Staff Profile

Full NameTs. Dr. MARINA BINTI IBRAHIM MUKHTAR
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN DAN SISWAZAH
Email
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Technical and Vocational Education

Areas of Research Interest

1. Pendidikan Teknikal dan Vokasional
2. Pengukuran & Penilaian
3. Pengajaran & Pembelajaran

Innovation Field of Interest

1. Tools dalam analisis data
2. Produk/ ABBM dalam PLTV

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2016 DOKTOR FALSAFAH PENGUKURAN & PENILAIAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2003 SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN
2002 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/01/2017 - Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Testing, Evaluation, Assessment and Measurement (TEAM)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
20/01/2020 - 23/01/2020 Menjalankan Tugas Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
16/04/2019 - 31/12/2019 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
16/06/2019 - 30/06/2019 Menjalankan Tugas Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
24/04/2019 - 28/04/2019 Menjalankan Tugas Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/01/2018 - 15/04/2019 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan
01/09/2016 - 31/08/2018 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/04/2015 - 31/03/2017 Ketua Panel
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/09/2014 - 31/08/2016 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/05/2008 - 30/04/2010 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/05/2006 - 30/04/2008 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/01/2005 - 31/12/2006 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2007 - 31/12/2007 Persatuan Pendidikan Teknik dan Vokasional
Persatuan Teknik & Vokasional Malaysia
Ahli Kebangsaan
19/05/2018 - 18/05/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
25/04/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
21/05/2020 - 20/05/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
21/05/2019 - 20/05/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
K380 MODEL BAHARU PELAKSANAAN 'HOME BASED LEARNING' BAGI MENGHADAPI PASCA COVID-19 KE ARAH KELESTARIAN PENDIDIKAN DALAM KALANGAN MURID ORANG ASLI DI MALAYSIA Ahli 06/09/2024
H877 Keupayaan Belia Orang Asli Dalam Menceburi Bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (PLTV) di Malaysia Ahli 30/09/2023
K045 Pendekatan Model Baru Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (KIR) Wanita Orang Asli dalam Menjanakan Pendapatan Keluarga bagi tujuan Pembasmian Kemiskinan Ahli 30/09/2022
M049 TAHAP SOSIOEMOSI STAF AKADEMIK UTHM YANG MELAKSANAKAN P&P DALAM TALIAN DENGAN BEKERJA DARI RUMAH (BDR) Ahli 31/03/2022
K010 TEACHERS INSTRUCTIONAL COMPETENCY MODEL TOWARDS CULTIVATING HIGH ORDER THINKING SKILLS (HOTs) IN LINUS ASSESSMENT SYSTEM Ahli 31/08/2021
H589 DEVELOP A COMPETENCY ASSESSMENT RUBRICS USING MASTERY CONCEPT TO PROMOTE STUDENTS LEARNING IN TECHNICAL EDUCATION VOCATIONAL AND TRAINING (TVET) Ketua 31/07/2021
U940 Teachers Training for TVET Ahli 31/07/2021
K009 Conceptual Model Of Vocational Teachers In Practical Teaching Practices On Competency Based Education And Training Approach (CBET) Ahli 30/06/2021
K014 HEUTAGOGICAL FRAMEWORK FOR TECHNICAL AND VOCATIONAL TEACHERS' COMPETENCY THROUGH PROFESSIONALISM DEVELOPMENT PROGRAM Ahli 28/02/2021
1606 Model Transformasi Nilai Komuniti Orang Asli di Malaysia menerusi Pembangunan Pelancongan ke arah Pembangunan Komuniti Lestari Ahli 31/07/2019
V007 Pembangunan Sistem Sokongan Aplikasi Pentaksiran Pelbagai Fungsi Pelaksanaan OBE untuk Program PPG di UTHM Ahli 15/02/2019
V014 Vocational Pedagogy Framework Development For Malaysian And Indonesian TVET Teachers Ketua 14/02/2019
V003 Kerangka Amalan Pengajaran Graduan Program Pensiswazahan Guru Melalui Pedagogical Reasoning Action Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Kompetensi Pendidikan Teknik dan Vokasional Ahli 15/11/2018
1501 THE NEW APPROACH OF EMERGING CONATIVE-COGNITIVE-AFFECTIVE FACTORS TO ENHANCE ENGINEERING STUDENTS? ACADEMIC PERFORMANCE IN HIGHER EDUCATION Ketua 31/05/2018
1502 MODEL BARU TRANSFORMASI KEUSAHAWANAN MELALUI PROSES PERUBAHAN DALAM MENAIKTARAF EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI Ahli 31/05/2017
1105 Pengaruh Faktor Sosioekonomi Dan Gunatanah Terhadap Kualiti Sungai Di Daerah Batu Pahat Ahli 30/11/2015
E051 Meneroka Kesan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Berasaskan Standard Kompentensi Vokasional Di Kolej Vokasional Ke Arah Transformasi Pendidikan Yang Berkualiti Ahli 30/11/2015
E015 Keperluan Pelaksanaan Pengintegrasian Pendidikan Vokasional Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Aliran Agama Islam Di Malaysia Ahli 31/12/2014
0883 Pendekatan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Dalam Melestarikan Keupayaan Pelancongan Desa: Satu Kajian Dalam Komuniti Orang Asli Ahli 30/07/2014
1070 Model Baru Bagi Instrumen Penilaian Pentaksiran Kompetensi Persijilan Modular (PKPM) Dalam Melestarikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Ahli 14/04/2014
0755 Pembangunan Kerangka Keupayaan Di Peringkat Komuniti Ke Arah Kelestarian Pelancongan Berasaskan Komuniti (Community Based Tourism) Di Malaysia Ahli 28/02/2013
0767 PENDEKATAN MODEL BARU PEMBANGUNAN USAHAWAN WANITA LUAR BANDAR BAGI TUJUAN PEMBASMIAN KEMISKINAN Ahli 28/02/2013
0470 Keperluan Kursus Geographical Information System (GIS) di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) Ketua 30/04/2009

Publications

Book
Md Yunos, J., Alias, M., Rubani, S. N. K., Yunus, F. A. N., Hamid, H., Lee, M. F., Tee, T. K., Ibrahim Mukhtar, M., Sri Sumarwati, Genefri, Nizwardi Jalinus, Syahril, Fahmi Rizal, Sukardi & Dedy Irfan
(2019) Non-Engineering-Based Vocational Pedagogy Framework Development For Malaysia And Indonesian Tvet Teacher, UTHM , 1, ISBN:9789672306139
Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar, Azmanirah Ab Rahman
(2017) Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 1, ISBN:9789672110767
HALIZAH AWANG, MARINA IBRAHIM MUKHTAR, ROHAYU RODDIN, ANIZAM MOHAMED YUSOF, MAZIANA MOHAMED
(2016) Isu Dalam Pengajaran & Pembelajaran Tvet Di Malaysia, ACTiVE , i, ISBN:9789670764726
Book Chapters
Ibrahim Mukhtar, M. & Ezrerae, N.E.
(2017) Amalan Pentaksiran Guru Dalam Pengajaran Amali Di Kolej Vokasional, Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 1, ISBN:9789672110767
Marina Ibrahim Mukhtar & Siti Asmah Bakar
(2017) Kesediaan Dan Pengetahuan Pensyarah Terhadap Pembangunan Aplikasi M-Pembelajaran Di Uthm, Kurikulum Dan Instruksi Siri 3, UTHM , 26, ISBN:9789672110750
General Publications
YUSMARWATI YUSOF, MARINA IBRAHIM MUKHTAR
(2019) Kertas Kerja Cadangan Semakan Kurikulum Program Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Awam), Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional , UTHM , 1, ISBN:-
Aini Nazura Paimin, Marina Ibrahim Mukhtar
(2019) Kertas Kerja Cadangan Semakan Kurikulum Program Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Mekanikal), UTHM , 1, ISBN:-
Wan Azlinda Wan Mohamed, Maizam Alias, Mohd Hasril Amiruddin, Saifullizam Puteh, Aini Nazura Paimin, Lee Ming Foong, Alias Masek, Marina Ibrahim Mukhtar
(2018) Best Practices Of Lifelong Learning Implementation Through The Recognition Of Prior Achievement (Rpa), Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia , 1, ISBN:-
YUSMARWATI YUSOF, MARINA IBRAHIM MUKHTAR, LUTFIAH NATRAH ABAS
(2018) Kertas Kerja Cadangan Semakan Kurikulum Dan Silabus Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Binaan Bangunan) Dengan Kepujian, Fptv, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Bekri Rahim, Aini Nazura Paimin, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa. Khairul Fahmi Ali, Jamil Abd. Baser, Safullizam Puteh, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Azman Hasan, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail, Saiful Hadi Maran, Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda & Sistem E-Psm , Penerbit UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Lee Ming Foong, Badaruddin Ibrahim, Marina Ibrahim Mukhtar, Lai Chee Sern
(2021) Go Green Practice: A Study On Tvet Higher Learning Institution Students, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 97, ISSN:26007932
Hasrul Halimoon , Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin
(2021) Instruments Validity And Reliability For Assessing Teaching Practicum: A Case Study In Construction Technology At Vocational Colleges , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING VOL. 13 NO. 3 (2021) 162-171 , UTHM , 12, 162, ISSN:26007932
Rohayu Roddin , Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Khairul Hisyam Kamarudin, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2021) Peranan Sektor Pelancongan Dalam Meningkatkan Pendapatan Golongan Wanita Orang Asli, JOURNAL OF TOURISM, HOSPITALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT (JTHEM) , GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE , 9, 30, ISSN:0128178X
Md Yunos, J., Ganefri, Alias, M., Ibrahim Mukhtar, M., Lee, M. F., Tee, T. K., Rubani, S. N. K., Yunus, F. A. N., Sulaiman, J. & Sri Sumarwati
(2020) Comparative Study Between Malaysia And Indonesia: Differences Of Teaching And Learning Methods (Theory-Based) Used By Engineering Tvet Teachers , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 134, ISSN:26007932
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar & Halizah Awang
(2020) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Komuniti Orang Asli Mah Meri Dalam Pelancongan Berasaskan Komuniti, JURNAL PENYELIDIKAN SAINS SOSIAL (JOSSR), ACADEMIC INSPIRED NETWORK , 6, 13, ISSN:26370956
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Nurul Hidayah Liew Abdullah, Yusmarwati Yusof, Noor Izwan Nasir, Shafizza Sahdan
(2020) Flipped Classroom Approach Of Learning And Teaching In Batu Pahat Science School Of Form Two Students , SOLID STATE TECHNOLOGY, PENNWELL PUBLISHING CO. , 11, 3103, ISSN:0038111X
Ibrahim Mukhtar, Marina; Roddin, Rohayu; Abdullah, Nurul Hidayah Liew; Yusof, Yusmarwati; Baharin, Mohd Norbi; Mohd Azlan, Nur Farah Atheqah; Sahdan, Shafizza
(2020) Practical Teaching Practices Among Teachers Of Upper Secondary Vocational Education (Pvma), JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 9, 2397, ISSN:23945125
Hasrul Halimoon, Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin and Adnan Ahmad
(2020) Practical Teaching Practices Among Lecturers Of Construction Technology In Vocational College, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 4, 5322, ISSN:14757192
Abdullah, Nurul Hidayah Liew; Ibrahim Mukhtar, Marina; Mahathir, Muhsinah; Md. Yassin, Azlina; Sahdan, Shafizza
(2020) Self-Efficacy And Time Allocation For Mbv Uthm Students During Teaching Training, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 9, 2250, ISSN:23945125
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURFIRDAWATI MUHAMMAD HANAFI, YUSMARWATI YUSOF , MARINA IBRAHIM MUKHTARt, HALIZAH AWANG, ANIZAM MOHAMED YUSOF
(2020) The Effect Of Rubric On Raters Severity And Bias In Tvet Laboratory Practice Assessment: Analysis Using Many-Facet Rasch Measurement , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 4, 57, ISSN:22298932
Lee Ming Foong, Tee Tze Kiong, Marina Ibrahim Mukhtar, Jailani Md Yunos & Maizam Alias
(2020) Vocational Pedagogy Approaches Framework For Malaysian Engineering Tvet Teachers, THE ONLINE JOURNAL FOR TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN ASIA, TVET@ASIA , 7, 1, ISSN:2196839X
Norasyikin Omar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Marina Ibrahim Mukhtar, Aini Nazura Paimin
(2019) Influence Of Cognitive, Affective, And Conative Elements In Promoting Engineering Problem Solving Skills, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 6, 23, ISSN:22298932
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Abdul Rasid Razzaq, Siti 'Afiat Jalil, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2019) Keupayaan Komuniti Orang Asli Suku Kaum Seletar Di Johor Bahru Melalui Keusahawanan Berasaskan Pelancongan, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 12, 9, ISSN:27106276
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Muhammad Hazriq Khudhairi
(2019) Model Pemasangan Komponen Industrial Building System(Ibs) Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar (Abbm), ONLINE JOURNAL FORTVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 127, ISSN:22897410
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Farah Diyana Abu Bakar, Tun Ili Ayuni Ahmad HarirI
(2019) Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Budaya Komuniti Orang Asli Melalui Pelancongan Lestari, JURNAL DUNIA PENGURUSAN, ASIAN SCHOLARS NETWORK , 9, 8, ISSN:26828251
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Marina Ibrahim Mukhtar, Adnan Ahmad
(2019) Teacher Pedagogical Reasoning And Action In Technical And Vocational Education, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 10, 15, ISSN:22298932
Norasyikin Omar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Aini Nazura Paimin, Marina Ibrahim Mukhtar
(2018) Elements Of Cognitive, Affective And Conative In Problem Solving Process For Engineering Students , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publisher , 4, 2786, ISSN:19367317
Roddin, Rohayu; Mohamad, Mimi Mohaffyza; Hariri, Tun Ili Ayuni bt Ahmad; Mukhtar, Marina Ibrahim; Yusof, Yusmarwati; Yusof, Anizam bt Mohamed; Bakar, Farah Diyana bt Abu
(2018) The Process Of Economic Change Of Indigenous People: Orang Kuala'S Community Empowerment In Rengit, Johor, ADVANCED SCIENCE LETTERS , American Scientific Publishers , 1, 458, ISSN:19366612
Md Yunos, J., Ibrahim Mukhtar, M., Alias, M., Lee, M. F., Tee, T.K., Rubani, S.N.K., Hamid, H., Yunus, F.A.N., Sulaiman, J., & Sumarwati, S.
(2018) Validity Of Vocational Pedagogy Constructs Using The Rasch Measurement Model, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING , UTHM , 12, 35, ISSN:22298932
Ibrahim Mukhtar, M., Baharin, M. N., Mohamad, M. M. and Yusof, Y.
(2017) Innovative Approaches To Assessment: Develop A Sense Of Direction To Promote Students Learning, JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , 11, 149, ISSN:01287702
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Anizam Mohamed Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar dan Nurfirdawati Muhamad Hanafi
(2017) Kemahiran Keusahawanan Orang Asli Suku Kaum Orang Kuala Direngit Johor Dalam Perniagaan Barangan Terpakai, JOURNAL OF GLOBAL BUSINESS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (GBSE), GBSE , 6, 92, ISSN:24621714
Yusmarwati Yusof, Rohayu Roddin, Halizah Awang, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Metacognitive Strategies Inpromoting The Development Of Generic Competences In High Tve In Malaysia, PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, universiti putra malaysia press , 4, 247, ISSN:01287702
Mohamad,M.M, Ahmad, A, Yee Mei Hong, Tee Tze Kiong, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Soft Skills In Pedagogical Practices With Different Curriculum For Engineering Education, IOP CONFERENCE SERIES, IOP Science Publisher , 5, 1, ISSN:012191
Saifullizam Puteh, Amanina M. Sanusi, Mimi M. Mohamad, Marina I. Mukhtar
(2017) Technical Polytechnic Lecturers? Participation In Exercising Innovation In Enhancing Learning And Teaching, SCIENCE INTERNATIONAL, ISI INDEXED ISSN 1013-5316 : CODEN : SINTE 8 PUBLISHED BY: Publications International Lahore, Pakistan , 7, 845, ISSN:10135316
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang and Siti 'Afiat Jalil
(1995) Faktor-Faktor Yang Menyokong Kejayaan Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH (IJSSR), ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 12, 98, ISSN:27106276
Media Digital
Marina Ibrahim Mukhtar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Badaruddin Ibrahim, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Nurhanim Saadah Abdullah, Rohayu Roddin.
(2021) Cabaran Dan Pembudayaan Norma Baharu: Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (Pkp) Covid-19 , Youtube.com , ISBN:-
Yusmarwati Binti Yusof, Jamaliah Binti Sajali, Rohayu Roddin, Marina Ibrahim Mukhtar dan Sutarto Hadi Prayitno
(2020) Penguasaan Kemahiran Generik Pelajar Kolej Vokasional Melalui P&P Berasaskan Kompetensi, Youtube.com , ISBN:-
Policy Paper
Marina Binti Ibrahim Mukhtar
(2018) Kajian Pelaksanaan Terbaik Pensijilan Berkonsepkan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kaedah Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (Ppt)
Prosiding / Seminar
Rohayu Roddin1, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Siti 'Afiat Jalil
(2021) Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli Dalam Menjana Pendapatan Keluarga, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 67, ISBN:9789672963165
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Khairul Hisyam Kamarudin, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2020) Peranan Sektor Pelancongan Dalam Meningkatkan Pendapatan Golongan Wanita Suku Kaum Mah Meri , GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE (M) SDN BHD , 177, ISBN:9789672426189
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Siti 'Afiat Jalil, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2020) Proses Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 105, ISBN:9789672963011
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang
(2019) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Komuniti Orang Asli Mah Meri Dalam Pelancongan Berasaskan Komuniti, ACADEMIC INSPIRED NETWORK (KT0416380 - P) , 185, ISBN:9789671562062
Nur Sofurah Mohd Faiz, Maziana Mohamed, Hashima Hamid, Nurul Hidayah Liew Abdullah, Marina Ibrahim Mukhtar
(2019) Karya Philo-Sophia, UTHM , 145, ISBN:9789672389316
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Hashima Hamid, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2019) Pembudayaan Sinergi Teknousahawan Dalam Kalangan Pelajar Tvet, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 570, ISBN:9789672340065
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) An Analysis Of Engineering Students? Critical Thinking, IEEE PUBLISHER , 593, ISBN:9781538615
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2017) An Analysis Of Engineering Students? Critical Thinking, IEEE , 593
AZMANIRAH BT AB RAHMAN , NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI , MARINA IBRAHIM MUKHTAR , HALIZAH AWANG AND ROHAYU RODDIN
(2017) Analisis Ketegasan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Amali Reka Bentuk Litar Elektronik Menggunakan Pengukuran Facet Pelbagai Fungsi, UITM , 580, ISBN: 978-967-14835-
MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD
(2017) Learning Styles And Critical Thinking Skills Of Engineering Students, IEEE , 59, ISBN:978146736955
Marina, IM
(2014) Assessment For Learning: Practice In Tvet, UTHM , ISBN:eISBN9789834339890
M Ibrahim Mukhtar
(2014) Validity And Reliability Of Competency Assessment Implementation (Cai) Instrumen Using Rasch Model, WASET , ISBN:2010376X

Supervision

YearDescriptionRole
2016 Supervisor Nur Dalilah, PSM, UTHM, 2016 Supervisor

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 SEMINAR MENCIPTA KEBAHAGIAAN KERJAYA DAN KELUARGA BERSAMA USTAZ SYAMSUL DEBAT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
02/03/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN MQA-02 PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN (PBD)SIRI 1 FPTV
FPTV / BILIK SEMINAR FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
08/02/2022 - 10/02/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM BAHARU SIJIL SISWAZAH KOMPITENSI PENGAJAR PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (TVET) FPTV
FPTV / LE GRANDEUR PALM RESORT JOHOR
27/01/2022 - 29/01/2022
2021 [SIRI 5] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 1 : UTHM EDU-TRAIN (F1.1 - PEMERKASAAN TVET DAN PENGANTARABANGSAAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
28/10/2021
2021 KURSUS PERSEDIAAN OBE DAN PEMBANGUNAN RUBRIK, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / GOOGLE MEET
30/09/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENDAFTARAN RESEARCH ID FKMP DAN FPTV
UTHM / ATAS TALIAN
24/05/2021
2021 A STEP BY STEP GUIDE TO MANAGE PROJECT WITH MICROSOFT PROJECT EFFECTIVELY
LAIN-LAIN / ONLINE
21/04/2021 - 23/04/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN BERDASARKAN MQF 02
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA
06/04/2021
2021 WEBINAR TURNING CLASSROOM ASSIGNMENT INTO A PROJECT WORTH A 100 THOUSAND
UTHM / VIRTUAL
15/03/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM MALAYSIA (MEDC2020)
UTHM / -
11/11/2020 - 12/11/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN SEM 1 2020/2021
UTHM / -
05/10/2020
2020 TRAINING OF TRAINERS (TOT) KURSUS PROFESSIONAL AT WORK
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2, PTTA
10/09/2020
2020 KURSUS PENANAMAN, PENYENGGARAAN DAN PENJAGAAN POKOK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
02/07/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : CHALLENGES AND PRACTICAL STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING IN TVET
UTHM / -
22/06/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN PAGI BERSAMA YBHG. NAIB CANSELOR
UTHM / -
05/03/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
12/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
11/02/2020

« Back