Jabatan Pendidikan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
 
  CB
Dr. SITI HAJAR BINTI ZAKARIAH

DS51 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN HOTEL , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2020)
SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2013)
SARJANA MUDA PENGURUSAN HOTEL , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2008)
DIPLOMA PERKHIDMATAN MAKANAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2006)
SC/MCE/SPM/SPVM , SMK TEKNIK BUKIT PIATU (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) : Other Social Sciences n.e.c.
Field of Specialization (KPT) : Other Social Sciences n.e.c.

DateDescription
01/01/2024 - 31/12/2025 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Catering and Hospitality (HOSPITALITY)
01/01/2024 - 31/12/2025 Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Catering and Hospitality (HOSPITALITY)

YearDescriptionRoleLevel
2021 - 2022Tourism Educators Association of Malaysia (TEAM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Bakery And Pastry Skills [BBK27503], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Tourism And Hospitality Training Management [BBP37603], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Adjunct Professor for Profesor Adjung di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia 2023, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia, October 2023 International
2023 Assessor / Reviewer for Penilai bagi Kertas Peperiksaan Akhir Semester II, 2022 2023, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2023 Assessor / Reviewer for Penilai kertas Soalan peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2023/2024,FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 Bakery And Pastry Professional [BBK37703], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Bakery And Pastry Professional [BBK37703], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Bakery And Pastry Skills [BBK27503], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Chairperson of VIVA for Pengerusi Penilai bagi penilaian kertas cadangan penyelidikan pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional, FPTV Bil 3/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Chairperson of VIVA for Pengerusi Peperiksaan Lisan bagi Disertasi II Pelajar Doktor Pendidikan (PBD) FPTV Semester 1 Sesi 2023 2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 Course Coordinator for Penyelaras Kursus BBK37703, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Course Coordinator for Penyelaras Kursus untuk Semester 1 2023 2024 Program Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 Culinary Arts Professional [BBK37603], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai bagi Penilaian Disertasi 1 Pelajar Doktor Pendidikan, fptv Bil 1/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2023 Hospitalitiy Professional Development [BBP17503], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus BBK37703 dan BBK37603, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus Untuk Semester 1 2023 2024 program Sarjana Muda , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 Member for bengkel pemurnian program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Katering, FPTV (SIRI 4), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023 Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia Projek Sarjana Muda 1, Sem 2 2022 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023 University
2023 Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia Utama Projek Sarjana 2 (MBE22804) Program Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 1 2023 2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia program Latihan Mengajar Semester 1 Sesi 2023/2024 FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 Supervisor for Penyelia Latihan Industri Pelajar Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023 Supervisor for Penyelia Projek Sarjana Muda 2 (BBP40204) projek Sarjana MUda Pendidikan Vokasional Semester 1, 2023/2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 Supervisor for Penyelia Utama Projek Sarjana 1 (MBE12302) program Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Sem 1 2023/2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2022 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Sidang penilaian PSM 1 (BBP40102) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester 1 Sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Assessor / Reviewer for Panel Penilai bagi Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan Pelajar Doktor Falsafah FPTV, Bil 1.2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Bakery & Confectionary Ii [BBK37203], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Bakery And Pastry Professional [BBK37703], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Bakery And Pastry Professional [BBK37703], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Bakery And Pastry Skills [BBK27503], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Bakery And Pastry Skills [BBK27503], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kursus untuk Semester II Sesi 20212022 Program Sarjana Muda/ Diploma, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Pembentang FYP 2 bagi Sarjana Muda Pengajian Teknologi , FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus Semester II Sesi 2021/2022 Program Sarjana Muda/Diploma, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Member for Bengkel Pembangunan Silibus bersama McDonalds bagi sarjana muda industri perkhidmatan makanan dengan kepujian, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Member for Pelantikan sebagai Penggubal/Penyelaras Silibus Pemurnian Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Katering) dengan Kepujian , FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Module Developer for Pembangun Massive Open Online Course (MOOC) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022 Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia Projek Sarjana Muda II, bagi program ISMPV, Sem 1 Sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2021 Bakery & Confectionary Ii [BBK37203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bakery And Pastry Professional [BBK37703], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bakery And Pastry Skills [BBK27503], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bakery And Pastry Skills [BBK27503], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Catering Project [BBK47503], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Committee Coordinator for Penyelaras Jadual Waktu , FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021 University
2021 Course Coordinator for Penyelaras Kursus Semester 1 20212022 Program Sarjana Muda /Diploma, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 University
2021 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus untuk Semester 1 2021/2022 program sarjana muda/diploma, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 University
2021 Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia Projek Sarjana Muda 1 (BBP40102) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021 University
2021 Research Methodology In Tve [BBP30403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Supervisor for Penyelia Projek Sarjana Muda 2 (BBP 40204) bagi program sarjana muda pendidikan vokasional Semester 1 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 University
2020 Academic Program Advisor for Penasihat Akademik dan Kerjaya Pelajar Sarjana Teknologi (Perkhidmatan Makanan)/ BBS) Semester 1 2021/2022, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Malaysia, September2020 University
2020 Creativity And Innovative In Tve [BBP10502], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Hospitalitiy Professional Development [BBP17503], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Tourism And Hospitality Training Management [BBP37603], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2013 Educational Technology [BBD20202], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Sanitation & Food Safety [BBP17403], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q024 Inovasi Mi Kolok Segera Ahli 31/10/2023
Q025 Pengetahuan dan Sikap Pengusaha Makanan terhadap Pengurusan Sisa Makanan sebagai Baja Kompos Ketua 31/10/2023
H955 The Development and Innovation of Pickled Based on Averrhoa Belimbi Ahli 30/06/2023
H958 THE DEVELOPMENT OF ENERGY JELLY BASED ON LOCAL FRUITS INNOVATION PRODUCT Ahli 30/06/2023

Book Chapters
LISA MARIAM SYAWAL BINTI ISMAIL, HAIRUDDIN BIN HARUN, TENGKU NOR ASYKIN BINTI TENGKU HAMZAH
(2023) Development Of The Western Popular Sauce, Food Innovation In Catering & Hospitality Research (Fichr), UTHM , 18, ISBN:9786297566931
Siti Hajar Zakariah, Mohd Sahil Shaari
(2023) Entrepreneurship As An Alternative Career Among Catering Students, Uthm, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) Siri 1/2023, UTHM , 150, ISBN:9786297566856
SITI HAJAR ZAKARIAH, NOR AZIAH AHMAD, NUR AINAA FARHANA ANUAR
(2023) The Development Of Happy Cooking Box, Food Innovation In Catering & Hospitality Research (Fichr) , UTHM , 61, ISBN:9786297566931
NOR AZIAH AHMAD, SITI HAJAR ZAKARIAH, MUHAMMAD DARWIS AHMAD NASIRDDIN
(2023) The Development Of Torch Ginger Cube, Food Innovation In Catering & Hospitality Research (Fichr) , UTHM , 39, ISBN:9786297566931
Mohd Bekri Rahim, Muhammad Nazirul Mudin Yusof, Faizal Amir Nur Yunus, Khairul Fahmi Ali, Siti Hajar Zakariah, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2021) Fresh Warmer Store, Pembangunan Produk Penyejukbekuan Dan Penyaman Udara Siri 2, UTHM , 14, ISBN:9789672817291
Hairuddin Harun, Lisa Mariam Syawal Ismail, NUr Azrin Ismail
(2021) Implementation Of Enterprenuerial Skills Among Fptv Catering Students, Catering & Hospitality Research: Series 1, UTHM , 76, ISBN:9789672975960
Hairuddin Harun, Muhammad Azri Hadi Mohd Nasruddin
(2021) Level Of Knowledge And Awareness Of Catering Students At Uthm Towards G6pd, Catering And Hospitality Research: Series 1, UTHM , 57, ISBN:9789672975960
Siti Hajar Zakariah, Nor Aziah Ahmad, Nurdiyana Md Sabron
(2021) Perception And Acceptance Of Traditional Bugis Foods In Parit Raja, Catering & Hospitality Research (Chr). Series 1 , UTHM , 67, ISBN:9789672975960
Hairuddin Harun, Nurul Syahirah Mohd Zaini
(2021) Perception On Desa Melayu Apartment Society Towards Johor Food Heritage, Catering &Hospitality Research: Series 1, UTHM , 109, ISBN:9789672975960
General Publications
Siti Hajar Zakariah, Nor Anis Intan Aqiah Tukiran, Lisa Mariam Syawal Ismail & Nor Aziah Ahmad
(2023) Modul Kursus Pendek Topik: Kek, UTHM , 1, ISBN:-
Nor Aziah Ahmad, Siti Nur Sarini Mohamad Sukeri, Nor Anis Intan Aqiah Tukiran , Siti Hajar Zakariah , Lisa Marian Syawal Ismail, Hairuddin Harun, Tan King Hiyang
(2021) Modul P & P : Food Safety And Sanitation Management, UTHM , 1, ISBN:-
Tan King Hiyang, Thevamalar A/P Nadarajah, Nor Aziah Ahmad, Siti Hajar Zakariah, Lisa Mariam Syawal Ismail, Nor Anis Intan Aqiah Tukiran & Hairuddin Harun
(2021) Modul P&P: Modul Ukiran Buah Dan Sayur, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Siti Hajar Zakariah, Nur Farhana Abd Razak, Lisa Mariam Syawal Ismail, Nor Anis Intan Aqiah Tukiran & Nor Aziah Ahmad
(2023) Awareness Level On Fast Food Selection Factors Among Catering Students, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 3, 99, ISSN:22897410
Liu Shu, Siti Hajar Zakariah, Zu Yanbin, Chen Ka, Nornashima Md Ali, Sukardi
(2023) The Establishment Of Career Development And Employment Guidance Course Evaluation System Based On Cipp Model, JOURNAL OF TECHNOLOGY AND HUMANITIES, KOLEJ KOMUNITI SUNGAI SIPUT , 5, 41, ISSN:28054431
Khairul Anuar Abdul Rahman, Mohd Zulfadli Rozali, Norazrena Abu Samah, Mazlan Abu Bakar, Nor Aziah Ahmad, Debie Devisser Gerijih, Siti Hajar Zakariah
(2022) Conceptual Model Of Video Learning Based On Project-Oriented Problem-Based Learning And Competency-Based Education For Technical And Vocational Education, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 6, 38, ISSN:22298932
Nurul Afiqah Ahmad Zabidi, Siti Hajar Zakariah, Khairul Anuar Abdul Rahman, Nor Aziah Ahmad, Nor Anis Intan Aqiah Tukiran & Lisa Mariam Syawal Ismail
(2022) Factors Of Positive Emotion Among Catering Students At Uthm During Covid-19 Pandemic, JOURNAL OF TECHNOLOGY AND HUMANITIES, JOURNAL OF TECHNOLOGY AND HUMANITIES , 8, 1, ISSN:28054431
Siti Hajar Zakariah, Fadzilah Mohd Shariff, Nor Aziah Ahmad, Nor Anis Intan Aqiah Tukiran & Lisa Mariam Syawal Ismail
(2022) Practices Of Entrepreneurial Orientation Among Food And Beverages Department In Malaysia: Gender Perspectives, ANP JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, ANP JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (ANPJSSH) , 3, 1, ISSN:27858863
Suhaizal Hashim, Siti Hajar Zakariah, Fatin Afiqah Taufek, Nurul Nadwa Zulkifli, Noor Hidayah Che Lah, Dewi Eka Murniati
(2021) An Observation On Implementation Of Classroom Assessment In Technical And Vocational Education And Training (Tvet) Subject Area, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 10, 190, ISSN:22298932
Zakariah, S. H., Sahak, A. A. M, Anuar, N. A & Rahman, A. W. A
(2021) Catering Students Acceptance Towards The Use Of Smartphone Application In Food Presentation, RESEARCH AND INNOVATION IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 2, 232, ISSN:27858138
Lisa Mariam Syawal Ismail , Nor Anis Intan Aqiah Tukiran , Siti Hajar Zakariah , Nor Aziah Ahmad
(2021) Perception Of Local Tourists Towards Safety Practices In Malacca City, JOURNAL OF TOURISM, HOSPITALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT (JTHEM), GAE (GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE , 12, 332, ISSN:00128178
Adibah Aishah Md Sahak, Abdul Wafi Abdul Rahman, Mohd Akmal Rohiat, Raden Mohd Farhan Helmi Raden Ismail, Nur Diyana Mohd Yazid, Siti Hajar Zakariah. Siti Nur Shafiqa Aminuddin
(2021) Students Acceptance Towards Kahoot Application In Mastering Culinary Terminology, JURNAL PENDIDIKAN TEKNOLGI DAN KEJURUAN, FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA , 5, 1, ISSN:08544735
Nor Anis Intan Aqiah Tukiran, Nor Aziah Ahmad, Lisa Mariam Syawal Ismail, Siti Hajar Zakariah & Hairuddin Harun
(2021) The Main Factors Affecting The Selection Of Courses Related To Food Services Among Male Students In Vocational Colleges, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS (OJ-TP), UTHM , 9, 68, ISSN:22897410
Media Digital
AHMAD IKMAL HADI MOHD AFFANDI, NOR AZIAH AHMAD, NOR ANIS INTAN AQIAH TUKIRAN, SITI HAJAR ZAKARIAH, AFIF NAIM ABD RANI, LISA MARIAM SYAWAL ISMAIL
(2024) Lily Flower Napkin Folding, UTHM , ISBN:-
LISA MARIAM, SYAWAL BINTI ISMAIL
(2021) 12 Basic Steps In Restaurant Service, YOUTUBE , ISBN:-
Siti Hajar Zakariah, Lisa Mariam Syawal Ismail, Nor Aziah Ahmad & Nor Anis Intan Aqiah Tukiran
(2021) How To Assemble Victoria Sandwich Cake, UTHM , ISBN:-
Siti Hajar Zakariah
(2021) Practical 1: Yeast Product. Produce Donut And Its Variations, UTHM , ISBN:-
Nor Anis Intan Aqiah Tukiran, Nor Aziah Ahmad, Lisa Mariam Syawal Ismail, Siti Hajar Zakariah
(2021) The Distracted Guest, Youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Siti Hajar Zakariah, Fazrulniezam Qasmin Abu Kasim
(2023) Awareness Of Food Handlers On Food Packaging Safety During Business In Taman Puterajaya Telipok Ria, Kota Kinabalu. , UTHM , 102, ISBN:27858138
Siti Hajar Zakariah
(2022) Relationship Of Self-Regulated Online Learning And Mental Health Among Students Of Faculty Technical And Vocational Education, University Tun Hussein Onn Malaysia During Pandemic Covid-19, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA , 355, ISBN:29484413
Siti Hajar Zakariah, Elfanny Joseph, Lisa Mariam Syawal Ismail, Nor Aziah Ahmad, Nor Anis Intan Aqiah Tukiran, Nurhayati Baharudin
(2022) Vocational Skill Training And Generic Skill Of Students With Special Needs In Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Indahpura, Johor, UTHM , 40, ISBN:27858138
Nor Aziah Ahmad1*, Siti Nur Sarini Mohamad Sukeri, Nor Anis Intan Aqiah Tukiran, Siti Hajar Zakariah, Lisa Marian Syawal Ismail, Hairuddin Harun, Adibah Aishah Md Sahak, Abdul Wafi Abdul Rahman
(2021) Development Of Food Safety Module And Sanitation Management, UTHM , 140, ISBN:0000 0000
Lisa Mariam Syawal Ismail, Siti Hajar Zakariah, Nor Anis Intan AqiahTukiran, Adibah Aishah Md Sahak , Ainina Mastura Husin
(2021) Food Handlers Perception On Food Handling Course, UTHM , 174, ISBN:27858138
Nurul Widayu Abdul Razak, Nor Aziah Ahmad, Nor Anis Intan Aqiah Tukiran, Siti Hajar Zakariah, Lisa Mariam Syawal Ismail, Hairuddin Harun, dan Tan King Hiyang
(2021) Gender Differences In Communication Skills Among Hospitality Students In Polytechnic, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 382, ISBN:9783161484100
Nor Anis Intan Aqiah Tukiran, Nor Aziah Ahmad, Siti Hajar Zakariah, & Lisa Mariam Syawal
(2021) Halal Multipurpose Apple Powder, UTHM , 335, ISBN:9789672616504
Zakariah, S. H.
(2021) Level Of Rediness Among Catering Students To Venture Career In Culinary Field, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 63, ISBN:9783161484100
Adibah Aishah Binti Md Sahak,Abdul Wafi Bin Abdul Rahman, Siti Hajar Binti Zakariah, Lisa Mariam Syawal Binti Ismail,Hairuddin Bin Harun, Nurul Aimuni Binti Mat Ismail
(2020) The Use Of Smartphone Applications On Tvet Students' Understanding Of Plating Activities For Culinary Students, UNIVERSITI UTARA MALAYSIA , 12, ISBN:9789387844322
Hairuddin Bin Harun, Noorazman Abd Samad, Siti Hajar Zakariah, and Razali Hassan
(2013) Teacher'S Workloads Influence The Usage Of Technology, UTM , 1, ISBN:00000000

YearDescriptionLevel
2023Speaker for Kursus TVET Komuniti Majlis Agama Islam Negeri Johor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 State
2023 - 2024 Committee Coordinator for Penyelaras Jadual Waktu Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Reviewing for online journal for TVET practitioner (Volume 8, Issue 2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023Assessor / Reviewer for Article Reviewer for Research and Innovation in Technical and Vocational Education and Training, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Article Reviewer for Research and Innovation in Technical and Vocational education and training, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 University
2023Assistant Chairperson of VIVA for Pembantu Pengerusi Viva Voce - Doctor of Philosophy in Technical and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 University

YearDescription
2024 Co-Supervisor for Ahmad Dharabi Bin Mohd Amir Najib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Co-Supervisor for Mohamad Fazrin Bin Azmar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Azlin Izzaty Binti Bolhaji, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nurhanisah Binti Mohd Fadil, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nurshuhada Aliyyah Jefri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nurul Haliza Binti Hashim, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Puteri Zafierah Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Sarah Ariffa Binti Mohd Shariffudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Siti Nurmadinah Binti Mohamed Nor, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Syarafina Solehah Binti Salehuddin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur Ainaa Syifaa Binti Annuar, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur Alya Syafiqah Binti Roymi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur Aqilah Balqis Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur Syazwani Binti Samsun, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Shahrina Hani Binti Tajuddin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir PSM II, ISMPV Sem 1 2022 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Sidang Penilaian PSM II, ISMPV Sem II Sesi 2022 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel penilai Sidang penilaian akhir PSM II, ISMPV Semester II 2022 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for Reviewer Article for Research and Innovation in technical and Vocational Education and Training , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Ketua Panel Sidang Penilaian Akhir Projek sarjana 1, MBV, sem 2 Sesi 2022 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Examiner for Aziatul Amira Binti Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Aziatul Amira Binti Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Charicca Anak Javlin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Charicca Anak Javlin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Emylia Namirah Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Emylia Namirah Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Fatin Atirah Binti Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Fatin Atirah Binti Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Gan Cai Yuen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Gan Cai Yuen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Iffah Hazwani Binti Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Iffah Hazwani Binti Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nik Nor Aishah Binti Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nik Nor Aishah Binti Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Aina Aziefah Binti Mohd Azizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Aina Aziefah Binti Mohd Azizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Izatulfitri Binti Rahbi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Izatulfitri Binti Rahbi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Zaidah Binti Mohd Zaki, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Zaidah Binti Mohd Zaki, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurhanisah Binti Mohd Fadil, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurshuhada Aliyyah Jefri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Haliza Binti Hashim, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Izzah Shafiqah Binti Asmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Noor Izzati Binti Mohd Zulkefly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Noor Izzati Binti Mohd Zulkefly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Nurmadinah Binti Mohamed Nor, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Nurmadinah Binti Mohamed Nor, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Syarafina Solehah Binti Salehuddin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wan Muhammad Zulhusni Bin Wan Suhaili, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wan Muhammad Zulhusni Bin Wan Suhaili, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Afifah Binti Khairuddin, Opero Hotel Southkey, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Amirah Amani Binti Misuan @ Miswan, Bayu Balau Beach Resort, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Anis Najihah Binti Safhudin, Hard Rock Hotel Desaru Coast, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Shafiqa Fatehah Binti Zaini, Me┬┐Nate Steak Hub Johor Bahru, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurin Adriana Binti Azahari, Opero Hotel Southkey, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurul Nabila Bt Ramli, Kpj Bandar Dato' Onn Specialist Hospital , 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Saiyidah Syasya Aliah Binti Ahmad Sallehudin, Renaissance Johor Bahru Hotel, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Siti Sarah Binti Gahnehman, Ambrosia Bakery, 2023
2023 Main Supervisor for Nur Syazwani Binti Samsun, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Shahrina Hani Binti Tajuddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia Latihan Mengajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Alleyrikah Joning, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Alleyrikah Joning, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Karmilawati, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Karmilawati, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhamad Danial Arif Bin Roszaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhamad Danial Arif Bin Roszaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Akramin Bin Muhamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Akramin Bin Muhamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Idlan Bin Danial, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Syazwani Binti Samsun, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Hamizatul Elmi Binti Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Hamizatul Elmi Binti Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Penyelia Postgraduate Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Penyelia Projek Sarjana Muda 1 (BBP 40102) ISMPV Semester II Sesi 2022 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Penyelia Utama Projek Sarjana 1 (MBE12302) MBV Sem2 sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Supervisor for Penyeliaan Postgraduate Master, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Rio Setyayudha Lore, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Rio Setyayudha Lore, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Sherlyn Derom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Sherlyn Derom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Sidang Penilaian Projek Sarjana Muda II (BBP 40204) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknikal dan Vokasional Semester 1 Sesi 20212022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Assessor / Reviewer for Penilai Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester II Sesi 20212022, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022
2022 Assessor / Reviewer for REVIEWER 8th WORLD CONFERENCE ON TECHNICAL & VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING 2022 (WoCTVET 2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022
2022 Committee Member for Majlis Perasmian Pemerkasaan TVET dan Kerjasama Strategik UTHM-Industri, Fakulti Pendidkan Teknikal dan Vokasional, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022
2022 Committee Member for Scopus Publication Committee 8th World Conference on Technical & Vocational Education & Training 2022 (WocTVET 2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai Seminar Pembentangan Projek Sarjana (PS) Semester 2 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana 1 (MBE12302) Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 2 Sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Examiner for Ainur Asyiqin Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amirul Shahadam Bin Suhasmadi, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amirul Shahadam Bin Suhasmadi, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Deidre Marchella Denson, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Deidre Marchella Denson, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Junedah Binti Osman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Maslina Binti Nantang, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Maslina Binti Nantang, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hakim Bin Abd Ghapar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hakim Bin Abd Ghapar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hamiz Izuddin Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Azlina Shahira Binti Mohamad Nazir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Azlina Shahira Binti Mohamad Nazir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fatin Zulaikha Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fatin Zulaikha Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Husnina Binti Abdul Gahni @ Abdul Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Shahira Binti Mohd Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Shahira Binti Mohd Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurin Adriana Binti Azahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurin Adriana Binti Azahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Hasyinah Binti Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Hasyinah Binti Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Izzah Shafiqah Binti Asmat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Saiyidah Syasya Aliah Binti Ahmad Sallehudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Saiyidah Syasya Aliah Binti Ahmad Sallehudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Umi Alwanie Binti Jalil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Nur Ainaa Syifaa Binti Annuar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Rio Setyayudha Lore, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Moderator for Moderator Program Latihan Mengajar Semester 2 2021/2022, , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022
2022 Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia Program Latihan Mengajar Semester 1 Sesi 2022/2023, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia Program Latihan Mengajar Semseter 2 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022
2022 Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia Projek Sarjana Muda 1 (BBP40102) bagi Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Sem II 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2022 Supervisor for Mohamad Ridhwan Bin Mohd Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohamad Ridhwan Bin Mohd Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Ayunnie Najwa Binti Mohd Yunan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Ayunnie Najwa Binti Mohd Yunan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Danisyah Binti Rosdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Najwa Atirah Binti Kamaludin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Najwa Atirah Binti Kamaludin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Izzati Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Izzati Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Penyelia Projek Sarjana MUda II (BBP40204) Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Semester II 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022
2022 Supervisor for Penyelia Utama Pelajar Doktor Pendidikan Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022
2022 Supervisor for Penyelia Utama Projek Sarjana 1 (MBE12302) Program Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Sem 2 Sesi 20212022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022
2022 Supervisor for Siti Aisyah Binti Baharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Adlin Munira Binti Mohd Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Amsyar Bin Riffin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ainur Asyiqin Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amira Raihana Binti Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amira Raihana Binti Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dayang Nor Filzah Binti Abang Madehi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dayang Nor Filzah Binti Abang Madehi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Husna Farhanis Bt Husaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Husna Farhanis Bt Husaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Johnny Kiung Teck Weng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Junedah Binti Osman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Izzat Afiq Bin Kamalrulbakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Izzat Afiq Bin Kamalrulbakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd. Khairie Azizi Bin Jesfin Agang @ Mohd Saiful, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Darwis Bin Ahmat Nasirddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Darwis Bin Ahmat Nasirddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hamiz Izuddin Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Ain Nazirah Binti Shukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Aliessa Binti Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Amirah Binti Mat Jusoh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Asymal Yumni Binti Mohd Nasir, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Farhanah Bt Mohd Yusoff, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Husnina Binti Abdul Gahni @ Abdul Ghani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurhidaayah Binti Mohammad Sukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurhidaayah Binti Mohammad Sukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ray Raydhem Radani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ray Raydhem Radani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syamimi Binti Mohammad Shaffiq, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syamimi Binti Mohammad Shaffiq, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Terancy Barajing Anak Demin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Umi Alwanie Binti Jalil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wan Mahasin Binti Wan Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wan Mahasin Binti Wan Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Nur Najwa Atirah Binti Kamaludin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Elfanny Joseph, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Fazrulniezam Qasmin Bin Abu Kasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Khairunnisa Binti Mohd Sabeli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Farhan Afnan Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Farhan Afnan Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Sahil Bin Shaari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Sahil Bin Shaari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Danisyah Binti Rosdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Fardyana Binti Jumadi, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Farrahana Binti Ab Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Afiqah Binti Ahmad Zabidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Afiqah Binti Ahmad Zabidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Penyelia Latihan Industri pelajar Program Sarjana Muda pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021
2021 Supervisor for Siti Aisyah Binti Baharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Adlin Munira Binti Mohd Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Johnny Kiung Teck Weng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd. Khairie Azizi Bin Jesfin Agang @ Mohd Saiful, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Ain Nazirah Binti Shukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Aliessa Binti Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Amirah Binti Mat Jusoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Terancy Barajing Anak Demin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Nur Fardyana Binti Jumadi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Elfanny Joseph, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Fazrulniezam Qasmin Bin Abu Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Khairunnisa Binti Mohd Sabeli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Farrahana Binti Ab Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020

YearDescriptionLevel
2023Head for Knowledge Transfer Program; Decorate Doughnut with Fun, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 University
2023Invited Lecturer for pegawai pengiring knowledge transfer programme; Baking is my superpower, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023, December 2023 University
2023Committee Member for Ahli Jawatankuasa Taskforce Mobiliti Inbound Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023, July - October 2023 University
2023Invited Lecturer for Pensyarah Jemputan ke Majlis Penutup Kem Motivasi (KEMTIVAS) , Kolej Vokasional Pagoh, Jalan Renchong - Gombang, Pagoh, Muar Johor. , Malaysia, November 2023, November 2023 University
2023Committee Member for Ahli Jawatankuasa Program kepenggunaan Komuniti: Hentikan Ketiadaan Makanan (Food Loss) dan Pembaziran Makanan (Food Waste) Anjuran Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM dengan kerjasama Persatuan Ekonomi Penggunaan dan Keluarga Malaysia (MACFEA) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023, February 2023 University
2023Committee Member for Ahli Jawatankuasa bagi Regional Program CPSC-UTHM, Institut Penyelidikan dan Latihan Vokasional Malaysia (MyRIVET), Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia (MyRIVET), Malaysia, October 2023, October 2023 National
2023 - 2024 Committee Member for Ketua AJK Jamuan (UTHM) bagi Seminar Pendidikan Johor kali ke-3 (SPJ III), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023, September 2023 - February 2024 University
2023Facilitator for Fasilitator Kursus TVET Komuniti Majlis Agama Islam Negeri Johor, Pusat Kepimpinan dan Kompetensi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023, September 2023 State
2023Head for Knowledge Transfer Program;Let's Bake and Deco Together , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 University
2023Invited Lecturer for Pegawai Pengiring Knowledge Transfer Programme: baking is my superpower. Series 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023, December 2023 University
2023 - 2024 Committee Member for Penerima Aset Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023, August 2023 - December 2024 University
2022Facilitator for WORKSHOPS FACILITATOR ?EDUCATING LEARNERS IN TVET HOSPITALITY?, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022, December 2022 International
2022Assistant Chairperson of VIVA for Appointment as Assistant Chairperson of An oral examination, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 University
2022 - 2024 Member for Committee Member For Tourism Educators Association of Malaysia , Tourism Educators Association of Malaysia (TEAM), Malaysia, July 2022, July 2022 - September 2024 National
2021 for Transfer Knowledge Programme " Basic Canva Workshop" , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021, November 2021 University
2021 for Knowledge Transfer Programme "Bengkel Pembuatan Choux Pastry" , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021, November 2021 University
2021Assistant Chairperson of VIVA for APPOINTMENT AS CHAIRPERSON?S ASSISTANT OF AN ORAL EXAMINATION, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2021, September 2021 University
2021 - 2022 Head for Pelantikan Ketua Kumpulan Fokus - KATERING & HOSPITALITY (HOSPITALITY) FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2021, February 2021 - November 2022 University
2020 - 2022 Member for Penolong Penyelaras jadual Waktu , Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2020, July 2020 - June 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 KURSUS VIDEO PNP LULUS SMPU
UTHM / ZOOM MEETING
04/06/2024
2024 KURSUS DESKTOP VIDEO EDITING
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN, PEJABAT PENDAFTAR
14/05/2024
2024 KURSUS MOBILE VIDEO EDITING
UTHM / MAKMAL INFINITI, BLOK B1, CVL
30/04/2024
2024 PROGRAM JERAYAWARA ECLAIM
PEJABAT BENDAHARI, UTHM / ONLINE
01/04/2024
2024 PENGENALAN KEPADA PENULISAN AKADEMIK DAN KAEDAH PENULISAN BIBLIOMETRIC (MYCITE/SCOPUS/WOS)
UTHM / Secara Atas Talian (Zoom)
26/03/2024
2024 JERAYAWARA AMALAN PEMBELAJARAN TERADUN
UTHM / ATAS TALIAN (Ms TEAMS)
14/03/2024
2024 SEMINAR PENDIDIKAN JOHOR KALI KE - 3 (SPJ III)
FPTV / Dewan Seri Budiman, Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn (IPGKTHO).
06/02/2024
2023 BENGKEL SEMAKAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / Bilik Mesyuarat Eksekutif, BME FPTV
22/10/2023 - 25/10/2023
2023 KURSUS PENGURUSAN EMOSI DALAM KERJAYA DAN KELUARGA
UTHM / BIG STAGE, ARAS 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH (PTTA), UTHM
15/10/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBINAAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN UJIAN
FPTV / Bilik Seminar FPTV
26/09/2023 - 27/09/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN DOKUMEN OBE
FPTV / BILIK SEMINAR FPTV
25/09/2023
2023 BENGKEL PECUTAN MOOC & MICRO CREDENTIAL
UTHM / Bilik Jamuan, Aras 5, PTTA & Bilik Lestari 2, PTTA
05/09/2023 - 06/09/2023
2023 MAJLIS ANUGERAH BITARA KIRANA 2023
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM
22/08/2023
2023 SESI PERKONGSIAN BERSAMA TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) DAN PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA (PAK) BAGI PROGRAM KAUNSELING DHATY
UTHM / MICROSOFT TEAMS
21/08/2023
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI FPTV BERSEMPENA RESEARCH WEEK 2023
UTHM / Webinar
10/08/2023
2023 BENGKEL PENULISAN ARTIKELSCOPUS SECARA BERFOKUS ANJURAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / MAKMAL KOMPUTER UMUM, ARAS 2,FPTV
10/07/2023
2023 BENGKEL LATIHAN PERSEDIAAN OBE, PEMBANGUNAN DAN SEMAKAN CQI PROGRAM
FPTV / Makmal Komputer Umum (MKU)
03/07/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) 2023- QUANTITATIVE SESSION
FPTV / UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
23/05/2023 - 24/05/2023
2023 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) 2023- QUALITATIVE SESSION
FPTV / UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
09/05/2023 - 10/05/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Bilik Seminar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
07/05/2023 - 10/05/2023
2023 TAKLIMAT MYPORTFOLIO (HRMIS) KEPADA STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UTHM
FPTV / BILIK PERBINCANGAN 1, FPTV
03/04/2023
2023 JERAYAWARA PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) KE FAKULTI-FAKULTI DAN PUSAT PENGAJIAN
UTHM / Secara dalam talian
29/03/2023
2023 BENGKEL PENERBITAN BUKU TEKS ANJURAN PEJABAT PENERBIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / Bilik Sri Siantan, Aras 3 Pejabat Pendaftar
21/03/2023
2023 KURSUS SIRI KESEDARAN KESIHATAN MENTAL: PENASIHAT AKADEMIK & KERJAYA PRIHATIN SIRI 2
UTHM / ZOOM
16/03/2023
2023 WACANA PERKASA I : KETAHUI HAK ANDA SEBAGAI STAF AKADEMIK
UTHM / WEBINAR ATAS TALIAN (MS TEAMS MEETING)
14/03/2023
2023 CLASS HAND'S ON & DEMO ANEKA TALAM IBU DUIT
LAIN-LAIN / CHEF ASMA CULINARY STUDIO,TAMAN PUTRA PERDANA,PUCHONG,SELANGOR.
12/03/2023
2023 PROGRAM KEPENGGUNAAN KOMUNITI: HENTIKAN KETIADAAN MAKANAN (FOOD LOSS) DAN PEMBAZIRAN MAKANAN (FOOD WASTE)
FPTV / Studio Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM
27/02/2023
2023 OPENLEARNING ONBOARDING COURSE
UTHM / ZOOM MEETING
11/01/2023
2022 NTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION (RISE) 2022 SECARA MAYA (VIRTUAL)
UTHM / VIRTUAL ONLINE
26/10/2022
2022 TRAIN THE TRAINERS LICENSING PROGRAM FOR PROFESSIONAL BARISTA SKILLS TRAINING (KURSUS UPSKILLING STAF FPTV)
LAIN-LAIN / COTTLE COFFEE (M) SDN BHD., PETALING JAYA, SELANGOR
04/10/2022 - 05/10/2022
2022 BENGKEL PEMERKASAAN KUMPULAN PENYELIDIKAN DI UTHM
LAIN-LAIN / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
13/09/2022
2022 KURSUS PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UTHM
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / PUMAS UTHM TG. LABUH
07/08/2022 - 18/08/2022
2022 KURSUS TOT PROBLEM BASED LEARNING TAHAP 3
UTHM / BILIK LATIHAN SERI SIANTAN
05/07/2022 - 06/07/2022
2022 KELAS HANDS ON CHOCOLATE GARNISH CAKE DECORATION
LAIN-LAIN / Sweet Oven Studio Patisserie, Saujana Rawang
03/07/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2022
UTHM / Atas Talian (Zoom)
18/05/2022
2022 STUDENT LEARNING TIME (SLT)
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TARATAI
19/04/2022
2022 PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BIL 1/2022
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
28/03/2022 - 31/03/2022
2022 BASIC BREAD COURSE
LAIN-LAIN / TAMAN PERINDUSTRIAN BATU BERENDAM MELAKA
19/03/2022
2022 KURSUS MEROTI HANDS ON
LAIN-LAIN / Pusat Pembangunan Kemahiran Perindustrian & Keusahawanan Melaka (MISDEC), Batu Berendam, Melaka
19/03/2022
2021 TRAINING OF TRAINERS : PENTAKSIRAN PELAJAR UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2
20/12/2021
2021 KURSUS INDUKSI PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
03/12/2021 - 04/12/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 KURSUS PERSEDIAAN OBE DAN PEMBANGUNAN RUBRIK, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / GOOGLE MEET
30/09/2021
2021 TOT : PROBLEM BASED LEARNING UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ONLINE
28/09/2021 - 29/09/2021
2021 KURSUS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) & CONSTRUCTIVE ALINGMENT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ONLINE
21/09/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 2
UTHM / GOOGLE MEET
14/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 JAM PEMBELAJARAN PELAJAR
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ONLINE ZOOM
24/08/2021
2021 REFRESHMENT TRAINING T-PLUS CLASS
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / Google Meet
12/07/2021
2021 TVET CAMPUS FORUM 2: TVET CURRICULAR INNOVATIVE STRATEGIES
LAIN-LAIN / VIRTUAL
27/05/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENDAFTARAN RESEARCH ID FKMP DAN FPTV
UTHM / ATAS TALIAN
24/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 TAKLIMAT PENERBITAN MELALUI PEJABAT PENERBIT
FPTV / Platform Google Meet
27/04/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 KURSUS PERSEDIAAN OBE DAN PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / BILIK SEMINAR, FPTV
15/03/2021 - 16/03/2021
2021 WEBINAR PEDAGOGI & PENGAJARAN ONLINE
UTHM / SECARA ONLINE
07/03/2021
2021 SEMINAR SERVICE LEARNING MALAYSIA-UNIVERSITY FOR SOCIETY (SULAM) DAN SULAM.NET
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
04/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN MASYARAKAT
UTHM / ZOOM
15/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN INDUSTRI
UTHM / ZOOM
07/02/2021
2021 ICT AND DIGITAL LITERACY FOR TEACHERS AND INSTRUCTORS SESSION 1
FPTV / ONLINE PLATFORM
18/01/2021 - 19/01/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 CERTIFICATION OF AWARD - SILVER - CHILLI'S CUTTER
SILVER
VIRTUAL INTERNATIONAL RESEARCH & INNOVATION SYMPOSIUM & EXPOSITION 2022ANTARABANGSA
2022 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2022 ANUGERAH JASA BAKTIUTHMUNIVERSITI
2021 CETIFICATE OF AWARD - BRONZE - THE DEVELOPMENT AND INNOVATION OF PICKLED BASED ON AVERRHOA BELIMBI
BRONZE
CREATION, INNOVATION, TECHNOLOGY & RESEARCH EXPOSITION 2021NEGARA
2021 CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT - GOLD - BEST AWARD 2021(DRAGON FRUIT HEMOGLOBIN GUMMY)
BEST AWARD
ADVANCED CENTER FOR TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION- ACTIVE, FPTVUNIVERSITI
2021 CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT - BRONZE MEDAL - RESEARCH POSTER - HALAL MULTI PURPOSE APPLE POWDER
BRONZE
THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC THOUGHTS 2021 (PEMIKIR 2)ANTARABANGSA