ENCIK ISHAM BIN ISMAIL
DS45 FELO INDUSTRI
Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
ENCIK ISHAM BIN ISMAIL

SARJANA KEJURUTERAAN (AWAM) , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2012)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2000)
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1998)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) : Construction Techniques

Kajian penggunaan bahan buangan industri untuk menghasilkan konkrit padat sendiri (SCC)

DateDescription
01/01/2021 - 09/09/9999 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Vibration Acoustics and Sound Testing Specialist (VAStest)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Vibration Acoustics and Sound Testing Specialist (VAStest)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Jamilus Research Centre for Sustainable Construction (JRC-SC)
01/10/2007 - 30/09/2009 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

DS45 Felo Industri

YearDescriptionRoleLevel
20/12/2006 - 31/12/9999 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Jurutera Siswazah Kebangsaan
01/01/2008 - 31/12/2008 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Ahli Kebangsaan
20/07/2010 - 31/12/9999 Concrete Society of Malaysia (CSM) / (PERKOM)
Life member Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Construction Engineering [BFC21002], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20212022 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Tall Building Construction [BFB40203], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Tall Building Construction [BFB40203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Building Technology 2 [BBY10305], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Construction Engineering [BFC21002], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Tall Building Construction [BFB40203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Tall Building Construction [BFB40203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Construction Engineering [BFC21002], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Tall Building Construction [BFB40203], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Tall Building Construction [BFB40203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Engineering [BFC21002], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Engineering [BFC21002], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Plant Management [BFP40203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2014 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Construction Engineering [BFC21002], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Construction Plant Management [BFP40203], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineer And Society [BFC32202], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Geomatic Practice [BFC21501], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Construction Engineering [BFC21002], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineer And Society [BFC32202], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Construction Engineering [BFC21002], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineer And Society [BFC32202], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineer And The Community [BFC3062], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Final Year Project I [BFC4022], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geomatic Practice [BFC2111], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geomatic Practice [BFC21501], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Sustainable Construction Management [BFC3163], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Construction Engineering [BFC2062], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Construction Engineering [BFC21002], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Construction Engineering [BFC21002], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineer And The Community [BFC3062], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineer And The Community [BFC3062], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Management Of Construction Plant [BFP4023], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Occupational Safety And Health [BFC4111], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Construction Engineering [BFC2062], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Construction Engineering [BFC2062], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineering Drawing And Cad [BFC1013], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineering Software Education [DFC3022], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Application Of Civil Engineering Software [BFC4052], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Construction Engineering [BFC2062], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Engineering Drawing And Cad [BFC1013], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Engineering Drawing And Cad [BFC1013], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Static And Dynamic [DFC1033], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Civil Engineering Skills Ii [DFC3111], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Construction Surveying [BPD2023], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Infrastructure Construction Technology [DFY3113], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Infrastructure Construction Technology [DFY3113], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Project Management [DFC3103], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
H905 STRUCTURAL PERFORMANCE AND DYNAMIC BEHAVIOUR OF METAL COLD FORMED TRUSS CONNECTIONS Ahli 30/06/2023
K329 Surface Alteration of Palm Oil Crop Waste Fiber by Sodium Hydroxide and Hot Water Treatment for Heat and Sound Insulation Properties Enhancement. Ahli 30/04/2023
K182 INVESTIGATING OF FIBRE REINFORCED ON ASPHALT CONCRETE PERFORMANCE USING MICRO CHARACTERISTIC METHOD Ahli 30/11/2022
H754 Pembangunan modul video e-pembelajaran Google Sketchup untuk silibus BFC21002 (Kejuruteraan Pembinaan) di FKAAB, UTHM di dalam Author UTHM Ketua 14/11/2022
K040 Sustainable Retrofit Model for Existing Residential Building in Malaysia Ahli 30/06/2022
M007 PLUS EXPRESSWAY RESEARCH ON DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE MODEL FOR STRUCTURAL STRENGTH ASSESSMENT BY USING ACOUSTIC EMISSION AND THERMAL SENSOR FOR BRIDGE DEFECTS MONITORING Ahli 31/05/2021
U229 Pembangunan Sistem Pendaftaran Dan Pelaksanaan Kem Geomatik Di FKAAS Ahli 31/12/2015
A047 UTILIZATION OF QUARRY DUST INTO UNFIRED BRICK Ahli 01/12/2015
0984 Strength and Microsturctures Properties of Compressed Stabilized Laterite Brick (CSLB) with Difference Compaction and Grain Sizes Distribution Ketua 30/09/2013
0985 The Awareness on Sustainable Building Concepts Among Practitioners in Malaysia Ahli 30/09/2013
0988 Sustainable Construction Approaches for Greener Campus Ahli 30/09/2013
0387 A Study of the Geosynthetic-Reinforced Stone Columns Supported (GRSCS) Embankments Constructed on UTHM Soft Soil Ahli 31/05/2010
0249 Menambahbaik Sistem Jubin Bilik Air Atau Tempat Wuduk Bagi Menjamin Kebersihan Dalam Mengaplikasikankan Konsep Islam Ahli 31/12/2008

Book Chapters
Isham Ismail
(2021) Pembinaan Pulau Buatan, Kejuruteraan Bahan Dan Pembinaan Siri 1, UTHM , 91, ISBN:9789672817383
Isham Ismail
(2021) Pengetahuan Asas Proses Pembinaan Struktur Binaan Konkrit, Kejuruteraan Bahan Dan Pembinaan Siri 1, UTHM , 118, ISBN:9789672817383
Isham Ismail
(2021) Teknologi Konkrit Pam Di Burj Khalifah, Kejuruteraan Bahan Dan Pembinaan Siri 1, UTHM , 113, ISBN:9789672817383
Isham Ismail
(2021) Teknologi Strand Jack, Kejuruteraan Bahan Dan Pembinaan Siri 1, UTHM , 106, ISBN:9789672817383
Fahim Zahar, Fhatiha Atika Suliman, Isham Ismail, Nurul Izzati Raihan Ramzi Hannan, Shahiron Shahidan
(2018) The Use Of Kernel Waste As An Additive To Improve Concrete Durability For The Production Of Cement Bricks, Concrete Technology: Research And Applications Series 1, UTHM , 46, ISBN:9789672110
General Publications
Isham Bin Ismail
(2010) Engineering Drawing & Cad, UTHM
Isham Bin Ismail
(2008) Pengurusan Projek, UTHM
Journal
Isham Ismail, Shahiron Shahidan, Norwati Jamaluddin, Aeslina Abdul Kadir
(2018) The Effect Of Asphalt Dust Waste On The Rheological Properties Of Self Compacting Concrete, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL (MCRJ), CREAM CIDB , 10, 103, ISSN:25904140
Ismail I., Jamaluddin N., Shahidan S.
(2016) A Review On Performance Of Waste Materials In Self Compacting Concrete (Scc), JURNAL TEKNOLOGI, UTM Press , 4, 29, ISSN:21803722
Shahidan S., Abdullah S.R., Ismail I.
(2016) Relationship Between Ae Signal Strength And Absolute Energy In Determining Damage Classification Of Concrete Structures, JURNAL TEKNOLOGI, UTM Press , 91, ISSN:1279696
Media Digital
Noorliyana Omar
(2021) Bengkel Asas Autocad Uthm Iem Latihan 1, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail dan Noorliyana Omar
(2021) Bengkel Asas Autocad Uthm Iem Latihan 2, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail dan Noorliyana Omar
(2021) Bengkel Asas Autocad Uthm Iem Latihan 3, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail dan Noorliyana Omar
(2021) Bengkel Asas Autocad Uthm Iem Tugasan 1, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail dan Noorliyana Omar
(2021) Bengkel Asas Autocad Uthm Iem Tugasan 2, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 1 Open, Setup Units And Save File (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 10 Zoom All (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 11 Offset, Save Ke Pdf Di Tittle Block (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 12 Layer (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 13 Insert Image (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 14 Snap Ortho Copy Move Text (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 15 Edit Text (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 2 Erase (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 3 Undo (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 4 Trim (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 5 Move (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 6 Object Snap Setting (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 7 Copy (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 8 Line Horizontal And Vertical (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 9 Line With Distance And Angle (Edited), YouTube , ISBN:-
Mohd Khairy Bin Burhanudin
(2020) Google Meet On Google Calendar, youtube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh, Mohd Khairy Burhanudin, Mohammad Nasir Mohamad Taher, Hasniza Abu Bakar
(2020) Ground Beam And Ground Slab Bfc21002 Construction Engineering Covid19, YouTube , ISBN:-
Hasniza Abu Bakar, Hannifah Tami, Isham Ismail, Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) How To Draw Object Using Isometric Setting, YOUTUBE , ISBN:-
Hasniza Abu Bakar, Hannifah Tami, Isham Ismail
(2020) How To Insert Object Into Title Block, YOUTUBE , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya Murniwaty Samsudin, Mohd Khairy Burhanudin
(2020) Introduction To Soil Compaction, Youtube.com , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh, Mohd Khairy Burhanudin, Mohammad Nasir Mohamad Taher, Hasniza Abu Bakar
(2020) Pad Footing Bfc21002 Construction Engineering During Covid19, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya Murniwaty Samsudin, Mohd Khairy Burhanudin
(2020) Soil Compaction (Standard Proctor Test), Youtube.com , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh, Mohd Khairy Burhanudin, Mohammad Nasir Mohamad Taher, Hasniza Abu Bakar
(2020) Stump Bfc21002 Construction Engineering Covid19, YouTube , ISBN:-
Noorliyana Omar, Isham Ismail
(2020) Taburan Binomial Bfc34303 Sem 2 20192020, YouTube , ISBN:-
Emedya Murniwaty bt Samsudin, Nik Mohd Zaini bin Nik Soh, Mohd Khairy bin Burhanudin, Mohammad Nasir bin Mohamad Taher, Noorliyana bte Omar
(2020) Tips How To Plot In Model And Layout, Youtube , ISBN:-
Mohd Khairy Bin Burhanudin
(2019) Cara Download Mendeley, youtube , ISBN:-
Mohd Khairy Bin Burhanudin
(2019) Cara Search British Standard, youtube , ISBN:-
Mohd Khairy Bin Burhanudin
(2019) Cara Search Journal Paper, youtube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 1 Bfc21002 R1, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 2 Bfc21002 R1 Layer, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 2 Bfc21002 R1 Title Block, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 3 Soalan 1 Bfc21002, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 3 Soalan 1 Trick Copy Paste Bfc21002, YouTube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Isham ismail, M. Khairy Burhanudin, M. Nasir M. Taher
(2019) How To Create S-Curve In Microsoft Project, youtube.com , ISBN:-
Mohd Khairy Bin Burhanudin
(2019) Pengenalan Batu Bata (Brick), youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Yap Jin Yee, Noorliyana Omar, Isham Ismail
(2022) A Study Of Traffic Congestion Influenced By The Pattern Of Land Use, UTHM , 1, ISBN:17551307
Mohamad Fazwan Mohd Nasir, Isham Ismail
(2022) Analisis Keberkesanan Google Sketchup Terhadap Pembinaan Kerja-Kerja Infrastruktur, UTHM , 083, ISBN:27735184
Anies Nazira Mustaffa Kamal, Isham Ismail
(2022) Kajian Literatur Kesan Penggunaan Abu Terbang Di Dalam Konkrit Padat Sendiri 2016 Hingga 2021, UTHM , 1279, ISBN:27735184
Mohd Sofian Rasyid, Isham Ismail
(2022) Kajian Menambahbaik Turutan Pembinaan Rumah Dua Tingkat, UTHM , 1058, ISBN:27735184
Eva Natasha Tay Hui Suan, Isham Ismail
(2021) Visual Techniques As A New Teaching Approach For Construction Engineering Course In Uthm, UTHM , 254, ISBN:27735184
Nor Azizah Adnan, Raja Nafida Raja Shahminan, Fawazul Khair Ibrahim,Hannifah Tami, M. Rizal M. Yusuff, Emedya Murniwaty Samsudin, Isham Ismail
(2018) Acoustic Quality Levels Of Mosques In Batu Pahat, IOP PUBLICATION , 1, ISBN:17551315
N Omar , J Prasetijo , B D Daniel , M A E Abdullah and I Ismail
(2018) Study Of Car Acceleration And Deceleration Characteristics At Dangerous Route Ft050, IOP PUBLICATION , 1, ISBN:17551315
Isham Ismail, Shahiron Shahidan
(2017) A Preliminary Modified Volumetric Mix Design For Self-Compacting Concrete (Scc) By Utilizing Asphalt Dust Waste (Adw) , EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
ISHAM ISMAIL, SHAHIRON SHAHIDAN, NUR AMIRA AFIZA SAIFUL BAHARI
(2017) Asphalt Dust Waste Material As A Paste Volume In Developing Sustainable Self Compacting Concrete (Scc) , AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:9780735415898
Mustaqqim Abdul Rahim, Shahiron Shahidan, Abdul Naser Abdul Ghani, Muhammad Arkam Che Munaaim, Zuhayr Md. Ghazaly, Syahirah Ismail, and Isham Ismail
(2017) Awareness Of The Installation The Lightning Protection System (Lps) By Using Structural Bonding Method In Malaysia , EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
ISHAM ISMAIL, SHAHIRON SHAHIDAN, NUR AMIRA AFIZA SAIFUL BAHARI
(2017) Potential Of Utilizing Asphalt Dust Waste As Filler Material In The Production Of Sustainable Self Compacting Concrete (Scc), AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:9780735415898
Isham Bin Ismail
(2008) Menambahbaik Sistem Jubin Lantai Tempat Wuduk Bagi Menjamin Kebersihan Dalam Mengaplikasikan

YearDescription
2022 Examiner for Ain Nabila Binti Md Nasha, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ain Nabila Binti Md Nasha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Alessandra Ordella Vollintino, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Annas Zharfan Bin Khidir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Annas Zharfan Bin Khidir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Chan Sew Bee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Chan Sew Bee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Iedul Firdaus Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Iedul Firdaus Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Aiman Al-Hakim Bin Mat Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Azim Bin Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Azim Bin Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Navien A/L Thiagarajan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Aiman Liyana Binti Derahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Aiman Liyana Binti Derahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Farah Diyana Binti Azizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Farrahdillah Binti Hasnin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Haliza Binti Makmar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Yus Iqbal Bin Yuseri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Imran Syazwan Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Haiqal Rafiq Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Ainin Nabihah Binti Japari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Syazwani Binti Mohd Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurhazwani Izyan Binti Suhami, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurhazwani Izyan Binti Suhami, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Ainaa Binti Rohadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Raja Syahmi Bin Raja Rosman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Raja Syahmi Bin Raja Rosman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Amila Binti Mohd Saupi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Yip Chia Lia, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Alessandra Ordella Vollintino, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Arkan Hussein Mohammed Al-Rawhani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Azrina Binti Azhan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Azrina Binti Azhan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Bintang Anak Wilson Lidam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Bintang Anak Wilson Lidam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dzu'Fadllin Binti Zolkarnain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dzu'Fadllin Binti Zolkarnain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Keane Aldrige Anak Lawin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Komalah A/P Kalaiselvam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mimi Liyana Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Aiman Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Nursyafiq Bin Ahmad Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Riduan Bin Mahadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aiman Al-Hakim Bin Mat Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Rafizal Bin Md Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zulhelmi Bin Samsul Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zulhelmi Bin Samsul Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Navien A/L Thiagarajan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nik Muhamad Afiq Hakime Bin Abd Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Farah Diyana Binti Azizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Farrahdillah Binti Hasnin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Fatin Natrah Binti Che Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Syazanna Iryani Binti Abd Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Haliza Binti Makmar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yus Iqbal Bin Yuseri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Fatin Hanani Binti Ahmad Suhaimi, Rmz Perunding, 2021
2021 Supervisor for Anies Nazira Binti Mustaffa Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Damian Andrew Anak Cathla, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Damian Andrew Anak Cathla, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Imran Syazwan Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Fazwan Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohd Sofian Bin Rasyid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Aida Syahirah Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Ainin Nabihah Binti Japari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Syazwani Binti Mohd Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for S.Yasser Bin S.Abdul Wahid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for S.Yasser Bin S.Abdul Wahid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Yip Chia Lia, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Aishah Humairah Binti Mustapa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ammar Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Faizah Binti Mohamed Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Fatin Nurfazira Binti Khasniman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Nursyafiq Bin Ahmad Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Sanusi Syaznan Bin Ab Karim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Faiz Bin Norazizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Rafizal Bin Md Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nik Muhamad Afiq Hakime Bin Abd Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Nasuha Hanim Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syazanna Iryani Binti Abd Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Aqilah Binti Seth, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sahliny A/P Sinnathamby, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Anies Nazira Binti Mustaffa Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Boo Koh Jing Kang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Eva Natasha Tay Hui Suan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Eva Natasha Tay Hui Suan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Fazwan Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Fazwan Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohd Sofian Bin Rasyid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Zhaffiz Bin Mohd Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Aida Syahirah Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Ammar Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Faizah Binti Mohamed Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fatin Nurfazira Binti Khasniman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Heslinda Sim Pei Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Amerul Zuwairi Bin Mohd Zaim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Sanusi Syaznan Bin Ab Karim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Shafeqah Binti Mohd.Najib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Nabilah Syafiqah Binti Amran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurdiyana Binti Zalkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Aqilah Binti Seth, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Shafiqah Binti Sujali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sahliny A/P Sinnathamby, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ahmad Fitri Iman Bin Mazalam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ahmad Fitri Iman Bin Mazalam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Boo Koh Jing Kang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Che Abdul Azim Bin Che Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Che Abdul Azim Bin Che Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Khatijah Binti Jebin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Zhaffiz Bin Mohd Shah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Satheeshkumar A/L Superamanan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Afiqah Binti Basori, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Afiqah Binti Basori, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farrah Nuramanina Binti Mohd Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farrah Nuramanina Binti Mohd Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Heslinda Sim Pei Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noor Shafeqah Binti Mohd.Najib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noordiyanah Amirah Binti Mahayadin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noordiyanah Amirah Binti Mahayadin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Nabilah Syafiqah Binti Amran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syahirah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syahirah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurdiyana Binti Zalkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Shafiqah Binti Sujali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Kholijah Binti Hasan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Kholijah Binti Hasan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Abdul Wasiq Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Abdul Wasiq Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Khatijah Binti Jebin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Khairus Sholihin Bin Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Khairus Sholihin Bin Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Satheeshkumar A/L Superamanan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018

YearDescriptionLevel
2022 Module Developer for Program SULAM dan Pemindahan Ilmu OSH to School bagi Kursus BFC43502 OSH FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 Facilitator for Program SULAM dan Pemindahan Ilmu OSH to School bagi Kursus BFC43502 OSH FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH COORDINATOR
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1
10/10/2022 - 12/10/2022
2022 FKAAB POSTGRADUATE OPEN DAY
FKAAS,UTHM / BILIK TAYANGAN ARAS 8, FKAAB
29/09/2022
2022 KURSUS TRAINING OF TRAINERS (TOT) MICROSOFT PROJECT
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat 3, Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina (FKAAB)
25/09/2022
2022 KURSUS PENGURUSAN BAHAN KIMIA SIRI 1
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR
12/09/2022 - 14/09/2022
2022 BIM MODELLING STRUCTURE
LAIN-LAIN / MYBIM CENTRE KUALA LUMPUR
05/09/2022 - 09/09/2022
2022 LATIHAN PENGGUNAAN PERALATAN ?SMART TV? BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR, FKAAB
29/08/2022
2022 KURSUS KESEDARAN KESIHATAN SAYANGI BUAH PINGGANGKU
UTHM / GOOGLE MEET
03/08/2022
2022 WEBINAR: TIPS FOR PUBLICATION SUCCESS
FKAAS,UTHM / Google Meet
17/07/2022
2022 LATIHAN PENGENDALIAN TUMPAHAN BAHAN KIMIA FKAAB 2022
FKAAS,UTHM / Bilik Taklimat 1, FKAAB
05/07/2022
2022 LATIHAN ASAS ERT FKAAB 2022
FKAAS,UTHM / Bilik Taklimat 1, FKAAB
04/07/2022
2022 SIRAC (SIMPLE RISK ASSESSMENT AND CONTROL FOR CHEMICAL) OSHE
UTHM / BILIK LATIHAN PEJABAT PENDAFTAR
16/05/2022 - 19/05/2022
2022 KESEDARAN DAN TANGGUNGJAWAB KITA TERHADAP PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA (PTK)
FKMP,UTHM / Zoom Webinar
27/04/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN BAUCAR KOMPUTER KEPADA STAF FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN
07/04/2022
2022 KURSUS PENGENALAN DAN PENGURUSAN JENTERA BERDAFTAR
UTHM / MICROSOFT TEAMS
15/02/2022
2022 KURSUS PASUKAN BERTINDAK KECEMASAN (ERT) PERDANA
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI PEJABAT PENDAFTAR
24/01/2022
2022 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
13/01/2022
2022 BIOSAFETY LABORATORY TRAINING COURSE
UTHM / Google Meet
11/01/2022
2021 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
30/12/2021
2021 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
16/12/2021
2021 KURSUS AUTODESK REVIT STRUCTURE ESSENTIAL TRAINING
UTHM / UTHM
14/11/2021 - 16/11/2021
2021 KURSUS TEAMS + CLASS NOTEBOOK (ONE STOP CENTRE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)
UTHM / Atas Talian (Zoom)
09/11/2021
2021 WEBINAR PANDUAN ASAS HIRARC
FKMP,UTHM / Zoom Webinar
28/10/2021
2021 LATIHAN ASAS PENGENDALIAN BAHAN KIMIA
FKMP,UTHM / ZOOM WEBINAR
06/10/2021
2021 LATIHAN EMERGENCY RESPONSE TEAM (ERT) FKAAB
UTHM / GOOGLE MEET
20/09/2021 - 21/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 1
UTHM / GOOGLE MEET
22/08/2021
2021 PROGRAM BICARA AKADEMIA : KEMURUNGAN DAN DEPRESI DI KALANGAN AKADEMIA DAN PELAJAR - SITUASI SEMASA DAN APA TINDAKAN KITA
UTHM / Webinar
27/07/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN OPEN ENDED QUESTIONS
FKAAS,UTHM / ZOOM PLATFORM
26/07/2021
2021 BICARA ICON : RAMAH MESRA DAN AMANAT KETUA PENGARAH PENGAJIAN TINGGI : CABARAN DAN PERANAN AKADEMIA PASCA 2020
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/07/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 STUDIES OF RAINFALL INDUCED LANDSLIDES IN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / Google Meet
03/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 SHARING SESSION BERSAMA DENGAN DEPUTY DIRECTOR, EN. IR EZZARHAN ABDULLAH DARI FORENSIC ENGINEERING DIVISION, DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MENGENAI OSH
FKAAS,UTHM / Zoom meeting
29/04/2021
2021 SERIES TALK 1. CHARTERED ENGINEER INTERVIEW SESSION
UTHM / Google Meet: https://meet.google.com/zbj-gfkr-fkj
26/04/2021
2021 WEBINAR : GREEN BUILDING NEEDS AND REALITY IN MALAYSIA
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 INDUSTRIAL TALK SEMESTER 2/2021 THE USE OF PPVC MODULAR CONSTRUCTION IN SINGAPORE
UTHM / -
21/04/2021
2021 WEBINAR : SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN CAMPUS
UTHM / ZOOM MEETING
14/04/2021
2021 KURSUS ASAS SLO
UTHM / Google Meet
11/04/2021 - 12/04/2021
2021 BRIEFING ON CHEMICAL & BIOLOGICAL FOR HAZARD PREVENTION AND WASTE MANAGEMENT
UTHM / GOOGLE MEET
08/04/2021
2021 WEBINAR : WASTE TO WEALTH
UTHM / ZOOM MEETING
05/04/2021
2021 ONSITE CYLINDER GAS SAFETY HANDLING & REGULATOR LEAK TEST TRAINING
UTHM / GAS CYLINDER USED AND STORAGE, FKAAB
24/03/2021
2021 TATACARA PENGISIAN BORANG DAFTAR BAHAN KIMIA UTHM
UTHM / Google Meet
17/03/2021
2021 BENGKEL PENGATURCARAAN KOMPUTER MENGGUNAKAN PYTHON.
UTHM / Pautan Zoom
15/03/2021
2021 TAKLIMAT PEROLEHAN & PENGURUSAN BAHAN KIMIA
UTHM / Google Meet
11/03/2021
2021 SEMINAR SERVICE LEARNING MALAYSIA-UNIVERSITY FOR SOCIETY (SULAM) DAN SULAM.NET
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
04/03/2021
2021 A SHORT COURSE ON GUIDE TO USING AUTHOR
FKAAS,UTHM / Zoom: tinyurl.com/t5ykizc4
28/02/2021
2021 WACANA KOMUNITI : HALA TUJU BANDAR DI RAJA 2020-2030
UTHM / Zoom
23/02/2021
2021 PENGURUSAN SISA MAKANAN BERSAMA KOMUNITI SETEMPAT
UTHM / GOOGLE MEET
23/02/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2021 SESI PERKONGSIAN PENGURUS BAHAN KIMIA FKAAB
UTHM / Secara Atas Talian - Google Meet
15/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 2/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
09/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 1/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
07/02/2021
2021 BENGKEL PEMATUHAN AKTA BIO KESELAMATAN
UTHM / Makmal Kejuruteraan Air Sisa
04/02/2021
2021 CAGED INDUSTRIAL TALK SERIES 1/2021
UTHM / ZOOM
20/01/2021
2021 DESIGN OF SENSORS AND ANTENNAS IN CHALLENGING WATER UTILITY ENVIRONMENTS - SERIES 4
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
06/01/2021
2020 BENGKEL PENULISAN JOURNAL (JRC)
UTHM / Bilik Mesyuarat 1, FKAAS
14/09/2020
2020 TAKLIMAT MYPORTFOLIO FKAAB
UTHM / GOOGLE MEET
03/09/2020
2020 EXPERT TALK MICROSLEEP - A SMALL SLEEP A BIG PROBLEM ASDRC UTHM
UTHM / -
03/09/2020
2020 BENGKEL COMPLEX PROBLEM SOLVING (CPS), FKAAB
UTHM / -
01/09/2020 - 02/09/2020
2020 TAKLIMAT PENERANGAN MENGISI BEBAN AKADEMIK DALAM SPBA SECARA DALAM TALIAN BAGI SEMESTA II SESI 2019/2020 FKAAB
FKAAS,UTHM / GOOGLE MEET
13/07/2020
2020 TAKLIMAT PENERANGAN MENGISI BEBAN AKADEMIK DALAM SPBA SECARA DALAM TALIAN BAGI SEMNESTER II SESI 2019/2020 FKAAB
UTHM / ,
13/07/2020
2020 FORUM KITAR SEMULA DALAM NORMA BAHARU : ISU & CABARAN
UTHM / -
29/06/2020
2020 TAKLIMAT TATACARA PENGENDALIAN PIAWAI (SOP) PERPERIKSAAN AKHIR SECARA DALAM TALIAN
UTHM / -
25/06/2020
2020 WACANA KOMUNITI : PENJIMATAN ELEKTRIK SEMASA PKP - PUNCA KENAIKAN BIL ELEKTRIK DAN LANGKAH PENJIMATAN DI RUMAH
UTHM / -
14/06/2020
2020 SESI PERKONGSIAN PENGALAMAN BEKAS PESAKIT COVID -19
UTHM / -
10/06/2020
2020 PROGRAM SESI PERKONGSIAN ONLINE EXAM CHALLENGES AND COPING APPROACHES-REAL CASE STUDY FROM PALESTINE
UTHM / -
09/06/2020
2020 HOW TO GET PUBLISHED IN A HIGH-IMPACT JOURNAL ? SERIES 4
UTHM / UTHM
19/05/2020
2020 SESI 1 - SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FKAAB
UTHM / UTHM
13/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 PROGRAM MOTIVASI KELAB KASTURI COVID19
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ONLINE
09/05/2020
2020 PROGRAM MOTIVASI KELAB KASTURI : COVID 29 : STRESS KE TU??
UTHM / UTHM
09/05/2020
2020 MAKE INTERACTIVE AND ENGAGING PRESENTATIONS FOR ONLINE LEARNING
UTHM / -
03/05/2020
2020 PROGRAM PENGHAYATAN RAMADHAN ANJURAN KELAB KASTURI SIRI 2 : RAMADHAN: MUFLIS PAHALA?
UTHM / UTHM
03/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 KURSUS AUTHOR UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES
UTHM / -
21/04/2020
2020 SIRI KEKAL POSITIF BERSAMA TNCHEPA - STAF CEMERLANG MENERUSI FALSAFAH ERTI HIDUP PADA MEMBERI
UTHM / -
16/04/2020
2020 KURSUS TOT METODOLOGI PROJEK SARJANA MUDA
UTHM / UTHM
27/02/2020
2020 SHARING SESSION GERAN KPM
UTHM / UTHM
21/01/2020
2020 PROGRAM CONSTRUCTION QUANTITY CLINIC
UTHM / -
18/01/2020
2019 KURSUS OFFICE 365
UTHM / FOXMALL UTHM
27/11/2019
2019 KURSUS SIMPLE 3D MODELING WITH SKETCHUP
UTHM / BILIK KOMPUTER , PTTA
20/11/2019
2019 MESYUARAT KHAS FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR
UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAS
13/11/2019
2019 MAJLIS JASA DIKENANG, BUDI DISANJUNG
UTHM / UTHM
24/10/2019
2019 SEMINAR HIGH IMPACT EDUCATION PRACTICE (HIEPS)
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1
14/10/2019
2019 FUYOO FKAAS 3.0
LAIN-LAIN / STADIUM UTHM
29/09/2019
2019 SEMINAR TRAINING OF TRAINERS
UTHM / UTHM
05/09/2019
2019 KURSUS SCREENCASTING
UTHM / UTHM
20/08/2019
2019 STATISTICAL ANALYSIS USING MICROSOFT EXCEL:DESCRIPTIVE STATISTICS, T-TEST AND ANOVA
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAS
15/08/2019
2019 BENGKEL PENYEDIAAN DAN PENGUMPULAN SOALAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN KEJURUTERAAN AWAM BAGI SEMESTER 1 SESI 2019/2020
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAS
14/08/2019
2019 KURSUS PRESENTATION TOOLS
UTHM / UTHM
18/07/2019
2019 SIRI WEBINAR UTHM : JOM BUAT INFOGRAFIK CARA MUDAH
UTHM / UTHM, PARIT RAJA
16/07/2019
2019 KURSUS STORYBOARD AND CAMERA TRICKS
UTHM / UTHM
01/07/2019
2019 SEMINAR MENJEJAK PINTU AR-RAYYAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN TUNKU MAKHOTA ISMAIL
22/05/2019
2019 CERAMAH PENGURUSAN STRESS DI TEMPAT KERJA
UTHM / UTHM
23/04/2019
2019 KULIAH ZUHUR
UTHM / UTHM
10/04/2019
2019 BENGKEL LATIHAN PERISIAN AUTOCAD FOR HIGHWAY ENGINEER
UTHM / UTHM
08/04/2019
2019 MESYUARAT FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR BIL 1/2019.
UTHM / FKAAS UTHM
31/03/2019
2019 TAKLIMAT BERKAITAN PERLAKSANAAN ELECTRONIC CLASS (E-CLASS ONLINE)
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAS
11/02/2019
2019 TAKLIMAT BERKAITAN PELAKSANAAN ELECTRONIC CLASS (E-CLASS ONLINE)
UTHM / FKAAS UTHM
11/02/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
PT146 Self Compacting Concrete Using Asphalt Dust Waste Paten (Patent) PI2016703745 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
16ITEX20 Self-computing concrete containing asphalt waste ITEX 2016 Perak dan Setara
12ITEX02 Catalyst Converter For Eco-Sustainable Production [C-C]n Invention, Innovation and Technology Exhibition 2012 Emas dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2016 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI

07-4564279