Jabatan Bahasa Inggeris dan Linguistik
Pusat Pengajian Bahasa
 
PUAN HAZILA BINTI KADIR @ SHAHAR

DG44 Guru Bahasa

SARJANA PENDIDIKAN (BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2014)
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS) , UNIVERSITY COLLEGE CHICHESTER (2001)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Teaching and Learning
Field of Specialization (KPT) : Teaching and Learning

Technical Oral Presentations
Designing open learning course module
Public speaking skills for adult learners

Designing and Developing MOOC platform
Developing Learning Management System

DateDescription
18/03/2021 - 17/03/2023 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Bahasa, Language Teaching & Learning

YearDescriptionLevel
2023 English For General Communication [UHB13102], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 English For Higher Education [UHB10102], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Essential Academic English [UHB20102], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Essential Academic English [UHB20102], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Examination Invigilator for Preparatory English Course (PEC), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Examiner for Mesyuarat Tapisan Item Kursus English for Higher Education Sem 2 sesi 20222023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Member for Bengkel Kedua Penstrukturan Semula Penawaran Kursus Baharu Bahasa Inggeris Di Peringkat Sarjana Muda dan Diploma, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 Member for Bengkel Pembangunan Modul Eng Deveopment and Engagement , DELL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Member for Bengkel Sasaran Kerja Tahunan Pusat PPB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 Member for Mesyuarat Perbincangan Penstrukturan semula Penawaran Kursus Bahasa InggerisPeringkat Sarjana MUda dan Diploma, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 University
2023 Member for Mesyuarat Persediaan Kursus Bahasa Inggeris Sem 2 20222023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2022 Committee Chairman for JK Kualiti dan Pengurusan Risiko, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Committee Chairman for Jawatankuasa Kualiti dan Pengurusan Risiko, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Committee Member for JK pengurusan, PPB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Committee Member for Kumpulan Fokus 'Language Teaching & Learning' PPB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Committee Member for Unit kualiti dan risiko-memastikan dokumen ISO lengkap untuk PPB sebelum audit dalaman 14 Sep 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 English For Higher Education [UHB10100], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 English For Higher Education [UHB10102], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 English For Workplace [UHB30502], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Essential Academic English [UHB20102], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Essential Academic English [UHB20102], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Examiner for Preparatory English Course PEC Sem 1 20222023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Facilitator for Bengkel Penjajaran CEFR & keperluan Industri dengan Kursus -kursus bahasa (Ijazah sarjana muda PPB), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 Member for Mesyuarat tapisan Item Kursus English for Survival (Pemeriksa kertas soalan), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Member for Mesyuarat tapisan item kursus Essential Academic English (Pemeriksa kertas soalan), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Programme Coordinator for Funnival 2.0 (Aktiviti Luar Kelas Akademik), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 Speaker for Preparatory English Course (PEC) Sem 1 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2021 Committee Member for Kumpulan Fokus 'Language Teaching and Learning", Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2021 University
2021 English For Higher Education [UHB10102], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 English For Occupational Purposes [UHB40102], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Essential Academic English [UHB20102], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Essential Academic English [UHB20102], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 English For Technical Purposes [UHB30102], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 English For Technical Purposes [UHB30102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Essential Academic English [UHB20102], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Essential Academic English [UHB20102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Academic English [UWB10102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 English For Higher Education [UHB10100], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 English For Higher Education [UHB10100], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Essential Academic English (Aero) [UHB20202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Essential Academic English [UHB20102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Foundation English [UWB10100], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 English For Higher Education [UHB10100], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 English For Occupational Purposes [UHB40102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Essential Academic English (Aero) [UHB20202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Essential Academic English [UHB20102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Academic English [UWB10102], Session 20162017 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 English For Higher Education [UHB10100], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Essential Academic English [UHB20102], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Essential Academic English [UHB20102], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Technical Communication Ii [UWB20502], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Academic English [UWB10102], Session 20152016 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Academic English [UWB10102], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 English For Higher Education [UHB10100], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Public Speaking [UQP10101], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Public Speaking [UQP10101], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Technical Communication 1 [UWB10402], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Technical Communication Ii [UWB20502], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Academic English [UWB10102], Session 20142015 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Academic English [UWB10102], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Foundation English [UWB10100], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Foundation English [UWB10100], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Public Speaking [UQP10101], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Public Speaking [UQP10101], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Technical Communication 1 [UWB10402], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Technical Communication 1 [UWB10402], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Technical Communication Ii [UWB20502], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Academic English [UWB10102], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Academic English [UWB10102], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Effective Communication [UWB10202], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 English For Academic Purposes [UMB1011], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Foundation English [UWB10100], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Public Speaking [UQP10101], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Technical Communication 1 [UWB10402], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Public Speaking [UQP10101], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Academic English [UWB10102], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Effective Communication [UWB10202], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Public Speaking [UQP10101], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Public Speaking [UQP10101], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Technical Communication Ii [UWB20502], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Technical Writing [UWB20302], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Effective Communication [UMB1052], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Effective Communication [UWB10202], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 English For Academic Purposes [UMB1011], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 English For Academic Purposes [UWB10101], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Public Speaking [UQK1621], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Public Speaking [UQP10101], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Public Speaking [UQP10101], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Technical Communication 1 [UWB10402], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Technical Communication 1 [UWB10402], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Technical Writing [UMB1042], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Technical Writing [UWB20302], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 English For Academic Purposes [UMB1011], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 English For Academic Purposes [UWB10101], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Public Speaking [UQP10101], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Technical Communication Ii [UMB1122], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q032 Developing a Work Readiness Checklist for the English for Occupational Purposes Final Year UTHM Students in Facing the Post-COVID-19 Job Market Challenges Ahli 31/10/2023
H807 DEVELOPING UTHM STUDENTS' SPEAKING CONFIDENCE IN ENGLISH USING SKYPE METHOD Ahli 14/11/2022
K261 Program Title: Designing a guide for the implementation of CEFR-aligned English language tests Project Title: Developing a guide for the implementation of CEFR-aligned Speaking tests Ahli 30/10/2022
W012 IDENTIFIKASI INDIKATOR PEMBINAAN INDEKS KESEJAHTERAAN SEKOLAH RENDAH Ahli 31/08/2022
H679 Pembinaan Indeks Kesejahteraan Sekolah Rendah Ahli 30/06/2022
U919 Investigation Workplace Communication of The English Language Teachers' at Three Selected Public Universities in Malaysia Ahli 31/08/2019
C066 Analysis Of English Pronunciation Errors Among Undergraduates In Malaysia Ahli 30/06/2019
U371 Areas of Flaws : Technica Oral Presentations in UTHM Context Ketua 30/11/2017

Book
Sarala Thulasi Palpanadan, Muhammad Ashraf Bin Omar, Azizi Bin Basar, Raihana Binti Ahmad Jalaluddin, Hazila Binti Kadir @ Shahar, Nurzarina Binti Abdul Samad, Lina Binti Zainal, Nor Fadhilah Binti Ahmad Powzi, Nur Zakiah Binti Amir Hamzah
(2023) Cracking The Muet Code: A Comprehensive Guide To Tackling Muet Questions, Freemind Horizons Sdn. Bhd. , 1, ISBN:9789670590257
Khairunesa Isa, Dr. Azita Ali, Puan Haliza Kadir, EN. Yuslizar
(2020) Kokurikulum Pemangkin Kemandirian Pelajar, UTHM , 1, ISBN:9789672389163
Noridah Sain, Hazila Kadir @ Shahar, Sofwah Md Nawi, Hema Rosheny Mustafa
(2016) 7th International Conference On University Learning And Teaching (Incult 2014) Proceedings (Investigating The Needs For Innovative Online Based Research Practices In The Esl Classroom), Springer Science & Business Media, Singapore , 663, ISBN:978-981-287-664-5
Hema Rosheny Mustafa, Hazila Kadir @ Shahar and Noridah Sain
(2016) Research On Educational Studies Volume 1 (The Use Of Social Networking Sites Among Academics In Higher Education Institution In Malaysia, Serial Publications (P) Ltd , 206, ISBN:978-81-8387-768-8
General Publications
Hazila Binti Kadir @ Shahar
(2023) Kursus Asas Pengucapan Awam Tingkat Ketrampilan Pelatih Kor Suksis, UTHM , -, ISBN:-
Hazila Binti Kadir @ Shahar
(2022) Bengkel `Dj In The Making┬┐ Cungkil Bakat Terpendam Pelajar Uthm , UTHM , ISBN:-
Hazila Kadir @ Shahar
(2021) E-Funnival :Exploring Hidden Talents Of Uthm Students During Pandemic , UTHM , ISBN:-
Hazila Kadir @ Shahar
(2021) Parents ' Blessings: A Key To Success, JAKIM MALAYSIA , 9, ISBN:-
Suriayati Baharom, Hazila Kadir @ Shahar, Nurizah Md Ngadiran, Nurzarina Abdul Samad, Meizareena Mizad
(2017) Pengucapan Awam Uqp 10101, UTHM , 1, ISBN:-
Hazila Binti Kadir @ Shahar
(2010) Technical Communication I, UTHM
Journal
Nor Shela Saleh*, Khairunesa Isa, Muhaymin Hakim Abdullah, Sarala @ Thulasi Palpanadan & Hazila Kadir @ Sahar
(2022) Pembangunan Dan Kebolehpercayaan Item Kesejahteraan Sekolah Rendah Dalam Kalangan Murid, Guru Dan Ibu Bapa, JURNAL PSIKOLOGI MALAYSIA, PERSATUAN PSIKOLOGI MALAYSIA , 5, 13, ISSN:22898174
Hazila Kadir @ Shahar and Abdul Halim Raof
(2021) Speaking Apprehension: Evidence From Oral Presentations In Content Subject Classes, INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE EDUCATION AND APPLIED LINGUISTICS (IJLEAL), UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG , 1, 80, ISSN:22897208
Sarala Thulasi PALPANADAN, Hazila Kadir@SHAHAR, Nurizah Md NGADIRAN
(2020) Engineering Undergraduates' Perspectives Of Effective Platforms For Presentation In English, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN MANAGEMENT, ENGINEERING AND SCIENCE, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN MANAGEMENT, ENGINEERING AND SCIENCE , 5, 14, ISSN:24559008
Hazila Kadir @ Shahar ,Meizareena Mizad, Nurizah Md. Ngadiran
(2020) Keberkesanan Kursus Pengucapan Awam Terhadap Kemahiran Insaniah Pelajar, JURNAL DUNIA PENDIDIKAN, ASIAN SCHOLARS NETWORK (ASNET) , 2, 34, ISSN:2682826X
Sazuliana Sanif, Hazila Kadir@Shahar, Wan Nur Syazwani Wan Abd MAlik, Hairunnisa Ibrahim, Nadia Nur Afiqah, Siti Sarawati Johar, Berhanuddin Mohd Salleh, Noryani Neni Ahmad Jamain, Asliaty Atim
(2019) 'Pleasant' Or 'Tough' Communication At The University, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES, AKADEMIA BARU , 12, 19, ISSN:24621951
Sarala Thulasi Palpanadan, Elizabeth M.Anthony, Nurizah Md Ngadiran, Hazila Kadir @Shahar, Ahmad Zainal
(2019) Comparative Analysis Of Writing Approaches Practised In Malaysian Esl Classrooms, JOURNAL OF EDUCATION & SOCIAL POLICY, Center for Promoting Ideas (CPI), USA , 9, 138, ISSN:23750790
Khairunesa Isa, Wan Hanim Nadrah Wan Muda, Hazila Kadir@Shahar
(2019) Crucial Personal Factors Leading To Stress In University, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY , International Journal of Engineering and Advanced Technology , 10, 4305, ISSN:22498958
Khairunesa Isa, Siti Solehah Tenah, Hazila Kadir@Shahar, Sarala@Thulasi Palpanadan
(2019) Social Factor And Its Impact On Staff Happiness, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) , 9, 6574, ISSN:22773878
Sain. Noridah, Md. Nawi. sofwah, Ahmad. Haryati, Kadir@ Shahar. Hazila
(2018) Esl Students' Evaluation Of Online Information In Academic English Reading Classrooms, LSP INTERNATIONAL JOURNAL, VOL 5, ISSUE 1, 2018,95-103, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA , 5, 95, ISSN:22893199
Hazila Kadir @ Shahar, Siti Aisyah Binti Akiah
(2017) Technical Oral Presentations: Knowledge And Practices Among Technical Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, PSYCHOLOGY AND COUNSELING, Global Academic Excellence , 12, 113, ISSN:0128-164X
Media Digital
Mohd. Noor, S.N.F, Zainal. L, Wan Abdul Malik. W.N
(2019) Essential Academic English , OPEN LEARNING , ISBN:-
Prosiding / Seminar
K. Isa and H. Kadir@Shahar
(2021) Factors Associated With Stress Among Academic Staff At A Malaysian Public University, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS , 21, ISBN:15517616
Hazila Bt. Kadir @ Shahar, Meizareena Bt. Mizad, Nurizah Bt. Md. Ngadiran
(2019) Keberkesanan Kursus Pengucapan Awam Terhadap Kemahiran Insaniah Pelajar, ASIAN SCHOLARS NETWORK (ASNET) , 427, ISBN:9789671685945
HAZILA BINTI KADIR @ SHAHAR, SITI AISYAH BINTI AKIAH
(2017) Perception Vs Reality: Areas Of Flaws In Technical Oral Presentations, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS , 166, ISBN:978-967-0924717
HAZILA BINTI KADIR @ SHAHAR, SITI AISYAH BINTI AKIAH
(2017) Technical Oral Presentations: Knowledge And Practices Among Technical Students (Icebit 2017), GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE , 675, ISBN:978-967-1484128
N. Sain, S. Md. Nawi, H. Kadir@Shahar, H. R. Mustafa, and H. Ahmad
(2016) Esl Students┬┐ Evaluation Of Online Information In Academic English Reading Classrooms, - , - , ISBN:-

YearDescriptionLevel
2023Speaker for KURSUS PENGUCAPAN AWAM KOR SUKSIS UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023Facilitator for PREPARATORY ENGLISH COURSE (PEC) SESI 1 2023/2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2022 - 2023 Chairman for Jawatankuasa Kualiti dan Pengurusan Risiko, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 - 2023 Committee Coordinator for JK Kualiti dan Pengurusan Risiko, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University

YearDescription
2023 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI DEVELOPMENT IN LANGUAGE STUDIES (DILS) PERIODICAL VOL.3 NO.2 (2023), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Referee for PROGRAM GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT DAN HOMEROOM COLLOQUIUM ZON SELATAN , MRSM , MAJLIS AMANAH RAKYAT, Malaysia, December 2023
2022 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Development in Language Studies (DILS)PERIODICAL vol 2. No. 2 (2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022

YearDescriptionLevel
2023Member for PROGRAM LARIAN 30 TAHUN UTHM (BENDAHARI 2), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November - December 2023 University
2023Head for SPEAK LIKE A CHAMPION DENGAN KERJASAMA PPB DAN SMK TINGGI BATU PAHAT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 District
2023Committee Member for PROGRAM FLEA MARKET SIRI 2 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2022 - 2024 Member for KELAB AMAL WACANA (KAWAN) PUSAT PENGAJIAN BAHASA (TIMBALAN BENDAHARI), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 - January 2024 University
2022Committee Member for Batu Pahat english Appreciation Award 2022, Pej Pendidikan Daerah/Pusat Pengajian Bahasa, Malaysia, November - December 2022 District
2022 - 2024 Treasurer for Kelab KAWAN (PPB: Timb bendahari), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 - January 2024 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 GST SIRI 4/2023: SHARING SESSION WITH D.M. - A GLIMPSE INTO THE WORLD OF INDUSTRY
UTHM / BILIK SEMINAR, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
09/11/2023
2023 GST SIRI 3/2023: BERSAMA KAUNSELOR ANDA - SAYA OK DAN SAYA NAK AWAK PUN OK
UTHM / BILIK SEMINAR, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
21/09/2023
2023 BENGKEL PEMBINAAN SOALAN UJIAN, TUGASAN DAN RUBRIK PEMARKAHAN KURSUS BAHARU JABATAN BAHASA INGGERIS DAN LINGUISTIK BERSAMA PROFESOR ADJUNG PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / BILIK SEMINAR, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
20/09/2023
2023 BENGKEL PEMBINAAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS BAHARU JABATAN BAHASA INGGERIS DAN LINGUISTIK BERSAMA PROFESOR ADJUNG PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / BILIK SEMINAR, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
04/09/2023 - 05/09/2023
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI PPB BERSEMPENA RESEARCH WEEK 2023
UTHM / Webinar
17/08/2023
2023 GST SERIES 2/2023
UTHM / BILIK SEMINAR, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
16/08/2023
2023 SESI LAWATAN KERJA NAIB CANSELOR KE PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / BILIK SEMINAR PUSAT PENGAJIAN BAHASA
31/07/2023
2023 WEBINAR KEKELUARGAAN MOU SUAMI ISTERI
PUSAT ISLAM, UTHM / https://web.facebook.com/piuthm
24/07/2023
2023 JERAYAWARA TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) BERSAMA JAWATANKUASA TASKFORCE PROBLEM-BASED LEARNING KE PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / BILIK SEMINAR PUSAT PENGAJIAN BAHASA
13/04/2023
2023 MAJLIS KHATAM AL-QURAN CLS 2023 ANJURAN KELAB AMAL WACANA, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / BILIK SEMINAR PUSAT PENGAJIAN BAHASA
13/04/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN MODUL MUET SIRI 3
UTHM / Secara atas Talian (Google Meet)
06/04/2023
2023 KURSUS PEMBANGUNAN MICRO-CREDENTIAL SIRI 1/2023
UTHM / ZOOM MEETING
03/04/2023
2023 UTHM - USC COLLABORATION WEBINAR. EDUCATION, RESEARCH & INNOVATION: LOOKING BACK, THINKING FORWARD
UTHM / ZOOM
30/03/2023
2023 BENGKEL PERMURNIAAN MODUL MUET SIRI 2
UTHM / Bilik Mesyuarat 2, PPB
20/03/2023
2023 BENGKEL PEMBINAAN MODUL `ENGLISH DEVELOPMENT AND ENGAGEMENT?
UTHM / BILIK SEMINAR PUSAT PENGAJIAN BAHASA
07/03/2023
2023 BENGKEL PENDEDAHAN KEPADA CHATGPT
UTHM / Bilik Seminar, Pusat Pengajian Bahasa
06/03/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN MODUL MUET SIRI 1
UTHM / Bilik Mesyuarat 2
28/02/2023
2023 BENGKEL SASARAN KERJA TAHUNAN 2023 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, UTHM
UTHM / Bilik Seminar PPB, UTHM
20/02/2023
2023 BENGKEL KEDUA PENSTRUKTURAN SEMULA PENAWARAN KURSUS BAHASA INGGERIS DI PERINGKAT SARJANA MUDA DAN DIPLOMA
UTHM / Bilik Mesyuarat 1, Pusat Pengajian Bahasa
02/02/2023
2023 JOM KULIAH ONLINE JKO2.0 ADAB BERZIARAH SIRI 3
UTHM / PLATFORM ZOOM
26/01/2023
2022 BENGKEL PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA HIBRID
UTHM / BLOK B6, BSA 1 DAN BSA 3
06/10/2022
2022 GST SERIES 6/2022 : BENGKEL MICROSOFT POWER POINT (FROM BEGINNER TO EXPERT) SIRI 2
UTHM / BILIK SEMINAR, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
05/10/2022
2022 GST SERIES 5/2022 : BENGKEL MICROSOFT POWER POINT (FROM BEGINNER TO EXPERT) SIRI 1
UTHM / BILIK SEMINAR, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
03/10/2022
2022 MAJLIS PERASMIAN PENUTUP KARNIVAL SUKAN & REKREASI CLS 2022
UTHM / GALERI ILMU, UTHM
29/09/2022
2022 BENGKEL PENULISAN DAN PENERBITAN PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / BILIK SEMINAR, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
22/09/2022
2022 LAWATAN KERJA NAIB CANSELOR KE PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / BILIK SEMINAR, ARAS BAWAH, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
21/09/2022
2022 BENGKEL PENJAJARAN CEFR DAN KEPERLUAN INDUSTRI DENGAN KURSUS-KURSUS BAHASA (PERINGKAT IJAZAH SARJANA MUDA) PUSAT PENGAJIAN BAHASA.
UTHM / KSL Hotel & Resort, Johor Bahru, Johor.
25/08/2022 - 27/08/2022
2022 BENGKEL TEKNIK PENULISAN ANEKDOT
UTHM / APLIKASI ZOOM - https://uthm-edu-my.zoom.us/j/99875102655?pwd=OHpjUzJBQkVkdmFZZ2pMQzR2clV1QT09
22/08/2022
2022 SESI PERJUMPAAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK PPB
UTHM / BILIK SEMINAR, ARAS BAWAH, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
31/07/2022
2022 BENGKEL LATIHAN CAMBRIDGE UKM CEFR ENGLISH ASSESSMENT TRAINING COURSE 2/2022
UKM / Universiti Kebangsaan Malaysia (secara atas talian)
30/06/2022 - 13/07/2022
2022 TALK BY CLS ADJUNCT PROFESSOR 'ALIGNING LANGUAGE EDUCATION TO FULFIL THE INDUSTRIAL NEEDS'
UTHM / BILIK SEMINAR, ARAS BAWAH, PUSAT PENGAJIAN BAHASA
30/06/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (PPB)
UTHM / Aplikasi Google Meet
23/06/2022
2022 KURSUS ASAS MYPORTFOLIO
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
15/06/2022
2022 KURSUS PENYEDIAAN LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN
UTHM / Google Meet
14/06/2022
2022 MAJLIS SAMBUTAN HARI RAYA & APRESIASI PUSAT PENGAJIAN BAHASA TAHUN 2022 ANJURAN KELAB AMAL WACANA (KAWAN)
UTHM / DEWAN TERBUKA, UTHM
26/05/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN OBJEKTIF KUALITI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
UTHM / Google Meet
25/05/2022
2022 BENGKEL PENULISAN KAJIAN TINDAKAN (ACTION RESEARCH)
UTHM / DALAM TALIAN (ZOOM)
19/05/2022
2022 GROW AND SHARE TOGETHER(GST) SERIES 2/2022 : BENGKEL SUNTINGAN CANVA
UTHM / ZOOM
12/05/2022
2022 MAJLIS KHATAM AL-QURAN PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / Musolla TSN
28/04/2022
2022 DEVELOPMENT THE GOOD MULTI CHOICE QUESTION
UTHM / GOOGLE MEET
27/04/2022
2022 WEBINAR KSUTHM : PUASA TAPI TAK KURUS
UTHM / FB LIVE
11/04/2022
2022 GST SERIES 1/2022 : TAKLIMAT PENULISAN, PENERBITAN ARTIKEL DAN LAPORAN PROGRAM
UTHM / GOOGLE MEET
07/04/2022
2022 SESI LIBAT URUS MENGENAI CADANGAN PEMURNIAN PERLEMBAGAAN KELAB AMAL WACANA (KAWAN)
UTHM / dalam talian/google meets
24/03/2022
2021 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 10/2021 : WORKOUT FROM HOME (WFH)
UTHM / GOOGLE MEET
07/10/2021
2021 BENGKEL TRAINING OF TRAINERS PENGAJAR KOKURIKULUM PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
01/10/2021 - 02/10/2021
2021 BENGKEL PEMURNIAN KURSUS ESSENTIAL ACADEMIC ENGLISH UHB20102
UTHM / GOOGLE MEET
26/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 7/2021 : TAKLIMAT DAFTAR RISIKO
UTHM / GOOGLE MEET
18/08/2021
2021 TAKLIMAT PENYELARAS KUALITI PTJ BERKAITAN AUDIT DALAMAN KUALITI MS ISO 9001:2015
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / GOOGLE MEET
05/08/2021
2021 SEMINAR E-PORTFOLIO
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
28/07/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN SAOLAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN DI PTJ TAHUN 2021
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / GOOGLE MEET
08/06/2021
2021 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 4/2021 : MUDAHNYA MENGENDALIKAN AUTHOR
UTHM / BILIK SEMINAR PPB
18/03/2021
2021 BENGKEL PENYEMAKAN RUBRIK PEMARKAHAN BAGI SEM.2 SESI 20/21 PP (DELL)
UTHM / BILIK SEMINAR, PPB
17/03/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN DAN PENYEMAKAN KERTAS SOALAN UJIAN SEM.2 SESI 20/21 PBB (DELL)
UTHM / BILIK SEMINAR, PPB
16/03/2021
2021 SESI PENERANGAN DAN BENGKEL PENILAIAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN UNTUK PERMOHONAN FRGS, PPB
UTHM / GOOGLE MEET
11/02/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN INSTRUMEN DAN KAJIAN LITERATUR
UTHM / GOOGLE MEET
08/02/2021
2021 GROW AND SHARE TOGETHER (GST) SIRI 1/2021 BASIC SIGN LANGUAGE 1
UTHM / PAUTAN GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 PROGRAM ONLINE SHARING SESSION ON AN INTRODUCTION TO USING ATLAS. TI IN QUALITATIVE DATA ANALYSIS
UTHM / ZOOM MEETING
21/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN BAHASA
UTHM / GOOGLE MEET
14/01/2021
2021 TAKLIMAT KRITERIA BAHARU KENAIKAN PANGKAT DAN PENILAIAN PRESTASI STAF AKADEMIK
UTHM / ZOOM MEETING
14/01/2021
2021 ROADSHOW DAN SESI LATIHAN PENGGUNAAN SISTEM ORKED PUSAT PENYELIDIKAN RMC, UTHM
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, PPB
14/01/2021
2020 PROGRAM PENUTUP BULAN BAHASA KEBANGSAAN UTHM 2020
UTHM / -
22/10/2020
2020 TAKLIMAT AUDIT KUALITI DALAMAN MS ISO 9001:2015 - PENYELARAS KUALITI PTJ
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / STUDIO PENDIDIKAN FPTV, UTHM
12/10/2020
2020 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN KENAIKAN PANGKAT GURU BAHASA SIRI II
UTHM / -
07/10/2020
2020 WEBINAR ON LANGUAGE EDUCATION SERIES 1
UTHM / -
17/09/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN AKHIR SEMAKAN PENDIGITILAN DOKUMEN ISO AUDIT DALAMAN PPB SESI 2019/2020
UTHM / BILIK MESYUARAT 1 PPB
03/09/2020
2020 BENGKEL PEMBANGUNAN SOALAN PENILAIAN, SOALAN UJIAN, SERTA RUBRIK PEMARKAHAN KURSUS BAHASA INGGERIS
UTHM / -
17/08/2020 - 18/08/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN PENDIGITALAN DOKUMEN ISO AUDIT DALAMAN PBB SEMESTER2 2019/2020
UTHM / -
16/08/2020
2020 CREATING ENGAGING & INTERACTIVE LIVE PRESENTATION WITH STREAMYARD
UTHM / -
20/07/2020
2020 KURSUS MENDEPANI CABARAN DI TEMPAT KERJA (ATAS TALIAN)
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
14/07/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 SEMINAR MANISNYA BINGKISAN COVID-19
UTHM / UTHM
26/04/2020
2020 GST SERIES 2/2020 VIDEO EDITING USING SMARTPHONE FOR BEGINNER
LAIN-LAIN / -
12/03/2020
2020 TAKLIMAT DAN BENGKEL PENULISAN ARTIKEL UNTUK PENERBITAN DI AKHBAR ARUS PERDANA
UTHM / BILIK SEMINAR, BLOK B3, ARAS 1, UTHM
27/02/2020
2020 TAKLIMAT RESEARCH GRANTS AND PUBLICATION OPPORTUNITIES 2020
UTHM / BILIK SEMINAR PPB
09/01/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP934 Tutor Me Mlearning Module Design Principles Hak Cipta (Copyright) LY2023J01267 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP933 Tutor Me Framework Hak Cipta (Copyright) LY2023J01266 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH JASA BAKTIUTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI