Jabatan Kemahiran Dan Profesional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
 
ENCIK HAFIZ BIN MOHD ZAINI

DV36 Penolong Pengajar

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK(PERHUBUNGAN) , POLITEKNIK PORT DICKSON (1998)
SC/MCE/SPM/SPVM , SEK MEN VOKASIONAL BATU PAHAT (1994)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Electrical and Electronic Engineering
Field of Specialization (KPT) : Digital and Analogue Electronics

DateDescription
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Cybernetics & Power Technology (CPT)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Cybernetics & Power Technology (CPT)
01/09/2015 - 31/08/2017 Ketua Makmal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik

YearDescriptionLevel
2024 Fundamental Of Electrical Technology [BBP10703], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Electrical And Electronic Technology [BNJ10903], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Electrical Laboratory Ii [BNR23502], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Multimedia Technology [BNF22202], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Occupational Safety And Health [BNR22502], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Committee Member for PROGRAM PERKONGSIAN DUA HALA SESEDARAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN PTSN-UTHM PAGOH, POLITEKNIK TUN SYED NASIR, Malaysia, December 2022 University
2022 Electrical Laboratory I [BNR13402], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Electrical Laboratory Ii [BNR23502], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Measurement And Instrumentation [BNR27302], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Occupational Safety And Health [BNR22502], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Electrical And Electronic Technology [BNJ10903], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Electrical Laboratory I [BNR13402], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Electrical Laboratory Ii [BNR23502], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Multimedia Technology [BNF22202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Occupational Safety And Health [BNR22502], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Electrical And Electronic Technology [BNJ10903], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electrical Laboratory I [BNR13402], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electrical Laboratory I [BNR13402], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electrical Laboratory Ii [BNR23502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electrical Principles Laboratory [BNR10402], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Occupational Safety And Health [BNR22502], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Power System Fundamental [BNE22203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Electrical And Electronic Technology [BNJ10903], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Electrical Laboratory I [BNR13402], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Electrical Laboratory I [BNR13402], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Industrial Maintenance Technology [BND35801], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Occupational Safety And Health [BNR22502], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Electrical Laboratory I [BNR13402], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electrical Laboratory Ii [BNR23502], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Embedded System & Applications [BNF46103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Fibre Optic Technology [BNF43103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Multimedia Laboratory [BNR21602], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Network Technology [BNF32603], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Electrical Laboratory I [BNR13402], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electrical Laboratory Ii [BNR23502], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electrical Laboratory Ii [BNR23502], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Maintenance Laboratory [BND32502], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Electrical And Electronic Technology [BNJ10903], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical Laboratory I [BNR13402], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical Laboratory Ii [BNR23502], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical Laboratory Ii [BNR23502], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Electrical Laboratory Ii [BNR23501], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electrical Laboratory [BNR21202], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electrical Principles Laboratory [BNR10402], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Tennis [UQS12201], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Electric Circuits [BEL10103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electronics Engineering Laboratory 1 [BEE20801], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Medical Electronic Laboratory [BEU40601], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Medical Electronic Laboratory [BEU40601], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Tennis [UQS12201], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Tennis [UQS12201], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Electrical Engineering Laboratory Ii [BEF24201], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electronics Engineering Laboratory 1 [BEE20801], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electronics Engineering Laboratory Iii [BEE31001], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Practices [BEE10501], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Integrated Design Project I [BEE22002], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Medical Electronic Laboratory [BEU40601], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Tennis [UQS12201], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Electrical Engineering Laboratory Ii [BEF24201], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electronics Engineering Laboratory 1 [BEE20801], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electronics [DAE21303], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineering Practices [BEE10501], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Mechatronic Engineering Laboratory I [BEH20101], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Tennis [UQS12201], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Tennis [UQS12201], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Electrical Engineering Laboratory I [BEF23401], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Electronics Engineering Laboratory 1 [BEE20801], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Mechatronic Engineering Laboratory I [BEH20101], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Tennis [UQS12201], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University

CodeTitleDesignationEnd Date
U091 Simulation Study of Blood Flow Velocity in Vessel on 3D image for non- inavasive early diagnosis of Deep Vein Thrombosis (DVT) Ahli 31/03/2017

YearDescription
2022 Committee Member for WORKPLACE HIRARC PROGRAMME IN PTSN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022

YearDescriptionLevel
2022Committee Member for PENYELARAS KESELAMATAN PEKERJAAN / SAFETY LIASON OFFICER (SLO) FTK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January - December 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 SUSTAINABLE CONSTRUCTION INNOVATION COMPETITION 2023
UTHM / Ruang Legar Blok A, UTHM Kampus Pagoh
26/06/2023
2022 INDUSTRIAL TALK: THE FUTURE OF DRONE TECHNOLOGY
UTHM / DEWAN AUDITORIUM 1
24/11/2022
2022 INDUSTRIAL TALK: TOWARDS AUTOMATION IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 ERA
UTHM / DEWAN AUDITORIUM 1
24/11/2022
2022 PERKONGSIAN MAKLUMAT BIL 6/2022 : ADOBE ACROBAT
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UTHM / Google Meet (Online)
28/08/2022
2022 KURSUS PENGENALAN DAN PENGURUSAN JENTERA BERDAFTAR
UTHM / MICROSOFT TEAMS
15/02/2022
2021 KURSUS LANJUTAN PENJANAAN INFOGRAFIK BERKUALITI
UTHM / Atas Talian (Zoom)
24/11/2021
2021 KURSUS VIDEO ANIMASI MENGGUNAKAN MS POWERPOINT
UTHM / ATAS TALIAN
17/11/2021
2021 SEMINAR PEMATUHAN PERATURAN MAKMAL KEPADA PELAJAR FTK
UTHM / Secara atas talian
10/11/2021
2021 SEMINAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
UTHM / Zoom Online UTHM
23/09/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN WEBINAR DENGAN ZOOM
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
22/06/2021
2021 TAKLIMAT PEROLEHAN & PENGURUSAN BAHAN KIMIA
UTHM / Google Meet
11/03/2021
2021 SESI PERKONGSIAN PENGURUS BAHAN KIMIA FKAAB
UTHM / Secara Atas Talian - Google Meet
15/02/2021

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2019 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2009 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2002 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUITTHOUNIVERSITI