Staff Profile

Full NameTs. MOHD FAIRUZ BIN MARIAN
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN VOKASIONAL
Email
Designation DS45 - FELO INDUSTRI

Field of Expertise

Field Category (KPT) APPLIED SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
Field (KPT) Applied Science and Technology
Field of Specialization (KPT) Applied Science and Technology

Areas of Research Interest

1. Vocational Teaching and Learning
2. Technology in Education

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA PROSES KIMPALAN ARKA KEPINGAN LOGAM JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
2014 SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
2014 SARJANA KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2006 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

Professional Appointments

DS45 - Felo Industri

Management Experience

DateDescription
01/01/2017 - Penolong Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Vokasional
01/04/2018 - 31/03/2019 Felo Pelajar Tanpa Asrama
Kolej Kediaman Taman Universiti dan Pelajar Tanpa Asrama, Unit Pentadbiran
21/11/2018 - 02/12/2018 Menjalankan Tugas Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Latihan Mengajar dan Industri
01/07/2018 - 12/07/2018 Menjalankan Tugas Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Vokasional
01/04/2017 - 31/03/2018 Felo Pelajar Tanpa Asrama
Kolej Kediaman Taman Universiti dan Pelajar Tanpa Asrama, Unit Pentadbiran
22/02/2016 - 01/01/2018 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Vokasional
01/12/2011 - 30/11/2013 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
22/11/2017 - 31/12/2018 Asian Academic Society for Vocational Education and Training (AASVET)
Member Antarabangsa
01/01/2017 - 31/12/9999 The Association for Science, Education and Technology (TASET)
Member Antarabangsa
02/01/2017 - 31/12/9999 International Association of Engineers (IAENG)
Member Antarabangsa
01/11/2017 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
30/04/2018 - 29/04/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
18/01/2018 - 31/12/9999 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Siswazah Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2015 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan [BBP20202], Sesi 20152016 Semester 1, UTHM, 2015 University
2015 Amali Kejuruteraan [BBM40501], Sesi 20152016 Semester 1, UTHM, 2015 University
2015 Rekabentuk Industri [BBP30102], Sesi 20152016, Semester 1, UTHM, 2015 University
2014 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan [BBP20202], Sesi 20142015 Semester 1, UTHM, 2014 University
2014 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan [BBP20202], Sesi 20142015 Semester 2, UTHM, 2014 University
2014 Creativity and Innovation [BBP10402], Sesi 20142015, Semester 1, UTHM, 2014 University
2013 Teknologi Pendidikan [MBE10503], Sesi 20132014 Semester 2, UTHM, 2013 University
2013 Creativity and Innovation [BBP10402], Sesi 20132014, Semester 2, UTHM, 2013 University
2013 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan [BBP20202] Sesi 20132014 Semester 1, UTHM, 2013 University
2012 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan [BBP20202] Sesi 20122013, Semester 2, UTHM, 2012 University
2012 Rekacipta [DBK11603], Sesi 20122013, Semester 2, DPLI, UTHM, 2012 University
2012 Elektromekanikal [DBK11802], Sesi 20122013, Semester 2, DPLI, UTHM, 2012 University
2011 Introduction to Non-Destructive Test (NDT) [DBS 2112], Sesi 20112012, Semester 1, INSEP, UTHM, 2011 University
2011 Computer Programming [BBC3022], Sesi 20112012, Semester 2, UTHM, 2011 University
2011 Creativity and Innovation [BBP20502], Sesi 20112012, Semester 2, UTHM, 2011 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
V020 Kerangka Standard Pensyarah Kolej Vokasional Dalam Bidang Kimpalan dan Fabrikasi Logam Yang Mengikuti Program Pensiswazahan Guru Ahli 31/10/2019
V029 Pembangunan Kerangka Pemulihan Masalah Sosial Pelajar Sekolah Ke Arah Pembentukan Akhlak dan Moral Yang Cemerlang Ahli 31/10/2019
V018 Pembangunan CD Interaktif Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 2 Ahli 30/07/2019
V025 Hubungan Persepsi dan Amalan Guru PPG Terhadap Aspek Keselamatan dan Kesihatan di Bengkel Ahli 30/04/2019
V025 Hubungan Persepsi dan Amalan Guru PPG Terhadap Aspek Keselamatan dan Kesihatan di Bengkel Ketua 30/04/2019
V005 Kerangka Komunikasi Dalam Pembelajaran dan Pengajaran Guru Mata Pelajaran Lukisan CAD di Kolej Vokasional Malaysia Bagi Meningkatkan Prestasi Pembelajaran dan Pengajaran Ketua 15/02/2019

Publications

Book
Mohd Fairuz Marian, Mohd Erfy Ismail, Mohd Bekri Rahim
(2018) Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 2 , UTHM , 1, ISBN:9789672110835
Book Chapters
MOHD. FAIRUZ MARIAN, SAIFUL HADI MASRAN & JAMIL ABD. BASER
(2018) Membangunkan Dan Mereka Bentuk Sistem Penyejukan Menggunakan Kitaran Tadahan Hujan, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Industi Siri 2, UTHM , 112, ISBN:9789672110835
Faizal Amin Nur Yunus, Mohd Bekri Rahim, Mohd Fairuz Marian
(2018) Pemindahan Pembelajaran Dalam Konteks Sistem Kemahiran Di Malaysia , Transformasi Pendidikan Latihan Teknikal & Vokasional Di Malaysia: Isu & Cabaran, UTHM , 45, ISBN:9789672216032
JAMIL ABD. BASER, MUHAMMAD NAQIYUDDIN ZULIHSAN, KHAIRUL FAHMI ALI & MOHD FAIRUZ MARIAN
(2018) Simulasi Pemampat Salingan Jenis Terbuka Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Industi Siri 2, UTHM , 78, ISBN:9789672110835
General Publications
Mohd Hasril Amiruddin, Razali Hassan, Nizamuddin Razali, Faizal Amin Nur Yunus, Mohd Bekri Rahim, Jamil Abd. Baser, Alias Masek, Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin, Mohd. Fairuz Marian, Usuloudin Hamzah, Khairul Fahmi Haji Ali & Aini Nazura Paimin@Abdul Halim
(2018) Core Abilities - Level 3, Z- 009 - 3:2015, UTHM , 1, ISBN:-
Faizal Amin Nur Yunus, Saiful Hadi Masran, Mohd Erfy Ismail, Mohd HAsril Amiruddin, Mohd Fairuz Marian
(2017) Hari Inovasi Fptv 2017 - Pupuk Semangat Budaya Inovasi Dan Kreativiti, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Hasril Amiruddin, Lai Chee Sern, Mohd Fairuz Marian, Mohd Erfy Ismail, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Idrus Abd Samad, Syed Nazrin Shah
(2017) Proses Kimpalan Arka Dan Kepingan Logam Kedudukan 6gr, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Hasril Amiruddin, Lai Chee Sern, Mohd Fairuz Marian, Mohd Erfy Ismail, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Idrus Abd Samad, Syed Nazrin Shah
(2017) Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam Kedudukan 1f, 2f, 3f, 4f, 1g & 2g, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Hasril Amiruddin, Lai Chee Sern, Mohd Fairuz Marian, Mohd Erfy Ismail, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Idrus Abd Samad, Syed Nazrin Shah
(2017) Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam Kedudukan 3g & 4g, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Hasril Amiruddin, Lai Chee Sern, Mohd Fairuz Marian, Mohd Erfy Ismail, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Idrus Abd Samad, Syed Nazrin Shah
(2017) Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam Kedudukan 5g & 6g (Up-Hill & Down-Hill), UTHM , 1, ISBN:-
Journal
MOHD ERFY ISMAIL, SUHAIZAL HASHIM, MOHD FAIRUZ MARIAN, MOHD BEKRI RAHIM, FAIZAL AMIN NUR YUNUS & SAIFUL HADI MASRAN
(2018) Amalan Keselamatan Pelajar Dalam Bengkel Katering , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 3, 1, ISSN:22897410
Nabilah Abdul Suki, Faizal Amin Nur Yunus, Mohd. Bekri Rahim, Saiful Hadi Masran, Mohd Fairuz Marian & Jamil Abd Baser
(2018) Competency Of Tvet Instructor Toward Technical Lesson In Institut Latihan Perindustrian (Ilp), ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 3, 1, ISSN:22897410
Mohd Erfy Ismail, Saiful Hadi Masran, Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Mohd Fairuz Marian
(2017) Development Of Electrical Discharge Machine Die Sinking Application Using Android Platform, JURNAL PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN, Faculty of Engineering, Universitas Negeri Yogyakarta and Masyarakat Peneliti Pendidikan Indonesia (MPPI) , 10, 339, ISSN:2477-2410
Mohd Erfy Ismail, Norhasyimah Hamzah , Irwan Mahazir Ismail, Saiful Hadi Masran & Mohd Fairuz Marian
(2017) Development Of Fitting Kit Using Augmented Reality For Fitting Skill Subject At Vocational College , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, Advanced Center for Technical and Vocational Education (ACTiVE) , 10, 1, ISSN:2289-7410
Faizal Amin Nur Yunus, Nabilah Abdul Suki, Jamil Abd Baser, Mohd Fairuz Marian, Saiful Hadi Masran, Mohd Bekri Rahim
(2017) Kesahan Dan Kebolehpercayaan Instrumen Kompetensi Pengajar Tvet Terhadap Pengajaran Teknikal Berdasarkan Pendekatan Model Rasch, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:eissn 2289-7410
SAIFUL HADI BIN MASRAN, DR. MOHD BEKRI BIN RAHIM, DR. FAIZAL AMIN NUR BIN YUNUS, MOHD FAIRUZ BIN MARIAN
(2017) Validity And Reliability Of An E-Portfolio Indicators Instrument For Malaysian Skills Certification (Msc), PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PRESS , 10, 47, ISSN:0128-7702
Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Saiful Hadi Masran, Jamil Abd Baser, Mohd Fairuz Marian
(2013) Malaysian Community College Students Propensity To Venture Into Entrepreneurship, ASIAN SOCIAL SCIENCE, Canadian Center of Science and Education , 11, 232, ISSN:19112017
Prosiding / Seminar
SAIFUL HADI MASRAN
(2017) Effectiveness Of Using An Interactive Media In Teaching And Learning: A Case Study, IEEE , 222, ISBN:9781467369565
SAIFUL HADI MASRAN, MOHD BEKRI RAHIM, FAIZAL AMIN NUR YUNUS, FAIRUZ MARIAN
(2016) Tahap Kesediaan Dan Beban Guru Terhadap Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah Rendah Dari Perspektif Guru, Unit Penyelidikan Pendidikan Asas, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia , 5 , ISBN:978-967-399-277

Consultancies

YearDescriptionLevel
2017 Pengajar Bagi Kursus SKM Tahap 4 dan 5 Secara Single Tier Kepada Tenaga Pengajar Kolej Vokasional, KPM, 2016-2017 Government
2017 Pegawai Akademik SISKOR(Siswa Siswi Koreksional- Penjara) UTHM University
2017 Charity Bureau for ASEAN Vocational and Enginering Camp 2017 "Toward School 4.0". 2017 International
2017 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknikal Dan Vokasional (Kimpalan dan Fabrikasi Logam), FPTV, UTHM, 2017 University
2017 Fasilitator Program Kepimpinan Harapan Kali Ke-15 UTHM University
2017 Penasihat Biro Keusahawanan Majlis Kepimpinan Pelajar University
2016 Bengkel Semakan Kertas Kerja Persidangan Penerbitan SCOPUS University
2016 Pegawai Penerima Aset Fakulti University
2016 Perunding Biro Pencetakan dan Penerbitan 5th WoCTVET 2016 International
2014 Pertandingan Rekacipta Pelajar UTHM bersama Mixbox Furniture Sdn.Bhd Private
2013 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknikal Dan Vokasional (Pemesinan Am), FPTV, UTHM, 2013 University
2012 Festival Rekacipta Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah-DPLI University
2012 Pegawai Pengiring Mobiliti Luar Negara Bandung, Indonesia International
2011 Pembangunan Akademik Sarjana Kejuruteraan Kereta Api UTHM University
2011 Pengajar dan Fasilitator Kursus Introduction to NDT bagi Program INSEP University

Supervision

YearDescriptionRole
2017 Supervisor for Praveen A/L Baskerran, Bachelor Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Puteri Syazmira Binti Megat Abd Rani, Bachelor Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Alexander Nyangau Anak Boniface, Bachelor Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nurfariha Binti Mohammad Fauzi Raja, Bachelor Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2016 Supervisor for Nor Faizatul Hanini Binti Nasir, Bachelor Degree, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Mohamad Fadhil Bin Mohamad Wira, Bachelor Degree, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Mohd Noorfaiz Bin Mohamed Khairi, Bachelor Degree, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nurul Hasimah Binti Hamdan, Bachelor Degree, UTHM, 2016 Supervisor
2015 Supervisor for Basir Bin Nor, Bachelor Degree, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Muhammad Zuraith Bin Hamid, Bachelor Degree, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Muhammad Arieff Farhan Bin Mohd Noor, Bachelor Degree, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Iskandar Zulkarnain Bin Taharin, PPG, Bachelor Degree, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Shahrizan Bin Abdul Rahman, PPG, Bachelor Degree, UTHM, 2015 Supervisor
2014 Supervisor for Tey Chai Fong, PPG, Bachelor Degree, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Zalifah Binti Abd Aziz, PPG, Bachelor Degree, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Nik Azrie Bin Nik Hussin, PPG, Bachelor Degree, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Tey Chai Fong, PPG, Bachelor Degree, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Zairul Izhwan Bin Ahmad Termizi, PPG, Bachelor Degree, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Zaihamzairy bin Mohamad Yusof, PPG, Bachelor Degree, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Wan Norazwan Bin Wan Mohamaad, PPG, Bachelor Degree, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Thiyagu A/L Narayanasamy, PPG, Bachelor Degree, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Zaiton Binti Roslan, PPG, Bachelor Degree, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Lim Ley Ha,PPG, Bachelor Degree, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Soo Boon Siew, PPG, Bachelor Degree, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Norul Bahayah Binti Baharim, PPG, Bachelor Degree, UTHM, 2014 Supervisor
2011 Assessor for Muhammad Nur Farhan Bin Nordin, PSM II, Bachelor Degree, UTHM, 2012 Assessor
2011 Assessor for Maizatul Azra Binti Ahad, PSM II, Bachelor Degree, UTHM, 2012 Assessor
2011 Assessor for Khairunisa Binti Mohammad Radzi, PSM II, Bachelor Degree, UTHM, 2012 Assessor
2011 Assessor for Mohd Firdaus Bin A.Wahab, PSM II, Bachelor Degree, UTHM, 2012 Assessor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2017 Ketua Kontijen SISKOR bagi perarakan Town and Gown 2017 University
2017 Inspektor Penjara Kehormat SISKOR, Jabatan Penjara Malaysia National
2017 Penyelaras Latihan Industri FPTV 2013-2017 University
2017 AJK Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan FPTV 2014-2017 University

« Back