Staff Profile

Full NameDr. NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN
Email
Designation DS51 - PENSYARAH

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Educational Administration
Field of Specialization (KPT) Educational Administration

Areas of Research Interest

1. Pengurusan pendidikan mengikut acuan abad ke-21 Pendidikan Alam Sekitar
2. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran dalam dan luar bilik kuliah

Innovation Field of Interest

1. Inovasi pembelajaran dan pengajaran

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2015 DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2001 SARJANA PENGURUSAN PERSEKITARAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2000 SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
1995 HSC/STPM SEK. MEN KERAJAAN (BM) SARATOK
1993 SC/MCE/SPM/SPVM SEK. MEN KER BAHASA MALAYSIA SARATOK SRI AMAN SARAWAK

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2019 Pedagogi [MBE20303], Sesi 20182019Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Bimbingan dan Kaunseling [BBD30302], Sesi 20182019Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Pengurusan Pendidikan [BBD30102], Sesi 20182019Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Kepimpinan dan Penyeliaan (BBP20302), Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018. University
2018 Pengurusan Pendidikan [BBD 30102], Sesi 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2018 Bimbingan dan Kaunseling [BBD 30302], Sesi 20182019Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2018 Pedagogi [BBD10302],sesi 20182019 semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2018 Pengajaran Mikro (BBD20303), Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Penyelia Program Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Sesi 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018. University
2018 Pengurusan Pendidikan (BBD 30102), Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018. University
2017 Sosiologi Pendidikan [BBD30502], Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Sosiologi Pendidikan [BBD30502], Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengurusan Pendidikan [BBD30102], Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Penyelia Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Muda FPTV, Sesi 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2017 Pengakap [BBD12101], Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,2017 University
2017 Pengurusan Pendidikan [BBD30102],Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengurusan Kokurikulum [BBD40102], Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Menengah, 2010-2016 Government
2006 Bahasa Melayu, SK Taman Kota Kulai 2, Kulai, Johor Government

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H477 Program : Smart Farming Management Projek : Exploring perception, understanding and needs using drone technology affecting pineapple farm productivity in Johor Ahli 30/06/2021
H443 Perlaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Pada Abad Ke-21 Untuk Program Perantis Guru Menggunakan Pendekatan Multimedia Ketua 31/12/2020
K006 Implementation of Co-Curriculum Academic in the Primary School Ahli 31/05/2020
K017 The Implementation of Problem-Based Learning (PBL) in 21st Century Learning and Teaching of Malay Language Subject for Teacher Graduate Programs (PPG) Ketua 31/05/2020
V032 Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Buku Teks Digital Dalam Memperkasakan Pengajaran Guru PPG Di Sekolah Sekitar Negeri Johor Ahli 31/10/2019
A158 Pemindahan Pengetahuan Amalan ?Pengurusan Hijau? Dalam Konsep Pengurusan Pendidikan Lestari Kepada Kumpulan Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah di Daerah Kluang Johor Ahli 30/09/2019

Publications

General Publications
Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2018) Dua Pelajar Fptv Sertai Mobiliti Berkredit Outbound Koreatech Winter School Di Korea Selatan, UTHM , -, ISBN:-
Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2018) Pelajar Uthm Timba Pengalaman Di Korea, Utusan , 26, ISBN:-
Journal
Nurul Hidayah Liew Abdullah & Suhaizal Hashim
(2018) Peranan Sosiologi Dalam Pendidikan Alam Sekitar: Satu Cabaran , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Hashima Hamid, Haryati Shafii, Seow Ta Wee, Jamilah Ahmad
(2018) Pupils Perception Towards The Implementation Of Environmental Education Across Curriculum In Malaysia Primary School, JOURNAL OF PHYSICS, UTHM , 7, 142, ISSN:17426588
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Haryati Shafii, Seow Tawee
(2018) Sumbangan Pemboleh Ubah Peramal Terhadap Pengetahuan, Persepsi, Sikap Dan Tingkah Laku Murid Tahun 6 Terhadap Alam Sekitar, JOURNAL GEOGRAFI, UPSI , 10, 116, ISSN:22894470
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI BINTI SHAFII, SEOW TA WEE
(2017) Contribution Of Predictors Of Knowledge, Perceptions, Attitudes And Behavior Of Standard 6 Pupils Towards Environment, JURNAL GEOGRAFI, UPSI , 10, 116, ISSN:2462-2400
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI SHAFII, SEOW TA WEE
(2014) Hubungan Antara Latar Belakang Dan Teladan Ibu Bapa Dengan Tingkah Laku Murid Terhadap Alam Sekitar, JURNAL GEOGRAFI, UPSI , 10, 115, ISSN:2289-4470
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI SHAFII, SEOW TA WEE
(2013) Pengetahuan Murid Dan Perkaitan Ibu Bapa Terhadap Kesedaran Alam Sekitar: Satu Kajian Awal , JURNAL TEKNOLOGI, UTM , 8, 51, ISSN:0127?9696
Prosiding / Seminar
Abdullah, N.H.L , Hamid, H1 Shafii, H., Seow, T.W. , Mahat, H. & Ahmad, J.
(2018) Pembentukan Model Konsep Peningkatan Kesedaran Murid Terhadap Alam Sekitar, UNISZA , 1073, ISBN:12345678
Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2018) Students? Awareness On Environmental Improvement Model, UPSI , 1, ISBN:12345678
Haryati Shafii, Azlina Md Yasin, Nursyikin Miskam, Sharifah Meryam Shareh Musa, Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2017) Impact Of Transformation: The Development Of Indicators And Index Of Quality Of Life For The Rural Community For The Well-Being, UMS , 1, ISBN:00
Sharifah Meryam Shareh Musa, Nor Syazwani Mohd Khadri, Azlina Md Yassin, Haryati Shafii & Nurul Hidayah Liew Abdullah
(2017) Keberkesanan Penggunaan Sistem Saliran Mesra Alam (Msma) Kajian Kes: Pura Kencana Batu Pahat, Johor, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH , -, ISBN:-
NURUL HIDAYAH LIEW ABDULLAH, HARYATI SHAFII, SEOW TA WEE
(2013) Pemahaman Murid Tahun Enam Terhadap Konsep Dan Isu-Isu Alam Sekitar: Satu Kajian Persepsi. , USM , 197, ISBN:9789671091241

Consultancies

YearDescriptionLevel
2018 Biro Protokol, Jawatankuasa Taskforse International Seminar on EDU 4.0 in TVET Spectrum. 2018 University
2017 Ketua AJK Pencatat Rumusan, AJK Berita, Fotografi dan Buku Program, AJK Kertas Kerja, Prosiding dan Penerbitan Seminar Pendidikan Johor Berkemajuan 2017 State

Supervision

YearDescriptionRole
2018 Penilai artikel "Kajian Penyediaan Kemudahan Sokongan Kolej Kediaman di Universiti Awam Malaysia", Jurnal PERSPEKTIF (Journal of Social Sciences and Humanities). Assessor
2018 Penilai sidang penilaian akhir PS2, sem 2 20172018 Assessor
2018 Ketua penilai sidang penilaian akhir PSM1, sem 2 20172018 Assessor
2018 Penilai dalam Bengkel Pengesahan soalan Aptitud APEL, UTHM Assessor
2018 Penyelia Utama Syahirah binti Zulkifli, PSM1, UTHM Supervisor
2018 Panel Temu Duga Pengambilan Calon Pelajar Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional UTHM. Assessor
2018 Perunding/Penyelia Kajian Tindakan Sekolah Kluster Kecemerlangan - Universiti Awam bagi UTHM. Supervisor
2018 Penilai artikel "Kaeadah Pencegahan untuk Menguruangkan Kesan Banjir di Hospital Kerajaan" (PreventionMethods to Reduce Flood Effects in Government Hospital), Journal of Advanced Researchin Social and Behavioural Sciences) Akademia Baru. Assessor
2018 Pengerusi penilai bagi penilaian kertas cadangan penyelidikan pelajar PhD Pendidikan Teknikal dan Vokasional, FPTV Nor Atikah bt Md. Jizat dan Siti Khadijah bt Anis, 2018 Assessor
2018 Supervisor for Nurul Raihana binti Abdullah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 Supervisor
2017 Penilai kertas kerja "Kajian Penggunaan Air Secara Lestari dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah", Jurnal Geografi. Assessor
2017 Penilai Item SoalanPengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (Accreditation of Prior Experiential Learning, APEL) di UTHM. Assessor
2017 Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana Muda 1 [BBP40104), Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Sesi 20162016 Semester 2, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Assessor
2017 Ketua Penilai Sidang Penilaian Akhir Projek Sarjana Muda 2 [BBP40204), Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional, Sesi 20162017 Semester 2, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Assessor
2017 Reviewer for "Sustainable Residential College: Preliminary and Comfort Studies of Fasiclities at Residential College Tun Fatimah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Jurnal PERSPEKTIF-Journal of Social Sciences and Humanities Assessor
2017 Penilai kertas kerja "Kajian Awal Konsep Kolej Kediaman Lestari: Keselesaan Bilik Penghuni di Kolej Kediaman Universiti Awam Malaysia", Journal of Advance Research in Sosial and Behavioural Sciences Assessor
2017 Supervisor for Norul Asraf bin Nasir, PSM1, 2017 Supervisor
2017 Ketua panel penilai sidang penilaian akhir projek sarjana muda 2 (BBP40204) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Vokasional Sem 1sesi 2017/2018 Assessor
2017 Supervisor for Amirah Azah binti Ahmad Naam, Master, 2017 Supervisor
2017 Supervisor for Nor Salwana binti Ahmad Idris, PSM2, 2017 Supervisor
2017 Reviewer for "Establishing Green Practices' Contructs: Confirmatory Factor Analysis Approach (CFA)", Journal of Social Sciences and Humanities. Assessor
2016 Penilai kertas kerja "Pendidikan Geografi di Sekolah-sekolah Malaysia: Perkembangan dan Isu, Jurnal Geografi Assessor
2016 Penilai kertas kerja "Tahap Kesedaran dan Pengamalan Tips Penjimatan Air Dalam Kalangan Warga Berpendidikan: Satu Kajian di SMK Sultan Abdul Aziz Kuala Selangor, Selangor, Jurnal Geografi Assessor
2016 Reviewer of Technical Paper " An Analysis of Demographic Background, Gender and Races Towards Students' Academic Success, PERTANIKA Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH) Assessor
2016 Reviewer of Technical Paper " MDAB is Waste of Maney", PERTANIKA Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH) Assessor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2018 Pegawai pengiring dan perhubunganbagi lawatan Politeknik Ningbo, China ke FPTV University
2018 Pegawai pengiring Program Audit Surveilance MS ISO 9001:2005 University
2018 Pensyarah pengiring peserta Program Mobiliti Berkredit KOREATECH Winter School 2018 University
2018 Pegawai Pengiring bagi Program Mobiliti Berkredit (Ountbound) di Ningbo Polytechnic, China International
2017 Penceramah Program Bina Insan Guru Vokasional (BIGV) FPTV, UTHM, 2017 University
2017 AJK Program Mobiliti Pelajar, FPTV University
2017 Penyelaras Pemeriksa Luar, Jabatan Ikthisas Pendidikan, FPTV University
2017 Pengiring Program UNESCO World Water Day Pengakap Laut FPTV, UTHM 2017 University

« Back