Jabatan Bahasa Inggeris dan Linguistik
Pusat Pengajian Bahasa
 
PUAN HAIRUNNISA BINTI IBRAHIM

DG41 Guru Bahasa

SARJANA PENDIDIKAN (TESL) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2019)
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TESL) , UNIVERSITI SELANGOR (2009)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Teaching and Learning
Field of Specialization (KPT) : Teaching and Learning

DateDescription
18/03/2021 - 17/03/2023 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Bahasa, Motivation & Communication

YearDescriptionLevel
2023 English For General Communication [UHB13102], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 English For Technical Purposes [UHB30102], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 English For Technical Purposes [UHB30102], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Essential Academic English [UHB20102], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for penstrukturan semula penawaran kursus baharu bahasa inggeris, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2022 Committee Member for AJK PEMERIKSA BAGI KURSUS ENGLISH FOR TECHNICAL PURPOSES SEMESTER 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 Committee Member for PASUKAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK KURSUS ENGLISH FOR TECHNICAL PURPOSES, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 Course Coordinator for PENYELARAS KURSUS SEMESTER 1 2022/2023 BAGI PROGRAM SARJANA MUDA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 English For Academic Survival [UHB10302], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 English For Occupational Purposes [UHB40102], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 English For Technical Purposes [UHB30102], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 English For Technical Purposes [UHB30102], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Essential Academic English [UHB20102], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 English For Technical Purposes [UHB30102], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 English For Technical Purposes [UHB30102], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Essential Academic English [UHB20102], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Essential Academic English [UHB20102], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Technical Writing [UWB20302], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 English For Academic Survival [UHB10302], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 English For Higher Education [UHB10100], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Essential Academic English [UHB20102], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Essential Academic English [UHB20102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 English For Higher Education (Aero) [UHB10200], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 English For Higher Education [UHB10100], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 English For Workplace [UHB30502], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 English For Academic Survival [UHB10302], Session 20172018 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Academic English [UWB10102], Session 20162017 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 English For Higher Education [UHB10100], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 English For Higher Education [UHB10100], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Essential Academic English [UHB20102], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Technical Communication Ii [UWB20502], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Academic English [UWB10102], Session 20152016 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Academic English [UWB10102], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 English For Higher Education [UHB10100], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Technical Communication 1 [UWB10402], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Technical Writing [UWB20302], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Academic English [UWB10102], Session 20142015 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Foundation English [UWB10100], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Foundation English [UWB10100], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Technical Communication 1 [UWB10402], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Technical Communication Ii [UWB20502], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Academic English [UWB10102], Session 20132014 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Foundation English [UWB10100], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Technical Communication 1 [UWB10402], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Technical Communication Ii [UWB20502], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Technical Communication 1 [UWB10402], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Technical Communication 1 [UWB10402], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Technical Communication Ii [UWB20502], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Academic English [UWB10102], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Effective Communication [UMB1052], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Effective Communication [UWB10202], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 English For Academic Purposes [UWB10101], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Technical Communication Ii [UMB1122], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Technical Communication Ii [UWB20502], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 English For Academic Purposes [UMB1011], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 English For Academic Purposes [UWB10101], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Technical Communication 1 [UWB10402], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Technical Communication Ii [UWB20502], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Technical Writing [UWB20302], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University

CodeTitleDesignationEnd Date
U919 Investigation Workplace Communication of The English Language Teachers' at Three Selected Public Universities in Malaysia Ahli 31/08/2019
C066 Analysis Of English Pronunciation Errors Among Undergraduates In Malaysia Ahli 30/06/2019

Journal
Sazuliana Sanif, Hazila Kadir@Shahar, Wan Nur Syazwani Wan Abd MAlik, Hairunnisa Ibrahim, Nadia Nur Afiqah, Siti Sarawati Johar, Berhanuddin Mohd Salleh, Noryani Neni Ahmad Jamain, Asliaty Atim
(2019) 'Pleasant' Or 'Tough' Communication At The University, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES, AKADEMIA BARU , 12, 19, ISSN:24621951

YearDescriptionLevel
2023Member for PROGRAM PLANET PROTECTORS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023Committee Member for program larian 30 tahun UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November - December 2023 University
2022Committee Member for KUMPULAN FOKUS "MOTIVATION & COMMUNICATION", Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 University
2022Head for PROGRAM SMART TOTAL ENGLISH PROGRAMME FOR STYDENTS (STEPS) 2.0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November - December 2022 University
2022Committee Member for AJK KELAB AMAL WACANA (KAWAN) PUSAT PENGAJIAN BAHASA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February - December 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 SEMINAR 'DO THIS, NOT THAT!: LEVERAGING COMMUNICATIONS TO MANAGE TRUST' OLEH PROFESOR ADJUNG PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI, ARAS 3, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
16/11/2023
2023 BENGKEL KLINIK PENERBITAN PUSAT PENGAJIAN BAHASA 2023
UTHM / BILIK SEMINAR PUSAT PENGAJIAN BAHASA
02/11/2023
2023 PROGRAM 'TEAMING WITH PASSION' DAN APRESIASI PUSAT PENGAJIAN BAHASA 2023
UTHM / DEWAN TERBUKA UTHM
26/10/2023
2023 BENGKEL PEMBINAAN SOALAN UJIAN, TUGASAN DAN RUBRIK PEMARKAHAN KURSUS BAHARU JABATAN BAHASA INGGERIS DAN LINGUISTIK BERSAMA PROFESOR ADJUNG PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / BILIK SEMINAR, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
20/09/2023
2023 BENGKEL PEMBINAAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS BAHARU JABATAN BAHASA INGGERIS DAN LINGUISTIK BERSAMA PROFESOR ADJUNG PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / BILIK SEMINAR, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
04/09/2023 - 05/09/2023
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI PPB BERSEMPENA RESEARCH WEEK 2023
UTHM / Webinar
17/08/2023
2023 SESI LAWATAN KERJA NAIB CANSELOR KE PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / BILIK SEMINAR PUSAT PENGAJIAN BAHASA
31/07/2023
2023 GST SERIES : BERSAMA PUSAT HUBUNGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT (ICRC)
UTHM / Bilik Seminar PPB, UTHM
13/07/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 JERAYAWARA TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) BERSAMA JAWATANKUASA TASKFORCE PROBLEM-BASED LEARNING KE PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / BILIK SEMINAR PUSAT PENGAJIAN BAHASA
13/04/2023
2023 MAJLIS KHATAM AL-QURAN CLS 2023 ANJURAN KELAB AMAL WACANA, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / BILIK SEMINAR PUSAT PENGAJIAN BAHASA
13/04/2023
2023 BENGKEL PEMBINAAN MODUL `ENGLISH DEVELOPMENT AND ENGAGEMENT?
UTHM / BILIK SEMINAR PUSAT PENGAJIAN BAHASA
07/03/2023
2023 BENGKEL PENDEDAHAN KEPADA CHATGPT
UTHM / Bilik Seminar, Pusat Pengajian Bahasa
06/03/2023
2023 BENGKEL KEDUA PENSTRUKTURAN SEMULA PENAWARAN KURSUS BAHASA INGGERIS DI PERINGKAT SARJANA MUDA DAN DIPLOMA
UTHM / Bilik Mesyuarat 1, Pusat Pengajian Bahasa
02/02/2023
2022 BENGKEL PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA HIBRID
UTHM / BLOK B6, BSA 1 DAN BSA 3
06/10/2022
2022 GST SERIES 6/2022 : BENGKEL MICROSOFT POWER POINT (FROM BEGINNER TO EXPERT) SIRI 2
UTHM / BILIK SEMINAR, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
05/10/2022
2022 MAJLIS PERASMIAN PENUTUP KARNIVAL SUKAN & REKREASI CLS 2022
UTHM / GALERI ILMU, UTHM
29/09/2022
2022 BENGKEL PENULISAN DAN PENERBITAN PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / BILIK SEMINAR, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
22/09/2022
2022 LAWATAN KERJA NAIB CANSELOR KE PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / BILIK SEMINAR, ARAS BAWAH, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
21/09/2022
2022 BENGKEL SEMAKAN DAN PEMURNIAN OBE
UTHM / BILIK SEMINAR DAN BILIK MESYUARAT 1, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
19/09/2022 - 20/09/2022
2022 GROW AND SHARE TOGETHER(GST) SERIES 3/2022 : LEARN QIGONG (5 ANIMALS EXERCISE) WITH ZHANG LAOSHI
UTHM / DATARAN PENYU, UTHM
29/08/2022
2022 BENGKEL PENJAJARAN CEFR DAN KEPERLUAN INDUSTRI DENGAN KURSUS-KURSUS BAHASA (PERINGKAT IJAZAH SARJANA MUDA) PUSAT PENGAJIAN BAHASA.
UTHM / KSL Hotel & Resort, Johor Bahru, Johor.
25/08/2022 - 27/08/2022
2022 TALK BY CLS ADJUNCT PROFESSOR 'ALIGNING LANGUAGE EDUCATION TO FULFIL THE INDUSTRIAL NEEDS'
UTHM / BILIK SEMINAR, ARAS BAWAH, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
30/06/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (PPB)
UTHM / Aplikasi Google Meet
23/06/2022
2022 MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA & APRESIASI PUSAT PENGAJIAN BAHASA TAHUN 2022 ANJURAN KELAB AMAL WACANA (KAWAN)
UTHM / DEWAN TERBUKA, UTHM
26/05/2022
2022 GROW AND SHARE TOGETHER(GST) SERIES 2/2022 : BENGKEL SUNTINGAN CANVA
UTHM / ZOOM
12/05/2022
2022 GST SERIES 1/2022 : TAKLIMAT PENULISAN, PENERBITAN ARTIKEL DAN LAPORAN PROGRAM
UTHM / GOOGLE MEET
07/04/2022
2021 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 8/2021 : TAKLIMAT PENGGUNAAN WORKSPACE UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
29/09/2021
2021 BENGKEL PEMURNIAN KURSUS ENGLISH FOR TECHNICAL PURPOSES UHB30102
UTHM / GOOGLE MEET
08/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 7/2021 : TAKLIMAT DAFTAR RISIKO
UTHM / GOOGLE MEET
18/08/2021
2021 WEBINAR ADVOCATING ADVERSARIES IN EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC : MULTI-PERSPECTIVAL APROACHES IN ENCHANCHING LEARNING & CREATING AWARENESS (SERIES 1)
UTHM / ZOOM
14/06/2021
2021 BENGKEL PENYEMAKAN RUBRIK PEMARKAHAN BAGI SEM.2 SESI 20/21 PP (DELL)
UTHM / BILIK SEMINAR, PPB
17/03/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN DAN PENYEMAKAN KERTAS SOALAN UJIAN SEM.2 SESI 20/21 PBB (DELL)
UTHM / BILIK SEMINAR, PPB
16/03/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN E-MODUL
UTHM / BILIK SEMINAR, PPB
09/03/2021
2021 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 1/2021 BASIC SIGN LANGUAGE 1
UTHM / PAUTAN GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 ROADSHOW DAN SESI LATIHAN PENGGUNAAN SISTEM ORKED PUSAT PENYELIDIKAN RMC, UTHM
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, PPB
14/01/2021
2020 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN KENAIKAN PANGKAT GURU BAHASA SIRI II
UTHM / -
07/10/2020
2020 BENGKEL LATIHAN PENYEDIAAN AWAL P&P SEMESTER 1 2020/2021
UTHM / -
06/10/2020
2020 WEBINAR ON LANGUAGE EDUCATION SERIES 1
UTHM / -
17/09/2020
2020 BENGKEL PEMBANGUNAN SOALAN PENILAIAN, SOALAN UJIAN, SERTA RUBRIK PEMARKAHAN KURSUS BAHASA INGGERIS
UTHM / -
17/08/2020 - 18/08/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN RANCANGAN PENGAJARAN DAN PENYEDIAAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA ONLINE
UTHM / -
12/08/2020 - 13/08/2020
2020 MARKING MADE EASY (BEGINNER)
UTHM / -
15/06/2020
2020 TAKLIMAT RESEARCH GRANTS AND PUBLICATION OPPORTUNITIES 2020
UTHM / BILIK SEMINAR PPB
09/01/2020

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2021 ANUGERAH JASA BAKTIUTHMUNIVERSITI