Jabatan Pengurusan Perniagaan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
 
  07-4533947
PROF. MADYA Dr. MAIMUNAH BINTI ALI

DS54 Profesor Madya

DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN , BRUNEL UNIVERSITY LONDON (2013)
SARJANA PENGURUSAN PERNIAGAAN , CARDIFF BUSINESS SCHOOL UNIVERSITY OF WALES (1997)
SARJANA MUDA EKONOMI , UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (1991)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ECONOMICS, BUSINESS AND MANAGEMENT
Field (KPT) : Economics/Applied Economics
Field of Specialization (KPT) : Financial and Monetary Economics

DateDescription
26/07/2021 - 25/07/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Centre of Business Development (CBD)
01/01/2022 - 31/12/2023 Ketua Pusat
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Centre of Business Development (CBD)
15/02/2017 - 14/02/2019 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Enterpreneurship, Finance and law
01/01/2006 - 31/12/2007 Ketua Jabatan
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan dan Teknologi

YearDescriptionLevel
2023 Graduate Project [MPA21506], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Membangun program MBA ODL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Member for Panel Penilai Geran PePenyelidikan Tier 1 UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 Principles Of Economics [BPA12403], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Principles Of Economics [BPA12403], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Business Research Methodology [MPA10903], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Financial Management [MPA10703], Session 20212022 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Graduate Project [MPA21506], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Member for Ahli Jawatankuasa Program Doktor Falsafah Pentadbiran Perniagaan (DBA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Member for Melaksanakan pemurnian silibus MBA bagi subjek Managerial Economics dan Graduate Project, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022 Member for Pemurnian program MBA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022 Member for Program DBA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Member for Program MBA ODL, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Principles Of Economics [BPA12403], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Principles Of Economics [BPA12403], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Financial Management [MPA10703], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Financial Management [MPA10703], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Principles Of Economics [BPA12403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Principles Of Economics [BPA12403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Financial Management [MPA10703], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Managerial Economics [MPA21603], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Managerial Economics [MPA21603], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Principles Of Economics [BPA12403], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Principles Of Economics [BPA12403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Business Ethics And Corporate Governance [MPA11003], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Business Ethics And Corporate Governance [MPA11003], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Financial And Investment Management [BPB23403], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Managerial Economics [MPA21603], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Managerial Economics [MPA21603], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Principles Of Economics [BPA12403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Principles Of Economics [BPA12403], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Business Research Methodology [MPA10903], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Financial And Investment Management [BPB23403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Managerial Economics [MPA21603], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Managerial Economics [MPA21603], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Economics [BPA10103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Economics [BPA10103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Environmental Economics [BWJ31003], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Financial And Investment Management [BPB23403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Graduate Project [MPA21506], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Managerial Economics [MPA21603], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Managerial Economics [MPA21603], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Principles Of Economics [BPA12403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Tourism Economics [BWJ31303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Business Research Methodology [MPA10903], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Economics [BPA10103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Economics [BPA10103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Leadership And Supervision [BPA31102], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Economics [BPA10103], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Economics [BPA10103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Research Methodology [BPB32403], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Economics [BPA10103], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Economics [BPA10103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 International Business [BPB33703], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Economics [BPA10103], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Total Quality Management [BPB20803], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Principles Of Management [BPA11303], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Technology Management [BPA2083], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Technology Management [BPA21703], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2008 Economics [BPA1013], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Principles Of Finance [BPA1063], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Economics [BPA1013], Session 20072008 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Principles Of Finance [BPA1063], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q022 Developing measurement for fertigation management practices in assessing its impact on sustainable agriculture performance among agripreneurs in Johor Ketua 31/10/2023
H783 How Do Islamic-REITs Prices Respond to Macroeconomic Forces? Evidence from Malaysia Ahli 14/11/2022
H087 Economic Factors Influence on Non Performing Assets (NPA) and Their Relative Impacts on Financial Institutions Performance Ketua 30/06/2020
U977 Approaches on the root causes for affordable housing crisis in Malaysia Ahli 30/04/2020
A053 Pengurusan Sistem Ternakan Ikan Siakap Yang Mampan Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Ahli 30/06/2019
U397 Penubuhan Taman Sains Akuakultur UTHM (UTHM Aquaculture Science Park) Melalui Pengambilalihan Projek Ternakan Ikan Dalam Tangki Berdensiti Tinggi Pagoh Dengan Kerjasama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Ahli 15/02/2018
A042 Impak Universiti Komprehensif Awam Malaysia Ahli 23/08/2017
U502 Epmodel for private developer to achieve dynamic price for affordable housing market in Malaysia Ahli 28/02/2017
U319 A Comparison Study Of Risk Management Practise between The Islamic And Conventional Banking Institutions In Malaysia Ketua 31/01/2016
E050 Investigate The Applicability Of Performance Based Funding Mechanisms For Malaysian Public Universities Ahli 30/11/2015

Book Chapters
Shafie Mohamed Zabri, Kamilah Ahmad, Maimunah Ali
(2018) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Perniagaan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (Pks) Di Malaysia, Praktis Keusahawanan Isu-Isu Dan Cabaran Siri 1, UTHM , 116, ISBN:9789672216742
Muhammad Muktasim Baharudin, Noor Aslinda Abu Seman, Maimunah Ali, Abd Razak Ahmad
(2018) Kefahaman Orang Awam Terhadap Pelaksanaan Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (Gst), Isu-Isu Kewangan Siri 1, UTHM , 61, ISBN:9789832216667
UMI KARTINI RASHID, AMRAN HARUN, MAIMUNAH ALI
(2018) Tourist Imagery And Destination Image, Advance In Marketing Research Series 2 , UTHM , 16, ISBN:9789672216681
Shafie Mohamed Zabri, Kamilah Ahmad, Wan Fauziah Wan Yusoff, Maimunah Ali
(2017) Smes In Malaysia: Issues And Challenges, Entrepreneurship & Business: From Theories Into Practice , UTHM , 33, ISBN:9789672110590
Umi Kartini Rashid, Maimunah Ali, Amran Harun, Abd Razak Ahmad
(2017) Social Media Marketing And Smes, Advance In Marketing Research Series 1, UTHM , 37, ISBN:978-967-2110-73-6
Journal
Faisal Obaid Obaid, Maimunah Ali1
(2022) Analysis Of Factors Affecting Efficiency Of Uae E-Government Procurement System, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 2, 195, ISSN:21803242
Faisal Obaid Obaid, Maimunah Ali1
(2022) Construction Of Pls-Sem Model Of Organisational Factors Affecting The Efficiency Of Emarati Electronic Government Procurement Platform (Eegpp) Implementation In Uae, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE ENGINEERING AND TECHNOLOGY, UTHM , 2, 8, ISSN:21803242
Fazilah Ramli, Rozlin Zainal & Maimunah Ali
(2020) Oversupply Of The High-Cost Housing In Malaysia Factors Influence The Developer'S Decision In Supplying More High-Cost Housing, MALAYSIAN JOURNAL OF SUSTAINABLE ENVIRONMENT, FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR UITM , 6, 96, ISSN:2521294X
Patmawati Ibrahim, Mazliana Muridan, Maimunah Ali, Amirul Iman Mohd Jazid
(2020) Revisiting Zakat Distribution On Income Inequality And Welfare: The Malaysia Experience, ALUQUD: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, UNESA SURABAYA INDONESIA , 1, 146, ISSN:25483544
Siti Aisyah Mustafa, Maimunah Ali
(2019) Macroeconomic Factors Influence On Non-Performing Loans: The Case Of Commercial Banks In Malaysia, INTERNATIONAL TRANSACTION JOURNAL OF ENGINEERING, MANAGEMENT, & APPLIED SCIENCES & TECHNOLOGIES, TUENGR GROUP , 9, -, ISSN:22289860
Fazilah Ramli, Rozlin Zainal , Maimunah Ali
(2019) Prediction Supply Modelling For High-Cost Housing In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT , ExcelingTech , 6, 657, ISSN:20513771
Maimunah Ali, Abubakar Umar Gabarin
(2018) Comparative Study Of Ngos Towards Disaster Risk Reduction In Nigeria, INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT AND COMMERCE, Associated Asia Research Foundation , 3, 144, ISSN:23489766
Ali, Maimunah; Ibrahim, Patmawati
(2018) Inflation And Companies' Performance : A Cross Sectional Analysis, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 6, 4750, ISSN:19366612
Ali, Maimunah; Ibrahim, Patmawati
(2018) Inflation And Companies' Performance: A Cross Sectional Analysis, ADVANCED SCIENCED LETTERS, American Scientific Publishers , 6, 4750, ISSN:19367317
Abubakar Umar Gabarin, Maimunah Ali
(2018) Priority Action For Non Governmental Organization During Emergency Operation In Nigeria, INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT AND CONMMERCE, Associated Asia Research Foundation , 3, 234, ISSN:23489766
Soon, Ng Kim; Isah, Nuhu; Ali, Maimunah Binti; Ahmad, Abd Rahman
(2017) Effects Of Smart Tunnel Maintenance Works On Flood Control And Traffic Flow, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1, 322, ISSN:19367317
Soon N.K., Isah N., Ali M.B., Ahmad A.R.
(2017) Effects Of Smart Tunnel Maintenance Works On Flood Control And Traffic Flow, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1, 322, ISSN:19366612
Mohamed SA, Ali M
(2016) Effects Of Perceived Organisational Support On Job Satisfaction, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND REVIEW, gk publication , 3, 1, ISSN:2349-9788
Ramli, F., Zainal, R. and Ali, M
(2016) Equilibrium Price Modelling Of An Affordable Housing In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, ExcelingTech Publishers, London, UK , 9, 126, ISSN:2050-7399
Ng Kim-Soon, Nuhu Isah, Maimunah Binti Ali, Abd Rahman Bin Ahmad
(2016) Relationships Between Smart Tunnel Maintenance Works, Flooding And Traffic Flow, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 7, 1845, ISSN:19367317
Kim-Soon N., Isah N., Ali M.B., Ahmad A.R.B.
(2016) Relationships Between Stormwater Management And Road Tunnel Maintenance Works, Flooding And Traffic Flow, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1848, ISSN:19366612
Isah, N and Ali, M
(2015) A Thematic Analysis On The Causes Of Flood Disaster And Roles Of Smart Tunnel In Flood Disaster Management In Kuala Lumpur Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND REVIEW, gk publication , 10, 623, ISSN:2349-9788
Ali, M. and Lee, H
(2011) The Impact Of Culture And Social Interaction On Weblog Design ; A Malaysian Case, JOURNAL OF ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT, Emerald Group Publishing Limited , 406, ISSN:1741-0398
Prosiding / Seminar
Zahoor Ur Rehman; Noor Aslinda Abu Seman; Maimunah Ali
(2022) Factors Influencing Adoption Of Drip Fertigation System Among Farmers: A Review, UTHM , 1049, ISBN: 27735044
Maimunah Ali
(2020) Minimum Wage Law And The Number Of Jobs In Malaysia, UTHM , 892, ISBN:27735044
Rozlin Zainal, Fazilah Ramli, Norpadzlihatun Manap, Maimunah Ali, Narimah Kasim, Hamidun Mohd Noh, Sharifah Meryam Shareh Musa
(2018) Price Prediction Model Of Demand And Supply In The Housing Market, MATEC WEB OF CONFERENCES , 1, ISBN:2261236X
Fazilah Ramli, Rozlin Zainal, Maimunah Ali
(2017) Equilibrium Price Application Modelling For Affordable Housing Market In Malaysia, Future Academy , 431, ISBN:2357-1330
Ibrahim, P and Ali, M
(2013) Foreign Direct Investment Affluences In Iskandar Malaysia, PAK PUBLICATION GROUP , 652 , ISBN:978-969-9347-14
M, Ali and Lee, H
(2009) The Social Impact On Web Design In Online Social Communities, Springer Berlin Heidelberg , 207 , ISBN:978-3-642-04754

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS188 Kajian Penilaian Keberkesanan Program YPKDT Tahun 2019 serta Perancangan Program Tahun 2019 Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim 01/05/2019 31/08/2019

YearDescriptionLevel
2022Assessor / Reviewer for Penilai Book Chapter, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, May 2022 Goverment
2021Invited Lecturer for Persidangan Antarabangsa on Islamic Banking , Universiti Ahmad Dahlan , Indonesia, Indonesia, June 2021 International
2021 - 2020 Guest Speaker for Program UET, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021 Private
2020Guest Speaker for Program UET, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2020 Private

YearDescription
2023 Examiner for Mahad Arte Elmi, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hairul Bin Zainal, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Member for Panel Pre Viva, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023
2023 Member for Panel Pre Viva, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2023
2023 Member for Panel Pre Viva, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Member for Panel Pre Viva, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2023
2023 Member for Panel Pre Viva, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Member for Panel Pre Viva, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Member for Panel Pre Viva, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Member for Panel of Proposal Defense, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023
2023 Supervisor for Nurul Ammirah Ab Rahman, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 for Program PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Ardi Yusnar Bin Md Nasir, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mazarina Binti Mohd Noor, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Teng Zi Ho, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 External Examiner for Penilai Luar Program MBA UMT, UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU, Malaysia, September2022
2022 Main Supervisor for Nurul Ammirah Ab Rahman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Farah Afifah Bte Kasmin@Bajuri, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hazim Bin Hatta, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Ammirah Ab Rahman, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Rabiatuladawiyah Binti Masruhan, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ruth Maria A/P David, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Salma Akter Shila, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Assessor / Reviewer for Penialai Manuskrip, Universiti Malaysia Perlis, Malaysia, January 2021
2021 Examiner for Junainah Binti Juwahir, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noraini Binti Sariyon, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tham Jia Hui, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Ahmed Malalla Hassan Hussain Alyassi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Muhammad Hazim Bin Hatta, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Omar Malalla Hassan Hussain Alyassi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Hazim Bin Hatta, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Rabiatuladawiyah Binti Masruhan, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ruth Maria A/P David, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Salma Akter Shila, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Main Supervisor for Farah Afifah Bte Kasmin@Bajuri, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Rabiatuladawiyah Binti Masruhan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Ruth Maria A/P David, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Main Supervisor for Ceny Herlina Binti Erman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Ganama Moustapha Gueme, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Rofiul Wahyudi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Tan Yu Qi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Main Supervisor for Abdul Wadood, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Muhammad Bilal Irshad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-supervisor for Fazilah Binti Ramli, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Azrul Izham Bin Ahmad Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Azrul Izham Bin Ahmad Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Fareed Bin Johaari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Fareed Bin Johaari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Faiz Bin Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Faiz Bin Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Normasita Binti Rubai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Normasita Binti Rubai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Atif Binti Shamsuri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Atif Binti Shamsuri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Hidayah Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Hidayah Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Massita Binti Abd Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Massita Binti Abd Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Fathiah Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Fathiah Binti Fadzil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Ahmad Haidi Bin Abdullah, Ppnj Poultry & Meat Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Khoo Kok Kiong, Syarikat Perusahaan Kelapa Sawit Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Lim Chong Yik, My Hanger Holding Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Sarwina Lydia A/P Samuel, Edgenta Propel Berhad, 2017
2017 Main Supervisor for Ahmed Khamis Obaid Khalfan Aldahmani , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Ahmed Saif Alradda Saif Almansoori , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Anthony Mbiatke Bassey, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Faisal Obaid Qambar Obaid, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Syed Ashfaq Ahmed, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Theyab Hamad Dhbaib Jrab Al Ahbabi, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Maizatul Aminah Binti Meor Azmir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhd Nasyarafi Bin Ahzemi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Amirah Hayati Binti Che Md Jusoh @ Ariffin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Amirah Hayati Binti Che Md Jusoh @ Ariffin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noraini Binti Abd Jalil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noraini Binti Abd Jalil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Aqila Binti Che Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Aqila Binti Che Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Sabiq Arafat Bin Kamarus Zaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Sabiq Arafat Bin Kamarus Zaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Aishah Binti Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Aishah Binti Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Allan Razlan Bin Raymond, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Allan Razlan Bin Raymond, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Amirul Iman Bin Mohd Jazid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Amirul Iman Bin Mohd Jazid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Anuarul Syamil Bin Mohammed Saufee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Anuarul Syamil Bin Mohammed Saufee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Lim Chong Yik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Lim Chong Yik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Nazirul Bin Basar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Nazirul Bin Basar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Aliah Maulad Karim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Aliah Maulad Karim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Asyiqqah Binti Mohamad Sarif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Asyiqqah Binti Mohamad Sarif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurzhafiera Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurzhafiera Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Chang Min Hun, Cocosong Food Industries Sdn. Bhd., 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Goh Chin Qing, Texcarrier Industries Sdn Bhd, 2016
2016 Supervisor for Farrah Amalina Binti Razelan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Farrah Amalina Binti Razelan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Maizatul Aminah Binti Meor Azmir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhd Nasyarafi Bin Ahzemi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muslihah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muslihah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Norhaslinda Binti Aznan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Norhaslinda Binti Aznan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Sarimah Binti Mat Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Sarimah Binti Mat Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Syahifa Binti Mohd Sokri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Syahifa Binti Mohd Sokri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Fazilah Binti Ramli , MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Co-supervisor for Siti Norain Binti Supingee, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Abu Bakar Gabarin Umar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Nurizzati Ani Bt Buang, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Sa'Diya Ahmed Mohamed, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Main Supervisor for Nuhu Isah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013

YearDescriptionLevel
2022Facilitator for Program English For Fun, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN KURIKULUM MBA ODL & DBA
FPTP, UTHM / BILIK MESYUARAT GUNASAMA BLOK A4
26/07/2023
2023 SIRI 2: KLINIK PENERBITAN SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEEERING & TECHNOLOGY (IJSCET) FPTP
FPTP, UTHM / BILIK MESYUARAT AL-GHAZALI, ARAS 1 FPTP
14/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 BENGKEL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN OPEN DISTANCE LEARNING DAN PENYEDIAAN MQA01 MBA ODL, FPTP
FPTP, UTHM / LOTUS SEAVIEW RESORT, DESARU
25/05/2023 - 27/05/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN KURIKULUM DAN PEMURNIAN SILIBUS KURSUS PROGRAM SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (MBA) FPTP
UTHM / LA CRISTA HOTEL, MELAKA
15/03/2023 - 17/03/2023
2023 PROGRAM BUAL BICARA ISRA' MIKRAJ - ANUGERAH TERULUNG UNTUK NABI TERAGUNG
PUSAT ISLAM, UTHM / DEWAN SEMINAR AL-FARABI
21/02/2023
2023 KLINIK PENERBITAN SIRI 1 : SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE CONSTRUCTION ENGINEERING & TECHNOLOGY (IJSCET)
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA, ARAS 1, FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
08/02/2023
2022 24TH MALAYSIA FINANCE ASSOCIATION INTERNATIONAL CONFERENCE
UMS / HOTEL DORSETT LABUAN
07/09/2022 - 09/09/2022
2022 TAKLIMAT PENERBITAN MODUL P&P UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA DENGAN SIRI ISBN
UTHM / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
20/07/2022
2022 JEMPUTAN KE TAKLIMAT APLIKASI WORKSPACE FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
FPTP, UTHM / Google Meet
27/06/2022
2022 OPEN & DISTANCE LEARNING (ODL) WEBINAR SERIES 1/2022: LMS & SIM FOR ODL PROGRAM BASED ON MQA AUDITOR
FPTP, UTHM / GOOGLE MEET
29/05/2022
2021 SUPERVISION TIPS AND TRICKS BY PROFESSOR DR ZAFIR KHAN MOHAMED
UTHM / ZOOM MEETING
09/03/2021
2020 MBA INDUSTRIAL TALK SERIES : IMPACT OF COVID-19 ON MALAYSIAN FINANCIAL MARKET
FPTP, UTHM / GOOGLE MEET
18/10/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH MENGIKUT MQF EDISI KEDUA UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / DEWAN JAMUAN 4, DTMI
05/02/2020

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2016 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2015 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI