Staff Profile

Full NameDr. FAUZIAH BINTI ANI
FacultyPUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
DepartmentJABATAN SAINS SOSIAL
Email
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN
  TIMBALAN PENGARAH
PEJABAT AM
INSTITUT TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TRANSFORM)

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Community Development
Field of Specialization (KPT) Community-based Organisation

Areas of Research Interest

1. Asset Based Community Development
2. Community Leadership
3. Community Empowerment
4. Community Based Organization

Innovation Field of Interest

1. Political Science
2. Community Participation

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2016 DOKTOR FALSAFAH PEMBANGUNAN KOMUNITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
2004 SARJANA SAINS POLITIK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
1997 SARJANA MUDA SAINS SOSIAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/12/2020 - 30/11/2022 Timbalan Pengarah
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
02/01/2019 - 01/01/2022 Penyelidik Kanan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
01/10/2020 - 30/11/2020 Ketua Jabatan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Sains Sosial
01/10/2018 - 30/09/2020 Ketua Jabatan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Sains Sosial
01/04/2018 - 30/03/2020 Felo Penyelidik
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
01/10/2016 - 30/09/2018 Ketua Jabatan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Sains Sosial
01/01/2016 - 30/09/2016 Ketua Panel
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan, Jabatan Pengajian Islam Dan Sains Sosial
01/01/2010 - 31/12/2011 Ketua Panel
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan, Jabatan Kemanusiaan
31/03/2009 - 30/03/2010 Ketua Panel
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan, Jabatan Kemanusiaan
31/03/2008 - 30/03/2009 Ketua Panel
Pusat Pengajian Kemanusiaan Dan Komunikasi, Unit Sains Sosial

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
21/03/2021 - 21/03/2024 Persatuan Sains Sosial Malaysia
Ahli Kebangsaan
10/05/2022 - 31/12/9999 Pertubuhan Perancangan dan Pembangunan Komuniti Malaysia (MYCDA)
Penolong Setiausaha Kebangsaan
10/05/2022 - 31/12/9999 Alumni UPM
Ahli LAIN-LAIN

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2020 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UWS10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN [UQU10802], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H883 Kajian Kerentanan Sosio Ekonomi dan Kapasiti Daya Tindak Usahawan Komuniti B40 dan Mikro Ketua 30/09/2023
H989 SEKURITI MAKANAN: STRATEGI DAN MODEL INTERVENSI Ahli 30/06/2023
K285 CADANGAN PENDEKATAN BAHARU DAN KERANGKA KONSEPTUALUNTUK PENAMBAHBAIKAN PROGRAM PERUMAHAN B40 Ahli 30/04/2023
K228 PEMBINAAN KERANGKA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELAYU DALAM ERA PASCA PRU 14 BERDASARKAN KONSEP ASABIYYAH IBN KHALDUN Ahli 30/11/2022
H828 Mengkaji Hubungan antara status Sosio ekonomi dengan Tahap Kesihatan Mental Ketua Isi Rumah Wanita B40 di Johor Pasca Covid-19. Ketua 14/11/2022
K227 MODEL PENDAYAUPAYAN EKONOMI USAHAWAN ASNAF ZAKAT BERASASKAN TEORI MODAL SOSIAL Ahli 01/06/2022
H509 Program : Characterization of Crystallized Sugar in Raw Stingless Bee Honey Projek : Analysis on Community Knowledge and Behavior on Stingless Bee Honey Product Selection (Analisis Pengetahuan dan Tingkahlaku Masyarakat dalam Pemilihan Produk Madu Kelulut) Ahli 31/03/2022
H091 KEPENTINGAN KHIDMAT MASYARAKAT DI KALANGAN BELIA DALAM ERA MENERUJUI INDUSTRI 4.0 Ahli 30/06/2020
U833 Pemgambilan tenaga kerja indonesia dalam industri pembinaan Ahli 29/02/2020
1649 Kerangka Konseptual Pendayaupayaan EKonomi Wanita Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti(OBK)di Malaysia Ketua 14/02/2020
1650 Kerangka Model Kepimpinan Berorientasikan Pencapaian Razak-Mahathir dalam Konteks Pembangunan Negara Bangsa Malaysia Ahli 14/02/2020
U930 Model Pengurusan dan Modul Pengisian Program Pusat Jagaan Rumah Orang Tua-Tua Ahli 31/08/2019
1598 MODEL KEMAHIRAN KECERDASAN EMOSI: PENGAWALSELIAAN DAN PENGURUSAN EMOSI DALAM GAYA BERPOLITIK MAHASISWA BELIA DI MALAYSIA Ahli 31/07/2019
U545 Kompetensi Pekerja Buruh Binaan Di Malaysia - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ahli 31/03/2018
X067 Projek Penyelidikan Dan Penulisan Masyarakat Orang Asli Kuala di Sungai Layau Ahli 31/12/2017

Publications

Book
Fauziah Ani
(2022) Pkpd Kg. Dato' Inrahim Majid Dan Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus Tadbir, Cabaran Dan Penambahbaikan, UTHM , 1, ISBN:9789672817475
Fauziah Ani, Rosman Md. Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Riki Rahman
(2021) Reka Bentuk Penyelidikan Sains Sosial, UTHM , 1, ISBN:9789672975748
Fauziah Ani, Rosman Md.Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Muhaymin Hakim Abdullah, Lutfiah Natrah Abbas, Khairul Azman Mohamad Suhaimy
(2020) Panduan Tvet Johor, UTHM , 1, ISBN:9789672389767
Dr. Zahrul Akmal Damin, Dr. Md. Akbal Abdullah, Dr. Fauziah Ani, Dr. Lutfan Jaes, Prof. Madya Dr. Khairul Azman Mohd Suhaimy, Dr. Siti Sarawati Johar, Dr. Shah Rul Anuar Nordin dan Cik Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2018) Dari Pulau Sialu Ke Sungai Layau Menyelusuri Kehidupan Orang Asli Suku Kuala, UTHM , 1, ISBN:9789672216087
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Rosman Md Yusoff
(2016) Modul Uws10103: Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-3, UTHM , 1, ISBN:100171
Book Chapters
Norizan Rameli, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Fauziah Ani
(2021) Covid-19 And Lockdown: The Case Of Malaysia, Covid-19 Experience Toward Resilience: View From Malaysia, Indonesia, Brunei & Thailand, UTHM , 24, ISBN:9789672817505
Fauziah Ani, Shahidah Hamzah, Norizan Rameli, Zahrul Akmal Damin
(2021) Malaysian Efforts And Challenges In Containing The Spread Of Covid-19, Covid-19 :Experience Toward Resilience: View From Malaysia, Indonesia, Brunei & Thailand, UTHM , 1, ISBN:9789672817505
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin
(2021) Memulih Dan Merancakkan Ekonomi Menerusi Penjana, Pena Birokrasi 2, UTHM , 1, ISBN:9789672817000
AMRAN HARUN, FADILLAH ISMAIL, FAUZIAH ANI
(2021) Performance Appraisal System: Transition Form 360 To 720, Transformations Of Human Resources Management & Contemporary Issues, UTHM , 51, ISBN:9789672975502
Norizan Rameli, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Shahidah Hamzah
(2021) The Covid-19: Malaysia, Indonesia, Brunei, And Thailand , Covid-19 Experience Toward Resilience: View From Malaysia, Indonesia, Brunei & Thailand, UTHM , 122, ISBN:9789672817505
Fauziah Ani,Fadillah Ismail, Amran Harun
(2021) Transformational Of Leadership, Transformation Of Human Resources Management & Contemporary Issues, UTHM , 59, ISBN:9789672975502
Fauziah Ani, Asbah Razali, Siti Nor Azhani Mohd. Tohar
(2020) Cabaran Masyarakat Hari Ini: Malaysia Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Dan Revolusi Industri 4.0 Menghadapi Perubahan Sosial Dan Revolusi Industri 4.0, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Ir4.0, UTHM , 1, ISBN:9789672916611
Fauziah Ani, Asbah Razali, Norazah Razali
(2020) Impak Covid-19 Terhadap Kualiti Hidup Keluarga, Pandemik Covid-19: Kelangsungan Dalam Melestarikan Kualiti Hidup, UTHM , 89, ISBN:9789672389835
Fauziah Ani, Asbah Razali, Zahrul Akmal Damin, Norizan Rameli
(2020) Mendepani Cabaran Revolusi Industri 4.0 Menerusi Inovasi Sosial, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Ir 4.0, UTHM , 20, ISBN:9789672916611
Fauziah Ani, Asbah Razali, Zahrul Akmal Damin, Norizan Rameli
(2020) Mendepani Cabaran Revolusi Industri 4.0 Menerusi Inovasi Sosial, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Ir4.0, UTHM , 20, ISBN:9789672916611
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Shah Rul Anuar Nordin
(2020) Mobiliti Sosioekonomi Kaum Orang Asli Suku Kuala Di Sungai Layau, Kota Tinggi, Kearifan Lokal Orang Asal: Mendepani Rencah Abad Ke 21, UTHM , 85, ISBN:9789672389958
Fauziah Ani, Rosman Md Yusoff, Asbah Razali
(2020) Pematuhan Terhadap Sop Dan Amalan "New Normal" Sebagai Indikator Penyertai Sivik Dalam Menangani Covid_19, Pandemik Covid-19 : Kelangsungan Dalam Melestarikan Kualiti Hidup, UTHM , 115, ISBN:9789672389835
Fauziah Ani, Rosman Md.Yusoff, Adi Shahid, Abdul Hadi Sulaiman
(2020) Peranan Teknokrat Dalam Isu-Isu Pembangunan Komuniti, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Ir4.0, UTHM , 50, ISBN:9789672916611
Norizan Rameli, Fariha Ramli, Fauziah Ani, Harliana Halim
(2020) Perumahan Komponen Asas Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 71, ISBN:9789672916611
Fauziah Ani, Abdul Hadi Sulaiman
(2020) Teknokrat: Kewajaran Penggunaan Pendekatan Konflik Ke Arah Perubahan Komuniti, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Ir4.0, UTHM , 61, ISBN:9789672916611
Fauziah Ani,Siti Nor Azhani Mohd Tohar,Asbah Razali
(2019) Appreciation Of History As A Mechanism To Instill National Identity Among Youth Generation In Malaysia, Emerging Trends And Challenges In Management; Strategy, Practice And Performance Measurement , Kaizentrenovation Sdn.Bhd , 161, ISBN:9789671740019
Khairul Azman Mohd Suhaimy, Asri Selamat dan Fauziah Ani
(2019) Bab 4 Hussein Onn 1976-1981: Jambatan Penghubung Era Pembangunan Razak Dengan Pemodenan Mahathir, Legasi Kepimpinan & Pembangunan Negara Bangsa, UTHM , 64, ISBN:9789672306009
Fauziah Ani,Kwok Chin Hoe,Haris Abd. Wahab
(2019) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penglibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Komuniti, Komuniti Lestari Dan Pembangunan Ekonomi, UTHM , 29, ISBN:9789672306955
Fauziah Ani,Asbah Razali.Siti Nor Azhani Mohd Tohar
(2019) Isu-Isu Kemiskinan Dan Pembangunan Sosial, Komuniti Lestari Dan Pembangunan Ekonomi, UTHM , 89, ISBN:9789672306955
Fauziah Ani,Zahrul Akmal Damin,Asbah Razali,Siti Nor Azhani
(2019) Participation, Leadership, Economic Empowerment In Community Based Organization, Emerging Trends And Challenges In Management : Strategy, Practice And Performance Measurement, Kaizentrenovation Sdn.Bhd , 34, ISBN:9789671740019
Fauziah Ani,Asbah Razali, Siti Nor Azhani Mohd.Tohar
(2019) Pemerkasaan Wanita Dan Sains Dan Teknologi, Komuniti Lestari Dan Pembangunan Ekonomi, UTHM , 113, ISBN:9789672306955
Adi Syahid M.A,Khairul Azman,Fauziah Ani
(2019) Pendayaupayaan Komuniti Menerusi Pemetaan Komuniti Dan Pemidahan Teknologi: Asas Kejuruteraan Pembangunan, Komuniti Lestari Dan Pembangunan Ekonomi, UTHM , 81, ISBN:9789672306962
Fauziah Ani,Asbah Razali,Siti Nor Azhani Mohd Tohar,Ani Ahmad
(2019) Pendekatan Dalam Membangunkan Komuniti Lestari Di Malaysia, Komuniti Lestari Dan Pembangunan Ekonomi, UTHM , 15, ISBN:9789672306955
Fauziah Ani,Siti Nor Azhani Mohd Tohar,Asbah Razali
(2019) The Self Efficacy And Relapse, Emerging Trends And Challenges In Management : Strategy, Practice & Performance Measurement, Kaizentrenovation Sdn.Bhd , 4, ISBN:9789671740019
Zahrul Akmal Damin, Mohd Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Siti Sarawati Johar, Shah Rul Anuar Nordin & Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2018) Ekonomi Dalam Memperjuangkan Survivality Bagi Kaum Orang Asli Suku Kuala Di Sungai Layau, Kota Tinggi, Inovasi Sosial Untuk Kelestarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia (ISM) , 21, ISBN:9789675472350
Fadillah Ismail, Khadijah Maulad Bahrol, Fauziah Ani
(2018) Keberkesanan Peranan Kesatuan Sekerja Terhadap Kepuasan Pekerja, Keberkesanan Latihan Dan Kesatuan Kerja, UTHM , 63, ISBN:9789672183235
Fadillah Ismail, Fauziah Ani, Khadijah Maulad Bahrol
(2018) Penilaian Amalan Latihan Keselamatan Dan Kesihatan (Osh), Keberkesanan Latihan Dan Kesatuan Kerja, UTHM , 29, ISBN:9789672183235
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Fauziah Ani & Lutfan Jaes
(2017) Dasar Kerajaan Malaysia Dalam Menangani Perubahan Iklim Bagi Memastikan Jaminan Pengeluaran Makanan, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2, Institut Sosial Malaysia (ISM) , 115, ISBN:9789675472268
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Fauziah Ani & Lutfan Jaes
(2017) Dasar Sekuriti Makanan Di Malaysia, Pendayaupayaan Bahasa, Agama & Transformasi Masyarakat, UTHM , 148, ISBN:9789670754832
SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD, FAUZIAH ANI, HARLIANA HALIM
(2017) Hak Berpendidikan Wanita Islam; Suatu Kajian Perbandingan, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2 2017, ISM , 143, ISBN:9789675472
Lutfan Jaes, Abdul Rahman Abdul Aziz, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Fadillah Ismail
(2017) Memacu Masyarakat Berprestasi Gaya Soeharto , Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2017, Institut Sosial Malaysia (ISM) , 26, ISBN:9789675472268
Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani
(2017) Pendayaupayaan Bahasa Mandarin Di Singapura Era Lee Kuan Yew - Iktibar Untuk Bahasa Melayu , Pendayaupayaan Bahasa, Agama & Tranformasi Masyarakat, UTHM , 19, ISBN:9789670754832
Fauziah binti Ani, Khairul Azman Mohd. Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Siti Sarawati Johar
(2017) Pendekatan Pendayaupayaan Dalam Pembangunan Komuniti , Pendayaupayaan Agama, Bahasa Dan Transformasi Masyarakat, UTHM , 166, ISBN:978-967-0754-83-2
Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd.Suhaimy, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2017) Penyertaan Dan Pendayaupayaan Sebagai Strategi Berkembar Dalam Aktiviti Ekonomi Tambahan Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti , Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2017, Institut Sosial Malaysia , 55, ISBN:9789675472268
General Publications
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Fauziah Ani, Khairunesa Isa, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md.Nor, Ku Hasnan Ku Halim, Md. Akbal Abdullah, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Riki Rahman, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan & Siti Sarawati Johar
(2021) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-5, UTHM , 1, ISBN:-
Norizan Rameli, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2021) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
SHAH RUL ANUAR NORDIN, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY, FAUZIAH ANI, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, NIK KAMAL WAN MOHAMED, ABDUL SHAKOR BORHAM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2018) 5th International Conference On Human Sustainability, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Sarawati Johar
(2018) Uqu 10103/Uws 10103 Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4 (Modul Pembelajaran & Pengajaran Edisi Pertama) , UTHM , 1, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, KHairul Azman Mohd Suhaimy, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah & Rosman Md Yusoff
(2016) Uws10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-3), UTHM , -, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairunesa Isa, Nur Azah Razali, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Rosman Md Yusoff
(2014) Uws 10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-2), UTHM , -, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa & Harliana Halim
(2012) Uws 10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim & Mohd Akbal Abdullah
(2008) Kenegaraan & Pembangunan Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Siti Sarawati Johar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Harliana Halim, Fauziah Ani, Ku Hasnan Ku Halim, Muhaymin Hakim Abdullah, Adibah Nazliah Saleh
(2022) Pengaruh Kecerdasan Emosi Ke Atas Tingkah Laku Politik Mahasiswa Belia Melalui Modul Pengajaran Dan Pembelajaran, RESEARCH AND INNOVATION IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 1, ISSN:27858138
Norizan Rameli, Riki Rahman, Harliana Halim, Fauziah Ani, Muhaymin Hakim Abdullah, Hani Suraya Aziz
(2021) A Descriptive-Analytic Method Of Potentials And Challenges Of Stingless Bees Honey In Malaysia, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, Eyup Artvinli, Institute of Education in Eskisehir Osmangazi University , 10, 244, ISSN:21460353
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Nur Hafizah Yusoff
(2021) Kesan Hedonisme Kepada Generari Muda: Kajian Kes Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, E-BANGI JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 3, 98, ISSN:1823884x
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Norizan Rameli, Noranifitri Md Nor, Riki Rahman, Nizam Attan, Adi Syahid Mohd Ali, Harliana Halim, Khairol Anuar Kamri
(2021) Level Of Awareness Of Social Media Users On Cyber Security: Case Study Among Students Of University Tun Hussein Onn Malaysia, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Itizmetleri , 4, 694, ISSN:13094653
Adi Syahid M.A, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Khairol Anuar Kamri, Aizathul Hani Abd Hamid, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Shah Rul Anuar Nordin, Amran Harun
(2021) Perceptions Of Muslim Converts On Learning Via Mobile Phone Technology, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 8, 220, ISSN:2146-035
Fauziah Ani, Jumiah Mustapa, Sarina Mohd.Yassin, Parimala A/P Palinasamy, Mohd Norazmi Nordin
(2021) Physiological Elements In Job Satisfaction Of Special Education Teachers In Malaysia, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY , 5, 5244, ISSN:13094653
Fauziah Ani
(2021) The Link Between Participation, Leadership, Social Capital And Personal Psychology With Economic Empowerment Among Women Smallholder Groups In Malaysia, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY , 4, 729, ISSN:13094653
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Noranifitri Md. Nor, Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Riki Rahman, Fauziah Ani
(2021) University Courses Subjects (Mpu) Accessibility Via Online For Distance Learning (Dl) During Movement Control Order (Mco) In Malaysia, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION ONLINE, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 4, 376, ISSN:21460353
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani; Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2020) Competencies Of Emotional Intelligence And Constructs Of Political Behaviour Among Youth Students, EUROPEAN JOURNAL OF MOLECULAR & CLINICAL MEDICINE, EUROPEAN JOURNAL OF MOLECULAR & CLINICAL MEDICINE , 9, 623, ISSN:25158260
Fauziah Ani, Asbah Razali, Riki Rahman
(2020) Does Participation Facilitate Economic Empowerment In Community Based Organisations? The Moderating Roles Of Leadership Styles, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 7, 2475, ISSN:23945125
Siti Sarawati Johar, Hazifa Hani Ramli, Md Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Shah Rul Anuar Nordin, Lutfan Jaes, Anuar Othman
(2020) Education Transformation Of Indigenous Peoples In Johor, Malaysia, SOCIAL SCIENCES (SCIENCE PUBLISHING GROUP), SCIENCE PUBLISHING GROUP , 2, 25, ISSN:2326988X
Fauziah Ani
(2020) Empowering Economic Activities In Women Groups: The Moderating Of Community Leadership Style, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 3, 2114, ISSN:23945125
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Siti Sarawati Hj Johar, Noranifitri Md Nor, Nur hafizah Yusoff, Zurinah Tahir
(2020) Heart Rate Variability Biofeedback Training Protocol Formeasure Discipline And Responsibility Among Student , JOURNAL OF XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY, JOURNAL OF XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY , 5, 4652, ISSN:10067930
Shahidah Hamzah,Khairol Anuar Kamri, Mohd Nizam Attan,Norizan Rameli,Noranifitri Md Nor,Harliana Halim,Adi Syahid Mohd Ali, Riki Rahman,Fauziah Ani
(2020) Impak Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial Terhadap Masyarakat: Kajian Kes Mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, ADVANCES IN HUMANITIES AND CONTEMPORARY STUDIES, UTHM , 12, 55, ISSN:27734781
Riki Rahman, Zarina Othman, Fauziah Ani, Muhaymin Hakim Abdullah
(2020) Nuclear Issues In The Iran - United States Relations: From Friends To Foes, TAMKANG JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS, COLLEGE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, TAMKANG UNIVERSITY , 1, 1, ISSN:10274979
Fauziah Ani, Asbah Razali, Siti Nor Azhani Mohd. Tohar
(2020) Prediction On Optimistic And Motivation Factor To Relapse Among Former Drug Abuse, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 4, 7008, ISSN:14757192
Fauziah Ani, Asbah Razali, Nurhamizah Hashim, Norhidayah Pauzi
(2020) The Influence Of Emotional, Moral And Social Supports In Family To Relapse Among Former Drug Addicts, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 9, 2445, ISSN:23945125
Fauziah Ani
(2020) The Relationship Between The Role Of Current Issues/Media And Local Leadership/Candidates With Youth Perception Towards Barisan Nasional In Batu Pahat Parliamentary Constituency. Case Study: The 14th General Election, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 4, 6944, ISSN:14757192
Siti Sarawati Johar, Hazifa Hani Ramli, Md. Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Shah Rul Anuar Nordin,Lutfan Jaes
(2019) Education Evolution And Transformation Of Indigenous Peoples In Sg. Layau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia, EDUCATION JOURNAL, SCIENCE PUBLISHING GROUP , 12, 1, ISSN:23272619
Fauziah Ani
(2019) Implementation Of National Identity Through History:,Building Human Sustainability In The Young Generation , JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 6, 54, ISSN:2229-894
Lutfan Jaes, Azmi Abdul Latiff, Fadillah Ismail, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Abdul Rahman Abdul
(2018) "Work Ethic" Value As Soeharto'S Development Tool In Indonesia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation (SPC) , 6, 198, ISSN:2227524X
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Siti Sarawati Johar, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Muhammad Nubli Abdul Wahab
(2018) A Study On The Effect Of Stroop Test On The Formation Of Students Discipline By Using The Heart Rate Variability (Hrv) Technique, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation , 10, 178, ISSN:2227524X
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Siti Sarawati Johar, Kamarul Azam Kamarul Azmi
(2018) Government Strategies In Confronting Climate Change To Ensure The Assurance Of Food Security In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation Inc , 8, 676, ISSN:2227524X
Shakila Ahmad, Harliana Halim, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Halimi Mohd Khalid, Nur Zainatul Nadira Zainol, Intan Farhana Saparudin, Fauziah Ani
(2018) Maqasid Syariah Dalam Mewujud Dan Membina Pusat Jagaan Darul Wardah, Johor, INTERNATIONAL JAOURNAL OF SOCIAL POLICY AND SOCIETY (SPECIAL EDITION 2018), MINISTRY OF WOMEN, FAMILY AND COMMUNITY DEVELOPTMENT , 12, 62, ISSN:50123456
Fauziah Ani, Najah Ramlan, Rosman Md.Yusoff, Zahrul Akmal Damin
(2018) Measuring The Level Of Participation And Its Relationship With Psychological Empowerment Through Community Based Organisation (Cbo) Activities, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS & SOCIAL SCIENCES, Human Resource Management Academic Research Society , 8, 647, ISSN:22226990
LUTFAN BIN JAES, FAUZIAH BINTI ANI,KHAIRUL AZMAN BIN MOHAMAD SUHAIMY,HISYAM BIN ABDUL RAHIM,ZAHRUL AKMAL BIN DAMIN
(2018) Mengurus Pembangunan Gaya Seoharto : Satu Teladan Nilai Dan Kepimpinan, JOURNAL ON LEADERSHIP AND POLICY , UUM , 7, 121, ISSN:0127-086
Khairun nesa Isa
(2018) News Analysis Towards Youth Financial Competency Management, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY , International Journal of Engineering & Technology , 9, 1152, ISSN:2227524
Fauziah Ani, Asnarulkhadi Abu Samah, Rosman Md. Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Shahidah Hamzah
(2018) Participation And Women?S Economic Empowerment: Clarifying Their Relationship In Community Based Organization, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 7, 487, ISSN:2227524
fauziah ani, zahrul akmal damin, Lutfan Jaes, Harliana Halim, Khairol Anuar Kamri, Fadillah Ismail, Azhani Tohar, Asbah Razali
(2018) Tahap Penyertaan Dan Pendayaupayaan Psikologi: Menjelaskan Hubungan Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL POLICY AND SOCIETY, Institut Sosial Malaysia , 12, 15, ISSN:50123456
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Adibah Nazliah Salih, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2018) The Impact Of Emotional Intelligence Towards Political Behaviour Among University Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY , 12, 67, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Rosman Md. Yusoff
(2018) The Influence Of Emotional Intelligence On The Political Behaviour Of Students , THE EUROPEAN PROCEEDINGS OF SOCIAL & BEHAVIOURAL SCIENCES (EPSBS) , Future Academy , 3, 21, ISSN:23571330
Siti Sarawati Johar
(2018) Transformation Of Emotional Intelligence: Generate The First Class Human Capital Among Youth, HERALD NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts , 1, 806, ISSN:24090506
Siti Sarwati Johar, Fauziah Ani, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik
(2017) The Impact Of Personality Trait On The Relationship Of Emotional Intelligence And Self Esteem, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND APPLIED SCIENCE, Institut of Research and Jurnal , 4, 90, ISSN:23947926
FAni,Hoe,Haris
(2016) Desentralisasi Kuasa Dan Penglibatan Komuniti Iban Dalam Program Pembasmian Kemiskinan Di Sarawak (Power Decentralisation And Participation Of Iban Community In The Poverty Eradication Programme In Sarawak), MALAYSIAN JOURNAL OF SCIENCES AND HUMANITIES , Secholian Publication PLT , 3, 1, ISSN:2504-8562
Lutfan Jaes, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani
(2016) Nilai "Orientasi Kuasa" Sebagai Alat Pembangunan Soeharto Di Indonesia, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL , UTHM , 12, 23, ISSN:2229-8940
Fauziah Ani, Asnarulkhadi Abu Samah, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri
(2016) Pendayaupayaan Ekonomi Menerusi Penyertaan Dalam Aktiviti Ekonomi Tambahan Pwpk Di Johor, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL: Issue on Society, Technology & Governance, UTHM , 12, 27, ISSN:2229-8940
Fauziah Ani, Asnarulkhadi Abu Samah, Ma'rof Redzuan & Norbaya Ahmad
(2016) Pendekatan Pendayaupayaan Dalam Pembangunan Komuniti: Satu Analisa Dari Teori Kepada Praktis, MALAYSIAN JOURNAL OF SCIENCES AND HUMANITIES , Secholian Publication PLT. , 3, 36, ISSN:2504-8562
Zahrul Akmal Damin, Shamsaadal Sholeh Saad, Fauziah ANi, Lutfan Jaes & Khairul Azman Mohd Suhaimy
(2016) Tempat Ibadah Dan Kesannya Terhadap Sosio-Budaya Masyarakat Di Malaysia, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 12, 91, ISSN:22298940
Sharifah Khadijah binti Syed Abu Bakar, Shakila Ahmad, Fauziah Ani, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2016) Wanita Dan Pendidikan Menurut Perspektif Islam, JOURNAL OF TECHNO SOSIAL SOSIAL, UTHM , 12, 32, ISSN:22298940
Fauziah Ani,Asnarulkhadi Abu Samah, Ma?rof Redzuan3, Kwok Chin Hoe
(2015) Tahap Penyertaan Ahli Pergerakan Wanita Pekebun Kecil (Pwpk) Dalam Aktiviti Pembangunan Komuniti Di Johor, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 12, 25, ISSN:2229-8940
Media Digital
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri, Rosman Md. Yusoff, Adi Syahid Ali, Md. Akbal Abdullah
(2019) Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia Semester Khas Diploma 2018, UTHM , ISBN:-
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Rosman Md. Yusoff, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md. Nor, Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdulllah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali
(2018) Uqu10103/Uws10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4, UTHM , ISBN:-
Policy Paper
Fauziah Binti Ani
(2016) Kajian Impak Dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa (Eaic) - Edisi Terhad
Fauziah Binti Ani
(2016) Penilaian Keberkesanan Dasar Awam Dan Undang-Undang Ke Atas Kualiti Hidup Yang Baik Dan Penyampaian Perkhidmatan Awam Yang Efisien
Prosiding / Seminar
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Adibah Nazliah Saleh, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2019) Emotional Intelligence And Political Behavior Among University Students , IACHSS , 1, ISBN:9786098239072
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2019) Emotional Intelligence And Political Behaviour Of Youth University Students, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 361, ISBN:9789670582894
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Adibah Nazliah Salih, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2019) Quasi-Experimental Study Of Emotional Intelligence And Political Behavior, INTERNATIONAL INSTITUTE FOR TECHNOLOGY EDUCATION AND RESEARCH , 83, ISBN:9788192958012
SHAHIDAH HAMZAH, FAUZIAH ANI, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, SITI SARAWATI JOHAR, KU HASNAN KU HALIM, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, MD. AKBAL ABDULLAH, LUTFAN JAES
(2018) Pemantapan Nilai Tanggungjawab Melalui Kaedah Biofeedback Dalam Kalangan Mahasiswa, KUIM PRESS , 314, ISBN:9789671460269
FAUZIAH ANI, NAJAH RAMLAN,KHAIRUL AZMAN MOHD. SUHAIMY, LUTFAN JAES, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM,SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD
(2017) Applying Empowerment Approach In Community Development, UMJ , 503, ISBN:9786026309442
SITI SARAWATI JOHAR, ROSMAN MD. YUSOFF, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES
(2017) Di Mana Bumi Dipijak: Seni Kecerdasan Emosi Dalam Menjana Mahasiswa Belia Sebagai Modal Insan Bertanggungjawab Dan Berhemah Tinggi, UIVERSITI SAINS MALAYSIA , 9, ISBN:978971544006
SITI SARAWATI JOHAR, ROSMAN MD. YUSOFF, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES
(2017) Di Mana Bumi Dipijak: Seni Kecerdasan Emosi Dalam Menjana Mahasiswa Belia Sebagai Modal Insan Bertanggungjawab Dan Berhemah Tinggi , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 9, ISBN:9789671544006
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Fadillah Ismail, Hansyah Misbah
(2017) Doktrin Pengasingan Kuasa: Idea, Praktis Dan Kerelatifan Di Malaysia, FAKULTI PENGURUSAN UTM , 81, ISBN:9789834274573
LUTFAN JAES, FADILLAH ISMAIL, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY
(2017) Nilai "Perkauman/Kemasyarakatan" Sebagai Alat Pembangunan Soeharto Di Indonesia, UTHM , 12, ISBN:9789672110842
HARLIANA HALIM, KAMARUZAMAN YUSOFF, SHAKILA AHMAD, MOHD FAIZAL ABDUL KHIR, ABDUL HAFIZ ABDULLAH, SITI SARAWATI JOHAR, FAUZIAH ANI, MARIA ELENA NOR
(2017) Pendigitalan Manuskrip Risalah Ibn Fadlan 922 M Sebagai Satu Inovasi, UTHM , 1, ISBN:9789672110842
HARLIANA HALIM, HANI SURAYA AZIZ, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES, SHAKILA AHMAD, ZAHRUL AKMAL DAMIN, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2017) The Principal Thinking Of Ibn Khaldun : An Analysis On The Contribution To The Development Of Contemporary Science, PENERBIT UMJ , 1, ISBN:978602630944
LUTFAN JAES, AZMI ABDUL LATIFF, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, HARLIANA HALIM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD
(2017) The Success Of Soeharto In Managing The Development Of Indonesia : A Non-Indonesian Perspective, UNIVERSITI MUHAMMADIYAH JAKARTA , 1, ISBN:9786026309442
SHAKILA AHMAD, HARLIANA HALIM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, HALIMI MOHD. KHALID, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, INTAN FARHANA SAPARUDDIN, FAUZIAH ANI
(2017) Usaha Pembinaan Pusat Jagaa Darul Wardah, Johor Berdasarkan Neraca Maqasid Syari'Ah, UTHM , 1, ISBN:9789672110842
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Fauziah Ani, Lutfan Jaes
(2016) Strategi Kerajaan Dalam Menangani Perubahan Iklim Bagi Memastikan Sekuriti Makanan Terjamin Di Malaysia., UTHM , - , ISBN:-
Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Shakila Ahmad, Fauziah Ani, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2016) Wanita Dan Pendidikan Menurut Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Malaysia , UTHM , - , ISBN:-
FAni,Asnarulkhadi, Khairunesa Isa
(2014) Pendekatan Pendayaupayaan Dalam Pembangunan Komuniti, Universiti Utara Malaysia , 298 , ISBN:978-967-0474-74

Consultancies

YearDescriptionLevel
2021 Perunding (Ketua) untuk Projek Penerbitan Buku Penyelidikan "PKPD Kg. Dato'Ibrahim Majid dan Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus Tadbir, Cabaran dan Penambahbaikan. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor.2021 Government
2020 Ketua Perunding untuk Penerbitan Buku" Panduan TVET Johor. Unit Strategik Modal Insan Johor.2020 Government
2019 Perunding (Ketua) kepada Projek Penerbitan "Buku Panduan TVET Johor".Insttut Strategi Modal Insan Johor.2019 Government
2019 Pakar Rujuk Subjek Kenegaraan Malaysia untuk Insititut Veterinar, Kluang, Johor,2019 Government
2018 Perunding (Ahli) kepada Projek Penyelidikan " Penggerang Integrated Complex (PIC): Economic Impact Study. Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS),2018 Government
2017 Perunding (Ahli) kepada Projek Penyeldikan "Penilaian Keberkesanan Dasar Awam dan Undang-Undang ke atas Kualiti Hidup yang Lebih Baik dan Penyampaian Perkhidmatan yang Lebih Efisien.Institut Integriti Malaysia.2017 Government
2017 Perunding (Ahli) kepada Projek Penyelidikan " Indeks Kesejahteraan Keluarga Negeri Johor.2017. 2017.Yayasan Pembangunan Keluarga Negeri Johor Government
2016 Perunding(Ahli) kepada Projek Penyelidikan Kajian Impak dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC). Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan.2016 Government

Supervision

YearDescriptionRole
2022 External Examiner for Sumera Farid. PhD. University of Peshwar,Pakistan. February 2022 External Examiner
2020 Assessor for Tier 1 Grants Application. Dr. Riki Rahman Assessor
2020 Supervisor for Mohd.Amar bin Md.Arif.PHD.Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.2020 Supervisor
2020 Agus Tohawi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 Norshuhada Bukhari, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,2020 Supervisor
2020 Asriezam bin Uda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2019 Supervisor for Nor Wasilah binti Siam.Master by Research. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.2019 Supervisor
2019 Supervisor for Putri Siti Nur Nazirah.Master. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.2019 Supervisor
2018 Supervisor for Nur Wasilah binti Siam. Degree. Open University. 2018 Supervisor
2017 Shamsulkhairi bin Md. Salleh, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 Supervisor
2017 Rashid Asyraf.PhD. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.2017 Supervisor
2016 Al-Naqbi Rashid Ahmed Khamiis. Master. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.2016 Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2020 International Conference on Human Sustainability (Timbalan Pengerusi) International

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 TAZKIRAH IHYA RAMADAN SIRI 1 'MENGHARGAI RAMADAN'
UTHM / ZOOM MEETING
07/04/2022
2022 PRODUCING INDUSTRY-READY GRADUATES: CURRENT CHALLENGES
UTHM / GOOGLE MEET
31/03/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 ICEP - INDUSTRY & COMMUNITY RELATIONS IN UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM
10/02/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN PROFIL KOMUNITI ANJURAN INSTITUT TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH TRANSFORM
UTHM / Online google meet
27/01/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 3/2021 - AKTIVITI DAN PENILAIAN
UTHM / ZOOM MEETING
27/09/2021
2021 TAZKIRAH ERTI SEBUAH PENGORBANAN PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
22/07/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 TAZKIRAH RAMADAN DAN KESIHATAN
UTHM / Bilik Mesyuarat TRANSFORM Blok D7 Aras 1
26/04/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 4 : PERISTIWA PENTING DI BULAN RAMADHAN
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 KURSUS AMALAN HIJAU DI PEJABAT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
09/03/2021 - 10/03/2021
2021 SEMINAR SERVICE LEARNING MALAYSIA-UNIVERSITY FOR SOCIETY (SULAM) DAN SULAM.NET
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
04/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 SESI TAKLIMAT PROGRAM VIRTUAL PITCHING FOR SOCIAL IMPACT PROGRAMME (PITCH4SIP)
UTHM / APLIKASI ZOOM
01/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 BENGKEL PENGURUSAN MEDIA SOSIAL TRANSFORM
UTHM / Bilik Mesyuarat TRANSFORM Blok D7 Aras 1
24/02/2021
2021 BENGKEL PEMBENTANGAN CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN TADBIR URUS PKPD, SIMPANG RENGGAM
UTHM / Online- Google Meet
17/02/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2020 BICARA PROFESOR ULUNG : KEFAHAMAN BARU TENTANG PERPADUAN & PERANAN UNIVERSITI DALAM PERPADUAN NASIONAL
UTHM / -
12/11/2020
2020 TAKLIMAT AUDIT KUALITI DALAMAN MS ISO 9001:2015 - KETUA JURUAUDIT & JURUAUDIT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / STUDIO PENDIDIKAN FPTV, UTHM
10/10/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN SAINS SOSIAL PPUK
LAIN-LAIN / KAFETERIA PPUK
05/10/2020
2020 REFRESHMENT ON METHODOLOGY
UTHM / -
03/09/2020
2020 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN SUSTAINABILITY 2020
LAIN-LAIN / Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
19/08/2020
2020 TAZKIRAH BULAN JULAI
UTHM / -
29/07/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020
2020 PROGRAM ADVOKASI KEPENTENGIGAN MACFEA DAN KPDNHEP ZON SELATAN UTHM
UTHM / -
05/03/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN PAGI BERSAMA YBHG. NAIB CANSELOR
UTHM / -
05/03/2020
2020 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (ICOSTRD) 2020
LAIN-LAIN / KURDISTAN IRAQ
04/02/2020 - 05/02/2020
2020 PROGRAM KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 1 PPUK UTHM
UTHM / UTHM
30/01/2020
2020 BENGKEL PENGUKUHAN MATA PELAJARAN UMUM BAHARU BAGI PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIUKUL, UTHM
UTHM / DEWAN 4, UTHM
28/01/2020

« Back