PROF. MADYA Dr. HARYATI BINTI SHAFII
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Pengurusan Pembinaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
PROF. MADYA Dr. HARYATI BINTI SHAFII

DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2006)
SARJANA PENGURUSAN , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2000)
SARJANA MUDA GEOGRAFI , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (1999)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND OTHER ASPECTS
Field (KPT) : Environmental Management
Field of Specialization (KPT) : Environmental Management

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Centre of Sustainable Infrastructure and Environmental Management (CSIEM)
01/07/2020 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Centre of Sustainable Infrastructure and Environmental Management (CSIEM)
26/12/2016 - 25/12/2018 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Human Habitat Management
01/10/2014 - 30/09/2016 Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
01/06/2014 - 31/05/2015 Felo Kolej Kediaman
Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar, Kolej Kediaman Perwira
15/05/2012 - 14/05/2013 Felo
Pejabat Desa Siswa, Kolej Kediaman Perwira
15/05/2010 - 14/05/2012 Felo
Pejabat Desa Siswa, Kolej Kediaman Perwira
01/06/2010 - 31/05/2011 Ketua Makmal
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan Dan Pembinaan
01/06/2008 - 31/05/2010 Ketua Makmal
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
15/05/2008 - 14/05/2010 Felo
Pejabat PNC (Hubungan Industri Dan Masyarakat), Pejabat Hubungan Universiti Dan Masyarakat

DS54 Profesor Madya

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2005 - 31/12/2005 Pengurusan Alam Sekitar
Ahli Kebangsaan
01/01/2008 - 31/12/2008 Enviromental Malaysia Society (EMS)
Ahli Kebangsaan
01/01/2009 - 31/12/2009 Persatuan Sains Sosial Malaysia
Ahli Kebangsaan
01/01/2003 - 31/12/2003 Enviromental Malaysia Society (EMS)
Persatuan Sains Sosial Malaysia
Ahli Antarabangsa
01/01/2008 - 31/12/2008 Persatuan Sains Sosial Malaysia
EMS
Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Assessor / Reviewer for PENILAI MODUL & AMALAN PROFESIONAL ZPP 10804 BAGI PESERTA KURSUS PEMANTAPAN PENGAJARAN & PEMBRLAJARAN 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 Construction Safety & Health Management [BPD35003], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Environmental Management [BPD33002], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Master Project [MPC11006], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [MPC11903], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Construction Safety & Health Management [BPD35003], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Environmental Management [BPD33002], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Final Year Project Ii [BPA42004], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Occupational Safety And Health Management [BPC32503], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Construction Safety & Health Management [BPD35003], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Environmental Management [BPD33002], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Final Year Project I [BPA31902], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [MPC11903], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Construction Safety & Health Management [BPD35003], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Construction Safety And Health Management [BPD33702], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Environmental Management [BPD33002], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Principles Of Management [BPA10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [MPC11903], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Environmental Management [BPD33002], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [BPA42108], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [BPA42108], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Leadership And Supervision [BPA31102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Leadership And Supervision [BPB34502], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Master Project [MPC11006], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Project Case Study [MPC12204], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [MPC11903], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Construction Organisational [MPC11803], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Construction Safety And Health Management [BPD33702], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Environmental Economics [BWJ31003], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Environmental Management [BPD33002], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Final Year Project I [BPA31902], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Final Year Project Ii [BPA42004], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Final Year Project Ii [BPA42004], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Research Methodology [MPC11903], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Tourism Economics [BWJ31303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Construction Safety And Health Management [BPD33702], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Environmental Management [BPD33002], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Occupational Safety And Health Management [BPC32503], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Construction Safety And Health Management [BPD33702], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Environmental Management [BPD33002], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Research Methodology [MPC11903], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Construction Safety And Health Management [BPD33702], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Environmental Management [BPD33002], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Environmental Technology [BPF42003], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Risk Management [BPD33802], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Construction Safety, Health & Environment Management [MPC10703], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Environmental Management [BPD33002], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Environmental Management [BPD3302], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Environmental Technology [BPF42003], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Research Methodology [MPC11903], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Research Methodology [MPC11903], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Risk Management [BPD33802], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Environmental Management [BPD33002], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Environmental Management [BPD3302], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Environmental Technology [BPF42003], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Environmental Technology [BPF4203], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Research Methodology [MPC11903], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Risk Management [BPD33802], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Risk Management [BPF30703], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Risk Management [BPF3073], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Building Health & Comfort Technology [BPF4093], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Final Year Project Ii [BPD4204], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Building Health & Comfort Technology [BPF4093], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Construction Financial Management [BPD2232], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Construction Safety Management [BPD3242], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Final Year Project I [BPD3142], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Final Year Project Ii [BPD4204], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Final Year Project Ii [BPD4204], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Construction Financial Management [BPD2232], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Construction Safety Management [BPD3242], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Final Year Project I [BPD3142], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Final Year Project Ii [BPD4204], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Construction Safety Management [BPD3242], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Final Year Project Ii [BPD4204], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q094 Pengesanan dan Pembangunan Corak Taburan Pokok Gelam sebagai Sumber Primer Baru Minyak Gelam Ketua 30/04/2024
Q021 Sustainability of Bumiputera Entreprenuer in Construction Industry Ahli 31/10/2023
M108 Developing A Sustainable Index Evaluation System (SieS) for Green Building Index Assessment in Malaysia Ahli 31/08/2023
H946 A New Model of Digital Security Offering (DSO) in Blockchain technology for Improving Land Registration System in Malaysia Ahli 30/06/2023
H948 Sustainability Highway Infrastructure Project Evaluation: Novelty Long- Term Investment Decision Support System Ahli 30/06/2023
H782 CHALLENGES IN THE ESTABLISHMENT OF A SINGLE AUTHORITY FOR THE APPLICATION FOR THE AFFORDABLE HOUSING PROVISION IN MALAYSIA Ahli 14/05/2023
B103 A Cloud Based Artificial Intelligent system in monitoring construction project planning approval Ahli 28/02/2023
X218 Knowledge Transfer on the Application of Waste to Energy Technologies Ahli 30/06/2022
H996 Kajian Potensi Pembangunan Eko-Pelayaran Sungai (Eco River Cruise) dan Eco-Pasar Terapung (Eco Floating Market) bagi Pembangunan Sosioekonomi Lestari di Parit Sulong Ahli 31/03/2022
M048 INDEKS KEPUASAN BEKERJA AKADEMIA BERDASARKAN ELEMEN PENGUKURAN PRESTASI BAGI KEBEBASAN INTELEKTUAL Ahli 31/03/2022
H246 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPAH) BAGI SKALA KECIL UNTUK KEGUNAAN LUARAN DI UNIVERSITI TEMPATAN Ahli 31/12/2020
X093 Autism mapping project in the ASEAN Rigion- Monitoring and project evaluation : Final Evaluation Ahli 31/12/2020
H253 KESELESAAN PERUMAHAN SEBAGAI KRITERIA PENILAIAN KUALITI HIDUP MASYARAKAT BANDAR Ketua 30/06/2020
1602 Developing Guidelines for Sustainable Waterfront Development in Malaysia. Ahli 31/07/2018
U015 Analisis Keselesaan Termal Di Bangunan Fakulti Universiti Tu Hussein Onn Malaysia (UTHM), Johor Ketua 31/07/2016
1270 Membangunakn Indeks Dan Penunjuk Kualiti Hidup Masyarakat Di Bandar-Bandar Kecil Di Malaysia: Kajian Kes Di Negeri Johor Ketua 29/02/2016
1316 Kajian Pencapaian Pelaksanaan Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Dalam Konteks Pengurusan Sisa Pepejal Lestari: Perspektif Pihak Berkepentingan Di Sekitar Kuala Lumpur, Georgetown Dan Johor Bharu Ahli 29/02/2016
R008 Kajian Terhadap Garis panduan dan Kriteria Reka Bentuk Persekitaran Kolej Kediaman Lestari (KKL) di Malaysia Ketua 15/12/2015
C029 Kajian Terhadap Profil Dan Faktor Penglibatan Alumni (Graduan) Universiti Dalam Keusahawanan Ketua 30/06/2015
C033 TNJER - Kajian Transformasi Kelestarian Sosio Ekonomi Komuniti Orang Asli Jakun Di Perkampungan Peta Akibat Daripada Pembangunan Taman Negara Johor Endau- Rompin Ahli 14/10/2014
1041 Kajian Terhadap Keselesaan Terma Dan Hubungannya Dengan Penjimatan Tenaga elektrik Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia(UTHM), Johor Ketua 30/09/2013
A024 Waterfront Development In Malaysia: Principles For Sustainable Waterfront Development Ahli 30/06/2013
C005 Transformasi Pekan Parit Raja : Tekanan Pembangunan & Keperluan Ke Arah Mencari Kesehjahteraan Hidup Masyarakat & Kelestarian Alam Sekitar Ketua 28/02/2013
C002 Kajian "Graduate Employability (GE) Graduan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Ahli 31/12/2010
C004 Kajian Berkaitan Kaedah Penerimaan Ahli Sains Sebagai Ahli Badan Professional Ahli 30/09/2010
0610 Kajian Pengurusan Banjiir Secara Bersepadu di Lembangan Saliran Kelantan dan Lembangan Saliran Batu Pahat, Johor Ketua 30/06/2010
0519 Persepsi masyarakat terhadap penggunaan mod pengangkutan di bandar : Impak terhadap alam sekitar dan kualiti hidup masyarakat bandar. Ketua 30/09/2009

Book
HARYATI SHAFII, AZLINA MD YASSIN, SHARIFAH MERYAM SHAREH MUSA
(2018) Konflik Alam Sekitar Dan Pembangunan, UTHM , 1, ISBN:9789672216506
HARYATI SHAFII
(2017) Transformasi Pekan Parit Raja Untuk Kesejahteraan Hidup Masyarakat, UTHM , 1, ISBN:978-967-2110-05-7
HAMIDI ISMAIL and HARYATI SHAFII
(2016) Habitat Manusia Dan Pengurusannya, DEWAN BAHASA & PUSTAKA , 3, ISBN:978-983-49-0221-6
HARYATI SHAFII
(2015) Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Manusia Dan Persekitarannya : Isu Dan Cabaran, UTHM , 1, ISBN:9789670764344
Haryati Binti Shafii
(2012) Kejiranan Dan Kualiti Hidup Masyarakat Di Bandar, UTHM , 1, ISBN:9789670468228
Haryati Binti Shafii
(2011) 50 Alumni Uthm Kejayaan Didikan Plsp-Ittho , UTHM , 35, ISBN:9789675457326
Haryati Binti Shafii
(2011) Isu-Isu Kualiti Hidup Masyarakat Di Bandar, UTHM , 1, ISBN:9789675457661
HARYATI SHAFII
(2011) Persekitaran Dan Kesihatan Masyarakat, UUM , 99, ISBN:9789675311789
Haryati Binti Shafii
(2010) Tempat Tinggal Dan Kualiti Hidup Masyarakat Di Bandar, UTHM , ISBN:9789675457203
Haryati Binti Shafii
(2007) Persepsi Penduduk Terhadap Tempat Tinggal Dan Kualiti Hidup Masyarakat Di Bandar, Universiti Kebangsaan Malaysia , ISBN:9789832975939
Book Chapters
HARYATI SHAFII, AZLINA MD YASSIN
(2022) Asas Pertimbangan Dalam Penyediaan Garis Panduan Untuk Pembinaan Kolej Kediaman Lestari, Kelestarian Kampus Strategi Dan Amalan, UTHM , 121, ISBN:9789672817376
HARYATI SAHFII & AZLINA MAT YASSIN
(2022) Industri Pembinaan Dan Peranan Komuniti Ke Arah Kelestarian Persekitaran, Komuniti Dan Isu Kelestarian Persekitaran, UTHM , 255, ISBN:9789672817482
HARYATI SHAFII, AZLINA MD YASSIN
(2021) Asas Pertimbangan Dalam Penyediaan Garis Panduan Untuk Pembinaan Kolej Kediaman Lestari , Kelestarian Kamus: Strategi Dan Amalan, UTHM , 121, ISBN:9789672817376
ROSHARTINI OMAR, NIK KASLIMA MAT ZAIN, HARYATI SHAFII, GOH KAI CHEN
(2021) Cabaran Pemindahan Teknologi Di Kalangan Kontraktor G7 Dalam Projek Landasan , Penyelenggaraan & Baikpulih - Alam Bina Siri 2, UTHM , 68, ISBN:9789672975465
Haryati Shafii, Azlina Md Yassin, Haidaliza Masram, Seow Ta We
(2021) Impak Penularan Wabak Corona Virus (Covid -19) Ke Atas Kesihatan, Keselamatan Dan Persekitaran Masyarakat , Penyelenggaraan & Baikpulih - Alam Bina Siri 2 , UTHM , 91, ISBN:9789672975465
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Haryati Shafii, Seow Ta Wee
(2021) Pengetahuan Dah Tingkah Laku Murid Terhadap Alam Sekitar Di Peringkat Sekolah Rendah, Kesedaran Pendidikan Alam Sekitar Di Malaysia, Penerbit Universiti Putra Malaysia , 102, ISBN:9789672989509
HARYATI SHAFII
(2020) Banjir Sebagai Bencana Alam: Kesan Dan Pengurusannya Ke Atas Kesejahteraan Hidup Masyarakat, Dilema Pengurusan Persekitaran Pembinaan, UTHM , 133, ISBN:9789672389736
Azlina Md. Yassin, Haidaliza Masram, Haryati Shafii, Muhammad Khairul Syafiq Hamidun
(2019) Determining The Impact Of Commercial Building Redevelopment From Real Estate Practitioners' Perception, Urban Dynamics (Second Series), UTHM , 45, ISBN:9789672389279
Mohd Reduan Buyung, Haryati Shafii & Azlina Mat Yasin
(2019) Developing Sustainable Residential College And Public University In Malaysia Towards A Quality Of Life, Environmental Management & Sustainable Management, UTHM , 39, ISBN:9789672216766
HARYATI SHAFII, SHARIFAH MERYAM SHAREH MUSA, AZLINA MD YASSIN
(2018) Banjir Sebagai Bencana Alam: Kesan Dan Pengurusannya Kepada Habitat Manusia , Konflik Alam Sekitar Dan Pembangunan, UTHM , 137, ISBN:9789672216506
Azlina Md. Yassin, Haryati Shafii, Sharifah Meryam Shareh Musa & Khairul Syafiq Hamidon
(2018) Implikasi Pembangunan Semula Bangunan Komersial Dari Perspective Penilai Dan Ejen Harta Tanah: Kemayan City, Johor Bahru, Konflik Alam Sekitar & Pembangunan, UTHM , 92, ISBN:9789672216506
Haryati Shafii, Nur Alyana Basiran, Sharifah Meryam Shareh Musa, Azlina Md Yassin
(2018) Perubahan Guna Tanah Di Kawasan Luar Bandar Dan Kesannya: Kajian Kes Pekan Parit Raja, Johor , Konflik Alam Sekitar Dan Pembangunan, UTHM , 47, ISBN:9789672216506
Azlina Md. Yassin, Haryati Shafii, Sharifah Meryam Shareh musa, Khairul shafiq
(2017) Implikasi Pembangunan Semula Bangunan Komersial Dari Perspektif Penilai Dan Ejen Harta Tanah : Kemayan City, Johor Bahru, Dilema Dan Cabaran Habitat Manusia, Dewan Bahasa Dan Pustaka , -, ISBN:-
Sharifah Meryam Binti Shareh Musa
(2017) Kajian Penggunaan Kolam Tadahan (Detention Pond) Di Kawasan Taman Perumahan, Impak Pembinaan Terhadap Persekitaran, DBP , -, ISBN:-
Sharifah Meryam Binti Shareh Musa, Azlina Md Yasin, Haryati Shafii & Norsyazwani Mohd Khadri
(2017) Msma: Altenatif Kepada Pengawalan Dan Pengurusan Masalah Banjir, Dilema Dan Cabaran Habitat Manusia, DBP , -, ISBN:-
Hamidi Ismail, Haryati Shafii
(2016) Pembangunan Bandar Dan Kemerosotan Habitat Manusia, Habitat Manusia Dan Pengurusannya, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA , 3, ISBN:978-983-49-0221-6
HARYATI SHAFII
(2015) Konsep Dan Aplikasi Interkasi Masyarakat Dengan Alam Sekitar, Kualiti Hidup Masyarakat Dan Hubungannya Dengan Persekitaran Tempat Tinggal, UTHM , 99, ISBN:9789670764245
HARYATI SHAFII
(2015) Pemanasan Global Dan Perubahan Cuaca: Kesannya Ke Atas Persekitaran, Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Manusia Dan Persekitarannya:Isu Dan Cabaran, UTHM , 12, ISBN:978960764344
Haryati Shafii
(2014) Kerangka Teori Keselesaan Termal, Cabaran Perubahan Iklim Terhadap Manusiadi Malaysia, UPSI , 12, ISBN:9789670480527
HARYATI SHAFII
(2014) Kesanggupan Pemilik Rumah Untuk Mendapatkan Perlindungan Daripada Bencana Banjir, Ekosistem Lembangan Saliran Di Malaysia-Bencana Dan Pengurusannya, UUM , 63, ISBN:9789676474588
Haryati Shafii
(2014) Transformasi Pembangunan Dan Fungsi Pekan Kecil Ke Arah Petempatan Bandar, Isu-Isu Petempatan Bandar Di Malaysia, UTHM , 1, ISBN:978967048877
Haryati Binti Shafii
(2012) Mod Pengangkutan Di Bandar: Isu Dan Ke Arah Penyelesaian, Etika Dalam Tadbir Urus Pembangunan , UNIVERSITI UTARA MALAYSIA , 247, ISBN:9789675311833
Haryati Binti Shafii & Sharifah Meryam Binti Shareh Musa
(2012) Pengangkutan Di Bandar Impak Terhadap Alam Sekitar Dan Kualiti Hidup Masyarakat Bandar: Satu Perspektif Umum, Isu-Isu Alam Sekitar Dan Kelestarian, UTHM , 9, ISBN:978-967-5457-98-2
Sharifah Meryam Shareh Musa & Haryati Shafii
(2012) Pengurusan Sistem Saliran Dalam Menagani Masalah Banjir Di Batu Pahat, Johor, Isu-Isu Alam Sekitar Dan Kelestarian, UTHM , 125, ISBN:978-967-5457-98-2
haryati shafii
(2011) Analisis Pencemaran Udara (Pm 10) Di Sekitar Laluan Tapak Pembinaan Uthm:Kesan Ke Atas Penduduk Dan Persekitaran, Persekitaran Dan Kesihatan Masyarakat, Universiti Utara Malaysia , 147, ISBN:9789675311789
Haryati Binti Shafii
(2011) Analisis Pencemaran Udara (Pm 10) Di Sekitartapak Laluan Pembinaan Uthm: Ke San Ke Atas Persekitaran Dan Kualiti Hidup, Isu-Isu Kualiti Hidup Masyarakat Di Bandar, UTHM , 13, ISBN:9789675457661
Haryati Binti Shafii
(2011) Empat Faktor Lahirnya Anak Derhaka, Jangan Biarkan Ibu Menangis, MMP Communications , 71, ISBN:9789833274031
Haryati Binti Shafii
(2011) Keselesaan Di Jalan Raya Mempengaruhi Kualiti Masyarakat Di Bandar, Isu-Isu Kualiti Hdup Masyarakat Di Bandar, UTHM , 67, ISBN:9789675457661
Haryati Binti Shafii
(2011) Keselesaan Penduduk Ke Tempat Bekerja Mempengaruhi Kualiti Masyarakat Di Bandar, Isu-Isu Kualiti Hidup Masyarakat Di Bandar, UTHM , 1, ISBN:9789675457661
Haryati Binti Shafii
(2011) Pembangunan Modal Insan Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat, Isu-Isu Kualiti Hidup Masyarakat Di Bandar, UTHM , 111, ISBN:9789675457661
Haryati Binti Shafii
(2011) Pendidikan Alam Sekitar Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat Di Malaysia: Isu Dan Cabaran, Isu-Isu Kualiti Hidup Masyarakat Di Bandar, UTHM , 89, ISBN:9789675457661
Haryati Binti Shafii
(2011) Pengangkutan Di Bandar Impak Terhadap Alam Sekitar Dan Kualiti Hidup Masyarakatdi Bandar: Satu Perspektif Umum, Isu-Isu Kualiti Hidup Masyarakat Di Bandar, UTHM , 45, ISBN:9789675457661
meryam
(2011) Potensi Kitar Semula Sisa Bahan Binaan Di Tapak Bina, Persekitaran Dan Kesihatan Masyarakat, Penerbit UUM , 1, ISBN:9789675311789
Haryati Binti Shafii
(2010) Kelestarian Unsur Alam Dalam Seni Budaya Melayu: Pantun Sebagai Bayangan Falsafah Alam, Cabaran Semasa Pengajian Melayu, UNIVERSITI MALAYA , ISBN:9789834366872
General Publications
HARYATI SHAFII
(2021) Cabaran Malaysia Dalam Mendepani Bencana Alam, KOSMO , ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2021) Hutan Batu Sudah Tepu, HARIAN METRO , 14, ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2021) Kontraktor Kena Celik Akta Elak Nahas Tapak Pembinaan, BERITA HARIAN- BH, New Straits Times Press (M) Bhd. A part of Media Prima Group , 10, ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2021) Pembangunan Pesat Penyebab Banjir Kilat Di Kawasan Bandar, UTHM , ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2021) Pengurusan Alam Sekitar Penting Elak Banjir Makin Teruk, BERITA HARIAN- BH, New Straits Times Press (M) Bhd. A part of Media Prima Group , 10, ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2021) Usah Pandang Ringan Bencana Alam, KOSMO , 10, ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2020) Hubungan Antara Kesihatan, Keselamatan Kian Terancam, NEW STRAIT TIME PRESS , ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2020) Kemerosotan Kualiti Alam Sekitar Jejaskan Keselamatan Dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Bandar, UTHM , ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2020) Pembangunan Dan Alam Sekitar, BERNAMA-RADIO.KELAS PERTAMA , ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2020) Perlu Ada Pelan Induk Elak Pembangunan Terpesong, PRESSREADER , ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2020) Perumahan Selesa Dan Kualiti Hidup Masyarakat, BERITA HARIAN , ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2020) Perumahan Selesa Dan Kualiti Hidup Masyarakat Bandar, UTHM , ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2020) Rancang Bandar Penuhi Kualiti Hidup Penduduk, Alam Sekitar, BERITA HARIAN , 10, ISBN:-
Haryati Shafii
(2019) Bencana Alam Sekitar: Kualiti Hidup Masyarakat Terjejas, DBP , 52, ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2019) Kreativiti Menjana Income: Bantu Pelajar Tangani Isu Kos Sara Hidup Di Universiti, UTHM , ISBN:-
Haryati Binti Shafii
(2019) Kualiti Hidup Rakyat Terjejas, ASR , 43, ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2019) Suhu Melampau Jejas Kesihatan, BERITA HARIAN SDN BHD , ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2018) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2018 , UTHM , -, ISBN:-
Haryati Binti Shafii
(2012) Masyarakat Penyayang: Peluang Berbakti Ibu Bapa Terbuang, MILENIA MUSLIM
Haryati Binti Shafii
(2012) Nilai Sebenar Kualiti Hidup Rakyat, Dewan Masyarakat
Haryati Binti Shafii
(2010) Empat Faktor Anak Derhaka, MILENIA MUSLIM
Haryati Binti Shafii
(2010) Tempat Tinggal Dan Cabarannya Dalam Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat Bandar Di Malaysia, Habitat Magazine- Second Edition
Journal
HARYATI SHAFII, NUR AFIFAH MOHD RADZI, AZLINA MD YASSIN & HAIDALIZA MASRAM
(2022) Implementing Covid-19 Standard Operation Procedure (Sop) In Malaysia Construction Industry: Challenges And Strategies, INTERNATIONAL JOURNAL OF PROPERTY SCIENCES, UM , 8, 37, ISSN:22298568
SYUKRIE MOHD NASIR, HARYATI SHAFII, AZLINA MD YASSIN
(2021) A Proposed Model Of Houshold Waste Separation Behavior: Pilot Test And Instrument Validation, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 6, 32, ISSN:26829142
HARYATI SHAFII
(2021) Construction Safety And Performance In Malaysian Construction Industry: A Review , JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT BUSINESS (JTMB), UTHM , 12, 79, ISSN:22897224
SYUKRIE MOHD NASIR, HARYATI SHAFII, AZLINA MD YASSIN
(2021) Establishing Of Conceptual Model Of Separation Of Waste At The Source (Sas), INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY , UTHM , 12, 343, ISSN:21803242
Mohd Hairy Ibrahim, Nor Kalsum Mohd Isa, Mohd Hashiq Hashim, Kamarul Ismail, Khairi Ariffin1, Haryati Shafii, Mohd Ihsan Muhamad Ismail1, Sharif Shofirun Sharif Ali, Aditya Saputra, Mohd Hishamudin Che Omar
(2021) Investigation Of Particulate Matter (Pm10) Pollution In Ipoh City, Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING , UTHM , 11, 232, ISSN:2229838X
Mohammad Syabilee Nikman Lee, Sulzakimin Mohamed, Roshartini Omar, Norliana Sarpin, Haryati Shafii, Adejoh Ahmodu Adaji, Muhamad Azahar Abas
(2021) The Investigation Of Energy Risk In Pre-Construction Stage: A Qualitative Approach, INTERNATIONAL JOURNAL OF REAL ESTATE STUDIES, UTM , 11, 39, ISSN:22317643
Azlina Md. Yassin, Haidaliza Masram, Mohd. Yamani Yahya, Haryati Shafii, Siow Baai Her
(2020) A Potential Demand For Student Apartment In Parit Raja, JOURNAL OF TROPICAL FACILITIES MANAGEMENT, RIS SCENTIFIC ACADEMY , 10, 1, ISSN:27106004
Azlina Md. Yassin, Haidaliza Masram, Haryati Shafii, Mohd. Yamani Yahya, Sharifah Meryam Shareh Musa
(2020) The Impact Of Swiftlet Farming House On Local Communitie, JOURNAL OF TOURISM, HOSPITALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT, GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE , 3, 1, ISSN:0128178X
Haryati Shafii, Leong Pui Yi, Azlina Md Yassin
(2020) The Importance Of Feng Shuiinfluence On The Housing Selection Among The Chinese In Generation Y: A Study On The Developers¿ Perceptions, JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS, UTHM , 12, 23, ISSN:22897224
HARYATI SHAFII, AZLINA MD YASSIN, SEOW TA WEE & SHARIFAH MERYAM SHAREH MUSA
(2020) To Develop The Criteria For Housing Quality Assessment Indicator Urban Community, JOURNAL OF TOURISM, HOSPITALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT (JTHEM) , GLOBAL ACADEMIC EXCELLENT , 9, 1, ISSN:0128178X
Azlina Md. Yassin, Haidaliza Masram, Haryati Shafii, Sharifah Meryam Shareh Musa
(2019) Consumer Perception Towards Real Estate Online Marketing, INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN TRENDS IN BUSINESS RESEARCH (IJMTBR) , Academic Inspired Network , 3, 85, ISSN:26008742
Azlina Md. Yassin, Haryati Shafii, Sharifah Meryam Shareh Musa, Bayan Indera Rubaiah
(2019) Investment Performance For Riverside Property Development: The Shore Malacca, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DEVELOPMENT (IJEBD), Narotama University, Surabaya , 3, 227, ISSN:25974750
Sharifah Meryam Shareh Musa, Azlina Md Yassin, Rozlin Zainal, Haryati Shafii & Yeo Pei Yin
(2019) Perbandingan Penghasilan Sisa Pepejal Binaan Antara Sistem Bangunan Berindustri (Ibs) Dengan Sistem Konvensional, JOURNAL OF INFORMATION SYSTEM AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE , 9, 72, ISSN:01281666
HARYATI SHAFII, NURSYIKIN MISKAM, AZLINA MD YASSIN, SEOW TA WEE & SHARIFAH MERYAM SHAREH MUSA
(2019) Study On Air Quality At Several Rural Areas Selected In Johor, JOURNAL OF TOURISM, HOSPITALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT, GLOBAL ACADEMIC EXCELLENT , 12, 11, ISSN:0128178X
Haryati Shafii, Ebrahim Awadh Bin Shahna, Sharifah Meryam & Azlina Md Yassin
(2019) Study On Promote Occupational Safety And Health Practices In Construction Projects, JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, UTHM , 12, 1, ISSN:22897224
Mohd Reduan Buyung, Haryati Shafii, Nurul Rezuana Buyung
(2018) Construction Of A Concept Of Sustainable Residential College In Malaysian Public Universities, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, Published by Human Resource Management Academic Research Society (www.hrmars.com) , 4, 509, ISSN:22226990
Mohd Reduan Buyung, Haryati Shafii
(2018) Construction Of A Sustainable Residential College: The Comfort Of The Residents On The Convenience Of Residential College Rooms In Public Universities, JOURNAL OF TOURISM, HOSPITALITY AND ENVIRONMENT , Global Academic Excellence , 1, 83, ISSN:0128178X
Mohd Reduan Buyung, Haryati Shafii, Noor Ain Yusoff, Nurul Rezuana Buyun
(2018) Develop The Concept Of Sustainable Residential College: Study On Room Space, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Cooperation , 11, 80, ISSN:2227524X
Noor Ain Yusoff , Haryati Shafii, Roshartini Omar
(2018) Flood Risk On Hospital Utility And Mitigation Measures, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, UTM , 7, xx, ISSN:2227524X
Noor Ain Yusoff, Haryati Shafii, Roshartini Omar
(2018) Flood Risk On Hospital Utility And Mitigation Measures , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Sciences Publishing Publication , 7, 258, ISSN:2227524X
Noor Ain Yusoff, Haryati Shafii , Roshartini Omar , Mohd Reduan Buyung
(2018) Kaedah Pencegahan Untuk Mengurangkan Kesan Banjir Di Hospital Kerajaanprevention Methods To Reduce Flood Effects In Government Hospitals , JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES , Penerbit Akademia Baru , 1, 9, ISSN:24621951
Sharifah Meryam Shareh Musa, Nurhafezawani Senapi, Haryati Shafii, Azlina Md Yassin, Rozlin Zainal
(2018) Kepentingan Penyediaan Elemen Landskap Di Kawasan Rekreasi Tasik Darulaman, Jitra, Kedah , JURNUL GEOGRAFI, PENERBIT UPSI , 10, 67, ISSN:22894470
Sharifah Meryam Shareh Musa, Nurul Atiqah Nabilah Selamat, Azlina Md Yasin, Haryati Shafii
(2018) Pengurusan Sistem Penuaian Air Hujan Di Zoo Negara, Selangor, ASIAN JOURNAL OF ENVIRONMENT, HISTORY AND HERITAGE, PENERBIT UKM , 6, 67, ISSN:25904213
Noor Ain Yusoff, Haryati Shafii, Roshartini Omar, Mohd Reduan Buyung
(2018) Prevention Methods To Reduce Flood Effects In Government Hospitals, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES, Akademia Baru , 11, 9, ISSN:24621951
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Hashima Hamid, Haryati Shafii, Seow Ta Wee, Jamilah Ahmad
(2018) Pupils Perception Towards The Implementation Of Environmental Education Across Curriculum In Malaysia Primary School, JOURNAL OF PHYSICS, UTHM , 7, 142, ISSN:17426588
Haryati Shafii, Nurasyikin Miskam, Azlina Md Yassin, Sharifah Meryam Shareh Musa
(2018) Status Kualiti Air Sungai Di Beberapa Kawasan Luar Bandar Di Negeri Johor Dan Kesannnya Kepada Kehidupan, ASIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL, HISTORY AND HERITAGE , PENERBIT UKM , 6, 29, ISSN:25904310
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Haryati Shafii, Seow Tawee
(2018) Sumbangan Pemboleh Ubah Peramal Terhadap Pengetahuan, Persepsi, Sikap Dan Tingkah Laku Murid Tahun 6 Terhadap Alam Sekitar, JOURNAL GEOGRAFI, UPSI , 10, 116, ISSN:22894470
Mohd Reduan Buyung, Haryati Shafii, Noor Ain Yusoff, Nurul Rewahidayu Buyung
(2018) The Concept Of Sustainable Residential College: A Study On The Provision Of Facilities In The Public University Residential Colleges In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL ACADEMIC REASEARCH BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HRmars Exploring Intelectual Capital , 4, 1168, ISSN:22226990
Haryati Shafii, Nurasyikin Miskam, Azlina Md. Yassin, Sharifah Meryam Shareh Musa
(2018) The Status Of River Water Quality In Some Rural Areas, In State Of Johor And Its Effects To Life, ASIAN JOURNAL OF ENVIRONMENT, HISTORY AND HERITAGE, UKM , 6, 29, ISSN:25904213
Azlina Md. Yassin, Sharifah Meryam Shareh Musa, Haryati Shafii
(2018) To Study An Awareness On Sustainable Green Building Practices Amongst Construction Industry Players, THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES RESEARCH, ACADEMIC RESEARCH PUBLISHING GROUP , 6, 1033, ISSN:24136670
Mohd Reduan Buyung, Haryati Shafii, Noor Ain Yusoff
(2018) Transformation To The Sustainable Living College Concept At Public University Malaysia, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES, Akademika Baru , 4, 34, ISSN:2462195
Sharifah Meryam Shareh Musa, Hanis Wan Husin, Azlina Md Yassin & Haryati Shafii
(2017) Aplikasi Sistem Penuaian Air Hujan (Spah) Di Kawasan Perumahan, JURNAL TEKNO SOSIAL, UTHM , 12, -, ISSN:2229-8940
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI BINTI SHAFII, SEOW TA WEE
(2017) Contribution Of Predictors Of Knowledge, Perceptions, Attitudes And Behavior Of Standard 6 Pupils Towards Environment, JURNAL GEOGRAFI, UPSI , 10, 116, ISSN:2462-2400
Mohd Mahathir Suhaimi, A. M. Leman and Haryati Safii
(2017) Indoor Plants As Agents Deterioration Of Gas Pollutions, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, 2006-2016 Asian Research Publishing Network (ARPN). , 1, 10944, ISSN:1819-6608
Haryati Shafii,Mohd Reduan Buyung
(2017) Kajian Awal Konsep Kolej Kediaman Lestari: Keselesaan Bilik Penghuni Di Kolej Kediaman Universiti Awam Malaysia, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA , 9, 114, ISSN:2462-1951
Azlina Md. Yassin, Haryati Shafii, Sharifah Meryam Shareh Musa & Siti Najwa Bakri
(2017) Strategi Pemilikan Harta Tanah Kediaman Oleh Generasi Kedua Felda , ASIAN JOURNAL OF ENVIRONMENT, HISTORY AND HERITAGE, Universiti Kebangsaan Malaysia , 12, 105, ISSN:25904213
Mohd Reduan Buyung, Haryati Shafii
(2017) Sustainable Residential College: Study On The Room Space Comfort At Public Universities Residential College In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 2017, VOL. 7, NO. 11 , HRMars , 12, 1150, ISSN:22226990
HARYATI SHAFII and NURSYIKIN MISKAM
(2017) Transformations At Pekan Parit Raja Impact Towards Socio Economic Landcape And Community To Quality Of Life, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES, UKM , 2, 14, ISSN:2462-1951
Mohd Reduan Buyung & Haryati Shafii
(2016) Kolej Kediaman Lestari : Keselesaan Bilik Penghuni Kolej Kediaman Tun Fatimah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysua, JURNAL GEOGRAFI, UPSI , 12, 46, ISSN:2289-9391
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI SHAFII, SEOW TA WEE
(2014) Hubungan Antara Latar Belakang Dan Teladan Ibu Bapa Dengan Tingkah Laku Murid Terhadap Alam Sekitar, JURNAL GEOGRAFI, UPSI , 10, 115, ISSN:2289-4470
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI SHAFII, SEOW TA WEE
(2013) Pengetahuan Murid Dan Perkaitan Ibu Bapa Terhadap Kesedaran Alam Sekitar: Satu Kajian Awal , JURNAL TEKNOLOGI, UTM , 8, 51, ISSN:0127¿9696
Haryati bt. Shafii & Sharifah Meryam Shareh Musa
(2010) Keselesaan Ke Tempat Kerja Mempengaruhi Kualiti Hidup Masyarakat Bandar Di Mukim Kajang, Selangor , JURNAL AKADEMIKA, PENERBIT UKM , 5, 105, ISSN:0126-5008
Haryati Shafii & Sharifah Meryam Shareh Musa
(2010) Pengangkutan Di Bandar: Isu Dan Penyelesaian , JURNAL TECHNO-SOCIAL, UTHM , 10, 31, ISSN:1985-9740
HARYATI SHAFII, Mosab Sultan Saeed Albarkani
(1995) Construction Safety And Performance In Malaysian Construction Industry: A Review, JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS , UTHM , 12, 1, ISSN:22897224
Media Digital
HARYATI SHAFII
(2021) Pengurusan Bencana Dan Pembangunan Lestari, BERNAMA RADIO , ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2021) Temubual Radio: Ruangan Kartini Kebersihan Pantai: Kesan Kepada Pembangunan, BERNAMA RADIO , ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2020) Bangunkan Kerangka Pengurusan Keselamatan Persekitaran Pasca Covid-19 Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Malaysia, UTHM , ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2020) Temubual Radio: Kesihatan Bumi Dan Aktiviti Manusia (Sempena Hari Alam Sekitar Dunia), BERNAMA RADIO , ISBN:-
HARYATI SHAFII
(2020) Temubual Radio: Kelas Pertama Tetamu Konsep Pembangunan Alam Sekitar , BERNAMA RADIO , ISBN:-
Prosiding / Seminar
HARYATI SHAFII, SEOW TA WEE , AZLINA MD YASSIN & HAIDALIZA MASRAM
(2022) A Review Of Flash Floods And Its Effects On The Human Environment In Malaysia , USM , 79, ISBN:29485002
Teo Ming En, Norliana Sarpin, Seow Ta Wee, Haryati Shafii
(2022) The Impact Of Human Resources Strategies On Worker¿S Performance In Construction Project, UTHM , 509, ISBN:27735044
HARYATI SHAFII
(2021) Framework On Safety Influential Factors For The Performance Of Malaysian Construction Industry, IEOM SOCIETY , 56, ISBN:21698767
Nurul Syafiqah Shamsudin, Sulzakimin Mohamed, Roshartini Omar, Norliana Sarpin, Haryati Shafii
(2021) Kajian Keberkesanan Penyenggaraan Fasiliti Dalam Pengurusan Sisa Pepejal Di Kawasan Program Perumahan Rakyat(Ppr) Seri Pantai, Kuala Lumpur, UTHM , 357, ISBN: 27735044
Roshartini Omar, ABalqis Zakaria, Norliana Sarpin & Haryati Shafii
(2021) Kajian Kepentingan Keupayaan Kepimpinan Kontraktor G7 Dalam Mengurus Projek Pembinaan, UTHM PUBLISHER'S OFFICE , 1096, ISBN:27735044
Nurfarah Aishah Ismail, Norliana Sarpin, Md. Asrul Nasid Masrom, Haryati Shafii & Norddin Ismayatim
(2021) Kajian Peranan Kontraktor Penyelamat Dalam Menyiapkan Projek Pembinaan Terbengkalai, UTHM , 831, ISBN:27735044
HARYATI SHAFII, AZLINA MD YASSIN, HAIDALIZA MASRAM & NORLIANA SARPIN
(2021) Kajian Terhadap Kualiti Penyelenggaran Jalan Persekutuan Di Johor Bahru: Dari Perspektif Pengguna, UTHM , 1, ISBN:27735044
Roshartini Omar, Nur Afika Rosli , Norliana Sarpin, Haryati Shafii
(2021) Keberkesanan Penggunaan Sistem Kawalan Destinasi Lif Di Dalam Bangunan Komersial, UTHM PUBLISHER'S OFFICE , 599, ISBN:27735044
Roshartini Omar, Azlin Erina Arifin, Norliana Sarpin & Haryati Shafii
(2021) Penggunaan Global System For Mobile (Gsm) Untuk Pemantauan Kebakaran: Kajian Kes Di Bangunan Lhdn Kluang, UTHM PUBLISHER'S OFFICE , 1159, ISBN:27735044
HARYATI SHAFII, AZLINA MD YASSIN, HAIDALIZA MASRAM & ROSHARTINI OMAR
(2021) Pengurusan Penyelenggaraan Kemudahan Infrastruktur Di Kawasan Ekopelancongan Sungai Muar, Johor, UTHM , 651, ISBN:27735044
Nurul Auni Najwa Mohd Sabri, Norliana Sarpin, Goh Kai Chen & Haryati Shafii
(2021) Potensi Penggunaan Aplikasi Dalam Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Di Tapak Pembinaan, UTHM , 571, ISBN:27735044
Haryati Shafii, Azlina Md Yassin, Seow Ta Wee & Sharifah Meryam Shareh Musa
(2019) Keselesaan Perumahan Sebagai Kriteria Penilaian Kualiti Hidup Di Bandar, EDUSAGE , 448, ISBN:9789671683614
Sharifah Meryam Shareh Musa, Azlina Md Yassin, Rozlin Zainal, Haryati Shafii & Yeo Pei Yin
(2019) Perbandinagan Penghasilan Sisa Pepejal Binaan Antara Sistem Bangunan Berindustri (Ibs) Dengan Sistem Konvosional, ACADEMIC INSPIRE NETWORK , 216, ISBN:9789671562079
Azlina Md. Yassin, Haidaliza Masram, Haryati Shafii, Mohd Yamani Yahya, Sharifah Meryam Shareh Musa, Choo Suk Ern
(2019) Swiftlet Farming House: The Impact On Local Communities, EDUSAGE NETWORK , 1, ISBN:9789671683514
Azlina Md. Yassin, Sharifah Meryam Shareh Musa, and Haryati Shafii
(2018) Assessing Behavior Amongst Construction Industry Players¿ Towards Sustainable Green Building Practices, AIP PUBLISHING , 891
Azlina Md. Yassin, Haidaliza Masram, Haryati Shafii, and Sharifah Meryam Shareh Musa
(2018) Consumer Perception Towards Real Estate Online Marketing, GLOBAL ACADEMY EXCELLENCE , 1, ISBN:12345678
Abdullah, N.H.L , Hamid, H1 Shafii, H., Seow, T.W. , Mahat, H. & Ahmad, J.
(2018) Pembentukan Model Konsep Peningkatan Kesedaran Murid Terhadap Alam Sekitar, UNISZA , 1073, ISBN:12345678
HARYATI SHAFII, AZLINA MD YASSIN, SHARIFAH MERYAM SHAREH MUSA, SEOW TA WEE
(2018) Status Kualiti Udara Di Beberapa Kawasan Luar Bandar Terpilih Di Negeri Johor, GLOBAL ACADEMIK EXCELLENT , X, ISBN:xxxxxxxx
Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2018) Students¿ Awareness On Environmental Improvement Model, UPSI , 1, ISBN:12345678
N A YUSOFF1, H SHAFII1 AND R OMAR1
(2017) Flood Risk On Hospital Utility And Mitigation Measures, UTM , 1, ISBN:00
Haryati Shafii, Azlina Md Yasin, Nursyikin Miskam, Sharifah Meryam Shareh Musa, Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2017) Impact Of Transformation: The Development Of Indicators And Index Of Quality Of Life For The Rural Community For The Well-Being, UMS , 1, ISBN:00
Sharifah Meryam Shareh Musa, Nor Syazwani Mohd Khadri, Azlina Md Yassin, Haryati Shafii & Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2017) Keberkesanan Penggunaan Sistem Saliran Mesra Alam (Msma) Kajian Kes: Pura Kencana Batu Pahat, Johor, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , -, ISBN:-
Haryati Shafii, Nurasyikin Miskam, Azlina Md. Yassin, Sharifah Meryam Shareh Musa
(2017) Status Kualiti Air Sungai Di Beberapa Kawasan Luar Bandar, Di Negeri Johor Dan Kesannya Kepada Kehidupan, UKM , 29, ISBN:25904213
Mohd Reduan Bin Buyung and Haryati Binti Shafii
(2016) Bangunan Sebagai Elemen Utama Pembangunan Konsep Kolej Kediaman Lestari Di Malaysia, POLITEKNIK , 1, ISBN:XXXXXXX
Mohd Reduan Buyung and Haryati Shafii
(2016) Konsep Kolej Kediaman Lestari Sebagai Inisiatif Meningkatkan Kemudahan Bagi Pelajar Orang Kelainan Upaya (Oku), USM , 1112 , ISBN:2289-4472
HARYATI SHAFII
(2014) Kolej Kediaman Lestari (Kkl): Elemen-Elemen Yang Perlu Dipertimbangankan Dalam Perancangan Kolej Kediaman Lestari, UTHM , ISBN:1013254223
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI SHAFII, SEOW TA WEE
(2013) Pemahaman Murid Tahun Enam Terhadap Konsep Dan Isu-Isu Alam Sekitar: Satu Kajian Persepsi. , USM , 197, ISBN:9789671091241
Haryati Binti Shafii
(2012) Comfortable Residential For Quality Of Life In Urban Society, USM
Haryati Binti Shafii
(2012) Impact Of An Airport Expansion At Lapangan Terbang Antarabangsa Melaka (Ltam) On Society And Environment, Persatuan Sains Sosial Malaysia (MSC)
Haryati Binti Shafii
(2012) Kerangka Teorikal Untuk Meningkatkan Kesedaran Alam Sekitar Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah Di Malaysia, Universitas Riau
Haryati Binti Shafii
(2012) Keselesaan Tempat Tinggal Untuk Kesejahteraan Hidup Masyarakat Di Bandar
Haryati Binti Shafii
(2012) Pekan Parit Raja As A Stage Development Transformation: A Preliminary Study
Haryati Binti Shafii
(2012) Pendidikan Alam Sekitar Merentas Kurikulum Di Sekolah Rendah:Satu Penilaian Awal
Haryati Binti Shafii
(2012) Transformasi Pekan Parit Raja, Johor Malaysia: Impak Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat, Universiti Riau
Haryati Binti Shafii
(2011) Amalan Semasa Dan Pendekatan Baru Dalam Pengurusan Banjir Di Malaysia
Haryati Binti Shafii
(2011) Kajian Terhadap Kesanggupan Pemilik Rumah Untuk Mendapatkan Perlindungan Daripada Bencana Banjir
Haryati Binti Shafii
(2011) Menjejaki Transformasi Di Pekan Parit Raja Dengan Rujukan Kepada Parit Raja, Johor: Satu Kajian Awalan
Haryati Binti Shafii
(2010) Transformasi Pekan Parit Ke Arah Mencari Kesejahteraan Hidup Masyarakat Dan Kelestarian Alam Sekitar: Satu Tinjuan Awal.
Haryati Binti Shafii
(2010) Analisis Pencemran Udara Pm10 Di Sekitar Laluan Tapak Pembinaan Uthm: Kesan Ke Atas Penduduk Dan Persekitaran
Haryati Binti Shafii
(2010) Kajian Pengurusan Banjir Di Lembangan Sungai Batu Pahat, Johor Dan Cabaran-Cabaran Yang Dihadapi Oleh Pbt
Haryati Binti Shafii
(2010) Kajian Pengurusan Banjir Di Lembangan Sungai Batu Pahat, Johor Dan Cabaran-Cabaran Yang Dihadapi Oleh Pbt
Haryati Binti Shafii
(2010) Kelestarian Unsur Alam Dalam Seni Budaya Melayu: Pantun Sebagai Bayangan Falsafah Alam
Haryati Binti Shafii
(2010) Kelestarian Unsur Alam Sekitar Dalam Kesusasteraan Melayu: Pantun Sebagai Bayangan Falsafah Alam, USM
Haryati Binti Shafii
(2010) Peranan Pihak Berkuasa Tempatan Dalam Pengurusan Banjir Di Batu Pahat, Johor: Satu Penilaian
Haryati Binti Shafii
(2010) Potensi Kitar Semula Sisa Bahan Binaan Di Tapak Bina
Haryati Binti Shafii
(2010) Study On Mode Transportation And Related To Quality Of Life In Urban Area
Haryati Binti Shafii
(2010) Transformasi Pekan Parit Raja Ke Arah Mencari Kesejahteraan Hidup Masyarakat Dan Kelestarian Alam Sekitar: Satu Tinjuan Awalan, Universiti Islam Riau Indonesia
Haryati Binti Shafii
(2009) Keselesaan Di Jalan Raya Mempengaruhi Kualiti Hidup Masyarakat Di Bandar, Malaysia
Haryati Binti Shafii
(2009) Pembangunan Di Kawasan Sensitif Alam Sekitar:Dasar Dan Perundangan Bangi Pengawalan Habitat Dan Ekologi Semulajadi Di Daerah Batu Pahat, Johor
Haryati Binti Shafii
(2009) Pembangunan Modal Insan Ke Arah Peningkatan Kualiti Hidup Penduduk
Haryati Binti Shafii
(2009) Pendidikan Alam Sekitar Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat Malaysia: Isu Dan Cabaran
Haryati Binti Shafii
(2009) Pengaruh Kejadian Banjir Di Batu Pahat, Johor Terhadap Persekitaran Dan Habitat Manusia
Haryati Binti Shafii
(2009) Potensi Kitar Semula Dalam Industri Pembinaan:Kajian Kes Daerah Batu Pahat,Johor
Haryati Binti Shafii
(2008) Banjir Termenung:Punca Dan Penyelesaiannya
Haryati Binti Shafii
(2008) Community'S Perception Of Impact Of Urban Transport On Quality Of Life
Haryati Binti Shafii
(2008) Ketersampaian Penduduk Kepada Kemudahan Sebagai Penunjuk Kualiti Hidup Di Bandar
Haryati Binti Shafii
(2008) Persepsi Penduduk Terhadap Keselesaan Ke Temapt Kerja Sebagai Penunjuk Kualiti Hidp
Haryati Binti Shafii
(2008) Tempat Tinggal Dan Kualiti Hidup Masyarakat Di Beberapa Taman Perumahan Sekitar Bandar Kajang,
Haryati Binti Shafii
(2007) Kebolehpasaran Graduan Fakulti Kejuruteraan Universiti Kebangsaan Malaysia Di Pasaran Tenaga Kerja.
Haryati Binti Shafii
(2007) Kepentingan Kemahiran Di Kalangan Garduan Sebagai Kriteria Penting Dalam Pasaran Tenaga Kerja
Haryati Binti Shafii
(2005) Pembangunan Perumahan Sebagai Penunjuk Kualiti Hidup: Tinjuan Dan Pandangan Masyarakat Di Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia
Haryati Binti Shafii
(2003) Kualiti Hidup Di Bandar: Indeks Dan Penunjuk Bagi Pengukur Kesejahteraan Hidup

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
P051 KAJIAN PASARAN PENUBUHAN INSTITUT TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH UTHM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) 20/11/2014 31/12/2014

YearDescriptionLevel
2022 Examiner for Pemeriksa Dalam Viva PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Committee Coordinator for Penyelaras MOU Bersama UTAR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Invited Lecturer for Sebagai Keynote Speaker, UNISMA Indonesia, Indonesia, December 2022 International
2022 Guest Speaker for Program bersama Media TV Al Hijrah:ANALISIS: Banjir Bencana Buatan @Murka Allah, Swasta: TV Al Hijrah, Malaysia, January 2022 Private
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Penilai Defend Proposal PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Guest Speaker for Forum: Banjir: Bukan Sekadar Bencana, Universiti Putra Malaysia, Malaysia, January 2022 National
2021 for Pengerusi Sesi Paralles ICONBEE 2021, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2021 International
2021 External Assessor / External Reviewer for Pakar Penilai Kandunngan Instrument Kajian, Universiti Putra Malaysia, Malaysia, October 2021 University
2021 Assessor / Reviewer for Penilai Poster ICONBEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2021 University
2021 Speaker for Trainning staff, IMTC Training, Malaysia, June 2021 Private
2021 Moderator for Forum: Banjir di Malaysia: Faktor, Kesan & Tanggungjwab Masyarakat dalam Pengurusan Banjir, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2021 University
2021 Assessor / Reviewer for Penilai Dalam Tesis PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021 University
2020 Assessor / Reviewer for Penilai Pre Viva Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2020 University
2020 Guest Speaker for Penceramah Sempena Hari Alam Sekitar Sedunia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, June 2020 International
2020 Committee Coordinator for MOU Bersama UTAR, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2020 University
2019 for Penasihatan Kepakaran Tesis Sarjana pelajar Universiti Malaya, Universiti Malaya, Malaysia, February 2019 University
2019 Committee Coordinator for Penyelaras Mobility Antarabangsa, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019 International
2017 External Examiner for Pemeriksa Tesis PhD UUM, UUM, Malaysia, July 2017 University

YearDescription
2022 Assessor / Reviewer for Penilai Artikel Journal JSSH UPM, UPM, Malaysia, April 2022
2022 Assessor / Reviewer for Penilai Artikel Journal JSSH, UPM, Malaysia, April 2022
2022 Examiner for Abas Ibrahim Mudey, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ajlaa Najihah Binti Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ajlaa Najihah Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Chloe Koh Zhi Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Chloe Koh Zhi Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Eazlan Syaqirin Bin Che Azid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Loh Jia Sing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Loh Jia Sing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohammad Syafiq Bin Amat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Aiman Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Aiman Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Ikhmal Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Ikhmal Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Ilyanajwa Binti Nasarudin Fitri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Ilyanajwa Binti Nasarudin Fitri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Khalilah Binti Shafien, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Khalilah Binti Shafien, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Ain Qadrina Binti Kamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Ain Qadrina Binti Kamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Sahiraini Binti Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Sahiraini Binti Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Sal Sabila Binti Mat Jusoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Sal Sabila Binti Mat Jusoh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Rabiatul Adawiyah Binti Awang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sarah Nadira Binti Dzulkipli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sarah Nadira Binti Dzulkipli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Umar Suffian Bin Ramlee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Umar Suffian Bin Ramlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Helal Ahmed Saif Abdulla Alblooshi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ezzer Harryson Anak Stephen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Fatin Nabilah Binti Zulhisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Fatin Nabilah Binti Zulhisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Hanis Syazwani Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Hanis Syazwani Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ibrahim Ahmed Ibrahim, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hafizzam Bin Mat Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hafizzam Bin Mat Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Shafiq Bin Abdul Latif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Shafiq Bin Abdul Latif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Polly Jomling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Polly Jomling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Nurhaliza Binti Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Nurhaliza Binti Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ting Heng Chieh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ting Heng Chieh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-Supervisor for Deniswaran Mahandran, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Abas Ibrahim Mudey, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Rash Aidid Bin Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Rash Aidid Bin Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Che Mohamad Hasmizue Ezlie Bin Che Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Che Mohamad Hasmizue Ezlie Bin Che Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dg Nurfarhanisah Jumira Binti Juhan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dg Nurfarhanisah Jumira Binti Juhan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Eazlan Syaqirin Bin Che Azid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatin Nur Izzati Binti Mohd Rouduan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatin Nur Izzati Binti Mohd Rouduan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Michael Wong Hong En, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Michael Wong Hong En, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Syafiq Bin Amat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Syafiq Bin Amat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Suwidad Bin Hanapi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Suwidad Bin Hanapi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Sukrie Bin Abu Bakar @ Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Sukrie Bin Abu Bakar @ Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Afiq Aiman Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Afiq Aiman Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nila Anak Moris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nila Anak Moris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noor Azirah Ainah Binti Mohd Atar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Syahirah Asyiqin Binti Buserah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Syahirah Asyiqin Binti Buserah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Fatehah Binti Sis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rabiatul Adawiyah Binti Awang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Solehah Binti Zaharin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Solehah Binti Zaharin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Susantih Binti Eburahim @ Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Susantih Binti Eburahim @ Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Toshinadevi A/P Maniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Toshinadevi A/P Maniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Khalefa Ahmed Yousef Marbouti Almarzooqi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ezzer Harryson Anak Stephen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Khairul Husnazman Bin Hussain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Khairul Husnazman Bin Hussain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Aiman Arif Bin Mohamad Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Aiman Arif Bin Mohamad Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Ridhuan Bin Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Ridhuan Bin Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muazamratul Bin David, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muazamratul Bin David, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Shahrizal Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Shahrizal Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Firdaus Ashraf Bin Yahya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Firdaus Ashraf Bin Yahya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Shafiqah Binti Setapa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Shafiqah Binti Setapa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Dzul Amin Bin Jauhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dzul Amin Bin Jauhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Famira Bt Rosaznisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Famira Bt Rosaznisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Looi Yi Han, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Looi Yi Han, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Fais Bin Subri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Firdaus Bin Abdul Shuib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Firdaus Bin Abdul Shuib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Amin Nasrin Bin Adam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Amin Nasrin Bin Adam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Afiq Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Afiq Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Badrun Amin Bin Hamdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Badrun Amin Bin Hamdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Noor Fazhan Bin Juni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Noor Fazhan Bin Juni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Yunos Esha Muhammad Halizan @ Charles, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Yunos Esha Muhammad Halizan @ Charles, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Noor Azirah Ainah Binti Mohd Atar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Fathin Munirah Binti Abdul Malik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Fathin Munirah Binti Abdul Malik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Hafizah Binti Moh Aslah @ Mohd Aslah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Hafizah Binti Moh Aslah @ Mohd Aslah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Hamimah Binti Mansor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Hamimah Binti Mansor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nuradilaizzah Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Ain Nabilah Binti Ab Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Fatehah Binti Sis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Rasyidah Binti Miswan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Rasyidah Binti Miswan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ruth Leong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Shahirah Aida Binti Mohd Sharif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sharul Rizal Bin Mohamad Salimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Syufian 'Afif Bin Salim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Syufian 'Afif Bin Salim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tevagee A/P Ravintharan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tevagee A/P Ravintharan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tey Ann Yan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Tey Ann Yan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wong Chin Hong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Muhammad Ikawan Fadhli Bin Jaafar, Amptech Builder Sdn. Bhd., 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Ng Sin Yee, Asia Selatan (M) Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nursakinah Binti Jasman, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nurul Izzati Binti Abdul Ghani, Majlis Perbandaran Kuala Terengganu, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Siti Hajaratul Binti Muslim, Asr Padu Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Siti Nur Aishah Binti Abd Manap, Sabri Engineering Sdn.Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Siti Syakirah Binti Mat Nawi, Aman Selama Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Tengku Muhamad Adam Bin Tengku Hamzah, Aman Selama Sdn Bhd, 2020
2020 Main Supervisor for Nur Afifah Binti Mohd Radzi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Yousef Mohammed Hezam Saleh Al-Maqaleh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Che Wan Mohd Naqib Bin Che Wan Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Che Wan Mohd Naqib Bin Che Wan Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Gan Hui Qin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Gan Hui Qin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Husna Diyanah Binti Ahmad Nazir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Aliff Haiqal Bin Abd Halid @ Mohd Halid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Aliff Haiqal Bin Abd Halid @ Mohd Halid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Kaswani Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Kaswani Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Afiqah Binti Muhammadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Afiqah Binti Muhammadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Saiza Natasya Binti Saiful Bahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Saiza Natasya Binti Saiful Bahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Fazilah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Hafsyah Binti Lokman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Hafsyah Binti Lokman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Nur Isma Zura Zulika Binti Md Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Nur Isma Zura Zulika Binti Md Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Nur Nazihah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Siti Nur Nazihah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Syasrina Binti Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Syasrina Binti Said, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Syasya Aainaa Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Syasya Aainaa Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Jamilah Binti Jamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Jason Chong Jie Sheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Jason Chong Jie Sheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ku Nor Faarihah Binti Ku Mahzir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ku Nor Faarihah Binti Ku Mahzir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lee Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lee Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Malihah Syafiqah Binti Mohamd Saidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Malihah Syafiqah Binti Mohamd Saidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Amirul Faiz Bin Abd Lateb, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Amirul Faiz Bin Abd Lateb, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Munirah Binti Che Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Munirah Binti Che Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nazurah Binti Mokhtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nessuine Anak Julin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nessuine Anak Julin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for New Sherlly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for New Sherlly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Azalea Binti Mohammad Thoha, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Azalea Binti Mohammad Thoha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Azirah Ainah Binti Mohd Atar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Azirah Ainah Binti Mohd Atar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norziah Binti Muhamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Akma Hanim Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nuradilaizzah Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Ain Nabilah Binti Ab Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Fatihah Binti Nasri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Fatihah Binti Nasri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Phiong Shu Huan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Phiong Shu Huan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Norjanatul Nadiah Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Syakirah Binti Mat Nawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tay Wei Ping, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tay Wei Ping, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Zanariah Binti Mohd Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Zanariah Binti Mohd Amin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Ali Bin Muhammad, Pejabat Pembangunan Dan Penyenggaraan, , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Lalitha A/P Periasamy Nathan, Pejabat Pemasaran Dan Komunikasi Korporat Uthm, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Mohamad Fauzi Bin Ahmad, Pejabat Pembangunan Dan Penyenggaraan, , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Izhan Bin Mamat, Pejabat Pembangunan Dan Penyenggaraan, , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Norziah Binti Muhamad, Pejabat Pembangunan Dan Penyenggaraan, , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nur Athirah Binti Mazu, Pejabat Pembangunan Dan Penyenggaraan, , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurul Shahida Amira Binti Omar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Sanggavi A/P Jeeva, Pejabat Pembangunan Dan Penyenggaraan, , 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Sharifah Amira Binti Syed Muzamil, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Amirah Jannah Binti Md Sharif, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Leong Pui Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Leong Pui Yi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Maritsah Binti Abd Rahin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Maritsah Binti Abd Rahin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Akmal Ghazwan Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Imaduddin Bin Mohd Hamsan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Imaduddin Bin Mohd Hamsan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Sharul Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Sharul Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Hidayah Binti Ahmad Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Hidayah Binti Ahmad Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Erra Husna Binti Roslee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Erra Husna Binti Roslee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Syahira Binti Bahrani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Syahira Binti Bahrani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Fazilah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Tengku Muhamad Adam Bin Tengku Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Tengku Muhamad Adam Bin Tengku Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Chew Hui Yuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Chew Hui Yuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lim Shu Yun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lim Shu Yun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Low Kai Xiang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Low Kai Xiang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Low Lee Ming, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Nor Affizi Bin Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Afiq Haziq Bin Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Faizal Bin Mostaffa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Taufiq Bin Shalihuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Taufiq Bin Shalihuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Amir Nizam Bin Elias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Amir Nizam Bin Elias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hazman Haziq Bin Ab Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Ridzuan Bin Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Ridzuan Bin Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Yazid Bin Talib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Yazid Bin Talib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nazurah Binti Mokhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nazurah Binti Mokhtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Adibah Binti Jemali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Mazzatul Nadwa Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Mazzatul Nadwa Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Nadzirah Binti Mohd Johan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Nadzirah Binti Mohd Johan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norathirah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norathirah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Billah Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Billah Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurhidayu Binti Hamran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurhidayu Binti Hamran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Aida Binti Suratiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Sabihah Binti Mohd Noordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Sabihah Binti Mohd Noordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Anis Nur Amirah Binti Amri, Azami & Co, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Che Mohamad Marzuki Bin Che Mat, Safari Ingeniuers, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohammad Ilman Bin Mohd Yusof, Yusri Maju Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohd Farhan Bin Ismail, Keltrade Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohd Hairy Bin Mat Yusoff, Anjung Tulus Corporation, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohd Shamsol Bin Muhamad, Rassco Builders Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Faiz Bin Zainuddin, D' Maras Trading, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Kamil Bin Abdul Halim, Azami & Co, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Syafiq Bin Mat Yacob, Azami & Co, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nik Mat Nasri Bin Nik Ramli, Rahim & Co Chartered Surveyors (Kel) Sdn. Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur Balqis Binti Anuar, Duwik Construction, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur Hayatun Syamila Binti Fauzi, Air Kelantan Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur Inani Syazwani Binti Aman, Pejabat Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur Izatul Fakiah Binti Muhamad Zahir, Atira Development (M) Sdn. Bhd. , 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur Nadhirah Binti Mohd Shabri, Ipc Island Property Consultants Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur Sharmina Binti Mohd Azhan, Tenaga Nasional Berhad, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur Syazira Binti Ibrahim, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nurul Fathiah Binti Fadzil, Kpj Perdana, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Siti Aishah Binti Rosli, Prokel Management Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Siti Nor Alia Binti Soh Azmy, Arvino Properties, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Siti Nurshahirah Binti Mohd Fauzi, Hospital Universiti Sains Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Mosab Sultan Saeed Albarkani, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Syukrie Bin Mohd Nasir, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Lim Xi Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Lim Xi Yi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Meredith Ham Anyi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Adlan Harith Bin Mohd Khairol, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Adlan Harith Bin Mohd Khairol, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Hafizi Bin Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Hafizi Bin Sulaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Akmal Ghazwan Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hafiz Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hafiz Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Hafatin Syuhada Binti Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Hafatin Syuhada Binti Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Hazimah Binti Kasmin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Hazimah Binti Kasmin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syamimi Binti Saberi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syamimi Binti Saberi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-supervisor for Bayan Indra Bin Rubaiah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Cheng Peijie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Farah Nadhirah Binti Jamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fatin Syazwani Binti Norizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ibrahim Bin Unir @ Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Isra Natasya Binti Mohd Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Masdiana Binti Mamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Masyitah Binti Mohd Sahak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Syahmi Bin Daros, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Adiibah Binti Basirun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Ainaa Amirah Binti Senong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Liyana Binti Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nursahira Binti Azren, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Hidayah Binti Mohd Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Syazana Binti Mat Hussain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Zuhaili Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Elya Syazwani Binti Muhamad, Centre For Business & Entrepreneurship, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for How Chui Wei, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Mohamad Azuan Bin Aziz Satar, Centre For Business & Entrepreneurship, 2017
2017 Supervisor for Meredith Ham Anyi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohammad Helmi Bin Mohd Kosni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Nur Izham Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Nur Izham Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Halimah Binti Saion, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Halimah Binti Saion, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Shamizam Binti Mohd Zabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Shamizam Binti Mohd Zabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nursuhadah Binti Samsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nursuhadah Binti Samsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Najihah Binti Mohamad Sarbukhi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Najihah Binti Mohamad Sarbukhi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Saiful Idzam Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Saiful Idzam Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Adlina Binti Mohamad Fakharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Adlina Binti Mohamad Fakharuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Faisal Bin Hasan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Faisal Bin Hasan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Joyce Trisianna Jackson, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Joyce Trisianna Jackson, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Koh Bei Er, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Koh Bei Er, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Maisarah Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Maisarah Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Suffian Bin Razaly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Suffian Bin Razaly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hasif Bin Mat Lazim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hasif Bin Mat Lazim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Munira Binti Md Saim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Munira Binti Md Saim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Aiza Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Aiza Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Shazwana Binti Abdul Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Shazwana Binti Abdul Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nooraiza Binti Akbar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nooraiza Binti Akbar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syahirah Binti Abdullah @ Abd Ghani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syahirah Binti Abdullah @ Abd Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurfaaiqah Binti Md Zin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurfaaiqah Binti Md Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Adriana Binti Mohd Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Adriana Binti Mohd Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Farehah Binti Jali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Farehah Binti Jali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Suhaila Binti Samsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Suhaila Binti Samsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohammad Helmi Bin Mohd Kosni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohammad Helmi Bin Mohd Kosni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Joaffendi Bin Tukijan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Joaffendi Bin Tukijan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Quzaimil Bin Hazman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Quzaimil Bin Hazman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Syafiq Bin Mohd Shokri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Syafiq Bin Mohd Shokri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nisamini A/P Subramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nisamini A/P Subramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Norfaraziana Binti Mohd Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Norfaraziana Binti Mohd Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Syazzana Binti Rohizat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Main Supervisor for Ade Parlaungan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Noor Ain Binti Yusoff, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2013 Co-supervisor for Mohd Nur Syufaat Bin Jamiran, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Yusnorsyazana Binti Mohd Yunos, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mohd Mahathir Suhaimi Bin Shamsuri, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Mohd Reduan Bin Buyung, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Nurasyikin Binti Miskam, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Suriayati Binti Baharom, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Co-supervisor for Mohd Faisal Bin Mustafa, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Co-supervisor for Mohd Hilmi Izwan Bin Abd Rahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Afzainizam Bin Abdul Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Main Supervisor for Nurul Hidayah Liew Abdullah @ Liew May Hiang, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Main Supervisor for Nurasyikin Binti Miskam, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 KURSUS PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
20/10/2022
2022 13TH INTERNATIONAL ACADEMIC CONSORTIUM FOR SUSTAINABLE CITIES (IACS) 2022
USM / online
12/09/2022 - 13/09/2022
2022 11TH IRERS 2022 - REVITALING REAL ESTATE - THE NEXT NORMAL
INSPEN / INSPEN
06/09/2022 - 08/09/2022
2022 PG SYMPOSIUM FOR SUPERVISORS & EXAMINERS 2022
FPTP, UTHM / Bilik Seminar Urtama FPTP UTHM
08/08/2022
2022 WEBINAR : IR 4.0 IMPLEMENTATION FOR SUSTAINABLE SAFETY MANAGEMENT
UTHM / ZOOM MEETING
04/07/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN HOUSE OF COMPETENCY UTHM SIRI 6/2022
UTHM / UTHM
27/06/2022
2022 WEBINAR KESIHATAN 2022: MEMAHAMI LAPORAN PEMERIKSAAN KESIHATAN ANDA
UTHM / WEBINAR ATAS TALIAN
24/05/2022
2021 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
30/12/2021
2021 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
16/12/2021
2021 BENGKEL PENGURUSAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) FPTP
FPTP, UTHM / BILIK MESYUARAT AL-GHAZALI, ARAS 2. FPTP
28/10/2021
2021 KURSUS IMEJ DAN PERSONALITI
PPKK,UTHM / APLIKASI ZOOM
30/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN HOUSE OF COMPETENCY UTHM
UTHM / ONLINE
18/08/2021
2021 PROGRAM BICARA AKADEMIA : KEMURUNGAN DAN DEPRESI DI KALANGAN AKADEMIA DAN PELAJAR - SITUASI SEMASA DAN APA TINDAKAN KITA
UTHM / Webinar
27/07/2021
2021 KURSUS OBS STUDIO
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
07/07/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
UTHM / GOOGLE MEET
07/01/2021
2020 BENGKEL PEMURNIAN PSM I & II FPTP
UTHM / BILIK MESYUARAT AL-GHAZALI ARAS 1 FPTP
01/10/2020
2020 TAKLIMAT OPEN CONFERENCE SYSTEM
UTHM / -
26/08/2020
2020 NORMA BAHARU DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN
UTHM / -
09/07/2020
2020 VIDEO EDITING USING VSDC
UTHM / -
08/07/2020
2020 MARKING MADE EASY (ADVANCED)
UTHM / -
02/07/2020
2020 BENGKEL PERMURNIAN KURIKULUM PROGRAM BPC
UTHM / BILIK MESYUARAT AL-GHAZALI, ARAS 1, FPTP
04/03/2020
2020 TAKLIMAT BLENDED LEARNING DAN SISTEM AUTHOR FPTP
UTHM / MAKMAL MULTIMEDIA DAN GIS, ARAS 2, FPTP
13/02/2020
2020 BENGKEL FAIL P&P JABATAN PENGURUSAN PEMASARAN
UTHM / UTHM
10/02/2020
2019 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCE STUDY (ICSSS 2019)
LAIN-LAIN / KUCHING, SARAWAK
23/11/2019 - 24/11/2019
2019 PERHIMPUNAN BULANAN FPTP BIL. 1/2019
UTHM / UTHM
06/11/2019
2019 PROGRAM CEO@FACULTY FPTP
UTHM / UTHM
30/09/2019
2019 KURSUS REVIT, JABATAN PENGURUSAN PEMBINAAN
UTHM / MAKMAL PASCA SISWAZAH, ARAS 2, FPTP
26/09/2019
2019 KURSUS AUTHOR FPTP 2019
UTHM / UTHM
03/09/2019
2019 BENGKEL PENERBITAN KERTAS JURNAL EDISI KHAS FPTP
UTHM / UTHM
07/08/2019
2019 BENGKEL MYPORTFOLIO JPP
UTHM / UTHM
01/08/2019
2019 PROGRAM PERKONGSIAN / JERAYAWARA E-PEMBELAJARAN CGOL BERSAMA FPTP
UTHM / UTHM
31/07/2019
2019 CERAMAH KESEDARAN TERHADAP SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PERSEDIAAN AUDIT KUALITI ISO 9001: 2015
UTHM / UTHM
25/07/2019
2019 MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERKASA UTHM KALI KE 10
UTHM / DEWAN KULIAH 2, BLOK B2, UTHM
25/06/2019
2019 PENYEDIAAN DAN SEMAKAN SEMULA FAIL AKREDITASI CIOB
UTHM / UTHM
14/03/2019
2019 BENGKEL PENERBITAN KERTAS JURNAL EDISI KHAS JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT AND BUSINESS (JTMB)
UTHM / UTHM
07/03/2019
2019 BENGKEL PENYEDIAAN FAIL P&P DAN OBE FPTP
UTHM / UTHM
13/02/2019
2019 ROADSHOW DAN PERKONGSIAN ILMU PENYELIDIKAN BERSAMA STAF AKADEMIK FPTP
UTHM / FPTP UTHM
11/02/2019
2019 SEMINAR PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI
UTHM / UTHM
31/01/2019
2019 PROGRAM TOWNHALL SESSION
UTHM / DEWAN JEMAAH PTTA
24/01/2019
2019 BENGKEL "FROM LITERATURE REVIEW TO RESEARCH DESIGN"
UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA ARAS 1 FPTP
13/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP851 Soal Selidik Kemahiran Berfikir Dalam Pembelajaran TVET Hak Cipta (Copyright) LY2022J02317 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP852 Soal Selidik Kemahiran Penyelesaian Masalah Inventif Dalam Pembelajran TVET Hak Cipta (Copyright) LY2022J02318 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP662 Centre Of Sustainable Infrastructure & Environmental Management (LOGO) Hak Cipta (Copyright) LY2021J01958 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP528 E-Spah Hak Cipta (Copyright) LY2020002691 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2017 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2017 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2011 PENGHARGAAN BUKU TERBAIKUTHMUNIVERSITI

07-4533942