Dr. HALIMI BINTI MOHD KHALID
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pengajian Islam
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Dr. HALIMI BINTI MOHD KHALID

DOKTOR FALSAFAH PERADABAN ISLAM , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2011)
SARJANA PENGAJIAN PERADABAN , UNIVERSITI MALAYA (2001)
DIPLOMA PENDIDIKAN ISLAM , MAKTAB PERGURUAN ISLAM BANGI, SELANGOR (1996)
SARJANA MUDA SYARIAH DAN BAHASA ARAB , UNIVERSITI MALAYA (1994)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : RELIGION AND ETHICS
Field (KPT) : Religion
Field of Specialization (KPT) : Religion

Falsafah Sains &Teknologi
Perbandingan Falsafah Islam dan Barat
Tamadun dan Peradaban
Syariah dan Perundangan Islam

DateDescription
01/09/2021 - 31/08/2023 Ketua Jabatan (Akidah dan Pendidikan)
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Revealed Knowledge Focus Group (ISRAK)
01/09/2019 - 31/08/2021 Ketua Jabatan (Akidah dan Pendidikan)
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
01/09/2017 - 31/08/2019 Ketua Jabatan (Akidah dan Pendidikan)
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
22/03/2019 - 03/04/2019 Menjalankan Tugas (Pengarah)
Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah
01/09/2015 - 31/08/2017 Ketua Jabatan (Akidah dan Pendidikan)
Pejabat Canselori, Institut Ahli Sunnah Wal Jammaah
02/01/2012 - 31/12/2013 Ketua Jabatan
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan, Jabatan Pengajian Islam Dan Sains Sosial
01/04/2011 - 31/12/2012 Ketua Panel
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan

DS52 Pensyarah Kanan

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2017 - 31/12/2017 Malaysian Association of *PBL Practitioners (MyPBL)
Member Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20222023 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Islamic Studies [UQI10102], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [KLK10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [PLK10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Islamic Studies [UQI10102], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KLK10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PLK10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20192020 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Islamic And Asian Civilisation [UQI10302], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Islamic Studies [UQI10102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20182019 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Islamic And Asian Civilisation [UQI10302], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Islamic And Asian Civilisation [UQI10302], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Islamic Studies [UQI10102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Theology And Science [UQI10502], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20172018 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Islamic And Asian Civilisation [UQI10302], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Islamic And Asian Civilisation [UQI10302], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Islamic Studies [UQI10102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Theology And Science [UQI10502], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Introduction To Islamic Studies [UWA10402], Session 20162017 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Islamic And Asian Civilisation [UQI10302], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Islamic Studies [UQI10102], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Islamic Studies [UWA10102], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Islamic Studies [UWA10102], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Islamic Studies [UWA10102], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Introduction To Islamic Studies [UWA10402], Session 20142015 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Islamic Studies [UWA10102], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Moral Studies [UWA10202], Session 20142015 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Theology And Science [UWA10502], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Introduction To Islamic Studies [UWA10402], Session 20132014 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Moral Studies [UWA10202], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Islamic Studies [UWA10102], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Islamic Studies [UMA1182], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Islamic Studies [UMA1182], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Islamic Studies [UWA10102], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Introduction To Islamic Studies [UWA10402], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Islamic And South East Asia Civilization [UMA1162], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Theology And Science [UWA10502], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Umrah Dan Haji [UQD10301], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Islamic And Asian Civilisation [UWA10302], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Islamic And South East Asia Civilization [UMA1162], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Islamic And South East Asia Civilization [UMA1162], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Islamic Studies [UMA1182], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Science And Theology [UMA3032], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Science And Theology [UMA3032], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q100 KAJIAN KAEDAH PENERAPAN ELEMEN PARADIGMA TAUHID UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) MELALUI MATAPELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) Ahli 31/08/2024
Q179 Pembangunan e-Portal Penyelidikan berasaskan integrasi dalil Aqli (Pembuktian Saintifik) dan dalil Naqli (sumber Al-Quran dan Hadis) Ahli 31/08/2024
H987 KERANGKA PENERAPAN ELEMEN PARADIGMA TAUHID DI KALANGAN PELAJAR UTHM Ketua 30/06/2023
M067 Indeks Pematuhan Dasar Dan Polisi Ahli Sunnah Wal Jamaah Bagi Pengurusan Masjid Di Negeri Sembilan (IPSW) Ahli 31/12/2022
H858 KAJIAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA UTHM TERHADAP PRODUK PERBANKAN DAN INSURAN ISLAM SEMASA TEMPOH KAWALAN PERGERAKAN BERIKUTAN WABAK COVIC-19 Ahli 14/11/2022
H001 PEMBINAAN INDEKS PENGUKURAN PARADIGMA TAUHID DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYISA Ketua 31/10/2020
H260 Kajian Terhadap Penguasaan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam Kalangan Mahasiswa Islam di Universiti Awam Johor Ahli 30/09/2020
X120 Projek Terjemahan Buku Fiqh zakat oleh Dr. Yusuf Qardawi Ahli 31/12/2019
U888 Faktor-Faktor Kejayaan Kritikal Usahawan Asnaf di Negeri Johor (Critical Success Factors of Asnaf Entrepreneurs in Johor) Ahli 31/08/2019
1430 A fundamental study of an Integrated and streamlined Halal Supply Chain in Malaysia - Challenges, Best Practices and Framework Ahli 31/05/2017
1294 Kajian Pengamalan Solat Mahasiswa Di Universiti Tun Hussain Onn Malaysia Ahli 29/02/2016
U085 Pusat Penyelidikan Ahli Sunnah Wal Jamaah (PPASWJ) Ahli 30/07/2015
U051 Inovasi Pendakwahan Kepada Warga Emas : Kajian Khusus Terhadap Warga Emas Di Batu Pahat, Johor Ketua 30/04/2015
E007 Jawi - Based Dyslexia Screener For Malay Language: An Exploratory Study Ahli 30/12/2014
1388 Dakwah Dan Multimedia : Perananya Dalam Meingkatkan Kualiti Dakwah Di Kalangan Remaja Ketua 31/10/2014
1389 Penubuhan Makmal Fiqh Sebagai Pendekatan Experiential Learning Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Pengajian Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia Ketua 31/10/2014

Book
Dr .H.Erizal Abdullah, Dr. Halimi binti Mohd Khalid
(2019) Renungan Ibadah Haji, CV Prayatna Sangkara Pustaka , 1, ISBN:9786026099365
Abd Razak bin Omar, Nur Zainatul Nadra Zainol, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman
(2018) Prosiding Persidangan Antarabangsa Pemikiran Islam Kali Pertama (Pemikir) 2018, UTHM , 1, ISBN:9789672216100
Book Chapters
Halimi Mohd Khalid & Nur Zainatul Nadra Zainol
(2020) Hubungkait Elemen Tasawuf Terhadap Sumbangan Mi'Mar Sinan Dalam Kejuruteraan Awam, Pembangunan Dan Pendidikan Masyarakat Islam, PENERBIT UKM , 162, ISBN:9789672511069
Halimi bt Mohd Khalid,Azman bin Hasan,Abdullah bin Sulaiman,Shakila binti Ahmad,Zurina Bt Muhamad,Nur Zainatul Nadra bt Zainol, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim
(2019) Model Perlaksanaan Program Pondok Universiti Uthm Sebagai Mekanisme Penyampaian Dakwah Bagi Merealisasikan Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat, Citra Dakwah :Fiqh Al- Ta'Ayush & Cabaran Semasa, Persatuan Ulama Malaysia , 163, ISBN:9789832306375
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Halimi Mohd Khalid, Mohamad Adib Mohamad Salih, Siti Marpuah
(2019) Pembangunan Kerangka Makmal Fiqh Di Universiti Awam Malaysia, Penyelidikan Islam: Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 2, UTHM , 90, ISBN:9789672183969
NUR ZAINATUL NADA ZAINOL, ABDULLAH SULAIMAN, MUSTAPHAHAYUDDIN, HALIMI MOHD KHALID
(2019) Strategi Dakwah Untuk Memperkasa Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Di Negeri Johor, Menekuni Strategi Dakwah Dalam Masyarakat Majmuk , PERSATUAN ULAMA MALAYSIA , 121, ISBN:9789832306382
Nur Zainatul Nadra Zainol, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman
(2018) Model Pengajian Pondok Di Malaysia, Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 1, UTHM , 120, ISBN:9789672183969
SHAH RUL ANUAR NORDIN, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, INTAN FARHANA SAPARUDDIN, SHAKILA AHMAD, HALIMI MOHD KHALID, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2018) Pendekatan Tazkiyah Al-Nafs Dalam Proses Pemulihan Jiwa, Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli, UTHM , 24, ISBN:9789672183969
Milder Rusdi, Shah Rul Anuar Nordin, Abd Shakor Borham, Hussain Othman, Halimi Mohd Khalid, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Rosman Md Yusoff
(2017) Haiwan Dan Tumbuh-Tumbuhan Dalam Al-Quran Dan Al-Hadis, Pendayaupayaan Bahasa, Agama Dan Transformasi M Asyarakat, UTHM , 57, ISBN:978-967-0754-83-2
General Publications
Halimi binti Mohd Khalid
(2022) Mencorak Karakteristik Teknousahawan Global Bertunjangkan Paradigma Tauhid, UTHM , 1, ISBN:-
Halimi binti Mohd. Khalid,Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Abdul Shakor bin Borham, Ahmad Sharifuddin bin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan bin Mohammad, Intan Farhana bt Saparuddin, Mohd Hisyam bin Abdul RAhim, Shah Rul Anuar bin Nordin, Siti PArpuah, Muhammad Masruri, Nurzainatul Nadra bt Zainol, Nik Kamal bin Wan Muhammed, Shakila bt Ahmad, Sharifah Khadijah bt Syed Abu BAkar
(2021) Ahli Sunnah Wal Jamaah, Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Negeri Johor , 1, ISBN:-
Halimi bt Mohd Khalid
(2021) Tarbiyyah Ramadhan Dalam Membina Sifat Takwa Seorang Hamba, UTHM , 1, ISBN:-
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Nur Zainatul Nadra Zainol, Faisal Husen Ismail, Abdul Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri, Norhafizah Ahmad
(2021) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengantar Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Abdullah Sulaiman, Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparuddin, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nik Kamal Wan Muhammed, Norhafizah Ahmad, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Siti Marpuah, Wan AInaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Uqi 10402 Pengantar Pengajian Islam , UTHM , 1, ISBN:-
Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri , Faisal Husen Ismail
(2020) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Nik Kamal Wan Muhammad, Abd Shakor Borham, Intan Farhana Saparudin, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah@ Halijah Awang, Halimi Mohd Khalid, Hussain Othman, Shakila Ahmad, Mikdar Rusdi, Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Che Adenan Mohammad
(2019) Akidah Ketuhanan Dan Sains (Uqi 10502 / Uwa 10502), UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Che Adenan Mohammad, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparuddin, Siti Marpuah Imam Irchamni, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Nik Kamal Wan Muhammed, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Wan Aina Mardhiah Wan Zahari
(2019) Modul Pengajian Islam Uqi10102 / Uqi10602, UTHM , 1, ISBN:-
SHAH RUL ANUAR NORDIN, NIK KAMAL WAN MOHAMED
(2019) Modul Pengajian Moral Uqi 10202/ Uwa 10202, UTHM , 1, ISBN:-
Abdul Razak bin Omar, Nur Zainatul Nadra binti Zainol, Halimi binti Mohd Khalid, Abdullah bin Sulaiman, Suhaimi bin Sulong
(2019) Modular Ilmu-Ilmu Wahyu, UTHM , 1, ISBN:-
Abdul Razak bin Omar, Suhaimi bin Sulong, Nur Zainatul Nadra binti Zainol, Abdullah bin Sulaiman, Halimi binti Mohd Khalid
(2019) Modular Pengurusan Masjid Dan Komuniti, UTHM , 1, ISBN:-
Nik Kamal Wan Muhammad, Che Adenan Mohammad, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah@Halijah Awang, Halimi Mohd. Khalid, Hussain Othman, Intan Farhana Saparuddin, Marpuah Imam Irchamni, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2019) Pengantar Pengajian Islam , UTHM , 1, ISBN:-
Mustapahayuddin Abdul Khalim, Abdul Razak Omar, Muhammad Suhaimi Sulong, Nur Zainatul Nadra Zainol, Abdullah Sulaiman, Halimi Mohd Khalid
(2019) Projek Diploma, UTHM , 1, ISBN:-
AHMAD SHARIFUDDIN BIN MUSTAPHA, NUR ZAINATUL NADRA BINTI ZAINOL, INTAN FARHANA BINTI SAPARUDIN, WAN AINAA MARDHIAH BINTI WAN ZAHARI, CHE ADENAN BIN MOHAMMAD, HALIMI BINTI MOHD KHALID, SITI MARPUAH, ABD SHAKOR BIN BORHAM, MOHD HISYAM BIN ABDUL RAHIM, NIK KAMAL BIN WAN MUHAMMED, SHAH RUL ANUAR BIN NORDIN, SHAKILA BINTI AHMAD,SHARIFAH KHADIJAH BINTI SYED ABU BAKAR
(2019) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas), UTHM , 1, ISBN:-
Nik Kamal Wan Muhammed Abd. Shakor Borham Intan Farhana Saparudin Penulis: Ahmad Sharifuddin Mustapha Habibah @ Halijah Awang Halimi Mohd. Khalid Hussain Othman Shakila Ahmad Mikdar Rusdi Syed Muhammad Dawilah al¿Edrus Nik Kamal Wan Muhammed Shah Rul Anuar Nordin Abd. Shakor Borham Abdullah Sulaiman Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar Mohd. Hisyam Abdul Rahim Nur Zainatul Nadra Zainol Che Adenan Mohammad Intan Farhana Saparudin
(2018) Akidah Ketuhanan Dn Sains, UTHM , 1, ISBN:-
SHAH RUL ANUAR NORDIN, HALIMI MOHD KHALID, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, NIK KAMAL WAN MOHAMED, INTAN FARHANA SAPARUDIN, SITI MARPUAH, WAN AAINA MARDHIAH WAN ZAHARI
(2018) Eproceeding: Tahap Kefahaman Akidah Aswj: Kajian Terhadap Pelajar Smapr Johor, UTHM , 1, ISBN:-
Abdul Razak Omar, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman, Nur Zainatul Nadra, Muhammad Suhaimi Sulong
(2018) Modular Penghayatan Tauhidik, UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah Khadijah binti Syed Abu Bakar, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah @ Halijah Awang,Halimi Mohd. Khalid, Hussain Othman,Intan Farhana Saparudin,Mohd Hisyam Abdul Rahim,Mikdar Rusdi,Nik Kamal Wan Muhammed, Nur Zainatul Nadra Zainol, Rafiuddin Afkari Abdul Fattah, Shah Rul Anuar Nordin,Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar,Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus
(2018) Pengajian Islam Uwa10102/Uwa10602 Dan Uqi10102/Uqi10602, UTHM , 1, ISBN:-
Abdullah Sulaiman Abd. Shakor Borham Ahmad Sharifuddin Mustapha Che Adenan Mohammad Habibah @ Halijah Awang Halimi Mohd. Khalid Hussain Othman Intan Farhana Saparuddin Marpuah Imam Irchamni Mohd. Hisyam Abdul Rahim Nik Kamal Wan Muhammed Nur Zainatul Nadra Zainol Shah Rul Anuar Nordin Shakila Ahmad Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2018) Pengantar Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar , Abd. Shakor Borham Abdullah Sulaiman Ahmad Sharifuddin Mustapha Habibah @ Halijah Awang Halimi Mohd. Khalid Hussain Othman Intan Farhana Saparudin Mohd Hisyam Abdul Rahim Mikdar Rusdi Nik Kamal Wan Muhammed Nur Zainatul Nadra Zainol Rafiuddin Afkari Abdul Fattah Shah Rul Anuar Nordin Shakila Ahmad Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar Syed Muhammad Dawilah Syed Abdullah
(2018) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas), UTHM , 1, ISBN:-
Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah @ Halijah Awang, Halimi Mohd. Khalid, Hussain Othman, Mikdar Rusdi, Rafiuddin Afkari Hj Abdul Fattah, Shah Rul Anuar Nordin, Syed Muhammad Dawilah al-Edrus, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Nik Kamal Wan Muhammed, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2017) Pengantar Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
HABIBAH @ HALIJAH BINTI AWANG
(2016) Uwa 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , -, ISBN:-
SHARIFAH KHADIJAH BINTI SYED ABU BAKAR
(2016) Uwa10102/ Uwa 10602 Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
DR MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, SHARIFAH KHADIJAH ABU BAKAR, DR AHMAD SHARIFUDDIN MUSTAPHA, ABDULLAH SULAIMAN, HABIBAH@HALIJAH AWANG, DR HALIMI MOHD KHALID, PROF. MADYA HUSSAIN OTHMAN, HJ ABD SHAKOR BORHAM, DR MIKDAR RUSDI, NIK KAMAL WAN MOHAMMED, DR NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, DR SHAH RUL ANUAR NORDIN, SHAKILA AHMAD, PROF. MADYA DR MUHAMMAD SYED DAWILAH AL-IDRUS, DR. INTAN FARHANA SAPARUDIN
(2016) Uwa10102/Uwa10602 Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah khadijah Syed Abu Bakar, Abd Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Habibah@Halijah Awang, Halimi Mohd Khalid, Hussain Othman, Intan Farhana Saparudinn, Mohd hisyam Abdul Rahim, Mikdar Rusdi, Nik Kamal Wan Mohammed, Nur Zaitul Nadra Zainol, Rafiuddin Afkari Abdul Fattah, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Syed Muhammad Dawilah al-Edrus
(2016) Uwa10302 Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas), UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Halimi bt Mohd Khalid, Azman bin Hassan, Shakila bt Ahmad, Hemmy bin Abdul Jalal
(2022) Tawhidic Paradigm Index As A Measuring Tool Of Tawhidic Practice: A Research In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, ADVANCES IN HUMANITIES AND CONTEMPORARY STUDIES, UTHM , 1, 168, ISSN:27734781
Halimi Mohd Khalid,Norfaiza, Azman Hasan, Arieff Salleh Rosman,Aqeel Khan
(2022) The Integration Of Science And Islam In Malaysia Of High Education Institutes: An Explorative Survey, JOURNAL OF POSITIVE SCHOOL PSYCHOLOGY, ASR RESEARCH CENTER INDIA 1A, BLOCK 21, RANI BAZAR GORAKHPUR INDIA , 3, 2186, ISSN:27177564
Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Harliana Abd. Halim, Intan Farhana Saparuddin, Abdullah Sulaiman, Halimi Mohd. Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Marpuah
(2021) Uthm Muslim Students Proficiency On The Ahl Sunnah Wal Jamaah Background, Characteristics And Aqeedah Methodologies , TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION (TURCOMAT), TURKBILMAT EGITIM HIZMETLERI , 4, 657, ISSN:13094653
Shakila Ahmad, Halimi Mohd Khalid, Harliana Halim, Intan Farhana Saparudin, Nur Zainatul Nadra Zainol, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Abdullah Sulaiman
(2019) Analisa Tema Pengukuran Tahap Penguasaan Umat Islam Di Malaysia Terhadap Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOUR SCIENCES, Akademia Baru , 9, 116, ISSN:24611951
MOHAMAD ADIB MOHAMAD SALIH, HALIMI MOHD KHALID, ROSMILA ABDUL KAHAR, WAN AINAA MARDHIAH WAN ZAHARI
(2019) Analisis Terhadap Model-Model Penilaian Laman Sesawang Islam Berbentuk Dakwah Di Malaysia, JURNAL KOMUNIKASI: MALAYSIAN JOURNAL OF COMMUNICATION, PENERBIT UKM , 9, 263, ISSN:22891528
Abd Razak bin Omar, Nur Zainatul Nadra Zainol, Halimi Mohd Khalid, Abdullah Sulaiman
(2018) Institut Ahli Sunnah Wal Jamaah Uthm: Peranan Dan Tanggungjawab, JURNAL PENYELIDIKAN JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR, JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR , 10, 71, ISSN:26009013
Shakila Ahmad, Harliana Halim, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Halimi Mohd Khalid, Nur Zainatul Nadira Zainol, Intan Farhana Saparudin, Fauziah Ani
(2018) Maqasid Syariah Dalam Mewujud Dan Membina Pusat Jagaan Darul Wardah, Johor, INTERNATIONAL JAOURNAL OF SOCIAL POLICY AND SOCIETY (SPECIAL EDITION 2018), MINISTRY OF WOMEN, FAMILY AND COMMUNITY DEVELOPTMENT , 12, 62, ISSN:50123456
Prosiding / Seminar
Faisal Husen Ismail, Halimi Mohd Khalid
(2021) Analisis Agihan Zakat Produktif Di Negeri Johor Semasa Era Pandemik Covid-19, UTHM , 257, ISBN:9789672616504
Mohd Lazim Solihan, Halimi Mohd Khalid, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Nik Kamal Wan Muhammed
(2021) Pemikiran Ulama Melayu Klasik Tentang Hukuman Hudud:Sorotan Terhadap Karya Matla' Al-Badrain Wa- Majma' Al Bahrain Dan Kasy Al-Litham 'An As-Ilah Al-Anam, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UKM , 311, ISBN:9789672623403
Halimi Mohd Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Azman Hasan, Abdullah Sulaiman
(2019) Aplikasi Paradigma Tauhid Dalam Pembangunan Jiwa Kerjaya Profesional Muslim, UTHM , 78, ISBN:9789672216100
Wan Ainaa Mardhiah Binti Wan Zahari, Halimi Mohd Khalid, Siti Marpuah, Mohamad Adib Mohamad Salih
(2018) Inovasi Kerangka Makmal Fiqh Di Universiti Awam Malaysia, UTHM , 127, ISBN:9789672216100
SHAKILA AHMAD, HARLIANA HALIM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, HALIMI MOHD. KHALID, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, INTAN FARHANA SAPARUDDIN, FAUZIAH ANI
(2017) Usaha Pembinaan Pusat Jagaa Darul Wardah, Johor Berdasarkan Neraca Maqasid Syari'Ah, UTHM , 1, ISBN:9789672110842
Halimi Mohd Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Abdul Latif Samian
(2012) Konsep Al Asma Al Husna Asas Pembinaan Falsafah Ilmu Kejuruteraan Islam , BAHAGIAN FALSAFAH DAN TAMADUN, PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 330, ISBN:9789671091272

YearDescriptionLevel
2022 Committee Member for Panel Munsyi Jawi Johor, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Malaysia, February 2022 State

YearDescription
2022 Assessor / Reviewer for Pewasit Bagi Journal Of Social Policy And Society (IJSPS), Institut Sosial Malaysia, Malaysia, July 2022
2021 Co-supervisor for Muhammad Najmi Bin Hassan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2019 Co-supervisor for Mohd Lotfi Bin Solihan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-supervisor for Nor Azizah Binti Mohamad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2014 Main Supervisor for Md. Turiman Bin Hussein, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Siti Maliati Binti Kasim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Kartini Binti Abdul Rahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Abu Bakar Bin Aboo Hassan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Erizal , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mohamad Adib Bin Mohamad Salih, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Shukran Bin Yusof, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Wan Ainaa Mardhiah Binti Wan Zahari, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PERPUSTAKAAN UTHM
13/11/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN DOKUMEN OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / GALERI ILMU, UTHM
04/11/2022
2022 BENGKEL OBE SEMAKAN MATA PELAJARAN UMUM (MPU) , PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
10/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
05/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
04/10/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN DOKUMEN OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / KAFE PPUK
28/09/2022 - 29/09/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN SILIBUS PROGRAM EKSEKUTIF IMAM PROFESIONAL
UTHM / HOTEL ibis STYLE, ISKANDAR PUTERI, JB
22/09/2022 - 24/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (ETIKA & INTEGRITI)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN AKREDITASI PENUH MQA02 PROGRAM DOKTOR FALSAFAH (PLK) DAN SARJANA FALSAFAH (KLK) BAGI KOD NEC0300 SAINS SOSIAL
UTHM / BILIK LESTARI 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
17/08/2022 - 18/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN)
UTHM / THE KATERINA HOTEL BATU PAHAT
16/08/2022 - 17/08/2022
2022 PROGRAM WEBINAR WACANA ILMIAH SECARA ATAS TALIAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / APLIKASI ZOOM DAB LIVE FB
03/06/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2021 [SIRI 4] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 1 : UTHM GOVERNANCE (F4.1 - TRANSFORMASI BAKAT)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
27/10/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN KEPIMPINAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
09/09/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 4 : PERISTIWA PENTING DI BULAN RAMADHAN
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 PROGRAM BERSAMA PROFESOR PELAWAT
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
08/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2020 WEBINAR WACANA ILMIAH (MAZHAB FIQH: KEPENTINGAN DAN CABARAN MASA KINI DI MALAYSIA)
UTHM / -
12/11/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN, PERANCANGAN DAN PEMIKIRAN STRATEGIK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR.
12/10/2020 - 13/10/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER 1SESI AKADEMIK 2020/2021
UTHM / -
06/10/2020 - 07/10/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KERTAS KERJA DIPLOMA EKSEKUTIF PENDIDIKAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK DAN FPTV
UTHM / -
12/08/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020
2020 ACHIEVE MORE WITH TRELLO
UTHM / -
14/06/2020
2020 MAKE INTERACTIVE AND ENGAGING PRESENTATIONS FOR ONLINE TEACHING
UTHM / -
10/06/2020
2020 SPICE UP YOUR ONLINE SESSION WITH FLIPGRID
UTHM / -
09/06/2020
2020 TAZKIRAH RAMADHAN ATAS TALIAN
UTHM / -
21/05/2020
2020 ELSEVIER ONLINE TRAINING
UTHM / VIA ZOOM
20/05/2020
2020 TAZKIRAH RAMADHAN ATAS TALIAN
UTHM / -
18/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 (KURSUS ATAS TALIAN) DIET & RAMADHAN: MANAFAATKAN PUASA UNTUK LEBIH SIHAT MENJELANG SYAWAL
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ATAS TALIAN
01/05/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN PAGI BERSAMA YBHG. NAIB CANSELOR
UTHM / -
05/03/2020
2020 PROGRAM DAURAH DARAH WANITA ANJURAN PUSAT ISLAM UTHM
UTHM / DEWAN SEMINAR AL-FARABI, MASJID SULTAN IBRAHIM UTHM
18/02/2020
2020 BENGKEL E- JAWI ANJURAN PUSAT ISLAM UTHM & PEJABAT KADI DAERAH BATU PAHAT
UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, ARAS 2, PTTA
16/02/2020
2020 BENGKEL PENGUKUHAN MATA PELAJARAN UMUM BAHARU BAGI PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIUKUL, UTHM
UTHM / DEWAN 4, UTHM
28/01/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
22/01/2020
2020 BENGKEL TOT KURSUS BAHARU JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
15/01/2020
2020 KULIAH BULANAN FIQH WANITA
UTHM / DEWAN SEMINAR AL-FARABI
07/01/2020
2019 SHARING SESSION WOMEN RESEARCHERS: CHALLENGES AND SUCCESS
UTHM / GOBOOK COFFEE CORNER, ARAS 1, PTTA
09/12/2019
2019 KULIAH BULANAN FIQH WANITA SIRI 3
UTHM / DEWAN SEMINAR AL-FARABI
05/11/2019
2019 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM AUTHOR 2.0 JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK
UTHM / UTHM
12/09/2019
2019 PERSIDANGAN ANTARABANGSA PEMIKIRAN ISLAM KALI PERTAMA
LAIN-LAIN / PTTA
05/09/2019 - 06/09/2019
2019 PROGRAM WACANA ILMIAH PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM BERSAMA INSTITUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
UTHM / DEWAN KONVENSYEN HAB PENDIDIKAN PAGOH
19/07/2019
2019 KURSUS PENGURUSAN JENAZAH ISLAM (WANITA)
UTHM / BILIK SEMINAR AL FARABI
16/07/2019 - 17/07/2019
2019 FENOMENA AKHIR ZAMAN DARI KACA MATA FALAK SYAR'IE
UTHM / UTHM
15/07/2019
2019 ROADSHOW DAN PERKONGSIAN ILMU PENYELIDIKAN TNCPI BERSAMA STAF AKADEMIK PPUK UTHM
UTHM / UTHM
28/03/2019
2019 KURSUS PEMANTAPAN AKIDAH : MENGGAPAI CINTA AR-RAHMAN
PUSAT ISLAM , UTHM / DEWAN SEMINAR AL FARABI PUSAT ISLAM UTHM
12/02/2019 - 13/02/2019
2019 WACANA KEMAHIRAN PENYELIAAN DAN PENILAIAN SISWAZAH PPUK
UTHM / UTHM
10/02/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP825 Buku Panduan Konstruk Dan Dimensi Dalam Pengukuran Indeks Paradigma Tauhid Hak Cipta (Copyright) LY2022J00882 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP828 Instrumen Pengukuran Indeks Paradigma Tauhid Hak Cipta (Copyright) LY2022J00885 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP826 Buku Panduan Indeks Paradigma Tauhid Hak Cipta (Copyright) LY2022J00883 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP824 Kerangka Konsep Penerapan Elemen-Elemen Paradigma Tauhid Dalam Kalangan Pelajar Hak Cipta (Copyright) LY2022J00881 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP829 Analisis Keputusan Bagi Elemen Pengukuran Indeks Paradigma Tauhid UTHM Hak Cipta (Copyright) LY2022J00886 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP827 Model Paradigma Tauhid UTHM Hak Cipta (Copyright) LY2022J00884 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP766 Panduan Kriteria Pemilihan Anugerah Penyelidik, ISWAJ UTHM Hak Cipta (Copyright) LY2021J05515 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
TM34 Indeks Paradigma Tauhid Trade marks TM2020024065 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
TM30 PODOK UNIVERSITI Trade marks TM2019034810 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
TM28 IMAM PROFESIONAL Trade marks 2019017112 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
22MTE11 The Development Of Tauhidic Paradigm Index MTE 2022 Gangsa dan Setara
14INOVA01 Jawi Character Screener for detedting Jawi-Dyslexia Among Primary Students The Exposition on Islamic Innovation (i-Inova) 2014 Emas dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2021 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2014 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI

07-4537021