Dr. SITI MARPUAH
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Pengajian Islam
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum
Dr. SITI MARPUAH

DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2017)
SARJANA PENDIDIKAN ISLAM , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2006)
SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM , INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN NGABAR PONOROGO (1996)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Teaching and Learning
Field of Specialization (KPT) : Teaching and Learning

learning and teaching Islamic education
Islamic civilization
Islamic Studies

DateDescription
01/09/2022 - 31/08/2024 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Civilization & Culture (IC2)
01/09/2022 - 31/08/2024 Ahli
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Civilization & Culture (IC2)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Civilization & Culture (IC2)
10/08/2018 - 31/07/2019 Penyelidik Bersekutu
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Civilization & Culture (IC2)

DS51 Pensyarah Kanan

YearDescriptionLevel
2023 Introduction To Moral Studies [UQI11502], Session 20222023 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2022 Introduction To Moral Studies [UQI11502], Session 20212022 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Islamic Studies [UQI10102], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Moral Studies [UQI10202], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Moral Studies [UQI10202], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Introduction To Moral Studies [UQI11502], Session 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Islamic Studies [UQI10102], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Moral Studies [UQI10202], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Philosophy And Current Issues [UQI11402], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20192020 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Islamic Studies [UQI10102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Moral Studies [UQI10202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Moral Studies [UQI10202], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Moral Studies [UWA10202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Philosophy And Current Issues [UQI11202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Introduction To Islamic Studies [UQI10402], Session 20182019 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Islamic Studies [UQI10102], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Islamic Studies [UQI10102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Islamic Studies [UWA10102], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Islamic Studies [UWA10102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Moral Studies [UQI10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Moral Studies [UWA10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Theology And Science [UQI10502], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Islamic Studies [UQI10102], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Moral Studies [UQI10202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Moral Studies [UQI10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Moral Studies [UWA10202], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Moral Studies [UWA10202], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Theology And Science [UQI10502], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Theology And Science [UWA10502], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Islamic Studies [UQI10102], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Moral Studies [UQI10202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University

CodeTitleDesignationEnd Date
H991 Kaedah Penerapan Fiqh Taharah Dalam Konteks Pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Dalam Mendepani Pandemik COVID19 Ahli 30/06/2023
K409 PENILAIAN PERSEMBAHAN KUDA KEPANG: KAJIAN KES DAERAH BATU PAHAT Ahli 30/06/2023
H821 KAJIAN TERHADAP PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SAUDARA BARU (MUALLAF) DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN AGAMA ISLAM DI PUSAT AKTIVITI SAUDARA BARU (MACMA) DI NEGERI JOHOR Ketua 14/11/2022
H823 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PNP) MELALUI PJJ (ONLINE) DAN PNP BERSEMUKA (FACE TO FACE) : PERBADINGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STUDENTS UTHM JOHOR Ahli 14/11/2022
K061 Kerangka Intervensi Psiko-Spiritual Bersepadu Bagi Meningkatkan Kecekapan Pengurusan Tingkah Laku Delinkuen Remaja Ahli 30/09/2021
X121 Model Komprehensif Pembangunan asnaf mualaf di negeri Johor Ahli 31/08/2020
X120 Projek Terjemahan Buku Fiqh zakat oleh Dr. Yusuf Qardawi Ahli 31/12/2019

Book Chapters
Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Marpuah, N. Fuad, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Che Adenan Mohammad
(2022) Menyusuri Khazanah Warisan Budaya: Kuda Kepang Antara Kesenian Dan Kepatuhan Syariah , Penyelidikan Islam: Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 4, UTHM , 111, ISBN:9789672817727
Muhammad Masruri, Siti Zulaikha Binti Shukeri, Muhammad Luqman Bin Ismail, Siti Marpuah
(2021) Keunikan Sejarah Dan Budaya Melayu Johor-Kepulauan Riau, Pemudahcara Pelaksanaan Aktiviti Masyarakat Di Musim Pandemik Covid 19 Menggunakan Aplikasi Teknologi Digital, UTHM , 108, ISBN:9789672817185
SITI MARPUAH, ROMI AQMAL, DONI SEPTIAN
(2021) Pemerkasaan Kehidupan Masyarakat Di Musim Pandemik Covid 19 Melalui Aplikasi Teknologi Digital, Pemerkasaan Kehidupan Masyarakat Di Musim Pandemik Covid 19 Melalui Aplikasi Teknologi Digital, UTHM , 1, ISBN:9789672817062
SITI MARPUAH
(2021) Pemudahcara Pelaksanaan Aktiviti Masyarakat Di Musim Pandemik Covid 19 Menggunakan Aplikasi Teknologi Digital, Pemudahcara Pelaksanaan Aktiviti Masyarakat Di Musim Pandemik Covid 19 Menggunakan Aplikasi Teknologi Digital, UTHM , 1, ISBN:9789672817185
Siti Marpuah, Kamaruzaman, Latifah Hanum, Ainul Mutaqhoro, Egi Iskandar
(2021) Pengembangan Sistem Pembelajaran Berdasarkan Penggunaan Aplikasi Google Meet Semasa Pandemik Covid 19 Untuk Sekolah Menengah Pertama, Pemerkasaan Kehidupan Masyarakat Di Musim Pandemik Covid 19 Melalui Aplikasi Teknologi Digital, UTHM , 1, ISBN:9789672817062
Siti Marpuah, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari , Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparuddin
(2021) Satu Dalam Dunia : Menelusuri Masyarakat Islam Suku Kaum Kanaq, Menelusuri Adat Budaya Kehidupan Orang Aslli Kanaq Di Sungai Selangi, Mawai, Kota Tinggi, Johor, UTHM , 31, ISBN:9789672975724
Sofiandi, Siti Marpuah, Inayatullah Hasyim
(2020) Donald Trump, Jerusalem And The Forecast Of Ibn Barrajan, Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 3, UTHM , 61, ISBN:9789672389
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Halimi Mohd Khalid, Mohamad Adib Mohamad Salih, Siti Marpuah
(2019) Pembangunan Kerangka Makmal Fiqh Di Universiti Awam Malaysia, Penyelidikan Islam: Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli Siri 2, UTHM , 90, ISBN:9789672183969
DR SITI MARPUAH
(2018) Pendidikan Islam Salafi Di Johor-Riau : Sorotan Sejarah Pendidikan Sekitar Tahun 1820-1950 M, Penyelidikan Islam Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli, UTHM , 9, ISBN:9789672183969
General Publications
Halimi binti Mohd. Khalid,Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Abdul Shakor bin Borham, Ahmad Sharifuddin bin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan bin Mohammad, Intan Farhana bt Saparuddin, Mohd Hisyam bin Abdul RAhim, Shah Rul Anuar bin Nordin, Siti PArpuah, Muhammad Masruri, Nurzainatul Nadra bt Zainol, Nik Kamal bin Wan Muhammed, Shakila bt Ahmad, Sharifah Khadijah bt Syed Abu BAkar
(2021) Ahli Sunnah Wal Jamaah, Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Negeri Johor , 1, ISBN:-
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Nur Zainatul Nadra Zainol, Faisal Husen Ismail, Abdul Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri, Norhafizah Ahmad
(2021) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengantar Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Abdullah Sulaiman, Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparuddin, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nik Kamal Wan Muhammed, Norhafizah Ahmad, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Siti Marpuah, Wan AInaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Uqi 10402 Pengantar Pengajian Islam , UTHM , 1, ISBN:-
Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri , Faisal Husen Ismail
(2020) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Che Adenan Mohammad, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparuddin, Siti Marpuah Imam Irchamni, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Nik Kamal Wan Muhammed, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Wan Aina Mardhiah Wan Zahari
(2019) Modul Pengajian Islam Uqi10102 / Uqi10602, UTHM , 1, ISBN:-
SHAH RUL ANUAR NORDIN, NIK KAMAL WAN MOHAMED
(2019) Modul Pengajian Moral Uqi 10202/ Uwa 10202, UTHM , 1, ISBN:-
AHMAD SHARIFUDDIN BIN MUSTAPHA, NUR ZAINATUL NADRA BINTI ZAINOL, INTAN FARHANA BINTI SAPARUDIN, WAN AINAA MARDHIAH BINTI WAN ZAHARI, CHE ADENAN BIN MOHAMMAD, HALIMI BINTI MOHD KHALID, SITI MARPUAH, ABD SHAKOR BIN BORHAM, MOHD HISYAM BIN ABDUL RAHIM, NIK KAMAL BIN WAN MUHAMMED, SHAH RUL ANUAR BIN NORDIN, SHAKILA BINTI AHMAD,SHARIFAH KHADIJAH BINTI SYED ABU BAKAR
(2019) Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (Titas), UTHM , 1, ISBN:-
SHAH RUL ANUAR NORDIN, HALIMI MOHD KHALID, NUR ZAINATUL NADRA ZAINOL, NIK KAMAL WAN MOHAMED, INTAN FARHANA SAPARUDIN, SITI MARPUAH, WAN AAINA MARDHIAH WAN ZAHARI
(2018) Eproceeding: Tahap Kefahaman Akidah Aswj: Kajian Terhadap Pelajar Smapr Johor, UTHM , 1, ISBN:-
Abdullah Sulaiman Abd. Shakor Borham Ahmad Sharifuddin Mustapha Che Adenan Mohammad Habibah @ Halijah Awang Halimi Mohd. Khalid Hussain Othman Intan Farhana Saparuddin Marpuah Imam Irchamni Mohd. Hisyam Abdul Rahim Nik Kamal Wan Muhammed Nur Zainatul Nadra Zainol Shah Rul Anuar Nordin Shakila Ahmad Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2018) Pengantar Pengajian Islam, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Sheila Fakhria, Siti Marpuah
(2022) A Discourse Of Mudawanah Al-Usrah; Guaranteeing Women'S Rights In Family Law Morocco'S , JURNAL TRIBAKTI : PEMIKIRAN KEISLAMAN, INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI, KEDIRI, JAWA TIMUR, INDONESIA , 7, 309, ISSN:25023047
ARWANSYAH BIN KIRIN, PUAN WAN AINAA MARDHIAH BINTI WAN ZAHARI, HJ.ABD SHAKOR BIN BORHAM, Dr.SITI MARPUAH
(2022) Distance Learning During Pandemic Covid-19: Implications To The Mental Health Of Uthm Pagoh Students, AL-HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES & HUMAN SCIENCES, ALHIKMAH RESEARCH& PUBLICATION CENTRE , 5, 45, ISSN:26370581
Siti Marpuah, Ubaidillah Ubaidillah
(2022) Interrelation Of Religion And Culture In Gunungan Tradition Cosmology: Islamic And Javanese Perspectives, JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA KEISLAMAN-KARSA, IAIN MADURA INDONESIA , 1, 34, ISSN:24424285
SITI MARPUAH
(2022) Moral Development Strategy In Shaping Youth Character Through Al-Qur'An , INTERNATIONAL JOURNAL CORNER OF EDUCATIONAL RESEARCH (IJCER), Indonesia , 7, 55, ISSN:2962164X
Siti Marpuah, Ahmad Nurcholis, Muhamad Asngad Rudisunhaji, Timbul Timbul, Heri Efendi
(2022) Social Reality-Based Arabic Language Learning In Islamic Senior High School, ARABIYAT : JURNAL PENDIDIKAN BAHASA ARAB DAN KEBAHASAARABAN , ARABIC EDUCATION DEPARTMENT, FACULTY OF EDUCATION AND TEACHERS TRAINING, SYARIF HIDAYATULLAH STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF JAKARTA, INDONESIA , 6, 16, ISSN:24429473
Arwansyah bin Kirin, Faisal Husen Ismail, Muhammad Masruri, Siti Marpuah, Hafizah Binti Ahmad, Wan Shahira Mardhiah binti Wan Zahari
(2022) Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Aplikasi Dalam Talian Dan Sikap Pensyarah Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm) Semasa Pandemik Covid-19, AL-HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES & HUMAN SCIENCES, AL HIKMAH RESEARCH & PUBLICATION CENTRE , 2, 1, ISSN:26370581
Siti Marpuah, Arwansyah Kirin, Intan Farhana Saparudin, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Zulfana Lidinillah
(2021) A Study On The Implementation Of Islamic Religious Guidance At The Malaysia Chinese Muslim Association (Macma) Johor State, INTELEGENSIA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, UNIVERSITAS ISLAM NAHDHOTUL ULAMA, JEPARA, JAWA TENGAH, INDONESIA , 12, 122, ISSN:25492632
Arwansyah bin Kirin,Siti Marpuah, Muhammad Masruri, Faisal Husen Ismail
(2021) Analisis Kitab Rujukan Hadis Yang Digunakan Dalam Kitab Ta'Lim Al-Muta'Allim Oleh Shaykh Al-Zarnuji, RIWAYAH : JURNAL STUDI HADIS, Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus , 6, 131, ISSN:2460755X
Arwansyah bin Kirin,Wan Ainaa Mardhiah,Faisal Hussein Ismail,Norhafizah,Abd Shakor,Siti Marpuah.
(2021) Analysis Of Da'If & Mawdu' Hadith In The Book Of Ta'Lim Al-Muta'Allim By Shaykh Al-Zarnuji, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION (TURCOMAT), TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION , 4, 614, ISSN:13094653
Arwansyah bin Kirin, Siti Marpuah, Muhammad Masruri
(2021) Hadis Da¿If Dan Mawdu¿ Dalam Kitab Nasa¿Ih Al-`Ibad Oleh Nawawi Banten : Analisa Terhadap Konten Hadis, HUNDAN LIN-NAAS (JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA), HUNDAN LIN-NAAS (JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA) , 1, 1, ISSN:25803972
Siti Marpuah, Arwansyah Kirin, Intan Farhana Saparudin, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Zulfana Lidinillah
(2021) Kajian Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Di Pusat Aktiviti Saudara Baru China Muslim (Macma) Negeri Johor, INTELEGENSIA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, UNIVERSITAS ISLAM NAHDHOTUL ULAMA, JEPARA, JAWA TENGAH, INDONESIA , 12, 122, ISSN:25492632
Siti Marpuah, Chan Jun Wei, Heru Saiful Anwar, Nur Kholis, Akhyak, Intan farhana Binti Saparudin
(2021) Kepentingan Toleransi Beragama Dalam Kalangan Pelajar Universiti, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 6, 55, ISSN:26829142
Arwansyah bin Kirin, Hafizuddin Sutimin, Tang Yung Pong, Liew Ai Poh, Siti Marpuah
(2021) Membina Laman Web (Website) Menggunakan Google Sites Untuk Kelestarian Ekonomi, JURNAL PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU (JPPM KEPRI), JURNAL PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU (JPPM KEPRI) , 1, 24, ISSN:2775-939
Arwansyah bin Kirin, Faisal Husin Ismail, Muhamad Masruri, Siti Marpuah, Che Adenan Mohammad
(2021) Pengajaran Dan Pembelajaran Metode Face To Face Dan Pjj Online: Perbandingan Dan Impak Terhadap Students Uthm Johor Malaysia Semasa Pandemi Covid-19, JURNAL STUDI GURU DAN PEMBELAJARAN, JURNAL STUDI GURU DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO , 4, 206, ISSN:26546477
Siti Marpuah, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari , Arwansyah Kirin, Ummi Mahmudah and Syarifah Normawati
(2021) The Implications Of Modern Technology (Gadjet) For Students Learning Development In University, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Itizmetleri , 4, 588, ISSN:13094653
Erni Munastiwi, Siti Marpuah
(2021) The Influence Of Assignment Methods On The Development Aspects Of Religious And Moral Values Of Early Childhood During The Covid-19 Pandemic, AKADEMIKA: JURNAL PEMIKIRAN ISLAM, JOURNAL.METROUNIV.AC.ID , 5, 43, ISSN:23562420
Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Harliana Abd. Halim, Intan Farhana Saparuddin, Abdullah Sulaiman, Halimi Mohd. Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Siti Marpuah
(2021) Uthm Muslim Students Proficiency On The Ahl Sunnah Wal Jamaah Background, Characteristics And Aqeedah Methodologies , TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION (TURCOMAT), TURKBILMAT EGITIM HIZMETLERI , 4, 657, ISSN:13094653
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari , Arwansyah Kirin, Norhafizah Ahmad, Siti Marpuah, Nur Zainatul Nadra Zainol
(2021) Water Treatment And Purification In Fiqh Perspective, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, TüRKBILMAT E¿ITIM HIZMETLERI , 4, 594, ISSN:13094653
marpuah, munardji, nur kholis
(2020) Interpreting Religious Radicalism In State Islamic Higher Education Institutions In East Java, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT VOL. 2 NO. 2 (2020) 11-19, UTHM , 12, 11, ISSN:26829142
Intan Farhana Saparudin, Siti Nabilah Che Soh, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Siti Marpuah
(2020) Psychospiritual Guidance Frameworks In Dealing Teenagers With Delinquent, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 2, 3585, ISSN:14757192
syarifah normawati, marpuah, jailani, said maskur
(2020) The Creativity Characteristics Framework And Teaching Methodology For The Secondary School Student, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, EJM , 7, 197, ISSN:23945125
Ismail, F. B. H., Kirin, A., Masruri, M., & Marpuah, S.
(2020) The Impact Of Covid-19 Pandemic To Worship, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES , HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY (WWW.HRMARS.COM) , 11, 256, ISSN:22226990
marpuah, chuzaimah, isnaini
(2020) The Impact Of Village Funds On Enhanching Welfare Of North Maluku Communities Using Falah Approach, IKONOMIKA: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, IAIN RADEN INTAN, LAMPUNG, INDONESIA , 11, 205, ISSN:25275143
marpuah, Erni Munastiwi
(2019) Islamic Education In Indonesia And Malaysia Comparison Of Islamic Education Learning Management Implementation, JURNAL PENDIDIKAN ISLAM :, UIN SUNAN KALIJAGA, YOGJAKARTA, INDONESIA , 6, 1, ISSN:23019166
marpuah
(2019) Kesan Hadis Maudhu¿ Dalam Amalan Umat Islam, PERADA: JURNAL STUDI ISLAM KAWASAN MELAYU, Stainkepri.ac.id , 6, 24, ISSN:26556626
SITI MARPUAH,SULTON
(2019) The Mastery Of Arabic Language Communication With Communicative Active Method, ELSEVIER, elsevier , 7, 484, ISSN:57209852
marpuah
(2018) The History Of Islamic Education Of Salafi In Tanah Melayu (1820-1950), EUROPEAN UNION DIGITAL LIBRARY (EUDL), EUDL (european Union Digital Library) , 12, 2, ISSN:22839912
Prosiding / Seminar
Sulistyowati Gandariah Afkari, Siti Marpuah, Ridhoul Wahyudi, Arwansyah Kirin, Heru Saiful Anwar
(2021) Kompetensi Pedagogis Nabi Muhammad Saw Sebagai Guru, UTHM , 241, ISBN:9789672616504
Siti Marpuah, Sulistiyowati Gandariyah Afkari, Ridhoul Wahidi, Faisal Husen Ismail
(2021) Pembangunan Pengurusan Pendidikan Melalui Actuating Dan Leading Berdasarkan Al-Quran Dan Al-Hadith, UTHM , 232, ISBN:9789672616504
Siti Marpuah,Shakila Ahmad
(2019) The History Of Islamic Education Of Salafi In Tanah Melayu (1820-1950), EUDL (EUROPEAN UNION DIGITAL LIBRARY , 50, ISBN:22839912
Sofiandi, Inayatullah Hasyim dan Siti Marpuah
(2018) Donald Trump, Jerusalem And The Forcast Of Ibn Barrajan , UTHM , 225, ISBN:9789672216117
Wan Ainaa Mardhiah Binti Wan Zahari, Halimi Mohd Khalid, Siti Marpuah, Mohamad Adib Mohamad Salih
(2018) Inovasi Kerangka Makmal Fiqh Di Universiti Awam Malaysia, UTHM , 127, ISBN:9789672216100
siti marpuah, najmi Hayati dan M Nor
(2018) Kemahiran Metakognitif Siswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Dalam Pelajaran Bahasa Arab Universitas Islam Riau , UTHM , 623, ISBN:9789672110842
siti marpuah
(2018) Pluralisme Dan Ancamannya Terhadap Fahaman Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah , UTHM , 28, ISBN:9789672216117
Siti Marpuah, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Sulistiyono Gandariyah Afkari
(2018) Pluralisme Dan Ancamannya Terhadap Fahaman Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, UTHM , 28, ISBN:9789672216100
Siti Marpuah
(2018) The History Of Islamic Education Salafi In Tanah Melayu (1820-1950), CALINA MEDIA PUBLISHING DAN PRINTING , 307
Muhammad Faisal, Siti Marpuah
(2018) Transmisi Fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah Sebagai Manhaj Al-Fikr Di Kepulauan Riau : Satu Kajian Daripada Pemikiran Raja Ali Haji, UTHM , 70, ISBN:9789672216117
siti marpuah
(2017) Kaedah Aktif Komunikatif Dalam Penguasaan Komunikasi Bahasa Asing , UTHM , 725
siti marpuah, syarifah normawati
(2017) Kerangka Pembangunan Karakter Dalam Pembentukan Kreativiti Remaja Di Sekolah Menengah Pertama Kota Batam , UTHM , 812, ISBN:9789672110842

YearDescriptionLevel
2022 Guest Speaker for Webinar Internasional, UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, May 2022 International

YearDescription
2021 Co-supervisor for Agus Tohawi Saifullah, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Co-supervisor for Mohammad Ali Yusron, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Muhammad Najmi Bin Hassan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Co-supervisor for Muhammad Yusuf Hm, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020

YearDescriptionLevel
2021 Programme Coordinator for Sukarelawan Bantuan Covid19, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor, Indonesia, June 2021 - January 2022 International

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 BENGKEL PELARASAN PENERBITAN DAN PELANCARAN TERJEMAHAN KITAB FIQH AL-ZAKAT KARANGAN DR. YUSUF AL-QADARAWI
UTHM / BILIK MESYUARAT AS-SYAFEI, PUSAT ISLAM, UTHM
27/10/2022
2022 KURSUS PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
20/10/2022
2022 BENGKEL OBE SEMAKAN MATA PELAJARAN UMUM (MPU) , PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2 PTTA UTHM
10/10/2022
2022 BENGKEL BOOSTER MOOC
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
18/08/2022
2022 FORUM BICARA AD-DIN
UTHM / DEWAN BANKUET, DSI, UTHM
18/07/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (PPUK)
UTHM / Aplikasi Google Meet
14/06/2022
2022 KURSUS MS ISO DAN EKSA
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
07/06/2022 - 08/06/2022
2022 PROGRAM WEBINAR WACANA ILMIAH SECARA ATAS TALIAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / APLIKASI ZOOM DAB LIVE FB
03/06/2022
2022 SEMINAR PENYEDIAAN PERANCANGAN KULIAH (LESSON PLAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
30/05/2022
2022 SIRI 1 PROGRAM INDUSTRIAL TALK BERSAMA PENASIHAT INDUSTRI, PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM, UTHM
UTHM / APLIKASI ZOOM
29/05/2022
2022 BENGKEL PENULISAN DAN PENERBITAN (GO EASY WITH ACTION RESEARCH)
UTHM / Auditorium Galeri Ilmu UTHM
18/05/2022
2022 DEVELOPMENT THE GOOD MULTI CHOICE QUESTION
UTHM / GOOGLE MEET
27/04/2022
2022 TAZKIRAH IHYA RAMADAN SIRI 1 'MENGHARGAI RAMADAN'
UTHM / ZOOM MEETING
07/04/2022
2022 1ST INTERNATIONAL WEBINAR ON TAFSIR STUDIES IN NUSANTARA
UTHM / Secara dalam talian (Google Meet)
28/02/2022
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN MOOC SIRI 4/2021 (KUMP B)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
07/12/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 3/2021 - AKTIVITI DAN PENILAIAN
UTHM / ZOOM MEETING
27/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 4
UTHM / GOOGLE MEET
26/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 ICON TALK - MENDEPANI DAN MEMERANGI KRISIS DEMI KELANGSUNGAN NEGARA : RASUAH, COVID-19 & EKONOMI BERSAMA YBHG. DATO' DR. HUSSAMUDDIN HJ YAACUB, PENGERUSI KUMPULAN MEDIA KARANGKRAF
UTHM / APLIKASI ZOOM
04/08/2021
2021 TAZKIRAH ERTI SEBUAH PENGORBANAN PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
22/07/2021
2021 WEBINAR BICARA UNDANG - UNDANG SIRI 5
UTHM / ZOOM
19/07/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 27 MEI SIRI 4
UTHM / online/meet
27/05/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 4 : PERISTIWA PENTING DI BULAN RAMADHAN
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 3 : RAMADHAN DAN AL-QURAN
UTHM / ZOOM MEETING
15/04/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 PROGRAM BERSAMA PROFESOR PELAWAT
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
08/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 THE CGS ROADHOW-RESEARCH E-LOG BOOK
UTHM / GOOGLE MEET
25/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 PROGRAM BUAL BICARA ZAKAT
PUSAT ISLAM , UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/97566453216?pwd=TW9STWtIYmRjMzUraDhyYUNSNGMzQT09
02/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 WACANA KOMUNITI : HALA TUJU BANDAR DI RAJA 2020-2030
UTHM / Zoom
23/02/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / GOOGLE MEET
18/02/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM
UTHM / GOOGLE MEET
31/12/2020
2020 DIALOG SAINS & AGAMA PANDEMIK COVID 19 "ISU DAN HAKIKAT"
UTHM / -
02/12/2020
2020 WEBINAR WACANA ILMIAH (MAZHAB FIQH: KEPENTINGAN DAN CABARAN MASA KINI DI MALAYSIA)
UTHM / -
12/11/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER 1SESI AKADEMIK 2020/2021
UTHM / -
06/10/2020 - 07/10/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN PELAJAR SISWAZAH
UTHM / GALERI ILMU
14/09/2020
2020 REFRESHMENT ON METHODOLOGY
UTHM / -
03/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN SUSTAINABILITY 2020
LAIN-LAIN / Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
19/08/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KERTAS KERJA DIPLOMA EKSEKUTIF PENDIDIKAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK DAN FPTV
UTHM / -
12/08/2020
2020 TAZKIRAH BULAN JULAI
UTHM / -
29/07/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020
2020 BICARA RAMADAN ? MENELUSURI SEJARAH AL QURAN DAN IMAM QIRAAT
UTHM / -
13/05/2020
2020 SPECIAL TALK : COVID19 - EMBRACING A NEW NORM: IMPACT, MEASURES & WAY FORWARD
UTHM / GOOGLE MEET
12/05/2020
2020 PROGRAM JOM MEMBACA UNTUK 10 MINIT
UTHM / UTHM
23/04/2020
2020 KURSUS AUTHOR UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES
UTHM / -
21/04/2020
2020 BENGKEL PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / GALERI ILMU, PPUK
09/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN DAN PEMURNIAN SILIBUS KURSUS JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
04/02/2020
2020 KURSUS PENULISAN JURNAL BERIMPAK TINGGI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR
04/02/2020 - 05/02/2020
2020 BENGKEL TOT KURSUS BAHARU JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
15/01/2020
2019 KULIAH DHUHA
UTHM / UTHM
07/11/2019
2019 KURSUS COLLABORATION TOOLS
UTHM / UTHM
01/10/2019
2019 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM AUTHOR 2.0 JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK
UTHM / UTHM
12/09/2019
2019 PERSIDANGAN ANTARABANGSA PEMIKIRAN ISLAM KALI PERTAMA
LAIN-LAIN / PTTA
05/09/2019 - 06/09/2019
2019 MAJLIS HI-TEA STAF ALUMNI UTHM 2019
UTHM / UTHM
28/07/2019
2019 MAJLIS HI-TEA ALUMNI STAF UTHM 2019
UTHM / DTMI
28/07/2019
2019 PROGRAM WACANA ILMIAH PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM BERSAMA INSTITUT AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
UTHM / DEWAN KONVENSYEN HAB PENDIDIKAN PAGOH
19/07/2019
2019 MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERKASA UTHM KALI KE 10
UTHM / DEWAN KULIAH 2, BLOK B2, UTHM
25/06/2019
2019 TAZKIRAH RAMADHAN ANJURAN BADAN REKREASI DAN KEBAJIKAN STAF PPUK (BERKAT PPUK)
UTHM / UTHM
09/05/2019
2019 BENGKEL EDITOR TERJEMAHAN
UTHM / UTHM
05/05/2019
2019 KURSUS ONLINE ASSESSMENT
UTHM / UTHM
29/04/2019
2019 KURSUS ETIKA DAN PENULISAN JURNAL BERIMPAK TINGGI
UTHM / DEWAN3 UTHM
08/04/2019 - 09/04/2019
2019 BENGKEL EDITOR TERJEMAHAN BUKU HUKUM ZAKAT KARYA DR. YUSUF QARDAWI
UTHM / UTHM
07/04/2019
2019 TAZKIRAH / KULIAH DHUHA BIL.3/2019 ANJURAN BADAN REKREASI DAN KEBAJIKAN STAF (BERKAT) PPUK
UTHM / UTHM
04/04/2019
2019 TAKLIMAT MYPORTFOLIO DAN SISTEM E-OFFICE UTHM
UTHM / UTHM
21/03/2019
2019 PROGRAM AKRAB 'OPEN MIC'
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GARDEN PTTA
21/02/2019
2019 WACANA KEMAHIRAN PENYELIAAN DAN PENILAIAN SISWAZAH PPUK
UTHM / UTHM
10/02/2019
2019 BENGKEL ADAPTASI BUKU HUKUM ZAKAT DR. YUSUF QARDAWI DARI BAHASA INDONESIA KE BAHASA MALAYSIA
UTHM / DEWAN AL-FARABI PUSAT ISLAM
29/01/2019 - 30/01/2019

-