Staff Profile

Full NameDr. HARLIANA BINTI HALIM
FacultyPUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
DepartmentJABATAN SAINS SOSIAL
Email
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN
  KETUA JABATAN
JABATAN SAINS SOSIAL
PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM

Field of Expertise

Field Category (KPT) HUMANITIES AND QUALITY OF LIFE
Field (KPT) Other Humanities and Quality of Life n.e.c.
Field of Specialization (KPT) Other Humanities and Quality of Life n.e.c.

Areas of Research Interest

1. Kajian Sejarah Hubungan Antarabangsa Dunia Islam
2. Kajian Pemikiran Tokoh Islam dalam Sejarah
3. Kajian Perubahan Sosial : Falsafah dan Pemikiran
4. Kajian Masyarakat : Warga Emas, Ibu Tunggal, Rumah Perlindungan Wanita
5. Kajian Pemindahan Ilmu dan Teknologi kepada Masyarakat
6. Kajian Sosiologi Islam, Perubahan Sosial dan Komuniti
7. Kajian Manuskrip Sejarah Islam
8. Kajian Kualitatif Historikal Deskriptif

Innovation Field of Interest

1. Digitalisasi Pengembaraan Tokoh Pengembara Bersejarah
2. Digitalisasi Manuskrip Sejarah

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 DOKTOR FALSAFAH PERADABAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2003 SARJANA SASTERA (SEJARAH) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2001 SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DALAM PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/12/2020 - 30/11/2022 Ketua Jabatan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Sains Sosial
01/02/2020 - 31/01/2022 Ketua Panel
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Sains Sosial
02/01/2019 - 01/01/2022 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
01/02/2018 - 31/01/2020 Ketua Panel
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Sains Sosial
16/07/2006 - 15/07/2009 Penyelaras Pusat Ilmu
Pusat Pengajian Kemanusiaan Dan Komunikasi
16/07/2006 - 15/07/2008 Penyelaras Pusat Ilmu
Pusat Pengajian Kemanusiaan Dan Komunikasi, Unit Sains Sosial

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
06/07/2021 - 11/10/2021 Social Science and Humanities Research Association (SSHRA)
Ahli Antarabangsa
13/08/2020 - 31/12/9999 Persatuan Penyelidikan Kualitatif Malaysia (QRAM)
Ahli Kebangsaan
02/01/2020 - 31/12/9999 Persatuan Sejarah Malaysia
Ahli Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2021 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UQU10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN [UQU10702], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 KAEDAH PENYELIDIKAN [KLK10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Kaedah Penyelidikan [PLK10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN [UQU10802], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN [UQU10702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UWS10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN [UQU10702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2019 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia [UQU10103], Sesi 20182019, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Hubungan Etnik [UQU10202], Sesi 20182019, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Hubungan Etnik [UQU10202], Sesi 20182019, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia [UQU10103], Sesi 20182019, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Hubungan Etnik [UQU10202], Sesi 20172018, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pengantar Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia [UQU10403], Sesi 20182019, Semester Khas, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia [UQU10103], Sesi 20172018, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia [UWS10103], Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Malaysian Studies and Culture [UWS 10403], Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2008 Pengantar Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia [UMS1133], Sesi 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Hubungan Etnik [UMS1122], Sesi 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia [UMS1113], Sesi 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Malaysian Studies and Culture [UMS1143], Sesi 20062007 Semester 1, Kolej Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2005 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia [UMS1113], Sesi 20042005 Semester 2, Kolej Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2005 University
2004 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia [UMS111], Sesi 20042005 Semester 1, Kolej Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2004 University
2001 Pendidikan Islam Tingkatan 5, Sek. Men. Tunku Syed Sirajuddin, Kangar, Perlis, 2001 [Guru Sandaran Tidak Terlatih] Government

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
Q001 Pendokumentasian kesenian warisan gambus di Johor. Ahli 14/09/2023
K285 CADANGAN PENDEKATAN BAHARU DAN KERANGKA KONSEPTUALUNTUK PENAMBAHBAIKAN PROGRAM PERUMAHAN B40 Ahli 30/04/2023
K228 PEMBINAAN KERANGKA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELAYU DALAM ERA PASCA PRU 14 BERDASARKAN KONSEP ASABIYYAH IBN KHALDUN Ketua 30/11/2022
H822 MODEL KELANGSUNGAN HIDUP KELAS MENENGAH MUSLIM DI NUSANTARA: PERBANDINGAN KELAS MENENGAH MUSLIM DI MALAYSIA DAN INDONESIA Ahli 14/11/2022
H828 Mengkaji Hubungan antara status Sosio ekonomi dengan Tahap Kesihatan Mental Ketua Isi Rumah Wanita B40 di Johor Pasca Covid-19. Ahli 14/11/2022
K280 Model Pendidikan Humanis Ibn Khaldun bagi Pengajaran dan Pembelajaran Orang Asli Ahli 31/10/2022
K229 KAJIAN IMPAK KEBANJIRAN PEKERJA ASING TERHADAP KESEJAHTERAAN HIDUP GENERASI KEDUA FELDA Ahli 31/05/2022
H509 Program : Characterization of Crystallized Sugar in Raw Stingless Bee Honey Projek : Analysis on Community Knowledge and Behavior on Stingless Bee Honey Product Selection (Analisis Pengetahuan dan Tingkahlaku Masyarakat dalam Pemilihan Produk Madu Kelulut) Ketua 31/03/2022
H260 Kajian Terhadap Penguasaan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam Kalangan Mahasiswa Islam di Universiti Awam Johor Ahli 30/09/2020
H212 MENGKAJI KEBERKESANAN KURSUS MORAL DAN SEJARAH DALAM MEMBENTUK KESEPADUAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH Ahli 30/06/2020
1598 MODEL KEMAHIRAN KECERDASAN EMOSI: PENGAWALSELIAAN DAN PENGURUSAN EMOSI DALAM GAYA BERPOLITIK MAHASISWA BELIA DI MALAYSIA Ahli 31/07/2019
1567 Transfer Of Best Practices For The Provision Of Residential Care Homes For The Elderly (RCHfE) To Malaysia Ahli 31/05/2018
1516 Analisis catatan Ibn Fadlan serta impak terhadap Volga Bulgaria Ketua 29/06/2017
1276 Pemindahan Amalan Terbaik Bagi Sistem Pengurusan Tanah Perkuburan Islam (SPTPI) Berkonsepkan Taman Teknologi Menggunakan Aplikasi Sistem Maklumat Geografi (Geographical Information System-GIS) Ahli 31/05/2016
0480 Hubungan Etnik di Kalangan Pelajar UTHM : Satu Kajian Ketua 31/01/2009

Publications

Book
Fauziah Ani
(2022) Pkpd Kg. Dato' Inrahim Majid Dan Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus Tadbir, Cabaran Dan Penambahbaikan, UTHM , 1, ISBN:9789672817475
HARLIANA HALIM
(2021) Dimensi Pemikiran Ibn Khaldun Terhadap Perubahan Sosial, UTHM , 1, ISBN:9789672975663
HARLIANA HALIM, KAMARUZAMAN YUSOFF, RIKI RAHMAN
(2020) Baghdad Dan Volga Bulgaria : Menyingkap Hubungan Politik, Ekonomi Dan Sosial Era 922 Masehi, UTHM DAN PERBADANAN ISLAM JOHOR , 1, ISBN:9789672975175
Harliana Halim, Norizan Rameli dan Riki Rahman
(2020) Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 1, ISBN:9789672916611
Harliana Halim, Zahrul Akmal Damin, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Al-Azmi Bakar, Chen Chwen Shin
(2018) Inovasi Sosial Untuk Kelestarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia , 1, ISBN:9789675472350
Rosman Md Yusoff, Fadillah, Ng Kim Soon, Mohamad Zaky Noh, Shahrul, Fauziah, Khairol Anuar Kamri, Sarawati, Harliana Halim, Aziati, Lutfan, Mohd Fahmi
(2016) Kajian Impak Dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (Eaic), UTHM Commercial , 1, ISBN:00000000
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Rosman Md Yusoff
(2016) Modul Uws10103: Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-3, UTHM , 1, ISBN:100171
Book Chapters
Riki Rahman, Harliana Halim, Norizan Rameli
(2020) Cabaran Revolusi Industri 4.0 Dan Impaknya Terhadap Perubahan Sosial, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 118, ISBN:9789672916611
Norizan Rameli,Harliana Halim, Riki Rahman
(2020) Kesan Penularan Wabak Covid-19 Terhadap Sektor Perumahan Dari Perspektif Kemampuan Pemilikan Rumah, Pandemik Covid-19 Kelangsungan Dalam Melestarikan Kualiti Hidup, UTHM , 61, ISBN:9789672389835
Norizan Rameli, Fariha Ramli, Fauziah Ani, Harliana Halim
(2020) Perumahan Komponen Asas Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 71, ISBN:9789672916611
Harliana Halim, Norizan Rameli dan Riki Rahman
(2020) Relevansi Idea Ibn Khaldun Dalam Menangani Perubahan Sosial Di Era Revolusi Industri 4.0, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 157, ISBN:9789672916611
Khairul Azman Mohd Suhaimy, Zahrul Akmal Damin & Harliana Halim
(2019) Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj: Bapa Kemerdekaan Malaysia, Legasi Kepimpinan & Pembangunan Negara Bangsa, UTHM , 22, ISBN:9789672306009
Harliana Halim, Shakila Ahmad, Kamaruzaman Yusoff, Aminuddin Basir
(2018) Teori Kitaran Sebagai Asas Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Perubahan Sosial, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia , 136, ISBN:9789675472350
SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD, FAUZIAH ANI, HARLIANA HALIM
(2017) Hak Berpendidikan Wanita Islam; Suatu Kajian Perbandingan, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2 2017, ISM , 143, ISBN:9789675472
Shakila Ahmad, Harlina Abdul Halim, Mikdar Rusdi, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Noralfishah Sulaiman, Abdul Jalil Omar, Kamilah Ahmad, Norjariah Arif
(2017) Isu Penjagaan Warga Tua Menjelang Malaysia Berstatus Negara Menua 2030, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2, Institut Sosial Malaysia , 1, ISBN:9789675472268
SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, WAN ZAIMAH WAN ADNAN, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, HUSSAIN OTHMAN, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY
(2017) Pengurusan Stres Dalam Kalangan Pelajar Universiti, Pendayaupayaan : Bahasa, Agama Dan Transformasi Masyarakat, UTHM , 135, ISBN:9789670754832
HARLIANA HALIM, AMINUDDIN BASIR, KAMARUZAMAN YUSOF, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, KHAIRUL AZMAN SUHAIMY & KHAIRUNESA ISA
(2016) Pengurusan Perubahan Sosial Menurut Ibn Khaldun, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan, ISM-UTHM , 120, ISBN:-
General Publications
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Fauziah Ani, Khairunesa Isa, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md.Nor, Ku Hasnan Ku Halim, Md. Akbal Abdullah, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Riki Rahman, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan & Siti Sarawati Johar
(2021) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-5, UTHM , 1, ISBN:-
Norizan Rameli, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2021) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Ts. Dr. Affero bin Ismail, Assoc Prof Dr Noor Azah Samsudin, Dr. Zulfadli bin Rozali, Ts. Dr. Aisyah Binti Mohamed Rehan, Dr. Harliana Binti Halim, Dr. Ahmad Hamdan Bin Ariffin
(2020) Tvet Vision Vol.2 (2020), UTHM , 1, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
KUMPULAN PENULIS MASTER OF TRAINERS HIEPS MPU
(2019) Buku Panduan : Amalan Pendidikan Berimpak Tinggi Dalam Mata Pelajaran Umum, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA , 4, ISBN:-
Siti Sarawati Johar
(2018) Uqu 10103/Uws 10103 Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4 (Modul Pembelajaran & Pengajaran Edisi Pertama) , UTHM , 1, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, KHairul Azman Mohd Suhaimy, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah & Rosman Md Yusoff
(2016) Uws10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-3), UTHM , -, ISBN:-
SSJ
(2014) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, UTHM
Harliana Halim
(2014) Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM
Zahrul Akmal Damin, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairunesa Isa, Nur Azah Razali, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Rosman Md Yusoff
(2014) Uws 10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-2), UTHM , -, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa & Harliana Halim
(2012) Uws 10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim & Mohd Akbal Abdullah
(2008) Kenegaraan & Pembangunan Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Siti Sarawati Johar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Harliana Halim, Fauziah Ani, Ku Hasnan Ku Halim, Muhaymin Hakim Abdullah, Adibah Nazliah Saleh
(2022) Pengaruh Kecerdasan Emosi Ke Atas Tingkah Laku Politik Mahasiswa Belia Melalui Modul Pengajaran Dan Pembelajaran, RESEARCH AND INNOVATION IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 1, ISSN:27858138
Norizan Rameli, Riki Rahman, Harliana Halim, Fauziah Ani, Muhaymin Hakim Abdullah, Hani Suraya Aziz
(2021) A Descriptive-Analytic Method Of Potentials And Challenges Of Stingless Bees Honey In Malaysia, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, Eyup Artvinli, Institute of Education in Eskisehir Osmangazi University , 10, 244, ISSN:21460353
Muhammad Masruri, Mohammad Fattah dan Harliana Halim
(2021) Islamic Studies Approaches In Indonesia: Discourses And Implication, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 12, 252, ISSN:21460353
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Norizan Rameli, Noranifitri Md Nor, Riki Rahman, Nizam Attan, Adi Syahid Mohd Ali, Harliana Halim, Khairol Anuar Kamri
(2021) Level Of Awareness Of Social Media Users On Cyber Security: Case Study Among Students Of University Tun Hussein Onn Malaysia, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Itizmetleri , 4, 694, ISSN:13094653
Muhammad Adam Senin, Harliana Halim, Al-AmirulEimerRamdzan Ali
(2021) Online Writing Task For Young Learners During Mco: Pupils And Parents Responses, ANNALS OF R.S.C.B., ASSOCIATION OF CELL BIOLOGY ROMANIA , 3, 4627, ISSN:15836258
Muhammad Adam Senin and Harliana Halim
(2021) Parents And Community Involvement In A Primary School In Muar, Johor, Malaysia, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 10, 210, ISSN:21460353
Muhammad Syaifudin, Akhmad Mujahidin, Riki Rahman, Habibis Saleh and Harliana Halim
(2021) Pondok Pesantren: Its Contributions On The Indonesian Muslim Middle Class, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Hizmetleri , 4, 723, ISSN:13094653
Muhammad Adam Senin and Harliana Halim
(2021) The Administrator, Teachers And Parents Involvement In Preschool During Movement Control Order, SOUTHEAST ASIA EARLY CHILDHOOD JOURNAL , PEJABAT KARANG MENGARANG (UPSI PRESS) , 5, 10, ISSN:25501763
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Noranifitri Md. Nor, Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Riki Rahman, Fauziah Ani
(2021) University Courses Subjects (Mpu) Accessibility Via Online For Distance Learning (Dl) During Movement Control Order (Mco) In Malaysia, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION ONLINE, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 4, 376, ISSN:21460353
Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Harliana Abd. Halim, Intan Farhana Saparuddin, Abdullah Sulaiman, Halimi Mohd. Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Marpuah
(2021) Uthm Muslim Students Proficiency On The Ahl Sunnah Wal Jamaah Background, Characteristics And Aqeedah Methodologies , TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION (TURCOMAT), TURKBILMAT EGITIM HIZMETLERI , 4, 657, ISSN:13094653
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani; Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2020) Competencies Of Emotional Intelligence And Constructs Of Political Behaviour Among Youth Students, EUROPEAN JOURNAL OF MOLECULAR & CLINICAL MEDICINE, EUROPEAN JOURNAL OF MOLECULAR & CLINICAL MEDICINE , 9, 623, ISSN:25158260
Fauziah Ani
(2020) Empowering Economic Activities In Women Groups: The Moderating Of Community Leadership Style, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 3, 2114, ISSN:23945125
Shahidah Hamzah,Khairol Anuar Kamri, Mohd Nizam Attan,Norizan Rameli,Noranifitri Md Nor,Harliana Halim,Adi Syahid Mohd Ali, Riki Rahman,Fauziah Ani
(2020) Impak Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial Terhadap Masyarakat: Kajian Kes Mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, ADVANCES IN HUMANITIES AND CONTEMPORARY STUDIES, UTHM , 12, 55, ISSN:27734781
Md. Baharuddin Abdul Rahman, Irwan Mahazir Ismail, Harliana Binti Halim, Nor Asniza Ishak, Mohd Hilmi Bin Mohd Tahrir
(2020) The Learning Space Utilization For Vocational College Standard Curriculum Implementation At Technical And Vocational Institutions, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS , 7, 2127, ISSN:23945125
Md. Baharuddin Abdul Rahman, Irwan Mahazir Ismail, Harliana Binti Halim, Nor Asniza Ishak
(2019) An Evaluation Of Football Coaches And Players Via Football Work-Based Learning [F-Wbl] Sport Science Approach , INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 9, 638, ISSN:14757192
Shakila Ahmad, Halimi Mohd Khalid, Harliana Halim, Intan Farhana Saparudin, Nur Zainatul Nadra Zainol, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Abdullah Sulaiman
(2019) Analisa Tema Pengukuran Tahap Penguasaan Umat Islam Di Malaysia Terhadap Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOUR SCIENCES, Akademia Baru , 9, 116, ISSN:24611951
Muhammad Adam Senin, Harliana Halim and Al Amirul Eimer Ramdzan Ali
(2019) Corporate Social Responsibility (Csr) For Education In Malaysia : A Systematic Literature Review, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 9, 631, ISSN:14757192
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Siti Sarawati Johar, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Muhammad Nubli Abdul Wahab
(2018) A Study On The Effect Of Stroop Test On The Formation Of Students Discipline By Using The Heart Rate Variability (Hrv) Technique, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation , 10, 178, ISSN:2227524X
Harliana Halim, Kamaruzaman Yusoff, Aminuddin Basir, Rosman Md. Yusoff, Siti Sarawati Johar, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Hani Suraya Aziz, Abdul Shakor Borham
(2018) An Analysis On Ibn Khaldun'S Methodology In Social Change, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING &TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 5, 1142, ISSN:2227524X
Harliana Halim, Kamaruzaman Yusoff, Shakila Ahmad, Mohd Faizal Abdul Khir, Abdul Hafiz Abdullah, Shahidah Hamzah, Hani Suraya Aziz, Shamsaadal Sholeh Saad, Mansoureh Ebrahimi
(2018) Analysis On Social Change Among Bulghar Society Based On Risalah Ibn Fadlan 922 Ad, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 8, 501, ISSN:2227524X
Harliana Halim, Kamaruzaman Yusoff, Shakila Ahmad, Mohd Faizal Abdul Khir, Abdul Hafiz Abdullah, Hani Suraya Aziz, Shamsaadal Sholeh Saad, Abdullah Sulaiman
(2018) Ibn Fadlan?S Role In The Islamisation Of Bulghar Society, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY , Science Publishing Corporation , 8, 505, ISSN:2227524X
Shakila Ahmad, Harliana Halim, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Halimi Mohd Khalid, Nur Zainatul Nadira Zainol, Intan Farhana Saparudin, Fauziah Ani
(2018) Maqasid Syariah Dalam Mewujud Dan Membina Pusat Jagaan Darul Wardah, Johor, INTERNATIONAL JAOURNAL OF SOCIAL POLICY AND SOCIETY (SPECIAL EDITION 2018), MINISTRY OF WOMEN, FAMILY AND COMMUNITY DEVELOPTMENT , 12, 62, ISSN:50123456
Khairul Azman Suhaimy, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Hussain Othman, Shah Rul Anuar Nordin, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Abdul Shakor Borham, Mohd Fuad Othman, Marwan Ismail, Mohd Zain Mubarak, Najah Ramlan, Hani Suraya Aziz
(2018) Sovereignty Of A Nation: A Lesson Learnt From The Case Of Batu Puteh Island (Pedra Branca), INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 7, 1147, ISSN:2227524X
fauziah ani, zahrul akmal damin, Lutfan Jaes, Harliana Halim, Khairol Anuar Kamri, Fadillah Ismail, Azhani Tohar, Asbah Razali
(2018) Tahap Penyertaan Dan Pendayaupayaan Psikologi: Menjelaskan Hubungan Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL POLICY AND SOCIETY, Institut Sosial Malaysia , 12, 15, ISSN:50123456
Khairul Azman Suhaimy, Shah Rul Anuar Nordin, Hussain Othman, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Abdul Shakor Borham, Mohd Zain Mubarak, Marwan Ismail, Mohd Zain Mubarak, Mohd Fuad Othman, Hani Suraya Aziz, Najah Ramlan
(2018) The Concept Of Leadership And Constitution From The Islamic And Malay Archipelago Perspectives According To Taj Al-Salatin Manuscript, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 8, 563, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Adibah Nazliah Salih, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2018) The Impact Of Emotional Intelligence Towards Political Behaviour Among University Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY , 12, 67, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar
(2018) Transformation Of Emotional Intelligence: Generate The First Class Human Capital Among Youth, HERALD NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts , 1, 806, ISSN:24090506
HARLIANA HALIM, ROSMAN MD YUSOF, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, SITI SARAWATI JOHAR, INTAN FARHANA SAPARUDIN, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY, SHAKILA AHMAD
(2016) Aplikasi Konsep Pengurusan Ilmu (Knowledge Management) Di Galeri Ilmu Pusat Pengajian Umum Dan Kokurikulum Sebagai Satu Pendekatan Inovasi : Kerangka Awal, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL (SPECIAL ISSUE), UTHM , 12, 15, ISSN:22298940
Maria Elena Nor, Azme Khamis, Sabariah Saharan, Mohd Asrul Affendi Abdullah, Rohayu Mohd Salleh, Norhaidah Mohd Asrah, Kamil Khalid, Fazlina Aman, Mohd Saifullah Rusiman, Harliana Halim, Muhammad Hisyam Lee, Eliza Nor
(2016) Malaysia Tourism Demand Forecasting By Using Time Series Approaches, THE SOCIAL SCIENCES, MEDWELL JOURNALS , Medwell Journals , 11, 2938, ISSN:1818-5800
Halim, H., Yusoff, K., Ghazalli, A.J.
(2013) Relations Between Volga Bulgaria And Baghdad, INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT, Medwell Publishing , 1, 21, ISSN:19935250
Media Digital
HARLIANA HALIM, KAMARUZAMAN YUSOFF, MOHD FAIZAL KHIR, SHAKILA AHMAD, RIKI RAHMAN, MUHAMMAD ADAM SENIN
(2020) Ereka 2020 - Digitalisasi Pengembaraan Ibn Fadlan Ke Volga Bulgaria 922 Masehi, UTHM , ISBN:-
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri, Rosman Md. Yusoff, Adi Syahid Ali, Md. Akbal Abdullah
(2019) Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia Semester Khas Diploma 2018, UTHM , ISBN:-
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar
(2019) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , ISBN:-
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Rosman Md. Yusoff, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md. Nor, Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdulllah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali
(2018) Uqu10103/Uws10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4, UTHM , ISBN:-
Policy Paper
Harliana Binti Halim
(2016) Kajian Impak Dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa (Eaic) - Edisi Terhad
Prosiding / Seminar
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Adibah Nazliah Saleh, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2019) Emotional Intelligence And Political Behavior Among University Students , IACHSS , 1, ISBN:9786098239072
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2019) Emotional Intelligence And Political Behaviour Of Youth University Students, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 361, ISBN:9789670582894
Muhammad Adam Senin, Harliana Halim
(2019) Penglibatan Ibu Bapa Dalam Perkembangan Sekolah : Satu Tinjauan Literatur, DARUL SYAKIR UNTUK IPG KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM, BANGI, SELANGOR , 205, ISBN:9789672027966
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Adibah Nazliah Salih, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2019) Quasi-Experimental Study Of Emotional Intelligence And Political Behavior, INTERNATIONAL INSTITUTE FOR TECHNOLOGY EDUCATION AND RESEARCH , 83, ISBN:9788192958012
SHAHIDAH HAMZAH, FAUZIAH ANI, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, SITI SARAWATI JOHAR, KU HASNAN KU HALIM, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, MD. AKBAL ABDULLAH, LUTFAN JAES
(2018) Pemantapan Nilai Tanggungjawab Melalui Kaedah Biofeedback Dalam Kalangan Mahasiswa, KUIM PRESS , 314, ISBN:9789671460269
FAUZIAH ANI, NAJAH RAMLAN,KHAIRUL AZMAN MOHD. SUHAIMY, LUTFAN JAES, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM,SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD
(2017) Applying Empowerment Approach In Community Development, UMJ , 503, ISBN:9786026309442
HARLIANA HALIM, SHAKILA AHMAD, NORALFISHAH SULAIMAN, SHAHIDAH HAMZAH, KAMILAH AHMAD
(2017) Generasi Muda Dan Tanggungjawab Penjagaan Warga Tua : Satu Kajian Rintis , UTHM , 1, ISBN:9789672110842
SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, FAUZIAH BASOK, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HUSSAIN OTHMAN, HARLIANA HALIM, SHAHIDAH HAMZAH
(2017) Hubungan Tingkah Laku Kepimpinan Ketua Pendidikan Yang Dominan Dengan Kepuasan Kerja Pensyarah Di Politeknik, UTHM , 144, ISBN:9789672110842
HARLIANA HALIM, KAMARUZAMAN YUSOFF, SHAKILA AHMAD, MOHD FAIZAL ABDUL KHIR, ABDUL HAFIZ ABDULLAH, SITI SARAWATI JOHAR, FAUZIAH ANI, MARIA ELENA NOR
(2017) Pendigitalan Manuskrip Risalah Ibn Fadlan 922 M Sebagai Satu Inovasi, UTHM , 1, ISBN:9789672110842
HARLIANA HALIM, KAMARUZAMAN YUSOFF, SHAKILA AHMAD, MOHD FAIZAL ABDUL KHIR, ABDUL HAFIZ ABDULLAH, AMINUDDIN BASIR, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2017) Sumber-Sumber Kajian Terhadap Kewujudan Negara Islam Volga Bulgaria 922 Masehi , UTHM , 1, ISBN:9789672110842
HARLIANA HALIM, HANI SURAYA AZIZ, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES, SHAKILA AHMAD, ZAHRUL AKMAL DAMIN, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2017) The Principal Thinking Of Ibn Khaldun : An Analysis On The Contribution To The Development Of Contemporary Science, PENERBIT UMJ , 1, ISBN:978602630944
LUTFAN JAES, AZMI ABDUL LATIFF, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, HARLIANA HALIM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD
(2017) The Success Of Soeharto In Managing The Development Of Indonesia : A Non-Indonesian Perspective, UNIVERSITI MUHAMMADIYAH JAKARTA , 1, ISBN:9786026309442
SHAKILA AHMAD, HARLIANA HALIM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, HALIMI MOHD. KHALID, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, INTAN FARHANA SAPARUDDIN, FAUZIAH ANI
(2017) Usaha Pembinaan Pusat Jagaa Darul Wardah, Johor Berdasarkan Neraca Maqasid Syari'Ah, UTHM , 1, ISBN:9789672110842
Harliana Halim
(2016) Al-Muqaddimah Sebagai Hasil Karya Sains Politik Yang Relevan Sepanjang Zaman, Majlis Agama Islam Sarawak , ISBN:-
SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, WAN ZAIMAH WAN ADNAN, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, HUSSAIN OTHMAN, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY
(2016) Faktor Dan Pengurusan Stres Dalam Kalangan Pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm), UTHM , - , ISBN:-
SHAKILA AHMAD, HARLIANA HALIM, MIKDAR RUSDI, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, NORALFISHAH SULAIMAN, ABDUL JALIL OMAR, KAMILAH AHMAD, NORJARIAH ARIF
(2016) Malaysia Berstatus Negara Menua Menjelang 2030; Kajian Awal Pandangan Islam Terhadap Penyerahan Tanggungjawab Penjagaan Warga Tua Kepada Pusat Penjagaan Warga Tua, UTHM , - , ISBN:-
Harliana Halim, Kamaruzaman Yusoff, Mohd Faizal Khir, Shakila Ahmad
(2015) Analisis Kebangkitan Volga Bulgaria 922m, UITM , 236, ISBN:9789670637136
Shakila binti Ahmad, Shamsaadal Sholeh bin Saad, Harliana binti Halim, Habibah binti Awang, Mustaffa, A.A, Noralfishah binti Sulaiman
(2015) Penilaian Kepatuhan Syariat Islam Dalam Merekabentuk Tanah Perkuburan Islam Berkonsepkan Taman Teknologi, UTHM , -, ISBN:9789670764474
Harliana Halim / Halim, H
(2014) Analisis Kejatuhan Volga Bulgaria 1258 M, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, Bukit Chandan, Perak , ISBN:978-967-5480-10-2
Khairunesa Isa
(2014) Kesan Komitmen Pekerja Dalam Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Transformasional Dan Keberkesanan Organisasi, UTHM , ISBN:9789670468723
Harliana Halim, Aminuddin Basir, Kamaruzaman Yusof, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Khairunesa Isa
(2014) Pengurusan Perubahan Sosial Menurut Ibn Khaldun, UTHM , 243 , ISBN:9789670468761
Harliana Halim
(2014) Stress Dalam Kalangan Pelajar Uthm, Johor, UTHM

Consultancies

YearDescriptionLevel
2022 Chief Editor, Journal of Techno-Social, ISSN : 2229-8940 e-ISSN : 2600-7940, 2022 International
2021 Managing Editor, Journal of Techno Social, UTHM Publisher, 2021 International
2020 Managing Editor, Journal of Techno Social, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 International
2020 Moderator Sesi Perbincangan Meja Bulat, Projek Penyelidikan dan Penerbitan Buku 'PKPD Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Ibrahim Majid Simpang Renggam : Urus Tadbir, Cabaran dan Penambahbaikan', Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, 2020 Government
2020 Lead Consultant for Book Publication Project, Perbadanan Islam Johor, 2020-2021 Government
2019 Managing Editor, Journal of Techno-Social, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 International
2018 Pengerusi Sidang Selari (Moderator), Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2018, 2018 International
2018 Perunding, Seminar Transformasi Minda 'Malaysia Baru', Pusat Komuniti Daerah Kulai, Johor Government
2018 Managing Editor, Journal of Techno Social, 2017 - 2018 University
2018 Master Trainer High Impact Educational Practices (HIEPs) Kursus Mata Pelajaran Umum National

Supervision

YearDescriptionRole
2022 Assessor for the Quality - Access to Success Journal, e-ISSN 2668-4861, 2022 Assessor
2022 Assessor for Academia Letters, ISSN 2771-9359, 2022 Assessor
2021 Reviewer for Academia Letter (Journal), 2021 Assessor
2021 Jury for International E-Content Development Competition, Mooc Category, 24-26 August 2021 Assessor
2021 Judge, Malaysia Technology Expo (MTE 2021), The International Expo on Innovation and Technology, 22-26 March 2021 Referee
2021 Supervisor for Saliah binti Selamat, M.Phil, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 Supervisor
2020 Penilai untuk Anugerah Penerbitan Kebangsaan MAPIM-KPT, Kategori Artikel Jurnal Terbaik, 2020 Assessor
2020 Supervisor for Rafina Rose Nasaruddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Syamimi Waznah Hamdon, MPhil, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Mohamad Nasir Drahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2019 Penilai Kertas Kerja, International Conference of Social Transformation and Regional Development 2019 Assessor
2019 Pengerusi Pra Pembentangan Lisan, Calon Sarjana Penyelidikan, Sem. 1 2019/2020 Assessor
2019 Supervisor for Mohd Adam bin Senin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Mohd Indra Hamir, Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 Supervisor
2019 Penilai untuk Anugerah Penerbitan Kebangsaan, Kategori Artikel Jurnal Terbaik, 2019 Assessor
2018 Penilai Kertas Kerja Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2018 Assessor
2018 Juri Pertandingan Inovasi Pensyarah TVET Peringkat Kebangsaan (PERISA) 2018 Referee
2016 Penilai Kertas Kerja Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2016 Assessor
2015 Paper Reviewer for 4th International Conference on Technology Management, Business and Entrepreneurship, 2015 Assessor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2022 AJK, Jawatankuasa Kualiti, Myportfolio Dan Pengurusan Risiko, Pusat Pengajian Umum Dan Kokurikulum (PPUK), 2022 University
2022 Ahli Jawatankuasa Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 2022 University
2022 Ahli Jawatankuasa Pengajian Siswazah, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Pengerusi Jawatankuasa OBE dan MPU, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Ahli Jawatankuasa Penyelidikan, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Ahli Jawatankuasa Penerbitan, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Pengerusi, Jawatankuasa OBE dan MPU, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum University
2021 AJK, Jawatankuasa Kualiti, Myportfolio Dan Pengurusan Risiko, Pusat Pengajian Umum Dan Kokurikulum (PPUK), 2021-2022 University
2021 AJK, Jawatankuasa Promosi dan Perhubungan Korporat, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum University
2021 AJK, Jawatankuasa Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum University
2021 Ahli Jawatankuasa Pengajian Siswazah, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Anugerah Perak, Virtual Research and Innovation Exhibition UniMAP (EREKA), 2020 National
2020 Pengerusi Jawatankuasa OBE dan MPU, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Anugerah Perak, Putra InnoCreative Carnival in Teaching and Learning 2019 (PICTL 2019), 2019 International
2019 AJK Jawatankuasa Promosi, Komuniti dan Perhubungan Korporat, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 2019-2020 University
2019 Pengerusi Jawatankuasa OBE dan MOOC, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 2019-2020 University
2019 AJK Jawatankuasa Cuti Belajar, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 2019-2020 University
2019 Ahli Jawatankuasa Pemandu INTELEX 2020, Pusat Pembelajaran Atas Talian Tahap Global, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019-2020 National
2019 Anugerah Perak, International Research and Innovation Symposium and Exposition, 2019 International
2019 Ketua Biro IT dan Promosi, Badan Rekreasi dan Kebajikan Staf, Pusat Pengajian Umum dan Kokurilum, 2018-2019 University
2019 AJK, Jawatankuasa Kualiti, Myportfolio Dan Pengurusan Risiko, Pusat Pengajian Umum Dan Kokurikulum (PPUK), 2019-2020 University
2019 Ketua Jawatankuasa Pendaftaran, International Conference of Social Transformation and Regional Development 2019 International
2019 Pengerusi Jawatankuasa Matapelajaran Umum (MPU), Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 2019-2020 University
2018 Penyelaras OBE Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 2018 - 2020 University
2018 Penyelaras MPU 2.0, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, UTHM University
2018 Penyelaras MOOC Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, UTHM University
2018 AJK Kualiti, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, UTHM University
2018 AJK Promosi, Website dan Komunikasi Korporat, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum University
2018 Ketua Biro IT dan Promosi, Badan Rekreasi dan Kebajikan Staf (BERKAT) Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum University
2018 Ketua Jawatankuasa Promosi, Sistem dan Website Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2018 International
2018 Anugerah Kecemerlangan dan Penghargaan, Persatuan Alumni Kolej Islam, Klang, Malaysia (ALKIS) National
2017 Persatuan Alumni Kolej Islam, Klang, Malaysia, Ahli Seumur Hidup 2017 National
2016 Ketua Jawatankuasa Promosi International Conference On Human Sustainability, 2016 University
2016 Anugerah Penglibatan Pelajar dalam MOOC Tertinggi, UTHM, 2016 University
2015 Penyelaras Penerbitan Buku, Panel Bidang Sains Sosial, Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial FSTPi University
2015 Anugerah Perak, 5th Exposition On Islamic Innovation (i-Inova), 2015 International
2015 Penyelaras Pembangunan Program Sarjana Baru PBSS, FSTPi University
2015 Ketua Biro Kebajikan, Kelab Kebajikan Staf FSTPi, UTHM University
2014 AJK Pengurusan Fakulti Sains Teknologi dan Pembangunan Insan, UTHM, 2014 University
2014 Penyelaras Program Perkongsian Pengalaman Akademik FSTPi UTHM - iKOM UniMAP, 2014 University
2014 Ketua Jawatankuasa Jamuan, Majlis Anuderah Staf dan Sambutan Aidil Fitri FSTPi, 2014 University
2014 Penceramah Malaysian Culture & Heritage, Program Mobiliti Jagiellonian University, Poland, 11 Jun 2014 University
2014 Penyelaras Program Ekspresi Cinta Negara 2014, Fakulti Sains Teknologi dan Pembangunan Insan, UTHM, 2014. University
2014 Penceramah Tatasusila Sempena Minggu Haluan Siswa bagi Program Ijazah Sarjana Muda, UTHM, 2014 University
2014 Ketua Biro Kebajikan, Kelab Kebajikan Staf FSTPi, UTHM, 2014-2015. University
2014 Jawatankuasa Bengkel Kepimpinan Organisasi Taman Chendana, Pasir Gudang, FSTPi UTHM, 2014 University
2014 Pengerusi Sidang Selari INSAN 2014, Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan 2013, UTHM, 2014. International
2014 AJK Promosi Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan, FSTPi UTHM, 2014 International
2013 AJK Penyediaan Kertas Kerja Persidangan dan Resolusi, Konvensyen Bandar Diraja, UTHM, 2013 University
2013 Penceramah Kem Remaja Soleh, SK Sri Gading, Batu Pahat, Johor, 2013 Government
2013 Setiausaha, Unesco World Day on Culture Diversity For Dialogue and Development, UTHM, 2013 University
2013 AJK Pembangunan Program Baharu, Sarjana Muda Sains (Teknologi Pembangunan Sosial) dengan Kepujian, FSTPi, 2013 University
2013 Setiausaha Bengkel Pemurnian Modul Pengajaran dan Pembelajaran, Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial, FSTPi, UTHM, 2013 University
2013 Setiausaha, Syarahan Akademik oleh Pengarah Yayasan Islam Kanada, FSTPi, UTHM, 2013 University
2013 Fasilitator Kursus TOT Staf Akademik PSA untuk Tujuan Pengajaran dalam Program Sarjana Muda FTK UTHM, 2013 University
2013 Penceramah Tatasusila Sempena Minggu Haluan Siswa bagi Program Diploma, UTHM, 2013 University
2013 Fasilitator Program Sejenak Bersama Dekan FSTPi, UTHM, 2013 University
2012 Promoter Karnival Pendidikan Kerjaya Kolej Matrikulasi Perlis, 2012 Government
2012 Ahli Bengkel Pemurnian Silabus Kursus Mobiliti Kokurikulum Berkredit UTHM, Pusat Kokurikulum UTHM, 2-4 Mac 2012 University
2012 Penceramah Tatasusila Sempena Minggu Haluan Siswa bagi Program Ijazah Sarjana Muda, UTHM, 2012 University
2005 Penolong Setiausaha Kelab Kebajikan Staf PPKK KUiTTHO, 2005-2006 National
2005 Panel Simposium Generasi Muda, As-Sakinah Johor, Johor Bahru, 2005 Government
2005 Setiausaha Jawatankuasa Penerbitan, Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi, KUiTTHO, 2005-2007. University
2005 Panel Simposium Generasi Muda, Generasi Hari Ini : Senario dan Cabaran, Pejabat Pembangunan Wanita Johor Government
2004 Setiausaha Jawatankuasa Penyelidikan, Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi, Kolej Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2004-2006 University
2004 Setiausaha Jawatankuasa Penyelidikan, Seminar dan Kolokium, Pusat Pengajian Kemanusiaan dan Komunikasi KUiTTHO, 2004-2006 University

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 KURSUS OPEN JOURNAL SYSTEM SIRI 1/2022
UTHM / ONLINE
16/03/2022
2021 TRAINING OF TRAINERS : PENTAKSIRAN PELAJAR UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2
20/12/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN MOOC SIRI 4/2021 (KUMP B)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
07/12/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 BERSIARAN ALA PRO DENGAN STREAMYARD
UTHM / -
14/10/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 WEBINAR PENGURUSAN JURNAL
UTHM / GOOGLE MEET
11/08/2021
2021 TAKLIMAT BAGI JURUAUDIT BERKAITAN AUDIT DALAMAN KUALITI ISO 9001:2015 UTHM 2021
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / GOOGLE MEET
05/08/2021
2021 KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 3
UTHM / PPUK ( SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEEET )
05/08/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 KURSUS PENULISAN NCR EFEKTIF MS ISO 9001:2015
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / GOOGLE MEET
31/05/2021
2021 'DUE DILIGENCE' KEPENTINGANNYA DALAM MENJAUHI RASUAH
UTHM / ZOOM
27/05/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 4 : PERISTIWA PENTING DI BULAN RAMADHAN
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 3 : RAMADHAN DAN AL-QURAN
UTHM / ZOOM MEETING
15/04/2021
2021 KURSUS OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) BAGI JURNAL & PROSIDING BIL 1/2021
UTHM / MAKMAL KOMPUTER BLOK L, ARAS BAWAH, PTTA
11/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 BENGKEL PEMBENTANGAN CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN TADBIR URUS PKPD, SIMPANG RENGGAM
UTHM / Online- Google Meet
17/02/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2021 KURSUS E-TIMETABLE PLUS PORTAL (WEB EDITING)
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / Google Meet
17/01/2021 - 20/01/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM
UTHM / GOOGLE MEET
31/12/2020
2020 PROGRAM PENUTUP BULAN BAHASA KEBANGSAAN UTHM 2020
UTHM / -
22/10/2020
2020 TAKLIMAT AUDIT KUALITI DALAMAN MS ISO 9001:2015 - KETUA JURUAUDIT & JURUAUDIT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / STUDIO PENDIDIKAN FPTV, UTHM
10/10/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN SAINS SOSIAL PPUK
LAIN-LAIN / KAFETERIA PPUK
05/10/2020
2020 BENGKEL UJILARI APLIKASI SISTEM OBE VERSI 4
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, PTTA
22/09/2020
2020 REFRESHMENT ON METHODOLOGY
UTHM / -
03/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN SUSTAINABILITY 2020
LAIN-LAIN / Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
19/08/2020
2020 MANAGING JOURNAL TOWARDS SCOPUS AND ISI INDEXING
UTHM / -
05/08/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : CHALLENGES AND PRACTICAL STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING IN TVET
UTHM / -
22/06/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : INTERNATIONAL COLLABORATION IN CONSULTATION AND RESEARCH IN POST-PANDEMIC ERA
UTHM / ,
18/06/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI - BERHUTANG TANPA SENGSARA BERHEMAH DALAM BERBELANJA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
06/05/2020
2020 PROGRAM ADVOKASI KEPENTENGIGAN MACFEA DAN KPDNHEP ZON SELATAN UTHM
UTHM / -
05/03/2020
2020 KURSUS KETUA JURUAUDIT MS ISO 9001:2015
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / DEWAN 3
09/02/2020 - 13/02/2020
2020 PROGRAM KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 1 PPUK UTHM
UTHM / UTHM
30/01/2020
2020 BENGKEL PENGUKUHAN MATA PELAJARAN UMUM BAHARU BAGI PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIUKUL, UTHM
UTHM / DEWAN 4, UTHM
28/01/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM AKADEMIK PRA-SISWAZAH MENGIKUT MQF EDISI KEDUA UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / DEWAN JAMUAN 4 DTMI
22/01/2020

« Back