Dr. NURSITIHAZLIN BINTI AHMAD TERMIDA
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Dr. NURSITIHAZLIN BINTI AHMAD TERMIDA

DOKTOR FALSAFAH TRANSPORTATION ENGINEERING SCIENCE , KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (2017)
SARJANA KEJURUTERAAN LEBUHRAYA , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (2007)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (2003)
SC/MCE/SPM/SPVM , SEK MEN TEKNIK BINTULU (1998)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : TRANSPORT
Field (KPT) : Ground Transport
Field of Specialization (KPT) : Ground Transport

Travel behaviour
Transportation Engineering
Public Transport
Capacity Analysis
Activity-travel pattern
Traffic safety analysis

DateDescription
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Smart Driving Reseach Centre (SDRC)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ketua Kluster
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Smart Driving Reseach Centre (SDRC)

DS52 Pensyarah Kanan

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2018 - 31/12/2018 Transport Science Society of Malaysia (TSSM)
Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Advisor/Chairman for penasihat akademik dan kerjaya (PAK)bagi kemasukan pelajar baharu program BFF Semester 1 sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Civil Engineering Statistics [BFC34303], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Civil Engineering Statistics [BFC34303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Committee Coordinator for Pengajaran dan pembelajaran FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Committee Member for Jaminan kualiti akademik dan akreditasi (Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Committee Member for Taskforce Self assessment report (SAR) akreditasi FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras kursus bagi semester 1 sesi 2022/2023 program sarjana muda/diploma, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai tajuk projek sarjana muda FKAAB semester 1 sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel penilai Projek Sarjana 2 FKAAB secara kerja kursus Semester I sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel penilai Projek Sarjana 2 Program Pembelajaran Berterusan semester 1 sesi 20212022, FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel penilai pembentangan Projek sarjana 2 Semester 2 sesi 2021/2022 bagi program sarjana kejuruteraan awam secara kerja kursus, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel penilai projek sarjana muda FKAAB semester 2 sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel penilai projek sarjana muda FKAAB semester I sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel penilai tajuk projek sarjana muda FKAAB semester 2 sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 University
2022 Examination Invigilator for Pengawas peperiksaan akhir semester 2 sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar kursus Semester 2 sesi 2021/2022 program sarjana muda/diploma, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar kursus semester 1 sesi 2022/2023 program sarjana muda/diploma, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Member for Fundamental Civil Engineering Examination (FCEE) FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Member for Memurnikan dan menambahbaik silibus kursus BFC34303 program BFF, JKA, FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Member for OBE ijazah sarjana muda kejuruteraan awam dengan kepujian, FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Programme Coordinator for Penyelaras University for Society (SULAM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Programme Coordinator for Penyelras University for Society (SULAM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Project Supervisor/Teaching Training for Pelantikan sebagai penyelia projek sarjana muda FKAAB Semester I sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Project Supervisor/Teaching Training for Penyelia projek sarjana muda FKAAB semester 2 sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Traffic Engineering And Safety [BFC32302], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Traffic Engineering And Safety [BFC32302], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Advanced Traffic Engineering [BFT40503], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Civil Engineering Statistics [BFC34303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Civil Engineering Statistics [BFC34303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Committee Member for Taskforce Akreditasi program BFF, FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2021 University
2021 Engineer And Society [BFC32202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineer And Society [BFC32202], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineering Geology [BFC21303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Advanced Traffic Engineering [BFT40503], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Advanced Traffic Engineering [BFT40503], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Civil Engineering Statistics [BFC34303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineer And Society [BFC32202], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Engineer And Society [BFC32202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineer And Society [BFC32202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Civil Engineering Statistics [BFC34303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineer And Society [BFC32202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineer And Society [BFC32202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Geology [BFC21303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Civil Engineering Statistics [BFC34303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2012 Environmental Engineering And Transportation Laboratory [BFC3121], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Traffic Engineering And Safety [BFC3082], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Traffic Engineering And Safety [BFC32302], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Traffic Engineering And Safety [BFC32302], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Engineering Geology [BFC21303], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Engineering And Transportation Laboratory [BFC3121], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Traffic Engineering And Safety [BFC3082], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Engineering Geology [BFC3013], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Traffic Engineering And Safety [BFC3082], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Geotechnic And Structures Laboratory [BFC3051], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Highway Engineering [BFC3042], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Engineering Geology [BFC3013], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Highway And Traffic Technology [DFC3033], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Environmental Engineering And Transportation Laboratory [BFC3121], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Traffic Engineering And Safety [BFC3082], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
H745 What motivate people to bike for travel? Perspective from Malaysian university students. Ketua 14/05/2023
K237 Perbandingan Kelakuan Pemanduan Di Persimpangan Berlampu Isyarat Diantara Simulasi VISSIM Dan Kelakuan Sebenar Pemanduan Di Malaysia bagi tujuan menentusahkan parameter VISSIM. Ahli 31/12/2021
H011 Tajuk Baharu: Utilization of Palm Oil Fuel Ash (Pofa), Sugarcane Bagasse Ash (Scba) and Rice Husk Ash (Rha) In Peat Improvement Tajuk Lama:MODELLING THE IMPACT OF BUS STOP LAYOUT AND DESIGN AT INTERSECTION ON TRAFFIC FLOW Ahli 31/12/2020
H012 Improving Driving Strategies at Intersection for Emission Abatement Ahli 31/12/2020
1065 Non-Linear Algorithm Analysis Of Large-Scale Traffic Data For Fundamental Systematic Patterns Detection Ahli 14/10/2014
0286 The Impact of Heavy Vehicles on Residents on Arterial Roads along Batu Pahat to Ayer Hitam Ketua 31/10/2008

Book
Basil David Daniel, Munzilah Md Rohani, Nursitihazlin Ahmad Termida
(2020) Analisa Komprehensif Pengangkutan Darat: Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789672916901
Basil David Daniel, Munzilah Md Rohani, Nursitihazlin Ahmad Termida
(2019) Sustainable Transportation Infrastructures: Series 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216773
Book Chapters
Basil David Daniel, Nabihah Akmal Abdul Bakar, Nursitihazlin Ahmad Termida, Munzilah Md Rohani, Mohamad Yusri Aman
(2020) Pengaruh Guna Tanah Terhadap Kelajuan Pemandu Di Jalan Lorong Berbilang, Analisa Komprehensif Pengangkutan Darat: Siri 1, UTHM , 133, ISBN:9789672916901
Nursitihazlin Ahmad Termida, Nozaihan Ahmad, Munzilah Md Rohani, Basil David Daniel, Mohamad Yusri Aman dan Dimas Bayu Endrayana Dharmowijoyo
(2019) On-Street Parking Studies: A Case Study In Zone B, Kluang Old Town Area, Johore, Sustainable Transportation Infrastructures: Series 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216773
Mohamad Yusri Aman, Nor Farah Azila Abdullah @ Musa, Nursitihazlin Ahmad Termida, Munzilah Md Rohani, Basil David Daniel dan Zulkurnain Shahadan
(2019) Rutting Resistance Evaluation Of Warm Mix Asphalt Containing Anti Stripping Agent, Sustainable Transportation Infrastructures: Series 2, UTHM , 80, ISBN:9789672216773
Basil David Daniel, Mohd Amiruddin Mad Nasir, Munzilah Md Rohani, Nursitihazlin Ahmad Termida, Mohamad Yusri Aman dan Kamarudin Ambak
(2019) Traffic Flow Analysis At U-Turn Merging Sections Along Jalan Batu Pahat - Kluang (Federal Route Ft050), Sustainable Transportation Infrastructures: Series 2, UTHM , 90, ISBN:9789672216773
General Publications
Alvin John Lim Meng Siang, Nursitihazlin Ahmad Termida, Nurul Hidayah Mohd Kamarudin, Khairul Nizam Mohd Yunus
(2020) Outcome-Based Education In Fkaab (Obe Report 2020), UTHM , 1, ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2019) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2019, UTHM , -, ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2018) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2018 , UTHM , -, ISBN:-
Nursitihazlin Binti Ahmad Termida
(2008) Traffic Engineering And Safety, UTHM
Journal
Nursitihazlin Ahmad Termida, Noor Haliza Zaperi, Basil David Daniel, Dimas Bayu Endrayana, Probo Hardini
(2022) Subjective Factors Influencing Students To Use Bicycle On Campus: A Case Study In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJSCET), UTHM , 11, 121, ISSN:21803242
Liu, C., Susilo, Y.O. & Ahmad Termida, N.
(2020) Weather Perception And Its Impact On Out-Of-Home Leisure Activity Participation Decisions, TRANSPORTMETRICA B: TRANSPORT DYNAMICS, TAYLOR & FRANCIS , 4, 219, ISSN:21680582
Nursitihazlin Ahmad Termida, Munzilah Md Rohani, Basil David Daniel, Noorliyana Omar, Dimas Bayu Endrayana Dharmowijoyo
(2019) Behavioural Observations Of Adult-Child Pairs At A Pelican Crossing: A Case Study In Kuala Lumpur, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 5, 249, ISSN:2229838X
Asman, N., Rohani, M.M., Termida, N.A., Zainun, N.Y., Lyana Rahimi, N.F.
(2019) Computer Simulation Study: An Impact Of Roadside Illegal Parking At Signalised Intersection, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, The Science and Information (SAI) Organization , 10, 469, ISSN:21565570
Nursitihazlin Ahmad Termidaa, Yusak O. Susilo, Joel P. Franklin, Chengxi Liu
(2018) Understanding Seasonal Variation In Individual'S Activity Participation And Trip Generation By Using Four Consecutive Two-Week Travel Diary, TRAVEL BEHAVIOUR AND SOCIETY, Elsevier , 3, 52, ISSN:2214367X
Wen Zhang, Nursitihazlin Ahmad Termida, Yusak O. Susilo
(2017) What Construct One'S Familiar Area? A Quantitative And Longitudinal Study, ENVIRONMENT AND PLANNING B: URBAN ANALYTICS AND CITY SCIENCE, SAGE , 6, 1, ISSN:23998091
Nursitihazlin Ahmad Termida, Yusak O. Susilo, Joel P. Franklin
(2016) Examining The Effects Of Out-Of-Home And In-Home Constraints On Leisure Activity Participation In Different Seasons Of The Year, TRANSPORTATION, Springer Link , 6, 997, ISSN:1572-9435
Wen Zhang, Yusak. O. Susilo, Nursitihazlin Ahmad Termida
(2016) Investigating The Interactions Between Travellers' Familiar Areas And Their Multi-Day Activity Locations, JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY, Elsevier , 5, 61, ISSN:0966-6923
Nursitihazlin Ahmad Termida, Yusak O. Susilo, Joel P. Franklin
(2016) Observing Dynamic Behavioural Responses Due To The Extension Of A Tram Line By Using Panel Survey, TRANSPORTATION RESEARCH PART A: POLICY AND PRACTICE, Elsevier , 2, 78, ISSN:0965-8564
Prosiding / Seminar
Zaperi, N H & Ahmad Termida, N
(2022) Students' Perceptions On Bicycle Facilities In Campus. A Case Study At Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
Subramaniam, S. & Ahmad Termida, N.
(2021) A Study On Adults' Perception Towards The Use Of Child Restraint System (Crs) In Batu Pahat, Johor, UTHM , 565, ISBN:27735184
Ngadan, M.U. & Ahmad Termida, N.
(2021) Investigate The Level Of Technical Knowledge Of Adults Towards Children Restraint System At Batu Pahat, UTHM , 541, ISBN:27735184
N Ahmad Termida, D.E.E. Abang Ismail, M. Md Rohani, B.D. Daniel, M.Y. Aman, D.B.E. Dharmowijoyo
(2020) The Effects Of Weather On University Student'S Activity-Travel Patterns: A Case Study In Batu Pahat, Johore, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551315
Nursitihazlin Binti Ahmad Termida
(2011) Investigation Of Driver'S Car Following Headway On Two-Lane Highway
Nursitihazlin Binti Ahmad Termida
(2010) Determining Passenger Car Equivalent For Motorcycle At Signalised Intersection In Batu Pahat, Malaysia., UTM
Nursitihazlin Binti Ahmad Termida
(2010) Passenger Car Equivalent For Motorcycle At Signalized Intersection In Malacca Town, UiTM Penang
Nursitihazlin Binti Ahmad Termida
(2008) Measurement Of Critical Gap At Unsignalised Intersections In Km-10 And Km-8 At Jalan Kluang-Batu Pahat., Unimas

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
ST048 PENILAIAN KESESAKAN JALAN PERSIARAN PULAI JAYA UTARA DARI EXIT E3 SECOND LINK EXPRESSWAY KE JALAN FT005 JALAN SKUDAI PONTIAN MAJLIS PERBANDARAN KULAI 01/05/2021 08/03/2022

YearDescriptionLevel
2022 Member for Projek penilaian kesesakan jalan Persiaran Pulai Jaya Utara dari exit E3 Link Kedua Expressway ke Jalan FT005 Jalan Skudai Pontian dengan kerjasama di antara UTHM dan MPKU, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Academic Editor / Editor for Persidangan Antarabangsa kali ke-4 4th International Symposium of Civil and Environmental Engineering (ISCEE), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 International

YearDescription
2022 Assessor / Reviewer for Penilai saringan manuskrip bagi bahan terbitan UTHM 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2022 Examiner for Ahmad Jausyan Baqiri Bin Jazmi @ Zuhri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Mursyid Bin Ulul Azmin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aleeya Erdyna Binti Mohd Noor Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aleeya Erdyna Binti Mohd Noor Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Izzan Abidin Bin Mohd. Din, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Arfan Faiz Bin Mohd Fadzli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Nabihah Binti Mohd Saidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Farhana Binti Nozlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Hanisah Binti Mohd Tukiman, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nursyuhani Binti Bukhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nursyuhani Binti Bukhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Hidayah Binti Badrol Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Hidayah Binti Badrol Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurulain Binti Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurulain Binti Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sarwin Nair A/L Vasudevan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sarwin Nair A/L Vasudevan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sharifah Nur Afiqah Binti Syed Azelan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sum Winky, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Zul Fadhli Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Zul Fadhli Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Abdirizak Ismail Jimale, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ahmad Khairibrahim Bin Akbar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Amirul Aiman Bin Amir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Amirul Naqiuddin Bin Tukirin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Haritheran A/L V Ponnaiah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ili Nadhirah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ili Nadhirah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Noor Khairi Bin Nazaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Amirah Binti Mat Zain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Amirah Binti Mat Zain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Azyan Syafiqah Binti Mohd Yahya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Az-Zahrah Abd Jamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Az-Zahrah Abd Jamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Ahmad Jausyan Baqiri Bin Jazmi @ Zuhri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Mursyid Bin Ulul Azmin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Aimien Syuhada Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Al Insyirah Hannani Binti Abd Malek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ali Ahmed Addow, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Annisa Ain Binti Abd Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Atikah Binti Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Clarice Lau Yeo Hang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hakimi Bin Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Farhan Bin Sukaimy, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Afiq Bin Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Afiq Bin Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Naim Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zull Ariff Taqiuddin Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nadia Binti Abdullah Maulat Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Muzzammil Ikram Bin Noor Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Syahirah Binti Amran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nuraisha Arissa Binti Mohd Razip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurfarah Hani Binti Ahmad Zahimin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Ilyana Binti Ahmad Mukhriz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Izliana Binti Mohd Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Izliana Binti Mohd Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Nadia Binti Abdul Malik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rabiyatuadaviah Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tay Swee Ching, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tengku Muqri Bin Tengku Mohd Shaffry, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Terence Telajan Anak Edward, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Zarith Sofea Binti Mohd Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Zulhaqqim Bin Zolekafeli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Zulhaqqim Bin Zolekafeli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ahmad Khairibrahim Bin Akbar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Amirul Naqiuddin Bin Tukirin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Anis Humaira Binti Hazimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Anis Humaira Binti Hazimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Zainurin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Zainurin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Noor Khairi Bin Nazaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Noor Haliza Binti Zaperi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Aliya Nazirah Binti Shamsul, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Aqilah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurfadilah Binti Budiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurfadilah Binti Budiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Wan Siti Nor Farhani Binti Wan Ahmad Fathijaya Ningrat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Abdul Hadi Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ainatul Adni Farisha Binti Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ainatul Adni Farisha Binti Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Al Insyirah Hannani Binti Abd Malek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Atikah Binti Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norul Najwa Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syahirah Binti Amran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nuraisha Arissa Binti Mohd Razip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurhasyima Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nursyakirin Bt Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nursyakirin Bt Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Roshasniza Binti Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Roshasniza Binti Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Safi Aqila Binti Sabarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Safi Aqila Binti Sabarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Nurulsyazni Binti Rusli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Terence Telajan Anak Edward, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Terence Telajan Anak Edward, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Nur Aliya Nazirah Binti Shamsul, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Julianus Bayu Setiawan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Maxtherson Usah Anak Ngadan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Maxtherson Usah Anak Ngadan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Noor Haliza Binti Zaperi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Norazlina Binti Abdul Barudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Aqilah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Farzana Binti Musa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Suwarna A/P R Subramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Suwarna A/P R Subramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wan Siti Nor Farhani Binti Wan Ahmad Fathijaya Ningrat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Andik Mohd Azril Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mastura Binti Kasturi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nor Alif Bin Mat Zali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Syahir Bin Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nabihah Akmal Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hannani Adilah Binti Mohd Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Muhamad Mustaqim Bin Mahmud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Anis Elaanie Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Anis Elaanie Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Goh Chua Chien, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Goh Chua Chien, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Zainudin Bin Ashaari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Zainudin Bin Ashaari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Hazmi Bin Tasliman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Aliya Nazirah Binti Shamsul, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ooi Wei Chin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Noorazila Binti Asman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Izmul A'Zam Bin Ismayuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Andik Mohd Azril Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hamidi Bin Junaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Julaihie Bin Sabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Julaihie Bin Sabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mastura Binti Kasturi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Shahmerulakmal Bin M Zain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Fareez Bin Abd Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Irfan Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Irfan Bin Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nor Alif Bin Mat Zali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Syahir Bin Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nabihah Akmal Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Esnaini Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norfatehah Binti Abdul Ghani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norfatehah Binti Abdul Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Hannani Adilah Binti Mohd Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Muhamad Mustaqim Bin Mahmud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nuraqilah Syafiqah Binti Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nuraqilah Syafiqah Binti Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Zetty Iqma Binti Abu Samah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Zetty Iqma Binti Abu Samah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Zahratul Haida Binti Sumiati, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Siti Noorfaridatul Aisyah Bt Shuhaimi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Dayang Eka Ez'Zati Binti Abang Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Dayang Eka Ez'Zati Binti Abang Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohammad Afiq Zulhakim Bin Haladi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohammad Fakhruddin Bin Kamsin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohammad Fakhruddin Bin Kamsin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hazmi Bin Tasliman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Aliya Nazirah Binti Shamsul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ooi Wei Chin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Asiyyah Binti Hazih, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hasyimah Binti Abas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Komala Devi A/P Sundararajan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mimi Mariazah Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Danial Bin Maznan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Amirul Nur Haffiz Bin Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Azrin Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhd Arif Bin Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Adilah Binti Masri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Fazlida Ashikin Binti Makhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Hana Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Zaharah Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Zahirah Binti Ahmad Hasif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Zalikha Binti Zulkifli Muhammad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017

YearDescriptionLevel
2022 Committee Member for Program Earth Month Awareness 2022 anjuran Pejabat Kampus Lestari UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April - June 2022 University
2022 Committee Member for Penarafan UI Greenmetric World University Rankings 2022, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June - December 2022 University
2022 Committee Member for Jurnal dan prosiding FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 - December 2023 University
2022 Facilitator for Program Khidmat Masyarakat dan pemindahan ilmu di S.K. Seri Rejo Sari, Senggarang, Batu Pahat, Johor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September - October 2022 University
2021 Committee Member for Sustainable Champion Team (JKSCT), SCO, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2021 - December 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 THE 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (ISCEE 2022)
FKAAS,UTHM / UTHM-FKAAB (VIRTUAL CONFERENCE)
03/10/2022 - 04/10/2022
2022 BIM MODELLING OF INFRASTRUCTURE (ROAD & HIGHWAY
LAIN-LAIN / MYBIM CENTRE KUALA LUMPUR
05/09/2022 - 10/09/2022
2022 LATIHAN PENGGUNAAN PERALATAN ?SMART TV? BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR, FKAAB
29/08/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN BAUCAR KOMPUTER KEPADA STAF FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN
07/04/2022
2022 KURSUS KESEMPURNAAN SOLAT SIRI 1
PUSAT ISLAM, UTHM / RUANG SOLAT UTAMA, MASJID SULTAN IBRAHIM UTHM
16/02/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
FKAAS,UTHM / Google Meet (Tempat kerja masing - masing)
08/02/2022
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 PROGRAM BICARA AKADEMIA : KEMURUNGAN DAN DEPRESI DI KALANGAN AKADEMIA DAN PELAJAR - SITUASI SEMASA DAN APA TINDAKAN KITA
UTHM / Webinar
27/07/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN OPEN ENDED QUESTIONS
FKAAS,UTHM / ZOOM PLATFORM
26/07/2021
2021 WEBINAR EMOSI CERIA, MENTAL SEJAHTERA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / Zoom Online
14/07/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 WEBINAR : SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN CAMPUS
UTHM / ZOOM MEETING
14/04/2021
2021 KURSUS AUTHOR
UTHM / SECARA ONLINE
18/03/2021
2021 TALENT DISCOVERY PROGRAM - SERIES 13 - SECURING CONSULTATION WORK FOR ACADEMICIANS
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
10/03/2021
2021 PENGURUSAN SISA MAKANAN BERSAMA KOMUNITI SETEMPAT
UTHM / GOOGLE MEET
23/02/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2020 DIALOG SAINS & AGAMA PANDEMIK COVID 19 "ISU DAN HAKIKAT"
UTHM / -
02/12/2020
2020 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
UTHM / -
01/12/2020
2020 TAKLIMAT MYPORTFOLIO FKAAB
UTHM / GOOGLE MEET
03/09/2020
2020 EXPERT TALK MICROSLEEP - A SMALL SLEEP A BIG PROBLEM ASDRC UTHM
UTHM / -
03/09/2020
2020 KURSUS PENGISIAN DAN PERSEDIAAN JURUTERA PROFESIONAL BAGI STAF FKAAB
UTHM / -
24/08/2020
2020 TAKLIMAT PENERANGAN MENGISI BEBAN AKADEMIK DALAM SPBA SECARA DALAM TALIAN BAGI SEMESTA II SESI 2019/2020 FKAAB
FKAAS,UTHM / GOOGLE MEET
13/07/2020
2020 TAKLIMAT TATACARA PENGENDALIAN PIAWAI (SOP) PERPERIKSAAN AKHIR SECARA DALAM TALIAN
UTHM / -
25/06/2020
2020 SESI PERKONGSIAN PENGALAMAN BEKAS PESAKIT COVID -19
UTHM / -
10/06/2020
2020 PROGRAM SESI PERKONGSIAN ONLINE EXAM CHALLENGES AND COPING APPROACHES-REAL CASE STUDY FROM PALESTINE
UTHM / -
09/06/2020
2020 SESI 1 - SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FKAAB
UTHM / UTHM
13/05/2020
2020 ROADSHOW PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) DAN TAKLIMAT KTP CSR FKAAB
UTHM / -
05/03/2020
2020 BENGKEL SASARAN KERJA TAHUNAN PEJABAT KAMPUS LESTARI 2020
UTHM / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
27/02/2020
2020 EXPERT TALK : TRANSPORTATION ENGINEERING AND TECHNOLOGY
UTHM / UTHM
03/02/2020
2019 FUYOO FKAAS 3.0
LAIN-LAIN / STADIUM UTHM
29/09/2019
2019 EXPERT TALK 'SMART CITY'
UTHM / DEWAN 1, DTMI
22/08/2019
2019 MAJLIS HI-TEA STAF ALUMNI UTHM 2019
UTHM / UTHM
28/07/2019
2019 MAJLIS HI-TEA ALUMNI STAF UTHM 2019
UTHM / DTMI
28/07/2019
2019 SEMINAR MENJEJAK PINTU AR-RAYYAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN TUNKU MAKHOTA ISMAIL
22/05/2019
2019 BENGKEL EDITOR INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CIVIL AND ENVIRONMENT ENGINEERING
UTHM / UTHM
15/05/2019
2019 BENGKEL AUDITOR INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
UTHM / UTHM
15/05/2019
2019 CERAMAH PENGURUSAN STRESS DI TEMPAT KERJA
UTHM / UTHM
23/04/2019
2019 PROGRAM EXPERT TALK : HIGHWAY ENGINEERING & MAINTENANCE TECHNOLOGY
UTHM / UTHM
18/04/2019
2019 KURSUS : BEST PRACTICES WORKSHOP FOR POSTGRADUATE SUPERVISION 2019 / SANGGAR KERJA PASCASISWAZAH 2019
UTHM / BILIK MESYUARAT 1 DAN BILIK TUTORIAL 3, FKAAS
09/04/2019 - 10/04/2019
2019 BENGKEL EDITOR INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
UTHM / UTHM
03/04/2019
2019 BENGKEL PEMURNIAN SEMAKAN SILIBUS FKAAS
UTHM / UTHM
12/02/2019
2019 TAKLIMAT BERKAITAN PELAKSANAAN ELECTRONIC CLASS (E-CLASS ONLINE)
UTHM / FKAAS UTHM
11/02/2019
2019 TAKLIMAT BERKAITAN PERLAKSANAAN ELECTRONIC CLASS (E-CLASS ONLINE)
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAS
11/02/2019
2019 PROGRAM PERKONGSIAN PENGALAMAN PENYEDIAAN GERAN FRGS & PRGS ANJURAN FKEE
UTHM / FKEE UTHM
24/01/2019
2019 EDITOR INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ISCEE 2018
UTHM / KING'S GREEN HOTEL, MELAKA
04/01/2019

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2017 ANUGERAH KHAS CUTI BELAJARUTHMUNIVERSITI
2014 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI

07-4564301