Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik
Fakulti Teknologi Kejuruteraan
Pejabat Pengurusan Makmal
 
Ts. MAIZUL BIN ISHAK

DV44 Jurutera Pengajar

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK , HANYANG UNIVERSITY (2002)
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK , DONGYANG TECHNICAL COLLEGE (1998)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Electrical and Electronic Engineering
Field of Specialization (KPT) : Other Electrical and Electronic Engineering n.e.c.

Renewable Energy
Monitor & Control SCADA IoT System

Renewable Energy
Monitor & Control SCADA IoT System

DateDescription
01/08/2023 - 31/12/2024 Pengurus Makmal (Kluster Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Multimedia)
Pejabat Pengurusan Makmal
01/01/2023 - 31/12/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Power Energy (PE)
01/08/2021 - 31/07/2023 Pengurus Makmal (Kluster Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Multimedia)
Pejabat Pengurusan Makmal
01/01/2021 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Power Energy (PE)
02/01/2018 - 01/01/2021 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Power Energy Focus Group (PEFG)
01/09/2015 - 31/08/2017 Ketua Makmal
Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Jabatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik
15/06/2011 - 31/07/2011 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Teknologi Elektrik
15/07/2009 - 14/07/2011 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Teknologi Elektrik

YearDescriptionRoleLevel
2017 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Siswazah Kebangsaan
2017 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Berijazah Kebangsaan
2017 - 2019Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2023 Committee Member for Ahli Jawatakuasa Majlis Perlancaran Makmal IIoT ST Microelectronics, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023 Committee Member for Majlis Menandatangani Mou UTHM & ST Microelectronics, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023 Committee Member for Majlis Menandatangani Mou antara KPT, TDA & UTHM - Makmal-makmal Industrial Collaboration Programme ICP 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 University
2023 Course Coordinator for P&P 2022 2023 Sem 2 BNE 34802, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023 University
2023 Course Coordinator for Perlantikan Sebagai Pengajar Kursus Sem 1 2023 2024 Program Sarjana Muda/Diploma, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 Electrical Building Installations Laboratory [BNE34702], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Operation, Maintenance And Calibration Of Lvsb Laboratory [BNE34802], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Scada And Power Protection Laboratory [BNE45002], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Electrical Workshop Practice Iv [BNE42902], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Examination Invigilator for Pengawas Peperiksaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Facilitator for Fasilitator Modul Jati Diri GRITT Kolej Kediaman Kampus Pagoh UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022 Member for Akreditasi ETAC & BEM 2022 Bagi Sarjana Tek Kej Rel BNT, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 Operation, Maintenance And Calibration Of Lvsb Laboratory [BNE34802], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Scada And Power Protection Laboratory [BNE45002], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Supervisor for Co Supervisor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2021 Electrical Building Installations Laboratory [BNE34702], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Electrical Workshop Practice Iii [BNE32402], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Electrical Workshop Practice Iv [BNE42902], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Renewable Energy Technology [BNE34203], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Electrical Workshop Practice Iii [BNE32402], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electrical Workshop Practice Iv [BNE42902], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Laboratory Iv [BNJ37301], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Renewable Energy Technology [BNE34203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Electrical Laboratory 3 [BNE23901], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Electrical Laboratory Iii [BNR23901], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Electrical Workshop Practice 3 [BNE30302], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Electrical Workshop Practice Ii [BNE32302], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Electrical Workshop Practice Iii [BNE32402], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Electrical Workshop Practice Iv [BNE42902], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Laboratory Iv [BNJ37301], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Electrical Laboratory Iii [BNR23901], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electrical Laboratory Iii [BNR23901], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electrical Workshop Practice Ii [BNE32302], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electrical Workshop Practice Iii [BNE32402], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electrical Workshop Practice Iii [BNE32402], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electrical Workshop Practice Iv [BNE42902], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electrical Workshop Practice Iv [BNE42902], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electronic Control Technology [BNR23003], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Laboratory Iv [BNJ37301], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Maintenance Laboratory [BND20102], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Electrical Laboratory Ii [BNR23502], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electrical Machines [BNR22903], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electrical Workshop Practice 2 [BNE20202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electrical Workshop Practice Ii [BNE32302], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Maintenance Laboratory [BND32502], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Robotic [BND33003], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Robotic [BND41203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Electrical Laboratory Ii [BNR23502], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical Laboratory Ii [BNR23502], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical Workshop Practice 4 [BNE40502], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Maintenance Laboratory [BND20102], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Robotic [BND41203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Electrical And Electronic Technology [BNJ10903], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electrical Workshop Practice 3 [BNE30302], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Electronic [BND30603], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Maintenance Laboratory [BND20102], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Robotic [BND41203], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Electric Power Application Laboratory [BNR21102], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electrical And Electronic Technology [BNJ10903], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electrical Laboratory I [BNR23402], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electrical Principles Laboratory [BNR10402], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electrical Technology [BNB30403], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Laboratory Iv [BNJ27201], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Electronic [BND30603], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Maintenance Laboratory [BND20102], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Sensor Systems [BND30503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Electrical And Electronic Technology [BNJ10903], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electrical Engineering Laboratory Ii [BEF24201], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electrical Laboratory [BNR21202], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electricity, Magnetism, And Wave [BBR16103], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Electrical Engineering Laboratory I [BEF23401], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electrical Engineering Laboratory Ii [BEF24201], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electrical Engineering Laboratory V [BEE4191], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electrical Installation Practice Ii [DAE25203], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electrical Technology [DAE11003], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineering Laboratory I [BDA17001], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineering Practices [BEE10501], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Electrical Engineering Laboratory I [BEF23401], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Electrical Engineering Laboratory V [BEE4191], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Electrical Engineering Laboratory V [BEE4191], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Electrical Technology [DAE11003], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Engineering Practices [BEE10501], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Digital Electronic [DEE2123], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Electrical Engineering Laboratory Iv [BEE3291], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Electrical Engineering Laboratory [BEE2191], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Electrical Power System [DEK3213], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Electrical Technology Practice [DET2233], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Instrumentation & Measurement [DEE2142], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Electrical Technology Practice [DET2233], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University

CodeTitleDesignationEnd Date
Q491 Development of IoT-based fertigation system for red chili (capsicum annum) plantation in greenhouse Ahli 30/06/2025
Q435 Improving the Performance and Cost-Effectiveness of Photovoltaic Systems through Weather Data Monitoring and Predictive Modeling Ahli 30/04/2025
Q278 Development of Energy Monitoring and Automation of Mechanical Ventilation and Air-Conditioning (MVAC) System for Tunku Tun Aminah Library, UTHM Ahli 29/02/2024
H769 INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE OF HYDROCARBON REFRIGERANT (HC22) AND ITS EFFECT ON ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTION Ahli 14/11/2022
H799 Study on the power generation capability using piezoelectric energy harvester with pre-stressed bending mechanism for low frequency applications Ahli 14/11/2022
H894 Kajian Kebolehlaksanaan Skim Job on Campus (JoC) di UTHM: Projek Perintis Pemasangan Sistem Penyaman Udara oleh Pelajar FPTV di Makmal Inovasi UTHM-Fraunhofer. (Feasibility Study of Job on Campus Scheme in UTHM: Pilot Project of Air-Conditioning System Installation by FPTV Students in UTHM-Fraunhofer Innovation Lab.) Ahli 31/07/2022
H373 Integration of Hybrid Vertical Axis Wind Turbine (VAWT) with Other Renewable Energy Resources Towards Zero Energy Office Ahli 30/06/2022
M011 Development of Hybrid Energy System for Low Energy Plant Factory Ahli 14/05/2022
H612 Development of UTHM's Energy Monitoring System (U-Energy Monitor) using IoT concept Ahli 31/01/2022
H481 Program : Eco-Tech Smart System for Handling and Reuse Ablution Gerywater in Masjid Sultan Ibrahim, UTHM for a sustainable living. Projek : Investigation And Design Of Efficient Solar Water Pumping Solution For Eco-Tech Smart System Project Tittle: Design of efficient solar water pumping solution for Eco-Tech Smart System Ahli 31/12/2021
M002 Integration of Hybrid Vertical Axis Wind Turbine (VAWT) Towards Zero Energy Office Ahli 30/03/2021
M010 Energy Consumption Replacement Research, Water Heat Efficiency and Noise Reduction of Vacuum Cleaner Panasonic Product Ahli 30/06/2020
1615 A hybrid solar-piezoelectric using supercapacitor-battery hybrid energy storage in household appliances Ahli 31/01/2019
I006 Pic Training Kits Ahli 31/05/2018
B067 Modular Air Energy harvester (MAH) Ahli 31/08/2017
C036 TNJER - Penyelidikan Dan Pembangunan Sistem Hibrid Mikro Hidro Di Taman Negara Endau- Rompin (PETA) Ahli 30/06/2017
B046 IQRA' ROOM MONITORING SYSTEM FOR UTHM LIBRARY Ahli 30/11/2015
B047 DESIGN & DEVELOPMENT OF LOW COST AUTO DRYER SYSTEM USING NATURAL HEAT FOR SME/SMI APPLICATION Ahli 30/11/2015
B019 PIC Smart Education Ahli 30/10/2015

Book Chapters
Noorzulaika Nordin , Omar Abu Hassan , Shamsul Aizam Zulkifli, Maizul Ishak, Azuwien Aida Bohari
(2023) Implementation Of Iot Based Smart Irrigation And Monitoring System, Applied Electrical Power & Energy Technology Series I, UTHM , 135, ISBN:9786297566900
Muhammad Adib Che Saad, Mohd Faizal bin Mohideen Batcha, Mohd Azahari Razali, Ramhuzaini Abdul Rahman, Mohd Ariff Ahmad Nazri, Lam Hong Yin, Maizul Ishak and Azli Yusop
(2020) Development Of An Aquaponic System Using Ablution Greywater For Recreational Purpose , Advances In Mechanical, Manufacturing And Aerospace Engineering: Series 1 , UTHM , 61, ISBN:9789672916567
General Publications
Azli bin Yusop, Maizul bin Ishak, Lam Hong Yin, Mohd Ariff bin Ahmad Nazri, Mohd Faizal bin Mohideen Batcha, Sim Sy Yi, Farahiyah Binti Mustafa, Rasida Binti Norjali, Aimi Syamimi Binti Ab Ghafar, Mardzulliana Binti Zulkifli , Omar Bin Abu Hassan, Ghazali Bin Kadis
(2023) Technical Report: Installation & Commissioning Of Solar Water Pumping Solution For Eco-Tech Smart System Project., UTHM , 1, ISBN:-
Azli bin Yusop, Maizul bin Ishak, Lam Hong Yin, Mohd Ariff bin Ahmad Nazri, Mohd Faizal bin Mohideen Batcha, Sim Sy Yi, Farahiyah Binti Mustafa, Rasida Binti Norjali, Aimi Syamimi Binti Ab Ghafar, Mardzulliana Binti Zulkifli , Omar Bin Abu Hassan, Ghazali Bin Kadis
(2023) Technical Report: Photovoltaic (Pv) Module Testing & Data Collection For Solar Water Pumping Solution For Eco-Tech Smart System Project., UTHM , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Maizul Ishak, Md Saidin Wahab, Mohammad Sukri Mustapa, Shipun Anuar Hamzah
(2021) Technical Report - Consultancy For Inspection & Testing The Existing Solar & Ac System At Kg Org Asli Pucur, Kluang, Johor., UTHM , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Maizul Ishak, Mohd Faizal Mohideen Batcha, Mohammad Kamil Abdullah, Sulastri Sabudin, Mohd Azahari Razali, Mas Fawzi Mohd Ali, Akmal Nizam Mohammed
(2021) Technical Report: Maintenance Of Zero Energy Office (Zeo) Solar Pv System In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm)., UTHM , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Maizul Ishak, Lam Hong Yin, Mohd Faizal Mohideen Batcha, Mohd Ariff Ahmad Nazri, Omar Abu Hassan, Sim Sy Yi, Rasida Norjali, Ghazali Kadis, Farahiyah Mustafa, Aimi Syamimi Ab Ghafar, Mardzulliana Zulkifli
(2021) Technical Report: Design Of Solar Pv System For Water Pumping Solution For Eco-Tech Smart System Project. , UTHM , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Maizul Ishak, Ramhuzaini Abd Rahman, Mohamad Md Som, Mohd Hamim Sanusi@Ikhsan, Azmi Sidek, Shukur Saleh, Shamrul-Mar Shamsuddin, Mohd Rosli Harun, Zamri Mat Emrin
(2021) Technical Report: Installation & Commissioning Of Uthm'S Energy Monitoring System (U-Energy Monitor), UTHM , 1, ISBN:-
Muhammad Syafiq Selamat, Mohd Faizal Mohideen Batcha, Mohammad Kamil Abdullah, Mohd Azahari Razali, Azli Yusop, Maizul Ishak
(2020) Evaluation Of Chiller Performance ¿ C.O.P, Efficiency, Eer & Mplv For Technology Complex & Ptta At Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Maizul Ishak, Mohd Faizal Mohideen Batcha, Mohammad Kamil Abdullah, Mas Fawzi Mohd Ali, Akmal Nizam Mohammed, Djamal Hissein Didane, Sulastri Sabudin, Ghazali Kadis
(2020) Laporan Teknikal Kerja Lapangan Pengujian & Pengambilan Data Panel Photovoltaic (Pv) Bagi Sistem Solar Di Zero Energy Office (Zeo), Kampus Induk Uthm., Pusat Kajian Tenaga dan Persekitaran Industri (CEIES) , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Izat Yahaya, Maizul Ishak, Mohd Sufyan Abdullah, Mohd Fadly Abd Razak, Azmi Sidek, Ghazali Kadis
(2020) Technical Report: Consultancy Of Existing Solar System Inspection At Nerc, Taman Negara Endau Rompin (Peta), Johor., ORICC , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Maizul Ishak, Mohd Faizal Mohideen Batcha, Mohammad Kamil Abdullah, Mas Fawzi Mohd Ali, Akmal Nizam Mohammed, Mohd Azahari Razali, Sulastri Sabudin
(2020) Technical Report: Design Of Zero Energy Office (Zeo) Solar Pv System In Uthm., Pusat Kajian Tenaga dan Persekitaran Industri (CEIES) , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Maizul Ishak, Mohd Faizal Mohideen Batcha, Mohammad Kamil Abdullah, Mas Fawzi Mohd Ali, Akmal Nizam Mohammed, Mohd Azahari Razali, Sulastri Sabudin
(2020) Technical Report: Electrical Pre-Commissioning Checks For Zeo Solar System (Uthm), Pusat Kajian Tenaga dan Persekitaran Industri (CEIES) , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Maizul Ishak, Mohd Faizal Mohideen Batcha, Mohammad Kamil Abdullah, Mas Fawzi Mohd Ali, Akmal Nizam Mohammed, Mohd Azahari Razali, Sulastri Sabudin
(2020) Technical Report: Installation & Commissioning Of Zero Energy Office (Zeo) Solar Pv System In Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm)., Pusat Kajian Tenaga dan Persekitaran Industri (CEIES) , 1, ISBN:-
Omar Abu Hassan, Norhanan @ Hanan Kahar, Maizul Ishak, Farahiyah Mustafa, Rasida Norjali, Lilywati Bakar
(2018) Bnr21003 / Bne22203 Electric Power System, UTHM , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Mohd Azlan Abdul Shukor, Babul Salam KSM Kader Ibrahim, Zaurin Ali, Muhammad Nafis Ismail, Maizul Ishak
(2017) Laporan Teknikal Kerja Perundingan Pemeriksaan Sistem Pendawaian Sedia Ada Di Bangunan Sek. Men. Agama Shamsuddiniah, Kundang Ulu, Ledang, Johor., PPD , 1, ISBN:-
Nabihah Ahmad
(2017) Modul Permulaan Graduan, UTHM , 1, ISBN:-
Azli Yusop, Izat Yahaya, Maizul Ishak, Mohd Sufyan Abdullah, Mohd Fadly Abd Razak, Azmi Sidek, Ghazali Kadis
(2017) Technical Report: Consultancy For Testing And Evaluation The Existing Solar System At Taman Negara Endau Rompin Peta (Nerc), Johor., ORICC , 1, ISBN:-
Dr. Roslinda Ali, Dr. Peniel Ang Soon Ern, Pn. Kamarul Aini Mohd Sari, Pn. Khazanah A.Rahman, En. Mohd Fadly bin Abdul Razak, En. Maizul Ishak, Pn. Azlina Bahari, En. Norrizal Mustaffa, Pn. Dalila Mohd Harun, Dr. Noraini Marsi, En. Ashari Kasmin, En Muharam Rafidi Jaafar, Dr. Mazatusziha Ahmad, Prof Madya Dr. Ishak Baba, Prof Madya Hj. Amran Mohd Zaid
(2016) Garis Panduan Latihan Industri Bagi Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia., UTHM , 1, ISBN:-
Roslinda Ali, Dr. Penial Ang Soon Ern, Pn. Kamarul Aini Mohd Sari, Pn. Khazanah A.Rahman, En. Fadly Abdul Razak, En. Maizul Ishak, Pn. Azlina Bahari, En. Norrizal Mustaffa, Pn. Dalila Mohd Harun, En. Muharam Rafidi Jaafar, En. Ashari Kasmin, Dr. Noraini Marsi, Dr. Mazatusziha Ahmad, Prof Madya Hj. Amran Mohd Zaid, Prof Madya Dr, Ishak Baba
(2016) Pembangunan Rubrik Penyeliaan Latihan Industri Ftk, UTHM , 1, ISBN:-
Kok Boon Ching, Erwan bin Sulaiman, Muhammad Saufi bin Kamarudin, Suhaimi bin Saiman, Maizul bin Ishak
(2007) Electric Machines And Drives (Bee 4123), UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Anis Maisarah Mohd Asry, Farahiyah Mustafa, Sim Sy Yi, Maizul Ishak, Aznizam Ahmad
(2023) An Investigation Of Piezoelectric Tile With Drop Test Technique For Energy Harvesting Application, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEMS, INTELEKTUAL PUSTAKA , 9, 1633, ISSN:20888694
Muhammad Adib Afham Abdullah, Mohd Azahari Razali*, Ramhuzaini Abd Rahman, Maizul Ishak, Mohamad Md Som, Azli Yusop, Makeen Mohd Amin, Norhadiman Abdul Hadi
(2022) Review Of Automation And Energy Monitoring System For Air-Conditioning And Mechanical Ventilation (Acmv) In Building Malaysia, JOURNAL OF ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING APPLICATIONS, UTHM , 7, 6, ISSN:27166201
Umi Nuratiqah Mohd Hussin, Hong Yin Lam, Sim Sy Yi, Farahiyah Mustafa, Maizul Ishak
(2020) Development Of Prototype Smart Helmet And Blind Spot Detection For Motorcyclist Safety Features, ADVANCES IN COMPUTING AND INTELLIGENT SYSTEM, UTHM , 12, 1, ISSN:2682742
Rasida Norjali, Muhammad Azrul Masri, Wan Nur Hafsha Wan Khairuddin, Sumaiya Mashori, Norain Sahari, Maizul Ishak, Lam Hong Yin, Omar Abu Hassan, Sim Sy Yi, Farahiyah Mustafa
(2019) Multi Height Automatic Filling Station Using Programmable Logic Controller, ADVANCES IN COMPUTING AND INTELLIGENT SYSTEM, FAZ PUBLISHING , 10, 1, ISSN:26827425
Anis Maisarah Mohd Asry, Farahiyah Mustafa, Maizul Ishak, Aznizam Ahmad
(2019) Power Generation By Using Piezoelectric Transducer With Bending Mechanism Support, INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEM (IJPEDS), Institute of Advanced Engineering and Science , 3, 562, ISSN:20888694
Anis Maisarah Mohd Asry, Farahiyah Mustafa, Sy Yi Sim, Maizul Ishak, Aznizam Mohamad
(2019) Study On Footstep Power Generation Using Piezoelectric Tile, INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, INTELEKTUAL PUSTAKA , 8, 593, ISSN:25024752
Prosiding / Seminar
AZLI YUSOP. IZAT YAHAYA, MAIZUL ISHAK, MOHD SUFYAN ABDULLAH, ISMAIL ABDUL RAHMAN, GHAZALI KADIS, MOHD FADLY ABD RAZAK, AZMI SIDEK
(2017) Hybrid Micro-Hydro Power Generation Development In Endau Rompin National Park Johor, Malaysia., UTHM , 1, ISBN:201713500007

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS406 Cooling Tower Automation System at Bangunan Persekutuan Kemaman, Terengganu (Outdoor Phase) Sri Molek Enterprise 01/01/2022 31/03/2022
PS326 Consultancy & Facilitator for Domestic Wiring Installation Course Muin Resources 04/10/2020 06/10/2020
PS310 Pembangunan Sistem Automasi Penyaman Udara Berpusat Di Bangunan Persekutuan Kemaman, Terengganu AAM Synergy PLT 01/07/2020 31/01/2021
P052 PROGRAM TOT TENAGA PENGAJAR FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK UiTM PASIR GUDANG UiTM KAMPUS BANDARAYA JOHOR BAHRU 22/12/2014 23/12/2014

YearDescriptionLevel
2023 - 2024 Member for Principal Researcher FG JTKE FTK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2022Member for Perunding Teknikal (Fasa 2), Building Lindungan Sdn Bhd, Malaysia, January 2022 Private
2022Member for Site Visit & Surveillance for Potential IOT Project, Malaysian Sheet Glass Sdn Bhd (NSG Group), Malaysia, November 2022 Private
2022Member for Research Collabration & Product Development, Shimadzu Manufacturing Asia Sdn Bhd., Malaysia, September2022 Private
2022 - 2024 Member for MOA UTHM & Lembaga Perindustrian Kayu M`sia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 National
2022 - 2026 Member for Pegawai Penyelaras & Ahli MOU diatara UTHM & Ares Energy Sdn Bhd., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 Private
2022 - 2024 Member for Pegawai Penyelaras & Ahli MOA UTHM & MTIB - 2 Tahun, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022 Private
2022Member for RISE EXHIBITOR 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2022Member for RISE 2022 AWARD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2022 University
2021Member for Perundingan Melalui Pusat Innovasi & Pengkomersialan (ICC) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021 Private
2020 - 2022 Member for Perunding Teknikal (Fasa 1), Building Lindungan Sdn Bhd ( BLSB), Malaysia, July 2020 Private

YearDescription
2023 Examiner for Ahmad Farhan Hakim Bin Ahmad Chan Bali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ahmad Naqeeb Bin Rosnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Ahmad Naqeeb Bin Rosnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Kristo Blun Anak Johny, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Leonell Avun Laing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohamad Hafizul Azri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohammad Alif Asraff Bin Ainul Jamilus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohd Eqmal Bin Abnel, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohd Eqmal Bin Abnel, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Syahir Bin Ramlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Yap Yung Sze, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Yap Yung Sze, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Examiner for Ahmad Amirul Afiq Bin Mohd Fauzzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ahmad Farhan Hakim Bin Ahmad Chan Bali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amar Baihaqi Bin Muhamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amir Firdaus Bin Ahmad Zaily, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amirul Bin Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Dareetia La'Ee Anak Ding, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Davidson Anak Robert, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Davidson Anak Robert, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Aliff Hakimi Bin Junaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Aliff Hakimi Bin Junaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Izzuddin Bin Mohd Nasrullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Zulhilmie Bin Mohd Yaacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Ain Nafisa Binti Abd Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Hasya Afiqah Binti Ahmad Jahid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Hasya Afiqah Binti Ahmad Jahid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Puteri Nazatul Iman Binti Abdul Sa'Ad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Wan Abdul Azim Bin Wan Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Jans Yerikho Justin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Jans Yerikho Justin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Kristo Blun Anak Johny, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Leonell Avun Laing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tang Lok Yuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tang Lok Yuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Co-supervisor for Abang Muhamad Zaid Bin Abang Zulkarnaini, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Nur Farezzudin Bin Mohd Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Afi Bin Azim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Afi Bin Azim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Radzi Bin Abdul Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Radzi Bin Abdul Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Arina Binti Gimin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurannis Juliana Binti Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurannis Juliana Binti Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Atikah Binti Mahazam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Atikah Binti Mahazam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nur Afifah Binti Mohd Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ahmad Hawari Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ahmad Hawari Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohammad Al Sardiaan Syah Bin Ansar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Akram Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Akram Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Zayriey Hafizuddin Bin Yahya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Gideon Barry, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Gideon Barry, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Khairuddin Bin Mohd Karim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Elisya Binti Kuamthab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Elisya Binti Kuamthab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurain Hidayah Binti Md Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurain Hidayah Binti Md Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Rutivarman A/L Subramaniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sharradayini A/P Kumaravelu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sharradayini A/P Kumaravelu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Fanestra A/P Ee Wot, Continental Automative Components Malaysia Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Ilyas Bin Ruzaimi, Trilenz Technologies Sdn. Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Mohamad Azril Hafiq Bin Zulkornain, Alps Electric (Malaysia) Sdn.Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Noorzulaika Binti Nordin, Petronas Chemicals Mtbe Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nur Aisar Binti Zahari, Petronas Chemicals Mtbe Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Syahidatul Najmiah Binti Che Anuar, Petronas Chemicals Mtbe Sdn Bhd, 2020
2020 Supervisor for Mohammad Al Sardiaan Syah Bin Ansar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Hazwani Binti Hamdani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Hazwani Binti Hamdani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Hafiz Bin Elias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Khairuddin Bin Mohd Karim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Qhalis Asyraf Bin Shamshul Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nadiah Binti Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nadiah Binti Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noorzulaika Binti Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Noorzulaika Binti Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Atasya Alia Binti Aimijah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Atasya Alia Binti Aimijah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Rohidatul Alis Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Rohidatul Alis Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Rutivarman A/L Subramaniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Alia Shuzaini Binti Mahadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Alia Shuzaini Binti Mahadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Soleha Binti Abdul Aziz Lim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Soleha Binti Abdul Aziz Lim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Wan Abdul Hakim Bin Wan Mohd Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Mohamad Helmi Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Helmi Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Fiqri Bin Mohd Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Fiqri Bin Mohd Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Hafiz Bin Mohd Zin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Hafiz Bin Mohd Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Fida'Yady Bin Muhammad Roslan Elegius, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Fida'Yady Bin Muhammad Roslan Elegius, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Qhalis Asyraf Bin Shamshul Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Shah Haziq Bin Sharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Shah Haziq Bin Sharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Haziqah Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Haziqah Binti Kamaruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Adilah Binti Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Adilah Binti Mohd Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Najiha Binti Jembari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Najiha Binti Jembari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tan Wei Hong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tan Wei Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Abdul Basit Bin Basirun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ibrahim Bin Tumari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Ibrahim Bin Tumari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hafiz Bin Machmud, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hafiz Bin Machmud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hafizuddin Bin Mohd Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hafizuddin Bin Mohd Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Syafiqah Nabihah Binti Idrus, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Syafiqah Nabihah Binti Idrus, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Syahida Binti Sapuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Syahida Binti Sapuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syafiqah Ain Binti Ab Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syafiqah Ain Binti Ab Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wan Abdul Hakim Bin Wan Mohd Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Yuhanis Binti Yussein, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Yuhanis Binti Yussein, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Mohamed Fariza Bin R Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tan Ying Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tan Ying Ying, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tey Xin Yi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tey Xin Yi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Thanenttiran A/L Sepuloh Maniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Thanenttiran A/L Sepuloh Maniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Amirul Shafiq Bin Zainuddin, C-Pak Cergas Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Kevindran Rajah A/L Thirgahrajah, Ai Glove Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Mimi Azmira Binti Mohd Ali, Mains Holdings Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nor Amira Bte Mokhtar, Indah Water Konsortium Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Sou Pui Chia, Pathology @ Clinical Laboratory (M) Sdn Bhd, 2017
2017 Supervisor for Abdul Basit Bin Basirun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Shafullah Bin Saufi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Shafullah Bin Saufi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Ahmad Syahmi Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ling Shao Huang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamed Fariza Bin R Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammad Zamirul Ikmal Bin Jahariman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurakmalia Binti Mohd Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Aqilah Binti Jainal Abidin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Pang Jian Ye, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Wan Zul Farizi Bin Wan Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohammad Ishrauf Bin Ilyas, 3m Malaysia Seremban Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhamad Haziq Bin Haron, Tenaga Nasional Berhad Port Diskson,, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Muhammad Faris Bin Sukor, Mhmt Engineering Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Noor Syuhada Binti Abd Manaf, Perunding Sinar Teguh Sdn.Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Fatin Farahin Binti Salehhudin, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (Sains), 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Siti Azlila Binti Baharudin, Ns Cement Industries Sdn. Bhd., 2016
2016 Supervisor for Lee Yi Peng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhamad Kafi Bin Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Norhaliah Binti Mahmood, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Jannah Aliyyah Binti Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016

YearDescriptionLevel
2023Member for Ahli Jawatankuasa Audit Akreditasi Program BNF, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023 University
2023 - 2024 Committee Member for AJK Pengurusan Makmal FTK, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 - December 2024 University
2023 - 2024 Assistant Coordinator for Pengurus Makmal KTKEM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2023 - December 2024 University
2023 - 2025 Committee Member for Perlantikan Keahlian Jawatankuasa Projek Tenaga Solar Bumbung Kampus Cawangan Pagoh UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2023 - August 2025 University
2022Instructor/lecturer for Pengajar/Fasilitator Pembinaan Rumah Modular Transit Amal - RTA, Yayasan Amal Malaysia, Malaysia, November 2022 National
2022Committee Member for Pemurnian Misi Visi PPMKCP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 University
2022Member for Lawatan Tapak, Pemeriksaan & Perbincangan Enviromental Chamber System FKMP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 University
2022Guest Speaker for Penceramah Undangan, Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim Batu Pahat, Malaysia, August 2022 District
2022 - 2023 Committee Member for JK Penilaian Sebutharga PPMKCP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 - July 2023 University
2022 - 2023 Committee Member for JK Pengurusan Aset, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 - December 2023 University
2022 - 2025 Member for Ahli Jawatankuasa Pembangunan Modul Rumah Modular (Rumah Transit Amal, RTA), Yayasan Amal Malaysia, Malaysia, October 2022 - October 2025 National
2021 - 2023 Head for Pengurus Makmal PPMKCP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021 - July 2023 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2023 TAKLIMAT PENGURUSAN RISIKO PPMKCP
UTHM / Makmal Bahasa Inggeris 2 (2.A1.1.025), Kampus Cawangan Pagoh
05/09/2023
2023 MAJLIS ANUGERAH BITARA KIRANA 2023
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM
22/08/2023
2023 MESYUARAT PERANCANGAN STRATEGIK 2023 PPMKCP
UTHM / PUTERI BAY HOTEL, MELAKA
17/08/2023 - 19/08/2023
2023 SEMINAR PERSEKITARAN ERGONOMIK DAN HIRARC DI TEMPAT KERJA KEPADA STAF-STAF FTK UTHM
UTHM / Microsoft Teams (Atas Talian)
13/08/2023
2023 INDUSTRIAL TALK : ELECTRICAL POWER SYSTEM TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
UTHM / AUDITORIUM 5, KAMPUS PAGOH
07/06/2023
2023 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH 2023 (JUZUK 8)
UTHM / GOOGLE MEET
30/03/2023
2023 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH 2023 (JUZUK 7)
UTHM / GOOGLE MEET
29/03/2023
2023 WACANA PERKASA I : KETAHUI HAK ANDA SEBAGAI STAF AKADEMIK
UTHM / WEBINAR ATAS TALIAN (MS TEAMS MEETING)
14/03/2023
2023 MESYUARAT PERANCANGAN STRATEGIK PPMKCP TAHUN 2023
UTHM / Ladang Rempah Ratus Dan Herba Nasuha
08/03/2023
2023 SESI SEMBANG SANTAI GTU 2030 BERSAMA PEJABAT PERANCANGAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO SIRI 3
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, UTHM KAMPUS PAGOH
27/02/2023
2023 PROGRAM TAZKIRAH MINGGUAN TAHUN HIJRAH 2 SYAABAN 1444H
FKEE,UTHM / Google Meet: https://meet.google.com/hzi-cmdd-drf
23/02/2023
2023 TAKLIMAT MYPORTFOLIO, FAIL DAN AUDIT DALAMAN EKSA BIL. 1/2023, PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH.
UTHM / Atas talian Google Meet
31/01/2023
2022 TAKLIMAT SISTEM UTHM-FTKQMS E-FILE PNP 2022
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
13/10/2022
2022 LAWATAN AKREDITASI PENUH ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM (BNT)
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
24/08/2022
2022 SAMBUTAN MAAL HIJRAH 'KELUARGA MALAYSIA, PEMANGKIN KEMAKMURAN'
UTHM / RUANG LEGAR, ARAS BAWAH UTHM-KAMPUS CAWANGAN PAGOH
10/08/2022
2022 BENGKEL PERANCANGAN PEROLEHAN PPMKCP TAHUN 2023
UTHM / Makmal Bahasa Inggeris 2, Aras 1, Blok A1, UTHM Kampus Cawangan Pagoh
03/08/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN SPESIFIKASI TEKNIKAL SEBUT HARGA PPMKCP
UTHM / Makmal Bahasa Inggeris 2, Blok A1, UTHM Kampus Pagoh
24/07/2022
2022 TAKLIMAT PENGGUNAAN WORKSPACE PPMKCP
UTHM / Makmal Bahasa Inggeris 2, Blok A1, UTHM Kampus Pagoh
29/06/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (FTK)
UTHM / Aplikasi Google Meet
19/06/2022
2022 LAWATAN AKREDITASI PENUH ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
14/06/2022 - 15/06/2022
2022 TAKLIMAT PERSEDIAAN AUDIT AKREDITASI (ETAC) 2022, PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL KAMPUS CAWANGAN PAGOH (PPMKCP)
UTHM / GOOGLE MEET
08/06/2022
2022 BENGKEL PERANCANGAN STRATEGIK PPMKCP
UTHM / Corus Paradise Resort, Port Dickson
02/06/2022 - 04/06/2022
2022 LAWATAN PRA-AKREDITASI ETAC BAGI TAHUN 2022, FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN, UTHM
UTHM / UTHM Kampus Cawangan Pagoh
26/05/2022
2022 TAKLIMAT MYPORTFOLIO, FAIL DAN DAFTAR PENGURUSAN MAKMAL BAGI PERSEDIAAN AUDIT AKREDITASI (ETAC) 2022, PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL KAMPUS CAWANGAN PAGOH (PPMKCP)
UTHM / Google Meet https://meet.google.com/xoo-xhem-tkj
17/05/2022
2022 TAKLIMAT PENGURUSAN SISA TERJADUAL
UTHM / Atas talian Google Meet
14/04/2022
2022 SEMINAR 'THE RIGHT TIME FOR DIGITAL TRANSFORMATION'
LAIN-LAIN / zoom meeting
12/04/2022
2022 BENGKEL STRATEGI PELAKSANAAN CHRA DI PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL KAMPUS CAWANGAN PAGOH (PPMKCP)
UTHM / Atas talian googlemeet
22/03/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 SUSTAINABLE ENERGY TECHNICAL TALK SERIES 1: SOLAR PHOTOVOLTAIC (PV) BASIC DESIGN
UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/98248492762?pwd=czhlcFB4c3Y1cFRCeUVDRVlBZzFtQT09
05/10/2021
2021 JERAYAWARA PUSAT APEL - SESI PENERANGAN APEL.A BERSAMA PENGURUSAN AKADEMIK DAN STAF FAKULTI
UTHM / DALAM TALIAN - GOOGLE MEET
23/09/2021
2021 SEMINAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
UTHM / Zoom Online UTHM
23/09/2021
2021 SANJUNGAN BUDI LAMBAIAN KASIH FTK
UTHM / GOOGLE MEET
11/08/2021
2021 BENGKEL PENYELARASAN PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL KAMPUS CAWANGAN PAGOH : KUALITI DAN AKREDITASI
UTHM / GOOGLE MEET
11/07/2021
2021 BENGKEL PENYELARASAN PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL KAMPUS CAWANGAN PAGOH: PENYELARASAN RUANG DAN JADUAL WAKTU
UTHM / GOOGLE MEET
04/07/2021
2021 BENGKEL PENYELARASAN PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL KAMPUS CAWANGAN PAGOH DESKRIPSI TUGAS PEGAWAI SAINS, PENOLONG PEGAWAI SAINS DAN PEMBANTU MAKMAL
UTHM / GOOGLE MEET
21/06/2021
2021 ALUMNI INDUSTRIAL TALK: PLC AND SCADA APPLICATION FROM INDUSTRY PERSPECTIVE AND EXPERIENCE SHARING
UTHM / Zoom Webinar & FB Live
01/06/2021
2021 KURSUS MICROSOFT TEAMS DAN OFFICE 365
UTHM / Online (Google Meet)
03/05/2021
2021 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 10)
UTHM / GOOGLE MEET
22/04/2021
2021 PROGRAM BACAAN AL-QURAN DI UTHM KAMPUS PAGOH (JUZUK 8)
UTHM / GOOGLE MEET
20/04/2021
2021 CERAMAH PENERBITAN BUKU DAN MODUL
UTHM / ZOOM MEET
15/03/2021
2021 TAKLIMAT PERATURAN AM DAN KHUSUS MAKMAL BENGKEL FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN FTK SIRI 1 2021
UTHM / Secara atas talian (google meets)
18/02/2021
2021 RISE UP TALK : POLISI DAN GARIS PANDUAN HUBUNGAN MASYARAKAT
UTHM / ZOOM
15/02/2021
2020 SCREENCAST FOR BEGINNERS (REPEAT SESSION)
UTHM / -
06/07/2020
2020 KURSUS FUN ONLINE CLASSROOM WITH QUIZIZZ (LIVE SESSION)
UTHM / -
23/06/2020

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP950 Automation and Energy Monitoring of Air-conditioning & Mechanical Ventilation System (AEM-ACMV) Hak Cipta (Copyright) LY2023J03475 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
16ITEX17 Low cost auto dryer system using natural heat or SME/SMI ITEX 2016 Perak dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2023 Sijil Pemenang
BRONZE
Agensi Nuklear Malaysia - NITC 2023NEGARA
2023 MALAYSIA TECHNOLOGY EXPO 2023 - INTERNATIONAL INNOVATION AWARDS
SILVER
MTE 2023ANTARABANGSA
2023 Certificate of Award - Gold Award
GOLD
i-RITEC 2023 UNIVERSITI
2023 Certificate of Award
GOLD
RISE 2023 UTHMANTARABANGSA
2023 Certificate of Appreciation - Exhibitor
GOLD
UTHMUNIVERSITI
2022 Virtual RISE 2022
GOLD
RMCUNIVERSITI
2022 Innovation Award - HVAC Monitoring & Automation System Development Project (Phase 1) at Bangunan Persekutuan Kemaman Terengganu.
INNOVATION AWARD
Building Lindungan Sdn Bhd.NEGARA
2022 Innovation Award - Cooling Tower Monitoring & Automation System Development Project (Phase 2) at Bangunan Persekutuan Kemaman Terengganu
INNOVATION AWARD
Building Lindungan Sdn BhdNEGARA
2022 Innovation Award - ACP Monitoring & Automation System Development Project (Phase 3) at Bangunan Persekutuan Kemaman Terengganu
INNOVATION AWARD
Building Lindungan Sdn Bhd.NEGARA
2022 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2016 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2014 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI