Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
 
  07-4537335
PROF. MADYA Ts. Dr. HAMIMAH BINTI ABD RAHMAN

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIK DAN BAHAN , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2013)
SARJANA KEJURUTERAAN BAHAN , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (1998)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (1997)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : MATERIAL SCIENCES
Field (KPT) : Advanced Materials
Field of Specialization (KPT) : Ceramics

Ceramic Foam
Solid Oxide Fuel Cell
Flame Retardant Materials

DateDescription
01/07/2022 - 30/06/2024 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Functional Composite Structure (FCS)
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Functional Composite Structure (FCS)
01/01/2020 - 30/06/2021 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Functional Composite Structure (FCS)
01/01/2019 - 31/12/2019 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Functional Composite Structure (FCS)
01/01/2017 - 31/12/2018 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Functional Composite Structure (FCS)
16/12/2015 - 15/01/2017 Timbalan Pengarah
Pejabat Strategik Dan Komunikasi Korporat
16/01/2015 - 15/06/2015 Timbalan Pengarah
Pejabat Strategik Dan Komunikasi Korporat
16/04/2013 - 15/04/2015 Ketua Jabatan
Pejabat Strategik Dan Komunikasi Korporat, Jabatan Pengurusan Kualiti
16/01/2015 - 31/01/2015 Menjalankan Tugas (Pengarah)
Pejabat Strategik Dan Komunikasi Korporat
15/08/2006 - 14/08/2008 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Jabatan Kejuruteraan Bahan dan Rekabentuk (JKBR)

YearDescriptionRoleLevel
2021 - 9999Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBEES) Ahli Seumur Hidup Antarabangsa
2021 - 9999International Association Of Engineers (IAENG) - Society Of Mechanical Engineering Member Antarabangsa
2021 - 9999Microscopy Society Malaysia (MSM) Ahli Seumur Hidup Kebangsaan
2016 - 9999Microscopy Society Malaysia (MSM) Ahli Kebangsaan
2010 - 9999Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society (APCBEES) Ahli Antarabangsa
2010 - 9999International Association of Engineers (IAENG) Ahli Antarabangsa
2002 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Siswazah Kebangsaan
2019 - 2024Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2009 - 2023Institute of Material Malaysia (IMM) Profesional Member Kebangsaan
2009 - 2021Institute of Material Malaysia (IMM) Professional Member Kebangsaan
2018 - 2020Institute of Material Malaysia (IMM) Committee Member Kebangsaan
2008 - 2019Malaysia Association of Solid State Science (MASS) Ahli Kebangsaan
2014 - 2014Malaysian Powder Metallurgy & Particulate Materials Association Ahli Kebangsaan
2009 - 2009Institute of Material Malaysia (IMM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Course Coordinator for Penyelaras Pembangunan Silibus Bagi Program Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian (BDD) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Reviewer Modul dan Program Work Base Learning (WBL), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Engineering Ceramics [BDB40903], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Engineering Material Selection [BDA20402], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Engineering Polymer And Ceramics [BDB40603], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Entrepreneurship [BDA41002], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Entrepreneurship [BDA41002], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Material Science [BDA10803], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Materials Characterization & Testing [CDB10103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Materials Testing [BDB40203], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Engineering Material Selection [BDA20402], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineering Polymer And Ceramics [BDB40603], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Material Science [BDA10803], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Creativity And Innovation [BDA10602], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Polymer And Ceramics [BDB40603], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Material Science [BDA10803], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Material Science [BDA10803], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Creativity And Innovation [BDA10602], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Creativity And Innovation [BDA10602], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Material Selection [BDA20402], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Creativity And Innovation [BDA10602], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Laboratory I [BDA17101], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Material Selection [BDA20402], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Material Science [BDA10803], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Applied Metallugy [BDB40503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Bachelor Degree Project Ii [BDA49104], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Dissertation Ii [CDC11019], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Material Selection [BDA20402], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Material Science [BDA10803], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Material Science [BDA10803], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Engineering Ceramics [CDB10503], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Ceramics [MDB10503], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Material Science [BDA10803], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Material Science [BDA10803], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Advanced Ceramics [MDB10504], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Polymer And Ceramics [BDB40603], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Polymer And Ceramics [BDB40603], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineers And Society [BDA40502], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Materials Characterization & Testing [CDB10103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Advanced Ceramics [MDB10504], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Advanced Ceramics [MDB10504], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Polymer And Ceramics [BDB40603], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Polymer And Ceramics [BDB40603], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Engineering Polymer And Ceramics [BDB40603], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Material Science [BDA10302], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Material Science [BDA10803], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Material Sciences [BDA1032], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Polymer And Ceramics [BDB4063], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2011 Mechanical And Electrical System [BFC3153], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2009 Engineering Material Selection [BDA2042], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Engineering Material Selection [BDA2042], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Engineering Materials Selection [DDA2082], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Material Sciences [BDA1032], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Material Selection [BKM3163], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Composite Engineering [BKM4433], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Corrosion And Prevention [BDB4043], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Engineering Material Selection [BDA2042], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Material Selection [BKM3163], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q494 Influence of Copper Oxide (CuO) Addition on The Properties of Composite Cathode Barium Strontium Cobalt Ferrite-Samarium Doped Ceria Carbonate (BSCF-SDCC) for Low Temperature Solid Oxide Fuel Cell Ketua 30/06/2025
Q205 DURABILITY AND STABILITY OF LSCF/GDC-SDC AND LSCF/GDC-SDCC AS A NEW POTENTIAL DUAL COMPOSITE CATHODE AT INTERMEDIATE-LOW TEMPERATURE SOLID OXIDE FUEL CELL (SOFC) Ketua 30/04/2025
M122 METALLURGICAL ANALYSIS OF HIGH-TEMPERATURE HYDROGEN ATTACK (HTHA) ON A PIPE WELDED JOINT BY USING A SURFACE REPLICA METHOD Ahli 30/09/2024
Q119 Fabrication of Water Filter Using Silica Powder from Rice Husk Waste Product for Water Treatment Application Ahli 31/08/2024
K303 Formulation of dual nanocomposite cathode LSCF/YSZ-SDC andLSCF/YSZ-SDCC for intermediate to low temperature (300-600C)solidoxide fuel cell (SOFC) Ketua 30/04/2024
K317 Novel Silica Incorporated with Samarium doped Ceria (SDC) Electrolyte as Additive for Lowering Sintering Temperature of Metal Supported Solid Oxide Fuel Cell Ahli 30/04/2024
M080 DRYING CHARACTERISTICS OF DECANTER CAKE FROM PALM OIL WASTE Ahli 31/12/2023
K311 Microstructure transformation of carbon steel due to naphthenic acid corrosion (NAC) on heat exchanger operates at high-temperature. Ahli 31/10/2023
H879 Microstructure analysis and mechanical properties of laser welded perforated 430 stainless steel substrate for metal supported solid oxide fuel cell Ketua 30/09/2023
H692 Durability and Stability of Barium Strontium Cobalt Ferrite Composite Cathode for Low Temperature Solid Oxide Fuel Cell Ketua 30/04/2023
H501 Program : Development of bio metallic foam for bone tissue engineering Projek : Fabrication of Stainless Steel foam with bio active ceramic addition using slurry method. Ahli 31/12/2021
H577 Fabrication of Dual Composite Cathode LSCF-SDC/YSZ-SDC and LSCF-SDCC/YSZ-SDCC for Intermediate to Low Temperature Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) Ketua 31/10/2021
K260 CRG - SYNTHESIZATION OF DUAL PROPERTIES COBALT-FERRITE PARTICLES FOR MAGNETORHEOLOGICAL (MR) MATERIALS Ketua 31/10/2021
H579 Fabrication of SUS430 Perforated Steel Substrate with Spinel Coating for SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) Interconnect via Electrophoretic Deposition (EPD) Ahli 31/07/2021
M001 Metal Supported Solid Oxide Fuel Cell (MS-SOFC) Ketua 31/07/2021
H375 Fabrication of SOFC components via Screen Printing Technique for Metal-Supported Solid Oxide Fuel Cell (MS-SOFC) Ahli 30/06/2021
1585 Interactions Between Electrophoretically Deposited BSCF-SDCC Cathode on Ferritic Stainless Steel SOFC Interconnect Ketua 31/07/2019
1593 Fundamental Study on Novel Silica-Nickel Oxide Foam Fabrication As Methane Reforming Catalyst Ahli 31/07/2019
U748 Fabrication of ferritic stainless steel interconnector layer for solid oxide fuel cell (SOFC via electropheretic deposition Ketua 31/03/2019
1512 Properties enhancement of nickel oxide-samarium doped seria carbonate (NiO-SDC carbonate) composite anode for low temperature solid oxide fuel cells Ketua 26/01/2018
1450 The Use Of Materials Science Knowledge To Sanitaryware And Tableware Manufacturing Process Ahli 31/12/2016
1421 Steam Reforming of Partial Oxidised Methane on Rh Catalyst in Micro Reactor Ahli 30/11/2016
B053 Preparation and Characterization of Activated Carbon from Palm Oil Shell and Fish Bone for Water Treatment Application Ketua 30/10/2016
1220 Properties Modification of Lanthanum Strontium Cobalt Ferrite (LSCF)-SDC Carbonate Nanocomposite Cathodes for Durability Enhancement Ketua 30/09/2016
B057 Low Cost Micro Gas Turbine (MGT) Ahli 20/06/2016
1380 Durability Enhancement Of LSCF-SDC Carbonate Composite Cathode Ketua 31/10/2014
1103 Development Of Nano Composite LSCF Cathode Carbonate For Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) Ahli 30/09/2014
0747 Deposition Of Stanum (Iv) Oxide Catalyst On Alumina Foams For Emission Abatement System Ahli 28/02/2013
0360 Poros Ceramic/Zeolite in Engine Exhaust Treatment Ahli 30/11/2010
0372 An Experimental Study of High Speed Turning on Hardened Martensitic Stainless Steel Using Cubic Boron Nitride (CBN) & Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PCBN) Cutting Tools & Their Turning Effect on Surface Roughness, Tool Wear, Cutting Forces & Tempera Ahli 30/06/2010
0152 Development of Zeolite-Ceramic Filter Ketua 07/08/2007
0153 Development of Catalytic Converter for Automotive Application Ahli 07/08/2007
0005 Production of ceramics filter using additives and bindes material for aluminium alloy casting Ketua 29/02/2004

Book
Hamimah Abd Rahman
(2016) Blueprint Uthm 2015-2025, UTHM , 1, ISBN:9789670764436
Book Chapters
Nurul Akidah Baharuddin, Hamimah Abd Rahman, Abdullah Abdul Samat, Nafisah Osman, Nur Syafkeena Mohd Affandi and Suhaida Dila Safian
(2022) Perovskite-Structured Ceramics In Solid Oxide Fuel Cell Application, Perovskite Ceramics Recent Advances And Emerging Applications, Elsevier , 221, ISBN:9780323905862
General Publications
Zolhafizi Jaidi, Hamimah Abd.Rahman
(2023) Post-Flood Mission Uthm-Imm Student Chapter, Institute of Materials, Malaysia , 17, ISBN:-
Mohd Faizal Tukimon, Hamimah Abd. Rahman
(2023) Practical Course: In-Situ Metallography Using The Replication Method, Institute of Materials, Malaysia , 20, ISBN:-
Mohammad Fikrey Roslan, Hamimah Abd.Rahman
(2022) Uthm-Imm Materials Lecture Competition 2022, Institute of Materials, Malaysia , 31, ISBN:-
Hamimah Abd.Rahman
(2021) Industrial Talk : Materials Testing - Fg Fcs And Ctrm Tl, UTHM , 13, ISBN:-
RIZAMARHAIZA MUDA, MOHD AZHAM AZMI, HAMIMAH ABD. RAHMAN, RIZAMARHAIZA MUDA
(2021) Laboratory Test Report For Hq Pack Sdn Bhd Dated 1 Oct 2021 Sample Name: Airpack, Tako Test: Ftir , UTHM , -, ISBN:-
MOHD AZHAM AZMI, SUHAIMI HASSAN, FAZLANUDDIN HANUR HARITH, HAMIMAH ABD. RAHMAN
(2021) Laboratory Test Report For Hq Pack Sdn Bhd Dated 1 Oct 2021 Sample Name: Fixat Test: Airpack, Tako , UTHM , -, ISBN:-
MOHD AZHAM BIN AZMI, HAMIMAH ABD. RAHMAN, FAZLANNUDDIN HANUR HARITH
(2021) Laboratory Test Report For Hq Pack Sdn Bhd Dated 24 Feb 2021 Sample Name: Ecoplas, Scientex, Ace Test: Ftir Atr, UTHM , -, ISBN:-
MOHD AZHAM AZMI, HAMIMAH ABD. RAHMAN, HANIS ZAKARIA, TARMIZI NASIR
(2021) Laboratory Test Report For Hq Pack Sdn Bhd Dated 24 Mac 2021 Sample Name: Ecoplas, Scientex, Ace Test: Eds , UTHM , -, ISBN:-
MOHD AZHAM AZMI, NORRIZAL MUSTAFA, HAMIMAH ABD. RAHMAN, FAZLANUDDIN HANUR HARITH
(2021) Laboratory Test Report For Hq Pack Sdn Bhd Dated 31 May 2021 Sample Name: Fixat Test: Ftir , UTHM , -, ISBN:-
MOHD AZHAM BIN AZMI, HAMIMAH ABD. RAHMAN, FAZLANNUDDIN HANUR HARITH
(2021) Laboratory Test Report For Hq Pack Sdn Bhd Dated 6 Jan 2021 Sample Name: Airpak Test: Burn Off , UTHM , -, ISBN:-
MOHD AZHAM BIN AZMI
(2021) Laboratory Test Report For Hq Pack Sdn. Bhd. Dated 14jan2021 Sample Name: Mainland, Truplex, Tip, Bv Testing: Burn Off, UTHM , -, ISBN:-
Hamimah Abd.Rahman
(2021) Pertandingan Uthm Materials Lecture Competition 2021, UTHM , 11, ISBN:-
Hamimah Abd.Rahman
(2021) Uthm-Imm Materials Lecture Competition 2021, Institute of Materials, Malaysia , 36, ISBN:-
Hamimah Abd.Rahman
(2021) Virtual Industrial Talk 2021: Material Testing (In Collaboration With Ctrm Testing Laboratory), Institute of Materials, Malaysia , 37, ISBN:-
Muhamad KhairulIlmanSarwani, Prof.MadyaTs. Dr.HamimahAbd.Rahman, Prof.MadyaDr.Hassan ZuhudiAbdullah
(2020) Pertandingan Uthm Materials Lecture Competition 2020, UTHM , 15, ISBN:-
Muhamad Khairul Ilman Sarwani, Hamimah Abd.Rahman
(2020) Uthm-Imm Materials Lecture Competition 2020, Institute of Materials, Malaysia , 39, ISBN:-
Hamimah Abd.Rahman
(2019) 9th International Conference On Mechanical And Manufacturing Engineering (Icme) 2018, THE MALAYSIAN ASSOCIATION OF HYDROGEN ENERGY (MAHE) , 13, ISBN:-
Hamimah Abd.Rahman
(2019) Memorandum Of Understanding Between Institute Of Materials, Malaysia And Universiti Tun Hussein Onn Malaysia To Establish Uthm-Imm Materials Student Chapter, INSTITUTE OF MATERIALS, MALAYSIA (IMM) , 18, ISBN:-
Hamimah Abd.Rahman
(2013) Engineering Laboratory I Bda 17101, UTHM
Hamimah Binti Abd Rahman
(2008) Engineering Materials Science (Bda 1032/Bda 1602), UTHM
Hamimah Binti Abd Rahman
(2007) Engineering Materials Selection (Bda 2042/Dda 2082), UTHM
Hamimah Binti Abd Rahman
(2007) Makmal Kejuruteraan Bahan, Pejabat penerbit UTHM
Journal
Nurul Farhana Abdul Rahman, Hamimah Abd Rahman, Umira Asyikin Yusop, Tan Kang Huai
(2023) An Approach To The Development Of Lscf/Ysz-Sdcc Dual Composite Cathodes For Intermediate Temperature Sofcs, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN APPLIED MECHANICS, SEMARAK ILMU PUBLISHING , 9, 98, ISSN:22897895
Umira Asyikin Yusop, Muhammad Nur Fikri Osman, Muhammad Zul Idzham Abdul Ghani, Mohd Azham Azmi, Tan Kang Huai, Nurul Akidah Baharuddin and Hamimah Abd Rahman
(2023) Characterisation And Area-Specific Resistance Analysis Of Barium Strontium Cobalt Ferrite - Samarium Doped Ceria Carbonate - Argentum For Solid Oxide Fuel Cells, MALAYSIAN JOURNAL OF MICROSCOPY, MICROSCOPY SOCIETY MALAYSIA , 5, 214, ISSN:18237010
Nor Hamidah Yatim, Nur Ridhwan Haneef Eddy Shamsul Anuar, Muhammad Danial Haikal Rosazri, Umira Asyikin Yusop, Nurul Farhana Abdul Rahman, Hamimah Abd Rahman, Umi Suriayana Jamion
(2023) Influence Of Manganese In Bscf Perovskite Interconnect, INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, ISLAMIC STUDIES AND SOCIAL SCIENCES RESEARCH, ASSOCIATION OF MALAYSIAN RESEARCHERS AND SOCIAL SERVICES (AMRASS), RCS GOBAL SINCERE RESOURCES , 6, 45, ISSN:25501461
Wee Choon Tan, Eng Aik Lim, Hamimah Abd Rahman, Abdullah Abdul Samat, Cheen Sean Oon
(2023) Numerical Analysis On The Anode Active Thickness Using Quasi-Three-Dimensional Solid Oxide Fuel Cell Model, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, ELSEVIER , 6, 19217, ISSN:03603199
Tan W.C., Lim E.A., Cheng E.M., Tan W.H. and Rahman H.A.
(2023) Numerical Analysis On The Effect Of Diluted Hydrogen Fuel By A Fixed Amount Of Supplied Hydrogen Using A Quasi-Three-Dimensional Solid Oxide Fuel Cell Model, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ASIAN RESEARCH PUBLISHING NETWORK , 3, 609, ISSN:18196608
J. Zolhafizi , M. Azham Azmi , H.A. Rahman, H. Zakaria, S. Hassan, S. Mahzan , A. Ismail , A.M.T. Ariffin , Tukimon M.F. , U.A. Yusof & N. A. Baharuddin
(2023) Samarium Doped Ceria (Sdc) Electrolyte Modification By Sintering Aids Addition To Reducing Sintering Temperature: A Review, JURNAL KEJURUTERAAN , UKM , 1, 65, ISSN:01280198
Zolhafizi Jaidi, Mohd Azham Azmi, Hamimah Abd Rahman, Tan Kang Huai, Umira Asyikin Yusop, Muhammad Zul Idzham Abdul Ghani and Mohammad Fikrey Roslan
(2023) The Effect Of Milling Duration To The Structural Properties Of Silica From Rice Husk , MALAYSIAN JOURNAL OF MICROSCOPY , UPM , 5, 193, ISSN:1823-701
Umira Asyikin Yusop, Nurul Farhana Abd Rahman, Yohannes Nyambong Anak Lowrance, Zolhafizi Jaidi, Mohd Faizal Tukimon, Mohd Azham Azmi, Azzura Ismail, Shahruddin Mahzan and Hamimah Abd Rahman
(2022) Effect Of Nb And Zn Element Doping On Barium Strontium Cobalt Ferrite-Based Cathode For Solid Oxide Fuel Cell ¿ A Short Review, MALAYSIAN JOURNAL OF MICROSCOPY, MICROSCOPY SOCIETY MALAYSIA , 4, 226, ISSN:18237010
K.H. Tan, H.A. Rahman, M.S. Azami, U.A. Yusop, N.A. Baharuddin, M.I. Nor Ma¿arof
(2022) Electrochemical And Material Characteristics Of Ba0.5sr0.5co0.8fe0.2o3¿¿-Sm0.2ce0.8o1.9 Carbonate Perovskite Cathode Composite For Low-Temperature Solid Oxide Fuel Cell, CERAMICS INTERNATIONAL, ELSEVIER , 12, 34528, ISSN:02728842
Nurul Farhana Abdul Rahman, Umira Asyikin Yusop, Yohannes Nyambong Lowrance, Hamimah Abd. Rahman, Mohd Azham Azmi, Shahruddin Mahzan, Azzura Ismail
(2022) Formulation And Characterisation Of Lscf/Ysz-Sdc And Lscf/Ysz-Sdcc Dual Composite Cathodes For Intermediatetemperature Solid Oxide Fuel Cell, MALAYSIAN JOURNAL OF ANALYTICAL SCIENCES, UKM , 6, 600, ISSN:13942506
Mohd Faizal Tukimon, Hamimah Abd. Rahman, Shahrin Hisham Amirnordin, Umira Asyikin Yusop, Zolhafizi Jaidi, Azzura Ismail, Sufizar Ahmad and Aiman Mohd. Halil
(2022) Important Parameters Of Laser Welding For Metallic Materials Interconnect In Fuel Cell: A Short Review, MALAYSIAN JOURNAL OF MICROSCOPY, MICROSCOPY SOCIETY MALAYSIA , 4, 158, ISSN:18237010
Rizamarhaiza Muda, Sufizar Ahmad, Hamimah Abdul Rahman, Mohd Azham Azmi, Mas Fawzi Mohd Ali, Hariati Taib
(2022) Producing The Methane Conversion By Steam Methane Reforming Over Sio2-Nio Catalyst, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, UTM , 11, 28, ISSN:22897879
Rahayu Emilia Mohamed Khaidir, Nur Azmah Nordin, Saiful Amri Mazlan, Hamimah Abd Rahman, Ubaidillah, Siti Aishah Abdul Aziz and Nurhazimah Nazmi
(2022) Stiffness Enhancement Of Magnetorheological Foam By Structural Modification Using Silica Nanoparticles Additive, FRONTIERS IN MATERIALS, FRONTIERS MEDIA S.A. , 8, 1, ISSN:22968016
Yohannes Nyambong Lowrance, Mohd Azham Azmi, Lufti Mohd Basar,Hamimah Abd Rahman
(2021) The Influence Of Electrophoretic Deposition (Epd) Parameters On Ss430 Spinel Coated Characteristic, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 2, 258, ISSN:2229838X
K.H. Tan, H.A. Rahman, H. Taib
(2020) Ba0.5sr0.5co0.8fe0.2o3-Delta-Sm0.2ce0.8o1.9 Carbonate Perovskite Coating On Ferritic Stainless Steel Interconnect For Low Temperature Solid Oxide Fuel Cells, MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS , ELSEVIER LTD , 11, 1, ISSN:02540584
Tan Kang Huai, Hamimah Abd.Rahman & Hariati Mohd Taib
(2020) Effect Of Heat Treatment On The Structural, Morphology And Electrochemical Performance Of Perovskite Ba0.5sr0.5co0.8fe0.2o3¿¿-Sm0.2ce0.8o1.9 Carbonate Protective Coating For Sofc Metallic Interconnect, JURNAL KEJURUTERAAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 11, 79, ISSN:01280198
HAMIMAH ABD.RAHMAN, LINDA AGUN, NG KEI HOA, SUFIZAR AHMAD & NUR AZMAH NORDIN
(2020) Effects Of Binary (Lithium/Natrium)2 Carbonates On The Phase And Microstructural Stability Of Lscf-Sdcc For Low Temperature Solid Oxide Fuel Cells, SAINS MALAYSIANA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 12, 3155, ISSN:02166039
Nurul Akidah Baharuddin, Nurul Farhana Abdul Rahman, Hamimah Abd. Rahman, Mahendra Rao Somalu, Mohd Azham Azmi, Jarot Raharjo.
(2020) Fabrication Of High-Quality Electrode Films For Solid Oxide Fuel Cell By Screen Printing: A Review On Important Processing Parameters, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, JOHN WILEY AND SONS LTD , 9, 8296, ISSN:0363907X
S.M.A.Tarmizi, N.A.Nordin, S.A.Mazlan, N.Mohamad, H.A.Rahman, S.A.A.Aziz, N.Nazmi & M.A.Azmi
(2020) Incorporation Of Cobalt Ferrite On The Field Dependent Performances Of Magnetorheological Grease, JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY, ELSEVIER , 11, 15566, ISSN:22387854
ABDULLAH ABDUL SAMAT, MAHENDRA RAO SOMALU, ANDANASTUTI MUCHTAR, HAMIMAH ABD. RAHMAN & NAFISAH OSMAN
(2020) Influence Of Different Chemical Agents On The Thermal Decomposition And Phase Formation Of La0.6sr0.4coo3-¿ Material Prepared Through Sol-Gel Method, SAINS MALAYSIANA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 12, 3197, ISSN:01266039
K.H. Tan, H.A. Rahman, H. Taib
(2019) Coating Layer And Influence Of Transition Metal For Ferritic Stainless Steel Interconnector Solid Oxide Fuel Cell: A Review, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD , 11, 30591, ISSN:03603199
Umira A. Yusop, Hamimah A. Rahman, Kang H. Tan
(2019) Effect Of Ag Addition On The Structural Properties Of Ba0.5sr0.5co0.8fe0.2o3-¿¿Sm0.2ce0.8o1.9 Composite Cathode Powder, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING (IJIE), UTHM , 11, 169, ISSN:2229838X
Siti Fairus Mohammad , Sufizar Ahmad , Hamimah Abdul Rahman , Andanastuti Muchtar
(2019) Effect Of Ssc Loading And Calcination Temperature On The Phase And Microstructure Formation Of Ssc-Sdcc Cathode, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 11, 162, ISSN:2229838X
Sharifah Adzila
(2019) Effects Of Magnesium Doping On The Properties Of Hydroxyapatite/Sodium Alginate Biocomposite, ADVANCES IN APPLIED CERAMICS, Maney Publishing , 10, 381, ISSN:17436753
Ali M.H.M, Rahman H.A., Bahari M.F.S., Azmi M.A. and Husain H.
(2019) Effects Of Triethyl Phosphate (Tep) And Clay Addition On The Morphological, Compressive Strength And Flame Retardancy Of Polyurethane (Pu) Foam, TEST ENGINEERING & MANAGEMENT, THE MATTINGLEY PUBLISHING CO., INC. , 11, 597, ISSN:01934120
Yusoff A.H.M., Salleh S.M., Mahzan S., Ahmad S., Taib H., Rahman H.A., Ismail A., Choiron M.A.
(2019) Evaluation Of Varied Model Order In Ga-Optimised Parameter Estimation Of Toothbrush Rig System , INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING , UTHM , 9, 42, ISSN:2229838X
H.A. Rahman
(2019) Review: Enhancement Of Composite Anode Materials For Low-Temperature Solid Oxide Fuels, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY , PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD , 11, 30692, ISSN:03603199
U.A. Yusop, K.H. Tan, H.A. Rahman
(2019) Structure And Thermal Behaviour Of Bscf-Sdc-Ag Composite Cathode For Solid Oxide Fuel Cell, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 1582, ISSN:22498958
Sandro Juliansyaha, Dedikarni, Dody Yulianto, Hamimah Abd. Rahman, Nurul Akidah Baharudin
(2019) Toughness Improvement Of Grass Cutter Machine With Heat Treatment Using Radiator Coolant And Air As Cooling Media , JOURNAL RENEWABLE ENERGY & MECHANICS , Universitas Islam Riau (UIR) Press , 3, 17, ISSN:26148315
M. Azham Azmi
(2019) Vibration Exposure Of Polydimethylsiloxane (Pdms) Reinforced Silica (Sio2): Comparison Of Different Source Of Silica (Sio2) As Filler, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 3, 147386, ISSN:17578981
M. Azham Azmi, S. M. Yahya, S. Ahmad, S. Mahzan, M. Taib, H. A. Rahman, H. Taib
(2018) Effect Of Silica (Sio2) Filler On Thermal Stability Of Polysiloxane Composites, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN FLUID MECHANICS AND THERMAL SCIENCES, Penerbit akademia baru , 8, 117, ISSN:22897879
N.K.Hoa, H.A. Rahman, M.R. Somalu
(2018) Effects Of Nio Loading And Pre-Calcination Temperature On Nio-Sdcc Composite Anode Powder For Low-Temperature Solid Oxide Fuel Cells, CERAMICS-SILIKáTY, University of Chemistry and Technology, Prague, Institute of Rock Structure and Mechanics of the ASCR, v.v.i. , 1, 50, ISSN:08625468
K.H.Tan, H.A.Rahman, H.Taib and M.F.Sazali
(2018) Electrophoretic Deposition Of Ba0.5sr0.5co0.8fe0.2o3¿Deltasdc Carbonate Composite Coating On Solid Oxide Fuel Cell Interconnect, MALAYSIAN JOURNAL OF MICROSCOPY, Microscopy Society of Malaysia (MSM) , 12, 88, ISSN:18237010
Siti Fairus Mohamad, Sufizar Ahmad, Hamimah Abd Rahman and Andanastuti Muchtar
(2018) Elucidation Of Morphological Behavior On The Samarium Strontium Cobaltite Carbonate Composite Cathode For Ltsofc, INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT SCIENCE, ENGINEERING & TECHNOLOGY, UR Publisher , 3, 342, ISSN:25814311
Ng Kei Hoa, Hamimah Abd.Rahman, Mahendra Rao Somalu
(2018) Influence Of Silver Addition On The Morphological And Thermal Characteristics Of Nickel Oxide-Samarium Doped Ceria Carbonate (Nio-Sdcc) Composite Anode, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 3, 196, ISSN:2229838X
M.S.A. Bakar, H.A. Rahman, S.F. Mohammad, S. Ahmad and A. Muchtar
(2017) Morphological And Physical Behaviour Of Lscf-Sdcc-Ag Composite Cathode With The Incorporation Of Ag As An Additive Element, JOURNAL OF PHYSICS: CONF. SERIES, Institute of Physics Publishing , 10, 1, ISSN:17426588
H.A. Rahman
(2016) Ba- And La-Strontium Cobalt Ferrite Carbonate Composite As Cathode Materials For Low Temperature Sofc, KEY ENGINEERING MATERIALS, Trans Tech Publications , 5, 125, ISSN:16629795
H.A. Rahman
(2016) Ba0.5sr0.5co0.8fe0.2-Sdc Carbonate Composite Cathode For Low-Temperature Sofcs, MATERIALS SCIENCE FORUM, Trans Tech Publications , 1, 247, ISSN:02555476
LINDA Aguna, SITI FAIRUS Jimatb and HAMIMAH Abd. Rahman
(2016) Effects Of Soaking Duration On The Properties Of Lscf-Sdcc For Low-Temperature Sofc, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications , 1, 28, ISSN:10226680
K.H. Ng, S. Lidiyawati, M.R. Somalu, A. Muchtar, H.A. Rahman
(2016) Influence Of Calcination On The Properties Of Nickel Oxide-Samarium Doped Ceria Carbonate (Nio-Sdcc) Composite Anodes, PROCEDIA CHEMISTRY , Elsevier , 3, 267, ISSN:18766196
Baharuddin N.A., Muchtar A., Somalu M.R., Ali S.A.M., Rahman H.A.
(2016) Influence Of Sintering Temperature On The Polarization Resistance Of La0.6sr0.4co0.2fe0.8o3-D- Sdc Carbonate Composite Cathode, CERAMICS - SILIKATY, Elsevier , 2, 121, ISSN:08625468
H.A.Rahman
(2016) Preparation Of Nickel Oxide-Samarium-Doped Ceria Carbonate Composite Anode Powders By Using High-Energy Ball Milling For Low-Temperature Solid Oxide Fuel Cells, MATERIAL SCIENCE FORUM, Trans Tech Publications , 1, 97, ISSN:02555476
H.A.Rahman
(2015) Brief Review: Electrochemical Performance Of Lscf Composite Cathodes ? Influence Of Ceria-Electrolyte And Metals Element, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 10, 3, ISSN:1660933
H.A.Rahman
(2015) Influence Of Ag On The Chemical And Thermal Compatibility Of Lscfsdcc For Lt-Sofc. Applied Mechanics And Materials, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 10, 445, ISSN:1660933
H.A.Rahman
(2015) Influence Of Binary Carbonate On The Physical And Chemical Properties Of Composite Cathode For Low-Temperature Sofc, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications , 8, 177, ISSN:10226680
H.A.Rahman
(2015) Xrd And Eds Analysis Of Composite Cathode Powders Lscf-Sdcc-Ag For Low Temperature Solid Oxide Fuel Cells (Ltsofc), ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications , 8, 207, ISSN:10226680
NURUL AKIDAH BAHARUDDIN, HAMIMAH ABD. RAHMAN, ANDANASTUTI MUCHTAR, ABU BAKAR SULONG & HUDA ABDULLAH
(2014) Kesan Masa Pengendapan Dan Saiz Elektrod Lawan Dalam Penghasilan Katod Komposit Lscf-Sdc Karbonat Untuk Sofc, SAINS MALAYSIANA, UKM , 4, 595, ISSN:01266039
Nurul Akidah BAHARUDDIN, Hamimah Abd RAHMAN, Andanastuti MUCHTAR, Abu Bakar SULONG, Huda ABDULLAH
(2013) Development Of Lanthanum Strontium Cobalt Ferrite Composite Cathodes For Intermediate- To Low-Temperature Solid Oxide Fuel Cells, JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY: SCIENCE A, Springer , 1, 11, ISSN:1673565X
Hamimah Abd. Rahman , Andanastuti Muchtar, Norhamidi Muhamad, Huda Abdullah
(2013) La0.6sr0.4co0.2fe0.8o 3-¿-Sdc Carbonate Composite Cathodes For Low-Temperature Solid Oxide Fuel Cells, MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, Elsevier , 9, 752, ISSN:02540584
HAMIMAH ABD. RAHMAN, ANDANASTUTI MUCHTAR, SYAHARIZAN HARON, NORHAMIDI MUHAMAD & HUDA ABDULLAH
(2012) Effects Of Processing Parameters And Additives On Electrophoretic Deposited Lscf6428 Films [Kesan Parameter Pemprosesan Dan Bahan Tambah Terhadap Pengendapan Elektroforetik Filem Lscf6428], SAINS MALAYSIANA, UKM , 2, 237, ISSN:01266039
Hamimah Abd. Rahman, Andanastuti Muchtar, Norhamidi Muhamad, Huda Abdullah
(2012) Structure And Thermal Properties Of La 0.6sr 0.4co 0.2fe 0.8o 3-¿-Sdc Carbonate Composite Cathodes For Intermediate- To Low-Temperature Solid Oxide Fuel Cells, CERAMICS INTERNATIONAL, Elsevier , 3, 1571, ISSN:02728842
Policy Paper
Hamimah Binti Abd Rahman
(2022) Technical Code: Fuel Cell System - General Operational And Safety Requirements
Hamimah Binti Abd Rahman
(2022) Technical Code: Fuel Cell System - Stationary Backup Power Solution For Telecommunication Sites
Hamimah Binti Abd Rahman
(2020) Technical Code - Hydrogen Storage And Safety With Fuel Cell As Power Generator For Information, Communications And Technology Infrastructure
Prosiding / Seminar
L A Malik, M I Missnan, O H Hassan, A M M Jani, H A Rahman, M Luengchavanon and N Osman
(2023) Computational Fluid Dynamics Study Of Y3+-Doped Ba(Ce,Zr)O3 Based Single Channel Proton Ceramic Fuel Cell, INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:17551307
R. Yarshine Rani, S. Ahmad, F. Mat Noor, M. Azham Azmi, H. A. Rahman, S. Mahzan and A. M. T. Ariffin
(2023) Physical Characteristics Of Ss316l With Hydroxyapatite (Ha) For Biomedical Implant, AIP PUBLISHER , 110011-1, ISBN:0094243X
Yohannes Nyambong Lowrance, Mohd Azham Azmi , Hamimah Abdul Rahman, Nurul Farhana Abdul Rahman, Hanis Zakaria, Suhaimi Hassan
(2022) Influence Of Electrophoretic Deposition (Epd) Voltage On Sofc Interconnect Morphology , TRANS TECH PUBLICATION , 555, ISBN:9783035732740
Nurul Farhana Abdul Rahman, Azzura Ismail, Mohd Azham Azmi, Shahruddin Mahzan, Hamimah Abd.Rahman
(2022) Phase Stability Of Lscf/Ysz- Sdc & Lscf/Ysz-Sdcc Dual Composite Cathode Solid Oxide Fuel Cell, UTHM , 1065, ISBN:27734765
Sharmine Wani Zakirah Shaifull Zaman, Nurul Farhana Abdul Rahman, Hamimah Abd Rahman
(2021) Characterization And Review Of Dual Composite Cathodes Lscf-Sdc/Ysz-Sdc For Intermediate To Low Temperature Solid Oxide Fuel Cell, UTHM , 1, ISBN:27734765
Muhammad Amirul Adli Mashuri, Hamimah Abd Rahman
(2021) Fabrication Of Multilayers Electrodes And Electrolyte Via Screen Printing For Metal Supported Solid Oxide Fuel Cell, UTHM , 27, ISBN:27734765
Nurul Farhana Abdul Rahman, Hamimah Abd.Rahman, Wan Muhammad Syahmi Wan Azhan and Nor Hamidah Yatim
(2021) Linear Shrinkage, Strength And Porosity Of Alumina-Based Ceramic Foam With Corn Starch As Pore Former, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, SWITZERLAND , 75, ISBN:16629779
Nurul Farhana Abdul Rahman, Hamimah Abd.Rahman and Mohd Azham Azmi
(2021) Perovskite-Type Oxide-Based Dual Composite Cathode For Solid Oxide Fuel Cells: A Short Review, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, SWITZERLAND , 417, ISBN:16629779
Umira Asyikin Yusop, Tan Kang Huai, Hamimah Abd.Rahman, Nurul Akidah Baharuddin and Jarot Raharjo
(2020) Electrochemical Performance Of Barium Strontium Cobalt Ferrite -Samarium Doped Ceria - Argentum For Low Temperature Solid Oxide Fuel Cell, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, SWITZERLAND , 94, ISBN:16629752
Abdul Abbas N.H Yatim and H.A. Rahman
(2020) Influences Of Starch On Ceramic-Foam Fabrication: A Short Review, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
S. Ahmad, S.F. Mohammad, H.A. Rahman, H. Taib, A. Ismail, S.M. Salleh and S. Mahzan
(2019) Comparative Characterization On Structural Properties Of Calcined Sm0.5sr0.5coo3-¿ - Sm0.2ce0.8o1.9 Carbonate As Potential Composite Cathode For Sofc, TRANS TECH PUBLICATIONS, SWITZERLAND , 15, ISBN:1757899X
I.Azzura , M.S.N. Farhana, M.N. Lokman, S.Mahzan, S. Ahmad, H. Taib, H.A. Rahman, S.M. Salleh
(2019) Identification Corrosion Hydrogen Attack On Carbon Steel Using Magnetic Particle Inspection (Mpi), IOP SCIENCE , 1, ISBN:1757899X
H.A. Rahman, K.H. Ng, S. Ahmad, H. Taib, S. Mahzan, S. M. Salleh, A. Ismail and A. Muchtar
(2019) Influence Of Microstructure On The Electrochemical Behaviour Of Lscf-Sdcc, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
M. Azham Azmi, S. Mahzan, S. Ahmad, S.M. Salleh, H.A. Rahman, M.A.Choiron, A. Ismail, H.Taib
(2019) Vibration Exposure Of Polydimethylsiloxane (Pdms) Reinforced Silica (Sio2): Comparison Of Different Source Of Silica (Sio2) As Filler, IOP PUBLISHING LTD. , 1, ISBN:17578981
M. Azham Azmi, S. Mahzan, S. Ahmad, S.M. Salleh, H.A. Rahman, M.A. Choiron, A. Ismail, H.Taib
(2019) Vibration Exposure Of Polydimethylsiloxane (Pdms) Reinforced Silica (Sio2): Comparison Of Different Source Of Silica (Sio2) As Filler, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Ali M.H.M, Rahman H.A., Amirnordin S.H. and Khan N.A.
(2018) Eco-Friendly Flame-Retardant Additives For Polyurethane Foams: A Short Review, TRANS TECH PUBLICATIONS, SWITZERLAND , 19, ISBN:16629795
Yusop U.A., Rahman H.A., Abdullah S.I. and Panuh D.
(2018) Effect Of Milling Process And Calcination Temperature On The Properties Of Bscf-Sdc Composite Cathode, TRANS TECH PUBLICATIONS, SWITZERLAND , 74, ISBN:16629795
N.I.Omar, K.H.Tan, H.Taib and H.A.Rahman
(2018) Electrophoretic Deposited Lscf-Sdcc-Ag Cathode Coating On Ferritic Stainless Steel Interconnect For Sofc, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17426588
Tan K.H., Rahman H.A., Taib H., Ahmad S., Yusop U.A. and Ibrahim H.
(2018) Influence Of Heat Treatment And Milling Speed On Phase Stability Of Ba0.5sr0.5co0.8fe0.2o3-¿ Composite Cathode Solid Oxide Fuel Cell, TRANS TECH PUBLICATIONS, SWITZERLAND , 66, ISBN:16629795
Siti Fairus Mohammad, Sufizar Ahmad, Hamimah Abdul Rahman, Andanastuti Muchtar, Khalid Saluiman Abdallah
(2018) Morphological And Physical Behaviour On The Sm0.5sr0.5coo3¿¿/Sm0.2 Ce0.8o1.9 Incorporation With Binary Carbonate As Potential Cathode Materials For Sofc, TRANS TECH PUBLICATIONS, SWITZERLAND , 59, ISBN:16629795
U.A. Yusof and H.A. Rahman
(2018) Properties Of Bscf-Sdc Composite Cathode Powder For Low Temperature Solid Oxide Fuel Cell, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17426588
Rizamarhaiza.M, S. Ahmad, H.A.Rahman, H.Taib
(2018) The Effect Of Sintering Temperature On Silica Derived From Rice Husk Ash - Nickel Oxide (Sio2-Nio) Foam Fabrication Via Slurry Technique, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17426588
Ong Pauline, Hariati Taib, Mohd AzwirAzlan, Nurul Fitriah Nasir, Mohd Azham Azmi, Saliha Md Salleh, Badrul Aisham Md Zain, Shahruddin Mahzan, Muhd Hafeez Zainulabidin, Sufizar Ahmad, Nasrull Abd Rahman, Zamani Ngali, Hamimah Abd Rahman
(2017) Assessment And Evaluation For Programme Learning Outcomes In Faculty Of Mechanical And Manufacturing Engineering, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, IOP Science , 1, ISBN:1757-899X
Siti Fairus Mohammad, Sufizar Ahmad, Hamimah Abdul Rahman, Andanastuti Muchtar
(2017) Diversification Studies On Samarium Strontium Cobaltite Regarding Thermal & Structural Properties As Based Composite Cathode Of Sofc, Trans Tech Publications Ltd , 162, ISBN:9783035710298
Kei Hoa Ng, Hamimah Abd.Rahman, Shaibool Afandi
(2017) Effects Of Milling Speed And Calcination Temperature On The Phase Stability Of Ba0.5sr0.5co0.8fe3-¿, Trans Tech Publications Ltd , 47, ISBN:9783035710298
H. Taib, S M Salleh, B A Md Zain, M.A. Azlan, S. Mahzan, Hafeez Z A, Ong, P., S. Ahmad, M. N.A Rahman, N.F. Nasir, M. Azham Azmi, H.A Rahman, Z.Ngali
(2017) Programme Learning Outcomes Assessment And Continuous Quality Improvement In Faculty Of Mechanical And Manufacturing, Uthm, Institute of Physics Publishing , 1, ISBN:17578981
Abd Rahman H., Agun L., Ahmad Shah M.H.
(2016) Ba- And La- Strontium Cobalt Ferrite Carbonate Composite As Cathode Materials For Low Temperature Sofc, Trans Tech Publications , 125 , ISBN:16629795
Linda A., Siti F.J, Hamimah A.R.
(2016) Effects Of Soaking Duration On The Properties Of Lscf¿Sdcc For Low- Temperature Sofc, Trans Tech Publications , 28 , ISBN:10226680
Hoa N.K., Abd Rahman H., Rao Somalu M.
(2016) Preparation Of Nickel Oxide-Samarium-Doped Ceria Carbonate Composite Anode Powders By Using High-Energy Ball Milling For Low-Temperature Solid Oxide Fuel Cells, Trans Tech Publications , 97 , ISBN:22555476
Linda Agun, Hamimah Abd.Rahman, Sufizar Ahmad, Andanastuti Muchtar
(2014) Durability And Stability Of Lscf Composite Cathode For Intermediate-Low Temperature Of Solid Oxide Fuel Cell (It-Lt Sofc): Short Review, TRANS TECH PUBLICATIONS , 732, ISBN:10226680
M.S.A BAKAR, M.F KAMARUDDIN, S. AHMAD, H.A RAHMAN, H. BASRI AND A. MUCHTAR
(2014) Effects Of Calcination Factors On The Composite Cathode Powder Lscf-Sdc Carbonate By Using Dry Milling, TRANS TECH PUBLICATIONS INC. , 167, ISBN:9783037859339
M.S.A. BAKAR, S. AHMAD, H.A. RAHMAN, M.A.F.M. TASRIM, H. BASRI AND A. MUCHTAR
(2014) Effects Of Milling Techniques And Calcinations Temperature On The Composite Cathode Powder Lscf-Sdc Carbonate, TRANS TECH PUBLICATIONS INC. , 325, ISBN:9783038350255
HAMIMAH ABD.RAHMAN, ANDANASTUTI MUCHTAR, NORHAMIDI MUHAMAD, HUDA ABDULLAH
(2014) Influence Of Calcination On The Properties Of La0.6sr0.4co0.2fe0.8o3-D- Samarium Doped Ceria Carbonate, TRANS TECH PUBLICATIONS INC. , 949, ISBN:9783037859339
Rahman H.A
(2013) Effect Of Zeta Potential Of Stanum Oxide (Sno2) On Electrophoretic Deposition (Epd) On Porous Alumina, Trans Tech Publications , 334, ISBN:3037858117
Hamimah Binti Abd Rahman
(2012) Influence Of Calcination On The Properties Of La0.6sr0.4co0.2fe0.8o3-?-Samarium Doped Ceria Carbonate Composite Cathodes For Lt-Sofc, AMREC
Hamimah Binti Abd Rahman
(2011) Effects Of Ethanol-Diesel Blended Fuel On The Emissions Of Diesel Burner For Melting Furnace Application, UiTM
HAMIMAH ABD.RAHMAN, ANDANASTUTI MUCHTAR, NORHAMIDI MUHAMAD, HUDA ABDULLAH
(2011) Fabrication And Characterisation Of La0.6sr0.4co 0.2fe0.8o3-?-Sdc Composite Cathode , TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. , 268, ISBN:9783037850596
HAMIMAH ABD.RAHMAN, ANDANASTUTI MUCHTAR, NORHAMIDI MUHAMAD, HUDA ABDULLAH
(2011) Influence Of Processing Parameters On Electrophoretically Deposited La 0.6sr0.4co0.2fe0.8o 3-¿ Films, TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. , 148, ISBN:9780878492107
Hamimah Binti Abd Rahman
(2011) Lscf Layer On Sdc Substrate By Aqueous Electrophoretic Deposition, UKM
Hamimah Binti Abd Rahman
(2011) Pressure Drop Prediction Of Square-Cell Honeycomb Monolith Structure, -
Hamimah Binti Abd Rahman
(2010) Effects Of Catalytic Muffler On The Performance And Emission Of Two-Stroke Motorcycle, UTHM
HAMIMAH ABD.RAHMAN, ANDANASTUTI MUCHTAR, NORHAMIDI MUHAMAD, HUDA ABDULLAH
(2010) Electrophoretic Deposition Of La0.6sr0.4co 0.2fe0.8o3-¿ Cathode Film On Stainless Steel Substrates, TRANS TECH PUBLICATIONS INC. , 145, ISBN:9780878492268
Hamimah Binti Abd Rahman
(2010) Numerical Analysis Of The Effects Of Air Flow In The Wake Of A Large Vehicle On Trailing A Passenger Car, UTHM
Hamimah Binti Abd Rahman
(2010) Penghasilan Filem Katod La0.6sr0.4co0.2fe0.8o3-D Melalui Kaedah Pengendapan Elektroforetik, UKM
Hamimah Binti Abd Rahman
(2010) Pressure Drop Characteristic Of Alumina-Zeolite Porous Ceramic Filter And Its Effects In Engine Performance., UTeM
Hamimah Binti Abd Rahman
(2009) A Comparative Study Of Green Alumina Foams Prepared By Microwave And Conventional Drying, USM
Hamimah Binti Abd Rahman
(2009) Effects Of Alumina Foam Coated With Stanum (Iv) Oxide On The Emission Of Gasoline Engine, UniKL
Hamimah Binti Abd Rahman
(2009) Microwave Drying Effects On The Properties Of Alumina-Zeolite Foam
Hamimah Binti Abd Rahman
(2009) Pembangunan Bahan Katod Perovskit Lantanum Strontium Kobalt Ferit Untuk Sel Fuel Oksida: Ulasan Kajian, uKM
Hamimah Binti Abd Rahman
(2009) Porous Alumina-Zeolite As A Hydrocarbon Trap In Si Engine
Hamimah Binti Abd Rahman
(2009) Reduction Of Soot Emission From Diesel Fuelled Engine Using A Novel After Treatment System, MTUN
Hamimah Binti Abd Rahman
(2009) Reduction Of Soot Emission From Diesel Fuelled Engine Using A Novel Diesel Particulate Filter
Hamimah Binti Abd Rahman
(2008) Characterization Of Alumina Foam From Casting Process
Hamimah Binti Abd Rahman
(2008) Effects Of Double Sintering On The Properties Of Porous Ceramic
Hamimah Binti Abd Rahman
(2008) Effects Of Porous Ceramic/Zeolite To The Exhaust System Of Gasoline Engine
Hamimah Binti Abd Rahman
(2008) Preparation And Characterization Of Alumina-Zeolite Foam
Hamimah Binti Abd Rahman
(2007) Development Of An Innovative Three Way Catalytic Convertor - Effort And Challenge
Hamimah Binti Abd Rahman
(2007) Development Of Polymer Composite As Vibration Absorber For Hand-Held Grass Cutter
Hamimah Binti Abd Rahman
(2007) Preparation Of Ceramic Coam By Simple Casting Process
Hamimah Binti Abd Rahman
(2006) Current Status On The Development Of Catalytic Convertor Project
Hamimah Binti Abd Rahman
(2006) Development Of Sic/Zeolite Porous Ceramic
Hamimah Binti Abd Rahman
(2006) Effect Of Elastomer Addition To Polypropylene-Wastepaper Composite
Hamimah Binti Abd Rahman
(2006) Influence Of Additive And Sintering Temperature On Porous Ceramic Materials
Hamimah Binti Abd Rahman
(2006) Mechanical Properties Of Pp/Wastepaper/Elastomer Composite
Hamimah Binti Abd Rahman
(2006) The Application Of Natural Zeolite To Reduce Harmful Gasses From Exhaust System
Hamimah Binti Abd Rahman
(2005) Conceptual Design Of Catalytic Converter

YearDescriptionLevel
2023Advisor/Chairman for ADVISORY PANEL FOR 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATIONS AND DESIGN IN MECHANICAL ENGINEERING (ICADME 2023), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Malaysia, January 2023 National
2023Speaker for Program "Sharing Knowledge: Tips & Trick Bagi Geran FRGS", Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023Speaker for Seminar Penulisan Tesis dan Kertas Kerja Projek Sarjana Muda (PSM), Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Panel Penilai Bagi Pembentangan PreViva Pelajar Program Sarjana Kejuruteraan Mekanikal, Muhd Rizuan Rusli, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Speaker for Penceramah bagi Seminar Penulisan Tesis dan Kertass Kerja Projek Sarjana Muda (PSM), Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Panel Penilai Bagi Pembentangan Pelajar Program Sarjana Kejuruteraan Mekanikal, Clement Yong Vun Kiat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Committee Member for 8th International Conference on Fuel Cell & Hydrogen Technology - 3rd Symposium on Fuel Cell & Hydrogen Technology 2023 (ICFCHT-SCFCHT 2023), Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia, January 2023 International

YearDescription
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Simposium Penyelidikan Bagi Pelajar Sarjana Kejuruteraan Mekanikal dan Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal, FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Examiner for Dee Tee A/L Eh Seng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Hazmi Bin Dor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Syahmi Saniy Bin Shaharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Faris Bin Mohd Hisam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Akmalhakim Bin Mohd Zamani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Zikril Hakim Bin Zulkeffle, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Nadia Jasmin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Simresan A/L Baskaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Thesis Examiner - Mohd Rizuan Rosli, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Examiner for Vianney Sierra Pidang Peterus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Examiner for Viva-Voce MPHIL - Nurul Nadia Senin, Malaysia-Japan International Institute of Technology (MJIIT), UTM, KL, Malaysia, May 2023
2023 Referee for INTERNATIONAL CONFERENCE IN ACTION RESEARCH AND INNOVATION IN EDUCATIONAL PEDAGOGY 2023, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Abdul Hazim Bin Sallehuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ahmad Najmuddin Bin Zambri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Haikal Haziq Bin Harun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohammad Haziq Bin Mohammed Sofi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohammad Haziq Bin Mohammed Sofi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Preveena A/P K.Paramasivam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Sheikh Ahmad Safwan Bin Shaikh Sabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Wan Ezanie Nadia Binti Wan Mohizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Examiner for Ahmad Fathan Bin Ahmad Fadzulli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Hizami Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aiman Haiqal Bin Aizam Hamidie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amalina Nadzirah Binti Awi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Denisteca Jimmy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Dick Kho, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Internal examiner - Norhasikin binti Ismail (HD130123), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022
2022 Examiner for Mohamad Amir Ezuan Bin Zahri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Haziq Affif Bin Mohd Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Hazmi Bin Dor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Syahmi Saniy Bin Shaharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Akmalhakim Bin Mohd Zamani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Haziq Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Ikhwan Bin Isamudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Shahrul Nizam Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Zikril Hakim Bin Zulkeffle, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Nadia Jasmin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Syasya Danisha Binti Kamarisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 External Examiner for External Examiner (PhD) - Nur Nadiah 'Izzati Zulkifli, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Malaysia, June 2022
2022 External Examiner for Thesis External Examiner (Master) - Nurul Nadia Senin , Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia, July 2022
2022 Main Supervisor for Muhammad Zul Idzham Bin Abdul Ghani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Nurul Farhana Binti Abdul Rahman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ahmad Najmuddin Bin Zambri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ahmad Syahir Bin Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ahmad Syahir Bin Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Muhaimin Bin Rozman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Ridhwan Haneef Bin Eddy Shamsul Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Preveena A/P K.Paramasivam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Qurotul Aina Binti Mohd Arrazi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Wan Ezanie Nadia Binti Wan Mohizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Assessor / Reviewer for 3rd PCMaG-CoE WEBINAR MATERIALS FOR ENERGY, CATALYSIS AND SENSOR, Universiti Teknologi Mara Shah Alam , Malaysia, October 2021
2021 Assessor / Reviewer for APPOINTMENT AS THE SCIENTIFIC COMMITTEE MEMBERS OF SYMPOSIUM ON FUEL CELL AND HYDROGEN TECHNOLOGY 2021 (SFCHT2021), FUEL CELL INSTITUTE UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, Malaysia, May 2021
2021 Co-supervisor for Zolhafizi Bin Jaidi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Hizami Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amalina Nadzirah Binti Awi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ammar Nurhakim Bin Rosdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Arfizan Bin Kaha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Denisteca Jimmy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dilwwyn Anand A/L Devadason, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Farah Nur Arissa Binti Muhammad Nizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hafiy Danish Bin Arman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Haziq Affif Bin Mohd Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muammar Syamim Hamizan Bin Mohd Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Danial Aiman Bin Osman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Amin Bin Mohd Yasin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Haziq Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Shahrul Nizam Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nadzirah Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Shivalingam A/L Sethulingam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 External Examiner for Pelantikan Sebagai Pemeriksa Luar Untuk Menilai Tesis Ijazah Sarjana Sains ? Saudara Samuel Reinhard Ignatius Sitorus (P91325), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM), Malaysia, January 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Afiq Rahimie Bin Sazali, Top Glove, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohamad Farhan Husna Bin M.Pajar, Tanjung Langsat Biomass Steam Plant, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohamad Zarul Ikram Bin Abd Halim, Universiti Teknikal Malaysia Melaka Utem, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Amar Imran Bin Azman, Tb Supply Base Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nursarah Syakira Binti Jamalludin, Jabatan Pengairan Dan Saliran Cawangan Batu Pahat, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nursyafiqah Binti Hairullidzam, Universiti Teknikal Malaysia Melaka Utem, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Ra Note A/L Som Teb, Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Kedah, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Saikat Barua, Top Glove Corporation Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Syahmil Hakim Bin Mohd Hamzani, Tamco Switchgear(Malaysia) Sdn Bhd, 2021
2021 Main Supervisor for Mohammad Fikrey Bin Roslan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Mohd Faizal Bin Tukimon, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Amirul Amin Bin Abdul Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Khairul Azhar Bin Lambaking, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Khairul Azhar Bin Lambaking, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Danial Haikal Bin Rosazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Muhaimin Bin Rozman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Nur Fikri Bin Osman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Nur Fikri Bin Osman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Ridhwan Haneef Bin Eddy Shamsul Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Qurotul Aina Binti Mohd Arrazi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Sharmine Wani Zakirah Binti Shaifull Zaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-Supervisor for Nursahida Shazrin Binti Sukir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Abu Laith Bin Solihan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Abu Laith Bin Solihan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ahmad Azamuddin Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Arfizan Bin Kaha, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Aubergine Trisha Lim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dilwwyn Anand A/L Devadason, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Manisah Binti Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Nashrullah Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muammar Syamim Hamizan Bin Mohd Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Danial Aiman Bin Osman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Misha Bin Shahruzzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Amin Bin Mohd Yasin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Azmeer Bin Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Ihsan Bin Khairul Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Nadzmi Bin Rossli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Zamir Zakwan Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nadzirah Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Aishah Binti Sharkawi, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Shivalingam A/L Sethulingam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 External Examiner for APPOINTMENT AS A THESIS EXTERNAL EXAMINER FOR NOOR SAHIRAH BT. MUHAZELI (PhD), UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, Malaysia, December 2020
2020 Main Supervisor for Umira Asyikin Binti Yusop, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Amirul Amin Bin Abdul Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Divesh A/L Manokumar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Amirul Adli Bin Mashuri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Amirul Adli Bin Mashuri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Danial Haikal Bin Rosazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Amylia Eriena Binti Mohamad Kamel, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Pravin Periasamy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Sharmine Wani Zakirah Binti Shaifull Zaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-supervisor for Yohannes Nyambong Anak Lowrance, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Debra C.Buning, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Debra C.Buning, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Hanis Najiah Binti Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Afiq Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohammad Syafik Bin Sahbudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Nashrullah Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Noorhafeez Bin Mohd Yassin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Aimran Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fadhil Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Ihsan Bin Khairul Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Natasha Alina Binti Hamidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Natasha Alina Binti Hamidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Nurul Farhana Binti Abdul Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Divesh A/L Manokumar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Syaffyq Haqymy Bin A Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor 'Akhishah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor 'Akhishah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Amylia Eriena Binti Mohamad Kamel, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Peng Li Ying, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Pravin Periasamy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Rahmat Nanda Bin Abdul Manaf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Abdul Aziz Bin Ali Akhbar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Helmi Tri Asti Andika, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Kumar A/L Mahendran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Masriza Binti Mustafa Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Noorhafeez Bin Mohd Yassin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Aizuddin Bin Sani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Firdaus Bin Muhamad Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Fadhil Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Zahid Bin Mohd Farouk, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noor Syakira Binti Sarif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Aishah Binti Sharkawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Aishah Binti Sharkawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Faeza Binti Mohamad Fadzly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Faeza Binti Mohamad Fadzly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Shahirah Binti Mat Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syarmaine Izaani Binti Sazman , Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syarmaine Izaani Binti Sazman , Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Fadzni Bin Sazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Fakarulamir Bin Shahidul Bahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Fakarulamir Bin Shahidul Bahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Syaffyq Haqymy Bin A Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Suraya Irdina Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nursuhaida Binti Mohd Sobri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Peng Li Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Rahmat Nanda Bin Abdul Manaf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Abdul Aziz Bin Ali Akhbar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ahmad Asyrof Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Amir Dzahin Bin Kerya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Kumar A/L Mahendran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Masriza Binti Mustafa Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Amirul Naim Bin Khairudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Firdaus Bin Muhamad Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Azhar Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Hafiz Bin Mat Jusoh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Hisyamuddin Bin Safie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Fadzliana Binti Ahmad Pauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Shahirah Binti Mat Ghani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuratikah Nadhirah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nursyafiqah Binti Yunos, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Prem A/L Etem, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Mohd Hafiz Mohd Ali, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Nor Hamidah Binti Yatim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohammad Asyraf Bin Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohammad Junaidi Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohd Fadzni Bin Sazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Paimen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Suraya Irdina Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nursuhaida Binti Mohd Sobri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Syed Mohamad Zulhilmi Bin Sayed Lawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Ahmad Asyrof Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Amir Dzahin Bin Kerya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Chung She Man, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Esunazira Binti Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Amirul Naim Bin Khairudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Faiz Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hafiz Bin Mat Jusoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Rafie Bin Rasol, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nazatul Hasnah Binti Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Ain Ayuni Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Tan Kang Huai, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Umira Asyikin Binti Yusop, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohammad Asyraf Bin Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Syed Mohamad Zulhilmi Bin Sayed Lawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Wan Muhammad Syahmi Bin Wan Azhan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Wan Muhammad Syahmi Bin Wan Azhan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Nanthini A/P Kanasan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Co-supervisor for Siti Fairus Binti Mohammad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Muhammad Asyraf Bin Kamarudin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2013 Co-supervisor for Mohamad Ali Bin Selimin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Lidiyawati Binti Suhairi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Linda Anak Agun, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Ng Kei Hoa, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Co-supervisor for Muhamad Subri Bin Abu Bakar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012

YearDescriptionLevel
2023Advisor/Chairman for ADVISORY PANEL FOR 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATIONS AND DESIGN IN MECHANICAL ENGINEERING (ICADME 2023), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Malaysia, January - September 2023 National
2022 - 2024 Committee Member for Committee Member of Student Chapter, The Institute of Materials, Malaysia (IMM), Malaysia, July 2022 - March 2024 National
2022Committee Member for Ahli Jawatankuasa Persidangan Advanced Materials Characterization Technique (AMCT) 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - December 2022 University
2022 - 2024 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Sepakaran Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 - June 2024 University
2022 - 2023 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Bendahari, Persatuan Tenaga Hidrogen Malaysia (MAHE) , Malaysia, January 2022 - May 2023 National
2022 - 2024 Committee Member for Committee Member of Materials Lecture Committee, The Institute of Materials, Malaysia (IMM), Malaysia, July 2022 - March 2024 National

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 WORSKHOP ON THERMAL ANALYSIS AND THERMO PHYSICAL PROPERTIES
FKMP,UTHM / Bilik Mesyuarat, Blok G2, Kompleks Teknologi FKMP, UTHM
23/10/2023
2023 KURSUS PENGURUSAN BAHAN KIMIA SIRI 2
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
09/10/2023 - 11/10/2023
2023 BENGKEL KERJA SKT JAWATANKUASA TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN, PENERBITAN DAN PEMBANGUNAN) FKMP 2023
FKMP,UTHM / KINGS GREEN HOTEL CITY CENTRE MELAKA
07/09/2023 - 09/09/2023
2023 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUEL CELL & HYDROGEN TECHNOLOGY 3RD SYMPOSIUM ON FUEL CELL AND HYDROGEN TECHNOLOGY 2023 (ICFCHT-SFCHT 2023)
UKM / PUTRAJAYA MARRIOT HOTEL, PUTRAJAYA
05/09/2023 - 06/09/2023
2023 PROGRAM JERAYAWARA RMC KE FKMP
UTHM / BILIK MESYUARAT UTAMA, FKMP
22/08/2023
2023 RESEARCH WEEK PTTA 2023 : WEBINAR KANDUNGAN DIGITAL UNTUK SMPU
UTHM / ONLINE (Microsoft Team)
20/08/2023
2023 BENGKEL KERJA SKT FKMP 2023
FKMP,UTHM / THE STRAITS HOTEL AND SUITES MELAKA
22/06/2023 - 24/06/2023
2023 WEBINAR : ENERGY AWARENESS IN WORKPLACE
UTHM / ZOOM MEETING
08/05/2023
2023 TAZKIRAH QASEH RAMADAN
FKMP,UTHM / Microsoft Team
11/04/2023
2023 INDUSTRIAL TALK: COMPOSITE PROCESS FOR AIRCRAFT MANUFACTURING INDUSTRY
FKMP,UTHM / Zoom Platform
02/04/2023
2023 BENGKEL PENYELARASAN PENERBITAN KERTAS KERJA RPMME, FASA II, FKMP
FKMP,UTHM / Bilik Mesyuarat, Blok G2
26/01/2023
2023 BENGKEL PENYELARASAN PENERBITAN KERTAS KERJA RPMME, FASA I, FKMP
FKMP,UTHM / Bilik Mesyuarat, Blok G2
12/01/2023
2022 JERAYAWARA PENERAPAN ELEMEN PARADIGMA TAUHID DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / ATAS TALIAN
07/12/2022
2022 KURSUS TOT: ENTREPRENEURSHIP INTEGRATED EDUCATION 2.0
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
06/12/2022
2022 30TH SCIENTIFIC CONFERENCE OF MICROSCOPY SOCIETY OF MALAYSIA
LAIN-LAIN / management & Science Unversity (MSU), main campus, Shah alam, Selangor
30/11/2022 - 01/12/2022
2022 RESEARCH & EDUCATION INSIGHT 2022
LAIN-LAIN / Online Zoom
26/11/2022 - 27/11/2022
2022 INVITED TALK 2022 - JABATAN BOMBA PENYELAMAT MALAYSIA (JBPM) & PENYELIDIKAN
FKMP,UTHM / Online Zoom
26/10/2022
2022 PROGRAM PERKONGSIAN ILMU 'INDUSTRIAL ENGAGEMENT
FKMP,UTHM / GOOGLE MEET
14/09/2022
2022 BENGKEL PEMERKASAAN KUMPULAN PENYELIDIKAN DI UTHM
LAIN-LAIN / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
13/09/2022
2022 CONFERENCE ON ADVANCED MATERIALS CHARACTERIZATION TECHNIQUES
FKMP,UTHM / Atas Talian (Virtual Conference)
23/08/2022 - 24/08/2022
2022 SEMINAR RESEARCH VISIBILITY AND SECURING INTERNATIONAL GRANT
FKMP,UTHM / Bilik Latihan Sri Siantan, Aras 3, Pejabat Pendaftar
08/06/2022
2022 KESEDARAN DAN TANGGUNGJAWAB KITA TERHADAP PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA (PTK)
FKMP,UTHM / Zoom Webinar
27/04/2022
2022 APAKAH YANG DIBERITAHU OLEH SDS BERKAITAN PRODUK YANG AKAN DIGUNAKAN
FKMP,UTHM / MAKMAL CAD 2, BLOCK G3
17/04/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2022 BAGAIMANA UNTUK MENYEDIAKAN DAN MELAKSANAKAN DAFTAR BAHAN KIMIA BERBAHAYA
FKMP,UTHM / MAKMAL CAD 2, BLOCK G3
10/04/2022
2022 PROGRAM BUAL BICARA STAF FKMP BERSAMA DATO' SRI IBRAHIM B.AHMAD- LEMBAGA PENGARAH UTHM SECARA HIBRID
FKMP,UTHM / YOUTUBE (HIBRID)
26/01/2022
2022 BUAL BICARA PNC PERANCANGAN STRATEGIK DAN KUALITI : HALA TUJU FKMP 2022 DARIPADA PERSPEKTIF UTHM GTU2030
FKMP,UTHM / ATAS TALIAN
12/01/2022
2021 WEBINAR PANDUAN ASAS HIRARC
FKMP,UTHM / Zoom Webinar
28/10/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 LATIHAN ASAS PENGENDALIAN BAHAN KIMIA
FKMP,UTHM / ZOOM WEBINAR
06/10/2021
2021 KURSUS ASAS KESELAMATAN KEBAKARAN DAN TATACARA PENGUNGSIAN BANGUNAN
FKMP,UTHM / ZOOM MEETING
28/09/2021
2021 WEBINAR OSH 2021- KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN: HAK VS PERANAN
FKMP,UTHM / ZOOM
26/09/2021
2021 TAKLIMAT PENGISIAN LAPORAN PRESTASI GERAN PENYELIDIKAN DANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (DPKPT) DI MYGRANTS
UTHM / Pautan Google Meet
11/08/2021
2021 INDUSTRIAL TALK: MATERIALS TESTING - THE IMPORTANCE OF TESTING IN AEROSPACE MANUFACTURING INDUSTRY
FKMP,UTHM / UTHM: Online (google meet)
06/06/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 WEBINAR KSUTHM 2021
UTHM / Atas talian (Google Meet)
05/04/2021
2021 TAKLIMAT BROADLY- DEFINED ENGINEERING PROBLEMS AND ENGINEERING ACTIVITIES
UTHM / ZOOM MEETING
29/03/2021
2021 THE CGS ROADHOW-RESEARCH E-LOG BOOK
UTHM / GOOGLE MEET
25/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 ICON TALK SERIES ?VISION 2020 : THE STORY BEHIND, ACHIEVEMENT AND LESSONS LEARNED
UTHM / -
10/02/2021
2021 NON-DESTRUCTIVE TESTING (THINGS NEEDS TO KNOW)
UTHM / (Virtual) Google Meet: meet.google.com/vbw-gdti-zxz
10/02/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
05/01/2021
2020 DIALOG SAINS & AGAMA PANDEMIK COVID 19 "ISU DAN HAKIKAT"
UTHM / -
02/12/2020
2020 BICARA PROFESOR ULUNG : KEFAHAMAN BARU TENTANG PERPADUAN & PERANAN UNIVERSITI DALAM PERPADUAN NASIONAL
UTHM / -
12/11/2020
2020 KNOWLEDGE SHARING TALK ? WHAT ARE THE REVIEWERS? EXPECTATION ON THE QUALITY OF YOUR SCIENTIFIC MANUSCRIPT
UTHM / -
15/10/2020
2020 PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT YANG BERIMPAK SECARA ATAS TALIAN
UTHM / GOOGLE MEET
01/10/2020
2020 CGS SHARING SESSION : SUPERVISION ECOSYSTEM IN THE NEW ERA
UTHM / -
15/09/2020
2020 INTERMEDIATE MICROSOFT EXCEL SIRI 2
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET @ GOOGLE CLASSROOM
23/06/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : CHALLENGES AND PRACTICAL STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING IN TVET
UTHM / -
22/06/2020
2020 WACANA KOMUNITI : PENJIMATAN ELEKTRIK SEMASA PKP - PUNCA KENAIKAN BIL ELEKTRIK DAN LANGKAH PENJIMATAN DI RUMAH
UTHM / -
14/06/2020
2020 BICARA RAMADAN ? MENELUSURI SEJARAH AL QURAN DAN IMAM QIRAAT
UTHM / -
13/05/2020
2020 SPECIAL TALK : COVID19 - EMBRACING A NEW NORM: IMPACT, MEASURES & WAY FORWARD
UTHM / GOOGLE MEET
12/05/2020
2020 MAKE INTERACTIVE AND ENGAGING PRESENTATIONS FOR ONLINE LEARNING
UTHM / -
03/05/2020
2020 (KURSUS ATAS TALIAN) DIET & RAMADHAN: MANAFAATKAN PUASA UNTUK LEBIH SIHAT MENJELANG SYAWAL
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ATAS TALIAN
01/05/2020
2020 DO PRESENTATION LIKE A CHAMP WITH GOOGLE SLIDES
UTHM / -
29/04/2020
2020 BOOST YOUR PRODUCTIVITY OFFICE 365 MOBILE APPS
UTHM / -
28/04/2020
2020 STAY AT HOME AND GET FIT!
UTHM / UTHM
22/04/2020
2020 UTHM GERMAN DAY 2020
UTHM / UTHM
19/02/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
PT22 Method Producing Porous Material from Alumina-Zeolite (Green Fliter) Paten (Patent) PI20092080 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
09CIPTA8 ECo-Muffler PECIPTA 2009 Gangsa dan Setara
09ITEX02 ARG Zeolite Catalytic Converter ITEX 2009 Emas dan Setara
09MTE01 ARG Zeolite Catalytic Converter MTE 2009 Gangsa dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2019 ANUGERAH TAAT SETIA UTHMUNIVERSITI
2009 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2005 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUiTTHOUNIVERSITI
2002 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUITTHOUNIVERSITI