Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
 
  07-4564391
ENCIK KOH HENG BOON

DS52 Pensyarah Kanan

SARJANA KEJURUTERAAN STRUKTUR , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2000)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1998)
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1995)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : CONSTRUCTION
Field (KPT) : Design
Field of Specialization (KPT) : Design

DateDescription
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Composite Structural Engineering Technology (ComSET)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Jamilus Research Centre for Sustainable Construction (JRC-SC)
15/12/2012 - 30/06/2013 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Struktur dan Bahan
01/05/2004 - 30/04/2006 Ketua Jabatan
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar, Jabatan Kejuruteraan Bangunan dan Pembinaan

YearDescriptionRoleLevel
2023 - 9999International Association of Engineers (IAENG) Ahli Antarabangsa
2001 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Ahli Kebangsaan
2003 - 2017The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Course Coordinator for Jawatankuasa Pemurnian Kurikulum dan Silibus Program BFF, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Course Coordinator for Pemurnian Silibus, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 Course Coordinator for Penyelaras Kursus BFC34702 Semester 2 Sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Course Coordinator for Penyelaras Kursus BFS41103 Program Sarjana Muda Semester 1 Sesi 2023/2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 Course Coordinator for Penyelaras Kursus MFS10303 Program Pasca Ijazah Semester 1 Sesi 2023/2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 Design Of Precast Concrete Structure [MFS10303], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Design Of Precast Concrete Structure [MFS10303], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai PSM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023 Examination Invigilator for Pengawas Peperiksaan Akhir Program Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023 University
2023 Examination Invigilator for Pengawas Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi 2022/2023 bagi Program Sarjana Muda, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2023 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus MFS10303 Program Pasca Ijazah Semester 1 Sesi 2023/2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 Instructor/lecturer for Pengajar Kursus Program Sarjana Muda Semester 2 Sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Member for Jawatankuasa Khas Laporan Interim 2024, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Precast Concrete Design [BFS41103], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Structural Design [BFC34702], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Structural Design [BFC34702], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Committee Coordinator for Penyelaras FCEE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Committee Member for Jawatankuasa Kualiti Akademik Dan Akreditasi Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Committee Member for Jawatankuasa Taskforce SAR Akreditasi FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kueaua BFS40303 Sem 2 Sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Course Coordinator for Penyelaras Kursus BFS41103, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Member for Pemurnian Dan Penambahbaik Silibus Kursus BFC34702 Rekabentuk Struktur, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Member for Permunian CPS untuk Kursus BFS41193, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2022 Precast Concrete Design [BFS41103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Prestressed Concrete Design [BFS40303], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Structural Design [BFC34702], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Structural Design [BFC34702], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Design Of Precast Concrete Structure [MFS10303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Member for Lawatan Akreditasi Virtual Program Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian (BFF), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2021 University
2021 Precast Concrete Design [BFS41103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Prestressed Concrete Design [BFS40303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Speaker for Ceramah Kursus DCC6262 & DCC40142 Steel Structure Design, Politeknik Sultan Idris Sssshah, KPT, Malaysia, April 2021 National
2021 Speaker for Kursus Pengenalan Rekabentuk Projek Bagi Konkrit Bertetulang dan Keluli, Politeknik Merlimau, Malaysia, October 2021 National
2020 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Design Of Precast Concrete Structure [MFS10303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Precast Concrete Design [BFS41103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Prestressed Concrete Design [BFS40303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Reinforced Concrete Design I [BFC32102], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Design Of Bridge Structure [MFS10203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Design Of Precast Concrete Structure [MFS10303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Prestressed Concrete Design [BFS40303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Reinforced Concrete Design I [BFC32102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Design Of Bridge Structure [MFS10203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Prestressed Concrete Design [BFS40303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Prestressed Concrete Design [BFS40303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Reinforced Concrete Design I [BFC32102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Advanced Structure Design [MFS10103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Prestressed Concrete Design [BFS40303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Prestressed Concrete Design [BFS40303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Advanced Structure Analysis [BFS40103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Design Of Bridge Structure [MFS10203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Design Of Precast Concrete Structure [MFS10303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Advanced Structure Design [MFS10103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Advanced Structure Design [MFS10103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Prestressed Concrete Design [BFS40303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Static And Dynamic [BFC10103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Structural Concrete Design Ii [BFC32803], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Advanced Structure Design [MFS10103], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Advanced Structure Design [MFS10103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Prestressed Concrete Design [BFS40303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Prestressed Concrete Design [BFS40303], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Structural Concrete Design Ii [BFC32802], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Structural Concrete Design Ii [BFC32803], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Structural Steel And Timber Design [BFC43003], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Advanced Structure Design [MFS10103], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Advanced Structure Design [MFS10103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Civil Engineering Diploma Project [DAC32103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Prestressed Concrete Design [BFS40303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Prestressed Concrete Design [BFS4033], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Reinforced Concrete Design I [BFC32102], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Reinforced Concrete Design I [BFC32102], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Structural Concrete Design I [BFC3142], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Structural Concrete Design I [BFC3142], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Advanced Structure Analysis [MFA10203], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Advanced Structure Design [MFS10103], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Prestressed Concrete Design [BFS4033], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Prestressed Concrete Design [BFS4033], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Structural Concrete Design Ii [BFC32802], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Design Of Bridge Structure [MFS10203], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Design Of Bridge Structure [MKA2423], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Integrated Project Design [BFC4103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Static And Dynamic [BFC10102], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Structural Concrete Design Ii [BFC3172], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Structural Concrete Design Ii [BFC3172], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Advance Structure Design [MKA2413], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Design Of Bridge Structure [MKA2423], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Design Of Bridge Structure [MKA2423], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Design Of Steel And Timber Structure [BFC4033], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Design Of Steel And Timber Structure [BFC4033], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Structural Concrete Design Ii [BFC3172], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Structure Analysis [BFC3023], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Civil Engineering Software [BFC4091], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Design Of Bridge Structure [MKA2423], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Design Of Steel And Timber Structure [BFC4033], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Mechanics Of Material [BFC2083], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Structural Concrete Design Ii [BFC3172], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Design Of Steel And Timber Structure [BFC4033], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Concrete Structure & Design [BPD3133], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Pre-Stressed Design [BKA4133], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q469 Investigation of crack pattern development and human comfort due to moving loads on prestressed hollow core flooring system Ahli 30/06/2025
Q347 Study on the behavior, strength, and design of built-up battened beam-column under compression loading as a practical solution for lightweight steel construction. Ahli 30/04/2025
Q189 EXPLORATORY RESEARCH ON MOMENT CAPACITY ENHANCEMENT AND SUSTAINABLE BENEFITS IN TIMBER BEAMS STRENGTHENED WITH PASSIVE PRESTRESSING Ahli 31/08/2024
M084 Computational analysis on structural behaviour of segmental box girder Ahli 04/11/2023
K201 Thixotropic relationship between kenaf powder admixtures and layerability assessment of sustainable cementitious paste via 3D concrete printing (3DCP) Ahli 31/08/2022
H391 Vibration Behavior Of Multi-Span And Multi-Storey For Timber-Concrete Composite Floor Systems Ahli 31/03/2021
K242 Strength Behaviour of Glulam-Concrete Composite Decking System Ahli 31/03/2021
1625 PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF LIGHTWIEGHT FIBROUS FOAMED CONCRETE-FILLED HOLLOW SECTION (FCFHS) UNDER STATIC AND CYCLIC LOADINGS Ahli 14/02/2020
U100 A Study of Strength and Structure Behaviour of Reinforced Concrete Beams with Polyethylene-Concrete Infill (RCBPI) under Static and Dynamic Loadings Ahli 31/12/2017
E002 Performance And Engineering Properties Of Fiber Concrete Containing Waste Polyethylene Terephthalate Ahli 31/12/2015
E011 Investigation of Soil-Structure Resonance and Non-Seismically Designed Existing Reinforced Concrete (RC) Building for Seismic Hazard Assessment Ahli 31/03/2015
1349 Seismic Performance Of An Existing Non-Seismically Designed Bridged Under Low Earthquake Ground Motion Ketua 31/10/2014
1350 Evaluation On The Dynamic Characteristic Of Bridge With Different Number Of Span Using Microtremor Technique Ketua 31/10/2014
C053 Jamilus Research Centre (JRC) Ahli 31/07/2014
B003 1 Malaysia Cabin Ahli 02/05/2013
0937 Development Of Environmental Friendly Recycle Polyethylene Fibre Concrete Ahli 28/02/2013
0862 Behavioural prediction of triple -T precast concrete-timber composite under collapse and sustained load Ketua 31/12/2012
0863 Feasibility of timber-concrete composite floor in the Malaysian construction industry Ahli 31/12/2012
0773 Experimental numerical comparisons of timber-concrete composite floors tested under short term loading Ketua 14/03/2012
0246 The Ductility Aspect of Interlocking Dry Stack Block Masonry System Ahli 31/12/2009
0375 Torsional Behaviour of Precast Half Beam Joint Ketua 30/11/2009
0378 A Shear Transfer Enhancement Connector of Precast Composite Cold-Formed Steel and Concrete Beams Ahli 30/11/2009
0383 Study od a Pile Integrity and Dynamic Analyzer System for Pile Bearing Capacity Measurement Ahli 30/11/2009
0253 Bending Behaviour of Composite Beam With Cold Form Steel 1-Section Ahli 30/06/2008
0173 Compressive Strength Development and Water Absorbtion of Foamed Concrete Ketua 31/12/2005
0095 Kajian Sifat Kejuruteraan Kotak Acuan Daripada Papan Komposit Dalam Kerja Konkrit Ketua 31/05/2004
0099 Development of Fast-Erected Precast Lightweight Concrete Acoustics Building Ketua 31/05/2004
0024 The Use of Palm Oil Clinker in Lightweight Reinforced Concrete Ketua 31/05/2003

Book
Koh Heng Boon
(2006) Reinforced Concrete Design - A Problem And Solution Approach (2nd Edition), McGrawHill , ISBN:9789833219674
Koh Heng Boon
(2005) Reinforced Concrete Design - A Problem And Solution Approach (1st Edition), McGrawHill , ISBN:0071246916
Book Chapters
Chai Teck Jung, Tan Cher Siang, Tang Hing Kwong, Koh Heng Boon
(2021) Bending Strength Of Magnesium Oxide Board, Modern Materials And Technologies For Civil And Road Engineering, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland , 169, ISBN:9783035718300
Teck Jung Chai, Cher Siang Tan, Tio Kiong Chow, Philip Chie Hui Ling, and Heng Boon Koh
(2019) A Review On Prefab Industrialised Building System Modular Construction In Malaysia: The Perspective Of Non-Structural Studies, Lecture Notes In Civil Engineering - The Advances In Civil Engineering Materials, Springer Singapore , 11, ISBN:9789811325113
S Shahidan, K H Boon, A M S Alanesi, N. Ali, S R Abdullah, S.S. Mohd Zuki, F M Nadri
(2017) Pervious Concrete With Biomass Aggregate , Advanced Concrete Technology And Green Materials , UTHM , 169, ISBN:9789670764979
Ahmad Fahmy Kamarudin, Mohd. Effendi Daud, Koh Heng Boon, Zainah Ibrahim and Azmi Ibrahim
(2013) Dynamic Characteristics And Seismic Performance Evaluation Of Low Rise Existing Rc Moment Resisting Frame Using Microtremor Technique And Standard Code Of Practice, Recent Advances In Civil And Mining Engineering, WSEAS Press , 182, ISBN:9789604743377
General Publications
Koh Heng Boon
(2022) Pasca Banjir: Apa Pemilik Rumah Perlu Tahu Tentang Struktur Bangunan?, malaysia gazette , 1, ISBN:-
Koh Heng Boon
(2007) Precast Lightweight Concrete System - A Better Choice, IBS Digest
Koh Heng Boon
(2005) Visit To Tanjung Bin Power Plant, Suara FKAAS
Journal
Chai Teck Jung, Tan Cher Siang, Koh Heng Boon
(2023) 10the Performance Of Isolated Half-Scissor Like Elements Mechanism Under Compression Axial Load, JURNAL KEJURUTERAAN, PENERBIT UKM , 5, 625, ISSN:22897526
David Yeoh, Violet Leng, Norwati Jamaluddin, Koh Heng Boon, Seyed Jamalaldin, Ali Tighnavard, Nor Hayati Abd Ghafar
(2023) Bending Performance Of Timber Beam Strengthened With Passive Prestressing, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 9, 419, ISSN:21803242
Koh Heng Boon, Zainorizuan Mohd Jaini, Tan Tee How
(2023) Investigation On Mechanical Strengths And Carbon Foot Print Of Modified Foamed Concrete, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY , UTHM , 5, 31, ISSN:21803242
Irwan, J.M., Othman, N., & Koh, H
(2020) Properties Of Sand Cement Brick Containing Quarry Dust (Scbqd) And Bacteria Strain, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 10, 13, ISSN:26007959
Chai Teck Jung, Koh Heng Boon, Tan Hing Kwong
(2020) The Effect Of Fly Ash On Brick Aggregate Concrete , SSRG INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (SSRG-IJCE) , SEVENTH SENSE RESEARCH GROUP (SSRG) , 2, 19, ISSN:23488352
Chai Teck Jung, Tan Cher Siang, Tan Hing Kwong and Koh Heng Boon
(2019) Compressive Strength And Water Absorption Of Mortar Incorporating Silica Fume, INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (SSRG-IJCE), Seventh Sense Research Group (SSRG) , 8, 39, ISSN:23488352
Jalal mushina, Wissam Mushina, Dr. NorHayati Abd Ghafar, Dr. David Yeoh and Koh Heng Boon
(2019) Experimental Tests Of Nail And Screw Connectors For Timber Concrete Composite Deck, INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJCIET), IAEME Publication , 3, 361, ISSN:09766316
Wissam Mushina, Dr. David Yeoh, Jalal Mushina, Dr. NorHayati Abd Ghafar and Koh Heng Boon
(2019) Kempas Timber Un-Bonded Posttensioning Solution New Approach, INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IJCIET), IAEME Publication , 3, 440, ISSN:09766316
Norwati Jamaluddin , David Yeoh , Abdul Halim Abdul Ghani , Koh Heng Boon , Sallehudin Shah Ayob , Mohd Haziman Wan Ibrahim , Noridah Mohamad , Tuan Norhayati Tuan Chik , and Nor Hayati Abd. Ghafar
(2018) A Case Study Of Residential Buildings Subjected To Cracking Failures , INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 5, 118, ISSN:12281222
Noridah Mohamad, Muhammad Tahir Lakhiar , Mohamad Syafiq Mansor , Koh Heng Boon , Ashfaque Ahmed Jhatial , Abdul Aziz Abdul Samad , Goh Wan Inn
(2018) Computational Analysis On Flexural Behavior Of Precast Aerated Concrete Panel Incorporating Polypropylene Fiber , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, IJET , 8, 209, ISSN:2227524X
Noridah Mohamad, Koh Heng Boon, Abdul Aziz Abdul Samad, Goh Wan Inn
(2018) Computational Analysis On Flexural Behavior Of Precast Aerated Concrete Panel Incorporating Polypropylene Fiber, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation Inc. , 9, 209, ISSN:2227524X
Chai Teck Jung, Tang Hing Kwong & Koh Heng Boon
(2018) Water Absorption And Drying Shrinkage Of Recycled Foamed Aggregate Concrete, MALAYSIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, UTM , 12, 482, ISSN:26009498
Z.M. Jaini, K.H. Boon, S.N. Mokhatar, I. Mat, H. Hazmi, N.H. Hashim
(2016) Structural Behavior Of Short-Span Reinforced Concrete Beams With Foamed Concrete Infill, JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network , 9825, ISSN:18196608
David Yeoh, Koh Heng Boon, Norwati Jamaluddin
(2015) Exploratory Study On The Mechanical And Physical Properties Of Concrete Containing Sulfur, JURNAL TEKNOLOGI, UTM , 10, 179, ISSN:21803722
J.M Irwan, M.M.K. Annas, A.K. Aeslina , N. Othman , H.B. Koh ,R.M. Asyraf , Faisal S.K
(2014) Cracking Propagation Of Reinforced Concrete Using Polyethylene Terephtalate (Pet) Bottles As Fine Aggregate, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications , 1, 474, ISSN:1022-6680
Irwan, J.M., Asyraf, R.M., Othman, N., Koh, H.B., Aeslina, A.K., Annas, M.M.K., Faisal, S.K.
(2014) Deflection Behaviour Of Irregular-Shaped Polyethylene Terephthalate Fibre Reinforced Concrete Beam, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications, Switzerland , 3, 438, ISSN:10226680
Kamarudin, A.F., Daud, M.E., Ibrahim, A., Ibrahim, Z. and Koh, H.B
(2014) Dynamic Characteristics Of Site And Existing Low Rise Rc Building For Seismic Vulnerability , INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOLOGY, North Atlantic University Union , 1, 28, ISSN:1998-4499
J.M. Irwan, R.M. Asyraf, N. Othman, H.B. Koh, A.K. Aeslina, M.M.K. Annas & Faisal S.K. ]
(2014) Maximum Crack Spacing Model For Irregular-Shaped Polyethylene Terephthalate Fibre Reinforced Concrete Beam, INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL ANALYSIS & DESIGN IJSAD , Institute of Research Engineers and Doctors , 6, 71, ISSN:2372-4102
Mohd Irwan Juki, Khairunnisa Muhamad , Mohd Khairil Annas Mahamad, Koh Heng Boon, Norzila Othman , Aeslina Abdul Kadir, Muhammad Asyraf Roslan and Faisal Sheikh Khalid
(2013) Development Of Concrete Mix Design Nomograph Containing Polyethylene Terephtalate (Pet) As Fine Aggregate, ADVANCED MATERIALS RESEARCH , Trans Tech Publications, Switzerland , 5, 12, ISSN:10226680
Irwan, J.M., Othman, N., Koh, H.B., Asyraf, R.M., Faisal, S.K., Annas, M.M.K., Shahrizan, A.M.
(2013) Development Of Mix Design Nomograph For Polyethylene Terephthalate Fiber Concrete, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 12, 408, ISSN:16609336
Juki, M.I., Awang, M., Annas, M.M.K., Boon, K.H., Othman, N., Kadir, A.A., Roslan, M.A., Khalid, F.S
(2013) Relationship Between Compressive, Splitting Tensile And Flexural Strength Of Concrete Containing Granulated Waste Polyethylene Terephthalate (Pet) Bottles As Fine Aggregate, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications, Switzerland , 9, 356, ISSN:10226680
Irwan, J.M., Asyraf, R.M., Othman, N., Koh, H.B., Annas, M.M.K., Faisal, S.K
(2013) The Mechanical Properties Of Pet Fiber Reinforced Concrete From Recycled Bottle Wastes, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, Trans Tech Publications, Switzerland , 9, 347, ISSN:10226680
Irwan, J.M., Hanizah, A.H., Azmi, I., Koh, H.B.
(2011) Large-Scale Test Of Symmetric Cold-Formed Steel (Cfs)Concrete Composite Beams With Bttst Enhancement, JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH, Elsevier BV , 4, 720, ISSN:0143974X
Yeoh D., Fragiacomo M., De Franceschi M., Heng Boon K.
(2011) State Of The Art On Timber-Concrete Composite Structures: Literature Review, JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING, AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS ASCE , 10, 1085, ISSN:07339445
Koh Heng Boon
(2005) The Effect Of The Explicit Of Qualitative Structural Analysis Method On Learning In Structural Design, WORLD TRANACTIONS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY EDUCATION, UICEE , 63, ISSN:14462257
Prosiding / Seminar
Jeffrey Wang Thye Fui, Koh Heng Boon
(2023) Computational Study Of Steel Bracket Connection Subjected To Axial Load, UTHM , 220, ISBN:27735184
Amira Balqish Sukri, Koh Heng Boon
(2023) Computational Study On Flexural Strengthening Of Pre-Cracks Reinforced Concrete Beams Using Carbon Fibre Reinforced Polymer (Cfrp), UTHM , 012, ISBN:27735184
Chai Teck Jung, Tan Cher Siang, Tan Hing Kwong, Koh Heng Boon
(2023) Properties Of Cement-Coated Brick Aggregate Concrete, SPRINGER , 345, ISBN:9789811980237
N H Abd Ghafar , H Mohd Ikhsan, NZ Abd Aziz , D Yeoh , HB Koh and T N Tuan Chik
(2023) Walking Test On Glulam-Concrete Composite Floo, IOP SCIENCE , 1, ISBN:17551307
Liew Bi Hong, Koh Heng Boon
(2022) Computational Study Of Concrete Corbel, UTHM , 1629, ISBN:27735184
Koh Hwei Shan, Koh Heng Boon
(2022) Drying Shrinkage Properties And Crack Development Of Mortar Containing Sandy Clay, UTHM , 1291, ISBN:27735184
Koh Heng Boon, Chai Teck Chung , Song Yi Wei
(2022) Drying Shrinkage Properties And Initial Bonding Strength Of 3d Printing Mortar, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17551307
T J Chai, C S Tan and H B Koh
(2021) Analytical Study Half Scissor Like Elements Deployable Structures, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:1757899X
T J Chai, C S Tan, Koh Heng Boon
(2020) Analytical Study Of Half Scissor Like Elements Deployable Structures, UTM , 73, ISBN:11111111
Jalal Mushina , Nor Hayati Abd Ghafar , David Yeoh , Wissam Mushina , Koh Heng Boon
(2020) Vibration Behaviour Of Natural Timber And Timber Concrete Composite Deck System, IOP PUBLISHING LTD , 012, ISBN:1757899X
N. H. Abd Ghafar, I. Z. Shamsul Kamar, E. C. David Yeoh, H. B. Koh
(2019) Walking Induced Floor Vibrationon Glulam Timber Floor, SPRINGER, CHAM , 1605, ISBN:9783030328160
Teck Jung Chai, Cher Siang Tan, Tio Kiong Chow, Philip Chie Hui Ling, and Heng Boon Koh
(2018) A Review On Prefab Industrialised Building System Modular Construction In Malaysia: The Perspective Of Non-Structural Studies, SPRINGER , 11, ISBN:9789811325113
KOH HENG BOON, DAVID YEOH ENG CHUAN, SHAHIRON BIN SHAHIDAN
(2017) Effect Of Re-Vibration On The Compressive Strength And Surface Hardness Of Concrete, UTHM , 1, ISBN:1757899X
R. H. M. RUM, Z. M. JAINI, K. H. BOON, S. A. A. KHAIRUDDIN AND N. A. RAHMAN
(2017) Foamed Concrete Containing Rice Husk Ash As Sand Replacement: An Experimental Study On Compressive Strength, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:1757899X
Z. M. JAINI, R. H. M. RUM AND K. H. BOON
(2017) Strength And Fracture Energy Of Foamed Concrete Incorporating Rice Husk Ash And Polypropylene Mega-Mesh 55, IOP PUBLISHING , 1, ISBN:1757899X
SHARIF A.A.M., SHAHIDAN S., KOH H.B., KANDASH A., MOHD ZUKI S.S.
(2017) Strength Development Of Pervious Concrete Containing Engineered Biomass Aggregate, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17578981
Nurul Shazwin Idris, Koh Heng Boon, Ahmad Fahmy Kamarudin, Sherliza Zaini Sooria
(2016) Ambient Vibration Test On Reinforced Concrete Bridges, EDP Sciences, 2016 , 02012-p.2 , ISBN:2261236X
Jamaluddin, N., Sallehuddin Syah Ayob , Wan Ibrahim, M.H., Boon, K.H., Yeoh, D., Shahiron Shahidan, Noridah Mohamad, Tuan Chik, T.N., Abd. Ghafar, N.H., Abdul Ghani, A.H and Shamrul-Mar, S.
(2016) Forensic Building: Deterioration And Defect In Concrete Structures , MATEC Web of Conferences , - , ISBN: 2261-236X
Siti Mas Ayu Mat Yusoff, Sherliza Zaini Sooria, Ahmad Fahmy Kamarudin, Koh Heng Boon
(2016) Identification Of Dynamic Characteristics Of Bridge Crossing Sungai Simpang Kiri Using Free Vibration Analysis, EDP Sciences, 2016 , 02011-p.2 , ISBN:2261236X
Koh Heng Boon, David Yeoh , and Norwati Jamaluddin
(2016) Properties Of Pervious Concrete Containing Scrap Tyre Tubes, MATEC , 1 , ISBN:2261-236X
S. Shahidan, H. B. Koh, A. M. Sharif Alansi and L. Y. Loon
(2016) Strength Development And Water Permeability Of Engineered Biomass Aggregate Pervious Concrete, EDP Sciences , 1 , ISBN:01007
Koh Heng Boon
(2012) Flexural Strength And Deflection Of Biomass Polyvinyl Chloride (Pvc)-Reinforced Hollow Core Deck, UNiMAS
Koh Heng Boon
(2012) Strength Behaviours Of Biomass Fiber-Reinforced Concrete Slab, UTHM
Koh Heng Boon
(2010) Biomass Aggregate Concrete, Indian Institute of Technology Madras
Koh Heng Boon
(2010) Compressive Strength And Drying Shrinkage Of Rba Concrete, Universiti Teknologi PETRONAS
Koh Heng Boon
(2010) Full-Scale Load Test On Reinforced Concrete Slab, UPM
Koh Heng Boon
(2009) Academic Performance Of Ex-Diploma Direct Entry Student In Structural Steel And Timber Design Course, UTHM
Koh Heng Boon
(2009) Bonding Strength Of Near Surface Mounted Grass Fiber Reinforced Polymer, USM
Koh Heng Boon
(2009) Compressive Strength And Water Absorption Of Expanded Coal Slag Concrete, UiTM
Koh Heng Boon
(2009) Controlled Density Previous Concrete Road On Soft Soil, CREAM
Koh Heng Boon
(2009) Design Of Ecs Concrete Mixes, UTHM
Koh Heng Boon
(2009) Flexural Behaviour Of Reinforced Concrete Slab With Opening
Koh Heng Boon
(2009) It-Lodge Planner ? Project Management Beyond Cpm, Asia Pacific International College
Koh Heng Boon
(2009) Pervious Concrete- An Option For Road On Peat, UMP
Koh Heng Boon
(2008) Biomass Silica - Towards Sustainable Concrete Construction
Koh Heng Boon
(2008) Carbonation And Water Absorption Of Control-Cured Foamed Concrete
Koh Heng Boon
(2008) Computational Study On Structural Behaviour Of Cold-Formed Steel-Concrete Composite Beams Using
Koh Heng Boon
(2008) Effect Of Timber Industrial Ash (Tia) On Water Quality Of Cement-Lined Pipes
Koh Heng Boon
(2008) Effectiveness Of Graphic Calculator In Teaching And Learning Ogive
Koh Heng Boon
(2008) Experimental Study On Behavior Of Precast Cold-Formed Steel-Concrete Composite Beams
Koh Heng Boon
(2008) Experimental Study On Shear Behaviours Timber Lightweight-Concrete Composite Shear Connectors
Koh Heng Boon
(2008) Experimental Study On Torsional Behavior Of Precast Concrete Half Beam Joints
Koh Heng Boon
(2008) Finite Element Of Precast Concrete Half Beams
Koh Heng Boon
(2008) Foamed Concrete - A Potential Civil Engineering Material
Koh Heng Boon
(2008) High-Performance Concrete - Towards Durable Construction (Keynote Paper)
Koh Heng Boon
(2008) Performance Of Circular Hollow Section Space Frame Connection
Koh Heng Boon
(2008) Precast Cold-Formed Steel Concrete Composite Beams: Shear Strength Of Bent Up Triangular Tabs Shea
Koh Heng Boon
(2008) Properties Of Expanded Coal Slag Aggregate Concrete
Koh Heng Boon
(2008) Properties Of Lightweight Concrete Containing Expanded Clay Aggregate
Koh Heng Boon
(2008) Rapid Portable Compressive Strength Test System For Foamed Concrete
Koh Heng Boon
(2008) Structural Performance Of Reinforced Concrete Beams Containing Recycled Fine Aggregate
Koh Heng Boon
(2007) Biomass Silica Soilcrete - A Potential Material For Soil Stabilization
Koh Heng Boon
(2007) High Performance Cocnrete
Koh Heng Boon
(2007) Keberkesanan Penggunaan Kalkulator Grafik Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Ogif
Koh Heng Boon
(2007) Properties Of Air-Cured Foamed Concrete
Koh Heng Boon
(2007) Shear Behavior Of Precast Half Beam Joint
Koh Heng Boon
(2006) Compressive Strength And Shrinkage Of Foamed Concrete Containing Pulverized Fly Ash
Koh Heng Boon
(2006) Computational Study On Structural Behaviour Of Unrestrained Cold-Formed Steel I-Beams Using Bac
Koh Heng Boon
(2006) Flexural Behaviour Of Metal-Plate-Connected Timber Beam
Koh Heng Boon
(2006) Suprafoam Concrete Construction
Koh Heng Boon
(2006) Water Absorption Of Foamed Concrete
Koh Heng Boon
(2005) Analysis And Design Of Space Frame Connections Using Finite Element Analysis (Fem)
Koh Heng Boon
(2005) Derivation Of Mechanical Properties Of Rubberwood Laminated Venner Lumber
Koh Heng Boon
(2005) Developing Design Tables For Steel Roof Trusses
Koh Heng Boon
(2005) Development Of Metal Plate Connection Basic Working Loads For Malaysian Joint Group Timber
Koh Heng Boon
(2005) Flexural Strength Of Timber-Lightweight Concrete Composite Beam
Koh Heng Boon
(2005) Kajian Sifat Kejuruteraan Kotak Acuan Daripada Papan Komposit Dalam Kerja Konkrit
Roslan Kolop
(2005) Performance Of Pre-Stressed Concrete Beams Using Lightweight Aggregate From Oil Palm Clinker, UTHM , ISBN:0000
Koh Heng Boon
(2005) Portable Rapid In-Situ Compressive Strength Test For Foamed Concrete
Koh Heng Boon
(2005) Prestasi Sambungan Kerangka Ruang: Kajian Eksperimen Dan Analisis Menggunakan Kaedah Analisi
Koh Heng Boon
(2005) Solid Waste And Foamed Concrete Applications In Construction
Koh Heng Boon
(2005) Study On Effectiveness Of Local Flood Warning And Evacuation System
Koh Heng Boon
(2004) Geo-Environmental Hazard System
Koh Heng Boon
(2004) Medium Lightweight Concrete Containing Palm Oil Clinker (Poc) And Palm Oil Fuel Ash (Pofa)
Koh Heng Boon
(2004) Water Permeability Of Lightweight Aggregate Concrete
Koh Heng Boon
(2003) Development Of Basic Working Loads For Metal Plate Connected Timber Joints
Koh Heng Boon
(2003) Development Of Basic Working Loads For Metal Plate Connection For Selected Malaysian Timber
Koh Heng Boon
(2003) Flexural Strength Of Lightweight Concrete Containing Palm Oil Clinker
Koh Heng Boon
(2003) The Use Of Palm Oil Clinker In Lighweight Concrete
Koh Heng Boon
(2002) Timber Industrial Ash Blended Cement Bricks And Lightweight Concrete - Challenges Ahead

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS275 Settlement Problem of Apron (Site Assessment) Faspadu Sdn Bhd 11/09/2020 17/09/2020
P073 CONDUCT TEST ON A COLLAPSED CONCRETE EFFLUENT WATER TANK APPROVED FORENSICS SDN BHD 20/06/2016 20/07/2016
P061 KAJIAN KESTABILAN STRUKTUR BANGUNAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TENGGAROH A, MERSING JABATAN KERJA RAYA MERSING 26/06/2015 28/06/2015

YearDescriptionLevel
2023Instructor/lecturer for Pengajaran Program Sarjana Kejuruteraan Awam Separuh Masa, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023Member for AHLI PROJEK KERJA PERUNDINGAN (KATEGORI B), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 - 2024 Committee Member for Penyelidik Utama Kumpulan Fokus FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2021 - 2022 Member for Penyelidik Utama Kumpulan Fokus FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021 University

YearDescription
2023 Assessor / Reviewer for PANEL PENILAI KEDUA PROJEK SARJANA MUDA II, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023
2023 Assessor / Reviewer for Paper Reviewer for MUCET 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Assessor / Reviewer for Paper Reviewerfor ICONCEES 2023, IOP Publishing, United Kingdom, March 2023
2023 Examiner for Chai Wei Jing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chai Wei Jing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Eviria Frederick Gan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Hani Atirah Binti Norazman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Hani Atirah Binti Norazman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Haris Izzuddeen Bin Nor Azizdin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Haris Izzuddeen Bin Nor Azizdin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Harith Mukhlis Bin Rosle, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Harith Mukhlis Bin Rosle, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Jonathan Wee Swee Soon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Lim Siew Tong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Megat Nu'Man Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Megat Nu'Man Bin Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Redzuan Hafiz Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Redzuan Hafiz Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Shalihin Bin Samsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Khaliessa Binti Mohd Aiman Lim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Najihah Binti Mohd Darus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Chen Hui Min, Jasin Construction Development (M) Sdn.Bhd., 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Chong Chun Yuan, Pamir Development Sdn. Bhd., 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Chow Jo Onn, Ame Construction Sdn. Bhd., 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Fatin Nur Aina Binti Razaman, Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Pontian, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Hafizah Binti Ramli, Jabatan Kerja Raya Kulaijaya, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Husna Amirah Binti Mohd Anuar, Prolifik Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Mohamad Syahmie Bin Rosman, Jabatan Kerja Raya Kulaijaya, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Haziq Fikri Bin Lokman, National Institute Of Occupational Safety And Health (Niosh) Malaysia, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Haziq Izzuddin Bin Mohd Hussin, Wangsatama Sdn. Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Muhammad Zikry Bin Rosli, Jabatan Kerja Raya Pontian (Jkr), 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Aliya Izzaty Binti Md Zaini, Poh Cheong (M) Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Dania Aqilah Binti Mohd Shair, Diz Construction, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Iskandar Bin Norazmi, Poh Cheong (M) Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Vahida Binti Radilah, Sin Star Precast (M) Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurain Aslina Binti Azmi, Chuan Luck Piling &Amp; Construction Sdn Bhd, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nurin Zunairah Binti Zainal, Majlis Perbandaran Kulai, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Pang Zhi Wei, Chee Kong Engineering &Amp; Construction Sdn. Bhd., 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Siti Nabilah Binti Shamsudin, Prolifik Sdn Bhd, 2023
2023 Project Supervisor/Teaching Training for PENYELIA FAKULTI UNTUK LATIHAN INDUSTRI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023
2023 Supervisor for Chua Guang Seng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Chua Guang Seng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Er Kai Chuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Gordon Chan Yuen Ping, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Gordon Chan Yuen Ping, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Lee Yi Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Lim Xi Hui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Tan Jin Xiang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Tan Jin Xiang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Tan Wan Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for 4th International Conference On Civil and Environmental Engineering (ISCEE 2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022
2022 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Kedua PSM 2, FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Tajuk PSM 1 FKAAB Sem II Sesi 2021/2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022
2022 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Tajuk PSM FKAAB Sem 1 Sesi 2022/2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai Pembentangan Projek Sarjana 2 , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022
2022 Examiner for Ahmad Aminuddin Bin Ahmad Dzafir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Faqhrol Izudin Bin Mohd Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Eviria Frederick Gan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Jonathan Wee Swee Soon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lim Siew Tong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Shalihin Bin Samsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Aris Ariffin Bin Mustafa Kamal Ariffin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Najihah Binti Mohd Darus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Shahidah Binti Basunan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Shahidah Binti Basunan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Afifah Fatin Binti Noorlin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Afifah Fatin Binti Noorlin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Atiqah Binti Osman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Atiqah Binti Osman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Elliana Syahira Binti Helmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Elliana Syahira Binti Helmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Faiqah Binti Rosipon @ Abdul Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Faiqah Binti Rosipon @ Abdul Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Fatin Fatihah Binti Ahmad Bistari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Fatin Fatihah Binti Ahmad Bistari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ooi Mei Theng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Tan Fu Lim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Vivian Tye Wen Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Yasin Abdirahman Elmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aqtaqullah Bin Abu Zahrem, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Aqtaqullah Bin Abu Zahrem, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Chan Chyun You, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Chan Chyun You, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Chan Yong Soon, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Chok Jing Sween, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Er Kai Chuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for John Chiong Swee Hua, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Lee Yi Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Shahrullneeza Bin Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Shahrullneeza Bin Said, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tan Zhi Lin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Wong Chan Fai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Wong Chan Fai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Evaluation Panel of Project/Student for REVIEWER PAPER RECENT TRENDS IN CIVIL ENGINEERING AND BUILT ENVIRONMENT (RTCBE) BAGI SEMESER I SESI 2020/2021 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2021
2021 Examiner for Ahmad Aminuddin Bin Ahmad Dzafir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Faqhrol Izudin Bin Mohd Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Atiqah Zulaikha Binti Wan Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Darryl Ryan Denis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Dito Anak Danis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hazirah Izni Binti Mohd Hanafiah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khairulliyana Binti Mustafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mior Muhamad Hazim B. Zainal Abidin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Aliff Haikal Bin Mohd Rodzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Yusri Bin Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Badrun Amin Bin Masri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Faris Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Syazwani Binti Mustaffa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Ain Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Arisyah Binti Ramly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Hannis Sabrina Binti Johan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Rahmat Bin Ab Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul 'Adilah Anati Binti Murad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ooi Ching Kang, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Puteri Nurazrina Binti Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rosnika Henda Anak Geragop, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tan Fu Lim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tengku Ahmad Faiz Bin Tengku Mohd Ghazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Vivian Tye Wen Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yasin Abdirahman Elmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yew Jin Qian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Muhammad Syazwi Bin Mohamad Zaki, Duta Asia Builders, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Siti Nur Azieanis Binti Shaed Hussin, Kga Engineering Sdn. Bhd., 2021
2021 Supervisor for Amira Balqish Binti Sukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Amira Balqish Binti Sukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Chok Jing Sween, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Jeffrey Wang Thye Fui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Jeffrey Wang Thye Fui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for John Chiong Swee Hua, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Koh Hwei Shan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Levin Charles Loo Phui Kean, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Liew Bi Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Azrinna Binti Sari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Azrinna Binti Sari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Song Yi Wei, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Tan Zhi Lin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Abdul Rahman Bin Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ainaa Nasuha Binti Abu Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Atiqah Zulaikha Binti Wan Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Dito Anak Danis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Foo Mei Fong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hazim Bin Zulkiifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Iskandar Bin Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Khairulliyana Binti Mustafa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lee Hwee Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lim Yau Siang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Aliff Haikal Bin Mohd Rodzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Fitri Bin Zainal Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Asrafie Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Badrun Amin Bin Masri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Bin Mohammad Akashah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Nurhisham Bin Mohd Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ng Jes Sie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Azwa Binti Azizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Nabihah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul 'Adilah Anati Binti Murad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Shahirah Binti Mohd Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Haisal Binti Mohd Hatta, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Zubaidah Bt Sh Kamalul 'Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Yeap Kuang Shen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Song Yi Wei, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Koh Hwei Shan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Levin Charles Loo Phui Kean, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Liew Bi Hong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Loh Ka Lin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Saeralyn Ng Yao Xin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Saeralyn Ng Yao Xin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Tan Yi Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Tan Yi Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wong Xiang Zhong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-supervisor for Nurazmina Zafira Binti Abd Aziz, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Adib Fikri Bin Abdul Manaf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ahmad Fidhzaini Bin Ahmad Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for David Wong Leong Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Hazutty Binti Mohd. Ikhsan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ibrahim Khalif Abdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Khoo Chun Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lee Jia Dhung, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mariana Dina Anak Malong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mazima Ahmad Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Hafizan Bin Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Khairul Nizam Bin Mohammad Tahir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Nadjmi Bin Sapuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Fariq Mustaqin Bin Che Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fazlan Aliff Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nizammudin Bin Muhammad Noordin Morilli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shahmi Amsyar Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Sirajuddin Bin Musa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Hamdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noor Syakinnah Binti Rosslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Aqilah Binti Saida, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Nazurah Binti A.Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Rabiatul Adawiyah Binti Waliyo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Fatinnajwa Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tam Kai Loong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Chong Hou Wai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Chong Hou Wai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for James Law Chuan Lik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Koh Jia Jie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Koh Jia Jie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Loh Ka Lin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ng Li Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Song Yi Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Song Yi Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Wong Xiang Zhong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Kevin Yeo Jit Tong, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amir Arsyad Bin Padri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amir Arsyad Bin Padri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Syafik Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Syafik Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Alif Bin Ab Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Alif Bin Ab Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Firdaus Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Firdaus Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Zul Affan Bin Zairifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohammad Zul Affan Bin Zairifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Amirul Faez Bin Nor Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Amirul Faez Bin Nor Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Akiela Fathonah Binti Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Akiela Fathonah Binti Mohd Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Ain Binti Mohd Yunus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Ain Binti Mohd Yunus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Qatrunnada Binti Khairul Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Qatrunnada Binti Khairul Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syazwi Hakimi Bin Saaidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syazwi Hakimi Bin Saaidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Salah Ahmed Abdulwahab Abdulhafedh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Han Yin Jun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for James Law Chuan Lik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Law Been Torng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ng Li Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Simon Ling Nai Huat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Tang Ing Siong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Tang Ing Siong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Tay Kian Yen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Tay Kian Yen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-Supervisor for Mohamad Syafiq Bin Mansor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Mohamad Yazid Bin Abu Kassim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Ong Jun Xiang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Siti Faaiqah Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Syazwani Binti Zamzam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-Supervisor for Viknheswar A/L Chandira Segaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Co-supervisor for Shaafii Ahmed Mohamed Weyd, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Adibah Binti Azimat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Afif Irfan Faries Bin Ahmad Maliki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Aiman Bin Muhammad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fahim Bin Zahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Izzat Hanif Bin Mohd Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Khor Juin Horng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Ameerul Syauffi Bin Mohamed Safarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Shahmi Bin Sajahan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Harith Aiman Bin Hashin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Farailham Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Khairuddin Bin Mohd Khanapiah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Khairul Nidzam Bin Anuwar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Hanani Binti Hasan Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aziemah Binti Mohamad Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuramira Binti Jasni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Hazirah Afiqah Binti Abu Habidah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Shahirah Binti Roselly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nurfatin Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tan Bee Chin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ahmad Syamim Bin Abbas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Han Yin Jun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Law Been Torng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Lee Wei Jian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Ng Wei Shen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Omar Feissal Al Issa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Simon Ling Nai Huat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Tan Tee How, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-Supervisor for Abdullahi Ali Hussein, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Co-Supervisor for Ong Jun Xiang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Co-supervisor for Jalal Mushina Obeed, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Co-supervisor for Wissam Mushina Obeed, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Adibah Binti Azimat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Afif Irfan Faries Bin Ahmad Maliki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ahmad Fakhruddin Bin Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Aiman Bin Muhammad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Amirul Faiz Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Amirul Faiz Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Azree Haziq Bin Sukor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Azree Haziq Bin Sukor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Faiz Fikri Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Gordon Teng Sing Weng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hanif Aiman Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Khairul Azwa Syafiq Bin Mhd Sumandi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Khairul Azwa Syafiq Bin Mhd Sumandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Laila Wahidah Binti Mohamad Zailani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Low Chia Lea, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamed Aswad Bin Mohamed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Luthfil Hadi Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Shahmi Bin Sajahan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Idham Bin Saripudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Naqiuddin Bin Muhammad Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ng Kar Ken, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Asni Binti Mat Sari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Asni Binti Mat Sari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Syefa Binti Aidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noorfarah Syafiqah Binti Safri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Syahirah Binti Ahamad Zubier, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Normarliana Binti Zulkiflee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Normarliana Binti Zulkiflee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Shahirah Binti Roselly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ong Wei Chyi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Nurfatin Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tariq Fadl Mansoor Al Wesabi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ummi Hafizah Binti Ariffin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Hassan M Hassan Ali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Kandash Ahmed Dhafer Ahmed, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Adeeb Saleh Musaed Al-Aqab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Adeeb Saleh Musaed Al-Aqab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ea Li Pei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Lee Wei Jian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ng Pei Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ng Pei Ling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ng Wei Shen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Omar Feissal Al Issa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ong Men Jie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Tan Jin Jie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Tan Sock Fung, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Tan Tee How, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Tang Wai Seng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-Supervisor for Abdullahi Ali Hussein, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Gordon Teng Sing Weng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Laila Wahidah Binti Mohamad Zailani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Low Chia Lea, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohamad Tarikha Bin Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohamed Aswad Bin Mohamed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohd Luthfil Hadi Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohd Redzuan Bin Ab Shukor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohd Sufizan Bin Astain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Idham Bin Saripudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Naqiuddin Bin Muhammad Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Ng Kar Ken, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Noor Syefa Binti Aidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nor Azimah Binti Marimin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurain Binti A Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nurain Binti Senang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Ong Wei Chyi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Tariq Fadl Mansoor Al Wesabi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Yap Zhe Yang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Ea Li Pei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Ong Men Jie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Tan Jin Jie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Tan Sock Fung, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Tang Wai Seng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2013 Co-supervisor for Raja Aminuddin Bin Raja Daud, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Nurul Shazwin Binti Idris, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Siti Mas Ayu Binti Mat Yusoff, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2011 Co-supervisor for Muhammad Asyraf Bin Roslan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Co-supervisor for Muzlifah Binti Arpaee, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Co-supervisor for Nur Fitriah Binti Isa, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Co-supervisor for Mohamad Hairi Bin Osman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Co-supervisor for Mohd Khairy Bin Burhanudin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Co-supervisor for Omar Mohamed H. A Aldaeif, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010

YearDescriptionLevel
2023Committee Member for InNOW 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May - December 2023 National
2023Committee Coordinator for International Concrete Pontoon Competition 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September - November 2023 International
2023Evaluation Panel of Project/Student for Panel Pertandingan Built and Break Competition Anjuran Kelab Kejuruteraan Awam, UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October - November 2023 University
2023 - 2024 Member for International Association of Engineers, IAENG, Hong Kong, April 2023 - December 2024 International
2022Head for Jawatankuasa On Green Concrete (InGreen) Program FKAAB Innovation Week 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January - November 2022 National
2022Member for International Conference On Research and Innovation In Sustainable Cities 2022, Centre of Green Technology for Sustainable, Malaysia, September 2022 International
2021 - 2022 Member for Membership of International Association of Engineers, International Association of Engineers (IAENG), Hong Kong, December 2021 - December 2022 International

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
25/09/2023 - 27/09/2023
2023 KURSUS PENYEDIAAN SOALAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
05/09/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN DAN PEMURNIAN SELF ASSESSMENT REPORT (SAR) UNTUK AKREDITASI INTERIM
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAB
22/08/2023
2023 RESEARCH WEEK PTTA 2023 : WEBINAR KANDUNGAN DIGITAL UNTUK SMPU
UTHM / ONLINE (Microsoft Team)
20/08/2023
2023 CHATTING WITH CHATGPT: LEVERAGING CLASSROOM INSTRUCTION SESSION 2
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2023 KURSUS RUBRIC DEVELOPMENT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
02/03/2023
2023 SESI PERKONGSIAN OLEH THE TOP RESEARCH SCIENTISTS MANAGEMENT (TRSM) 2023
UTHM / Online (Google Meet)
20/02/2023
2023 SHARING SESSION ON PACD 2023 PETRONAS - ACADEMIA COLLABORATION DIALOGUE
UTHM / Zoom Meeting
12/02/2023
2023 SESI WEBINAR DARE TO SPEAK MEMAHAMI GANGGUAN SEKSUAL 2022
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ZOOM ONLINE
09/02/2023
2023 NATIONAL OUTCOME BASED LEARNING (NOBLE)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
08/02/2023
2023 PROGRAM SIRI CEO @ FACULTY 2023
FKEE,UTHM / PENTAS UTAMA, ARAS 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, UTHM
07/02/2023
2023 SEMINAR EXPERIENTIAL LEARNING AND COMPETENCY BASED EDUCATION LANDSCAPE (EXCEL)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
25/01/2023
2022 KURSUS HYBRID CLASSROOM FEVER! (JOI SMARTROOM TRAINNING) SESI 2
UTHM / BILIK SEMINAR 1, PTTA
11/10/2022
2022 FUN WALK SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2022
UTHM / PERKARANGAN PTTA UTHM
29/08/2022
2022 KURSUS ASAS PEMULIHAN NAFAS
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAR PENDAFTAR
14/07/2022
2022 WEBINAR : SUSTAINABLE FOOD WASTE MANAGEMENT USING BLACK SOLDIER FLY LARVAE
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN BAUCAR KOMPUTER KEPADA STAF FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN
07/04/2022
2022 WEBINAR : TURAPAN JALAN RAYA MAPAN KUALITIKAH TURAPAN DI MALAYSIA?
UTHM / ZOOM MEETING
07/04/2022
2022 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM 2022 SIRI 1
UTHM / PAUTAN GOOGLE MEET
09/03/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
FKAAS,UTHM / Google Meet (Tempat kerja masing - masing)
08/02/2022
2022 KURSUS PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK SESI LIBATSAMA UNIVERSITI-KOMUNITI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ATAS TALIAN GOOGLE MEET
16/01/2022
2021 BRIEFING FOR POSTGRADUATE PROGRAM AT FKAAB
FKAAS,UTHM / Google Meet
04/10/2021
2021 LATIHAN EMERGENCY RESPONSE TEAM (ERT) FKAAB
UTHM / GOOGLE MEET
20/09/2021 - 21/09/2021
2021 KURSUS BEKERJA LEBIH BIJAK DENGAN MICROSOFT EXCEL: MANIPULASI DATA
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
12/09/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN OPEN ENDED QUESTIONS
FKAAS,UTHM / ZOOM PLATFORM
26/07/2021
2021 WEBINAR: RIVER RESTORATION
LAIN-LAIN / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92800442910
29/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 MESYUARAT SEMAKAN DOKUMEN SAR BERSAMA PEMERIKSA LUAR
FKAAS,UTHM / Google Meet
10/05/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 BENGKEL PENGATURCARAAN KOMPUTER MENGGUNAKAN PYTHON.
UTHM / Pautan Zoom
15/03/2021
2021 A SHORT COURSE ON GUIDE TO USING AUTHOR
FKAAS,UTHM / Zoom: tinyurl.com/t5ykizc4
28/02/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2021 NON-DESTRUCTIVE TESTING (THINGS NEEDS TO KNOW)
UTHM / (Virtual) Google Meet: meet.google.com/vbw-gdti-zxz
10/02/2021
2021 PERKONGSIAN TEKNOLOGI : PENGGUNAAN SEMULA SISA MAKANAN ANJURAN FKAAB
UTHM / -
26/01/2021
2021 MPRC EXPERT TALK 1/2021-FORECASTING EROSION INDUCED LANDSLIDE
UTHM / Online- Google Meet
18/01/2021
2020 TAKLIMAT MYPORTFOLIO FKAAB
UTHM / GOOGLE MEET
03/09/2020
2020 TAKLIMAT APLIKASI WORKSPACE UTHM DAN LAWATAN STARTEGIK SERTA PERJUMPAAN BERSAMA WARGA KERJA FKAAB
UTHM / -
12/08/2020
2020 NORMA BAHARU DALAM PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN
UTHM / -
09/07/2020
2020 TAKLIMAT TATACARA PENGENDALIAN PIAWAI (SOP) PERPERIKSAAN AKHIR SECARA DALAM TALIAN
UTHM / -
25/06/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : INTERNATIONAL COLLABORATION IN CONSULTATION AND RESEARCH IN POST-PANDEMIC ERA
UTHM / ,
18/06/2020
2020 PROGRAM SESI PERKONGSIAN ONLINE EXAM CHALLENGES AND COPING APPROACHES-REAL CASE STUDY FROM PALESTINE
UTHM / -
09/06/2020
2020 LET GOOGLE CLASSROOM WITH SOCRATIVE BE YOUR SUPERPOWER
UTHM / -
14/05/2020
2020 SESI 3 - SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FKAAB
UTHM / -
13/05/2020
2020 TEACH CALCULATION BASED COURSE DURING MCO
UTHM / -
23/04/2020
2020 BIG DATA AND ITS APPLICATIONS
UTHM / BILIK PASCASISWAZAH AL-SHIRAZI, ARAS 3, PTTA
12/03/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN SILIBUS KURSUS ELEKTIF BARU DAN SIJIL KOMPETENSI
UTHM / UTHM
25/02/2020
2020 KURSUS MIGRASI ZIMBRA KE GMAIL UTHM (SIRI 9)
UTHM / MAKMAL KOMPUTER PTM 1
21/01/2020
2020 SEMINAR TEACHING FOR MEANINGFUL LEARNING UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
20/01/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
PT58 An Anchoring Apparatus Paten (Patent) PI 2013001257 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT15 Water Draining Road Paten (Patent) PI20085126 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT07 Remote Monitoring and Alert System Paten (Patent) PI20063060 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT03 Precast Composite Wall System Paten (Patent) PI20044277 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
14MTE04 Ring-Shaped Polyethlene Terephthalate (RPET) Fibre Concrete Malaysia Technology Expo 2014 Gangsa dan Setara
10MTE12 RBA Previous Concrete MTE 2010 Gangsa dan Setara
09ITEX08 Water Distilling Roof ITEX 2009 Perak dan Setara
09MTE03 Lean Com2 Toolkit MTE 2009 Perak dan Setara
09MTE05 Water Draining Road MTE 2009 Gangsa dan Setara
09MTE07 Rapid Portable Water Penetration Test System for Foamed Concrete MTE 2009 Perak dan Setara
09MTE10 Rapid Portable Compressive Strength Test System for Foamed Concrete MTE 2009 Gangsa dan Setara
08MTE08 Kuik Cabin Malaysian Technology Expo 2008 Gangsa dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2014 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2003 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUiTTHOUNIVERSITI