Guideline For Assessment Of Housing Needs For Development Planning In Malaysia Ahli 31/07/2016
X043 Fenomena Ekstbemisme Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia Ahli 30/06/2016
X036 Penyelesaian Isu-Isu Kontemporari Biotech Ahli 31/05/2016
X035 Kajian Persepsi Umum Rakyat Malaysia Terhadap Kementerian Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Tinggi di Malaysia Ahli 28/04/2016
X037 Economic Impact On Jobs And Spending By The UTM Community Ahli 31/03/2016
X051 Kajian Persepsi Awam Terhadap Aktiviti dan Program Kementerian Pengajian Tinggi Ahli 28/02/2016
X039 Indeks Syariah Malaysia Sosial Ahli 31/01/2016
X040 Indeks Syariah Malaysia - Budaya Ahli 31/12/2015
X038 The Relationship Between Work-Family Balance And Affective Organizational Ahli 30/10/2015
X041 Financial Management, Spending Habits And Credit Cards Among Malaysian Ahli 30/06/2015
X050 Kajian Persepsi Rakyat Terhadap Kepimpinan YB Dr. Zaini Abu Bakar (Adun Nusajaya) Ahli 30/04/2015
X042 Persepsi Pensyarah Terhadap Kepimpinan Dan Pengurusan Universiti: Satu Kajian Holistik Kualitatif Berdasarkan Pendekatan Ahli 31/03/2015
X055 Kajian Kefahaman dan Amalan Pelan Integriti Nasional (PIN) Dalam Kalangan staff majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (MPJBT) Ahli 31/12/2014
X054 Kajian Kepuasan Pelanggan di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor Ahli 30/09/2014
X032 Kajian Impak Program-program Institut Integriti Malaysia (IIM) Dalam melaksanakan Pelan Integriti Nasional (PIN) Ahli 30/06/2014
1007 Kajian Kefahaman dan Kecenderungan Pemikiran Politik Mahasiswa di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Ahli 30/09/2013
X053 Kajian Kepuasan Pelanggan di Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (MPJBT) Ahli 30/11/2012
X044 Persepsi Rakyat Terhadap Kepimpinan Kerajaan Ahli 30/06/2011

Publications

Book
fadillah ismail
(2016) Indeks Kepuasan Rakyat Malaysia (Mpsi) 2016, UTM SURVEY RESEARCH GROUP , 1, ISBN:9789834279493
Rosman Md Yusoff, Fadillah, Ng Kim Soon, Mohamad Zaky Noh, Shahrul, Fauziah, Khairol Anuar Kamri, Sarawati, Harliana Halim, Aziati, Lutfan, Mohd Fahmi
(2016) Kajian Impak Dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (Eaic), UTHM Commercial , 1, ISBN:00000000
Fadillah Binti Ismail
(2014) Indeks Kepuasan Rakyat Malaysia, PENERBIT UTM , 1, ISBN:9789670194554
Book Chapters
Siti Sarah Omar, Nur Atiqah Ainul Mardiah Razak, Abd Rahman Ahmad, Fadillah Ismail
(2017) Entrepreneurship & Business: From Theories Into Practice , UTHM , 77, ISBN:9789672110590
Lutfan Jaes, Abdul Rahman Abdul Aziz, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Fadillah Ismail
(2017) Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2017, Institut Sosial Malaysia (ISM) , 26, ISBN:9789675472268
Journal
bdul Ghafoor Kazi,, Rosman Bin Md Yusoff, Fadillah Binti Ismail, Erni Munastiwi,Muzammil Muhammad Khan Arisar.
(2017) "Entrepreneurship And Livelihood Restoration At Disaster Hit Area Of Sindh Pakistan Through Government Support, ADVANCED SCIENCE LETTERS , American Scientific Publishers , 9, 8144, ISSN:8144-8148
Abdul Ghafoor Kazi,, Rosman Bin Md Yusoff, Fadillah Binti Ismail, Erni Munastiwi,Muzammil Muhammad Khan Arisar
(2017) "Entrepreneurship And Livelihood Restoration Atsindh Pakistan: Mediating Role Of Firm Performance" , ADVANCED SCIENCE LETTERS , American Scientific Publishers , 9, 8138, ISSN:8138-8143
Fazal ur Rehman, Rosman Bin Md Yusoff, Shafie Bin Mohamed Zabri dan Fadillah Ismail
(2017) Determinants Of Personal Factors In Influencing The Buying Behavior Of Consumers In Sales Promotion: A Case Of Fashion Industry, EMERALD INSIGHT, emerald insight , 11, 408, ISSN:1747-3616
Fazal ur Rehman, Rosman Bin Md Yusoff, Shafie Bin Mohamed Zabri, Fadillah Binti Ismail,
(2017) Determinants Of Personal Factors In Influencing The Buying Behavior Of Consumers In Sales Promotion: A Case Of Fashion Industry, YOUNG CONSUMERS, emeraldinsight , 11, 408, ISSN:17473616
Fadillah Binti Ismail, Ainul Mardhiyah Binti Nor Aziz, Wan Md. Syukri Bin Wan Mohamad Ali
(2017) Implement Service Innovation Through Stof Model Towards Green Economy In Automotive Industry, ADVANCED SCIENCE LETTERS (SCOPUS), Advanced Science Letters (Scopus) , 9, 8903, ISSN:1936-6612
Fadillah Binti Ismail, Rosman Bin Md Yusoff, Abu Saim Mohammad Shahabuddin, Ainul Mardhiyah Binti Nor Aziz
(2017) Migrant Workers In Malaysia: Does Gain Outweigh Pain, ADVANCED SCIENCE LETTERS (SCOPUS), advanced science letter , 9, 8895, ISSN:1936-6612
Zuhaimy Ismail, Kassim Thukiman, Fadillah Ismail, Azhar Hamid and Ismail Muhamad
(2017) Voters? Perception Of Government And Leadership By Youth Electorate In Johor, Malaysia, JURNAL KALAM, Karya Lorekan Asli Ahli Matematik , 4, 1, ISSN:1985-5222
Fadillah Binti Ismail
(2016) Diffusion Innovation In Telecommunication Industry Through Customer Participation In Develop Service Quality, SPECIAL ISSUES OF INFORMATION JOURNAL, INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION IN BUSINESS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT , 1, 1, ISSN:13434500
Fadillah Binti Ismail, Rosman Bin Md Yusoff, Abu Saim Mohammad Shahabuddin, Ainul Mardhiyah Binti Nor Aziz
(2016) Migrant Workers In Malaysia: Does Gain Outweigh Pain? , ASIA INTERNATIONAL CONFERENCE 2016, UTM , 12, 1, ISSN:2146-4405
Fadillah Binti Ismail
(2016) Service Innovation Model To Encounter Customer Service Index (Csi) In Automative Industry, Malaysia, INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, SOUTH ASIAN JOURNAL OF GLOBAL BUSINESS RESEARCH/EUROPEN JOURNAL OF EAST ASIAN STUDIES , 4, 1, ISSN:20454457
Fadillah Binti Ismail
(2016) Sustainable Business Model For Advanced Technology In Waste Management, INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE ON ECONOMIC BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, SOUTH ASIAN JOURNAL OF GLOBAL BUSINESS RESEARCH , 4, 1, ISSN:20454457
Fadillah Binti Ismail
(2016) The Relationship Between Work Family Balance And Effective Organizational Commitment Among Academic Staff Of Malaysian Research Universities, ADVANCED RESEARCH ON BUSINESS MANAGEMENT AND HUMANITIES, AMERICAN SCIENTIFIC PUBLISHERS , 3, 1, ISSN:-
Fadillah Ismail, Khadijah Bahrol, Nor Fasihah
(2016) The Role Of Halal Factors In Influencing Malaysian Intention To Purchase Halal Food And Non Food Products In Johor, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL ISSUE ON SOCIETY, TECHNOLOGY DAN GOVERNANCE, UTHM , 12, 99, ISSN:2229-8940
Adibah Abdul Kadir, Nor Hazana Abdullah, Fadillah Ismail
(2016) Tren Dan Isu Masa Kerja Fleksible Di Malaysia, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 12, 1, ISSN:22208940
Policy Paper
Fadillah Binti Ismail
(2016) Kajian Impak Dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa (Eaic) - Edisi Terhad
Fadillah Binti Ismail
(2016) Kajian Impak Universiti Komprehensif Awam Malaysia (A042) - Edisi Terhad
Prosiding / Seminar
Lutfan Jaes, Fadillah Ismail, Zahrul Akmal Damin, Zuhaila Anida Zainal Abidin
(2017) Cabaran Tadbir Urus Universiti Awam Masa Kini, FAKULTI PENGURUSAN UTM , 69, ISBN:9789834274573
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Fadillah Ismail, Hansyah Misbah
(2017) Doktrin Pengasingan Kuasa: Idea, Praktis Dan Kerelatifan Di Malaysia, FAKULTI PENGURUSAN UTM , 81, ISBN:9789834274573
Muhammad Ashfaq, Dr. Fadilah Ismail, Dr. Rabeatul Husna Abdul Rahman, Sobia Irum
(2017) Effect Of Workplace Spirituality On The Affective Commitment Of Bank Employees: A New Management Concept In Pakistani Banking Sector. , UTM , 1, ISBN:2357-1330
Shiau Wei Chan, Tasmin, R., A. H. Nor Aziati, Raja Zuraidah Rasi, Fadillah Binti Ismail, Li Ping Yaw
(2017) Factors Influencing The Effectiveness Of Inventory Management In Manufacturing Smes, IOP Publishing , 1, ISBN:17578981
FADILLAH ISMAIL
(2017) Kesejahteraan Kewangan Belia Malaysia, UTHM , 180, ISBN: 978-967-2110-1
SITI SARAWATI JOHAR, FADILLAH ISMAIL, SITI SARAH OMAR, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, LUTFAN JAES
(2017) Leadership In Human Governance Based On A Holistic And Dynamic Spirituality Model, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, NILAI , 15, ISBN:978967440421
LUTFAN JAES, FADILLAH ISMAIL, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY
(2017) Nilai "Perkauman/Kemasyarakatan" Sebagai Alat Pembangunan Soeharto Di Indonesia, UTHM , 12, ISBN:9789672110842

Consultancies

YearDescriptionLevel
2018 TEMUBUAL PROGRAM BERSAMA TAHANAN DAESH DI PENJARA WANITA KAJANG University
2018 PENYELIDIK BAGI KAJIAN INDEKS KESEJAHTERAAN KELUARGA NEGERI JOHOR 2018 Government
2018 INDEKS KESEJATERAAN KELUARGA DAERAH BATU PAHAT Government
2018 INDEKS KESEJAHTERAAN KELUARGA DAERAH KLUANG Government
2018 INDEKS KESEJAHTERAAN KELUARGA DAERAH KOTA TINGGI Government
2017 fasilitatior bengkel corporate governance pentadbiran kerajaan negeri Melaka Government
2017 Jurulatih Kursus Training Needs Analysis (TNA) Government
2017 JURULATIH KURSUS TAZKIYYAH AL NAFS; MANHAJ MURABBI RABBAANI Government
2017 INDEKS KESEJATERAAN KELUARGA NEGERI JOHOR, 2017 Government
2016 Penilaian Impak Sosio-ekonomi di kawasan Rapid Pengerang, Kota Tinggi Johor. (JPDC), 2016 Government
2016 Impak Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC). Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC), 2016 Government
2016 perunding bagi projek "5th International conference on technology management, business and entrepreneuship 2016 (ICTMBE2016) International
2016 Penilaian Keberkesanan dasar Awam dan Undang-Undang ke atas Kualiti Hidup yang lebih baik dan penyampaian perkhidmatan awam yang efisien. (Institut Integriti Malaysia), 2016 Government
2014 Market Survey-Penubuhan Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah? (FSTPi, UTHM) 2014 University
2014 Perunding Industri corporate integrity system assessment questionnaire (CIAQ) Government

Supervision

YearDescriptionRole
2018 AINA NAJWA BINTI REDUAN, DEGREE, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2018 Supervisor
2018 YUEN PEI YIH, DEGREE, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2018 Supervisor
2018 NISHANNTHINI A/P ARUMUGAM, DEGREE, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2018 Supervisor
2018 NURUL AIN BINTI NGATENI, DEGREE, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2018 Supervisor
2018 NOR FARINA BINTI SHUKOR, DEGREE, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2018 Supervisor
2018 NORSEHA BINTI SEHAN, DEGREE, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2018 Supervisor
2018 PENILAI PEMBENTANGAN PRA LISAN BAGI PROGRAM SARJANA SAINS PENGURUSAN TEKNOLOGI, FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN Assessor
2018 PENYELIA LATIHAN INDUSTRI SEMESTER II 2017/2018 FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN Assessor
2018 SITI NURDINI MOHD PAKARI, DEGREE, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2018 Supervisor
2018 NORSYAFIQAH IZZATI BINTI ZAIDI, DEGREE, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2018 Supervisor
2018 PENILAI PEMBENTANGAN TAJUK PENYELIDIKAN BAGI PROGRAM DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN TEKNOLOGI, FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN Assessor
2018 PENILAI PEMBACA KEDUA PROJEK SARJANA MUDA II, JABATAN PENGURUSAN PENGELUARAN DAN OPERASI, FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN Assessor
2018 AHLI PANEL PENILAI KURIKULUM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA, FAKULTI PENGURUSAN, UTM, SKUDAI JOHOR BAHRU Assessor
2017 Supervisor for Faiza Manzoor, PhD.Universiti Tun hussien Onn Malaysia (UTHM) Supervisor
2017 Supervisor for Muhammad Asad Khan, PhD. Universiti Tun Hussien Onn (UTHM) Supervisor
2017 Supervisor for Fazlulaini Mohd Yunus.PhD, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Supervisor
2017 Supervisor for Syamimi binti Mahmud, Ijazah, Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Siti Zurika Binti Kamal, Ijazah, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Siti Nurshyafira binti Mohamad Nor, Ijazah, Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nurhafizah Binti Mahat, Ijazah, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nur Shafika binti Che Pe, Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nurhayatun Syamila binti Fauzi, Ijazah, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2017 supervisor for Aiman Najihah binti Othman,Ijazah, Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Hamimah binti Abu Ahmar, Ijazah. Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia, 2017 Supervisor
2017 FAZLULAINI BINTI MOHD YUNUS, PhD, UTM, SKUDAI, 2017 Supervisor
2017 supervisor for Nisha Nadeera binti mansor, ijazah, Universiti Tun Hussien Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nor Atiqah Binti Jais, Ijazah, Universiti Tun Hussien Onn, Malaysia, 2017 Supervisor
2017 PANEL PENILAI PEMBENTANGAN KERTAS KERJA SEMINAR PROJEK SARJANA MUDA I SEMESTER 1 SESI 2017/2018 Assessor
2017 PENILAI PEMBENTANGAN PRA LISAN BAGI PROGRAM SARJANA SAINS PENGURUSAN TEKNOLOGI Assessor
2017 PENILAI (REVIEWER) BAGI UTHM POSTGRADUATE PUBLICATION 2017 Assessor
2016 SUPERVISOR FOR NORFARAHAIN BINTI SAADON, IJAZAH, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR WEE MEE YAN,DEGREE, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR MOHD ROFI BIN AB RAHMAN, IJAZAH, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR NORREEN BINTI MADON, IJAZAH, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR NOOR HIDAYAH BINTI ADANAN, IJAZAH, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 Supervisor
2016 SUPERVISOR FOR NURRASHIDAH BINTI RAZAK, IJAZAH, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2016 Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2018 PENSYARAH JEMPUTAN BAGI PROJEK SARJANA MUDA PSM1: COLLECTING PRIMARY DATA USING QUESTIONNAIRES University
2018 PENASIHAT PROGRAM JALINAN KASIH 3.0, BERSAMA KANAK-KANAK AUSTISME BENUT, PONTIAN University
2018 PENASIHAT PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT OUTREACH ORANG ASLI KAMPUNAG SELETAR University
2018 AHLI JAWATANKUASA PENAJAAN BAGI PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT OUTREACH ORANG ASLI KAMPUNG SELETAR, GELANG PATAH JOHOR University
2018 TASKFORCE BAGI KERJASAMA INDUSTRI DI ANTARA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA-ZECON BERHAD University
2018 PENSYARAH JEMPUTAN BAGI PROJEK SARJANA MUDA 1 : SAMPLING STRATEGIES University
2017 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT ENDAH DI PARIT DAUB, PARIT RAJA. University
2017 TIMBALAN KETUA KONTINJEN SEMPENA MAJLIS PENTAULIHAN DAN PERHIMPUNAN KEBANGSAAN KOR SISPA KALI KE 8 TAHUN 2017 University
2017 MODERATOR PERBINCANGAN FORENSIK SOSIOELEKTORAL PERSEKITARAN DAN PEMBANGUNAN University
2016 ahli jawatankuasa raptai sempena majlis konvokesyen ke 16 UTHM University
2016 ketua pendaftar, seminar sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM,2016) University
2016 kontinjen majlis sambutan hari pekerja peringkat kebangsaan 2016 National
2016 Ahli jawatankuasa pelaksana seminar kebangsaan MACFEA KE-20, 2016 University
2016 AHLI JAWATANKUASA BAGI PROGRAM LATIHAN AUTOMATIF UNILAK-UTHM University
2016 PENYELARAS TERAS BAGI PROGRAM FIESTA KOKURIKULUM MAHASISWA (FESKOM) UTHM 2016 University
2016 ahli jawatankuasa biro landskap dan keceriaan bagi jawatankuasa fisiliti, bangunan dan keselamatan fakulti pengurusan teknologi dan perniagaan University
2013 Pencatat undangan program seminar sehari dalam siri bicarawara tokoh johor anjuran yayasan warisan johor Government

« Back