PROF. MADYA Dr. HAMIZAH BINTI MOHD SAFUAN
DS54 PROFESOR MADYA
Panel Bidang Matematik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
PROF. MADYA Dr. HAMIZAH BINTI MOHD SAFUAN

DOKTOR FALSAFAH MATEMATIK , THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES (2014)
SARJANA MATEMATIK GUNAAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2005)
SARJANA MUDA MATEMATIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2004)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : MATHEMATICAL SCIENCES
Field (KPT) : Applied Mathematics
Field of Specialization (KPT) : Population Ecology

Mathematical Biology
Mathematical Ecology
Dynamical Systems

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2027 Penyelidik Utama
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Center for Research on Computational Mathematics (CERCOM)
01/05/2021 - 30/04/2023 Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
01/05/2019 - 30/04/2021 Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
01/05/2017 - 30/04/2019 Ketua Jabatan
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik, Jabatan Jaminan Dan Kualiti
01/01/2010 - 31/12/2011 Ketua Makmal
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan, Jabatan Sains Dan Matematik

DS54 Profesor Madya

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2019 - 31/12/2019 Australian Mathematical Society Inc
Ahli Antarabangsa
01/01/2016 - 31/12/2016 Australian Mathematical Society Inc
Ahli Antarabangsa
10/07/2019 - 31/12/9999 Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA)
Ahli Seumur Hidup Kebangsaan
01/01/2020 - 31/12/2020 Australian Mathematical Society Inc
Member Antarabangsa
01/01/2019 - 31/12/2019 Australian Mathematical Society Inc
Member Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2022 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Committee Chairman for TASK FORCE PEMBANGUNAN PROGRAM BAHARU - SARJANA MUDA TEKNOLOGI HERBA DENGAN KEPUJIAN, FAST, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 English Development And Engagement [UHB12902], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Mathematical Modelling [BWA30803], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Mathematical Modelling [BWA30803], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for JAWATANKUASA PEMURNIAN PROGRAM BWA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Member for TASK FORCE PENUBUHAN INSTITUT PROFESIONAL PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN LATIHAN VOKASIONAL UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Special Topics On Mathematics Technology [BWA30202], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bachelor Degree Project Ii [BWA40304], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Committee Chairman for JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SILIBUS PROGRAM BAHARU ? SARJANA MUDA SAINS (ANALITIK DATA KOMPUTASI) DENGAN KEPUJIAN, FAST, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021 University
2021 Mathematical Modelling [BWA30803], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Special Topics And Current Issues [BWA30203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Bachelor Degree Project Ii [BWA40304], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Creativity And Innovation [BWU10202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 First- Year Seminar [BWU10401], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Mathematical Biology [MWA11303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Special Topics And Current Issues [BWA30203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Bachelor Degree Project Ii [BWA40304], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Creativity And Innovation [BWU10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Mathematical Biology [MWA11303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Special Topics And Current Issues [BWA30203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Bachelor Degree Project Ii [BWA40304], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Entrepreneurship [BWU10102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Mathematical Biology [MWA11303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Mathematical Modelling I [BWA30603], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Special Topics And Current Issues [BWA30203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Bachelor Degree Project Ii [BWA40304], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Mathematical Biology [MWA11303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Mathematical Biology [MWA11303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Mathematical Modelling I [BWA30603], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Special Topics And Current Issues [BWA30203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BWA40304], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Entrepreneurship [BWU10102], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mathematical Biology [MWA11303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mathematical Modelling I [BWA30603], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mathematical Modelling Ii [BWA40103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Special Topics And Current Issues [BWA30203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Bachelor Degree Project I [BWA30702], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Bachelor Degree Project Ii [BWA40304], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Discrete Structure [BIT11003], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mathematical Biology [MWA11303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mathematical Modelling I [BWA30603], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mathematical Modelling Ii [BWA40103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mathematics For Engineering Technology Ii [BWM12303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Special Topics And Current Issues [BWA30203], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Special Topics And Current Issues [BWB23302], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Mathematics For Engineering Technology I [BWM12203], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2010 Engineering Mathematics Ii [BSM1923], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineering Mathematics Ii [BSM1933], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineering Statistics [BSM2922], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Engineering Mathematics Ii [BSM1923], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Engineering Mathematics Ii [BSM1933], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Mathematics For Management [BSM1813], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Mathematics Iii [DSM2913], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Engineering Mathematics Ii [BSM1923], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Engineering Mathematics Ii [BSM1923], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Mathematics For Estate Management [BSM1812], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Engineering Statistics [BSM2922], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Mathematics For Management [BSM1813], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Statistics [DSM2932], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q080 The Impacts of selective harvesting strategies subject to toxicants in fishery models Ketua 31/10/2024
K386 An Improved Gaussian Mixture Model based on Multi-Agent Architecture for High Accuracy Vehicle Detection in Real-Time Traffic Flow Analysis Ahli 06/09/2024
Q011 Bifurcation analysis of fish environment disruption caused by direct and indirect pollution Ketua 31/10/2023
K072 Numerical Solution and Dynamical Behaviour for Fractional Dynamical System and its Application in Big Data Ahli 31/03/2022
H280 Sustainable Talentship in Learning & Teaching: Innovative Teaching Delivery Approaches in Blended Learning using Integrated ICT Tool Ahli 31/01/2021
H049 Numerical Solution and Bifurcation Analysis for New Fractional Hamiltonian Systems. Ahli 31/12/2020
H076 Analysis of Chemostat Model with Variable Yield Coefficient and Substrate Inhibition: Andrews Growth Kinetics Ahli 30/09/2020
U992 Analysis of mathematical model of fish population in variable enviroments Ketua 30/06/2019
U677 On Travelling Wave Solutions Of The Diffuse Leslie-Gower Model Ketua 15/04/2019
1563 Effects of biotic resource enrichment to populations with competition and mutual interactions Ketua 31/01/2018
1498 New Fuzzy Control Chart for Normal and Nonnormal Distribution Using ?-cut Ahli 31/08/2017

Book Chapters
D'doria Islamiah Rosli, Alina Shamsuddin dan Hamizah Safuan
(2022) Authentic Assessment To Enhance Learner'S Active Participation, Alternative Assessments In Malaysian Higher Education, SPRINGER , 187, ISBN:9789811672227
General Publications
Hamizah Mohd Safuan
(2022) Ai.Da Perluas Program Pensijilan Profesional Microsoft Kepada Staf Universiti , UTHM , 1, ISBN:-
Hamizah Mohd Safuan
(2022) Fast Bantu Pelajar Sekolah Luar Bandar Kuasai Matematik, UTHM , 1, ISBN:-
Hamizah Mohd Safuan
(2021) Akademi Intelek Dan Data Analitik, Fast Hasilkan Keluaran Pertama Program Pensijilan Profesional Microsoft, UTHM , ISBN:-
FURZANI PA'EE, SITI FATIMAH SABRAN, ARNEY SAPAAT, HAMIZAH MOHD SAFUAN, ALONA CUEVAS LINATOC
(2021) Pembelajaran Tanpa Sempadan: Fast Kongsi Kepakaran Bersama Politeknik Ningbo, China, UTHM , 1, ISBN:-
Hamizah Mohd Safuan
(2019) Stem Road Tour Uthm Tingkatkan Motivasi Pelajar Sekolah Daerah Muar, Sinar Harian , 1, ISBN:-
Maria Elena bt Nor, Mohd Saifullah bin Rusiman Suliadi Firdaus bin Sufahani Rohayu bte Mohd Salleh Norhaidah bte Mohd Asrah Sabariah bte Saharan Hamizah bte Mohd Safuan
(2018) Bwb 32003 Industrial Reliability, UTHM , 1, ISBN:-
Maria Elena bt Nor, Nurul Asmaa Izzati bte Mohamad, Mohd Saifullah bin Rusiman, Suliadi Firdaus bin Sufahani, Rohayu bte Mohd Salleh, Norhaidah bte Mohd Asrah, Sabariah bte Saharan, Hamizah bte Mohd Safuan
(2018) Bwb 32003 Industrial Reliability, UTHM , 1, ISBN:-
Hamizah Binti Mohd Safuan
(2007) Manual Makmal Bsm1913 Pusat Pengajian Sains Uthm. , PPS , ISBN:-
Journal
Tau Keong Ang, Hamizah M Safuan
(2021) Dynamical Behaviors And Optimal Harvesting Of An Intraguild Prey-Predator Fishery Model With Michaelis-Menten Type Predator Harvesting, BIOSYSTEMS, ELSEVIER , 4, 1, ISSN:03032647
Khairuddin, M.A.A., Roslan, U.A.M., Safuan, H.M., Rusli, M.U.
(2021) Mathematical Model Of The Population Dynamics Of Sea Turtles At Chagar Hutang Beach, Malaysia, JOURNAL OF SUSTAINABILITY SCIENCE AND MANAGEMENT , PENERBIT UMT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU , 6, 327, ISSN:26727226
UMMAL AISHA FARHANA MOHD SADIQ, SITI SUHANA JAMAIAN, HAMIZAH MOHD SAFUAN
(2019) An Analysis Of Chemostat Model, COMMUNICATIONS IN COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, FAZ Publishing , 10, 21, ISSN:26827468
Tau Keong Ang , Hamizah M. Safuan
(2019) Harvesting In A Toxicated Intraguild Predator¿Prey Fishery Model With Variable Carrying Capacity, CHAOS, SOLITONS AND FRACTALS, Elsevier Ltd. , 6, 158, ISSN:09600779
Tau Keong Ang, Hamizah M. Safuan, Harvinder S. Sidhu, Zlatko Jovanoski, Isaac N. Towers
(2019) Impact Of Harvesting On A Bioeconomic Predator¿Prey Fishery Model Subject To Environmental Toxicant, BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY, Springer New York LLC , 5, 1, ISSN:00928240
MOHD ROSLAN, U.A., MOHD SAFUAN, H. and MAT PIAH, R.
(2019) Squids-Snapper Fish Dynamics Model With Fishing Effects In Terengganu, Malaysia, MALAYSIAN APPLIED BIOLOGY, Universiti Kebangsaan Malaysia , 3, 235, ISSN:01268643
Ang Tau Keong, Hamizah M Safuan, Kavikumar Jacob
(2018) Dynamical Behaviours Of Prey-Predator Fishery Model With Harvesting Affected By Toxic Substances, MATEMATIKA, UTM Press , 6, 143, ISSN:01278274
Tau Keong Ang, Hamizah M. Safuan and J. Kavikumar
(2018) The Impacts Of Harvesting Activities On Prey-Predator Fishery Model In The Presence Of Toxin, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 8, 128, ISSN:26007924
Thomas Dose , Zlatko Jovanoski , Hamizah Mohd Safuan , Harvinder Sidhu and Isaac Towers
(2017) Dynamics Of A Discrete Non-Autonomous Ricker Model, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Scientific Research Publishing Company , 8, 2304, ISSN:1816949X
R. Saifuddin , Z. Jovanoski , H.M. Safuan , I.N. Towers and H.S. Sidhu
(2017) Stability Of A Population In A Model With Delayed Environmental Response, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Scientific Research Publishing Company , 8, 2299, ISSN:1816949X
Safuan H.M.,I. N. Towers, Z. Jovanoski, H. S. Sidhu
(2016) On Travelling Wave Solutions Of The Diffusive Leslie-Gower Model, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, Elesevier , 371, ISSN:00963003
Safuan, H. M.
(2015) Mathematical Analysis Of Population Growth Subject To Environmental Change, BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY, Cambridge University Press , 9, 351, ISSN:00049727
Safuan, H. M.,I. N. Towers, Z. Jovanoski, H. S. Sidhu
(2013) Impacts Of Biotic Resource Enrichment On A Predator-Prey Population, BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY, Springer , 10, 1798, ISSN:00928240
Prosiding / Seminar
U A F M Sadiq, S S Jamaian and H M Safuan
(2020) Dynamical Analysis Of Chemostat Model Incorporated With Substrate Inhibition And Variable Yield Coefficient, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17426588
Tau Keong Ang, Hamizah M. Safuan, Ummu Atiqah M. Roslan and Mohd Hafiz Mohd
(2019) Optimal Harvesting Regions Of A Polluted Predator-Prey Fishery System, SPRINGER NATURE SINGAPORE PTE LTD , 15, ISBN:9789813298316
SITI NURELIDA ABDULLAH, HAMIZAH M SAFUAN, MARIA ELENA NOR, SITI SUHANA JAMAIAN, FAZLINA AMAN, NOORZEHAN FAZAHIYAH MD SHAB
(2018) Harvesting Effects On Population Model Of Competitive Interaction With Shared Biotic Resource , AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 020078-1
FAZLINA AMAN, ANUAR ISHAK, NUR LIYANA AINI ABDULLAH SANI, HAMIZAH MOHD SAFUAN, NOORZEHAN FAZAHIYAH MD SHAB, SITI SUHANA JAMAIAN, MARIA ELENA NOR
(2018) Hydromagnetic Flow And Heat Transfer Adjacent To An Unsteady Stretching Vertical Sheet With Prescribed Surface Heat Flux , AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN: 9780735416819
Maria Elena Nor, Hamizah Mohd Safuan, Noorzehan Fazahiyah Md Shab, Mohd Asrul Affendi Abdullah, Nurul Asmaa Izzati Mohamad & Muhammad Hisyam Lee
(2017) Neural Network Versus Classical Time Series Forecasting Models, American Institute of Physics (AIP) , 1, ISBN:9780735415126
Hamizah Mohd Safuan and Suhaili Binti Musa
(2016) Food Chain Model With Competition Interaction In An Environment Of A Biotic Resource, American Institute of Physics Inc. , 030015-1 , ISBN:9780735414075
Safuan, H. M.,I. N. Towers, Z. Jovanoski, H. S. Sidhu
(2011) A Simple Model For The Total Microbial Biomass Under Occlusion Of Healthy Human Skin, Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand Inc. , 733 , ISBN:978-0-9872143-1
Hamizah Binti Mohd Safuan
(2008) Keberkesanan Penerapan Kemahiran Insaniah Dalam Pesta Matematik 2008 Di Uthm
Hamizah Binti Mohd Safuan
(2007) Fuzzy Quasi-Ideal And Fuzzy Quasi-Ideal Of Gamma Rings.
Hamizah Binti Mohd Safuan
(2007) Generating Function For Bessel Polynomials By Means Of The Lagrange-Burmanntheorem
Hamizah Binti Mohd Safuan
(2005) On The Lagrange-Burmann Theorem And Orthogonal Polynomials

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PA002 Microsoft Excel Training UTHM 25/03/2022 26/03/2022
PA001 Microsoft Excel Training UTHM & UMT 08/03/2022 09/03/2022
PS249 MESTECC Mentor-Mentee STEM FASA 1 Universiti Malaya STEM Centre 01/02/2020 31/05/2020

YearDescription
2022 Examiner for Foo Khar Yin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Foo Khar Yin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lee Yi Min, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lee Yi Min, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fatehah Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fatehah Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Hidayah Binti Chakngari @ Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Hidayah Binti Chakngari @ Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Nur Allia Binti Mohamad Zainizam, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Wan Natasha Binti Wan Hussin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Chiah Ming Jing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Chiah Ming Jing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Farah Nazihah Binti M.Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Farah Nazihah Binti M.Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Cheang Kah Yuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Cheang Kah Yuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Koo Pei Xian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Koo Pei Xian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Balqis Khalissa Binti Kamarozaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Balqis Khalissa Binti Kamarozaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nuwairah Syazwani Binti Mohamed Ally Jinnah Sahib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nuwairah Syazwani Binti Mohamed Ally Jinnah Sahib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Chan Ka Heng, Tdk Electronics (Malaysia) Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Che Normelissa Binti Mohd Zainudin, Universiti Kelantan Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Karen She Kai Xian, Yeh Brothers Malaysia Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Ng Sin Ying, I-Stone Systems Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Tan Li Jun, Synturn (M) Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Teo Jia Xing, Camel Power (M) Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Then Shi Zheng, Grand Meltique Food Trading Sdn Bhd, 2021
2021 Supervisor for Nur Allia Binti Mohamad Zainizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Allia Binti Mohamad Zainizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Syazuana Binti Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Syazuana Binti Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Intan Nurjannah Binti Mohamed Sabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Intan Nurjannah Binti Mohamed Sabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ling Kim Sia, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ling Kim Sia, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Asyraf B. Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nik Mohammad Azzran Hazim Bin Nik Jid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nik Mohammad Azzran Hazim Bin Nik Jid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Adila Bt Mohamad Isa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Adila Bt Mohamad Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Hajar Binti Hazilin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Hajar Binti Hazilin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Chee Siao Xuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Chee Siao Xuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Farah Amirah Binti Sallehudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Farah Amirah Binti Sallehudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Jordy Yoon Zhee Yang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Jordy Yoon Zhee Yang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lo Hui Sing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lo Hui Sing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Natasha Binti Mohamad Yuti, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Natasha Binti Mohamad Yuti, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sim Xian Wen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sim Xian Wen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Noor Erna Farhanie Binti Husain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Noor Erna Farhanie Binti Husain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Asyikin Binti Yajid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Asyikin Binti Yajid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nursuhaili Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nursuhaili Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Ummal Aisha Farhana Binti Mohd Sadiq, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Afiqah Binti Mohd Aris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Maisarah Binti Mustaffa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Zakyrah Binti Mohd Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Raudhatul Hafzan Binti Hishammuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurfarhin Binti Abu Talip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurfarhin Binti Abu Talip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Nadia Binti Kammaludden, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Nadia Binti Kammaludden, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Shafiqah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Shafiqah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Chong Kae Chyi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Choo Yunn Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Goh Theng Pei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ida Sharina Binti Zin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for See Jia Ji, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tee Wei Sim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ummal Aisha Farhana Binti Mohd Sadiq, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Yow Meow En, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Ang Tau Keong, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Siti Nurelida Binti Abdullah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nik Nur Nazifa Binti Nik Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nik Nur Nazifa Binti Nik Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Ainaa Binti Abdul Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Ainaa Binti Abdul Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Wan Amirah Syazwina Binti Wan Khairudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Wan Amirah Syazwina Binti Wan Khairudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-supervisor for Noorhadila Binti Mohd Bakeri, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Chin Jia Xin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Athirah Binti Mohamed Rosdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurnajwa Binti Ahmad Jalal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Mariana Binti Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Wong Khai Chei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nadzira Hanna Binti Husin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nadzira Hanna Binti Husin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Nabilah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Nabilah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Norafiqah Binti Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Norafiqah Binti Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Nurelida Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Nurelida Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Industrial Training Supervisor for Loh Kah Soon, Prudential - Ipoh Branch Office, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Syahila Enera Binti Amran, Jabatan Agama Islam Perak , 2015
2014 Main Supervisor for Suhaili Binti Musa, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014

YearDescriptionLevel
2022 Head for Program STEMathics 2022 di SMK Penghulu Saat, Parit Sulong, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 District
2022 Member for PROGRAM KUNJUNG BANTU SUBJEK KRITIKAL (MATEMATIK) MENENGAH RENDAH SMK SERI GADING, SMK SERI GADING, BATU PAHAT, Malaysia, July - December 2022 District

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 SIRI 7 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM GOVERNANCE (PENARAFAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
18/10/2022
2022 SIRI 3 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM EDU-TRAIN (TVET)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
28/09/2022
2022 BENGKEL NATIONAL OUTCOME-BASED LEARNING (NOBLE) DAN PENGGUBALAN PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF
UTHM / Bilik Mesyuarat 4, 5 dan 6, Aras 1, Blok A1, UTHM-Kampus (Cawangan Pagoh)
25/09/2022 - 26/09/2022
2022 BENGKEL GARIS PANDUAN PEMBELAJARAN BERTERUSAN DAN APEL
UTHM / KSL RESORT HOTEL JOHOR BAHRU
22/09/2022 - 24/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PEMIKIRAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
20/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
23/08/2022
2022 TRAINING ON ELSEVIER EBOOK FOR CLASSROOM LEARNING TO SUPPORT DIGITAL TVET EDUCATION AT PAGOH
UTHM / MAKMAL BAHASA INGGERIS 1, ARAS 1, BLOK A WING KIRI, UTHM KAMPUS PAGOH
10/08/2022
2022 BENGKEL PENYELIDIKAN FAST RESEARCH RETREAT 2022
UTHM / KINGS GREEN HOTEL MELAKA
04/08/2022 - 06/08/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN LATIHAN UTHM
UTHM / DEWAN LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
22/06/2022
2022 MICROSOFT EXCEL ADVANCED TRAINING
LAIN-LAIN / Dalam talian
25/05/2022 - 26/05/2022
2022 BENGKEL NATIONAL OUTCOME BASED LEARNING (NOBLE) & TRAIN THE TRAINERS FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / Kaedah: Microsoft teams (Hari Pertama: https://bit.ly/3LLmssR; Hari Kedua: https://bit.ly/3h10Das)
01/03/2022 - 02/03/2022
2022 BENGKEL SKT FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI
UTHM / KINGS GREEN HOTEL MELAKA
10/02/2022 - 12/02/2022
2022 BENGKEL ENHANCED KNOWLEDGE IN SCIENCES AND TECHNOLOGY (EKST) BAGI FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / Google Meet
03/01/2022
2021 WEBINAR INTEGRITI ETIKA KERJA BERKAITAN PERANAN PENYELIA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
06/12/2021
2021 JERAYAWARA PUSAT APEL - SESI PENERANGAN APEL.A BERSAMA PENGURUSAN AKADEMIK DAN STAF FAKULTI
UTHM / DALAM TALIAN - GOOGLE MEET
23/09/2021
2021 BENGKEL E-PORTFOLIO FAST
UTHM / GOOGLE MEET
09/08/2021
2021 IMPLEMENTATION OF HIGH IMPACT EDUCATION PRACTICES (HIEPS) IN CURRICULUM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
14/06/2021
2021 MICROSOFT OFFICE SPECIALIST TRAIN THE TRAINER PROGRAM: MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATOR
UTHM / Online
31/05/2021 - 02/06/2021
2021 MICROSOFT OFFICE SPECIALIST TRAIN THE TRAINER PROGRAM: POWERPOINT ASSOCIATE
UTHM / Online
23/05/2021 - 24/05/2021
2021 MICROSOFT OFFICE SPECIALIST TRAIN THE TRAINER PROGRAM: WORD ASSOCIATE
UTHM / Online
17/05/2021 - 18/05/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / GOOGLE MEET
16/03/2021
2021 KURSUS SISTEM AUTHOR FAST UTHM
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
14/03/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / GOOGLE MEET
11/03/2021
2021 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04), TABLE OF SPECIFICATION (TOS) DAN CONTINUAL QUALITY IMPROVEMENT (CQI) SEMESTER II SESI 2020/2021
UTHM / GOOGLE MEET
04/03/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / GOOGLE MEET
18/02/2021
2021 BENGKEL PENULISAN GERAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT) FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / GOOGLE MEET
27/01/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI SAINS GUNAAN & TEKNOLOGI
UTHM / -
30/12/2020
2020 BENGKEL PENYELIDIKAN FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI
UTHM / -
30/09/2020
2020 BENGKEL PENYELIDIKAN DIBAWAH CENTRE OF RESEARCH (COR) DAN FOCUS GROUP (FG) FAST
UTHM / -
02/09/2020
2020 TAKLIMAT PENGGUNAAN APLIKASI WORKSPACE
UTHM / -
24/08/2020
2020 PENGURUSAN PEROLEHAN UNIVERSITI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, PEJABAT PENDAFTAR
12/08/2020
2020 SESI PERKONGSIAN BERSAMA TNCAA : PENULISAN BUKU -ISU DAN CABARAN
UTHM / DEWAN JEMAAH, PTTA
11/08/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 3
UTHM / -
07/04/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN DOKUMEN PEMURNIAN PROGRAM AKADEMIK FAST MENGIKUT FORMAT MQF VERSI DUA
UTHM / BILIK MESYUARAT 6, ARAS 1, UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH
03/03/2020
2020 BENGKEKL PEMURNIAN PROGRAM AKADEMIK SARJANA SAINS (MATEMATIK GUNAAN) MENGIKUT FORMAT MALAYSIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK(MQF)
UTHM / -
20/02/2020
2020 BENGKEL SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) FAST
UTHM / BILIK SEMINAR2, ARAS1, BANGUNAN PENTADBIRAN KAMPUS PAGOH
10/02/2020 - 11/02/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN PROGRAM AKADEMIK FAST MENGIKUT FORMAT MALAYSIA QUALIFICATIONS FRAMEWORK (MQF) VERSI DUA
UTHM / BILIK SEMINAR 1, ARAS 1, UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH
09/02/2020
2020 SESI PERBINCANGAN PROSES DAN PELAKSANAAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI FAST
UTHM / BILIK SEMINAR1, ARAS 1, UTHM KAMPUS PAGOH
06/02/2020
2020 SEMINAR PROSES DAN PELAKSANAAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
UTHM / BILIK SEMINAR 1, ARAS1, SAYAP KIRI, UTHM KAMPUS PAGOH
06/02/2020
2020 KURSUS PEDAGOGI (KAEDAH MENGAJAR), PEMBINAAN SOALAN DAN PERATURAN PEMARKAHAN FAST
UTHM / BILIK SEMINAR 2, ARAS 1, UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH
04/02/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04) DAN TABLE OF SPECIFICATION (TOS) SEMESTER 2 SESI 2019/2020
UTHM / BILIK SEMINAR 1, ARAS 1, SAYAP KIRI
03/02/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM AKADEMIK PRA-SISWAZAH MENGIKUT MQF EDISI KEDUA UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / DEWAN JAMUAN 4 DTMI
22/01/2020
2020 WHAT IT TAKES TO BE A VISITING PROFESOR
UTHM / BILIK MESYUARAT 6, UTHM PAGOH
02/01/2020
2019 STAF : PROGRAM BOARD SESSION KAMPUS PAGOH
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, PAGOH
08/12/2019
2019 KURSUS ROAD TO AKRI 2020
UTHM / FOXMALL, UTHM
03/12/2019
2019 ALTERNATIVE ASSESSMENT WORKSHOP FOR HIGHER EDUCATION
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
15/10/2019
2019 SEMINAR HIGH IMPACT EDUCATION PRACTICE (HIEPS)
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1
14/10/2019
2019 BENGKEL PERSEDIAAN PRA SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2020 UTHM BAGI KLUSTER 1 (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
UTHM / UTHM
18/09/2019
2019 KURSUS PERANCANGAN, PENGURUSAN DAN PEMIKIRAN STRATEGIK
UTHM / BILIK LESTARI 2 PTTA
10/09/2019 - 11/09/2019
2019 BENGKEL TOT UNTUK PELAKSANAAN SERVICE LEARNING MALAYSIA - UNIVERSITY FOR SOCUETY (SULAM) UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
07/09/2019
2019 PROGRAM JERAYAWARA OLEH PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL (CGOL)
UTHM / UTHM
05/09/2019
2019 SEMINAR PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK PEMBELAJARAN DIGITAL (SPREAD 2019) PAGOH
UTHM / BILIK MESYUARAT 1 UTHM KAMPUS PAGOH
29/08/2019
2019 KAMI HUSSEIN
UTHM / PUMAS
05/08/2019 - 08/08/2019
2019 BENGKEL PERSEDIAAN PERMOHONAN SIJIL KEAHLIAN PROFESIONAL MBOT
UTHM / UTHM
23/07/2019
2019 BENGKEL AKRI
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
15/07/2019
2019 BENGKEL "2U2I" : ISSUES AND CHALLENGE
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1
09/07/2019 - 10/07/2019
2019 SEMINAR MENJEJAK PINTU AR-RAYYAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN TUNKU MAKHOTA ISMAIL
22/05/2019
2019 BENGKEL LANGUAGE ECOSYSTEM (ELE 2019) PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / UTHM
21/05/2019

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2017 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2016 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2009 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI

07-4537412