Jabatan Sains Sosial
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
 
  07-4537374
Dr. HARLIANA BINTI HALIM

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH PERADABAN ISLAM , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2017)
SARJANA SASTERA (SEJARAH) , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2003)
SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DALAM PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2001)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : HUMANITIES AND QUALITY OF LIFE
Field (KPT) : Other Humanities and Quality of Life n.e.c.
Field of Specialization (KPT) : Other Humanities and Quality of Life n.e.c.

Humanities and Quality of Life (Kemanusiaan dan Kualiti Hidup)
The Thinking of Islamic Scholars in History (Pemikiran Sarjana Islam dalam Sejarah)
Historical Sociology (Sosiologi Sejarah)
Ibn Khaldun Dimension of Thinking (Dimensi Pemikiran Ibn Khaldun)
Qualitative Historical Descriptive Study (Kajian Kualitatif Historikal Deskriptif)
Islamic Sociology, Social Change and Community : Philosophy and Thought (Sosiologi Islam, Perubahan Sosial dan Komuniti : Falsafah dan Pemikiran)
International Relations of Islamic World History (Sejarah Hubungan Antarabangsa Dunia Islam)

Digitalisasi Pengembaraan Tokoh Pengembara Bersejarah
Digitalisasi Manuskrip Sejarah

DateDescription
01/12/2022 - 30/11/2024 Ketua Jabatan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Sains Sosial
01/09/2022 - 31/08/2024 Ahli
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
01/09/2022 - 31/08/2024 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
01/04/2022 - 30/03/2024 Penyelidik Bersekutu
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
01/12/2020 - 30/11/2022 Ketua Jabatan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Sains Sosial
01/02/2020 - 31/01/2022 Ketua Panel
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Sains Sosial
02/01/2019 - 01/01/2022 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
01/02/2018 - 31/01/2020 Ketua Panel
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Sains Sosial
16/07/2006 - 15/07/2009 Penyelaras Pusat Ilmu
Pusat Pengajian Kemanusiaan Dan Komunikasi
16/07/2006 - 15/07/2008 Penyelaras Pusat Ilmu
Pusat Pengajian Kemanusiaan Dan Komunikasi, Unit Sains Sosial

YearDescriptionRoleLevel
2022 - 9999Social Science and Humanities Research Association (SSHRA) Ahli Seumur Hidup Antarabangsa
2020 - 9999Persatuan Penyelidikan Kualitatif Malaysia (QRAM) Ahli Kebangsaan
2020 - 9999Persatuan Sejarah Malaysia Ahli Kebangsaan
2021 - 2021Social Science and Humanities Research Association (SSHRA) Ahli Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2024 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10802], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Integrity And Anti-Corruption [UQU10903], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20232024 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10802], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Director, Program Related Center (PSH) for Wacana Penghayatan Etika dan Peradaban dan Wacana Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 Head for Bengkel TOT Kursus Integriti dan Antirasuah Jabatan Sains Sosial, PPUK, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 University
2023 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20222023 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for SESI PERBINCANGAN MEJA BULAT PENGKHUSUSUAN SUB BIDANG PROGRAM PASCASISWAZAH MENGIKUT KOD 0200 DAN 0300 PPUK , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10503], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Referee for JURI SARINGA AWAL PROGRAM EKSPRESI CINTA NEGARA JABATAN SAINS SOSIAL, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023 Research Methodology [KLK10103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Research Methodology [PLK10103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Speaker for Taklimat Bersama PPUK Sempena Minggu Haluan Siswa, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2022 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10802], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Committee Coordinator for Jawatankuasa Pelaksana Bengkel Semakan OBE Mata Pelajaran Umum, PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Head for Penyelaras Jawatankuasa Pelaksana Bengkel Pemurnian dan Penjajaran Konstruktif Mata Pelajaran Umum dan Pasca Siswazah PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022 University
2022 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Manager / Director, PSH Project for Pentadbir Portal SCALE@UA, Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia, January 2022 National
2022 Manager / Director, PSH Project for Pentadbir Portal SCALE@UA, Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia, July 2022 National
2022 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10503], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10802], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10503], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Appreciation, Ethics And Civilization [UQU10702], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20192020 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [KLK10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [PLK10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20182019 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Ethnic Relationship [UQU10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Introduction To Nationhood And Development Of Malaysia [UQU10403], Session 20172018 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Malaysian Studies And Culture [UQU10303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Malaysian Studies And Culture [UWS10303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UQU10103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Malaysian Studies And Culture [UWS10303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Ethnic Relationship [UWS10602], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Ethnic Relationship [UWS10602], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10503], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Ethnic Relations [UWS10202], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Nationhood And Current Development Of Malaysia [UWS10103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2008 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Introduction To Nationhood And Development To Malaysia [UMS1133], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Ethnic Relation [UMS1122], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Introduction To Nationhood And Development To Malaysia [UMS1133], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Nationhood And Current Development In Malaysia [UMS1113], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K466 Pembinaan Kerangka Keselamatan Insan untuk Menangani Pemerdagangan Wanita yang Dijadikan Hamba Pelacuran Ahli 30/09/2025
K425 Pembinaan Kerangka Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melayu Mengikut Golongan T20, M40 dan B40 Ke Arah Endemik Covid 19 berdasarkan Konsep Kesejahteraan Sosial Ibn Khaldun Ketua 31/08/2025
Q455 PEMBANGUNAN KERANGKA KAEDAH MENGEKANG PEMERDAGANGAN WANITA YANG DIJADIKAN HAMBA SEKS DI MALAYSIA BERDASARKAN KONSEP KESELAMATAN INSAN Ahli 30/04/2025
K285 CADANGAN PENDEKATAN BAHARU DAN KERANGKA KONSEPTUALUNTUK PENAMBAHBAIKAN PROGRAM PERUMAHAN B40 Ahli 31/10/2023
Q001 Pendokumentasian kesenian warisan gambus di Johor. Ahli 14/09/2023
K228 PEMBINAAN KERANGKA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELAYU DALAM ERA PASCA PRU 14 BERDASARKAN KONSEP ASABIYYAH IBN KHALDUN Ketua 30/11/2022
K229 KAJIAN IMPAK KEBANJIRAN PEKERJA ASING TERHADAP KESEJAHTERAAN HIDUP GENERASI KEDUA FELDA Ahli 30/11/2022
H822 MODEL KELANGSUNGAN HIDUP KELAS MENENGAH MUSLIM DI NUSANTARA: PERBANDINGAN KELAS MENENGAH MUSLIM DI MALAYSIA DAN INDONESIA Ahli 14/11/2022
H828 Mengkaji Hubungan antara status Sosio ekonomi dengan Tahap Kesihatan Mental Ketua Isi Rumah Wanita B40 di Johor Pasca Covid-19. Ahli 14/11/2022
K280 Model Pendidikan Humanis Ibn Khaldun bagi Pengajaran dan Pembelajaran Orang Asli Ahli 31/10/2022
H509 Program : Characterization of Crystallized Sugar in Raw Stingless Bee Honey Projek : Analysis on Community Knowledge and Behavior on Stingless Bee Honey Product Selection (Analisis Pengetahuan dan Tingkahlaku Masyarakat dalam Pemilihan Produk Madu Kelulut) Ketua 31/03/2022
H260 Kajian Terhadap Penguasaan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam Kalangan Mahasiswa Islam di Universiti Awam Johor Ahli 30/09/2020
H212 MENGKAJI KEBERKESANAN KURSUS MORAL DAN SEJARAH DALAM MEMBENTUK KESEPADUAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH Ahli 30/06/2020
1598 MODEL KEMAHIRAN KECERDASAN EMOSI: PENGAWALSELIAAN DAN PENGURUSAN EMOSI DALAM GAYA BERPOLITIK MAHASISWA BELIA DI MALAYSIA Ahli 31/07/2019
1567 Transfer Of Best Practices For The Provision Of Residential Care Homes For The Elderly (RCHfE) To Malaysia Ahli 31/05/2018
1516 Analisis catatan Ibn Fadlan serta impak terhadap Volga Bulgaria Ketua 29/06/2017
1276 Pemindahan Amalan Terbaik Bagi Sistem Pengurusan Tanah Perkuburan Islam (SPTPI) Berkonsepkan Taman Teknologi Menggunakan Aplikasi Sistem Maklumat Geografi (Geographical Information System-GIS) Ahli 31/05/2016
0480 Hubungan Etnik di Kalangan Pelajar UTHM : Satu Kajian Ketua 31/01/2009

Book
Fauziah Ani
(2022) Pkpd Kg. Dato' Inrahim Majid Dan Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus Tadbir, Cabaran Dan Penambahbaikan, UTHM , 1, ISBN:9789672817475
HARLIANA HALIM
(2021) Dimensi Pemikiran Ibn Khaldun Terhadap Perubahan Sosial, UTHM , 1, ISBN:9789672975663
HARLIANA HALIM, KAMARUZAMAN YUSOFF, RIKI RAHMAN
(2020) Baghdad Dan Volga Bulgaria : Menyingkap Hubungan Politik, Ekonomi Dan Sosial Era 922 Masehi, UTHM DAN PERBADANAN ISLAM JOHOR , 1, ISBN:9789672975175
Harliana Halim, Norizan Rameli dan Riki Rahman
(2020) Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 1, ISBN:9789672916611
Harliana Halim, Zahrul Akmal Damin, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Al-Azmi Bakar, Chen Chwen Shin
(2018) Inovasi Sosial Untuk Kelestarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia , 1, ISBN:9789675472350
Rosman Md Yusoff, Fadillah, Ng Kim Soon, Mohamad Zaky Noh, Shahrul, Fauziah, Khairol Anuar Kamri, Sarawati, Harliana Halim, Aziati, Lutfan, Mohd Fahmi
(2016) Kajian Impak Dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (Eaic), UTHM Commercial , 1, ISBN:00000000
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Rosman Md Yusoff
(2016) Modul Uws10103: Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-3, UTHM , 1, ISBN:100171
Book Chapters
Riki Rahman, Harliana Halim, Norizan Rameli
(2020) Cabaran Revolusi Industri 4.0 Dan Impaknya Terhadap Perubahan Sosial, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 118, ISBN:9789672916611
Norizan Rameli,Harliana Halim, Riki Rahman
(2020) Kesan Penularan Wabak Covid-19 Terhadap Sektor Perumahan Dari Perspektif Kemampuan Pemilikan Rumah, Pandemik Covid-19 Kelangsungan Dalam Melestarikan Kualiti Hidup, UTHM , 61, ISBN:9789672389835
Norizan Rameli, Fariha Ramli, Fauziah Ani, Harliana Halim
(2020) Perumahan Komponen Asas Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 71, ISBN:9789672916611
Harliana Halim, Norizan Rameli dan Riki Rahman
(2020) Relevansi Idea Ibn Khaldun Dalam Menangani Perubahan Sosial Di Era Revolusi Industri 4.0, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 157, ISBN:9789672916611
Khairul Azman Mohd Suhaimy, Zahrul Akmal Damin & Harliana Halim
(2019) Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj: Bapa Kemerdekaan Malaysia, Legasi Kepimpinan & Pembangunan Negara Bangsa, UTHM , 22, ISBN:9789672306009
Zainuddin Mohd Noh, Shakila Ahmad dan Harliana Halim
(2018) Analisis Hubungan Antara Majikan Dan Pekerja Menurut Perspektif Islam, Inivasi Sosial Untuk Kelstarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia , 146, ISBN:9789675472350
Harliana Halim, Shakila Ahmad, Kamaruzaman Yusoff, Aminuddin Basir
(2018) Teori Kitaran Sebagai Asas Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Perubahan Sosial, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia , 136, ISBN:9789675472350
SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD, FAUZIAH ANI, HARLIANA HALIM
(2017) Hak Berpendidikan Wanita Islam; Suatu Kajian Perbandingan, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2 2017, ISM , 143, ISBN:9789675472
Shakila Ahmad, Harlina Abdul Halim, Mikdar Rusdi, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Noralfishah Sulaiman, Abdul Jalil Omar, Kamilah Ahmad, Norjariah Arif
(2017) Isu Penjagaan Warga Tua Menjelang Malaysia Berstatus Negara Menua 2030, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2, Institut Sosial Malaysia , 1, ISBN:9789675472268
SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, WAN ZAIMAH WAN ADNAN, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, HUSSAIN OTHMAN, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY
(2017) Pengurusan Stres Dalam Kalangan Pelajar Universiti, Pendayaupayaan : Bahasa, Agama Dan Transformasi Masyarakat, UTHM , 135, ISBN:9789670754832
HARLIANA HALIM, AMINUDDIN BASIR, KAMARUZAMAN YUSOF, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, KHAIRUL AZMAN SUHAIMY & KHAIRUNESA ISA
(2016) Pengurusan Perubahan Sosial Menurut Ibn Khaldun, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan, ISM-UTHM , 120, ISBN:-
General Publications
Khairunesa Isa, Intan Farhana Saparudin, Zulida Abdul Kadir, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2023) Manual Pengajian Siswazah Pusat Pengajian Umum Dan Kokurikulum, UTHM , 1, ISBN:-
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Fauziah Ani, Khairunesa Isa, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md.Nor, Ku Hasnan Ku Halim, Md. Akbal Abdullah, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Riki Rahman, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan & Siti Sarawati Johar
(2021) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-5, UTHM , 1, ISBN:-
Norizan Rameli, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2021) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Ts. Dr. Affero bin Ismail, Assoc Prof Dr Noor Azah Samsudin, Dr. Zulfadli bin Rozali, Ts. Dr. Aisyah Binti Mohamed Rehan, Dr. Harliana Binti Halim, Dr. Ahmad Hamdan Bin Ariffin
(2020) Tvet Vision Vol.2 (2020), UTHM , 1, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
KUMPULAN PENULIS MASTER OF TRAINERS HIEPS MPU
(2019) Buku Panduan : Amalan Pendidikan Berimpak Tinggi Dalam Mata Pelajaran Umum, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA , 4, ISBN:-
Siti Sarawati Johar
(2018) Uqu 10103/Uws 10103 Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4 (Modul Pembelajaran & Pengajaran Edisi Pertama) , UTHM , 1, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, KHairul Azman Mohd Suhaimy, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah & Rosman Md Yusoff
(2016) Uws10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-3), UTHM , -, ISBN:-
SSJ
(2014) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, UTHM
Harliana Halim
(2014) Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM
Zahrul Akmal Damin, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairunesa Isa, Nur Azah Razali, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Rosman Md Yusoff
(2014) Uws 10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-2), UTHM , -, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa & Harliana Halim
(2012) Uws 10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim & Mohd Akbal Abdullah
(2008) Kenegaraan & Pembangunan Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Syamimi Waznah Hamdon and Harliana Halim
(2023) Analysis On The Concept Of Social Well-Being Of Low-Income Malays And Ibn Khaldun¿S View On Well-Being Society: Post 14th Malaysia General Election, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, ASIAN HEAD OFFICE (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY , 12, 4661, ISSN:22226990
Riki Rahman, Harliana Halim, Muhaymin Hakim Abdullah
(2023) Donald Trump'S Personality And The Future Of Iranian Nuclear, RES MILITARIS, ASSOCIATION RES MILITARIS , 4, 3778, ISSN:22656294
Mohd Nasir Drahman, Harliana Halim, Riki Rahman & Syamimi Waznah Hamdon
(2023) Effects Of General Election-14 On The Social Well-Being Of The People Of Malay Race In Malaysia, JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF VERNACULAR SETTLEMENTS, ISVS JOURNAL SECRETARIAT, CENTER FOR CITIES, UNIVERSITY OF MORATUWA, KATUBEDDA, SRI LANKA. , 8, 376, ISSN:27382222
Muhaymin Hakim Abdullah, Harliana Halim, Riki Rahman, Norizan Rameli, Nor Shela Saleh
(2023) Incidents Of Poisonous Gas Spreading In Pasir Gudang, Johor, Malaysia: Responsibilities, Roles And Social Impacts On Communities, RES MILITARIS, ASSOCIATION RES MILITARIS , 4, 3660, ISSN:22656294
Riki Rahman, Harliana Halim, Muhaymin Hakim Abdullah, Nur Azah Razali & Nafisah Ilham Hussin
(2023) Trafficking And Prostitution Of Indonesian Women In Malaysia: Insights From The Victims , ISVS E-JOURNAL, CENTER FOR CITIES, UNIVERSITY OF MORATUWA , 10, 288, ISSN:27382222
Syamimi Waznah Hamdon and Harliana Halim
(2022) Social Well-Being Elements Through The Lens Of Low-Income Group Among Malays In Malaysia After 14th General Election: A Systematic Literature Review, JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS, UTHM , 12, 51, ISSN:26007967
Norizan Rameli, Riki Rahman, Harliana Halim, Fauziah Ani, Muhaymin Hakim Abdullah, Hani Suraya Aziz
(2021) A Descriptive-Analytic Method Of Potentials And Challenges Of Stingless Bees Honey In Malaysia, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, Eyup Artvinli, Institute of Education in Eskisehir Osmangazi University , 10, 244, ISSN:21460353
Muhammad Masruri, Mohammad Fattah dan Harliana Halim
(2021) Islamic Studies Approaches In Indonesia: Discourses And Implication, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 12, 252, ISSN:21460353
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Norizan Rameli, Noranifitri Md Nor, Riki Rahman, Nizam Attan, Adi Syahid Mohd Ali, Harliana Halim, Khairol Anuar Kamri
(2021) Level Of Awareness Of Social Media Users On Cyber Security: Case Study Among Students Of University Tun Hussein Onn Malaysia, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Itizmetleri , 4, 694, ISSN:13094653
Muhammad Adam Senin, Harliana Halim, Al-AmirulEimerRamdzan Ali
(2021) Online Writing Task For Young Learners During Mco: Pupils And Parents Responses, ANNALS OF R.S.C.B., ASSOCIATION OF CELL BIOLOGY ROMANIA , 3, 4627, ISSN:15836258
Muhammad Adam Senin and Harliana Halim
(2021) Parents And Community Involvement In A Primary School In Muar, Johor, Malaysia, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 10, 210, ISSN:21460353
Muhammad Syaifudin, Akhmad Mujahidin, Riki Rahman, Habibis Saleh and Harliana Halim
(2021) Pondok Pesantren: Its Contributions On The Indonesian Muslim Middle Class, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Hizmetleri , 4, 723, ISSN:13094653
Muhammad Adam Senin and Harliana Halim
(2021) The Administrator, Teachers And Parents Involvement In Preschool During Movement Control Order, SOUTHEAST ASIA EARLY CHILDHOOD JOURNAL , PEJABAT KARANG MENGARANG (UPSI PRESS) , 5, 10, ISSN:25501763
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Noranifitri Md. Nor, Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Riki Rahman, Fauziah Ani
(2021) University Courses Subjects (Mpu) Accessibility Via Online For Distance Learning (Dl) During Movement Control Order (Mco) In Malaysia, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION ONLINE, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 4, 376, ISSN:21460353
Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Harliana Abd. Halim, Intan Farhana Saparuddin, Abdullah Sulaiman, Halimi Mohd. Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Marpuah
(2021) Uthm Muslim Students Proficiency On The Ahl Sunnah Wal Jamaah Background, Characteristics And Aqeedah Methodologies , TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION (TURCOMAT), TURKBILMAT EGITIM HIZMETLERI , 4, 657, ISSN:13094653
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani; Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2020) Competencies Of Emotional Intelligence And Constructs Of Political Behaviour Among Youth Students, EUROPEAN JOURNAL OF MOLECULAR & CLINICAL MEDICINE, EUROPEAN JOURNAL OF MOLECULAR & CLINICAL MEDICINE , 9, 623, ISSN:25158260
Fauziah Ani
(2020) Empowering Economic Activities In Women Groups: The Moderating Of Community Leadership Style, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 3, 2114, ISSN:23945125
Shahidah Hamzah,Khairol Anuar Kamri, Mohd Nizam Attan,Norizan Rameli,Noranifitri Md Nor,Harliana Halim,Adi Syahid Mohd Ali, Riki Rahman,Fauziah Ani
(2020) Impak Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial Terhadap Masyarakat: Kajian Kes Mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, ADVANCES IN HUMANITIES AND CONTEMPORARY STUDIES, UTHM , 12, 55, ISSN:27734781
Md. Baharuddin Abdul Rahman, Irwan Mahazir Ismail, Harliana Binti Halim, Nor Asniza Ishak, Mohd Hilmi Bin Mohd Tahrir
(2020) The Learning Space Utilization For Vocational College Standard Curriculum Implementation At Technical And Vocational Institutions, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS , 7, 2127, ISSN:23945125
Md. Baharuddin Abdul Rahman, Irwan Mahazir Ismail, Harliana Binti Halim, Nor Asniza Ishak
(2019) An Evaluation Of Football Coaches And Players Via Football Work-Based Learning [F-Wbl] Sport Science Approach , INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 9, 638, ISSN:14757192
Shakila Ahmad, Halimi Mohd Khalid, Harliana Halim, Intan Farhana Saparudin, Nur Zainatul Nadra Zainol, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Abdullah Sulaiman
(2019) Analisa Tema Pengukuran Tahap Penguasaan Umat Islam Di Malaysia Terhadap Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOUR SCIENCES, Akademia Baru , 9, 116, ISSN:24611951
Muhammad Adam Senin, Harliana Halim and Al Amirul Eimer Ramdzan Ali
(2019) Corporate Social Responsibility (Csr) For Education In Malaysia : A Systematic Literature Review, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 9, 631, ISSN:14757192
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Siti Sarawati Johar, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Muhammad Nubli Abdul Wahab
(2018) A Study On The Effect Of Stroop Test On The Formation Of Students Discipline By Using The Heart Rate Variability (Hrv) Technique, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation , 10, 178, ISSN:2227524X
Harliana Halim, Kamaruzaman Yusoff, Aminuddin Basir, Rosman Md. Yusoff, Siti Sarawati Johar, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Hani Suraya Aziz, Abdul Shakor Borham
(2018) An Analysis On Ibn Khaldun'S Methodology In Social Change, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING &TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 5, 1142, ISSN:2227524X
Harliana Halim, Kamaruzaman Yusoff, Shakila Ahmad, Mohd Faizal Abdul Khir, Abdul Hafiz Abdullah, Shahidah Hamzah, Hani Suraya Aziz, Shamsaadal Sholeh Saad, Mansoureh Ebrahimi
(2018) Analysis On Social Change Among Bulghar Society Based On Risalah Ibn Fadlan 922 Ad, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 8, 501, ISSN:2227524X
Harliana Halim, Kamaruzaman Yusoff, Shakila Ahmad, Mohd Faizal Abdul Khir, Abdul Hafiz Abdullah, Hani Suraya Aziz, Shamsaadal Sholeh Saad, Abdullah Sulaiman
(2018) Ibn Fadlan¿S Role In The Islamisation Of Bulghar Society, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY , Science Publishing Corporation , 8, 505, ISSN:2227524X
Shakila Ahmad, Harliana Halim, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Halimi Mohd Khalid, Nur Zainatul Nadira Zainol, Intan Farhana Saparudin, Fauziah Ani
(2018) Maqasid Syariah Dalam Mewujud Dan Membina Pusat Jagaan Darul Wardah, Johor, INTERNATIONAL JAOURNAL OF SOCIAL POLICY AND SOCIETY (SPECIAL EDITION 2018), MINISTRY OF WOMEN, FAMILY AND COMMUNITY DEVELOPTMENT , 12, 62, ISSN:50123456
Khairul Azman Suhaimy, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Hussain Othman, Shah Rul Anuar Nordin, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Abdul Shakor Borham, Mohd Fuad Othman, Marwan Ismail, Mohd Zain Mubarak, Najah Ramlan, Hani Suraya Aziz
(2018) Sovereignty Of A Nation: A Lesson Learnt From The Case Of Batu Puteh Island (Pedra Branca), INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 7, 1147, ISSN:2227524X
fauziah ani, zahrul akmal damin, Lutfan Jaes, Harliana Halim, Khairol Anuar Kamri, Fadillah Ismail, Azhani Tohar, Asbah Razali
(2018) Tahap Penyertaan Dan Pendayaupayaan Psikologi: Menjelaskan Hubungan Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL POLICY AND SOCIETY, Institut Sosial Malaysia , 12, 15, ISSN:50123456
Khairul Azman Suhaimy, Shah Rul Anuar Nordin, Hussain Othman, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Abdul Shakor Borham, Mohd Zain Mubarak, Marwan Ismail, Mohd Zain Mubarak, Mohd Fuad Othman, Hani Suraya Aziz, Najah Ramlan
(2018) The Concept Of Leadership And Constitution From The Islamic And Malay Archipelago Perspectives According To Taj Al-Salatin Manuscript, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 8, 563, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Adibah Nazliah Salih, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2018) The Impact Of Emotional Intelligence Towards Political Behaviour Among University Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY , 12, 67, ISSN:2227524X
Siti Sarawati Johar
(2018) Transformation Of Emotional Intelligence: Generate The First Class Human Capital Among Youth, HERALD NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts , 1, 806, ISSN:24090506
HARLIANA HALIM, ROSMAN MD YUSOF, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, SITI SARAWATI JOHAR, INTAN FARHANA SAPARUDIN, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY, SHAKILA AHMAD
(2016) Aplikasi Konsep Pengurusan Ilmu (Knowledge Management) Di Galeri Ilmu Pusat Pengajian Umum Dan Kokurikulum Sebagai Satu Pendekatan Inovasi : Kerangka Awal, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL (SPECIAL ISSUE), UTHM , 12, 15, ISSN:22298940
Maria Elena Nor, Azme Khamis, Sabariah Saharan, Mohd Asrul Affendi Abdullah, Rohayu Mohd Salleh, Norhaidah Mohd Asrah, Kamil Khalid, Fazlina Aman, Mohd Saifullah Rusiman, Harliana Halim, Muhammad Hisyam Lee, Eliza Nor
(2016) Malaysia Tourism Demand Forecasting By Using Time Series Approaches, THE SOCIAL SCIENCES, MEDWELL JOURNALS , Medwell Journals , 11, 2938, ISSN:1818-5800
Harliana Halim, Kamaruzaman Yusoff, Aminuddin Basir, Shakila Ahmad, Shamsaadal Sholeh Saad
(2013) Pengaruh Islam Dan Anjakan Paradigma Pemikiran Melayu: Satu Tinjauan, JOURNAL OF TECHNO-SOCIAL, UTHM , 12, 18, ISSN:26007940
Halim, H., Yusoff, K., Ghazalli, A.J.
(2013) Relations Between Volga Bulgaria And Baghdad, INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT, Medwell Publishing , 1, 21, ISSN:19935250
Media Digital
HARLIANA HALIM, KAMARUZAMAN YUSOFF, MOHD FAIZAL KHIR, SHAKILA AHMAD, RIKI RAHMAN, MUHAMMAD ADAM SENIN
(2020) Ereka 2020 - Digitalisasi Pengembaraan Ibn Fadlan Ke Volga Bulgaria 922 Masehi, UTHM , ISBN:-
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri, Rosman Md. Yusoff, Adi Syahid Ali, Md. Akbal Abdullah
(2019) Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia Semester Khas Diploma 2018, UTHM , ISBN:-
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar
(2019) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , ISBN:-
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Rosman Md. Yusoff, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md. Nor, Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdulllah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali
(2018) Uqu10103/Uws10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4, UTHM , ISBN:-
Policy Paper
Harliana Binti Halim
(2016) Kajian Impak Dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa (Eaic) - Edisi Terhad
Prosiding / Seminar
Siti Sarawati Johar, Noranifitri Md Nor, Nor Shela Saleh, Harliana Halim
(2023) Cabaran Psikologi Media Sosial Alaf 21, UTHM , 45, ISBN:27105962
Noranifitri Md. Nor, Harliana Halim, Siti Sarawati Johar, Nur Azah Razali
(2023) Isu Kemasukan Pekerja Asing Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat Malaysia, UTHM , 11, ISBN:27105962
Syamimi Waznah Hamdon and Harliana Halim
(2022) Analysis On The Concept Of Social Well-Being Of Low-Income Malays And Ibn Khaldun¿S View On Well-Being Society: Post 14th Malaysia General Election, PUSAT KAJIAN SYARIAH, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 73, ISBN:978-629-967-1
Siti Sarawati Johar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Harliana Halim, Fauziah Ani, Ku Hasnan Ku Halim, Muhaymin Hakim Abdullah, Adibah Nazliah Saleh
(2022) Pengaruh Kecerdasan Emosi Ke Atas Tingkah Laku Politik Mahasiswa Belia Melalui Modul Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM , 059, ISBN:27858138
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Adibah Nazliah Saleh, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2019) Emotional Intelligence And Political Behavior Among University Students , IACHSS , 1, ISBN:9786098239072
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2019) Emotional Intelligence And Political Behaviour Of Youth University Students, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 361, ISBN:9789670582894
Muhammad Adam Senin, Harliana Halim
(2019) Penglibatan Ibu Bapa Dalam Perkembangan Sekolah : Satu Tinjauan Literatur, DARUL SYAKIR UNTUK IPG KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM, BANGI, SELANGOR , 205, ISBN:9789672027966
Siti Sarawati Johar, Sazuliana Sanif, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shahidah Hamzah, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Adibah Nazliah Salih, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim, Siti Aisyah Panatik Abdul Rahman
(2019) Quasi-Experimental Study Of Emotional Intelligence And Political Behavior, INTERNATIONAL INSTITUTE FOR TECHNOLOGY EDUCATION AND RESEARCH , 83, ISBN:9788192958012
SHAHIDAH HAMZAH, FAUZIAH ANI, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, SITI SARAWATI JOHAR, KU HASNAN KU HALIM, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, MD. AKBAL ABDULLAH, LUTFAN JAES
(2018) Pemantapan Nilai Tanggungjawab Melalui Kaedah Biofeedback Dalam Kalangan Mahasiswa, KUIM PRESS , 314, ISBN:9789671460269
FAUZIAH ANI, NAJAH RAMLAN,KHAIRUL AZMAN MOHD. SUHAIMY, LUTFAN JAES, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM,SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD
(2017) Applying Empowerment Approach In Community Development, UMJ , 503, ISBN:9786026309442
HARLIANA HALIM, SHAKILA AHMAD, NORALFISHAH SULAIMAN, SHAHIDAH HAMZAH, KAMILAH AHMAD
(2017) Generasi Muda Dan Tanggungjawab Penjagaan Warga Tua : Satu Kajian Rintis , UTHM , 1, ISBN:9789672110842
SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, FAUZIAH BASOK, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HUSSAIN OTHMAN, HARLIANA HALIM, SHAHIDAH HAMZAH
(2017) Hubungan Tingkah Laku Kepimpinan Ketua Pendidikan Yang Dominan Dengan Kepuasan Kerja Pensyarah Di Politeknik, UTHM , 144, ISBN:9789672110842
HARLIANA HALIM, KAMARUZAMAN YUSOFF, SHAKILA AHMAD, MOHD FAIZAL ABDUL KHIR, ABDUL HAFIZ ABDULLAH, SITI SARAWATI JOHAR, FAUZIAH ANI, MARIA ELENA NOR
(2017) Pendigitalan Manuskrip Risalah Ibn Fadlan 922 M Sebagai Satu Inovasi, UTHM , 1, ISBN:9789672110842
HARLIANA HALIM, KAMARUZAMAN YUSOFF, SHAKILA AHMAD, MOHD FAIZAL ABDUL KHIR, ABDUL HAFIZ ABDULLAH, AMINUDDIN BASIR, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2017) Sumber-Sumber Kajian Terhadap Kewujudan Negara Islam Volga Bulgaria 922 Masehi , UTHM , 1, ISBN:9789672110842
HARLIANA HALIM, HANI SURAYA AZIZ, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES, SHAKILA AHMAD, ZAHRUL AKMAL DAMIN, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2017) The Principal Thinking Of Ibn Khaldun : An Analysis On The Contribution To The Development Of Contemporary Science, PENERBIT UMJ , 1, ISBN:978602630944
LUTFAN JAES, AZMI ABDUL LATIFF, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, HARLIANA HALIM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD
(2017) The Success Of Soeharto In Managing The Development Of Indonesia : A Non-Indonesian Perspective, UNIVERSITI MUHAMMADIYAH JAKARTA , 1, ISBN:9786026309442
SHAKILA AHMAD, HARLIANA HALIM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, HALIMI MOHD. KHALID, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, INTAN FARHANA SAPARUDDIN, FAUZIAH ANI
(2017) Usaha Pembinaan Pusat Jagaa Darul Wardah, Johor Berdasarkan Neraca Maqasid Syari'Ah, UTHM , 1, ISBN:9789672110842
Harliana Halim
(2016) Al-Muqaddimah Sebagai Hasil Karya Sains Politik Yang Relevan Sepanjang Zaman, Majlis Agama Islam Sarawak , ISBN:-
SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, WAN ZAIMAH WAN ADNAN, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, HUSSAIN OTHMAN, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY
(2016) Faktor Dan Pengurusan Stres Dalam Kalangan Pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm), UTHM , - , ISBN:-
SHAKILA AHMAD, HARLIANA HALIM, MIKDAR RUSDI, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, NORALFISHAH SULAIMAN, ABDUL JALIL OMAR, KAMILAH AHMAD, NORJARIAH ARIF
(2016) Malaysia Berstatus Negara Menua Menjelang 2030; Kajian Awal Pandangan Islam Terhadap Penyerahan Tanggungjawab Penjagaan Warga Tua Kepada Pusat Penjagaan Warga Tua, UTHM , - , ISBN:-
Harliana Halim, Kamaruzaman Yusoff, Mohd Faizal Khir, Shakila Ahmad
(2015) Analisis Kebangkitan Volga Bulgaria 922m, UITM , 236, ISBN:9789670637136
Shakila binti Ahmad, Shamsaadal Sholeh bin Saad, Harliana binti Halim, Habibah binti Awang, Mustaffa, A.A, Noralfishah binti Sulaiman
(2015) Penilaian Kepatuhan Syariat Islam Dalam Merekabentuk Tanah Perkuburan Islam Berkonsepkan Taman Teknologi, UTHM , -, ISBN:9789670764474
Harliana Halim / Halim, H
(2014) Analisis Kejatuhan Volga Bulgaria 1258 M, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, Bukit Chandan, Perak , ISBN:978-967-5480-10-2
Khairunesa Isa
(2014) Kesan Komitmen Pekerja Dalam Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Transformasional Dan Keberkesanan Organisasi, UTHM , ISBN:9789670468723
Harliana Halim, Aminuddin Basir, Kamaruzaman Yusof, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Khairunesa Isa
(2014) Pengurusan Perubahan Sosial Menurut Ibn Khaldun, UTHM , 243 , ISBN:9789670468761
Harliana Halim
(2014) Stress Dalam Kalangan Pelajar Uthm, Johor, UTHM

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS257 Projek Penerbitan Dua Naskah Buku Ilmiah Karya Dr. Harliana Binti Halim Dengan Kerjasama Perbadanan Perbadanan Islam Johor (PIJ) 15/08/2020 28/02/2021
PS336 Projek Penerbitan Dua Naskah Buku Ilmiah Karya Dr. Harliana Binti Halim Dengan Kerjasama Perbadanan Perbadanan Islam Johor (PIJ) 15/08/2020 28/02/2021
P195 Buku PKPD Kg. Dato' Ibrahim Majid Dan Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus Tadbir, Cabaran dan Penambahbaikan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor 01/06/2020 30/12/2020

YearDescriptionLevel
2023Referee for HAKIM PERTANDINGAN INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION 2023 (RISE 2023), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 International
2023Assessor / Reviewer for PENILAI SARINGAN MANUSKRIP BAGI BAHAN TERBITAN UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023Chairman for PENGERUSI SESI PENILAIAN KOLOKIUM PELAJAR PASCA SISWAZAH, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 University
2023 - 2024 Head for PROJEK PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN BUKU SEJARAH PENUBUHAN PERBADANAN ISLAM JOHOR, PERBADANAN ISLAM JOHOR, Malaysia, September2023 Goverment
2022 - 2024 Member for Penyelidik Bersekutu Transform, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022Head for Ketua Editor Journal of Techno-Social, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 International

YearDescription
2023 Referee for Jury for International E-Content Development (ECONDEV, Institute of Continuing Education and Professional Studies, UiTM, Malaysia, May 2023
2022 Academic Editor / Editor for Article Editor for Sage Open, Sage Open Publishing, United States Of America, June 2022
2022 Assessor / Reviewer for Penilai Proposal Defense Pelajar Sarjana Lasmi HL210003, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Assessor / Reviewer for Reviwer SAGE OPEN, Sage Open Journal, United States Of America, October 2022
2022 Chairman for Kolokium Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum untuk Ku Hasnan Ku Halim HL170001, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Pakar Bidang (Kod NEC 0200) Program KLK/PLK Jawatankuasa Siswazah PPUK , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022
2022 Referee for International e-Content Development Competition 2022, UiTM, Malaysia, August 2022
2022 Referee for Panel Penilai Artikel Anugerah MAPIM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022
2021 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for PENILAI PENGAJARAN BAGI PESERTA KURSUS PEMANTAPAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021
2021 Main Supervisor for Saliah Binti Selamat, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Referee for Jury for International E-Content Development Competition, Mooc Category, UiTM Shah Alam, Malaysia, August 2021
2021 Referee for Malaysia Technology Expo 2021 : The International Expo on Innovation and Technology (22-26 March 2021), PROTEM, MTUN, Malaysia, March 2021
2020 Assessor / Reviewer, Anugerah MAPIM-KPM, Malaysia, June 2020
2020 Main Supervisor for Mohamad Nasir Bin Drahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Rafina Rose Binti Nasaruddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Syamimi Waznah Binti Hamdon, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-supervisor for Nur Wasila Binti Siam, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Muhammad Adam Bin Senin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Puteri Siti Nur Nazirah Bt Hassan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018

YearDescriptionLevel
2023 - 2025 Head of Bureau for Ketua Biro Rekreasi, Badan Rekreasi dan Kebajikan Staf (BERKAT), PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023, February 2023 - February 2025 University
2023Head for SIRI PROGRAM EKSPRESI CINTA NEGARA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023, August - September 2023 University
2023Chairperson of VIVA for CHAIRPERSON OF AN ORAL EXAMINATION (VIVA-VOCE) - Siti Khairizah binti Mohmed, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 University
2023Committee Member for AJK Pelaksana Bengkel Promosi Jawatankuasa Promosi Pasca Siswazah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 University
2023PSH Project Consultant (Programme Development) for AHLI JAWATANKUASA PEMBELAJARAN BERTERUSAN DAN APEL PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023, July - December 2023 University
2023Member for PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT KAMPUNG PARIT HAJI RAIS, PARIT RAJA, JOHOR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023, October 2023 District
2022 - 2023 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Penerbitan, PPUK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 - December 2023 University
2022 - 2024 Auditor for Ketua Juruaudit bagi Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) ISO 9001 UTHM 2022, Naib Canselor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Malaysia, August 2022, August 2022 - July 2024 University
2022Assistant Chairperson of VIVA for VIVA ROSMAHALIL AZROL BIN ABDULLAH (PLK), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022, February 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for JAWATANKUASA MOOC DAN INOVASI PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 - December 2023 University
2022 - 2023 Committee Member for JAWATANKUASA KUALITI DAN ISO PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 - December 2023 University
2022 - 2023 Programme Coordinator for PENGERUSI / PEGAWAI PERHUBUNGAN (PIC) PROFESOR PELAWAT / PENASIHAT PROGRAM / INDUSTRI / PEMERIKSA LUAR PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 - December 2023 University
2022 - 2023 Committee Member for PROJEK PENYELIDIKAN DAN INOVASI BUDAYA DAN WARISAN JOHOR (RICHER), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022, March 2022 - September 2023 State
2022 - 2023 Committee Member for Jawatankuasa Penyelidikan Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022, January 2022 - December 2023 University
2021 - 2022 Committee Member for AHLI JAWATANKUASA KECIL PERSATUAN PENSYARAH DAN PENGAJAR UTHM (PERKASA) SEBAGAI BIRO PEMBANGUNAN DAN KHIDMAT MASYARAKAT, PERKASA UTHM, Malaysia, January 2021, January 2021 - December 2022 University

YearDescriptionOrganiser
2023 UTHM HIGH IMPACT LEADERSHIP PROGRAMME (HILEAD) TAHUN 2023 - CHANGE LEADERSHIP FOR GTU LEADERS UTHM
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (STAKEHOLDER ENGAGEMENT : CHANGES IN PRACTICE AND POWER) UTHM
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (THE RISE AND FALL OF STRATEGIC PLANNING) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (ETIKA & INTEGRITI) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) UTHM

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 BENGKEL PENGUKUHAN KURSUS INTEGRITI DAN ANTI-RASUAH SERTA PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN
UTHM / Cafe Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
26/02/2024 - 27/02/2024
2024 BENGKEL SASARAN KERJA TAHUNAN JAWATANKUASA PEYELIDIKAN, PENERBITAN DAN INOVASI PPUK TAHUN 2024
UTHM / BILIK PERSIDANGAN RMC
23/01/2024 - 24/01/2024
2024 TAKLIMAT JURUAUDIT BERKAITAN AUDIT DALAMAN KUALITI BAGI KEPERLUAN PENILAIAN GGR UTHM 2023
UTHM / MICROSOFT TEAMS
11/01/2024
2024 SESI TAKLIMAT DAN PROGRAM PROMOSI PUBLIC-PRIVATE RESEARCH NETWORK (PPRN) 2.0 BAGI FASA 1_2024 OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (KPT) (RESPONSES)
UTHM / Microsoft Teams
04/01/2024
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI PPUK (PINDAAN TARIKH)
UTHM / Webinar
14/12/2023
2023 BENGKEL TRAINING OF TRAINERS KURSUS INTEGRITI DAN ANTI-RASUAH JABATAN SAINS SOSIAL, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK MESYUARAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN RMC UTHM
11/12/2023 - 12/12/2023
2023 UTHM HIGH IMPACT LEADERSHIP PROGRAMME (HILEAD) TAHUN 2023 - CHANGE LEADERSHIP FOR GTU LEADERS
UTHM / HOTEL GRANADA JOHOR BAHRU
15/11/2023 - 17/11/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (STAKEHOLDER ENGAGEMENT : CHANGES IN PRACTICE AND POWER)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
20/08/2023 - 21/08/2023
2023 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (THE RISE AND FALL OF STRATEGIC PLANNING)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
15/08/2023 - 16/08/2023
2023 KURSUS PEMANTAPAN JURUAUDIT & KETUA JURUAUDIT DALAMAN ISO 9001:2015
UTHM / BILIK LESTARI 1, ARAS 3, PTTA
20/07/2023
2023 JERAYAWARA PENYELARASAN KANDUNGAN DIGITAL FAKULTI
UTHM / Bilik Jamuan, Aras 5, PTTA
15/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 CERAMAH TEKNIK DAN STRATEGI PENULISAN BERINDEKS WOS PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / AUDITORIUM GALERI ILMU, PPUK
01/06/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN WILAYAH
UTHM / Bilik Latihan Seri Teratai, Pejabat Pendaftar, UTHM
10/05/2023
2023 SEMINAR EMPOWERING EDUCATION: EDUCATORS AND GENERATIVE AI IN STUDENT ASSESSMENT
UTHM / Bilik Jamuan, Aras 5, PTTA
10/05/2023
2023 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2023
UTHM / ZOOM MEETING
03/04/2023
2023 LATIHAN PERTOLONGAN CEMAS DAN CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR) ANJURAN PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / Auditorium Galeri Ilmu UTHM
23/02/2023
2023 SIRI 1 : ENGAGE TO FACILITATE (E2F) : SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI TAHUN 2023 KEPADA PENGURUSAN FAKULTI
UTHM / AUDITORIUM AL JAZARI, ARAS 3, PTTA
20/02/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN KURSUS MOOC BAGI MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PPUK UTHM
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
15/02/2023
2023 BENGKEL PEMETAAN DAN PENERAPAN ELEMEN PARADIGMA TAUHID MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1 PTTA UTHM
01/02/2023
2023 BENGKEL DAN MESYUARAT TINDAKAN PASCA PENJAJARAN KONSTRUKTIF DAN PEMURNIAN SILIBUS MATAPELAJARAN UMUM (MPU) PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1 PTTA UTHM
31/01/2023
2023 OPENLEARNING ONBOARDING COURSE
UTHM / ZOOM MEETING
11/01/2023
2022 BENGKEL PEMURNIAN DAN PENJAJARAN KONSTRUKTIF MATA PELAJARAN UMUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK UTHM
LAIN-LAIN / TUN FATIMAH RIVERSIDE HOTEL MELAKA
15/12/2022 - 17/12/2022
2022 PROGRAM WACANA PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN SEMESTER I SESI 2022/2023 PPUK UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM DAN LIVE FB
14/12/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN MATLAMAT MAMPAN (MYSDG WORKSHOP)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, PEJABAT PENDAFTAR, UTHM
07/12/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN DOKUMEN OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / GALERI ILMU, UTHM
04/11/2022
2022 BENGKEL OBE SEMAKAN MATA PELAJARAN UMUM (MPU) , PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
10/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
05/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
04/10/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN DOKUMEN OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
UTHM / KAFE PPUK
28/09/2022 - 29/09/2022
2022 BENGKEL GARIS PANDUAN PEMBELAJARAN BERTERUSAN DAN APEL
UTHM / KSL RESORT HOTEL JOHOR BAHRU
22/09/2022 - 24/09/2022
2022 HOW TO MANAGE THE RESEARCH GRANT
UTHM / TUNKU TUN AMINAH LIBRARY, UTHM
07/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (ETIKA & INTEGRITI)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
23/08/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN AKREDITASI PENUH MQA02 PROGRAM DOKTOR FALSAFAH (PLK) DAN SARJANA FALSAFAH (KLK) BAGI KOD NEC0300 SAINS SOSIAL
UTHM / BILIK LESTARI 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
17/08/2022 - 18/08/2022
2022 KURSUS JURUAUDIT AKADEMIK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
01/08/2022
2022 KURSUS PEMANTAPAN KETUA JURUAUDIT ISO 9001:2015
UTHM / MICROSOFT TEAM
13/07/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (PPUK)
UTHM / Aplikasi Google Meet
14/06/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 KURSUS OPEN JOURNAL SYSTEM SIRI 1/2022
UTHM / ONLINE
16/03/2022
2021 TRAINING OF TRAINERS : PENTAKSIRAN PELAJAR UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2
20/12/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN MOOC SIRI 4/2021 (KUMP B)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
07/12/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 BERSIARAN ALA PRO DENGAN STREAMYARD
UTHM / -
14/10/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 WEBINAR PENGURUSAN JURNAL
UTHM / GOOGLE MEET
11/08/2021
2021 KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 3
UTHM / PPUK ( SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEEET )
05/08/2021
2021 TAKLIMAT BAGI JURUAUDIT BERKAITAN AUDIT DALAMAN KUALITI ISO 9001:2015 UTHM 2021
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / GOOGLE MEET
05/08/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 KURSUS PENULISAN NCR EFEKTIF MS ISO 9001:2015
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / GOOGLE MEET
31/05/2021
2021 'DUE DILIGENCE' KEPENTINGANNYA DALAM MENJAUHI RASUAH
UTHM / ZOOM
27/05/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 4 : PERISTIWA PENTING DI BULAN RAMADHAN
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 3 : RAMADHAN DAN AL-QURAN
UTHM / ZOOM MEETING
15/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 KURSUS OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) BAGI JURNAL & PROSIDING BIL 1/2021
UTHM / MAKMAL KOMPUTER BLOK L, ARAS BAWAH, PTTA
11/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 BENGKEL PEMBENTANGAN CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN TADBIR URUS PKPD, SIMPANG RENGGAM
UTHM / Online- Google Meet
17/02/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2021 KURSUS E-TIMETABLE PLUS PORTAL (WEB EDITING)
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / Google Meet
17/01/2021 - 20/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP529 Digitalisasi Pengembaraan Ibn Fadlan Ke Volga Bulgaria 922 Masehi Hak Cipta (Copyright) LY2020002692 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
20EREKA15 DIGITALISASI PENGEMBARAAN IBN FADLAN KE VOLGA BULGARIA 922 MASEHI EREKA 2020 Perak dan Setara
19PICTL01 Digitalisasi Pengembara IBN Fadlan ke Volga Bulgaria 992 M PICTL 2019 Perak dan Setara
15MTE11 Pemindahan Amalan Terbaik Bagi Sistem Pengurusan Tanah Perkuburan Islam (SPTPI) Malaysia Technology Expo 2015 Gangsa dan Setara

TAHUN ENDOWMEN PERANAN NILAI
2024SUMBANGAN DANA INKIND KEPADA PELAJAR SARJANA MUDA KELAHIRAN JOHORKETUA44,100.00

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 BEST PRESENTER ? KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELAYU DI MEDIA AKHBAR SINAR HARIAN 2018-2020, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT AND MUAMALAH 2022
BEST PRESENTER
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT AND MUAMALAH 2022, KUISANTARABANGSA
2022 BEST PRESENTER ? A QUALITATIVE ANALYSIS OF STINGLESS BEE HONEY ENTREPRENEURS KNOWLEDGE ON THE BEST PRACTICES FOR PROCESSING HONEY PRODUCTS IN MALAYSIA,
BEST PRESENTER
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT AND MUAMALAH 2022, KUISANTARABANGSA
2019 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH PENGLIBATAN PELAJAR PALING AKTIF MOOC UTHM
SPECIAL AWARD
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIAUNIVERSITI
2014 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2013 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2008 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI