Staff Profile

Full NameDr. NORHASYIMAH BINTI HAMZAH
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN
Email
Designation DS51 - PENSYARAH

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Education
Field of Specialization (KPT) Educational Technology and Media

Areas of Research Interest

1. Web-based Collaborative Learning
2. Blended Learning
3. Web 2.0
4. MOOC

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2014 DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2010 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER SERTA PENDIDIKAN (MATEMATIK) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2006 DIPLOMA SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2019 Information Technology in Education [BBD10803], Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Mathematics 1 [BBM10303/BBP10603], Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Faculty Taskforce for develop MOOC Platform for subject Animation Technology, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Psikologi Pendidikan [BBD10202], Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Teknologi Maklumat dalam PTV [MBE13203], Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Teknologi Animasi [BBU30303], Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Psikologi Pendidikan [BBD10202], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pengarangan Multimedia [BBU20303], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Matematik 1 [BBM10303], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Matematik 1 [BBM10303], Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengarangan Multimedia [BBU20303], Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengarangan Multimedia [BBU20303], Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Matematik 1 [BBM10303], Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan [BBP10102, Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Teknologi Animasi [BBU30303], Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Matematik 1 [BBM 10303], Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Psikologi Pendidikan [BBD 10202], Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Teknologi Animasi [BBU30303], Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pengarangan Multimedia [BBU20303], Sesi 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pembimbing Rakan Sebaya [BBD 44301], Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Matematik 1 [BBM10303], Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan [BBD 10102], Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2012 Teaching Assistant (Subject: Introduction to Multimedia), Faculty of Education, UTM, Skudai. University
2011 Teaching Assistant (Subject: Web-Based Multimedia Development), Faculty of Education, UTM, Skudai. University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H440 PEMBELAJARAN BERASASKAN E-PEMBELAJARAN BERDASARKAN GAYA PEMBELAJARAN FLEMING (VARK) DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Ketua 31/12/2020
K018 DEVELOPMENT OF MOBILE LEARNING PLATFORM BASE ON STUDENTS? CONTEXT FOR TEACHERS? GRADUATE PROGRAM. Ahli 31/05/2020
K022 ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT FOR 21ST CENTURY LEARNING ACTIVITIES FOR TEACHER GRADUATE PROGRAM (PPG) Ketua 31/05/2020
K023 E-LEARNING DEVELOPMENT USING NEEDHAM MODEL FIVE PHASE FOR TEACHER GRADUTE PROGRAM (PPG) Ahli 31/05/2020
K024 DEVELOPMENT PROJECT-BASED LEARNING WITH SCAFFOLDING MODULE FOR GENERAL MACHINE SUBJECT FOR TEACHER GRADUATE PROGRAM (PPG) Ahli 31/05/2020
V027 Pembangunan KIT Pengajaran Jenis Kecacatan Kimpalan Berbantukan Augmented Reality (AR) Ahli 31/10/2019
V032 Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Buku Teks Digital Dalam Memperkasakan Pengajaran Guru PPG Di Sekolah Sekitar Negeri Johor Ahli 31/10/2019
V033 Pembelajaran Berasaskan Projek Dalam POBL Bagi Meningkatkan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Pelajar Dalam Matematik Ahli 31/10/2019
V022 Pembangunan Kerangka Model Persekitaran Pembelajaran Melalui Pendekatan Competency Based Training (CBT) Dalam Kalangan Guru Vokasional ICT Ahli 31/07/2019
V021 Pembangunan Kerangka Bagi Reka Bentuk Aktiviti Pembelajaran Berasaskan Massive Open Online Course (MOOC) Untuk Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ahli 30/04/2019
U645 Kerangka bagi Reka Bentuk MOOC-PBL untuk TVET Ahli 31/12/2018
U646 Faktor-Faktor Mempengaruhi Reka Bentuk Massive Open Learning Course (MOOC) dalam Kalangan Pelajar Pendidikan Teknikal dan Vokasional Ahli 31/12/2018
U647 Pembelajaran Kolaboratif Berasaskan Talian dalam Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar Ketua 31/12/2018
U648 Garis Panduan Objek Pembelajaran MOOC bagi TVET Ahli 31/12/2018

Publications

Book
Norhasyimah Hamzah, Azita Ali, Mohamad Hisyam Mohd Hashim,Ahmad Rizal Madar, Hashima Hamid, Fazlinda Ab Halim, Arihasnida Ariffin
(2018) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 1, ISBN:9789672110828
Johnson Lim Soon Chong, Mohd Erfy Ismail & Norhasyimah Hamzah
(2017) Tvet Talent Development: Advancing Society Through Quality, Technology, Innovation And Skill Mobilisation, Pertanika Journal, Universiti Putra Malaysia Press , 1, ISBN:2231-8534
Book Chapters
Norhasyimah Hamzah, Siti Nadiah Zulkiflee
(2018) Pembangunan Aplikasi Android Pembelajaran Bagi Topik Reka Bentuk Grafik Digital , Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 112, ISBN:9789672110828
Arihasnida Ariffin, Atika Suita Md Zul, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Pembangunan Produk Siri 2, Pembangunan Modul Pembelajaran Kendiri Sistem Sanitari, Saliran Dan Pembetungan, UTHM , 18, ISBN:9789672110835
Arihasnida Ariffin, Nur Fatin Nadiah Nordin, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Persepsi Guru Program Pendidikan Inklusif (Ppi) Terhadap Tahap Stress Dalam Subjek Mpv Di Sekolah Menengah Kebangsaan (Smk), Negeri Johor, Kurikulum Dan Instruksi Siri 4, UTHM , 86, ISBN:9789672110880
NORHASYIMAH HAMZAH
(2018) Produk Pembangunan Video Pengajaran Bagi Topik Tatasusunan Satu Dimensi Dan Dua Dimensi Secara Atas Talian, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 3 , UTHM , 114, ISBN:9789672216025
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin dan Norhakim Mohd Tah
(2018) Produk Pembangunan Video Pengajaran Pengenalan Hypertext Preprocessor (Php) Berasaskan Talian , Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 2, UTHM , 126, ISBN:9789672110835
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani & Tamil Selvan Subramaniam
(2017) Pembangunan Aplikasi Android Pembelajaran Bagi Topik Reka Bentuk Grafik Digital, Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM
Tamil Selvan A/L Subramaniam, Arihasnida binti Ariffin, Norhasyimah binti Hamzah
(2017) Pembangunan Dan Penilaian Perisian E-Pbl Rec Untuk Kursus Tvet, Kurikulum & Instruksi(Siri 2), UTHM , 56, ISBN:9789672110613
Journal
Norhasyimah Hamzah, Noor Dayana Abd Halim, Mohammad Hafiz Hassan & Arihasnida Ariffin
(2019) Android Application For Children To Learn Basic Solat, INTRENATIONAL JOURNAL OF INTERACTIVE MOBILE TECHNOLOGIES, International Association of Online Engineering Kirchengasse 10/200 A-1070 WIEN Austria , 7, 69, ISSN:1865-792
Mohd Erfy Ismail, Suhaizal Hashim, Norhasyimah Hamzah, Noorazman Abd Samad, Saiful Hadi Masran, Khairul Azhar Mat Daud, Nor Fadila Mohd Amin, Mohd Ali Samsudin & Nur Zatul Shima Kamarudin
(2019) Factors That Influence Students' Learning: An Observation On Vocational College Students, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 93, ISSN:26007932
Norhasyimah Hamzah, Wan Nurul Asyida Wan Roosli, Mohd Erfy Ismail & Arihasnida Ariffin
(2019) The Usage Of Massive Open Online Course (Mooc) In Teaching And Learning Among Students, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES REVIEWS, Sai Saraswati Dham, Mira Road, Thane, India , 5, 398, ISSN:23956518
Mohd Erfy Ismail, Pipit Utami, Irwan Mahazir Ismail, Norhasyimah Hamzah & Hairuddin Harun
(2018) Development Of Massive Open Online Course (Mooc) Based On Addie Model For Catering Courses, JURNAL PENDIDIKAN VOKASI, Graduate School, Universitas Negeri Yogyakarta , 6, 184, ISSN:24769401
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, NUR FAZILAH AB MAJID, ARIHASNIDA ARIFFIN, NORHASYIMAH HAMZAH & SITI KAMARIAH RUBANI
(2018) Kemahiran Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir (Fptv) Di Uthm, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 8, 70, ISSN:22897410
Norhasyimah Hamzah
(2018) Pembangunan Aplikasi Android Pembelajaran Reka Bentuk Grafik Digital, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, ARIHASNIDA ARIFFIN, NORHASYIMAH HAMZAH & SITI NUR KAMARIAH RUBANI
(2018) Pembangunan Aplikasi Pembelajaran M-Spwtc Untuk Kursus Pemasangan Dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 7, 120, ISSN:22897410
Tamil Selvan Subramaniam, Nor Amirah Shaari, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Pembangunan Dan Pengujian Aktiviti Pembelajaran Berasaskan Mooc Untuk Kursus Diagnous Dan Senggaraan Audio Video, POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Social Sciences and Humanities , 11, 12, ISSN:97124714
TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM, SITI NUR KAMARIAH RUBANI, NORHASYIMAH HAMZAH & ARIHASNIDA ARIFFIN
(2018) Pembangunan Perisian Pembelajaran Mobile Crtv.Cn Untuk Kursus Diagnous Dan Senggaraan Audio Video, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 5, 100, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin & Tamil Selvan Subramaniam
(2018) Penggunaan Kaedah Inkuiri Penemuan Terhadap Minat Pelajar Dalam Eksperimen Sains Tahun 5, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan Subramaniam, Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Maisarah Bidin
(2018) Practical Knowledge Of Prospective Teachers In Pedagogy , JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Pubisher , 7, 1, ISSN:17426596
Arihasnida Ariffin, Noor Azreen Jemuri , Norhasyimah Hamzah , Tamil Selvan Subramaniam & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Students Acceptance Of Usage In Massive Open Online Course (Mooc) In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL, Universiti Teknologi Malaysia , 11, 36, ISSN:26008572
Mohd Erfy Ismail, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Irwan Mahazir Ismail, Khairul Azhar Mat Daud, Pipit Utami & Moh. Khairudin
(2018) The Acceptance Of Mooc Among Tvet Students In Higher Education: An Observation, JURNAL PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan , 7, 213, ISSN:25410652
Mohd Erfy Ismail, Norhasyimah Hamzah , Irwan Mahazir Ismail, Saiful Hadi Masran & Mohd Fairuz Marian
(2017) Development Of Fitting Kit Using Augmented Reality For Fitting Skill Subject At Vocational College , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, Advanced Center for Technical and Vocational Education (ACTiVE) , 10, 1, ISSN:2289-7410
Norhasyimah Hamzah
(2017) Penggunaan Kaedah Nyanyian Dalam Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani,Noorfadzlyna Idris
(2017) Persepsi Guru Pelatih Terhadap Pelaksanaan Serentak Sistem Sijil Kemahiran Malaysia Di Uthm, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:2289-7410
Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan A/L Subramaniam, Arihasnida binti Ariffin, Norhasyimah binti Hamzah
(2017) Students? Perception Using Inquiry Based Learning In Science Experiment, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 17, ISSN:2229-8460
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Tamil Selvan Subramaniam, Nurazmiera Mhd Razali
(2017) Tahap Kemahiran Visualisasi Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Di Uthm , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 9, 1, ISSN:EISSN 2289-7410
Norhasyimah Hamzah
(2017) Web-Based Learning Environment Based On Students Needs, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, IOP Publishing , 7, 1, ISSN:17578981
Media Digital
NORMAH BINTI ZAKARIA
(2019) Kursus Bimbingan Dan Kaunseling Fptv, Uthm, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin,Noradila Abdul Latif, Khuneswari Gopal Pillay & Saliza Asman
(2018) Masakan Nusantara, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah
(2018) Pengarangan Multimedia, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah dan Arihasnida Ariffin
(2017) Psikologi Pendidikan, UTHM , ISBN:-
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail
(2016) Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan, UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
A ARIFFIN, M A HARON, T S SUBRAMANIAN, N HAMZAH AND S N K RUBANI
(2018) Designing Tile Installation Tool For Floor Finishing Works , IOP PUBLISHING , 2
Mohd Erfy Ismail, Nadzrah Saadan, Mohd Ali Samsudin, Norhasyimah Hamzah, Nizamuddin Razali and Irwan Mahazir Ismail
(2018) Implementation Of The Gamification Concept Using Kahoot! Among Tvet Students : An Observation, INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:17426596
ARIHASNIDA ARIFFIN, ZAINORA BAISAR, NORHASYIMAH HAMZAH, SITI NUR KAMARIAH RUBANI DAN TAMIL SELVAN SUBRAMANIAM
(2018) Kaedah Melukis Gambarajah: Satu Pendekatan Dalam Proses Penyelesaian Masalah Matematik, UTHM , 1, ISBN:22897410
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2018) Penerimaan Pelajar Terhadap Penggunaan Aplikasi Massive Open Online Course (Mooc) Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia , ABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK) , 294
Norhasyimah Hamzah*, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubbani, Normah Zakaria, Tamil Selvan A/L Subramanian
(2018) Video Pengajaran Interaktif Bagi Subjek Psikologi Pendidikan, JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DENGAN KERJASAMA POLITEKNIK MERLIMAU , 271
A Ariffin, M A Samsudin, A N Md. Zain, N Hamzah and M E Ismail
(2017) Effects Of Using Graphics And Animation Online Problem-Based Learning On Visualization Skills Among Students, IOP Publishing , 1, ISBN:1757899X
A ARIFFIN, M A SAMSUDIN, A N MD. ZAIN, N HAMZAH AND T E SUBRAMANIAM
(2017) Integrating Animation And Graphic In Problem Based Learning To Improve Students Achievement In Engineering Drawing Course, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA , 732
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail
(2017) The Acceptance Of Massive Open Online Courses (Mooc) Among Technical And Vocational Education And Training (Tvet) Students In Higher Education, Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia , 131, ISBN:9789670194721
Affero Ismail, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin and Saifullizam Puteh
(2016) An Overview Of Online Supervision Among Engineering And Technical Students In Malaysian Tvet Institutions , Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah & Pusat Penyelidikan dan Inovasi Politeknik , 1193 , ISBN:978-967-0778-16
Affero Ismail, Razali Hassan, Alias Masek, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam and Irwan Mahazir Ismail
(2016) Implementation Of Vocational Training Into Tvet Teacher Program For National Core Standard, IEEE , 24 , ISBN:9781509015955
Arihasnida Ariffin, Zurina Yasak, Norhasyimah Hamzah, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail
(2016) Keperluan Objek Pembelajaran Dalam E-Pembelajaran Bagi Pendidikan Teknikal Dan Vokasional , USM , 459 , ISBN:9789673992775
Mohd Erfy Ismail, Irwan Mahazir Ismail, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin
(2016) Pembangunan Massive Open Online Courses ( Mooc) Berdasarkan Model Addie Bagi Pendidikan Teknikal Dan Vokasional (Tve), Politeknik Sultan Ahmad Shah (POLISAS) , 1333 , ISBN:9789670778167
IRWAN MAHAZIR ISMAIL, MOHD ERFY ISMAIL, MOHD BEKRI RAHIM, NORHASYIMAH HAMZAH, ARIHASNIDA ARIFFIN
(2016) Pembangunan Menu Massive Open Online Courses (Mooc) Berdasarkan Model Berasaskan Prestasi Bagi Penyelesaian Masalah Tve, Unit Penyelidikan Pendidikan Asas, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia , 9 , ISBN:978-967-399-277
Wan Nurul Asyida Wan Roosli, Norhasyimah Hamzah
(2016) Penggunaan Massive Open Online Course (Mooc) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P), UTHM , 391 , ISBN:9789670618740

Consultancies

YearDescriptionLevel
2018 AJK Task Force Website Baharu FPTV, UTHM University
2018 Penolong Penyelaras MQA FPTV, UTHM University
2018 Setiausaha 1 bagi Program Bina Insan Guru Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM University
2018 Penyelaras MOOC Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV), UTHM University
2017 Penyelaras MOOC Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV), UTHM University
2015 Penyelaras Kedua Unit Peperiksaan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional University
2015 Jawatankuasa Penyelarasan MQA-02, Program Multimedia Kreatif di Fakulti Penididikan Teknikal dan Vokasional University

Supervision

YearDescriptionRole
2020 Supervisor for Nur Syazwani binti Sollahudin Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2019 Assessor for Afiq Wazein Mat Shawal, Projek Sarjana Muda2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Supervisor for Ummusalmah Mohamad@Md Shahid, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Claudia Aileen Anak Christopher, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2019 Supervisor for Nurul Wajiha Khairul Anuar, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Assessor for Nur Hazirah Abd Hazis, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Assessor for Muhammad Haziq Mardi, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Supervisor for Nor Farah Emilia Mohd Rosli, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Supervisor for Nur Syazwani binti Sollahudin, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Assessor for AAmirah Rasyidah Roslin, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Assessor for Muhammad Syafiq Jamal Mohd Nasir, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Assessor for Nursafuraa Nadirah Azmi, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Assessor for Nurul Afiqah Abd Rasid, Projek Sarjana Muda2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Assessor for Nur Khalida Abdul Khois, Projek Sarjana Muda2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Assessor
2019 Supervisor for Nur Syuhada Ahmad Nazri, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 Supervisor
2019 Pengerusi Penilai kepada Siti Soleha binti Razli, Propodal Defense Pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional, FPTV, UTHM, 2019 Referee
2018 Penyelia Latihan Industri bagi Izatul Hanim Mohd Sophian, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Rusmimi Binti Ismail, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Siti Ayuni Binti Rohadi, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Noorrul Ain Binti Ahmad Jamaludin, Projek Sarjana 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Masturah Binti Zainal, Projek Sarjana 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Syafiqah Binti Sa'ban, Projek Sarjana (mode: Penyelidikan), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Abdul Hakim Mohd Saidi, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Muhamad Farhan Zanuddin, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Nor Azizah Zakaria, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Norul Husna Alias, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Norul Husna Alias, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Nurul Hazwani Harun, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Nurul Zafirah Jusoh Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Rashidah Ramli, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Sharifah Syahida Syed Abu Bakar, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Siti Nur Sarini Mohamad Sukeri, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Claudia Aileen Anak Christopher, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nur Syuhada Ahmad Nazri, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nor Farah Emilia Mohd Rosli, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nurul Wajiha Khairul Anuar, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Ummusalmah Mohamad@Md Shahid, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Noorrul Ain Ahmad Jamaluddin, Projek Sarjana 1 (PS1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Noorrul Ain Ahmad Jamaluddin, Projek Sarjana 2 (PS2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Assessor for Muhammad Syafiq Jamal Mohd Nasir, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Assessor for Amirah Rasyidah Roslin, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Assessor for Afiq Wazein Mat Shawal, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Assessor for Nur Khalida Abdul Khois, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Assessor for Nurul Afiqah Ab Rasid, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Assessor for Nursafuraa Nadirah Azmi, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Assessor for Muhammad Haziq Mardi, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Assessor for Nur Hazirah Abd Hazis, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Assessor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Nurul Hidayah Binti Affan, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Nurul Fazira Binti Shamsudin, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Muhammad Fauzi Bin Azizan, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Nurul Aainaa Binti Kamaluddin, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Siti Syahirah Binti Ahmad Zuhdi, PSM 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Muhammad Yusuf Aziz Bin Abdul Ghoni, PSM 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Nurul Najwa Binti Abdul Rahim, PSM 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Muhammad Nur Arif Bin Nordin, PSM 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Mariam Izati Binti Mohamad Ikram, PSM 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Mengajar bagi Muhammad Syahmi Akmal Bin Abdul Halim, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Industri bagi Roziana Kamisan, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Industri bagi Nurulnadiah Awaluddin, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Industri bagi Nursafuraa Nadirah Azmi, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Industri bagi Nur Hazirah Abd Hazis, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Penyelia Latihan Industri bagi Muhammad Haziq Mardi, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Maturah Zainal, Projek Sarjana 1 (PS1), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2018 Supervisor for Maturah Zainal, Projek Sarjana 2 (PS2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2017 Supervisor for Azila Ahmad Tan, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Norul Husna Alias, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor Noor Sahila Lokman, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nur Adiba Syazni Mohd Nordin, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Afham Haziq Ahmad Shakir, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Muhamad Rizal Zakaria, Projek Sarjana 1 (PS1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor Noor Sahila Lokman, M-Pembelajaran Kursus Teknologi Pendidikan bagi Topik Video Kamera Berasaskan Aplikasi Android, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohd Yusuf, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Arif Nordin, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Afham Haziq Ahmad Shakir, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Norul Husna Alias, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nur Adiba Syazni Mohd Nordin, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Siti Syahirah Ahmad Zuhdi, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nurul Najwa Abdul Rahim, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Mohammad Hafiz Hassan, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Supervisor
2017 Assessor for Usha A/P Chundran, Tahap Kesediaan Pensyarah Politeknik Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Industri 4.0, Projek Sarjana 1 (PS1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Suzariyati Baharuddin, Tahap Persepsi Pensyarah Kolej Vokasional terhadap Instruksi Pembelajaran Berasaskan Teknologi Berbanding Instruksi Tradisional, Projek Sarjana 1 (PS1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Zaihamzary Mohamad Yusof, Penggunaan Virtual Learning Environment (VLE) Oleh Guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Batu Pahat, Projek Sarjana 1 (PS1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Mohd Asri Md Sulaiman Persepsi Kesedian Golongan Belia dalam Melaksanakan Program Homestay di Ulu Benut, Projek Sarjana 1 (PS1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Masni Rahman, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Muhamad Hafiz Bin Jamaludin, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Siti Hasmanina Hussin, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Atiqah Safa' Sarif, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Ziratul Asyikin Musa, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Sharina Husna Esa, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Syazwana Feeza Shafiee, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Ain Zubaida Mohamad Shariffudin, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Dg Nur Farhana Datu Md Noor, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Mohd Khairullah Afiq Zakaria, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Suliana Zakri, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Muhammad Azizie Mazelan, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Mohamad Shamim Mohd Sukri, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Malathi A/P Govindan, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Husnina Abdul Razak, Pembangunan Video Pembelajaran bagi Topik Fotografi dalam Kursus Asas Grafik Secara Animasi 3 Dimensi (3D) Berasaskan Laman Web, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Ziratul Asyikin Musa, Video Pembelajaran Secara Animasi 3D Topik Asas Teori Mewarna bagi Subjek Asas Grafik Berasaskan Web, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Amirah Ibrahim, Pembangunan Koswer Video Pengajaran dan Pembelajaran Interaktif dalam Membina Animasi 3 Dimensi (3D), Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Suliana Zakri, Pembangunan Argumented Reality (AR) bagi Pembelajaran Huruf Alphabet untuk Prasekolah, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Atiqah Safa' Sarif, Persepsi Pelajar Mengenai Perlaksanaan Pendaftaran Kursus Secara Atas Talian Melalui Sistem Maklumat Akademik Pelajar (SMAP Online), Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Muhamad Hafiz Jamaludin, Pembangunan Sistem E-OSHE di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Secara Atas Talian, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Mohd Khairullah Afiq Zakaria, Pembangunan Kiosk Kaunter di Fkaulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Aina Nabihah Mohamed Fadzil, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Aimunizafirah Abdullah, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Hafizah Razali, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nurhanis Johari, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Kartheyani A/P Vadivello, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Roseninazura Roslan, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Siti Noraqilah Hisham@Dalha, Faktor Keberkesanan Perlaksanaan Coaching Terhadap Prestasi Pekerja dalam Organisasi, Projek Sarjana 2 (PS2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Malathi A/P Govindan, M-Pembelajaran untuk Matapelajaran Animasi bagi Pelajar di Kolej Vokasional Kluang, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Muhammad Azizie Mezelan, Pembangunan Sistem E-Fail Meja (Multimedia Kreatif/BBF) di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Husnina Izzati Abdul Razak, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2017 Assessor for Nur Amirah Ibrahim, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2017 Assessor
2016 Supervisor for Mohammad Hafiz Bin Hassan, Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Refree for "Pertandingan Creative and Innovation" , Kategori Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Referee
2016 Supervisor for Siti Nadiah Binti Zulkiflee, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Norhakim Bin Mohd Tah, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nur Adila Syazni Binti Mohd Nordin, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Siti Hajar Binti Misrun, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nuraini Binti Md Hassan, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Sakinah Syazwani Binti Samsudin, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nur Farahdina Binti Abd Rahim, Projek Sarjana 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Nurul Asyida, Projek Sarjana 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Supervisor for Roziyati Binti Omar, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Panel Penilai Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Nur Zainatul Balkis Binti Sabri bertajuk "Persepsi Pelajar Fakulti Penididikan Teknikal dan Vokasional Terhadap Produk Berlogo Halal" Assessor
2016 Panel Penilai Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Rasyeeda Binti Rohizam bertajuk "Pembangunan dan Penilaian Kesesuain Modul Operasi Kafeteria bagi Sarjana Muda Pendidikan Vokasional" Assessor
2016 Panel Penilai Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Nur Farzuani Binti Yahya bertajuk "Pembangunan dan Penilaian Kesesuain untuk Modul Kursus Kejurulatihan Hospitaliti dan Pelancongan Bahagian I" Assessor
2016 Panel Penilai Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Hartini Binti Mohd Izham bertajuk "Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Terhadap Konsep Makanan Halal" Assessor
2016 Panel Penilai Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), Zaimahanim Binti Sapki bertajuk "Persepsi Kepuasan Pelajar Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Sarjana Muda Pendidikan Katering di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional" Assessor
2016 Assessor for Mohamad Shamim Mohd Shukri, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2016 Assessor
2016 Assessor for Masni Rahman, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Siti Hasmanina Binti Hussin, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Nur Sharina Husna Esa, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Yohanna Bundot Gabra, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Khaeruddin, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Muhammad Faisal, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Sudonto, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Mohd Zulfadli Rozali, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Shaffiza Sahdan, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Noor Atikah Zainal Abidin, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Erizal, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Muhammad Faisal, Penilaian Kemajuan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Nur Fadhilah Md Rogi, Projek Sarjana 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Nurul Izzati Rahmat, Projek Sarjana 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Shamim Asilah Binti Sallehuddin, Projek Sarjana 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Siti Nir Adilah Binti Pauzi, Projek Sarjana 1 [MBE12302], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Yohanis Attina Binti Azhar, Projek Sarjana 1 [MBE12302], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Siti Noraqilah Binti Hisham @ Dalha, Projek Sarjana 1 [MBE12302], Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Ainin Sofiya W. Mohd Seberi, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2016 Assessor
2016 Assessor for Nur Aliah Zakiah Zamri, Projek Sarjana Muda 2 (PSM2), 2016 Assessor
2016 Assessor for Ain Zubaida Mohammad, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Dg Nur Farhana Datu Md Noor, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Nur Syazwana Shafiee, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Mohamad Shamim Mohd Shukri, Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Assessor
2016 Assessor for Nur Syazwana Feeza Binti Shafiee, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2016 Assessor
2016 Assessor for Dg Nur Farhana Datu Md Noor, Projek Sarjana Muda 1 (PSM1), 2016 Assessor
2016 Supervisor for Azila Binti Ahmad Tan, Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2015 Pertandingan Montaj Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV) bagi Pelajar-pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Multimedia Kreatif) Referee

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2019 Penyelaras Jawatankuasa Massive Open Online Course (MOOC), Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV), UTHM, 2019 University
2019 Penyelaras Jawatankuasa Akreditasi Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 2019-2021 University
2018 University Taskforce for IWebsite Faculty of Technical and Vocational (FPTV), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 University Taskforce for Internet of Thing Program, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Faculty Taskforce for develop MOOC Platform for Lifelong Learning (Masakan Nusantara), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Faculty Taskforce for develop MOOC Platform for subject Multimedia Authoring, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Faculty Taskforce for develop MOOC Platform for subject Philosophy Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Setiausaha 1 bagi Program Bina Insan Guru Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM University
2016 Faculty Taskforce for develop MOOC Platform for subject Teknologi Maklumat dalam Pendidikan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2014 Presenter in the International Conference on Learning and Teaching in Computing and Engineering (LaTiCE) 2014 at Riverside Majestic Hotel, Kuching, Sarawak (11-13 April 2014) International
2011 Presenter in Education Postgraduate Research Seminar 2011 (EDUPRES2011) at Faculty of Education, UTM, Johor (14-15 December 2011) National
2011 Presenter in the 5th International Malaysian Educational Technology Convention (IMETC 2011) at Vistana Hotel, Kuantan, Pahang (16-19 October 2011) International
2011 Participant attending in the Journal Publication Workshop 2011 at Faculty of Computer Science and Information System, UTM, Johor University
2010 Presenter in Education Postgraduate Research Seminar 2010 (EDUPRES2010) at Faculty of Education, UTM, Johor (27-28 October 2010) National
2008 Fasilitator at Program Jalinan Mesra Senior-Junior Lembaga Pengawas Sekolah Tinggi Kluang, Johor 2008 University
2008 Participant Pertandingan Rekacipta/Inovasi Bahan Pembelajaran dan pengajaran (P&P) Pendidikan Sains dan Matematik 2008 at Faculty of Education, UTM, Skudai, Johor University
2007 Participant at Treasure Hunt Family Day U5, Kolej Perdana, UTM, Skudai Johor University
2006 Participant Study Smart Workshop at Dewan Kuliah 7, Blok N24, UTM, Johor University
2005 Facilitator Program Motivasi Kecemerlangan Akademik at Sekolah Kebangsaan Gua Kuala Lipis, Pahang University
2004 Participant in PC Maintenance 2004 Program at UTM City Campus, KL. University
2004 Participant in Web-Based Development Workshop at UTM City Campus, KL University
2003 Participant in "Program Perkampungan Tunas Bestari Mahasiswa" at Kolej Islam Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang University
2003 Participant in Multimedia Cartoon Drawing Workshop at UTM City Campus, KL University

« Back