ENCIK KHAIRUL NIZAM BIN MOHD YUNUS
DS45 PENSYARAH
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
ENCIK KHAIRUL NIZAM BIN MOHD YUNUS

SARJANA KEJURUTERAAN JALAN RAYA & PENGANGKUTAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2004)
SARJANA MUDA UKUR TANAH , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1999)
DIPLOMA SAINS UKUR DAN GEOMATIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (1996)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) : Highway

DateDescription
02/05/2018 - 01/05/2023 Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Penyelidikan Shamsuddin Mikroelektronik dan Nanoteknologi (MINT-SRC)
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Advanced Pavement Material (PAVE-MAT)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Centre of Applied Geomatics and Disaster Prevention (CAGeD)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Smart Driving Reseach Centre (SDRC)
29/03/2018 - 28/03/2021 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pemanduan Bijak (SDRC)
06/03/2018 - 05/03/2021 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Centre of Applied Geomatics for Disaster Prevention (CAGeD)

DS45 Pensyarah

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2018 - 31/12/2018 Transport Science Society of Malaysia (TSSM)
Ahli Kebangsaan
01/01/2014 - 31/12/2014 Institution of Surveyors, Malaysia (ISM)
AHLI Kebangsaan
01/01/2009 - 31/12/2009 Institution of Surveyors, Malaysia (ISM)
Ahli Kebangsaan
01/01/2010 - 31/12/2010 Institution of Surveyors, Malaysia (ISM)
JURUKUR Kebangsaan
01/01/2011 - 31/12/2011 Institution of Surveyors, Malaysia (ISM)
MEMBER Kebangsaan
01/01/2012 - 31/12/2012 Institution of Surveyors, Malaysia (ISM)
FULL MEMBER Kebangsaan
01/01/2013 - 31/12/2013 Institution of Surveyors, Malaysia (ISM)
FULL MEMBER Kebangsaan
01/01/2006 - 01/01/2007 Institution of Surveyors, Malaysia (ISM)
MISM
Ahli Kebangsaan
01/01/2008 - 31/12/2008 Institution of Surveyors, Malaysia (ISM)
MISM
Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Engineering Economy [BFC44602], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Entrepreneurship [BFC34502], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Entrepreneurship [BFC34502], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20212022 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Highway Engineering [BFC31802], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Engineering Geomatic [BFC20703], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Highway Engineering [BFC31802], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Highway Engineering [BFC31802], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Entrepreneurship [BFC34502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Entrepreneurship [BFC34502], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Highway Engineering [BFC31802], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Highway Engineering [BFC31802], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Entrepreneurship [BFC34502], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Highway Engineering [BFC31802], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Highway Engineering [BFC31802], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Entrepreneurship [BFC34502], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Highway Engineering [BFC31802], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Engineering Geomatic [BFC20703], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2014 Committee Member for AJK Kem Geomatik FKAAS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2014 University
2014 Geomatic Practice [BFC21501], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Highway Engineering [BFC31802], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Geomatic Practice [BFC2111], Session 20122013 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Geomatic Practice [BFC21501], Session 20122013 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Geomatics Practice [BFC21502], Session 20122013 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Geotechnics And Structure Laboratory [BFC31901], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Highway Engineering [BFC31802], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geomatic Engineering [DAC20503], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geomatic Practice [BFC2111], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Geomatic Practice [BFC21501], Session 20112012 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Highway Engineering [BFC31802], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Engineering Geomatic [BFC20703], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineering Geomatic [BFC20703], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineering Geomatic [BFC2103], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Environmental Engineering And Transportation Laboratory [BFC3121], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Highway Engineering [BFC3042], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Construction Management [BFC4062], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineering Drawing And Cad [BFC1013], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineering Economics And Entrepreneurship [BFC4013], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineering Geomatic [BFC2103], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Engineering Geomatic [BFC2103], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Highway And Geotechnical Engineering Laboratory [DFC3051], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Construction Surveying [BPD2023], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Engineering Geomatic [BFC2013], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Engineering Geomatic [BFC2103], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Material And Fluid Laboratory [BFC1051], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Engineering Economics And Entrepreneurship [BFC4013], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Environmental Engineering And Transportation Laboratory [BFC3121], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Material And Rendering Technology [DFY3523], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Member for BENGKEL PERMURNIAN MODUL PENGAJARAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
M100 Performance-based characterization of composite crumb rubber modified asphalt mixture Ahli 14/04/2025
M099 Preparation, Modification Mechanism and Performances of Asphalt Binder With Waste Tyre Rubber Ahli 31/10/2023
H833 FEASIBILITY OF PALM OIL MILL SLUDGE AS BIO-MODIFIER IN PAVEMENT MATERIALS Ahli 14/02/2023
H115 INVESTIGATION OF NANOFLAKES ZINC OXIDE AS ADHESION IMPROVER FOR ASPHALT MIXTURE Ketua 30/06/2021
H265 Evaluation of blending, mixing and compaction parameters of RubberIsed Modified Asphalt Concrete for producing Warm Rubberised Asphalt Using Chemical Amines Ahli 31/12/2020
M012 SENA: KAJI SELIDIK POTENSI PENGAPLIKASIAN BANDAR PINTAR DI KALANGAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA Ahli 30/10/2020
U229 Pembangunan Sistem Pendaftaran Dan Pelaksanaan Kem Geomatik Di FKAAS Ahli 31/12/2015

Book Chapters
N. A. A. Hamid, N. S. A. Mutalib, Z. Jamellodin, N. Salleh, K. N. M. Yunus, S. H. Adnan, H. Tami, N. Ali, S. R. Abdullah
(2021) Utilization Of Ground Granulated Blast Furnace Slag (Ggbs) And Mussel Shell Ash (Msa) As Partial Cement Replacement In Concrete, Proceedings Of The Sustainable Concrete Materials And Structures In Construction 2020 , Springer , 13, ISBN:9789672389637
General Publications
Alvin John Lim Meng Siang, Nursitihazlin Ahmad Termida, Nurul Hidayah Mohd Kamarudin, Khairul Nizam Mohd Yunus
(2020) Outcome-Based Education In Fkaab (Obe Report 2020), UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Muhammad Azhiim Kamarulzaman, Nurul Hidayah Mohd Kamaruddin, Khairul Nizam Mohd Yunus, Wan Nur Aifa Wan Azahar, Mustafa Kamal Shamshuddin, Mohd Ezree Abdullah2
(2022) Adhesion Characterization Of Palm Oil Mill Sludge Modified Asphalt Binder, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING (IJIE) , UTHM , 9, 107, ISSN:26007916
Aditya Z. M. Gunawan, Asep Y. Saptari, Hendy F. Suhandri, Nasradeen A. Khalifa & Khairul Nizam
(2021) Literature Study Of Building Verticality Monitoring Analysis Using Gnss And Triaxial Tiltmeter Data Integration, JURNAL KEJURUTERAAN, UKM PRESS , 11, 1, ISSN:01280198
Samsuri, Nur Shahira; Hassan, Norhidayah Abdul; Kamaruddin, Nurul Hidayah Mohd; Hainin, Mohd Rosli; Abdullah, Mohd Ezree; Mohd Yunus, Mohd Khairul Nizam
(2020) Physical And Rheological Characterization Of Waste Engine Oil In Aged Asphalt Binder, JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE, AMERICAN SCIENTIFIC PUBLISHERS , 2, 1, ISSN:15461963
Prosiding / Seminar
Mustaffa Anjang Ahmad, Saifullizan Mohd Bukari, Effendi Daud, Anuar Salleh, Khairul Nizam Mohd Yunus, Abdul Sukor Sarif
(2019) Effectiveness Of Syscamp Towards Geomatic Surveying Camp, UTP PRESS , 66, ISBN:9789672048206
Khairul Nizam Mohd Yunus, Mohd Ezree Abdullah, Mohd Khairul Ahmad, Nurul Hidayah Mohd Kamaruddin and Haniffah Tami
(2018) Physical And Rheological Properties Of Nano Zinc Oxide Modified Asphalt Binder, EDP SCIENCES , 1, ISBN:2261236X
Khairul Nizam Bin Mohd Yunus
(2012) The Practical Use Of Palm Oil Ash As A Filler In Asphalt Pavement, UTHM

YearDescriptionLevel
2017 Committee Member for Perunding/Penguji dalam Projek Pengujian, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2017 University

YearDescription
2022 Examiner for Che Nurul Suhaida Binti Che Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Afiq Afifzuddin Bin Abadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Hazimuddin Bin Mohamad Toharoddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad 'Afif Bin Muhammed Misman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Dini Syarmimi Binti Zamberi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Hakiimah Binti Mohamed Yusuff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Najwa Nabila Binti Zamzuri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Atiqah Binti Sharulnizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Erna Shafiqah Bt Khairi Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Raihana Fatin Binti Islar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ahmad Syabil Bin Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Azril Zafran Bin Zulkafli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Elizabeth Santa Anak Suring, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohamad Amirul Amni Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hairul Bin Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Najhan Bin Md Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Najhan Bin Md Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Syazwan Bin Shamshol Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Syazwan Bin Shamshol Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Khalisah Binti Abdul Rajit, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Khalisah Binti Abdul Rajit, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Shyuhada Binti Md Sariyan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Che Nurul Suhaida Binti Che Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Afiq Afifzuddin Bin Abadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Hazimuddin Bin Mohamad Toharoddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad 'Afif Bin Muhammed Misman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mustafa Abd Alhadi Alhaj Ahmed Yagoub, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Aliya Nazirah Binti Shamsul, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Dini Syarmimi Binti Zamberi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Hakiimah Binti Mohamed Yusuff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Najwa Nabila Binti Zamzuri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Atiqah Binti Sharulnizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Raihana Fatin Binti Islar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ahmad Syabil Bin Mohd Fuad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Annas Bin Anwar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Azril Zafran Bin Zulkafli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Daniel Faez Bin Abu Hasan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Rais Bin Mohd Sukeri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Rais Bin Mohd Sukeri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Hairul Bin Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Ijlal Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Ijlal Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Faten Allia Binti Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Faten Allia Binti Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Wong Ken Soon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-Supervisor for Muhammad Alif Bin Ridzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Azril Hafizi Bin Mat Azim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Faizal Hakimi Bin Mohd Rizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Nuraiman Bin Md Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurshafikah Binti Khalik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wan Azfizatul Az Zarah Binti Wan Mohamad Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Annas Bin Anwar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Daniel Faez Bin Abu Hasan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohd Ridhwan Bin Md Razi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohd Ridhwan Bin Md Razi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Azwan Bin Yahya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Naim Bin Nor Hamizat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Sharifah Nur Afifah Binti Syed Zulkafli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Sharifah Nur Afifah Binti Syed Zulkafli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wong Ken Soon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-Supervisor for Muhammad Alif Bin Ridzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-Supervisor for Norliza Binti Sutrisman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Hanun Arissa Binti Mohd Rozlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Husna Binti Rusli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Husna Binti Rusli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lydia Lee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Arif Bin Mohd Nazir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Arif Bin Mohd Nazir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Irfan Syafri Bin Saifullizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Irfan Syafri Bin Saifullizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Najwa Binti Abd Azit, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Najwa Binti Abd Azit, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Syakira Binti Bachok, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Syakira Binti Bachok, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Amalina Binti Ghazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Amalina Binti Mohamad Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Amalina Binti Mohamad Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Suhaila Binti Razi Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Suhaida Binti Hamidan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Mohd Nasruazam Bin Wan Mohd Najep, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Mohd Nasruazam Bin Wan Mohd Najep, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Fariz Najdi Bin Mahamad Subri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Fariz Najdi Bin Mahamad Subri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Azwan Bin Yahya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Naim Bin Nor Hamizat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Fatin Nadiah Binti Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Khalilah Binti Safie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Nurkiah Binti Mohd Shukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Nurkiah Binti Mohd Shukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-Supervisor for Chai Wai Siong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Co-Supervisor for Tan Yi Siong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hanun Arissa Binti Mohd Rozlee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lim Wei May, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Luqmannul Haqim Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lydia Lee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Bazli Bin Mohd Fozi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hanafi Bin Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Amalina Binti Ghazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Atiqah Dinie Binti Mat Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Azyan Athirah Binti Jani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Shazwani Ivan Meswani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Saidatul Syamimi Binti Saibin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Fatimah Binti Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Nur Irsalina Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Suhaila Binti Razi Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Suhaida Binti Hamidan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Zulhilmi Bin Nor Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Azam Bin Nor Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Azam Bin Nor Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Fatin Nadiah Binti Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Khalilah Binti Safie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Khalidah Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Khalidah Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Norazzah Azwa Binti Misman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Norazzah Azwa Binti Misman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wan Muhammad Affiq Bin Wan Affandi Azam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-Supervisor for Chai Wai Siong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Tan Yi Siong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lim Wei May, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Luqmannul Haqim Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Bazli Bin Mohd Fozi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Hanafi Bin Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Atiqah Dinie Binti Mat Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Azyan Athirah Binti Jani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Shazwani Ivan Meswani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Saidatul Syamimi Binti Saibin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Fatimah Binti Hussin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur Irsalina Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Zulhilmi Bin Nor Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Wan Muhammad Affiq Bin Wan Affandi Azam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 KURSUS HYBRID CLASSROOM FEVER! (JOI SMARTROOM TRAINNING) SESI 4
UTHM / BILIK SEMINAR 1, PTTA
13/10/2022
2022 FKAAB POSTGRADUATE OPEN DAY
FKAAS,UTHM / BILIK TAYANGAN ARAS 8, FKAAB
29/09/2022
2022 INTERNATIONAL SEMINAR IR4.0 WITH SUSTAINABLE TECHNOLOGY-SMART ENERGY SYSTEM AND WATER QUALITY MONITORING
UTHM / Webinar
02/08/2022
2022 INDUSTRIAL TALK BFF FKAAB SEM 2 2021 2022 - KAEDAH PEMBINAAN JALAN BARU DAN PENYELENGGARAAN JALAN LAMA
FKAAS,UTHM / Zoom
16/06/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2022 WEBINAR : TURAPAN JALAN RAYA MAPAN KUALITIKAH TURAPAN DI MALAYSIA?
UTHM / ZOOM MEETING
07/04/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN BAUCAR KOMPUTER KEPADA STAF FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN
07/04/2022
2022 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM 2022 SIRI 1
UTHM / PAUTAN GOOGLE MEET
09/03/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
FKAAS,UTHM / Google Meet (Tempat kerja masing - masing)
08/02/2022
2022 MINT-SRC NATIONAL SEMINAR SERIES 1_2022 (THE CHALLENGES IN LAKE WATER QUALITY MONITORING
UTHM / Live Google Meet
23/01/2022
2022 PROGRAM INDUSTRIAL TALK BAGI PROGRAM IJAZAH (BFF) FKAAB.
FKAAS,UTHM / uthm fkaab
11/01/2022
2021 KURSUS INTERACTIVE TOOLS IN ONLINE TEACHING
UTHM / Atas Talian
07/10/2021
2021 SESI TAKLIMAT SISTEM LANTIKAN AGENSI LUAR (SLALU) OLEH PEJABAT PENDAFTAR DAN PTM
FKAAS,UTHM / -
26/09/2021
2021 LATIHAN EMERGENCY RESPONSE TEAM (ERT) FKAAB
UTHM / GOOGLE MEET
20/09/2021 - 21/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN OPEN ENDED QUESTIONS
FKAAS,UTHM / ZOOM PLATFORM
26/07/2021
2021 TAM MEMBERSHIP DRIVE
LAIN-LAIN / Zoom & YouTube Live
18/07/2021
2021 MINT-SRC NATIONAL SEMINAR SERIES 4 IN CONJUCTION WITH KKP RESEARCH GRANT SCHEME-LAKE WATER QUALITY MONITORING TOWARDS SUSTAINABLE MANAGEMENT AND CONSERVATION
UTHM / WEBINAR
06/07/2021
2021 SOIL MECHANICS INDUSTRIAL TALK: SLOT8-GEOTECHNICAL ASPECT OF ROADWORKS: CONSTRUCTION & WORK ENVIRONMENT
UTHM / online-google meet
29/06/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 WEBINAR : WATER
UTHM / ZOOM MEETING
21/04/2021
2021 WEBINAR : SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN CAMPUS
UTHM / ZOOM MEETING
14/04/2021
2021 TATACARA PENGISIAN BORANG DAFTAR BAHAN KIMIA UTHM
UTHM / Google Meet
17/03/2021
2021 TALENT DISCOVERY PROGRAM - SERIES 13 - SECURING CONSULTATION WORK FOR ACADEMICIANS
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
10/03/2021
2021 SUPERVISION TIPS AND TRICKS BY PROFESSOR DR ZAFIR KHAN MOHAMED
UTHM / ZOOM MEETING
09/03/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 2/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
09/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 1/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
07/02/2021
2021 PERKONGSIAN TEKNOLOGI : PENGGUNAAN SEMULA SISA MAKANAN ANJURAN FKAAB
UTHM / -
26/01/2021
2021 CAGED INDUSTRIAL TALK SERIES 1/2021
UTHM / ZOOM
20/01/2021
2021 MPRC EXPERT TALK 1/2021-FORECASTING EROSION INDUCED LANDSLIDE
UTHM / Online- Google Meet
18/01/2021
2020 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
UTHM / -
01/12/2020
2020 PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT YANG BERIMPAK
UTHM / -
28/09/2020
2020 BENGKEL PERISIAN QGIS
UTHM / MAKMAL KEJURUTERAAN GEOMATIK FKAAB
06/09/2020 - 07/09/2020
2020 TAKLIMAT MYPORTFOLIO FKAAB
UTHM / GOOGLE MEET
03/09/2020
2020 EXPERT TALK MICROSLEEP - A SMALL SLEEP A BIG PROBLEM ASDRC UTHM
UTHM / -
03/09/2020
2020 BENGKEL COMPLEX PROBLEM SOLVING (CPS), FKAAB
UTHM / -
01/09/2020 - 02/09/2020
2020 BENGKEL CLINIC WRITING FOR JOURNAL SCOPUS FKAAB
UTHM / -
26/08/2020
2020 TAKLIMAT APLIKASI WORKSPACE UTHM DAN LAWATAN STARTEGIK SERTA PERJUMPAAN BERSAMA WARGA KERJA FKAAB
UTHM / -
12/08/2020
2020 COMMERCIALIZATION OF RESEARCH AND INNOVATION OUTPUT VIA CROSS BORDER E-COMMERCE PLATFORM
UTHM / -
22/07/2020
2020 KURSUS DIGITAL MARKETING
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
21/07/2020
2020 TAKLIMAT PENERANGAN MENGISI BEBAN AKADEMIK DALAM SPBA SECARA DALAM TALIAN BAGI SEMESTA II SESI 2019/2020 FKAAB
FKAAS,UTHM / GOOGLE MEET
13/07/2020
2020 TAKLIMAT PENERANGAN MENGISI BEBAN AKADEMIK DALAM SPBA SECARA DALAM TALIAN BAGI SEMNESTER II SESI 2019/2020 FKAAB
UTHM / ,
13/07/2020
2020 EXAM.NET A ROBUST AND SECURE ONLINE EXAM PLATFORM (LIVE SESSION)
UTHM / -
07/07/2020
2020 TAKLIMAT TATACARA PENGENDALIAN PIAWAI (SOP) PERPERIKSAAN AKHIR SECARA DALAM TALIAN
UTHM / -
25/06/2020
2020 MONETIZING YOUR RESEARCH EXPERTISE IN ACADEMIA
UTHM / -
18/06/2020
2020 SESI PERKONGSIAN PENGALAMAN BEKAS PESAKIT COVID -19
UTHM / -
10/06/2020
2020 OPTION 1 SAKURA SCIENCE FUND JAPAN : PERKONGSIAN KAEDAH PERMOHONAN DAN SKOP DANA
UTHM / -
10/06/2020
2020 PROGRAM SESI PERKONGSIAN ONLINE EXAM CHALLENGES AND COPING APPROACHES-REAL CASE STUDY FROM PALESTINE
UTHM / -
09/06/2020
2020 HOW TO GET PUBLISHED IN A HIGH-IMPACT JOURNAL ? SERIES 4
UTHM / UTHM
19/05/2020
2020 SESI 3 - SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FKAAB
UTHM / -
13/05/2020
2020 BICARA RAMADAN ? MENELUSURI SEJARAH AL QURAN DAN IMAM QIRAAT
UTHM / -
13/05/2020
2020 SPECIAL TALK : COVID19 - EMBRACING A NEW NORM: IMPACT, MEASURES & WAY FORWARD
UTHM / GOOGLE MEET
12/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAAN SILIBUS KURSUS (4 MAC 2020)
UTHM / -
04/03/2020
2020 KURSUS PENULISAN JURNAL BERIMPAK TINGGI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR
04/02/2020 - 05/02/2020
2019 SESI PERKONGSIAN ILMU "KESAN PERUBAHAN SUDUT JUNAM MATAHARI DALAM PENENTUAN WAKTU SHOLAT SUBUH'
UTHM / BILIK SEMINAR ARAS 8, SOUTH TOWER FKAAS, UTHM
18/12/2019
2019 MAJLIS JASA DIKENANG, BUDI DISANJUNG
UTHM / UTHM
24/10/2019
2019 5TH TEACHING AND LEARNING INNOVATION FESTIVAL (TLIF)2019
UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS / UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS
14/10/2019
2019 FUYOO FKAAS 3.0
LAIN-LAIN / STADIUM UTHM
29/09/2019
2019 SEMINAR TRAINING OF TRAINERS
UTHM / UTHM
05/09/2019
2019 BENGKEL SEMAKAN DAN PEMURNIAN RUBRIK DAN KERTAS MAKMAL UJIKAJI
UTHM / UTHM
07/08/2019
2019 BENGKEL PENILAIAN KEDUA LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA SEMESTA 2 SESI 2018/2019
UTHM / UTHM
02/07/2019
2019 SEMINAR LEARNING ENGAGEMENT & MOTIVATION : VALUES IN TEACHING & LEARNING
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LATIHAN CAD
20/05/2019
2019 GEGAR FKAAS 4.0 2019
UTHM / UTHM
22/04/2019 - 25/04/2019
2019 MESYUARAT FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR BIL 1/2019.
UTHM / FKAAS UTHM
31/03/2019
2019 SEMINAR INTERACTIVE LECTURE IN 21ST CENTURY LEARNING 2019
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI
14/03/2019
2019 TAKLIMAT SOHELP & BIOSAFETY
UTHM / UTHM
18/02/2019
2019 TAKLIMAT BERKAITAN PELAKSANAAN ELECTRONIC CLASS (E-CLASS ONLINE)
UTHM / FKAAS UTHM
11/02/2019
2019 TAKLIMAT BERKAITAN PERLAKSANAAN ELECTRONIC CLASS (E-CLASS ONLINE)
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAS
11/02/2019
2019 TECHNICAL TALK 'ROLE OF VARIOUS STAKEHOLDERS IN EARTHQUAKE DISASTER MITIGATION
UTHM / BILIK TAYANGAN SOUTH TOWER
11/02/2019
2019 JEYARAWARA TIMBALAN NAIB CANSELOR (PI) BERSAMA FKAAS
UTHM / FKAAS UTHM
20/01/2019

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI

07-4564471