Jabatan Senibina
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
 
  07-4564279
ENCIK ISHAM BIN ISMAIL

DS45 Felo Industri

SARJANA KEJURUTERAAN (AWAM) , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2012)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2000)
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1998)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) : Construction Techniques

Kajian penggunaan bahan buangan industri untuk menghasilkan konkrit padat sendiri (SCC)

DateDescription
01/01/2021 - 09/09/9999 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Vibration Acoustics and Sound Testing Specialist (VAStest)
15/09/2023 - 30/06/2025 Ketua Bahagian Keselamatan Pekerjaan dan Pengurusan Statutori
Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Vibration Acoustics and Sound Testing Specialist (VAStest)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Jamilus Research Centre for Sustainable Construction (JRC-SC)
01/10/2007 - 30/09/2009 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
01/06/2007 - 31/05/2009 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

YearDescriptionRoleLevel
2010 - 9999Concrete Society of Malaysia (CSM) / (PERKOM) Life Member Kebangsaan
2006 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Siswazah Kebangsaan
2008 - 2008The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Construction Engineering [BFC21002], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Course Coordinator for Jawatankuasa Pemurnian Kurikulum dan Silibus bagi Program Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (BFF), FKAAB, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Tall Building Construction [BFB40203], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Tall Building Construction [BFB40203], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Construction Engineering [BFC21002], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20212022 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Tall Building Construction [BFB40203], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Tall Building Construction [BFB40203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Building Technology 2 [BBY10305], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Construction Engineering [BFC21002], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Tall Building Construction [BFB40203], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Tall Building Construction [BFB40203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Construction Engineering [BFC21002], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Drawing And Computer Aided Drawing [BFC10303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Tall Building Construction [BFB40203], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Tall Building Construction [BFB40203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Civil Engineering Mathematics Iv [BFC24203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Engineering [BFC21002], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Engineering [BFC21002], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Plant Management [BFP40203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2014 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Construction Engineering [BFC21002], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Construction Plant Management [BFP40203], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineer And Society [BFC32202], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Geomatic Practice [BFC21501], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Construction Engineering [BFC21002], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineer And Society [BFC32202], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Civil Engineering Materials [BFC10502], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Construction Engineering [BFC21002], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineer And Society [BFC32202], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineer And The Community [BFC3062], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Final Year Project I [BFC4022], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geomatic Practice [BFC2111], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geomatic Practice [BFC21501], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Sustainable Construction Management [BFC3163], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Sustainable Construction Management [BFC32703], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Construction Engineering [BFC2062], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Construction Engineering [BFC21002], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Construction Engineering [BFC21002], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineer And The Community [BFC3062], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineer And The Community [BFC3062], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Management Of Construction Plant [BFP4023], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Occupational Safety And Health [BFC4111], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Construction Engineering [BFC2062], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Construction Engineering [BFC2062], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineering Drawing And Cad [BFC1013], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineering Software Education [DFC3022], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Application Of Civil Engineering Software [BFC4052], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Construction Engineering [BFC2062], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Engineering Drawing And Cad [BFC1013], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Engineering Drawing And Cad [BFC1013], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Static And Dynamic [DFC1033], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Civil Engineering Skills Ii [DFC3111], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Construction Surveying [BPD2023], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Infrastructure Construction Technology [DFY3113], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Infrastructure Construction Technology [DFY3113], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Project Management [DFC3103], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
H905 STRUCTURAL PERFORMANCE AND DYNAMIC BEHAVIOUR OF METAL COLD FORMED TRUSS CONNECTIONS Ahli 31/12/2023
K329 Surface Alteration of Palm Oil Crop Waste Fiber by Sodium Hydroxide and Hot Water Treatment for Heat and Sound Insulation Properties Enhancement. Ahli 31/10/2023
K182 INVESTIGATING OF FIBRE REINFORCED ON ASPHALT CONCRETE PERFORMANCE USING MICRO CHARACTERISTIC METHOD Ahli 30/11/2022
H754 Pembangunan modul video e-pembelajaran Google Sketchup untuk silibus BFC21002 (Kejuruteraan Pembinaan) di FKAAB, UTHM di dalam Author UTHM Ketua 14/11/2022
K040 Sustainable Retrofit Model for Existing Residential Building in Malaysia Ahli 30/06/2022
M007 PLUS EXPRESSWAY RESEARCH ON DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE MODEL FOR STRUCTURAL STRENGTH ASSESSMENT BY USING ACOUSTIC EMISSION AND THERMAL SENSOR FOR BRIDGE DEFECTS MONITORING Ahli 31/05/2021
U229 Pembangunan Sistem Pendaftaran Dan Pelaksanaan Kem Geomatik Di FKAAS Ahli 31/12/2015
A047 UTILIZATION OF QUARRY DUST INTO UNFIRED BRICK Ahli 01/12/2015
0984 Strength and Microsturctures Properties of Compressed Stabilized Laterite Brick (CSLB) with Difference Compaction and Grain Sizes Distribution Ketua 30/09/2013
0985 The Awareness on Sustainable Building Concepts Among Practitioners in Malaysia Ahli 30/09/2013
0988 Sustainable Construction Approaches for Greener Campus Ahli 30/09/2013
0387 A Study of the Geosynthetic-Reinforced Stone Columns Supported (GRSCS) Embankments Constructed on UTHM Soft Soil Ahli 31/05/2010
0249 Menambahbaik Sistem Jubin Bilik Air Atau Tempat Wuduk Bagi Menjamin Kebersihan Dalam Mengaplikasikankan Konsep Islam Ahli 31/12/2008

Book Chapters
Isham Ismail
(2021) Pembinaan Pulau Buatan, Kejuruteraan Bahan Dan Pembinaan Siri 1, UTHM , 91, ISBN:9789672817383
Isham Ismail
(2021) Pengetahuan Asas Proses Pembinaan Struktur Binaan Konkrit, Kejuruteraan Bahan Dan Pembinaan Siri 1, UTHM , 118, ISBN:9789672817383
Isham Ismail
(2021) Teknologi Konkrit Pam Di Burj Khalifah, Kejuruteraan Bahan Dan Pembinaan Siri 1, UTHM , 113, ISBN:9789672817383
Isham Ismail
(2021) Teknologi Strand Jack, Kejuruteraan Bahan Dan Pembinaan Siri 1, UTHM , 106, ISBN:9789672817383
Fahim Zahar, Fhatiha Atika Suliman, Isham Ismail, Nurul Izzati Raihan Ramzi Hannan, Shahiron Shahidan
(2018) The Use Of Kernel Waste As An Additive To Improve Concrete Durability For The Production Of Cement Bricks, Concrete Technology: Research And Applications Series 1, UTHM , 46, ISBN:9789672110
General Publications
`Aisyah Najwa Abd Rahman, Hazifa Hani Ramli, Isham Ismail, M.Zaini Yunos, Masayu Maslan, Roslinda Ali, Nurul Fitriah Nasir, Balkis Hj. A.Talip, Musli Nizam Yahya, Ainun Rahmawati Ainuddin, Azra Munirah Mat Daud, Nor Haslina Hashim, Hatijah Basri, M.Hazli Mazlan, Fauzi Ahmad, M. Shazwi Hashim, M.Azlin Selamat, Borhanuddin Ali, Md Yazid Taib, Raja Nur Atikah Raja Hasnan, M. Kamil Abdullah, Nor Azali Azmir, Hanis Zakaria, M. Azrai Kamisan, Nor Sabariah Md Supadil, M.Redzuan Ahmad, Siti Salwah Tumin
(2024) Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Universiti (Edisi Kedua), UTHM , 1, ISBN:-
Prof. Dr. Mas Fawzi bin Mohd Ali, En. Muhammad Iezal bin Abdul Gani, Pn. Izyan Izzati binti Roslan, Pn. Hazifa Hani binti Ramli, Pn. Masayu binti Maslan, Pn. `Aisyah Najwa binti Abd Rahman
(2024) Pelan Tindak Balas Kecemasan (Erp) Uthm, UTHM , 1, ISBN:-
Isham Bin Ismail
(2022) Cetusan Fakulti Kejuruteraan Awam Dan Alam Bina, Bertajuk Program Audit Oshe Peringkat Kebangsaan, UTHM , 31, ISBN:-
Isham Bin Ismail
(2022) Cetusan Fkaab Bertajuk Jkkp Fkaab: Pengalaman Dari Tahun 2016 Sehingga Tahun 2022, UTHM , 20, ISBN:-
Isham Bin Ismail
(2010) Engineering Drawing & Cad, UTHM
Isham Bin Ismail
(2008) Pengurusan Projek, UTHM
Journal
Isham Ismail, Shahiron Shahidan, Norwati Jamaluddin, Aeslina Abdul Kadir
(2018) The Effect Of Asphalt Dust Waste On The Rheological Properties Of Self Compacting Concrete, MALAYSIAN CONSTRUCTION RESEARCH JOURNAL (MCRJ), CREAM CIDB , 10, 103, ISSN:25904140
Ismail I., Jamaluddin N., Shahidan S.
(2016) A Review On Performance Of Waste Materials In Self Compacting Concrete (Scc), JURNAL TEKNOLOGI, UTM Press , 4, 29, ISSN:21803722
Shahidan S., Abdullah S.R., Ismail I.
(2016) Relationship Between Ae Signal Strength And Absolute Energy In Determining Damage Classification Of Concrete Structures, JURNAL TEKNOLOGI, UTM Press , 91, ISSN:1279696
Media Digital
Masayu Binti Maslan, Hazifa Hani Binti Ramli, Ainun Rahmawati Bt Ainuddin@Nordin, Azra Munirah Binti Mat Daud, Dr Roslinda Binti Ali, Muhammad Zaini Bin Yunos, Aisyah Najwa Binti Abd Rahman, Nor Sabariah Binti Md Supadil, Fauzi Bin Ahmad, Mohd Shazwi Bin Hashim, Borhanuddin Bin Ali, Muhamad Azlin Bin Selamat, Siti Salwah Binti Tumin
(2023) Panduan Penggunaan Onedrive Slo Di Ptj - Data Jkkp, YouTube , ISBN:-
Noorliyana Omar
(2021) Bengkel Asas Autocad Uthm Iem Latihan 1, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail dan Noorliyana Omar
(2021) Bengkel Asas Autocad Uthm Iem Latihan 2, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail dan Noorliyana Omar
(2021) Bengkel Asas Autocad Uthm Iem Latihan 3, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail dan Noorliyana Omar
(2021) Bengkel Asas Autocad Uthm Iem Tugasan 1, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail dan Noorliyana Omar
(2021) Bengkel Asas Autocad Uthm Iem Tugasan 2, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 1 Open, Setup Units And Save File (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 10 Zoom All (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 11 Offset, Save Ke Pdf Di Tittle Block (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 12 Layer (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 13 Insert Image (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 14 Snap Ortho Copy Move Text (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 15 Edit Text (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 2 Erase (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 3 Undo (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 4 Trim (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 5 Move (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 6 Object Snap Setting (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 7 Copy (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 8 Line Horizontal And Vertical (Edited), YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar
(2020) Acad Part 9 Line With Distance And Angle (Edited), YouTube , ISBN:-
Mohd Khairy Bin Burhanudin
(2020) Google Meet On Google Calendar, youtube , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh, Mohd Khairy Burhanudin, Mohammad Nasir Mohamad Taher, Hasniza Abu Bakar
(2020) Ground Beam And Ground Slab Bfc21002 Construction Engineering Covid19, YouTube , ISBN:-
Hasniza Abu Bakar, Hannifah Tami, Isham Ismail, Emedya Murniwaty Samsudin
(2020) How To Draw Object Using Isometric Setting, YOUTUBE , ISBN:-
Hasniza Abu Bakar, Hannifah Tami, Isham Ismail
(2020) How To Insert Object Into Title Block, YOUTUBE , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya Murniwaty Samsudin, Mohd Khairy Burhanudin
(2020) Introduction To Soil Compaction, Youtube.com , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh, Mohd Khairy Burhanudin, Mohammad Nasir Mohamad Taher, Hasniza Abu Bakar
(2020) Pad Footing Bfc21002 Construction Engineering During Covid19, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya Murniwaty Samsudin, Mohd Khairy Burhanudin
(2020) Soil Compaction (Standard Proctor Test), Youtube.com , ISBN:-
Isham Ismail, Noorliyana Omar, Emedya Murniwaty Samsudin, Nik Mohd Zaini Nik Soh, Mohd Khairy Burhanudin, Mohammad Nasir Mohamad Taher, Hasniza Abu Bakar
(2020) Stump Bfc21002 Construction Engineering Covid19, YouTube , ISBN:-
Noorliyana Omar, Isham Ismail
(2020) Taburan Binomial Bfc34303 Sem 2 20192020, YouTube , ISBN:-
Emedya Murniwaty bt Samsudin, Nik Mohd Zaini bin Nik Soh, Mohd Khairy bin Burhanudin, Mohammad Nasir bin Mohamad Taher, Noorliyana bte Omar
(2020) Tips How To Plot In Model And Layout, Youtube , ISBN:-
Mohd Khairy Bin Burhanudin
(2019) Cara Download Mendeley, youtube , ISBN:-
Mohd Khairy Bin Burhanudin
(2019) Cara Search British Standard, youtube , ISBN:-
Mohd Khairy Bin Burhanudin
(2019) Cara Search Journal Paper, youtube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 1 Bfc21002 R1, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 2 Bfc21002 R1 Layer, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 2 Bfc21002 R1 Title Block, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 3 Soalan 1 Bfc21002, YouTube , ISBN:-
Isham Ismail, Emedya, MNasir, MKhairy, Noorliyana
(2019) Exercise 3 Soalan 1 Trick Copy Paste Bfc21002, YouTube , ISBN:-
Emedya Murniwaty Samsudin, Isham ismail, M. Khairy Burhanudin, M. Nasir M. Taher
(2019) How To Create S-Curve In Microsoft Project, youtube.com , ISBN:-
Mohd Khairy Bin Burhanudin
(2019) Pengenalan Batu Bata (Brick), youtube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Noorliyana Omar, Roshanizah Omar dan Isham Ismail
(2023) Analysis On Car Driver¿S Speed At Federal Route Ft050, UTHM , 1, ISBN:17551315
Yap Jin Yee, Noorliyana Omar, Isham Ismail
(2022) A Study Of Traffic Congestion Influenced By The Pattern Of Land Use, UTHM , 1, ISBN:17551307
Mohamad Fazwan Mohd Nasir, Isham Ismail
(2022) Analisis Keberkesanan Google Sketchup Terhadap Pembinaan Kerja-Kerja Infrastruktur, UTHM , 083, ISBN:27735184
Anies Nazira Mustaffa Kamal, Isham Ismail
(2022) Kajian Literatur Kesan Penggunaan Abu Terbang Di Dalam Konkrit Padat Sendiri 2016 Hingga 2021, UTHM , 1279, ISBN:27735184
Mohd Sofian Rasyid, Isham Ismail
(2022) Kajian Menambahbaik Turutan Pembinaan Rumah Dua Tingkat, UTHM , 1058, ISBN:27735184
Eva Natasha Tay Hui Suan, Isham Ismail
(2021) Visual Techniques As A New Teaching Approach For Construction Engineering Course In Uthm, UTHM , 254, ISBN:27735184
Nor Azizah Adnan, Raja Nafida Raja Shahminan, Fawazul Khair Ibrahim,Hannifah Tami, M. Rizal M. Yusuff, Emedya Murniwaty Samsudin, Isham Ismail
(2018) Acoustic Quality Levels Of Mosques In Batu Pahat, IOP PUBLICATION , 1, ISBN:17551315
N Omar , J Prasetijo , B D Daniel , M A E Abdullah and I Ismail
(2018) Study Of Car Acceleration And Deceleration Characteristics At Dangerous Route Ft050, IOP PUBLICATION , 1, ISBN:17551315
Isham Ismail, Shahiron Shahidan
(2017) A Preliminary Modified Volumetric Mix Design For Self-Compacting Concrete (Scc) By Utilizing Asphalt Dust Waste (Adw) , EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
ISHAM ISMAIL, SHAHIRON SHAHIDAN, NUR AMIRA AFIZA SAIFUL BAHARI
(2017) Asphalt Dust Waste Material As A Paste Volume In Developing Sustainable Self Compacting Concrete (Scc) , AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:9780735415898
Mustaqqim Abdul Rahim, Shahiron Shahidan, Abdul Naser Abdul Ghani, Muhammad Arkam Che Munaaim, Zuhayr Md. Ghazaly, Syahirah Ismail, and Isham Ismail
(2017) Awareness Of The Installation The Lightning Protection System (Lps) By Using Structural Bonding Method In Malaysia , EDP Sciences , 1, ISBN:2261236X
ISHAM ISMAIL, SHAHIRON SHAHIDAN, NUR AMIRA AFIZA SAIFUL BAHARI
(2017) Potential Of Utilizing Asphalt Dust Waste As Filler Material In The Production Of Sustainable Self Compacting Concrete (Scc), AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS , 1, ISBN:9780735415898
Isham Bin Ismail
(2008) Menambahbaik Sistem Jubin Lantai Tempat Wuduk Bagi Menjamin Kebersihan Dalam Mengaplikasikan

YearDescriptionLevel
2023Guest Speaker for Penceramah Bengkel Penstrukturan Semula Carta Organisasi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) di FKMP UTHM , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023Speaker for Taklimat Induksi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan kepada wakil Kontraktor yang melakukan Kerja Kendalian Bangunan dan Kerja-kerja Binaan Kejuruteraan di dalam UTHM Bil 2/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2023 University
2023 - 2025 Committee Member for Ahli Turut Serta Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 - 2024 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Task Force Peggunaan Teknologi Penyimpanan Tenaga UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023Assessor / Reviewer for Recent Trends in Civil Engineering and Built Environment, Effects of natural fiber treatment on physical and mechanical properties of cement boards, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Assessor / Reviewer for RTCEBE Reviewer Effect On Difference Treatment Methods of EFBCB Based On Thickness Swelling (TS) And Water Absorption (WA) Properties, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023Assessor / Reviewer for ACOUSTIC PERFORMANCE OF INTERLOCKING RTCEBE, Reviewer, COMPRESSED EARTH BRICK INTEGRATED WITH KENAF FIBRE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Assessor / Reviewer for RTCEBE reviewer The Forming Empty Fruit Bunch Cementboards (EFBCB) Using Different Hotwater Pre-treatment Temperature, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Assessor / Reviewer for RTCEBE Reviewer EFFECT OF HOT WATER TEMPERATURE VARIATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF EMPTY FRUIT BUNCH CEMENT BOARD ( EFBCB ), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Assessor / Reviewer for RTCEBE Reviewer The Thermal Performance Of Kenaf Fibre Reinforced Interlocking Compressed Earth Brick (Iceb), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023Assessor / Reviewer for Recent Trends in Civil Engineering and Built Environment, Effect on The Chemical Treatment Methods of Empty Fruit Bunch Fiber Cement Board (EFBCB) Based on Physical and Mechanical Properties, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University

YearDescription
2024 Examiner for Ahmad Rusydi Bin Mohd Pazai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Farah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Gerard Lester Beti Newton Kamar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Kavileysh A/L Kanakan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Kumar A/L Murali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Marvin A/L Saravanan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Nabil Ikhwan Bin Mohd Johari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Syiz Danial Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Noor Hannah Binti Moideen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Noor Haziyana Binti Mohd Sharifuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Izzati Binti Mohd Basri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nurul Nabila Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Saiful Adli Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Aizati Rusydiah Binti Mohd Zabidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Chen Hui Min, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Fazillah Zahid Bin Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Mohammad Arif Bin Nawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Muhammad Syafiq Bin Md Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur Amani Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Auditor for Juruaudit Dalaman bagi Audit Dalaman Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Examiner for Ahmed Abdinasir Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ahmed Abdinasir Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ainaa Nadhirah Binti Nor Khalid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ainaa Nadhirah Binti Nor Khalid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Cylbe Cheea Cumesa @ Kusmas, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Cylbe Cheea Cumesa @ Kusmas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Kavileysh A/L Kanakan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Marvin A/L Saravanan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamed Iqmal Riza Bin Mohd Ridzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Arash Bin Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohammad Arash Bin Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Hanafi Bin Soliman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Hanafi Bin Soliman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Azri Bin Shaari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Haziq Daniel Bin Mohd Zalaludin Yuszaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Haziq Daniel Bin Mohd Zalaludin Yuszaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Ikmal Bin Abdul Hadi Kamel, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Ikmal Bin Abdul Hadi Kamel, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Syiz Danial Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Noor Haziyana Binti Mohd Sharifuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurshahirah Binti Rozaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Nabila Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sivaruban Francis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Thilakar A/L Parthepan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wani Sajidah Binti Mohamad Zain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Head for Ketua Bahagian Keselamatan Pekerjaan dan Pegurusan Statutori OSHE UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Supervisor for Aizati Rusydiah Binti Mohd Zabidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Chen Hui Min, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohammad Kamil Bin Abd Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohammad Kamil Bin Abd Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Haiqal Rafiq Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Izzat Naqiuddin Bin Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Izzat Naqiuddin Bin Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Nur I'Rfan Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Nur I'Rfan Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Ainaa Binti Rohadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Siti Amila Binti Mohd Saupi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Committee Member for Safety Liason Officer , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Examiner for Ain Nabila Binti Md Nasha, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ain Nabila Binti Md Nasha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Alessandra Ordella Vollintino, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Annas Zharfan Bin Khidir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Annas Zharfan Bin Khidir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Chan Sew Bee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Chan Sew Bee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Iedul Firdaus Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Iedul Firdaus Bin Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamed Iqmal Riza Bin Mohd Ridzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Aiman Al-Hakim Bin Mat Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Azim Bin Jamil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Azim Bin Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Azri Bin Shaari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Navien A/L Thiagarajan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Aiman Liyana Binti Derahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Aiman Liyana Binti Derahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Farah Diyana Binti Azizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Farrahdillah Binti Hasnin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurshahirah Binti Rozaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Haliza Binti Makmar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sivaruban Francis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Thilakar A/L Parthepan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wani Sajidah Binti Mohamad Zain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Yus Iqbal Bin Yuseri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Imran Syazwan Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Haiqal Rafiq Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Ainin Nabihah Binti Japari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Syazwani Binti Mohd Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurhazwani Izyan Binti Suhami, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurhazwani Izyan Binti Suhami, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Ainaa Binti Rohadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Raja Syahmi Bin Raja Rosman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Raja Syahmi Bin Raja Rosman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Amila Binti Mohd Saupi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Yip Chia Lia, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Alessandra Ordella Vollintino, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Arkan Hussein Mohammed Al-Rawhani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Azrina Binti Azhan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Azrina Binti Azhan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Bintang Anak Wilson Lidam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Bintang Anak Wilson Lidam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dzu'Fadllin Binti Zolkarnain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dzu'Fadllin Binti Zolkarnain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Keane Aldrige Anak Lawin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Komalah A/P Kalaiselvam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mimi Liyana Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Aiman Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Nursyafiq Bin Ahmad Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Riduan Bin Mahadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aiman Al-Hakim Bin Mat Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Rafizal Bin Md Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zulhelmi Bin Samsul Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Zulhelmi Bin Samsul Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Navien A/L Thiagarajan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nik Muhamad Afiq Hakime Bin Abd Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Farah Diyana Binti Azizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Farrahdillah Binti Hasnin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Fatin Natrah Binti Che Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Syazanna Iryani Binti Abd Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Haliza Binti Makmar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yus Iqbal Bin Yuseri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Fatin Hanani Binti Ahmad Suhaimi, Rmz Perunding, 2021
2021 Supervisor for Anies Nazira Binti Mustaffa Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Damian Andrew Anak Cathla, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Damian Andrew Anak Cathla, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Imran Syazwan Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Fazwan Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohd Sofian Bin Rasyid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Aida Syahirah Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Ainin Nabihah Binti Japari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Syazwani Binti Mohd Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for S.Yasser Bin S.Abdul Wahid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for S.Yasser Bin S.Abdul Wahid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Yip Chia Lia, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Aishah Humairah Binti Mustapa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ammar Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Faizah Binti Mohamed Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Fatin Nurfazira Binti Khasniman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Nursyafiq Bin Ahmad Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Sanusi Syaznan Bin Ab Karim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Faiz Bin Norazizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Rafizal Bin Md Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nik Muhamad Afiq Hakime Bin Abd Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Nasuha Hanim Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syazanna Iryani Binti Abd Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Aqilah Binti Seth, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sahliny A/P Sinnathamby, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Anies Nazira Binti Mustaffa Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Boo Koh Jing Kang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Eva Natasha Tay Hui Suan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Eva Natasha Tay Hui Suan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Fazwan Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Fazwan Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohd Sofian Bin Rasyid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Zhaffiz Bin Mohd Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Aida Syahirah Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Ammar Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Faizah Binti Mohamed Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fatin Nurfazira Binti Khasniman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Heslinda Sim Pei Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Amerul Zuwairi Bin Mohd Zaim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Sanusi Syaznan Bin Ab Karim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Shafeqah Binti Mohd.Najib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Nabilah Syafiqah Binti Amran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurdiyana Binti Zalkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Aqilah Binti Seth, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Shafiqah Binti Sujali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sahliny A/P Sinnathamby, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ahmad Fitri Iman Bin Mazalam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ahmad Fitri Iman Bin Mazalam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Boo Koh Jing Kang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Che Abdul Azim Bin Che Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Che Abdul Azim Bin Che Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Khatijah Binti Jebin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Zhaffiz Bin Mohd Shah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Satheeshkumar A/L Superamanan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Afiqah Binti Basori, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Afiqah Binti Basori, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farrah Nuramanina Binti Mohd Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Farrah Nuramanina Binti Mohd Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Heslinda Sim Pei Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noor Shafeqah Binti Mohd.Najib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noordiyanah Amirah Binti Mahayadin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noordiyanah Amirah Binti Mahayadin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Nabilah Syafiqah Binti Amran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syahirah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syahirah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurdiyana Binti Zalkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Shafiqah Binti Sujali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Kholijah Binti Hasan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Kholijah Binti Hasan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Abdul Wasiq Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Abdul Wasiq Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Khatijah Binti Jebin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Khairus Sholihin Bin Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Khairus Sholihin Bin Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Satheeshkumar A/L Superamanan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018

YearDescriptionLevel
2023Instructor/lecturer for Tenaga Pengajar bagi latihan Autocad dan Microsoft Project, Alteraxis Sdn. Bhd., Malaysia, January 2023, January 2023 Private
2023Instructor/lecturer for Penceramah One Drive Data-data JKKPF berkaitan Makmal FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023, March 2023 University
2022Facilitator for Program SULAM dan Pemindahan Ilmu OSH to School bagi Kursus BFC43502 OSH FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022, December 2022 University
2022Module Developer for Program SULAM dan Pemindahan Ilmu OSH to School bagi Kursus BFC43502 OSH FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 KURSUS VIDEO PNP LULUS SMPU
UTHM / ZOOM MEETING
04/06/2024
2024 KURSUS ERGONOMIC RISK ASSESSMENT TRAINING FOR ERGONOMIC TRAINED PERSON, LEVEL:1 (INITIAL) & ADVANCED LEVEL 2
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1 BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
23/05/2024
2024 KURSUS ERGONOMIC RISK ASSESSMENT TRAINING FOR ERGONOMIC TRAINED PERSON, LEVEL:1 (INITIAL) & ADVANCED LEVEL 2
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1 BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
19/05/2024 - 21/05/2024
2024 WEBINAR : SICK BUILDING SYNDROM : SELAMATKAN PEJABAT ANDA?
UTHM / ZOOM MEETING
16/04/2024
2024 JERAYAWARA AMALAN PEMBELAJARAN TERADUN
UTHM / ATAS TALIAN (Ms TEAMS)
14/03/2024
2024 PELUANG PENERBITAN/DANA PENERBITAN OLEH PEJABAT PENERBIT SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
28/02/2024
2024 JERAYAWARA PROGRAM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
FAK.SAINS,TEK DAN PEMBANGUNAN INSAN,UTHM / FAKLUTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
28/02/2024
2024 SESI BERSAMA BAHAGIAN PENGURUSAN GERAN, PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
28/02/2024
2024 INOVASI DALAM P&P (DIGITAL) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
27/02/2024
2024 TAKLIMAT KEPERLUAN AKREDITASI SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
27/02/2024
2024 TAKLIMAT SMPU DAN INSENTIF PENERBITAN OLEH PTTA SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
27/02/2024
2024 JERAYAWARA SISTEM AMANAH PROFESIONAL AKADEMIK (IMPAK) SEMPENA STAFF DEVELOPMENT WEEK FKAAB 2024
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAB
26/02/2024
2024 TAKLIMAT PELAKSANAAN PROJEK RINTIS DAN PENGISIAN SISTEM PENGURUSAN BAKAT BERASASKAN KOMPETENSI (MYLESTARI) BERSAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
22/01/2024
2024 GRAMMARLY (EDU) ONLINE TRAINING
UTHM / Webinar (Microsoft Team)
11/01/2024
2024 PERKONGSIAN MAKLUMAT BIL 2 / 2024 : DUNIA BAHARU A.I.
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UTHM / Microsoft Teams (Online)
09/01/2024
2024 KNOWLEDGE TRANSFER PROGRAM (KTP): KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
UTHM / ATAS TALIAN MICROSOFT TEAMS
03/01/2024
2023 RAHSIA JANA PASSIVE INCOME MELALUI MEDIA SOSIAL
UTHM / ATAS TALIAN (Ms TEAMS)
26/12/2023
2023 TAKLIMAT AUDITOR AUDIT DALAMAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2023
UTHM / BILIK LATIHAN SERI SIANTAN, ARAS 3, PEJABAT PENDAFTAR
19/11/2023
2023 BENGKEL ANALISA BIBLIOMETRIK UNTUK PENERBITAN ARTIKEL DI DALAM JURNAL FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
02/10/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
25/09/2023 - 27/09/2023
2023 KURSUS YOUTUBE LECTURE MASTERY CLASS: DIGITAL CONTENT CREATOR AND MONITORING STUDENT ENGAGEMENT
UTHM / ATAS TALIAN (Ms TEAMS)
25/09/2023
2023 KURSUS DATA REPORTING WITH MICROSOFT EXCEL
UTHM / ATAS TALIAN (MS TEAMS)
11/09/2023
2023 KURSUS MICROSOFT SHAREPOINT & SWAY
UTHM / ATAS TALIAN (MS TEAMS)
07/09/2023
2023 BENGKEL PEMERKASAAN SLO UTHM
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
05/09/2023
2023 PROGRAM WEBINAR SIRI 1: ZAKAT BUKAN SEKADAR KEWAJIBAN : BERBAGI ZAKAT MENABUR MANFAAT?
PUSAT ISLAM , UTHM / FACEBOOK LIVE PAGE PUSAT ISLAM
22/08/2023
2023 RESEARCH WEEK PTTA 2023 : WEBINAR KANDUNGAN DIGITAL UNTUK SMPU
UTHM / ONLINE (Microsoft Team)
20/08/2023
2023 SESI PERKONGSIAN BERSAMA TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) DAN PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA (PAK) BAGI PROGRAM KAUNSELING DHATY
UTHM / MICROSOFT TEAMS
17/08/2023
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI FKAAB BERSEMPENA RESEARCH WEEK 2023
UTHM / Webinar
16/08/2023
2023 KURSUS ROAD TO AIC 2024: ACHIEVING TEACHING EXCELLENCE: INSIGHTS FROM AN AIC 2021 (P&P) AWARD WINNER
FKEE,UTHM / Team Meet
15/08/2023
2023 MAJLIS PELANCARAN EKSA UTHM
UTHM / Big stage aras 2 PTTA
14/08/2023
2023 KURSUS TUGASAN SLO
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
24/07/2023 - 25/07/2023
2023 KURSUS DAN LATIHAN PENGUNGSIAN BANGUNAN (ERT)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1 BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
26/06/2023
2023 KURSUS KESELAMATAN HAZARD BIOLOGI
UTHM / UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH
19/06/2023
2023 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN CHRA OLEH OSHE
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat 1 FKAAB
15/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 KURSUS REKABENTUK DAN PENGURUSAN LAMAN WEB
UTHM / MAKMAL KOMPUTER ARAS BAWAH, PTTA
10/05/2023
2023 CHATTING WITH CHATGPT: LEVERAGING CLASSROOM INSTRUCTION SESSION 2
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2023
2023 BENGKEL PENGURUSAN PAUTAN BERKAITAN DENGAN MAKMAL FKAAB
FKAAS,UTHM / BILIK KOMPUTER 1,FKAAB
22/03/2023
2023 BENGKEL TAKLIMAT BLENDED LEARNING FKAAB
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR 1 (ARAS 1) FKAAB
21/03/2023
2023 KURSUS SIRI KESEDARAN KESIHATAN MENTAL: PENASIHAT AKADEMIK & KERJAYA PRIHATIN SIRI 3
UTHM / APLIKASI ZOOM
19/03/2023
2023 SESI JERAYAWARA TASKFORCE PROBLEM BASED-LEARNING KE FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAB
05/03/2023
2022 KURSUS AUDITOR AUDIT DALAMAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSHE)
UTHM / BILIK LATIHAN SRI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
23/11/2022
2022 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH COORDINATOR
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1
10/10/2022 - 12/10/2022
2022 FKAAB POSTGRADUATE OPEN DAY
FKAAS,UTHM / BILIK TAYANGAN ARAS 8, FKAAB
29/09/2022
2022 KURSUS TRAINING OF TRAINERS (TOT) MICROSOFT PROJECT
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat 3, Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina (FKAAB)
25/09/2022
2022 KURSUS PENGURUSAN BAHAN KIMIA SIRI 1
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR
12/09/2022 - 14/09/2022
2022 BIM MODELLING STRUCTURE
LAIN-LAIN / MYBIM CENTRE KUALA LUMPUR
05/09/2022 - 09/09/2022
2022 LATIHAN PENGGUNAAN PERALATAN ?SMART TV? BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR, FKAAB
29/08/2022
2022 KURSUS KESEDARAN KESIHATAN SAYANGI BUAH PINGGANGKU
UTHM / GOOGLE MEET
03/08/2022
2022 WEBINAR: TIPS FOR PUBLICATION SUCCESS
FKAAS,UTHM / Google Meet
17/07/2022
2022 LATIHAN PENGENDALIAN TUMPAHAN BAHAN KIMIA FKAAB 2022
FKAAS,UTHM / Bilik Taklimat 1, FKAAB
05/07/2022
2022 LATIHAN ASAS ERT FKAAB 2022
FKAAS,UTHM / Bilik Taklimat 1, FKAAB
04/07/2022
2022 SIRAC (SIMPLE RISK ASSESSMENT AND CONTROL FOR CHEMICAL) OSHE
UTHM / BILIK LATIHAN PEJABAT PENDAFTAR
16/05/2022 - 19/05/2022
2022 KESEDARAN DAN TANGGUNGJAWAB KITA TERHADAP PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA (PTK)
FKMP,UTHM / Zoom Webinar
27/04/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN BAUCAR KOMPUTER KEPADA STAF FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN
07/04/2022
2022 WEBINAR REFLEKSI ISRAK & MIKRAJ 'GARAPAN KEMBARA PENUH KEINSAFAN'
PUSAT ISLAM , UTHM / https://meet.google.com/shb-ppjv-rij, https://meet.google.com/bxi-evbg-kru, https://meet.google.com/fve-eqer-rxh
01/03/2022
2022 KURSUS PENGENALAN DAN PENGURUSAN JENTERA BERDAFTAR
UTHM / MICROSOFT TEAMS
15/02/2022
2022 KURSUS PASUKAN BERTINDAK KECEMASAN (ERT) PERDANA
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI PEJABAT PENDAFTAR
24/01/2022
2022 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
13/01/2022
2022 BIOSAFETY LABORATORY TRAINING COURSE
UTHM / Google Meet
11/01/2022
2021 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
30/12/2021
2021 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
16/12/2021
2021 KURSUS AUTODESK REVIT STRUCTURE ESSENTIAL TRAINING
UTHM / UTHM
14/11/2021 - 16/11/2021
2021 KURSUS TEAMS + CLASS NOTEBOOK (ONE STOP CENTRE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)
UTHM / Atas Talian (Zoom)
09/11/2021
2021 WEBINAR PANDUAN ASAS HIRARC
FKMP,UTHM / Zoom Webinar
28/10/2021
2021 LATIHAN ASAS PENGENDALIAN BAHAN KIMIA
FKMP,UTHM / ZOOM WEBINAR
06/10/2021
2021 LATIHAN EMERGENCY RESPONSE TEAM (ERT) FKAAB
UTHM / GOOGLE MEET
20/09/2021 - 21/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 1
UTHM / GOOGLE MEET
22/08/2021
2021 PROGRAM BICARA AKADEMIA : KEMURUNGAN DAN DEPRESI DI KALANGAN AKADEMIA DAN PELAJAR - SITUASI SEMASA DAN APA TINDAKAN KITA
UTHM / Webinar
27/07/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN OPEN ENDED QUESTIONS
FKAAS,UTHM / ZOOM PLATFORM
26/07/2021
2021 BICARA ICON : RAMAH MESRA DAN AMANAT KETUA PENGARAH PENGAJIAN TINGGI : CABARAN DAN PERANAN AKADEMIA PASCA 2020
UTHM / APLIKASI ZOOM
12/07/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 STUDIES OF RAINFALL INDUCED LANDSLIDES IN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / Google Meet
03/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 SHARING SESSION BERSAMA DENGAN DEPUTY DIRECTOR, EN. IR EZZARHAN ABDULLAH DARI FORENSIC ENGINEERING DIVISION, DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MENGENAI OSH
FKAAS,UTHM / Zoom meeting
29/04/2021
2021 SERIES TALK 1. CHARTERED ENGINEER INTERVIEW SESSION
UTHM / Google Meet: https://meet.google.com/zbj-gfkr-fkj
26/04/2021
2021 WEBINAR : GREEN BUILDING NEEDS AND REALITY IN MALAYSIA
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 INDUSTRIAL TALK SEMESTER 2/2021 THE USE OF PPVC MODULAR CONSTRUCTION IN SINGAPORE
UTHM / -
21/04/2021
2021 WEBINAR : SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN CAMPUS
UTHM / ZOOM MEETING
14/04/2021
2021 KURSUS ASAS SLO
UTHM / Google Meet
11/04/2021 - 12/04/2021
2021 BRIEFING ON CHEMICAL & BIOLOGICAL FOR HAZARD PREVENTION AND WASTE MANAGEMENT
UTHM / GOOGLE MEET
08/04/2021
2021 WEBINAR : WASTE TO WEALTH
UTHM / ZOOM MEETING
05/04/2021
2021 ONSITE CYLINDER GAS SAFETY HANDLING & REGULATOR LEAK TEST TRAINING
UTHM / GAS CYLINDER USED AND STORAGE, FKAAB
24/03/2021
2021 TATACARA PENGISIAN BORANG DAFTAR BAHAN KIMIA UTHM
UTHM / Google Meet
17/03/2021
2021 BENGKEL PENGATURCARAAN KOMPUTER MENGGUNAKAN PYTHON.
UTHM / Pautan Zoom
15/03/2021
2021 TAKLIMAT PEROLEHAN & PENGURUSAN BAHAN KIMIA
UTHM / Google Meet
11/03/2021
2021 SEMINAR SERVICE LEARNING MALAYSIA-UNIVERSITY FOR SOCIETY (SULAM) DAN SULAM.NET
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
04/03/2021
2021 A SHORT COURSE ON GUIDE TO USING AUTHOR
FKAAS,UTHM / Zoom: tinyurl.com/t5ykizc4
28/02/2021
2021 WACANA KOMUNITI : HALA TUJU BANDAR DI RAJA 2020-2030
UTHM / Zoom
23/02/2021
2021 PENGURUSAN SISA MAKANAN BERSAMA KOMUNITI SETEMPAT
UTHM / GOOGLE MEET
23/02/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2021 SESI PERKONGSIAN PENGURUS BAHAN KIMIA FKAAB
UTHM / Secara Atas Talian - Google Meet
15/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 2/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
09/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 1/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
07/02/2021
2021 BENGKEL PEMATUHAN AKTA BIO KESELAMATAN
UTHM / Makmal Kejuruteraan Air Sisa
04/02/2021
2021 CAGED INDUSTRIAL TALK SERIES 1/2021
UTHM / ZOOM
20/01/2021
2021 DESIGN OF SENSORS AND ANTENNAS IN CHALLENGING WATER UTILITY ENVIRONMENTS - SERIES 4
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
06/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
PT146 Self Compacting Concrete Using Asphalt Dust Waste Paten (Patent) PI2016703745 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
16ITEX20 Self-computing concrete containing asphalt waste ITEX 2016 Perak dan Setara
12ITEX02 Catalyst Converter For Eco-Sustainable Production [C-C]n Invention, Innovation and Technology Exhibition 2012 Emas dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2016 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI