Jabatan Kejuruteraan Elektronik
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Pusat Pembangunan Pelajar
 
  07-4533019
Ts. Dr. KHALID BIN ISA

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH KECERDIKAN BERKOMPUTER , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2015)
SARJANA KEJURUTERAAN SISTEM KOMPUTER & KOMUNIKASI , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (2005)
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2000)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Electrical and Electronic Engineering
Field of Specialization (KPT) : Autonomous System

Autonomous Underwater Robotics/Vehicles
Computational Intelligence
Bio-inspired Engineering
Image Processing
Internet of Things (IoT)
Intelligent Systems

Bio-inspired Autonomous Underwater Robotics/Vehicles
Intelligent Systems Internet of Things (IoT)

DateDescription
01/01/2023 - 31/12/2024 Pengarah
Pusat Pembangunan Pelajar
01/01/2023 - 31/12/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Internet of Things
29/01/2023 - 03/02/2023 Menjalankan Tugas Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
01/01/2022 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Internet of Things
01/04/2021 - 31/12/2022 Ketua Jabatan
Pusat Pembangunan Pelajar, Jabatan Nilai dan Kesukarelawanan Pelajar
04/11/2018 - 03/11/2021 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Internet of Things
04/11/2018 - 03/11/2021 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Computer Signal, Image and Intelligent (CSII)
01/04/2019 - 31/08/2019 Ketua Jabatan
Pusat Kemajuan Kerjaya dan Alumni, Jabatan Kerjaya Pelajar
01/09/2017 - 31/03/2019 Ketua Jabatan
Pusat Pembangunan Dan Pengembangan Pelajar, Jabatan Kerjaya
01/09/2015 - 31/08/2017 Ketua Jabatan
Pusat Pembangunan Dan Pengembangan Pelajar, Jabatan Kerjaya
15/12/2014 - 14/12/2016 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Komputer
01/10/2014 - 30/09/2016 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Komputer
14/01/2010 - 13/01/2012 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Komputer
14/01/2008 - 13/01/2010 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Komputer
01/08/2005 - 31/07/2007 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Mekatronik dan Robotik

YearDescriptionRoleLevel
2019 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Berijazah Kebangsaan
2019 - 2020Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2019 - 2019Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Member Antarabangsa
2015 - 2016IEEE Oceanic Engineering Society Malaysia Chapter Committee Member Kebangsaan
2008 - 2008Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Ahli Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2023 Course Coordinator for AHLI JAWATANKUASA SEMAKAN SILIBUS UNTUK KESETARAAN KURSUS PROGRAM MOBILITI OUTBOUND SEMESTER 1 SESI 2023/2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023 Member for PROGRAM DANA PENJANA KEMENTERTAN PENGAJTAN TTNGGI PENSTJTLAN PROFESTONAL (KPT-PACE) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA: Pens ijilan Profesional CISCO Certification IOT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Member for Program Dana Penjana Kementerian Pengajian Tinggi-Pensijilan Profesional (KPT-PACE) UTHM: Certified Google Flutter Cross Platform App Development For Android and IOS Certification, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 Software Engineering [BEJ42303], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Software Engineering [BEJ42303], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Course Coordinator for PELANTIKAN SEBAGAI PESERTA BENGKEL SEMAKAN DAN PEMURNIAN SILIBUS KURSUS PROGRAM BEJ/BEV FAKULTI KEJURURTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022 Member for PERBINCANGAN BERKAITAN PROGRAM AKADEMIK (MARITIM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Member for PROGRAM DANA PENJANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI- PENSIJILAN PROFESIONAL (KPT. PACE) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA: Pensijilan Profesional YOKOGAWA Centum VP-DCS Discovery, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Member for PROGRAM DANA PENJANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI- PENSIJILAN PROFESIONAL (KPT. PAGE) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA: Pensijilan Profesional Mobile App Developers Assocrafion (MAD) Certified Associafe - Blockchain, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Member for Program Dana Penjana Kementerian Pengajian Tinggi-Pensijilan Profesional (KPT-PACE) UTHM: MAD Certified Augmented Reality Developer-Associate, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Software Engineering [BEC41803], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Software Engineering [BEJ42303], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Software Engineering [BEJ42303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Course Coordinator for PELANTIKAN SEBAGAI PENYELARAS KURSUS UNTUK SEMESTER 2 SESI 20202021 PROGRAM SARJANA ? MUDA / DIPLOMA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2021 University
2021 Engineering Mathematic V [BEE31702], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Software Engineering [BEC41803], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Software Engineering [BEC41803], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Software Engineering [BEJ42303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Advanced Software Engineering [MEC10303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAl AHLI JAWATANKUASA . PELAKSANA PROGRAM PEMINDAHAN ILMU OARIPADA UNIVERSITI MULTIMEDIA, MELAKA UNTUK KURSUS BEJ10102 PENGATURCA.RAAN KOMPUTER . & BEJ10201 PENGATURCARAAN BERANGKA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2020 University
2020 Course Coordinator for PELANTIKAN PENSYARAH DAN PENYELARAS KURSUS SEMESTER II SESI 2019 /2020, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2020 University
2020 Course Coordinator for PELANTIKAN SEBAGAI PENYELARAS KURSUS UNTUK SEMESTER 1 SES! 20202021 PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2020 University
2020 Engineering Mathematic V [BEE31702], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Head for JEMPUTAN KE BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI PRODUKSI MUZIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2020 University
2020 Instructor/lecturer for PELANTIKAN PENSYARAH DAN PENYELARAS KURSUS SEMESTER II SESI 2019 /2020, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2020 University
2020 Member for BENGKEL PEMBANGUNAN KERTAS KERJA MESYUARAT SARINGAN AWAL (MSA) PROGRAM BAHARU SARJANA MUDA TEKNOLOGI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2020 University
2020 Software Engineering [BEC41803], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Software Engineering [BEC41803], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Advanced Software Engineering [MEC10303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Course Coordinator for PELANTIKAN PENSY ARAH KURSUS SEMESTER II SESI 2018/ 2019, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2019 University
2019 Course Coordinator for PELANTIKAN PENYELARAS KURSUS SEMESTER II SESI 2018/2019, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2019 University
2019 Course Coordinator for PELANTIKAN SEBAGAI PENYELARAS KURSUS UNTUK SEMESTER 1 SESI 20192020 PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2019 University
2019 Course Coordinator for PELANTIKAN SEBAGAI PENYELARAS KURSUS UNTUK SEMESTER 2 SESI 20182019 PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2019 University
2019 Head for AHLI TASK FORCE PEMBANGUNAN PROGRAM DIPLOMA EKSEKUTIF TEKNOLOGI PRODUKSI MUZIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2019 University
2019 Head for AHLI TASK FORCE PEMBANGUNAN PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI PRODUKSI MUZIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2019 University
2019 Instructor/lecturer for PELANTIKAN PENSY ARAH KURSUS SEMESTER II SESI 2018/ 2019, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2019 University
2019 Software Engineering [BEC41803], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Software Engineering [BEC41803], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA MOBILITI BERKREDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2018 University
2018 Committee Member for PERLANTIKAN SEBAGAI AJK PROGRAM BERSAMA PENSYARAH JEMPUTAN JABATAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2018 University
2018 Course Coordinator for PELANTIKAN SEBAGAI PENYELARAS KURSUS UNTUK SEMESTER I SESI 2018/ 2019, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2018 University
2018 Course Coordinator for PELANTIKAN SEBAGAI PENYELARAS KURSUS UNTUK SEMESTER II SESI 201 7/2018, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2018 University
2018 Software Engineering [BEC41803], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Software Engineering [BEC41803], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH EFFECTIVE PROPOSAL PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2018 University
2017 Computer Programming [BEC10102], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Mathematic V [BEE31702], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Statistics [BWM20502], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Instructor/lecturer for PELANTIKAN MENGAJAR KURSUS UNTUK SEMESTER I SESI 2017 / 2018, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2017 University
2017 Member for PERBINCANGAN CURRICULUM REVIEW BERSAMA PANEL PENASIHAT INDUSTRI, JABATAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2017 University
2017 Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH EFFECTIVE PROPOSAL PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2017 University
2016 Computer Programming [BEC10102], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Mathematic V [BEE31702], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Guest Speaker for Technical Talk on 2 September 2016 at Universiti Pendidikan Sultan Idris, J'anjung Malim Perak, IEEE OES MALAYSIA CHAPTER, Malaysia, September2016 National
2016 Mentor for PELANTIKAN SEBAGAI MENTOR STAF CUTI BELAJAR DAN STAF BELUM SELESAI PENGAJIAN, JABATAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2016 University
2016 Mentor for PERLANTIKAN SEBAGAI MENTOR DALAM PROGRAM MENTOR MENTEE FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2016 University
2016 Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2016 University
2015 Auditor for AUDIT DALAMAN PROGRAM PASCAIJAZAH UTll M 2015, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2015 University
2015 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PROFESOR PELA WAT JABATAN KEJURUTERAAN KOM:PUTER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2015 University
2015 Computer Programming [BEC10102], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Course Coordinator for PERLANTIKAN SEBAGAI PENYELARAS KURSUS UNTUK SEMESTER I SESI 2015/2016, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2015 University
2015 Data Structures And Algorithms [BEC20602], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Mathematic V [BEE31702], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Statistics [BWM20502], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Head for PERBINCANGAN CURRICULUM REVIEW BERSAMA PROFESOR PELAWAT JABATAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2015 University
2015 Member for BENGKEL ARTIKULASI BAGI PROGRAM BEJ/BEV DENGAN PROGRAM DIPLOMA BERKAITAN DI POLITEKNIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2015 University
2015 Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH SEMPENA HARi TRANSFORMASI MINDA FKEE 2015, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2015 University
2014 Auditor for AUDIT DALAMAN PROGRAM SARJANA MUDA UTHM 2014, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2014 University
2014 Auditor for PELANTIKAN SEBAGAI JURUAUDIT DALAMAN PROGRAM AKADEMIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2014 University
2014 Auditor for PRA-AUDIT PROGRAM DIPLOMA UTHM 2014, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2014 University
2014 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PROFESOR PELAWAT JABATAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2014 University
2014 Engineering Mathematic V [BEE31702], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Member for BENGKEL SEMAKAN SEMULA KURIKULUM DAN PEMBINAAN BANK SOALAN BAGI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN DAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN, FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2014 University
2014 Member for CALON GANTI BAGI BAGI JAWATANKUASA PROGRAM SARJANA SAINS TEKNOLOGI MARITIM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2014 University
2010 Computer Programming [BEC10102], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Computer Programming [BEE1212], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Computer Programming [BEE1212], Session 20092010 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Computer Programming [BEE1212], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PERSEDIAAN UNTUK AUDIT PRESTASI AKADEMIK (APA) DI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2009 University
2009 Computer Network & Software [BEE1122], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Computer Programming [BEE1212], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Member for PERLANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PROGRAM SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN KOMPUTER) JABATAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2009 University
2009 Module Developer for Mesyuarat Penyelarasan Perlaksanaan Modul Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2009 University
2009 Secretary for PERLANTIKAN SEBAGAI SETIAUSAHA JAWATANKUASA OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2009 University
2008 Committee Member for PERLANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2008 University
2008 Committee Member for PERLANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA KURIKULUM PROGRAM PASCA SISWAZAH FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2008 University
2008 Committee Member for PERLANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA KURIKULUM PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN FAKUL Tl KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2008 University
2008 Committee Member for PERLANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA KURIKULUM PROGRAM SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2008 University
2008 Committee Member for PERLANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA OUTCOME BASED EDUCATION (QBE) FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2008 University
2008 Committee Member for PERLANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PROFESOR PELAWAT PROF MADYA DR. OTHMAN BIN SIDEK DI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PADA 24 NOVEMBER-28 NOVEMBER 2008, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2008 University
2008 Computer Network & Software [BEE1122], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Computer Programming [BEE1212], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Computer Network & Software [BEE1122], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Computer Programming [BEE1212], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Computer Programming [BEE1212], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Member for BENGKEL PENERBITAN MODUL BERSAMA PEJABAT PENERBIT BAGI PROGRAM PENINGKATAN KEMAHIRAN INDUSTRI UNTUK SISWAZAH ( INSEP) 2006, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2007 University
2007 Member for BENGKEl PEMBANGUNAN PROGRAM AKADEMIK JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (JET), FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2007 University
2007 Member for MESYUARAT PEMURNIAN SILABUS PROGRAM DIPLOMA, JABATAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2007 University
2006 Member for BENGKEL PEMURNIAN SILABUS, PERLAKSANAAN OBE DAN PROGRAM SLDN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2006 University
2006 Member for MESYUARAT PEMURNIAN MODUL BAGI PROGRAM LATIHAN PENINGKATAN KEMAHIRAN INDUSTRI SISWAZAH (INSEP) 2006, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2006 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q355 Smart Multi-Agent Data Management and Analytics for Water Resources Quality and Hydro-Meteorological Disasters Monitoring System Ketua 30/04/2025
Q368 Vision-based Button Mushrooms Detection and Measurement System using Deep Learning Ahli 30/04/2025
M129 REAL-TIME INTEGRATED DASHBOARD SYSTEM FOR SMART BUILDING MONITORING SYSTEM WITH AI AND DATA ANALYTICS Ahli 31/12/2024
Q318 WATERFALL ALARM SYSTEM FOR HEADWATER PHENOMENA (Buoy ONE) Ahli 30/09/2024
Q018 Intelligent Social Force Model (I-SFM) Using Deep Learning for Advancing Massive Human Crowd Behaviour Simulation Ahli 30/04/2024
H969 Simulating Crowd with Physical Distancing Using the Social Force Model Ahli 31/12/2023
X265 CERTIFIED GOOGLE FLUTTER CROSS PLATFORM APP DEVELOPMENT FOR ANDROID AND IOS CERTIFICATION Ahli 31/12/2023
H917 Modelling of Malaysia Sign Language (BIM) System Based on Convolutional Neural Network (CNN) Ahli 30/06/2023
H839 REAL-TIME MONITORING SYSTEM FOR AN AQUATIC SURFACE CLEANING ROBOT Ahli 14/05/2023
K141 Bio-inspired Self-Adaptive Control Framework and Algorithm for Multiagent Aquaculture Biofouling Cleaning Robots Ketua 31/05/2022
K142 Hand Gesture Recognition Utilizing Artificial Neural Network (ANN) for a Wearable Sign Language Translator Device Ahli 31/05/2022
X180 Program Intervensi Kebolehpasaran Graduan (GE) 2020: Arcitura Certified Machine Learning Specialist Ahli 31/12/2021
K128 EXPERT SYSTEM FOR DSL COMMUNICATION OPTIMIZATION WITH CABLE FAULT IDENTIFICATION Ahli 30/11/2021
H499 Program : An Invention of UTHM piping leaking measurement for a better pipe water quality: Adaptation tomography and computational fluid dynamic method Projek : Acoustic principal in detecting piping leaking at UTHM. Project 2: Electrical Resistivity Tomography for piping leaking at UTHM Ahli 30/06/2021
H404 DSL Communication Optimization with Cable Fault Identification using Artificial Intelligence Ahli 31/12/2020
X151 Program Kebolehpasaran Graduan (GE): Comptia Network Ahli 31/12/2020
X152 Geran Kebolehpasaran Graduan (GE)- COMTIA Security Ahli 31/12/2020
X153 Siemens Progmmable logic Controller (Service) Level 1 Ahli 31/12/2020
X154 Technology Association Malaysia (TAM) Big Data Analytics (BDA) in Manufacturing Certification Programme Ahli 31/12/2020
U849 New Technique for Intelligent Agent Group in Massive Human Crowd Simulation Ahli 31/08/2020
U926 An Enhanced Technique for Malay Language Speech Recognition Based on Different Ethnic Speakers Ahli 31/05/2020
U854 Fault Detection and Diagnostics of Copper Cables using FPGA-Based Test Gear Ahli 31/10/2019
A058 NBOSS 4 - Program Duta Universiti (Fokus Luar Bandar) Di bawah Inisiatif Kerjasama Universiti, Program Transformasi Luar Bandar, Strategi Lautan Biru Kebangsaan 4 Ahli 31/12/2018
U590 Smart water surface platform for internet based enviromental monitoring system Ketua 31/01/2018
0303 Experimental Studies on Dynamics Performance of Lateral and Logitudinal Control for Autonomous Vehicle using Neural Network Ketua 30/10/2008

Book
Khalid Isa
(2022) Proceedings Of The 12th National Technical Seminar On Unmanned System Technology 2020, Springer , 1, ISBN:9789811624063
Zarina Tukiran, Khalid Isa, Shamsul Mohamad
(2021) Bahasa Pengaturcaraan C. Siri 1: Asas, UTHM , 1, ISBN:9789672975854
Khalid Isa
(2009) Penerbitan Multimedia Dan Pembangunan Laman Web, Siri 1 , Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) , 1, ISBN:9789836299611
Khalid Isa
(2009) Penerbitan Multimedia Dan Pembangunan Laman Web, Siri 2, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) , 1, ISBN:9789836299628
Khalid Isa
(2009) Penerbitan Multimedia Dan Pembangunan Laman Web, Siri 3, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) , 1, ISBN:9789836299635
Khalid Bin Isa
(2006) Programming With Visual Basic: Beginner, UTHM , 1, ISBN:9832963419
Book Chapters
Muhammad Haniff Abu Mangshor, Radzi Ambar, Herdawatie Abdul Kadir, Khalid Isa, Inani Yusra Amran, Abdul Aziz Abd Kadir, Nurul Syila Ibrahim, Chew Chang Choon, and Shinichi Sagara
(2020) Development Of Autonomous Underwater Vehicle Equipped With Object Recognition And Tracking System, Proceedings Of The 11th National Technical Seminar On Unmanned System Technology 2019, Springer Nature , 37, ISBN:978-981-15-52
Inani Yusra Amran, Khalid Isa, Herdawatie Abdul Kadir, Radzi Ambar, Nurul Syila Ibrahim, Abdul Aziz Abd Kadir, and Muhammad Haniff Abu Mangshor
(2020) Development Of Autonomous Underwater Vehicle For Water Quality Measurement Application, Proceedings Of The 11th National Technical Seminar On Unmanned System Technology 2019, Springer Nature , 139, ISBN:978-981-15-52
Khalid Isa
(2020) Iot Market Size And Demand, Internet Of Things: Trends, Challenges And Applications, UTHM , 1, ISBN:9789672916192
Muhammad Muzakkir Ahmad Roslan, Herdawatie Abdul Kadir, Khalid Isa, Radzi Ambar, Mohd Rizal Arshad, Maziyah Mat Noh, Mohd Helmy Wahab
(2019) Design And Development Of An Autonomous Underwater Vehicle For Underwater Target Navigation Mission Module, Lecture Notes In Electrical Engineering, Springer Nature , 55, ISBN:9789811337079
Leong Wai Lunn Alexander, Khalid Isa, Herdawatie Abdul Kadir, Radzi Ambar
(2019) Development Of An Autonomous Underwater Vehicle For Target Acquisition, Lecture Notes In Electrical Engineering, Springer Nature , 65, ISBN:9789811337079
Muhamad Qayyum Dahlan, Herdawatie Abdul Kadir, Khalid Isa, Radzi Ambar, Mohd Rizal Arshad, Maziyah Mat Noh
(2019) Development Of Surface Cleaning Robot For Shallow Water, Lecture Notes In Electrical Engineering, Springer Nature , 45, ISBN:9789811337079
Khalid Isa
(2013) Neural Network Control Of Buoyancy-Driven Autonomous Underwater Glider , Recent Advances In Robotics And Automation (Series: Studies In Computational Intelligence), Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 15, ISBN:9783642373862
General Publications
Khalid Isa
(2021) Autonomous Underwater Vehicle Technology In Gallops, Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 21, ISBN:-
Khalid Isa
(2021) Talk On Model Order Reduction Techniques, Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 22, ISBN:-
Khalid Isa
(2021) Talk On Negative Pressure Effect Plate (Npep) And Haptic Shared Control (Hsc) For Underwater Vehicles, Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 21, ISBN:-
Khalid Isa
(2021) The 12th National Seminar On Unmanned System Technology 2020 (Nusys'20), Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 20, ISBN:-
Khalid Isa and Mohd Rizal Arshad
(2020) Distinguished Lecture Program (Dlp), Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 15, ISBN:-
Khalid Isa and Herdawatie Abdul Kadir
(2020) Ieee Oes Malaysia Chapter Industrial Talk On Underwater Survey Operation , Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 23, ISBN:-
Khalid Isa
(2020) Ieee Oes Malaysia Chapter Membership Drive , Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 15, ISBN:-
Khalid Isa and Zool H. Ismail
(2020) Malaysia Chapter - Visit To Universiti Malaysia Perlis (Unimap), Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 14, ISBN:-
Khalid Isa and Herdawatie Abdul Kadir
(2020) Rero Short Course, Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 23, ISBN:-
Zainah Md. Zain and Khalid Isa
(2020) The 11th National Technical Seminar On Unmanned System Technology 2019 (Nusys¿19), Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 23, ISBN:-
Khalid Isa and Mohd Rizal Arshad
(2019) 2018 Ieee 8th International Conference On Underwater System Technology: Theory And Application (Ieee Usys¿18) , Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 25, ISBN:-
Nor aisah Sudin, Khalid Isa, Shamsul Mohamad, Zarina Tukiran
(2019) Bec10102 Computer Programming, UTHM , 1, ISBN:-
Khalid Isa
(2019) Ieee Oes Malaysia Chapter Invited Talk At The School Of Marine Science And Technology, Npu, Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 14, ISBN:-
Herdawatie Abdul Kadir and Khalid Isa
(2019) Industrial Lecture On Radar Level Measurement Technology, Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 18, ISBN:-
Khalid Isa
(2019) Malaysia Chapter , Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 17, ISBN:-
Khalid Isa and Mohd Rizal Arshad
(2019) Malaysia Chapter - Visit Northwestern Polytechnical University, Xi¿An China, Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 14, ISBN:-
Khalid Isa and Mohd Rizal Arshad
(2019) Malaysia Chapter¿Visit To Oceanographic And Environmental Institute (Inos), Umt, Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 16, ISBN:-
Khalid Isa and Herdawatie Abdul Kadir
(2018) Maker Uno Workshop With Primary Schools 2018, Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 23, ISBN:-
Khalid Isa and Herdawatie Abdul Kadir
(2018) Train Of Trainers For Maker Uno Workshop 2018, Oceanic Engineering Society of the Institute of Electrical and Electronics Engineers , 23, ISBN:-
M.A. Abdul Shukor, K. Mohd Isa, J. Abdullah
(2010) Assessment Of Outcome Based Electrical Engineering Curriculum, Faculty Of Electrical And Electronic Engineering, Uthm, UTHM , 1, ISBN:-
Khalid Bin Isa
(2008) Computer Software And Networking (Bee 1122), UTHM
Journal
Muhamad Hadzren Mat, Prakash Nagappan, Fakroul Ridzuan Hashim, Khairol Amali Ahmad, Mohd Sharil Saleh, Khalid Isa, & Khaleel Ahmad
(2023) Hybrid Multilayer Perceptron Network For Explosion Blast Prediction, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY, PENERBIT AKADEMIA BARU , 5, 265, ISSN:24621943
Saiful Bahri, I.Z.; Saon, S.; Mahamad, A.K.; Isa, K.; Fadlilah, U.; Ahmadon, M.A.B.; Yamaguchi, S.
(2023) Interpretation Of Bahasa Isyarat Malaysia (Bim) Using Ssd-Mobilenet-V2 Fpnlite And Coco Map, MDPI - INFORMATION, MDPI , 6, 1, ISSN:20782489
N. B. Ghazali, F. C. Seman, K. Isa, K. N. Ramli, Z. Z. Abidin, S. M. Mustam, M. A. Haek, A. N. Z. Abidin, A. Asrokin
(2022) Twisted Pair Cable Fault Diagnosis Via Random Forest Machine Learning, COMPUTERS, MATERIAL AND CONTINUA, TECH SCIENCE PRESS , 1, 5427, ISSN:15462218
Rafizah Mohd Hanifa, Khalid Isa, Shamsul Mohamad
(2021) A Review On Speaker Recognition: Technology And Challenges, COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING, ELSEVIER , 3, 1, ISSN:00457906
Inani Yusra Amran, Nurul Syafiqah Mohd Razali, Khalid Isa
(2021) Adaptive Control Simulation For Multiagent Autonomous Underwater Cleaning Robot, INDIAN JOURNAL OF GEO-MARINE SCIENCES, NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE COMMUNICATION AND INFORMATION RESOURCES , 11, 938, ISSN:25826506
Nurul Bashirah Ghazali, Dang Fillatina Hashim, Fauziahanim Che Seman,Khalid Isa , Khairun Nidzam Ramli , Zuhairiah Zainal Abidin, Saizalmursidi Md Mustam , Mohammed Al Haek
(2021) Cable Fault Classification In Adsl Copper Access Network Using Machine Learning, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN INTELLIGENT INFORMATICS, UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN , 11, 318, ISSN:25483161
Mohamed Fitri Mohamad Jamatolail, Radzi Ambar, Mohd Helmy Abd Wahab, Khalid Isa, Herdawatie Abdul Kadir, Muhammad Shukri Ahmad, Muhammad Mahadi Abd Jamil, Masoud Mohammadian
(2020) Development Of A Mobile Robot With Camera-Based Target Tracking And Obstacle Avoidance Systems, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING (IJIE), UTHM , 10, 236, ISSN:26007916
Rafizah Mohd Hanifa, Khalid Isa, Shamsul Mohamad
(2020) Removing Silence In The Speech Of Male And Female Adults For Malay Words Using Framing And Windowing Method, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, ADVANCE SCIENTIFIC RESEARCH , 7, 1353, ISSN:23945125
Rafizah Mohd Hanifa, Khalid Isa, Shamsul Mohamad
(2020) Speaker Ethnic Identification For Continuous Speech In Malay Language Using Pitch And Mfcc, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE , INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE , 7, 207, ISSN:25024752
Rafizah Mohd Hanifa, Khalid Isa, Shamsul Mohamad, Shaharil Mohd Shah, Shelena Soosay Nathan, Rosni Ramle, Mazniha Berahim
(2019) Detecting Voiced And Unvoiced Signals In Continuous Malay Speech Using Short Time Energy And Zero Crossing Rate , INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE , Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science , 7, 773, ISSN:25024752
Muhammad Naqib bin Jamaludin, Shamsul Mohamad, Mohd Shahrizal Sunar, Khalid Isa, Rafizah Mohd Hanifa, Fawwaz Mohd Nasir, Shaharil Mohd. Shah
(2019) Opengl 3d Crowd Evacuation Simulation At Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm) Hostel, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science , 11, 1034, ISSN:25024752
Mohamad S., Nasir F.M., Sunar M.S, Isa K., Hanifa R.M., Shah S.M, Ribuan M.N., Ahmad A.,
(2018) Intelligent Agent Simulator In Massive Crowd, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, Institute of Advanced Engineering and Science , 8, 577, ISSN:25024752
Khalid Isa, M. R. Arshad
(2015) Experimental Analysis Of Homeostatic-Inspired Motion Controller For A Hybrid-Driven Autonomous Underwater Glider, JURNAL TEKNOLOGI (SCIENCES AND ENGINEERING), Penerbit Universiti Teknologi Malaysia , 6, 51, ISSN:01279696
Khalid Isa, M. R. Arshad, Syafizal Ishak
(2014) A Hybrid-Driven Underwater Glider Model, Hydrodynamics Estimation, And An Analysis Of The Motion Control, OCEAN ENGINEERING, Elsevier BV , 5, 111, ISSN:00298018
Khalid Isa, M. R. Arshad
(2013) Modeling And Motion Control Of A Hybrid-Driven Underwater Glider, INDIAN JOURNAL OF MARINE SCIENCES (IJMS) - SPECIAL ISSUE ON UNDERWATER SYSTEM TECHNOLOGY, National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR) , 12, 971, ISSN:09751033
Khalid Isa, M. R. Arshad
(2013) Propeller-Driven Underwater Glider Modelling And Motion Control, INTERNATIONAL JOURNAL OF IMAGING AND ROBOTICS (IJIR) - SPECIAL ISSUE ON INTELLIGENT INSTRUMENTATION, CONTROL AND AUTOMATION, CESER Publications , 2, 86, ISSN:2231525X
Khalid Isa, M. R. Arshad
(2012) Buoyancy-Driven Underwater Glider Modelling And Analysis Of Motion Control, INDIAN JOURNAL OF MARINE SCIENCES (IJMS) - SPECIAL ISSUE ON UNDERWATER SYSTEM AND SENSOR APPLICATIONS, National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR) , 12, 516, ISSN:09751033
Khalid Bin Isa
(2005) An Autonomous Vehicle Driving Control System, INTERNATIONAL JOURNAL ENGINEERING EDUCATION (IJEE) , Tempus Publication , 855, ISSN:0949149
Prosiding / Seminar
Nurul Huda A. Bakar; Raden Mohamad Syaifullah R. Sumarto; Nurul Bashirah Ghazali; Fauziahanim Che Seman; Saizalmursidi Md Mustam; Khairun Nidzam Ramli; Khalid Isa; Zuhairiah Zainal Abidin; Amir Razif Abdul Rahim; Amira Rasmi
(2023) Loop Line Testing Parameters In Vdsl2 Technology With Cable Fault Realization In Malaysia, AIP , 020008-1, ISBN:0094243X
Nurul Bashirah Ghazali, Khairun Nidzam Ramli, Fauziahanim Che Seman, Khalid Isa , Zuhairiah Zainal Abidin, Saizalmursidi Md Mustam, Nurul Huda A. Bakar, Mohammed Al Haek
(2023) Vdsl2 Technology Network Parameter Feature Selection Methods Using Python, AIP PUBLISHING , 1, ISBN:9780735446816
Siti Nazurah Md. Yusof, Herdawatie Abdul Kadir, Khalid Isa, Radzi Ambar, Muhammad Shafiq Mohd Shamshuri
(2021) An Analysis Of Acoustics Fish Surveys Module For Autonomous Underwater Vehicle (Auv), SPRINGERLINK , 153, ISBN:9789811624
Inani Yusra Amran, and Khalid Isa
(2021) Modelling Analysis Of A Bio-Inspired Triangular Underwater Robot For Aquaculture Biofouling Cleaning, SPRINGER , 13, ISBN:9789811624063
Inani Yusra Amran, and Khalid Isa
(2021) Modelling Analysis Of Spherical Underwater Robot For Aquaculture Biofouling Cleaning, SPRINGER , 29, ISBN:9789811624063
Inani Yusra Amran, Khalid Isa
(2021) Motion Simulation For Triangular-Shaped Autonomous Underwater Vehicle (Tauv) With Controllable Rudder, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17426588
Rafizah Mohd Hanifa, Khalid Isa, Shamsul Mohamad
(2020) Comparative Analysis On Different Cepstral Features For Speaker Identification Recognition, UTHM , 487, ISBN:9781728193175
B. S. Goh ; A. K. Mahamad ; S. Saon ; K. Isa ; H. A. Ameen ; M. A. Ahmadon ; S. Yamaguchi
(2020) Iot Based Indoor Locating System (Ils) Using Bluetooth Low Energy (Ble), INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC. , 1, ISBN:9781728151861
Ahmad Adzim Mohd Puad, Siti Zarina Mohd Muji, Nuriffat Roslee, Herdawatie Abdul Kadir, Khalid Isa, Ariffuddin Joret, Nuramin Fitri Aminuddin
(2020) Simulation Of Piezoelectric Transducer For Detecting Water Leak In Polyethylene Pipelines, UTHM , 301, ISBN:27568458
Muhamad Qayyum Dahlan, Herdawatie Abdul Kadir, Khalid Isa, Mohd Helmy Abd Wahab, Mohd Hafiz AJalil, Rohaiza Hamdan, Radzi bin Ambar, Rafidah Ngadengon
(2019) Portable Waste Hunter Surface Vehicle, UNIVERSITI RIAU , 1, ISBN:9786026879974
Muhd Ezzuddin Abdul Rani, Herdawatie Abdul Kadir*, Mohd Helmy Abd Wahab, Khalid Isa, Rafidah Ngadengon, Radzi Ambar
(2018) Aquatic Weed Cleaning Robot, UNIVERSITI RIAU , 1, ISBN:9786026879974
Siti Nur Ateeqa Mohamad, Khalid Isa
(2018) Assistive Robot For Speech Semantic Recognition System, IEEE XPLORE , 50, ISBN:9781538669921
Muhammad Muzakkir Ahmad Roslan , Herdawatie Abdul Kadir , Khalid Isa , Radzi Ambar , Mohd Rizal Arshad , Maziyah Mohd Noh , Mohd Helmy Wahab
(2018) Design And Development Of An Autonomous Underwater Vehicle For Underwater Target Navigation Mission Module, SPRINGER , 1, ISBN:9789811337086
Leong Wai Lunn Alexander, Khalid Isa, Herdawatie Abdul Kadir and Radzi Ambar
(2018) Development Of An Autonomous Underwater Vehicle For Target Acquisition, SPRINGER , 1, ISBN:9789811337086
Muhamad Qayyum Dahlan , Herdawatie Abdul Kadir, Khalid Isa , Radzi Ambar , Mohd Rizal Arshad and Maziyah Mohd Noh
(2018) Development Of Surface Cleaning Robot For Shallow Water , SPRINGER , 1, ISBN:9789811337086
Rafizah Mohd Hanifa, Khalid Isa, Shamsul Mohamad
(2018) Silence Removal From Isolated Malay Words Using Framing And Windowing Method, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 020096-1, ISBN:9780735417342
Fatin Syazwani Ismail, Shamsul Mohamad, Khalid Isa, Shaharil Mohd Shah, Rafizah Mohd Hanifa, Mohd Shahrizal Sunar, Fawwaz Mohd Nasir
(2018) Simulation Of Crowd Evacuation In Laboratory Using Social Force Model (Sfm), IEEE , 1, ISBN:9781538678565
HERDAWATIE ABDUL KADIR, NURUL HASNIZA DARUS, KHALID ISA, MOHD RIZAL ARSHAD
(2017) Development Of Drifting Buoy Inspired By Water Strider For Shallow Water Environment , IEEE , 50, ISBN:781538619186
HERDAWATIE ABDUL KADIR, NURUL HASNIZA DARUS, KHALID ISA, MOHD RIZAL ARSHAD
(2017) Development Of River Drifting Buoy Inspired By Water Strider, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU , 25, ISBN:978-967-2134-039
NURLIYANA KAFLI, KHALID ISA
(2017) Internet Of Things (Iot) For Measuring And Monitoring Sensors Data Of Water Surface Platform , IEEE , 160, ISBN:781538619186
Rafizah Mohd Hanifa, Khalid Isa & Shamsul Mohamad
(2017) Malay Speech Recognition For Different Ethnic Speakers : An Exploratory Study, UiTM , 62, ISBN:978-1-5090-4751
MING-YI WONG, KHALID ISA
(2017) The Development Of An Autonomous Floating Trash Collector, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU , 60, ISBN:978-967-2134-039
NURLIYANA KAFLI, KHALID ISA
(2017) Water Surface Platform For Internet-Based Environmental Monitoring System, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU , 77, ISBN:978-967-2134-039
Nurliyana Kafli, Muhammad Zamani Othman, Khalid Isa
(2016) Development Of A Floating Platform For Measuring Air And Water Quality, IEEE , 177 , ISBN:978150905798
Siti Nur Ateeqa Mohamad, Ahmad Ammar Jamaludin, Khalid Isa
(2016) Speech Semantic Recognition System For An Assistive Robotic Application, IEEE , 96 , ISBN:978150904185
Siti Nur Ateeqa Mohamad, Ahmad Ammar Jamaludin, Khalid Isa
(2016) Speech Semantic Recognition: A Control Mechanism For Assistive Robot, IEEE , 139 , ISBN:978150905798
Nurliyana Kafli, Muhamad Zamani Othman, Khalid Isa
(2016) Unsupervised Floating Platform For Environmental Monitoring, IEEE , 90 , ISBN:978150904185
Khalid Isa
(2014) Experimental Analysis Of Homeostatic-Inspired Motion Controller For A Hybrid-Driven Autonomous Underwater Glider, UTeM , ISBN:9789670257495
Khalid Isa, M. R. Arshad
(2013) An Analysis Of A Hybrid-Driven Underwater Glider Motion Control System Based On Neuroendocrine Controller Algorithm, IEEE , 1, ISBN:978-1-4673-59481
Khalid Isa, M. R. Arshad
(2013) An Analysis Of Homeostatic Motion Control System For A Hybrid-Driven Underwater Glider, IEEE , 1570, ISBN:978-1-4673-5319
Khalid Isa, M. R. Arshad, Syafizal Ishak
(2012) Hydrodynamics Estimation Based On Analytical Method For A Hybrid-Driven Underwater Glider, UTM , 420, ISBN:-
Khalid Isa
(2012) Modeling And Motion Control Of A Hybrid-Driven Underwater Glider, USM , ISBN:9789834317867
Khalid Isa
(2012) Neural Network Predictive Control Of Propeller-Driven Underwater Glider With Controllable Wings And Rudder, SIM University , ISBN:9789810742256
Khalid Isa, M. R. Arshad
(2012) Neural Networks Control Of Hybrid-Driven Underwater Glider , IEEE , 1, ISBN:978-1-4577-20891
Khalid Isa, M. R. Arshad
(2011) Dynamic Modeling And Characteristics Estimation For Usm Underwater Glider, IEEE , 12, ISBN:978-1-4577-0337
Khalid Isa, M. R. Arshad
(2011) Motion Simulation For Propeller-Driven Usm Underwater Glider With Controllable Wings And Rudder, IEEE , 187, ISBN:978-1-4577-1462
Khalid Isa, M. R. Arshad
(2011) Vertical Motion Simulation And Analysis Of Usm Underwater Glider, IEEE , 139, ISBN:978-1-4577-0329
Khalid Bin Isa
(2008) Development Of Inplans: An Analysis Of Students' Performance Using Neuro-Fuzzy
Khalid Bin Isa
(2008) Experimental Studies Of Dynamic Performance Of Lateral And Longitudinal Control For Autonomous Vehicle
Khalid Bin Isa
(2008) Experimental Studies On Dynamics Performance Of Lateral And Longitudinal Control For Autonomous Vehicle Using Image Processing
Siti Amely bt Jumaat, Siti Zarina binti Mohd. Muji, Ida Laila Ahmad, Zarina Tukiran, Jamaluddin Jalani, Khalid Isa, Norfaiza Fuad, Masnani Mohamed, Shamsul Mohamad
(2008) Mampukah Seminar Kerjaya Kejuruteraan Kuasa Meningkatkan Motivasi Diri Kepada Pelajar Di Ipt?, UTM , 1, ISBN:1
Siti Amely bt Jumaat, Siti Zarina binti Mohd. Muji, Ida Laila Ahmad, Zarina Tukiran, Jamaluddin Jalani, Khalid Isa, Norfaiza Fuad, Masnani Mohamed, Shamsul Mohamad
(2008) Mengkaji Keberkesanan Program Budaya Ilmu Effective Presentation & Engineering Report Writing Ke Atas Pelajar. , UTM , 1, ISBN:1
Khalid Isa , Masnani Mohamed , Jamaludin Jalani , Zarina Tukiran , Siti Amely Jumaat , Norfaiza Fuad , Ida Laila Ahmad, Shamsul Mohamad, Siti Zarina Mohd Muji
(2008) Peranan Kem Motivasi Pelajar Harapan Propemp Dalam Membantu Meningkatkan Kecemerlangan Akademik Pelajar Fke, UTM , 1, ISBN:1
Khalid Bin Isa
(2007) Development Of Intelligent Planning System (Inplans): An Analysis Of Students Performance Using Fuzzy Systems

YearDescriptionLevel
2023 - 2026 Senate Members for Senat Universiti, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 - 2024 Committee Member for Pensijilan dan Pengiktirafan Majlis TVET Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 - 2024 Academic Editor / Editor for Editor Mengurus Jurnal UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2022 - 2023 Head for PELANTIKAN SEBAGAI PERUNDING BAGI PROJEK PERUNDINGAN MELALUI PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 - 2024 Member for PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENYELARAS DAN AHLI DI BAWAH MoA DI ANTARA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) DAN CYBERSOLUTION TECHNOLOGIES SDN. BHD., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2021Committee Member for PERSIDANGAN INTERNATIONAL CONERENCE ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2021 {ICon3E2021), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 International
2018Member for LETTER OF APPOINTMENT: TECHNICAL CONSUL TANT IN INNOVATE MALAYSIA REGIONAL COMPETITION (SOUTHERN) 2018, Dream Catcher, Malaysia, April 2018 National
2018Trainer for Certified Nurturing Expert Talent (NEXT) Career Counsellor, Talent Corporation Malaysia Berhad, Malaysia, November 2018 National
2018Facilitator for PELANTIKAN PERUNDING BAGI "MAKER UNO WORKSHOP", Sekolah Rendah Islam Hidayah, Malaysia, April 2018 University
2017Committee Member for APPOINTMENT AS ORGANIZING COMMITTEE - Program Committee for 2017 IEEE 7th International Conference on Underwater System Technology: Theory and Applications (USYS'17), IEEE , Malaysia, June 2017 National
2016Guest Speaker for INVITATION AS A SPEAKER-TECHNICAL TALK@ UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, IEEE Oceanic Engineering Society Malaysia Chapter, Malaysia, September2016 National
2016Committee Member for The 3rd International Conference on Electronic Design (ICED 2016) , UNIMAP, Malaysia, August 2016 International
2016Committee Member for PROGRAM OIL AND GAS BOOT CAMP 2016, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2016 University
2009Mentor for MENfOR AKADEMIK - Sokongan Tenaga Pakar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2009 University
2008Instructor/lecturer for PERLANTIKAN SEBAGAI PENSYARAH, FASILITATOR, PENULIS MODUL DAN PENYELIA LATIHAN INDUSTRI BAGI PROGRAM LATIHAN PENINGKATAN KEMAHIRAN INDUSTRI UNTUK SISWAZAH ( INSEP) 2008, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2008 University
2007Course Coordinator for PERLANTIKAN SEBAGAI PENYELARAS, PENCERAMAH DAN FASILITATOR BAGI KURSUS WEB DEVELOPMENT USING DREAMWEAVER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2007 University
2007Instructor/lecturer for PERLANTIKAN SEBAGAI PENSYARAH, PENULIS MODUL, FASILITATOR DAN PENYELIA BAGI PROGRAM PENINGKATAN KEMAHIRAN INDUSTRI UNTUK SISWAZAH ( INSEP), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2007 University

YearDescription
2023 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI TAJUK (PPT) PROJEK SARJANA MUDA 1 SEMESTER 1 SESI 2023/2024 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Assessor / Reviewer for PENILAI SEMINAR PROJEK SARJANA MUDA 1 SEMESTER 2 SESI 2022/2023 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for SEMINAR PROJEK SARJANA MUDA 2 DAN KERTAS PROSIDING EEEE SEMESTER 1 SESI 2022/2023 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Assessor / Reviewer for SEMINAR PROJEK SARJANA MUDA 2 DAN KERTAS PROSIDING EEEE SEMESTER 2 SESI 2022/2023 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Co-Supervisor for Muhammad Amirul Hisham Bin Razian, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Deputy Chairman for Jawatankuasa Pemilih (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Anugerah Inspirasi Cendekiawan (AIC) 2023 UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023
2023 Examiner for Abdulrazzaq Naji Saleh Al-Jabali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Afiq Humaidi Bin Mohamad Zalani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Juan Hafizuddin Bin Mohd Rustam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Faris Bin Mohd Nahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Rizuwan Aizat Bin Che Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hadri Bin Hussin Chee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ng Wei Jie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ng Wei Jie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nik Muhammad Afiq Bin Nik Baharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nik Muhammad Afiq Bin Nik Baharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurin Firzana Amni Binti Mohd Amin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Rais Haikal Bin Rasul Hamidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Rais Haikal Bin Rasul Hamidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Referee for Malam Warisan Bangsa Sempena Minggu Haluan Siswa Program Sarjana Muda Semester II Sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Anas Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Amirul Bin Mohd Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Amirul Bin Mohd Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Izzul Hakim Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Dayana Binti Mohd Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for PELAJAR LATIHAN INDUSTRI INBOUND UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Supervisor for PENYELIA PROJEK SARJANA MUDA SEMESTER 1 SESI 2023/2024 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Supervisor for PROJEK SARJANA MUDA 1 SEMESTER 2 SESI 2022/2023 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2022 Co-Supervisor for Ahmad Aiman Bin Abd Muttalib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Iffan Darwis Bin Mohd Ibrahim, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-Supervisor for Iffan Darwis Bin Mohd Ibrahim, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Co-supervisor for Muhammad Amirul Hisham Bin Razian, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for APPOINTMENT AS A THESIS EXAMINER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022
2022 Examiner for Alice Anak Lee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for C. Livenesh A/L Chandran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Juan Hafizuddin Bin Mohd Rustam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Martal A/P Susai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Martal A/P Susai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Faris Bin Mohd Nahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Rizuwan Aizat Bin Che Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Azrie Bin Norzari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Azrie Bin Norzari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurin Firzana Amni Binti Mohd Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Anas Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Dayana Binti Mohd Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nursalwa Farahani Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nursalwa Farahani Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Academic Editor / Editor for PELANTIKAN SEBAGAI MANAGING EDITOR JURNAL UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021
2021 Co-Supervisor for Muhammad Fahmi Bin Raduan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-Supervisor for Muhammad Fahmi Bin Raduan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-supervisor for Iffan Darwis Bin Mohd Ibrahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Alice Anak Lee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Azhari Bin Samsul Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for C. Livenesh A/L Chandran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Loke Chin Soon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nick Cassidy Anak Merunei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nick Cassidy Anak Merunei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Fatihah Bt Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Fatihah Bt Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurulnadhirah Binti Ab Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ummu Zahratul Farihah Binti Zakariya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Mohd Sharil Bin Salleh, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Anas Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Hagilan A/L Murugaiah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Rusyda Binti Mohd Zainorin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Rusyda Binti Mohd Zainorin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Syafiqah Binti Mohd Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Trainer for Latihan Intensif Wakil Pelajar UTHM ke Intervarsity Young Motivator Competition (i-MAC) Peringkat Kebangsaan 2021, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021
2021 Trainer for Panel Jemputan Khas bagi Latihan Intensif Wakil Pelajar UTHM ke Pusingan Akhir Intervarsity Young Motivator Competition (I-MAC) Peringkat Kebangsaan 2021, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021
2020 Assessor / Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI PEMBENTANGAN DEFENCE PROPOSAL BAGI PELAJAR PROGRAM SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK SECARA PENYELIDIKAN (KEE), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2020
2020 Co-supervisor for Nurul Huda Binti A. Bakar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Arif Bin Nor Mohd Lezan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Azhari Bin Samsul Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Chia Kueh Teng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Chia Kueh Teng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Loke Chin Soon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Eizham Bin Zaihan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Faiz Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Faiz Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Shollahuddin Hamidulloh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Syezrizal Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurulnadhirah Binti Ab Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ummu Zahratul Farihah Binti Zakariya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Zayed Bin Mohamad Amin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Guest Speaker for PENCERAMAH JEMPUTAN 1'ST JOINT SEMINAR BETWEEN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA AND YAMAGUCHI UNIVERSITY, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2020
2020 Supervisor for APPOINTMENT AS CO-SUPERVISOR FOR STUDENT OF MASTER OF ELECTRICAL ENGINEERING PROGRAMME BY RESEARCH, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2020
2020 Supervisor for Hagilan A/L Murugaiah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Manighaandaan A/L Sathivaloo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Khairul Nizam Bin Mohamad Noh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Khairul Nizam Bin Mohamad Noh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Syafiqah Binti Mohd Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ragunnath A/L Sundran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-Supervisor for Abdul Aziz Bin Abd Kadir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-Supervisor for Muhammad Hishamuddin Bin Abdul Manas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-Supervisor for Muhammad Hishamuddin Bin Abdul Manas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-Supervisor for Nurul Syila Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-supervisor for Nurul Bashirah Binti Ghazali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Arif Bin Nor Mohd Lezan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Chai Ah Lek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Jerry Chong Jian Xing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lai Lik Zen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamed Khaled Bin Mohamed @ Mohd Daud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Eizham Bin Zaihan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Hasif Bin Zaidi Suffian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Hasif Bin Zaidi Suffian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nur Din Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Syezrizal Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nooraina Nabiha Binti Rusli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nooraina Nabiha Binti Rusli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nuramin Fitri Bin Aminuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nuramin Fitri Bin Aminuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Zayed Bin Mohamad Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Guest Speaker for Invited Speakar at at School of Marine Science and Technology, Northwestern Polytechnical University, Xi'an, China, Northwestern Polytechnical University, China, August 2019
2019 Main Supervisor for Fawwaz Bin Mohd Nasir, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Inani Yusra Binti Amran, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for APPOINTMENT AS CO-SUPERVISOR FOR STUDENT OF MASTER OF ELECTRICAL EN.GINEERING PROGRAMME BY RESEARCH, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2019
2019 Supervisor for APPOINTMENT AS CO-SUPERVISOR FOR STUDENT OF MASTER OF ELECTRICAL ENGINEERING PROGRAMME BY RESEARCH, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2019
2019 Supervisor for Inani Yusra Binti Amran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Manighaandaan A/L Sathivaloo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Nur Firdaus Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Nur Firdaus Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ragunnath A/L Sundran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Wong Kar Kent, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-Supervisor for Abdul Aziz Bin Abd Kadir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Muhammad Muzakkir Bin Ahmad Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amiruddin Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Chai Ah Lek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Chong Chia Wen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Cyntia Palmer A/P Samuel Navarajah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Goh Sin Nee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Jerry Chong Jian Xing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lai Lik Zen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamed Khaled Bin Mohamed @ Mohd Daud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Faiz Bin Bohari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Faiz Bin Bohari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad 'Ainal Yaqin Bin Ramdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Azim Alam Shah Bin Mohd Zolkefpeli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nur Din Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Sie Lee Ping, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Sie Lee Ping, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tanessan A/L Neer Pandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Inani Yusra Binti Amran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Leong Wai Lunn,Alexander, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Syukri Fatihi Bin Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Syukri Fatihi Bin Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurliyana Ummaira Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Nadhirah Binti Khalid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for PELANTIKAN SEBAGAI PENYELIA PASUKAN UTHM KE . PROGRAM MALAYSIA AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE CHAlLENGE 2018 (MAUVC 2018), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2018
2018 Supervisor for Safwan Fadzli Bin Abdul Jalil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wong Kar Kent, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-Supervisor for Muhammad Muzakkir Bin Ahmad Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Adrian Chai Zhong Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Adrian Chai Zhong Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Amiruddin Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Amiruddin Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Chong Chia Wen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Cyntia Palmer A/P Samuel Navarajah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Goh Sin Nee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Kuan Jo Lene, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lee Suezen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad 'Ainal Yaqin Bin Ramdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Azim Alam Shah Bin Mohd Zolkefpeli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tanessan A/L Neer Pandi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wong Zhi Lin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Yeoh Choon Guan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Referee for PELANTIKAN SEBAGAI JURI BAGI PROGRAM IPT YOUNG MOTIVATOR COMPETITION 2017 (I-MAC 2017) PERINGKAT UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2017
2017 Supervisor for Leong Wai Lunn,Alexander, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Liang Chee Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Aini Binti Che Yaacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurliyana Ummaira Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurliyana Ummaira Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Nadhirah Binti Khalid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for PELANTIKAN SEBAGAI PENYELIA PASUKAN UTHM KE "PROGRAM MALAYSIA AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE CHALLENGE 2017" (MAUVC 2017), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2017
2017 Supervisor for Safwan Fadzli Bin Abdul Jalil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Shaidatina Zulaikha Binti Sharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Shaidatina Zulaikha Binti Sharuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Wong Ming Yi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-supervisor for Muhammad Fuad Bin Kassim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Project Supervisor/Teaching Training for Innovate Malaysia Design Competition 2016, TechSource Systems Sdn Bhd, Malaysia, August 2016
2016 Referee for Invitation to the judge for BDA Hackathon 2016 (4 August 2016), Dream Catcher , Malaysia, August 2016
2016 Supervisor for Adilah Binti Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Adilah Binti Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Liang Chee Hui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nor Aini Binti Che Yaacob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Wong Ming Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Main Supervisor for Nurliyana Binti Kafli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Rafizah Binti Mohd Hanifa, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Siti Nur Ateeqa Binti Mohamad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for APPOINTMENT AS AN EXTERNAL CO - SUPERVISOR, Universiti Teknologi Malaysia , Malaysia, July 2015
2008 Assessor / Reviewer for PERLANTIKAN SEBAGAI PANEL PENILAI BAGI PROGRAM AUTONOMOUS MOBILE ROBOT CHALLENGE 2008 (AMRC'08), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2008
2006 Referee for JURI BAGI PROGRAM E-MULTIMEDIA AWARD 2006, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2006

YearDescriptionLevel
2023 - 2024 Director, Program Related Center (PSH) for Watikah Pengarah Pusat Pembangunan Pelajar UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 - December 2024 University
2023 - 2024 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Khas Pembangunan Strategik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 - December 2024 University
2023 - 2025 Assistant Manager for Penolong Ketua Warden Pasukan Bertindak Pusat Tanggungjawab (ERT) Blok D15, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 - June 2025 University
2023Committee Member for Anugerah Inspirasi Mahasiswa 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023Advisor/Chairman for Anugerah Inspirasi Mahasiwa 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023Member for SUKARELAWAN MISI BANTUAN BANJIR (UTHM PRIHATIN) DENGAN KERJASAMA FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 - 2024 Advisor/Chairman for Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Sesi 2022/2023 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 - January 2024 University
2023 - 2025 Committee Member for Ahli Tetap Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti (RiskCom), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 - May 2025 University
2023 - 2024 Member for Task Force Pembangunan Garis Panduan Teras Perancangan Strategik Hussein Global UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 - May 2024 University
2023Committee Member for Program Webinar Industrial Training First Briefing: Semester 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Speaker for Program Leadership Workshop For UTHM Global Society (UGS) Committee and Country Representatives, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023Speaker for Bengkel Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Universiti (SKTU) Tahun 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 - 2024 Chairman for Penilaian Teknikal Sebutharga dan Tender PTJ Dibuka Pejabat Hal Ehwal Pelajar (PHEP), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 - December 2024 University
2023 - 2024 Committee Member for Penentuan Teknikal Sebelum Sebutharga PTJ Dibuka Bagi Pejabat Hal Ehwal Pelajar (PHEP), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 - December 2024 University
2023Advisor/Chairman for Program Mobiliti Antarabangsa MPP Global Outreach Knowledge Transfer Jakarta, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February - March 2023 International
2023Committee Member for Anugerah Inspirasi Cendekiawan (AIC) 2023 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February - June 2023 University
2023Committee Member for Penyelidikan, Inovasi dan Penerbitan FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2023 University
2023Committee Member for Kebolehpasaran Graduan FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2023 University
2023Speaker for Program Leadership Exploration and Development (LEAD) 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2023Chairman for Jawatankuasa Penilaian Teknikal Tender Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June - December 2023 University
2023Member for Task Force Pembangunan Instrumen Penilaian GRITT Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March - December 2023 University
2022 - 2024 Committee Member for PERKASA UTHM SESI 2022/2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 - June 2024 University
2022Member for Ahli Kumpulan Fokus Internet of Things Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 University
2022Chairman for Jawatankuasa Penilaian Teknikal Selepas Sebutharga PTJ Dibuka Bagi Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for Jawatankuasa Pelaksana Program Kementerian Pengajian Tinggi-Pensijilan Profesional (KPT-PACE) Mobile App Developers Association (MAD) Certified Associate-Blockchain, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 - January 2023 University
2022 - 2023 Committee Member for Jawatankuasa Pelaksana Program Kementerian Pengajian Tinggi-Pensijilan Profesional (KPT-PACE) Yokogawa Centum VP-DCS Discovery, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 - February 2023 University
2022 - 2023 Advisor/Chairman for PELANTIKAN SEBAGAI PENASIHAT II, MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR (MPP} SESI 2021 / 2022 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 - March 2023 University
2022Chairman for Jawatankuasa Penilaian Teknikal Selepas Sebutharga PTJ Dibuka Bagi Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September - December 2022 University
2022 - 2024 Committee Member for Jawatankuasa Pembangunan Garis Panduan Perbendaharaan PERKASA UTHM 2022-2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 - June 2024 University
2022 - 2024 Committee Member for JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PERLEMBANGAAN PERKASA UTHM 2022-2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 - June 2024 University
2022Head for DANA PROGRAM PENJANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - PENSIJILAN PROFESIONAL (KPT-PACE) TAHUN 2021 PENSIJILAN PROFESIONAL EMERSON PLANTWEB INSTRUMENTATION & CONTROL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 University
2022Committee Member for Pegawai Pengiring Sempena Istiadat Konvokesyen Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Kali Ke-22, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October - December 2022 University
2021Member for FASILITATOR PROGRAM OBS STUDIO: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN ABAD KE-21, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, Malaysia, November 2021 University
2021Head of the Program for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA KEBOLEHPASARAN GRADUAN DAN ALUMNI DI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (FKEE) TAHUN 2021, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2021 University
2021Mentor for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA KEBOLEHPASARAN GRADUAN DAN ALUMNI DI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (FKEE} TAHUN 2021, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April - December 2021 University
2021 - 2022 Advisor/Chairman for PELANTIKAN SEBAGAI PENASIHAT MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR (MPP) SESI 2020/2021 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2021 - March 2022 University
2021Facilitator for PROGRAM OBS STUDIO: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN ABAD KE-21, SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BALI, Malaysia, November 2021 University
2021Speaker for Resume Meletop, Majikan Terpikat! , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2021 University
2020 - 2022 Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI BIRO RIADAH, KEBAJIKAN DAN KEROHANIAN PERKASA UTHM SESI 2020/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2020 - July 2022 University
2020Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA KEBOLEHPASARAN GRADUAN DAN ALUMNI DI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (FKEE) TAHUN 2020, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2020 University
2020 - 2023 Head of Department, Program Related Center (PSH) for PENYERAHAN WATIKAH PELANTIKAN JAWATAN GILIRAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2020 - March 2023 University
2020Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH PROGRAM SEMINAR KERJAYA DI FKEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2020 University
2020Head of the Program for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA KEBOLEHPASARAN GRADUAN DAN ALUMNI DI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (FKEE) TAHUN 2020, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2020 University
2020Speaker for PELANTIKAN SEBAGAI PENCERAMAH UNTUK KURSUS PROFESSIONAL IMAGE GROOMING & ETIQUETTE BAGI PELAJAR FKEE SEM II SESI 2019/2020, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2020 University
2019 - 2021 Chairman for Chair of IEEE Oceanic Engineering Society Malaysia Chapter, IEEE, United States Of America, January 2019 - December 2021 International
2019Chairman for Chair of the Oceanic Engineering Society Malaysia Chapter for 2019, IEEE Malaysia Section, Malaysia, March - December 2019 National
2019Speaker for PELANTIKAN SEBAGAI PENCERAMAH PROGRAM THE K-TALK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October - November 2019 University
2019Speaker for PELANTIKAN SEBAGAI PENCERAMAH PROGRAM MINI MTM FKEE ANJURAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2019 University
2019Advisor/Chairman for PELANTIKAN SEBAGAI PENASIHAT KEBOLEHPASARAN GRADUAN (GE) DI FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September - December 2019 University
2019Member for PELANTIKAN PEMILIK GERAN PROGRAM INTERVENSI KEBOLEHPASARAN GRADUAN {GE) BAGI TAHUN 2020, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2019 University
2019Guest Speaker for JEMPUTAN KE PROGRAM "WINNING THE INTERVIEW" ANJURAN MAJLIS KEPIMP!NAN PELAJAR KOLEJ KEDIAMAN PAGOH 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2019 University
2019Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI TASK FORCE BUKU NICHE AREA UTHM 2019, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February - December 2019 University
2019Member for PELANTIKAN AHLI GERAN PROGRAM KEBOLEHPASARAN GRADUAN (GE) Technological Association Malaysia (TAM) Big Data Analytics (BDA) in Manufacturing Certification Programme, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2019 University
2019Member for PELANTIKAN AHLI GERAN PROGRAM KEBOLEHPASARAN GRADUAN (GE) SIEMENS Programmable Logic Controller (Service) Level 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2019 University
2019Member for PELANTIKAN AHLI GERAN PROGRAM KEBOLEHPASARAN GRADUAN (GE) COMPTIA SECURITY+, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2019 University
2019Member for PELANTIKAN AHLI GERAN PROGRAM KEBOLEHPASARAN GRADUAN (GE), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2019 University
2019Committee Member for PERLANTIKAN AHLI JAWATANKUASA KECIL PROGRAM JOB HUNTING BY CAREER CUBE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2019 University
2018 - 2019 Member for LANT/KAN SEBAGAI AHLI MESYUARAT MAJLIS KAUNSELING & KERJAYA UNIVERSITI-UNIVERSITI MALAYSIA (MAKUMA) SES/ 2018 - 2019, MAJLIS KAUNSELING & KERJAYA UNIVERSITI MALAYSIA, Malaysia, January 2018 - December 2019 National
2018Deputy Chairman for 2018 VICE CHAIR, IEEE OCEANIC ENGINEERING SOCIETY MALAYSIA CHAPTER, IEEE OCEANIC ENGINEERING SOCIETY MALAYSIA CHAPTER, Malaysia, January - December 2018 National
2018Assessor / Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PENILAI BORANG PENILAIAN LATIHAN TEMUDUGA KERJAYA FAKULTI KEJURUTERAAN ELE' KTRIK DAN ELEKTRONIK (FKEE), UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2018 University
2018Question Paper Indicator for PELANTIKAN SEBAGAI PENGAWAS DAN PENANDA KERTAS UJIAN TRANSFORMASI MINDA MAHASISWA FKEE (UtMM) SESI 2017/2018, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2018 University
2018Speaker for PELANTIKAN SEBAGAI PENCERAMAH PROGRAM ACE YOUR INTERVIEW ANJURAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2018 University
2018Guest Speaker for LANTIKAN SEBAGAI PENCERAMAH KEMAHIRAN GENERIK DAN KERJAYA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2018 University
2018Assessor / Reviewer for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL TEMUDUGA BIASISWA PRA IJAZAH YAYASAN SULTAN ISKANDAR JOHOR 2018, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2018 University
2018Head for LANTIKAN SEBAGAI KETUA PENGADIL BAGI PERTANDINGAN LET'S BOWL ALUMNI UTHM 2018, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2018 University
2018Facilitator for PELANTIKAN SEBAGAI FASILITATOR BAGI PROGRAM PUSAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PELAJAR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2018 University
2018Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATAN KUASA TASK FORCE PENSTRUKTURAN SEMULA PTJ UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (HAL EHWAL PELAJAR), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July - December 2018 University
2018Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWAJANKUASA PROGRAM MALAYSIA AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE CHALLENCE 2018 (MAUVC 2018), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2018 University
2017Head of the Program for PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENGIRING PELAJAR PROGRAM KARNIVAL KERJAYA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALA YSIA(UTM) 2017, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2017 University
2017Head of the Program for PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENGIRING PELAJAR KE PROGRAM TECHNOLOGY, EDUCATION AND CAREER (TEC) 2017, UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS, TRONOH, PERAK., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2017 University
2017 - 2018 Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI KUMPULAN TASK FORCE QS STARS RATING (EMPLOYABILITY), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2017 - July 2018 University
2017Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM "MALAYSIA AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE CHALLENGE 2017" (MAUVC 2017), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2017 University
2017Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA PELAKSANA SEMPENA MAJLIS PELANCARAN PROGRAM MOBILITI ANTARABANGSA PELAJAR UTHM 2017, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2017 University
2017Speaker for JEMPUTAN UNTUK MEMBERIKAN TAKLIMAT KERJAYA DI PROGRAM ALUMNI LEADERS TALK SERIES@MAJLIS PRA ALUMNI PERDANA (MaPAP) KAMPUS UTHM PAGOH 2017 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2017 University
2017Evaluation Panel of Project/Student for PELANTIKAN SEBAGAI PANEL PENEMUDUGA PROGRAM FKEE MOCK INTERVIEWS: PREPARING FOR CAREER AFTER GRADUATE ANJURAN FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2017 University
2017 - 2018 Honorary Officer for PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI FOKAL PROGRAM KEBOLEHPASARAN GRADUAN (GRADUATE EMPLOYABILITY; GE) BAGI TAHUN 2017 - 2018, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, Malaysia, March 2017 - December 2018 National
2017Head of the Program for PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENGIRING PELA.JAR PROGRAM 'GAMIFICATION 3K (KENDIRl, KREATIVITI DAN KEPIMPINAN), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2017 University
2017Head of the Program for PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENGIRING PELAJAR KE PROGRAM SKIM LA TIHAN 1 MALAYSIA (SL 1 M) - ZON TENGAH, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2017 University
2017Head of the Program for PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENGIRING PELAJAR KE PROGRAM MOBILITI PELAJAR KE THAILAND, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2017 University
2017Head of the Program for PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENGIRING PELA.JAR URUSETIA PROGRAM GRADUATE GROOMING, CAREER BOOMING 2017, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2017 University
2017Committee Member for INfERV ARSITY YOUNG MOTIVATOR COMPE'ITllON 2017 (I-MAC 2017), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2017 National
2017Programme Coordinator for Program Khidmat Masyarakat: Terokai Dunia Sains & Teknologi (TEDSAT) 2017, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2017 University
2017Deputy Chairman for 2017 VICE CHAIR, IEEE OCEANIC ENGINEERING SOCIETY MALAYSIA CHAPTER, IEEE Malaysia Chapter, Malaysia, January - December 2017 National
2017Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI URUSETIA INTERVARSITY YOUNG MOTIVATOR COMPETITION 2017 ( I-MAC 2017) UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 2017, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2017 University
2017Speaker for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH (KAUNSELOR UTHM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2017 University
2016Head of the Program for PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENGIRING PELA.JAR KE PROGRAM TEMUDUGA KERJAYA SKIM LATIHAN 1 MAI.A YSIA PERINGKAT ZON SELATAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2016 University
2016Committee Member for MAKLUMAN WAKIL TETAP JABATAN KERJAYA KE MESYUARAT MAJLIS KAUNSEUNG DAN KERJAYA UNIVERSlTl-UNIVERSITI MALAYSIA {MAKUMA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April - December 2016 University
2016Head of the Program for PELANTIKAN SEBAGAI PETUGAS PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT 10 DAERAH NEGERI JOHOR 2016 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN (UTHM) DI FELDA CHEMPELAK, LABIS, SEGAMAT, JOHOR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2016 University
2016Head of the Program for PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENGIRING PELA.JAR KE LAWATAN CAREER FAIR SFCF- NORTHERN REGION 2016 UNIMAP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2016 University
2016Head of the Program for PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENGIRING PELAJAR KE" KARNIVAL KERJA YA UTM 2016, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2016 University
2016Member for PELANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI FOKAL KEBOLEHPASARAN GRADUAN (GE) BAGI TAHUN 2016, Kementerian Pendidikan Tinggi, Malaysia, January - December 2016 National
2016Committee Member for PELANTIKAN SEBAGAI URUSETIA DAN AHLI JAWATANKUASA PROGRAM l'M THE PILOT OF MY FUTURE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2016 University
2016Member for PERLANTIKAN SEBAGAI AHLI PANEL ANUGERAH PELAJAR UTHM 2015, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April - May 2016 University
2016 - 2017 Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI KUMPULAN TASK FORCE QS STAR RATING (EMPLOYABILITY), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2016 - July 2017 University
2015Committee Member for 2015 COMMITTEE MEMBER, IEEE OCEANIC ENGINEERING SOCIETY MALAYSIA CHAPTER, IEEE MALAYSIA SECTION, Malaysia, January - December 2015 National
2015 - 2016 Head for KETUA PANEL BIDANG 'COMPUTER NETWORKS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE', Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2015 - June 2016 University
2014 - 2016 Head for PELANTIKAN SEBAGAI KETUA PANEL BIDANG, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2014 - December 2016 University
2014Head for PELANTIKAN SEBAGAI KETUA KONTINJEN FKEE DALAM PERARAKAN TOWN & GOWN SEMPENA MAJLIS KONVOKESYEN KE 14 UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2014 University
2014Member for PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PROGRAM PROJEK SAINS SEKOLAH 2014, JABATAN KEJURUTERAAN KOMPUTER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2014 University
2010 - 2012 Head for LANJUTAN PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PANEL BIDANG, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2010 - January 2012 University
2010Facilitator for PELANTIKAN SEBAGAI FASILITATOR PROGRAM "FINISHING SCHOOL" BAGI PELAJAR TAHUN AKHIR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2010 University
2009Member for KARNIVAL PENDIDIKAN DAN KERJAYA PARLIMEN PAGOH, SEKRETARIAT PENDIDIKAN PARLIMEN PAGOH, Malaysia, October 2009 District
2008Question Paper Indicator for MEMERIKSA BUKU JAWAPAN PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) SESI I TAHUN 2008, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April - May 2008 University
2008 - 2010 Head for PELANTIKAN SEBAGAI KETUA PANEL BIDANG, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2008 - January 2010 University
2008Formulation of Examination Questions for PERLANTIKAN SEBAGAI PENGGUBAL SOALAN BAGI PEPERIKSAAN PENILAIAN T AHAP KECEKAPAN SESI I TAHUN 2008, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2008 University
2007Facilitator for PERLANfIKAN SEBAGAI FASILITATOR DALAM KEM PEMAI\l'fAPAN DAN MOTIVASI PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN SESI 2007/2008. , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2007 University
2007Formulation of Examination Questions for PERLANTIKAN SEBAGAI PENGGUBAL SOALAN BAGI PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN SESI II TAHUN 2007, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August - July 2007 University
2006Facilitator for PERLANTIKAN SEBAGAI FASILITATOR BAGI PROGRAM KURSUS KEPIMPINAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2006 University
2006Instructor/lecturer for JEMPUTAN BAGI MENYAMPAIKAN KULIAH BAGI MODUL PERSEDIAAN PEMBELAJARAN PELAJAR KEJURUTERAAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2006 University
2006Instructor/lecturer for JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH BAGI PROGRAM BENGKEL PERISIAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2006 University
2006Facilitator for PERLANTIKAN SEBAGAI FASILITATOR DALAM KEM PEMANTAPAN DAN MOTIVASI PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN SESI 2006/2007, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2006 University
2005Instructor/lecturer for PERLANTIKAN SEBAGAI PENGAJAR VISUAL BASIC, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2005 University
2005Facilitator for PERLANTIKAN SEBAGAI FASILITATOR BAGI PROGRAM STRATEGI HIDUP PELAJAR CEMERLANG, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2005 University
2005 - 2007 Head for PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA MAKMAL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2005 - July 2007 University

YearDescriptionOrganiser
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE) UTHM
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (THE RISE AND FALL OF STRATEGIC PLANNING) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (ETIKA & INTEGRITI) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) UTHM

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 BENGKEL GARIS PANDUAN KECEMERLANGAN SUKAN UTHM DAN GARIS PANDUAN LALUAN KEMASUKAN KHAS ATLET KE UTHM
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
31/10/2023 - 01/11/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2024 SIRI 10 - UTHM EDU-TRAIN: PELAKSANAAN HUSSEIN GLOBAL
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
09/10/2023
2023 KURSUS MENGURUS PERSONALITI NARSISTIK
UTHM / BIG STAGE, ARAS 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH (PTTA), UTHM
05/10/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (THE RISE AND FALL OF STRATEGIC PLANNING)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
15/08/2023 - 16/08/2023
2023 MAJLIS PELANCARAN EKSA UTHM
UTHM / Big stage aras 2 PTTA
14/08/2023
2023 SESI LIBAT SAMA PEMBANGUNAN KAMUS KOMPETENSI - HOUSE OF COMPETENCY UTHM
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PTTA
09/08/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
26/07/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (FINANCE FOR NON FINANCE)
UTHM / -
25/07/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 PROGRAM BUAL BICARA BERSAMA IKON SUKAN NEGARA SIRI 1/2023 : PAHIT GETIR JUARA DUNIA
UTHM / PENTAS UTAMA, ARAS 2, PTTA
16/05/2023
2023 KURSUS PEMANTAPAN CAREER COACH
UTHM / V8 HOTEL SKUDAI
07/03/2023 - 09/03/2023
2023 BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK PUSAT SUKAN UNIVERSITI 2023
UTHM / Bilik Lestari 2, Aras 3, Perpustakaan Tunku Tun Aminah (PTTA)
30/01/2023 - 31/01/2023
2022 BENGKEL PEMANTAPAN PELAN STRATEGIK 2021-2025 UTHM (PENETAPAN HUSSEIN GLOBAL)
UTHM / KINGS GREEN HOTEL, MELAKA
28/11/2022 - 30/11/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PERPUSTAKAAN UTHM
13/11/2022
2022 PROGRAM SANGGAR LESTARI SIRI 3
UTHM / LOTUS SEAVIEW BEACH RESORT
28/09/2022 - 30/09/2022
2022 SIRI 2 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM EDU-TRAIN (GRITT)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
27/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (ETIKA & INTEGRITI)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN KERANGKA PERANCANGAN STRATEGIK HUSSEIN GLOBAL
UTHM / Bilik Mesyuarat Utama, Aras 5, PTTA
12/07/2022 - 14/07/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN HOUSE OF COMPETENCY UTHM SIRI 6/2022
UTHM / UTHM
27/06/2022
2022 WEBINAR HARI RAYA: MAKAN SIHAT VS MAKAN SEDAP
UTHM / Webinar
19/05/2022
2022 EXPLORING UNIV-INDUSTRY RESEARCH COLLABORATION - AP. DR. NOR AZIATI ABD HAMID - RE-SIP AND MATCHING GRANT RECIPIRNT
FKEE,UTHM / Atas Talian (Google Meet)
10/05/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2021 [SIRI 2] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 3 : UTHM PRIHATIN (F3.1 - PENGUPAYAAN PELAJAR & F3.2 - KETERLIBATAN KOMUNITI)
UTHM / BILIK BANQUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
20/10/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 KURSUS STRESS OKAY KE TIDAK?
UTHM / GOOGLE MEET
20/09/2021
2021 INTERNATIONAL CONFERENCE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2021 (ICon3E 2021)
UTHM / UTHM dan maya
06/09/2021 - 07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 WEBINAR KAUNSELOR KONGSI ILMU (2KI) BEKERJA DARI RUMAH : BAHAGIA ATAU DERITA
UTHM / GOOGLE MEET
18/08/2021
2021 TAKLIMAT PENGISIAN LAPORAN PRESTASI GERAN PENYELIDIKAN DANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (DPKPT) DI MYGRANTS
UTHM / Pautan Google Meet
11/08/2021
2021 PROGRAM BICARA AKADEMIA : KEMURUNGAN DAN DEPRESI DI KALANGAN AKADEMIA DAN PELAJAR - SITUASI SEMASA DAN APA TINDAKAN KITA
UTHM / Webinar
27/07/2021
2021 KURSUS SISTEM AUTHOR (UNTUK BLENDED LEARNING & PEPERIKSAAN)
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
24/06/2021
2021 SESI PERKONGSIAN PENGALAMAN BERTAJUK 'SYARIKAT TERBITAN UNIVERSITI: MOTIVASI DAN CABARAN'
FKEE,UTHM / gmeet: https://meet.google.com/cgk-gkaw-kmt
28/04/2021
2021 JEMPUTAN PROGRAM JOM BACA BERSAMA UNTUK 10 MINIT PERINGKAT UTHM
UTHM / PTTA
22/04/2021
2021 WEBINAR SUKAN UTHM 2021 SIRI/3 : INSPIRASI KEJAYAAN BERSAMA TOKOH SUKAN NEGARA MUHAMMAD ZIYAD BIN ZOLKEFLI
UTHM / UTHM TV
21/04/2021
2021 WEBINAR KSUTHM 2021
UTHM / Atas talian (Google Meet)
05/04/2021
2021 PENGENALAN KEPADA IOT
UTHM / MAKMAL AKADEMI CISCO, FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
29/03/2021
2021 WEBINAR SUKAN UTHM 2021 SIRI/2 : INSPIRASI KEJAYAAN BERSAMA TOKOH SUKAN NEGARA DATO' MIRNAWAN BIN DATUK HAJI NAWAWI (THE BOSS)
UTHM / UTHM TV
24/03/2021
2021 TAZKIRAH MINGGUAN: USTAZ DR. TUAN SIDEK BIN TUAN MUDA (PENSYARAH KANAN, UMP)
UTHM / GOOGLE MEET
18/03/2021
2021 FORUM WEBINAR KERJAYA BERSAMA PANEL INDUSTRI
UTHM / ZOOM
13/03/2021
2021 TAZKIRAH MINGGUAN: PROF. MADYA TS. DR. MUHAMMAD MAHADI
UTHM / GOOGLE MEET
04/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 WEBINAR SUKAN UTHM 2021 SIRI 1/2021 : INSPIRASI KEJAYAAN BERSAMA TOKOH SUKAN NEGARA SHALIN ZULKIFLI
UTHM / SALURAN YOUTUBE UTHM
24/02/2021
2021 MINT-SRC INTERNATIONAL SEMINAR SERIES 5 - PUBLISH IN HIGH IMPACT JOURNAL: MOTIVATION, STRATEGY AND PRACTICE
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
03/02/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
UTHM / GOOGLE MEET
07/01/2021
2020 WEBINAR SUKAN UTHM 2020
UTHM / -
01/12/2020
2020 UNIVERSITY4WARD : CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR THE FUTURE CHALLENGES AND SCENARIO
UTHM / -
03/11/2020
2020 KURSUS SCREEN RECORDING (FORMAT FACTORY) AND VIDEO EDITING (WONDERSHARE) FKEE
FKEE,UTHM / GOOGLE MEET
15/10/2020
2020 KURSUS E-CLASS (CLASS ATTENDANCE SYSTEM)
UTHM / ZOOM PLATFORM
08/10/2020
2020 PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT YANG BERIMPAK
UTHM / -
05/10/2020
2020 AUTHOR ( UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES)
UTHM / ZOOM PLATFORM
01/10/2020
2020 BENGKEL PEMBENGUNAN PROGRAM SARJAN MUDA TEKNOLOGI PRODUKSI MUZIK
UTHM / -
28/09/2020
2020 BENGKEL AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI FKEE
FKEE,UTHM / Bilik Seminar QB, FKEE
22/09/2020
2020 PROGRAM JERAYAWARA RMC
UTHM / -
13/08/2020
2020 CEO@FACULTY SHARING SESSION : SURFING THE FINTECH WAVE
UTHM / -
11/08/2020
2020 CREATING ENGAGING & INTERACTIVE LIVE PRESENTATION WITH STREAMYARD
UTHM / -
20/07/2020
2020 SESI PERKONGSIAN PENGALAMAN BEKAS PESAKIT COVID -19
UTHM / -
10/06/2020
2020 COVID19 - CRISIS MANAGEMENT ISSUES AND SOCIO-ECONOMIC IMPACT LESSON LEARNED FORM INDUSTRY PERSPECTIVE
FKMP,UTHM / GOOGLE MEET
19/05/2020
2020 SPECIAL TALK : COVID19 - EMBRACING A NEW NORM: IMPACT, MEASURES & WAY FORWARD
UTHM / GOOGLE MEET
12/05/2020
2020 SESI 4 - SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FKEE
UTHM / -
28/04/2020
2020 VDSL ACCESS NETWORK
UTHM / UTHM
01/03/2020 - 04/03/2020
2020 SANTAI BERSAMA ALUMNI
UTHM / -
27/02/2020
2020 BENGKEL PEMBANGUNAN KERTAS KERJA MESYUARAT SARINGAN AWAL PROGRAM BAHARU SARJANA MUDA TEKNOLOGI
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN SCL
16/02/2020
2020 TAKLIMAT DAN SEMAKAN POSTER SEMPENA PENYERTAAN KE PESERTA CREATION, INNOVATION, TECHNOLOGY & RESEARCH EXPOSITION (CITREX) 2020 DAN MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO (MTE) 2020
UTHM / BILIK WAR ROOM (ICC)
04/02/2020
2020 TAKLIMAT PENCARIAN PATEN BAGI GERAN KPM
UTHM / BILIK MESYUARAT QA, FKEE
03/02/2020
2020 PROGRAM BERSAMA PENYELIDIK CEMERLANG
UTHM / DEWAN JEMAAH, ARAS 5, PTTA
27/01/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
PT209 Machine learning Based Method And System For Impairment Diagnosis In subscriber Lines Paten (Patent) PI2021006615 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP481 Internet of Thing (IoT) Based Water Surface Platform for Enviromental Monitoring System Hak Cipta (Copyright) LY2020000380 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
20CITREX02 Internet of Thing (IoT) based Water Surface Platform for Environmental Monitoring System CITREX 2020 Emas dan Setara
20CITREX01 Internet og Thing (IoT) based Water Surface Platform for Environmental Monitoring Sytem CITREX 2020 Emas dan Anugerah Tambahan

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 Anugerah Khas Kesukarelawanan: Sukarelawan Terbilang dan Pentadbir Gemilang 2022
SPECIAL AWARD
Majlis Kesukarelawanan Universiti MalaysiaNEGARA
2021 The 7th International Conference on Man Machine Systems (ICoMMS 2021)
BEST PAPER
UNIMAPANTARABANGSA
2021 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2020 CREATION, INNOVATION, TECHNOLOGY & RESEARCH EXPOSITION 2020 (STAFF CATEGORY)
GOLD
UMPNEGARA
2020 CREATION, INNOVATION, TECHNOLOGY & RESEARCH EXPOSITION 2020 (STAFF CATEGORY)
SPECIAL AWARD
UMPNEGARA
2020 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2019 NATIONAL INNOVATION & INVENTION COMPETITION 2019 (NIICe 2019)
GOLD
UTHMNEGARA
2019 NATIONAL INNOVATION & INVENTION COMPETITION 2019 (NIICe 2019)
BRONZE
UTHMNEGARA
2019 NATIONAL INNOVATION & INVENTION COMPETITION 2019 (NIICe 2019)
SILVER
UTHMNEGARA
2011 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2008 Anugerah Penerbitan Universiti 2008
HADIAH KATEGORI
UTHMUNIVERSITI
2008 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI