Staff Profile

Full NameDr. LUTFAN BIN JAES
FacultyPUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
DepartmentJABATAN SAINS SOSIAL
Email
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Sociology
Field of Specialization (KPT) Sociology of Development

Areas of Research Interest

1. Public Management / Administration
2. Statesman Leadership
3. Social Change and Impact
4. Values and Ethics

Innovation Field of Interest

1. Malay Literature
2. Poems / Modern Poetry

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 PENTADBIRAN AWAM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
2006 SARJANA PENGURUSAN TEKNOLOGI (TEKNOLOGI) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1999 SARJANA MUDA PENTADBIRAN AWAM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/12/2018 - 30/11/2020 Timbalan Dekan (Pengajian Umum)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
01/04/2018 - 30/03/2020 Felo Penyelidik
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
01/12/2017 - 30/11/2018 Ketua Jabatan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan
01/12/2016 - 30/11/2018 Ketua Panel
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Sains Sosial
01/08/2008 - 31/07/2009 Pengetua Desasiswa
Pejabat Desa Siswa, Taman Melewar
01/08/2005 - 31/07/2007 Felo
Pejabat Desa Siswa, Taman Melewar

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
27/07/2020 - 31/12/9999 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Penguasa Kanan Bomba II (Kehormat) Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2020 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UQU10403], Session 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN [UQU10702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UQU10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UQU10403], Session 20192020 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UQU10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2018 HUBUNGAN ETNIK [UQU10202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UQU10103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 HUBUNGAN ETNIK [UQU10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UQU10403], Session 20182019 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Kaedah Penyelidikan [PWZ10000], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Kaedah Penyelidikan [KWZ10000], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 HUBUNGAN ETNIK [UWS10202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UQU10403], Session 20172018 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 HUBUNGAN ETNIK [UWS10202], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UWS10103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 HUBUNGAN ETNIK [UWS10202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UQU10103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UWS10403], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UWS10103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UWS10103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 HUBUNGAN ETNIK [UWS10202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 HUBUNGAN ETNIK [UWS10202], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2011 HUBUNGAN ETNIK [UWS10202], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UWS10403], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UMS1113], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 HUBUNGAN ETNIK [UWS10202], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UMS1113], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 HUBUNGAN ETNIK [UMS1122], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UMS1113], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UWS10103], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UMS1113], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UMS1133], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UMS1113], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2009 HUBUNGAN ETNIK [UMS1122], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UMS1113], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 HUBUNGAN ETNIK [UMS1122], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UMS1133], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
Q037 PENGLIBATAN KOMUNITI TEMPATAN DALAM PENGURUSAN PELUPUSAN AL-QURAN LAMA DAN ROSAK BAGI MENJAGA KEMULIAANNYA SELARAS KEHENDAK SYARAK: KAJIAN DI DAERAH BATU PAHAT Ahli 31/10/2023
K227 MODEL PENDAYAUPAYAN EKONOMI USAHAWAN ASNAF ZAKAT BERASASKAN TEORI MODAL SOSIAL Ahli 01/06/2022
K230 Membangunkan Kerangka Model Kepimpinan Berorientasikan Pencapaian Mahathir-Lee Kuan Yew Ketua 30/05/2022
H202 Pengaruh kompetensi keusahawanan terhadap prestasi perniagaan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) di Johor Ahli 31/12/2020
H091 KEPENTINGAN KHIDMAT MASYARAKAT DI KALANGAN BELIA DALAM ERA MENERUJUI INDUSTRI 4.0 Ahli 30/06/2020
H212 MENGKAJI KEBERKESANAN KURSUS MORAL DAN SEJARAH DALAM MEMBENTUK KESEPADUAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH Ahli 30/06/2020
1649 Kerangka Konseptual Pendayaupayaan EKonomi Wanita Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti(OBK)di Malaysia Ahli 14/02/2020
1650 Kerangka Model Kepimpinan Berorientasikan Pencapaian Razak-Mahathir dalam Konteks Pembangunan Negara Bangsa Malaysia Ahli 14/02/2020
C072 Kajian Pengukuran Indeks Kebahagiaan Staf di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Ahli 15/12/2019
U930 Model Pengurusan dan Modul Pengisian Program Pusat Jagaan Rumah Orang Tua-Tua Ketua 31/08/2019
X067 Projek Penyelidikan Dan Penulisan Masyarakat Orang Asli Kuala di Sungai Layau Ahli 31/12/2017
0525 Hagemoni Timur & Nilai Asia : Gaya Kepimpinan Tun Dr. Mahathir, Presiden Suharto & Mr. Lee Kuan Yew Ketua 30/03/2011

Publications

Book
Fauziah Ani
(2022) Pkpd Kg. Dato' Inrahim Majid Dan Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus Tadbir, Cabaran Dan Penambahbaikan, UTHM , 1, ISBN:9789672817475
Mohd Akbal Abdullah, Asliaty Atim, Hani Suraya Aziz, Nurul Sabrina Zan, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Noor Hayati MOhamed Hisyam & Nur Azah Razali
(2021) Kampung Orang Asli Sayong Pinang, UTHM , 1, ISBN:9789832963967
LUTFAN BIN JAES
(2021) Kumpulan Puisi Lutfan Jaes - Kejora Siang Hari, UTHM , 1, ISBN:9789672975922
LUTFAN BIN JAES, NONI HARIANTI JUNAIDI
(2021) Pena Birokrasi 2, UTHM , 1, ISBN:9789672817000
LUTFAN BIN JAES
(2021) Rayuan Pada Malam, UTHM , 1, ISBN:9789672389811
LUTFAN BIN JAES
(2020) Kumpulan Puisi - Daerah Lampu Merah, UTHM , 1, ISBN:9789672389781
LUTFAN BIN JAES
(2020) Kumpulan Puisi - Rayuan Pada Malam, UTHM , 1, ISBN:9789672389811
LUTFAN BINJAES, MISMAN RAMLY
(2020) Kumpulan Pusi - Terasing , UTHM , 1, ISBN:9789672916543
NIBOND, KHAIRUL AZMAN, ABDUL RAZAK & LUTFAN
(2020) National Resilience (Malaysia - Thailand Perspective), UTHM , 1, ISBN:9789672389989
LUTFAN BIN JAES, Noni Harianti Junaidi
(2020) Pena Birokrasi , UTHM , 1, ISBN:9789672389996
LUTFAN BIN JAES, ADI SYAHID BIN MOHD ALI
(2019) Etnik Kita Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789672306818
Fadillah Ismail
(2019) Indeks Kesejahteraan Kelauarga Negeri Johor, UTHM , 1, ISBN:9789672306573
LUTFAN BIN JAES, FADILLAH BINTI ISMAIL
(2019) Negara Kita Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789672306825
LUTFAN BINJAES, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah
(2019) Pena Etnik Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789672306832
Dr. Zahrul Akmal Damin, Dr. Md. Akbal Abdullah, Dr. Fauziah Ani, Dr. Lutfan Jaes, Prof. Madya Dr. Khairul Azman Mohd Suhaimy, Dr. Siti Sarawati Johar, Dr. Shah Rul Anuar Nordin dan Cik Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2018) Dari Pulau Sialu Ke Sungai Layau Menyelusuri Kehidupan Orang Asli Suku Kuala, UTHM , 1, ISBN:9789672216087
Rosman Md Yusoff, Fadillah, Ng Kim Soon, Mohamad Zaky Noh, Shahrul, Fauziah, Khairol Anuar Kamri, Sarawati, Harliana Halim, Aziati, Lutfan, Mohd Fahmi
(2016) Kajian Impak Dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (Eaic), UTHM Commercial , 1, ISBN:00000000
Book Chapters
LUTFAN BIN JAES, NONI HARIANTI JUNAIDI, NORIZAN RAMELI
(2021) Hala Tuju Negara 3 : Agenda Bumiputera Sebagai Agenda Nasional , Pena Birokrasi 2, UTHM , 21, ISBN:9789672817000
LUTFAN BIN JAES, NURIZYANI AZHAR, NORIZAN RAMELI
(2021) Housing Conditions And Quality Of Life In The "People" Housing Programme (Ppr) : A Highlight To The Urban Poor In Malaysia , Inovasi Sosial Pemangkin Pembangunan Lestari, UTHM , 73, ISBN:9789672817116
NONI HARIANTI JUNAIDI , SHARON PEARL HENRY SERUB, LUTFAN JAES
(2021) Menelusuri Peranan Perpaduan Dan Keharmonian Di Malaysia , Pena Birokrasi 2, UTHM , 121, ISBN:9789672817000
FADILLAH ISMAIL, JUZAIMI NASUREDIN, CHAN SHIAU WEI, LUTFAN JAES
(2021) Online Training: Cut Sots And Increase Results, Transformation Of Human Resources Management & Contemporary Issues, UTHM , 87, ISBN:9789672975502
FADILLAH ISMAIL, LUTFAN JAES, CHAN SHIAU WEI, JUZAIMI NASUREDIN
(2021) Sources Of Recruitment: External Hiring Or Harnessing Internal Sources, Transformation Of Human Resources Management And Contemporary Issues, UTHM , 95, ISBN:9789672975502
Norizan Rameli, Dani Salleh, Lutfan Jaes
(2021) Transformasi Digital Negara Secara Inklusif: Ke Arah Digital Resilience Plan, Pena Birokrasi 2, UTHM , 33, ISBN:9789672817000
LUTFAN BIN JAES, NORIZAN RAMELI, NONI HARIANTI
(2020) Budaya "Silo" Dalam Organisasi : Manifestasi Cabaran Mengurus Perubahan, Pena Birokrasi, UTHM , 97, ISBN:9789672389996
Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes & Hanysah Misbah
(2020) Doktrin Pengasingan Kuasa: Falsafah, Praktis Dan Kerelatifan Di Malaysia, Pena Birokrasi, UTHM , 1, ISBN:9789672389996
LUTFAN BIN JAES,ZUHAILA ANIDA
(2020) Fenomena "Deanlets" Dan Orde Baru Tadbir Urus Universiti Awam, Pena Birokrasi, UTHM , 123, ISBN:9789672389996
Norizan Rameli , Lutfan Jaes, Noni Harianti
(2020) Kecekapan Dan Keberkesanan Sektor Perkhidmatan Awam Dalam Mendepani Cabaran Revolusi Industri 4.0, Pena Birokrasi , UTHM , 111, ISBN:9789672389996
Nur Zainatul Nadra Zainol, Lutfan Jaes, Siti Sarawati Johar, Mohd Faizulamri Md Saad
(2020) Kepimpinan Politik Mahasiswa Belia Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah, Pembangunan Dan Pendidikan Masyarakat Islam, PENERBIT UKM , 36, ISBN:9789672511069
LUTFAN BINJAES.Kairul Azman Suhaimy, Nurul Aimy Razali. Asyraf Maula
(2020) Mengurus Masyarakat Singapura Gaya Lee Kuan Yew: Satu Legasi, National Resilience - Malaysia Thailand Perspective , UTHM , 127, ISBN:9789672389989
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Shah Rul Anuar Nordin
(2020) Mobiliti Sosioekonomi Kaum Orang Asli Suku Kuala Di Sungai Layau, Kota Tinggi, Kearifan Lokal Orang Asal: Mendepani Rencah Abad Ke 21, UTHM , 85, ISBN:9789672389958
Muhaymin Hakim Abdullah & Lutfan Jaes
(2020) Ptd Dan Ptn: Perbandingan Antara Peranan Dan Cabarannya Dalam Konteks Pentadbiran Awam , Pengurusan & Kepimpinan (Siri 3), UTHM , 174, ISBN:9789672916598
LUTFAN BIN JAES
(2020) Sewang Sebagai Manifestasi Akal Budi Masyarakat Orang Asli, Kearifan Lokal Orang Asal Mendepani Rencah Abad Ke 21, UTHM , 61, ISBN:9789672389958
Lutfan bin Jaes,Muhammad Affandi Yusof, Simah Anak Adai, Nur Atikah Mohd Daud, Nursyahirah Suliman, Muhamad Farid Ishak, Nurulhidayah Abdul Razak, Zulfadhli Osman, Muhammad Azri Kaus
(2019) Cabaran Permuafakatan Politik, Keadilan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial Di Kampung Morten Melaka, Etnik Kita, UTHM , 69, ISBN:9789672306818
Saira Asad,Siti Noor Fazelah Mohd Noor,Lutfan Jaes
(2019) Generic Evaluation Of Online Newspapers Of Malaysia And Pakistan, Generic Evaluation Of Online Newspapers Of Malaysia And Pakistan, LAMBERT Academic Publishing , 2, ISBN:9786200277985
LUTFAN BIN JAES ,Khairul Azman Mohd Suhaimy,Zahrul Akmal Damin
(2019) Idea Kepemerintahan "R.A.H.M.A.N" Dari Perspektif Lee Kuan Yew, Legasi Kepimpinan & Pembangunan Negara Bangsa, UTHM , 122, ISBN:9789672306009
SITI SARAWATI JOHAR, LUTFAN JAES, FADILLAH ISMAIL
(2019) Indeks Kesejahteraan Keluarga: Tinjauan Dimensi Hubungan Kekeluargaan Di Negeri Johor, Pena Jauhar Siri 2, UTHM , 135, ISBN:9789672216872
Lutfan bin Jaes,Ku Nor Faarihah Ku Mahzir, Malihah Syafiqah Mohamd Saidi,Muhamad Afiq Haziq Razali, Muhamad Taufiq Shalihuddin, Nur Liyana Hassan, Ruzain Rahmat, Nur Syahira Bahrani, Nur Syasya Azmina Safizan
(2019) Integrasi Penduduk Melalui Sosio-Ekonomi : Satu Pemerhatian Di Daerah Pontian Johor, Pena Etnik, UTHM , 11, ISBN:9789672306832
Siti Sarawati Johar, Harold Lesther Anak Teddy, Andrea Ak Anding, Briggal Anak Michael Kos, Muhammad Syazwan Juarsa, Johnny Ak Kapok, Muhammad Lutfi Jamaludin, Adilah Arbaan, Nur Iffah Haziqa Jemain, Siti Noor Hasmah Tukimon
(2019) Isu Dan Cabaran Usaha Menyantuni Patriotisme Dalam Kalangan Warga Malaysia, Pena Etnik : Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789672306832
iLutfan Jaes, Nur Adila Nadia Sanadi, Mariana Ismail, Siti Fatimah Shukri, Ng Jen Wei,Wong Lai Yoong, Teo Pei Lin, Lew Tze Chyi Wong Lai Yoong, Teo Pei Lin, Lew Tze Chyi
(2019) Kegiatan Ekonomi Di Kg. Segenting, Minyak Beku : Satu Penelitian Dari Aspek Kegiatan Perikanan, Negara Kita, UTHM , 83, ISBN:9789672306825
Lutfan bin Jaes,Teo Swee Ting, Gan Siew Min, Goh Boon Hao, Lee Miao Si,Ng Jing Yi, Nicolas Ng Yang Zu, Sim Pei Ling, Tan Pei Qin
(2019) Kepelbagaian Adalah Kekuatan Rakyat Malaysia : Satu Penelitian Di Parit Raja, Etnik Kita, UTHM , 35, ISBN:9789672306818
LUTFAN JAES, SITI SARAWATI JOHAR, FADILLAH ISMAIL, KHALID JUSOH, MUHAMAD RIDHWAN SAMSUDDIN
(2019) Kepentingan Aspek Kerohanian Dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera, Pena Jauhar , UTHM , 169, ISBN:9789672216872
Lutfan bin Jaes
(2019) Kerancuan Komuniti Universiti Awam Kesan Order Baru Pengurusan Masa Kini , Impak Pembangunan Dan Kerencaman Masyarakat, UTHM , 39, ISBN:9789672306511
Siti Sarawati Johar, Ain Balqis Nasarudin, Mohd Amin Shah Abu Hassan, Mohd Shazwan Buang, Muhammad Iqbal Jaafar, Nur Eliya Abd Razib, Nur Syazwana Feeza Shafiee, Nur Syuhada Jasman, Siti Nor Hapiza Ab Aziz
(2019) Kerelevanan Dasar Ekonomi Baru Dan Hubungkaitnya Dalam Konteks Kesepaduan Etnik Masa Kini Di Malaysia, Pena Etnik : Siri 1, UTHM , 43, ISBN:9789672306832
Lutfan bin Jaes,Atiq Saifullah Bin Lokman Hakim, Khairul Firdaus Bin Mohd Talib, Muhammad Zikrul Bin Mohamad Sharif, Nurqamarina Binti Ahmad Turidi, Nurul Najiha Binti Zamri, Nur Fikal Binti Sauti, Nurul Syahirah Binti Abdullah
(2019) Kerjasama Antara Etnik : Menyelusuri Kampung Parit Besar Bagan, Batu Pahat Johor, Pena Etnik, UTHM , 57, ISBN:9789672306832
Lutfan bin Jaes,Intan Syahira Mohd Haris, Muhamad Azrul Mazlan, Muhamad Izwan Nordin, Muhammad Akmal Helmi Azizi, Muhammad Arif Mazmee, Muhammad Ariff Zainudin, Nasyiruddin Ali, Norfariza Shafie, Syahirah Ishak
(2019) Kompleks Sekolah Wawasan Subang Jaya : Antara Impian Serta Harapan Dalam Menyemai Rasa Kebersamaan Dan Kekitaan, Etnik Kita, UTHM , 81, ISBN:9789672306818
Lutfan bin Jaes,Fatin Inani Shamsuddin, Hanis Nabilah Abdul Shukoor, Muhammad Afif Syakirin Mohd Nur Izham, Nor Jasmin Mohd Kasim, Norazlin Abdul Aziz, Norsyafiza Atiqah Mohd Amnon Nur Alif Salleh, Tuan Muhammad Badrul Amin Badruldin, Umair Fakhri Nor Azamir
(2019) Makanan Dan Ruang Sosial Dalam Konteks Hubungan Etnik : Satu Kajian Kes Kedai Makan "Ramly Kopitiam" Di Batu Pahat, Pena Etnik, UTHM , 79, ISBN:9789672306832
Lutfan bin Jaes,Nursyafiqah Daud, Nurul Hayati Hood, Nurul Suraya Omar, Nur Nadia Mohd Nadzren,Fatimah Anisah Mohd Zuhairi, Nur Anis Nadilla Zaipun Bahar, Nurul Azlyn Razali,Nor Syazwani Salman, Izatul Nadia Shahmie Shahrol Affendi, Mohammad Afiq Afdal Johani.
(2019) Menelusuri Kedamaian Beragama Di Jonker Street, Melaka, Etnik Kita, UTHM , 9, ISBN:9789672306818
Lutfan bin Jaes,Mohd Haniffudin Mazlan, Wan Muhamad Kawarizmi Wan Samsul Kamal, Wan Ahmad Mustaqim Ahmad Zhaki, Muhammad Ammar Imran Zakaria, Mohamad Akmal Rosli, Siti Rozaireen Rozli, Nur Athirah Ahmad, Nur Aina Natasha Mohd Yusoff, Nursyamimi Mohd Bonari, Raudhah Izatee Ramlee
(2019) Menelusuri Kelangsungan Etnik Jawa Di Kampung Parit Bugis, Muar, Pena Etnik, UTHM , 33, ISBN:9789672306832
Lutfan bin Jaes,Jamuan A/P Muruafleck, Yeoh Ying Jing, Ngoh Wan Fei, Woon Hei Ling,Ng Lee Shan, Tah Hui Kiang, Muhamad Zakir Abd Samad
(2019) Negara Bangsa Acuan Wawasan 2020: Satu Persepsi Mahasiswa, Negara Kita, UTHM , 105, ISBN:9789672306825
LUTFAN BIN JAES
(2019) Nilai Budaya Dan Pemodenan Masyarakat : Satu Perbahasan Terhadap Model Negara Pembangun (Developmentalist State Model), Impak Pembangunan Dan Kerencaman Masyarakat Jilid 1, UTHM , 1, ISBN:9789672306511
Lutfan bin Jaes,Mohd Nor Hafiz Shamsudin, Wan Faezah Wan Omar, Noor `Izzati Mohd Yusof,Tan Khai Loon, Mohd Fahmi Hassan, Lim Boon Chun, Toh Sze Hou
(2019) Penggunaan Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Sains Dan Matematik: Perbandingan Di Sekolah Bandar Dan Luar Bandar, Negara Kita, UTHM , 93, ISBN:9789672306825
Lutfan bin Jaes,Nurusyuhadah Idrus Jonathan, Nurzuliana Mohd Musa, Nor Shahida Ab Rahman, Nurul Izzatul Radiha Hashim, Sharifah Adib Nabilah Syed Mohd Muda,Noratikah Binti Kamarudin, R. Anis Sakinah Radin Md Hussein, Norsyahirah Md Jani, Nurul Najwa Mohd Sapeae
(2019) Penglibatan Pelajar Uthm Dalam Persatuan Yang Bersifat Pelbagai Etnik, Etnik Kita, UTHM , 19, ISBN:9789672306818
Lutfan bin Jaes,Hong Yi Wen,Ng Kah Ling,Muhammad Asyraf Hassan,Mohd Adehar Zakaria,Nor Azmi Nor Azman,Aaron Yap Boon Kian,Siti Nur Jamilah Mohd Shahdy
(2019) Perkembangan Sosioekonomi Di Parit Raja Kesan Daripada Dasar Pembangunan Nasional (Dpn), Negara Kita, UTHM , 1, ISBN:9789672306825
Lutfan bin Jaes,Noor Azalea Mohammad Thoha, Muhammad Aniq Safian, Muhammad Azmil Asraf Hadri, Muhammad Firdaus Rusli, Muhammad Syazwan Hassan, Nor Hidayah Ahmad Kamal, Nur Erra Husna Roslee
(2019) Perpaduan Melalui Makanan Di Pasar Malam, Pena Etnik, UTHM , 57, ISBN:9789672306832
Lutfan Jaes,Jonathan Yeah Siu-Ming, Nur Liyana Alias, Nor Sakinah Mohamad,Umi Hazirah Ismail, Farhah Akmal Abdullah, Haslina Hassan,Norliyana Ramlee, Nor Hamizah A Rahman
(2019) Perpaduan Yang Harmonis Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Aminah, Batu Pahat, Negara Kita, UTHM , 61, ISBN:9789672306825
Lutfan bin Jaes,Juliah binti Abdullah, Hatikah Hasyim, Nur Asyilah Jamal, Nur Alwanie Md Zaki,Muhammed Aqil Mohamed Nazim,Che Siti Nur Fadilah Che Nun Rifin, Mahfuzah Mokhtar
(2019) Perusahan Kerepek Md Shah & Asiah Di Parit Raja : Perkembangan Industri Kecil Dan Sederhana (Iks) Era Pembangunan Nasional, Negara Kita, UTHM , 75, ISBN:9789672306825
Lutfan bin Jaes,Nurusyuhadah Idrus Jonathan, Nurzuliana Mohd Musa, Nor Shahida Ab Rahman, Nurul Izzatul Radiha Hashim, Sharifah Adib Nabilah Syed Mohd Muda,Noratikah Binti Kamarudin, R. Anis Sakinah Radin Md Hussein, Norsyahirah Md Jani, Nurul Najwa Mohd Sapeae
(2019) Rukun Tetangga Kampung Sri Gading - Dari Segrasi Ke Integrasi, Etnik Kita, UTHM , 1, ISBN:9789672306818
Zahrul Akmal Damin, Mohd Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Siti Sarawati Johar, Shah Rul Anuar Nordin & Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2018) Ekonomi Dalam Memperjuangkan Survivality Bagi Kaum Orang Asli Suku Kuala Di Sungai Layau, Kota Tinggi, Inovasi Sosial Untuk Kelestarian Insan 3, Institut Sosial Malaysia (ISM) , 21, ISBN:9789675472350
Fadillah Ismail, Mohd. Lutfan Jaes, Adibah Abdul Kadir
(2018) Faktor Persekitaran Kerja Dan Faktor Pelatih Terhadap Pemindahan Latihan, Keberkesanan Latihan Dan Kesatuan Sekerja, UTHM , 11, ISBN:9789672183235
Fadillah Ismail, Adibah Abdul Kadir, Mohd Lutfan Jaes
(2018) Persepsi Pekerja Terhadap Kesatuan Sekerja, Keberkesanan Latihan Dan Kesatuan Kerja, UTHM , 81, ISBN:9789672183235
Lutfan Jaes
(2018) Realiti Kepenggunaan Masa Kini Dan Iktibar Daripada Kepenggunaan Nabi Yusus A.S, Senario Kewangan Pengguna & Kepenggunaan, UTHM , 75, ISBN:9789672216452
Lutfan Jaes
(2018) Realiti Kepenggunaan Masa Kini Dan Iktibar Kepenggunaan Nabi Yusuf A.S, Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli, UTHM , 60, ISBN:9789672183969
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Fauziah Ani & Lutfan Jaes
(2017) Dasar Kerajaan Malaysia Dalam Menangani Perubahan Iklim Bagi Memastikan Jaminan Pengeluaran Makanan, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2, Institut Sosial Malaysia (ISM) , 115, ISBN:9789675472268
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Fauziah Ani & Lutfan Jaes
(2017) Dasar Sekuriti Makanan Di Malaysia, Pendayaupayaan Bahasa, Agama & Transformasi Masyarakat, UTHM , 148, ISBN:9789670754832
Lutfan Jaes, Abdul Rahman Abdul Aziz, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Fadillah Ismail
(2017) Memacu Masyarakat Berprestasi Gaya Soeharto , Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2017, Institut Sosial Malaysia (ISM) , 26, ISBN:9789675472268
Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani
(2017) Pendayaupayaan Bahasa Mandarin Di Singapura Era Lee Kuan Yew - Iktibar Untuk Bahasa Melayu , Pendayaupayaan Bahasa, Agama & Tranformasi Masyarakat, UTHM , 19, ISBN:9789670754832
Fauziah binti Ani, Khairul Azman Mohd. Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Siti Sarawati Johar
(2017) Pendekatan Pendayaupayaan Dalam Pembangunan Komuniti , Pendayaupayaan Agama, Bahasa Dan Transformasi Masyarakat, UTHM , 166, ISBN:978-967-0754-83-2
Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Khairul Azman Mohd.Suhaimy, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar
(2017) Penyertaan Dan Pendayaupayaan Sebagai Strategi Berkembar Dalam Aktiviti Ekonomi Tambahan Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti , Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan 2017, Institut Sosial Malaysia , 55, ISBN:9789675472268
LUTFAN BIN JAES
(2009) Biropatologi : Satu Istilah Pentadbiran Awam Dan Pengertiannya (Bireaupathology), Darjat Tidak Datang Bergolek: Langit Mana Patut Dijunjung, UTHM , 187, ISBN:9789832963837
LUTFAN BIN JAES
(2009) Memahami Birokrasi Sebagai Alat Pengurusan Sesebuah Negara, Darjat Tidak Datang Bergolek: Langit Mana Patut Dijunjung, UTHM , 211, ISBN:9789832963837
General Publications
LUTFAN BIN JAES
(2022) Ali Hamsa Tokoh Pentadbir Perkhidmatan Awam, UTHM , 1, ISBN:-
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Fauziah Ani, Khairunesa Isa, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md.Nor, Ku Hasnan Ku Halim, Md. Akbal Abdullah, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Riki Rahman, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan & Siti Sarawati Johar
(2021) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-5, UTHM , 1, ISBN:-
LUTFAN BIN JAES
(2021) Kerjasama Penjawat Awam Jayakan Dasar Perpaduan Negara, Berita Harian , 11, ISBN:-
LUTFAN BIN JAES
(2021) Komitmen Penjawat Awam Pemangkin Kejayaan Rmk-12, Berita Harian , 10, ISBN:-
LUTFAN BIN JAES
(2021) Penjawat Awam Ejen Perubahan Nilai Tadbir Urus Negara, Berita Harian , 10, ISBN:-
LUTFAN BIN JAES
(2021) Penjawat Awam Perlu Kuasai Teknologi Jayakan Mydigital, Berita Harian , 10, ISBN:-
LUTFAN BIN JAES
(2021) Penjawat Awam Sebagai Ejen Perubahan Sistem Nilai Tadbir Urus Negara, UTHM , 1, ISBN:-
LUTFAN BIN JAES
(2021) Tanggungjawab Penjawat Awam Jayakan Dasar Perpaduan Negara, UTHM , 1, ISBN:-
Norizan Rameli, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2021) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
LUTFAN BIN JAES
(2020) Kesetiaan Penjawat Awam Pastikan Tadbir Urus Terbaik, BERITA HARIAN , 11, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Sarawati Johar
(2018) Uqu 10103/Uws 10103 Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4 (Modul Pembelajaran & Pengajaran Edisi Pertama) , UTHM , 1, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, KHairul Azman Mohd Suhaimy, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah & Rosman Md Yusoff
(2016) Uws10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-3), UTHM , -, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairunesa Isa, Nur Azah Razali, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Rosman Md Yusoff
(2014) Uws 10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-2), UTHM , -, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa & Harliana Halim
(2012) Uws 10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim & Mohd Akbal Abdullah
(2008) Kenegaraan & Pembangunan Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Lutfan Jaes
(2006) Siswazah Berdaya Saing Perlu Nilai Tambah Diri, Utusan Malaysia , 1, ISBN:-
Journal
Fadillah Ismail, Shahrul Nizam Salahudin , Lutfan Bin Jaes , Mohd Zarir Yusoff , Chai Jaan Xin , Adnan Ali Hassan Alhosani
(2022) The Effect Of Performance Appraisal System Towards Employee Performance, Employee Motivation And Employee Satisfaction, WEBOLOGY, Webology Center , 3, 4686, ISSN:1735188X
Fadillah Ismail, Nurhannani Juhari, Nagwan Abdul wahab Mohammed Al-Qershi , Muhammad Imran , Adnan Ali Hassan Alhosani, Lutfan Jaes
(2022) The Effect Of Psychological Contract Towards Deviant Behaviour, Employee Engagement And Employee Commitment, WEBOLOGY, Webology Center , 3, 4665, ISSN:1735188X
LUTFAN BIN JAES. KHAIRUL AZMAN, NURUL AIMI RAZALI, ASYRAF MAULA
(2021) 100 Days Of Muhyiddin'S Government Leadership: Manifestation Of The Continuity Of Paternalism Values. , TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY , 4, 755, ISSN:13094653
Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Zulida Abdul Kadir & Abdul Halim Abdul Rahman
(2021) Analysis Of Stress Contributing Factors In Work Organizations In Public Institution Of Higher Learning, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 3, 11, ISSN:26829142
Saira Asad, Siti Noor Fazelah Mohd Noor, Rohmani Nur Indah, Lutfan Jaes
(2021) Attitude Realization In News Reports: An Interpretation Through An Appraisal Analysis, INDONESIAN JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA , 5, 177, ISSN:23019468
Adi Syahid M.A, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Khairol Anuar Kamri, Aizathul Hani Abd Hamid, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Shah Rul Anuar Nordin, Amran Harun
(2021) Perceptions Of Muslim Converts On Learning Via Mobile Phone Technology, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 8, 220, ISSN:2146-035
Khairunesa ISA, Johanisma JAMIN, Khairul Azman SUHAIMY, Lutfan JAES , Zahrul Akmal DAMIN, Muhaymin Hakim ABDULLAH, Nor Shela SALEH, and Sarala Thulasi PALPANADAN
(2021) The Awareness And Implementation Of Foodbank Program In Malaysian University, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Karadeniz Technical University , 4, 581, ISSN:13094653
NURUL AIMI RAZALI, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, LUTFAN JAES
(2020) Book Review Negara-Bangsa:Proses Dan Perbahasan By A. R. Embong: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2001, 143 Pages., JOURNAL OF NUSANTARA STUDIES, UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN , 1, 411, ISSN:01279386
Siti Sarawati Johar, Hazifa Hani Ramli, Md Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Shah Rul Anuar Nordin, Lutfan Jaes, Anuar Othman
(2020) Education Transformation Of Indigenous Peoples In Johor, Malaysia, SOCIAL SCIENCES (SCIENCE PUBLISHING GROUP), SCIENCE PUBLISHING GROUP , 2, 25, ISSN:2326988X
Saira Asad, Lutfan Bin Jaes, Siti Noor Fazelah Binti Mohd Noor
(2020) Ideational Function Analysis Of Malaysian And Pakistani Election Reporting In Online Newspapers: An Investigation Through Transitivity Process, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 5, 2133, ISSN:23945125
LUTFAN BIN JAES, NURUL AIMI RAZALI, KHAIRUL AZMAN
(2020) Mahathir As The Prime Minister: Peak Of "Paternalistic Leadership" In Malaysia , JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 6, 42, ISSN:2682-914
ASYRAF MAULA, LUTFAN BIN JAES
(2020) Malaysia - Thailand Relation In The Security Perspective, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 12, 20, ISSN:26829142
Saira Asad,Siti Noor Fazelah,Lutfan Jaes
(2019) "Social Actors" Representation In Online Malaysian Newspapers During Elections: A Transitivity Analysis Of Newspaper Text, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES RIVEWS , GIAP JOURNALS , 9, 580, ISSN:23956518
Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Zahrul Akmal Damin, Azmi Abdul Latiff, Abdul Halim Abdul Rahman, Naim Maslan, Abu Khari A?ain, Siti Solehah Tenah
(2019) Determining Indicators Of Happiness Index Among University Staff, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), International Journal of Engineering and Advanced Technology(TM) , 5, 726, ISSN:22498958
Khairunesa Isa, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Azmi Abdul Latiff, Abdul Halim Abdul Rahman, Abu Khari A?ain, Naim Maslan , Siti Solehah Tenah
(2019) Domains That Lead To Happiness At Workplace , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), International Journal of Engineering and Advanced Technology(TM) , 5, 710, ISSN:22498958
Siti Sarawati Johar, Hazifa Hani Ramli, Md. Akbal Abdullah, Fauziah Ani, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Zahrul Akmal Damin, Shah Rul Anuar Nordin,Lutfan Jaes
(2019) Education Evolution And Transformation Of Indigenous Peoples In Sg. Layau, Kota Tinggi, Johor, Malaysia, EDUCATION JOURNAL, SCIENCE PUBLISHING GROUP , 12, 1, ISSN:23272619
Saira Asad,Siti Noor Fazelah Binti Mohd Noor,Lutfan Bin Jaes
(2019) Linguistic Representation Of 100 Days Of Pakistan Tehreek - E - Insaaf In Online Pakistani Newspapers: A Critical Discourse Analysis & Systematic Functional Linguistic Perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BEIESP , 5, 1200, ISSN:22498958
Saira Asad,Siti Noor Fazelah Mohd Noor,Lutfan Jaes
(2019) Transitivity Analysis Of Election Coverage In Online Newspapers Of Malaysia & Pakistan: A Study With Critical Discourse Analysis & Systematic Functional Linguistics? Perspective, AMAZONIA INVESTIGA, AMAZONIA INVESTIGA , 7, 168, ISSN:23226307
Lutfan Jaes, Azmi Abdul Latiff, Fadillah Ismail, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Abdul Rahman Abdul
(2018) "Work Ethic" Value As Soeharto'S Development Tool In Indonesia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation (SPC) , 6, 198, ISSN:2227524X
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Siti Sarawati Johar, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Muhammad Nubli Abdul Wahab
(2018) A Study On The Effect Of Stroop Test On The Formation Of Students Discipline By Using The Heart Rate Variability (Hrv) Technique, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation , 10, 178, ISSN:2227524X
Fadillah Ismail, Zulida Abdul Kadir, Lutfan Jaes
(2018) Competency Model Of Indonesian Construction Labourers In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, SCIENCE PUBLISHING CORPORATION , 5, 1053, ISSN:2227524X
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Siti Sarawati Johar, Kamarul Azam Kamarul Azmi
(2018) Government Strategies In Confronting Climate Change To Ensure The Assurance Of Food Security In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation Inc , 8, 676, ISSN:2227524X
Lutfan Jaes,Shahidah Hamzah,Abdul Rahman Abdul Aziz
(2018) Kepimpinan Berorientasikan Nilai Oleh Mahathir - Soeharto , JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH , Selangor International Islamic Universiti College , 10, 78, ISSN:22898042
LUTFAN BIN JAES, FAUZIAH BINTI ANI,KHAIRUL AZMAN BIN MOHAMAD SUHAIMY,HISYAM BIN ABDUL RAHIM,ZAHRUL AKMAL BIN DAMIN
(2018) Mengurus Pembangunan Gaya Seoharto : Satu Teladan Nilai Dan Kepimpinan, JOURNAL ON LEADERSHIP AND POLICY , UUM , 7, 121, ISSN:0127-086
Fauziah Ani, Asnarulkhadi Abu Samah, Rosman Md. Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Shahidah Hamzah
(2018) Participation And Women?S Economic Empowerment: Clarifying Their Relationship In Community Based Organization, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 7, 487, ISSN:2227524
SHAHIDAH HAMZAH
(2018) Pemantapan Elemen Disiplin Melalui Kaedah Biofeedback Dalam Kalangan Mahasiswa, JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH, JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH , 1, 201, ISSN:22898042
Khairul Azman Suhaimy, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Hussain Othman, Shah Rul Anuar Nordin, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Abdul Shakor Borham, Mohd Fuad Othman, Marwan Ismail, Mohd Zain Mubarak, Najah Ramlan, Hani Suraya Aziz
(2018) Sovereignty Of A Nation: A Lesson Learnt From The Case Of Batu Puteh Island (Pedra Branca), INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 7, 1147, ISSN:2227524X
fauziah ani, zahrul akmal damin, Lutfan Jaes, Harliana Halim, Khairol Anuar Kamri, Fadillah Ismail, Azhani Tohar, Asbah Razali
(2018) Tahap Penyertaan Dan Pendayaupayaan Psikologi: Menjelaskan Hubungan Menerusi Organisasi Berasaskan Komuniti, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL POLICY AND SOCIETY, Institut Sosial Malaysia , 12, 15, ISSN:50123456
Khairul Azman Suhaimy, Shah Rul Anuar Nordin, Hussain Othman, Lutfan Jaes, Khairol Anuar Kamri, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Abdul Shakor Borham, Mohd Zain Mubarak, Marwan Ismail, Mohd Zain Mubarak, Mohd Fuad Othman, Hani Suraya Aziz, Najah Ramlan
(2018) The Concept Of Leadership And Constitution From The Islamic And Malay Archipelago Perspectives According To Taj Al-Salatin Manuscript, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 8, 563, ISSN:2227524X
Fadillah Ismail, Muhammad Ashfaq, Siti Aisyah Panatik, Lutfan Jaes, Wee Mee Yan
(2018) The Relationship Between Big Five Personality Traits And Counterproductive Work Behaviour, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing CorporationPublisher of International Academic Journals , 5, 63, ISSN:2227524X
Fadillah Ismail, Siti Nurshyafira Mohamad Nor, Siti Sarawati Johar, Lutfan Jaes, Adibah Abdul Kadir, Nur Amalina Mohd Rosli
(2018) The Relationship Between Work Life Balance Towards Transfer Of Training, INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMAN RESOURCES AND SOCIAL SCIENCES, Associated Asia Research Foundation , 5, 13, ISSN:23494085
Fadillah Ismail, Zulida Abdul Kadir, Lutfan Jaes
(2018) Training Needs Analysis On Indonesian Construction Workers Competency In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, SPC , 6, 1053, ISSN:2227524X
Lutfan Jaes, Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani
(2016) Nilai "Orientasi Kuasa" Sebagai Alat Pembangunan Soeharto Di Indonesia, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL , UTHM , 12, 23, ISSN:2229-8940
Lutfan Jaes & Mohd Hisyam Abdul Rahim
(2016) Nilai Dan Strategi Unggul Pemimpin Dalam Menangani Masalah Ekonomi: Analisis Daripada Kisah Nabi Yusuf, JOURNAL ON LEADERSHIP AND POLICY, INSTITUT PEMIKIRAN TUN DR MAHATHIR MOHAMAD , 1, 67, ISSN:01270869
Zahrul Akmal Damin, Shamsaadal Sholeh Saad, Fauziah ANi, Lutfan Jaes & Khairul Azman Mohd Suhaimy
(2016) Tempat Ibadah Dan Kesannya Terhadap Sosio-Budaya Masyarakat Di Malaysia, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 12, 91, ISSN:22298940
Lutfan bin Jaes and Shamsaadal Sholeh Saad
(2014) Ketahanan Nasional Gaya Lee Kuan Yew: Iktibar Dalam Menakat Persekitaran Majmuk Singapura, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL , UTHM , 6, 47, ISSN:1985-9740
Lutfan bin Jaes and Azizi bin Basar
(2013) Ruling Ideas And Leadership Styles Of Mahathir-Suharto In Developing Their Nation And Creating Mutual Regional Understanding From The Eyes Of Lee Kuan Yew, SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF SOCIAL AND POLITICAL ISSUES, Universitas Sebelas Maret , 3, 271, ISSN:2088-2955
Media Digital
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri, Rosman Md. Yusoff, Adi Syahid Ali, Md. Akbal Abdullah
(2019) Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia Semester Khas Diploma 2018, UTHM , ISBN:-
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Rosman Md. Yusoff, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md. Nor, Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdulllah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali
(2018) Uqu10103/Uws10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4, UTHM , ISBN:-
Policy Paper
Lutfan Bin Jaes
(2016) Kajian Impak Dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa (Eaic) - Edisi Terhad
Prosiding / Seminar
norizan
(2019) Mahathir Sebagai Perdana Menteri Malaysia Ke 7 : Kemuncak Nilai "Kepimpinan Kebapaan|" Di Malaysia, UNIVERSITI MALAYA (UM) , 20, ISBN:9789672182207
Lutfan Jaes, Marwan Ismail, Norizan Rameli
(2019) Mahathir Sebagai Perdana Menteri Malaysia Ke 7 : Kemuncak Nilai &Quot;Kepimpinan Kebapaan&Quot; Di Malaysia, UNIVERSITI MALAYA (UM) , 20, ISBN:9789672182207
SHAHIDAH HAMZAH, FAUZIAH ANI, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM, SITI SARAWATI JOHAR, KU HASNAN KU HALIM, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, MD. AKBAL ABDULLAH, LUTFAN JAES
(2018) Pemantapan Nilai Tanggungjawab Melalui Kaedah Biofeedback Dalam Kalangan Mahasiswa, KUIM PRESS , 314, ISBN:9789671460269
FAUZIAH ANI, NAJAH RAMLAN,KHAIRUL AZMAN MOHD. SUHAIMY, LUTFAN JAES, ZAHRUL AKMAL DAMIN, HARLIANA HALIM,SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD
(2017) Applying Empowerment Approach In Community Development, UMJ , 503, ISBN:9786026309442
Lutfan Jaes, Fadillah Ismail, Zahrul Akmal Damin, Zuhaila Anida Zainal Abidin
(2017) Cabaran Tadbir Urus Universiti Awam Masa Kini, FAKULTI PENGURUSAN UTM , 69, ISBN:9789834274573
SITI SARAWATI JOHAR, ROSMAN MD. YUSOFF, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES
(2017) Di Mana Bumi Dipijak: Seni Kecerdasan Emosi Dalam Menjana Mahasiswa Belia Sebagai Modal Insan Bertanggungjawab Dan Berhemah Tinggi, UIVERSITI SAINS MALAYSIA , 9, ISBN:978971544006
SITI SARAWATI JOHAR, ROSMAN MD. YUSOFF, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES
(2017) Di Mana Bumi Dipijak: Seni Kecerdasan Emosi Dalam Menjana Mahasiswa Belia Sebagai Modal Insan Bertanggungjawab Dan Berhemah Tinggi , UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 9, ISBN:9789671544006
SHAHIDAH HAMZAH, LUTFAN JAES
(2017) Disiplin Asas Pembinaan Mahasiswa Berintagriti: Pengukuran Melalui Kaedah Biofeedback, UMS , 571, ISBN:9789670582658
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Fadillah Ismail, Hansyah Misbah
(2017) Doktrin Pengasingan Kuasa: Idea, Praktis Dan Kerelatifan Di Malaysia, FAKULTI PENGURUSAN UTM , 81, ISBN:9789834274573
Lutfan Jaes
(2017) Kelangsungan Akal Budi Tempatan Menerusi Gaya Kepimpinan Asia, Universiti Malaysia Sabah , 332, ISBN:978-967-0582-65
SITI SARAWATI JOHAR, FADILLAH ISMAIL, SITI SARAH OMAR, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, LUTFAN JAES
(2017) Leadership In Human Governance Based On A Holistic And Dynamic Spirituality Model, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA, NILAI , 15, ISBN:978967440421
LUTFAN JAES, FADILLAH ISMAIL, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, KHAIRUL AZMAN MOHD SUHAIMY
(2017) Nilai "Perkauman/Kemasyarakatan" Sebagai Alat Pembangunan Soeharto Di Indonesia, UTHM , 12, ISBN:9789672110842
HARLIANA HALIM, HANI SURAYA AZIZ, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, FAUZIAH ANI, LUTFAN JAES, SHAKILA AHMAD, ZAHRUL AKMAL DAMIN, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR
(2017) The Principal Thinking Of Ibn Khaldun : An Analysis On The Contribution To The Development Of Contemporary Science, PENERBIT UMJ , 1, ISBN:978602630944
LUTFAN JAES, AZMI ABDUL LATIFF, KHAIRUL AZMAN MOHAMAD SUHAIMY, ZAHRUL AKMAL DAMIN, FAUZIAH ANI, HARLIANA HALIM, SHARIFAH KHADIJAH SYED ABU BAKAR, SHAKILA AHMAD
(2017) The Success Of Soeharto In Managing The Development Of Indonesia : A Non-Indonesian Perspective, UNIVERSITI MUHAMMADIYAH JAKARTA , 1, ISBN:9786026309442
Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Sarawati Johar, Lutfan Jaes
(2017) Tingkah Laku Politik Mahasiswa Belia Dalam Islam: Analisis Ciri-Ciri Pemimpin Belia Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah, UINSA PRESS , 69, ISBN:978-602-332-0
Lutfan bin Jaes
(2016) Mengurus Masyarakat Majmuk Gaya Soeharto - Satu Teladan Nilai Dan Kepimpinan, UKM , 57, ISBN:9789670913353
Zahrul Akmal Damin, Ahmad Martadha Mohamed, Fauziah Ani, Lutfan Jaes
(2016) Strategi Kerajaan Dalam Menangani Perubahan Iklim Bagi Memastikan Sekuriti Makanan Terjamin Di Malaysia., UTHM , - , ISBN:-
Lutfan bin Jaes and Mohd Hisyam Abdul Rahim
(2015) Analysing Value And Strategy Of Leadership In Surah Yusof , Istitut Pemikiran Tun Dr Mahathir (IPDM) - UUM , 1, ISBN:-
Lutfan bin Jaes
(2014) Kepimpinan Lee Kuan Yew Dalam Mencorak Pembangunan Negara-Bangsa Singapura, Arkib Negara - IPDM UUM , i, ISBN:-
Lutfan bin Jaes
(2014) ?Ketahanan Nasional? Gaya Lee Kuan Yew : Iktibar Dalam Menakat Persekitaran Majmuk , UTHM , 80, ISBN:9789670468785
Lutfan bin Jaes
(2013) "Ketahanan Nasional" Versi Lee Kuan Yew: Sebuah Refleksi Mengurus Masyarakat Majmuk Di Singapura, Istitut Pemikiran Tun Dr Mahathir (IPDM) - UUM , 45, ISBN:9789670193083
Lutfan bin Jaes
(2013) Idea Kepemerintahan Dan Gaya Kepimpinan Mahathir - Suharto Dalam Memakmurkan Negara Serta Menjalin Persefahaman Serantau Menurut Kacamata Lee Kuan Yew, Pulau Lampauan - UNS , 133, ISBN:9789791961028
Lutfan bin Jaes
(2013) Ketahanan Nasional Versi Lee Kuan Yew: Sebuah Refleksi Mengurus Masyarakat Majmuk Di Singapura, UMN AL WASHLIYAH , 20, ISBN:9786029987010
Lutfan bin Jaes & Mohd Amar Maarof Ahmad
(2012) Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris Di Malaysia: Pengalaman Selari Negara Singapura Berdasarkan Buku Lee Kuan Yew, My Lifelong Challenge: Singapore?S Bilingual, UPNM , 67, ISBN:9789675985256
Lutfan bin Jaes
(2012) Idea Kepemerintahan Dan Gaya Kepimpinan Mahathir, Suharto Dan Lee Kuan Yew: Iktibar Untuk Pemimpin Masa Depan , Istitut Pemikiran Tun Dr Mahathir (IPDM) - UUM , ISBN:-
Lutfan bin Jaes & Abdul Rahman Abdul Aziz
(2012) Idea Kepemerintahan R.A.H.M.A.N Dari Perspektif Lee Kuan Yew : Pemimpin Merentas Zaman Melangkau Abad , UiTM , 1, ISBN:-
Lutfan bin Jaes
(2012) Kelangsungan Nilai Asia Dalam Era Pasca Modenisasi Dan Globalisasi : Satu Survival Komuniti Di Asia Tenggara, Universiti Malaysia Terengganu (UMT) , 68, ISBN:-
Lutfan bin Jaes
(2012) Kemandirian Bahasa Mandarin Dalam Dasar Dwibahasa Di Singapura : Satu Refleksi Dan Iktibar Bagi Bahasa Melayu Di Malaysia, USM , 33, ISBN:-
Lutfan bin Jaes & Zuhaila Anida Zainal Abidin
(2012) Mengurus Masyarakat Majmuk Gaya Lky: Satu Sorotan Berdasarkan Buku "Lee Kuan Yew Hard Truth To Keep Singapore Going", UPNM , 67, ISBN:9789675985256
Lutfan bin Jaes and Mohd Hisyam bin Abdul Rahim
(2011) Gaya Dan Nilai Kepimpinan Unggul Dalam Menangani Masalah Ekonomi : Satu Analisa Daripada Kisah Nabi Yusuf, UNIMAS , 1, ISBN:-
LUTFAN BIN JAES, MOHD HISYAM ABDUL RAHIM
(2009) Prinsip Pengurusan Unggul Dalam Menangani Masalah Ekonomi : Satu Analisa Daripada Kisah Nabi Yusuf, Universitas Andalas - UKM , 1, ISBN:0000000000
Ahmad Rizal Madar, Mohamad Zaid Mustafa and Lutfan bin Jaes
(2008) Impact Of Teaching And Learning Method With Multimedia Application Aided, Malaysian Social Science Association (PSSM) , 1, ISBN:-
Mohamad Zaid Mustafa, Ali Suradin, Kahirol Mohd Salleh, Nor Lisa Sulaiman, Badaruddin Ibrahim, Lutfan Jaes and Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2008) Model Item Response Theory (Irt) Approaches In Computer Adaptive Testing, Tomorrow people organization Milosa pocerca 27, 11000 Belgrade, Serbia , 123, ISBN:9788687043039

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 TAZKIRAH IHYA RAMADAN SIRI 1 'MENGHARGAI RAMADAN'
UTHM / ZOOM MEETING
07/04/2022
2022 1ST INTERNATIONAL WEBINAR ON TAFSIR STUDIES IN NUSANTARA
UTHM / Secara dalam talian (Google Meet)
28/02/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 KURSUS ASAS KESELAMATAN KEBAKARAN DAN TATACARA PENGUNGSIAN BANGUNAN
FKMP,UTHM / ZOOM MEETING
28/09/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN KERANGKA NON-TRADITIONAL RESEARCH OUTPUT(NTROS)
UTHM / GOOGLE MEET
02/09/2021
2021 PROGRAM WEBINAR I-TALK@PTTA: 1000 BUKU SEBELUM BUTA BERSAMA YBHG. DATO' IR. DR. ZAINI BIN UJANG
UTHM / Platform : Google meet - https://meet.google.com/zrz-zqpy-cvn
15/08/2021
2021 KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 3
UTHM / PPUK ( SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEEET )
05/08/2021
2021 ICON TALK - MENDEPANI DAN MEMERANGI KRISIS DEMI KELANGSUNGAN NEGARA : RASUAH, COVID-19 & EKONOMI BERSAMA YBHG. DATO' DR. HUSSAMUDDIN HJ YAACUB, PENGERUSI KUMPULAN MEDIA KARANGKRAF
UTHM / APLIKASI ZOOM
04/08/2021
2021 TAZKIRAH ERTI SEBUAH PENGORBANAN PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
22/07/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 JEMPUTAN PROGRAM JOM BACA BERSAMA UNTUK 10 MINIT PERINGKAT UTHM
UTHM / PTTA
22/04/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 4 : PERISTIWA PENTING DI BULAN RAMADHAN
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 3 : RAMADHAN DAN AL-QURAN
UTHM / ZOOM MEETING
15/04/2021
2021 KURSUS ASAS SLO
UTHM / Google Meet
11/04/2021 - 12/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 BENGKEL PEMANTAPAN DAN LATIHAN PANEL PENILAIAN APEL (A)
UTHM / GOOGLE MEET
22/02/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / GOOGLE MEET
18/02/2021
2021 BENGKEL PEMBENTANGAN CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN TADBIR URUS PKPD, SIMPANG RENGGAM
UTHM / Online- Google Meet
17/02/2021
2021 SESI PERKONGSIAN PENGURUS BAHAN KIMIA FKAAB
UTHM / Secara Atas Talian - Google Meet
15/02/2021
2021 ICON TALK SERIES ?VISION 2020 : THE STORY BEHIND, ACHIEVEMENT AND LESSONS LEARNED
UTHM / -
10/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM
UTHM / GOOGLE MEET
31/12/2020
2020 BICARA PROFESOR ULUNG : KEFAHAMAN BARU TENTANG PERPADUAN & PERANAN UNIVERSITI DALAM PERPADUAN NASIONAL
UTHM / -
12/11/2020
2020 PROGRAM PENUTUP BULAN BAHASA KEBANGSAAN UTHM 2020
UTHM / -
22/10/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN SAINS SOSIAL PPUK
LAIN-LAIN / KAFETERIA PPUK
05/10/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN PELAJAR SISWAZAH
UTHM / GALERI ILMU
14/09/2020
2020 REFRESHMENT ON METHODOLOGY
UTHM / -
03/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN SUSTAINABILITY 2020
LAIN-LAIN / Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
19/08/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020
2020 PROGRAM SEMBANG KENTANG
UTHM / -
22/06/2020
2020 WACANA KOMUNITI : PENJIMATAN ELEKTRIK SEMASA PKP - PUNCA KENAIKAN BIL ELEKTRIK DAN LANGKAH PENJIMATAN DI RUMAH
UTHM / -
14/06/2020
2020 SPICE UP YOUR ONLINE SESSION WITH FLIPGRID
UTHM / -
09/06/2020
2020 USE GOOGLE FORM LIKE A BOSS
UTHM / -
21/05/2020
2020 GOOGLE CLASSROOM FOR FOC IN 3 SIMPLE STEP (REPEAT SESSION)
UTHM / -
13/05/2020
2020 SPECIAL TALK : COVID19 - EMBRACING A NEW NORM: IMPACT, MEASURES & WAY FORWARD
UTHM / GOOGLE MEET
12/05/2020
2020 PROGRAM MOTIVASI KELAB KASTURI : COVID 29 : STRESS KE TU??
UTHM / UTHM
09/05/2020
2020 PROGRAM MOTIVASI KELAB KASTURI COVID19
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ONLINE
09/05/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI - BERHUTANG TANPA SENGSARA BERHEMAH DALAM BERBELANJA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
06/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 PROGRAM JOM MEMBACA UNTUK 10 MINIT
UTHM / UTHM
23/04/2020
2020 TAKLIMAT PELAKSANAAN INISIATIF WORK FROM HOME (WFH) MENGGUNAKAN APLIKASI WORKSPACE UTHM SIRI 2
UTHM / -
06/04/2020
2020 PROGRAM ADVOKASI KEPENTENGIGAN MACFEA DAN KPDNHEP ZON SELATAN UTHM
UTHM / -
05/03/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN PAGI BERSAMA YBHG. NAIB CANSELOR
UTHM / -
05/03/2020
2020 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT (ICOSTRD) 2020
LAIN-LAIN / KURDISTAN IRAQ
04/02/2020 - 05/02/2020
2020 PROGRAM KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 1 PPUK UTHM
UTHM / UTHM
30/01/2020
2020 BENGKEL PENGUKUHAN MATA PELAJARAN UMUM BAHARU BAGI PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIUKUL, UTHM
UTHM / DEWAN 4, UTHM
28/01/2020

« Back