Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
 
Ts. Dr. ABD FATHUL HAKIM BIN ZULKIFLI

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2019)
SARJANA RENEWABLE ENERGY ENGINEERING , HERIOT-WATT UNIVERSITY (2012)
SARJANA MUDA AUTOMOTIF , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2008)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Automotive Engineering
Field of Specialization (KPT) : Performance, Evaluation and Optimisation

Engine Performance and Emissions
Alternative Fuel

Green Technology
Vehicle Safety

DateDescription
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Centre of Automotive & Powertrain Technology (CAPT)
01/05/2022 - 30/06/2024 Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
16/08/2023 - 27/08/2023 Menjalankan Tugas (Dekan)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
02/08/2023 - 15/08/2023 Menjalankan Tugas (Dekan)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Centre of Automotive & Powertrain Technology (CAPT)
01/05/2020 - 30/04/2022 Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
01/09/2015 - 01/09/2017 Ketua Program
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal

YearDescriptionRoleLevel
2012 - 9999ASEAN Federation Of Engineering Organisations (AFEO) Associate Asean Engineer Antarabangsa
2009 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Ahli Kebangsaan
2024 - 2025Malaysia Board of Technologists (MBOT) Profesional Technologist Kebangsaan
2022 - 2024Malaysia Board of Technologists (MBOT) Professional Technologist Kebangsaan
2021 - 2022Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional (Ts) Kebangsaan
2018 - 2022Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2015 - 2018Suruhanjaya Tenaga (ST) Pengurus Tenaga Elektrik Kebangsaan
2015 - 2017Suruhanjaya Tenaga (ST) Pengurus Tenaga Elektrik Berdaftar Kebangsaan
2016 - 2016Green Tech Malaysia Certified Prof. In Measurement & Verification Kebangsaan
2015 - 2016The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Introduction To Automotive Industry [BNG20402], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Vehicle Sub-Systems Technology [BNG31003], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Automotive Design Project [BNG31103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Engineering Laboratory I [BNJ27101], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Introduction To Automotive Industry [BNG20402], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Introduction To Automotive Industry [BNG20402], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Bengkel Pelaksanaan Dan Pemantauan Pemurnian Kurikulum Program Diploma Teknologi Kejuruteraan Iktbn Temerloh Tahun 2023, IKTBN Temerloh, Malaysia, December 2023 University
2023 Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENASIHAT KURIKULUM BAGI PROGRAM ASASI TVET, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK), Malaysia, December 2023 National
2022 Automotive Design Project [BNG31103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Committee Chairman for Penglibatan dalam Pemurnian Kurikulum FTK 2022 - FRC, HIEPs, SULAM, EIE dan SDG, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Committee Chairman for Penglibatan dalam pembangunan program akademik baharu - Sarjana Muda Teknologi Operasi Loji dan Minyak dengan Kepujian, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM SULAM FTK: WORKPLACE HIRARC PROGRAMME IN POLITEKNIK TUN SYED NASIR , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022 University
2022 Introduction To Automotive Industry [BNG20402], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Automotive Engine Technology [BNG30403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Introduction To Automotive Industry [BNG20402], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Automotive Design Project [BNG31102], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 External Assessor / External Reviewer for SEMAKAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI 2-2019 PROGRAM DIPLOMA DAN SIJIL KEJURUTERAAN AUTOMOTIF PENYELENGGARAAN , IKTBN TEMERLOH, Malaysia, September2020 University
2020 Introduction To Automotive Industry [BNG20402], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Manufacturing Process Technology [BNM20104], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Member for FASILITATOR BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN TERHADAP PEMATUHAN MQF 2.0 , IKTBN TEMERLOH, Malaysia, November 2020 University
2020 Speaker for PENCERAMAH BENGKEL REKABENTUK KURIKULUM: PENDIDIKAN BERASASKAN HASIL (OUTCOME BASED EDUCATION) BERSAMA PROGRAM TEKNOLOGI KOLEJ VOKASIONAL, Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia, Malaysia, March 2020 National
2020 Speaker for PENCERAMAH JEMPUTAN BAGI BENGKEL PEMBANGUNAN DOKUMEN PENILAIAN PEMATUHAN AKREDITASI PENUH PROGRAM (MQA-04) BAGI PROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , IKTBN TEMERLOH, Malaysia, September2020 University
2020 Speaker for PENCERAMAH JEMPUTAN BAGI BENGKEL PEMBANGUNAN JPU SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR AMALI PROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , IKTBN TEMERLOH, Malaysia, March 2020 University
2020 Speaker for PENCERAMAH KURSUS OFFICE 365 MOBILE APPS ANJURAN PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2020 University
2020 Speaker for PENCERAMAH KURSUS OFFICE 365 MOBILE APPS ANJURAN PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2020 University
2020 Speaker for PENCERAMAH KURSUS PDF EDITING USING YOUR PHONE ANJURAN PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2020 University
2019 Automative Manufacturing Ii [BNG40103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Laboratory Iii [BNJ37201], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Entrepreneurship [BNJ21002], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 External Examiner for LAWATAN PEMERIKSA LUAR BAGI PROGRAM SIJIL DAN DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF PENYELENGARAAN, IKTBN TEMERLOH, Malaysia, September2019 University
2019 Guest Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH BAGI PROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BERTAJUK PENGGUNAAN TAKSONOMI BLOOM (PSIKOMOTOR AFFEKTIF DAN KOGNITIF) DALAM PENILAIAN , IKTBN TEMERLOH, Malaysia, November 2019 University
2019 Introduction To Automative Industry [BNG20403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Introduction To Automotive Technology [BNG20103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH BENGKEL PENINGKATAN KUALITI DAN PEMANTAPAN KURIKULUM STANDARD KOLEJ VOKASIONAL (KSKV) UNTUK DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA TAHUN 2019, BAHAGIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIKAL VOKASIONAL (BPLTV), KPM, Malaysia, November 2019 National
2018 Automative Drivetrain [BNG30603], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Automative Drivetrain [BNG30603], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Management Principles And Ethics [BNJ30502], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Automotive Engineering Technology Practice I [BNG30502], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Laboratory Ii [BNJ27301], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Introduction To Automotive Technology [BNG20103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Introduction To Automotive Technology [BNG20103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Thermodynamics [BNJ10703], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Automative Drivetrain [BNG30603], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Automative Manufacturing I [BNG30903], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Automative Manufacturing Ii [BNG40103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Vehicle Body Technology [BNG40203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Advanced Automotive Technology [BNG30303], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Automotive Electric And Electronic Systems [BNG20203], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Automotive Engineering Technology Practice I [BNG30502], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Automotive Engineering Technology Practice Ii [BNG30702], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mechanical Engineering Practice Ii [BNJ18101], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Plant Fabrication Technology [BNL20303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Engineering Laboratory Iii [BNJ27001], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Plant Fabrication Technology [BNL20303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Statics [BNJ10203], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Thermodynamics [BNJ10703], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Tranmission And Traction [BBE39402], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q651 Constructing the Self-Assessment Rating System's Framework for Fire Safety Management Among Industries in Malaysia. Ketua 30/11/2026
K460 Trajectory Optimization for Cellular-connected Unmanned Aerial Vehicle (UAV) as Aerial Gateway in Wireless Cellular Network based on Three Dimensional Coverage Visualization. Ahli 30/09/2026
Q537 QUALITY ASSESSMENT OF AGARWOOD LEAVES EXTRACT FOR EFFERVESCENT GRANULES FORMULATIONS Ahli 30/06/2025
M164 BEM-UTHM Research Collaboration on Prospects for Engineering Technology and Engineering Technician Graduates in Malaysia Ketua 16/10/2024
Q312 Formulation of nanoparticles as a fuel additive to improve energy efficiency in diesel engine Ketua 30/09/2024
Q627 Prospects and Career Development for Engineering Technology and Technician Graduates in Malaysia Ahli 30/09/2024
M098 Improving Manufacturing Production of Mattress/Upholstery Products Using Lean Management Principles Ketua 30/12/2023
H889 Characterization of user-interaction and production activities towards the Internet of Things (IoT) based retrofitted Digital Visual Management System (DVMS) Ketua 30/09/2023
H992 ARCHIBUS Education Grant Ahli 30/06/2023
H802 Analysis of the effects of bio-crude fuel of tire pyrolysis oil(TPO) and biodiesel blends on ignition and combustion of diesel engine Ahli 14/05/2023
X216 Formulation of autonomous vehicle driving's taxonomy in tr-axial accelaration using real-road experemental studies Ahli 31/01/2023
K231 Light Duty Vehicle Field Trial and Engine Performance using Palm Biodiesel (B30) Ahli 31/12/2022
K224 Vehicle Physics Modeling and Optimization of the Powertrain Technology Matching and Driving Strategies of a Passenger Cars Towards Low Carbon Emission Ahli 30/11/2022
H805 Safety impacts and performance evaluation of motorcycle brake light (flashing) Ahli 14/11/2022
M070 Development of MyFlexitank Design Ahli 31/10/2022
X135 The Study of Autonomous Vehicle's Driving Bahaviour on Future Human Users Using on -Road Ahli 30/04/2021
H255 Crude bio-oil production derived from microalgae Botryococcus Sp through an outdoor photobioreactor cultivation for alternative fuel application. Ketua 31/12/2020
H134 Analysis on combustion characteristics of multi point port fuel injection (MPI) Spark Ignition (SI) engine fueled by liquid LPG injection Ahli 30/06/2020
R047 Mathematical models of microalgae Botryococcos sp.growth and nutrient removal in industrial wastewater Ahli 31/05/2017
U383 Investigation on Performance and Emissions Characteristics on Spark Ignition Engine Fuelled by Liqufied Petroleum Gas (LPG) Ahli 31/05/2017
U143 Development of CNG-Biodiesel Dual Fuel Prototype Engine for Energy Efficient Vehicle (EEV) Ketua 01/10/2016
U404 Fuel Economy And Pollution Reduction Though Internal Combustion Engine Incylinder Analysis Ahli 30/09/2016
B037 GENERATOO Ahli 31/12/2015

Book
Affero Ismail, Ruzairi Abdul Rahim, Azme Khamis, Noor Azah Samsudin, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Fazlinda Ab Halim, Hairulazwan Hashim, Abd Fathul Hakim Zulkifli, Suhaizal Hashim, Mimi Nahariah Azwani Mohamed, Mohd Hatta Mohamed Ali, Ida Aryanie Bahrudin, Julinan Mohamed, Wan Azrul Shafuan Wan Hassan
(2023) Kerangka Tvet Digital , UTHM , 1, ISBN:9789670061634
Amir Khalid, Abd Fathul Hakim Zulkifli
(2018) Fuel, Automotive And Engine Technology Series 1, UTHM , 1, ISBN:9789672216193
Book Chapters
HIFZHAN IDHAM HISHAM, MUHAMMAD HAMIZAN NOOR, IZUAN AMIN ISHAK, NIK NORMUNIRA MAT HASSAN, DALILA MOHD HARUN, MOHD FUAD YASAK, NOR AFZANIZAM SAMIRAN, ABD FATHUL HAKIM ZULKIFLI
(2023) Ultrasonic Distance Sensor, Sensors Technology, Application And Future Trends, UTHM , 28, ISBN:9786297566320
Ahmad Syahmi Roslan, Muhammad Hafiz Radzali, Amir Khalid, Abd Fathul Hakim Zulkifli, Mohd Faisal Hushim, Bukhari Manshoor
(2022) Challenges And Scenario Of Hybrid Vehicle In Malaysia, Fuel, Automotive And Engine Technology Series 4, UTHM , 71, ISBN:9789672817666
Siti S. Jamaian, Fathul H. Zulkifli, Kim S. Ling
(2022) Dynamic Optimization Approach To Estimate Kinetic Parameters Of Monod-Based Microalgae Growth Models, Computational Methods For Estimating The Kinetic Parameters Of Biological Systems, Springer Nature , 117 , ISBN:9781071617663
Ahmad Izuddin Zainal, Muhammad Aziq Afnan Roslan, Amir Khalid, Abd Fathul Hakim Zulkifli, Mohd Faisal Hushim, Norshuhaila Mohamed Sunar
(2019) Biofuels From Algae: Challenges And Potential, Fuel, Automotive And Engine Technology Series 2 , UTHM , 113, ISBN:9789672306351
Abd Fathul Hakim Zulkifli, Amir Khalid, Md Norrizam Mohmad Ja'at @ Mohd Noh, Muhamed Ihsan Sabri Mohamed Nazar, Norrizal Mustaffa, Norshuhaila Mohamed Sunar, Siti Suhana Jamaian
(2019) Crude Bio-Oil Production Derived From Microalgae Botryococcus Sp Through An Outdoor Photobioreactor Cultivation For Alternative Fuel Application, Advanced Technology Centre: Research And Innovation Series 2, UTHM , 149, ISBN:9789672306504
Ida Sharina Zin Azman, Siti Suhana Jamaian, Abd Fathul Hakim Zulkifli
(2019) Development Of Graphical User Interface For Operational Cost Of Microalgae Growth And Nutrient Removal In Wastewater Treatment, Faculty Of Applied Sciences And Technology Technical Report 2018, UTHM , 103, ISBN:9789672306238
Muhammad Kashyaf Qabli Osman, Amir Khalid, Nurul Adina Azman, Abd Fathul Hakim Zulkifli, Noor Hisham Jalani
(2019) Premixed Charge Compression Ignition (Pcci) Combustion Improve The Combustion Process To Reduce Exhaust Emissions, Combustion Control Strategies Internal Combustion Engines Series 4 , UTHM , 63, ISBN:9789672306368
Wan Syafiq Wan Syamsulbahri, Akmal Danial Kamarul Suhaimy, Amir Khalid, Abd Fathul Hakim Zulkifli, Mohd Faisal Hushim, Izzuddin Zaman
(2019) Research Of The Implementation Of Fuel Additive In Internal Combustion Engine, Fuel, Automotive And Engine Technology Series 2 , UTHM , 59, ISBN:9789672306351
Azim Azrul Aziz, Mohd Asri Rahmarturlah, Amir Khalid, Norrizam Jaat, Fathul Hakim Zulkifli, Nofrizalidris Darlis, Azwan Sapit
(2018) Case Study On Stadium Surrounding At Shared Facility , Occupational Safety And Health - Case Study Series 1, UTHM , 43, ISBN:9789672216186
Muhammad Ajwad Haziq Hamdani, Muhammad Rohaizad Shari, Amir Khalid, Syabillah Sulaiman, Abd Fathul Hakim Zulkifli
(2018) Engine Management System For Internal Combustion Engine Through Air Fuel Ratio, Fuel, Automotive And Engine Technology Series 1, UTHM , 131, ISBN:9789672216193
Mohamad Rizaiwan Mohamad Rizan, Sonntik A/L Fera Sit, Amir Khalid, Abd Fathul Hakim Zulkifli, Norrizal Mustaffa
(2018) Investigation Of Cooling System For Battery In Electrical Vehicles, Fuel, Automotive And Engine Technology Series 1, UTHM , 33, ISBN:9789672216193
Muhammad Dinie Akmal Mohd Zain, Muhammad Littaqwim Mohd Lotfi, Amir Khalid, Abd Fathul Hakim Zulkifli
(2018) New Concept Of Direct Injection Spark Ignition Engine , Fuel, Automotive And Engine Technology Series 1, UTHM , 1, ISBN:9789672216193
General Publications
Salwa Mahmood, Amirul Syafiq Sadun, Abd Fathul Hakim Zulkifli, Jumadi Abdul Sukor
(2022) Buku Panduan Latihan Industri Ftk Uthm, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Muhammad Dzulkarnain Shahidan, Abd Fathul Hakim Zulkifli, Valliappan Raman, Weidong Huang, Amizi Noor
(2024) A Retrofitted Digital Visual Management System (Dvms) To Manage And Control The Production Activities In The Manufacturing Industry: An Exploratory Study, JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY , TAYLOR UNIVERSITY SDN BHD , 2, 18, ISSN:18234690
Abd Fathul Hakim Zulkifli, Mas Fawzi Mohd Ali, Anwar Syahmi Adlin Zafrulan, Shahrul Azmir Osman, MZahar Abd Jalal, Harrison Lau
(2024) Performance And Emissions Characteristics Of Vehicle Fuelled With Blended Palm Biodiesel Before And After Engine Overhaul, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, SEMARAK ILMU PUBLISHING , 2, 188, ISSN:22897879
Nidzamuddin Md Yusof, Juffrizal Karjanto, Muhammad Zahir Hassan, Syabillah Sulaiman, Abd Fathul Hakim Zulkifli, Ahmad Azad Ab Rashid, Zulhaidi Mohd Jawi, Khairil Anwar Abu Kassim
(2023) Effect Of Road Darkness On Young Driver Behaviour When Approaching Parked Or Slow-Moving Vehicles In Malaysia, AUTOMOTIVE EXPERIENCES, JOURNAL UNIMMA , 5, 216, ISSN:26156636
Mohamad Amirur Rahman Azahar,Izuan Amin Ishak, Syabillah Sulaiman, Norrizam Jaat, Abdul Fathul Hakim Zulkifli, Safra Liyana Sukiman, Kahar Osman, Nofrizalidris Darlis
(2023) The Effect Of Different Reynolds Number On Solid Sphere Using Cfd And Its Verification, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 2, 96, ISSN:2229838X
Muhammad Nur Aliff Mohd Norzam, Juffrizal Karjanto, Nidzamuddin Md Yusof, Muhammad Zahir Hasan, Abd Fathul Hakim Zulkifli, Ahmad Azad Ab Rashid
(2022) Analysis Of User?S Comfort On Automated Vehicle Riding Simulation Using Subjective And Objective Measurements, AUTOMOTIVE EXPERIENCES, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG , 5, 238, ISSN:26156202
M.Z.A. Kamaludin, J. Karjanto, N. Muhammad, N. Md Yusof, M.Z. Hassan, A.F.H. Zulkifli, A.A. Ab Rashid
(2022) Exploration Of Automated Vehicle'S Driving Style By Adapting Multidimensional Driving Styles Inventory: A Case In Malaysian, ADVANCES IN TRANSPORTATION STUDIES, ARACNE EDITRICE , 11, 229, ISSN:18245463
Muhammad Haidir Hamdan, Nofrizalidris Darlis, Yong Tze Mi, Izuan Amin Ishak, Syabillah Sulaiman, Md Norrizam Mohmad Ja┬┐at, Abd Fathul Hakim Zulkifli, Khairul Nizam Mustafa, Muhamad Mohshein Hashim
(2022) Hydrodynamics Analysis On Liquid Bulk Transportation With Different Driving Cycle Conditions, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, SEMARAK ILMU PUBLISHING , 12, 137, ISSN:22897879
Muammar Mukhsin Ismail, Mas Fawzi, Leevijit Theerayut, Fathul Hakim Zulkifli, Shahrul Azmir Osman, Juntakan Taweekun
(2020) Energy Consumption And Emissions Of Diesel-Cng Dual Fuel Engine At High Load Operation, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 2, 253, ISSN:2229838X
Muhammad Rohaizad Shari, Abd Fathul Hakim Zulkifli, Norshuhaila Muhamed Sunar
(2020) Investigation Of Filtering And Drying Process Of Microalgae Pilot Plant, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN ENGINEERING RESEARCH ( IJETER ), THE WORLD ACADEMY OF RESEARCH IN SCIENCE AND ENGINEERING , 10, 145, ISSN:23473983
J. Prasetijo, Z. Mohd Jawi, M. H. Johari, M. A. Mustafa, G. Zhang, M. F. Ramli, A. F. H. Zulkifli and A. Hamid1
(2020) Visual Performance And Motorcycle Safety-Related Impacts Of Various High Beam Headlight Intensities, JOURNAL OF THE SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS MALAYSIA, SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS MALAYSIA , 1, 35, ISSN:26008092
IZUAN AMIN ISHAK, MOHAMED SUKRI MAT ALI, FADHILAH MOHD SAKRI, FATHUL HAKIM ZULKIFLI, NOFRIZALIDRIS DARLIS, RAHMAH MAHMUDIN, SHAIFUL FADZIL ZAINAL ABIDIN, MUHAMAD ASRI AZIZUL, SYABILLAH SULAIMAN, NOR AFZANIZAM SAMIRAN, AMIR KHALID
(2019) Aerodynamic Characteristics Around A Generic Train Moving On Different Embankments Under The Influence Of Crosswind, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, Akademia Baru , 9, 106, ISSN:22897879
Jaat, N.a, Khalid, A.aEmail Author, Mustaffa, N.a, Zulkifli, F.H.a, Sunar, N.M.a, Nursal, R.S.a,b, Mohamad, M.A.H.c, Didane, D.d
(2019) Analysis Of Injection Pressure And High Ambient Density Of Biodiesel Spray Using Computational Fluid Dynamics, CFD LETTERS, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA , 1, 28, ISSN:21801363
Nor Afiqah Mohd Aris, Siti Suhana Jamaian, Ummal Aisha Farhana Mohd Sadiq, Nur Maisarah Mustaffa, Norshuhaila Mohamed Sunar, Fathul Hakim Zulkifli
(2019) Effect Of Selective Parameters Values Towards Microalgae Growth By An Advanced Hybrid Mathematical Model, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS, INSTITUTE OF ADVANCED SCIENTIFIC RESEARCH , 9, 1, ISSN:1943023X
See Jia Ji, Siti Suhana Jamaian, Abd Fathul Hakim Zulkifli
(2019) Kinetic Parameter Estimation For Microalgae Growth Model Using Dynamic Optimization Approach, COMMUNICATIONS IN COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, FAZ Publishing , 3, 018, ISSN:26827468
Muammar Mukhsin Ismail, Mas Fawzi, Fathul Hakim Zulkifli, Shahrul Azmir Osman
(2018) Cng-Diesel Dual Fuel Controlling Concept For Common Rail Diesel, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING , UTHM , 7, 88, ISSN:2229838X
M. M. Ismail, M. Fawzi, F. H. Zulkifli and S. A. Osman
(2018) Effects Of Fuel Ratio On Performance And Emission Of Diesel-Compressed Natural Gas (Cng) Dual Fuel Engine, JOURNAL OF THE SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS MALAYSIA, SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS MALAYSIA , 5, 157, ISSN:25502239
J. Prasetijo, Z. Mohd Jawi, M. A. Mustafa, Z. Zadie, H. A. Majid, M. H. Roslan, I. Baba and A. F. H. Zulkifli
(2018) Impacts Of Various High Beam Headlight Intensities On Driver Visibility And Road Safety, JOURNAL OF THE SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS MALAYSIA (JSAEM), Society of Automotive Engineers Malaysia , 9, 306, ISSN:26008092
Mohd Irham Anas, Amir Khalid, Fathul Hakim Zulkifli, Norrizam Jaat, Mohd Faisal Hushim, Bukhari Manshoor, , Izzuddin Zaman
(2017) Analysis Of The Effect Of Injection Pressure On Ignition Delay And Combustion Process Of Biodiesel From Palm Oil, Algae And Waste Cooking Oil, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, Institute of Physics Publishing , 10, 1, ISSN:17426588
Fathul Hakim Zulkifli, Muammar Mukhsin Ismail, Mas Fawzi, and Shahrul Azmir Osman
(2016) A Prospect Of Compressed Natural Gas (Cng)-Diesel Dual Fuel System In Malaysia, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 9, 2128, ISSN:1936-6612
Muammar Mukhsin Ismail, Fathul Hakim Zulkifli, Mas Fawzi and Shahrul Azmir Osman
(2016) Conversion Method Of A Diesel Engine To A Cng-Diesel Dual Fuel Engine And Its Financial Savings, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ASIAN RESEARCH PUBLISHING NETWORK (ARPN) , 4, 5078, ISSN:18196608
Norrizal Mustaffa, Mas Fawzi, Fathul Hakim Zulkifli and Shahrul Azmir Osman
(2016) Effects Of Volumetric Efficiency On Spark Ignition Engine Fuelled By Liquefied Petroleum Gas (Lpg): A Review, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 9, 11000, ISSN:18196608
Media Digital
Tengku Nur Azila binti Raja Mamat, Abd. Fathul Hakim bin Zulkifli, Salina binti Sani, Farahiyah binti Mustafa, Nor Faizah binti Razali, Muhamad Faiz bin Abd Latif
(2024) Taklimat Pindah Kredit Mac 2024, YouTube , ISBN:-
Yong Tze Mi, Nur Aini Binti Mohd Arish @ Arshad, Mohd Syafiq Syazwan bin Mustafa, Peniel Ang Soon Ern, Sumaiya binti Mashori, Nor Aira binti Zambri, Mohd Shamian bin Zainal , Rahmah binti Mahmudin, Razlin Binti Abd Rashid, Nik Normunira binti Mat Hassan, Mohd Haiqal Abd Aziz , Muhamad Faiz Bin Abd Latif, Nurrul Hafeezah binti Sahak, Abd Fathul Hakim Bin Zulkifli & Jumadi Bin Abdul Sukor
(2022) Obe For Ftk Student Sem1 20222023, YouTube , ISBN:-
Tengku Nur Azila binti Raja Mamat, Abd Fathul Hakim bin Zulkifli, Dalila binti Misman, Helmy bin Mustafa El Bakri, Salina binti Sani
(2022) Tatacara Permohonan Pengecualian Kredit Kursus Ftk 2022, YouTube , ISBN:-
Tengku Nur Azila binti Raja Mamat, Abd Fathul Hakim bin Zulkifli, Dalila binti Misman, Helmy bin Mustafa El Bakri, Salina binti Sani, Mohd Syafiq Syazwan bin Mustafa, Nor Faizah binti Razali, Nor Maizzaty binti Abdullah, Muhamad Asri bin Azizul, Muhamad Faiz bin Abd Latif, Azuwien Aida binti Bohari, Syahrun Neizam bin Mohd Dzulkifli, Hakimi bin Zohari, Norrizal bin Mustaffa, Nor Aira binti Zambri, Fatimah binti Mohamed Yusop, Andri Kusbiantoro
(2022) Video Panduan Setara, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Uthm, You Tube , ISBN:-
Yong Tze Mi, Nur Aini Binti Mohd Arish @ Arshad, Mohd Syafiq Syazwan Bin Mustafa, Wan Amizah Wan Junus, Sumaiya Binti Mashori, Nor Aira Binti Zambri, Mohd Shamian Bin Zainal, Norirda binti Mohamed, Rosniza binti Husin@Isa, Nik Normunira binti Hassan, 'Aisyah Binti Mohamed Rehan, Zuraidah Binti Ngadiron, Razlin Binti Abd Rashid, Jumadi Bin Abdul Sukor & Abd Fathul Hakim Bin Zulkifli
(2021) Obe For Ftk Student Sem2 20202021, YouTube , ISBN:-
Muhammad A'imullah bin Abdullah, Mirza Basyir bin Rodhuan, Jumadi bin Abdul Sukor, Abd Fathul Hakim Bin Zulkifli, Eaddy Bin Zainal Abidin
(2021) Video Korporat Fakulti Teknologi Kejuruteraan (Ftk) Uthm, Youtube , ISBN:-
Azli Nawawi, Noor Azizah Sidek, Mohd Esaruddin Ebas, Abd Fathul Hakim
(2019) Office 365 The Course By Ts Dr Abd Fathul Hakim, Youtube , ISBN:-
Azli Nawawi, Noor Azizah Sidek, Abd Fathul Hakim
(2019) Pdf Editing Course By Ts Dr Abd Fathul Hakim, Youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Muhammad Nur Aliff Mohd Norzam; Juffrizal Karjanto; Nidzamuddin Md. Yusof; Muhammad Zahir Hassan; Abd Fathul Hakim Zulkifli; Zulhaidi Mohd Jawi; Ahmad Azad Ab. Rashid; Khairil Anwar Abu Kassim
(2024) Effects Of Ride Comfort On Different Non-Driving Related Activities In Fully Automated Driving Experience , AIP PUBLISHING , 040001-1, ISBN:15517616
Abd Fathul Hakim Zulkifli, Mas Fawzi Mohd Ali, Muammar Mukhsin Ismail, Shahrul Azmir Osman
(2022) Engine Monitoring During Tuning Process For Diesel-Compressed Natural Gas (Cng) Dual Fuel Engine Using Statistical Approach, SPRINGER, SINGAPORE , 391, ISBN:9789811689031
Norrizal Mustaffa, Syabillah Sulaiman, Fathul Hakim Zulkifli, Khairu Kamarudin, Shaiful Rizal Masrol
(2022) Improvement Of Brake Response Time On Trailing Vehicle: A Review, SPRINGER, SINGAPORE , 29, ISBN:18761100
K S Ling, S S Jamaian and F H Zulkifli
(2021) Estimation Of The Microalgae Growth Using The Optimization Approach, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17426596
Muhammad Syahir Shamsuddin, Abd Fathul Hakim Zulkifli
(2021) Prediction Of Performance And Emission Of Cng-Diesel Dual Fuel Engine Using Response Surface Methodology, UTHM , 790, ISBN:27735303
Muhammad Shahfirul Kota, Abd Fathul Hakim Zulkifli
(2021) Prediction On Combustion Pattern Of Cng-Diesel Duel Fuel Engine Using Response Surface Methodology, UTHM , 1060, ISBN:27735303
Juffrizal Karjanto, Nidzamuddin Md. Yusof, Abd Fathul Hakim Zulkifli, Jacques Terken, Frank Delbressine, Matthias Rauterberg
(2020) Frequency-Domain Analysis Of Heart Rate Variability In Passenger'S Motion Sickness Using Fast Fourier Transform And Autoregressive Modeling, CENTRE FOR ADVANCED RESEARCH ON ENERGY , 8, ISBN:9789672454366
Ling Kim Sia, Siti Suhana Jamaian, Abd Fathul Hakim Zulkifli
(2020) Parameter Estimation Of Microalgae Growth Kinetic Model By Levenberg-Marquardt Method, CENTRE FOR ADVANCED RESEARCH ON ENERGY, FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA, HANG TUAH JAYA, 76100 DURIAN TUNGGAL, MELAKA, MALAYSIA. , 281, ISBN:978-967-2454-
Muhammad Nadiarulah Nanihar , Amir Khalid, Abd Fathul Hakim Zulkifli , Norshuhaila Mohamed Sunar , Bukhari Manshoor , Izzuddin Zaman
(2019) Effects Of Storage Duration And Ambient Condtion On Jathropha Derived Biodiesel Properties And Characteristic, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17426588
Nadiarulah Nanihar, Amir Khalid, Fathul Hakim, Norshuhaila Mohamed Sunar, Bukhari Manshoor, Izzuddin Zaman
(2018) Influences Of Storage Duration On The Fuel Properties Of Biodiesel Derived From Jatropha And Waste Cooking Oil, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1
SITI ZARINA MOHD. MUJI, MUHAMMAD AMIRUL HAFEEZ HASSANAL, CHUA KING LEE, MAS FAWZI, AND FATHUL HAKIM ZULKIFLI
(2017) Dual Fuel Injection Piggyback Controller System, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:978-073541563-8
Mas Fawzi, Mohd Norfaiz Hashim, Fathul Hakim Zulkifli and Shahrin Hisham Amirnordin
(2014) Optimizing The Ignition Timing Of A Converted Cng Mono-Gas Engine, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD , 474, ISBN:9783038351092

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS080 CONSULTATION ON ENERGY MANAGER: PHASE 1 CCM CHEMICALS SDN. BHD. 15/01/2018 30/04/2018
PS081 CONSULTATION ON ENERGY MANAGER: PHASE 2 CCM CHEMICALS SDN. BHD. 15/01/2018 30/04/2018
PS082 CONSULTATION ON ENERGY MANAGER: PHASE 3 CCM CHEMICALS SDN. BHD. 15/01/2018 30/04/2018
PS087 CONSULTATION ON ENERGY MANAGER: PHASE 4 CCM CHEMICALS SDN. BHD. 15/01/2018 30/04/2018
PS088 CONSULTATION ON ENERGY MANAGER: PHASE 5 CCM CHEMICALS SDN. BHD. 15/01/2018 30/04/2018
PS089 CONSULTATION ON ENERGY MANAGER: PHASE 6 CCM CHEMICALS SDN. BHD. 15/01/2018 30/04/2018
PS070 CONSULTATION ON ENERGY MANAGER: PHASE 6 CCM CHEMICALS SDN. BHD. 01/10/2017 30/11/2017
PS068 CONSULTATION ON ENERGY MANAGER: PHASE 5 CCM CHEMICALS SDN. BHD. 01/09/2017 30/11/2017
PS067 CONSULTATION ON ENERGY MANAGER: PHASE 4 CCM CHEMICALS SDN. BHD. 01/08/2017 30/11/2017
PS065 CONSULTATION ON ENERGY MANAGER: PHASE 3 CCM CHEMICALS SDN. BHD. 01/07/2017 30/11/2017
PS063 CONSULTATION ON ENERGY MANAGER: PHASE 2 CCM CHEMICALS SDN. BHD. 01/06/2017 30/11/2017
PS059 CONSULTATION ON ENERGY MANAGER CCM CHEMICALS SDN. BHD. 01/05/2017 30/11/2017

YearDescription
2024 Co-Supervisor for Nur Sharez Mazuin Binti Shahrudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Freddy Jeffrey, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for H'Ng Chee Lam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Maxwell Gelau Anak Jeluing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Mohd Danial Shazril Bin Mohd Azri Julai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Syazwan Aizat Bin Marzuki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nik Muhamad Nur Iman Iskandar Bin Zukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Anis Binti Safiei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Siti Nur Nazurah Binti Borhanudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Main Supervisor for Ashraf Izwan Bin Amdan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Main Supervisor for Jasmy Shahdi Bin Jasmin Bok, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Denesh A/L Kalieswaran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Komalan A/L Ravi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Muhammad Farhan Syah Bin Che Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Suresh A/L Balasubramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI PANEL PENILAI AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)BERSTATUS SEMENTARA , AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA), Malaysia, June 2023
2023 Co-Supervisor for Chin Chin San, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-Supervisor for Chin Chin San, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-Supervisor for Foo Chin Nan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-Supervisor for Foo Chin Nan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-Supervisor for Mohammad Yusri Bin Adjmain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-Supervisor for Mohammad Yusri Bin Adjmain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Izzauddin Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Izzauddin Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Noor Azraei Bin Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Noor Azraei Bin Zahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hazmi Bin Sahri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hazmi Bin Sahri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Ikhwan Bin Mohammad Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Ikhwan Bin Mohammad Amin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nuurshafiqah Binti Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nuurshafiqah Binti Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Nur Nazurah Binti Borhanudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI PRA-AKREDITASI PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA DENGAN KEPUJIAN (BBZ) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Panel Penilai Pelanjutan Akreditasi Penuh Program Diploma Teknologi Automotif Kolej Vakasional Matang, Malaysia Board of Technologist (MBOT), Malaysia, January 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Panel Penilai Pelanjutan Akreditasi Penuh Program Diploma Teknologi Automotif Kolej Vokasional Datuk Seri Mohd Zin, Malaysia Board of Technologist (MBOT), Malaysia, February 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Panel Penilai Pelanjutan Akreditasi Penuh Program Diploma Teknologi Automotif Kolej Vokasional Kuala Kangsar, Malaysia Board of Technologist (MBOT), Malaysia, January 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Panel Penilai Pelanjutan Akreditasi Penuh Program Diploma Teknologi Automotif Kolej Vokasional Slim River, Malaysia Board of Technologist (MBOT), Malaysia, February 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Pengerusi Panel Penilai Lawatan Akreditasi Penuh Program Sarjana Muda Teknologi Automotif Dengan Kepujian, Universiti Malaysia Pahang, Malaysia Board of Technologist (MBOT), Malaysia, January 2023
2023 External Examiner for LANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI LUAR (EXTERNAL EXAMINER) ENGINEERING TECHNOLOGY ACCREDITATION COUNCIL (ETAC) UNTUK PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) , POLITEKNIK PORT DICKSON , Malaysia, March 2023
2023 External Examiner for PELANTIKAN SEBAGAI PEMERIKSA LUAR PENILAIAN PROGRAM MQA DI IKTBN TEMERLOH TAHUN 2023-2025, IKTBN TEMERLOH, Malaysia, September2023
2023 Industrial Training Supervisor for Mastura Binti Haron, Honda Malaysia Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhamad Aidil Bin Alidan, Prym Consumer Malaysia Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhamad Syazwan Bin Saaidin, Prym Consumer Malaysia Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Danial Bin Rasyidi, Prym Consumer Malaysia Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nor Izwan Shah Bin Victor, Prym Consumer Malaysia Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nursuhaini Binti Roslan, Minda Engineering Consultant, 2023
2023 Main Supervisor for Naqibah Solehah Binti Md Amin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Abdul Azim Bin Abu Bakarrudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Abdul Azim Bin Abu Bakarrudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Lee Han Chang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Lee Han Chang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamed Faiq Afif Danieal Bin Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Syazwan Bin Mohd Zamani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Syazwan Bin Mohd Zamani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Pra-Akreditasi Program Sarjana Sains Objek Rangkaian Internet (MET), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2022 Auditor for Juruaudit bagi Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ISO 9001 UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022
2022 Chairperson of VIVA for Viva Voce Ismail Bin Abdul Rahman (KNT), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Mohamad Izzul Sham Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Izzul Sham Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Amirul Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Amirul Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Safiq Hizami Bin Suhaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Safiq Hizami Bin Suhaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Pemeriksa Dalaman Thesis Master (KNT) Baderin Bin Osman, FTK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Raja Amirul Hafiz Bin Raja Norazman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Raja Amirul Hafiz Bin Raja Norazman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 External Assessor / External Reviewer for PANEL PENILAI PRA-AKREDITASI PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (DAM) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022
2022 External Assessor / External Reviewer for PENGERUSI PANEL PENILAI AKREDITASI PENUH SIJIL SERVIS KENDERAAN RINGAN KOLEJ KOMUNITI BUKIT BERUANG MELAKA, LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA(MBOT), Malaysia, March 2022
2022 External Assessor / External Reviewer for PENGERUSI PANEL PENILAI AKREDITASI PENUH SIJIL SERVIS KENDERAAN RINGAN KOLEJ KOMUNITI KLUANG, Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT), Malaysia, March 2022
2022 External Assessor / External Reviewer for PENGERUSI PANEL PENILAI AKREDITASI PENUH SIJIL SERVIS KENDERAAN RINGAN KOLEJ KOMUNITI LEDANG, Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT), Malaysia, March 2022
2022 External Assessor / External Reviewer for Penilai Book Chapters 'Energy Production Related for Malaysia Sustainable Development', Penerbit UTM Press, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, August 2022
2022 Supervisor for Cheong Jia Jun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Cheong Jia Jun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohammad Aidil Ashraf Bin Mohd. Zain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohammad Aidil Ashraf Bin Mohd. Zain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Muizzuddin Bin Nawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Muizzuddin Bin Nawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-supervisor for Amira Liyana Binti Desa, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-supervisor for Nadia Nabila Binti Mohd Kodeem, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Tirmidzi Bin Mahdzar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Tirmidzi Bin Mahdzar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amir Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amir Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nazri Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nazri Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Zulhilmi Bin Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Zulhilmi Bin Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 External Assessor / External Reviewer for AKREDITASI PENUH BAGI PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF - KV JUASSEH, LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA (MBOT), Malaysia, June 2021
2021 External Assessor / External Reviewer for AKREDITASI PENUH BAGI PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF - KV SANDAKAN, LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA (MBOT), Malaysia, June 2021
2021 External Assessor / External Reviewer for PANEL PENILAI LUAR AUDIT DALAMAN DIPLOMA ANIMASI 3D - KV KLUANG, KOLEJ VOKASIONAL KLUANG, Malaysia, July 2021
2021 Main Supervisor for Muhammad Dzulkarnain Bin Shahidan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Eric Thong Tze Xin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Eric Thong Tze Xin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Lim Quan Sheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Lim Quan Sheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Rafi Bin Ahamed Jameel, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Rafi Bin Ahamed Jameel, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Assessor / Reviewer for JURUAUDIT ISO DALAMAN BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK) ISO 9001 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2020
2020 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI BAGI PERTANDINGAN VIRTUAL 3 MINUTES THESIS (3MT), JABATAN SISWAZAH, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2020
2020 Assistant Chairperson of VIVA for Appointment as Chairperson's Assistant of Viva Voce Master of Engineering Technology (Muhammad Haikal Bin Mohd Fodzi) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2020
2020 Examiner for Mohamad Amirur Rahman Bin Azahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Amirur Rahman Bin Azahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Fikrie Bin Nek Man, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Fikrie Bin Nek Man, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Wafi Bin Mohamad Yusuf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Wafi Bin Mohamad Yusuf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Aidid Bin Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Aidid Bin Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Zaki Bin Ithsan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Zaki Bin Ithsan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 External Assessor / External Reviewer for AUDITOR AUDIT AKADEMIK PROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN IKTBN TEMERLOH BAGI TAHUN 2020 , IKTBN Temerloh, Malaysia, October 2020
2020 External Assessor / External Reviewer for KETUA JURUAUDIT DALAMAN MBOT PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF KOLEJ VOKASIONAL SETAPAK , KOLEJ VOKASIONAL SETAPAK , Malaysia, September2020
2020 External Assessor / External Reviewer for PANEL PENILAI AKREDITASI PENUH PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF KOLEJ VOKASIONAL SEGAMAT, MALAYSIA BOARD OF TECHNOLOGIST (MBOT), Malaysia, January 2020
2020 External Assessor / External Reviewer for PENGERUSI PANEL PENILAI AKREDITASI PENUH PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF KOLEJ VOKASIONAL KUALA KANGSAR, MALAYSAI BOARD OF TECHNOLOGIST, Malaysia, February 2020
2020 External Assessor / External Reviewer for PENGERUSI PANEL PENILAI AKREDITASI PENUH PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF KOLEJ VOKASIONAL MATANG, MALAYSIA BOARD OF TECHNOLOGIST (MBOT), Malaysia, February 2020
2020 Supervisor for Muhamad Amirulhadi Bin Md Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Shahfirul Bin Kota, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Shahfirul Bin Kota, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Syahir Bin Shamsuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Syahir Bin Shamsuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI MAJLIS AKREDITASI TEKNOLOGI DAN TEKNIKAL (TTAC), Malaysia Board of Technologist (MBOT), Malaysia, September2019
2019 Examiner for Chen Chit Wee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Chen Chit Wee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ikhsan Mustain Bin Ramlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ikhsan Mustain Bin Ramlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Joseph Ting Zhi Ho, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Joseph Ting Zhi Ho, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Amirul Faiz Bin Norazmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Amirul Faiz Bin Norazmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Harizat Bin Ahmad Jais, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Harizat Bin Ahmad Jais, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Luqman Hakim Bin Mohd Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Luqman Hakim Bin Mohd Said, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 External Assessor / External Reviewer for PANEL PENILAI AKREDITASI PENUH BAGI PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF KOLEJ VOKASIONAL DATUK SERI MOHD ZAIN, Malaysia Board of Technologist (MBOT), Malaysia, September2019
2019 External Assessor / External Reviewer for PANEL PENILAI AKREDITASI PENUH BAGI PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF KOLEJ VOKASIONAL KLUANG, Malaysia Board of Technologist (MBOT), Malaysia, September2019
2019 External Assessor / External Reviewer for PANEL PENILAI AKREDITASI PENUH BAGI PROGRAM DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF KOLEJ VOKASIONAL LIKAS, MALAYSIA BOARD OF TECHNOLOGIST (MBOT), Malaysia, November 2019
2019 External Assessor / External Reviewer for PENILAIAN KENDIRI AUDIT DALAM BAGI PROGRAM TEKNOLOGI AUTOMOTIF DI KOLEJ VOKASIONAL KAJANG, KOLEJ VOKASIONAL KAJANG, Malaysia, December 2019
2019 Supervisor for Muhamad Amirulhadi Bin Md Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Oh Kar Heng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Oh Kar Heng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Virakphon A/L Dhat Run @ Chat Run, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Virakphon A/L Dhat Run @ Chat Run, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Walfredzer Usual, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Mohamad Haziq Bin Mohamad Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Haziq Bin Mohamad Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Haziq Bin Mohd Taib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Haziq Bin Mohd Taib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Helmie Bin Mat Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Helmie Bin Mat Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Naeim Bin Samsuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Naeim Bin Samsuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Rizaiwan Bin Mohamad Rizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Rizaiwan Bin Mohamad Rizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Shafiq Bin Mohd Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Shafiq Bin Mohd Johari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Omar Bin Mohammad Sufian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Omar Bin Mohammad Sufian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Ammar Qayyum Bin Ghazlizar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Ammar Qayyum Bin Ghazlizar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Ashiq Bin Mohd Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Ashiq Bin Mohd Said, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Fitri Bin Arshad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Fitri Bin Arshad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Salihin Bin Ab Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Salihin Bin Ab Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Farid Aisyhamizan Bin Rosman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Hafizi Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Hafizi Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Shamsul Bahari Bin Noorzan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Shamsul Bahari Bin Noorzan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hafiz Bin Rofli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hafiz Bin Rofli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Rohaizad Bin Shari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Rohaizad Bin Shari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syahbudi Bin Bahudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syahbudi Bin Bahudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Walfredzer Usual, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Walfredzer Usual, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Zairul Amri Bin Shamsul Amri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Zairul Amri Bin Shamsul Amri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Ahmad Shashiqayyum Bin Ahmad Sukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ahmad Shashiqayyum Bin Ahmad Sukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ang Siew Fei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ang Siew Fei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Arravinth A/L Mani Segaran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Arravinth A/L Mani Segaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Lutfi Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Lutfi Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Zulfikar B Kamarulzailan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Zulfikar B Kamarulzailan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ng Zi Hua, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ng Zi Hua, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tan Ka Seng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tan Ka Seng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Alan Ooi Lim Siang, Osram Opto Semiconductor (Malaysia) Sdn.Bhd,, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Ho Kar Keat, Vitrox Corporation Berhad, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Mohd Zulfirdaus Bin Zahari, Kerjaya Prospek, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Pang Jian Ye, Intel Microelectronics (M) Sdn. Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Tay Ching Feng, Intel Microelectronics (M) Sdn. Bhd., 2017
2017 Supervisor for Farid Aisyhamizan Bin Rosman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Hafiz Bin Radzali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Izzuddin Bin A Jamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Izzuddin Bin A Jamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Mohamad Asyraf Bin Yacob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Mohamad Asyraf Bin Yacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Perry Kachong Anak Patrick, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Perry Kachong Anak Patrick, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Wan Muhd Nazhif Bin Wan Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Wan Muhd Nazhif Bin Wan Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-Supervisor for Abdurrahman Bin Abd Samad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ainun Mardhiah Binti Yusuf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Farah Zamnah Binti Zainal Bong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kevindran Rajah A/L Thirgahrajah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Ali Ridho Bin Khairul Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammad Shahidin Bin Mohd Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Izzuddin Bin Sarbini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Zuhaili Syafiq Bin Abdul Shukor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Farah Ain Binti Ramlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Fazira Syahida Binti Baba Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Zulha Binti Basri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syafiqah Fakhriah Binti Mohd Shukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ahmad Izdihar Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Lau Junn Liang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhamad Najib Bin Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Faiez Bin Mat Redzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Faizal Bin Ahmad Rusli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Hafiz Bin Radzali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Kashyaf Qabli Bin Osman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Nadhir Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Nadiarulah Bin Nanihar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Nor Ikram Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurasyikin Binti Salleh Hodin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Adina Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Muslihah Binti Yunus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016

YearDescriptionLevel
2023Guest Speaker for Webinar: Achieving Teaching and Learning Objectives with Science Direct eBooks, Elsevier, Singapore, June 2023, June 2023 International
2023Guest Speaker for Speaker at the HK eBooks Forum 2023, Elsevier, China, June 2023, June 2023 International
2023Speaker for PENCERAMAH JEMPUTAN BAGI BENGKEL PEMANTAPAN PEMBANGUNAN KULIAH DAN PEMBAHAGIAN STUDENT LEARNING TIME (SLT) DAN PERSEDIAAN CQI PROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN IKTBN TEMERLOH TAHUN 2023 , IKTBN TEMERLOH, Malaysia, September 2023, September 2023 University
2023Speaker for JEMPUTAN PENCERAMAH PERBENGKELAN AUDIT DALAMAN AKREDITASI BAGI PEMATUHAN STANDARD AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MBOT) UNTUK PROGRAM TEKNOLOGI ELEKTRIK, KOLEJ VOKASIONAL MUAR. , KOLEJ VOKASIONAL MUAR, Malaysia, September 2023, September 2023 University
2023Guest Speaker for Invitation to Speak at 2nd Elsevier-MTUN Symposium 2023, Elsevier, Singapore, November 2023, November 2023 International
2023Speaker for PELANTIKAN SEBAGAI PENCERAMAH BENGKEL TRAINING OF TRAINERS (ToT) BAGI PERSEDIAAN PENSYARAH PROGRAM ASASI TVET BAGI KURSUS FB10033: FUNDAMENTAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY , POLITEKNIK TUN SYED NASIR SYED ISMAIL, Malaysia, August 2023, August 2023 University
2023Speaker for Invitation as Speaker in Universiti Malaysia Kelantan, Elsevier, Malaysia, September 2023, September 2023 University
2023Speaker for PENCERAMAH JEMPUTAN BAGI KURSUS ONLINE PEMANTAPAN PELAKSANAAN OBE PROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN IKTBN TEMERLOH TAHUN 2023 , IKTBN TEMERLOH, Malaysia, June 2023, June 2023 University
2023Speaker for PENCERAMAH TENAGA PAKAR BAGI PERBENGKELAN PENGURUSAN AUDIT DALAMAN DALAM PEMATUHAN AKREDITASI MBOT, KOLEJ VOKASIONAL KOTA TINGGI, Malaysia, June 2023, June 2023 University
2023 - 2027 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENYELARAS DAN AHLI DI BAWAH MOU DI ANTARA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) DAN GLOBALLAB ENGINEERING SON BHD , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023, October 2023 - September 2027 University
2023 - 2024 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Akademik FTK, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 - December 2024 University
2023Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI TASKFORCE PENULISAN BUKU LAPORAN TAHUNAN 2022 UTHM BAGI INPUT AKADEMIK & ANTARABANGSA , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 University
2023 - 2024 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA CUTI BELAJAR FAKULTI TEKN0L0GI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 - December 2024 University
2023 - 2024 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PEMERIKSA FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 - December 2024 University
2023 - 2024 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PEMILIH STAF AKADEMIK FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 - December 2024 University
2023 - 2024 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH FAKULTI TEKN0L0GI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 - December 2024 University
2023 - 2024 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKUL Tl TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 - December 2024 University
2023Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA INKUBATOR PROGRAM AKADEMIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023, April 2023 University
2023Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENYELARAS DAN AHLI DI BAWAH MOU DI ANTARA UNIVERSITI TUN HUSSEIN 0NN MALAYSIA (UTHM) DAN HIJRAH WATER SDN. BHD. , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023, February 2023 University
2023Instructor/lecturer for PENCERAMAH BENGKEL LATIHAN PANEL PENILAI MAJLIS AKREDITASI TEKNOLOGI DAN TEKNIKAL (TTAC), LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA (MBOT), LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA (MBOT), Malaysia, October 2023, October 2023 National
2022Speaker for PENCERAMAH KURSUS PENYEDIAAN DOKUMEN SELF REVIEW REPORT (SRR) AKREDITASI PENUH TTAC MBOT KOLEJ VOKASIONAL ZON PERAK , KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR, Malaysia, August 2022, August 2022 State
2022Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA. KHAS TEKNIKAL DAN PEROLEHAN BAGI PROGRAM SUMBANGAN KOMPUTER RIBA RECON KEPADA PELAJAR FTK YANG KURANG BERKEMAMPUAN FASA 11 , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022, May 2022 University
2022Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI TASK FORCE PENUBUHAN INSTITUT PROFESIONAL PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN LATIHAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022, March 2022 University
2022Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA CUTI BELAJAR FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January - December 2022 University
2022Speaker for Penceramah Jemputan Bagi Bengkel Audit Dalaman Akademik Program Teknologi Kejuruteraan IKTBN Temerloh Tahun 2022, IKTBN Temerloh, Pahang, Malaysia, November 2022, November 2022 University
2022 - 2024 Deputy Chairman for Ahli Jawatankuasa PIBG SK Kota Raja Sesi 22/24, SK Kota Raja, Malaysia, June 2022, June 2022 - June 2024 District
2022Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI PENYELARAS PENULISAN ARTIKEL SIJIL PROFESIONAL DAN SIJIL KOMPETENSI PELAJAR MEWAKILI FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 University
2022Speaker for Penceramah Bengkel Pembangunan Course Item Specification Table (CIST) - Affective & Psychomotor, Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail, Malaysia, March 2022, March 2022 University
2022 - 2023 Head for PELANTIKAN SEBAGAI PENYELARAS BAGI KERJASAMA INDUSTRI LUAR : EADECO SDN BHD, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022, April 2022 - September 2023 University
2022 - 2024 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA PENENTUAN TEKNIKAL SEBUTHARGA FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August 2022 - July 2024 University
2022 - 2024 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA TABUNG AMANAH DI BAWAH FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August 2022 - July 2024 University
2022Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LATIHAN MODULAR HIBRID, ELECTRIC VEHICLE & FUEL CELL COMPETENCIES , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022, December 2022 University
2022Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January - December 2022 University
2022Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH FAKULTI TEKNOLOGIKEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January - December 2022 University
2022Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PEMILIH STAF AKADEMIK FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January - December 2022 University
2022Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PEMERIKSA FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January - December 2022 University
2022Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA AKADEMIK FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January - December 2022 University
2021 - 2023 Committee Member for Ahli Jawatankuasa KSUTHM Sesi 2021/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021, August 2021 - August 2023 University
2021Head for PROGRAM PENERBITAN BUKU TEKS KSSM MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) TINGKATAN 4 & 5 (MENSERVIS AUTOMOBIL) - PRUF MUKA SURAT, BAHAGIAN SUMBER DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KPM, Malaysia, August 2021, August 2021 National
2021Head for PROGRAM PENERBITAN BUKU TEKS KSSM MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) TINGKATAN 4 & 5 (MENSERVIS AUTOMOBIL) - PRUF MUKA SURAT , BAHAGIAN SUMBER DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KPM, Malaysia, June 2021, June 2021 National
2021Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH BAGI TAKLIMAT BROADLY-DEFINED ENGINEERING PROBLEMS AND ENGINEERING ACTIVITIES, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2021, March 2021 University
2021Speaker for PENCERAMAH TAKLIMAT PENYELARASAN PEMURNIAN DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN IKTBN TEMERLOH, IKTBN TEMERLOH PAHANG, Malaysia, March 2021, March 2021 University
2021Assessor / Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PROOFREADER DOKUMEN AKREDITASI ENGINEERING TECHNOLOGY ACCREDITATION COUNCIL (ETAC) DAN MALAYSIA BOARD OF TECHNOLOGISTS (MBOT) TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (FTK) , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2021, December 2021 University
2021 - 2022 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA TABUNG AMANAH DI BAWAH FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021, January 2021 - December 2022 University
2021Speaker for PENCERAMAH JEMPUTAN BENGKEL PEMBENTANGAN DAN SEMAKAN DOKUMEN PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BERDASARKAN MQF 2.0 SECARA ATAS TALIAN , IKTBN TEMERLOH, Malaysia, October 2021, October 2021 University
2021Speaker for PENCERAMAH JEMPUTAN BENGKEL PEMBANGUNAN LAPORAN PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN IKTBN TEMERLOH 2021 SECARA ATAS TALIAN, IKTBN TEMERLOH, Malaysia, October 2021, October 2021 University
2021Speaker for PENCERAMAH BAGI PROGRAM WEBINAR: MODELLING AND OPTIMIZATION USING DESIGN OF EXPERIMENT FOR PRODUCT DEVELOPMENT AND ANALYSIS FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST), UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) , Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi (FAST), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021, October 2021 University
2021Speaker for PENCERAMAH JEMPUTAN TAKLIMAT PENYELARASAN PERMURNIAN DOKUMEN KURIKULUM TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BERDASARKAN MQF 2.0 SECARA ATAS TALIAN , IKTBN TEMERLOH, Malaysia, April 2021, April 2021 University
2020 - 2021 Committee Member for AHLI JAWATANKUASA PEMILIH STAF AKADEMIK FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Malaysia, January 2020, January 2020 - December 2021 University
2020Assessor / Reviewer for PANEL PEMERIKSA PEPERIKSAAN AKHIR PROGRAM SARJANA MUDA BAGI SEMESTER II SESI 2019/2020 FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2020, June 2020 University
2020Head for AHLI JAWATANKUASA INOVASI DALAM PEMBELAJARAN FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2020, July - December 2020 University
2020Mentor for MENTOR UNTUK PEMBANGUNAN LAPORAN SAR, BAGI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2020, February 2020 University
2020 - 2021 Committee Member for AHLI JAWATANKUASA CUTI BELAJAR FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020, January 2020 - December 2021 University
2020Head for AHLI JAWATANKUASA AKREDITASI FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2020, September - December 2020 University
2020 - 2021 Head for KETUA FG DAN PENYELIDIK UTAMA (PR) DI BAWAH PUSAT TEKNOLOGI LANJUTAN (ATC), FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020, January 2020 - December 2021 University
2020 - 2021 Committee Member for AHLI JAWATANKUASA PENGAJIAN SISWAZAH FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020, January 2020 - December 2021 University
2020 - 2022 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Pengajian Program Luar , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2020, August 2020 - April 2022 University
2020 - 2021 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Akademik Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020, January 2020 - December 2021 University
2020 - 2022 Committee Member for AHLI JAWATANKUASA PEMBELAJARAN BERASASKAN KERJA (WBL) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2020, June 2020 - April 2022 University
2020Committee Chairman for AHLI JAWATANKUASA PROMOSI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2020, July - December 2020 University
2020 - 2021 Committee Member for AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020, January 2020 - December 2021 University
2020Committee Member for AHLI JAWATANKUASA ADHOC PELAKSANAAN PENJANAAN KEWANGAN MELALUI UNI-TECH AUTO FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (FTK), Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2020, December 2020 University
2020Head for PROGRAM PENERBITAN BUKU TEKS KSSM UNTUK MATA PELAJARAN VOKASIQNAL (MPV) TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PELANTIKAN PENGERUSI JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL 4 , Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA , Malaysia, June 2020, June 2020 National
2020Head for PROGRAM PENERBITAN BUKU TEKS KSSM UNTUK MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PELANTIKAN PENGERUSI JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL 4 MATA PELAJARAN: MENSERVIS AUTOMOBIL TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 , BAHAGIAN SUMBER DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA , Malaysia, February 2020, February 2020 National
2020Head for PROGRAM PENERBITAN BUKU TEKS KSSM UNTUK MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 PELANTIKAN PENGERUSI JAWATANKUASA PENILAIAN TEKNIKAL 4 MATA PELAJARAN: MENSERVIS AUTOMOBIL TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 , SAHAGIAN SUMBER DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA , Malaysia, January 2020, January 2020 National
2020Assessor / Reviewer for PANEL TEMUDUGA/TEMUBUAL JAWATAN AKADEMIK FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2020, October 2020 University
2020 - 2021 Member for AHLI JAWATANKUASA PEMERIKSA FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN , Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020, January 2020 - December 2021 University

YearDescriptionOrganiser
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE) UTHM
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (LEADING WITH INTEGRITY AND ETHICS) UTHM
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) UTHM

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 PROGRAM PENDIDIKAN BERSAMA JABATAN STANDARD MALAYSIA BAGI KURSUS BNM31903 KEJURUTERAAN INDUSTRI DAN PENGURUSAN KUALITI
UTHM / FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, KAMPUS CAWANGAN PAGOH, JOHOR
21/05/2024
2024 IMI INTERNATIONAL AWARD IN ELCTRIC/ HYBRID VEHICLE
LAIN-LAIN / AUTO PRIMA COLLEGE, NO. 23, JALAN KEMUNING PRIMA B33/B, KEMUNING UTAMA, 40460 SHAH ALAM SELANGOR
18/04/2024 - 21/04/2024
2024 PROGRAM BACAAN AL-QURAN UTHM-KAMPUS CAWANGAN PAGOH (JUZUK 10)
UTHM / Pejabat Pentadbiran UTHM-Kampus Cawangan Pagoh / Microsoft Teams
21/03/2024
2024 KURSUS AI UNTUK RAKYAT
LAIN-LAIN / SECARA ATAS TALIAN: WWW.AI.GOV.MY
04/03/2024
2024 PROGRAM BERSAMA PROVOST - PERHIMPUNAN WARGA UTHM-KAMPUS CAWANGAN PAGOH SUKUAN PERTAMA 2024
UTHM / Dewan Serbaguna Blok A9, Kolej Kediaman Kampus Pagoh
22/02/2024
2024 BENGKEL HALATUJU DAN SASARAN KERJA TAHUNAN FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN TAHUN 2024
UTHM / HOTEL V8 JOHOR BAHRU
22/02/2024 - 24/02/2024
2024 PROGRAM RIADAH FAKULTI : GOTONG ROYONG DI LADANG BULUH UTHM KAMPUS PAGOH
UTHM / Ladang Buluh UTHM Kampus Pagoh
07/02/2024
2024 TAKLIMAT PROGRAM UJI LARI RINTIS SISTEM MYLESTARI SIRI 4/2024
UTHM / UTHM KAMPUS PAGOH
29/01/2024
2023 KURSUS SANGGAR PASCA SISWAZAH SIRI 3/2023
UTHM / AUDIOTORIUM 6, UTHM KAMPUS PAGOH
12/12/2023 - 13/12/2023
2023 BENGKEL PENGKOMERSILAN DAN KADAR BAYARAN PROGRAM PEMBELAJARAN BERTERUSAN SEPANJANG HAYAT, UTHM
UTHM / PUTERI BAY HOTEL MELAKA
19/10/2023 - 21/10/2023
2023 KURSUS PENGURUSAN EMOSI DALAM KERJAYA DAN KELUARGA
UTHM / BIG STAGE, ARAS 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH (PTTA), UTHM
15/10/2023
2023 PROGRAM SANGGAR LESTARI SIRI 3/2023
UTHM HOLDINGS / AMVERTON HERITAGE RESORT
13/09/2023 - 15/09/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (LEADING WITH INTEGRITY AND ETHICS)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
02/08/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
26/07/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE)
UTHM / -
25/07/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
17/07/2023
2023 MESYUARAT BERSAMA STAKEHOLDER FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN TAHUN 2023
UTHM / DALAM TALIAN
16/07/2023
2023 MECHYTECH DAY 2023
UTHM / KEMUDAHAN GUNASAMA HUB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH (HPTP)
06/06/2023 - 07/06/2023
2023 CHATTING WITH CHATGPT: LEVERAGING CLASSROOM INSTRUCTION SESSION 2
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2023
2023 BENGKEL SKT JK PEMBANGUNAN & PENSIJILAN DAN PEMANTAPAN MODUL SILIBUS PENSIJILAN KOMPETESNI AUTODEST REVIT BIM, FTK
UTHM / HOTEL HATEN, MELAKA
11/03/2023 - 13/03/2023
2023 PRA-BENGKEL SKT JK PEMBANGUNAN & PENSIJILAN DAN PEMANTAPAN MODUL SILIBUS PENSIJILAN KOMPETESNI AUTODEST REVIT BIM, FTK
UTHM / UTHM - KAMPUS CAWANGAN PAGOH
27/02/2023
2023 TAKLIMAT PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DAN APEL, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
UTHM / UTHM-KAMPUS CAWANGAN PAGOH
20/02/2023
2023 BENGKEL SASARAN KERJA TAHUNAN 2023 FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
UTHM / LA CRISTA HOTEL MELAKA
02/02/2023 - 04/02/2023
2023 PRA-BENGKEL SASARAN KERJA TAHUNAN 2023 FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
UTHM / UTHM-KAMPUS CAWANGAN PAGOH
31/01/2023
2023 BENGKEL PERBINCANGAN KARNIVAL HARI KELUARGA UTHM 2023
UTHM / Dewan Al Farabi, Pusat Islam UTHM
17/01/2023
2023 KOLOKIUM PENYELIDIKAN PASCASISWAZAH FTK SEMESTER 1 SESI 2022/2023
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
01/01/2023 - 03/01/2023
2022 LATHAN MODULAR HYBRID, ELECTRIC VEHICLE FUEL CELL COMPETENCIES
LAIN-LAIN / Bengkel Teknologi Elektrik Automotif & Makmal Sistem Kenderaan
26/12/2022 - 29/12/2022
2022 BENGKEL KERANGKA 'V-MODEL' UNTUK PELAKSANAAN SKT UTHM
UTHM / NEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU
15/12/2022 - 16/12/2022
2022 TAKLIMAT SISTEM UTHM-FTKQMS E-FILE PNP 2022
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
13/10/2022
2022 TAKLIMAT PENYELARASAN PLATFORM MEDIA SOSIAL FTK
UTHM / Online (Google Meet)
03/10/2022
2022 BENGKEL GARIS PANDUAN PEMBELAJARAN BERTERUSAN DAN APEL
UTHM / KSL RESORT HOTEL JOHOR BAHRU
22/09/2022 - 24/09/2022
2022 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY ENGINEERING TECHNOLOGY (ICMETECH 2022)
UTHM / VIRTUAL CONFERENCE
06/09/2022 - 07/09/2022
2022 LAWATAN AKREDITASI PENUH ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM (BNT)
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
24/08/2022
2022 LAWATAN AKREDITASI PENUH ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM (BNT)
UTHM / UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH
23/08/2022
2022 BENGKEL PENULISAN ARTIKEL BERIMPAK TINGGI
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, KAMPUS PAGOH
25/07/2022
2022 PROGRAM INTERNATIONAL SHARING SESSION DARI DELEGASI SMARTEX ERASMUS+
UTHM / BILIK MESYUARAT 1 UTHM KAMPUS PAGOH
20/07/2022
2022 KOLOKIUM PENYELIDIKAN PASCASISWAZAH FTK SEMESTER 2 SESI 2021/2022
UTHM / Online google meet
03/07/2022 - 05/07/2022
2022 BENGKEL PERSEDIAAN AKREDITASI BERKAITAN WORK BASED LEARNING, JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN, FTK
UTHM / KINGS GREEN HOTEL CITY CENTRE MELAKA
30/06/2022 - 02/07/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (FTK)
UTHM / Aplikasi Google Meet
19/06/2022
2022 LAWATAN AKREDITASI PENUH ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
14/06/2022 - 15/06/2022
2022 LAWATAN VERIFIKASI AUDIT AKREDITASI PENUH ETAC BAGI TAHUN 2021, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM (SIRI 2)
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
09/06/2022
2022 TAKLIMAT PERSEDIAAN AUDIT AKREDITASI (ETAC) 2022, PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL KAMPUS CAWANGAN PAGOH (PPMKCP)
UTHM / GOOGLE MEET
08/06/2022
2022 LAWATAN PRA-AKREDITASI ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
26/05/2022
2022 LAWATAN VERIFIKASI AUDIT AKREDITASI PENUH ETAC BAGI TAHUN 2021, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM (SIRI 1)
FPTV / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
25/05/2022
2022 PROGRAM NATURE HERO 2.0 2022 (GO GREEN, GLOBAL CLEAN) BERSAMA SWM ENVIRONMENT SDN BHD
UTHM / UTHM Kampus Pagoh
19/05/2022
2022 JERAYAWARA UNIT TERBITAN KHAS PENERBIT UTHM: SEMBANG 1 JAM TERBITAN KHAS
UTHM / GOOGLE MEET
31/01/2022
2022 BENGKEL PENYELARASAN TAKWIM AKTIVITI DAN HALA TUJU KSUTHM SESI 2021/2023
UTHM / PULAI SPRINGS RESORT, JOHOR
20/01/2022 - 22/01/2022
2022 KOLOKIUM PENYELIDIKAN PASCA SISWAZAH SEMESTER 1 SESI 2021/2022
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
02/01/2022 - 04/01/2022
2021 WEBINAR INTEGRITI ETIKA KERJA BERKAITAN PERANAN PENYELIA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
06/12/2021
2021 BENGKEL TOT PROGRAM ACCEPT AND ADAPT (FAST DAN FTK)
UTHM / PLATFORM GOOGLE MEET
29/09/2021
2021 MAJLIS BACAAN YASSIN AUDIT ETAC
UTHM / platform online google meet
09/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 SANJUNGAN BUDI LAMBAIAN KASIH FTK
UTHM / GOOGLE MEET
11/08/2021
2021 WEBINAR SUPERB SUPERVISOR ROLES, RESPONSIBILITY & RELATIONSHIP
UTHM / https://meet.google.com/rup-yoze-gmw
29/07/2021
2021 PROGRAM WITH ADJUNCT PROFESSOR JTKM FTK OPTIMIZING TECHNOPRENEUSHIP FOR SUSTAINABLE GROWTH
UTHM / Zoom online
04/07/2021
2021 SESI TAKLIMAT RESEARCH ENHANCED - STRUCTURED INTERNSHIP PROGRAMME (RE-SIP) FTK 2021
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
16/06/2021
2021 KURSUS JOM GUNA MICROSOFT TEAMS!
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
14/06/2021
2021 KOLOKIUM PENYELIDIKAN SEM 2 SESI 2020/2021
UTHM / google meet platform
13/06/2021 - 15/06/2021
2021 KURSUS MICROSOFT TEAMS DAN OFFICE 365
UTHM / Online (Google Meet)
03/05/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 THE CGS ROADHOW-RESEARCH E-LOG BOOK
UTHM / GOOGLE MEET
25/03/2021
2021 KURSUS BENGKEL 2U2I DAN WORK BASED LEARNING (WBL)
LAIN-LAIN / ATAS TALIAN
16/02/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN AKREDITASI (SAR), FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (FTK)
UTHM / Google Meet
10/02/2021
2021 PERKONGSIAN TEKNOLOGI : PENGGUNAAN SEMULA SISA MAKANAN ANJURAN FKAAB
UTHM / -
26/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
UTHM / ZOOM
12/01/2021
2021 PROGRAM KOLOKIUM PENYELIDIKAN SEM 1 SESI 2020/2021
UTHM / -
10/01/2021 - 11/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP1046 DATA CENTRE KESETARAAN KURSUS FTK (SETARA FTK) Hak Cipta (Copyright) LY2024J02045 /
CP996 Formulation of Nanoparticles as a fuel additive to improve energy efficiency in diesel engine Hak Cipta (Copyright) LY2023J02072 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP694 Retrotitted Digital Visual Management System (DVMS) Hak Cipta (Copyright) LY2021J04379 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
17MTE07 CNG-Diesel Dual Fuel Controlling Concept For Common Rail Diesel Engines MTE 2017 Gangsa dan Setara

TAHUN ENDOWMEN PERANAN NILAI
2023HADIAH KENDERAAN MAZDA CX-8 UNTUK PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANKETUA212,000.00
2019SUMBANGAN PERALATAN PENYELIDIKAN DARI VOLVOKETUA1,179,192.17
2018EDUCATION ENDOWMENTKETUA1,179,192.17
2017PEMBERIAN 6 BUAH ENJIN AXIA KETUA90,000.00

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 Best Paper Award at The 5th International Conference On Automotive Innovation and Green Energy Vehicle (AiGEV) 2022
BEST PAPER
Centre for Automotive Engineering, Universiti Malaysia PahangANTARABANGSA
2022 Aungerah Inovasi Karnival Rekacipta & Inovasi (KREATIV 2022)
INNOVATION AWARD
USIM Tijarah Holdings Sdn BhdUNIVERSITI
2022 Anugerah Inovasi Terbaik di Karnival Rekacipta & Inovasi (KREATIV 2022)
INNOVATION AWARD
USIM Tijarah Holdings Sdn BhdUNIVERSITI
2021 Silver in the Virtual International Research and Innovation Symposium and Exposition 2021 (RISE2021)
SILVER
Universiti Tun Hussein Onn MalaysiaANTARABANGSA
2021 Best Presentation Award in the 7th International Conference on the Application of Science and Mathemathics 2021
BEST PRESENTER
Faculty of Applied Sciences and Technology, Universiti Tun Hussein Onn MalaysiaUNIVERSITI
2020 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI