Ts. MOHD FAIZAL BIN ESA
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Kampus Pt. Raja)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Ts. MOHD FAIZAL BIN ESA

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA OPERASI LATIHAN VOKASIONAL , JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (2021)
SARJANA KEJURUTERAAN MEKANIKAL , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2013)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (INDUSTRI) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2001)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : APPLIED SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES
Field (KPT) : Other Applied Sciences, Engineering and Technologies n.e.c.
Field of Specialization (KPT) : Other Applied Sciences, Engineering and Technologies n.e.c.

DateDescription
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Advanced Packaging Technology Research Group (APTReG)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Bamboo Research Centre (BambooRC)
26/05/2019 - 25/05/2022 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Plant Reliability and Process Technology (PROTECH)
01/10/2016 - 30/09/2018 Ketua Makmal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
01/09/2014 - 31/08/2015 Ketua Makmal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal

DS45 Felo Industri

YearDescriptionRoleLevel
08/04/2010 - 31/12/9999 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Siswazah Kebangsaan
07/05/2010 - 31/12/2010 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
AHLI Kebangsaan
01/01/2011 - 31/12/2011 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
AHLI Kebangsaan
01/01/2012 - 31/12/2012 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
GRADUATE Kebangsaan
01/01/2013 - 31/12/2014 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
AHLI Kebangsaan
01/01/2015 - 31/12/2016 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Ahli Kebangsaan
09/01/2018 - 01/09/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
10/03/2019 - 09/03/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
09/01/2020 - 08/01/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
09/01/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2020 Engineering Technology Practice Ii [BNJ19101], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Instrumentation And Process Control [BNL30603], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Mechanical Engineering Practice I [BNJ18001], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Mechanical Engineering Practice Ii [BNJ18101], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Plant Engineering Technology Practice I [BNL30302], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Plant Engineering Technology Practice Ii [BNL30502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Engineering Laboratory Ii [BNJ27301], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Manufacturing Process Technology [BNM20104], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Mechanical Engineering Practice Ii [BNJ18101], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Plant Energy Efficiency [BNL40303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Plant Engineering Technology Practice I [BNL30302], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Plant Engineering Technology Practice Ii [BNL30502], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Automation System [BNJ30803], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Manufacturing Process Technology [BNM20104], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Packaging Industrial Maintenance [BNK30103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Packaging Printing And Labeling [BNK40403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Packaging Technology Practice [BNK31102], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Plant Engineering Technology Practice Ii [BNL30502], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Welding Tedchnology [BNM30703], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Automation System [BNJ30803], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Glass And Metal Packaging [BNK30203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Mechanical Engineering Practice I [BNJ18001], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Package Design [BNK30603], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Packaging Printing And Labeling [BNK40403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Packaging Technology Practice [BNK31102], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Plant Engineering Technology Practice Ii [BNL30502], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Automation System [BNJ30803], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Glass And Metal Packaging [BNK30203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Manufacturing Process Technology [BNM20103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mechanical Engineering Practice I [BNJ18001], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Package Design [BNK30603], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Packaging Industrial Maintenance [BNK30103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Packaging Technology Practice [BNK31102], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Plant Engineering Technology Practice Ii [BNL30502], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Automation System [BNJ30803], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Cad & Modeling [BNJ10502], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Creativity And Innovation [BNJ10302], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Food Preservation & Processing Technology [BNK40703], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Management Principles And Ethics [BNJ30502], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Packaging Equipment & Operation [BNK40603], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Packaging Industrial Maintenance [BNK30103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Packaging Industrial Maintenance [BNK30103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Plant Engineering Design [BNL30803], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Plant Engineering Technology Practice Ii [BNL30502], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Plant Fabrication Technology [BNL20303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Cad & Modeling [BNJ10502], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Food Packaging And Distribution [BNK30503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Food Packaging And Distribution [BNK30502], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Glass And Metal Packaging [BNK30203], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Manufacturinng Technology [BNM20102], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Package Design [BNK30603], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Plant Fabrication Technology [BNL20303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Plastic Packaging [BNK30403], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Vibration [BNJ30103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Cad & Modeling [BNJ10502], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Drawing [BNJ10102], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Laboratory Ii [BNJ17101], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Laboratory Ii [BNJ17101], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Laboratory Iii [BNJ27001], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Mechanical Engineering Practice I [BNJ18001], Session 20122013 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Engineering Drawing [BNJ10102], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechanical Engineering Ii [BDA18101], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechanical Engineering Practice Iv [BDA28101], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechanical Engineering Practice [DAM10202], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechanical Engineering Practices Ii [BDA1811], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Supervision Skills [DAM20302], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Mechanical Engineering Ii [BDA18101], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Mechanical Engineering Practice I [BDA18001], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Mechanical Engineering Practice Iii [BDA28001], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Mechanical Engineering Practice Iv [BDA28101], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Mechanical Engineering Practices Iv [BDA2811], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Concurrent And Reverse Engineering [BDD4053], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Mechanical Engineering Practices Iii [BDA2801], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Mechanical Engineering Practices Iv [BDA2811], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Mechanical Engineering Practices Iv [BDA2811], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Concurrent And Reverse Engineering [BDD4053], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Manufacturing Control Technology [BDD4083], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Mechanical Engineering Practices Iii [BDA2801], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Mechanical Engineering Practices Iv [BDA2811], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University

CodeTitleDesignationEnd Date
M039 Optimization on New Design of Geo-Tube Structure with Improve Shape Stability. Ahli 01/07/2023
M038 Development of Geo-Tube Structure with Improved Shape Stability Ahli 30/06/2023
H895 Development of Malaysian Bamboo Bio-Plates Ahli 30/04/2023
H795 Development and evaluation of Molded Pulp from Bamboo for Cushioning in Protective Packaging Ahli 14/11/2022
K036 CRG - Development of woven steel wire mesh for front layers protection materials in flexible body armor Ahli 30/09/2022
K159 Development of Cobalt Composite Implant (CCI) Using Rapid Prototyping Technique for Medical Applications Ahli 31/05/2022
H173 Robust Rapid Prototyping Technique In Development of Cobalt Composite Implant (CIC) For Medical Applications Ahli 31/12/2020
H134 Analysis on combustion characteristics of multi point port fuel injection (MPI) Spark Ignition (SI) engine fueled by liquid LPG injection Ahli 30/06/2020
M010 Energy Consumption Replacement Research, Water Heat Efficiency and Noise Reduction of Vacuum Cleaner Panasonic Product Ahli 30/06/2020
A129 Shrimp Paste Production Machine Ahli 14/07/2018
B075 co-KEV Protective Panel : A High Impact Resistance Panel Ahli 13/07/2018

Book Chapters
Nor Mazlana Main, Noraini Marsi, Syahmi Irfan Saifuddin, Shaiful Rizal Masrol, Mohd Faizal Esa, Md Zin Ibrahim and Yong Tze Mi
(2021) Development Of Laminated Paperboard Bioproducts As Microwavable Food Container For Packaging Application, Recycling Of Municipal Solid Waste (Msw) As A Resource For Bioproducts Development, UTHM , 62, ISBN:9789672817109
Nor Mazlana Main, Noraini Marsi, Nurul Syahirah Serat and Mohd Faizal Esa
(2021) High Density Polyethylene (Hdpe) Film Lamination Bioproducts As A Layered For Material Of Cements Packaging, Recycling Of Municipal Solid Waste (Msw) As A Resource For Bioproducts Development, UTHM , 52, ISBN:9789672817109
Noraini Marsi,Muhammad Haikal Mohd Fodzi, Lingeshvaran Subramaniam, Anika Zafiah Mohd Rus, Faizal Esa, Wan Mohd Wardi Wan Abdul Rahman
(2020) Fabrication And Physical Properties Of Pipe Based On Fiberglass Reinforced With Plastic Waste In-Plant Application System, Green Composite Manufacturing Technology, UTHM , 55, ISBN:9789672389859
Nor Mazlana Main, Mohd Hilmi Othman, Noraini Marsi, Yong Tze Mi, Mohd Faizal Esa, Yee Qui Fang
(2020) Properties And Water Absorption Rate Of Paraffin Wax Coated Paperboard, Green Composite Manufacturing Technology, UTHM , 76, ISBN:9789672389859
Azrin Hani Abdul Rashid, Noraini Masri, Md. Saidin Wahab, Mohd Faizal Esa and Bachik Abu Bakar
(2017) Co-Kev Protective Panel: A High Impact Resistance Panel (Product Development Grant), Advanced Technology Centre: Research And Innovation Series 1, UTHM , 123, ISBN:9789672110101
General Publications
Yong Tze Mi, Md Zin Ibrahim, Mohd Faizal Esa, Nor Mazlana Main, Shaiful Rizal Masrol, Rosniza Hussin @ Isa, Abu Hanifah A Jalal
(2020) Bnm 31103 Principles Of Packaging , UTHM , 1, ISBN:-
Abdul Latif Bin Mohd Tobi,Norrizal Mustaffa,Mohd Faizal Esa,ahmad Daud DAim, Mohd Azhar Harimon, Nor Afzanizam Samiran,Nik Normunira Mat Hassan, Mohammad Arif Raub, Muhammad Saiful Fadzli Fuad
(2019) Bnl30502 Plant Engineering Technology Practice Ii, UTHM , 1, ISBN:-
mohd faizal esa
(2015) Engineering Drawing, UTHM
Journal
Azrin Hani Abdul Rashid, Siti Nor Hafiza Mohamad, Khairani Nasir, Muhammad Farid Shaari, Mohd Nazrul Roslan, Noraini Marsi, Siti Hana Nasir, Mohd Faizal Esa, Salwa Mahmood
(2019) Puncture Impact Performance Of Coir-Aramid/Epoxy Hybrid Composite: Effects Of Stacking Configurations, INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING AND ROBOTICS RESEARCH, International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research , 5, 368, ISSN:22780149
S.R. Masrol, M.H.I. Ibrahim, S. Adnan, M.S.S. Amir Shah, N.M. Main, M.F. Esa, M.H. Othman
(2015) Effect Of Beating Process To Soda Anthraquinone Pulp Of Oil Palm Male Flower Spikes Fibre, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications Ltd. , 7, 158, ISSN:1662-7482
S.R. Masrol, M.H.I. Ibrahim, S. Adnan, M.S.S. Amir Shah, N.M. Main, M.F. Esa, M.H. Othman
(2014) Soda Anthraquinone Pulping Of Oil Palm Male Flower Spikes, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications Ltd. , 10, 373, ISSN:1662-7482
Khairu K., M . Ibrahim, S. Hassan, H. Hehsan, Ashari Kasmin
(2014) Study On Layer Fabrication For 3d Structure Of Photoreactive Polymer Using Dlp Projector, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 1, 911, ISSN:16609336
Media Digital
Ts. MOHD FAIZAL BIN ESA, Ts. Dr. NORRIZAL BIN MUSTAFFA, Ts. SHAIFUL RIZAL BIN MASROL
(2020) Rapid Prototyping Tehcnology Part 2, YouTube , ISBN:-
Ts. MOHD FAIZAL BIN ESA, Ts. Dr. NORRIZAL BIN MUSTAFFA, Ts. SHAIFUL RIZAL BIN MASROL
(2020) Rapid Tooling & Rapid Manufacturing Part 1, YouTube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Esa, M.F., Main,N.M., Roslan, M.N., Marsi, N., Kamarudin, K., Jasmani, L.
(2023) A Narrative Review: Bamboo Fiber As An Alternative For Pulp And Paper, SPRINGER LINK , 363, ISBN:9789811915765
S. Hassan
(2014) Development Of Automated Control System For Kuih Penderam Stamping Machine, Trans Tech Publications, Switzerland , ISBN:9783038354796

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
P065 PROCESS INTRUMENT TESTING AND COMMISSIONING INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP) PASIR GUDANG 06/09/2015 10/09/2015

YearDescription
2021 Supervisor for Abdul Haziq Bin A.Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Ahmad Syukri Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ahmad Syukri Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ayu Najieha Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ayu Najieha Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Che Ismail Bin Che Sulong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Che Ismail Bin Che Sulong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Danial Safwan Bin Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Danial Safwan Bin Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Shannen Loh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wan Qistina Shaza Binti Za'Aba, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Abdul Haziq Bin A.Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Abdul Haziq Bin A.Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Adam Nasuha Bin Vicknasparran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Adam Nasuha Bin Vicknasparran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohd Danial Fayyadh Bin Mohd Idris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohd Danial Fayyadh Bin Mohd Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Arif Aiman Bin Md Akhir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Arif Aiman Bin Md Akhir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Syazwan Bin Onn, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wan Ahmad Khuzairil Asyraf Bin Wan Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Bahinor Atika Edora Binti Datu Pagukuman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Reshevarmen A/L Mani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Reshevarmen A/L Mani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Shannen Loh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Shannon Anak Robin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Shannon Anak Robin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Stefina Edora Anak Pelias Pog, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Stefina Edora Anak Pelias Pog, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Suganya A/P Thamilvaanan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Suganya A/P Thamilvaanan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Thiyagu A/L Balu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Thiyagu A/L Balu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Qistina Shaza Binti Za'Aba, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Aimi Zafirah Binti Hashim, Kpj Rawang Specialist Hospital, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Al-Mustakim Bin Mohd Nasir, Don Drilling Services, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Aniq Irsyaduddeen Bin Mohd Noor, Petzl Manufacturing Malaysia Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Alif Bin Azizi, Petzl Manufacturing Malaysia Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nina Kirana Binti Isa, Hong Leong Yamaha Motor Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nur Najiha Binti Jembari, Satria Technologies Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nur Nazwa Atiqah Binti Jasni, Satria Technologies Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nur Sabrina Binti Abdul Aziz, Petzl Manufacturing Malaysia Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurain Binti Abdul Wahib, Petzl Manufacturing Malaysia Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Syazwani Binti Mohd Anuar, Petzl Manufacturing Malaysia Sdn Bhd, 2019
2019 Supervisor for Mohd Fadhil Hanafi Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Fadhil Hanafi Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Taufiq Bin Zulkifili, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Taufiq Bin Zulkifili, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Syazwan Bin Onn, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Wan Ahmad Khuzairil Asyraf Bin Wan Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Ahmad Fahmi Bin Ahmad Pauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Fahmi Bin Ahmad Pauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Anisah Najihah Binti Abd Jalal Bekri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Anisah Najihah Binti Abd Jalal Bekri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Azirah Adlina Binti Idris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Azirah Adlina Binti Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Bessmond Ho Chee Yeong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Bessmond Ho Chee Yeong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Choong Kai Huan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Choong Kai Huan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Chuah Yi Qian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Chuah Yi Qian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lamatul Arafah Binti Mansor Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Shahirah Binti Bedu Wahid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Shahirah Binti Bedu Wahid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syahirah Binti Serat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syahirah Binti Serat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syuhada Binti Jamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syuhada Binti Jamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Abdul Basit Bin Basirun, Crrc Rolling Stock Center (Malaysia) Sdn.Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Ahmad Fairul Bin Oon, Tasek Corporation Berhad, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohamad Faiz Bin Zulkipli, Finisar Malaysia Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Aiman Bin Mohd Azhar, Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandaraya Islam, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Shafullah Bin Saufi, Appn Properties & Development Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Syazani Bin Tajudin, Soon Soon Oilmills Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Noorfarahzai Binti Mohamad, Haustek Engineering Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nor Ellida Binti Kamaruddin, Nni Green Development Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Sathid A/L Boon Teng, Bdb Kedah Holding Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Siti Nurfarehah Binti Abdullah, Jurutera Perunding Anr, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Wan Ahmad Bin Wan Mohd Jamil, Kb Excel Printing (M) Sdn Bhd, 2018
2018 Supervisor for Mohammad Airul Iszwan Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohammad Airul Iszwan Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Alif Saifuddin Bin Alfian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Alif Saifuddin Bin Alfian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Naim Bin Mohamad Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Naim Bin Mohamad Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Amira Binti Mohamed Salim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Amira Binti Mohamed Salim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syahidatul Atikah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syahidatul Atikah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syazwa Azirah Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syazwa Azirah Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Lamatul Arafah Binti Mansor Shah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lamatul Arafah Binti Mansor Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lew Zhi Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lew Zhi Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lim Zheng Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lim Zheng Yi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Elyas Muiz Bin Ahmad Shaffie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Izzat Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Athirah Binti Huzaisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Athirah Binti Huzaisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuraisyah Binti Taib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuraisyah Binti Taib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Aqilah Binti Sazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Aqilah Binti Sazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Muhamad Aliff Bin Wan Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Muhamad Aliff Bin Wan Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Annizar Bin Mohd Johari, Flowserve Pte Ltd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Chew Yi Zhong, Anson Bay Medical Center, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Mohd Faris Amzar Bin Mat Zam, Petronas Carigali Sdn. Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Muhamad Hawari Bin Hanipah, Abg Bina Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Muhammad Muiz Bin Abu Bakar, Hcm Engineering Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Noratikah Liana Binti Awang Desa, Yty Industry Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nur Ain Binti Khairuddin, Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Perak Tengah, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Roslinda Binti Ismail, Nestari Resources Sdn Bhd, 2017
2017 Supervisor for Kua Huey Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Kua Huey Ying, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ng Zi Hua, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ng Zi Hua, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Hazwani Binti Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Hazwani Binti Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Qazzirah Binti Mohd Sufian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Qazzirah Binti Mohd Sufian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tang Ling Fang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tang Ling Fang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tengku Shahazilla Binti Tengku Hitam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tengku Shahazilla Binti Tengku Hitam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Abdurrahman Bin Abd Samad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Aggie Maghilda Gadong Ziem, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Anas Bin Ansari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Anis Nasuha Binti Noor Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Azrul Naim Bin Mohd Arif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Haikal Bin Rosmin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Nadiarulah Bin Nanihar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muji Debra Mujos, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noorfarahzai Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Alyiani Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ramizah Binti A Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Harris Fatimi Bin Zulkifli, Radicare (M) Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Jasyida Wahida Binti Jaludin, Glenmarie Properties Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Bin Ibrahim, Segamat Panel Boards Sdn. Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Syukri Bin Zakaria, Primary Horizon Sdn. Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Noor Shahira Binti Rawi, Radicare (M) Sdn. Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nursyafika Binti Zubir, Syarikat Matterhorn Lin Foong , 2016
2016 Supervisor for Ahmad Khalis Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Aiman Hafizi Bin Che Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Amirah Hanisah Binti Samsuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 PROGRAM PEMINDAHAN ILMU (KTP) DAN KHIDMAT MASYARAKAT (CSR): TEKNOLOGI PEMPROSESAN KORDIAL NANAS & JUS NANAS
UTHM / Inap Desa Teratak Warisan MSL, No.161, Kg Sg Sudah, 83600 Muar, Johor
05/09/2022 - 06/09/2022
2021 TAKLIMAT DAN PENYEDIAAN PROPOSAL BAGI PROJEK PPRN 2.0
UTHM / WAR ROOM, ICC
08/03/2021
2021 PROGRAM BUAL BICARA ZAKAT
PUSAT ISLAM , UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/97566453216?pwd=TW9STWtIYmRjMzUraDhyYUNSNGMzQT09
02/03/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN INDUSTRI
UTHM / ZOOM
07/02/2021
2021 PERKONGSIAN TEKNOLOGI : PENGGUNAAN SEMULA SISA MAKANAN ANJURAN FKAAB
UTHM / -
26/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
UTHM / ZOOM
12/01/2021
2020 LATIHAN ONLINE COACHING E-TIMETABLE PLUS CLASS
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / Google Meet
28/12/2020 - 30/12/2020
2020 PERKONGSIAN ILMU-TEKNIK PEMILIHAN BASIKAL KE ARAH KESIHATAN
FKMP,UTHM / Webinar- Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/99202460482
03/12/2020
2020 DIALOG SAINS & AGAMA PANDEMIK COVID 19 "ISU DAN HAKIKAT"
UTHM / -
02/12/2020
2020 WEBINAR SUKAN UTHM 2020
UTHM / -
01/12/2020
2020 KURSUS LATIHAN ALATAN MAKMAL PROSES INSTRUMENTATION DAN PROSES CONTROL
UTHM / MAKMAL PROSES INSTRUMENTATION FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
04/10/2020 - 07/10/2020
2020 KURSUS MS ISO /IEC 17025 TRANSITION COURSE (MODUL 1)
UTHM / -
27/09/2020 - 28/09/2020
2020 BENGKEL PENGURUSAN BAHAN KIMIA
UTHM / -
21/09/2020 - 23/09/2020
2020 BENGKEL PEMBANGUNAN SILIBUS PROGRAM BAHARU SARJANA MUDA TEKNOLOGI ( REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT) DAN SARJANA MUDA TEKNOLOGI (MINYAK DAN GAS)
UTHM / LACRISTA HOTEL MELAKA
28/08/2020 - 30/08/2020
2020 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM BAHARU SARJANA MUDA TEKNOLGI (REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT) DAN SARJANA MUDA TEKNOLOGI (MINYAK DAN GAS)
UTHM / KLANA BEACH RESORT, PORT DICKSON
07/08/2020 - 09/08/2020
2020 KURSUS HANDS ON ARDUINO DAN MATLAB SIMULINK
UTHM / MAKMAL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMASI INDUSTRI & ROBOTIK, UTHM KAMPUS PAGOH
29/07/2020
2020 BASIC COURSE ON EXPERIMENTAL DESIGN (DOE/TAGUCHI)
UTHM / GOOGLE MEET
19/07/2020
2020 BOOST YOUR PRODUCTIVITY USING OFFICE 365 MOBILE APPS
UTHM / -
06/07/2020
2020 FORUM KITAR SEMULA DALAM NORMA BAHARU : ISU & CABARAN
UTHM / -
29/06/2020
2020 GOOGLE MEET THE COURSE
UTHM / -
22/06/2020
2020 WACANA KOMUNITI : PENJIMATAN ELEKTRIK SEMASA PKP - PUNCA KENAIKAN BIL ELEKTRIK DAN LANGKAH PENJIMATAN DI RUMAH
UTHM / -
14/06/2020
2020 TAZKIRAH RAMADHAN ATAS TALIAN
UTHM / -
21/05/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN MAJLIS BERPRESTIJ DAN BERTARAF PROFESIONAL
UTHM HOLDINGS / GOOGLE MEET
20/05/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN MAJLIS BERPRESTIJ & BERTARAF PROFESIONAL
UTHM / GOOGLE MEET DAN FACEBOOK LIVE
20/05/2020
2020 MAJLIS KHATAM AL-QURAN & AMANAT DEKAN FTK
UTHM / UTHM
14/05/2020
2020 BICARA RAMADAN ? MENELUSURI SEJARAH AL QURAN DAN IMAM QIRAAT
UTHM / -
13/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI - BERHUTANG TANPA SENGSARA BERHEMAH DALAM BERBELANJA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
06/05/2020
2020 KURSUS ONLINE QUIZ USING GOOGLE FORM & QUIZIZZ VIA GOOGLE CLASROOM
UTHM / -
06/05/2020
2020 PDF EDITING USING YOUR PHONE
UTHM / -
05/05/2020
2020 SEMINAR MANISNYA BINGKISAN COVID-19
UTHM / UTHM
26/04/2020
2020 TEACH CALCULATION BASED COURSE DURING MCO
UTHM / -
23/04/2020
2020 ONLINE COLLABORATION USING JAMBOARD
UTHM / ,
20/04/2020
2020 PRINCIPLES OF INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSYTEM IN PETROLEUM INDUSTRY
UTHM / -
10/02/2020 - 13/02/2020
2020 KURSUS MIGRASI ZIMBRA KE GMAIL SIRI 7
UTHM / UTHM
16/01/2020
2019 KURSUS PDF EDITING
UTHM / FOXMALL, UTHM
29/10/2019
2019 BIM INDUSTRIAL TALK
UTHM / UTHM
02/09/2019
2019 BENGKEL PENULISAN RPP,TOS DAN PRE E-FILE PNP
LAIN-LAIN / UTHM KAMPUS PAGOH
29/08/2019
2019 MAJLIS HI-TEA STAF ALUMNI UTHM 2019
UTHM / UTHM
28/07/2019
2019 KURSUS OVERHAUL PLANT BIODIESEL
UTHM / UTHM
07/07/2019 - 11/07/2019
2019 KOLOKIUM PENYELIDIKAN FTK SIRI 1/2019
UTHM / ,
17/06/2019
2019 KOLOKIUM PENYELIDIKAN FTK SIRI 1/2019
UTHM / UTHM
16/06/2019
2019 SEMINAR POTENSI DAN MASA DEPAN BULUH MALAYSIA
UTHM / UTHM
30/04/2019
2019 PROGRAM KULIAH DHUHA PONDOK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA KAMPUS PAGOH
UTHM / UTHM PAGOH
11/04/2019
2019 TAKLIMAT PENGGUNAAN SISTEM KREDIT KEMAHIRAN MALAYSIA (SKKM) DAN PENYEDIAAN PORTFOLIO CALON PPT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / MAKMAL BAHASA 1, KAMPUS PAGOH
09/04/2019
2019 PROGRAM CERAMAH PERDANA ISRAK MIKRAJ UTHM CAWANGAN PAGOH
UTHM / UTHM PAGOH
04/04/2019
2019 MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DAN MEMORANDUM PERJANJIAN (MOA) FTK
UTHM / DEWAN JAMUAN PTTA ARAS 5
31/03/2019
2019 SEMINAR INTERACTIVE LECTURE IN 21ST CENTURY LEARNING 2019
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI
14/03/2019
2019 BENGKEL ASAS CBT, TEKNIK MENGAJAR 4 STEP-PATTERN DAN PEMBANGUNAN WIM & PORTFOLIO VTO
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK SEMINAR SERI SIANTAN, ARAS 3, PEJABAT PENDAFTAR
12/02/2019 - 13/02/2019
2019 BENGKEL PENYEDIAN PROPOSAL FRGS
UTHM / UTHM
11/02/2019
2019 FUEL MEASUREMENT TRAINING
UTHM / UTHM
09/01/2019

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
12ITEX01 Integrated Electromagnetic Field Detection System Invention, Innovation and Technology Exhibition 2012 Emas dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2019 ANUGERAH JASA BAKTIUTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI