Jabatan Pendidikan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
 
Dr. ARIHASNIDA BINTI ARIFFIN

DS51 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI PENDIDIKAN , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2015)
SARJANA REKABENTUK INSTRUKSIONAL & TEKNOLOGI , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2010)
SARJANA MUDA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2008)
SC/MCE/SPM/SPVM , SMK SRI MUDA PENAGA (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) : Social Sciences and Humanities

Instructional Design and Technology
Web 2.0
Problem Based Learning
Engineering Drawing
Technical dan Vocational in Training (TVET)
Animation in Education
Education Technology

DateDescription
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Vokasional
18/07/2021 - 31/12/2021 Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Instructional Design and Technology(IDT)
01/04/2019 - 31/12/2020 Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan

YearDescriptionRoleLevel
2022 - 9999Association of Malaysian Researchers and Social Services Ajk Antarabangsa
2022 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Graduate Technologist Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2023 Course Coordinator for Pemurnian Silibus MBT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Development Of Instructional & Technology Interactive Media In Tvet [MBT13403], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Development Of Instructional & Technology Interactive Media In Tvet [MBT13403], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Domestic Piping Workshop [BBB40203], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Educational Psychology [BBD10202], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Educational Psychology [BBD10202], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Head for Pemurnian Program ISMPV BBB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Head for Pemurnian Silibus ISMPV BBB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Mechanic Of Structure [BBB30103], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Contract Procedures And Estimating [BBB40302], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Course Coordinator for Penggubal Kurikulum Pembangunan Program Baharu Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional bagi tahun 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Development Of Instructional & Technology Interactive Media In Tvet [MBT13403], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Domestic Piping Workshop [BBB40203], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Educational Psychology [BBD10202], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Educational Psychology [BBD10202], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Head for pemurnian program ISMPV Binaan Bangunan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Member for Pembangunan garis panduan perlaksanaan WBL dan Rubrik Penilaian WBL bagi program BTECH, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2021 Application Of Instructional Design & Technology In Tvet [MBT13303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Building Construction [BBB10202], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Contract Procedures And Estimating [BBB40302], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Contract Procedures And Estimating [BBB40302], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Domestic Piping Workshop [BBB40203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Domestic Piping Workshop [BBB40203], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Invention Club [BBD44401], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Construction Materials [BBB10102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Contract Procedures And Estimating [BBB40302], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Domestic Piping Workshop [BBB40203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Domestic Piping Workshop [BBB40203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Educational Psychology [BBD10202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Educational Psychology [BBD10202], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Head for Semak kurikulum ISMPV Binaan Bangunan ikut kerangka MQF versi 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2020 University
2020 Member for Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020 University
2019 Contract Procedures And Estimating [BBB40302], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Contract Procedures And Estimating [BBB40302], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Domestic Piping Workshop [BBB40203], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Educational Psychology [BBD10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Educational Psychology [BBD10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Member for Program Baharu Sarjana Muda Teknologi Pembinaan Bangunan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019 University
2018 Application Of Instructional Design & Technology In Tvet [MBT13303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Application Of Instructional Design & Technology In Tvet [MBT13303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Contract Procedures And Estimating [BBB40302], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Contract Procedures And Estimating [BBB40302], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Educational Data Reasoning [BBD30402], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Educational Psychology [BBD10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Educational Technology [BBD20202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Member for Pembangunan Btech (Binaan Bangunan), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2018 University
2018 Pedagogy [BBD10302], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Brickwork Technology [BBB30203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Construction Materials [BBB10102], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Contract Procedures And Estimating [BBB40302], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Psychology [BBD10202], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Psychology [BBD10202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Technology [BBD20202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Principles Of Instructional Design & Technology In Tvet [MBT13203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Thesis [BBR34303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BBT40904], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Basic Brickwork [BBB20103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Brickwork Practice [BBB20303], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Contract Procedures And Estimating [BBB40302], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Contract Procedures And Estimating [BBB40302], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Educational Psychology [BBD10202], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Educational Psychology [BBD10202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Member for Program Sarjana Pendidikan Teknikal (Rekabentuk Instruksional dan Teknologi), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2016 University
2016 Peer Mentors [BBD44301], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Peer Mentors [BBD44301], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Thesis [BBR34303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2011 Industrial Technology Skill I - Civil [BBT2124], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q484 PEMBANGUNAN KERANGKA PEMBELAJARAN DIGITAL BAGI RESKILLING DAN UPSKILLING PEKERJA INDUSTRI MENDEPANI IR 4.0 Ahli 30/06/2025
Q502 Pembangunan dan Keberkesanan Teknologi Augmented Reality G kod dalam Pengaturcaraan Mesin Larik CNC. Ahli 30/06/2025
Q419 Kajian Tekanan Psikologi terhadap Industri Pembinaan dalam Era Pasca Pandemik Ketua 30/04/2025
H961 The Adaptive Microlearning Design Framework Standard on Virtual Learning System Ahli 31/12/2023
H876 Pembangunan Kerangka Kompentensi Keusahawan Digital Bagi Permulaan Perniagaan Untuk Komuniti B40. Ahli 30/09/2023
H952 Keberkesanan rekabentuk pembungkusan produk mempengaruhi keputusan pembelian pengguna bagi industri perniagaan pemilikan tunggal SME. Ahli 30/06/2023
H959 Kualiti Dalam Pembelajaran Digital Melalui Kaedah Kelas Berbalik: Kajian Tindakan Ahli 30/06/2023
M049 TAHAP SOSIOEMOSI STAF AKADEMIK UTHM YANG MELAKSANAKAN P&P DALAM TALIAN DENGAN BEKERJA DARI RUMAH (BDR) Ahli 31/03/2022
1639 A TVE Stakeholder Defined Curricular Framework for Education for Sustainable Development (ESD): Reorienting TVE teacher training Programmes for Sustainability Education Ahli 14/11/2021
K022 ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT FOR 21ST CENTURY LEARNING ACTIVITIES FOR TEACHER GRADUATE PROGRAM (PPG) Ahli 28/02/2021
K023 E-LEARNING DEVELOPMENT USING NEEDHAM MODEL FIVE PHASE FOR TEACHER GRADUTE PROGRAM (PPG) Ketua 28/02/2021
K024 DEVELOPMENT PROJECT-BASED LEARNING WITH SCAFFOLDING MODULE FOR GENERAL MACHINE SUBJECT FOR TEACHER GRADUATE PROGRAM (PPG) Ahli 28/02/2021
H437 KESEDIAAN PEMBELAJARAN TERARAH KENDIRI PELAJAR TERHADAP KAEDAH PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH SECARA DALAM TALIAN Ketua 01/01/2021
V027 Pembangunan KIT Pengajaran Jenis Kecacatan Kimpalan Berbantukan Augmented Reality (AR) Ahli 31/10/2019
V032 Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Buku Teks Digital Dalam Memperkasakan Pengajaran Guru PPG Di Sekolah Sekitar Negeri Johor Ahli 31/10/2019
V022 Pembangunan Kerangka Model Persekitaran Pembelajaran Melalui Pendekatan Competency Based Training (CBT) Dalam Kalangan Guru Vokasional ICT Ahli 31/07/2019
V021 Pembangunan Kerangka Bagi Reka Bentuk Aktiviti Pembelajaran Berasaskan Massive Open Online Course (MOOC) Untuk Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ahli 30/04/2019
U645 Kerangka bagi Reka Bentuk MOOC-PBL untuk TVET Ahli 31/12/2018
U646 Faktor-Faktor Mempengaruhi Reka Bentuk Massive Open Learning Course (MOOC) dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal dan Vokasional Ketua 31/12/2018
U647 Pembelajaran Kolaboratif Berasaskan Talian dalam Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar Ahli 31/12/2018
U648 Garis Panduan Objek Pembelajaran MOOC bagi TVET Ahli 31/12/2018

Book
Marlina Mohamad
(2020) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672975151
Norhasyimah Hamzah, Azita Ali, Mohamad Hisyam Mohd Hashim,Ahmad Rizal Madar, Hashima Hamid, Fazlinda Ab Halim, Arihasnida Ariffin
(2018) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 1, ISBN:9789672110828
Book Chapters
Arihasnida Ariffin,*, Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria & Norhasyimah Hamzah
(2023) Alat Bahan Bantu Mengajar Menggunakan Kaedah Pembelajaran Inkuiri Bagi Topik Penyediaan Tapak, Kurikulum & Instruksi Siri 14, UTHM , 18, ISBN:9786297566634
Norhasyimah Hamzah, Nazieera Hazim, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin & Normah Zakaria
(2023) Pembangunan Aplikasi Android Pembelajaran Bagi Topik Sistem Unit Subjek Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan, Pembangunan Produk &Amp;Amp; Rekabentuk (Product Development &Amp;Amp; Design) Siri 8, UTHM , 1, ISBN:9786297566849
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria & Siti Nur Kamariah Rubani
(2023) Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Video Bagi Pembelajaran Kursus Matematik, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 14, UTHM , 12, ISBN:9786297566634
Nur Amira Mansor, Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria
(2022) Inquiry Learning Applications Through Teaching Aids Tools For Site Preparations Topic, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 7 , UTHM , 56, ISBN:9789670061177
Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria, Tamil Selvan Subramaniam
(2022) Kaedah Jigsaw Puzzle Secara Atas Talian Bagi Subjek Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 13, UTHM , 1, ISBN:9789672817970
Mohammad Azuan Ab Ghani, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, & Arihasnida Ariffin
(2022) Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 6 , Smart Theft Alarm With Image, UTHM , 58, ISBN:9789672817451
Ariffin, A., Kasno, N.S.N, Zakaria, N., Rubani, S.N.K. & Hamzah, N.
(2022) Persepsi Graduan Terhadap Kebolehpasaran Kerjaya Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Binaan Bangunan, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 72, ISBN:9789670061443
Norhasyimah Hamzah, Siti Norazreen Mohamad Zaini, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin & Normah Zakaria
(2022) The Development Of Two-Dimensional (2d) Learning Video For Form Two Design And Technology Subject , Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 7, UTHM , 86, ISBN:9789670061177
Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Kajian Keperluan Laman Web E-Lk Berpandukan Model Rekabentuk Hannafin Dan Peck, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 6 , UTHM , 12, ISBN:9789672817451
Zakaria,N., Jaafar,S.N., Ariffin, A., Hamzah, N., Rubani, S.N.K. & Subramaniam, T.S
(2021) Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development). Siri 1/2021, Kebolehupayaan Pembentukan Kerjaya Usahawan Teknikal Dalam Kalangan Pelatih Elektrik Giatmara, UTHM , 77, ISBN:9789672817192
Nur Ain Zainuddin, Normah Zakaria, Muhammad Fazrulhelmi Ahmad, Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah & Arihasnida Ariffin
(2021) Mesin Pengering Asam Keping, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 6, UTHM , 24, ISBN:9789672817451
Norhasyimah Hamzah, Siti Hawa Shakirah Mohd Pauzi, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin & Normah Zakaria
(2021) Pembangunan Aplikasi Android Subjek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Tahun Enam (6) Bagi Topik Penghasilan Dan Pengujian Atur Cara, Pembangunan Produk & Rekabentuk Siri 6, UTHM , 1, ISBN:9789672817451
Siti Nur Kamariah Rubani, Kenerthdick Neko, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida
(2021) Pembangunan Pemegang Bahan Kerja Berbentuk Silinder Untuk Menghasilkan Gear Bagi Mesin Kisar Jenis Tegak, Pembangunan Produk & Reka Bentuk, UTHM , 16, ISBN:9789672975670
Siti Nur Kamariah Rubani, Ahmad Fadzli Mansor, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria & Norhasyimah Hamzah
(2021) Pembangunan Sistem Pengesan Pada Landasan Mesin Larik Semasa Operasi Bebenang Automatik, Pembangunan Produk & Rekabentuk Siri 5, UTHM , 99, ISBN:9789672975670
Mohammad Azuan Ab Ghani, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani & Arihasnida Ariffin
(2021) Smart Theft Alarm With Image, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 6, UTHM , 59, ISBN:9789672817451
Normah Zakaria, Nurul Aida Suhaila bt Abdullah, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin & Norhasyimah Hamzah
(2020) Kaedah 4m Kod Jalur Warna Perintang 4 Jalur Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Amali Subjek Kemahiran Hidup, Kurikulum & Instruksi , UTHM , 37, ISBN:9789672389897
Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria & Fazrulhelmi Ahmad
(2020) Kaedah Pembelajaran Abad Ke-21 (Pak-21) Secara Atas Talian Dalam Subjek Psikologi Pendidikan, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 11, UTHM , 27, ISBN:9789672389897
Arihasnida Ariffin,*, Noridah Hasnan, Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria & Norhasyimah Hamzah
(2020) Kesan Penggunaan E-Konkrit Berasaskan Model Needham Lima Fasa Terhadap Kesesuaian Isi Kandungan Dan Pencapaian Pelajar, Kurikulum Dan Instruksi, UTHM , 12, ISBN:9789672389897
Siti Nur Kamariah Rubani, Nur Najiehah Tukiman, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria & Norhasyimah Hamzah
(2020) Kesesuaian Penggunaan Simulasi Dalam Pembelajaran Terhadap Kefahaman Pelajar Dalam Sub Topik Mesin Kisar Cnc, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 21, ISBN:9789672389897
Norhasyimah Hamzah, Norul Husna Alias, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin
(2020) Pembangunan Augmented Reality (Ar) Bagi Memperkenalkan Peta Asia Tenggara Dalam Mata Pelajaran Geografi Tingkatan Satu , Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2, UTHM , 76, ISBN:9789672975151
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Arihasnida Ariffin & Norhasyimah Hamzah
(2020) Pembangunan Massive Open Online Courses (Mooc) Melalaui Model Berasaskan Prestasi Bagi Kursus Tvet, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 89, ISBN:9789672975151
Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah & Arihasnida Ariffin
(2020) Penggunaan Model Pembelajaran Kolb Dalam Topik Proses Pembentukan Bahan, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 55, ISBN:9789672389897
Arihasnida Ariffin,*, Fatin Nazihah Ahmad Tasrifin, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2020) Persepsi Pelajar Terhadap Persekitaran Fizikal Bilik Kuliah Di Blok Fptv Dan Blok Uthm Terhadap Aspek Pengajaran Dan Pembelajaran, Kurikulum Dan Instruksi, UTHM , 43, ISBN:9789672389897
Mal-Khairul Amir Abdul Malek , Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, & Arihasnida Ariffin
(2020) Smart Sejadah, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet. Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672389774
Zakaria, N., Ma¿arof, R., Ariffin, A., Hamzah, N. & Rubani, S.N.K.
(2020) Tahap Kompetensi Pengurusan Kerjaya Lepasan Kolej Vokasional, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya = (Training And Career Development), UTHM , 30, ISBN:9789672916
Ariffin, A., Muhammad, Z., Zakaria, N., Rubani, S.N.K. & Hamzah, N.
(2020) Tahap Pengaruh Faktor Rakan Sebaya Dan Minat Terhadap Pemilihan Kerjaya Bagi Murid Berkeperluan Khas (Mbk), Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 1, ISBN:9789672916017
NORMAH ZAKARIA, GANASON PREMA, SITI NUR KAMARIAH RUBANI, ARISHASNIDA ARIFFIN & NORHASYIMAH HAMZAH
(2019) Keberkesanan Penggunaan Aplikasi Socrative Terhadap Pencapaian Dan Minat Murid Bagi Mata Pelajaran Sains Di Sekolah Rendah, Kurikulum Dan Instruksi (Curriculum Dan Instruction) Siri 8, UTHM , 1, ISBN:9789672306689
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani & Arihasnida Ariffin
(2019) Koswer Pembelajaran Bagi Topik Elemen Reka Bentuk Grafik, Kurikulum & Instruksi Siri 8, UTHM , 49, ISBN:9789672306283
Zakaria, N., Masadliahani Masduki, Ariffin, A., Hamzah, N & Rubani, S. N. K.
(2019) Pembangunan Kerjaya Graduan Kejuruteraan : Perkaitan Dengan Malu Serta Strategi Mengatasinya, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya = (Training And Career Development) Siri 1/2019, UTHM , 26, ISBN:9789672389019
Siti Nur Kamariah Rubani, Siti Amallia Abd. Lah, Normah Zakaria,
(2019) Pembangunan Modul Latihan Bagi Amali Mesin Wire Cut Dengan Menggunakan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 17, ISBN:978-967-2306-
Arihasnida Ariffin, Muhammad Iqmalhakim Nor Azizi, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2019) Pembangunan Modul Pembelajaran Binaan Bangunan (Superstruktur), Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 8, UTHM , 27, ISBN:9789672306689
Ariffin, A., Muhammad, Z., Zakaria, N.,Rubani, S. N. K. & Hamzah, N.
(2019) Pemilihan Kerjaya Murid Berkeperluan Khas Berdasarkan Faktor Sekolah Dan Keluarga Dalam Program Ppki, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya = (Training And Career Development) Siri 1/2019, UTHM , 21, ISBN:9190837268979
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Normah Zalkaria & Siti Nur Kamariah Rubani
(2019) Penerapan Elemen Animasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, Kurikulum & Instruksi Siri 8, UTHM , 49, ISBN:9789672306283
Norhasyimah Hamzah, Muhammad Fazrul Helmi Ahmad, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin & Normah Zakaria
(2019) Penggunaan Kaedah Pembelajaran Abad Ke-21 (Pak-21) Dalam Subjek Teknologi Animasi, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 9, UTHM , 1, ISBN:9789672389101
NORMAH ZAKARIA, NORHASYIMAH HAMZAH, NURSYAHIRAH ALIAS, SITI NUR KAMARIAH RUBANI & ARIHASNIDA ARIFFIN
(2019) Smart Sejadah Untuk Warga Emas, Pembangunan Produk Dan Rekabentuk , UTHM , 18, ISBN:9789672306610
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani & Tamil Selvan Subramaniam
(2019) Video Pengajaran Interaktif Bagi Subjek Pengarangan Multimedia, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 4, UTHM , 73, ISBN:9789672306610
Arihasnida Ariffin, Atika Suita Md Zul, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Pembangunan Produk Siri 2, Pembangunan Modul Pembelajaran Kendiri Sistem Sanitari, Saliran Dan Pembetungan, UTHM , 18, ISBN:9789672110835
Arihasnida Ariffin, Nur Fatin Nadiah Nordin, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Persepsi Guru Program Pendidikan Inklusif (Ppi) Terhadap Tahap Stress Dalam Subjek Mpv Di Sekolah Menengah Kebangsaan (Smk), Negeri Johor, Kurikulum Dan Instruksi Siri 4, UTHM , 86, ISBN:9789672110880
NORHASYIMAH HAMZAH
(2018) Produk Pembangunan Video Pengajaran Bagi Topik Tatasusunan Satu Dimensi Dan Dua Dimensi Secara Atas Talian, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 3 , UTHM , 114, ISBN:9789672216025
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin dan Norhakim Mohd Tah
(2018) Produk Pembangunan Video Pengajaran Pengenalan Hypertext Preprocessor (Php) Berasaskan Talian , Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 2, UTHM , 126, ISBN:9789672110835
ARIHASNIDA ARIFFIN, MOHD ALI SAMSUDIN, AHMAD NURULAZAM MD ZAIN
(2018) Teknologi Dalam Pendidikan, Persembahan Masalah Berbentuk Animasi Dan Grafik Terhadap Kesediaan Pembelajaran Terarah Kendiri, UTHM , 1, ISBN:9789672110828
ARIHASNIDA ARIFFIN,MOHAMAD ASHRUL HARON
(2017) Pembangunan Alat Pemasangan Jubin Dalam Membantu Kerja Kemasan Lantai, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk, UTHM , 104, ISBN:978-967-2110-47-7
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani & Tamil Selvan Subramaniam
(2017) Pembangunan Aplikasi Android Pembelajaran Bagi Topik Reka Bentuk Grafik Digital, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM
Tamil Selvan A/L Subramaniam, Arihasnida binti Ariffin, Norhasyimah binti Hamzah
(2017) Pembangunan Dan Penilaian Perisian E-Pbl Rec Untuk Kursus Tvet, Kurikulum & Instruksi(Siri 2), UTHM , 56, ISBN:9789672110613
General Publications
Mohd Hasril Amiruddin, Razali Hassan, Nizamuddin Razali, Faizal Amin Nur Yunus, Mohd Bekri Rahim, Jamil Abd. Baser, Alias Masek, Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin, Mohd. Fairuz Marian, Usuloudin Hamzah, Khairul Fahmi Haji Ali & Aini Nazura Paimin@Abdul Halim
(2018) Core Abilities - Level 3, Z- 009 - 3:2015, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Norhasyimah Hamzah, Nor Farah Emilia Mohd Rosli, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria
(2022) Aplikasi Android Pembelajaran Abjad Bahasa Jepun (Jingocat Apps), INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL (ITLJ), UTM PRESS , 7, 52, ISSN:26008572
Arihasnida Ariffin, Juglet Nur Haris Mat Supri, Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria & Siti Nur Kamariah Rubani
(2022) E-Modul Lukisan Skematik Perpaipan Menggunakan Model Madeline Hunter, INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL (ITLJ), PENERBIT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA , 7, 1, ISSN:26008572
Arihasnida Ariffin*, Nur Fatin Nadiah Nordian, Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani
(2021) Hubungan Antara Sikap Pelajar Dengan Tahap Tekanan Guru Program Pendidikan Inklusif Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 3, 7, ISSN:22897410
Wan Hassan, W.A.S. , Ariffin, A., Ahmad, F., Mohamad, N., Anuar, R.
(2020) "Solveme" Website Development Using Problem-Based Learning Approach In Technical And Vocational Education, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, WARSE , 4, 2173, ISSN:22783091
Hamzah, N. , Rubani, S N K. , Ariffin, A. , Zakaria, N. , & Ahmad, F.
(2020) Android Application For The Topic "Video Camera" In An Educational Technology Course, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, IJATCSE 2019 , 6, 3086, ISSN:22783091
Wan Hassan, W.A.S., Ariffin, A., Ahmad, F., Sharberi, S.N.M., Nor Azizi, M. I, Zulkiflee, S.N.
(2020) Covid-19 Pandemic: Langkawi Vocational College Student Challenge In Using Google Classroom For Teaching And Learning (T&L), INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, WARSE , 6, 3299, ISSN:22783091
Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah & Nurul Sakinah Nordin
(2020) Efikasi Kendiri, Kemahiran Employabiliti Dan Pemilihan Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 71, ISSN:22897410
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Anies Faziehan Zakaria, Arihasnida Ariffin, Mohd Hasril Amiruddin, Mohd Bekri Rahim, Nizamuddin Razali, Irwan Mahazir Ismail & Nadzrah Sa'adan
(2020) Gender Analysis Of Work Readiness Among Vocational Students: A Case Study, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 270, ISSN:22298932
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin and Siti Syahirah Ahmad Zuhdi
(2020) Interactive Courseware Development For Learning The Algebra Competition In The Materials Of Learning Mathematics, SCHOLARLY TECHNICAL EDUCATION PUBLICATION SERIES (STEPS), COLOMBO PLAN STAFF COLLEGE (CPSC) BLDG. BLOCK C DEPED COMPLEX, MERALCO AVE. PASIG CITY, PHILIPPINES , 10, 67, ISSN:22446982
Norhasyimah Hamzah* , Siti Nur Kamariah Rubani , Arihasnida Ariffin , Normah Zakaria & Fazrulhelmi Ahmad
(2020) Koswer Pembelajaran Interaktif Bagi Topik Pengaturcaraan Komputer, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 35, ISSN:22897410
Arihasnida Ariffin*, Noridah Hasnan, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah, Norhasyimah Hamzah
(2020) Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Model Needham Lima Fasa Bagi Topik Konkrit, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 63, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria,Nur Izzati Alias
(2020) Simulation In Classroom: Development Mini Computer Numerical Control (Cnc) Milling Machine For G Code Movement, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, WORLD ACADEMY OF RESEARCH IN SCIENCE AND ENGINEERING , 9, 8424, ISSN:2278-309
Wan Hassan, W.A.S. , Ariffin, A. , Ahmad, F. , Hamzah, N. , Rubani, S.N.K. & Zakaria, N.
(2020) Students' Perceptions Of Using Zoom Meet Webinar During Covid-19 Pandemic In Technical And Vocational Education, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW , 8, 5853, ISSN:23945125
Wan Hassan, W.A.S., Ariffin, A., Ahmad, F., Sharberi, S.N.M., Nor Azizi, M. I, Zulkiflee, S.N.
(2020) Students' Self-Directed Learning Readiness Towards Using The "Solveme" Web In Technical And Vocational Education, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, WARSE , 6, 3299, ISSN:22783091
Arihasnida Ariffin, Mohd Ali Samsudin, Ahmad Nurulazam Md Zain, Norhasyimah Hamzah & Mohd Erfy Ismail
(2020) Visualization Skills Among Engineering Students Using Problem Based Learning Fogarty Model, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 238, ISSN:22298932
Norhasyimah Hamzah, Noor Dayana Abd Halim, Mohammad Hafiz Hassan & Arihasnida Ariffin
(2019) Android Application For Children To Learn Basic Solat, INTRENATIONAL JOURNAL OF INTERACTIVE MOBILE TECHNOLOGIES, International Association of Online Engineering Kirchengasse 10/200 A-1070 WIEN Austria , 7, 69, ISSN:1865-792
NORMAH ZAKARIA, NORHASYIMAH HAMZAH, NOOR AZLIN YAMIN, NUR IZEANTY HAMIDON, ARIHASNIDA ARIFFIN, SITI NUR KAMARIAH RUBANI
(2019) Competency In Career Management Among Technical University Students, INTERNATIONAL JURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS & SOCIAL SCIENCES, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY , 8, 173, ISSN:22226990
Hamzah. N, Ahmad. F, Ariffin. A, Rubani. S N K, Zakaria. N
(2019) Effectiveness Of Video Use In The Teaching And Learning Of Electronic Practice In Vocational College, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 4626, ISSN:22783075
Zakaria. N, Ghazalan. M S, Hamidon. N I, Hamzah. N, Ariffin. A, Rubani. S N K
(2019) General Skill Domain In Industrial Training Currency Using Fleiss Kappa Method, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BEIESP , 12, 4610, ISSN:22783075
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani & Arihasnida Ariffin
(2019) Learning Activity Effectiveness Based On Web Towards Student Change Of Cognitive Level, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), ELSEVIER , 12, 4620, ISSN:22783075
Hamzah. N, Ahmad. F, Zakaria. N, Rubani. S N K, Ariffin. A
(2019) Learning Activity Effectiveness Based On Web Towards Students¿ Change Of Cognitive Level, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 4620, ISSN:22783075
Zakaria. N, Masduki. M, Hamzah. N, Rubani. S N K, Ariffin. A
(2019) Shy Engineers? Strategies To Eliminate Shyness And Enhance Engineering Students¿ Career Development, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BEIESP , 12, 4020, ISSN:22783075
Norhasyimah Hamzah, Wan Nurul Asyida Wan Roosli, Mohd Erfy Ismail & Arihasnida Ariffin
(2019) The Usage Of Massive Open Online Course (Mooc) In Teaching And Learning Among Students, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES REVIEWS, Sai Saraswati Dham, Mira Road, Thane, India , 5, 398, ISSN:23956518
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah , Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria, Wan Azrul Shafuan Wan Hassan
(2019) Triggers In Pbl Using Animations And Graphics To Enhance Self-Directed Learning Readiness Among Tvet Students, ENGINEERING AND MANAGEMENT (TEST), UNIKL , 12, 6010 , ISSN:01934120
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria, Wan Azrul Shafuan Wan Hassan
(2019) Using Learning Objects As A Triggers For Pbl In Industrial Technology Course, ENGINEERING AND MANAGEMENT (TEST), UNIKL , 12, 6018 , ISSN:01934120
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, NUR FAZILAH AB MAJID, ARIHASNIDA ARIFFIN, NORHASYIMAH HAMZAH & SITI KAMARIAH RUBANI
(2018) Kemahiran Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir (Fptv) Di Uthm, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 8, 70, ISSN:22897410
Norhasyimah Hamzah
(2018) Pembangunan Aplikasi Android Pembelajaran Reka Bentuk Grafik Digital, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, ARIHASNIDA ARIFFIN, NORHASYIMAH HAMZAH & SITI NUR KAMARIAH RUBANI
(2018) Pembangunan Aplikasi Pembelajaran M-Spwtc Untuk Kursus Pemasangan Dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 7, 120, ISSN:22897410
Tamil Selvan Subramaniam, Nor Amirah Shaari, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Pembangunan Dan Pengujian Aktiviti Pembelajaran Berasaskan Mooc Untuk Kursus Diagnous Dan Senggaraan Audio Video, POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Social Sciences and Humanities , 11, 12, ISSN:97124714
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, SITI NUR KAMARIAH RUBANI, NORHASYIMAH HAMZAH & ARIHASNIDA ARIFFIN
(2018) Pembangunan Perisian Pembelajaran Mobile Crtv.Cn Untuk Kursus Diagnous Dan Senggaraan Audio Video, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 5, 100, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin & Tamil Selvan Subramaniam
(2018) Penggunaan Kaedah Inkuiri Penemuan Terhadap Minat Pelajar Dalam Eksperimen Sains Tahun 5, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan Subramaniam, Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Maisarah Bidin
(2018) Practical Knowledge Of Prospective Teachers In Pedagogy , JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Pubisher , 7, 1, ISSN:17426596
Arihasnida Ariffin, Noor Azreen Jemuri , Norhasyimah Hamzah , Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Students Acceptance Of Usage In Massive Open Online Course (Mooc) In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL, Universiti Teknologi Malaysia , 11, 36, ISSN:26008572
Mohd Erfy Ismail, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Irwan Mahazir Ismail, Khairul Azhar Mat Daud, Pipit Utami & Moh. Khairudin
(2018) The Acceptance Of Mooc Among Tvet Students In Higher Education: An Observation, JURNAL PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan , 7, 213, ISSN:25410652
Norhasyimah Hamzah
(2017) Penggunaan Kaedah Nyanyian Dalam Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani,Noorfadzlyna Idris
(2017) Persepsi Guru Pelatih Terhadap Pelaksanaan Serentak Sistem Sijil Kemahiran Malaysia Di Uthm, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:2289-7410
Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan A/L Subramaniam, Arihasnida binti Ariffin, Norhasyimah binti Hamzah
(2017) Students¿ Perception Using Inquiry Based Learning In Science Experiment, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 17, ISSN:2229-8460
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan Subramaniam, Nurazmiera Mhd Razali
(2017) Tahap Kemahiran Visualisasi Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Uthm , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 9, 1, ISSN:EISSN 2289-7410
Norhasyimah Hamzah
(2017) Web-Based Learning Environment Based On Students Needs, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, IOP Publishing , 7, 1, ISSN:17578981
Media Digital
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin,Noradila Abdul Latif, Khuneswari Gopal Pillay & Saliza Asman
(2018) Masakan Nusantara, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah dan Arihasnida Ariffin
(2017) Psikologi Pendidikan, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail
(2016) Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan, UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Nur Aqila Nabilah Razif, Arihasnida Ariffin, Siti NurKamariah Rubani,Norhasyimah Hamzah,Normah Zakaria
(2023) Student Attitude And Readiness Towards Virtual Learning For Practical Classes Of Building Construction Program, UTHM , 96, ISBN:27858138
N. Hamzah, M. F. Ahmad, A. Ariffin, N. Zakaria & S. N. K. Rubani
(2023) Web-Based Collaborative Learning For Improving Students¿ Cognitive Thinking Levels , UTHM , 1, ISBN:0094243X
Norhasyimah Hamzah*, Carolina Collin, Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin & Siti Nur KamariahRubani
(2022) Android Application Development For Force Topics In Year Six (6)Science Subject, UTHM , 069, ISBN:27858138
Norhasyimah Hamzah*, Nur Natasya Najwa Zamri, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria & Siti Nur Kamariah Rubani
(2022) Development Of Interactive Learning Android Application Forbasic Mathematical Concepts, UTHM , 347, ISBN:27858138
Sarafatimah Yassin, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria
(2022) Development Of Learning Module Of Building Technology Using Model Sidek, UTHM , 105, ISBN:27858138
Siti Nur Kamariah Rubani, Nurul Emalia Azua Mas¿at, Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin
(2022) Kesediaan Pelajar Terhadap Pembelajaran Melalui Permainan Bagi Topik Pergerakan Kod G Mesin Kisar Cnc, UTHM , 202, ISBN:27858138
Muhammad Zulfadhli Jamaludin , Normah Zakaria*, Siti Nur Kamariah Rubani , Arihasnida Ariffin , Norhasyimah HamzaH
(2022) Smart System For Safety Of Cyclists, UTHM , 146, ISBN: 27858138
Muhammad Helmi Mohd Nor, Arihasnida Ariffin
(2022) Students Perception Of Factors Contributing To Depression During The Covid-19 Pandemic, UTHM , 1, ISBN:27858138
Norhasyimah Hamzah, Muhammad Hamzah A Rahman , Siti Nur Kamariah Rubani , Arihasnida Ariffin & Normah Zakaria
(2021) Android Application For The Plan And Elevation Topic In Form Five Mathematics, UTHM , 107, ISBN:27858138
Norhasyimah Hamzah*, Muhammad Hamzah A Rahman, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, & Normah Zakaria
(2021) Android Application For The Plan And Elevation Topic In Form Five Mathematics, UTHM , 107, ISBN:27858138
Siti Nur Kamariah Rubani, Mohd Nazri Kamis, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin
(2021) Development Of Press Machine For Metal Waste Using Blynk Application Remote Control At General Machine Workshop, UTHM , 1, ISBN:27858138
Mal-Khairul Amir Abdul Malek, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin
(2021) Development Of `Sejadah Pintar' Using Design Thinking Process Model, UTHM , 18, ISBN:27858138
Arihasnida Ariffin*, Nurul Syahida Nadia Kasno, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamza, Siti Nur Kamariah Rubani dan Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Potensi Kebolehpasaran Kerjaya Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Binaan Bangunan, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 93, ISBN:9783161484100
Hamzah, N., Ahmad, M. F., Zakaria, N., Ariffin, A., & Rubani, S. N. K.
(2021) Technical And Vocational Education Students' Perception Of Using Learning Videos During Covid-19 Pandemic Period, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 346, ISBN:9781665403436
Norhasyimah Hamzah, Claudia Aileen Christopher, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani & Arihasnida Ariffin
(2021) Video Tutorial For Animation Technology Subject, UTHM , 203, ISBN:27858138
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Afham Haziq Ahmad Shakire & Fazrulhelmi Ahmad
(2020) Interactive Teaching Video For Data Structure And Algorithm Subject , ASIAN SCHOLARS NETWORK (002903215-H) , 35, ISBN:9789671783788
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, SITI NUR KAMARIAH RUBANI, NORHASYIMAH HAMZAH & ARIHASNIDA ARIFFIN
(2019) Pembangunan Elemen E-Pbl Bagi Kursus Electrical Circuits Sebagai Bahan Sokongan Pembelajaran, UITM PUNCAK ALAM , 374, ISBN:e978967234006
A ARIFFIN, M A HARON, T S SUBRAMANIAN, N HAMZAH AND S N K RUBANI
(2018) Designing Tile Installation Tool For Floor Finishing Works , IOP PUBLISHING , 2
ARIHASNIDA ARIFFIN, ZAINORA BAISAR, NORHASYIMAH HAMZAH, SITI NUR KAMARIAH RUBANI DAN TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM
(2018) Kaedah Melukis Gambarajah: Satu Pendekatan Dalam Proses Penyelesaian Masalah Matematik, UTHM , 1, ISBN:22897410
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2018) Penerimaan Pelajar Terhadap Penggunaan Aplikasi Massive Open Online Course (Mooc) Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia , ABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK) , 294
Norhasyimah Hamzah*, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubbani, Normah Zakaria, Tamil Selvan A/L Subramanian
(2018) Video Pengajaran Interaktif Bagi Subjek Psikologi Pendidikan, JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DENGAN KERJASAMA POLITEKNIK MERLIMAU , 271
A Ariffin, M A Samsudin, A N Md. Zain, N Hamzah and M E Ismail
(2017) Effects Of Using Graphics And Animation Online Problem-Based Learning On Visualization Skills Among Students, IOP Publishing , 1, ISBN:1757899X
A ARIFFIN, M A SAMSUDIN, A N MD. ZAIN, N HAMZAH AND T E SUBRAMANIAM
(2017) Integrating Animation And Graphic In Problem Based Learning To Improve Students Achievement In Engineering Drawing Course, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA , 732
MOHD ERFY ISMAIL, SUHAIZAL HASHIM, HASHIMA HAMID, HASYAMUDDIN OTHMAN, ARIHASNIDA ARIFFIN, NOORAZMAN ABD SAMAD
(2017) Pembangunan Kit Pembelajaran Berbantukan Augmented Reality (Ar) Bagi Kursus Teknikal & Vokasional, FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN , 680, ISBN:9789670582733
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail
(2017) The Acceptance Of Massive Open Online Courses (Mooc) Among Technical And Vocational Education And Training (Tvet) Students In Higher Education, Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia , 131, ISBN:9789670194721
Ismail, M.E., Irwan Mahazir, I., Othman, H., Amiruddin, M.H., & Ariffin, A.
(2017) The Use Of Animation Video In Teaching To Enhance The Imagination And Visualization Of Student In Engineering Drawing, IOP Publishing , 1, ISBN:1757899X
Affero Ismail, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin and Saifullizam Puteh
(2016) An Overview Of Online Supervision Among Engineering And Technical Students In Malaysian Tvet Institutions , Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah & Pusat Penyelidikan dan Inovasi Politeknik , 1193 , ISBN:978-967-0778-16
Arihasnida Ariffin, Zurina Yasak, Norhasyimah Hamzah, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail
(2016) Keperluan Objek Pembelajaran Dalam E-Pembelajaran Bagi Pendidikan Teknikal Dan Vokasional , USM , 459 , ISBN:9789673992775
Tamil Selvan Subramaniam, Siti Nur Fahdziha Khyar, Ahmad Esa & Arihasnida Ariffin
(2016) Pembangunan Dan Penilaian Pakej Pembelajaran M-Trunking Untuk Kursus Kejuruteraan, UTHM , 70 , ISBN:9789675457077
Mohd Erfy Ismail, Irwan Mahazir Ismail, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin
(2016) Pembangunan Massive Open Online Courses ( Mooc) Berdasarkan Model Addie Bagi Pendidikan Teknikal Dan Vokasional (Tve), Politeknik Sultan Ahmad Shah (POLISAS) , 1333 , ISBN:9789670778167
IRWAN MAHAZIR ISMAIL, MOHD ERFY ISMAIL, MOHD BEKRI RAHIM, NORHASYIMAH HAMZAH, ARIHASNIDA ARIFFIN
(2016) Pembangunan Menu Massive Open Online Courses (Mooc) Berdasarkan Model Berasaskan Prestasi Bagi Penyelesaian Masalah Tve, Unit Penyelidikan Pendidikan Asas, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia , 9 , ISBN:978-967-399-277
Tamil Selvan Subramaniam, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani, Irwan Mahazir Ismail, Parameswari Karumban
(2016) Penilaian Perisian E-Pbl Rec Untuk Kursus Kejuruteraan, UTHM , 70 , ISBN:-
Nor Syuhada Ishak , Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin , Norhasyimah Hamzah dan Siti Nur Kamariah Rubani
(1995) Kompetensi Pelajar Kolej Vokasional Dalam Melaksanakan Kerja Amali Berpandukan Domain Psikomotor Simpson , FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 929, ISBN:9783161484100

YearDescriptionLevel
2023Academic Editor / Editor for JTH, Kolej Komuniti Sg Siput, Malaysia, January 2023 University
2023Academic Editor / Editor for OJ-TP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 for KBV-Defend, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Advisor/Chairman for Program KTP- ICT, SMK TUN ISMAIL, Malaysia, May 2023 District
2023Academic Editor / Editor for JST, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 National
2023 - 2027 Mentor for PAK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Supervisor for LM sem 1 20222023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia LM sem 22022023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia LM sem 120232024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023Supervisor for Penyelia LI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Formulation of Examination Questions for Panel Penilai 1 Soalan Peperiksaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 - 2024 Supervisor for Penyelia PS1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023 - 2024 Supervisor for Penyelia PS2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023 - 2024 Supervisor for Penyelia PSM2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 - 2024 Supervisor for Penyelia PSM1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023Academic Editor / Editor for RITVET, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 National
2023Academic Editor / Editor for OJ-TP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 for EDD_Defend, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2022 - 2023 Committee Member for WoCTVET 2022 (AJK Registration and Certificate), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 National
2022 - 2024 Committee Member for JK Jadual Waktu, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 - 2024 Committee Member for JK Peperiksaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 - 2024 Committee Member for JK PSM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 - 2024 Committee Member for JK Akreditasi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 - 2024 Committee Coordinator for Ketua Program BBB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 - 2024 Auditor for Auditor Apel (A), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 National
2017Committee Member for Pengurusan Pembentangan Seminar Pendidikan Johor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2017 National
2016Committee Member for Pengurus Pembentangan SPJ 2016, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2016 National
2016Committee Member for Pengurus Pameran NC-TVET 2016, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2016 National
2016Committee Member for NC-TVET 2016, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2016 National

YearDescription
2023 for Pengerusi VIVA EDD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023
2023 Advisor/Chairman for Pengerusi Defend EDD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Advisor/Chairman for Pengerusi Defend Proposal KBV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai PS1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai PS2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai PSM2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for Temu duga Kemasukkan Baru Pelajar ISMPV BBB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Course Coordinator for Penyelaras Kursus ISMPV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Course Coordinator for Penyelaras kursus Pasca, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Panel Pemeriksa Soalan Peperiksaan Akhir bagi program ISMPV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Pakar penilai Modul Pelajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Examination Invigilator for Pengawas Peperiksaan , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Examiner for Aiman Hakim Bin Muhammed Zan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Des Iskandar Bin Ismail, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Des Iskandar Bin Ismail, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Fatin Hazwani Bt Mohd Zulkifli, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Fatin Hazwani Bt Mohd Zulkifli, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Khairi Bin Aliashak, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Alliman B. Abdul Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Fatihah Binti Jusoh, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Fatihah Binti Jusoh, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Anis Shahirah Binti Muhamad Salleh, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurulhuda Binti Mohd Shahrid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurulhuda Binti Mohd Shahrid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Panel Penilai PSM 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Aiman Hakim Bin Muhammed Zan, Syaliz Legacy, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Faris Bin Fadhil, Kimlun Sdn Bhd , 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Syuhada Binti Mohamad Zain, Zuli Construction, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Wan Nur Ilyana Najihah Binti Wan Rojas, Crescendo Corporation Berhad, 2023
2023 Main Supervisor for Fatin Nabilah Binti Nor Akmal, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Moderator for Moderator LM zon selatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Referee for Juri RAVTE, RAVTE, Thailand, May 2023
2023 Supervisor for Ahmad Hakimi Bin Hasbollah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Fatin Nabilah Binti Nor Akmal, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Hilmi Nazri Bin Rahmat, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Khairudin Bin Baharum, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Khairudin Bin Baharum, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Alif Danial Bin Zilkama, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Shafiq Bin Saad, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Hanis Sufi Binti Norkhalim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Syuhada Binti Mohamad Zain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Syuhada Binti Mohamad Zain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for Apel (A) Tahap 6 , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Assessor / Reviewer for Penilai Kertas Soalan Peperiksaan Akhir sem 2 20212022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022
2022 Examiner for Aiman Hakim Bin Muhammed Zan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fadhlan Aiman Bin Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fadhlan Aiman Bin Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fatin Farhana Binti Khairuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fatin Farhana Binti Khairuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fatin Najwa Binti Mastor, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Fahd Bin Haris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Fahd Bin Haris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Khairi Bin Aliashak, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Sariysyahmi Bin Kamal, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Alliman B. Abdul Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Zainul Muttaqin Bin Mohd Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Muhamad Afif Bin Norazam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Muhamad Afif Bin Norazam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Anis Shahirah Binti Muhamad Salleh, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Srivathani A/P Palaniappan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Hilmi Nazri Bin Rahmat, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Xu Wenjun, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aqmal Nur Hakimi Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aqmal Nur Hakimi Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Hilmi Nazri Bin Rahmat, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Alif Danial Bin Zilkama, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hazwan Bin Bahanin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Nur Hazim Bin Mohd Nasir, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Nadia Binti Mohd Faisal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 for Viva phD Azli Puddin, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021
2021 Examiner for Alice Santhiago Matius, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Alice Santhiago Matius, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dang Nuralieya Syafiqah Binti Masdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatimah Binti Abdul Salam, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatimah Binti Abdul Salam, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Sariysyahmi Bin Kamal, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Sariysyahmi Bin Kamal, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Faris Bin Fatahol-Qarib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Faritz Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Faritz Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zainul Muttaqin Bin Mohd Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nik Nurul Atikah Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nik Nurul Atikah Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Shuhada Binti Mohd Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Shuhada Binti Mohd Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurzahidah Binti Mohd Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Sakthi Viknekumar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Sakthi Viknekumar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Srivathani A/P Palaniappan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Dayang Afiqah Binti Awang Jepri, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Fatimah Al-Zahrah Binti Abdul Halim, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Moderator for Pemerkasaab Program Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2021
2021 Supervisor for Ahmad Nazrul Asyraff Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Juglet Nur Haris Bin Mat Supri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Juglet Nur Haris Bin Mat Supri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Helmi Bin Mohd Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Helmi Bin Mohd Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Nur Hazim Bin Mohd Nasir, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Nur Hazim Bin Mohd Nasir, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Amira Binti Mansor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Amira Binti Mansor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Aqila Nabilah Binti Razif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Nadia Binti Mohd Faisal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Assessor / Reviewer for Portfolio Apel (A) Tahap 6 Aliyanie bt Selamat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2020
2020 Co-Supervisor for Syamimi Asila Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examination Invigilator for SKM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2020
2020 Examiner for Dang Nuralieya Syafiqah Binti Masdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Haifaa Zulaikaa Binti Md Hairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hishammudin Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Fahmi Bin Talib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Fahmi Bin Talib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Azam Bin Md Shahran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Azam Bin Md Shahran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Faris Bin Fatahol-Qarib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Izyanna Binti Aliyas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurzahidah Binti Mohd Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Muhammad Nur Hazim Bin Mohd Nasir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ahmad Nazrul Asyraff Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Latihan Mengajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020
2020 Supervisor for Nur Aqila Nabilah Binti Razif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Syahida Nadia Binti Kasno, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Syahida Nadia Binti Kasno, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Sarafatimah Binti Yassin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Assessor / Reviewer for Buku Kurikulum dan Instruksi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2019
2019 Assessor / Reviewer for Temu duga Pemgambilan Calon ISMPV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2019
2019 Committee Member for Pembangunan MOOC FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2019
2019 Committee Member for Peperiksaan Jabatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2019
2019 Examiner for Ahmad Razi Bin Abd Hadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fairuz Atiqah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Haifaa Zulaikaa Binti Md Hairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Hishammudin Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shawal Bin Ramlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nor Izyanna Binti Aliyas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Zainab Binti Mohamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Maria Binti Mashor@Mansor, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Wan Azrul Shafuan Bin Wan Hassan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nursalsabila Binti Jamali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Sarafatimah Binti Yassin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Assessor / Reviewer for Reviewer Artikel Woctvet 2018, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2018
2018 Auditor for MS ISO Dalaman, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2018
2018 Examiner for Afaf Binti Hassim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Afaf Binti Hassim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Razi Bin Abd Hadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Fairuz Atiqah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Akmal Bin Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Akmal Bin Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Shawal Bin Ramlee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nuramirah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Shirley Magdelin Lawrence, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Masliza Binti Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Ruhil Amani Binti Jusoh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Zainab Binti Mohamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syahirah Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syahirah Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tuan Emy Zulita Binti Tuan Zahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Nur Fatihah Binti Wan Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nor Fazrina Binti Mohd Noh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Member for Audit Pematuhan MQF, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2018
2018 Speaker for Research Methodology, Politeknik Merlimau, Malaysia, September2018
2018 Supervisor for Ayuni Diyana Binti Jamal Urus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ayuni Diyana Binti Jamal Urus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ezzah Atira Binti Mohd Sobri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ezzah Atira Binti Mohd Sobri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Fatin Nazihah Binti Ahmad Tasrifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nursalsabila Binti Jamali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wan Hanani Mardhiah Binti Wan Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Aizat Syamir Zul- Akkif Bin Mohd Foudzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Dewivilasini A/P Devarajoo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Dewivilasini A/P Devarajoo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Dzulaiqha Binti Dzulkarnain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Dzulaiqha Binti Dzulkarnain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fakhrul Safwan Bin Mohamed Farid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Jasrizal Bin Abdul Jasin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Jasrizal Bin Abdul Jasin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lunca Anak Desmond Ngalang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Fahmi Bin Mohd Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Fahmi Bin Mohd Zahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Faiz Bin Rosmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Irwan Bin Mahasan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Irwan Bin Mahasan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhd Faris Ikhwan Bin Abdul Malik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Azeera Binti Yusuf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur'Aqilah Binti Zakariah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuramirah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rafidah Binti Katcho, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Shafiqah Binti Eddy Wiyono, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Shirley Magdelin Lawrence, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Masliza Binti Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Ruhil Amani Binti Jusoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tuan Emy Zulita Binti Tuan Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Muhamad Zafiq Bin Wan Muda @ Wan Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Muhamad Zafiq Bin Wan Muda @ Wan Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Nur Fatihah Binti Wan Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Hasimah Binti Mohammad Ali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Atika Suita Binti Md Zul, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Azimaa Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Nazihah Binti Ahmad Tasrifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Johan Amirudin Bin Mohamed Zameri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Johan Amirudin Bin Mohamed Zameri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Iqmalhakim Bin Nor Azizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Iqmalhakim Bin Nor Azizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nora Sakila Binti Abdul Manan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurazmiera Binti Mhd Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Amira Binti Md Jalaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Wan Hanani Mardhiah Binti Wan Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Aizat Syamir Zul- Akkif Bin Mohd Foudzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fakhrul Safwan Bin Mohamed Farid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Lunca Anak Desmond Ngalang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Faiz Bin Rosmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhd Faris Ikhwan Bin Abdul Malik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nabilah Binti Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nabilah Binti Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nik Shazwani Binti Mohamad Zainal Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nik Shazwani Binti Mohamad Zainal Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noorfadzlyna Binti Idris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noorfadzlyna Binti Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Normaizatul Hatira Binti Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Normaizatul Hatira Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Amirah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Amirah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Aqilah Bt Abdul Jalil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Aqilah Bt Abdul Jalil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Azeera Binti Yusuf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur'Aqilah Binti Zakariah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Izyan Binti Desa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Izyan Binti Desa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Rafidah Binti Katcho, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shafiqah Binti Eddy Wiyono, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shamine Adwin Bt Shahidan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shamine Adwin Bt Shahidan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Wan Aisha Binti Wan A'Laudden, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Wan Aisha Binti Wan A'Laudden, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syaidatul Atikah Binti Talib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syaidatul Atikah Binti Talib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Noridah Binti Hasnan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Nur Fatin Nadiah Binti Nordin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Atika Suita Binti Md Zul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Azimaa Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Faizal Rezza Bin Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Faizal Rezza Bin Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Ashrul Bin Haron, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Ashrul Bin Haron, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Khairul Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Khairul Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Azreen Binti Jemuri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Azreen Binti Jemuri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nora Sakila Binti Abdul Manan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurazmiera Binti Mhd Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Amira Binti Md Jalaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Hajar Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Hajar Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Nur Hanisah Binti Ibrahim, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Co-supervisor for Siti Norain Binti Jaafar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2012 Main Supervisor for Zabedah Binti Muhammad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012

YearDescriptionLevel
2023 - 2027 Academic Program Advisor for PAK sesi 1 20232024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 - October 2027 University
2023Head for Bengkel It's Culinary Time, Sek Men Tun Ismail, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2023Member for Kursus Pembangunan WIM, Kementerian Sumber Manusia, Malaysia, September 2023 National
2023Member for Kolokium Kuantitatif, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2023Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai Program Pesisir, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023 - 2024 Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia PS1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 - February 2024 University
2023Member for Program Kepenggunaan Komuniti, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023Member for CSR_Hentikan Pembaziran Makanan, MACFEA, Malaysia, February 2023 District
2023Head of the Program for Perarakan Konvo UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 University
2023Member for Kolokium Kualitatif, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2022Speaker for Tak Kenal Maka Tak Cinta, SMK Sri Muda, Pulau Pinang, Malaysia, March 2022 National
2021Speaker for Webinar "The Significane of Colors and Light as Decorative Media", Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May - June 2021 University
2021Speaker for Webinar How to Develop a Good Research Proposal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May - June 2021 University
2016Member for Fasi Auhoring Tools (MOOC), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2016 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBINAAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN UJIAN
FPTV / Bilik Seminar FPTV
26/09/2023 - 27/09/2023
2023 KURSUS PEMBANGUNAN BAHAN PENGAJARAN BERTULIS - WRITTEN INSTRUCTIONAL MATERIAL (WIM)
CIAST / Pejabat Pendaftar
17/09/2023 - 21/09/2023
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI FPTV BERSEMPENA RESEARCH WEEK 2023
UTHM / Webinar
10/08/2023
2023 BENGKEL PENULISAN ARTIKELSCOPUS SECARA BERFOKUS ANJURAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / MAKMAL KOMPUTER UMUM, ARAS 2,FPTV
10/07/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) 2023- QUANTITATIVE SESSION
FPTV / UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
23/05/2023 - 24/05/2023
2023 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) 2023- QUALITATIVE SESSION
FPTV / UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
09/05/2023 - 10/05/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Bilik Seminar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
07/05/2023 - 10/05/2023
2023 GUIDE TO GETTING PUBLISHED WITH EMERALD
UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT, ARAS 2 PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
05/04/2023
2023 TAKLIMAT MYPORTFOLIO (HRMIS) KEPADA STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UTHM
FPTV / BILIK PERBINCANGAN 1, FPTV
03/04/2023
2023 JERAYAWARA PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) KE FAKULTI-FAKULTI DAN PUSAT PENGAJIAN
UTHM / Secara dalam talian
29/03/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2023 KURSUS SIRI KESEDARAN KESIHATAN MENTAL: PENASIHAT AKADEMIK & KERJAYA PRIHATIN SIRI 2
UTHM / ZOOM
16/03/2023
2023 WACANA PERKASA I : KETAHUI HAK ANDA SEBAGAI STAF AKADEMIK
UTHM / WEBINAR ATAS TALIAN (MS TEAMS MEETING)
14/03/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2023 RESEARCH TALK: SUPERVISION FOR EARLY CAREER REZEARCHERS
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ONINE
28/02/2023
2023 PROGRAM KEPENGGUNAAN KOMUNITI: HENTIKAN KETIADAAN MAKANAN (FOOD LOSS) DAN PEMBAZIRAN MAKANAN (FOOD WASTE)
FPTV / Studio Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM
27/02/2023
2023 OPENLEARNING ONBOARDING COURSE
UTHM / ZOOM MEETING
11/01/2023
2022 KURSUS TOT TEKNOLOGI HIJAU (KURSUS UPSKILLING STAF FPTV)
LAIN-LAIN / Kolej Kemahiran Tinggi Mara Sri Gading
06/11/2022 - 10/11/2022
2022 KURSUS PENGURUSAN DOKUMEN MENGGUNAKAN MS TEAMS
UTHM / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
03/10/2022
2022 JOM MICROSOFT TEAMS
UTHM / virtual
29/08/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN 7 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SIRI 2, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR DAN BILIK TUTORIAL FPTV
24/08/2022
2022 BENGKEL TEKNIK PENULISAN ANEKDOT
UTHM / APLIKASI ZOOM - https://uthm-edu-my.zoom.us/j/99875102655?pwd=OHpjUzJBQkVkdmFZZ2pMQzR2clV1QT09
22/08/2022
2022 BENGKEL BOOSTER MOOC
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
18/08/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN 7 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR FPTV
08/08/2022
2022 BENGKEL TASKFORCE PEMURNIAN PROGRAM PASCA DAN INTEGRASI PROGRAM SARJANA MUDA BIL 1/2022
FPTV / BILIK PEMBELAJARAN MIKRO
27/07/2022
2022 KURSUS PENGGUNAAN SOFTWARE BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)
FPTV / MAKMAL BIM, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
17/07/2022 - 23/07/2022
2022 PROGRAM BORAK SANTAI SIRI 1 : MASAK ATAU BELI
UTHM / PLATFORM GOOGLE MEET
12/07/2022
2022 SEMINAR KAUNSELOR KONGSI ILMU (2KI) SIRI 3 : TEAMWORK
UTHM / platform google meet
07/07/2022
2022 PROGRAM JALINAN UKHUWAH HELWA 'WANITA SIHAT DAN ANGGUN'
PUSAT ISLAM, UTHM / https://web.facebook.com/piuthm
05/07/2022
2022 KURSUS KEWANGAN UNTUK PEMEGANG JAWATAN GILIRAN DALAM FPTV (6TH BATCH)
FPTV / BME, FPTV
04/07/2022
2022 WEBINAR ATU-NET YOUNG RESEARCHER GRANT 2022 | RMC SHARING SESSION SERIES 1/2022
UTHM / Zoom Meeting
23/06/2022
2022 FORUM PERDANA EHWAL ISLAM ?MENGEKANG HEDONISME DI KALANGAN MAHASISWA?
PUSAT ISLAM, UTHM / ON LINE
22/06/2022
2022 WEBINAR REFLEKSI ISRAK & MIKRAJ 'GARAPAN KEMBARA PENUH KEINSAFAN'
PUSAT ISLAM , UTHM / https://meet.google.com/shb-ppjv-rij, https://meet.google.com/bxi-evbg-kru, https://meet.google.com/fve-eqer-rxh
01/03/2022
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN MOOC SIRI 4/2021 (KUMP A)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
06/12/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 3/2021 - AKTIVITI DAN PENILAIAN
UTHM / ZOOM MEETING
27/09/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 KURSUS REKABENTUK & PENGURUSAN PROGRAM AKADEMIK TAHAP 1
PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN, UTHM / UTHM
12/07/2021
2021 TVET CAMPUS FORUM 2: TVET CURRICULAR INNOVATIVE STRATEGIES
LAIN-LAIN / VIRTUAL
27/05/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENDAFTARAN RESEARCH ID FKMP DAN FPTV
UTHM / ATAS TALIAN
24/05/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 A STEP BY STEP GUIDE TO MANAGE PROJECT WITH MICROSOFT PROJECT EFFECTIVELY
LAIN-LAIN / ONLINE
21/04/2021 - 23/04/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN OBE FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / BILIK SEMINAR, FPTV
11/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 MEMPRODUKKAN SAINS SOSIAL: IDEA DAN STRATEGI KE ARAH PENDAFTARAN HARTA INTELEK
UTHM / GOOGLE MEET: https://bit.ly/2P5tSyN
31/03/2021
2021 WEBINAR TURNING CLASSROOM ASSIGNMENT INTO A PROJECT WORTH A 100 THOUSAND
UTHM / VIRTUAL
15/03/2021
2021 WEBINAR PEDAGOGI & PENGAJARAN ONLINE
UTHM / SECARA ONLINE
07/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 KURSUS LATIHAN PLATFORM BAHARU MOOC UTHM
UTHM / -
08/10/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN SEM 1 2020/2021
UTHM / -
05/10/2020
2020 BENGKEL LATIHAN PENGGUNAAN KP-21C DIGITAL PLANNIMETER
UTHM / -
22/09/2020
2020 CGS SHARING SESSION : SUPERVISION ECOSYSTEM IN THE NEW ERA
UTHM / -
15/09/2020
2020 BENGKEL LATIHAN SISTEM OBE
UTHM / MKU, FPTV
26/08/2020 - 27/08/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : CHALLENGES AND PRACTICAL STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING IN TVET
UTHM / -
22/06/2020
2020 TAZKIRAH RAMADHAN ATAS TALIAN
UTHM / -
21/05/2020
2020 BICARA RAMADAN ? MENELUSURI SEJARAH AL QURAN DAN IMAM QIRAAT
UTHM / -
13/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 INTERNATIONAL WORKSHOP ON PROBLEM BASED LEARNING : A PRACTICAL JAPANESE APPROACH
UTHM / -
02/03/2020
2020 KURSUS PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR
21/02/2020 - 22/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
11/02/2020
2020 KURSUS LATIHAN PLATFORM AUTHOR UTHM BARU
UTHM / UTHM
03/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2018 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI