Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
 
  07-4564118
Ts. Dr. MARINA BINTI IBRAHIM MUKHTAR

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH PENGUKURAN & PENILAIAN , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2016)
SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL , KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (2003)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) : Technical and Vocational Education

Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Pengukuran & Penilaian
Pengajaran & Pembelajaran

Tools dalam analisis data
Produk/ ABBM dalam PLTV

DateDescription
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Testing, Evaluation, Assessment and Measurement (TEAM)
01/01/2017 - Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/01/2024 - 31/12/2025 Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Testing, Evaluation, Assessment and Measurement (TEAM)
01/04/2021 - 31/03/2023 Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
01/01/2020 - 31/12/2021 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
20/01/2020 - 23/01/2020 Menjalankan Tugas Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
16/04/2019 - 31/12/2019 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
16/06/2019 - 30/06/2019 Menjalankan Tugas Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
24/04/2019 - 28/04/2019 Menjalankan Tugas Timbalan Dekan (Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/01/2018 - 15/04/2019 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan
01/09/2016 - 31/08/2018 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/04/2015 - 31/03/2017 Ketua Panel
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/09/2014 - 31/08/2016 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/05/2008 - 30/04/2010 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/05/2006 - 30/04/2008 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/01/2005 - 31/12/2006 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

YearDescriptionRoleLevel
2018 - 9999Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Berijazah Kebangsaan
2005 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Graduate Engineer Kebangsaan
2019 - 2023Malaysia Board of Technologists (MBOT) Profesional Technologist Kebangsaan
2018 - 2023Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2007 - 2007Persatuan Pendidikan Teknik dan Vokasional Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Carpentry 2 [BBB40803], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Micro-Teaching In Tvet [MBE10602], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Carpentry 1 [BBB30603], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Carpentry 2 [BBB40803], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Head for Pemurniaan Program Sarjanan Pendidikan Teknikal (MBC), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Member for Pemurniaan Silibus Program Sarjana : Pengajaran Mikro dalam PTV (MBE12602) dan Construction Engineering Management (MFV11003) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Member for Pengubal/Penyelaras silibus pemurniaan program ISMPV (Binaan Bangunan), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Micro-Teaching In Tvet [MBE10602], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Micro-Teaching In Tvet [MBE10602], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Carpentry 1 [BBB30603], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Educational Sociology [BBD30502], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Micro-Teaching In Tvet [MBE10602], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Micro-Teaching In Tvet [MBE10602], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Carpentry 1 [BBB30603], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Carpentry 2 [BBB40803], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Seminar [PBE12501], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Seminar [PBP10301], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Viva Voce [KBV19000], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Viva Voce [KBV19000], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Viva Voce [PBE19000], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Viva Voce [PBE19000], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Viva Voce [PBP19000], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Viva Voce [PBP19000], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Carpentry Technology [BBB40603], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Learning Theory In Education [PBD10304], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Measurement And Evaluation In Education [BBD20703], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Philosophy And Professional Ethics In Education [PBD10104], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Project Quality Management [BBY11104], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Viva Voce [KBV19000], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Viva Voce [PBE19000], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Viva Voce [PBP19000], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Carpentry Practices [BBB40403], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Construction Materials [BBB10102], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Educational Psychology In Tvet [MBE10203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Survey [BBB20203], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Guidance & Counseling [BBD30302], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Philosophy And Professional Ethics In Education [PBD10104], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Scout [BBD12101], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Statistics In Research [PBE12203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Carpentry Technology [BBB40603], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Laboratory & Workshop Management [BBP30103], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Basic Carpentry [BBB30403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Carpentry Practices [BBB40403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Carpentry Practices [BBB40403], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Carpentry Technology [BBB40603], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Thesis [BBR34303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project I [BBT30702], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BBT40904], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BBT40904], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Basic Carpentry [BBB30403], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Carpentry Practices [BBB40403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Carpentry Technology [BBB40603], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Carpentry Technology [BBB40603], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Survey [BBB20203], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Thesis [BBR34303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Basic Carpentry [BBB30403], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Basic Carpentry [BBB30403], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Carpentry Practices [BBB40403], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Basic Carpentry [BBB30403], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Basic Statistic Methods [BBR34103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Building Drawing [BBB40103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2010 Survey [BBT1422], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Industrial Technology - Civil [BBT2113], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Industrial Technology Skill I - Civil [BBT2124], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Soil Mechanic [BBT3432], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Survey [BBT1422], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Soil Mechanic [BBT3432], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Survey [BBT1422], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Survey [BBT1422], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Industrial Technology Skill I - Civil [BBT2124], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Survey [BBT1422], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K455 KEMAMPANAN EKOSISTEM TVET DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI Ahli 08/11/2026
Q387 MODEL PERSEKITARAN 'FLIPPED CLASSROOM' MENGGUNAKAN APLIKASI PERANTI `ZOOMRBT DALAM PEMBELAJARAN MASTERI Ketua 30/04/2025
Q423 MENEROKA ATRIBUT TAKSONOMI DOMAIN PSIKOMOTOR UNTUK MENTAKSIR HASIL PEMBELAJARAN KURSUS BAGI PROGRAM TVET DI UTHM Ahli 30/04/2025
Q616 A CIPP-Model Driven Assessment System for Malaysia-Indonesia TVET Program Quality Evaluation Ahli 15/11/2024
K380 MODEL BAHARU PELAKSANAAN 'HOME BASED LEARNING' BAGI MENGHADAPI PASCA COVID-19 KE ARAH KELESTARIAN PENDIDIKAN DALAM KALANGAN MURID ORANG ASLI DI MALAYSIA Ahli 06/09/2024
K287 The Development of Performance-based Ethnodrama 'Karya Philo-Sophia' using Western Educational Perspective and 3T Islamic Philosophy for Innovative Teaching in the Era of Education 4.0 Ahli 30/04/2024
H877 Keupayaan Belia Orang Asli Dalam Menceburi Bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (PLTV) di Malaysia Ahli 30/09/2023
K045 Pendekatan Model Baru Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (KIR) Wanita Orang Asli dalam Menjanakan Pendapatan Keluarga bagi tujuan Pembasmian Kemiskinan Ahli 30/03/2023
M049 TAHAP SOSIOEMOSI STAF AKADEMIK UTHM YANG MELAKSANAKAN P&P DALAM TALIAN DENGAN BEKERJA DARI RUMAH (BDR) Ahli 31/03/2022
K010 TEACHERS INSTRUCTIONAL COMPETENCY MODEL TOWARDS CULTIVATING HIGH ORDER THINKING SKILLS (HOTs) IN LINUS ASSESSMENT SYSTEM Ahli 31/08/2021
H589 DEVELOP A COMPETENCY ASSESSMENT RUBRICS USING MASTERY CONCEPT TO PROMOTE STUDENTS LEARNING IN TECHNICAL EDUCATION VOCATIONAL AND TRAINING (TVET) Ketua 31/07/2021
U940 Teachers Training for TVET Ahli 31/07/2021
K009 Conceptual Model Of Vocational Teachers In Practical Teaching Practices On Competency Based Education And Training Approach (CBET) Ahli 30/06/2021
K014 HEUTAGOGICAL FRAMEWORK FOR TECHNICAL AND VOCATIONAL TEACHERS' COMPETENCY THROUGH PROFESSIONALISM DEVELOPMENT PROGRAM Ahli 28/02/2021
1606 Model Transformasi Nilai Komuniti Orang Asli di Malaysia menerusi Pembangunan Pelancongan ke arah Pembangunan Komuniti Lestari Ahli 31/07/2019
V007 Pembangunan Sistem Sokongan Aplikasi Pentaksiran Pelbagai Fungsi Pelaksanaan OBE untuk Program PPG di UTHM Ahli 15/02/2019
V014 Vocational Pedagogy Framework Development For Malaysian And Indonesian TVET Teachers Ketua 14/02/2019
V003 Kerangka Amalan Pengajaran Graduan Program Pensiswazahan Guru Melalui Pedagogical Reasoning Action Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Kompetensi Pendidikan Teknik dan Vokasional Ahli 15/11/2018
1501 THE NEW APPROACH OF EMERGING CONATIVE-COGNITIVE-AFFECTIVE FACTORS TO ENHANCE ENGINEERING STUDENTS? ACADEMIC PERFORMANCE IN HIGHER EDUCATION Ketua 31/05/2018
1502 MODEL BARU TRANSFORMASI KEUSAHAWANAN MELALUI PROSES PERUBAHAN DALAM MENAIKTARAF EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI Ahli 31/05/2017
1105 Pengaruh Faktor Sosioekonomi Dan Gunatanah Terhadap Kualiti Sungai Di Daerah Batu Pahat Ahli 30/11/2015
E051 Meneroka Kesan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Berasaskan Standard Kompentensi Vokasional Di Kolej Vokasional Ke Arah Transformasi Pendidikan Yang Berkualiti Ahli 30/11/2015
E015 Keperluan Pelaksanaan Pengintegrasian Pendidikan Vokasional Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Aliran Agama Islam Di Malaysia Ahli 31/12/2014
0883 Pendekatan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Dalam Melestarikan Keupayaan Pelancongan Desa: Satu Kajian Dalam Komuniti Orang Asli Ahli 30/07/2014
1070 Model Baru Bagi Instrumen Penilaian Pentaksiran Kompetensi Persijilan Modular (PKPM) Dalam Melestarikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Ahli 14/04/2014
0755 Pembangunan Kerangka Keupayaan Di Peringkat Komuniti Ke Arah Kelestarian Pelancongan Berasaskan Komuniti (Community Based Tourism) Di Malaysia Ahli 28/02/2013
0767 PENDEKATAN MODEL BARU PEMBANGUNAN USAHAWAN WANITA LUAR BANDAR BAGI TUJUAN PEMBASMIAN KEMISKINAN Ahli 28/02/2013
0470 Keperluan Kursus Geographical Information System (GIS) di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM) Ketua 30/04/2009

Book
Md Yunos, J., Alias, M., Rubani, S. N. K., Yunus, F. A. N., Hamid, H., Lee, M. F., Tee, T. K., Ibrahim Mukhtar, M., Sri Sumarwati, Genefri, Nizwardi Jalinus, Syahril, Fahmi Rizal, Sukardi & Dedy Irfan
(2019) Non-Engineering-Based Vocational Pedagogy Framework Development For Malaysia And Indonesian Tvet Teacher, UTHM , 1, ISBN:9789672306139
Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar, Azmanirah Ab Rahman
(2017) Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 1, ISBN:9789672110767
HALIZAH AWANG, MARINA IBRAHIM MUKHTAR, ROHAYU RODDIN, ANIZAM MOHAMED YUSOF, MAZIANA MOHAMED
(2016) Isu Dalam Pengajaran & Pembelajaran Tvet Di Malaysia, ACTiVE , i, ISBN:9789670764726
Book Chapters
Ibrahim Mukhtar, M. & Ezrerae, N.E.
(2017) Amalan Pentaksiran Guru Dalam Pengajaran Amali Di Kolej Vokasional, Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 1, ISBN:9789672110767
Marina Ibrahim Mukhtar & Siti Asmah Bakar
(2017) Kesediaan Dan Pengetahuan Pensyarah Terhadap Pembangunan Aplikasi M-Pembelajaran Di Uthm, Kurikulum Dan Instruksi Siri 3, UTHM , 26, ISBN:9789672110750
General Publications
Nurfirdawati Muhamad Hanafi, Azmanirah Ab Rahman, Maziana Mohamed, Marina Ibrahim Mukhtar, Anizam Mohamed Yusof
(2023) Rubric Development, UTHM , 1, ISBN:-
Yee Mei Heong, Halizah Awang, Hashima Hamid, Badaruddin Ibrahim, Marina Ibrahim Mukhtar, Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2022) Research For All - Informative Manual For Your Research, MYIPO , 1, ISBN:-
YUSMARWATI YUSOF, MARINA IBRAHIM MUKHTAR
(2019) Kertas Kerja Cadangan Semakan Kurikulum Program Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Awam), Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional , UTHM , 1, ISBN:-
Aini Nazura Paimin, Marina Ibrahim Mukhtar
(2019) Kertas Kerja Cadangan Semakan Kurikulum Program Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Mekanikal), UTHM , 1, ISBN:-
Wan Azlinda Wan Mohamed, Maizam Alias, Mohd Hasril Amiruddin, Saifullizam Puteh, Aini Nazura Paimin, Lee Ming Foong, Alias Masek, Marina Ibrahim Mukhtar
(2018) Best Practices Of Lifelong Learning Implementation Through The Recognition Of Prior Achievement (Rpa), Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia , 1, ISBN:-
YUSMARWATI YUSOF, MARINA IBRAHIM MUKHTAR, LUTFIAH NATRAH ABAS
(2018) Kertas Kerja Cadangan Semakan Kurikulum Dan Silabus Program Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Binaan Bangunan) Dengan Kepujian, Fptv, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Bekri Rahim, Aini Nazura Paimin, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa. Khairul Fahmi Ali, Jamil Abd. Baser, Safullizam Puteh, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Azman Hasan, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail, Saiful Hadi Maran, Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda & Sistem E-Psm , Penerbit UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Mahathir Mohd Sarjan , Marina Ibrahim Mukhtar , Anizam Mohamed Yusof
(2024) Implementation Of Generic Skills In Life Skills Subjects For Teachers Of Postgraduate Diploma Programme In Education (Pdpp) Iptho Batu Pahat, ASIAN JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, ASIAN SCHOLARS NETWORK (002903215-H) , 3, 733, ISSN:26828502
Noor Izwan Nasir & Marina Ibrahim Mukhtar
(2024) Model Of Flipped Classroom Environment For Mastery Learning Approach Using The “Zoomrbt App”, JURNAL KEJURUTERAAN, UKM PRESS , BANGI, SELANGOR, MALAYSIA , 3, 733, ISSN:22897526
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof , Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Mimi Mohaffyzal Mohamadv& Siti 'Afiat Jalil
(2023) Atribut Individu Yang Mempengaruhi Kejayaan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli Dalam Bidang Keusahawanan , INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ECONOMICS AND FINANCE, ASIAN SCHOLARS NETWORK , 9, 1, ISSN:2682812X
Yusmarwati Yusof, Ibrahim Haruna Bako, Rohayu Roddin, Marina Ibrahim Mukhtar and Hashima Hamid
(2023) Competencies Needed For Improving Teaching Among Lecturers Of Polytechnics In North-Western Nigeria, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 4, 1, ISSN:26007932
Yusmarwati Yusof, Hairul Akmal Muhamad, Rohayu Roddin, Marina Ibrahim Muktar, Halizah Awang
(2023) Entrepreneurial Competency Among Students Of The Fashion And Apparel Program At Skill Center Malaysia, ASEAN JOURNAL OF ECONOMIC AND ECONOMIC EDUCATION, BUMI PUBLIKASI NUSANTARA , 9, 1, ISSN:28283309
Hasrul bin Halimoon,Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Noor Izwan Nasir, Marina Ibrahim Mukhtar
(2023) Implementation Of Vocational College Lecturers Teaching Practice In Construction Technology Program, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 11, 132, ISSN:22897410
NOOR IZWAN BIN NASIR, MARINA BINTI IBRAHIM MUKHTAR, ROHAYU RODDIN, YUSMARWATI YUSOF, HASRUL HALIMOON
(2023) Kajian Rintis Persepsi Guru Sekolah Berasrama Malaysia Terhadap Persekitaran Pembelajaran Flipped Yang Menggunakan Penguasaan Dan Pembelajaran Berasaskan Masalah , INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE FUTURE AND HERITAGE (TENIAT) , FACULTY OF TECHNOLOGY CREATIVE AND HERITAGE UNIVERSITY MALAYSIA KELANTAN UMK BACHOK, KELANTAN MALAYSIA. , 9, 75, ISSN:22894527
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Lutfiah Natrah Abbas, Norkhairolizah Hamzah
(2023) The Potential Of Entrepreneurship Skill Development In Increasing The Income Of Women Orang Asli, INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE FUTURE AND HERITAGE (TENIAT), UMK , 3, 124, ISSN:22894527
Rohayu Roddin , Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Zurina Yasak
(2022) Pendekatan Pro-Poor Tourism (Ppt) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan Komuniti Orang Asli, JURNAL DUNIA PENGURUSAN, ASIAN SCHOLARS NETWORK , 12, 21, ISSN:26828251
Yusof, Yusmarwati , Morbe, Ida Farhana Muhainy , Fatahol-Qarib, Muhammad Faris , Roddin, Rohayu & Ibrahim Mukhtar, Marina
(2022) Readiness Of Construction Organizations Towards Industrial Revolution 4.0 (Ir 4.0), ANP JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES VOL. 3 NO. 1 (2022) 24-32, ASSOCIATION FOR RESEARCHER OF SKILLS & VOCATIONAL TRAINING ¿ ARSVOT , 3, 24, ISSN:2773482X
Lee Ming Foong, Badaruddin Ibrahim, Marina Ibrahim Mukhtar, Lai Chee Sern
(2021) Go Green Practice: A Study On Tvet Higher Learning Institution Students, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 97, ISSN:26007932
Hasrul Halimoon , Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin
(2021) Instruments Validity And Reliability For Assessing Teaching Practicum: A Case Study In Construction Technology At Vocational Colleges , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING VOL. 13 NO. 3 (2021) 162-171 , UTHM , 12, 162, ISSN:26007932
Rohayu Roddin , Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Khairul Hisyam Kamarudin, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2021) Peranan Sektor Pelancongan Dalam Meningkatkan Pendapatan Golongan Wanita Orang Asli, JOURNAL OF TOURISM, HOSPITALITY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT (JTHEM) , GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE , 9, 30, ISSN:0128178X
Md Yunos, J., Ganefri, Alias, M., Ibrahim Mukhtar, M., Lee, M. F., Tee, T. K., Rubani, S. N. K., Yunus, F. A. N., Sulaiman, J. & Sri Sumarwati
(2020) Comparative Study Between Malaysia And Indonesia: Differences Of Teaching And Learning Methods (Theory-Based) Used By Engineering Tvet Teachers , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 134, ISSN:26007932
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar & Halizah Awang
(2020) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Komuniti Orang Asli Mah Meri Dalam Pelancongan Berasaskan Komuniti, JURNAL PENYELIDIKAN SAINS SOSIAL (JOSSR), ACADEMIC INSPIRED NETWORK , 6, 13, ISSN:26370956
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Nurul Hidayah Liew Abdullah, Yusmarwati Yusof, Noor Izwan Nasir, Shafizza Sahdan
(2020) Flipped Classroom Approach Of Learning And Teaching In Batu Pahat Science School Of Form Two Students , SOLID STATE TECHNOLOGY, PENNWELL PUBLISHING CO. , 11, 3103, ISSN:0038111X
Ibrahim Mukhtar, Marina; Roddin, Rohayu; Abdullah, Nurul Hidayah Liew; Yusof, Yusmarwati; Baharin, Mohd Norbi; Mohd Azlan, Nur Farah Atheqah; Sahdan, Shafizza
(2020) Practical Teaching Practices Among Teachers Of Upper Secondary Vocational Education (Pvma), JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 9, 2397, ISSN:23945125
Hasrul Halimoon, Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin and Adnan Ahmad
(2020) Practical Teaching Practices Among Lecturers Of Construction Technology In Vocational College, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 4, 5322, ISSN:14757192
Abdullah, Nurul Hidayah Liew; Ibrahim Mukhtar, Marina; Mahathir, Muhsinah; Md. Yassin, Azlina; Sahdan, Shafizza
(2020) Self-Efficacy And Time Allocation For Mbv Uthm Students During Teaching Training, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, INNOVARE ACADEMICS SCIENCES PVT. LTD , 9, 2250, ISSN:23945125
AZMANIRAH AB RAHMAN, NURFIRDAWATI MUHAMMAD HANAFI, YUSMARWATI YUSOF , MARINA IBRAHIM MUKHTARt, HALIZAH AWANG, ANIZAM MOHAMED YUSOF
(2020) The Effect Of Rubric On Raters Severity And Bias In Tvet Laboratory Practice Assessment: Analysis Using Many-Facet Rasch Measurement , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 4, 57, ISSN:22298932
Lee Ming Foong, Tee Tze Kiong, Marina Ibrahim Mukhtar, Jailani Md Yunos & Maizam Alias
(2020) Vocational Pedagogy Approaches Framework For Malaysian Engineering Tvet Teachers, THE ONLINE JOURNAL FOR TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN ASIA, TVET@ASIA , 7, 1, ISSN:2196839X
Norasyikin Omar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Marina Ibrahim Mukhtar, Aini Nazura Paimin
(2019) Influence Of Cognitive, Affective, And Conative Elements In Promoting Engineering Problem Solving Skills, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 6, 23, ISSN:22298932
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Abdul Rasid Razzaq, Siti 'Afiat Jalil, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2019) Keupayaan Komuniti Orang Asli Suku Kaum Seletar Di Johor Bahru Melalui Keusahawanan Berasaskan Pelancongan, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 12, 9, ISSN:27106276
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Muhammad Hazriq Khudhairi
(2019) Model Pemasangan Komponen Industrial Building System(Ibs) Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar (Abbm), ONLINE JOURNAL FORTVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 127, ISSN:22897410
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Farah Diyana Abu Bakar, Tun Ili Ayuni Ahmad HarirI
(2019) Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Budaya Komuniti Orang Asli Melalui Pelancongan Lestari, JURNAL DUNIA PENGURUSAN, ASIAN SCHOLARS NETWORK , 9, 8, ISSN:26828251
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Marina Ibrahim Mukhtar, Adnan Ahmad
(2019) Teacher Pedagogical Reasoning And Action In Technical And Vocational Education, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 10, 15, ISSN:22298932
Norasyikin Omar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Aini Nazura Paimin, Marina Ibrahim Mukhtar
(2018) Elements Of Cognitive, Affective And Conative In Problem Solving Process For Engineering Students , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publisher , 4, 2786, ISSN:19367317
Roddin, Rohayu; Mohamad, Mimi Mohaffyza; Hariri, Tun Ili Ayuni bt Ahmad; Mukhtar, Marina Ibrahim; Yusof, Yusmarwati; Yusof, Anizam bt Mohamed; Bakar, Farah Diyana bt Abu
(2018) The Process Of Economic Change Of Indigenous People: Orang Kuala'S Community Empowerment In Rengit, Johor, ADVANCED SCIENCE LETTERS , American Scientific Publishers , 1, 458, ISSN:19366612
Md Yunos, J., Ibrahim Mukhtar, M., Alias, M., Lee, M. F., Tee, T.K., Rubani, S.N.K., Hamid, H., Yunus, F.A.N., Sulaiman, J., & Sumarwati, S.
(2018) Validity Of Vocational Pedagogy Constructs Using The Rasch Measurement Model, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING , UTHM , 12, 35, ISSN:22298932
Ibrahim Mukhtar, M., Baharin, M. N., Mohamad, M. M. and Yusof, Y.
(2017) Innovative Approaches To Assessment: Develop A Sense Of Direction To Promote Students Learning, JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , 11, 149, ISSN:01287702
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Anizam Mohamed Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar dan Nurfirdawati Muhamad Hanafi
(2017) Kemahiran Keusahawanan Orang Asli Suku Kaum Orang Kuala Direngit Johor Dalam Perniagaan Barangan Terpakai, JOURNAL OF GLOBAL BUSINESS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (GBSE), GBSE , 6, 92, ISSN:24621714
Yusmarwati Yusof, Rohayu Roddin, Halizah Awang, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Metacognitive Strategies Inpromoting The Development Of Generic Competences In High Tve In Malaysia, PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, universiti putra malaysia press , 4, 247, ISSN:01287702
Mohamad,M.M, Ahmad, A, Yee Mei Hong, Tee Tze Kiong, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Soft Skills In Pedagogical Practices With Different Curriculum For Engineering Education, IOP CONFERENCE SERIES, IOP Science Publisher , 5, 1, ISSN:012191
Saifullizam Puteh, Amanina M. Sanusi, Mimi M. Mohamad, Marina I. Mukhtar
(2017) Technical Polytechnic Lecturers¿ Participation In Exercising Innovation In Enhancing Learning And Teaching, SCIENCE INTERNATIONAL, ISI INDEXED ISSN 1013-5316 : CODEN : SINTE 8 PUBLISHED BY: Publications International Lahore, Pakistan , 7, 845, ISSN:10135316
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang and Siti 'Afiat Jalil
(1995) Faktor-Faktor Yang Menyokong Kejayaan Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH (IJSSR), ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 12, 98, ISSN:27106276
Media Digital
Marina Ibrahim Mukhtar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Badaruddin Ibrahim, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Nurhanim Saadah Abdullah, Rohayu Roddin.
(2021) Cabaran Dan Pembudayaan Norma Baharu: Pelaksanaan Pengajaran & Pembelajaran Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (Pkp) Covid-19 , Youtube.com , ISBN:-
Yusmarwati Binti Yusof, Jamaliah Binti Sajali, Rohayu Roddin, Marina Ibrahim Mukhtar dan Sutarto Hadi Prayitno
(2020) Penguasaan Kemahiran Generik Pelajar Kolej Vokasional Melalui P&P Berasaskan Kompetensi, Youtube.com , ISBN:-
Policy Paper
Marina Binti Ibrahim Mukhtar
(2018) Kajian Pelaksanaan Terbaik Pensijilan Berkonsepkan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kaedah Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (Ppt)
Prosiding / Seminar
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Mimi Mohaffyza Mohamad & Siti 'Afiat Jalil
(2023) Atribut Dalaman Yang Mempengaruhi Kejayaan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli Dalam Bidang Keusahawanan, ASIAN SCHOLARS NETWORK , 125, ISBN:29763932
Yusmarwati Yusof, Alunawati Buhari, Rohayu Roddin, Marina Ibrahim Mukhtar and Azhani Che Ibrahim
(2023) Instructional Competency Of Linus Teachers Towards Cultivating High Order Thinking Skills (Hots) In The Assessment System, AIP PUBLISHING , 1, ISBN:9780735445925
Rohayu Roddin, Maziana Mohamed, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang & Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2023) The Entrepreneurship Development Skill Model In Eradicating Poverty Among Single Mother As A Part Of Leadership Management For Future Work, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS INC. , 1, ISBN:15517616
Rohayu Roddin , Yusmarwati Yusof , Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang , Zurina Yasak
(2022) Pendekatan Pro-Poor Tourism (Ppt) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan Masyarakat Orang Asli, ASIAN SCHOLARS NETWORK , 113, ISBN:9789672476542
Sani, P. I. N., Abdullah, N. H. L. & Ibrahim Mukthar, M.
(2022) Performance Evaluation Rubric For Philosophy Of Education Course Through Ethnodrama Approach, UTHM , 181, ISBN:27858138
Rohayu Roddin1, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Siti 'Afiat Jalil
(2021) Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli Dalam Menjana Pendapatan Keluarga, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 67, ISBN:9789672963165
Muhammad Amin Ali , Marina Ibrahim Mukhtar , Rohayu Roddin dan Yusmarwati Yusof4
(2021) Student'S Learning Style In Technical And Vocational Education And Training (Tvet), UKM , 767, ISBN:9783161484100
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Khairul Hisyam Kamarudin, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2020) Peranan Sektor Pelancongan Dalam Meningkatkan Pendapatan Golongan Wanita Suku Kaum Mah Meri , GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE (M) SDN BHD , 177, ISBN:9789672426189
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang, Siti 'Afiat Jalil, Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2020) Proses Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (Kir) Wanita Orang Asli, ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 105, ISBN:9789672963011
Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Halizah Awang
(2019) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Komuniti Orang Asli Mah Meri Dalam Pelancongan Berasaskan Komuniti, ACADEMIC INSPIRED NETWORK (KT0416380 - P) , 185, ISBN:9789671562062
Nur Sofurah Mohd Faiz, Maziana Mohamed, Hashima Hamid, Nurul Hidayah Liew Abdullah, Marina Ibrahim Mukhtar
(2019) Karya Philo-Sophia, UTHM , 145, ISBN:9789672389316
Marina Ibrahim Mukhtar, Rohayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Hashima Hamid, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2019) Pembudayaan Sinergi Teknousahawan Dalam Kalangan Pelajar Tvet, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA , 570, ISBN:9789672340065
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) An Analysis Of Engineering Students¿ Critical Thinking, IEEE PUBLISHER , 593, ISBN:9781538615
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2017) An Analysis Of Engineering Students¿ Critical Thinking, IEEE , 593
AZMANIRAH BT AB RAHMAN , NURFIRDAWATI MUHAMAD HANAFI , MARINA IBRAHIM MUKHTAR , HALIZAH AWANG AND ROHAYU RODDIN
(2017) Analisis Ketegasan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Amali Reka Bentuk Litar Elektronik Menggunakan Pengukuran Facet Pelbagai Fungsi, UITM , 580, ISBN: 978-967-14835-
MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD
(2017) Learning Styles And Critical Thinking Skills Of Engineering Students, IEEE , 59, ISBN:978146736955
Marina, IM
(2014) Assessment For Learning: Practice In Tvet, UTHM , ISBN:eISBN9789834339890
M Ibrahim Mukhtar
(2014) Validity And Reliability Of Competency Assessment Implementation (Cai) Instrumen Using Rasch Model, WASET , ISBN:2010376X

YearDescriptionLevel
2024 - 2025 Member for KUMPULAN FOKUS FG-TEAM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2024 University
2023 - 2025 Academic Program Advisor for Penasihat Program Akademik (Teknologi Pembinaan) bagi akreditasi MBOT, Kolej Vokasional Taiping, Malaysia, October 2023 National
2023Assessor / Reviewer for Panel Penilai Dokumen OBE, FPTV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023 University
2023 - 2024 Member for MOA antara UTHM dan Universitas Negeri Malang (UM) Indonesia, MyRIVET, Malaysia, November 2023 International
2022Deputy Chairman for 8TH WORLD CONFERENCE ON TVET (WOCTVET 2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022 International

YearDescription
2024 Examiner for Mohamad Afiq Irfan Bin Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Mohd Hafidzur Rahman Bin Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Izzuddin Bin Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Muhammad Syahmi Bin Saharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Noor Ayikah Jaidah Binti Buyung, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Azureen Binti Azha, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Fatin Binti Mohd Shafri, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nur Hanis Sufi Binti Norkhalim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nurul Jannah Binti Shahabudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Nurul Norsyafika Binti Mohd Nasir, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Rabiatul Adawiyah Binti Norhayat, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Siti Sakirah Binti Mat Hasan, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Steffanie Umang Anak Simon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Amira Syahira Binti Rozaimey, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Mohd Aiiman Farmadii Bin Mohd Sarofil, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Muhammad Iskandar Bin Bahrudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Muhammad Naim Bin Abdul Hakim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur Syahirah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nurul Izza Natasha Binti Badrul Arif, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Pua Chee Chia, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Sharul Rizal Bin Mohamad Salimi, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Academic Program Advisor for Penasihat bagi Program Akademik (Teknologi Pembinaan) bagi tujuan Akreditasi MBOT, KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT, Malaysia, January 2023
2023 Course Evaluator (Subject Matter Expert) for Penilai Kursus dan penasrhat dalam pelaksanaan kursus akademik bagi program akreditasi program Teknologi Pembinaan KV Taiping , Kolej Vokasional Taiping, Malaysia, October 2023
2023 Examiner for Farhana Binti Mohd Sabran, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Farhana Binti Mohd Sabran, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Julainna Binti Sabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Afiq Irfan Bin Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Akmal Bin Mohd Mastor, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Alif Danial Bin Zilkama, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Asyraf Bin Zain, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Asyraf Bin Zain, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hazwan Bin Bahanin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hazwan Bin Bahanin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Noor Ayikah Jaidah Binti Buyung, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Noor Haura Binti Samsudin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Afiza Binti Md Sopi, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Afiza Binti Md Sopi, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Hanis Sufi Binti Norkhalim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Jannah Binti Shahabudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Norsyafika Binti Mohd Nasir, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Rabiatul Adawiyah Binti Norhayat, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Safiyyah Binti Khairudin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Khairul Atikah Binti Ahamad Khairudin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wan Nor Fazlina Binti Wan Mohamed Tirmizi, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wan Nor Fazlina Binti Wan Mohamed Tirmizi, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wan Nur Hasanah Binti Mior Ahmad Zulpatah, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Wan Nur Hasanah Binti Mior Ahmad Zulpatah, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Amira Syahira Binti Rozaimey, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Mohd Aiiman Farmadii Bin Mohd Sarofil, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Nurul Izza Natasha Binti Badrul Arif, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Sharul Rizal Bin Mohamad Salimi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Main Supervisor for Zhou Jirong, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Speaker for PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN STAF , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Supervisor for Dayang Afiqah Binti Awang Jepri, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Dayang Afiqah Binti Awang Jepri, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Mohd Hafiz Bin Ahmad Azizi, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Faris Bin Fadhil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Normala Binti Kamdani, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Normala Binti Kamdani, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Syahirah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Izza Natasha Binti Badrul Arif, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Pua Chee Chia, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Sharul Rizal Bin Mohamad Salimi, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for PENILAIAN PROPOSAL PENYELIDIKAN PROGRAM PBV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Chairman for PENILAIAN PROPOSAL PELAJAR PHD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Examiner for Bentista Bejau Anak Latang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fatimah Binti Abdul Salam, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hawa Athirah Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hawa Athirah Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Humairah Afiqah Bt Husaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Humairah Afiqah Bt Husaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Julainna Binti Sabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Lutfi Bin Hanadim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Lutfi Bin Hanadim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Akmal Bin Mohd Mastor, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Alif Danial Bin Zilkama, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hazwan Bin Bahanin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Nur Hafiz Bin Ahmad, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Haura Binti Samsudin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Nadia Binti Mohd Faisal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Nadrah Binti Mohd Rafik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Nadrah Binti Mohd Rafik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for PENERBITAN JUADAH MINDA EDISI 3 POLITEKNIK PORT DICKSON, POLITEKNIK PORT DICKSON, KPT, Malaysia, March 2022
2022 Examiner for Safiyyah Binti Khairudin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Khairul Atikah Binti Ahamad Khairudin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Syafiq Akmal Bin Sazali, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Head of the Program for PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL (KEJURUTERAAN AWAM) MBC, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022
2022 Main Supervisor for Dayang Afiqah Binti Awang Jepri, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Normala Binti Kamdani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Akmar Hakim Bin Mohd Rosly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Akmar Hakim Bin Mohd Rosly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohd Hafiz Bin Ahmad Azizi, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhamad Majdi Bin Mohamad Amin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhamad Majdi Bin Mohamad Amin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Faris Bin Fadhil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurliyana Tasnim Binti Bahron, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Pua Chee Chia, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Aishah Binti Azri, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Ahmad Azwan Bin Shamsul Bahri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ahmad Azwan Bin Shamsul Bahri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ain Syakirah Binti Mohamad Sa'Id, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ain Syakirah Binti Mohamad Sa'Id, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Bentista Bejau Anak Latang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Esther Eugenie Felix, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Faridatul Asma Binti Unadam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Faridatul Asma Binti Unadam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Faizal Bin Shamsuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Faizal Bin Shamsuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Afiq Taqiuddin Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Afiq Taqiuddin Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Akmal Bin Mohd Mastor, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Akmal Bin Mohd Mastor, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Ainaa Amirah Binti Mohd Yatim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Balqis Bt Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Hazirah Binti Rozman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Hazirah Binti Rozman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Nadia Binti Mohd Faisal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Fatin Amirah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Fatin Amirah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Filzah Nadzirah Binti Md Ghazali, Majlis Perbandaran Batu Pahat, 2021
2021 Main Supervisor for Noor Izwan Bin Nasir, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Rona Merita Sujono, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Wang Juan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Akmal Haziq Bin Mohd Saiful, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Akmal Haziq Bin Mohd Saiful, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Liyana Binti Rosman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Liyana Binti Rosman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurliyana Tasnim Binti Bahron, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurzahidah Binti Mohd Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Aishah Binti Azri, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Aishah Binti Azri, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Wan Rafidah Bt W Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Esther Eugenie Felix, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Karen Sharmini A/P Michael, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Karen Sharmini A/P Michael, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Fahmi Bin Talib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Fahmi Bin Talib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhaimin Bin Mohammed Mohimdin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Ilman Bin Mohd Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Ainaa Amirah Binti Mohd Yatim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Balqis Bt Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sarafatimah Binti Yassin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Siti Aishah Binti Azri, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohd Amirul Hakimi Bin Md Saad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohd Amirul Hakimi Bin Md Saad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mugintharan A/L Packirisamy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurzahidah Binti Mohd Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wan Rafidah Bt W Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Muhaimin Bin Mohammed Mohimdin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Afiq Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Ilman Bin Mohd Isa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Solehin Bin Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurfarahaliah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Hikmah Binti Arshad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Sarafatimah Binti Yassin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Muhammad Zulna'Im Bin Mohamad Zulkifli, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Nor Azizah Binti Mohamad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Norikmal Bin Jamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mugintharan A/L Packirisamy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Hazriq Bin Khudhairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Wan Muhamad Nazmi Bin Wan Ahmad Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Farihal Ahlaa Binti Che Basar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Fatin Nazihah Binti Ahmad Tasrifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Afiq Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Fazrul Amin Bin Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Solehin Bin Salleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Farahiyah Binti Hanaf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurfarahaliah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Hikmah Binti Arshad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Hanani Mardhiah Binti Wan Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Hasrul Bin Halimoon, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Nur Farah Atheqah Binti Mohd Azlan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Alif Shah Bin Abu Seman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Norikmal Bin Jamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hazriq Bin Khudhairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Husna Mahirah Binti Nor Muslim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Wan Muhamad Nazmi Bin Wan Ahmad Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Farihal Ahlaa Binti Che Basar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fatin Nazihah Binti Ahmad Tasrifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fitri Quyyum Bin Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Johan Amirudin Bin Mohamed Zameri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Johan Amirudin Bin Mohamed Zameri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Amirul Hakimi Bin Mat Awi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Amirul Hakimi Bin Mat Awi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Muslim Bin Azhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Nur Amin Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Hafiz Bin Sueib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Khairul Anwar Bin Ab Samid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Aiman Bin Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Aiman Bin Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Fazrul Amin Bin Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Iqmalhakim Bin Nor Azizi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Iqmalhakim Bin Nor Azizi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Farahiyah Binti Hanaf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurshafira Binti Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Fitrah Binti Abdul Raman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Fitrah Binti Abdul Raman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Raudhah Adibah Binti Ahmad Zubir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Raudhah Adibah Binti Ahmad Zubir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siril Aishah Binti Sajari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur Maizura Binti Sharberi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur Maizura Binti Sharberi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Hanani Mardhiah Binti Wan Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Farah Hanina Binti Zainal, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Frangky Silitonga, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Atikah Binti Nasaha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Dewivilasini A/P Devarajoo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Dewivilasini A/P Devarajoo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Jasrizal Bin Abdul Jasin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Jasrizal Bin Abdul Jasin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Alif Shah Bin Abu Seman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Norasikin Akma Binti Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Ain Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Husna Mahirah Binti Nor Muslim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Wan Muhamad Zafiq Bin Wan Muda @ Wan Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Wan Muhamad Zafiq Bin Wan Muda @ Wan Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Fara Adhwa Binti Mohd Pauzan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fara Adhwa Binti Mohd Pauzan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fitri Quyyum Bin Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kong Hie Ping, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kong Hie Ping, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mira Edora Binti Misran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mira Edora Binti Misran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Ameeruddin Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Ameeruddin Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Muslim Bin Azhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Muslim Bin Azhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Nur Amin Bin Abd Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Hafiz Bin Sueib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Khairul Anwar Bin Ab Samid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Adib Bin Mhd Radzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Adib Bin Mhd Radzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Najwa Bt Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Najwa Bt Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nang Suriyanie Binti Long Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nang Suriyanie Binti Long Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Shabiha Bt Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nor Shabiha Bt Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Afifah Binti Mohd Sofian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Afifah Binti Mohd Sofian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurshafira Binti Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siril Aishah Binti Sajari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Hasrul Bin Halimoon, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Md Fadzli Bin Sajat, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Atikah Binti Nasaha, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Dewivilasini A/P Devarajoo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Norasikin Akma Binti Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Dalila Aqilah Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Dalila Aqilah Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nursafiqah Binti Abd Majid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nursafiqah Binti Abd Majid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Ain Binti Rahmat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Azureen Bt Ab Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Azureen Bt Ab Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Ezatie Binti Ezerae, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurul Ezatie Binti Ezerae, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Umie Syawanie Bt Ab Latif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Umie Syawanie Bt Ab Latif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Main Supervisor for Nur Fadhilah Binti Md Rogi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Samsul Bin Salleh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Zainuan Bin Ismail, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Noor Izwan Bin Nasir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Main Supervisor for Zainalabidin Bin Sanudi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013
2006 Main Supervisor for Arman B. Ahmad Sapawi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2006

YearDescriptionLevel
2023 - 2024 Module Developer for KETUA TASK FORCE BAGI MODUL COMPETENCY BASED ASSESSMENT (CBA) , MyRIVET, Malaysia, September 2023, September 2023 - December 2024 National
2023 - 2025 Committee Member for TASKFORCE PENYEDIAAN DOKUMWN PERMOHONAN PUSAT PENILAIAN APEL Q (MQA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 - November 2025 University
2023Module Developer for PEMBANGUN INSTRUMEN PENILAIAN APEL Q, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 University
2022 - 2023 Committee Member for TASKFORCE PEMURNIAAN SILIBUS DOKTOR PENDIDIKAN, PBD10204 PENTAKSIRAN & PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 - June 2023 University
2022 - 2023 Committee Member for PEMURNIAAN SILIBUS IKHTISAS PENDIDIKAN PROGRAM ISMPV, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2022, May 2022 - April 2023 University
2022Guest Speaker for PROGRAM PEMBINAAN ITEM & RUBRIK DI KV SEGAMAT, KOLEJ VOKASIONAL, KPM, Malaysia, November 2022, November 2022 National
2022Instructor/lecturer for TIFFINBIM V.12 PROFESSIONAL TRAINER, INNOVACIA SDN. BHD. , CIDB TRAINNING CENTRE, Malaysia, August 2022, August 2022 Private
2022Committee Member for TASK FORCE PENUBUHAN INSTITUSI TVET, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022, February 2022 University
2022Member for PERASMIAN PEMERKASAAN TVET DAN KERJASAMA STRATEGIK UTHM-INDUSTRI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022, June 2022 University
2022Assistant Chairperson of VIVA for VIVA PELAJAR PROGRAM : Doctor of Philosophy in Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022, November 2022 University
2006 - 2024 Member for Ahli Koperasi UTHM Berhad, Koperasi UTHM , Malaysia, January 2006, January 2006 - January 2024 University
2003 - 2004 Secretary for SEMINAR PEBDIDIKAN JOHOR KALIMKE-3 (SPJ III), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2003, September 2003 - February 2004 National

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 QUANTITATIVE - QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q?RCS) 2024
FPTV / PTTA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
14/05/2024 - 15/05/2024
2024 QUALITATIVE- QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q?RCS) 2024
FPTV / PTTA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
07/05/2024 - 08/05/2024
2024 PRE-COLLOQUIUM WORKSHOP- QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q?RCS) 2024
FPTV / PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, UTHM
06/05/2024
2024 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING, INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (ICISE) & 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCE, EDUCATION AND BUSINESS (ICOSEB 2024) - (ICISE & ICOSEB 2024)
LAIN-LAIN / PRIMULA BEACH HOTEL, KUALA TERENGGANU
07/03/2024 - 08/03/2024
2024 BENGKEL ANALISIS DATA BAGI INSTRUMEN PENENTUAN PROGRAM TVET
UTHM / KLANA BEACH RESORT, PORT DICKSON
21/02/2024 - 23/02/2024
2023 BENGKEL SEMAKAN PROGRAM FPTV SECARA PEMBELAJARAN BERTERUSAN
UTHM / RIVERA SUITES MELAKA, JALAN BAIDURI 1, 75000 MELAKA
23/11/2023 - 25/11/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / Bilik Mesyuarat Eksekutif, BME FPTV
22/10/2023 - 25/10/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN KEMAHIRAN PENGAJARAN DAN PEMBINAAN ITEM PEPERIKSAAN AKHIR DAN UJIAN
FPTV / Bilik Seminar FPTV
26/09/2023 - 27/09/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN DOKUMEN OBE
FPTV / BILIK SEMINAR FPTV
25/09/2023
2023 KURSUS PEMBANGUNAN CQI DALAM PELAKSANAAN OBE DAN PENGURUSAN DOKUMEN ISO
FPTV / Bilik Seminar FPTV
22/08/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) 2023- QUANTITATIVE SESSION
FPTV / UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
23/05/2023 - 24/05/2023
2023 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE RESEARCH COLLOQUIUM SERIES (Q2RCS) 2023- QUALITATIVE SESSION
FPTV / UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
09/05/2023 - 10/05/2023
2023 BENGKEL SEMAKAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Bilik Seminar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
07/05/2023 - 10/05/2023
2023 BENGKEL PEMBANGUNAN PROPOSAL PENYELIDIKAN DAN MODUL LATIHAN MYRIVET 2023-2024
UTHM / THE KATERINA HOTEL, BATU PAHAT
21/03/2023 - 22/03/2023

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP838 Research For All- Informative Manual For Your Research Hak Cipta (Copyright) LY2022J02304 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP669 Karya PHILO-SOPHIA Hak Cipta (Copyright) LY2021J01965 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2018 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2014 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2008 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI