Staff Profile

Full NameTs. MOHD FAIRUS BIN YUSOF
FacultyFAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
DepartmentJABATAN KEJURUTERAAN AWAM
Email
Designation DS45 - PENSYARAH
  PENYELIDIK UTAMA
GEOSTRUCTURE & REHABILITATION (GSR)
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
  PENOLONG PENGURUS MAKMAL
PENGURUSAN MAKMAL
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA

Field of Expertise

Field Category (KPT) ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) Geotechniques

Areas of Research Interest

1. Soil Improvement (PVD, Stone Column)
2. Numerical Modeling (Plaxis, ABAQUS, GEOSTUDIO)
3. Unsaturated Soil Engineering
4. High Speed Rail (HSR)
5. Soil Dynamic

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2003 SARJANA KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2000 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1998 DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Professional Appointments

DS45 - Pensyarah

Management Experience

DateDescription
05/07/2021 - Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Penyelidikan Tanah Lembut (RECESS)
01/05/2021 - 30/04/2023 Penolong Pengurus Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pengurusan Makmal
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Geostructure & Rehabilitation (GSR)
01/01/2016 - 31/12/2017 Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Penyelidikan Tanah Lembut (RECESS)

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
07/12/2020 - 06/12/9999 IAENG Society of Computer Science
Ahli Antarabangsa
01/01/2018 - 31/12/2018 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Member Kebangsaan
06/12/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
24/10/2016 - 24/10/2017 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Member Kebangsaan
27/01/2019 - 26/01/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2022 KEJURUTERAAN TANAH LEMBUT [BFG40603], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 KEJURUTERAAN ASAS [BFC43103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 GEOTEKNIK LANJUTAN [BFG40203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 KEJURUTERAAN TANAH LEMBUT [BFG40603], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 GEOTEKNIK I [BFC21702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 KEJURUTERAAN TANAH LEMBUT [BFG40603], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 GEOTEKNIK LANJUTAN [BFG40203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 LATIHAN INDUSTRI [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 KEJURUTERAAN TANAH LEMBUT [BFG40603], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 LATIHAN INDUSTRI [BFC32904], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 GEOLOGI KEJURUTERAAN [BFC21303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 GEOLOGI KEJURUTERAAN [BFC21303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 GEOTEKNIK LANJUTAN [BFG40203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 KEJURUTERAAN ASAS [BFC43103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 GEOTEKNIK I [BFC21702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 MAKMAL GEOTEKNIK DAN STRUKTUR [BFC31901], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 GEOLOGI KEJURUTERAAN [BFC21303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 KEJURUTERAAN TANAH LEMBUT [BFG40603], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 GEOTEKNIK II [BFC34402], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 GEOTEKNIK LANJUTAN [BFG40203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 KEJURUTERAAN TANAH LEMBUT [BFG40603], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Advanced Geotechnics [BFG40203], Session 20182019 Semester 2 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 [30 students] University
2019 Soft Soil Engineering [BFG40603], Session 20192010 Semester 1 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 [23 students] University
2019 Geotechnics II [BFC34402], Session 20192010 Semester 1 [Section 2], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 [60 students] University
2019 Geotechnics II [BFC34402], Session 20192010 Semester 1 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 [65 students] University
2019 Geotechnics I [BFC21702], Session 20182019 Semester 2 [Section 4], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 [60 students] University
2019 Soft Soil Engineering [BFG40603], Session 20182019 Semester 2 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 [30 students] University
2018 Geotechnics 1 [BFC21702], Session 20172018 Semester 2 [Section 6], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 [30 students] University
2018 Soft soil engineering [BFG40603], Session 20182019 Semester 1 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 [29 students] University
2018 Geotechnic and structure laboratory [BFC31901], Session 20182019 Semester 1 [Section 14], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 [31 students] University
2018 Geotechnic and structure laboratory [BFC31901], Session 20182019 Semester 1 [Section 13], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 [31 students] University
2018 Geotechnics 1 [BFC21702], Session 20182019 Semester 1 [Section 10], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 [29 students] University
2018 Geotechnics 1 [BFC21702], Session 20162017 Semester 1 [Section 3], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 [ 60 Students] University
2018 Advanced Geotechnics [BFG40203], Session 20172018 Semester 2 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 [30 students] University
2018 Geotechnics 1 [BFC21702], Session 20172018 Semester 2 [Section 10], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 [30 students] University
2018 Geotechnics 1 [BFC21702], Session 20172018 Semester 2 [Section 9], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 [30 students] University
2018 Geotechnics 1 [BFC21702], Session 20172018 Semester 2 [Section 6], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 [30 students] University
2018 Geotechnics 1 [BFC21702], Session 20172018 Semester 2 [Section 5], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 [30 students] University
2018 Geotechnics 1 [BFC21702], Session 20182019 Semester 1 [Section 5], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 [20 students] University
2017 Geotechics 1 [BFC21702], Session 20162017 Semester 2 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 [40 students] University
2017 Geotechnics 1 [BFC21702], Session 20162017 Semester 1 [Section 3], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 [ 60 Students] University
2017 Geotechnics 1 [BFC21702], Session 20162017 Semester 1 [Section 4], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 [ 60 Students] University
2017 Geotechnics and Structure Laboratory [BFC31901], Session 20162017 Semester 1 [Section 5], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 [ 60 Students] University
2017 Geotechnics 1 [BFC21702], Session 20162017 Semester 2 [Section 2], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 [ 47 Students] University
2016 Geotechnics I [BFC 21702], Session 20162017 Semester 1 [Section 5], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 [60 Students] University
2016 Geotechnics I [BFC 21702], Session 20162017 Semester 1 [Section 4], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 [60 Students] University
2016 Advanced Geotechnics [BFGC40203], Session 20152016 Semester 2 [Section 2], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 [28 Students] University
2016 Advanced Geotechnics [BFG 40203], Session 20152016 Semester 2 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 [30 Students] University
2016 Geotechnics II [BFC 34402], Session 20152016 Semester 2 [Section 4], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 [60 Students] University
2015 Geotechnics and Structure Laboratory [BFC 31901], Session 20152016 Semester 1 [Section 4], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 [53 Students] University
2015 Geotechnics and Structure Laboratory [BFC 31901], Session 20142015 Semester 2 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 [60 Students] University
2015 Integrated Design Project [BFC 43303], Session 20142015 Semester 2 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 [59 Students] University
2015 Geotechnics and Structure Laboratory [BFC 31901], Session 20142015 Semester 2 [Section 2], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 [61 Students] University
2015 Geotechnics II [BFC 34402], Session 20142015 Semester 2 [Section 2], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 [56 Students] University
2015 Geotechnics I [BFC 21702], Session 20142015 Semester 2 [Section 3], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 [62 Students] University
2015 Foundation Engineering [BFC 43103], Session 20152016 Semester 1 [Section 6], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 [69 Students] University
2015 Foundation Engineering [BFC 43103], Session 20152016 Semester 1 [Section 5], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 [70 Students] University
2014 Foundation Engineering [BFC43103], Session 20142015 Semester 1 (Section 9), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014. [64 Students] University
2014 Geotechnics 2 [BFC 34402]. Session 2013/2014 Semester 2 [Section 4]. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. [69 Students] University
2014 Advanced Geotechnics [BFG 40203], Session 2013/2014 Semester 2 [Section 2], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014. [59 Students] University
2014 Geotechnics [BFC31703], Session 20142015 Semester 1 (Section 1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014. [4 Students] University
2014 Advanced Geotechnics [BFG 40203], Session 2013/2014 Semester 2 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014. [61 Students] University
2014 Foundation Engineering [BFC43103], Session 20142015 Semester 1 (Section 10), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014. [57 Students] University
2014 Geotechnics [BFC 31703] Session 2013/2014 Semester 2 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014. [1 Students] University
2013 Advanced Geotechnic [BFG40203/BFG4023], Session 20122013 Semester 2 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 [31 Students] University
2013 Transportation and Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Sesi 20122013 Semester 2 [Section 5], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 [64 Students] University
2013 Geotechnics [BFC 31703], Session 20132014 Semester 1 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 [64 Students] University
2013 Geotechnics [BFC 31703], Session 20132014 Semester 1 [Section 2], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 [52 Students] University
2013 Geotechnics 2 [BFC 33802/BFC 34402], Session 20132014 Semester 1 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 [21 Students] University
2013 Transportation and Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Sesi 20122013 Semester 2 [Section 11], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 [30 Students] University
2012 Advanced Geotechnic [BFG4023], Session 20122013 Semester 1 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 [2 Students] University
2012 Geotechnic [BFC31703], Session 20122013 Semester 1 [Section 4], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 [65 Students] University
2012 Geotechnic [BFC31703], Session 20122013 Semester 1 [Section 6], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 [59 Students] University
2007 Foundation Engineering [BFC4043], Session 20072008 Semester 1 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 [39 Students] University
2007 Geotechnics [BFC3033], Session 20072008 Semester 1 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 [39 Students] University
2007 Geotechnics and Structure Engineering Laboratory [BFC3051], Session 20072008 Semester 2 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 [54 Students] University
2007 Hydraulic and Material Mechanics Engineering Laboratory [BFC2091], Session 20072008 Semester 2 [Section 6], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 [40 Students] University
2007 Geotechnics and Structure Engineering Laboratory [BFC3051], Session 20072008 Semester 1 [Section 6], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 [42 Students] University
2007 Highway and Geotechnics Engineering Laboratory [DFC3051], Session 20072008 Semester 1 [Section 2], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 [39 Students] University
2007 Civil Engineering Practice [BFC3133], Session 20062007 Semester 3 [Section 1], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 [3 Students] University
2006 Engineer and Society [BFC3062], Session 20062007 Semester 2 [Section 2], Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2006 [50 Students] University
2006 Civil Engineering Practices [BFC3133], Session 20052006 Semester 3 [Section 1], Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2006 [2 Students] University
2006 Foundation Engineering [BTA4213], Session 20052006 Semester 3 [Section 1], Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2006 [1 Student] University
2006 Geotechnics and StructureLaboratory [BFC3051], Session 20062007 Semester 1 [Section 5], Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2006 [12 Students] University
2006 Geotechnical Engineering [DFC3043], Session 20062007 Semester 1 [Section 3], Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2006 [45 Students] University
2006 Geotechnics [BFC3033], Session 20062007 Semester 1 [Section 2], Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2006 [50 Students] University
2006 Engineer and Society [BFC3062], Session 20062007 Semester 2 [Section 8], Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2006 [21 Students] University
2005 Geotechnics and Structure Laboratory [BFC3051], Session 20052006 Semester 1 [Section 1], Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2005 [42 Students] University
2005 Civil Engineering Material [DFC 1012], Session 20052006 Semester 2 [Section 1], Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2005 University
2005 Foundation Engineering and Concrete Technology Laboratory [BTA4231], Session 20052006 Semester 1 [Section 1], Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2005 [30 Students] University
2005 Foundation Engineering [BFC4043], Session 20052006 Semester 1 [Section 1], Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2005 [42 Students] University
2004 Foundation Engineering [BKA4512], Session 20042005 Semester 2 [Section 3], Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2004 [35 Students] University
2004 Foundation Engineering [BKA4512], Session 20042005 Semester 2 [Section 2], Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2004 [35 Students] University
2004 Civil Engineering Material [BFC1032], Session 20042005 Semester 2 [Section 1], Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2004 [70 Students] University
2003 Geotechnical Engineering [DKA3082], Session 20032004 Semester 2, Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2003 University
2003 Soil Mechanics [DKA2053], Session 20032004 Semester 2, Kolej Universiti Tun Hussein Onn, 2003 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H636 Effectiveness of Rice Husk Ash (RHA) as a pozzolan on the compressibility behaviour of stabilized Johor peat Ahli 31/12/2021
U561 Effect Of Infiltration Rate On Matric Suction For Barren Soil Ahli 31/05/2018
1455 BIODEGRADATION OF MALAYSIAN CONTAMINATED SOIL USING LOCAL BACTERIA BY HYBRID ELECTRO-BIOREMEDIATION TECHNIQUE Ahli 31/12/2017
U400 Seismic System For The Underworld Mapping Ahli 30/09/2017
0374 A Laboratory Investigation Of Slope Stailization using Soil-Slag-Lime Columns Ahli 31/05/2010

Publications

General Publications
MOHD FAIRUS YUSOF
(2020) Laboratory Test Report For "Projek Menaiktaraf Empangan Bekok, Johor", UTHM , 1, ISBN:-
Dr. Nor Azizi Bin Yusoff
(2018) Slope Condition Rating And Risk Assessment For Kajang Silk Highway Assessment Report (2018) , UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Zaihasra Abu Talib, Azman Kassim, Gambo Haruna Yusak, Mohd Fairus Yusof, Felix Ling Ngee Leh
(2019) Influence Of Burrow Holes In Residual Soil Slope Infiltration, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 5, 280, ISSN:2229838X
Z. A. M. Hazreek, M. M. M. Hashim, A. M. N. Asmawisham, Z. M. Hafiz, Y. M. Fairus and K. A. Fahmy,M. I. M. Ashraf, S. Rosli and M. M. Nordiana
(2018) Seawater Intrusion Mapping Using Electrical Resistivity Imaging (Eri) At Malaysian Coastal Area, INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJCIET), IAEME Publication , 9, 1185, ISSN:09766316
Madun A., Ahmad Supa'at M.E., Ahmad Tajudin S.A., Zainalabidin M.H., Sani S., Yusof M.F.
(2016) Soil Investigation Using Multichannel Analysis Of Surface Wave (Masw) And Borehole, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES , 3, 3759, ISSN:18196608
Media Digital
MOHD FAIRUS YUSOF
(2020) How To Model The Soil Slope Using Plaxis 2d, UTHM , ISBN:-
MOHD FAIRUS YUSOF
(2020) Slope Stability Analysis Using Plaxis 2d, UTHM , ISBN:-
MOHD FAIRUS BIN YUSOF
(2020) Soil Phase Diagram Solution- Example 1, UTHM , ISBN:-
MOHD FAIRUS YUSOF
(2020) Uthm Engineering Geology - Weathering Of Rock, UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Cyril Anin Lading & Mohd Fairus Yusof
(2021) Investigation Of Soft Soil Deformation Due To Excavation Work At Sungai Kesang, Johor Using Plaxis 2d, UTHM , 122, ISBN:27735184
Mohamad Shalihen Sulaiman & Mohd Fairus Yusof
(2021) Modeling Of Combipile Application In Soft Soil For Excavation Using Plaxis 2d, UTHM , 512, ISBN:27735184
K Basri, M K A Talib, N L Jumien, B P A Ping, A Zainorabidin, A Madun, F Pakir and M F Yusof
(2020) Influence Of Source Energy And Stacking On Active Masw Method Dispersion Image, IOP CONFERENCE SERIES , 1, ISBN:17551307
A Madun , S A Meghzili, SAATajudin, M F Yusof, M H Zainalabidin, A A Al-Gheethi, M F Md Dan and M A M Ismail
(2018) Mathematical Solution Of The Stone Column Effect On The Load Bearing Capacity And Settlement Using Numerical Analysis, INSTITUTE OF PHYSICS, UK , 1, ISBN:17426581
A. Madun, S.A.A. Tajudin, M.E. Abdullah, M.H.Z. Abidin, S. Sani, A.J.L. M. Siang, M.F. Yusof
(2017) Conversion Shear Wave Velocity To Standard Penetration Resistance, UTHM , 1 , ISBN:1757899x
YUSOF M.F., ABD KHALID M.N.F., AHMAD TAJUDIN S.A., MADUN A., ZAINAL ABIDIN M.H.
(2017) Correlation Of Jkr Probe With Undrained Shear Strength, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261-236X
Zainal Abidin M.H., Madun A., Ahmad Tajudin S.A., Tajul Baharuddin M.F., Yusof M.F., Zakaria M.N., Rahmat S.N.
(2017) Evaluation Of Unknown Tube Well Depth Using Electrical Resistivity Method, EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
Meghzili S.A., Madun A., Tajudin S.A.A., Yusof M.F., Ismail M.A.M.
(2017) Numerical Evaluation On The Different Shapes Of Gravelly Sand Columns To Increase The Loading Capacity Of Soft Clay, EDP SCIENCES , 1, ISBN:00002012
Z A M Hazreek, A G A Raqib, M Aziman, A T S Azhar, A T M Khaidir, Y M Fairus, Rosli S, I M Fakhrurrazi and R A Izzaty
(2017) Preliminary Groundwater Assessment Using Electrical Method At Quaternary Deposits Area , IOPscience , 1, ISBN:17578981
Madun A., Tajuddin S.A.A., Abdullah M.E., Abidin M.H.Z., Sani S., Siang A.J.L.M., Yusof M.F.
(2016) Convertion Shear Wave Velocity To Standard Penetration Resistance, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES , 1, ISBN:17578981
Mohd Fairus Yusof, Md Nor Faliq Abd Khalid, Saiful Azhar Ahmad Tajudin, Aziman Madun and Mohd Hazreek Zainal Abidin
(2016) Correlation Of Jkr Probe And Undrained Shear Strength, UTHM , 1 , ISBN:123456
Yusof M.F., Setapa A.S., Tajudin S.A.A., Madun A., Abidin M.H.Z., Marto A.
(2016) The Soil-Water Characteristic Curve Of Unsaturated Tropical Residual Soil, Elsevier , 1 , ISBN:17578981
A. Madun, M.E.A. Supaat, S.S.A. Tajudin, M.H. Zainalabidin, S. Sani, M.F. Yusof
(2015) Soil Investigation Using Multichannel Analysis Of Surface Wave (Masw) And Borehole, UTHM
M.F. Yusof, A.S. Setapa, S.A.A. Tajudin, A. Madun, M.H.Z. Abidin, A. Marto
(2015) The Soil-Water Characteristic Curve Of Unsaturated Tropical Residual Soil (Case Study: Kuala Lumpur, Malaysia), UTHM
S. A. A. Tajudin, M. F. Yusof, I. Bakar, A. Marto, Z. M. Nizam, M. E. Abdullah
(2014) Numerical Modelling Of Prefabricated Vertical Drain For Soft Clay Using Abaqus, UTHM , ISBN:9783038354796
Mohd Yusof, K.N. and Yusof, M.F
(2007) Correlations Of Physical And Chemical Properties Of Eastern Granitic Soils Of Peninsular Malaysia, USM
Mohidin @ Mohyeddin, M.N., Zainorabidin, A., Madun, A., Yusof, M.F., Mokhtar, M. and Chew, Y.F.
(2007) Some Index Properties On Rengit Peat Soil Stabilize With Cement-Lime, USM
Tajul Baharuddin, M.F., Othman, A.R. and Yusof, M.F
(2006) Assessment On Physico-Chemical Properties For Granite Residual Soils As Landfill Liner Material At Batu Pahat, Johor, Malaysia, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand
Mohd Yusof, K.N., Abu Bakar, Z. and Yusof, M.F
(2006) The Correlations On Index Properties And Chemical Tests On Laterite Soils Stabilised With Lime, Rice Husk And Timber Industrial Ash, UiTM, Shah Alam
Marto, A., Kasim, F. and Yusof, M.F.
(2003) Correlations Of Engineering Properties Of Residual Soils For Design Purposes, UTM
Marto, A., Kasim, F. and Yusof, M.F
(2002) Engineering Characteristics Of Residual Granite Soils Of Southern Peninsular Malaysia. , UTM
Marto, A., Kasim, F., Yusof, M.F. and Mohd Yusof, K.N
(2002) Physical And Chemical Compositions Of Residual Soils At Eastern Region Of Peninsular Malaysia, UPM

Consultancies

YearDescriptionLevel
2018 Consultative for Slope condition rating & risk assessment for 24 KM SILK highway, 21 Nov 2017 - 28 February 2018 National
2017 Demonstrator for "Seminar Kualiti Bahan Binaan Jalan", February 2017 University
2017 Consultative for soil testing for Periodic Maintenance Work at Route J141, Jalan Parit Lanjut - Tanjung Olak, Daerah Muar, Johor, 18-29 Mei 2017 University
2017 Consultative in soil testing for Projek menaiktaraf jalan Muar-Segamat-Tangkakr, Johor, 27 Mac-7 Aprili 2017 University
2015 Consultative Commitee of Video Recording and Photo during the 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering for Sustainability 2015 (IConCEES 15), UTHM Commercial Sdn. Bhd., 1-2 December 2015 International
2015 Performed Mackintosh Probe Test at MRT Bukit Dukung, Cheras (MRT Taman Cuepacs) for Alur Bina, 28-31 January 2015 Private
2014 Execute the soil laboratory testing for Kahang Dam Project, Kluang Johor, 1 October - 31 December 2014 Private
2014 Execute Geophysic Study at Sungai Muda, Kedah, 30 April - 5 Mei 2014 National
2013 Consultative advisor for cut slope stabilization analysis at Simpang Pulai-Lojing-Gua Musang, Kelantan, 2012 Private
2007 Demonstrator for KKTM Staff under technology provider project, KKTM Sri Gading, Batu Pahat, 17-19 September 2007 Government
2007 Consultative author for Geotechnics teaching module for KKTM Sri Gading, 2007-2008 Government
2006 Demonstrator for laboratory practical for Open University students, 5 August 2006 Private

Supervision

YearDescriptionRole
2019 Supervisor for Mohammad Ikhmal Bin Shuib, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2019. [The effect of Soil Slope Angle and height on the Risk Safety Factor of Road Users Using Plaxis Software] Supervisor
2019 Supervisor for Zulhazmi Bin Amrani, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2019. [Investigation On The Effect of PVD Deformation On Soil Settlement and Pore Pressure Dissipation of Soft Soil By Using Plaxis Software] Supervisor
2019 Supervisor for Ahmad Asyraf Bin Sa'ari, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2019. [Correlation of CBR with Mackintosh Probe and Compaction Characteristics] Supervisor
2018 Supervisor for Nurhazirah Binti Ismail, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2018. [Correlation of compaction and California Bearing Ratio (CBR) of Residual Soil] Supervisor
2018 Supervisor for Siti Aina Azira Binti Zamzuri, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2018. [Modeling of the Bridge Approach Slab on Soft Soil Using Plaxis 2D] Supervisor
2018 Supervisor for Mohamad Zulhelmi Bin Jaafar, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2018. [Evaluation of Betotitan Brick as a Sea Defence Wall] Supervisor
2017 Supervisor for Arif Akmal Asyraaf Bin Rameli, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2017. [Kesan Suhu terhadap penstabilan Tanah Lembut menggunakan Polimer VAE] Supervisor
2017 Supervisor for Nur Aisyah Binti Arlis, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2017. [Numerical Modeling of Lightweight Concrete Layer Application for Transport Infrastructure ] Supervisor
2017 Supervisor for Mohd Anuar Bin Awang Desa, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2017. [Simulasi Keretapi Berkelajuan Tinggi pada Tanah Lembut menggunakan Plaxis 2D] Supervisor
2017 Supervisor for Nurul Yusnita Binti Md Sah, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2017. [The Physical and Chemical Properties of Unsaturated Ayer Hitam Barren Soil] Supervisor
2017 Supervisor for Alarifi Hamzh Hamad Aboubakr Hamad, Master of Civil Engineering, UTHM, 2017. [The Effect of Stone Column Geometry on Soft Soil Bearing Capacity] Supervisor
2017 Supervisor for Mohamad Sallehuddin Bin Abd Rahim, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2017. [Keberkesanan Polimer VAE sebagai Penstabil Tanah Liat, Laterit dan Barren] Supervisor
2016 Supervisor for Muhammad Azizi Bin Mat Yusof, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2016. [Soil Improvement By Fly Ash Alkaline Activator] Supervisor
2016 Supervisor for Muhamad Haikal Bin Mohd Tamizan, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2016. [Soil Suction Behaviour of Clayey Sand] Supervisor
2016 Supervisor for Farah Najwa Binti Mohd Hassan, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2016. [Stability of The Soil Slope with Horizontal Drain Installation] Supervisor
2016 Supervisor for Nur Ashelah Binti Mohd Juber, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2016. [The Effect of Unsaturation Interface on Consolidation Behaviour of Soft Soil Improved by PVD] Supervisor
2016 Supervisor for Mohamad Saiful Nizam Bin Badar, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2016. [Modeling of E-PVD Application in Soft Soil by Using Plaxis 2D Software] Supervisor
2016 Supervisor for Mohamad Noor Fahmi Bin Mansor, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2016. [Effect of Eectrokinetic Prefabricated Vertical Drain Application in Soft Soil Improvement] Supervisor
2015 Supervisor for Norfazila Binti Yusof, Bachelor of Civil Engineering, UTHM , 2015. [The Correlation Between Standard Method and Modified Method to Determine the Plastic Limit of Soil] Supervisor
2015 Supervisor for Nur Amirah Binti Mohd Nasir, Bachelor of Civil Engineering, UTHM , 2015. [Modeling of UTHM Soft Soil Improved PVD Using Plaxis 2D] Supervisor
2015 Supervisor for Nik Nadia Amira Binti Nik Pa, Bachelor of Civil Engineering, UTHM , 2015. [Improvement On Shear Strength of Leachate Contaminated Clay Soil Using Hydrated Lime Treatment] Supervisor
2015 Supervisor for Aziah Binti Mazlan, Bachelor of Civil Engineering, UTHM , 2015. [Soil Water Characteristic Curve of Unsaturated Soil] Supervisor
2015 Supervisor for Gan Soon Ming, Bachelor of Civil Engineering, UTHM , 2015. [Plane Strain Modeling of Prefabricated Vertical Drain in UTHM Soft Soil] Supervisor
2015 Supervisor for Afifah Binti Sahadi, Bachelor of Civil Engineering, UTHM , 2015. [Effect of Cement and POFA Admixture on Shear Strength of Peat Soil] Supervisor
2015 Supervisor for Md Nur Faliq Bin Abd Khalid, Bachelor of Civil Engineering, UTHM , 2015. [Correlation of JKR Probe With Undrained Shear Strength] Supervisor
2015 Supervisor for Dide Joseph Chang, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2015 [Effect of the Rainfall Infiltration on Slope Stability of Unsaturated Soil] Supervisor
2015 Supervisor for Ali Kamal Ajjah Alziadi, Master of Civil Engineering, UTHM , 2015. [Modeling of Vertical Drain Using Plane Strain and Equivalent Plane Strain Techniques] Supervisor
2015 Supervisor for Nur Zakiah Binti Hasan, Bachelor of Civil Engineering, UTHM , 2015. [Stability Analysis of Impermeable layer Slope] Supervisor
2015 Supervisor for Ahmad Hakimi Bin Setapa, Bachelor of Civil Engineering, UTHM , 2015. [The Soil Water Characteristic Curves of Unsaturated Tropical Residual Soil Supervisor
2014 Supervisor for Mohd Shafiq Ariffin Bin Mohd Suhaimi, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2014. [The Effect of well Resistance on The Consolidation Behaviour of Soft Soil Improved PVD]. Supervisor
2014 Supervisor for Khairul Azhar Bin Inche Abdul Ghani, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2014. [Modeling of Single Prefabricated Vertical Drain for UTHM Soft Soil] Supervisor
2014 Supervisor for Mohamad Nasrun Bin Mustapha, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2014. [Analytical and Numerical Modeling of PVD Improved Soft Soil] Supervisor
2014 Supervisor for Siti Nasihah Binti Mukhtar, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2014. [Modeling of Sequential Embankment on Soft Soil] Supervisor
2014 Supervisor for Nor Ramizah Binti Yusup, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2014. [Stabilization of Soft Soil using Soil-Cement-Latex mixture] Supervisor
2014 Supervisor for Fatin Hazwani Binti Mohd Salleh, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2014. [ Modeling of Circular Vertical Drain on Consolidation Behaviour of Soft Soil] Supervisor
2014 Supervisor for Muhammad Abdul Fattah Bin Mustafa, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2014. [The effect of Smear Zone on The Consolidation Behavior of Soft Soil Improved PVD] Supervisor
2014 Supervisor for Mohaamad Rizal Bin Saidon, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2014. [Modeling of Pile Foundation using ABAQUS Software] Supervisor
2014 Supervisor for Md Azrulnizam Bin Md Azmi, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2014. [Software application development in Prefabricated Vertical Drain Design] Supervisor
2013 Supervisor for Mohamad Afiq Bin Mohamad Said, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2013. [Effectiveness of PVD Assisted Vacuum Application on Consolidation Behaviour of Soft Soil] Supervisor
2013 Supervisor for Muhd Shabani Bin Muhamad Satibe, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2013. [Study on the Effect of Kaolin admixture on Soil Engineering Characteristic at Waste Disposal Site] Supervisor
2013 Supervisor for Raja Aminuddin Bin Raja Daud, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2013. [Design of Slope Stability at FT0185, KM 5.3, Simpang Pulai-Lojing-Gua Musang Road, Gua Musang Kelantan using SLOPE/W Software] Supervisor
2013 Supervisor for Siti Nuradila Binti Azman, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2013. [Modeling of Smear Zone Effect on Excess Pore Water Pressure Dissipation Using ABAQUS Software] Supervisor
2013 Supervisor for Hafidah Binti Johar, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2013. [Modeling of Soft Soil Improved Prefabricated Vertical Drain (PVD) by Using ABAQUS Software] Supervisor
2013 Supervisor for Muhammad Azrul Bin Zainudin, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2013. [Study on the Effect of Leachate on Slope Stability at Simpang Renggam Disposal Site, Johor] Supervisor
2013 Supervisor for Norhaliza Binti Harun, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2013. [Design of Slope Stability at FT0185, KM 5.3, Simpang Pulai-Lojing-Gua Musang using Plaxis 8.2 Software] Supervisor
2007 Supervisor for Siti Saihan Binti Md Salleh, Bachelor of Civil Engineering, UTHM, 2007. [Study on the Effect of Over Compacted on Shear Strength and Bearing Capacity of Soil] Supervisor
2006 Supervisor for Farhan Mohammad Bin Ab Latif, Bachelor of Civil Engineering, KUiTTHO, 2006. [A Study on Consolidation, Shear Strength and Bearing Capacity of Soft Soil Improved by Vertical Drain] Supervisor
2006 Supervisor for Ahmad Rustam Shawal Bin Zainol, Diploma of Civil Engineering and Technology, KUiTTHO, 2006. [Problems and Solution in Shallow and Deep Foundation Application] Supervisor
2006 Supervisor for Dayang Sal Morea Binti Awang Sharkawi, Diploma of Civil Engineering and Technology, KUiTTHO, 2006. [Application of Soil Embankment Method in the Process of solid waste Disposal] Supervisor
2006 Supervisor for Nursurianti Binti Yusoh, Bachelor of Civil Engineering, KUiTTHO, 2006. [Study on The Effect of Moisture Content on Shear Strength Behaviour of Residual Soil] Supervisor
2005 Supervisor for Norazila Binti Sopian, Bachelor of Civil Engineering, KUiTTHO, 2005. [Study on Compressive Strength and Concrete Workability using Palm Kernel as Replacement of Fine Aggregate] Supervisor
2005 Supervisor for Jasmi Bin Hussein, Bachelor of Civil Engineering, KUiTTHO, 2005. [Effect of Vertical Drain Application on Shear Strength of KUiTTHO Clay] Supervisor
2005 Supervisor for Muhamad Rashidi Bin Abd Razak, Bachelor of Civil Engineering, KUiTTHO , 2005. [Study on The Effect of Vertical Drain On Consolidation Behaviour of Loaded Soft Soil at KUiTTHO] Supervisor
2005 Supervisor for Ramlah Hanim Binti Mat Isa, Bachelor of Civil Engineering, KUiTTHO, 2005. [ The Vertical and Horizontal Permeability of Clay and Residual Soil Around Batu Pahat, Johor] Supervisor
2005 Supervisor for Siti Thalisah Binti Ahmad, Bachelor of Civil Engieering, KUiTTHO, 2005. [A Study of The Permeability of Soil Cement Mixture] Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2021 Reviewer for the 3rd Global Congress on Construction, Material and Structural Engineering (GCoMSE), 23-24 August 2021, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia International
2018 AJK Program Cabaran 89 hari maksimum sihat CESWEC FKAAS, 1 Feb- 30 April 2018 University
2017 Reviewer, International Seminar on Mathematics and Physics in Sciece and Technology, 28-29 October 2017 University
2017 AJK Pelaksana Jawatankuasa Akreditasi Makmal ISO CECTUS UTHM University
2017 Reviewer for UTHM Postgraduate Publication 2017 University
2014 Chaiperson in the International Integrated Engineering Summit (IIES), 1- 4 December 2014 International
2014 Reviewer, International Integrated Engineering Summit 2014, 1-4 December 2014 International

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 BICARA UNDANG-UNDANG SIRI 7 : BULI SIBER DAN KESANNYA KEPADA MANGSA
UTHM / APLIKASI ZOOM
22/06/2022
2022 KESEDARAN DAN TANGGUNGJAWAB KITA TERHADAP PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA (PTK)
FKMP,UTHM / Zoom Webinar
27/04/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN BAUCAR KOMPUTER KEPADA STAF FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN
07/04/2022
2022 TAKLIMAT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PELAJAR DAN STAF INSTITUT KEJURUTERAAN INTEGRASI BIL.1/2022
UTHM / Atas Talian
05/04/2022
2022 INTERNATIONAL WORKSHOP ON LANDSLIDES SUSCEPTIBILITY AND ADAPTABILITY IN SOUTH EAST ASIA: THEORY TO PRACTICE
LAIN-LAIN / ONLINE
29/03/2022 - 30/03/2022
2022 KURSUS PENGURUSAN SISTEM WORKSPACE BAGI PELAKSANAAN PROJEK SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) SIRI 1
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2022
2022 SEMINAR MENCIPTA KEBAHAGIAAN KERJAYA DAN KELUARGA BERSAMA USTAZ SYAMSUL DEBAT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2022
2022 TWO DAYS SHORT TRAINING COURSE (HYBRID MODE) ON APPLICATION OF UNSATURATED SOIL MECHANICS ON THE ANALYSIS OF SLOPES
LAIN-LAIN / -
24/02/2022 - 25/02/2022
2021 KURSUS PENYEDIAAN DOKUMEN MS ISO/IEC 17025: 2017
FKAAS,UTHM / BILIK LATIHAN TERATAI,ARAS 1,PEJABAT PENDAFTAR
08/12/2021 - 09/12/2021
2021 KURSUS PEMBIKINAN VIDEO UNTUK AMALI ATAS TALIAN
UTHM / Atas Talian (Zoom)
02/12/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 1
UTHM / GOOGLE MEET
22/08/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN OPEN ENDED QUESTIONS
FKAAS,UTHM / ZOOM PLATFORM
26/07/2021
2021 WEBINAR BICARA UNDANG - UNDANG SIRI 5
UTHM / ZOOM
19/07/2021
2021 WEBINAR: RIVER RESTORATION
LAIN-LAIN / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92800442910
29/06/2021
2021 'DUE DILIGENCE' KEPENTINGANNYA DALAM MENJAUHI RASUAH
UTHM / ZOOM
27/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 SERIES TALK 1. CHARTERED ENGINEER INTERVIEW SESSION
UTHM / Google Meet: https://meet.google.com/zbj-gfkr-fkj
26/04/2021
2021 SOIL MECHANICS INDUSTRIAL TALK: SLOT1-GROUND IMPROVEMENT TECHNIQUES
UTHM / online-google meet
18/04/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 KURSUS MEASUREMENT UNCERTAINTY (MU)
UTHM / BILIK LESTARI 2, PTTA
15/03/2021 - 17/03/2021
2021 SUPERVISION TIPS AND TRICKS BY PROFESSOR DR ZAFIR KHAN MOHAMED
UTHM / ZOOM MEETING
09/03/2021
2021 TATACARA PELAKSANAAN DAN PERMOHONAN ISO 17025
UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2021
2021 A SHORT COURSE ON GUIDE TO USING AUTHOR
FKAAS,UTHM / Zoom: tinyurl.com/t5ykizc4
28/02/2021
2021 WACANA KOMUNITI : HALA TUJU BANDAR DI RAJA 2020-2030
UTHM / Zoom
23/02/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 2/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
09/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 1/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
07/02/2021
2020 EXPERT SHARING: SOIL STABILIZATION USING MECHANICALLY STABILISED LAYER WITH GEOGRID
UTHM / Zoom Webinar & FB Live
08/12/2020
2020 KNOWLEDGE SHARING TALK ? WHAT ARE THE REVIEWERS? EXPECTATION ON THE QUALITY OF YOUR SCIENTIFIC MANUSCRIPT
UTHM / -
15/10/2020
2020 PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT YANG BERIMPAK
UTHM / -
28/09/2020
2020 EXPERT TALK MICROSLEEP - A SMALL SLEEP A BIG PROBLEM ASDRC UTHM
UTHM / -
03/09/2020
2020 TAKLIMAT MYPORTFOLIO FKAAB
UTHM / GOOGLE MEET
03/09/2020
2020 BENGKEL COMPLEX PROBLEM SOLVING (CPS), FKAAB
UTHM / -
01/09/2020 - 02/09/2020
2020 COMMERCIALIZATION OF RESEARCH AND INNOVATION OUTPUT VIA CROSS BORDER E-COMMERCE PLATFORM
UTHM / -
22/07/2020
2020 TAKLIMAT PENERANGAN MENGISI BEBAN AKADEMIK DALAM SPBA SECARA DALAM TALIAN BAGI SEMESTA II SESI 2019/2020 FKAAB
FKAAS,UTHM / GOOGLE MEET
13/07/2020
2020 TAKLIMAT PENERANGAN MENGISI BEBAN AKADEMIK DALAM SPBA SECARA DALAM TALIAN BAGI SEMNESTER II SESI 2019/2020 FKAAB
UTHM / ,
13/07/2020
2020 TAKLIMAT TATACARA PENGENDALIAN PIAWAI (SOP) PERPERIKSAAN AKHIR SECARA DALAM TALIAN
UTHM / -
25/06/2020
2020 KURSUS FUN ONLINE CLASSROOM WITH QUIZIZZ (LIVE SESSION)
UTHM / -
23/06/2020
2020 MONETIZING YOUR RESEARCH EXPERTISE IN ACADEMIA
UTHM / -
18/06/2020
2020 TURNITIN TRANINING FOR LECTURES
UTHM / GOOGLE MEET
16/06/2020
2020 SESI PERKONGSIAN PENGALAMAN BEKAS PESAKIT COVID -19
UTHM / -
10/06/2020
2020 PROGRAM SESI PERKONGSIAN ONLINE EXAM CHALLENGES AND COPING APPROACHES-REAL CASE STUDY FROM PALESTINE
UTHM / -
09/06/2020
2020 ETHIC, ENGINEERING TECHNOLOGY AND FUTURE OF HUMINITY
UTHM / -
02/06/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 SPECIAL TALK : COVID19 - EMBRACING A NEW NORM: IMPACT, MEASURES & WAY FORWARD
UTHM / GOOGLE MEET
12/05/2020

« Back