Staff Profile

Full NameTs. Dr. FAZLINDA BINTI AB HALIM
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN
Email
Designation DS51 - PENSYARAH

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Special Education
Field of Specialization (KPT) Special Education

Innovation Field of Interest

1. inovasi dalam teknologi pendidikan
2. inovasi dalam pendidikan khas

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2013 DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
2007 SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2005 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
2003 DIPLOMA SAINS (KOMPUTER) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah

Management Experience

DateDescription
01/09/2016 - 31/08/2018 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan
01/03/2015 - 28/02/2016 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
20/02/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
28/03/2018 - 27/03/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2017 Psikologi dalam Pendidikan (BBP10102), Sesi 20172018 Semester 1, UTHM, 2017 University
2017 Teknologi Pendidikan dalam PTV (MBE10503), Sesi 20172018 Semester 1, UTHM, 2017 University
2016 Pengarangan Multimedia (BBU20303) Sesi 20152016 Semester 2, UTHM, 2016 University
2016 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan (BBP10102), Sesi 20152016 semester 2, UTHM, 2016 University
2016 Teknologi Maklumat dan Aplikasi Multimedia (MBC10104), Sesi 20152016 semester 2, UTHM, 2016 University
2016 Etika dalam Penggunaan Komputer (BBP45302) Sesi 20152016 semester 2, UTHM, 2016 University
2015 Teknologi Maklumat dalam PTV (MBE13202) Sese 20152016 Semester 1, UTHM, 2015 University
2015 Perniagaan Dalam Multimedia (BBU 40303), Sesi 20152016 Semester 1, UTHM, 2015 University
2015 Pengarangan Multimedia (BBU20303), Sesi 20152016 Semester 1, UTHM, 2015 University
2015 Teknologi Pendidikan (BBD20202), Sesi 20152016 Semester I, UTHM, 2015 University
2014 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan (BBP10102), Sesi 20142015 Semester 1, UTHM, 2014 University
2014 Etika Dalam Penggunaan Komputer (BBP45302), Sesi 20142015 Semeter 1, UTHM, 2014 University
2014 Teknologi Maklumat Dalam PTV (BBH31202), Sesi 20132014 Semester 2, UTHM, 2014 University
2014 Etika dalam Penggunaan Komputer (BBP45302), Sesi 20132014, Semester 2, UTHM, 2014 University
2014 Teknologi Pendidikan (BBD20202), Sesi 20142015 Semester I, UTHM, 2014 University
2014 Teknologi Pendidikan Dalam PTV (MBE10503), Sesi 20142015 Semester1, UTHM, 2014 University
2013 Pengaturcaraan Komputer (BBP15103), Sesi 20132014 Semester 1, UTHM, 2013 University
2013 Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan (BBP20701), Sesi 20132014 Semester 1, UTHM, 2013 University
2013 Pengenalan Multimedia (BBU10103), Sesi 20132014 Semester 1, UTHM, 2013 University
2013 Teknologi Pendidikan (BBD20202) Sesi 20132014 Semester I dan II, UTHM, 2013 University
2012 Teknologi Pendidikan (BBD20202), Sesi 20122013 Semester I, UTHM, 2012 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H484 Program : PADDY DISEASE DETECTION AND CLASSIFICATION USING IMAGE PROCESSING Projek : MATHEMATICAL FORMULATION Ahli 30/06/2021
K112 MyRIVET - Leadership mindset, concept and ability of the manufacturing industry leaders for the fourth industrial revolution Ahli 30/05/2021
K019 Best Practices in Deploying Online Resources for Blended Learning in Higher Technical Vocational Education and Training Institutions Ahli 31/10/2020
1637 Developing metacognitive strategies framework through fuzzy delphi method to enhance TVET student's employability skills Ketua 15/01/2020
V017 Measuring the Potential of Augmented Reality in Educational Setting Ketua 31/10/2019
1553 Development and Validation of Sustainable Model for TVET Teacher Education Program Through Fuzzy Delphi Method to Enhance Teacher's Quality & Strengthening their Talent Excellence Ahli 30/04/2019
V009 Metacognitive Competency Development Framework For PPG Lecturers in Malaysia Ahli 16/04/2019
U387 Study on Sustainable Behaviour Among Engineering Students of Technical Universities in Malaysia Ahli 30/11/2017
A054 Potensi Belia Luar Bandar Yang Tidak Menyambung Pengajian Untuk Meningkatkan Tahap Pendidikan, Kemahiran Dan Produktiviti Ahli 31/12/2016
U237 Graphical And Textual Metaphor In Web-Mediated Learning Environment For Introduction Programming Course: Does It Make Any Sense? Ahli 31/01/2016
0513 Pembangunan kurikulum kemahiran "employbility" di kalangan orang kurang upaya (OKU) sebagai persediaan ke arah kerjaya dalam bidang teknik dan vokasional Ketua 14/03/2009

Publications

Book
Norhasyimah Hamzah, Azita Ali, Mohamad Hisyam Mohd Hashim,Ahmad Rizal Madar, Hashima Hamid, Fazlinda Ab Halim, Arihasnida Ariffin
(2018) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 1, ISBN:9789672110828
Book Chapters
Fazlinda Binti Ab Halim, Normah Bt ZakariaMohd, Shahzuan Bin Ghazalan, Izeanty Bt Hamidon
(2019) Kesan Pelaksanaan Kurikulum Latihan Industri Mempengaruhi Persepsi Majikan Terhadap Kemahiran Generik Pelajar, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 88, ISBN:9789672183952
WAN HANIM NADRAH BT WAN MUDA ,FAZLINDA AB HALIM, SITI MASLIZA BINTI ISHAK
(2019) Persepsi Guru Kolej Vokasional Terhadap Perlaksanaan Sistem Kurikulum Standard Kolej Vokasional (Kskv), Kurikulum Dan Instruksi Siri 7, UTHM , 51, ISBN:9789672306283
FAZLINDA BINTI AB HALIM, SITI NURHANI DATUL ASIKIEN SULAIMAN
(2018) Pengaplikasian Kaedah Pembelajaran Teradun Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan Di Uthm, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 92, ISBN:9789672110828
FAZLINDA BINTI HALIM, MOHAMAD HISYAM BIN MOHD HASHIM, WAN HANIM NADRAH BINTI WAN MUDA, SHAZULIA BINTI SAPINGI
(2018) Pengaplikasian Media Interaktif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Oleh Guru Sekolah Menengah Dalam Mata Peajaran Reka Bentuk Dan Teknologi, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 14, ISBN:9789672110880
NOR AZIZAH BINTI BOON, WAN HANIM NADRAH BINTI WAN MUDA, FAZLINDA BINTI AB HALIM, NURULAIN BINTI SUHADI
(2018) Persepsi Pelajar Terhadap Pembelajaran Berasaskan Projek (Pbp) Bagi Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi (Rbt) Di Sekolah Rendah, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 77, ISBN:9789672110880
FAZLINDA BINTI HALIM, ANIS ARINA BINTI ISMAIL@AWANG SOH
(2017) Pembangunan Aplikasi Android Berkonsepkan Video Bagi Pemasangan Cpu Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar, Penyelidikan Multidisiplin Dalam Pendidikan, UTHM , 56, ISBN:9789672110088
Fazlinda, Syarifah Hana
(2017) Penerimaan Penggunaan M-Learning Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Politeknik, Kurikulum Dan Instruksi, UTHM , 106, ISBN:9789672110323
General Publications
Mohd Hasril Amiruddin, Mohammad Zaid Mustafa, Abdul Rasid Abdul Razzaq,Tan King Hiyang, Hairuddin Harun, Lai Chee Sern, Mohd Syah Hafiz Masrol, Tamil Selvan Subramaniam, Zurina Yasak, Fazlinda Ab.Halim, Suhaimi Mohamad & Saiful Hadi Masran
(2018) Core Abilities - Level 2, Z-009-2:2015, UTHM , 1, ISBN:-
Fazlinda Binti Ab Halim
(2015) Penaakulan Data Pendidikan (Bbd 30402), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Journal
Fazlinda Binti Ab Halim, Mohammad Siraj Munir Bin Muslaini
(2018) Impak Media Sosial Terhadap Tingkah Laku Sosial Pelajar Di Kolej Vokasional, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 4, 1, ISSN:22897410
Fazlinda Binti Ab Halim, Normah Bt ZakariaMohd, Shahzuan Bin Ghazalan, Izeanty Bt Hamidon
(2018) Industrial Training Framework To Enhance The Quality Of Generic Skills, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 11, 8027, ISSN:19366612
Fazlinda Bt Ab Halim , Umi Fairus Bt Mohd Jamil
(2018) Kaedah Mnemonik Akronim Dalam Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi Di Sekolah Rendah Agama Bersepadu Mersing , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 4, 1, ISSN:22897410
Mohd Shahzuan Ghazalan, Noorazman Abd. Samad, Fazlinda Ab Halim, Nur Izeanty Hamidon and Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2018) Level Readiness Participant Of Lifelong Learning (Lll) Program Venture Into Entrepreneurship, MUCET 2017, MATEC Web of Conferences , 2, 1, ISSN:2261236X
Fazlinda, Ab Rahim, Ramlah, Abdullah
(2014) Employability Skills Of Technical And Vocational Students With Hearing Impairements: Employers? Perspectives, JURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 6, 165, ISSN:2229-8932
Prosiding / Seminar
WAN HANIM NADRAH, FAZLINDA, LIBUNAO
(2017) Exploring Leadership Capability Team Leaders For Construction Industry In Malaysia: Training And Experience , UTHM , 1, ISBN:1757-89
Saslizawati , Fazlinda
(2016) Kemahiran Kebolehkerjaan Pelajar Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Indahpura Bermasalah Pembelajaran, UTHM , 20 , ISBN:9789675457067
Alpino Susanto, Fazlinda Binti Ab Halim, Rafiuddin Afkari, Syarifah
(2015) Socio-Educational In Students? English Language Achievement , International Conference on Character Education and STAI Sultan Abdurrahman , 195 , ISBN:9786027304307
Mohd Hasril Amiruddin, Razali Hassan, Mohamad Hisyam Mohd Hashim, Fazlinda Abd Halim
(2014) Transformasi Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Terhadap Penyediaan Latihan Guru Dalam Membantu Aritkulasi Kolej Vokasional Dan Institusi Latihan Kemahiran, Universiti Malaya , 6 , ISBN:-

Consultancies

YearDescriptionLevel
2018 Reviewer for WoCTVET 2018 National
2018 Reviewer for INCULT 2018 National
2018 Reviewer for Online Journal for TVET Practisioners University
2017 Review paper for Journal of Technical and Vocational Education University
2017 Seminar Pendidikan Johor 2017 University
2017 Review paper for PERTANIKA National
2017 Review Paper for ICTMBER 2017 National
2017 Review paper for NCTVET National
2017 Fasilitator Program Sinergi Jainan Mesra (UTHM dan SMK Dato' Bentara Dalam, Segamat) University
2017 Registration Bureau for ASEAN Vocational and Enginering Camp 2017 "Toward School 4.0". 2017 International
2017 Review Paper for ICEED 2017 National
2016 Supervisor for Inbound Mobility in Teaching Practices 2016 between UTHM and UNY, Indonesia International
2016 Reviewer for Seminar Pendidikan Johor 2016 University
2016 Reviewer for NCiE-TVET 2016 National
2015 Reviewer for 1st International Conferenceon Character Education (ICCE) 2015 International
2015 Reviewer for Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam 2015 National
2015 Reviewer for 4th ICTMBE 2015 National

Supervision

YearDescriptionRole
2019 Supervisor for Norazlinda Binti Amat Manis, Master, UTHM, 2019 Supervisor
2018 Supervisor for Nur Ikma Liyana Binti Hashiman, Degree, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Fatin Atiqah Binti Ja'afar, Degree, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Muhammad Khairul Fahmi Bin Azizi, Degree, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Muhammad Nur Saufi Bin Mohd Safian, Degree, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Rumazah Binti Abdullah @ Salleh, Master, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Alpino Susanto,PhD, UTHM,2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nuraidah Shahirah Binti Alias, Degree, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Amir Shariffudin, Degree, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Seri Mas Idayu Binti Su, Degree, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Ana Binti Nazari, Degree, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Muhammad Fadzlan Bin Badrul Hisham, Degree, UTHM, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nur Hanifa Binti A.Samad, Master, UTHM, 2018 Supervisor
2017 Supervisor for Nurul Shahira Binti Mastas, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Shazulia Binti Sapingi, Master, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohamad Siraj Munir Bin Muslaini, Master, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Siti Aminah Binti Sallehin, Master, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Ana Binti Nazari, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Fatin Atiqah Binti Jaafar, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Seri Mas Idayu Binti Su, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nuraidah Shahirah Binti Alias, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Siti Sarah Binti Hamin, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nur Syafira Binti Mohamad Samsudin, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Umi Fairus Binti Mohd Jamil, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Siti Junaida Binti Mohd Daud, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Wan Farehah Binti Wan Saberi, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohamad Harris Bin Md Yunan, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Gretchen Lam, Degree, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Anis Arina Binti Ismail@Awang Soh, Degree,UTHM,2017 Supervisor
2016 Supervisor for Noor Faizah Binti Md. yusof, Master, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Siti Khadijah Binti Basarai@ Basri, Degree, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nazura Ain Binti Nor Azlan, Degree, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Syakila Binti Abd Rahman, Degree, UTHM, 2016 Supervisor
2015 Supervisor for Nur Faiezah Binti Ismail, Master, UTHM, 2016 Supervisor
2015 Examiner for Projek Sarjana: Mashirnani Binti Mohd Tahir (2015): Relationship Between Locus of Control, Self Efficacy, Effort and Academic Achievement Among Engineering Students Examiner
2015 Examiner for Projek Sarjana: Faridah Binti Md Taib (2015): Pengelibatan Wanita Yang Mengikuti Technical Vocational Education and Training (TVET) Dalam Industri Oil & Gas Examiner
2015 Examiner for Projek Sarjana: Simah Anak Adai (2015): Kemahiran Keusahawanan Pelatih Wanita Di Institut Latihan Kemahiran Dalam Bidang Rekaan Fesyen Pakaian Examiner
2015 Nur Umi Syafiqah Binti Salleh, Degree, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Nur Ain Binti Ya'akub, Degree, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Noramira Binti Mohd Adzahar, Degree, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Siti Nurhani Datul Asikien Binti Suliman, Master, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Saslizawati Binti Izam, Master, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Examiner for Shuhadah Binti Mahmud (2015): Penerapan Work Based Learning (WBL) terhadap Soft Skills Dalam Kalangan Pelajar Kolej Komuniti Examiner
2014 Supervisor for Rabi'ah Binti Ahmad, Master, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Norazmi Bin Jumadi, Master, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Examiner for Projek Sarjana: Khairol Azwar Bin Hj Mazin (2014): Pembangunan E-Modul Pembelajaran Interaktif untuk Kursus Teknologi Automotif Examiner
2014 Examiner for Projek Sarjana Muda (2014): Amalan Penyeliaan Pengajaran Terhadap Guru-guru Kemahiran Hidup Examiner
2014 Examiner for Projek Sarjana: Nur Farha Binti Hassan (2014): Pemahaman Pelajar Melalui Aplikasi TEAL (Technology Enable Active Learning) Dalam Pembelajaran Amali Examiner
2014 Examiner for Projek Sarjana: Norfazillah Jesey Taksi (2014): Amalan PBS Berasaskan Sikap dan Pengurusan Guru Examiner
2014 Supervisor for Norzeha binti Othman, Master, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Sosilawati Binti Abdul Hadi, Degree, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Norliza Binti Pipit, Degree, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Siti Nur Mastura Binti Ahmad, Degree, UTHM, 2015 Supervisor

« Back