Staff Profile

Full NameDr. MUHAMMAD MASRURI
FacultyPUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
DepartmentJABATAN PENGAJIAN ISLAM (KAMPUS PAGOH)
Email
Designation DS45 - PENSYARAH

Field of Expertise

Field Category (KPT) HUMANITIES
Field (KPT) Religious Studies
Field of Specialization (KPT) Islamic Studies

Areas of Research Interest

1. Hadis Rawatan Islam
2. Peradaban Islam
3. Tafsir

Innovation Field of Interest

1. Rawatan mental mengikut Al-Sunnah
2. Kajian kitab Turath

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 DOKTOR FALSAFAH PERADABAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2012 SARJANA PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
2009 SARJANA MUDA HADITH AND ITS SCIENCE AL-AZHAR UNIVERSITY

Professional Appointments

DS45 - Pensyarah

Management Experience

DateDescription
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Islamic Civilization & Culture (IC2)

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2021 FALSAFAH DAN ISU SEMASA [UQI11202], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 PENGAJIAN ISLAM [UQI10102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENGAJIAN MORAL [UQI10202], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENGANTAR PENGAJIAN ISLAM [UQI10402], Session 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 FALSAFAH DAN ISU SEMASA [UQI11202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 AKIDAH KETUHANAN DAN SAINS [UQI10502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 PENGAJIAN MORAL [UQI10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 PENGAJIAN MORAL [UWA10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 PENGAJIAN ISLAM [UQI10102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
Q036 Kajian Agihan Zakat Asnaf Fisabilillah Dalam Mendepani Covid19 di Malaysia Ahli 31/10/2023
M067 Indeks Pematuhan Dasar Dan Polisi Ahli Sunnah Wal Jamaah Bagi Pengurusan Masjid Di Negeri Sembilan (IPSW) Ahli 31/12/2022
H822 MODEL KELANGSUNGAN HIDUP KELAS MENENGAH MUSLIM DI NUSANTARA: PERBANDINGAN KELAS MENENGAH MUSLIM DI MALAYSIA DAN INDONESIA Ahli 14/11/2022
H824 KERANGKA MODEL PENANGANAN GANGGUAN MENTAL PASCA COVID 19 MENURUT PENDEKATAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH Ketua 14/11/2022
H825 KERANGKA MODEL PERSEDIAAN MENGHADAPI PENYAKIT MEMATIKAN MENURUT PANDANGAN ISLAM Ahli 14/11/2022

Publications

Book
Muhammad Masruri
(2019) Rawatan Gangguan Makhluk Halus Dan Sihir Menurut Perspektif Al-Sunnah, Penerbit UKM , -, ISBN:9789674127817
Jawiah Dakir, Shamsul Azhar Yahya, Muhammad Hilmi Jalil, Wan Zulkifli Wan Hassan, Ahmad Irdha Mokhtar, Faisal Ahmad Shah, Muhammad Masruri, al-Muslim Mustapa@Ab Rahim, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Abu Dardaa Mohamad, , Mohammad Fattah, Muhammad Arif Yahya
(2019) Sahih Muslim Terjemahan Dan Pengajaran Hadis Jilid 3, PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 1, ISBN:9789674127497
Book Chapters
Muhammad Masruri, Siti Zulaikha Binti Shukeri, Muhammad Luqman Bin Ismail, Siti Marpuah
(2021) Keunikan Sejarah Dan Budaya Melayu Johor-Kepulauan Riau, Pemudahcara Pelaksanaan Aktiviti Masyarakat Di Musim Pandemik Covid 19 Menggunakan Aplikasi Teknologi Digital, UTHM , 108, ISBN:9789672817185
Muhammad Masruri, Nurul Syafiqah, Putri Nurul Mishah , Abdul Azim
(2021) Menelusuri Jejak Budaya Melayu Johor-Kepulauan Riau, Pemudahcara Pelaksanaan Aktiviti Masyarakat Di Musim Pandemik Covid 19 Menggunakan Aplikasi Teknologi Digital, UTHM , 88, ISBN:9789672817185
MUHAMMAD MASRURI
(2021) Metode Penafsiran Hermeneutik Dan Kesalahannya, Isu-Isu Dalam Pengajian Islam Siri 3, UTHM , 55, ISBN:9789672975786
MUHAMMAD MASRURI
(2021) Sumber Ekonomi Masyarakat Orang Kanaq Dalam Mendepani Kehidupan Moden Masa Kini, Satu Dalam Dunia: Menelusuri Masyarakat Islam Suku Kaum Kanaq, UTHM , 37, ISBN:9789672975724
General Publications
Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Nur Zainatul Nadra Zainol, Faisal Husen Ismail, Abdul Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri, Norhafizah Ahmad
(2021) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Siti Marpuah, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abd. Shakor Borham, Abdullah Sulaiman, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah bin Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal bin Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparudin, Mohd Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin bin Abdul Khalim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Pengantar Pengajian Moral, UTHM , 1, ISBN:-
Abdullah Sulaiman, Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Arwansyah Kirin, Che Adenan Mohammad, Faisal Husen Ismail, Halimi Mohd. Khalid, Intan Farhana Saparuddin, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Muhammad Masruri, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Nik Kamal Wan Muhammed, Norhafizah Ahmad, Nur Zainatul Nadra Zainol, Shah Rul Anuar Nordin, Shakila Ahmad, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Siti Marpuah, Wan AInaa Mardhiah Wan Zahari
(2020) Uqi 10402 Pengantar Pengajian Islam , UTHM , 1, ISBN:-
Abd. Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin Mustapha, Halimi Mohd. Khalid, Shakila Ahmad, Nik Kamal Wan Muhammed, Shah Rul Anuar Nordin, Abdullah Sulaiman, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Mohd. Hisyam Abdul Rahim, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparudin, Che Adenan Mohammad, Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, Siti Marpuah, Mustapahayuddin Abdul Khalim, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri , Faisal Husen Ismail
(2020) Uqi 10502 Akidah Ketuhanan Dan Sains, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Arwansyah bin Kirin, Faisal Husen Ismail, Muhammad Masruri, Siti Marpuah, Hafizah Binti Ahmad, Wan Shahira Mardhiah binti Wan Zahari
(2022) Tahap Kepuasan Pelajar Terhadap Aplikasi Dalam Talian Dan Sikap Pensyarah Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm) Semasa Pandemik Covid-19, AL-HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES & HUMAN SCIENCES, AL HIKMAH RESEARCH & PUBLICATION CENTRE , 2, 1, ISSN:26370581
Muh. Gitosaroso, Sulkhan Chakim, Muhammad Masruri
(2022) Tariqa Haq Naqsyabandi As A System Of Islamic Iman Building In Pontianak, West Kalimantan, RELIGIA JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN, FACULTY OF USHULUDDIN, ADAB AND DA'WAH IAIN PEKALONGAN , 4, 96, ISSN:25275992
Muhammad Masruri, Imam Tabroni, Delsi Nuroni
(2022) The Influence Of Parental Guidance On Children'S Ability To Read Al-Qur'An In Majlis Ta'Lim As-Salafiyah Tegalwaru Purwakarta Indonesia, AMCA JOURNAL OF RELIGION AND SOCIETY, ASSOCIATION OF MUSLIM COMMUNITY IN ASEAN (AMCA) , 4, 9, ISSN:27752550
Arwansyah bin Kirin,Siti Marpuah, Muhammad Masruri, Faisal Husen Ismail
(2021) Analisis Kitab Rujukan Hadis Yang Digunakan Dalam Kitab Ta'Lim Al-Muta'Allim Oleh Shaykh Al-Zarnuji, RIWAYAH : JURNAL STUDI HADIS, Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus , 6, 131, ISSN:2460755X
Arwansyah bin Kirin, Siti Marpuah, Muhammad Masruri
(2021) Hadis Da?If Dan Mawdu? Dalam Kitab Nasa?Ih Al-`Ibad Oleh Nawawi Banten : Analisa Terhadap Konten Hadis, HUNDAN LIN-NAAS (JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA), HUNDAN LIN-NAAS (JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA) , 1, 1, ISSN:25803972
Faisal Bin Husen Ismail, Arwansyah Kirin, Muhammad Masruri, Abdul Shakor Borham, Che Adenan Bin Mohammad, Zaitun Muzana
(2021) Integrity Framework Of Islamic Leadership In Disaster: Perspective Of Surah Yusuf, RIGEO REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, WWW.RIGEO.ORG , 11, 194, ISSN:21460353
Muhammad Masruri, Mohammad Fattah dan Harliana Halim
(2021) Islamic Studies Approaches In Indonesia: Discourses And Implication, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 12, 252, ISSN:21460353
Faisal, H.I, Arwansyah, K., Che adenan, M., Abd Shakor, B. & Masruri, M
(2021) Kajian Meta- Analisis Inovasi Pengajaran Usul Fiqh Di Indonesia, HUDAN LINNAAS: JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA, FACULTY OF DAKWAH IDIA AL-AMIEN PRENDUAN , 2, 21, ISSN:25803409
Muhammad Masruri, Faisal Husen Ismail, Arwansyah Kirin, Abd Shakor Borham, Muhammad Misbah, Mohd Hisyam Abdul Rahim
(2021) Konsep Terapi Nabi Saw Sebagai Alternatif Dalam Menangani Penyakit Fizikal Dan Spiritual, AL HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND HUMAN SCIENCES, AL-HIKMAH RESEARCH & PUBLICATION CENTER , 1, 130, ISSN:26370581
RIKI RAHMAN, MUHAMMAD MASRURI, MUHAYMIN HAKIM ABDULLAH, NOR SHELA SALEH, RIDHOUL WAHIDI
(2021) Meneroka Sumbangan Masyarakat Kelas Menengah Muslim Di Malaysia Terhadap Pembangunan Sosio-Ekonomi Negara, JURNAL ISLAM DAN MASYARAKAT KONTEMPORARI (JIMK), UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN , 12, 211, ISSN:19857667
Faisal Husen Ismail, Muhammad Masruri, Arwansyah Kirin, Abd Shakor Borham, Ahmad Sharifuddin, Zaitun Muzana
(2021) Pencegahan Penularan Covid-19: Analisis Persediaan Menurut Islam, AL-HIKMAH INTERNATIONAL JOURNAL FOR IS-LAMIC STUDIES & HUMAN SCIENCES, ALHIKMAH RESEARCH& PUBLICATION CENTRE , 8, 55, ISSN:27735508
Arwansyah bin Kirin, Faisal Husin Ismail, Muhamad Masruri, Siti Marpuah, Che Adenan Mohammad
(2021) Pengajaran Dan Pembelajaran Metode Face To Face Dan Pjj Online: Perbandingan Dan Impak Terhadap Students Uthm Johor Malaysia Semasa Pandemi Covid-19, JURNAL STUDI GURU DAN PEMBELAJARAN, JURNAL STUDI GURU DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO , 4, 206, ISSN:26546477
Muhammad Masruri, Faisal Husen Ismail, Abd Shakor bin Borham, Arwansyah Kirin, Muhammad Misbah, Masykur, dan Imam Tabroni
(2021) The Perspective Of Al-Sunnah Al-Nabawiyyah To Handle The Outbreak Of A Pandemic Disease, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Hizmetleri , 4, 686, ISSN:13094653
Shofaussamawati, Misbah, M , Amiruddin , M, Setyaningrum4, A, Azimiddin , M, and Masruri. M
(2021) The Tradition Of Burning Incense In Dhikr Assemblies In Java: A Living Hadith Study, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION ONLINE, EYUP ARTVINLI, INSTITUTE OF EDUCATION IN ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY , 12, 217, ISSN:21460353
Ismail, F. B. H., Kirin, A., Masruri, M., & Marpuah, S.
(2020) The Impact Of Covid-19 Pandemic To Worship, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES , HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY (WWW.HRMARS.COM) , 11, 256, ISSN:22226990
Muhammad Masruri, Ahamad Asmadi Sakat , Abd Shakor bin Borham
(2019) Al-Bantani'S Method Of Writing Hadith In Tanqih Al-Qawl, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES, PENERBIT AKADEMIA BARU , 12, 41, ISSN:24621951
Muhammad Masruri,Shah Rul Anuar Nordin, Che Adenan Mohammad
(2019) Kaedah Penulisan Hadis Shaykh Ihsan Muhammad Dahlan Al- Jampasi Dalam Kitab Siraj Al-Talibin Methods Of Writing The Hadith Of Shaykh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi In The Book Of Siraj Al-Talibin, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES, PENERBIT AKADEMIA BARU , 12, 32, ISSN:24621951
MUHAMMAD MASRURI, JAWIAH DAKIR, AHAMAD ASMADI SAKAT& WAN NASYRUDIN WAN ABDULLAH
(2017) Konsep Al-Sunnah Dalam Rawatan Penyakit, JURNAL HADHARI, PENERBIT UKM , 6, 125, ISSN:19856830
Ahamad Ahmadi Sakat, Abur Hamdi Usman, Muhammad Masruri, Mohd Fauzi Mohd Amin, Mohd Nazri Ahmad, Muhd Najib Abdul Kadir
(2015) Qur?Anic Words: An Analysis On Shihab?S Rules Of Exegesis In Tafsir Al-Mishbah, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, MCSER Publishing, Rome-Italy , 7, 454, ISSN:20392117
Ahamad Asmadi Sakat, Muhammad Masruri, Jawiah Dakir, Wan Nasyrudin Wan Abdullah
(2015) The Jinn, Devil And Satan: A Review On Qur?Anic Concept, MEDITERRANEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, MCSER-Mediterranean Center of Social and Educational research , 9, 540, ISSN:20392117
Prosiding / Seminar
MOHD HISYAM ABDUL RAHIM, MUHAMMAD MASRURI, AZIZUL AZRA ABDUL RAZAK, ARWANSYAH KIRIN, SHAH RUL ANUAR NORDIN, SHAKILA AHMAD
(2021) Cabaran Semasa Dalam Usul `Aqidah Islam Berkait Pemahaman Sifat-Sifat Khabariyyah Allah S.W.T., UTHM , 78, ISBN:9789672616504
Mahrus Ali Faiz, Muhammad Misbah, Muhammad Masruri
(2020) Kajian Perbandingan Pentafsiran Surah Al-Takasur Antara Al-Maraghi Dan Sayyid Qutb Serta Relevansi Nilai-Nilai Kehidupan Di Masa Kini, UTHM , 64, ISBN: 27734781

Consultancies

YearDescriptionLevel
2020 Perunding Modul Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah bagi Dewan Pakar Negeri Johor State
2020 Reviewer Jurnal Riwayah Institut Agama Islam Negeri Kudus Indonesia International

Supervision

YearDescriptionRole
2020 Panel Penilai 2 Sesi Pembentangan proposal tesis Sarjana-Hafizah Binti Abdul Jalil Sem 2 2019/2020(GL190002) Assessor
2019 Panel penilai Penilaian II Pelajar Penyelidikan -Mohamad Adib bin Mohamad Saleh (GW160093) semester 1 sesi 2019/2020 Assessor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2021 Pembentang pada Webinar Amalan Pengubatan Islam Nusantara 1.0 International
2021 Keynote Speaker pada International "Hadith Studies in Southeast Asia" Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus Kerjasama dengan UTHM, UIN Banten, STAI Dr KHEZ Muttaqien, UNIDA Gontor, UIN Tulungagung, UNISI, UIN Jember dan IAIRM 30 September 2021 International
2021 International Speaker at International Webinar on "Islam in Nusantara: History and its Contribution to the CivilizationThursday, 18 Mac 2021, Faculty of Ushuluddin, Adab and Humaniora (FUAH) IAIN Jember Indonesia International
2021 Keynote Speaker pada Webinar Prodi Ilmu Hadist Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, UIN KHAS Jember 26 Oktober 2021 International
2021 Penyelaras Jawatankuasa MoU/MoA dan Hubungan Antarabangsa PPUK University
2020 YDP Yayasan Darul Ansar al-Idrisiyyah Cawangan Negeri Johor State
2020 Narasumber diskusi daring Konsorsium Ilmu Hadis, Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus Indonesia dengan tema "Kaidah as Sunnah an Nabawiyyah dalam Menangani Wabah Penyakit" International
2020 PIC Kerjasama MoU antara UTHM dengan Universitas Gadjah Mada Indonesia University
2020 Guest speaker at International Conference: Establishing Moderation of Qur'an and Hadith to Challenge Post -Truth Era, Faculty of Ushuluddin, IAIN Kudus Indonesia International
2020 PIC Kerjasama MoU antara UTHM dengan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Indonesia University

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 DEVELOPMENT THE GOOD MULTI CHOICE QUESTION
UTHM / GOOGLE MEET
27/04/2022
2022 PROGRAM JOM BACA BERSAMA UNTUK 10 MINIT PERINGKAT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH / GOOGLE MEET
25/04/2022
2022 TAZKIRAH IHYA RAMADAN SIRI 1 'MENGHARGAI RAMADAN'
UTHM / ZOOM MEETING
07/04/2022
2022 SEMINAR MENJEJAK PINTU AR-RAYYAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / MASJID SULTAN IBRAHIM UTHM
30/03/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 JERAYAWARA PENGURUSAN TENAGA UNIVERSITI - EAC 3
UTHM / ZOOM MEETING
01/03/2022
2022 1ST INTERNATIONAL WEBINAR ON TAFSIR STUDIES IN NUSANTARA
UTHM / Secara dalam talian (Google Meet)
28/02/2022
2022 KURSUS PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK SESI LIBATSAMA UNIVERSITI-KOMUNITI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ATAS TALIAN GOOGLE MEET
16/01/2022
2022 KURSUS PENGURUSAN DOKUMEN KERJASAMA UNIVERSITI (LOI/NDA/MOU/MOA)
UTHM / APLIKASI GOOGLE MEET
02/01/2022
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN MOOC SIRI 4/2021 (KUMP B)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
07/12/2021
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 3/2021 - AKTIVITI DAN PENILAIAN
UTHM / ZOOM MEETING
27/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 WEBINAR PENGURUSAN JURNAL
UTHM / GOOGLE MEET
11/08/2021
2021 KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 3
UTHM / PPUK ( SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEEET )
05/08/2021
2021 ICON TALK - MENDEPANI DAN MEMERANGI KRISIS DEMI KELANGSUNGAN NEGARA : RASUAH, COVID-19 & EKONOMI BERSAMA YBHG. DATO' DR. HUSSAMUDDIN HJ YAACUB, PENGERUSI KUMPULAN MEDIA KARANGKRAF
UTHM / APLIKASI ZOOM
04/08/2021
2021 PROGRAM BICARA AKADEMIA : KEMURUNGAN DAN DEPRESI DI KALANGAN AKADEMIA DAN PELAJAR - SITUASI SEMASA DAN APA TINDAKAN KITA
UTHM / Webinar
27/07/2021
2021 TAZKIRAH ERTI SEBUAH PENGORBANAN PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
22/07/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN PROSIDING
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
01/06/2021
2021 TAZKIRAH RAMADAN DAN KESIHATAN
UTHM / Bilik Mesyuarat TRANSFORM Blok D7 Aras 1
26/04/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 4 : PERISTIWA PENTING DI BULAN RAMADHAN
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 3 : RAMADHAN DAN AL-QURAN
UTHM / ZOOM MEETING
15/04/2021
2021 KURSUS OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS) BAGI JURNAL & PROSIDING BIL 1/2021
UTHM / MAKMAL KOMPUTER BLOK L, ARAS BAWAH, PTTA
11/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 PROGRAM BERSAMA PROFESOR PELAWAT
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
08/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 KURSUS ASAS ILMU FALAK
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
24/03/2021
2021 CERAMAH PENERBITAN BUKU DAN MODUL
UTHM / ZOOM MEET
15/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 PROGRAM BUAL BICARA ZAKAT
PUSAT ISLAM , UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/97566453216?pwd=TW9STWtIYmRjMzUraDhyYUNSNGMzQT09
02/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 ICON TALK SERIES ?VISION 2020 : THE STORY BEHIND, ACHIEVEMENT AND LESSONS LEARNED
UTHM / -
10/02/2021
2021 BENGKEL MYGRANTS DAN PENYEDIAAN PERMOHONAN FRGS
UTHM / ONLINE GOOGLE MEET
04/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2021 ICT AND DIGITAL LITERACY FOR TEACHERS AND INSTRUCTORS SESSION 1
FPTV / ONLINE PLATFORM
18/01/2021 - 19/01/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM
UTHM / GOOGLE MEET
31/12/2020
2020 DIALOG SAINS & AGAMA PANDEMIK COVID 19 "ISU DAN HAKIKAT"
UTHM / -
02/12/2020
2020 BICARA PROFESOR ULUNG : KEFAHAMAN BARU TENTANG PERPADUAN & PERANAN UNIVERSITI DALAM PERPADUAN NASIONAL
UTHM / -
12/11/2020
2020 WEBINAR WACANA ILMIAH (MAZHAB FIQH: KEPENTINGAN DAN CABARAN MASA KINI DI MALAYSIA)
UTHM / -
12/11/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER 1SESI AKADEMIK 2020/2021
UTHM / -
06/10/2020 - 07/10/2020
2020 CGS SHARING SESSION : SUPERVISION ECOSYSTEM IN THE NEW ERA
UTHM / -
15/09/2020
2020 BENGKEL PENGURUSAN PENERBITAN PROSIDING
UTHM / BILIK SERI SIANTAN , ARAS 3, PEJABAT PENDAFTAR
03/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN SUSTAINABILITY 2020
LAIN-LAIN / Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
19/08/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KERTAS KERJA DIPLOMA EKSEKUTIF PENDIDIKAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK DAN FPTV
UTHM / -
12/08/2020
2020 PROGRAM JOM MEMBACA UNTUK 10 MINIT
UTHM / UTHM
23/04/2020
2020 BENGKEL PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / GALERI ILMU, PPUK
09/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN DAN PEMURNIAN SILIBUS KURSUS JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
04/02/2020
2020 KURSUS PENULISAN JURNAL BERIMPAK TINGGI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR
04/02/2020 - 05/02/2020
2020 PROGRAM KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 1 PPUK UTHM
UTHM / UTHM
30/01/2020
2020 BENGKEL PENGUKUHAN MATA PELAJARAN UMUM BAHARU BAGI PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIUKUL, UTHM
UTHM / DEWAN 4, UTHM
28/01/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN PENGAJIAN ISLAM PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
22/01/2020
2020 KURSUS MIGRASI ZIMBRA KE GMAIL SIRI 6
UTHM / UTHM
15/01/2020
2020 BENGKEL TOT KURSUS BAHARU JABATAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK
15/01/2020

« Back