Staff Profile

Full NameDr. HASHIMA BINTI HAMID
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN
Email
Designation DS51 - PENSYARAH

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Technical and Vocational Education

Areas of Research Interest

1. Continuous Quality Improvement in TVET
2. Management Education Research in TVET
3. Quality Management

Innovation Field of Interest

1. Business excellence Model in TVET

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2016 MUET MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
2015 DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2007 SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2001 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (PENGURUSAN) UNIVERSITI MALAYA
1999 DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT KOLEJ UGAMA SULTAN ZAINAL ABIDIN
1994 HSC/STPM SM DATO' SHEIKH AHMAD
1992 SC/MCE/SPM/SPVM SM SYED SIRAJJUDIN

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah

Management Experience

DateDescription
01/09/2016 - 31/08/2018 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2018 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan( BBP 10102), Sesi 20182019 Semseter 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Falsafah Pendidikan (BBD 10102) Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Teknologi Pendidikan(BBD 20202), Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Falsafah Pendidikan Dalam PTV (MBE10103), Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Falsafah Pendidikan[BBD 10102], Sesi 20172018, semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Studio Multimedia 2 (BBU 40403), sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan[bbp 10102], Sesi 20172018, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Studio Multimedia 2 (BBU 40403), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Teknologi Pendidikan(BBD20202), Sesi 20162017 semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Studio Multimedia (BBU40103), Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Falsafah Pendidikan (BBD10102), Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pengurusan Projek (BBP 20402), Sei 2015/2016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Falsafah Pendidikan (BBD 10102), Sesi 2015/2016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Teknologi Pendidikan (BBD20202), Sesi 2015/2016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan (BBP10102), sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hissein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Asas Kaedah Statistik-BBR34103 Sesi 20141015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2010 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan (HBLS 2303), Sesi 2009/2010 Open University Malaysia, 2010 University
2009 Pengenalan Pendidikan Kemahiran Hidup (HBLS1103), Sesi 2009/2010, Open Universiti Malaysia, 2009 University
2003 Sistem Pengurusan Maklumat, Pelajar Diploma, Politeknik Johor Bahru, 2003 Government
2002 Sistem Maklumat , Pelajar Sijil,Politeknik Johor Bahru, 2002 Government

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H441 KAJIAN MENGENAI RUANG PERSEKITARAN PEMBELAJARAN TERHADAP TAHAP KESELESAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PRESTASI PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL MALAYSIA Ketua 31/12/2020
K012 Implementation of 21st Century Learning Through Grasha Teaching Style among PPG Teacher for Science Subjects in Secondary Schools. Ahli 31/05/2020
K017 The Implementation of Problem-Based Learning (PBL) in 21st Century Learning and Teaching of Malay Language Subject for Teacher Graduate Programs (PPG) Ahli 31/05/2020
V032 Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Buku Teks Digital Dalam Memperkasakan Pengajaran Guru PPG Di Sekolah Sekitar Negeri Johor Ketua 31/10/2019
V022 Pembangunan Kerangka Model Persekitaran Pembelajaran Melalui Pendekatan Competency Based Training (CBT) Dalam Kalangan Guru Vokasional ICT Ahli 31/07/2019
V007 Pembangunan Sistem Sokongan Aplikasi Pentaksiran Pelbagai Fungsi Pelaksanaan OBE untuk Program PPG di UTHM Ahli 15/02/2019
V014 Vocational Pedagogy Framework Development For Malaysian And Indonesian TVET Teachers Ahli 14/02/2019
U646 Faktor-Faktor Mempengaruhi Reka Bentuk Massive Open Learning Course (MOOC) dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal dan Vokasional Ahli 31/12/2018
U647 Pembelajaran Kolaboratif Berasaskan Talian dalam Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar Ahli 31/12/2018
V013 Non Engineering Based Vocational Pedagogy Framework Development For malaysian And Indonesian TVET Teacher Ahli 16/11/2018

Publications

Book
Norhasyimah Hamzah, Azita Ali, Mohamad Hisyam Mohd Hashim,Ahmad Rizal Madar, Hashima Hamid, Fazlinda Ab Halim, Arihasnida Ariffin
(2018) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 1, ISBN:9789672110828
Hashima Binti Hamid
(2007) Quality Assurance For Technical Continuing Education & Training, UTHM Publisher , 37, ISBN:9789832963516
Book Chapters
Hashima Hamid dan Ahmad Rizal Madar
(2017) Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Buku Teks Digital Dalam Memperkasakan Pengajaran Guru Di Sekolah, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 1, UTHM , 1, ISBN:978-967-2110-47-7
Journal
Ahmad Rizal Madar, Chew Eng Sun & Hashima Hamid
(2019) Facilitating Torrance Test Of Creative Thinking Use In Malaysian Tvet Research: The Initial Step Of Inter-Raterreliability Determination, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 100, ISSN:22298932
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Hashima Hamid, Haryati Shafii, Seow Ta Wee, Jamilah Ahmad
(2018) Pupils Perception Towards The Implementation Of Environmental Education Across Curriculum In Malaysia Primary School, JOURNAL OF PHYSICS, UTHM , 7, 142, ISSN:17426588
Md Yunos, J., Ibrahim Mukhtar, M., Alias, M., Lee, M. F., Tee, T.K., Rubani, S.N.K., Hamid, H., Yunus, F.A.N., Sulaiman, J., & Sumarwati, S.
(2018) Validity Of Vocational Pedagogy Constructs Using The Rasch Measurement Model, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING , UTHM , 12, 35, ISSN:22298932
Ismail, A., Hamid, H., Ahmad Sidiki, A. F. S., Abd Samad, N. and Harun, H.
(2017) Assessment And Validation Of Effective Supervision Among Technical And Engineering Students In Malaysian Technical Institutions , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 2, 814, ISSN:1936-7317
Norhasyimah Hamzah
(2017) Web-Based Learning Environment Based On Students Needs, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, IOP Publishing , 7, 1, ISSN:17578981
Prosiding / Seminar
Christy P. Gomez & Hashima Hamid
(2018) Iso And Lean Can Contribute To A Culture Of Continuous Improvement, IGLC.NET , 305
Abdullah, N.H.L , Hamid, H1 Shafii, H., Seow, T.W. , Mahat, H. & Ahmad, J.
(2018) Pembentukan Model Konsep Peningkatan Kesedaran Murid Terhadap Alam Sekitar, UNISZA , 1073, ISBN:12345678
HASHIMA
(2017) Eportfolio Dalam Pentaksiran Pendidikan: Alternatif Kepada Guru Dalam Pembelajaran Alaf Ke 21, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , 44
MOHD ERFY ISMAIL, SUHAIZAL HASHIM, HASHIMA HAMID, HASYAMUDDIN OTHMAN, ARIHASNIDA ARIFFIN, NOORAZMAN ABD SAMAD
(2017) Pembangunan Kit Pembelajaran Berbantukan Augmented Reality (Ar) Bagi Kursus Teknikal & Vokasional, FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN , 680, ISBN:9789670582733
HASHIMA HAMID, SUHAIZAL HASHIM,NURUL AYUNI MOHAMAD ZAIN
(2017) Pembangunan Sistem Pemfailan Dokumen Pengajaran Dan Pembelajaran (Pdp) Secara Atas Talian Untuk Fakulti Pendidikan Teknik Dan Vokasional Uthm, UMS , 315, ISBN:9789670582733
Hashima Hamid
(2016) Analysis Of Iso And Non- Iso Construction Contracting Organization?S Ci Maturity Level In Malaysia, POLISAS , 1249 , ISBN:978-967-0778-16
Hashima Binti Hamid
(2009) The Continual Improvement Clause 8.5.1 Of Iso 9001 And The Philosophy Of Kaizen., UM
Hashima Binti Hamid
(2008) Web-Enabled Lean Quality Management Framework (Web-Lqmf), Unimap

Consultancies

YearDescriptionLevel
2018 Task Force Pemurnian Polisi Dan Garis Panduan Pengurusan Risiko UTHM University
2017 Ahli Jawatankuasa Pengurusan Pembentangan, Seminar Pendidikan Johor Berkemajuan 2017 (SPJ 2017) University
2017 Penasihat Akademik Pelajar Sarjana Muda Vokasional (Multimedia Kreatif) Semester 2 Sesi 20162017 University

Supervision

YearDescriptionRole
2106 Assessor for the Creativity and Innovation Projects , NCTVET, 2016 Assessor
2018 Pembantu Pengerusi Peperisaan VIVA Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional (Mohd Ali Jemali) UTHM Examiner
2018 Co-Supervisor for Anusuya A/P Kaliappan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Panel Temuduga Pengambilan Calon Pelajar Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional UTHM Assessor
2017 Penyelia kepada Mohd Khairullah Afiq, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Penyelia kepada Nur Atiqah Safa' Sarif, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Penyelia kepada Muhammad Azizie Mezelan, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Teaching Practice Groups at Kolej Vokasional Arau, Perlis, 2017 Supervisor
2017 Penilai kepada Faeizah Mohd Lajim, Kertas Cadangan Program Sarjana FPTV, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Penyelia kepada Nurul Ayuni Mohamad Zain, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Penyelia kepada Nor izati Hamzah, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Shaipul Nahar Bin Saat, Program Sarjana Pengajian Pesisir, UTHM 2017 Supervisor
2017 Penyelia kepada Muhamad Hafiz Jamaludin, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2017 Supervisor
2017 Pengerusi Penilai Kertas Cadangan Penyelidikan Phd, Nabila Muhammad Baba Gusau, UTHM, 2017 Assessor
2017 Assessor for phd proposal defense , Mohd Isa Shamsudin, UTHM, 2017 Pengerusi Penilai kertas cadangan penyelidikan, Mohd Isa shamsudin dan Nur Izeanty Hamidon, UTHM 2017 Assessor
2017 Penilai kepada Nabila Hassan, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2017 Assessor
2017 Penilai kepada Norul Husna Alias, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2017 Assessor
2017 Penilai kepada Norhidayati Sayad, Program Sarjana Pengajian Pesisir, UTHM, 2017 Assessor
2017 Penilai kepada Idawati Suliman, Program Sarjana Pesisir, UTHM, 2017 Assessor
2017 Penilai kepada Muhamad Hafiz Zainol Ashaari, Program Sarjana Pesisir, UTHM, 2017 Assessor
2017 Penilai kepada Mohd Najmi Hani'e Afif Zulkifli, Projek Sarjana Muda, UTHM 2017 Assessor
2017 Penilai kepada Ramesh a/l Chandramohan, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2017 Assessor
2017 Penilai kepada Reca Nuhusna Mohd Mahadzir, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2017 Assessor
2017 Penilai kepada Noor Sahila Lokman, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2017 Assessor
2017 Penilai kepada Nur Adiba Syazni Mohd Nordin, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2017 Assessor
2017 Penilai kepada Afham Haziq Ahmad Shakir, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2017 Assessor
2017 Penilai kepada Nazirah Kamal Ruzaman, Kertas Cadangan program Sarjana FPTV, UTHM 2017 Supervisor
2017 Assessor for Syazwanie binti Mohammad (Projek Sarjana Muda-BBP 40204), UTHM, 2017 Assessor
2017 Supervisor for Teaching Practice Groups at Kolej Vokasional Kangar, Perlis, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Intenship student at Perlis, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for intenship student at Industrial Area at Perak and Kedah, 2017 Supervisor
2016 Assessor for Nursyahirah Ismail, PSM2 (BBP 40204), Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, UTHM 2016 Assessor
2016 Supervisor for Zakiah Binti Zakaria, PSM2 (BBP40204), Sarjana Muda Pendidikan Vokasional,UTHM 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Fatima Zahara Bt Zulkepli, Projek Sarjana Muda 1 Perdana (BBP 40102), Sarjana Muda Pendidikan Teknik Dan Vokasional,UTHM, 2016 Supervisor
2016 Assessor for Norhakim Mohd Tah, PSM2 (BBP 40204) Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, UTHM 2016 Assessor
2016 Assessor for Siti Fatimah Mohamad, PSM2 (BBP 40204) Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, UTHM 2016 Assessor
2016 Assessor for Nur nabilah Bt Mohammad Anuar, Projek Sarjana Muda 2 (BBP 40204) Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, UTHM 2016 Assessor
2016 Supervisor for Noor Farah Nadiah Bt Zahar, Projek Sarjana Muda 1 Perdana (BBP 40102), Sarjana Muda Pendidikan Teknik Dan Vokasional, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Zakiah Binti Zakaria, Projek Sarjana Muda 1 Perdana (BBP 40102), Sarjana Muda Pendidikan Teknik Dan Vokasional, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Malim Bin Muhd Ab. Rahman, Projek Sarjana Muda 1 (BBT 30702), Program Pensiswazahan Guru, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Sem 2, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Tan Kwee Lea, Latihan Ilmiah (BBR 34303) Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah, Eelektif Sains Dan Matematik, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Tee Woan Jiun, Latihan Ilmiah (BBR 34303) Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah, Eelektif Sains Dan Matematik, UTHM,2016 Supervisor
2016 Supervisor for Sumathi A/P Mariappan, Latihan Ilmiah (BBR 34303) Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah, Eelektif Sains Dan Matematik, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Mohd Zulkefly bin Hassan, Projek Sarjana Muda 1 (BBT 30702), Program Pensiswazahan Guru, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Sem 2, UTHM, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nurul Najwa Binti Ahmad, Master, Universiti Tun Hussein Onn, Malaysia Supervisor
2016 Supervisor for Fatima Zahara Bt Zulkepli, PSM2 (BBP 40204), Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, UTHM 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Farah Nadiah bt Zahar, PSM2 (BBP 40204), Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, UTHM 2016 Supervisor
2016 Assessor for Norfazlin Binti Azmi, Projek Sarjana Muda 2 (BBP 40204) Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, UTHM 2016 Assessor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2018 Pegawai Pengiring Program Audit Kualiti Dalaman Universiti 2018 University
2018 Ketua Program Sarjana Pendidikan Teknikal Dan Vokasional (KBV) Secara Penyelidikan FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018-2020 University
2017 Ahli Jawatankuasa Program ASEAN Vocational Engineering Camp (AVEC) International
2017 University Taskforce for Risk Management, UTHM, 2017 University
2017 Lawatan Penandaaras Pelaksanaan Pengurusan risiko UKM, 2017 University
2016 AJK for Kelab Akademik FPTV, UTHM 2016 University
2016 Master coordinator for assembly line presentation of NCTVET, 2016 University
2016 AJK Kelab Kebajikan Staf FPTV, UTHM 2016 University
2016 Assistant Coordinator Of ISO , Faculty Technical and Vocational Education, UTHM, 2016 University
2016 AJK of MQA for PhD Programmes of Faculty Technical And Vocational, UTHM, 2016 University
2016 Coordinator of Academic Advisory FPTV, UTHM, 2016 University
2008 Secretariat of Post Graduated Seminar, Faculty Technology Management and Enterpreneurship,UTHM, 2008 University
2002 Secretary of ISO for Polytechnic Johor Bahru, 2002-2003 Government

« Back