PROF. MADYA Ts. ChM. Dr. HATIJAH BINTI BASRI
DS54 PROFESOR MADYA
Panel Bidang Teknologi Makanan
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
PROF. MADYA Ts. ChM. Dr. HATIJAH BINTI BASRI

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN KIMIA , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2012)
SARJANA SAINS(KIMIA) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1998)
SARJANA MUDA SAINS(KIMIA) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1996)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : CHEMICAL SCIENCES
Field (KPT) : Applied Chemical Sciences
Field of Specialization (KPT) : Other Applied Chemical Sciences n.e.c.

Membrane Technology

DateDescription
01/03/2022 - 29/02/2024 Ketua Unit Pengurusan Bahan Kimia
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
15/02/2018 - 14/02/2023 Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Pembuatan dan Bahan Termaju (AMMC)
31/10/2019 - 30/10/2022 Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Penyelidikan Shamsuddin Mikroelektronik dan Nanoteknologi (MINT-SRC)
01/04/2021 - 31/07/2021 Pengarah
Pusat Pembangunan Pelajar
01/04/2019 - 31/03/2021 Pengarah
Pusat Pembangunan Pelajar
15/04/2017 - 31/03/2019 Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
17/09/2018 - 17/10/2018 Menjalankan Tugas (Dekan)
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
15/01/2016 - 31/12/2017 Penyelidik Kanan
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Penyelidikan Shamsuddin Mikroelektronik dan Nanoteknologi (MiNT-SRC)
16/04/2016 - 15/04/2017 Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan
16/04/2014 - 15/04/2016 Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan
01/01/2014 - 31/12/2014 Ketua Jabatan
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan, Jabatan Teknologi Dan Warisan
02/01/2012 - 31/12/2013 Ketua Jabatan Teknologi & Warisan
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan, Jabatan Teknologi Dan Warisan
17/10/2011 - 31/12/2012 Ketua Makmal
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan, Microbial Biotechnology & Bioprocess

DS54 Profesor Madya

YearDescriptionRoleLevel
16/11/2019 - 15/11/2020 Institut Kimia Malaysia (IKM)
Ahli Kebangsaan
15/07/2017 - 11/06/2020 Malaysia Membrane Society (MyMembrane)
Ahli Kebangsaan
15/07/2017 - 14/06/2019 Malaysia Membrane Society (MyMembrane)
Timbalan Bendahari Kebangsaan
22/01/2018 - 21/01/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
11/02/2019 - 10/02/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
22/01/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
18/06/2019 - 17/06/2020 Persatuan Sains Analisis Malaysia (ANALIS)
Ahli Kebangsaan
01/01/2021 - 31/12/2023 Institut Kimia Malaysia (IKM)
ahli Kebangsaan
16/11/2019 - 08/12/2020 Institut Kimia Malaysia (IKM)
AHLI Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Bachelor Degree Project I [BWD31003], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Course Coordinator for BWD21703 Food Instrumentation, BWK 10303 Organic Chemistry, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Course Coordinator for KWZ10003 PWZ10003, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Food Analysis [BWD21303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Food Chemistry And Biochemistry [BWD21203], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Food Instrumentation [BWD21703], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Organic Chemistry I [BWK10303], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Organic Chemistry Ii [BWK10603], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Physical Chemistry [BWD11203], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [KWZ10003], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [KWZ10003], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [PWZ10000], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [PWZ10003], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology [PWZ10003], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Bachelor Degree Project I [BWD31003], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bachelor Degree Project Ii [BWD40406], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Food Analysis [BWD21303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Occupational, Safety And Health [BWU10302], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Organic Chemistry I [BWK10303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KWZ10003], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [KWZ10003], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PWZ10000], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PWZ10003], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology [PWZ10003], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Bachelor Degree Project I [BWD31002], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Bachelor Degree Project Ii [BWD40406], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Chemistry [BWD10803], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Food Chemistry And Biochemistry [BWD21203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Food Instrumentation [BWD21703], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Material Science [BWC30503], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [KWZ10000], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [KWZ10000], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [KWZ10003], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [MWA10000], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [PWZ10000], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [PWZ10000], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [PWZ10003], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Undegraduate Project Ii [BWC40104], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Advanced Organic Chemistry [CWK10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Bachelor Degree Project I [BWD31002], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Bachelor Degree Project Ii [BWD40404], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Food Chemistry And Biochemistry [BWD21203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Introduction To Food Science And Technology [BWD10302], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Organic Chemistry [BWD11103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [CWK10000], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [KWZ10000], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [KWZ10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [MWA10000], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [MWA10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [MWB10000], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [MWB10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [PWZ10000], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research Methodology [PWZ10000], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Bachelor Degree Project I [BWD31002], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Bachelor Degree Project Ii [BWD40404], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Chemistry [DAS12102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Food Chemistry [BWD10603], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [KWZ10000], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [KWZ10000], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [MWA10000], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [MWA10000], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [MWB10000], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [MWB10000], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [PWZ10000], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research Methodology [PWZ10000], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Bachelor Degree Project Ii [BWD40404], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Food Chemistry [BWD10603], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Introduction To Food Science And Technology [BWD10303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Occupational, Safety And Health [BWU10302], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project I [BWD31002], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BWD40404], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Chemistry [DAS12102], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Food Chemistry [BWD10603], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Introduction To Food Science And Technology [BWD10303], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Bachelor Degree Project I [BWD31002], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Bachelor Degree Project Ii [BWD40404], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Food Analysis Ii [BWD20603], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Food Chemistry [BWD10603], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Introduction To Food Science And Technology [BWD10303], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Chemistry For Biodiversity And Conservation [BWJ10303], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Food Analysis Ii [BWD20603], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Food Chemistry [BWD10603], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Introduction To Chemistry [BBR26503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Introduction To Organic And Non Organic Chemical [BBR26703], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Oil And Fat Technology [BWD30503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Analytical Chemistry [DAS12403], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Food Analysis I [BWD20303], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Food Chemistry [BWD10603], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Introduction To Analytical And Physical Chemistry [BBR26603], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Introduction To Chemistry [BBR26503], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Introduction To Food Science And Technology [BWD10303], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Introduction To Organic And Non Organic Chemical [BBR26703], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Chemistry [DAS12203], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Chemistry [DAS12203], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Introduction To Analytical And Physical Chemistry [BBR26603], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Introduction To Chemistry [BBR26503], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Introduction To Chemistry [BBR26503], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Chemistry [DAS12203], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Chemistry [DSK1912], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Introduction To Chemistry [BBR26503], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2007 Engineering Technology Calculus [DSM2303], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Mathematics Ii [DSM1923], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q008 Development and Shelf Life Study of Ready-to-Eat Rendang Arnab in Retort Pouch Ketua 31/10/2023
K170 Laser-induced thermal convection flow for water microparticles trapping using gold coated side-polished fiber. Ahli 31/05/2023
H469 Program : Gaseous Ammonia Detection System Projek : The Study Of Evanescent Wave Interaction Of Gold Nanoparticles Coated On Fiber Bragg Grating For Ammonia Gas Detection. Ahli 31/12/2021
1631 Elucidating rheological and phase inversion mechanism of in-situ synthesis zinc oxide/polysulfone membrane Ahli 14/11/2021
H516 Groundwater Supply and Treatment System Development for Masjid Sultan Ibrahim UTHM Ahli 30/10/2020
T002 Enhancement of phase-inversed membrance via biosynthesized additive Ketua 31/08/2020
1621 Thermodynamic stability study of the phase inversed membrane via controlling coagulations bath parameters Ahli 31/07/2019
U244 STUDIES ON FOULING BY NATURAL ORGANIC MATTER (NOM) ON POLYSULFONE MEMBRANES:EFFECTS OF POLYETHYLENE GLYCOL (PEG) Ahli 30/11/2018
1515 Discovering the effect of Transforming Growth Factor-Beta 1 and Cytochalasin -B to the biophysical properties of microtissues treated in a microfluidic device Ahli 26/06/2017
U059 High Performance Ultrafiltration Nano-Hybrid polyethersulfone Membrane Using Functionalized Carbon Nanotube/Biopolymer Nanocomposite Ketua 30/04/2017
U111 Studies On My Crobacterial Response To Subsitute Sugar Sources Derived From Madu Kelulut And Stevia Rebaudiana Ahli 31/03/2017
1482 Characterizing the biophysical properties of microtissues for oral cancer epithelial cells formed using liquid crystal based 3D cell culture technique Ahli 31/12/2016
1419 New Approach of Preparation Bioactive Surface Layer on Gel Oxidised Titanium Ahli 31/08/2016
U299 Characterization of The Biophysical Properties of 3D Keratinospheroids Grown on Liquid Crystal Substrate Ketua 30/04/2016
A022 High Performance Polymeric Materials Ahli 29/02/2016
1104 Bioremediation Of Soil Contamination By Using Oil-Degradable Microbes Ahli 30/09/2015
1253 Fabrication Of Low Cost Filter For Removal Of Heavy Metals And Organics In Water Ketua 30/09/2015
1103 Development Of Nano Composite LSCF Cathode Carbonate For Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) Ahli 30/09/2014
1111 Investigation of the Surface Properties of Cholesteryl Ester Liquid Crystal For Used As a Biosenseor Ahli 31/03/2014
0754 Synthesis And Anti-Fouling Performance Studies Of Polysulfone-Grafted-Methyl Methacrylate Membrane Ketua 28/02/2014
1158 Preparation And Characterization of Hybrid Polyethersulfone-Based Membrane For Water Separation Ketua 31/08/2013
0152 Development of Zeolite-Ceramic Filter Ahli 07/08/2007

Book Chapters
Nazia Bano, Suzi Salwah Jikan, Hatijah Basri, Sharifah Adzila, Nur Azam Badarulzaman, Nurun Najwa Ruslan, Shakila Abdullah, Syazwan Hanani Meriam Suhaimy
(2020) Classifications And Applications Of Biocomposite Materials In Various Biomedical Fields, Composites In Biomedical Applications, CRC PRESS , 99, ISBN:9780367369620
ZM Yunus
(2020) Fabrication And Properties Of Polylactic Acid/Hydroxyapatite Biocomposites For Human Bone Substitute Materials, Composites In Biomedical Applications, CRC Press , 207, ISBN:9780429327766
General Publications
hatijah basri
(2022) Oshe Uthm Anjur Kursus Sirac Pertama Di Malaysia, Tauliah 20 Staf Uthm, UTHM , 1, ISBN:-
hatijah basri
(2022) Uthm Terima Anugerah Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2020/21, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Neo Zhi Zing, Balkis A. Talip, Soon Chin Fhong, Ainun Rahmahwati Ainuddin, Hatijah Basri
(2022) Polyphenol-Mediated Green Synthesis Of Zinc Oxide And Their Antibacterial Properties: A Novel Size-Controlled Approach , MALAYSIAN JOURNAL OF ANALYTICAL SCIENCES, MALAYSIAN SOCIETY OF ANALYTICAL SCIENCES , 8, 884, ISSN:13942506
N A M Muhammad, N A Awang, N U H H Zalkepali, N N H E N Mahmud and H Basri
(2022) Q-Switched Fiber Laser Using A Polysulfone Membrane Enhanced With Biosynthesized Zinc Oxide And Titanium Dioxide Nanoparticles For Use As Saturable Absorber, LASER PHYSICS, IOP PUBLISHING , 4, 1, ISSN:1054660X
Atqiya Muslihati, Hatijah Basri, Nurani Hartatik
(2021) A Review Of Nanomaterial Mixtures On Asphalt Pavement Application, MATERIAL SCIENCE FORUM, TRANS TECH PUBLICATIONS , 5, 119, ISSN:16629752
Siti Fatimah Zaharah Mohamad Fuzi
(2021) Effect Of Fast Freezing With Liquid Nitrogen On Quality Of Kelulut (Stingless Bee) Honey , ENHANCED KNOWLEDGE IN SCIENCES AND TECHNOLOGY, UTHM , 7, 225, ISSN:27736385
Amirul Faiz Abdul Latif, Loh Siew Yee, Mimi Suliza Muhamad, Lee Te Chuan, Hatijah Basri
(2021) Natural Adsorbent Made From Eggshells For Removal Of Chromium (Vi) In Water , BIOINTERFACE RESEARCH IN APPLIED CHEMISTRY , AMG TRANSCEND ASSOCIATION , 4, 518, ISSN:20695837
Balkis A. Talip
(2021) Properties And Potential Of Agarwood Hydrosol As A Drink: A Review, FOOD RESEARCH, RYNNYE LYAN RESOURCES , 6, 29, ISSN:25502166
Mohd Riduan Jamaluddin, Siti Khadijah Hubadillah, Zawati Harun, Muhamad Zaini Yunos, Hatijah Basri, Nur Hanis Hayati Hairom
(2021) The Optimization Of Rhs-Polysulfone Membrane Towards Operating Condition For Humic Acid Removal, EMERGING ADVANCES IN INTEGRATED TECHNOLOGY, UTHM , 6, 7, ISSN:27735540
Atqiya Muslihati, Hatijah Basri, Kusnanto Mukti Wibowo, Gema Romadhona, Royan Royan, Rum Sapundani, Muhamad Fitri and Mohd. Zainizan Sahdan
(2021) The Quality Optimization Of Sio2/Graphene Material As Sensing Layer For Escherichia Coli Bacteria Sensor Application, MATERIALS SCIENCE FORUM, TRANS TECH PUBLICATIONS , 5, 129, ISSN:1662975
Hatijah Basri, Mohd Zainizan Sahdan
(2020) A Novel, Portable Escherichia Coli Bacteria Sensor Using Graphene As Sensing Material , MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, ELSEVIER , 11, 1, ISSN:02540584
Nurul Izwanie Rasli, Hatijah Basri, Zawati Harun
(2020) Zinc Oxide From Aloe Vera Extract: Two-Level Factorial Screening Of Biosynthesis Parameter, HELIYON, ELSEVIER BV , 1, 1, ISSN:24058440
Raja Adibah Raja Ahmad , Zawati Harun , Mohd Hafiz Dzarfan Othman , Hatijah Basri , Muhamad Zaini Yunos , Azlinnorazia Ahmad , Siti Hajar Mohd Akhair , Abdul Qaiyyum Abd Rashid , Faiz Hafeez Azhar , Siti Salwa Alias , Ainun Rahmahwati Ainuddin
(2019) Biosynthesis Of Zinc Oxide Nanoparticles By Using Fruits Extracts Of Ananas Comosus And Its Antibacterial Activity, MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES, Penerbit UTM Publication , 4, 268, ISSN:22895981
Sharifah Adzila, Suzi Salwah Jikan, Hatijah Basri
(2019) Extraction Of Biological Apatite From Cow Bone At Different Calcination Temperatures: A Comparative Study, KEY ENGINEERING MATERIALS, TransTech Publications , 3, 44, ISSN:16629795
Hatijah Basri, Suzi Salwah Jikan, Sharifah Adzila
(2019) International Conference On Applied Science, Technology And Engineering J. Mech. Cont.& Math. Sci., Special Issue, , JOURNAL OF MECHANICS OF CONTINUA AND MATHEMATICAL SCIENCES, Institute of mechanics of Continua and Mathematical Science , 11, 11, ISSN:09738975
Nazia Bano, Suzi Salwah Jikan, Hatijah Basri, Sharifah Adzila Syed Abu Bakar, Nur Azam Badarulzaman
(2019) Physicomechanical Properties Of Nanobiocomposite Composed Of Polylactic Acid And Biogenic Nano Hydroxyapatite, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 4, 283, ISSN:2229838X
Syamsutajri Syamsul Bahri , Zawati Harun , Wan Norhayati Wan Sallehb, Muhammad Nur Hakim Abd Kadir , Norazlianie Sazali , Rosniza Hussin , Hatijah Basri
(2019) The Influence Of Fe Doped Tio2 As Inorganic Additive On The Properties Of Polysulfone Ultrafitration Membrane, MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES , UTM , 3, 725, ISSN:22895981
Hatijah Basri
(2018) Chitosan-Zinc Oxide Composite For Active Food Packaging Applications, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 11, 253, ISSN:09754024
S. H. M. Akhair, Z. Harun, H. Basri, R. A. R. Ahmad, A. Q. A. Rashid, F. H. Azhar
(2018) Hydrophobicity Properties Of Graphite And Reduced Graphene Oxide Of The Polysulfone (Psf) Mixed Matrix Membrane, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, TRANSACTIONS B: APPLICATIONS, UTHM , 1, 111, ISSN:1728144X
Khairul Nazri Yusof , Siti Salwa Alias, Zawati Harun, Hatijah Basri, Faiz Hafeez Azhar
(2018) Parkia Speciosa As Reduction Agent In Green Synthesis Silver Nanoparticles, CHEMISTRY SELECT, WILEY-V C H VERLAG GMBH , 8, 8881, ISSN:23656549
Abdurrahman Garba, Hatijah Basri, Noor Shawal Nasri, Umar Hayatu Siddiq, Abdul Rasheed Abdul Rahman
(2017) Modeling Of Lead (Ii) Adsorption On Sodium Hydroxide Treated Rice Husk: Fixed-Bed Studies, MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES , UTM , 11, 803, ISSN:22895981
Abdurrahman Garba, Hatijah Basri,Noor Shawal Nasri, Umar Hayatu Siddiq, Abdul Rasheed Abdul Rahman
(2017) Modeling Of Lead (Ii) Adsorption On Sodium Hydroxide Treated Rice Husk: Fixed-Bed Studies , MALAYSIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES (MJFAS), UTM , 11, 803, ISSN:22895981
Abdurrahman Garba, Noor Shawal Nasri, Hatijah Basri, Husna Mohd Zain, Umar S. Hayatu, Abdulrahman Abdulrasheed, Rahmat Mohsin, Zulkifli Abdul Majid, Norhana Mohamed Rashid
(2017) Modelling Of Cadmium (Ii) Uptake From Aqueous Solutions Using Treated Rice Husk: Fixed - Bed Studies, CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS, The Italian Association of Chemical Engineering , 1, 229, ISSN: 22839216
G. S. Lai,b, W. J. Lau, P. S. Goh, Y. H. Tan, A. F. Ismail, U.Zaik, H. Basri, R. Jamshidi Gohari
(2017) Preparation And Characterization Of Superhydrophilic Nanocomposite Ultrafiltration Membranes For Treatment Of Highly Concentrated Oil-In-Water Emulsion, JURNAL TEKNOLOGI, UTM , 1, 53, ISSN:21803722
Hatijah Basri, Masooma Irfan, Muhammad Irfan, Woei-Jye Lau
(2017) Quantitative Analysis Of Mwcnt Agglomeration In Polymeric-Based Membranes Using Atomic Force Microscope, SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS, John Wiley , 1, 55, ISSN:10969918
Hatijah Basri
(2017) ¿-Cyclodextrin/Lecithin: Preparation And Characterization, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING (IJIE), UTHM , 12, 129, ISSN:2229838X
Mohd Riduan Jamalludin, Zawati Harun, Siti Khadijah Hubadillah, Hatijah Basri, Ahmad Fauzi Ismail, Mohd Hafiz Dzarfan Othman, Mohd Fikri Shohur, Muhamad Zaini Yunos
(2016) Antifouling Polysulfone Membranes Blended With Green Sio2 From Rice Husk Ash (Rha) For Humic Acid Separation, CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH AND DESIGN, Elselvier , 1, 268, ISSN:0263-8762
Ishaq, A. G., Matias-Peralta, H. M. and Basri, H.
(2016) Bioactive Compounds From Green Microalga - Scenedesmus And Its Potential Applications: A Brief Review, PERTANIKA JOURNAL OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCE, UPM , 2, 1, ISSN:15113701
Hubadillah, S.K. , Harun, Z., Othman, M.H.D., Ismail, A.F., Salleh, W.N.W., Basri, H., Yunos, M.Z., Gani, P.
(2016) Preparation And Characterization Of Low Cost Porous Ceramic Membrane Support From Kaolin Using Phase Inversion/Sintering Technique For Gas Separation: Effect Of Kaolin Content And Non-Solvent Coagulant Bath, CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH AND DESIGN, Elselvier , 8, 24, ISSN:0263-8762
Basri H., Irfan M., Irfan M., Lau W.-J., Kartohardjono S.
(2016) Quantitative Analysis Of Mwcnt Agglomeration In Polymeric-Based Membranes Using Atomic Force Microscope, SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS, john Wiley & Sons , ISSN:1096-9918
Kok Tung Thong, Arina Basyirah Ismail, Hatijah Basri, Kian Sek Tee, Chin Fhong Soon
(2016) The Effects Of Culture Substrates And Media To The Behavior Of Microtissues, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN , 8, 9700, ISSN:18196608
Masooma Irfan, Hatijah Basri, Muhammad Irfan and Woei-Jye Lau
(2015) An Acid Functionalized Mwcnt/Pvp Nanocomposite As A New Additive For Fabrication Of An Ultrafiltration Membrane With Improved Anti-Fouling Resistance, ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY ADVANCES, Royal Society of Chemistry , 1, 95421, ISSN:20462069
H. Basri
(2015) An Experimental Investigation: Effect Of Phase Inversion Methods On Membrane Structure And Its Performance On Peg Filtration, JOURNAL OF APPLIED MEMBRANE SCIENCE & TECHNOLOGY, UTM , 12, 17, ISSN:1823366x
H. Basri, A.F. Ismail, M. Aziz
(2012) Microstructure And Anti-Adhesion Properties Of Pes/Tap/Ag Hybrid Ultrafiltration Membrane, DESALINATION, Elsevier , 2, 71, ISSN:0011-9164
H. Basri, A.F. Ismail, M. Aziz
(2011) Polyethersulfone (Pes): Silver Composite Uf Membrane: Effect Of Silver Loading And Pvp Molecular Weight On Membrane Morphology And Antibacterial Activity, DESALINATION, Elsevier , 6, 72, ISSN:0011-9164
H. Basri, A.F. Ismail, M. Aziz, K. Nagai, T. Matsuuraa, M.S. Abdullah, B.C. Ng
(2010) Silver-Filled Polyethersulfone Membranes For Antibacterial Applications-Effect Of Pvp And Tap Addition On Silver Dispersion, DESALINATION, Elsevier , 10, 264, ISSN:0011-9164
Prosiding / Seminar
M.A. Selimin , A.F.A. Latif , Y.C. Er , M.S. Muhamad , H. Basri , T.C. Lee
(2022) Adsorption Efficiency Of Banana Blossom Peels (Musa Acuminata Colla) Adsorbent For Chromium (Vi) Removal, ELSERVIER , 1262, ISBN:22147853
M.A. Selimin , A.F.A. Latif , C.W. Lee , M.S. Muhamad , H. Basri , T.C. Lee
(2022) Adsorption Efficiency Of Hydroxyapatite Synthesised From Black Tilapia Fish Scales For Chromium (Vi) Removal, ELSERVIER , 1142, ISBN:22147853
T.C. Lee, N.A.S. Mohd Pu?ad, J. Alipal, M.S. Muhamad b, H. Basri, M.I. Idris, H.Z. Abdullah
(2022) Tilapia Wastes To Valuable Materials: A Brief Review Of Biomedical, Wastewater Treatment, And Biofuel Applications, ELSEVIER , 1389, ISBN:22147853
Atqiya Muslihati, Hatijah Basri, Kusnanto Mukti Wibowo, Mohd Zainizan Sahdan and Nurliyana Md Rosni
(2021) Graphene Sensor For Future Local Economic Development: A Review, IOP PUBLISHING LTD. , 1, ISBN:17426596
Syamsutajri Syamsol Bahri, Zawati Harun, Siti Khadijah Hubadillah, Wan Norhayati Wan Salleh, Nurafiqah Rosman, Noor Hasliza Kamaruddin, Faiz Hafeez Azhar, Norsuhailizah Sazali, Raja Adiba Raja Ahmad, Hatijah Basri
(2021) Review On Recent Advance Biosynthesis Of Tio2 Nanoparticles From Plant-Mediated Materials: Characterization, Mechanism And Application, IOP PUBLISHING , 012005, ISBN:1757899X
Hatijah Binti Basri
(2011) Modification Of Pes-Silver Asymmetric Membrane By Blending, UPM
Hatijah Binti Basri
(2010) Polymeric-Silver Nanocmposite Membrane: Synthesis And Antimicrobial Study Using E.Coli, UTHM
Hatijah Binti Basri
(2009) Effect Of Pvp In The Preparation Of Pes-Ag Antibacterial Membrane, UTM
Hatijah Binti Basri
(2009) Polyethersulfone (Pes)-Ag Uf Membranes For Antibacterial Application, UMT
Hatijah Binti Basri
(2008) Characteristics And Performance Studies Of Polyethersulfone(Pes)-Ag Polymer Composite, UiTM
Hatijah Binti Basri
(2008) Preparation And Characterization Of Polyethersulfone (Pes) Membranes Incorporated With Silver Nitrate (Agno3), , PSU
Hatijah Binti Basri
(2008) The Preparation And Characterisation Of Silver-Loading Polyethersulfone (Pes) Asymmetric Membrane For Waste Water Treatment, UTHM

YearDescriptionLevel
2022 Committee Member for Sciemathics 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 for Sciemathics 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 International

YearDescription
2022 Assessor / Reviewer for MyBrain, KPT, Malaysia, August 2022
2022 Committee Member for Penasihat Akademik Kur Pendidikan Umum Program DVM, KPM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Examiner for Gan Shin Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Gan Shin Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hani Zayani Binti Mohd Sudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hani Zayani Binti Mohd Sudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Husna Binti Asmady, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Husna Binti Asmady, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Najihah Bt Mansor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Najihah Bt Mansor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wan Noor Syakirah Akila Binti Wan Mahmood, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wan Noor Syakirah Akila Binti Wan Mahmood, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for viva voce, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022
2022 Examiner for viva voce, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022
2022 Main Supervisor for Salah Saleh Mubarak Habtoor, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Celine Chua Miao Chiun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Celine Chua Miao Chiun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-supervisor for Nur 'Ainnaa' Mardhiah Binti Muhammad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Kesavarhni A/P Revinchander, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Kesavarhni A/P Revinchander, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Eraisya Binti Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Eraisya Binti Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Nadia Binti Kamalludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Nadia Binti Kamalludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Shakthi Priya A/P Padmanaban, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Shakthi Priya A/P Padmanaban, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Farah Syahirah Binti Mohd, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Farah Syahirah Binti Mohd, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Muhammad Irfan Bin Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Irfan Bin Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Aida Binti Abdul Mukti, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Aida Binti Abdul Mukti, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Nur Diyanah Binti Mohd Salim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nuraina Nazirah Binti Adenan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nuraina Nazirah Binti Adenan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Muhammad Aiman Bin Hesan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Aiman Bin Hesan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nadia Nabila Binti Mohd Kodeem, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nadia Nabila Binti Mohd Kodeem, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Liyana Binti Zaidan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Liyana Binti Zaidan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nuraznee Binti Mashodi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nuraznee Binti Mashodi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Ain Shahanaz Binti Hamidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Ain Shahanaz Binti Hamidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ain Syafika Binti Sapiee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ain Syafika Binti Sapiee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mariah Binti Muhammad Mazlan Hoo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mariah Binti Muhammad Mazlan Hoo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Amir Hakimi Bin Abdul Khairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amir Hakimi Bin Abdul Khairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Asminah Binti Legiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Asminah Binti Legiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Durrah Syamimi Binti Rusli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Eviyana Allysa Binti Ahmad Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Eviyana Allysa Binti Ahmad Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hakimi Bin Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hakimi Bin Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Amir Bin Mohamad Ruzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Amir Bin Mohamad Ruzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noor Ezzaty Binti Abdul Karim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noor Hamizah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Normaliana Binti Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Halimah Binti Sairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurhanis Syafinaz Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nurul Izwanie Binti Rasli, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Azyan Irsalina Binti Hassim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Azyan Irsalina Binti Hassim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Atika Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Atika Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-supervisor for Atqiya Muslihati, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Chow Wai Yuen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Chow Wai Yuen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Jenny Lee Pei Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Jenny Lee Pei Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Kay Huck Poh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Kay Huck Poh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lashvini A/P Segaran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lashvini A/P Segaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Navis Ryan A/L Xavier, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Navis Ryan A/L Xavier, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Amalina Binti Mohd Rafi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Amalina Binti Mohd Rafi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Atqiya Muslihati, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Tahir Shah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nik Nur Ashirah Binti Nik Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nik Nur Ashirah Binti Nik Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Ruwaida Binti Abdul Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Ruwaida Binti Abdul Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-supervisor for Nazia Bano, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Co-supervisor for Raja Puteri Nurul Adibah Binti Raja Ahmad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Chong Jin Yen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Chong Jin Yen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Jong Sze Hui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Jong Sze Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Maithly A/P Selgan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Maithly A/P Selgan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Jihan Shahirah Binti Dusuki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Jihan Shahirah Binti Dusuki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Seah Khai Wenn, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Seah Khai Wenn, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Umi Nasyirah Binti Rahizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Umi Nasyirah Binti Rahizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurhabibah Nabilah Binti Ab Mannan, Utm Laser Centre, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Uthman Bin Abdullah Zaik, Universiti Teknologi Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Arul Moli A/P Manuharan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Arul Moli A/P Manuharan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Eng Hui Peng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Eng Hui Peng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2014 Co-supervisor for Khairul Nazri Bin Yusof, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Arina Basyirah Binti Ismail, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Masooma Irfan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Zaiton Binti Abdullah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Co-supervisor for Adel Ahmed Moafa, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Co-supervisor for Ishaq Aishetu Gogoba, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Co-supervisor for Mohd Riduan Bin Jamalludin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Abdurrahman Garba, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Nurul Nabilah Bt Aminudin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Co-supervisor for Lamia Elsayed Azab Elsayed, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Co-supervisor for Nur Amanina Binti Shahabuddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011

YearDescriptionLevel
2022 Head for Ketua Unit Pengurusan Bahan Kimia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 - February 2024 University
2022 Member for Program bersama Orang Asli Bidor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 Committee Member for Persatuan Membran Malaysia, Persatuan Membran Malaysia, Malaysia, January 2022 - December 2023 National

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 KURSUS AUDITOR AUDIT DALAMAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSHE)
UTHM / BILIK LATIHAN SRI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
23/11/2022
2022 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE APPLICATION OF SCIENCE AND MATHEMATICS 2022 (SCIEMATHIC2022)
UTHM / Universiti Tun Hussein Onn, Kampus Pagoh (Virtual)
17/10/2022 - 19/10/2022
2022 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH COORDINATOR
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1
10/10/2022 - 12/10/2022
2022 BENGKEL NATIONAL OUTCOME-BASED LEARNING (NOBLE) DAN PENGGUBALAN PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF
UTHM / Bilik Mesyuarat 4, 5 dan 6, Aras 1, Blok A1, UTHM-Kampus (Cawangan Pagoh)
25/09/2022 - 26/09/2022
2022 KURSUS INTENSIF PENULISAN BERITA, RENCANA AKHBAR & MEDIA RELEASE
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1, BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
15/09/2022
2022 BENGKEL PELAN TINDAKAN KECEMASAN (EMERGENCY RESPONSE PLAN - ERP) UTHM SIRI 5
UTHM / BAYVIEW HOTEL, MELAKA
14/07/2022 - 16/07/2022
2022 SIGNIFIKAN IBADAH KURBAN : IBRAH MENURUT AL-QURAN & SAINS
UTHM / https//bit.ly/3QP7i8r
29/06/2022
2022 FORUM PERDANA EHWAL ISLAM ?MENGEKANG HEDONISME DI KALANGAN MAHASISWA?
PUSAT ISLAM, UTHM / ON LINE
22/06/2022
2022 SIRAC (SIMPLE RISK ASSESSMENT AND CONTROL FOR CHEMICAL) OSHE
UTHM / BILIK LATIHAN PEJABAT PENDAFTAR
16/05/2022 - 19/05/2022
2022 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 26)
UTHM / GOOGLE MEET
28/04/2022
2022 CHEMICAL HEALTH RISK ASSESSMENT
NIOSH / NIOSH HQ, Bangi
04/04/2022 - 15/04/2022
2022 MANAGEMENT OF CHEMICALS & CHEMICAL/LAB WASTES (MCCW)
LAIN-LAIN / online
09/03/2022 - 10/03/2022
2022 PROGRAM SESI PERKONGSIAN ILMU:PERMOHONAN GERAN TRANS-DISCIPLINARY RESEARCH GRANT SCHEME (TRGS) DI FKEE
FKEE,UTHM / ATAS TALIAN
07/03/2022
2022 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04), TABLE OF SPECIFICATION (TOS) DAN CONTINUAL QUALITY IMPROVEMENT (CQI) SEMESTER II SESI 2021/2022
UTHM / Medium : Microsoft Teams (link: https://bit.ly/3sPUSBX)
03/03/2022
2022 SEMINAR MENCIPTA KEBAHAGIAAN KERJAYA DAN KELUARGA BERSAMA USTAZ SYAMSUL DEBAT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2022
2022 WEBINAR PDSR: SERIES 2/2022
UTHM / GOOGLE MEET
23/02/2022 - 23/03/2022
2022 WEBINAR PDSR: SERIES 3/2022 ( MICROBIAL FUEL CELL TOWARDS CLEANER FUTURE : THE TECHNOLOGY AND CURRENT TREND)
UTHM / GOOGLE MEET
23/02/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN EMERGENCY RESPONSE PLAN (ERP)
UTHM / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
14/02/2022
2022 BENGKEL SKT FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI
UTHM / KINGS GREEN HOTEL MELAKA
10/02/2022 - 12/02/2022
2022 WEBINAR PSDR SERIES 1/2022 (BASICS AND APPLICATION OF LIBS)
UTHM / GOOGLE MEET
24/01/2022
2022 TAKLIMAT BERKENAAN PENILAIAN KERTAS TEKNIKAL JURNAL ENHANCED KNOWLEDGE IN SCIENCES AND TECHNOLOGY (EKST) BAGI FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / Google Meet
04/01/2022
2021 WEBINAR RUKHSAH DALAM SOLAT
PUSAT ISLAM , UTHM / https://web.facebook.com/piuthm
06/12/2021
2021 KURSUS PEMBIKINAN VIDEO UNTUK AMALI ATAS TALIAN
UTHM / Atas Talian (Zoom)
02/12/2021
2021 WEBINAR BICARA UNDANG UNDANG SIRI 6 : KESELAMATAN SIBER NEGARA & PENGGUNAAN TANDATANGAN DIGITAL/ELEKTRONIK DALAM DOKUMEN RASMI UTHM
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
25/11/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 BENGKEL TOT PROGRAM ACCEPT AND ADAPT (FAST DAN FTK)
UTHM / PLATFORM GOOGLE MEET
29/09/2021
2021 WEBINAR : SESI PERKONGSIAN SEMPENA KEMPEN PENANAMAN POKOK BERKAYU UTHM FASA 1 - KEHIJAUAN KEDIAMAN GAYA LELAKI
UTHM / GOOGLE MEET
28/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 5
UTHM / GOOGLE MEET
28/09/2021
2021 BENGKEL PENARAFAN JURNAL
UTHM / GOOGLE MEET
27/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN KEPIMPINAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
09/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PERKHIDMATAN DAN INDUSTRI)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 WEBINAR KAUNSELOR KONGSI ILMU (2KI) BEKERJA DARI RUMAH : BAHAGIA ATAU DERITA
UTHM / GOOGLE MEET
18/08/2021
2021 PROGRAM WEBINAR I-TALK@PTTA: 1000 BUKU SEBELUM BUTA BERSAMA YBHG. DATO' IR. DR. ZAINI BIN UJANG
UTHM / Platform : Google meet - https://meet.google.com/zrz-zqpy-cvn
15/08/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
12/08/2021
2021 ICON TALK - MENDEPANI DAN MEMERANGI KRISIS DEMI KELANGSUNGAN NEGARA : RASUAH, COVID-19 & EKONOMI BERSAMA YBHG. DATO' DR. HUSSAMUDDIN HJ YAACUB, PENGERUSI KUMPULAN MEDIA KARANGKRAF
UTHM / APLIKASI ZOOM
04/08/2021
2021 PROGRAM BICARA AKADEMIA : KEMURUNGAN DAN DEPRESI DI KALANGAN AKADEMIA DAN PELAJAR - SITUASI SEMASA DAN APA TINDAKAN KITA
UTHM / Webinar
27/07/2021
2021 WEBINAR BICARA UNDANG - UNDANG SIRI 5
UTHM / ZOOM
19/07/2021
2021 WEBINAR EMOSI CERIA, MENTAL SEJAHTERA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / Zoom Online
14/07/2021
2021 WEBINAR TEKNIKAL RAKAMAN MUZIK DI RUMAH
UTHM / Googlemeet & Youtube
14/07/2021
2021 BICARA ICON : RAMAH MESRA DAN AMANAT KETUA PENGARAH PENGAJIAN TINGGI : CABARAN DAN PERANAN AKADEMIA PASCA 2020
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/07/2021
2021 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOSCIENCES AND MEDICAL ENGINEERING (ICBME2021)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) / VIRTUALLY AT SCHOOL OF BIOMEDICAL ENGINEERING AND HEALTH SCIENCES, FACULTY OF ENGINEERING, JOHOR BAHRU
29/06/2021 - 30/06/2021
2021 KOLOKIUM PENYELIDIKAN SEM 2 SESI 2020/2021
UTHM / google meet platform
13/06/2021 - 15/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 INDUSTRIAL TALK : COVID-19 VACCINE MANAGEMENT IN MALAYSIA, MANUFACTURING ACTIVITY AND TECHNOLOGY TRANSFER
UTHM / GOOGLE MEET
10/05/2021
2021 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 21)
UTHM / GOOGLE MEET
03/05/2021
2021 SUNR WEBINAR - ORCHIDS : BIOLOGY, DIVERSITY & CONVERSATION FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / GOOGLE MEET
11/04/2021
2021 WEBINAR KSUTHM 2021
UTHM / Atas talian (Google Meet)
05/04/2021
2021 TAKLIMAT PELAKSANAAN KPI & PENGISIAN SKT STAF AKADEMIK TAHUN 2021 DAN PERSEDIAAN KEMASUKAN PELAJAR BAGI SE,ESTER II SESI 2020/2021
UTHM / GOOGLE MEET
18/03/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / GOOGLE MEET
16/03/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / GOOGLE MEET
11/03/2021
2021 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04), TABLE OF SPECIFICATION (TOS) DAN CONTINUAL QUALITY IMPROVEMENT (CQI) SEMESTER II SESI 2020/2021
UTHM / GOOGLE MEET
04/03/2021
2021 PROGRAM SEMBANG SANTAI BERSAMA PAK YEM
UTHM / ZOOM
03/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 WEBINAR SUKAN UTHM 2021 SIRI 1/2021 : INSPIRASI KEJAYAAN BERSAMA TOKOH SUKAN NEGARA SHALIN ZULKIFLI
UTHM / SALURAN YOUTUBE UTHM
24/02/2021
2021 PERKONGSIAN ILMU: MENGAPA MEMILIH MENJADI PENSYARAH UNIVERSITI?
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
03/02/2021
2021 BENGKEL PENULISAN GERAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT) FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / GOOGLE MEET
27/01/2021
2020 TAKLIMAT CENTRE OF RESEARCH (COR) / FOCUS GROUP (FG) DAN PENERBITAN PROSIDING FAST
UTHM / GOOGLE MEET
14/12/2020
2020 DIALOG SAINS & AGAMA PANDEMIK COVID 19 "ISU DAN HAKIKAT"
UTHM / -
02/12/2020
2020 WEBINAR SUKAN UTHM 2020
UTHM / -
01/12/2020
2020 SESI LIBAT URUS YBHG PENGERUSI LPU BERSAMA KEPIMPINAN HEPA UTHM
UTHM / -
19/11/2020
2020 BICARA PROFESOR ULUNG : KEFAHAMAN BARU TENTANG PERPADUAN & PERANAN UNIVERSITI DALAM PERPADUAN NASIONAL
UTHM / -
12/11/2020
2020 PROGRAM PENUTUP BULAN BAHASA KEBANGSAAN UTHM 2020
UTHM / -
22/10/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN BUKU PLAN STRATEGIK UTHM 2021-2025 DAN SKTU 2021 UTHM BAGI KLUSTER 3 (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
UTHM / -
12/10/2020
2020 PROGRAM BERJAYA VS BAHAGIA
UTHM / DEWAN AL FARABI, MASJID UTHM
14/09/2020
2020 PENGURUSAN PEROLEHAN UNIVERSITI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, PEJABAT PENDAFTAR
12/08/2020
2020 WORK SMARTER WITH MICROSOFT EXCEL (DATA MANIPULATION)
UTHM / PUSAT PEMBELAJARAN ATAS TALIAN TAHAP GLOBAL
06/08/2020
2020 POST COVID19 STRATEGIC PLAN FOR CONSTRUCTION INDUSTRY: CHALLENGES & SOLUTIONS
UTHM / -
15/07/2020
2020 THE PROSPECT FOR APPLICATION IN INDUSTRY AND PUBLICATION IN HIGH IMPACT FACTOR JOURNAL? SERIES 6
UTHM / -
13/07/2020
2020 MOVIE, MONTAJ, MASTER ! (REKACIPTA VIDEO)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
23/06/2020
2020 PROGRAM SEMBANG KENTANG
UTHM / -
22/06/2020
2020 TURNITIN TRANINING FOR LECTURES
UTHM / GOOGLE MEET
16/06/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN MAJLIS BERPRESTIJ & BERTARAF PROFESIONAL
UTHM / GOOGLE MEET DAN FACEBOOK LIVE
20/05/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN MAJLIS BERPRESTIJ DAN BERTARAF PROFESIONAL
UTHM HOLDINGS / GOOGLE MEET
20/05/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 10
UTHM / -
18/05/2020
2020 BICARA RAMADAN ? MENELUSURI SEJARAH AL QURAN DAN IMAM QIRAAT
UTHM / -
13/05/2020
2020 SPECIAL TALK : COVID19 - EMBRACING A NEW NORM: IMPACT, MEASURES & WAY FORWARD
UTHM / GOOGLE MEET
12/05/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI - BERHUTANG TANPA SENGSARA BERHEMAH DALAM BERBELANJA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
06/05/2020
2020 MAKE INTERACTIVE AND ENGAGING PRESENTATIONS FOR ONLINE LEARNING
UTHM / -
03/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 DO PRESENTATION LIKE A CHAMP WITH GOOGLE SLIDES
UTHM / -
29/04/2020
2020 SEMINAR MANISNYA BINGKISAN COVID-19
UTHM / UTHM
26/04/2020
2020 PROGRAM JOM MEMBACA UNTUK 10 MINIT
UTHM / UTHM
23/04/2020
2020 SIRI KEKAL POSITIF BERSAMA TNCHEPA - STAF CEMERLANG MENERUSI FALSAFAH ERTI HIDUP PADA MEMBERI
UTHM / -
16/04/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN PAGI BERSAMA YBHG. NAIB CANSELOR
UTHM / -
05/03/2020
2020 REIMAGINING FUTURE UNIVERSITY FOR FUTURE GENERATION
UTHM / -
04/03/2020
2020 TAKLIMAT PENGGUNAAN ELOGBOOK DAN PERKARA BERKAITAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) SEMESTER II SESI 2019/2020 FAST
UTHM / BILIK MESYUARAT 6, ARAS 1, UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH
02/03/2020
2020 KURSUS PENULISAN KERTAS KERJA JKE DAN LPU DAN PENYEDIAAN INFOGRAFIK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI SIANTAN ARAS 3 PEJABAT PENDAFTAR
25/02/2020 - 26/02/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04) DAN TABLE OF SPECIFICATION (TOS) SEMESTER 2 SESI 2019/2020
UTHM / BILIK SEMINAR 1, ARAS 1, SAYAP KIRI
03/02/2020
2019 KURSUS INTEGRITI DI TEMPAT KERJA
UTHM / BILIK SEMINAR 1 @ 2 UTHM PAGOH
10/12/2019
2019 KURSUS ONLINE CONTENT MANAGEMENT USING WORDPRESS
UTHM / MAKMAL KOMPUTER, PTTA
30/10/2019
2019 KURSUS PERANCANGAN, PENGURUSAN DAN PEMIKIRAN STRATEGIK
UTHM / BILIK LESTARI 2 PTTA
10/09/2019 - 11/09/2019
2019 PROGRAM AKEPT LEADERSHIP TALK SERIES (ALTS) 2019 : SERIES 1
LAIN-LAIN / AUDITORIUM AKEPT
29/08/2019
2019 BENGKEL PERSEDIAAN PRA SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2020UTHM BAGI KLUSTER 3 (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
UTHM / UTHM
27/08/2019
2019 KURSUS IMAGE EDITING (PHONE)
UTHM / UTHM
19/08/2019
2019 SIRI WEBINAR UTHM : JOM BUAT INFOGRAFIK CARA MUDAH
UTHM / UTHM, PARIT RAJA
16/07/2019
2019 KURSUS PEGAWAI PENYIASATAN UTHM (INTEGRITI)
UTHM / BILIK LESTARI 1 ARAS 3 PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
25/06/2019 - 26/06/2019
2019 KURSUS ONLINE PRODUCTIVITY TOOLS
UTHM / UTHM
18/03/2019
2019 BENGKEL OUTCOME BASE EDUCATION
UTHM / UTHM PAGOH
30/01/2019
2019 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04 FORMAT COPPA-2) SEMESTER 2 SESI 2018/2019 UNTUK STAF AKADEMIK FAST
UTHM / UTHM
30/01/2019
2019 TURNITIN & IEEE AUTHORSHIP WORKSHOP 2019
UTHM / PTTA UTHM
17/01/2019
2019 BENGKEL DASAR PENGURUSAN KOLEKSI TESIS UTHM
UTHM / PTTA UTHM
10/01/2019
2019 MESYUARAT JAWATANKUASA OBE BIL 1/2019
UTHM / UTHM PAGOH
09/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP409 Calcined Bovine bones for The Production of Nanohydroxyapatite for biomedical Applications Hak Cipta (Copyright) LY2019005539 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP214 Spoiled Onion based Chicken Feed Supplemented with Kelulut Bee Pollen Hak Cipta (Copyright) LY2018001819 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT76 An Antibacterial Membrane Paten (Patent) PI2013004278 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT60 A Protein Repellent Membrane Paten (Patent) PI 2013700749 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT59 Purifying Wastewater By Contacting With A Porous Rice Husk Ash Paten (Patent) PI 2013001285 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
14BIS02 ANTIBAC MEMBRANE BRITISH INVENTION SHOW 2014 Emas dan Anugerah Tambahan
13ITEX05 ANTIBACTERIAL POLYSULFONE MEMBRANE Invention, Innovation and Technology Exhibition 2013 Emas dan Setara
13ITEX03 NOVEL RICE HUSK FOR WASTE WATER TREATMENT Invention, Innovation and Technology Exhibition 2013 Emas dan Setara
13MTE08 WASTE WATER RECOVERY BY NOVEL RICE HUSK Malaysia Technology Expo 2013 Gangsa dan Setara
13MTE09 PROTEIN REPELLENT MEMBRANE Malaysia Technology Expo 2013 Gangsa dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2018 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2015 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2008 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2005 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUiTTHOUNIVERSITI

07-4537987