Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
 
Dr. NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH

DS51 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN TEKNOLOGI , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2015)
SARJANA PENGURUSAN PERSEKITARAN , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2001)
SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2000)
HSC/STPM , SEK. MEN KERAJAAN (BM) SARATOK (1995)
SC/MCE/SPM/SPVM , SEK. MEN KER BAHASA MALAYSIA SARATOK SRI AMAN SARAWAK (1993)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Educational Administration
Field of Specialization (KPT) : Educational Administration

Pengurusan pendidikan mengikut acuan abad ke-21 Pendidikan Alam Sekitar
Pengurusan pengajaran dan pembelajaran dalam dan luar bilik kuliah

Inovasi pembelajaran dan pengajaran

DateDescription
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Sustainable Professional Education for Excellent Development (SPEED)

YearDescriptionLevel
2024 Education Management [BBD20603], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Masters Project 1 [MBE12302], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Masters Project Ii [MBE22804], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Micro-Teaching In Tvet [MBE10602], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Committee Coordinator for Penyelaras Projek Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023 Course Coordinator for Penyelaras Kursus Projek Sarjana 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Course Coordinator for Pernyelaras Projek Sarjana 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Education Management [BBD20603], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Education Management [BBD20603], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Guidance & Counseling [BBD30302], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Guidance & Counseling [BBD30302], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Head for Projek Sarjana 1 dan Projek Sarjana 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Instructor/lecturer for Pengajar Pascasiswazah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Masters Project 1 [MBE12302], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Masters Project 1 [MBE12302], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Masters Project Ii [MBE22804], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Masters Project Ii [MBE22804], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Kursus Kepimpinan dan Penyeliaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Mentor for Program Pembangunan Staf "non-education" FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Micro-Teaching In Tvet [MBE10602], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Micro-Teaching In Tvet [MBE10602], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Assessor / Reviewer for PEEP skill development in the time of COVID-19, MOFA & PPBA, Malaysia, August 2022 International
2022 Chairperson of VIVA for Pengerusi Penilaian Kertas Cadangan Penyelidikan Pelajar PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Course Coordinator for Program Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Course Coordinator for Taskforce Pemurnian Silabus Program Doktor Pendidikan (PBD) FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Course Coordinator for Taskforce Silibus Pemurnian Ikhtisas Pendidikan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Dengan Kepujian Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Dissertation I [PBD32215], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Dissertation Ii [PBD32315], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Education Management [BBD20603], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Education Management [BBD20603], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Educational Data Reasoning [BBD30402], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Facilitator for PEEP skill development in the time of COVID-19, MOFA & PPBA, Malaysia, August 2022 International
2022 Guidance & Counseling [BBD30302], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Head for Kursus Projek Sarjana 1 dan Projek Sarjana 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 University
2022 Instructor/lecturer for Pengajar Program Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Masters Project 1 [MBE12302], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Masters Project 1 [MBE12302], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Masters Project Ii [MBE22804], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Masters Project Ii [MBE22804], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for Kursus Kepimpinan dan Penyeliaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022 Microteaching [BBD20403], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Pedagogy [BBD10302], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Speaker for PEEP skill development in the time of COVID-19, MOFA & PPBA, Malaysia, August 2022 International
2022 Teacher'S Human Development [BBD10400], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Dissertation I [PBD32215], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Education Management [BBD20603], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Education Management [BBD20603], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Educational Management [BBD30102], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Educational Philosophy [BBD10102], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Educational Psychology [BBD10202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Guidance & Counseling [BBD30302], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Masters Project 1 [MBE12302], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Masters Project 1 [MBE12302], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Masters Project Ii [MBE22804], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Masters Project Ii [MBE22804], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Education Management [BBD20603], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Education Management [BBD20603], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Educational Management [BBD30102], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Educational Management [BBD30102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Guidance & Counseling [BBD30302], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Guidance & Counseling [BBD30302], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Masters Project 1 [MBE12302], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Masters Project 1 [MBE12302], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Masters Project Ii [MBE22804], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Masters Project Ii [MBE22804], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Education Management [BBD20603], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Educational Management [BBD30102], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Educational Management [BBD30102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Guidance & Counseling [BBD30302], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Guidance & Counseling [BBD30302], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Masters Project 1 [MBE12302], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Masters Project 1 [MBE12302], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Masters Project Ii [MBE22804], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Masters Project Ii [MBE22804], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Pedagogy In Tvet [MBE10303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Educational Management [BBD30102], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Educational Management [BBD30102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Guidance & Counseling [BBD30302], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Leadership And Supervision [BBP20302], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Masters Project 1 [MBE12302], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Masters Project Ii [MBE22804], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Microteaching [BBD20403], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pedagogy [BBD10302], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Co-Curriculum Management [BBD40102], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Management [BBD30102], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Management [BBD30102], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Sociology [BBD30502], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Sociology [BBD30502], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Scout [BBD12101], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K491 PEMBANGUNAN KERANGKA DASAR PENDIDIKAN TVET ORANG KURANG UPAYA (OKU) KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI Ahli 08/11/2026
K412 Pembangunan Model Baharu Asnaf-Prenuer melalui Latihan Kemahiran Berdasarkan Pendekatan Transformatif dan Fasilitator ke arah Peningkatan Sosio-Ekonomi Golongan Asnaf Ahli 31/08/2025
Q309 Dari Penjara ke Masyarakat: Cabaran Ulang-Laku Residivis di Penjara-penjara Zon Selatan Ketua 30/09/2024
K376 Model Baharu Fasilitasi Ulang-laku Residivis Menggunakan Pendekatan Kerangka PARIHS ke Arah Membentuk Residivis Berintegrasi Masyarakat dan Berpendidikan Sepanjang Hayat Ketua 06/09/2024
K422 Study Engagement Framework based on the Trilogy of Mind Concept towards Fostering Academic Resilience and Hybrid Learning Effectiveness of B40 University Students Ahli 31/08/2024
Q070 Developing a Representative Model of Collaboration Strategies for UTHM - KOPO International Cooperation Ahli 31/07/2023
X230 UTHM-KOPO International Collaboration Model: A Conceptual Model to Engage and Promote Global Partnership Ahli 30/06/2023
M050 UNDERSTANDING INTELLECTUAL INCIVILITY AMONG ACADEMICS AT UTHM Ahli 30/06/2022
K006 Implementation of Co-Curriculum Academic in the Primary School Ahli 31/12/2021
K017 The Implementation of Problem-Based Learning (PBL) in 21st Century Learning and Teaching of Malay Language Subject for Teacher Graduate Programs (PPG) Ketua 30/11/2021
H591 Kepentingan Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Guru-Guru Bidang Hospitaliti Di Kolej Vokasional dan Kolej Komuniti Ketua 31/07/2021
H477 Program : Smart Farming Management Projek : Exploring perception, understanding and needs using drone technology affecting pineapple farm productivity in Johor Ahli 30/06/2021
H443 Perlaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Pada Abad Ke-21 Untuk Program Perantis Guru Menggunakan Pendekatan Multimedia Ketua 31/03/2021
A158 Pemindahan Pengetahuan Amalan ?Pengurusan Hijau? Dalam Konsep Pengurusan Pendidikan Lestari Kepada Kumpulan Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah di Daerah Kluang Johor Ahli 31/12/2019
V032 Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Buku Teks Digital Dalam Memperkasakan Pengajaran Guru PPG Di Sekolah Sekitar Negeri Johor Ahli 31/10/2019

Book
Badaruddin Bin Ibrahim
(2019) Amalan Pengurusan Hijau Dalam Konsep Pengurusan Pendidikan Lestari, UTHM , 1, ISBN:9789672306481
Book Chapters
Tee, T. K., Mohd Faiz, N. S., Kim, Hanna, Wee, Yangeun, Rozali, M. Z., Abdullah, N. H. L., Azid, N. H. & Abd Nasir, N.
(2023) Internationalization Of Korean Higher Education: Collaboration Uthm - Kopo International Cooperation, Curriculum & Instruction - Series 14, UTHM , 58, ISBN:9786297566634
Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2021) Pendidikan Alam Sekitar Dalam Pelajaran Sains Di Sekolah, Kesedaran Pendidikan Alam Sekitar Di Malaysia, Penerbit Universiti Putra Malaysia , 34, ISBN:9789672989509
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Haryati Shafii, Seow Ta Wee
(2021) Pengetahuan Dah Tingkah Laku Murid Terhadap Alam Sekitar Di Peringkat Sekolah Rendah, Kesedaran Pendidikan Alam Sekitar Di Malaysia, Penerbit Universiti Putra Malaysia , 102, ISBN:9789672989509
General Publications
Yee Mei Heong, Mohd Zulfadli Rozali, Mimi Mohaffyza Mohamad, Badaruddin Ibrahim, Tee Tze Kiong, Hashima Hamid, Nurul Hidayah Liew Abdullah, Mohd Nur Syufaat Jamiran
(2022) Quantitative Training Module Volume 2, MYIPO , 1, ISBN:-
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Suriayati Baharom
(2021) Aktiviti Interaktif Rapatkan Hubungan Pelajar Uthm-Zjtie, UTHM , 1, ISBN:-
Suriayati Baharom
(2021) Bengkel`Enhancement For International And Mobility Of Educators? Buka Ruang Kerjasama Antarabangsa, UTHM , 1, ISBN:-
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Suriayati Baharom
(2021) Speed Anjur Forum, Perkasakan Pendidikan Tvet Ke Peringkat Antarabangsa, UTHM , 1, ISBN:-
PM Ts. Dr. Mimi Mohaffyza Mohamad , Ts. Dr. Tee Tze Kiong, Ts. Dr. Yee Mei Heong, Dr. Hashima Hamid, Dr. Nurul Hidayah Liew Abdullah, Dr. Mohd Zulfadli Rozali, Ts. Dr. D'oria Islamiah Rosli
(2021) Tvet-Campus Professional Educator Enhancement Program (Peep) Training Module, UTHM , 1, ISBN:-
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Suriayati Baharom
(2020) Uthm-Politeknik Ningbo Realisasikan Penganjuran Program Mobiliti Secara Maya, UTHM , 1, ISBN:-
Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2018) Dua Pelajar Fptv Sertai Mobiliti Berkredit Outbound Koreatech Winter School Di Korea Selatan, UTHM , -, ISBN:-
Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2018) Pelajar Uthm Timba Pengalaman Di Korea, Utusan , 26, ISBN:-
Journal
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Aini Nazura Paimin, Hashima Hamid, Zhu Yuying
(2023) Employability Challenges Among Residivists: A Qualitative Study, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING , UTHM , 12, 154, ISSN:22298932
Lai Chee Sern, Badaruddin Ibrahim, D¿oria Islamiah Rosli, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nurul Hidayah Liew Abdullah Universiti Tun, Shahat Md Shah
(2022) The Challenges Of Green Management Implementation In Primary Schools: A Case Study In Kluang District, Johor, BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITICS, VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY , 10, 639, ISSN:20290454
Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2021) Determining The Effectiveness Of Pre-University Student¿S Online Learning In Geography Subject Using Relative Importance Index, PEGEM JOURNAL OF EDUCATION AND INSTRUCTION, PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI , 10, 160, ISSN:21460655
Abdullah, N H L, Mat Husin, S N, Paimin, A N, Mohamed, M & Mahat, H
(2021) Inmates' Perceptions Of The Effectiveness Of Technical And Vocational Training (Tvet) And Entrepreneurship Training Program, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 112, ISSN:22298932
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Nurul Hidayah Liew Abdullah, Yusmarwati Yusof, Noor Izwan Nasir, Shafizza Sahdan
(2020) Flipped Classroom Approach Of Learning And Teaching In Batu Pahat Science School Of Form Two Students , SOLID STATE TECHNOLOGY, PENNWELL PUBLISHING CO. , 11, 3103, ISSN:0038111X
Nur Afifah M.S, Nurfirdawati, M.H Azmanirah A.R, Nurul Hidayah L.A, Siti Wan Aisha W.A
(2020) How Assessment In Final Year Project Can Threatening The Validity?, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION (BEIESP) , 1, 277, ISSN:22773878
Ibrahim Mukhtar, Marina; Roddin, Rohayu; Abdullah, Nurul Hidayah Liew; Yusof, Yusmarwati; Baharin, Mohd Norbi; Mohd Azlan, Nur Farah Atheqah; Sahdan, Shafizza
(2020) Practical Teaching Practices Among Teachers Of Upper Secondary Vocational Education (Pvma), JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 9, 2397, ISSN:23945125
Abdullah, Nurul Hidayah Liew; Ibrahim Mukhtar, Marina; Mahathir, Muhsinah; Md. Yassin, Azlina; Sahdan, Shafizza
(2020) Self-Efficacy And Time Allocation For Mbv Uthm Students During Teaching Training, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 9, 2250, ISSN:23945125
Mimi Mohaffyza Mohamad, D'oria Islamiah, Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2020) Student'S Reflection On Environmental Conservation: The Level Of Knowledge, Attitude, And Behavior, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 5, 334, ISSN:23945125
Nurul Hidayah Liew Abdullah & Suhaizal Hashim
(2018) Peranan Sosiologi Dalam Pendidikan Alam Sekitar: Satu Cabaran , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Hashima Hamid, Haryati Shafii, Seow Ta Wee, Jamilah Ahmad
(2018) Pupils Perception Towards The Implementation Of Environmental Education Across Curriculum In Malaysia Primary School, JOURNAL OF PHYSICS, UTHM , 7, 142, ISSN:17426588
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Haryati Shafii, Seow Tawee
(2018) Sumbangan Pemboleh Ubah Peramal Terhadap Pengetahuan, Persepsi, Sikap Dan Tingkah Laku Murid Tahun 6 Terhadap Alam Sekitar, JOURNAL GEOGRAFI, UPSI , 10, 116, ISSN:22894470
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI BINTI SHAFII, SEOW TA WEE
(2017) Contribution Of Predictors Of Knowledge, Perceptions, Attitudes And Behavior Of Standard 6 Pupils Towards Environment, JURNAL GEOGRAFI, UPSI , 10, 116, ISSN:2462-2400
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI SHAFII, SEOW TA WEE
(2014) Hubungan Antara Latar Belakang Dan Teladan Ibu Bapa Dengan Tingkah Laku Murid Terhadap Alam Sekitar, JURNAL GEOGRAFI, UPSI , 10, 115, ISSN:2289-4470
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI SHAFII, SEOW TA WEE
(2013) Pengetahuan Murid Dan Perkaitan Ibu Bapa Terhadap Kesedaran Alam Sekitar: Satu Kajian Awal , JURNAL TEKNOLOGI, UTM , 8, 51, ISSN:0127¿9696
Prosiding / Seminar
Farah Auni Mohamad Khoiri, Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2023) Kepuasan Komunikasi Lisan Dan Bukan Lisan Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Murid Program Vokasional Menengah Atas (Pvma) Daerah Batu Pahat , UTHM , 062, ISBN:27858138
Sarah Aqila Che Zainuddin, Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2023) Persepsi Pelajar Program Katering Kolej Vokasional (Kv) Terhadap Pengetahuan, Sikap Dan Tingkah Laku Dalam Penyediaan Makanan, UTHM , 166, ISBN:27858138
Sani, P. I. N., Abdullah, N. H. L. & Ibrahim Mukthar, M.
(2022) Performance Evaluation Rubric For Philosophy Of Education Course Through Ethnodrama Approach, UTHM , 181, ISBN:27858138
Abdullah, N. H. L. & Roslan, M. F.
(2022) Study On Student¿S Perception On The Knowledge And Usage Of Air Conditioning From The Electricity Aspect, UTHM , 137, ISBN:27858138
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Lai Chee Sern
(2021) Designing Bevel Preparation Tool Using Inventor For The Preparation Of Angles In Welding Process, UTHM , 48, ISBN:27858138
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Lai Chee Sern
(2021) Designing Portable Circular Cutter Tools Using Inventors For Straight Cutting Iron At Welding Workshop, UTHM , 61, ISBN:27858138
Nor Salwana binti Ahmad Idris, Nurul Hidayah Liew Abdullah, Maziana binti Yaakob @ Mohamed, Aini Nazura binti Paimin @ Abd Halim
(2021) Self-Efficacy Of Catering Students Of Faculty Technical And Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia In The Field Of Career To Be Pursued, AIP PUBLISHING , 1, ISBN:9780735441187
Nur Sofurah Mohd Faiz, Maziana Mohamed, Hashima Hamid, Nurul Hidayah Liew Abdullah, Marina Ibrahim Mukhtar
(2019) Karya Philo-Sophia, UTHM , 145, ISBN:9789672389316
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Amirah Azah Ahmad Naam, Fazlinda Abdul Halim, Hashima Hamid & Aini Nazura Paimin
(2019) Persepsi Pensyarah Ipg Ktho Terhadap Perubahan Ipg Ke Kolej Vokasional, PENERBIT UITM , 526, ISBN:e978967234006
Abdullah, N.H.L , Hamid, H1 Shafii, H., Seow, T.W. , Mahat, H. & Ahmad, J.
(2018) Pembentukan Model Konsep Peningkatan Kesedaran Murid Terhadap Alam Sekitar, UNISZA , 1073, ISBN:12345678
Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2018) Students¿ Awareness On Environmental Improvement Model, UPSI , 1, ISBN:12345678
Haryati Shafii, Azlina Md Yasin, Nursyikin Miskam, Sharifah Meryam Shareh Musa, Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2017) Impact Of Transformation: The Development Of Indicators And Index Of Quality Of Life For The Rural Community For The Well-Being, UMS , 1, ISBN:00
Sharifah Meryam Shareh Musa, Nor Syazwani Mohd Khadri, Azlina Md Yassin, Haryati Shafii & Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2017) Keberkesanan Penggunaan Sistem Saliran Mesra Alam (Msma) Kajian Kes: Pura Kencana Batu Pahat, Johor, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , -, ISBN:-
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI SHAFII, SEOW TA WEE
(2013) Pemahaman Murid Tahun Enam Terhadap Konsep Dan Isu-Isu Alam Sekitar: Satu Kajian Persepsi. , USM , 197, ISBN:9789671091241

YearDescriptionLevel
2300 - 2023 Member for Pembangunan Modul Latihan Pembangunan Profesional Dalam TVET, MyRIVET, Malaysia, February 2300 National
2023Assessor / Reviewer for Penilai manuskrip OJTP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 National
2023Speaker for PENCERAMAH QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) CLINICAL SESSION 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Speaker for Regional Program CPSC-UTHM: Revolutionalize TVET on Innovation in Transformational Pedagogy, Competency Building, and International Colloboration., Colombo Plan Staff College, Philippines, October 2023 International
2022Committee Member for Taskforce Pemeriksa Luar , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022Speaker for Webinar penyediaan makalah prosiding untuk stat UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022Academic Editor / Editor for RITVET, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 - 2023 Member for Perundingan Kolaboratif UTHM & KOPO, Korean Politechnics (KOPO), South Korea, July 2022 International
2022Moderator for Moderator Latihan Mengajar Semester 2 2122, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 State

YearDescription
2024 Examiner for Azian Nurafika Bt Anilamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Nur Ammar Bin Mohd Bahiar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Atikah Binti Shaari, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Syahirah Binti M Mazlan, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nurman Shaari Bin Shahrul Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Siti Balqis Binti Mohd Arifin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Farhana Binti Mohd Sabran, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Hafizul Hakim Bin Zol Arini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Jane Wong Huey Yuen, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Muhammad Khairi Afiq Bin Mohd Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nuradiana Binti Zaini, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nurul Fazillah Binti Zainan, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Assessor / Reviewer for Pengambilan pelajar ISMPV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for Pengambilan pelajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Assessor / Reviewer for Pengesah instrumen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Assessor / Reviewer for Penilai instrumen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Assistant Chairperson of VIVA for Sesi viva voce, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Chairman for Pengerusi Defense Proposal, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Co-Supervisor for Lai Xiaoyan, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Co-supervisor for Salmie Binti Ramli, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Disertasi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Projek Sarjana 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Projek Sarjana 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Projek Sarjana Muda 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Projek Sarjana Muda 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Projek sarjana 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Examiner for Aida Adlina Binti Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Aida Adlina Binti Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chen Ka, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Darel Drew Damarin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Fatin Mastura Binti Fakaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Hilmi Nasri Bin Rahmat, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Karmilawati, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Karmilawati, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Maxtone Andres, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Imran Bin Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nazirah Atiqa Binti Khairul Azha, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Atika Binti Mohd Yussof, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Atika Binti Mohd Yussof, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Atikah Binti Shaari, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Atikah Binti Shaari, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Farah Farhani Binti Tolrahop, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Farah Farhani Binti Tolrahop, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Hafizah Binti Hamidi, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Syahirah Binti M Mazlan, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Adibah Sabira Binti Muhammad Bakaruddin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Awanis Bt Muhammad Bakaruddin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Awanis Bt Muhammad Bakaruddin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Hamizatul Elmi Binti Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Hamizatul Elmi Binti Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sharifah Nurhanis Shazrina Bt. Syed Ariff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sharifah Nurhanis Shazrina Bt. Syed Ariff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wei Yahui, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Jane Wong Huey Yuen, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Nur Ainaa Farhana Binti Anuar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Nuradiana Binti Zaini, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Wan Hanem Nazira Binti Wan Muda, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Anis Amira Binti Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Farah Auni Binti Mohamad Khoiri, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Farhana Binti Mohd Sabran, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Farhana Binti Mohd Sabran, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Harith Danial Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Syahirah Binti Mohd Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Syahirah Binti Mohd Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nuradiana Binti Zaini, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Fazillah Binti Zainan, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Siti Aina Natasha Binti Binti Mohd Yuti, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Siti Aina Natasha Binti Binti Mohd Yuti, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Suhaila Binti Yusof, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for Panel penilai bengkel penilaian artikel jurnal anugerah MAPIM ke-14, Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM), Malaysia, December 2022
2022 Co-Supervisor for Lai Xiaoyan, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Committee Member for Pelantikan sebagai Jawatankuasa Anugerah Khas (Emeritus dan Ijazah Kehormat) Sempena Majlis Konvokesyen Ke Dua Puluh Dua Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Examiner for Ainin Sofiya Binti Abdul Rahim Malek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ainin Sofiya Binti Abdul Rahim Malek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Chen Ka, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Darel Drew Damarin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Elilragi A/P Ganasan, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fatin Mastura Binti Fakaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Huwaina Binti Halmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Huwaina Binti Halmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Maxtone Andres, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Shukri Bin Harumi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Shukri Bin Harumi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohammad Imran Bin Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Kamari Bin Harman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Kamari Bin Harman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Naqiuddin Amin Bin Shamsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Naqiuddin Amin Bin Shamsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Fatasha Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Fatasha Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Alisa Binti Irwan Shah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Alisa Binti Irwan Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Anis Aminah Bt Tajuldin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fatin Ayuni Binti Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fatin Ayuni Binti Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Hafizah Binti Hamidi, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Balqis Binti Mohd Arifin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wei Yahui, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Farah Auni Binti Mohamad Khoiri, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Farhana Binti Mohd Sabran, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Fei Yunfan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Miao Jia, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Qin Yanan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Project Supervisor/Teaching Training for Latihan Mengajar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022
2022 Referee for Pertandingan Innovation Competition & Exhibition (InCex 2022), Kolej Komuniti Selayang, Malaysia, July 2022
2022 Speaker for Program Etika Profesional Perguruan Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022
2022 Supervisor for Akmal Hayati Binti Hamid, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Amirul Syafiq Bin Abd Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Emmanuel Aaron Alvin Uping Anak Bernadine, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Emmanuel Aaron Alvin Uping Anak Bernadine, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Farah Auni Binti Mohamad Khoiri, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Harith Danial Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur'Ain Syakirah Binti Mohd Hanafi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur'Ain Syakirah Binti Mohd Hanafi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Sarah Aqila Binti Che Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Sarah Aqila Binti Che Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Suhaila Binti Yusof, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-supervisor for Lai Xiaoyan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Azwan Bin Shamsul Bahri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Azwan Bin Shamsul Bahri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Elilragi A/P Ganasan, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Faridatul Asma Binti Unadam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Faridatul Asma Binti Unadam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Fatin Najwa Binti Mastor, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Marlini Alex Moriom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Faizal Bin Shamsuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Faizal Bin Shamsuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Rafizi Bin Taha, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Amir Izan Bin Aliah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Afiq Taqiuddin Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Afiq Taqiuddin Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Amirah Binti Che Mud, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Anis Aminah Bt Tajuldin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Hazirah Binti Rozman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Hazirah Binti Rozman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Fatin Amirah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Fatin Amirah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syarifah Nurul Aisah Binti Syed Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Akmal Hayati Binti Hamid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Huang Heng, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Siti Nurani Bt Mat Husin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Suhaila Binti Yusof, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Akmal Hayati Binti Hamid, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Alice Santhiago Matius, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Alice Santhiago Matius, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Amirul Syafiq Bin Abd Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Fathurrahman Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Asymal Yumni Binti Mohd Nasir, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Syahirah Binti Ahmad Syahroni, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurain Shahfeeka Binti Borhan, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Wahida Binti Sarbani, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Paggie Iko Nie Sani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Paggie Iko Nie Sani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Arnold Alve Aeddye Bin Anjum, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Arnold Alve Aeddye Bin Anjum, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Azmil Azmi Bin Amirudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Azmil Azmi Bin Amirudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Izaan Nizar Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Marlini Alex Moriom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Amir Izan Bin Aliah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Afif Bin Md Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Amir Syahmi Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Nurfirdaus Bin Mokhairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Che Mat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nik Shaifullah Bn Nik Lukmanulhakin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nik Shaifullah Bn Nik Lukmanulhakin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Noorashikin Binti Mohd Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Azwani Adilla Binti Saimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Syarifah Nurul Aisah Binti Syed Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wan Izzati Binti Wan Din, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Nurain Shahfeeka Binti Borhan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Abg. Mohd. Azri Bin Abg. Mohd. Alwi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Amirul Syafiq Bin Abd Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Amirul Syafiq Bin Abd Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Azri Bin Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Fathurrahman Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nabilah Syazwani Binti Zaparullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Bahvithran A/L Jegathesan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Bahvithran A/L Jegathesan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Izaan Nizar Bin Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Khairunisa Binti Mohd Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Khairunisa Binti Mohd Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Laila Sari Binti Bahanin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Laila Sari Binti Bahanin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Ariff Haikal Bin Abdul Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Ariff Haikal Bin Abdul Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Amir Syahmi Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Amirul Ashraf Bin Kamarulzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nurfirdaus Bin Mokhairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Che Mat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Syed Muhammad Adam Bin Syed Hardan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Syed Muhammad Adam Bin Syed Hardan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Nor Salwana Binti Ahmad Idris, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Nur Asymal Yumni Binti Mohd Nasir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Nur Syahirah Binti Ahmad Syahroni, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Siti Nadiah Binti Zulkiflee, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Abg. Mohd. Azri Bin Abg. Mohd. Alwi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Amirul Syafiq Bin Abd Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Fadhlin Sakina Binti Muhamad Din, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Azri Bin Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nabilah Syazwani Binti Zaparullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Nurani Binti Mat Husin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Nurani Binti Mat Husin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Abdul Wafi Asyraf Bin Mohd Radzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Anis Shahirah Binti Md Amran @ Amran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Grace Henry Yahyu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Khairatul Afiqah Binti Zukhairy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Khairatul Afiqah Binti Zukhairy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Khirrul Nafis Bin Bahaudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norhaziyah Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norhaziyah Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Athirah Binti Mohd Arif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nursyamim Bin Akibi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nursyamim Bin Akibi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurzulaikha Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurzulaikha Binti Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Muhsinah Binti Mahathir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nurul Raihana Binti Abdullah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nurul Wahida Binti Sarbani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Norul Asraf Bin Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Fatimah Bt Mohd Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syahirah Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syahirah Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Farah Farizah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Firza Musyira Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Firza Musyira Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lailatul Aqmar Suriyani Binti Arbain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Maisarah Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Marzatul Syahirah Bt. Mohd Lotiffi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Marzatul Syahirah Bt. Mohd Lotiffi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Noor Safawye, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Affan Bin Mohd Zolkefpeli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Affan Bin Mohd Zolkefpeli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Amirah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Amirah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nour Aen Binti Yacob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nour Aen Binti Yacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Safiqah Bt Rasul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Safiqah Bt Rasul, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Zalikha Binti Yahaya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Zalikha Binti Yahaya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurizan Binti Ahmed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurizan Binti Ahmed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rihatul Wirdaty Athirah Binti Mohamad Gazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rihatul Wirdaty Athirah Binti Mohamad Gazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Shila Bt Shaharaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Shila Bt Shaharaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Khadijah Binti Mohd Saad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Khadijah Binti Mohd Saad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Syazana Binti Shaari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Nur Shanini Binti Mior Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Nur Shanini Binti Mior Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Amirah Azah Binti Ahmad Naam, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Salwana Binti Ahmad Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Norul Asraf Bin Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017

YearDescriptionLevel
2023 for PROGRAM KESEDARAN TENTANG KEPENTINGAN MENJAGA PERANTI ELEKTRONIK , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023, December 2023 University
2023 for Teknik Mudah Scoring Dengan Cemerlang , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023, January 2023 University
2023 for Design Your Destiny Resume Menggunakan Canva, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 University
2022 for Program Perkongsian Ilmu dan Pengalaman, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022, April 2022 University
2022Project Supervisor/Teaching Training for PROGRAM PERKONGSIAN ILMU DAN PENGALAMAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022, April 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 QUANTITATIVE - QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q?RCS) 2024
FPTV / PTTA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
14/05/2024 - 15/05/2024
2024 QUALITATIVE- QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q?RCS) 2024
FPTV / PTTA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
07/05/2024 - 08/05/2024
2024 PRE-COLLOQUIUM WORKSHOP- QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q?RCS) 2024
FPTV / PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, UTHM
06/05/2024
2024 PROGRAM JERAYAWARA ECLAIM
PEJABAT BENDAHARI, UTHM / ONLINE
01/04/2024
2023 LATIHAN KEBAKARAN FPTV
FPTV / Sekitar FPTV
22/11/2023
2023 TAZKIRAH PAGI AKRAB (TAPAK) SIRI KE-2. (JOM DETOX @ DETOXIFY)
UTHM / Studio CVL (online) http://youtube.com/@PrestigeGlobalTV
28/08/2023
2023 KURSUS PEMBANGUNAN CQI DALAM PELAKSANAAN OBE DAN PENGURUSAN DOKUMEN ISO
FPTV / Bilik Seminar FPTV
22/08/2023
2023 Q2RCS 2023 CLINICAL SESSION - SESSION 2: THEMATIC ANALYSIS FOR LITERATURE REVIEW
FPTV / UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
16/08/2023
2023 RESEARCH WEEK PTTA 2023 : GET STARTED WITH MENDELEY (TOT)
UTHM / Bilik Seminar Lestari 1, Aras 3 PTTA
14/08/2023
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI FPTV BERSEMPENA RESEARCH WEEK 2023
UTHM / Webinar
10/08/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) 2023- QUANTITATIVE SESSION
FPTV / UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
23/05/2023 - 24/05/2023
2023 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) 2023- QUALITATIVE SESSION
FPTV / UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
09/05/2023 - 10/05/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Bilik Seminar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
07/05/2023 - 10/05/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN PROPOSAL PENYELIDIKAN DAN MODUL LATIHAN MYRIVET 2023-2024
UTHM / THE KATERINA HOTEL, BATU PAHAT
21/03/2023 - 22/03/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2022 KURSUS PENGURUSAN DOKUMEN MENGGUNAKAN MS TEAMS
UTHM / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
03/10/2022
2022 JEMPUTAN MENGHADIRI SESI PERKONGSIAN ILMU WHAT EVERY RESEARCHER SHOULD KNOW ABOUT INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT
UTHM / GOOGLE MEET
06/09/2022
2022 BENGKEL CITATION MANAGEMENT USING MENDELEY REFERENCE MANAGER
UTHM / BILIK PENCARIAN MAKLUMAT ARAS 2 , PERPUSTAKAAN
18/08/2022
2022 KURSUS KEWANGAN UNTUK PEMEGANG JAWATAN GILIRAN DALAM FPTV (6TH BATCH)
FPTV / BME, FPTV
04/07/2022
2022 PRA BENGKEL PEMURNIAN EDD (PBD) BIL.1/2022)
FPTV / BILIK SEMINAR FPTV
15/06/2022
2022 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) (QUANTITATIVE SERIES)
FPTV / DALAM TALIAN
07/06/2022 - 08/06/2022
2022 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) (QUALITATIVE SERIES)
FPTV / DALAM TALIAN
30/05/2022 - 31/05/2022
2022 KURSUS OPEN JOURNAL SYSTEM SIRI 1/2022
UTHM / ONLINE
16/03/2022
2022 BENGKEL KEMAJUAN GERAN,ANALISIS DATA DAN PENULISAN ARTIKEL
LAIN-LAIN / IMPERIAL HERITAGE HOTEL, MELAKA
03/03/2022 - 05/03/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN MQA-02 PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN (PBD) SIRI 1 FPTV
FPTV / BILIK SEMINAR FPTV
08/02/2022 - 10/02/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 WEWBINAR PENYEDIAAN MAKALAH PROSIDING UNTUK STAFF SIRI 1
UTHM / GOOGLE MEET
29/08/2021
2021 WEBINAR PENGURUSAN JURNAL
UTHM / GOOGLE MEET
11/08/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN PROSIDING
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
01/06/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 KURSUS OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) BAGI JURNAL & PROSIDING BIL 1/2021
UTHM / MAKMAL KOMPUTER BLOK L, ARAS BAWAH, PTTA
11/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 KURSUS PERSEDIAAN OBE DAN PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / BILIK SEMINAR, FPTV
15/03/2021 - 16/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN INDUSTRI
UTHM / ZOOM
07/02/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP860 Quantitative Training Module Volume 2 Hak Cipta (Copyright) LY2022J02326 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP696 Tvet-Campus Professional Educator Enhancement program Hak Cipta (Copyright) LY2021J04381 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP669 Karya PHILO-SOPHIA Hak Cipta (Copyright) LY2021J01965 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2021 INTERNATIONAL PERLIS ENGINEERING RESEARCH & LEARNING INNOVATION SYMPOSIUM (iPERLIS2021) - GOLD MEDAL TAJUK : THINKING STYLE AND INVENTIVE PROBLEM SOLVING SKILL MODULE FOR PRIMARY SCHOOL
GOLD
UNIVERSITI MALAYSIA PERLISANTARABANGSA
2021 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2019 Pertandingan Intervensi Amalan Bilik Darjah
SILVER
IPG Perempuan Melayu, MelakaNEGARA