Untuk makluman, maklumat yang dipaparkan dalam CV merupakan data yang diambil dari pelbagai sumber. Pihak PTM hanya membangunkannya dan TIDAK MEMPUNYAI SEBARANG KUASA berkaitan pengurusan data tersebut. Untuk sebarang proses pengemaskinian data, sila berhubung terus dengan pejabat yang bertanggung jawab seperti berikut:


  1. Pejabat Pendaftar - Semua maklumat berkaitan perkhidmatan staf termasuk maklumat Keahlian Profesional (Professional Societies).
  2. Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Inovasi, Pengkomersilan dan Perundingan (ORICC) - Semua maklumat berkaitan Geran Penyelidikan Dan Kontrak (Research Grants And Contracts) dan maklumat penerbitan seperti buku, jurnal, prosiding dan sebagainya.

Manakala bagi maklumat seperti di bawah, anda boleh mengemaskininya sendiri melalui TCIS:


  • Areas of Research Interest & Innovation Field of Interest - TCIS (PENYELIDIKAN & PENERBITAN ⇒ My Expert ⇒ Penyelidikan dan Inovasi Yang Diminati)
  • Field of Expertise - TCIS (PENYELIDIKAN & PENERBITAN ⇒ My Expert ⇒ Bidang dan Kepakaran)
  • Teaching Experience - TCIS (PENYELIDIKAN & PENERBITAN ⇒ Kemaskini CV)
  • Consultancies - TCIS (PENYELIDIKAN & PENERBITAN ⇒ Kemaskini CV)
  • Supervision / Assessment / Referee - TCIS (PENYELIDIKAN & PENERBITAN ⇒ Kemaskini CV)
  • Extension & Public Services - TCIS (PENYELIDIKAN & PENERBITAN ⇒ Kemaskini CV)

Staff Profile

Full NameDr Mohd Hilmi Bin Othman
FacultyFakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
DepartmentJabatan Kejuruteraan Pembuatan dan Industri (JKPI)
Staff Number01144
Email
Designation DS52 - Pensyarah Kanan

Areas of Research Interest

1. Injection moulding
2. Packaging technology
3. Polymer-Nanocomposites

Innovation Field of Interest

1. Robotics
2. New material applications
3. Machine design

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2015 DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2008 SARJANA KEJURUTERAAN MEKANIKAL(PEMBUNGKUSAN) LOUGHBOROUGH UNIVERSITY
2000 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2004 - 31/12/2004 Institute of Material, Mines and Mineral (IOM3)
Ahli Kebangsaan
01/01/2004 - 31/12/2004 Board of Engineer Malaysia (BEM)
Institute of Material, Mines and Mineral (IOM3)
Ahli Kebangsaan
17/08/2004 - 31/12/2004 Lembaga Jurutera Malaysia
Jurutera Siswazah Kebangsaan
01/01/2008 - 31/12/2008 Institute of Material, Mines and Mineral (IOM3)
Boards of Engineers Malaysia (BEM)
Ahli Antarabangsa

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
1590 CHARACTERIZATION OF SINTER-HIP AND MICROWAVE SINTERING PARAMETERS ON NANO GRAIN SIZE CEMENTED CARBIDE FOR METAL INJECTION MOLDING Ahli 31/07/2018
1595 Determining Flow Behavior and Characterization of Quality Through Processing Condition of Injected Mold Polypropylene-Nanoclay-Gigantochloa Scortechini fibers. Ketua 31/07/2018
U357 The Impact of Injection Molding Processing Conditions and Fiber Content Towards The Properties of Polypropylene-Nanoclay Nanocomposites Blend With Gigantochloa Scortechinii Fibers Ketua 31/05/2017
U471 The Impact of Injection Molding Processing Conditions and Fiber Content Toward the Properties of Polypropylene-Nanoclay Nanocomposites Blend with Gigantochloa Scortechinii Fibers Ketua 28/02/2017
0264 The Simulation Of Brake and Modelling Of Brake Pad Alert System For Teaching and Learning Purposes Based On Current Automotive Brake Pad Design Ahli 31/12/2007
0750 Influence of Injection Moulding Processing Parameters on Polypropylene Integral Hinges Performance at High Temperature Environment Ahli 28/02/2013
0219 Effect of Surface Finish in Induction hardened Material Using Ceramic, CBN and PCBN cutting tools Ahli 31/03/2009

Publications

Journal
M.H.Othman
(2014) A Review of Polypropylene Nanoclay Nanocomposites: Preparation, Properties and Applications, Applied Mechanics and Materials, - , Vol: 465, 1, 944-948, ISSN:16609336
M.H.Othman
(2014) A study of injection moulding optimum parameters to control shrinkage and warpage of polypropylene-nanoclay hinges samples, Applied Mechanics and Materials , - , Vol: 465-466, 1, 1011-1015, ISSN:16609336
M.H.Othman
(2014) Optimisation of processing condition using Taguchi method on strength of HDPE- natural fibres micro composite, Applied Mechanics and Materials , - , Vol: 660, 1, 33-37, ISSN:16609336
M.H.Othman
(2014) Optimisation of processing condition using Taguchi method on warpage for HDPE- clay composite , Applied Mechanics and Materials , - , Vol: 660, 1, 28-32, ISSN:16609336
M.H.Othman
(2014) Soda anthraquinone pulping of oil palm male flower spikes, Applied Mechanics and Materials , - , Vol: 660, 1, 373-377, ISSN:16609336
M.H.Othman
(2013) Development and structural analysis of injection moulding-hydraulics clamping unit testing system, Applied Mechanics and Materials, - , Vol: 315, 1, 156-160, ISSN:16609336
M.H.Othman
(2013) Development of paper using coir fibers as a packaging product , Asian Journal of Scientific Research , - , Vol: 6, 1, 207-216, ISSN:19921454
M.H.Othman
(2013) Strength and folding performance of polypropylene packaging samples in hot air and high humidity condition, Advanced Materials Research , - , Vol: 748, 1, 241-246, ISSN:10226680
M.H.Othman
(2013) The effect of parameter setting towards the processing of hinges test samples through cadmould 3D-F injection moulding simulation , Applied Mechanics and Materials, - , Vol: 315, 1, 171-175, ISSN:16609336
M.H.Othman
(2013) The effects of water content towards the packaging properties of paper made from Coconut coir , Applied Mechanics and Materials, - , Vol: 315, 1, 161-165, ISSN:16609336
M.H.Othman
(2013) The evaluation of mould made from aluminium and mild steel for polypropylene integral hinges test samples, Advanced Materials Research, - , Vol: 748, 1, 235-240, ISSN:10226680
M.H.Othman
(2013) The optimization in machining AISI 1030 using taguchi method for dry and flood cutting condition, Applied Mechanics and Materials, - , Vol: 315, 1, 841-845, ISSN:16609336

« Back