Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko
 
  07-4537300
PROF. MADYA Ir. Ts. Dr. TAN LAI WAI

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM , MCGILL UNIVERSITY (2010)
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2002)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2001)
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM , POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH (1998)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) : Hydrology and Hydraulic Engineering

Computational Hydraulics
Hydrodynamics
Coastal Engineering

Computational Hydraulics

DateDescription
01/07/2023 - 31/12/2024 Ketua Jabatan (Pengurusan Data)
Pejabat Perancangan Strategik dan Pengurusan Risiko
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Eco Hydro Technology Research Centre (ECO-HYTECH)
01/08/2022 - 30/06/2023 Pegawai Tugas Khas (Penarafan)
Pejabat Canselori, Pejabat Naib Canselor
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Eco Hydro Technology Research Centre (ECO-HYTECH)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
15/11/2020 - 30/11/2021 Timbalan Dekan (Akademik & Antarabangsa)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
01/05/2018 - 30/04/2020 Timbalan Pengarah ( Pembangunan Akademik dan Akreditasi)
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik
15/11/2018 - 31/12/2018 Menjalankan Tugas (Pengarah)
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik
01/03/2018 - 31/03/2018 Ketua Jabatan (Jaringan Industri)
Pejabat Hubungan Universiti dan Industri
01/12/2015 - 30/11/2017 Timbalan Dekan
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik, Unit Pentadbiran Dan Pengurusan Sistem
01/12/2014 - 30/11/2015 Timbalan Dekan
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik, Unit Pentadbiran Dan Pengurusan Sistem
01/12/2012 - 30/11/2014 Timbalan Dekan
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik, Unit Pentadbiran Dan Pengurusan Sistem
01/12/2012 - 30/11/2014 Ketua Jabatan
Pusat Pembangunan Dan Latihan Akademik, Jabatan Pembangunan Program Akademik (JPPA)
15/02/2011 - 13/02/2013 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar

YearDescriptionRoleLevel
2019 - 9999International Association of Engineers (IAENG) Member Antarabangsa
2018 - 9999The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) Corporate Member Kebangsaan
2021 - 2036Asean Chartered Professional Engineer Acpe Antarabangsa
2023 - 2023Board of Engineers Malaysia (BEM) Professional Engineer (Pe) Kebangsaan
2021 - 2023Technological Association of Malaysia (TAM) Member Kebangsaan
2016 - 2023Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB) Personel Pentadbiran Kebangsaan
2022 - 2022Board of Engineers Malaysia (BEM) Professional Engineer Kebangsaan
2021 - 2022Malaysia Board of Technologists (MBOT) Professional Technologist Kebangsaan
2019 - 2022Institute of Research Engineers and Doctors (theIRED) Senior Member (Uacse) Antarabangsa
2018 - 2021Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Profesional Kebangsaan
2019 - 2020Technological Association of Malaysia (TAM) Ahli Kebangsaan
2018 - 2020Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2019 - 2019Majlis Rekabentuk Malaysia (MRM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Assessor / Reviewer for Pelantikan sebagai Juri bagi Sesi Temubual Jawatankuasa Pemilih (Pembelajaran dan Pengajaran) Anugerah Inspirasi Cendekiawan (AIC) Tahun 2023 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Head for Pembangun Micro Credential UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023 University
2023 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Pemurnian Kurikulum dan Silibus bagi Program Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (BFF), Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2022 Auditor for Panel Penilai Pra-Akreditasi Program Doktor Falsafah (PLK), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022 Guest Speaker for Penceramah Amalan Pelaksanaan OBE di UTHM, Central Luzon State University, Philippines, June 2022 International
2022 Hydraulics [BFC21103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for Pelantikan untuk Memurnikan dan Menambahbaik Silibus Kursus BFC21103 Hidraulik BFF FKAAB , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Water System Design And Management [BFC35303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Hydraulics [BFC21103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Hydraulics [BFC21103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Coastal And Habour Engineering [BFW40303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Hydraulics [BFC21103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Hydraulics [BFC21103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Materials And Fluid Laboratory [BFC20601], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Hydraulics [BFC21103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Hydraulics [BFC21103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Integrated Design Project [BFC43303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Civil Engineering Software [BFC43201], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Hydraulics [BFC21103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Hydraulics [BFC21103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Water Resources Engineering [MFA10603], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2016 Hydraulics [BFC21103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Hydraulics [BFC21103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Modeling In Water Resources Management [MFW10303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Modeling In Water Resources Management [MFW10303], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Hydraulics [BFC21103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Hydraulics [BFC21103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Modeling In Water Resources Management [MFW10303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Modeling In Water Resources Management [MFW10303], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Hydraulics [BFC21103], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Hydraulics [BFC21103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Modeling In Water Resources Management [MFW10303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Modeling In Water Resources Management [MFW10303], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Coastal And Habour Engineering [BFW40303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Coastal And Habour Engineering [BFW40303], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Coastal And Harbour Engineering [BFW4033], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Hydraulics [BFC21103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Modeling In Water Resources Management [MFW10303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Modeling In Water Resources Management [MFW10303], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Coastal And Habour Engineering [BFW40303], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Coastal And Harbour Engineering [BFW4033], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Coastal And Harbour Engineering [BFW4033], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Groundwater Engineering [BFW4043], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Modeling In Water Resources Management [MFW10303], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Coastal And Harbour Engineering [BFW4033], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Fluid Mechanics [BFC10403], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Fluid Mechanics [BFC1043], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Hydraulic [BFC2073], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Hydraulics [BFC21103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Hydrology [BFC32002], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Modeling In Water Resources Management [MFW10303], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Modeling In Water Resources Management [MFW10303], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Modeling In Water Resources Management [MKA2543], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Groundwater Hydrology [MKA2523], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Hydraulic [BFC2073], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Static And Dynamic [BFC10102], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Static And Dynamic [BFC1022], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q132 Hydraulic Performance of Urban Drainage System Due to Concatenation of Rainfall, High Tides and Floods Events Ketua 31/08/2024
H992 ARCHIBUS Education Grant Ahli 30/06/2023
K064 Investigation on evapotranspiration changes for green roof system under local climatic condition Ahli 31/03/2022
H677 PEMBANGUNAN RANGKA KERJA UNTUK PENENTUAN KELULUSAN PEMBANGUNAN SISTEM DI UTHM Ahli 30/06/2021
H282 Development of OBESys - MEA - ePortfolio Online Assessment System Ahli 31/01/2021
H080 Flow Discharge Estimation and Sediment Discharge Rate for Medium and High Flow Conditions at Sg Batang Melaka Ahli 31/12/2020
A069 Investigation Of Zooplankton Biodiversity as Bioindicator of Health Status of Merambong Seagrass Ecosystems at Different Phases of Reclamation Ahli 10/03/2020
A036 Zooplankton Biodiversity In Marine Parks, Johor As Bioindicator Of Stability and Overall Health Of Coastal Marine Ecosystems Ahli 30/11/2017
U099 Risk Management Of Occupational Injury Among Workers In Palm Oil Milling Industry Ahli 31/03/2017
C050 Pusat Pemuliharaan Dan Penggunaan Mapan Sumber-sumber Semulajadi, Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan Sustainable Uses Of Natural Resources (SUNR) Ahli 31/12/2016
1316 Kajian Pencapaian Pelaksanaan Dasar Pengurusan Sisa Pepejal Dalam Konteks Pengurusan Sisa Pepejal Lestari: Perspektif Pihak Berkepentingan Di Sekitar Kuala Lumpur, Georgetown Dan Johor Bharu Ahli 29/02/2016
R017 Flood Inundation Model for Lowland Catchment Area Using Integrated of Hudrodynamic Model and Flood Mapping Technique Ahli 15/06/2015
1354 Flood Simulation Analysis Using Rainfall-Rainoff-Inundation For Sembrong Basin Ahli 31/10/2014
1355 Development Of Hydrodynamic Model For Flood Risk Management For Lowland Area : A Case Study At The Sembrong River Basin Ahli 31/10/2014
C040 Action Research And Scholarship Of Teaching & Learning In Higher Education Ahli 30/10/2014
1133 Flood- Risk Mapping Of UTHM Main Campus Ketua 28/02/2014
0839 Rate of coastal erosian of Teluk Wawasan, Batu Pahat, Johor Ketua 14/06/2013
A023 Kajian Mengenai Tahap Pencapaian Pelajar Laluan Politeknik Berbanding Dengan Pelajar Laluan Diploma/Matrikulasi/Asasi/STPM Yang Melanjutkan Pengajian Di Peringkat Sarjana Muda Di Malaysian Technical University Network (MTUN) Bagi Fasa II Ahli 31/12/2012
0561 Sediment Transport Behavior and Prediction in River System Ahli 30/04/2012
0128 Pengurusan Kualiti Bekalan Air di Daerah Batu Pahat Ketua 30/06/2005

Book
Mohd Adib Mohammad Razi, Tan Lai Wai, Zarina Md Ali, Wan Afnizan Wan Mohamed, Hartini Kasmin, Noor Aliza Ahmad, Roslinda Seswoya
(2023) Hidraulik, UTHM , ISBN:9786297566832
Sh Salleh Sh Ahmad
(2018) Kompilasi Kajian Tindakan Uthm, UTHM , 1, ISBN:9789672110774
Lai Wai Tan
(2015) Handbook On Emerging Trends In Scientific Research, Pak Publishing Group , 48 , ISBN:9789699952050
Tan Lai Wai
(2010) River Flow 2010, BAW , 419, ISBN:9783939230007
Book Chapters
Tan Lai Wai
(2011) -, Computational Fluid Dynamics 2010, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 287 , ISBN:9783642178832
Tan Lai Wai
(2011) Stable Simulation Of Shallow-Water Waves By Block Advection, Computational Fluid Dynamics 2010, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 279 , ISBN:9783642178832
Tan Lai Wai
(2010) Dam-Break Flood Simulations Using 2d Lagrangian Blocks On Eulerian Mesh Method, Environmental Hydraulics, Taylor & Francis Group , 1003 , ISBN:9780415584753
Tan Lai Wai
(2010) Wet-And-Dry Interface On Steep Slopes Simulations Using Lagrangian Blocks, Environmental Hydraulics, Taylor & Francis Group, London , 997 , ISBN:9780415584753
Tan Lai Wai
(2009) Simulation Of Water Advancing Over Dry Bed Using Lagrangian Blocks On Eulerian Mesh, Computational Fluid Dynamics 2008, Springer Berlin Heidelberg , 579 , ISBN:9783642012723
Tan Lai Wai
(2004) Stormwater Quality And Pollution Loadings From An Urban Catchment In Johor Bahru, Water Environmental Planning: Towards Integrated Planning And Management Of Water Resources For Environmental Risks, Bureau of Consultancy and Entrepreneurship, International Islamic University Malaysia , ISBN:9789834087258
General Publications
TAN LAI WAI
(2021) Enam Staf Fkaab Dapat Pengiktirafan Asean Chartered Professional Engineer, UTHM , -, ISBN:-
Izat Yahaya, Zarina Md Ali, Noor Aliza Ahmad, Wan Afnizan Wan Mohamed, Tan Lai Wai, Khairul Zaman Abdul Malek
(2021) Fluid Mechanics (Dac 22303), UTHM , 1, ISBN:-
Nur Aini Mohd Arish, Zarina Md Ali, Tan Lai Wai, Wan Afnizan Wan Mohamed, Nuramidah Hamidon
(2019) Bnp20103 Hydraulics And Hydrology, UTHM , 1, ISBN:-
CAD, Pejabat Pendaftar & PPA
(2019) Garis Panduan Lantikan-Lantikan Luar Uthm 2019, UTHM , 1, ISBN:-
Tan Lai Wai
(2011) Flood Wave Dynamics Using Lagrangian Block Advection, iFKAAS Edisi 1/2011
Journal
Jin Su, Mo Wang , Mohd Adib Mohammad Razi, Norlida Mohd Dom, Noralfishah Sulaiman and Lai-Wai Tan
(2023) A Bibliometric Review Of Nature-Based Solutions On Urban Stormwater Management, SUSTAINABILITY, MDPI, BASEL, SWITZERLAND , 4, 1, ISSN:20711050
Nazri Abdul Rahman, Mohd Safri Jamaludin, Lai Wai Tan, Zarina Md Ali and Camilo E. Pinilla
(2022) Flood Mitigation Approaches: Selected Cases Across Europe, Oceania And Asia , INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING & TECHNOLOGY, UTHM , 11, 415, ISSN:21803242
Abdul-Rahman, N., Jamaludin, M.S., Tan, L.W., Md-Ali, Z. & Pinilla, C.E.
(2022) Tidal Effect On Coastal Municipal Drainage System: Case Study Of Bandar Maharani, Muar , INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 12, 140, ISSN:2229838X
Shan, Ng Lee; Wee, Seow Ta, Wai, Tan Lai; Chen, Goh Kai
(2018) Construction Waste Management Of Malaysia: Case Study In Penang, SCIENCE LETTER, American Science Letters Publishers , 6, 4698, ISSN:19366612
Zarina Md Ali, Lai Wai Tan,Ira Masyra Daud, Noor Aliza Ahmad
(2017) Rainfall Characteristics Of Johor Bahru And Kota Bharu, Malaysia, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: SPECIAL ISSUE ON THE APPLICATION OF SCIENCE AND MATHEMATICS, UTHM , 12, 77, ISSN:22298460
Saifullizan Mohd Bukari, Masiri Kaamin, Tan Lai Wai, Mustaffa Anjang Ahmad
(2016) Determination Of Suitable Landfill Site At Batu Pahat Using Gis And Analytical Hierarchy Process, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN). , 2, 1570, ISSN:18196608
Tan Lai Wai
(2015) Construction Contractors' Perception On Effective 3r Implementation For Solid Waste Reduction, INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCEPTIONS ON MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, worldairco , 10, 52, ISSN:23572787
Tan Lai Wai
(2015) Hydrology Properties At Sembrong Dam Reservoir In Johor, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications, Switzerland , 7, 1330, ISSN:16627482
L.W. Tan
(2015) Identification Of Flood-Prone Areas By Integrated Remote Sensing Model, LOWLAND TECHNOLOGY INTERNATIONAL , International Association of Lowland Technology , 9, 105, ISSN:13449656
Tan Lai Wai
(2005) Runoff Quality And Pollution Loadings From A Tropical Urban Catchment, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL, IWA Publishing , 125, ISSN:02731223
Media Digital
Tan Lai Wai
(2020) Bfc 21103 Design Project Part I , UTHM , ISBN:-
Tan Lai Wai
(2020) Uniform Flow In Open Channel - Chezy & Manning Roughness Flow Equations, YouTube.com , ISBN:-
Dr. MOHD ARIFF AHMAD NAZRI
(2018) Hydraulics (Open Channel), UTHM , ISBN:-
Policy Paper
Tan Lai Wai
(2021) Garis Panduan Reka Bentuk & Penyampaian Kurikulum Tvet
Tan Lai Wai
(2019) Technology And Technical Accreditation Manual 2019
Prosiding / Seminar
Tan, C.S., Tan, L.W. & Tan, C.W.
(2021) Floating Structure With Stabilised Buoyancy Control Device For Photovoltaic Application, IOP PUBLISHING , 012072, ISBN:17551315
Ali Hauashdh, Tan Lai Wai, Junaidah Jailani, Ibrahim Alhawry
(2020) A Study Of The Drag Force Of Flowing Water On Concrete Blocks: Predictive Approach Of Concrete Blocks Ability To Resist Flood, IOP PUBLISHING LTD , 1, ISBN:17551315
ZARINA MD ALI, LAI WAI TAN, IRA MASYRA DAUD & NOOR ALIZA AHMAD
(2017) Rainfall Characteristics Of Johor Bahru And Kota Bharu, Malaysia, UTHM , 1, ISBN:22298460
Nazri M.A.A., Tan L.W., Kasmin H., Syafalni S., Abustan I.
(2016) Geophysical And Hydrochemical Characteristics Of Groundwater At Kerian Irrigation Scheme, IOP SCIENCE , 1 , ISBN:17578981
HAFIZAH ISAHAK & LAI WAI TAN
(2016) Isipadu Pengangkutan Sedimen Di Pantai Air Tawar, Besut, Terengganu, UTHM , 1 , ISBN:-
HAFIZAH ISAHAK & LAI WAI TAN
(2016) Model Empirikal Bagi Penganggaran Pengangkutan Sediment Sepanjang Pantai Air Tawar, Terengganu , - , 1 , ISBN:-
Khamis, A., Tan, L. W. & Md Ali, Z.
(2016) Pelaksanaan Kursus Khidmat Masyarakat Di Uthm: Penilaian Pelajar , - , 1 , ISBN:-
SAIFULLIZAN MOHD BUKARI, TAN LAI WAI, MUSTAFFA ANJANG AHMAD
(2016) Pembangunan Geospatial Dem Untuk Model Kawalan Banjir Di Kawasan Rata Melalui Teknologi Uav Dan Gis , - , 1 , ISBN:-
NG LEE SHAN, SEOW TA WEE, TAN LAI WAI& GOH KAI CHEN
(2016) Pengurangan Sisa Pembinaan Melalui 3r: Kajian Kes Di Pulau Pinang, - , 1 , ISBN:-
ZARINA MD ALI & LAI WAI TAN
(2016) Trend Hujan Di Pesisiran Batu Pahat , - , 1 , ISBN:-
Tan Lai Wai
(2015) A Framework Of Non-Fatal Occupational Injury Surveillance In Palm Oil Mill - A Proposed Study, UMP
Tan Lai Wai
(2015) Construction Contractors' Perception On Effective 3r Implementation For Solid Waste Reduction, World Academic - Industry Research Collaboration Organization
Tan Lai Wai
(2015) Determination Of Suitable Landfill Site At Batu Pahat Using Gis And Analytical Hierarchy Process, Malaysian Technical Universities , ISBN:-
Lai Wai Tan
(2015) Hazards, Risk Assessment And Control Practices In Industries, Malaysian Technical Universities
Lai Wai Tan
(2014) Hydrodynamic Modelling And Flood Mapping Of Sembrong Catchment Area, IAHR , ISBN:-
LAI WAI TAN
(2014) Open-Channel Flow Simulation Using Lagrangian Blocks, ISEH VII Organisers , ISBN:978-981-07-8047-0
Lai Wai Tan
(2014) Trends Analysis For Tidal Level Observed At Kukup And Tanjung Keling Stations, Pak Publishing Group , ISBN:9789699952074
Tan Lai Wai
(2012) Erosion Scenario Along Malaysian Coastline, Tiada
Tan Lai Wai
(2012) Flood-Risk Mapping Of Uthm Main Campus, Tiada
Tan Lai Wai
(2012) Flood-Risk Simulation Of Selai-Peta, Perbadanan Taman Negara Johor
Tan Lai Wai
(2012) Hydraulic Characteristics Of Selai-Peta Surface Flows, Perbadanan Taman Negara Johor
Tan Lai Wai
(2011) Continuous Quality Improvement Towards Achieving Learning Outcomes, UTHM
Tan Lai Wai
(2011) Flood Wave Dynamics Using Lagrangian Block Advection
Tan Lai Wai
(2011) Hydrodynamics Of Mount Chamah Falls
Tan Lai Wai
(2011) Hydrological Characteristics Of Mount Chamah, Seminar Eksplorasi Chamah 2011
Tan Lai Wai
(2011) Lagrangian Block Advection For Flood Waves
Tan Lai Wai
(2011) Quality Of Mount Chamah Surface Water
Tan Lai Wai
(2011) Road Traffic Engineering Application In Mathematics Information Technology
Tan Lai Wai
(2011) Roughness Characteristics Of Unlined Parit Karjo
Tan Lai Wai
(2011) Sediment Transport In Punggor River
Tan Lai Wai
(2010) Dam-Break Flood Simulations Using 2d Lagrangian Blocks On Eulerian Mesh Method
Tan Lai Wai
(2010) Lagrangian Block Hydrodynamics For Environmental Fluid Mechanics Simulations
Tan Lai Wai
(2010) Lateral Resistance To River Flow Due To Macro Roughness
Tan Lai Wai
(2010) Lood Waves Simulation By Classical Method Of Consistent Transport
Tan Lai Wai
(2010) Stable Simulation Of Shallow-Water Waves By Block Advection
Tan Lai Wai
(2010) Super-Critical And Sub-Critical Starting Jets In Shallow Waters
Tan Lai Wai
(2010) Wave Runup And Overtopping Simulations By Lagrangian Blocks. I. Regular Periodic Waves
Tan Lai Wai
(2010) Wet-And-Dry Interface On Steep Slopes Simulations Using Lagrangian Blocks
Tan Lai Wai
(2009) Block Simulation Of Wave Overtopping (Isbn: 9789078046080)
Tan Lai Wai
(2009) Hydrodynamic Simulations Of Flash Flood Using A Mi Strategy
Tan Lai Wai
(2009) Minimal Intervention Strategy To Turbulence Simulations Using The Shallow-Water Equations (Isbn: 9789078046080)
Tan Lai Wai
(2009) Wave Overtopping Levee
Tan Lai Wai
(2009) Wave Run-Up And Overtopping Simulations Using Lagrangian Blocks (Isbn: 9780791838440)
Tan Lai Wai
(2008) Coastal Erosion By Waves
Tan Lai Wai
(2008) Lagrangian Blocks On Eulerian Mesh For Dam-Break Wave On Dry Bed
Tan Lai Wai
(2008) Minimal Intervention To Simulations Of Shallow-Water Equations
Tan Lai Wai
(2008) Wave Run-Up Simulations Using Lagrangian Blocks On Eulerian Mesh
Tan Lai Wai
(2007) Dam-Break Flood Waves On Dry And Sloping Bed Using Lagrangian Block Method
Tan Lai Wai
(2007) Simulation Of Dam-Break Waves By Lagrangian Block Method
Tan Lai Wai
(2007) Simulation Of Dam-Break Waves On Dry Bed By Lagrangian Block Method (Isbn: 8889405066)
Tan Lai Wai
(2007) Turbulence And Waves Simulation By Lbm
Tan Lai Wai
(2005) Dependence Of Orifice Cd On Reynolds Number
Tan Lai Wai
(2005) Seasonal And Non-Seasonal Streamflow Forecasting Using Arima Model
Tan Lai Wai
(2005) Tourists Perceptions Towards National Park, Tanjung Piai
Tan Lai Wai
(2005) Trend Of Cd Of V-Notch Weirs
Tan Lai Wai
(2004) Runoff Quality And Pollution Loadings From A Tropical Urban Catchment
Tan Lai Wai
(2004) Study On Rate Of Coastal Erosion Along Tanjung Piai, Johor
Tan Lai Wai
(2004) Tourists Satisfaction Towards Facilities At National Park, Tanjung Piai, Pontian, Johor
Tan Lai Wai
(2002) Stormwater Quality And Pollutant Loadings From An Urban Catchment In Johor Bahru, IIUM

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
ST198 PERKHIDMATAN PERUNDINGAN KUALITI AIR BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM PENGGERANG, JOHOR (FASA 2). RBM ENGINEERING CONSULTANT 01/01/2023 31/12/2023
ST123 PERKHIDMATAN PERUNDINGAN KUALITI AIR BAGI KAJIAN PELAN INDUK SALIRAN MESRA ALAM PENGGERANG, JOHOR (FASA 1). RBM ENGINEERING CONSULTANT 11/08/2021 31/12/2022
PS035 CONSULTATION ON TECHNICAL ADVICES ON THE FILLING TIME FOR THE KAHANG DAM ASIA BARU CONSTRUCTION SDN. BHD. 27/04/2016 03/05/2016
P056 OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) TRAINING KOLEJ UNIVERSITI SELATAN 13/01/2015 13/01/2015
P053 AUDIT AKADEMIK IKBN TEMERLOH 27/08/2014 28/08/2014

YearDescriptionLevel
2023 - 2025 Committee Member for Jawatankuasa Pembangunan TTAC Standard Akreditasi Program Teknologi dan Teknikal Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT), Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT), Malaysia, August 2023 National
2023Evaluation Panel of Project/Student for Perlantikan Sebagai Panel Bagi Bengkel Penilaian Tesis Anugerah Tesis Terbaik Peringkat Kebangsaan bagi Siswazah Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah (PhD) Sempena Hari Air Sedunia Peringkat Kebangsaan Bagi Tahun 2022, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Malaysia, February 2023 National
2023Committee Member for Jawatankuasa Menyemak dan Mengemaskini "Standard Specification for Road Works (Section 3: Drainage)", Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR), Malaysia, February 2023 National
2023 - 2035 Committee Member for Pengurusan Journal of Water Resources Management (e-JOWRM) Terbitan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS), Malaysia, September2023 National
2023Guest Speaker for Sesi Taklimat Bersama MBOT Garis Panduan Pembangunan Program Sijil MBOT TTAC Manual Edisi ke 2 (Kolej Komuniti Simpang Renggam), Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT), Malaysia, August 2023 National
2023Chairperson of VIVA for Pengerusi Peperiksaan Lisan Viva Voce Calon PhD Mardiha binti Mokhtar FKAAB, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023 University
2022 - 2023 Committee Member for Technology & Technical Working Group untuk menasihati MBOT bagi perkara berkaitan teknikal dalam bidang Teknologi Bangunan dan Binaan., Malaysia Board of Technologists (MBOT), Malaysia, July 2022 National

YearDescription
2023 Assessor / Reviewer for Juri 3-Minute Thesis (3MT) Competition UTHM 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Geran Penyelidikan Tier 1 Fasa 1 Tahun 2023 UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Kertas Teknikal Journal of Water Resources Management (JoWRM) , Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS), Malaysia, April 2023
2023 Committee Member for Jawatankuasa Penentuan Pembangunan Sistem (JPPS) UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023
2023 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Ahli Panel Pembangunan Garis Panduan Artikulasi TVET dengan Akademik, Agensi Kelayakan Malaysia (MQA), Malaysia, November 2023
2023 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Subject Matter Expert bagi Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Pembentangan Pre-Viva Pelajar PhD Kejuruteraan Awam - Ayati binti Parmen, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai Pembentangan Progress (1) PhD Kejuruteraan Awam - Sofiah binti Rahmat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023
2023 Evaluation Panel of Project/Student for Panel Penilai Pembentangan Progress (2) PhD Kejuruteraan Awam - Syarifah Intan Najla binti Syed Hashim, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Examiner for Ahmad Adzmi Bin Amil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Aina Syahira Binti Muhammad Suhi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Aini Qaliesa Binti Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Amril Mustaffar Bin Dzulkarnain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Izzanifaiezy Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Lim Yu Qi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Lim Yu Qi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Firdaus Bin Zanorin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Firdaus Bin Zanorin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Hasiq Bin Md Anis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Zhafri Bin Che Ya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Zhafri Bin Che Ya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Alief Asyraaf Bin Mohd Parid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Alief Asyraaf Bin Mohd Parid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Faris Hazwan Bin Mohd Rosdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Faris Hazwan Bin Mohd Rosdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Syazwin Najiha Bt Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nuradila Binti Mohd Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Nazurah Binti Joned, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Nazurah Binti Joned, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Shirim Zahra Binti Nudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 External Assessor / External Reviewer for Semakan Keputusan, Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT), Malaysia, November 2023
2023 Main Supervisor for Mahfouz Bin Mohd Dom, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ang Wei Jie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Chong Xin Kai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Chris Ng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Chris Ng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurina Inani Binti Khairuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurina Inani Binti Khairuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ooi Wei Wen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ummi Rodziah Binti Ahmad Talhah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Youn Tee Poo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Youn Tee Poo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for Pra-Akreditasi Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pengangkutan Rel dengan Kepujian (BNT), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Examiner for Ahmad Adzmi Bin Amil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aina Syahira Binti Muhammad Suhi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aminuddin Bin Mohammad Yatim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amirul Hisyam Bin Mustafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amril Mustaffar Bin Dzulkarnain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Batrisyia Huda Binti Mohd Shukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Caran A/L Ai Sang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Aiman Bin Radzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Aiman Bin Radzuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Hasiq Bin Md Anis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Hazman Bin Hasamudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Hazman Bin Hasamudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Afiq Bin Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hakim Bin Abdul Rahman Adrin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hakim Bin Abdul Rahman Adrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Norasyikin Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Afni Binti Mohd Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Alia Suhana Binti Abdul Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fitrieina Binti Ghazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fitrieina Binti Ghazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Syazwin Najiha Bt Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Yap Zi Qin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Yap Zi Qin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Adrian Tee Yee Jie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ang Wei Jie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Eunice Tang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Liew Ai Poh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Liew Ai Poh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Luke Augustus Anak Karl, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Luke Augustus Anak Karl, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Azim Bin Adam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ummi Rodziah Binti Ahmad Talhah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Yap Hau Quan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Assessor / Reviewer for Panel Penilai Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) Fasa 1/2021 Peringkat Dalaman UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2021
2021 Chairman for Pengerusi Pembentangan Proposal bagi Program PhD Kej Awam, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2021
2021 Examiner for Amelia Hathirah Binti Amaram, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Amelia Hathirah Binti Amaram, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Caran A/L Ai Sang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hazirah Izzati Binti Mohd Ridzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Megat Muhammad Zaharudin Bin Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Helmi Firdaus Bin Md Yazid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Helmi Firdaus Bin Md Yazid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Shah Razlan Bin Mohamad Saufi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Shah Razlan Bin Mohamad Saufi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Munirah Binti Radzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Aina Atirah Binti Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Aqilah Fatini Binti Che Ayob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurhannah Nazurah Binti Hasib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rabiatul Najwa Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rabiatul Najwa Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rafiq Zahidi Bin Mohd Sis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Sharul Alia Shahira Binti Jafari, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Sharul Alia Shahira Binti Jafari, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nazirah Binti Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Susi Mulyani Binti Moh Rasul, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Umi Wahida Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yap Chee Keong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Adelbert Anthony Lee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Adelbert Anthony Lee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Adrian Tee Yee Jie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Eunice Tang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Lai Chang Yuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Azmina Binti Mohd Aminuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Azmina Binti Mohd Aminuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Tan Chee Sean, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Wang Siow Zhong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Yap Hau Quan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Ahmad Shafiq Haikal Bin Ahmad Shubani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Alis Syakina Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Kartek Pillai A/L Murali Dharan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Megat Muhammad Zaharudin Bin Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Naim Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhd Syamir Bin Sobri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Aisyah Binti Sairen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Aqilah Fatini Binti Che Ayob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Sarah Afiqah Binti Mohd Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Sarah Afiqah Binti Mohd Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurnisha Adleena Binti Kamarul Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurnisha Adleena Binti Kamarul Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Rafiq Zahidi Bin Mohd Sis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Susi Mulyani Binti Moh Rasul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Umi Wahida Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Yap Chee Keong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Aliff Danial Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Aliff Danial Bin Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Lai Chang Yuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Nasrul Bin Radzali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Fatin Syahirah Binti Maarof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurdiana Binti Ahmad Iskandir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurdiana Binti Ahmad Iskandir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Tan Chee Sean, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wang Siow Zhong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Ahmad Shafiq Bin Mohd Shahrul Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ain Najwa Binti Asrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Amirul Syafiq Bin Haslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fatin Nabilah Binti Mohd Yunus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Jeya Praveen Nair A/L Jeya Kumar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Kartek Pillai A/L Murali Dharan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Azam Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Faris Bin Azami, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad 'Aqil Bin Md 'Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Syafiah Syahirah Binti Che Mat Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Afiqah Binti Asmadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Hajar Binti Mahmud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Norhafizah Bt Mohammad Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nur Ain Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Loshnee A/P Tamilmani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Loshnee A/P Tamilmani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Faris Danial Bin Ahmad Fadli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Nasrul Bin Radzali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nik Hani Nazihah Binti Nik Mohamad Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nik Hani Nazihah Binti Nik Mohamad Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Fatin Syahirah Binti Maarof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nursyuhada Binti Mohamad Khairuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Amirul Bin Nasaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amirul Bin Nasaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noor Ridhwah Binti Noor Baharim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Noor Ridhwah Binti Noor Baharim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norsyawalina Binti Mohd Tahir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norsyawalina Binti Mohd Tahir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurfatin Idayu Binti Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurfatin Idayu Binti Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tirenjit Kaur A/P Kikar Singh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tirenjit Kaur A/P Kikar Singh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Amiratul Nadhira Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Amiratul Nadhira Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Laili Fatin Binti Zailan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Laili Fatin Binti Zailan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Yuzwan Aliff Bin Aminuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Yuzwan Aliff Bin Aminuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Faris Danial Bin Ahmad Fadli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nursyuhada Binti Mohamad Khairuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Supervisor for Ahmad Saiful Azimi Bin Azlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Basheer Ali Najm Al-Qarh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Hafizzul Izzat Bin Mat Azmin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Wan Nur Hafizah Binti Wan Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Ahmad Faizul Bin Mohd Zain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Calvin Franklin Anak Joryim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Danial Ikhwan Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fatin Amira Binti Abd Manan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kelvin Chin Sei Cheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Khadijah Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ku Hasna Zainurin Bt Ku Zainol Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mawardah Binti Mohd Sobri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Faiz Bin Mohamad Dros, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hafize Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nadiah Binti Zulhan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nadiah Izzati Binti Asmail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Aainatul Balqis Binti Yusop, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Anisha Binti Mohamad Rodzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Azrena Binti Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Durrah Binti Sharif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur'Aisya Binti Shamsudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Puteri Nur Hanis Binti Megat Zainol Badri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Safwan Bin Mustafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syahirah Binti Hishamudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Wan Nurhayati Binti Wan Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ahmad Saiful Azimi Bin Azlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ahmed Saeed Ahmed Ba Wazir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Amirah Miza Binti Zulkarnain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Amirah Miza Binti Zulkarnain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Basheer Ali Najm Al-Qarh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Iu Chin Ching, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Kageishieny A/P Nadarason, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Kageishieny A/P Nadarason, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Maslah Mohamud Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Hafizzul Izzat Bin Mat Azmin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mosab Sultan Saeed Albarkani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Rabi'Atul 'Adawiyah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Wan Nur Hafizah Binti Wan Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Examiner for Danial Ikhwan Bin Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Fatin Amira Binti Abd Manan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Ku Hasna Zainurin Bt Ku Zainol Abidin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mawardah Binti Mohd Sobri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohd Na'Im Bin Mohd Latiff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohd Na'Im Bin Mohd Latiff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhamad Faiz Bin Mohamad Dros, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Amir Bin Rosman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Hafize Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Idris Bin Mohd Nor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Idris Bin Mohd Nor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nor Fadilah Binti Abd Wahid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nor Fadilah Binti Abd Wahid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Norsalwani Binti Suberi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Aainatul Balqis Binti Yusop, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Azrena Binti Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Durrah Binti Sharif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur'Aisya Binti Shamsudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Syahirah Binti Hishamudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Mohd Safri Bin Jamaludin, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nazri Bin Abdul Rahman, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Ng Lee Shan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Ahmed Saeed Ahmed Ba Wazir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Iu Chin Ching, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Maslah Mohamud Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Mosab Sultan Saeed Albarkani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Najihah Binti Abd Khari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Najihah Binti Abd Khari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Rabi'Atul 'Adawiyah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2013 Main Supervisor for Hafizah Binti Isahak, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Muhamad Shafik Bin Zainal, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Ahmad Zuhaidi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Saifullizan Bin Mohd Bukari, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2013 Main Supervisor for Wong Huang Yeun, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2012 Co-supervisor for Saravanan A/L Anguthan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Mohd Safri Bin Jamaludin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Nazri Bin Abdul Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Norliza Binti Haris, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Siti Nurul Edayu Binti Ahmad Jaki, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Siti Rohaida Binti Arshad, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Wan Mohd Sazali Bin Zainal Abidin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2012 Main Supervisor for Zarina Binti Md Ali, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012
2011 Main Supervisor for Anizan Bin Alias, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Marlizaiha Binti Mohd Noor, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Mohamad Wazir Shafix Bin Osman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Mohd Fauzan Bin Saidin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Rokiah Binti Abdul Rashid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2011 Main Supervisor for Rosni Binti Aziz, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011
2010 Main Supervisor for Azizi Bin Hassan Basri, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Hafizah Binti Isahak, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Nor Ain Binti Abas, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Norfadlina Binti Md Khir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Nur Hadiatul Afzan Bt. Shariefuddin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2010 Main Supervisor for Omran Ali Ahmed Amshaher, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010
2009 Main Supervisor for Otman Mohamed O. Elojali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009

YearDescriptionLevel
2022 - 2023 Secretary for Setiausaha SKTU bagi Fungsi UTHM Governance (Penarafan), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022, October 2022 - October 2023 University
2022 - 2024 Committee Member for MBOT Woman Technologist Chapter, Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT), Malaysia, June 2022, June 2022 - June 2024 National
2022Member for Pegawai Promosi Pendidikan ke QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2022, Intercontinental, Jakarta, Indonesia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022, October - November 2022 International
2022 - 2024 Committee Member for Ahli Jawatankuasa Perancangan Strategik dan Kualiti Majlis TVET UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2022, September 2022 - September 2024 University
2021 - 2022 Assessor / Reviewer for Ahli Jawatankuasa Rayuan Akreditasi Majlis Akreditasi Teknologi dan Teknikal (TTAC), Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT), Lembaga Teknologis Malaysia, Malaysia, December 2021, December 2021 - December 2022 National
2021Invited Lecturer for Fasilitator National Outcome Based Learning - Training of Trainers Series (NOBLe - TIES), Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia, August 2021, August 2021 National
2021Chairman for Pengerusi Panel Penilai Program Sarjana Muda Pengurusan Fasiliti dengan Kepujian, Lembaga Teknologi Malaysia (MBOT), Malaysia, November 2021, November - December 2021 National
2019 - 2022 Mentor for Mentor Calon Program Cuti Sangkutan Industri (CSI) - Dr. Mohd Adib Bin Mohammad Razi, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019, January 2019 - February 2022 University
2019 - 2021 Mentor for Mentor Calon Program Cuti Sangkutan Industri (CSI) - Dr. Mohd Shalahuddin Bin Adnan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019, January 2019 - August 2021 University

YearDescriptionOrganiser
2023 PROGRAM KEMAJUAN TRANSFORMATIF KE ARAH MATLAMAT PEMBANGUNAN LESTARI : WACANA AMALAN TERBAIK UNIVERSITI SAINS MALAYSIA AKEPT
2023 SHAPING UNIVERSITY LEADERSHIP FOR THE 21ST CENTURY HIGHER EDUCATION AKEPT
2019 PROGRAM SD 106 EMPOWERING LEADERSHIP IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AKEPT

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 PROGRAM JOM CERGAS DAN SIHAT BERSAMA KELAB STAF UTHM (KSUTHM) SIRI 2
UTHM / Padang Kawad UTHM (Kampus Induk), Dewan A9 Kolej Kediaman UTHM (Kampus Pagoh)
25/02/2024
2024 PADU HOUR SIRI KE-3
LAIN-LAIN / Facebook DOSM
26/01/2024
2024 SESI PRESIDEN MBOT BERSAMA AHLI TECHNOLOGY & TECHNICAL WORKING GROUP (TTWG) 2024
LAIN-LAIN / Zoom Meeting
23/01/2024
2024 PROGRAM ULASAN BUKU OLEH YBHG PROFESOR EMERITUS TAN SRI ANUWAR ALI
OPEN UNIVERSITY / YOUTUBE LIVE
23/01/2024
2024 BENGKEL PEMURNIAN STANDARD AKREDITASI TEKNOLOGI DAN TEKNIKAL EDISI KE-2
LAIN-LAIN / Kuala Lumpur
12/01/2024 - 14/01/2024
2024 GRAMMARLY (EDU) ONLINE TRAINING
UTHM / Webinar (Microsoft Team)
11/01/2024
2024 TAKLIMAT GOTONG-ROYONG EKSA ARAS 2 BANGUNAN A4
UTHM / microsoft teams
08/01/2024
2023 LARIAN SEMPENA 30 TAHUN UTHM
UTHM / PERKARANGAN DEWAN SULTAN IBRAHIM UTHM
21/12/2023
2023 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2024 BERTEMAKAN 'MEMPERKUKUH EKOSISTEM TVET DAN DIGITAL'
UTHM / HOTEL GRANADA, JOHOR BAHRU
23/11/2023 - 25/11/2023
2023 QS HIGHER ED SUMMIT: ASIA PACIFIC 2023
UKM / Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia
07/11/2023 - 09/11/2023
2023 PROGRAM KEMAJUAN TRANSFORMATIF KE ARAH MATLAMAT PEMBANGUNAN LESTARI : WACANA AMALAN TERBAIK UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
AKEPT / DEWAN ZA'BA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
30/10/2023
2023 KNOWLEDGE SHARING ON SUCCESS STORY BY MRC GRANT RECIPIENT
UTHM / Platform Zoom Meeting
19/10/2023
2023 SESI TAKLIMAT PELAKSANAAN PROJEK REKABENTUK BERSEPADU
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat 2 FKAAB, UTHM
03/10/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2024 SIRI 7 - UTHM GOVERNANCE (PENDIGITALAN INSTITUSI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
01/10/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM DAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
25/09/2023 - 27/09/2023
2023 KURSUS YOUTUBE LECTURE MASTERY CLASS: DIGITAL CONTENT CREATOR AND MONITORING STUDENT ENGAGEMENT
UTHM / ATAS TALIAN (Ms TEAMS)
25/09/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2024 SIRI 5 - UTHM EDU-TRAIN (PEMERKASAAN TVET DAN PENGANTARABANGSAAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
20/09/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2024 SIRI 3 - UTHM GOVERNANCE : PEMERKASAAN INSTITUSI
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
11/09/2023
2023 KURSUS PENYEDIAAN SOALAN UJIAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM (BFF)
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat FKAAB
05/09/2023
2023 MAJLIS ANUGERAH BITARA KIRANA 2023
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM
22/08/2023
2023 SESI PERKONGSIAN BERSAMA TIMBALAN DEKAN (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) DAN PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA (PAK) BAGI PROGRAM KAUNSELING DHATY
UTHM / MICROSOFT TEAMS
17/08/2023
2023 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI FKAAB BERSEMPENA RESEARCH WEEK 2023
UTHM / Webinar
16/08/2023
2023 KURSUS ROAD TO AIC 2024: ACHIEVING TEACHING EXCELLENCE: INSIGHTS FROM AN AIC 2021 (P&P) AWARD WINNER
FKEE,UTHM / Team Meet
15/08/2023
2023 INTERNATIONAL WEBINAR UTHM AND DONGGUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, CHINA
UTHM / Online- Microsoft Teams
24/07/2023
2023 WEBINAR: MODERN LIFE, NOISE LIFE? ENVIRONMENTAL NOISE AND INNOVATION NOISE MITIGATIONS
FKAAS,UTHM / Online: Microsoft Team
20/06/2023
2023 KURSUS KESELAMATAN HAZARD BIOLOGI
UTHM / UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH
19/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 CERAMAH PENDAKIAN ALTITUD TINGGI
UTHM / AUDITORIUM ALJAZARI PTTA
04/06/2023
2023 WEBINAR : GREEN STRUCTURE MODULE : SUSTAINABLE GARDENING FOR URBAN HOME
UTHM / ZOOM MEETING
10/05/2023
2023 WEBINAR : ENERGY AWARENESS IN WORKPLACE
UTHM / ZOOM MEETING
08/05/2023
2023 WEBINAR : PENGURUSAN SISA PLASTIK
UTHM / ZOOM MEETING
18/04/2023
2023 CHATTING WITH CHATGPT: LEVERAGING CLASSROOM INSTRUCTION SESSION 2
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2023
2023 WEBINAR : PLANNING AND DESIGN OF WATER SUPPLY / RETICULATION SYSTEM
PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UTHM / ZOOM MEETING
05/04/2023
2023 PENTADBIR KONGSI ILMU (PKI) SIRI 1 - PENGGUNAAN ASAS MICROSOFT 365
UTHM / ONLINE
30/03/2023
2023 ONLINE LEARNING REVISITED WITH CVL
UTHM / ZOOM MEETING
20/03/2023
2023 KURSUS SIRI KESEDARAN KESIHATAN MENTAL: PENASIHAT AKADEMIK & KERJAYA PRIHATIN SIRI 3
UTHM / APLIKASI ZOOM
19/03/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2023 SESI JERAYAWARA TASKFORCE PROBLEM BASED-LEARNING KE FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAB
05/03/2023
2023 5G POWERED DRONES: THE WAY FORWARD FROM 2023 TOWARDS INDUSTRY 5.0
LAIN-LAIN / GOOGLE MEET
18/02/2023
2023 SESI WEBINAR DARE TO SPEAK MEMAHAMI GANGGUAN SEKSUAL 2022
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ZOOM ONLINE
09/02/2023
2023 KNOWLEDGE SHARING EVENT: INTERNATIONAL EDUCATION PARTNERSHIPS IN ADVANCED MIDDLE-INCOME COUNTRIES
LAIN-LAIN / ZOOM MEETINGS
08/02/2023
2023 SHAPING UNIVERSITY LEADERSHIP FOR THE 21ST CENTURY HIGHER EDUCATION
AKEPT / ASIA EUROPE INSTITUTE (AEI) UNIVERSITI MALAYA
08/02/2023
2023 TRANSCEND SEMINAR: CITY/SCIENCE INTERSECTIONS
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
07/02/2023
2023 MAJLIS PERUTUSAN TAHUN BAHARU 2023 BERSAMA YANG BERHORMAT MENTERI PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI / Facebook Live
30/01/2023
2023 WEBINAR ON THE FUTURE OF VET IN EUROPE: TRENDS AND LESSONS FOR A GLOBAL DEBATE
LAIN-LAIN / ZOOM WEBINAR
25/01/2023
2023 THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS MASTERCLASS 2024
LUAR NEGARA / ZOOM WEBINAR
19/01/2023
2023 CRACKING THE CODE ON UNIVERSITY RANKINGS WEBINAR
LUAR NEGARA / WEBEX
17/01/2023
2023 OPENLEARNING ONBOARDING COURSE
UTHM / ZOOM MEETING
11/01/2023
2022 COGENERATION: AN EFFECTIVE SOLUTION FOR DECARBONIZING THE ENERGY SECTOR
LAIN-LAIN / Google Meet
03/12/2022
2022 PATH TO BECOME REGISTERED ELECTRICAL ENERGY MANAGER
LAIN-LAIN / Google Meet
05/11/2022
2022 OCCUPATION SAFETY & HEALTH ACT 1994 (IR 2022 WEBINAR)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
05/11/2022
2022 WATER SERVICES INDUSTRY ACT 2006 (IR 2022 WEBINAR)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
30/10/2022
2022 SIRI 7 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM GOVERNANCE (PENARAFAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
18/10/2022
2022 SIRI 6 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM TECHNOPRENEUR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
17/10/2022
2022 FACTORY & MACHINERY ACT 1967 & GAS SUPPLY ACT 1993 (IR 2022 WEBINAR)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
16/10/2022
2022 FIBER OPTIC SENSORS: A RELIABLE OPTION OF SENSING
LAIN-LAIN / Zoom Meetings
15/10/2022
2022 ELECTRICITY SUPPLY ACT 1990 (IR 2022 WEBINAR)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
15/10/2022
2022 ENVIRONMENTAL QUALITY ACT 1974 & EIA (IR 2022 WEBINAR)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
08/10/2022
2022 SEMINAR HIGH IMPACT HIGHER LEARNING INSTITUTIONS (HLIS) PERINGKAT UNVERSITI AWAM
LAIN-LAIN / HOTEL ROYAL CHULAN
03/10/2022
2022 JKR CONTRACT 203A PART 1 (CL 1 - 40) (IR 2022 WEBINAR)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
01/10/2022
2022 FKAAB POSTGRADUATE OPEN DAY
FKAAS,UTHM / BILIK TAYANGAN ARAS 8, FKAAB
29/09/2022
2022 PAM CONTRACT 2018 PART 2 (CI 25 - 40) (IR 2022 WEBINAR)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
25/09/2022
2022 PAM CONTRACT 2018 PART 1 (CI 1 - 24)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
18/09/2022
2022 PROGRAM SEMARAK PATRIOTIK INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) 2022
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT) / ZOOM (ONLINE)
15/09/2022
2022 STRATA TITLES ACT 1985 AND STRATA MANAGEMENT ACT 2013 (IR 2022 WEBINAR)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
11/09/2022
2022 HOUSING DEVELOPMENT ACT 1966 (IR 2022 WEBINAR)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
10/09/2022
2022 HOW TO MANAGE THE RESEARCH GRANT
UTHM / TUNKU TUN AMINAH LIBRARY, UTHM
07/09/2022
2022 UBBL 1984 PART VII - IX - FIRE REQUIREMENTS (IR 2022 WEBINAR)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
04/09/2022
2022 UBBL 1984 PART I - VI AND OSC 3.0 PLUS (IR 2022 WEBINAR)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
03/09/2022
2022 JOM MICROSOFT TEAMS
UTHM / virtual
29/08/2022
2022 TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1976 (ACT 172), STREET, DRAINAGE AND BUILDING ACT 1974 (ACT 133)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
28/08/2022
2022 NATIONAL LAND CODE 2020
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
27/08/2022
2022 RETREAT BERSAMA NAIB CANSELOR - HALA TUJU DAN STRATEGI 2023 UTHM
UTHM / LE GRANDEUR,PALM RESORT, JOHOR BAHRU
25/08/2022 - 27/08/2022
2022 WEBINAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (KKP) - TEKNOLOGI MEMANTAPKAN KKP DI TEMPAT KERJA
LAIN-LAIN / ZOOM WEBINAR
23/08/2022
2022 BEM SCALE OF FEES (IR 2022 WEBINAR)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
21/08/2022
2022 REGISTRATION OF ENGINEERS ACT 1967 (IR 2022 WEBINAR)
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
20/08/2022
2022 METHODOLOGY AND STRATEGIES OF QS UNIVERSITY RANKINGS
UTHM / Zoom Meetings
18/08/2022 - 13/10/2022
2022 JERAYAWARA PENULISAN TESIS SECARA INDUSTRI
FKAAS,UTHM / GOOGLE MEET
15/08/2022
2022 FAHAMI BENCANA GEOLOGI BERANGKAI: BANJIR PUING BUKAN BANJIR BIASA
LAIN-LAIN / Webex
12/08/2022
2022 CHEMISTRY@SDE OPEN INDUSTRIAL TALK: CHEMISTRY 4.0
USM / Webex
11/08/2022
2022 SESI LIBAT URUS BERKENAAN KAJIAN IMPAK DAN HALA TUJU BAHARU PELAKSANAAN MATAPELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU)
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT) / Webex
09/08/2022
2022 TIMES HIGHER EDUCATION REPUTATION MASTERCLASS SERIES ? ASIA
LAIN-LAIN / ZOOM MEETINGS
03/08/2022
2022 KURSUS KESEDARAN KESIHATAN SAYANGI BUAH PINGGANGKU
UTHM / GOOGLE MEET
03/08/2022
2022 INTERNATIONAL SEMINAR IR4.0 WITH SUSTAINABLE TECHNOLOGY-SMART ENERGY SYSTEM AND WATER QUALITY MONITORING
UTHM / Webinar
02/08/2022
2022 ANTI-BALLISTIC HYBRID BAMBOO COMPOSITES FOR DEFENSE TECHNOLOGY
LAIN-LAIN / Zoom Meetings
31/07/2022
2022 KNOWLEDGE SHARING WITH ADJUNCT PROFESSOR AND INDUSTRIAL ADVISOR
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat 1, FKAAB
24/07/2022
2022 MICRO-CREDENTIALS IN THAI HIGHER EDUCATION: OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND OUTLOOKS FROM ASEAN AND EUROPE
LUAR NEGARA / Zoom Meetings
20/07/2022 - 21/07/2022
2022 WEBINAR: TIPS FOR PUBLICATION SUCCESS
FKAAS,UTHM / Google Meet
17/07/2022
2022 HOW TO WRITE & PUBLISH AN ACADEMIC RESEARCH PAPER
FKAAS,UTHM / Bilik Mesyuarat 1, FKAAB
07/07/2022
2022 A VIRTUAL SYMPOSIUM: COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND TECHNOLOGY
LAIN-LAIN / Microsoft Teams Meeting
29/06/2022
2022 A SUPPLY AND DEMAND APPROACH TO CAPITAL MARKETS: ACADEMIC INSIGHTS WITH PROF. SEBASTIEN BETERMIER
LAIN-LAIN / Zoom Meeting
28/06/2022
2022 BICARA UNDANG-UNDANG SIRI 7 : BULI SIBER DAN KESANNYA KEPADA MANGSA
UTHM / APLIKASI ZOOM
22/06/2022
2022 INDUSTRIAL TALK FKAAB & MPRC 'WASTEWATER ENGINEERING SOLUTIONS - THINKING OUT OF BOX'
FKAAS,UTHM / Aplikasi Zoom: https://bit.ly/3OuWXg1
22/06/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN MICRO-CREDENTIAL SIRI 1/2022
UTHM / Atas Talian (Zoom)
21/06/2022
2022 AIR EMISSION MONITORING WEBINAR
UTHM / Online Zoom
19/06/2022
2022 KURSUS HEUTAGOGY & CYBERGOGY 2022
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK SEMINAR SERI SIANTAN
19/06/2022
2022 ELSEVIER WEBINAR ON EMPOWERING KNOWLEDGE ON ETHICAL PUBLISHING: MASTERING THE ART OF IDENTIFYING PREDATORY, FAKE AND CLONED JOURNALS
LAIN-LAIN / Zoom Meetings
08/06/2022
2022 BEM WEBINAR SERIES 2022: ROLES AND FUNCTIONS OF BEM
LAIN-LAIN / Zoom Meetings
07/06/2022
2022 MBOT EXPERTS NETWORK IN TECHNOLOGY, INNOVATION AND COOPERATIVE EVENT (ENTICE)
LAIN-LAIN / Facebook Live
07/06/2022
2022 INDUSTRIAL TALK: CAREER ADVANCEMENT IN WATER RESOURCE INDUSTRY
FKAAS,UTHM / Zoom Meetings
05/06/2022
2022 WEBINAR TURNITIN : SUPPORTING YOUR RESEARCH
UTHM / Aplikasi Google Meet
01/06/2022
2022 AER WEBINAR: QUALIFICATIONS OF ASEAN ENGINEERING TECHNOLOGISTS & TECHNICIANS
LAIN-LAIN / ZOOM Webinar
28/05/2022
2022 WRRS, SEKTOR INFORMAL DAN PEKERJAAN MASA HADAPAN
LAIN-LAIN / ZOOM Webinar
26/05/2022
2022 IAHR GLOBAL ONLINE DIALOGUE ON HYDRO-ENVIRONMENT PATHWAYS TO CARBON NEUTRALITY
LAIN-LAIN / IAHR ONLINE WEBINAR
18/05/2022
2022 WEBINAR : ECO-HYDROLOGY SATU PERMULAAN KE ARAH KELESTARIAN SUMBER AIR
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2022
2022 WEBINAR : SUSTAIN, CONSERVE AND RESTORE WATER - WHAT CAN WE DO?
UTHM / ZOOM MEETING
20/04/2022
2022 WEBINAR : SELESA TANPA AIR-COND?
UTHM / ZOOM MEETING
19/04/2022
2022 SESI PERKONGSIAN ILMU TENTANG PENGENALAN KEPADA HARTA INTELEK SIRI 1
LAIN-LAIN / Google Meet
18/04/2022
2022 WEBINAR : SUSTAINABLE FOOD WASTE MANAGEMENT USING BLACK SOLDIER FLY LARVAE
UTHM / ZOOM MEETING
13/04/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2022 WEBINAR KSUTHM : PUASA TAPI TAK KURUS
UTHM / FB LIVE
11/04/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN BAUCAR KOMPUTER KEPADA STAF FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN
07/04/2022
2022 WEBINAR TALK ON ENERGY EFFICIENCY PROGRAM AS A SERVICE IN MALAYSIA
LAIN-LAIN / ZOOM Webinar
19/03/2022
2022 AKEPT HIGHER EDUCATION LEADERSHIP SUMMIT (A-HEALS) 2022 - TRANSFORMING HIGHER EDUCATION LEADERS: EMPOWER, ENGAGE & EXPAND
AKEPT / HELLO VIRTUAL EVENT
15/02/2022 - 16/02/2022
2022 SUSTAINABILITY TALK SERIES 1/2022: CLIMATE ACTION: HOW COULD WE DO IT TOGETHER, EFFECTIVELY?
UKM / ZOOM Webinar
15/02/2022
2022 FORUM: IEA GRADUATES ATTRIBUTES AND PROFESSIONAL COMPETENCIES (GAPC) - 17 SDGS
USM / Cisco Webex
15/02/2022
2022 WILEY EDUCATION ASIA WEBINAR: DIGITAL SKILLS OF TODAY AND TOMORROW
LUAR NEGARA / MICROSOFT TEAMS
09/02/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
FKAAS,UTHM / Google Meet (Tempat kerja masing - masing)
08/02/2022
2022 WEBINAR ON PENINSULAR MALAYSIA?S FLOODS OF 2021 ? INVESTIGATING THE CAUSES AND POSSIBLE SOLUTIONS
LUAR NEGARA / ZOOM
07/02/2022
2022 FKAAB POSTGRADUATE SEMINAR 2022 - SERIES 1
FKAAS,UTHM / GOOGLE MEET
06/02/2022 - 07/02/2022
2022 INTERNATIONAL WEBINAR ON MENTAL HEALTH AS THE CORE OF INSTITUTIONAL WELL BEING: THE ROLES OF INSTITUTIONAL LEADERS
AKEPT / ZOOM Webinar
27/01/2022
2022 KURSUS MICROSOFT OFFICE (EXCEL)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BLOK L, MAKMAL KOMPUTER ARAS 1, PTTA
25/01/2022
2022 MINT-SRC NATIONAL SEMINAR SERIES 1_2022 (THE CHALLENGES IN LAKE WATER QUALITY MONITORING
UTHM / Live Google Meet
23/01/2022
2022 BIOSAFETY LABORATORY TRAINING COURSE
UTHM / Google Meet
11/01/2022
2022 RUANG BICARA BAHAS: KITA MEMBINASA, HUTAN BINASA
LAIN-LAIN / YouTube Live
07/01/2022
2022 KURSUS ICT UNTUK PENYELARAS DAN URUSETIA PROGRAM DI ERA NORMA BAHARU
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
04/01/2022
2021 WEBINAR KEBEBASAN BERSUARA DALAM MEDIA SOSIAL
UTHM / GOOGLE MEET & YOUTUBE
21/12/2021
2021 INDUSTRIAL TALK ' CONSTRUCTION MANAGEMENT IN THE PROJECT LIFE CYCLE : PUBLIC WORK DEPARTMENT'
LAIN-LAIN / APLIKASI ZOOM
20/12/2021
2021 WEBINAR INTEGRITI ETIKA KERJA BERKAITAN PERANAN PENYELIA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
06/12/2021
2021 WEBINAR BICARA UNDANG UNDANG SIRI 6 : KESELAMATAN SIBER NEGARA & PENGGUNAAN TANDATANGAN DIGITAL/ELEKTRONIK DALAM DOKUMEN RASMI UTHM
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
25/11/2021
2021 KURSUS LANJUTAN PENJANAAN INFOGRAFIK BERKUALITI
UTHM / Atas Talian (Zoom)
24/11/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KURSUS INTERACTIVE TOOLS IN ONLINE TEACHING
UTHM / Atas Talian
07/10/2021
2021 WEBINAR : SESI PERKONGSIAN SEMPENA KEMPEN PENANAMAN POKOK BERKAYU UTHM FASA 1 - KEHIJAUAN KEDIAMAN GAYA LELAKI
UTHM / GOOGLE MEET
28/09/2021
2021 SESI TAKLIMAT SISTEM LANTIKAN AGENSI LUAR (SLALU) OLEH PEJABAT PENDAFTAR DAN PTM
FKAAS,UTHM / -
26/09/2021
2021 KURSUS SISTEM AUTHOR
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
22/09/2021
2021 KURSUS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) & CONSTRUCTIVE ALINGMENT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ONLINE
21/09/2021
2021 LATIHAN EMERGENCY RESPONSE TEAM (ERT) FKAAB
UTHM / GOOGLE MEET
20/09/2021 - 21/09/2021
2021 HOW TO SET-UP ZOOM MEETING
FKAAS,UTHM / Google Meet
19/09/2021
2021 MMU WEBINAR: VIRTUAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION: SHOULD YOU WORRY?
LAIN-LAIN / Zoom
14/09/2021
2021 25 WAYS TO TEACH STUDENTS TO THINK
KEM. PENDIDIKAN / YouTube Live
14/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 WILEY EDUCATION ASIA'S WEBINAR SERIES - IMPROVING STUDENT LEARNING OUTCOMES AND TEACHING EFFECTIVENESS THROUGH WILEY DIGITAL SOLUTION
LUAR NEGARA / Microsoft Teams
06/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 BUILDING & CONSTRUCTION WEBINAR: CIDB CONSTRUCTION INDUSTRY STANDARDS CIS 23 SAFE USE OF FALSEWORK IN CONSTRUCTION
LAIN-LAIN / Microsoft Teams
31/07/2021
2021 CLIMATE-RESILIENT WATER MANAGEMENT FOR THE FUTURE: FLOOD & DROUGHT WEBINAR
LAIN-LAIN / Zoom
29/07/2021
2021 BENGKEL PEMBINAAN OPEN ENDED QUESTIONS
FKAAS,UTHM / ZOOM PLATFORM
26/07/2021
2021 BUILDING & CONSTRUCTION WEBINAR: IMPLEMENTATION OF OSHCIM (OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH IN CONSTRUCTION INDUSTRY MANAGEMENT) WITH BIM EMPOWERMENT
LAIN-LAIN / Microsoft Teams
24/07/2021
2021 TAM MEMBERSHIP DRIVE
LAIN-LAIN / Zoom & YouTube Live
18/07/2021
2021 BUILDING & CONSTRUCTION WEBINAR: ACT 446 EMPLOYEES MINIMUM STANDARDS OF HOUSING, ACCOMMODATIONS AND AMENITIES
LAIN-LAIN / Microsoft Teams
10/07/2021
2021 WEBINAR: RIVER RESTORATION
LAIN-LAIN / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92800442910
29/06/2021
2021 WEBINAR INDUSTRI 2021: PENGURUSAN SISTEM SALIRAN BANDAR DALAM KELULUSAN PEMAJUAN TANAH BAGI TUJUAN PROJEK PERUMAHAN MENGIKUT KONSEP SALIRAN MESRA ALAM
FKAAS,UTHM / Platform google meet - https://meet.google.com/eeh-duno-zvh
16/06/2021
2021 IMPLEMENTATION OF HIGH IMPACT EDUCATION PRACTICES (HIEPS) IN CURRICULUM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
14/06/2021
2021 WEBINAR SESSION ON ON-SITE DETENTION (OSD) THROUGH STORMWATER MODULE
LAIN-LAIN / Google Meet
12/06/2021
2021 INDUTRIAL TALK 2021: SEDIMENT TRANSPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: INDUSTRIAL PERSPECTIVE
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN (GOOGLE MEET)
09/06/2021
2021 MPRC INDUSTRY 2/2021:ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA): CONCEPT AND PRACTICE
UTHM / Zoom
01/06/2021
2021 'DUE DILIGENCE' KEPENTINGANNYA DALAM MENJAUHI RASUAH
UTHM / ZOOM
27/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR : KEPENTINGAN RESEARCH ID KEPADA STAF AKADEMIK DAN UTHM oleh Prof. Dr. Mohd Amri bin Lajis
UTHM / ATAS TALIAN
23/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 23 MEI SIRI 1
UTHM / Online/Meet
23/05/2021
2021 MESYUARAT SEMAKAN DOKUMEN SAR BERSAMA PEMERIKSA LUAR
FKAAS,UTHM / Google Meet
10/05/2021
2021 KURSUS MICROSOFT WORD: APLIKASI MAIL MERGE
UTHM / Bilik Mesyuarat 1 FKAAB, UTHM
29/04/2021
2021 SERIES TALK 1. CHARTERED ENGINEER INTERVIEW SESSION
UTHM / Google Meet: https://meet.google.com/zbj-gfkr-fkj
26/04/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN BERDASARKAN MQF 02
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA
06/04/2021
2021 MESYUARAT PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2021 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA (FKAAB)
UTHM / TUNAMAYA Resort, Desaru, Bandar Penawar, Kota Tinggi.
25/03/2021 - 27/03/2021
2021 WEBINAR SUKAN UTHM 2021 SIRI/2 : INSPIRASI KEJAYAAN BERSAMA TOKOH SUKAN NEGARA DATO' MIRNAWAN BIN DATUK HAJI NAWAWI (THE BOSS)
UTHM / UTHM TV
24/03/2021
2021 SEMINAR SERVICE LEARNING MALAYSIA-UNIVERSITY FOR SOCIETY (SULAM) DAN SULAM.NET
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
04/03/2021
2021 A SHORT COURSE ON GUIDE TO USING AUTHOR
FKAAS,UTHM / Zoom: tinyurl.com/t5ykizc4
28/02/2021
2021 HOW TO CHOOSE THE BEST WATERPROOFING SYSTEM TO PROJECTS WHICH ARE FULL OF SITE CONSTRAINTS
IEM TRAINING CENTRE / ZOOM Application
27/02/2021
2021 SESI PERKONGSIAN BERSAMA PENERIMA ANUGERAH AKADEMIK NEGARA (AAN)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI / Zoom and Live Facebook
26/02/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2021 SESI PERKONGSIAN PENGURUS BAHAN KIMIA FKAAB
UTHM / Secara Atas Talian - Google Meet
15/02/2021
2021 UNDERSTANDING THE FOUR COMMUNICATION STYLES FOR SUCCESS
LAIN-LAIN / Online Zoom
11/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 2/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
09/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN INDUSTRI
UTHM / ZOOM
07/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 1/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
07/02/2021
2021 PROGRAM TAZKIRAH DHUHA
UTHM / Platform : Google Meet - https://meet.google.com/ijm-msgz-eji
04/02/2021
2021 PERKONGSIAN ILMU: MENGAPA MEMILIH MENJADI PENSYARAH UNIVERSITI?
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
03/02/2021
2021 MPRC INDUSTRY TALK 1/2021- WASTEWATER SEWERAGE TREATMENT: ISSUES AND CHALLENGES
UTHM / Online- Zoom
31/01/2021
2021 SIRI PERKONGSIAN ILMU: PENGGUNAAN SISA SEMULA MAKANAN
FKAAS,UTHM / Google Meet
26/01/2021
2021 CAGED INDUSTRIAL TALK SERIES 1/2021
UTHM / ZOOM
20/01/2021
2021 MPRC EXPERT TALK 1/2021-FORECASTING EROSION INDUCED LANDSLIDE
UTHM / Online- Google Meet
18/01/2021
2021 AN INDUSTRIAL TALK ON BETOFLOR RETAININGWALL AND REINFORCED SOIL SLOPE WITH GEOSYNTHETICS
UTHM / Online via Google Meet: https://meet.google.com/njr-kbci-kad
14/01/2021
2021 DESIGN OF SENSORS AND ANTENNAS IN CHALLENGING WATER UTILITY ENVIRONMENTS - SERIES 4
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
06/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP775 "Rangka Kerja Penentuan Kelulusan Pembangunan Sistem Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)" Hak Cipta (Copyright) LY2021J05524 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 Pingat Perak 1500 m Senior Veteran (Wanita) Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia Kali Ke-44 (SUKUM 2022)
SILVER
Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia (SUKUM)NEGARA
2022 Pingat Gangsa 2000 m Senior Veteran (Wanita) Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia Kali Ke-44 (SUKUM 2022)
BRONZE
Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia (SUKUM)NEGARA
2022 Personaliti Ikon Askar Wataniah (PIAW) Kursus Bakal Pegawai (Sukarela) Siri 1/2022
SPECIAL AWARD
Pusat Latihan Askar Wataniah (PUSWATAN)NEGARA
2022 OLAHRAGAWATIUTHMUNIVERSITI
2022 Naib Johan 2.4 KM Acara Larian Karnival Sukan Staf Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2022 (KSS2022)
SILVER
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)UNIVERSITI
2022 Ketiga 4x100m Wanita Senior & Junior Veteran MAKSAK Games Malaysia 2022
BRONZE
Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan MalaysiaNEGARA
2022 Johan 100 m Perempuan Senior Veteran (Pertandingan Olahraga MAKSAK Johor 2022)
GOLD
Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan JohorNEGERI
2022 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2019 INOVASI BAHAN BANTU MENGAJARUTHMUNIVERSITI
2015 Pingat Gangsa 400 m Wanita Veteran Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia Kali Ke-40 (SUKUM 2015)
BRONZE
Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia (SUKUM)NEGARA
2015 Pingat Gangsa 4 x 400 m Wanita Veteran Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia Kali Ke-40 (SUKUM 2015)
BRONZE
Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia (SUKUM)NEGARA
2014 Pingat Perak 800 m Wanita Veteran Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia Kali Ke-39 (SUKUM 2014)
SILVER
Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia (SUKUM)NEGARA
2014 Pingat Perak 4 x 400 m Wanita Veteran Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia Kali Ke-39 (SUKUM 2014)
SILVER
Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia (SUKUM)NEGARA
2014 Pingat Gangsa 400 m Wanita Veteran Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia Kali Ke-39 (SUKUM 2014)
BRONZE
Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia (SUKUM)NEGARA
2013 Pingat Perak 400 m Wanita Veteran Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia Kali Ke-38 (SUKUM 2013)
SILVER
Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia (SUKUM)NEGARA
2013 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2012 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2005 Pingat Gangsa 4 x 100 m Wanita Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia (SUKUM 2005)
BRONZE
Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia (SUKUM)NEGARA
2005 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUiTTHOUNIVERSITI