Staff Profile

Full NameDr. NORHASYIMAH BINTI HAMZAH
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN VOKASIONAL
Email
Designation DS51 - PENSYARAH KANAN

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Education
Field of Specialization (KPT) Educational Technology and Media

Areas of Research Interest

1. Web-based Collaborative Learning
2. Blended Learning
3. Web 2.0
4. MOOC

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2014 DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2010 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER SERTA PENDIDIKAN (MATEMATIK) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2006 DIPLOMA SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Instructional Design and Technology(IDT)

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
03/01/2022 - 31/12/9999 Association of Malaysian Researchers and Social Services
Ahli Jawatankuasa Antarabangsa

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2021 TEKNOLOGI ANIMASI [BBU30303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 MATEMATIK II [BBM10403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 MATEMATIK II [BBP10403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN [BBD10803], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 PSIKOLOGI PENDIDIKAN [BBD10202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 TEKNOLOGI ANIMASI [BBU30303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Psikologi Pendidikan [BBD10202], Sesi 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Mathematics II [BBP10403], Sesi 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Pedagogi [BBD10302], Sesi 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Information Technolgy in Education [BBD10803], Sesi 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Information Technology in Education [BBD10803], Sesi 20192029 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Teknologi Maklumat dan Aplikasi Multimedia [MB10103], Sesi 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Mathematics 1 [BBM10303/BBP10603], Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Information Technology in Education [BBD10803], Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Psikologi Pendidikan [BBD10202], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pengarangan Multimedia [BBU20303], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Matematik 1 [BBM10303], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Teknologi Maklumat dalam PTV [MBE13203], Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Faculty Taskforce for develop MOOC Platform for subject Animation Technology, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Psikologi Pendidikan [BBD10202], Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Teknologi Animasi [BBU30303], Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Pengarangan Multimedia [BBU20303], Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Matematik 1 [BBM10303], Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Teknologi Animasi [BBU30303], Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengarangan Multimedia [BBU20303], Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Matematik 1 [BBM10303], Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan [BBP10102, Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Teknologi Animasi [BBU30303], Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Matematik 1 [BBM10303], Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pengarangan Multimedia [BBU20303], Sesi 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pembimbing Rakan Sebaya [BBD 44301], Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan [BBD 10102], Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Matematik 1 [BBM 10303], Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Psikologi Pendidikan [BBD 10202], Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2012 Teaching Assistant (Subject: Introduction to Multimedia), Faculty of Education, UTM, Skudai. University
2011 Teaching Assistant (Subject: Web-Based Multimedia Development), Faculty of Education, UTM, Skudai. University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
Q042 KEBERKESANAN PEMBELAJARAN BERASASKAN AUGEMENTED REALITY (AR) TERHADAP PROSES REKA BENTUK KREATIF DAN PENCAPAIAN PELAJAR BAGI PELAJAR POLITEKNIK Ketua 30/04/2024
H952 Keberkesanan rekabentuk pembungkusan produk mempengaruhi keputusan pembelian pengguna bagi industri perniagaan pemilikan tunggal SME. Ahli 30/06/2023
H959 Kualiti Dalam Pembelajaran Digital Melalui Kaedah Kelas Berbalik: Kajian Tindakan Ahli 30/06/2023
H961 The Adaptive Microlearning Design Framework Standard on Virtual Learning System Ahli 30/06/2023
M053 ASSESSING HAPPINESS LEVEL IN RELATION TO PRODUCTIVITY AMONG UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) EMPLOYEES DURING PANDEMIC Ahli 30/06/2022
K018 DEVELOPMENT OF MOBILE LEARNING PLATFORM BASE ON STUDENTS? CONTEXT FOR TEACHERS? GRADUATE PROGRAM. Ahli 31/10/2021
K022 ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT FOR 21ST CENTURY LEARNING ACTIVITIES FOR TEACHER GRADUATE PROGRAM (PPG) Ketua 28/02/2021
K023 E-LEARNING DEVELOPMENT USING NEEDHAM MODEL FIVE PHASE FOR TEACHER GRADUTE PROGRAM (PPG) Ahli 28/02/2021
K024 DEVELOPMENT PROJECT-BASED LEARNING WITH SCAFFOLDING MODULE FOR GENERAL MACHINE SUBJECT FOR TEACHER GRADUATE PROGRAM (PPG) Ahli 28/02/2021
H440 Pembelajaran Berasaskan E-Pembelajaran Berdasarkan Gaya Pembelajaran Fleming (Vark) Dalam Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Ketua 31/12/2020
V027 Pembangunan KIT Pengajaran Jenis Kecacatan Kimpalan Berbantukan Augmented Reality (AR) Ahli 31/10/2019
V032 Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Buku Teks Digital Dalam Memperkasakan Pengajaran Guru PPG Di Sekolah Sekitar Negeri Johor Ahli 31/10/2019
V033 Pembelajaran Berasaskan Projek Dalam POBL Bagi Meningkatkan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Pelajar Dalam Matematik Ahli 31/10/2019
V022 Pembangunan Kerangka Model Persekitaran Pembelajaran Melalui Pendekatan Competency Based Training (CBT) Dalam Kalangan Guru Vokasional ICT Ahli 31/07/2019
V021 Pembangunan Kerangka Bagi Reka Bentuk Aktiviti Pembelajaran Berasaskan Massive Open Online Course (MOOC) Untuk Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ahli 30/04/2019
U645 Kerangka bagi Reka Bentuk MOOC-PBL untuk TVET Ahli 31/12/2018
U646 Faktor-Faktor Mempengaruhi Reka Bentuk Massive Open Learning Course (MOOC) dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal dan Vokasional Ahli 31/12/2018
U647 Pembelajaran Kolaboratif Berasaskan Talian dalam Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar Ketua 31/12/2018
U648 Garis Panduan Objek Pembelajaran MOOC bagi TVET Ahli 31/12/2018

Publications

Book
Marlina Mohamad
(2020) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672975151
Norhasyimah Hamzah, Azita Ali, Mohamad Hisyam Mohd Hashim,Ahmad Rizal Madar, Hashima Hamid, Fazlinda Ab Halim, Arihasnida Ariffin
(2018) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 1, ISBN:9789672110828
Johnson Lim Soon Chong, Mohd Erfy Ismail & Norhasyimah Hamzah
(2017) Tvet Talent Development: Advancing Society Through Quality, Technology, Innovation And Skill Mobilisation, Pertanika Journal, Universiti Putra Malaysia Press , 1, ISBN:2231-8534
Book Chapters
Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Kajian Keperluan Laman Web E-Lk Berpandukan Model Rekabentuk Hannafin Dan Peck, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 6 , UTHM , 12, ISBN:9789672817451
Zakaria,N., Jaafar,S.N., Ariffin, A., Hamzah, N., Rubani, S.N.K. & Subramaniam, T.S
(2021) Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development). Siri 1/2021, Kebolehupayaan Pembentukan Kerjaya Usahawan Teknikal Dalam Kalangan Pelatih Elektrik Giatmara, UTHM , 77, ISBN:9789672817192
Nur Ain Zainuddin, Normah Zakaria, Muhammad Fazrulhelmi Ahmad, Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah & Arihasnida Ariffin
(2021) Mesin Pengering Asam Keping, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 6, UTHM , 24, ISBN:9789672817451
Norhasyimah Hamzah, Siti Hawa Shakirah Mohd Pauzi, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin & Normah Zakaria
(2021) Pembangunan Aplikasi Android Subjek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Tahun Enam (6) Bagi Topik Penghasilan Dan Pengujian Atur Cara, Pembangunan Produk & Rekabentuk Siri 6, UTHM , 1, ISBN:9789672817451
Siti Nur Kamariah Rubani, Kenerthdick Neko, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida
(2021) Pembangunan Pemegang Bahan Kerja Berbentuk Silinder Untuk Menghasilkan Gear Bagi Mesin Kisar Jenis Tegak, Pembangunan Produk & Reka Bentuk, UTHM , 16, ISBN:9789672975670
Siti Nur Kamariah Rubani, Ahmad Fadzli Mansor, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria & Norhasyimah Hamzah
(2021) Pembangunan Sistem Pengesan Pada Landasan Mesin Larik Semasa Operasi Bebenang Automatik, Pembangunan Produk & Rekabentuk Siri 5, UTHM , 99, ISBN:9789672975670
Mohammad Azuan Ab Ghani, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani & Arihasnida Ariffin
(2021) Smart Theft Alarm With Image, Pembangunan Produk & Rekabentuk (Product Development & Design) Siri 6, UTHM , 59, ISBN:9789672817451
Normah Zakaria, Nurul Aida Suhaila bt Abdullah, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin & Norhasyimah Hamzah
(2020) Kaedah 4m Kod Jalur Warna Perintang 4 Jalur Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Amali Subjek Kemahiran Hidup, Kurikulum & Instruksi , UTHM , 37, ISBN:9789672389897
Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria & Fazrulhelmi Ahmad
(2020) Kaedah Pembelajaran Abad Ke-21 (Pak-21) Secara Atas Talian Dalam Subjek Psikologi Pendidikan, Kurikulum &Amp;Amp; Instruksi (Curriculum &Amp;Amp; Instruction) Siri 11, UTHM , 27, ISBN:9789672389897
Arihasnida Ariffin,*, Noridah Hasnan, Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria & Norhasyimah Hamzah
(2020) Kesan Penggunaan E-Konkrit Berasaskan Model Needham Lima Fasa Terhadap Kesesuaian Isi Kandungan Dan Pencapaian Pelajar, Kurikulum Dan Instruksi, UTHM , 12, ISBN:9789672389897
Siti Nur Kamariah Rubani, Nur Najiehah Tukiman, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria & Norhasyimah Hamzah
(2020) Kesesuaian Penggunaan Simulasi Dalam Pembelajaran Terhadap Kefahaman Pelajar Dalam Sub Topik Mesin Kisar Cnc, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 21, ISBN:9789672389897
Norhasyimah Hamzah, Norul Husna Alias, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin
(2020) Pembangunan Augmented Reality (Ar) Bagi Memperkenalkan Peta Asia Tenggara Dalam Mata Pelajaran Geografi Tingkatan Satu , Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2, UTHM , 76, ISBN:9789672975151
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Arihasnida Ariffin & Norhasyimah Hamzah
(2020) Pembangunan Massive Open Online Courses (Mooc) Melalaui Model Berasaskan Prestasi Bagi Kursus Tvet, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 89, ISBN:9789672975151
Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah & Arihasnida Ariffin
(2020) Penggunaan Model Pembelajaran Kolb Dalam Topik Proses Pembentukan Bahan, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 55, ISBN:9789672389897
Arihasnida Ariffin,*, Fatin Nazihah Ahmad Tasrifin, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2020) Persepsi Pelajar Terhadap Persekitaran Fizikal Bilik Kuliah Di Blok Fptv Dan Blok Uthm Terhadap Aspek Pengajaran Dan Pembelajaran, Kurikulum Dan Instruksi, UTHM , 43, ISBN:9789672389897
Mal-Khairul Amir Abdul Malek , Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, & Arihasnida Ariffin
(2020) Smart Sejadah, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet. Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672389774
Zakaria, N., Ma?arof, R., Ariffin, A., Hamzah, N. & Rubani, S.N.K.
(2020) Tahap Kompetensi Pengurusan Kerjaya Lepasan Kolej Vokasional, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya = (Training And Career Development), UTHM , 30, ISBN:9789672916
Ariffin, A., Muhammad, Z., Zakaria, N., Rubani, S.N.K. & Hamzah, N.
(2020) Tahap Pengaruh Faktor Rakan Sebaya Dan Minat Terhadap Pemilihan Kerjaya Bagi Murid Berkeperluan Khas (Mbk), Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 1, ISBN:9789672916017
NORMAH ZAKARIA, GANASON PREMA, SITI NUR KAMARIAH RUBANI, ARISHASNIDA ARIFFIN & NORHASYIMAH HAMZAH
(2019) Keberkesanan Penggunaan Aplikasi Socrative Terhadap Pencapaian Dan Minat Murid Bagi Mata Pelajaran Sains Di Sekolah Rendah, Kurikulum Dan Instruksi (Curriculum Dan Instruction) Siri 8, UTHM , 1, ISBN:9789672306689
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani & Arihasnida Ariffin
(2019) Koswer Pembelajaran Bagi Topik Elemen Reka Bentuk Grafik, Kurikulum & Instruksi Siri 8, UTHM , 49, ISBN:9789672306283
Zakaria, N., Masadliahani Masduki, Ariffin, A., Hamzah, N & Rubani, S. N. K.
(2019) Pembangunan Kerjaya Graduan Kejuruteraan : Perkaitan Dengan Malu Serta Strategi Mengatasinya, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya = (Training And Career Development) Siri 1/2019, UTHM , 26, ISBN:9789672389019
Siti Nur Kamariah Rubani, Siti Amallia Abd. Lah, Normah Zakaria,
(2019) Pembangunan Modul Latihan Bagi Amali Mesin Wire Cut Dengan Menggunakan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 17, ISBN:978-967-2306-
Arihasnida Ariffin, Muhammad Iqmalhakim Nor Azizi, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2019) Pembangunan Modul Pembelajaran Binaan Bangunan (Superstruktur), Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 8, UTHM , 27, ISBN:9789672306689
Ariffin, A., Muhammad, Z., Zakaria, N.,Rubani, S. N. K. & Hamzah, N.
(2019) Pemilihan Kerjaya Murid Berkeperluan Khas Berdasarkan Faktor Sekolah Dan Keluarga Dalam Program Ppki, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya = (Training And Career Development) Siri 1/2019, UTHM , 21, ISBN:9190837268979
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Normah Zalkaria & Siti Nur Kamariah Rubani
(2019) Penerapan Elemen Animasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, Kurikulum & Instruksi Siri 8, UTHM , 49, ISBN:9789672306283
Norhasyimah Hamzah, Muhammad Fazrul Helmi Ahmad, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin & Normah Zakaria
(2019) Penggunaan Kaedah Pembelajaran Abad Ke-21 (Pak-21) Dalam Subjek Teknologi Animasi, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 9, UTHM , 1, ISBN:9789672389101
Norhasyimah Hamzah & Nur Farahdina Abd Rahman
(2019) Persepsi Pelajar Di Kolej Vokasional Batu Pahat Terhadap Penggunaan Kaedah Flipped Classroom Dalam Subjek Teknologi Pembinaan, Transformasi Pendidikan Latihan Teknikal & Vokasional Di Malaysia: Isu & Cabaran, UTHM , 123, ISBN:9789672216032
NORMAH ZAKARIA, NORHASYIMAH HAMZAH, NURSYAHIRAH ALIAS, SITI NUR KAMARIAH RUBANI & ARIHASNIDA ARIFFIN
(2019) Smart Sejadah Untuk Warga Emas, Pembangunan Produk Dan Rekabentuk , UTHM , 18, ISBN:9789672306610
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani & Tamil Selvan Subramaniam
(2019) Video Pengajaran Interaktif Bagi Subjek Pengarangan Multimedia, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 4, UTHM , 73, ISBN:9789672306610
Norhasyimah Hamzah, Siti Nadiah Zulkiflee
(2018) Pembangunan Aplikasi Android Pembelajaran Bagi Topik Reka Bentuk Grafik Digital , Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 112, ISBN:9789672110828
Arihasnida Ariffin, Atika Suita Md Zul, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Pembangunan Produk Siri 2, Pembangunan Modul Pembelajaran Kendiri Sistem Sanitari, Saliran Dan Pembetungan, UTHM , 18, ISBN:9789672110835
Arihasnida Ariffin, Nur Fatin Nadiah Nordin, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Persepsi Guru Program Pendidikan Inklusif (Ppi) Terhadap Tahap Stress Dalam Subjek Mpv Di Sekolah Menengah Kebangsaan (Smk), Negeri Johor, Kurikulum Dan Instruksi Siri 4, UTHM , 86, ISBN:9789672110880
NORHASYIMAH HAMZAH
(2018) Produk Pembangunan Video Pengajaran Bagi Topik Tatasusunan Satu Dimensi Dan Dua Dimensi Secara Atas Talian, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 3 , UTHM , 114, ISBN:9789672216025
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin dan Norhakim Mohd Tah
(2018) Produk Pembangunan Video Pengajaran Pengenalan Hypertext Preprocessor (Php) Berasaskan Talian , Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 2, UTHM , 126, ISBN:9789672110835
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani & Tamil Selvan Subramaniam
(2017) Pembangunan Aplikasi Android Pembelajaran Bagi Topik Reka Bentuk Grafik Digital, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM
Tamil Selvan A/L Subramaniam, Arihasnida binti Ariffin, Norhasyimah binti Hamzah
(2017) Pembangunan Dan Penilaian Perisian E-Pbl Rec Untuk Kursus Tvet, Kurikulum & Instruksi(Siri 2), UTHM , 56, ISBN:9789672110613
Journal
Arihasnida Ariffin*, Nur Fatin Nadiah Nordian, Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani
(2021) Hubungan Antara Sikap Pelajar Dengan Tahap Tekanan Guru Program Pendidikan Inklusif Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 3, 7, ISSN:22897410
Ahmad, F. , Hamzah, N. , Wan Hassan, W.A.S. & Mansor, A.H.
(2020) "Iedutech" Mobile Application Development For Information Technology Subjects In Education Among Tvet Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, IJATCSE 2019 , 6, 2955, ISSN:22783091
Ahmad, F. , Hamzah, N. , Wan Hassan, W.A.S. & Mansor, A.H.
(2020) &Quot;Iedutech&Quot; Mobile Application Development For Information Technology Subjects In Education Among Tvet Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, IJATCSE 2019 , 6, 2955, ISSN:22783091
Norhasyimah Hamzah*, Muhammad Fazrulhelmi Ahmad, Nur Syamimi Mohd Razali and Noorrul Ain Ahmad Jamaludin
(2020) 21st Century Learning Skills Among Lecturers In Vocational College, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION,, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA , 3, 542, ISSN:14757192
Nur Syamimi Mohd Razali, Nurul Baitee Zainuddin, Norhasyimah Hamzah
(2020) Android Application For Learning Javanese Language, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA , 3, 516, ISSN:14757192
Hamzah, N. , Rubani, S N K. , Ariffin, A. , Zakaria, N. , & Ahmad, F.
(2020) Android Application For The Topic "Video Camera" In An Educational Technology Course, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, IJATCSE 2019 , 6, 3086, ISSN:22783091
Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah & Nurul Sakinah Nordin
(2020) Efikasi Kendiri, Kemahiran Employabiliti Dan Pemilihan Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 71, ISSN:22897410
Ahmad, M.F. , Hamzah N. , Wan Hassan , W.A.S., Jamin J. & Zulkiflee, N.
(2020) Financial Resources And Social Media Support In Realizing E-Entrepreneurship For Creative Multimedia Program Students, Tvet, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW , 7, 6209, ISSN:23945125
Ahmad, M.F. , Hamzah, N., Wan Hassan, W.A.S. , Shukri, S. , Razali, H. & Mansor, A.H.
(2020) Google Classroom M-Learning Readiness For Culinary College Diploma Students Of Langkawi Vocational College In Facing Covid-19 Pandemic, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW , 7, 1829, ISSN:23945125
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin and Siti Syahirah Ahmad Zuhdi
(2020) Interactive Courseware Development For Learning The Algebra Competition In The Materials Of Learning Mathematics, SCHOLARLY TECHNICAL EDUCATION PUBLICATION SERIES (STEPS), COLOMBO PLAN STAFF COLLEGE (CPSC) BLDG. BLOCK C DEPED COMPLEX, MERALCO AVE. PASIG CITY, PHILIPPINES , 10, 67, ISSN:22446982
Norhasyimah Hamzah* , Siti Nur Kamariah Rubani , Arihasnida Ariffin , Normah Zakaria & Fazrulhelmi Ahmad
(2020) Koswer Pembelajaran Interaktif Bagi Topik Pengaturcaraan Komputer, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 35, ISSN:22897410
Ahmad, F. , Rosli, D.I. , Hamzah, N. , Wan Hassan, W.A.S. & Zubir, Z.
(2020) M-Learning History Of Malacca By Using Animated Video For Primary School Standard Curriculum (Kssr), INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, IJATCSE 2019 , 4, 1690, ISSN:22783091
Arihasnida Ariffin*, Noridah Hasnan, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah, Norhasyimah Hamzah
(2020) Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Model Needham Lima Fasa Bagi Topik Konkrit, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 63, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria,Nur Izzati Alias
(2020) Simulation In Classroom: Development Mini Computer Numerical Control (Cnc) Milling Machine For G Code Movement, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, WORLD ACADEMY OF RESEARCH IN SCIENCE AND ENGINEERING , 9, 8424, ISSN:2278-309
Ariffin, A., Wan Hassan, W.A.S. , Ahmad, F., Hamzah, N., Rubani, S.N.K., & Zakaria, N.
(2020) Students Self-Directed Learning Readiness Towards Using The "Solveme" Web In Technical And Vocational Education, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, IJATCSE 2019 , 6, 3763, ISSN:22783091
Wan Hassan, W.A.S. , Ariffin, A. , Ahmad, F. , Hamzah, N. , Rubani, S.N.K. & Zakaria, N.
(2020) Students' Perceptions Of Using Zoom Meet Webinar During Covid-19 Pandemic In Technical And Vocational Education, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW , 8, 5853, ISSN:23945125
Wan Hassan, W.A.S., Ariffin, A., Ahmad, F., Sharberi, S.N.M., Nor Azizi, M. I, Zulkiflee, S.N.
(2020) Students' Self-Directed Learning Readiness Towards Using The ?Solveme? Web In Technical And Vocational Education, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, WARSE , 6, 3299, ISSN:22783091
Arihasnida Ariffin, Mohd Ali Samsudin, Ahmad Nurulazam Md Zain, Norhasyimah Hamzah & Mohd Erfy Ismail
(2020) Visualization Skills Among Engineering Students Using Problem Based Learning Fogarty Model, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 238, ISSN:22298932
Norhasyimah Hamzah, Noor Dayana Abd Halim, Mohammad Hafiz Hassan & Arihasnida Ariffin
(2019) Android Application For Children To Learn Basic Solat, INTRENATIONAL JOURNAL OF INTERACTIVE MOBILE TECHNOLOGIES, International Association of Online Engineering Kirchengasse 10/200 A-1070 WIEN Austria , 7, 69, ISSN:1865-792
NORMAH ZAKARIA, NORHASYIMAH HAMZAH, NOOR AZLIN YAMIN, NUR IZEANTY HAMIDON, ARIHASNIDA ARIFFIN, SITI NUR KAMARIAH RUBANI
(2019) Competency In Career Management Among Technical University Students, INTERNATIONAL JURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS & SOCIAL SCIENCES, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY , 8, 173, ISSN:22226990
Hamzah. N, Ahmad. F, Ariffin. A, Rubani. S N K, Zakaria. N
(2019) Effectiveness Of Video Use In The Teaching And Learning Of Electronic Practice In Vocational College, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 4626, ISSN:22783075
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2019) Effectiveness Of Video Use In The Teaching And Learning Of Electronic Practice In Vocational Colleges, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 4626, ISSN:22783075
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Norhasyimah Hamzah, Noorazman Abd Samad, Saiful Hadi Masran, Khairul Azhar Mat Daud, Nor Fadila Mohd Amin, Mohd Ali Samsudin & Nur Zatul Shima Kamarudin
(2019) Factors That Influence Students' Learning: An Observation On Vocational College Students, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 93, ISSN:26007932
Zakaria. N, Ghazalan. M S, Hamidon. N I, Hamzah. N, Ariffin. A, Rubani. S N K
(2019) General Skill Domain In Industrial Training Currency Using Fleiss Kappa Method, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BEIESP , 12, 4610, ISSN:22783075
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani & Arihasnida Ariffin
(2019) Learning Activity Effectiveness Based On Web Towards Student Change Of Cognitive Level, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), ELSEVIER , 12, 4620, ISSN:22783075
Hamzah. N, Ahmad. F, Zakaria. N, Rubani. S N K, Ariffin. A
(2019) Learning Activity Effectiveness Based On Web Towards Students? Change Of Cognitive Level, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 4620, ISSN:22783075
Zakaria. N, Masduki. M, Hamzah. N, Rubani. S N K, Ariffin. A
(2019) Shy Engineers? Strategies To Eliminate Shyness And Enhance Engineering Students? Career Development, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BEIESP , 12, 4020, ISSN:22783075
Norhasyimah Hamzah, Wan Nurul Asyida Wan Roosli, Mohd Erfy Ismail & Arihasnida Ariffin
(2019) The Usage Of Massive Open Online Course (Mooc) In Teaching And Learning Among Students, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES REVIEWS, Sai Saraswati Dham, Mira Road, Thane, India , 5, 398, ISSN:23956518
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah , Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria, Wan Azrul Shafuan Wan Hassan
(2019) Triggers In Pbl Using Animations And Graphics To Enhance Self-Directed Learning Readiness Among Tvet Students, ENGINEERING AND MANAGEMENT (TEST), UNIKL , 12, 6010 , ISSN:01934120
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria, Wan Azrul Shafuan Wan Hassan
(2019) Using Learning Objects As A Triggers For Pbl In Industrial Technology Course, ENGINEERING AND MANAGEMENT (TEST), UNIKL , 12, 6018 , ISSN:01934120
Mohd Erfy Ismail, Pipit Utami, Irwan Mahazir Ismail, Norhasyimah Hamzah & Hairuddin Harun
(2018) Development Of Massive Open Online Course (Mooc) Based On Addie Model For Catering Courses, JURNAL PENDIDIKAN VOKASI, Graduate School, Universitas Negeri Yogyakarta , 6, 184, ISSN:24769401
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, NUR FAZILAH AB MAJID, ARIHASNIDA ARIFFIN, NORHASYIMAH HAMZAH & SITI KAMARIAH RUBANI
(2018) Kemahiran Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir (Fptv) Di Uthm, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 8, 70, ISSN:22897410
Norhasyimah Hamzah
(2018) Pembangunan Aplikasi Android Pembelajaran Reka Bentuk Grafik Digital, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, ARIHASNIDA ARIFFIN, NORHASYIMAH HAMZAH & SITI NUR KAMARIAH RUBANI
(2018) Pembangunan Aplikasi Pembelajaran M-Spwtc Untuk Kursus Pemasangan Dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 7, 120, ISSN:22897410
Tamil Selvan Subramaniam, Nor Amirah Shaari, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Pembangunan Dan Pengujian Aktiviti Pembelajaran Berasaskan Mooc Untuk Kursus Diagnous Dan Senggaraan Audio Video, POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Social Sciences and Humanities , 11, 12, ISSN:97124714
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, SITI NUR KAMARIAH RUBANI, NORHASYIMAH HAMZAH & ARIHASNIDA ARIFFIN
(2018) Pembangunan Perisian Pembelajaran Mobile Crtv.Cn Untuk Kursus Diagnous Dan Senggaraan Audio Video, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 5, 100, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin & Tamil Selvan Subramaniam
(2018) Penggunaan Kaedah Inkuiri Penemuan Terhadap Minat Pelajar Dalam Eksperimen Sains Tahun 5, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan Subramaniam, Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Maisarah Bidin
(2018) Practical Knowledge Of Prospective Teachers In Pedagogy , JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Pubisher , 7, 1, ISSN:17426596
Arihasnida Ariffin, Noor Azreen Jemuri , Norhasyimah Hamzah , Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Students Acceptance Of Usage In Massive Open Online Course (Mooc) In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL, Universiti Teknologi Malaysia , 11, 36, ISSN:26008572
Mohd Erfy Ismail, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Irwan Mahazir Ismail, Khairul Azhar Mat Daud, Pipit Utami & Moh. Khairudin
(2018) The Acceptance Of Mooc Among Tvet Students In Higher Education: An Observation, JURNAL PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan , 7, 213, ISSN:25410652
Mohd Erfy Ismail, Norhasyimah Hamzah , Irwan Mahazir Ismail, Saiful Hadi Masran & Mohd Fairuz Marian
(2017) Development Of Fitting Kit Using Augmented Reality For Fitting Skill Subject At Vocational College , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, Advanced Center for Technical and Vocational Education (ACTiVE) , 10, 1, ISSN:2289-7410
Norhasyimah Hamzah
(2017) Penggunaan Kaedah Nyanyian Dalam Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani,Noorfadzlyna Idris
(2017) Persepsi Guru Pelatih Terhadap Pelaksanaan Serentak Sistem Sijil Kemahiran Malaysia Di Uthm, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:2289-7410
Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan A/L Subramaniam, Arihasnida binti Ariffin, Norhasyimah binti Hamzah
(2017) Students? Perception Using Inquiry Based Learning In Science Experiment, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 17, ISSN:2229-8460
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan Subramaniam, Nurazmiera Mhd Razali
(2017) Tahap Kemahiran Visualisasi Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Uthm , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 9, 1, ISSN:EISSN 2289-7410
Norhasyimah Hamzah
(2017) Web-Based Learning Environment Based On Students Needs, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, IOP Publishing , 7, 1, ISSN:17578981
Media Digital
Norhasyimah Hamzah
(2021) Chapter 1 Part 1 Function, Loom.com , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2021) Chapter 1 Part 2 Function, Loom.com , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2021) Topic 1 Part 1 : Introduction Of Animation, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2021) Topic 1 Part 2 : Introduction Of Animation, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2021) Topic 1.4.1 : Introduction To Information And Communication Technology (Ict), UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2021) Topic 1.4.2 : Introduction To Information And Communication Technology (Ict), UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2021) Topic 2 Part 1: Input And Output Devices, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2021) Topic 2 Part 2: Input And Output Devices, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2021) Topic 2 Part 3: Input And Output Devices, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2021) Topic 2 Part 9: Input And Output Devices, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2021) Topic2part6: Input And Output Devices, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2021) Topic2part7: Input And Output Devices, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2019) Introduction About Timeline In Adobe Flash, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2019) Introduction About Tool In Adobe Flash, Youtube.com , ISBN:-
NORMAH BINTI ZAKARIA
(2019) Kursus Bimbingan Dan Kaunseling Fptv, Uthm, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2019) Tutorial Adobe Flash How To Do Next And Back Button, Youtube.com , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2019) Tutorial Adobe Flash How To Do Play Pause Stop Video, Youtube.com , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2019) Tutorial Adobe Flash How To Do Rotation, Youtube.com , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2019) Tutorial Adobe Flash How To Do Simple Text Effect, Youtube.com , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2019) Tutorial Adobe Flash How To Do Url Link Video, Youtube.com , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2019) Tutorial Adobe Flash How To Do Walking Stickman, Youtube.com , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2019) Tutorial Adobe Flash How To Insert Video, Youtube.com , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2019) Tutorial Adobe Flash How To Make Progress Bar, Youtube.com , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2019) Tutorial Adobe Flash Introduction About Color, Youtube.com , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin,Noradila Abdul Latif, Khuneswari Gopal Pillay & Saliza Asman
(2018) Masakan Nusantara, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2018) Pengarangan Multimedia, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2018) Video Psikologi Pendidikan - Topik 2 Fitrah Manusia, Youtube.com , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah dan Arihasnida Ariffin
(2017) Psikologi Pendidikan, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail
(2016) Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan, UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Norhasyimah Hamzah, Muhammad Hamzah A Rahman , Siti Nur Kamariah Rubani , Arihasnida Ariffin & Normah Zakaria
(2021) Android Application For The Plan And Elevation Topic In Form Five Mathematics, UTHM , 107, ISBN:27858138
Siti Nur Kamariah Rubani, Mohd Nazri Kamis, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin
(2021) Development Of Press Machine For Metal Waste Using Blynk Application Remote Control At General Machine Workshop, UTHM , 1, ISBN:27858138
Mal-Khairul Amir Abdul Malek, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin
(2021) Development Of `Sejadah Pintar' Using Design Thinking Process Model, UTHM , 18, ISBN:27858138
Nur Syamimi binti Mohd Razali, Muhammad Fazrulhelmi bin Ahmad, Norhasyimah Hamzah, Wan Azrul Shafuan bin Wan Hassan & Siti Mastura Baharudin
(2021) Learning Style Tendencies Based On Fleming?S Vark Learning Style Among Tvet Students, AIP PUBLISHING , 1, ISBN:9780735441187
Siti Nur Kamariah Rubani, Dzulkarnain Hakim Norbashahul, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah
(2021) Optional And Non-Optional Teacher Competencies From Aspects Of Content Knowledge In Vocational College, UTHM , 220, ISBN:27858138
Arihasnida Ariffin*, Nurul Syahida Nadia Kasno, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamza, Siti Nur Kamariah Rubani dan Tamil Selvan Subramaniam
(2021) Potensi Kebolehpasaran Kerjaya Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Binaan Bangunan, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 93, ISBN:9783161484100
Hamzah, N., Ahmad, M. F., Zakaria, N., Ariffin, A., & Rubani, S. N. K.
(2021) Technical And Vocational Education Students' Perception Of Using Learning Videos During Covid-19 Pandemic Period, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 346, ISBN:9781665403436
Norhasyimah Hamzah, Claudia Aileen Christopher, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani & Arihasnida Ariffin
(2021) Video Tutorial For Animation Technology Subject, UTHM , 203, ISBN:27858138
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Afham Haziq Ahmad Shakire & Fazrulhelmi Ahmad
(2020) Interactive Teaching Video For Data Structure And Algorithm Subject , ASIAN SCHOLARS NETWORK (002903215-H) , 35, ISBN:9789671783788
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, SITI NUR KAMARIAH RUBANI, NORHASYIMAH HAMZAH & ARIHASNIDA ARIFFIN
(2019) Pembangunan Elemen E-Pbl Bagi Kursus Electrical Circuits Sebagai Bahan Sokongan Pembelajaran, UITM PUNCAK ALAM , 374, ISBN:e978967234006
A ARIFFIN, M A HARON, T S SUBRAMANIAN, N HAMZAH AND S N K RUBANI
(2018) Designing Tile Installation Tool For Floor Finishing Works , IOP PUBLISHING , 2
Mohd Erfy Ismail, Nadzrah Saadan, Mohd Ali Samsudin, Norhasyimah Hamzah, Nizamuddin Razali and Irwan Mahazir Ismail
(2018) Implementation Of The Gamification Concept Using Kahoot! Among Tvet Students : An Observation, INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:17426596
ARIHASNIDA ARIFFIN, ZAINORA BAISAR, NORHASYIMAH HAMZAH, SITI NUR KAMARIAH RUBANI DAN TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM
(2018) Kaedah Melukis Gambarajah: Satu Pendekatan Dalam Proses Penyelesaian Masalah Matematik, UTHM , 1, ISBN:22897410
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2018) Penerimaan Pelajar Terhadap Penggunaan Aplikasi Massive Open Online Course (Mooc) Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia , ABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK) , 294
Norhasyimah Hamzah*, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubbani, Normah Zakaria, Tamil Selvan A/L Subramanian
(2018) Video Pengajaran Interaktif Bagi Subjek Psikologi Pendidikan, JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DENGAN KERJASAMA POLITEKNIK MERLIMAU , 271
A Ariffin, M A Samsudin, A N Md. Zain, N Hamzah and M E Ismail
(2017) Effects Of Using Graphics And Animation Online Problem-Based Learning On Visualization Skills Among Students, IOP Publishing , 1, ISBN:1757899X
A ARIFFIN, M A SAMSUDIN, A N MD. ZAIN, N HAMZAH AND T E SUBRAMANIAM
(2017) Integrating Animation And Graphic In Problem Based Learning To Improve Students Achievement In Engineering Drawing Course, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA , 732
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail
(2017) The Acceptance Of Massive Open Online Courses (Mooc) Among Technical And Vocational Education And Training (Tvet) Students In Higher Education, Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia , 131, ISBN:9789670194721
Affero Ismail, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin and Saifullizam Puteh
(2016) An Overview Of Online Supervision Among Engineering And Technical Students In Malaysian Tvet Institutions , Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah & Pusat Penyelidikan dan Inovasi Politeknik , 1193 , ISBN:978-967-0778-16
Affero Ismail, Razali Hassan, Alias Masek, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam and Irwan Mahazir Ismail
(2016) Implementation Of Vocational Training Into Tvet Teacher Program For National Core Standard, IEEE , 24 , ISBN:9781509015955
Arihasnida Ariffin, Zurina Yasak, Norhasyimah Hamzah, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail
(2016) Keperluan Objek Pembelajaran Dalam E-Pembelajaran Bagi Pendidikan Teknikal Dan Vokasional , USM , 459 , ISBN:9789673992775
Mohd Erfy Ismail, Irwan Mahazir Ismail, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin
(2016) Pembangunan Massive Open Online Courses ( Mooc) Berdasarkan Model Addie Bagi Pendidikan Teknikal Dan Vokasional (Tve), Politeknik Sultan Ahmad Shah (POLISAS) , 1333 , ISBN:9789670778167
IRWAN MAHAZIR ISMAIL, MOHD ERFY ISMAIL, MOHD BEKRI RAHIM, NORHASYIMAH HAMZAH, ARIHASNIDA ARIFFIN
(2016) Pembangunan Menu Massive Open Online Courses (Mooc) Berdasarkan Model Berasaskan Prestasi Bagi Penyelesaian Masalah Tve, Unit Penyelidikan Pendidikan Asas, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia , 9 , ISBN:978-967-399-277
Wan Nurul Asyida Wan Roosli, Norhasyimah Hamzah
(2016) Penggunaan Massive Open Online Course (Mooc) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P), UTHM , 391 , ISBN:9789670618740
Nor Syuhada Ishak , Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin , Norhasyimah Hamzah dan Siti Nur Kamariah Rubani
(1995) Kompetensi Pelajar Kolej Vokasional Dalam Melaksanakan Kerja Amali Berpandukan Domain Psikomotor Simpson , FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 929, ISBN:9783161484100

Consultancies

YearDescriptionLevel
2018 AJK Task Force Website Baharu FPTV, UTHM University
2018 Penolong Penyelaras MQA FPTV, UTHM University
2018 Setiausaha 1 bagi Program Bina Insan Guru Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM University
2018 Penyelaras MOOC Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV), UTHM University
2017 Penyelaras MOOC Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV), UTHM University
2015 Penyelaras Kedua Unit Peperiksaan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2015 Jawatankuasa Penyelarasan MQA-02, Program Multimedia Kreatif di Fakulti Penididikan Teknikal dan Vokasional University

Supervision

YearDescriptionRole
2021 Supervisor for Manisa Syafiqah Binti Mohamed, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Multimedia Kreatif, 2021 Supervisor
2021 Supervisor for Nur Syazwani Binti Mohd Zaipuddin, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Multimedia Kreatif, 2021 Supervisor
2021 Supervisor for Tuan Syahirah Binti Tuan Norruddin, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Multimedia Kreatif, 2021 Supervisor
2021 Supervisor for Nazieera Binti Hazim, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Multimedia Kreatif, 2021 Supervisor
2021 Supervisor for Norshila Darlina Binti Almin, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Multimedia Kreatif, 2021 Supervisor
2021 Supervisor for Syahera Binti Mustapha, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Multimedia Kreatif, 2021 Supervisor
2021 Supervisor for Amy Nabila Binti Aladin, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Multimedia Kreatif, 2021 Supervisor
2021 Supervisor for Angelina Sawai Anak Anyai, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Multimedia Kreatif, 2021 Supervisor
2021 Supervisor for Siti Norazreen Binti Mohamad Zaini, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Multimedia Kreatif, 2021 Supervisor
2020 Supervisor for Siti Hawa Shakirah Binti Mohd Pauzi, Projek Sarjana Muda 2 (PSM 2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Muhammad Hamzah A Rahman, Projek Sarjana Muda 2 (PSM 2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Mohamad Zakaria Bin Mohamad, Projek Sarjana Muda 2 (PSM 2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Carolina Von AK Collin, Projek Sarjana Muda 2 (PSM 2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Syafiqah Binti Abdul Rahman, Projek Sarjana Muda 2 (PSM 2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Nur Syazwani binti Sollahudin Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Yumni Hidayaah Binti Zainal, Projek Sarjana Muda 2 (PSM 2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 Supervisor for Siti Nurul Asyikin Binti Mazlan, Projek Sarjana Muda 2 (PSM 2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2019 Assessor for Muhammad Syafiq Jamal Mohd Nasir, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Assessor for AAmirah Rasyidah Roslin, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Assessor for Muhammad Haziq Mardi, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Assessor for Nur Hazirah Abd Hazis, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Assessor for Nursafuraa Nadirah Azmi, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Assessor for Nurul Afiqah Abd Rasid, Projek Sarjana Muda2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Assessor for Nur Khalida Abdul Khois, Projek Sarjana Muda2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Assessor for Afiq Wazein Mat Shawal, Projek Sarjana Muda2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Supervisor for Mohamad Zakaria Bin Mohamad, Projek Sarjana Muda 1 (PSM 1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Siti Nurul Asyikin Binti Mazlan, Projek Sarjana Muda 1 (PSM 1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Nur Syazwani binti Sollahudin, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Muhammad Hamzah A Rahman, Projek Sarjana Muda 1 (PSM 1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Siti Hawa Shakirah Binti Mohd Pauzi, Projek Sarjana Muda 1 (PSM 1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Syafiqah Binti Abdul Rahman, Projek Sarjana Muda 1 (PSM 1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Yumni Hidayaah Binti Zainal, Projek Sarjana Muda 1 (PSM 1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Carolina Von AK Collin, Projek Sarjana Muda 1 (PSM 1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Ummusalmah Mohamad@Md Shahid, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Nurul Wajiha Khairul Anuar, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Nor Farah Emilia Mohd Rosli, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Pengerusi Penilai kepada Siti Soleha binti Razli, Propodal Defense Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, FPTV, UTHM, 2019 Referee
2019 Supervisor for Claudia Aileen Anak Christopher, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2019 Supervisor for Nur Syuhada Ahmad Nazri, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Muhammad Syahmi Akmal Bin Abdul Halim, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Mariam Izati Binti Mohamad Ikram, PSM 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Muhammad Nur Arif Bin Nordin, PSM 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nurul Najwa Binti Abdul Rahim, PSM 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Muhammad Yusuf Aziz Bin Abdul Ghoni, PSM 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Siti Syahirah Binti Ahmad Zuhdi, PSM 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Nurul Aainaa Binti Kamaluddin, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Muhammad Fauzi Bin Azizan, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Nurul Fazira Binti Shamsudin, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Nurul Hidayah Binti Affan, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Industri bagi Izatul Hanim Mohd Sophian, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Rusmimi Binti Ismail, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Siti Ayuni Binti Rohadi, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Noorrul Ain Binti Ahmad Jamaludin, Projek Sarjana 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Masturah Binti Zainal, Projek Sarjana 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Syafiqah Binti Sa'ban, Projek Sarjana (mode: Penyelidikan), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Abdul Hakim Mohd Saidi, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Muhamad Farhan Zanuddin, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Nor Azizah Zakaria, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Norul Husna Alias, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Norul Husna Alias, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Nurul Hazwani Harun, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Nurul Zafirah Jusoh Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Rashidah Ramli, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Sharifah Syahida Syed Abu Bakar, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Siti Nur Sarini Mohamad Sukeri, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Claudia Aileen Anak Christopher, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nur Syuhada Ahmad Nazri, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nor Farah Emilia Mohd Rosli, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nurul Wajiha Khairul Anuar, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Ummusalmah Mohamad@Md Shahid, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Noorrul Ain Ahmad Jamaluddin, Projek Sarjana 1 (PS1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Noorrul Ain Ahmad Jamaluddin, Projek Sarjana 2 (PS2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Maturah Zainal, Projek Sarjana 1 (PS1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Maturah Zainal, Projek Sarjana 2 (PS2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Industri bagi Muhammad Haziq Mardi, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Industri bagi Nur Hazirah Abd Hazis, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Industri bagi Nursafuraa Nadirah Azmi, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Industri bagi Nurulnadiah Awaluddin, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Industri bagi Roziana Kamisan, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Assessor for Muhammad Syafiq Jamal Mohd Nasir, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Assessor for Amirah Rasyidah Roslin, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Assessor for Afiq Wazein Mat Shawal, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Assessor for Nur Khalida Abdul Khois, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Assessor for Nurul Afiqah Ab Rasid, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Assessor for Nursafuraa Nadirah Azmi, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Assessor for Muhammad Haziq Mardi, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Assessor for Nur Hazirah Abd Hazis, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2017 Supervisor for Azila Ahmad Tan, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Supervisor
2017 Assessor for Siti Noraqilah Hisham@Dalha, Faktor Keberkesanan Perlaksanaan Coaching Terhadap Prestasi Pekerja dalam Organisasi, Projek Sarjana 2 (PS2), 2017 Assessor
2017 Supervisor Noor Sahila Lokman, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nur Adiba Syazni Mohd Nordin, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Afham Haziq Ahmad Shakir, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Muhamad Rizal Zakaria, Projek Sarjana 1 (PS1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor Noor Sahila Lokman, M-Pembelajaran Kursus Teknologi Pendidikan bagi Topik Video Kamera Berasaskan Aplikasi Android, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohd Yusuf, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Arif Nordin, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Afham Haziq Ahmad Shakir, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Norul Husna Alias, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nur Adiba Syazni Mohd Nordin, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Siti Syahirah Ahmad Zuhdi, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nurul Najwa Abdul Rahim, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohammad Hafiz Hassan, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Supervisor
2017 Assessor for Malathi A/P Govindan, M-Pembelajaran untuk Matapelajaran Animasi bagi Pelajar di Kolej Vokasional Kluang, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Muhammad Azizie Mezelan, Pembangunan Sistem E-Fail Meja (Multimedia Kreatif/BBF) di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Husnina Izzati Abdul Razak, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Amirah Ibrahim, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Usha A/P Chundran, Tahap Kesediaan Pensyarah Politeknik Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Industri 4.0, Projek Sarjana 1 (PS1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Suzariyati Baharuddin, Tahap Persepsi Pensyarah Kolej Vokasional terhadap Instruksi Pembelajaran Berasaskan Teknologi Berbanding Instruksi Tradisional, Projek Sarjana 1 (PS1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Zaihamzary Mohamad Yusof, Penggunaan Virtual Learning Environment (VLE) Oleh Guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Batu Pahat, Projek Sarjana 1 (PS1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Mohd Asri Md Sulaiman Persepsi Kesedian Golongan Belia dalam Melaksanakan Program Homestay di Ulu Benut, Projek Sarjana 1 (PS1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Masni Rahman, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Muhamad Hafiz Bin Jamaludin, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Siti Hasmanina Hussin, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Atiqah Safa' Sarif, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Ziratul Asyikin Musa, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Sharina Husna Esa, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Syazwana Feeza Shafiee, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Ain Zubaida Mohamad Shariffudin, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Dg Nur Farhana Datu Md Noor, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Mohd Khairullah Afiq Zakaria, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Suliana Zakri, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Muhammad Azizie Mazelan, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Mohamad Shamim Mohd Sukri, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Malathi A/P Govindan, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Husnina Abdul Razak, Pembangunan Video Pembelajaran bagi Topik Fotografi dalam Kursus Asas Grafik Secara Animasi 3 Dimensi (3D) Berasaskan Laman Web, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Ziratul Asyikin Musa, Video Pembelajaran Secara Animasi 3D Topik Asas Teori Mewarna bagi Subjek Asas Grafik Berasaskan Web, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Amirah Ibrahim, Pembangunan Koswer Video Pengajaran dan Pembelajaran Interaktif dalam Membina Animasi 3 Dimensi (3D), Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Suliana Zakri, Pembangunan Argumented Reality (AR) bagi Pembelajaran Huruf Alphabet untuk Prasekolah, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Atiqah Safa' Sarif, Persepsi Pelajar Mengenai Perlaksanaan Pendaftaran Kursus Secara Atas Talian Melalui Sistem Maklumat Akademik Pelajar (SMAP Online), Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Muhamad Hafiz Jamaludin, Pembangunan Sistem E-OSHE di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Secara Atas Talian, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Mohd Khairullah Afiq Zakaria, Pembangunan Kiosk Kaunter di Fkaulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Aina Nabihah Mohamed Fadzil, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Aimunizafirah Abdullah, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Hafizah Razali, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nurhanis Johari, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Kartheyani A/P Vadivello, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Roseninazura Roslan, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Supervisor for Norul Husna Alias, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2016 Supervisor for Mohammad Hafiz Bin Hassan, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Refree for "Pertandingan Creative and Innovation" , Kategori Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Referee
2016 Supervisor for Siti Nadiah Binti Zulkiflee, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Norhakim Bin Mohd Tah, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nur Adila Syazni Binti Mohd Nordin, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Siti Hajar Binti Misrun, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nuraini Binti Md Hassan, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Sakinah Syazwani Binti Samsudin, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nur Farahdina Binti Abd Rahim, Projek Sarjana 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nurul Asyida, Projek Sarjana 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Roziyati Binti Omar, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Panel Penilai Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Nur Zainatul Balkis Binti Sabri bertajuk "Persepsi Pelajar Fakulti Penididikan Teknikal dan Vokasional Terhadap Produk Berlogo Halal" Assessor
2016 Panel Penilai Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Rasyeeda Binti Rohizam bertajuk "Pembangunan dan Penilaian Kesesuain Modul Operasi Kafeteria bagi Sarjana Muda Pendidikan Vokasional" Assessor
2016 Panel Penilai Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Nur Farzuani Binti Yahya bertajuk "Pembangunan dan Penilaian Kesesuain untuk Modul Kursus Kejurulatihan Hospitaliti dan Pelancongan Bahagian I" Assessor
2016 Panel Penilai Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Hartini Binti Mohd Izham bertajuk "Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Terhadap Konsep Makanan Halal" Assessor
2016 Panel Penilai Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Zaimahanim Binti Sapki bertajuk "Persepsi Kepuasan Pelajar Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Sarjana Muda Pendidikan Katering di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional" Assessor
2016 Assessor for Mohamad Shamim Mohd Shukri, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2016 Assessor
2016 Assessor for Masni Rahman, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Siti Hasmanina Binti Hussin, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Nur Sharina Husna Esa, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Yohanna Bundot Gabra, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Khaeruddin, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Muhammad Faisal, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Sudonto, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Mohd Zulfadli Rozali, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Shaffiza Sahdan, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Noor Atikah Zainal Abidin, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Erizal, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Muhammad Faisal, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Nur Fadhilah Md Rogi, Projek Sarjana 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Nurul Izzati Rahmat, Projek Sarjana 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Shamim Asilah Binti Sallehuddin, Projek Sarjana 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Siti Nir Adilah Binti Pauzi, Projek Sarjana 1 [MBE12302], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Yohanis Attina Binti Azhar, Projek Sarjana 1 [MBE12302], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Siti Noraqilah Binti Hisham @ Dalha, Projek Sarjana 1 [MBE12302], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Ainin Sofiya W. Mohd Seberi, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2016 Assessor
2016 Assessor for Nur Aliah Zakiah Zamri, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2016 Assessor
2016 Assessor for Ain Zubaida Mohammad, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Dg Nur Farhana Datu Md Noor, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Nur Syazwana Shafiee, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Mohamad Shamim Mohd Shukri, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Nur Syazwana Feeza Binti Shafiee, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2016 Assessor
2016 Assessor for Dg Nur Farhana Datu Md Noor, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2016 Assessor
2016 Supervisor for Azila Binti Ahmad Tan, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2015 Pertandingan Montaj Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV) bagi Pelajar-pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif) Referee

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2019 Penyelaras Jawatankuasa Massive Open Online Course (MOOC), Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV), UTHM, 2019 University
2019 Penyelaras Jawatankuasa Akreditasi Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 2019-2021 University
2018 University Taskforce for IWebsite Faculty of Technical and Vocational (FPTV), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 University Taskforce for Internet of Thing Program, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Faculty Taskforce for develop MOOC Platform for Lifelong Learning (Masakan Nusantara), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Faculty Taskforce for develop MOOC Platform for subject Multimedia Authoring, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Faculty Taskforce for develop MOOC Platform for subject Philosophy Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Setiausaha 1 bagi Program Bina Insan Guru Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM University
2016 Faculty Taskforce for develop MOOC Platform for subject Teknologi Maklumat dalam Pendidikan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2014 Presenter in the International Conference on Learning and Teaching in Computing and Engineering (LaTiCE) 2014 at Riverside Majestic Hotel, Kuching, Sarawak (11-13 April 2014) International
2011 Presenter in Education Postgraduate Research Seminar 2011 (EDUPRES2011) at Faculty of Education, UTM, Johor (14-15 December 2011) National
2011 Presenter in the 5th International Malaysian Educational Technology Convention (IMETC 2011) at Vistana Hotel, Kuantan, Pahang (16-19 October 2011) International
2011 Participant attending in the Journal Publication Workshop 2011 at Faculty of Computer Science and Information System, UTM, Johor University
2010 Presenter in Education Postgraduate Research Seminar 2010 (EDUPRES2010) at Faculty of Education, UTM, Johor (27-28 October 2010) National
2008 Fasilitator at Program Jalinan Mesra Senior-Junior Lembaga Pengawas Sekolah Tinggi Kluang, Johor 2008 University
2008 Participant Pertandingan Rekacipta/Inovasi Bahan Pembelajaran dan pengajaran (P&P) Pendidikan Sains dan Matematik 2008 at Faculty of Education, UTM, Skudai, Johor University
2007 Participant at Treasure Hunt Family Day U5, Kolej Perdana, UTM, Skudai Johor University
2006 Participant Study Smart Workshop at Dewan Kuliah 7, Blok N24, UTM, Johor University
2005 Facilitator Program Motivasi Kecemerlangan Akademik at Sekolah Kebangsaan Gua Kuala Lipis, Pahang University
2004 Participant in PC Maintenance 2004 Program at UTM City Campus, KL. University
2004 Participant in Web-Based Development Workshop at UTM City Campus, KL University
2003 Participant in "Program Perkampungan Tunas Bestari Mahasiswa" at Kolej Islam Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang University
2003 Participant in Multimedia Cartoon Drawing Workshop at UTM City Campus, KL University

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2022 SEMINAR MENJEJAK PINTU AR-RAYYAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / MASJID SULTAN IBRAHIM UTHM
30/03/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN MQA-02 PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN (PBD)SIRI 1 FPTV
FPTV / BILIK SEMINAR FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
08/02/2022 - 10/02/2022
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN MOOC SIRI 4/2021 (KUMP A)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
06/12/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 3/2021 - AKTIVITI DAN PENILAIAN
UTHM / ZOOM MEETING
27/09/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 2021 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATIC CONTROL & INTELLIGENT SYSTEMS (12CACIS2021)
IEEE MALAYSIA SECTION / Virtual Conference
26/06/2021
2021 TVET CAMPUS FORUM 2: TVET CURRICULAR INNOVATIVE STRATEGIES
LAIN-LAIN / VIRTUAL
27/05/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENDAFTARAN RESEARCH ID FKMP DAN FPTV
UTHM / ATAS TALIAN
24/05/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 TAKLIMAT PENERBITAN MELALUI PEJABAT PENERBIT
FPTV / Platform Google Meet
27/04/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 MEMPRODUKKAN SAINS SOSIAL: IDEA DAN STRATEGI KE ARAH PENDAFTARAN HARTA INTELEK
UTHM / GOOGLE MEET: https://bit.ly/2P5tSyN
31/03/2021
2021 WEBINAR TURNING CLASSROOM ASSIGNMENT INTO A PROJECT WORTH A 100 THOUSAND
UTHM / VIRTUAL
15/03/2021
2021 WEBINAR PEDAGOGI & PENGAJARAN ONLINE
UTHM / SECARA ONLINE
07/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 KURSUS LATIHAN PLATFORM BAHARU MOOC UTHM
UTHM / -
08/10/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN DAN PENYELARASAN LAPORAN SELF REVIEW (SRR) BAGI AUDIT DALAMAN 2020
UTHM / -
01/09/2020
2020 BENGKEL LATIHAN SISTEM OBE
UTHM / MKU, FPTV
26/08/2020 - 27/08/2020
2020 ANIMATION USING POWER POINT
UTHM / -
22/07/2020
2020 ANIMATION USING POWERPOINT
UTHM / -
22/07/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : CHALLENGES AND PRACTICAL STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING IN TVET
UTHM / -
22/06/2020
2020 TAZKIRAH RAMADHAN ATAS TALIAN
UTHM / -
21/05/2020
2020 BICARA RAMADAN ? MENELUSURI SEJARAH AL QURAN DAN IMAM QIRAAT
UTHM / -
13/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 KURSUS PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR
21/02/2020 - 22/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
11/02/2020
2020 KURSUS LATIHAN PLATFORM AUTHOR UTHM BARU
UTHM / UTHM
03/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020

« Back