Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
 
PROF. MADYA Dr. NOR HAZURINA BINTI OTHMAN

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI PEMBINAAN , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (2014)
SARJANA KEJURUTERAAN STRUKTUR , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2003)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2000)
SC/MCE/SPM/SPVM , SEK. DATUK HJ ABDUL SAMAD PORT DICKSON (1994)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) : Other Civil Engineering n.e.c.

Concrete Material- Sustainable materials.
Cocnrete Technology- Modification of concrete.
Various uses of concrete for construction.

Various uses of seashell ash as replacement and admixture in concrete.
Alternative materials for making cement, aggregates and admixture.

DateDescription
01/05/2023 - 30/04/2025 Penolong Pengurus Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Jabatan Kejuruteraan Awam
01/01/2023 - 31/12/2024 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Advanced Concrete Material (AdCoM)
02/05/2018 - 01/05/2023 Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Penyelidikan Shamsuddin Mikroelektronik dan Nanoteknologi (MINT-SRC)
01/09/2021 - 30/04/2023 Penolong Pengurus Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Jabatan Kejuruteraan Awam
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Advanced Concrete Material (AdCoM)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Advanced Concrete Material (AdCoM)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ketua Kluster
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Jamilus Research Centre for Sustainable Construction (JRC-SC)

YearDescriptionRoleLevel
2022 - 9999Concrete Society of Malaysia (CSM) / (PERKOM) Ahli Korporat (Seumur Hidup) Kebangsaan
2001 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Siswazah Kebangsaan
2023 - 2024Chartered Engineer Miet Antarabangsa
2023 - 2024The Institution of Engineering and Technology (IET) Member Antarabangsa
2020 - 2023The Institution of Engineering and Technology (IET) Member Antarabangsa
2018 - 2020UTHM-Concrete Society of Malaysia (CSM) Committee UTHM

YearDescriptionLevel
2024 Concrete Technology [BFS40603], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Creativity And Innovation [BFC23702], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20222023 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Concrete Technology [BFS40603], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Concrete Technology [BFS40603], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Course Coordinator for KURSUS TEKOLOGI KONKRIT SEMESTER 2 20222023 PROGRAM SARJANA MUDA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20222023 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Geomatics Practice [BFC22501], Session 20222023 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for AHLI JAWATANKUASA PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2022 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Committee Member for Program FKAAB bersama Stakeholder 2022 dan Pemeriksa Luar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 Concrete Technology [BFS40603], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Concrete Technology [BFS40603], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Course Coordinator for Pembangunan dan Pemurnian Rubrik Complex Problem Solving (CPS), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Member for Jawatankuasa Task Force Akrediatasi Program BFF, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2021 University
2021 Member for Pembangunan dan Pemurnian Rubrik CPS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021 University
2021 Structural Design [BFC34702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Concrete Technology [BFS40603], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Concrete Technology [BFS40603], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Member for Jawatankuasa Stakeholder FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2020 University
2019 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Concrete Technology [BFS40603], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Course Coordinator for Problem-Based Learning (PBL) dalam P&P FKAAS- Kursus Bahan Kej. Awam (BFC10502), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2019 University
2019 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Course Coordinator for Bengkel Semakan Silibus Jabatan Kejuruteraan Struktur dan Bahan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2018 University
2018 Course Coordinator for Problem-Based Learning (PBL) dalam P&P FKAAS- Kursus Bahan Kej. Awam (BFC10502), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2018 University
2018 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Member for Audit Pematuhan Akreditasi Program Pascasiswazah FKAAS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2018 University
2018 Member for Bengkel Analisis Markah Peperiksaan dan OBE bagi Program Pascasiswazah FKAAS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2018 University
2018 Member for Pelaksana Dokumen SAR FKAAS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2018 University
2018 Member for Pemurnian Rubrik Projek Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2018 University
2017 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Course Coordinator for Perlaksanaan Massive Open Online Course (MOOC) bagi Kursus BFC10502, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2017 University
2017 Engineering Economic [BPK30902], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Member for Bengkel Analisis Markah dan Semakan PLO/CLO Program Siswazah bagi Sem 2 2015/2016 dan Sem 1 2016/2017, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2017 University
2017 Member for Bengkel Pemurnian Silibus Program Siswazah , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2017 University
2017 Member for Bengkel Pemurnian Soalan Open-ended Makmal, Rubrik Latihan Industri dan Silibus Program BFF FKAAS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2017 University
2017 Member for Jawatankuasa Akreditasi dan Artikulasi (Sarjana) FKAAS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2017 University
2017 Member for Jawatankuasa Pelaksana Program Siswazah (Kerja kursus, Mix-mode dan Pesisir) FKAAS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2017 University
2017 Member for Jawatankuasa Penarafan FKAAS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2017 University
2017 Reinforced Concrete Design I [BFC32102], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Course Coordinator for Jawatankuasa Pelaksana Massive Open Online Courses (MOOC), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2016 University
2016 Course Coordinator for Perlaksanaan Massive Open Online Course (MOOC) bagi Kursus BFC10502, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2016 University
2016 Course Coordinator for Problem-Based Learning (PBL) dalam P&P FKAAS- Kursus Bahan Kej. Awam (BFC10502), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2016 University
2016 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Member for Bengkel Audit Pematuhan Syarat-syarat Akreditasi Penuh bagi Program Pascasiswazah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2016 University
2016 Member for Jawatankuasa Seminar dan Penilaian Siswazah mengikut Jabatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2016 University
2016 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Economic [BPK30902], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Material And Fluid Laboratory [BFC10601], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mechanics Of Material [BFC20903], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mechanics Of Material [BFC20903], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Member for Jawatankuasa Akreditasi dan Artikulasi (Sarjana) FKAAS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2015 University
2015 Member for Jawatankuasa Pelaksana Program Siswazah (Kerja kursus, Mix-mode dan Pesisir) FKAAS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2015 University
2015 Member for Jawatankuasa Pembangunan Dokumen SAR bagi Akreditasi FKAAS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2015 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q634 Determination of Energy Consumption on Processing Mussel Shell Ash and Cockle Shell Ash as Partial Cement Replacement in Concrete. Ketua 30/11/2025
Q635 CAMPURAN ABU KULIT KUPANG DAN SERBUK KULIT KERANG SEBAGAI BAHAN GANTIAN SEPARA SIMEN DAN AGREGAT HALUS DALAM KONKRIT Ketua 30/11/2025
K413 Brick block formulation based on rates-ratio using magnesium-oxide and coal-fly-ash for carbon dioxide sequestration Ahli 31/08/2025
Q474 Penggunaan Abu Kulit Kupang dan Serbuk Kulit Kerang sebagai Bahan Gantian Separa Simen dan Agregat Halus dalam Konkrit Ketua 30/06/2025
K292 Performance of Cement Brick Containing Ground Granulated Blast Furnace Slag and Ceramic Tile Waste as Partial Cement and Sand Replacement Ahli 31/10/2023
K327 Investigating Pozzolanic Reaction Kinetics of Nano Alkali Activated Coal Bottom Ash in Spent Garnet Concrete Ahli 31/10/2023
H684 Structural Behavior of Composite Slab with Green Self Compacting Concrete (GSCC) Under Flexural Failure Ahli 30/04/2023
H834 A new Bio-concrete approach by incorporating Bacillus sphaericus as a healing agent to enhance the durability of concrete exposed to different curing media. Ahli 14/02/2023
H532 PERFORMANCE OF CONCRETE CONTAINING GREEN MUSSEL (Perna viridis) SHELL ASH AS AN ADMIXTURE UNDER DIFFERENT ENVIRONMENTAL CONDITION. Ketua 31/05/2022
K140 STRUCTURAL BEHAVIOR OF FOAMED CONCRETE INCORPORATING PALM OIL FUEL ASH (POFA) AND MUSSEL SHELL ASH (MSA) BRICK WALL UNDER VERTICAL AND LATERAL LOAD Ahli 31/05/2022
M016 EFFECTIVENESS OF PLASTIC WASTE POLYETHELENE (PE) AND MUSSELS SHELL ASH AS LIGHTWEIGHT CONCRETE Ketua 31/08/2021
M018 Utilization of Palm Oil Empty Fruit Bunch Ash and Mussel Ash as Partial Cement Replacement in Lightweight Concrete Ahli 31/08/2021
H353 CARBONATION OF NORMAL STRENGTH CONCRETE CONTAINING MUSSEL (PERNA VIRIDIS) SHELL ASH AS A PARTIAL CEMENT REPLACEMENT Ketua 30/04/2021
H254 KEKUATAN MAMPATAN, TEGANGAN BELAHAN DAN LENTURAN KONKRIT YANG MENGANDUNGI METAKAOLIN SEBAGAI BAHAN GANTIAN SEPARA SIMEN DAN GENTIAN NILON SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN KONKRIT Ahli 31/12/2020
H392 KEUPAYAAN KONKRIT CAMPURAN ABU KULIT KUPANG DAN ABU DAUN KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN TAMBAH Ketua 31/12/2020
U839 Wall Cooling Panel with Phase Change Material (PCM) as Thermal Agent for Sustainable Residential and Commercial Building Ahli 30/11/2019
U637 Campuran Abu Kulit Kupang (Perina Veridis) sebagai Bahan Gantian Separa Simen di dalam Konkrit Ketua 31/07/2018
U528 Thermal Performance of Precast Lighweight Panel Ahli 31/03/2018
U693 Campuran Abu Kulit Kupang (Perina Veridis) Sebagai Bahan Gantian Separa Simen di Dalam Konkrit Ketua 31/03/2018
U397 Penubuhan Taman Sains Akuakultur UTHM (UTHM Aquaculture Science Park) Melalui Pengambilalihan Projek Ternakan Ikan Dalam Tangki Berdensiti Tinggi Pagoh Dengan Kerjasama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Ahli 15/02/2018

Book
Dr. Nor Hazurina binti Othman, Dr. Shahiron bin Shahidan, Encik Muhamad Hanafi bin Rahmat, Dr. Faisal bin Sheikh Khalid, Dr. Mohd. Hanif bin Ismail, Dr. Goh Wan Inn
(2017) Advanced Concrete Technology And Green Materials, UTHM , 1, ISBN:9789670764979
Book Chapters
Noor Azlina Abdul Hamid, Tengku Daeng Dinie Afiq Tengku Daeng Johar, Norhafizah Salleh, Noorwirdawati Ali, Siti Radziah Abdullah, Suraya Hani Adnan, Zalipah Jamellodin, Nurazuwa Md. Noor, Nor Hazurina Othman
(2020) Flexural Capacity Of Cfrp-Strengthened Reinforced Concrete Beam With Circular Web Openings In Flexure Zone, Construction Materials & Technology, UTHM , 91, ISBN:9789672389637
Norhafizah Salleh,Nor Hazurina Othman, Santa Siring
(2018) Finite Element Modelling Of Concrete Beams Reinforcedd With Hybrid Reinforced Bars, Advanced Construction Materials, UTHM , 117, ISBN:9789672183266
MOHAMAD HAIRI BIN OSMAN, MOHD HAZIMAN WAN IBRAHIM, MOHD KHAIRY BURHANUDDIN, NORWATI JAMALUDDIN, SURAYA HANI ADNAN, SHAHIRON SHAHIDAN, NOR HAZURINA OTHMAN, MOHD HANIF ISMAIL, NICKOLAS ANTING ANAK GUNTOR AND MOHAMMAD SOFFI MD NOH
(2018) Performance Of Rc Beam Column Joints Subjected To Repeated Reversed Load, Advanced Construction Materials, UTHM , 113, ISBN:9789672183266
MOHD HAZIMAN WAN IBRAHIM, MOHD HANIF ISMAIL, NORWATI JAMALUDDIN, SHAHIRON SHAHIDAN, NOR HAZURINA OSMAN, NICKHOLAS ANTING ANAK GUNTUR, MOHAMMAD SOFFI MD NOH
(2018) The Properties Of Concrete Grade 50mpa Containing Coal Bottom Ash As Fine Aggregate Replacement Material, Advanced Construction Materials, UTHM , 51, ISBN:9789672183266
AHMAD FARHAN HAMZAH, MOHD HAZIMAN WAN IBRAHIM, NORWATI JAMALUDDIN, NOR HAZURINA OTHMAN, MOHD HANIF ISMAIL, NICHOLAS ANTING, FAISAL SHEIKH KHALID
(2017) Strength Performance Of Self-Compacting Concrete With Coal Bottom Ash As Sand Replacement Materials Exposed To Sodium Chloride, Technology Advanced Concrete And Green Materials, UTHM , 41, ISBN:9789670764979
Nor Hazurina Othman, Nurul Syuhadah Norhasini, Muhamad Hasif Hussin, Wan Ahamad Soffian Wan Ahmad Mohamad, Badorul Hisham Abu Bakar, Mohd. Hanif Ismail
(2017) Utilization Of Cockle (Anadara Granosa) Shell Ash As Partial Cement Replacement In Concrete, Advanced Concrete Technology And Green Materials, UTHM , 189, ISBN:9789670764979
General Publications
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, NOR HAZURINA OTHMAN, ZALIPAH JAMELLODIN, MOHD AZUAN ZAKARIA, MOHD YUSRI AMAN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2021) Stakeholder Symposium Report 2020, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MASNI BINTI A.MAJID, SABARIAH MUSA, NURUL HIDAYAH BINTI MOHD KAMARUDDIN, MOHD AZLAN MOHD YUSOFF, NOR HAZURINA OTHMAN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD, ALVIN JOHN LIM
(2020) Laporan Exit Survey Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam (Pfa) - Semester 1 Sesi 20192020, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MASNI BINTI A.MAJID, SABARIAH MUSA, NURUL HIDAYAH BINTI MOHD KAMARUDDIN, MOHD AZLAN MOHD YUSOFF, NOR HAZURINA OTHMAN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD, ALVIN JOHN LIM
(2020) Laporan Exit Survey Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam (Pfa) - Semester 2 Sesi 20182019, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MASNI BINTI A.MAJID, SABARIAH MUSA, NURUL HIDAYAH BINTI MOHD KAMARUDDIN, MOHD AZLAN MOHD YUSOFF, NOR HAZURINA OTHMAN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam (Pfa) - Semester 1 Sesi 20192020, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MASNI BINTI A.MAJID, SABARIAH MUSA, NURUL HIDAYAH BINTI MOHD KAMARUDDIN, MOHD AZLAN MOHD YUSOFF, NOR HAZURINA OTHMAN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam (Pfa) - Semester 2 Sesi 20182019, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MASNI BINTI A.MAJID, SABARIAH MUSA, NURUL HIDAYAH BINTI MOHD KAMARUDDIN, MOHD AZLAN MOHD YUSOFF, NOR HAZURINA OTHMAN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam (Pfa) - Semester 2 Sesi 20192020, UTHM , -, ISBN:-
N Sulaiman, NSM Zin,N Basir,MH Sadiran, MS Aris, R Ali, NHA Hamid, H Harun, AA Kadir, R Hamdan, RMSR Mohamed, S Musa, NAA Aziz,SN Rahmat, AAF< Ka,il, H Kasmin, MAA Nazri,AM Yasin, SMS Musa, N Hamidon, Z Lokeman, MN M Taher, S D Daniel, NA Termida, NAA Hamid, MNA Mohamed, TM Junaid, NH Othman, ZA Talib, Z jamellodin, R Zainal, AJLM Siang, F Hashim, Samsudin, MK Khadzir, MAM Azmi, SS Omar, J Jaganathan, MR A Halim,MA Zakaria,MH Hanipah, S Ismail, MK Abdullah, MN Ramlan
(2020) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2020, UTHM , ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2019) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2019, UTHM , -, ISBN:-
Journal
Wan Muhammad Eddie Khusyairi Wan Chik, Shahrul Niza Mokhatar, Nor Hazurina Othman, Ahmed Mokhtar Albshir Budiea, Khairunisa Muthusamy
(2024) The Exploration Of The Characteristics Of Concrete Incorporating Ultrafine Coal Bottom Ash And Spent Garnet, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING TECHNOLOGY, SEMARAK ILMU PUBLISHING , 6, 164, ISSN:24621943
Sainudin, M. S. S., Othman, N. H. ., Anak Guntor, N. A. ., A. Khalid, N. H. ., & Mohd-Salleh, S. N. A.
(2023) Experimental Evaluation On Physical And Mechanical Properties Of Concrete Containing Green Mussel Shell (Perna Viridis) Powder As An Admixture, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 5, 153, ISSN:21803242
Hairiah Atan, Nor Hazurina Othman, Nur Hafizah A. Khalid, Muhammad Shabery Sainudin, Bassam A.Tayeh
(2022) Bonding Strength Between Geopolymer Fly Ash To Ordinary Portland Cement Concretes Using Mohr-Coulomb Theory, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 11, 238, ISSN:21803242
Adek Ainie Mat Dom, Noor Azlina Abdul Hamid, Norwati Jamaluddin, Nor Hazurina Othman
(2022) Influence Of Ground Granulated Blast Furnace Slag (Ggbs) As Cement Replacement On The Properties Of Sand Cement Brick, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 11, 338, ISSN:21803242
Hussin, M.H., Ibrahim, M.H.W., Othman, N.H., Al-Fasih, M.Y.M., Arshad, M.F.
(2022) Potential Volumizing Effect Of The Post-Morph Lime Filler In Attenuating Concrete Carbonation, IIUM ENGINEERING JOURNAL, IIUM PRESS , 1, 13, ISSN:22897860
Alaa Shakir Ali, Wan Ibrahim M.H*, Othman N. H, Ali Ahmed Mohammed, Burhanudin M. K.,
(2020) Production Of Eco-Friendly Hybrid Blocks, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIAL, ELSEVIER , 10, 1, ISSN:09500618
Bakar, M. K. S., Othman, N. H., Sainudin, M. S., Khalid, F. S., & Muthusamy, K.
(2020) Utilisation Of Mussel Shell Ash And Palm Oil Leaves Ash As Admixture In Concrete, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 9, 310, ISSN:2229838X
Sainudin, M. S., Othman, N. H., Ismail, N. N., Wan Ibrahim, M. H., & A. Rahim, M.
(2020) Utilization Of Cockle Shell (Anadara Granosa) Powder As Partial Replacement Of Fine Aggregates In Cement Brick, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 161, ISSN:2229838X
Alaa Ahmed, Wan Ibrahim M. H, Nur Hazurina Othman, Ali Ahmed , Shahiron Shahidan
(2019) Characterization Of Palm Oil Fuel Ash As Cementitious Supplement: A Review , ACI MATERIALS JOURNAL, AMERICAN CONCRETE INSTITUTE , 11, 31, ISSN:0889325X
Muhamad Hasif Hussin, Nor Hazurina Othman* and Mohd Haziman Wan Ibrahim
(2019) Carbonation Of Concrete Containing Mussel (Perna Viridis) Shell Ash, JOURNAL OF ENGINEERING, DESIGN AND TECHNOLOGY, Emerald Publishing Limited , 8, 904, ISSN:1726-053
Muhammad Shabery Sainudin , Nor Hazurina Othman , Wan Ahmad Soffian Wan Mohammad , Mohd. Haziman Wan Ibrahim , Khairunisa Muthusamy
(2019) Properties Of Concrete Containing Mussel (Perna Viridis) Shell Ash As Partial Cement Replacement, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING VOL.11NO. 9 (2019) 154-163, UTHM , 12, 154, ISSN:2229-838
Alaa A. Shakir , Wan Ibrahim M.H. , Othman N.H. , Ali Ahmed Mohammed , Burhanudin M.K. , Ridzuan M.B. , Shahidan S.
(2018) Leaching Behaviour Of Hybrid Blocks Made Using High Volume Of Palm Oil Wastes, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Advanced Research Publications , 12, 42, ISSN:23947020
Alaa A. Shakir, Wan Ibrahim M. H., Othman N. H., Shahidan S.
(2018) The Effect Of Palm Oil Clinker And Oil Palm Shell On The Compressive Strength Of Concrete, IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING, Springer , 12, 1, ISSN:23641843
Media Digital
MOHD KHAIRY BIN BURHANUDIN
(2021) Sieve Analysis Testing For Coarse And Fine Aggregates, YOUTUBE , ISBN:-
Prosiding / Seminar
M M Nagor Maidin, N H Othman, N Sulaiman, M S Sainudin, N A Abdul Hamid and S S Ayop
(2024) Effect Of Green Mussel (Perna Veridis) Shell Powder As Partial Fine Aggregate Replacement On The Mechanical Properties Of Concrete , INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:17551315
M. F. Omar, N. A. A. Hamid , N. H. Othman , S. S. Ayop and N. Sulaiman
(2022) A Review Of Strength Performance Of Empty Fruit Bunch As Replacement Material In Building Structures , IOP PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
A F Rahman, W I Goh, N H Othman and M S Kamaruddin
(2021) Study On Mechanical Properties Of Foamed Concrete Incorporating Palm Oil Fuel Ash And Mussel Shell As Partial Cement Replacement, UTHM , 1, ISBN:1757899X
F S Khalid , S H Saaidin , S Shahidan , N H Othman, N A A Guntor
(2020) Strength Of Concrete Containing Synthetic Wire Waste As Fiber Materials , IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:1757899X
Muhammad Shabery Sainudin, Nor Hazurina Othman and Shahiron Shahidan
(2019) Performance Of Concrete Containing Mussel Shell (Perna Viridis) Ash Under Effect Of Sodium Chloride Curing, IOP CONFERENCE SERIES , 1, ISBN:1757899601
Nurul Nabilah Ismail, Nor Hazurina Othman, Goh Wan Inn and Muhammad Shabery Sainudin
(2019) Physical And Mechanical Properties Of Concrete Containing Green Mussel (Perna Viridis) Shell Ash As An Admixture , IOP CONFERENCE SERIES , 1, ISBN:1757899601
Khalid, F.S., Azmi, N.B., Mazenan, P.N., Shahidan, S., Othman, N.H., and Guntor, N.A.A.
(2018) Self-Consolidating Concretes Containing Waste Pet Bottles As Sand Replacement, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS , 1, ISBN:9780735416222
WAN AHMAD SOFFIAN BIN WAN MOHAMMAD , NOR HAZURINA OTHMAN , MOHD HAZIMAN WAN IBRAHIM , MASAZURAH A RAHIM , SHAHIRON SHAHIDAN AND RAHA ABD RAHMAN
(2017) A Review On Sheashells Ash As Partial Cement Replacement , INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
WAN IBRAHIM M H, SAJJAD ALI MANGI, BURHANUDIN M K, RIDZUAN M B, JAMALUDDIN N, SHAHIDAN S,WONG YH, FAISAL SK, AYOP S S,OTHMAN N H
(2017) Compressive And Flexural Strength Of Concrete Containing Palm Oil Biomass Clinker And Polypropylene Fibres, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:1757-899X
Mohd Hanif Ismail, Nor Hazurina Othman, Ahmad Zurisman Mohd Ali, Megat Azmi Megat Johari, Kamar Shah Ariffin
(2017) Strength Of Binary And Ternary Blended Cement Pastes Containing Palm Oil Fuel Ash And Metakaolin Exposed To Sodium Sulphate, MATEC , 1, ISBN: 2261236X
RAHMAN R., NEMMANG M.S., HAZURINA N., SHAHIDAN S., TAJUDDIN JEMAIN R.K., ABDULLAH M.E., HASSAN M.F.
(2017) The Comparison Of Properties And Cost Of Material Use Of Natural Rubber And Sand In Manufacturing Cement Mortar For Construction Sub-Base Layer, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
SENIN M.S., SHAHIDAN S., SHAMSUDDIN S.M., ARIFFIN S.F.A., OTHMAN N.H., RAHMAN R., KHALID F.S., NAZRI F.M.
(2017) The Optimum Content Of Rubber Ash In Concrete: Flexural Strength, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
N.M. Noor, M.H. Ahmad,N.H. Othman
(2016) Effect Of Crumb Rubber On The Fresh Properties Of Mortar And Concrete, MATEC WEB OF CONFERENCE , - , ISBN:-
Nor Hazurina O
(2015) Spatial Distribution Of Jellyfish In Major Parts Of West Coast Of Peninsular Malaysia, UTHM

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
ST191 PERUNDINGAN KERJA PEMASANGAN PAGAR ANTI CLIMB DI BLOK PUSPEN, MUAR, JOHOR. MRGEO TECHNOLOGY SDN. BHD. 02/11/2023 09/12/2023
ST193 PERUNDINGAN REKABENTUK TETULANG PROJEK PEMBANGUNAN REBAN AYAM PEDAGING DI FELDA TUN GHAFFAR BABA, JASIN, MELAKA. NORAHFEDI HOLDINGS SDN. BHD. 02/11/2023 09/12/2023
ST196 PERUNDINGAN REKABENTUK TETULANG KONKRIT UNTUK PENGGANTIAN JAMBATAN TANGKAK, JOHOR (FASA 2). MRGEO TECHNOLOGY SDN. BHD. 24/10/2023 22/12/2023
ST190 PERUNDINGAN REKABENTUK TETULANG KONKRIT UNTUK PENGGANTIAN JAMBATAN TANGKAK, JOHOR MRGEO TECHNOLOGY SDN. BHD. 24/09/2023 09/12/2023
ST171 PERUNDINGAN PENILAIAN REKABENTUK TETULANG STRUKTUR BAGI PENGGANTIAN JAMBATAN FT023/038/13 DAERAH SEGAMAT, JOHOR. MRGEO TECHNOLOGY SDN BHD 20/08/2023 24/09/2023
ST163 PERUNDINGAN BAHAN PEMBINAAN MEDIAN, PUSINGAN U DAN KERJA BERKAITAN DI JALAN BATU PAHAT - AYER HITAM MZ GROUPS SDN. BHD. 03/06/2023 10/08/2023
ST146 PERUNDINGAN STRUKTUR MENGANTIKKAN JAMBATAN FT023/038/13, TANGKAK, JOHOR. FIRST SY TRADING SDN BHD 30/01/2023 29/05/2023
ST110 PERUNDINGAN MENAIKTARAF PINTASANDARI JALAN SAWAH BARU (J160) KE TENANG STESYEN (FT001) SEGAMAT, JOHOR. HASRAT TEKNIK (M) SDN BHD 10/07/2022 15/11/2022
PS301 Building Defect Investigation Works at Taman Pulai Hijauan, Johor Resident of Taman Pulai Hijauan 20/11/2020 20/01/2021

YearDescriptionLevel
2023Chairman for FKAAB INNOVATION WEEK 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023 National
2023Committee Member for AHLI JAWATANKUASA MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN UTHM DENGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA, KALIMANTAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023 - 2024 Head for KETUA KUMPULAN FOKUS FKAAB (ADVANCED CONCRETE MATERIALS-ADCOM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Speaker for PENCERAMAH BENGKEL HARTA INTELEK FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023 University
2023 - 2024 Assistant Manager for TIMBALAN PENGURUS TEKNIKAL UNIT PENARAFAN KUALITI, UTHM COMMERCIAL LAB (UCL), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2022Chairman for FKAAB Innovation Week 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 National
2022Speaker for Program Statistical Analysis Using Microsoft Excel, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022 National

YearDescription
2024 Examiner for Lin Yan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Mohd Aqil Faeq Bin Mohd Fazli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Afif Bin Shamsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Helmi Haikal Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Iqbal Bin Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Irfan Bin Hasan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Izzat Bin Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Jasmie Hairil Bin Jefrry, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Maher Bajrai Bin Yahya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Ngh Kai Chi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Main Supervisor for Nur Athirah Iliyani Binti Rani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Main Supervisor for Sharel Amri Bin Axzimi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Khahusar Binti Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur Adibah Hanim Binti Mohd Nizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur Izaty Binti Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur Syarmin Nadini Binti Suhairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Shankaravathanaa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Assessor / Reviewer for INTERNAL EXAMINER FOR MASTER DEGREE FOR HANIN ALI YAHYA ALSHAEER, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI PEMBENTANGAN PROJEK SARJANA 2 SEMESTER 1 2022/2023 BAGI PROGRAM SARJANA KEJURUTERAAN AWAM SECARA KERJA KURSUS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023
2023 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI TAJUK PROJEK SARJANA MUDA 1, FKAAB SEMESTER 1 2023/2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Chairperson of VIVA for PEMBENTANGAN PELAJAR SARJANA PENYELIDIKAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Chairperson of VIVA for PEMBENTANGAN VIVA PELAJAR SARJANA KEJURUTERAAN AWAM ABDULLAH NABILABDULLAH AL-JABERI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for PROGRAM SARJANA KEJURUTERAAN AWAM, PROGRAM PEMBELAJARAN BERTERUSAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Examiner for Aina Irdina Binti Md Rosni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chan Yong Soon, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ida Bagus Oka Dharmayudha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Lin Yan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohd Aqil Faeq Bin Mohd Fazli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Afif Bin Shamsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Helmi Haikal Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Yuslan Bin Mohd Yusop, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ngh Kai Chi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nor Shafina Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for PEMVERIFIKASI STOK FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Examiner for Siti Fatima Najwa Binti Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Win Win Stevanus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Referee for PANEL PERTANDINGAN BUILT AND BREAK COMPETITION ANJURAN KELAB KEJURUTERAAN AWAM, FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Supervisor for Megat Nu'Man Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Megat Nu'Man Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Redzuan Hafiz Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Redzuan Hafiz Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Arif Farhan Bin Mohd Shaharin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Noh Haqqem Bin Mohd Hussain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Adibah Hanim Binti Mohd Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Shankaravathanaa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Sharel Amri Bin Axzimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Sharel Amri Bin Axzimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for URUSETIA (PENYELIA) KEM AMALAN GEOMATIK (BFC21502) PADA SEM 3 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023
2022 Assessor / Reviewer for FKAAB Innovation Week 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Co-supervisor for Muhammad Syakirin Bin Rahmat, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Firdaus Bin Che Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Calvin Teh Hao Wern, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Cheong Xiao En, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Chong Lee Yeng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fazzreena Hafieza Binti Zahrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hajar Fathiah Binti Juhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Kevin Ooi Chin Kai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lee Yi Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Liew Zheng Yong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Moi Kin Fai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Zuhair Bin Jepri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Zulhairie Bin Zaiful, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Asyraaf Bin Munawar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Fahim Bin Ramlee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Fahim Bin Ramlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hafizi Bin Mohamad Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hafizi Bin Mohamad Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hazim Bin Ahmad Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hazim Bin Ahmad Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Ilham Bin Dedi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Ilham Bin Dedi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Izzuddin Bin Mohd Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Izzuddin Bin Mohd Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Nur Rasyid Bin Abu Bakar, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Nur Rasyid Bin Abu Bakar, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Rozayani Zayani Binti Puslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Abdirahman Mohamed Mohamud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Adela Anak Josektau, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aiman Hafifi Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aiman Hafifi Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Farzana Husna Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Arif Farhan Bin Mohd Shaharin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Azizi Yusri Bin Rusidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Azizi Yusri Bin Rusidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Noh Haqqem Bin Mohd Hussain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Syafiqah Binti Maslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-supervisor for Wan Muhammad Eddie Khusyairi B Wan Chik, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Calvin Teh Hao Wern, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Cheah Wing Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Cheong Xiao En, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chong Lee Yeng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fazzreena Hafieza Binti Zahrin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hajar Fathiah Binti Juhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Kevin Ooi Chin Kai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khairul Afham Bin Sumadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lydiea Aura Binti Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lydiea Aura Binti Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mior Muhamad Hazim B. Zainal Abidin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aidil Zikri Bin Zaulkefeli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aidil Zikri Bin Zaulkefeli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Ishraf Bin Mohamed 'Ashri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Ishraf Bin Mohamed 'Ashri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syahir Bin Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syahir Bin Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syazmim Bin Che Deraman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syazmim Bin Che Deraman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Halimah Binti Mohd Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Fatihah Binti Azizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Fatihah Binti Azizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Fatin Nasuha Binti Noorhadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Husna Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Sararossy Sungki Anak Anthony, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Stefi Binti Zamsari, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yeap Kuang Shen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhamad Zakwan Bin Mohd Nasir, Bertam Properties Sdn Bhd, 2021
2021 Supervisor for Abdirahman Mohamed Mohamud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Abdul Muiz B Zainudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Adela Anak Josektau, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Farzana Husna Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Maccy Grace Anak Robert Assan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Hilmi Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Shariz Haiqal Bin Sahran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Farra Farysha Binti Mohd Noorfiza, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Farra Farysha Binti Mohd Noorfiza, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Syafiqah Binti Maslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-supervisor for Mariana Dina Anak Malong, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ahmad Haziq Bin Mohamad Akhradzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ahmad Haziq Bin Mohamad Akhradzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ikmal Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Jonathan A/L Jacob Paul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Jonathan A/L Jacob Paul, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Juwaini Aleya Binti Baharuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Khairul Afham Bin Sumadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ku Muhammad Firdaus Bin Ku Meh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ku Muhammad Firdaus Bin Ku Meh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lim Tze Haw, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lim Tze Haw, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lim Xue Jin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Low Yong Huat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Irsyaduddin Bin Mohd Zafaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nazrin Bin Ruhen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nazrin Bin Ruhen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Halimah Binti Mohd Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Aida Syahirah Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Fatin Nasuha Binti Noorhadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Hanisah Binti Mohd Tukiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Atikah Binti Jalani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Atikah Binti Jalani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Husna Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Safeza Binti Bujang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sitti Nadia Binti Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Abdul Muiz B Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Maccy Grace Anak Robert Assan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Maccy Grace Anak Robert Assan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Hilmi Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Nur Fitri Bin Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Nur Fitri Bin Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Shariz Haiqal Bin Sahran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Amira Binti Murad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Syahirah Binti Ab Rasid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-supervisor for Mohamad Yuzwan Aliff Bin Aminuddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-supervisor for Muhammad Fikri Bin Omar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Anis Aqilah Binti Murba, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Anis Aqilah Binti Murba, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Chong Hou Wai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Farah Nurhabibah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fareeq Amir Shah Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fatin Syamimi Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Juwaini Aleya Binti Baharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lim Xue Jin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Low Yong Huat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Nur Hafiz Bin Mahadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Asmawi Bin Mohd Ayob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Asmawi Bin Mohd Ayob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Mizan Bin Jusoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Mizan Bin Jusoh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hanisah Binti Mohd Tukiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nuraini Binti Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nuraini Binti Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Safeza Binti Bujang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Hajar Umairah Binti Zainalabidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Hajar Umairah Binti Zainalabidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nurazwanie Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sitti Nadia Binti Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Song Yi Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Muhammad Khairus Sholihin Bin Bakar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Muhammad Muhaimin Bin Nagor Maidin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Muhammad Shabery Bin Sainudin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Syazren Eqfal Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Syazren Eqfal Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Azim Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Nizammudin Bin Muhammad Noordin Morilli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Nizammudin Bin Muhammad Noordin Morilli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Diyah Binti Idris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Diyah Binti Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Amira Binti Murad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Fadilah Binti Mohd Fadil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Syahirah Binti Ab Rasid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-Supervisor for Mohammad Zul Affan Bin Zairifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Mohammad Zul Affan Bin Zairifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Mohd Haziq Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Mohd Haziq Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Nur Syafiqah Binti Husin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Nur Syafiqah Binti Husin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-supervisor for Amirul Faiz Bin Abd Rahman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-supervisor for Muhamad Hasif Bin Hussin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Athilia Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Athilia Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Elizabeth Upang Anak Janggan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Elizabeth Upang Anak Janggan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Faridzuan Bin Zahidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Faridzuan Bin Zahidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hilda Eyzati Binti Hamdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hilda Eyzati Binti Hamdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Adzmier Bin Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Adzmier Bin Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Muiz Bin Mohd Sofi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Muiz Bin Mohd Sofi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nuaimulhannan Bin Hasbullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nuaimulhannan Bin Hasbullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Shahiera Binti Shaharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Shahiera Binti Shaharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Yaw Zoe, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Yaw Zoe, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Hafiz Zulfikri Bin Zulkurnain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohammad Firdaus Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohammad Firdaus Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Taufiq Bin Mat Rasli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhamad Taufiq Bin Mat Rasli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Azim Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Nazhrul Iqwan Bin Kamalrulzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Nazhrul Iqwan Bin Kamalrulzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Fadilah Binti Mohd Fadil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Maisarah Binti Ahmad Satar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-Supervisor for Nornabilah Binti Naser, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Raden Khairul Tajuddin Bin Jema'In, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-supervisor for Alaa Ahmed Shakir, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Enddy Meirza Bin Sudarman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Jamal Ariff Bin Haji Mohamad Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Kew You Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Khor Juin Horng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lee Chen Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lee Wei Jian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Ameerul Syauffi Bin Mohamed Safarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Ariffudin Bin Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Khairuddin Bin Mohd Khanapiah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Khairul Nidzam Bin Anuwar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Muzzammil Bin Mustafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuramira Binti Jasni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Faaiqah Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur Fatihah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tan Bee Chin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tan Tee How, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Viknheswar A/L Chandira Segaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Muhammad Shabery Bin Sainudin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Nurul Nabilah Binti Ismail, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Hafiz Zulfikri Bin Zulkurnain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Izza Atira Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohammad Rozaidi Bin Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noor Aishah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noor Aishah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Shafikah Aisyah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Shahirah Binti Roselly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Maisarah Binti Ahmad Satar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Nurfatin Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Zahura Binti Zakbar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Siti Zahura Binti Zakbar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-Supervisor for Nornabilah Binti Naser, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Co-Supervisor for Raden Khairul Tajuddin Bin Jema'In, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Amirul Faiz Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Amirul Faiz Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Azree Haziq Bin Sukor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Azree Haziq Bin Sukor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Elvesius Xavier Johnius, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Jasrul Azuan Bin Jamian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Khairul Azwa Syafiq Bin Mhd Sumandi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Khairul Azwa Syafiq Bin Mhd Sumandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammad Hamizan Bin Mohd Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Khairil Amri Bin Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hakim Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hussaini Bin Zunaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Ihsaan Bin Sainin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Khairul Amin Bin Mazlani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Shafiq Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Asni Binti Mat Sari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Asni Binti Mat Sari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Normarliana Binti Zulkiflee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Normarliana Binti Zulkiflee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Azureen Fazilah Binti Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syakinah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syuhada Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Naimah Binti Muhamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Raihanadia Binti Mohd Yusop, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Saifol Bin Che Aafan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Salsabila Binti Kuzaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shahiran Liyana Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shahrul Ehsan Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sheikh Salleh Bin Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Nur Hanna Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Zarina Binti Md Sharif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Zurfa'Ain Binti Za'Abaie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Alif Bin Jamaluddin Ahmad Nasir, Usima Sdn. Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Amirul Syafiq Bin Zul Qahar, Bdb Infra, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Atikah Binti Abdul Hamid, Kedah Sato Sdn Bhd , 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Fasha Farhana Binti Karim, Jabatan Kerja Raya Kuala Muda/Sik, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Hervinthran A/L Veloo, Thak Soon Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Kew You Wei, Aman Setia Group, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohammad Nasrul Bin Mohd Yusoff, Jabatan Kerjaraya Negeri Kedah Darul Aman, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohammad Rozaidi Bin Abdul Rahim, Eck Development Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohd Faizal Bin Sa'Adon, Bdb Infra, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohd Nazreen Bin Abdul Rahim, Shahab Builders & Engineering Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohd Shahmi Bin Sajahan, Jabatan Kerja Raya Kuala Muda/Sik, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohd Shayful Azmie Bin Saad, Mbas Jaya Sdn. Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohd Sudaisi Bin Mt Sahidon, Jabatan Kerja Raya Kuala Muda/Sik, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohd Zul Azmi Bin Ahmad Mahyudin, Majlis Daerah Bandar Baharu, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhamad Hafizuddin Bin Abdul Halim, Jabatan Kerjaraya Daerah Kulim/Bandar Baharu,, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Imran Bin Adnan, Jabatan Kerja Raya Kuala Muda/Sik, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhd Hariz Bin Mohkatar, Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (Pknk), 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Noornazhirah Binti Zainoldin, Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (Pknk), 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Norhasmiza Binti Din, Bdb Infra, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Adilah Binti Masri, Aman Setia Group, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Fadzly Bin Md Zaid, Jabatan Kerja Raya Kuala Muda/Sik, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Farhana Binti Abd Rahim, Kedah Sato Sdn Bhd , 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Farrah Atiqah Binti Md Dzahir, Aman Setia Group, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Haida Shahira Binti Razak, Abadini Integras Engineers Sdn. Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Ummu Athiyyah Binti Md Isa, Wama Bina Enterprise, 2016
2016 Main Supervisor for Hairiah Binti Atan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Khairiyah Bt Mohd Noor, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Muhamad Hasif Bin Hussin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Nurul Syuhadah Binti Norhasini, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Wan Ahmad Soffian Bin Wan Mohammad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Hadi Hasnor Bin Hasanuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Hayatiwadisa Binti Mohd Radi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Izza Atira Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohammad Rozaidi Bin Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhamad Hasif Bin Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Hamzah Bin Awang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Hamzah Bin Awang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nor Shafikah Aisyah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Hidayu Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Shahirah Binti Roselly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Roslina Binti Ab Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Nurfatin Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Examiner for Husam Mohammed Ahmed Murshed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Maizura Binti Muhammad Haurula, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mazidah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohamad Asyraf Hakimi Bin Mustakin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohd Khairil Amri Bin Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Hussaini Bin Zunaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Khairul Amin Bin Mazlani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Saszuan Bin Mohd Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Azureen Fazilah Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Syakinah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Syuhada Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurul Naimah Binti Muhamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurul Shazlin Binti Norshahimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurulakhwan Binti Aris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Raihanadia Binti Mohd Yusop, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Ramzan Bin Haji Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Shahiran Liyana Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Shahrul Ehsan Bin Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Sheikh Salleh Bin Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Sim Siew Joo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Aisyah Binti Sukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Nabiha Binti Mohd Zamberi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Nazihah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Zarina Binti Md Sharif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Hadi Hasnor Bin Hasanuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Hayatiwadisa Binti Mohd Radi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Muhamad Hasif Bin Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nurul Hidayu Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Roslina Binti Ab Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015

YearDescriptionLevel
2023Committee Member for EKSEKUTIF PEMASARAN/URUSETIA UTHM SEMPENA KARNIVAL PENDIDIKAN & KERJAYA KOLEJ MATRIKULASI TAHUN 2023/2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023, October 2023 National
2023Committee Member for AHLI JAWATANKUASA KARNIVAL GEGAR FKAAB 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 University
2022Speaker for SEMINAR WASTE TO CONCRETE ANJURAN KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT, PPUK UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022, December 2022 University
2020Facilitator for Program Pemindahan Ilmu dan Khidmat Masyarakat 'Waste to Landscape', Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2020, October 2020 District
2019Programme Coordinator for Swadaya Desa-Konkrit Asli, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2019, November 2019 National
2019Facilitator for Kidsafe 2019, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2019, October 2019 State
2019Programme Coordinator for Program Luar Kursus Kerja Konkrit (Bina Konkrit) di Sekolah Kebangsaan Jelotong, Parit Raja, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2019, April 2019 District
2018Programme Coordinator for Program Luar Kursus Kerja Konkrit (Recycle Ferrocement) di Lanskap FKAAS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2018, August 2018 University
2018Programme Coordinator for Program Luar Kursus Kerja Konkrit (Jurutera Muda Konkrit) di Sekolah Kebangsaan Sri Gading, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2018, April 2018 District

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN CHRA, FKAAB
UTHM / MAKMAL KOMPUTER 1, ARAS 1, FKAAB
22/04/2024 - 24/04/2024
2024 BENGKEL TRAINING OF TRAINER (TOT) PENGGUNAAN APLIKASI CLASSPOINT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / Atas talian menggunakan Microsoft Teams
04/04/2024
2024 PROGRAM MOTIVASI STAF ANJURAN KELAB KEBAJIKAN STAF FKAAB (CESWEC) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
29/02/2024
2024 PELUANG PENERBITAN/DANA PENERBITAN OLEH PEJABAT PENERBIT SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
28/02/2024
2024 PROGRAM SANTAI BERSAMA NAIB CANSELOR SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
28/02/2024
2024 BENGKEL PEMANTAPAN STRATEGI PENYELIDIKAN DAN INOVASI FKAAB
FKAAS,UTHM / LE GRANDEUR PALM RESORT, SENAI, JOHOR
23/02/2024 - 24/02/2024
2023 SESI LIBAT SAMA PEMBANGUNAN KAMUS KOMPETENSI - HOUSE OF COMPETENCY (HOC) UTHM SIRI 2/2023
UTHM / DEWAN KULIAH 1 BANGUNAN PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
26/09/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
25/09/2023 - 27/09/2023
2023 KURSUS PENYEDIAAN SOALAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
05/09/2023
2023 JERAYAWARA PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN VOL. 2 /2023.
UTHM / Auditorium Al-Jazari, Aras 3 , Perpustakaan Tunku Tun Aminah, UTHM Parit Raja.
28/08/2023
2023 INDUSTRIAL TALK: VARIOUS TYPE OF STEEL FIBRE REINFORCEMENT CONCRETE APPLICATION
FKAAS,UTHM / BILIK TAYANGAN ARAS 8, FKAAB
23/05/2023
2023 BENGKEL HARTA INTELEK FKAAB 2023
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT 1 FKAAB
10/05/2023
2023 BENGKEL PENGURUSAN PAUTAN BERKAITAN DENGAN MAKMAL FKAAB
FKAAS,UTHM / BILIK KOMPUTER 1,FKAAB
22/03/2023
2023 BENGKEL TAKLIMAT BLENDED LEARNING FKAAB
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR 1 (ARAS 1) FKAAB
21/03/2023

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP962 Utilisation of Mussel shell Powder (MSP) as an Admixture in Concrete Hak Cipta (Copyright) LY2023J03487 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP972 Production of Ultrafine Coal Botton Ash (uCBA) Hak Cipta (Copyright) LY2023J03497 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP935 Implementation Of Visual Basic For Application (VBA) Software to Design Normal Concrete Mixes Hak Cipta (Copyright) LY2023J01268 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP649 Concrete Leakage Detection Algorithm Using Artificial Neural Network Hak Cipta (Copyright) LY2021J01944 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP650 Mix Design Of Foamed Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash (Pofa) And Mussel Shell Ash (Msa) As Partial Cement Replacement Hak Cipta (Copyright) LY2021J01945 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP382 Kaedah Memproses Abu Daun Kelapa Sawit Sebagai Bahan Tambah Dalam Konkrit Hak Cipta (Copyright) LY2019004507 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP384 Proses Penghasilan Caco3(Kalsium Karbonat) Daripada Abu Kulit Kupang (Perna Viridis) Hak Cipta (Copyright) LY2019004509 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
20ITEX04 DECOOSEL ITEX 2020 Emas dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 31st INTERNATIONAL INVENTION, INNOVATION & TECHNOLOGY EXHIBITION 2020
GOLD
GOLD MEDALANTARABANGSA
2019 INTERNATIONAL RESEARCH & INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION 2019 (RISE 2019)
SILVER
SILVER AWARDANTARABANGSA
2019 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI