Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
 
Ts. Dr. HANITA BINTI YUSOF

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH SENI BINA , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI (2018)
SARJANA SENI BINA , THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES (2008)
SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2006)
DIPLOMA SENI BINA , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1996)
SC/MCE/SPM/SPVM , KOLEJ TUNKU KURSHIAH (1991)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGIES
Field (KPT) : Architecture
Field of Specialization (KPT) : Heritage and Conservation

Architecture
Landscape Architecture
Historical Architecture
BIM Building Information Modeling

DateDescription
01/01/2021 - 09/09/9999 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Asia Design, Architecture and Research Study (AsDARS)
01/01/2023 - 31/12/2024 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Asia Design, Architecture and Research Study (AsDARS)
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Asia Design, Architecture and Research Study (AsDARS)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Jamilus Research Centre for Sustainable Construction (JRC-SC)
01/01/2012 - 31/12/2013 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/02/2012 - 30/03/2013 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
18/05/2010 - 17/05/2012 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/01/2010 - 31/12/2011 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

YearDescriptionRoleLevel
2022 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Graduate Technologist Kebangsaan
2018 - 2023Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2018 - 2022Malaysia Board of Technologists (MBOT) Professional Technologist Ts. Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Architectural Working Drawing I (Cad) [BFR10503], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Architectural Working Drawing Ii (Bim Authoring) [BFR21403], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Occupational, Safety And Health [BFR33002], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Architectural Working Drawing I (Cad) [BFR10503], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Architectural Working Drawing Ii (Bim Authoring) [BFR21403], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Assessor / Reviewer for Temuduga bagi Pengambilan Pelajar Sarjana Muda Sains Senibina (BFR) FKAAB Sem 1 20232024 di FKAAB UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023 Assessor / Reviewer for Temuduga bagi Pengambilan Pelajar Sarjana Muda Sains Senibina (BFR) FKAAB Sem 1 20232024 di MSA Selangor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023 Community Engagement [BFR11702], Session 20222023 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Entrepreneurship [BFR32902], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Head for Jawatankuasa Atucara Program / Perbincangan / Penilaian Peserta bagi Program Simposium Senibina bersama Stakeholders 2023 dan Lawatan Pemeriksa Luar FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023 University
2023 Head for PhD Alam Bina Jabatan Pengajian Siswazah Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 History And Theory Of Architecture [BFR21003], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Landscape Architecture [BFR22503], Session 20222023 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Landscape Architecture [BFR22503], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Jawatankuasa Program Simposium Senibina bersama Stakeholders 2023 dan Lawatan Pemeriksa Luar FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023 University
2023 Occupational, Safety And Health [BFR33002], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Architectural Working Drawing I (Cad) [BFR10503], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 English Development And Engagement [UHB12902], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Entrepreneurship [BFR32902], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Facilitator for Program Modul Jati Diri Gritt Pelajar Baharu, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Head for Program PhD Alam Bina Jabatan Pengajian Siswazah Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 History And Theory Of Architecture [BFR21003], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Landscape Architecture [BFR22503], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Occupational, Safety And Health [BFR33002], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Architectural Measured Drawing [BFR21603], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Architectural Working Drawing I (Cad) [BFR10503], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Architectural Working Drawing Ii (Bim Authoring) [BFR21403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Entrepreneurship [BFR32902], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Head for Program PhD Alam Bina Jabatan Pengajian Siswazah Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2021 University
2021 History And Theory Of Architecture [BFR21003], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Landscape Architecture [BFR22503], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Landscape Architecture [BFR22503], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Basic Principle Of Architecture And Presentation Techniques [BFR10203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Construction Landscape Management [BPF35303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Entrepreneurship [BFC34502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 History And Theory Of Architecture [BFR21003], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 History And Theory Of Architecture [BFR21003], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Landscape Architecture [BFR22503], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Occupational Safety And Health [BFC43502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Principle Of Landscape Architecture Design [BPF34003], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Basic Principle Of Architecture And Presentation Techniques [BFR10203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Entrepreneurship [BFC34502], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 History And Theory Of Architecture [BFR21003], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Interior Architecture [BFR10603], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Landscape Architecture [BFR22503], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Basic Principle Of Architecture And Presentation Techniques [BFR10203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2014 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Occupational And Safety Health [BFC43501], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Occupational And Safety Health [BFC43501], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Occupational And Safety Health [BFC43501], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Occupational Safety And Health [BFC4111], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Occupational Safety And Health [BFC4111], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Occupational Safety And Health [BFC4111], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Sustainable Construction Management [BFC3163], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Sustainable Construction Management [BFC3163], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Occupational Safety And Health [BFC4111], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Sustainable Construction Management [BFC3163], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Sustainable Construction Management [BFC3163], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Engineering Drawing And Cad [BFC1013], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Landscape Planning And Design [DFY3333], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Occupational Safety And Health [BFC4111], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Sustainable Construction Management [BFC3163], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Application Of Civil Engineering Software [BFC4052], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Engineering Drawing And Cad [BFC1013], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Engineering Drawing And Cad [BFC1013], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Occupational Safety And Health [BFC4111], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2007 Infrastructure Construction Technology [DFY3113], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
M167 The Application of Virtual Reality Technology in Landscape Architecture Design Ketua 31/03/2026
K361 Modenisasi Senibina Melayu Tradisional : Ekplorasi Kerangka Asas Senibina Melayu Moden (SMM) di Malaysia Berteraskan Model Peyelidikan 'Research Onion'. Ahli 06/03/2024
H751 Tipology of woodcarving motifs in Johor traditional Malay Houses Ketua 14/11/2023
X206 The Development of Design Framework and Functional System of Aquaponic as Income GenerationModel for Community Mosques in Lhokseumawe, Aceh, Indonesia Ahli 31/07/2023
H903 THE INFLUENCE OF MODERN REGIONALISM THOUGHT BY HAJEEDAR ARCHITECT TOWARDS A SUSTAINABLE MOSQUE Ahli 30/06/2023
Q074 DESIGN AND DEVELOPMENT OF SEGMENTED SWALE HARDSCAPE AT RMC-UTHM LANDSCAPE AREA Ahli 28/02/2023
X193 Pemikiran dan Ragam Langgam Arsitektur Islam Modern di Nusantara Abad ke 20: Sebuah Analisa Kritis Ahli 31/01/2023
H747 A Performance-based Framework To Prioritize Adaptive Reuse of Library and Royal Gallery Design in Muar Ahli 14/11/2022
X204 A Study On The Morphological and Structural Image Of Urban Space In The Urban Core Of The City Ahli 29/06/2021
1414 Water Quantity and Quality Control for Grass Swales in Storm Water Drainage System Ahli 30/11/2016
0614 UTHM Pocket Park: Landscape Design Proposal For The Open Space In Between Of Block C15 & Arked Food Court Ketua 14/12/2010

Book
Roslina Ismail, Khairul Azril Ismail, Ruslan Abdul Rahim, Mohd Shahir Shamsir Omar, Azhar Abdul Jamil, Zuridah Saadan, Siti Solehah Tenah, Shahiron Shahidan, Mohd Nizam Attan, Azmi Abdul Latiff, Hamidun Mohd Nuh, Shah Rul Anuar Nordin, Lutfan Jaes, Abdullah Al-rashid Ab Hamid, Hanita Yusof, Nor Aiah Ahmad, Marlina Mohamad, Norashidah Ab Rahman, Sabariah Musa, Mohd erfy Ismail, Siti Hajar Bidin, Nor Fazlina Baharim, Shazilla Shariff, Syaza Khamsa
(2022) Guideline For Non-Traditional Research Outputs Ntros Assessment In Malaysia, UTHM , 1, ISBN:9789670061290
Book Chapters
Izudinshah Abd Wahab, Noor Dina Md Amin, Mohd Jamil Mohd Hamberi, Hazri Abd Aziz, Hanita Yusoff
(2023) A Study On Design Development Of Skywalk For Bestari Apartment, Architecture And Technology In Malaysia: From Traditional To Globalization. Series 2, UTHM , 54, ISBN:9789670061665
Liew, P.H., Md Amin, N.D., Yusof, H., Akasah, Z.A.
(2021) A Survey On Awareness Of The Performance Efficiency For Conventional Street Light And Solar Street Light In Batu Pahat District, Architecture And Technology In Malaysia: From Tradition To Globalization Series 1, UTHM , 127, ISBN:9789672817147
Azmal Sabil, Nangkula Utaberta, Hanita Yusof
(2021) Aplikasi Tanggam Pada Struktur Binaan Rumah Tradisional Melayu Di Malaysia, Architecture And Technology In Malaysia: From Tradition To Globalization Series 1, UTHM , 69, ISBN:9789672817147
Azmal Sabil, Nangkula Utaberta, Izudinshah Abd Wahab, Hanita Yusof, Nor Azizah Adnan
(2021) Aplikasi Tanggam Pada Struktur Binaan Rumah Tradisional Melayu Di Malaysia, Architecture And Technology In Malaysia: From Tradition To Globalization. Series 1 , UTHM , 69, ISBN:9789672817147
Izudinshah Abd Wahab, Hanita Yusof, Nor Azizah Adnan
(2021) Aplikasi Teknologi Pembinaan Buluh Dalam Pembangunan Kemudahan Komuniti, Architecture And Technology In Malaysia: From Tradition To Globalization Series 1 , UTHM , 19, ISBN:9789672817147
Hanita Yusof, Fawazul Khair Ibrahim, Raja Nafida Raja Shahminan, Azmal Sabil
(2021) Peletakan Ukiran Kayu Pada Senibina Rumah Tradisional Melayu Johor, Architecture And Technology In Malaysia: From Tradition To Globalization, UTHM , 85, ISBN:9789672817147
Noorli Ismail,Hamidah Mohd.Saman,Hasniza Abu Bakar,Hanita Yusof,Mohammad Hassim Sulaiman,Mohd Faizal Md Jaafar
(2018) A Review Performance Of The Effective Microorganism (Em) Incorporation In Cement Based Material, Sustainable Construction And Building Technology Series 2, UTHM , 57, ISBN:9789672216391
General Publications
Noor Dina Md. Amin, Abd Halid Abdullah, Izudinshah Abd Wahab, Nor Azizah Adnan, Muhamad Hanafi Rahmat, Suriayati Baharom
(2018) Program Mobiliti "Architecture Entourage 2018" Kongsi Ilmu Senibina Dan Budaya Tempatan, UTHM , 1, ISBN:-
Hanita Binti Yusof
(2010) Engineering Drawing & Cad, UTHM
Journal
Ashran Bahari, Azmal Sabil, Hanita Yusof, Mohammad Hazazi Hamzah, Maliza Ismail Jamail
(2023) The Contribution Of Non-Malay Architects To The Development Of National Architecture Identity In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 143, ISSN:2229838X
Hanita Yusof, Azmal Sabil, Amalina Hanapi
(2023) Typology Of Woodcarving Motifs In Johor Traditional Malay Houses, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 5, 139, ISSN:21803242
Abdullah Khaled Al-Buriahi , Adel Ali Al-Gheethi ,*, Ponnusamy Senthil Kumar , Radin Maya Saphira Radin Mohamed , Hanita Yusof ,**, Abdullah Faisal Alshalif , Nasradeen A. Khalifa
(2022) Elimination Of Rhodamine B From Textile Wastewater Using Nanoparticle Photocatalysts: A Review For Sustainable Approaches, CHEMOSPHERE, ELSEVIER , 1, 132, ISSN:00456535
Azmal Sabil, Hanita Yusof, Nangkula Utaberta
(2022) Idea Dan Pemikiran Seni Bina Melayu Moden Razin Mahmood, JOURNAL DESIGN + BUILT , PENERBIT UKM , 12, 71, ISSN:19856881
Nur Amalina Hanapi, Tessa Morrison, Hanita Yusof
(2022) Performance-Based Framework To Prioritize Adaptive Reuse Gallery Design: A Case Study Oftate Modern Towards Architectural And Cultural Engagement Along London Riverfront, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 8, 315, ISSN:21803242
Suhailah M Mohd Siraj, Hanita Yusof , Nurul Syaheera Aziz, Ahmed A. Elgadi
(2022) Relationship Between Architect Hajeedar'S Design Ideology And Sustainable Design Characteristics In Mosquebuilding, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJSCET), UTHM , 11, 314, ISSN:21803242
Abdullah Khaled Al-Buriahi, Adel Ali Al-Gheethi, Senthil Kumar Ponnusamy, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Hanita Yusof, Abdullah Alshalif, Nasradeen Ali Khalifa
(2022) Sustainable Approaches For Removing Rhodamine B Dye Using Agricultural Waste Adsorbents: A Review, CHEMOSPHERE, ELSEVIER , 1, 1, ISSN:00456535
Hanita Yusof, Izudinshah Abd Wahab, Azmal Sabil, Nur Amalina Hanapi
(2022) Woodcarving Panels In Johor Traditional Malay Houses Influenced By The Islamic Principle, JOURNAL OF ISLAMIC ARCHITECTURE , MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG , 12, 323, ISSN:20862636
Hanita Yusof & M.F.I Mohd-Nor
(2021) Identiti Dan Tipologi Motif Ukiran Kayu Bagi Rumah Limas Johor, JURNAL DESIGN + BUILT, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 10, 51, ISSN:19856881
Hanita Yusof, Izudinshah Abd Wahab, Nangkula Utaberta, Azmal Sabil, Nur Amalina Hanapi
(2021) Islamic Influence On Woodcarving Motifs In Johor Traditional Malay Houses, JOURNAL OF ISLAMIC ARCHITECTURE, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) , 12, 313, ISSN:20862636
Miza Raimi, M.F.I Mohd-Nor, Hanita Yusof
(2021) Pembentukan Kerangka Kajian Penggunaan Dan Perbandingan Penggunaan Cad Dan Bim Dalam Proses Reka Bentuk Seni Bina, JURNAL DESIGN + BUILT, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 10, 131, ISSN:19856881
Azmal Sabil, Hanita Yusof, Mohammad Ikram Mat Sobri, Sumarni Ismail, Nayeem Asif, Ernaning Setiyowati
(2021) Systematic Review Of Sustainable Design Approach For Mosque, JOURNAL OF ISLAMIC ARCHITECTURE, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, INDONESIA , 12, 369, ISSN:20862636
Hanita Yusof, Mohd Jamil Mohd Hamberi, Fatin Ayuni Ali
(2021) The Technology Of Geodesic Dome Design On Cinematography And Interactive Tourist Information Centre Building In Penang, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 10, 176, ISSN:21803242
Yusof H., Ibrahim F.K., Shahminan R.N.R.
(2020) Heritage Identity Conservation Of The Woodcarving Placement And Design Composition Typologies On Johor Malay Houses, PLANNING MALAYSIA, MALAYSIAN INSTITUTE OF PLANNERS , 5, 12, ISSN:16756215
HANITA BINTI YUSOF, Mustaffa Anjang Ahmad, Aadam Mohammed Taha Abdullah
(2020) Historical Building Inspection Using The Unmanned Aerial Vehicle, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 6, 12, ISSN:21803242
Yusof H., Ibrahim F.K., Shahminan R.N.R.
(2017) Motifs, Placements And Influences Of Woodcarving In Muar Traditional Malay Houses, ADVANCED SCIENCE LETTERS, AMERICAN SCIENTIFIC PUBLISHERS , 7, 6184, ISSN:19366612
Media Digital
Noor Dina Md Amin
(2022) Introduction To Landscape Architecture, YOUTUBE , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Azmal Sabil, Nasrul Arif Ahmad Mahmud, Nangkula Utaberta, Noor Dina Md Amin, Nayeem Asif, Hanita Yusof
(2022) The Application Of Photogrammetry In Architecture Historical Documentation: The Measured Drawing Of Tanjung Sembrong Mosque And Teratak Selari Bonda, IOP PUBLIHSING , 1, ISBN:17551315
Hanita Binti Yusof, Fawazul Khair Ibrahim, Raja Nafida Raja Shahminan , Norazila Kamarulzaman
(2015) Motif Dan Perletakan Ukiran Kayu Bagi Rumah-Rumah Tradisional Melayu Di Muar, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, UKM , 135, ISBN:9789832457794
Hanita Binti Yusof
(2009) Micronised Biomass Silica As Cement Replacement Material
Hanita Binti Yusof
(2009) Performance Of Recycled Aggregate As Course Aggregate In Concrete Mixes
Hanita Binti Yusof
(2009) The Effect On Indoor Plant Selection Towards Building Thermal Comfort
Hanita Binti Yusof
(2009) Water Permeability Of Concrete With Incorporation Of Micronisd Biomass Silica
Hanita Binti Yusof
(2008) Compressive Strength Of Concrete With Incorporation Of Micronised Biomass Silica- Proceeding Of 2nd International Conference On Science & Technology: Applications In Industry And Education, Uitm Penang.

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
ST053 PERUNDING REKABENTUK SISTEM KEJURUTERAAN BANGUNAN LESTARI UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH KEDIAMAN DUA TINGKAT DI ATAS LOT PTD23955 MUKIM SRI GADING , DAERAH BATU PAHAT, JOHOR (B) DINAR REKA BINA 15/01/2021 05/04/2022

YearDescriptionLevel
2023 - 2024 Treasurer for Innovation Week 2023 (inNOW2023), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 National
2023PSH Project Consultant (Programme Development) for Market Survey For Master of Architecture by Coursework, Master of Built Environment by Research and Doctor of Philosophy in Built Environment, FKAAB, UTHM, UTHM Commercial Sdn. Bhd., Malaysia, January 2023 University
2023 - 2024 Head for Pakar Rujuk / Perunding Kelestarian Dalaman bagi Projek Pembangunan dan Penyelenggaraan bagi Kluster Penghijauan / Landskap, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Treasurer for Innovation Week - InNow2023 , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 National
2022Chairman for ICoSHBE 2022 for International Symposium on Civil and Environmental Engineering ISCEE 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 International
2022Academic Editor / Editor for 4th International Conference on Civil and Environmental Engineering 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 International
2022PSH Project Consultant (Programme Development) for Perunding bagi Market Survey For Master of Architecture, Master of Built Environment and PhD in Built Environment, UTH Commercial Sdn. Bhd., Malaysia, January 2022 University

YearDescription
2024 Supervisor for Haaroonraaj A/L Sivakumar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Hazifah Binti Basir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Chairperson of VIVA for Oral Examination (Viva Voce) for Doctor of Philosophy in Civil Engineering for Raja Khan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Innovation Competition InNow2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Examiner for Aimi Zulaiqha Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Malvynna Camilla Anak Tony Malang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sarah Nazurah Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sierra Sausurriawong A/P Udom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Nuratikah Binti Said, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tiffany Sinda Ikau, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Penilaian Portfolio Luar Program Senibina, Pusat Pengajian Diploma SPACE, Kampus UTM Johor Bahru, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, May 2023
2023 Programme Coordinator for Pasukan Sukan Renang Pelajar UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Programme Coordinator for Penyelaras Sukan Pelajar UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for Chempaka Nurul Athirah Binti Surizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Dewi Mustika Binti Masri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Melvin Koick Zhie Mhing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Aiman Bin Mohd Azizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 for Program Sukan Antara Fakulti, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Assessor / Reviewer for Innovation Competition InNOW2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Aimi Zulaiqha Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Malvynna Camilla Anak Tony Malang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sarah Nazurah Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sierra Sausurriawong A/P Udom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Nuratikah Binti Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Tiffany Sinda Ikau, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Muthyalsamy Devaraj Shreedharan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Mentor for Program Bank Rakyat Unipreneur 2.0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022
2022 Supervisor for Chempaka Nurul Athirah Binti Surizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Dewi Mustika Binti Masri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Dharishini A/P Poovalingam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurhaan Haziq Qamarrulariffin Bin Hamka, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-Supervisor for Abdullah Khaled Ahmed Mohammed Al-Buriahi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for 'Azzatul Afnan Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ashwarriya A/P Sivaraja, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Jaf Fariq Aiman Bin Jaf Faizul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hafizuddin Bin Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syahmi Haiqal Bin Saifol Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 External Assessor / External Reviewer for KHIDMAT KEPAKARAN BAGI TUJUAN KAJIAN REKA BENTUK DAN PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAGI SUBJEK LUKISAN BANGUNAN MENGGUNAKAN TEKNIK FUZZY DELPHI DI KOLEJ VOKASIONAL, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, May 2021
2021 Moderator for 6th International Conference on Civil and Environmental Engineering for Sustainability IConCEES2021, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021
2021 Supervisor for Johann Iskandar Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Juventus Evan Kimjus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Izzul Hakim Bin Mohd Yusuf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Maizatun Najahah Binti Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Steven Suat Anak Nandong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Umah Devi A/P Subramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Fatin Hazwani Binti Mohd Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhamad Nuraiman Bin Md Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Iffatin Binti Taib , Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Shuhaida Binti Jusoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Shuhaida Binti Jusoh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Ahmad Farriz Bin Shahidan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ahmad Farriz Bin Shahidan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ahmad Mahyuddin Bin Mohamed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ahmad Mahyuddin Bin Mohamed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Alhanum Rolmizam Binti Abdillah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Farah Yasmin Binti Mohd Poudzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Kishyodini A/P K. Nallathamby, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Kishyodini A/P K. Nallathamby, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Irfan Bin Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shahrul Amran Bin Masrom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shahrul Amran Bin Masrom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norsyalifa Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Liyana Binti Baharrudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Liyana Binti Baharrudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Shazwan Farid Bin Shahrul Nizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sheikh Muhamad Hishamuddin Bin Sh Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sheikh Muhamad Hishamuddin Bin Sh Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Aadam Mohammed Taha Bin Abdullah Young, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Erra Mazira Binti Azli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Erra Mazira Binti Azli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Fatin Hazwani Binti Mohd Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Norliza Binti Sutrisman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Amira Syuhada Binti Azizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Amira Syuhada Binti Azizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Iffatin Binti Taib , Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-Supervisor for Amir Arsyad Bin Padri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Amir Arsyad Bin Padri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-supervisor for Liew Pok Huai, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aida Farhani Binti Mohammad Jais, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Alhanum Rolmizam Binti Abdillah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farah Yasmin Binti Mohd Poudzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ijlal Syahmi Bin Mohd Adenan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ijlal Syahmi Bin Mohd Adenan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Irfan Bin Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nazlyatul Binti Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norsyalifa Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Amali Bin Z Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Amali Bin Z Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Azila Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Farahin Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Shahira Binti Mat Nawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Putri Nabila Binti Abd Karim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Putri Nabila Binti Abd Karim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Shazwan Farid Bin Shahrul Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Aadam Mohammed Taha Bin Abdullah Young, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Nadjmi Bin Sapuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Norliza Binti Sutrisman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Amirah Binti Mat Rozali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Amirah Binti Mat Rozali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Aida Farhani Binti Mohammad Jais, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Anisha Adzihan Binti Bakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Afiq Bin Kamarudzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Natasha Amira Binti Hamidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nazlyatul Binti Idris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Atiqah Binti Zullkiffle, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Azila Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Farahin Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Izzaty Binti Azni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Shahira Binti Mat Nawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017

YearDescriptionLevel
2022 - 2024 Committee Coordinator for Jalinan Antarabangsa, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 - September 2024 University
2021 - 2022 Module Developer for KHIDMAT KEPAKARAN BAGI TUJUAN KAJIAN REKA BENTUK DAN PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAGI SUBJEK LUKISAN BANGUNAN MENGGUNAKAN TEKNIK FUZZY DELPHI DI KOLEJ VOKASIONAL, KOLEJ VOKASIONAL, Malaysia, May 2021, May 2021 - November 2022 University
2021Module Developer for Penulis Buku Teks Rekabentuk Grafik Digital Tingkatan 4 dan Tingkatan 5, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, Malaysia, January 2021, January - December 2021 National

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 BENGKEL TRAINING OF TRAINER (TOT) PENGGUNAAN MENTIMETER, KAHOOT, DAN QUIZIZZ DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / MICROSOFT TEAMS
18/04/2024
2024 BENGKEL OUTCOME BASED-EDUCATION UNTUK PROGRAM SENIBINA, FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA (FKAAB)
FKAAS,UTHM / RESOURCE CENTRE, KAMPUS BANDAR, UTHM
10/03/2024
2024 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SENIBINA
FKAAS,UTHM / RESOURCE CENTRE, KAMPUS BANDAR, UTHM
27/02/2024 - 28/02/2024
2024 BENGKEL PEMANTAPAN STRATEGI PENYELIDIKAN DAN INOVASI FKAAB
FKAAS,UTHM / LE GRANDEUR PALM RESORT, SENAI, JOHOR
23/02/2024 - 24/02/2024
2023 BENGKEL SEMAKAN AKHIR DOKUMEN MQA01 - PROGRAM SARJANA SENIBINA (LAM BAHAGIAN 2)
FKAAS,UTHM / RESOURCE CENTRE, KAMPUS BANDAR
26/09/2023 - 27/09/2023
2023 BENGKEL PERSEDIAAN PNP SEMESTER 1 SESI 2023/2024
FKAAS,UTHM / RESOURCE CENTRE, KAMPUS BANDAR
17/09/2023 - 18/09/2023
2023 SIMPOSIUM SENIBINA BERSAMA STAKEHOLDERS 2023 DAN PEMERIKSA LUAR FKAAB
FKAAS,UTHM / FKAAB, UTHM
23/05/2023 - 24/05/2023
2023 WEBINAR : GREEN STRUCTURE MODULE : SUSTAINABLE GARDENING FOR URBAN HOME
UTHM / ZOOM MEETING
10/05/2023
2023 BENGKEL HARTA INTELEK FKAAB 2023
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT 1 FKAAB
10/05/2023
2023 WEBINAR : RECYCLE WASTE OF CONSTRUCTION MATERIALS
UTHM / ZOOM MEETING
10/04/2023
2023 KURSUS PEMBANGUNAN MICRO-CREDENTIAL SIRI 1/2023
UTHM / ZOOM MEETING
03/04/2023
2023 BENGKEL TAKLIMAT BLENDED LEARNING FKAAB
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR 1 (ARAS 1) FKAAB
21/03/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2023 KURSUS SIRI KESEDARAN KESIHATAN MENTAL: PENASIHAT AKADEMIK & KERJAYA PRIHATIN SIRI 3
UTHM / APLIKASI ZOOM
19/03/2023
2023 SESI PERKONGSIAN OLEH THE TOP RESEARCH SCIENTISTS MANAGEMENT (TRSM) 2023
UTHM / Online (Google Meet)
20/02/2023
2023 MESYUARAT PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2023 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA (FKAAB)
FKAAS,UTHM / NOBLE RESORT HOTEL MELAKA
26/01/2023 - 28/01/2023
2022 BENGKEL PEMERKASAAN KUMPULAN PENYELIDIKAN DI UTHM
LAIN-LAIN / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
13/09/2022
2022 TAKLIMAT MAKLUMBALAS LAPORAN AKREDITASI PENUH 2022
FKAAS,UTHM / Galeri Senibina, UTHM Kampus Bandar
30/08/2022
2022 LATIHAN PENGGUNAAN PERALATAN ?SMART TV? BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR, FKAAB
29/08/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN BAUCAR KOMPUTER KEPADA STAF FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN
07/04/2022
2022 ARCHITECTURE PROGRAMME STAKEHOLDER SYMPOSIUM 2022
LAIN-LAIN / UTHM Kampus Bandar, Perpustakaan Tunku Tun Aminah, dan Bilik Mesyuarat 1, FKAAB.
30/03/2022 - 31/03/2022
2021 BENGKEL GERAK KERJA PRA PENYEDIAAN DOKUMEN MQA01 BAGI PROGRAM BAHARU PASCASISWAZAH FKAAB
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAB
22/11/2021 - 24/11/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN KERANGKA NON-TRADITIONAL RESEARCH OUTPUT(NTROS)
UTHM / GOOGLE MEET
02/09/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 BIM CERTIFIED USERS : AUTODESK REVIT ONSITE TRAINING
LAIN-LAIN / Kampus Bandar Parit Raja UTHM
21/02/2021 - 24/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 2/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
09/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 1/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
07/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN INDUSTRI
UTHM / ZOOM
07/02/2021
2021 BENGKEL PENULISAN GERAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT) FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / GOOGLE MEET
27/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP932 Cadangan Kerangka Asas Senibina Melayu Moden (SMM) Di Malaysia Hak Cipta (Copyright) LY2023J01265 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2020 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2008 ANUGERAH KHAS CUTI BELAJARUTHMUNIVERSITI