PROF. MADYA Ts. Dr. FAZLINDA BINTI AB HALIM
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
PROF. MADYA Ts. Dr. FAZLINDA BINTI AB HALIM

DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (2013)
SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2007)
SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2005)
DIPLOMA SAINS (KOMPUTER) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2003)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Special Education
Field of Specialization (KPT) : Special Education

inovasi dalam teknologi pendidikan
inovasi dalam pendidikan khas

DateDescription
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Digital Educational Technology and Resources (DETR)
23/01/2022 - 22/01/2025 Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Digital Educational Technology and Resources (DETR)
01/02/2022 - 31/01/2024 Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
01/03/2021 - 28/02/2023 Penyelidik Bersekutu
Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia
15/07/2019 - 15/07/2021 Penyelidik Kanan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Advanced Center for TVET (ACTiVE)
01/09/2016 - 31/08/2018 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan
01/03/2015 - 28/02/2016 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan

DS54 Profesor Madya

YearDescriptionRoleLevel
28/03/2018 - 27/03/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
20/02/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Bussiness In Multimedia [BBU40303], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Bussiness In Multimedia [BBU40303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Course Coordinator for memurnikan silibus kluster teknologi pendidikan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Deputy Chairman for BIGV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Ethics In Computer Usage [BBP45302], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Ethics In Computer Usage [BBP45302], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for PELANT!KAN SEBAGAI PENGGUBAL/PENYELARAS SILIBUS PEMURNIAN PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (MULTIMEDIA KREATIF) DENGAN DENGAN KEPU-IIEN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Teacher'S Human Development [BBD10400], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Bussiness In Multimedia [BBU40303], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bussiness In Multimedia [BBU40303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Ethics In Computer Usage [BBP45302], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Microteaching [BBD20403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology In Tve [BBP30403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Bussiness In Multimedia [BBU40303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Ethics In Computer Usage [BBP45302], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Ethics In Computer Usage [BBP45302], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Information Technology In Education [BBD10803], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Pedagogy [BBD10302], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Bussiness In Multimedia [BBU40303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Educational Psychology [BBD10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Educational Technology [BBD20202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Ethics In Computer Usage [BBP45302], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Bussiness In Multimedia [BBU40303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Educational Technology [BBD20202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Ethics In Computer Usage [BBP45302], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Information Technology In Education [BBP10102], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Information Technology In Education [BBP10102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Bachelor Degree Project Ii [BBT40904], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Bussiness In Multimedia [BBU40303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Bussiness In Multimedia [BBU40303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Psychology [BBD10202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Technology [BBD20202], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Technology [BBD20202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Ethics In Computer Usage [BBP45302], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Information Technology & Multimedia Application [MBC10104], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Information Technology In Education [BBP10102], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Information Technology In Education [BBP10102], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project I [BBT30702], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bussiness In Multimedia [BBU40303], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bussiness In Multimedia [BBU40303], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Ethics In Computer Usage [BBP45302], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Ethics In Computer Usage [BBP45302], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Information Technology & Multimedia Application [MBC10104], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Information Technology In Education [BBP10102], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Information Technology In Education [BBP10102], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Multimedia Authoring [BBU20303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Bussiness In Multimedia [BBU40303], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Educational Technology [BBD20202], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Information Technology In Tve [MBE13203], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Multimedia Authoring [BBU20303], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Educational Technology [BBD20202], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Educational Technology [BBD20202], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Ethics In Computer Usage [BBP45302], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Ethics In Computer Usage [BBP45302], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Fundamental Statistic [BBR33803], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Imformation Technology In Tve [BBH31202], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Information Technology In Education [BBP10102], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Assesment & Evaluation In Education [BBH20702], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Computer Programming [BBP15103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Educational Technology [BBD20202], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Educational Technology [BBD20202], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Introduction To Multimedia [BBU10103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2008 Computer Programming [BBC3022], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q164 THE INVESTIGATION OF CHANGE MANAGEMENT PRACTICES FOR DIGITAL TRANSFORMATION IN VOCATIONAL COLLEGES IN MALAYSIA Ahli 31/08/2024
K283 PEMBANGUNAN PROFIL TRANSFORMASI SOSIOEKONOMI MELALUI PENDEKATAN "PRO-POOR TOURISM" (PPT) DALAM MENGATASI MASALAH KEMISKINAN ORANG ASLI Ahli 31/10/2023
Q069 Development of Instrument for Measuring Sustainable Student Mobility Index (SMoI) Ahli 31/01/2023
X232 Towards Digital TVET: A Comparative Study on Students' Readiness in Facing Industry Current Demand in Indonesia and Malaysia Ahli 02/12/2022
M049 TAHAP SOSIOEMOSI STAF AKADEMIK UTHM YANG MELAKSANAKAN P&P DALAM TALIAN DENGAN BEKERJA DARI RUMAH (BDR) Ketua 31/03/2022
H484 Program : PADDY DISEASE DETECTION AND CLASSIFICATION USING IMAGE PROCESSING Projek : MATHEMATICAL FORMULATION Ahli 31/12/2021
K019 Best Practices in Deploying Online Resources for Blended Learning in Higher Technical Vocational Education and Training Institutions Ahli 31/12/2021
X219 Developing a Guideline for an Online Teaching and Learning Preparation for TVET Teachers in Pandemic Situation : a Lesson Learnt from the Two TVET Universities in Malaysia and Indonesia Ahli 31/10/2021
K112 MyRIVET - Leadership mindset, concept and ability of the manufacturing industry leaders for the fourth industrial revolution Ahli 30/05/2021
K113 MyRIVET - PENGINTEGRASIAN GAYA BERFIKIR DAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI BAGI MENYELESAIKAN MASALAH DALAM PENGHASILAN PRODUK Ahli 31/03/2021
1637 Developing metacognitive strategies framework through fuzzy delphi method to enhance TVET student's employability skills Ketua 15/01/2020
V017 Measuring the Potential of Augmented Reality in Educational Setting Ketua 31/10/2019
1553 Development and Validation of Sustainable Model for TVET Teacher Education Program Through Fuzzy Delphi Method to Enhance Teacher's Quality & Strengthening their Talent Excellence Ahli 30/04/2019
V009 Metacognitive Competency Development Framework For PPG Lecturers in Malaysia Ahli 16/04/2019
U387 Study on Sustainable Behaviour Among Engineering Students of Technical Universities in Malaysia Ahli 30/11/2017
A054 Potensi Belia Luar Bandar Yang Tidak Menyambung Pengajian Untuk Meningkatkan Tahap Pendidikan, Kemahiran Dan Produktiviti Ahli 31/12/2016
U237 Graphical And Textual Metaphor In Web-Mediated Learning Environment For Introduction Programming Course: Does It Make Any Sense? Ahli 31/01/2016
0513 Pembangunan kurikulum kemahiran "employbility" di kalangan orang kurang upaya (OKU) sebagai persediaan ke arah kerjaya dalam bidang teknik dan vokasional Ketua 14/03/2009

Book
Fazlinda Ab Halim dan Lee Ming Foong
(2022) Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) Siri 1/2022, UTHM , 1, ISBN:9789670061443
Lee Ming Foong & Fazlinda Ab Halim
(2021) Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) Siri 1/2021 , UTHM , 1, ISBN:9789672817192
LEE MING FOONG, FAZLINDA
(2020) Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 1, ISBN:9789672916017
Marlina Mohamad
(2020) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672975151
LEE MING FOONG, FAZLINDA
(2019) Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 1, ISBN:9789672389
Norhasyimah Hamzah, Azita Ali, Mohamad Hisyam Mohd Hashim,Ahmad Rizal Madar, Hashima Hamid, Fazlinda Ab Halim, Arihasnida Ariffin
(2018) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 1, ISBN:9789672110828
Book Chapters
Abdul Halim, F., Wan Muda, W.H.N., Yusof, S., Bahruddin, B.,,Kamaludin, N.N.A., Ashaari, A. & Mat Zaki, N.M.
(2022) Impak Penggunaan Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Terhadap Guru Sewaktu Pos-Pandemik: Kajian Kes, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 128, ISBN:9789670061443
Syed Shahrul Zarizi, S. A, Wan Muda, W.H, Ab Halim, F. & Ismail, N.
(2021) Faktor Yang Mempengaruhi Amalan Kepimpinan Distributif Dalam Kalangan Pemimpin Sekolah, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development). Siri 1/2021, UTHM , 1, ISBN:9789672817192
Fazlinda Binti Ab Halim, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Ain Arabiah Ali,
(2021) Hubungan Antara Kemahiran Pengurusan Kelas Dengan Persepsi Guru Pelatih Terhadap Latihan Mengajar, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 66, ISBN:9789672817192
Fazlinda Binti Ab Halim, Nuraidah Shahirah Binti Alias
(2020) Pembangunan Aplikasi Cerita Kanak-Kanak Bercirikan Augmented Reality - "The Story Of Rabbit And Tortoise", Pembangunan Produk Multimedia Kreatif Dalam Inovasi Pendidikan Tvet, UTHM , 55, ISBN:9789672916178
Fazlinda Binti Ab Halim, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Azlinda Amat Manis
(2020) Penerimaan Pembelajaran Berasaskan Permainan Digital Dalam Mempengaruhi Motivasi Belajar, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya = (Training And Career Development). Siri 1/2020 / , UTHM , 158, ISBN:9789672916017
Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, NURIYLIA BINTI ROHIZIR, Fazlinda Binti Ab Halim
(2020) Pengurusan Masa Dalam Kalangan Pelajar Senibina, Kepimpinan Dan Pengurusan Siri 3, UTHM , 75, ISBN:9789672916598
Wan Hanim Nadrah Wan Muda, Fazlinda Ab Halim, Manimegamalai A/P Maran
(2020) Tahap Penerimaan Pelajar Politeknik Terhadap Penggunaan Aplikasi Mooc (Massive Open Online Course) Sebagai Platform Pembelajaran, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 25, ISBN:9789672975151
FAZLINDA
(2019) Industry Involvement On Implementation Of The Career Transition Program Students For Special Educational Needs Learning Disabilities (Senld) , Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 48, ISBN:9789672389
Fazlinda Binti Ab Halim, Normah Bt ZakariaMohd, Shahzuan Bin Ghazalan, Izeanty Bt Hamidon
(2019) Kesan Pelaksanaan Kurikulum Latihan Industri Mempengaruhi Persepsi Majikan Terhadap Kemahiran Generik Pelajar, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 88, ISBN:9789672183952
Siti Noraqilah Binti Hisham@Dalha, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Khairunesa Bt Isa, Fazlinda Ab Halim
(2019) Pendekatan Coaching Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Dalam Organisasi Di Malaysia, Pengurusan Dan Kepimpinan Siri 2, UTHM , 12, ISBN:9789672306993
WAN HANIM NADRAH BT WAN MUDA ,FAZLINDA AB HALIM, SITI MASLIZA BINTI ISHAK
(2019) Persepsi Guru Kolej Vokasional Terhadap Perlaksanaan Sistem Kurikulum Standard Kolej Vokasional (Kskv), Kurikulum Dan Instruksi Siri 7, UTHM , 51, ISBN:9789672306283
Siti Khadijah Binti Basarai @ Basri, Fazlinda Binti Ab Halim, Mohd Hafizul Hanif Bin Ramlee
(2019) Strategi Pengurusan Masa Yang Berkesan Bagi Membantu Pembelajaran Pelajar Fptv Uthm, Pengurusan Dan Kepimpinan Siri 2, UTHM , 20, ISBN:9789672306993
FAZLINDA BINTI AB HALIM, SITI NURHANI DATUL ASIKIEN SULAIMAN
(2018) Pengaplikasian Kaedah Pembelajaran Teradun Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan Di Uthm, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 92, ISBN:9789672110828
FAZLINDA BINTI HALIM, MOHAMAD HISYAM BIN MOHD HASHIM, WAN HANIM NADRAH BINTI WAN MUDA, SHAZULIA BINTI SAPINGI
(2018) Pengaplikasian Media Interaktif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Oleh Guru Sekolah Menengah Dalam Mata Peajaran Reka Bentuk Dan Teknologi, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 14, ISBN:9789672110880
NOR AZIZAH BINTI BOON, WAN HANIM NADRAH BINTI WAN MUDA, FAZLINDA BINTI AB HALIM, NURULAIN BINTI SUHADI
(2018) Persepsi Pelajar Terhadap Pembelajaran Berasaskan Projek (Pbp) Bagi Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi (Rbt) Di Sekolah Rendah, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 77, ISBN:9789672110880
FAZLINDA BINTI HALIM, ANIS ARINA BINTI ISMAIL@AWANG SOH
(2017) Pembangunan Aplikasi Android Berkonsepkan Video Bagi Pemasangan Cpu Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar, Penyelidikan Multidisiplin Dalam Pendidikan, UTHM , 56, ISBN:9789672110088
Fazlinda, Syarifah Hana
(2017) Penerimaan Penggunaan M-Learning Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Politeknik, Kurikulum Dan Instruksi, UTHM , 106, ISBN:9789672110323
General Publications
Mohd Hasril Amiruddin, Mohammad Zaid Mustafa, Abdul Rasid Abdul Razzaq,Tan King Hiyang, Hairuddin Harun, Lai Chee Sern, Mohd Syah Hafiz Masrol, Tamil Selvan Subramaniam, Zurina Yasak, Fazlinda Ab.Halim, Suhaimi Mohamad & Saiful Hadi Masran
(2018) Core Abilities - Level 2, Z-009-2:2015, UTHM , 1, ISBN:-
Fazlinda Binti Ab Halim
(2015) Penaakulan Data Pendidikan (Bbd 30402), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Journal
M. Muktiarni1, A. Ana1, Mokhamad Syaom Barliana1, Ilhamdaniah Saleh1, Yadi Mulyadi1, Ade Budhi Salira1, Ana Ramdani Sari1, Alias Bin Masek2, Aini Nazura Binti Paimin3, Fazlinda Binti Ab Halim3, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda3
(2022) Readiness For Online Learning During Covid-19 Pandemic In The Vocational Education, JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION TRANSFORMATIONS, RAJARAMBAPU INSTITUTE OF TECHNOLOGY , 2, 81, ISSN:23941707
Fazlinda Binti Ab Halim, Azlinda Amat Manis
(2021) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pembelajaran Berbantukan Permainan Digital Pelajar Kolej Vokasional, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 123, ISSN:22897410
Fazlinda Binti Ab Halim, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Ain Arabiah Ali
(2021) Hubungan Antara Motivasi Dan Persepsi Terhadap Latihan Mengajar Oleh Guru Pelatih, JURNAL SAINS INSANI, USIM PRESS , 12, 201, ISSN:01277871
Wan Hanim Nadrah binti Wan Muda, Fazlinda Ab Halim, Khairunesa bt Isa, Ahmad Nabil bin Md Nasir
(2021) Leadership 4.0 In Technical And Vocational Education And Training Institution, PSYCHOLOGY AND EDUCATION, PSYCHOLOGY AND EDUCATION JOURNAL , 2, 3733, ISSN:00333077
A - Ana, Fazlinda Binti Ab Halim, Mokhamad Syaom Barliana, Ilhamdaniah Ilhamdaniah, Yadi Mulyadi, Ade Budhi Salira, Muktiarni Muktiarni, Ana Ramdani Sari, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda
(2021) Teaching Strategies During Pandemic Covid-19: A Comparative Study Of Indonesia And Malaysia In Tvet Programs, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 12, 28, ISSN:26007932
ALIAS MASEK, A. ANA,WAN HANIM NADRAH BINTI WAN MUDA, AINI NAZURA BINTI PAIMIN, FAZLINDA BINTI AB HALIM, MOKHAMAD SYAOM BARLIANA, ILHAMDANIAH SALEH, YADI MULYADI, ADE BUDHI SALIRA, MUKTIARNI, ANA RAMDANI SARI
(2021) The Digital Pedagogical Tools For Effective Learning During Pandemic: Facilitating Tvet Students' Learning Process In Malaysia And Indonesia, JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCHOOL OF ENGINEERING, TAYLOR'S UNIVERSITY , 12, 34, ISSN:18234690
Fazlinda Binti Ab Halim, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Sharifah Hana binti Syed Zubin
(2020) Aplikasi M-Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Politeknik, TECHNICAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL, POLITEKNIK NILAI , 7, 64, ISSN:22897356
Fazlinda Binti Ab Halim, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Sharifah Hana binti Syed Zubin
(2020) Aplikasi M-Pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Politeknik, TECHNICAL AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL, POLITEKNIK NILAI , 7, 64, ISSN:22897356
Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Fazlinda Ab Halim, Lai Chee Sern, Syed Shahrul Zarizi Syed Abdullah
(2020) Mathematical Thinking Styles Among Engineering Students: Perceptions Versus Actual Thinking Style Application In Problem Solving, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 4, 245, ISSN:22298932
wan hanim nadrah binti wan muda, fazlinda ab halim, siti salwa abdul mjtalib
(2020) Persepsi Pelajar Terhadap Kemahiran Insaniah Dalam Bidang Pengurusan Hotel Dan Katering Di Politeknik Sebagai Persediaan Menghadapi Alam Pekerjaan, JURNAL TEKNIKAL DAN SAINS SOSIAL, POLITEKNIK NEGERI SEMBILAN , 3, 73, ISSN:22897356
Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Puteri Nur Izazi Binti Burhanuddin, Mohd Hafizul Hanif Bin Ramlee, Fazlinda Binti Ab Halim
(2020) Relationship Between Soft Skills And Engineering Graduates¿ Employability At Uthm, TVET@ASIA, RAVTE , 7, 1, ISSN:2196839X
Fazlinda Binti Ab Halim, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Normah Zakaria , Nur Hanifah Binti A. Samad
(2020) The Potential Of Using Augmented Reality (Ar) Technology As Learning Material In Tvet, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 119, ISSN:22298932
Saslizawati Izam, Fazlinda Ab Halim, Wan Azlinda Wan Mohamed
(2019) Employability Skills Of Students With Learning Disabilities In Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Indahpura, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING, BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING AND SCIENCES PUBLICATION , 12, 2622, ISSN:22783075
Fazlinda Binti Ab Halim, Normah Bt ZakariaMohd, Shahzuan Bin Ghazalan, Izeanty Bt Hamidon
(2019) Engineering Students¿ Generic Skills After Industrial Training: Employers¿ Perception , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 7, 61, ISSN:26007932
M.F.Lee & F. Ab Halim
(2019) Exploring The Listening Skills Among The Engineering And Non-Engineering Undergraduates, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, Human Resource Management Academic Research Society , 8, 77, ISSN:22226990
wan hanim nadrah binti wan muda, fazlinda Ab Halim, Nurtasnim Ismail, mohd Norhafidz mohd jimas
(2019) Metacognitive Skills Among Technical Student Through Mathematical Problem Solving: Technical Students¿ Perceptions, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 10, 93, ISSN:22897410
Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Fazlinda Binti Ab Halim, Suhaizal Bin Hashim and Siti Fatin Aimuni Binti Sikh Mohamad
(2019) Technical Students¿ Achievement In Mathematics Using Visual Learning Method , INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE, MARS , 7, 36, ISSN:22226990
Fazlinda Binti Ab Halim, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda
(2019) The Relationship Between Employability Skills And Self-Efficacy Of Students With Learning Disabilities In Vocational Stream , ASIAN JOURNAL OF UNIVERSITY EDUCATION, ASEAN CENTER FOR RESEARCH ON UNIVERSITY ON LEARNING AND TEACHING , 12, 1, ISSN:26009749
Alpino, Fazlinda dan Said Nuwrun
(2019) Vocabulary Learning Strategies, Vocabulary Skills, And Integrative Motivation Levels Among University Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 5, 323, ISSN:22498958
Fazlinda Binti Ab Halim, Mohammad Siraj Munir Bin Muslaini
(2018) Impak Media Sosial Terhadap Tingkah Laku Sosial Pelajar Di Kolej Vokasional, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 4, 1, ISSN:22897410
Fazlinda Binti Ab Halim, Normah Bt ZakariaMohd, Shahzuan Bin Ghazalan, Izeanty Bt Hamidon
(2018) Industrial Training Framework To Enhance The Quality Of Generic Skills, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 11, 8027, ISSN:19366612
Fazlinda Bt Ab Halim , Umi Fairus Bt Mohd Jamil
(2018) Kaedah Mnemonik Akronim Dalam Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi Di Sekolah Rendah Agama Bersepadu Mersing , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 4, 1, ISSN:22897410
Mohd Shahzuan Ghazalan, Noorazman Abd. Samad, Fazlinda Ab Halim, Nur Izeanty Hamidon and Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2018) Level Readiness Participant Of Lifelong Learning (Lll) Program Venture Into Entrepreneurship, MUCET 2017, MATEC Web of Conferences , 2, 1, ISSN:2261236X
Fazlinda, Ab Rahim, Ramlah, Abdullah
(2014) Employability Skills Of Technical And Vocational Students With Hearing Impairements: Employers¿ Perspectives, JURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 6, 165, ISSN:2229-8932
Prosiding / Seminar
M.D. Abdul Rani, F. Ab Halim, K. Isa
(2022) Relationship Between Knowledge With Social Interaction During Online Teaching And Learning Among Tvet Students In Higher Education Institution, UTEM , 351, ISBN:29484413
Fazlinda Binti Ab Halim, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Azlinda Amat Manis
(2021) Hubungan Antara Penerimaan Pembelajaran Berbantukan Permainan Digital Dengan Motivasi Belajar, FAKULTI PENDIDIKAN, UKM , 961, ISBN:28054555
Ain Arabiah Ali, Fazlinda Binti Ab Halim, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda
(2021) Penilaian Tahap Kemahiran Pengurusan Kelas Dan Motivasi Guru Pelatih Pelajar Sarjana Muda Fptv, Uthm, FAKULTI PENGAJIAN BAHASA UTAMA, USIM , 353, ISBN:9789674408855
Muhammad Nurfirdaus bin Mokhairi; Lai Chee Sern; Lee Ming Foong; Fazlinda bt Ab Halim
(2021) Perbandingan Kesedaran Pelajar Terhadap Amalan Keselamatan Di Uthm Dan Kktm, FAKULTI PENGAJIAN BAHASA UTAMA, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA , 174, ISBN:9789674408855
Lai Chee Sern, Nor Ahsikin Jaafar, Lee Ming Foong, Fazlinda Ab Halim
(2019) Faktor-Faktor Yang Mendorong Pelajar Universiti Menceburi Bidang Keusahawanan, PENERBIT UITM , 483, ISBN:e978967234006
Wan Hanim Nadrah binti Wan Muda, Nor Azizah Binti Mohamad, Fazlinda Binti Ab Halim
(2019) Kecederungan Pelajar Orang Asli Melanjutkan Pelajaran Ke Kolej Vokasional , UITM , 511, ISBN:9789672340065
Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Nor Azizah Binti Mohamad , Khairul Nesa Binti Isa, Fazlinda Ab Halim
(2019) Kecenderungan Pelajar Orang Asli Melanjutkan Pelajaran Ke Kolej Vokasional, PENERBIT UITM , 511, ISBN:e978967234006
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Amirah Azah Ahmad Naam, Fazlinda Abdul Halim, Hashima Hamid & Aini Nazura Paimin
(2019) Persepsi Pensyarah Ipg Ktho Terhadap Perubahan Ipg Ke Kolej Vokasional, PENERBIT UITM , 526, ISBN:e978967234006
Fazlinda Binti Ab Halim, Berhannudin Mohd Salleh
(2019) The Perception Of Lectures And Working Students Toward English Proficiency , EAI , 6, ISBN:25937650
WAN HANIM NADRAH, FAZLINDA, LIBUNAO
(2017) Exploring Leadership Capability Team Leaders For Construction Industry In Malaysia: Training And Experience , UTHM , 1, ISBN:1757-89
Saslizawati , Fazlinda
(2016) Kemahiran Kebolehkerjaan Pelajar Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Indahpura Bermasalah Pembelajaran, UTHM , 20 , ISBN:9789675457067
Alpino Susanto, Fazlinda Binti Ab Halim, Rafiuddin Afkari, Syarifah
(2015) Socio-Educational In Students¿ English Language Achievement , International Conference on Character Education and STAI Sultan Abdurrahman , 195 , ISBN:9786027304307
Mohd Hasril Amiruddin, Razali Hassan, Mohamad Hisyam Mohd Hashim, Fazlinda Abd Halim
(2014) Transformasi Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Terhadap Penyediaan Latihan Guru Dalam Membantu Aritkulasi Kolej Vokasional Dan Institusi Latihan Kemahiran, Universiti Malaya , 6 , ISBN:-

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS350 Pelantikan Sebagai Pengarah Zon Selatan Bagi Program Perundingan MACFEA KPDNHEP CEI 2021: Membudayak Persatuan Ekonomi Pengguna & Keluarga Malaysia (MACFEA) 01/07/2021 31/12/2021
PS346 Kursus ICT Dan Digital Loteracy For Teacher And Instructors Bagi Pensyarah Kolej Vokasional Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia 01/03/2021 30/04/2021

YearDescriptionLevel
2022 Member for contractor to conduct situation analysis on youth employment in Malaysia, International Labour Organization, Thailand, November 2022 International
2022 Member for Project Consultant for International Labour Organization Project The above-mentioned matter is referred., UTHM Education & Training, Malaysia, October 2022 University
2022 Committee Member for AJK i-MEdSI, Jabatan Pendidikan Tinggi KPT, Malaysia, August 2022 National

YearDescription
2022 Academic Editor / Editor for Editor Mengurus JTET, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Menilai Geran Tier 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022
2022 Examiner for Alif Iqbal Bin Baharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Alif Iqbal Bin Baharuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Fakhrulazizi Bin Marsan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hafifi Bin Sudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hafifi Bin Sudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hafiz Bin Mohd Basri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hafiz Bin Mohd Basri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hanif Bin Mansor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Izzat Bin Mohd Lutfan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Izzat Bin Mohd Lutfan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nicky Lau Ngie Nguong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nicky Lau Ngie Nguong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Syafikah Binti Mad Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Syafikah Binti Mad Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Amirah Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fazzilah Binti Mohamed Kamil, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fazzilah Binti Mohamed Kamil, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur'Aliah Munirah Binti Za'Abar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nuraini Hanisah Binti Maleki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nursyuhada Afzan Bt Farizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Pavethrah A/P Rajandran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Pavethrah A/P Rajandran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Nurwafiyza Binti Masrukin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Syamimi Binti Sawalludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wan Falini Syaswani Binti W.Mohd Rashid, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wan Falini Syaswani Binti W.Mohd Rashid, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Yang Ziwei, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Moderator for Moderator Latihan Mengajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022
2022 Project Supervisor/Teaching Training for Menyelia Latihan Mengajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Supervisor for Amirul Shahadam Bin Suhasmadi, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Amirul Shahadam Bin Suhasmadi, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Asmaliza Binti Mohamed Luji, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Neeroshan A/L Kamala Nathan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Marini Binti Mohd Bostaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Marini Binti Mohd Bostaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Putri Nurdyana Syahirah Binti Mahfoz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Balqis Binti Mohd Arifin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Fazrena Sazlin Binti Ahmad Bakhsis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Vinita A/P Ravinthiran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Yazid Bin Yusup, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for A'Isyah Binti Mohd Apan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Angelina Sawai Anak Anyai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Anis Safura Sahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Azira Raihan Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatini Auni Binti Saharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hafsyah Binti Sohaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lohanya A/P M Asojan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Amirullah Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Fakhrulazizi Bin Marsan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Farhan Bin Mazli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hafidz Ariffin Bin Rakiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hafidz Ariffin Bin Rakiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hanif Bin Mansor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Raziq Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Amirah Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Farisha Binti Ab Hayee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Syahirah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur'Aliah Munirah Binti Za'Abar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nuraini Hanisah Binti Maleki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nursyuhada Afzan Bt Farizal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Raihan Binti Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Raihan Binti Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nurwafiyza Binti Masrukin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syamimi Binti Sawalludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tuan Syahirah Binti Tuan Norruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tuan Syahirah Binti Tuan Norruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ummi Hanani Binti Hj Shukor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Venutini A/P Thevathas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wan Muhammad Aqil Bukhari Bin Wan Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wan Muhammad Aqil Bukhari Bin Wan Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Khazanah Binti Khozil, Politeknik Kota Bharu, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Manisa Syafiqah Binti Mohamed, Zeni Motor Elf, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Maseizaiety Binti Mohd Zaki, Majlis Perbandaran Jempol, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Meenaloshini A/P Thangarajan, Ace Premier Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohamad Aslam Bin Azhar, Apih Printing And Signcraft, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohamad Nor Halimi Bin Mohd Fauzi, Uthm Education And Training , 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohammad Aminuddin Bin Mohammad Ashik, Projek Kita Advertising, 2021
2021 Main Supervisor for Amirul Shahadam Bin Suhasmadi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Asmaliza Binti Mohamed Luji, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Auni Madihah Binti Rusli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Neeroshan A/L Kamala Nathan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Asyifa Shazelin Binti Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Heryana Sakina Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Syamimi Binti Azali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Syamimi Binti Azali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Syazwani Binti Abd Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Putri Nurdyana Syahirah Binti Mahfoz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Fazrena Sazlin Binti Ahmad Bakhsis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Noorsolehah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Suriati Binti Baharom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Suriati Binti Baharom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Syafinaz Binti Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for A'Isyah Binti Mohd Apan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Amirah Husna Binti Mohamad Fathil Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Angelina Sawai Anak Anyai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Azira Raihan Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Carolina Von Ak Collin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Fatin Nursyahira Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Fatini Auni Binti Saharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hafsyah Binti Sohaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Harold Lesther Anak Teddy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lohanya A/P M Asojan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Fakhrulazizi Bin Marsan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Farhan Bin Mazli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Raziq Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Asmaliza Binti Mat Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Syifa Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norsyahrina Binti Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Farisha Binti Ab Hayee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syahirah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syamimee Binti Mahazir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Aini Binti Che Mostafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Rosnani Binti Ab Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sharifah Syahira Binti Syed Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Hawa Shakirah Binti Mohd Pauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ummi Hanani Binti Hj Shukor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Venutini A/P Thevathas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ar Hapis Bin Abdul Nally, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Auni Madihah Binti Rusli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Chua Hoong Jiet, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Fawwaz Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Fateha Farhana Binti Rakiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Asyifa Shazelin Binti Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Heryana Sakina Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Syazwani Binti Abd Ghani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Saiful Izzuan Bin Osman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Noorsolehah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Nur Afiqah Binti Yahaya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Syafinaz Binti Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Syasya Nabihah Binti Mohd Nazi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Amirah Husna Binti Mohamad Fathil Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Carolina Von Ak Collin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fatin Nursyahira Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fazira Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Harold Lesther Anak Teddy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Kumanan A/L Elango, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Farhan Bin Mazli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Asmaliza Binti Mat Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Syifa Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noraini Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norshahirah Binti Md Lizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norsyahrina Binti Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Syafiqa Adhani Binti Mat Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Syamimee Binti Mahazir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Aini Binti Che Mostafa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Asyura Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Nazihah Binti Awang Kechek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Syuhada Binti Ma'Arof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Wajihah Binti Khairul Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Rosnani Binti Ab Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Fatimah Binti Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Hawa Shakirah Binti Mohd Pauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Syarifah Binti Che Mahadi@Abdul Hadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ummusalamah Binti Mohamad @ Md Shahid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Muhammad Faunizan Bin Mohd Rani, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Amirah Rasyidah Binti Roslin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ar Hapis Bin Abdul Nally, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Chua Hoong Jiet, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Fawwaz Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Hizami Bin Jaafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Fateha Farhana Binti Rakiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Izni Amalia Binti Samsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurhijanah Binti Nasaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Saiful Izzuan Bin Osman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Nur Afiqah Binti Yahaya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Syasya Nabihah Binti Mohd Nazi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Fatin Atikah Binti Mhd Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Fazira Binti Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hazwani Binti Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Kumanan A/L Elango, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Fadhlan Fahmi Bin Mohd Rashidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norshahirah Binti Md Lizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Azreen Binti Hamidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syafiqa Adhani Binti Mat Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Asyura Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Nasreen Binti Mohd Said, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syuhada Binti Ma'Arof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syuhada Binti Shamsuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Fatimah Binti Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syarifah Binti Che Mahadi@Abdul Hadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ummusalamah Binti Mohamad @ Md Shahid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Fadila Zuraida Binti Mohd Nor, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nurtasnim Ismail, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Teo Yang Kiat, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Amir Shariffudin Bin Md Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Amirah Rasyidah Binti Roslin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Fadzlan Bin Badrul Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hizami Bin Jaafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Khairul Fahmi Bin Azizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Nur Saufi Bin Mohd Safian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Ikma Liyana Binti Hashiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Izni Amalia Binti Samsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurhijanah Binti Nasaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Aqilah Rafaa Binti Mohamed Noordeen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Aqilah Rafaa Binti Mohamed Noordeen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Engku Syukri Bin Engku Ab Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Engku Syukri Bin Engku Ab Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fatin Atikah Binti Mhd Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hazwani Binti Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Jeevaashwinee A/P Balasubramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Jeevaashwinee A/P Balasubramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Fadhlan Fahmi Bin Mohd Rashidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Aniq Bin Zulkifly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Emir Bin Amzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Kamil Bin Sulaiman @ Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Natasya Amira Binti Ab Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Natasya Amira Binti Ab Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noorul Adilah Binti Zabidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noorul Adilah Binti Zabidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Izati Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norliana Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norliana Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norshuhana Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Azreen Binti Hamidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Asyikin Binti Mat Yazid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Asyikin Binti Mat Yazid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Ayuni Binti Mohamad Zain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Syuhada Binti Shamsuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Syarifah Binti Che Mahadi@Abdul Hadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Thurka Devi A/P J Davaraju, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Thurka Devi A/P J Davaraju, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Ramli Bin Saidan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Syarifah Hana Binti Syed Zubin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Amir Shariffudin Bin Md Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ana Binti Nazari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ana Binti Nazari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Atiqah Binti Ja'Afar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Atiqah Binti Ja'Afar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Fadzlan Bin Badrul Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Khairul Fahmi Bin Azizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Nur Saufi Bin Mohd Safian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Ikma Liyana Binti Hashiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nuraidah Shahirah Binti Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nuraidah Shahirah Binti Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Seri Mas Idayu Binti Su, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Seri Mas Idayu Binti Su, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Junaida Binti Mohd Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Wan Farehah Binti Wan Saberi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Fadila Zuraida Binti Mohd Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fadila Zuraida Binti Mohd Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fakhruddin Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fakhruddin Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fatin Amirah Binti Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fatin Amirah Binti Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Intan Shariena Binti Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Intan Shariena Binti Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Amir Bin Ahmad Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Amir Bin Ahmad Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammad Aniq Bin Zulkifly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Emir Bin Amzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Kamil Bin Sulaiman @ Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Izati Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norshuhana Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norsyafida Binti Bahudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norsyafida Binti Bahudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Izzati Binti Mhd Khatim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Izzati Binti Mhd Khatim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Ayuni Binti Mohamad Zain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shafina Binti Sabeli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shafina Binti Sabeli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Esah Binti Mustafa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Esah Binti Mustafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Rabiqah Binti Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Rabiqah Binti Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Nor Nadhia Bt Nor Azman Subramaniam, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Norazlinda Binti Amat Manis, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Norliza Binti Pipit, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Nur Hanifah A. Samad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Rumazah Binti Abdullah @ Salleh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Anis Arina Binti Ismail @ Awang Soh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Anis Arina Binti Ismail @ Awang Soh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Gretchen Lam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Gretchen Lam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Harris Bin Md Yunan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Harris Bin Md Yunan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Nadhirah Binti Nayan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Nadhirah Binti Nayan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Syafira Binti Mohamad Samsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Syafira Binti Mohamad Samsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Shahira Binti Mastas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Shahira Binti Mastas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Junaida Binti Mohd Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Sarah Binti Hamin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Sarah Binti Hamin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Wan Farehah Binti Wan Saberi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Adenan Bin Othman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Mohammad Siraj Munir Bin Muslaini, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Mohd Shahzuan Bin Ghazalan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Noor Faizah Binti Md. Yusof, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Shazulia Binti Sapingi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Siti Aminah Binti Sallehin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Alpino Susanto, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Saslizawati Binti Izam, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Siti Nurhani Datul Asikien Binti Suliman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Syarifah Hana Binti Syed Zubin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2012 Main Supervisor for Norazmi Bin Jumadi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Norzeha Binti Othman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Nur Faiezah Binti Ismail, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Rabi'Ah Binti Ahmad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Co-supervisor for Farahdilah Binti Sabidin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011

YearDescriptionLevel
2022 Auditor for juruaudit, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 - July 2024 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 KURSUS PENGURUSAN DOKUMEN MENGGUNAKAN MS TEAMS
UTHM / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
03/10/2022
2022 BENGKEL PENGINDEKSAN DAN PENARAFAN JURNAL (SCOPUS & WOS)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, PEJABAT PENDAFTAR
22/09/2022
2022 KURSUS AUDIT KUALITI DALAMAN ISO 9001:2015 (ONLINE TRAINING)
TOTAL ORGANISATION MANAGEMENT CONSULTING / online (Micrsoft Teams)
19/09/2022 - 20/09/2022
2022 JOM MICROSOFT TEAMS
UTHM / virtual
29/08/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN SELF REVIEW REPORT (SRR), FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR, FPTV
28/08/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN 7 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SIRI 2, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / Bilik Seminar dan Bilik Tutorial FPTV
24/08/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN 7 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / Bilik Seminar FPTV
08/08/2022
2022 KURSUS JURUAUDIT AKADEMIK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
01/08/2022
2022 BENGKEL TASKFORCE PEMURNIAN PROGRAM PASCA DAN INTEGRASI PROGRAM SARJANA MUDA BIL 1/2022
FPTV / BILIK PEMBELAJARAN MIKRO
27/07/2022
2022 KURSUS PEMANTAPAN KETUA JURUAUDIT ISO 9001:2015
UTHM / MICROSOFT TEAM
13/07/2022
2022 BICARA UNDANG-UNDANG SIRI 7 : BULI SIBER DAN KESANNYA KEPADA MANGSA
UTHM / APLIKASI ZOOM
22/06/2022
2022 PRA BENGKEL PEMURNIAN EDD (PBD) BIL.1/2022)
FPTV / BILIK SEMINAR FPTV
15/06/2022
2022 INFOGRAPHIC DESIGN & CREATION
UTHM / GOOGLE MEET
03/03/2022
2022 SEMINAR MENCIPTA KEBAHAGIAAN KERJAYA DAN KELUARGA BERSAMA USTAZ SYAMSUL DEBAT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN MQA-02 PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN (PBD) SIRI 1 FPTV
FPTV / BILIK SEMINAR FPTV
08/02/2022 - 10/02/2022
2021 KURSUS PEMBIKINAN VIDEO UNTUK AMALI ATAS TALIAN
UTHM / Atas Talian (Zoom)
02/12/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 KURSUS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) & CONSTRUCTIVE ALINGMENT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ONLINE
21/09/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 2
UTHM / GOOGLE MEET
14/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 KURSUS PENULISAN NCR EFEKTIF MS ISO 9001:2015
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / GOOGLE MEET
31/05/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 TAKLIMAT PENERBITAN MELALUI PEJABAT PENERBIT
FPTV / Platform Google Meet
27/04/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 WEBINAR PEDAGOGI & PENGAJARAN ONLINE
UTHM / SECARA ONLINE
07/03/2021
2021 SESI TAKLIMAT PROGRAM VIRTUAL PITCHING FOR SOCIAL IMPACT PROGRAMME (PITCH4SIP)
UTHM / APLIKASI ZOOM
01/03/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM MALAYSIA (MEDC2020)
UTHM / -
11/11/2020 - 12/11/2020
2020 BUILD WEBSITE FASTER WITH GOOGLE SITES
UTHM / PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL
08/10/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN SEM 1 2020/2021
UTHM / -
05/10/2020
2020 KURSUS ANCAMAN JENAYAH SIBER- REALITI ATAU FANTASI?
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
23/07/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : CHALLENGES AND PRACTICAL STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING IN TVET
UTHM / -
22/06/2020
2020 MAKE INTERACTIVE AND ENGAGING PRESENTATIONS FOR ONLINE TEACHING
UTHM / -
10/06/2020
2020 SESI PERKONGSIAN PENGALAMAN BEKAS PESAKIT COVID -19
UTHM / -
10/06/2020
2020 TAZKIRAH RAMADHAN ATAS TALIAN
UTHM / -
21/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 INTERNATIONAL WORKSHOP ON PROBLEM BASED LEARNING : A PRACTICAL JAPANESE APPROACH
UTHM / -
02/03/2020
2020 INTERNATIONAL TVET ACADEMIC AND RESEARCH CONFERENCE (ITARC) 2020
LAIN-LAIN / Politeknik Nilai Negeri sembilan
20/02/2020
2020 KURSUS KETUA JURUAUDIT MS ISO 9001:2015
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / DEWAN 3
09/02/2020 - 13/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020
2020 BENGKEL TOT MODUL MY FUTURE 2020
UTHM / DEWAN 1, UTHM
21/01/2020
2020 BENGKEL TOT MODUL MY FUTURE 2020
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN 1 UTHM
21/01/2020
2019 MAJLIS REFLEKSI PENCAPAIAN SKT 2019 FPTV
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN, FPTV
08/12/2019
2019 5TH INTL BARISTA CHAMPIONSHIP 2019
UTHM / DTMI, UTHM
26/11/2019
2019 KAMI HUSSEIN
UTHM / PUMAS
05/11/2019 - 07/11/2019
2019 KURSUS JURULATIH KERJAYA 2019
UTHM / UTHM
22/09/2019
2019 BENGKEL SEMAKAN OBE
UTHM / UTHM
04/09/2019
2019 BENGKEL SEMAKAN OBE
UTHM / UTHM
02/09/2019
2019 PEMANTAPAN PROFESIONALISME (IKHTISAS PENDIDIKAN)
UTHM / FPTV
16/07/2019 - 17/07/2019
2019 TEAMBUILDING JELEKIT 3.0/2019
UTHM / LANJUT BEACH AND GOLF RESORT ROMPIN PAHANG
27/06/2019 - 29/06/2019
2019 BENGKEL SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. MPRC. FKAAS.
UTHM / DEWAN 3, DTMI
09/04/2019
2019 SEMINAR INTERACTIVE LECTURE IN 21ST CENTURY LEARNING 2019
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI
14/03/2019
2019 KURSUS AUGMENTED REALITY (AR)
UTHM / UTHM
13/03/2019
2019 KURSUS ONLINE LEARNING SIRI 1/2019
UTHM / UTHM
10/03/2019
2019 2019 INTERNATIONAL RESEARCH WORKSHOP
UTHM / UTHM
18/02/2019 - 20/02/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
12/02/2019
2019 BENGKEL OBE FPTV SEMESTER 2 SESI 2018/2019
UTHM / UTHM
11/02/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP763 Pembangunan Aplikasi Interaktif Animasi Dua Dimensi (2D) Dalam Topik Fair Use Hak Cipta (Copyright) LY2021J05512 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP767 Pembangunan Video Animasi 2D Dalam Topik Etika & Masyarakat Hak Cipta (Copyright) LY2021J05516 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP765 Pembangunan Video Animasi 2D Bagi Topik Perlindungan Data Peribadi Hak Cipta (Copyright) LY2021J05514 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2017 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2017 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI

07-4564055