Staff Profile

Full NamePROF. MADYA Ts. Dr. MOHAMAD HISYAM BIN MOHD HASHIM
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN DAN SISWAZAH
Email
Designation DS54 - PROFESOR MADYA

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Technical and Vocational Education

Areas of Research Interest

1. Online Learning in Vocational Education
2. Instructional Design and Technology in Vocational Education
3. Qualitative Researh Methodology in Vocational Education
4. Mobile Learning in Vocational Education
5. Myths and Brands in Vocational Education
6. Advancement and Alumni Relations in Vocational Education
7. Technical and Vocational Education and Training (General)
8. Student Development and Great Chaliphate in Vocational Education
9. Integration of Tahfiz Al-Quran, Turath and Vocational Education
10. Accreditation and Certification Commision on Vocational Education

Innovation Field of Interest

1. Developing of Instructional Material in Vocational Education
2. Instructional Design for Electrical Engineering Course
3. Model of Vocation Education
4. Model of Myth and Brands in Vocational Education
5. Model of the Integration of Tahfiz Al-Quran, Turath and Vocational Education

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 DIPLOMA LANJUTAN KEMAHIRAN MALAYSIA PENGURUSAN LATIHAN VOKASIONAL JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
2014 SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA PEMASANGAN & PENYELENGGARAAN ELEKTRIK JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
2006 DOKTOR FALSAFAH REKABENTUK INSTRUKSIONAL & TEKNOLOGI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
2000 SARJANA PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN
1999 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK INSTITUT TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN
1993 CERTIFICATE/SIJIL KEJURUTERAAN ELEKTRIK POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU'ADZAM SHAH

Professional Appointments

DS54 - Profesor Madya

Management Experience

DateDescription
01/01/2021 - 31/01/2022 Ketua Jabatan (Pembelajaran Berterusan dan Kerjasama)
Pusat Pendidikan Berterusan
18/07/2021 - 31/12/2021 Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Instructional Design and Technology(IDT)
01/09/2020 - 31/12/2020 Ketua Jabatan (Pembelajaran Berterusan dan Kerjasama)
Pejabat Pembangunan Perniagaan, Pusat Pendidikan Berterusan
01/04/2020 - 31/08/2020 Ketua Jabatan (Pembelajaran Berterusan dan Kerjasama)
Pejabat Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan), Pusat Pendidikan Berterusan
01/06/2019 - 31/03/2020 Ketua Jabatan (Pembelajaran Berterusan dan Kerjasama)
Pejabat Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan), Pusat Pendidikan Berterusan
30/12/2018 - 31/12/2018 Menjalankan Tugas (Pengarah)
Pejabat Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan), Pusat Pendidikan Berterusan
23/12/2018 - 26/12/2018 Menjalankan Tugas (Pengarah)
Pejabat Penolong Naib Canselor (Kelestarian Kewangan), Pusat Pendidikan Berterusan
01/01/2015 - 31/12/2015 Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/01/2013 - 31/12/2014 Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/01/2012 - 31/12/2012 Pengarah
Pejabat Canselori, Pusat Kemajuan dan Hubungan Alumni
01/07/2011 - 31/12/2011 Pengarah
Pejabat Canselori, Pusat Kemajuan dan Hubungan Alumni
01/08/2009 - 30/06/2011 Pengarah
Pejabat Canselori, Pusat Kemajuan dan Hubungan Alumni
01/08/2009 - 30/06/2011 Pengarah
Pejabat Hal Ehwal Pelajar
01/08/2008 - 31/07/2009 Pengarah
Pejabat Canselori, Pusat Kemajuan dan Hubungan Alumni
16/07/2008 - 31/07/2008 Ketua Unit
Pejabat Canselori, Pusat Kemajuan dan Hubungan Alumni
16/07/2006 - 15/07/2008 Ketua Unit
Pejabat Canselori, Pusat Kemajuan dan Hubungan Alumni

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
07/02/2018 - 07/02/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
07/02/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2019 Electrical Power Supply System (BBE 20103). Bachelor of Vocational Education (Electrical and Electronic) with Honours. Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. University
2018 Educational Technology (BBD 20202). Bachelor Degree in Vocational Education (Building Services), Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Sem 2 2017/2018 University
2018 Qualitatve Research in Education (MBE12802). Master in Technical and Vocational Education. Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Sem 2 2017/2018 University
2018 Electrical Power Supply System (BBV 20103). Bachelor Degree in Vocational Education (Electrical and Electronic). Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Sem 2 2017/2018 University
2018 Educational Technology in TVE (MBE 10503). Master in Technical and Vocational Education. Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Sem 2 2017/2018 University
2017 Industrial Power System ( MBE 12001). Master in Technical (Electrical Engineering). Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Sem 1 2017/2018 University
2017 Educational Technology in TVE (MBE 10503). Master in Technical and Vocational Education. Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Sem 1 2017/2018 University
2017 Electrical Power Supply System (BBV 20103). Bachelor Degree in Vocational Education (Electrical and Electronic). Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Sem 1 2017/2018 University
2017 Qualitatve Research in Education (MBE12802). Master in Technical and Vocational Education. Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Sem 1 2017/2018 University
2016 Electrical Power Resource System (BBV 20103), Session 1 20162017, Faculty of Technical and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Educational Technology (BBD 20202), Session 1 20162017, Faculty of Technical and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical Resourse System (BBV 20103) Sesi 20152016 semester 2. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Educational Technology (BBD 20202), Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Malaysia University
2016 Projet Management (BBP 20402), Sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2016 Instructional Design and Technology in TVE [MBE 13403], Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2013 Qualitative Research in Education (MBE 1282), sesi 1 2013/2014, Faculty of Technical and Vocational Education, University Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2011 Qualitative Research in Education (MBE 12082) for S3, sem1 session 2011/2012 at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2011 Qualitative Research in Education (MBE 12082) for Part Time Student, sem 2 sesi 2010/2011 at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2011 Qualitative Research in Education (MBE 12802) for S2 sem 2 session 2010/2011at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2011 Qualitative Research in Education (MBE 12082) for S1, sem 2 session 2010/2011at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2011 Qualitative Research in Education (MBE 12082) for S4 Master Student in Technical and Vocational Education, sem 1 session 1 2011/2012 at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2010 Digital System (BBT 4652), sem1 session 2010/2011 at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2010 Digital System (BBT 4652), sem 2 session 2009/2010 at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2010 Research Method in Education (MBE 1214), sem 1 session 2009/2010 at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2009 Electrical and Magnet (BBT 2612), sem 1 session 2009/2010 at Universiti Tun HUsseion Malaysia (UTHM) University
2009 Learning Psycology in Instructional Design (MBE 1232) sem 2 sesion 2008/2009 at UNiversity Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2008 Qualitative Research in Education (MBE 12802) for S2, sem 2 sesion 2008/2009 at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2008 Qualitative Research in Education (MBE 1214), sem 2 sesion 2007/2008 at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2008 Qualitative Research In Educataion (MBE 12082) for S2, sem 1 sesion 2 2008/2009 at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2007 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan (MBE 1214), sesi 1 2007/2008 di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2007 Teknologi Pendidikan Dalam PTV (MBE 1053), sem 1 sesi 2007/2008 di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2007 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan (MBE 1214), sem 2 2006/2007 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Mlaysia (KUiTTHO) University
2007 Teknologi Pendidikan (BBE 1043), sem 2 sesi 2006/2007 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Malaysia (KUiTTHO) University
2007 Teknologi Maklumat Dalam PTV (BBC 3012), sem 1 sesi 2007/2008 di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2007 Teknologi dan Inovasi Dalam pendidikan (DBK 1033), sesi 1 2007/2008 di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2007 Pengajaran Program Khas SLDN (Pelajar Ph.D) di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2007 Elektrik dan Magnet (BBT 2612), sem 2 sesi 2006/2007 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Malaysia University
2007 Teknologi Pendidikan Dalam TVE (MBE 1052), sem 2 sesi 2006/2007 di Kolej Universiti Teknologi Tun Husien Onn (KUiTTHO) University
2006 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan (MBE 1214), sem 1 sesi 2006/2007 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) University
2006 Teknologi Pendidikan Dalam PTV (MBE 1052), sem 1 sesi 2006/2007 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) University
2006 Electrik dan Magnet (BBT 2612), sesi 2006/2007 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) University
2006 Teknologi Pendidikan (BBG 1053), Sem 1 sesi 2006/2007 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) University
2003 Perancangan Kurikulum Dalam Pendidikan Matematik, sesi 1 2002/2003, Open Universiti Malaysia (OUM) University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H876 Pembangunan Kerangka Kompentensi Keusahawan Digital Bagi Permulaan Perniagaan Untuk Komuniti B40. Ahli 30/09/2023
H952 Keberkesanan rekabentuk pembungkusan produk mempengaruhi keputusan pembelian pengguna bagi industri perniagaan pemilikan tunggal SME. Ahli 30/06/2023
H959 Kualiti Dalam Pembelajaran Digital Melalui Kaedah Kelas Berbalik: Kajian Tindakan Ahli 30/06/2023
H961 The Adaptive Microlearning Design Framework Standard on Virtual Learning System Ketua 30/06/2023
V034 Implementation of Blended Learning by Teacher Graduated Program (PPG) in Schools Ketua 30/04/2020
A117 School Principal Leadership Transformation In The Republic Of Maldives Ketua 15/06/2019
V011 Kerangka Pengajaran Aktif Berasaskan Teknologi Dalam Kalangan Graduan Program Pensiswazahan Guru Ahli 15/05/2019
A116 Integration Of Vocational Stream In Secondary School In Republic Of Maldives Ketua 14/08/2018
C029 Kajian Terhadap Profil Dan Faktor Penglibatan Alumni (Graduan) Universiti Dalam Keusahawanan Ahli 30/06/2015
U065 Information And Communication Technology In The Teaching Of Electrical/Electronic Concept In Nigerian technical And Vocational Instituitions Ketua 30/04/2015
E015 Keperluan Pelaksanaan Pengintegrasian Pendidikan Vokasional Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Aliran Agama Islam Di Malaysia Ketua 31/12/2014
1070 Model Baru Bagi Instrumen Penilaian Pentaksiran Kompetensi Persijilan Modular (PKPM) Dalam Melestarikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Ahli 14/04/2014
1169 Pembangunan Bahan Instrutional Berasaskan SCROM Ketua 28/02/2014
1170 Keperluan Pelaksanaan Pengintegrasian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Aliran Sekolah Agama Ketua 28/02/2014
B001 Pembangunan E- Bahan Instruksion Mata Pelajaran Elektrik dan Elektronik Tingkatan 5 Berasakan Piawai Antarabangsa Sharable Content Object Reference Model (SCORM) Ketua 02/05/2013
C002 Kajian "Graduate Employability (GE) Graduan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Ahli 31/12/2010
0413 Pelaksanaan Program Pendidikan Sepanjang Hayat di Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Ahli 30/11/2010
0424 Teknik Pembelajaran Andragogi di Kalangan Pelajar Dewasa di Institusi Pengajian Tinggi Awam Kementerian Pengajian Tinggi Awam Malaysia Ahli 30/11/2009
0474 Interaksi Dalam Papan Buletin Sistem Pegurusan Blackboard : Satu Kajian Kes Ketua 31/01/2009
0324 Pembangunan Bahan Instruktional dalam Sistem Pengurusan Pembelajaran untuk Matapelajaran Teknologi Pendidikan Ketua 30/04/2008

Publications

Book
Norhasyimah Hamzah, Azita Ali, Mohamad Hisyam Mohd Hashim,Ahmad Rizal Madar, Hashima Hamid, Fazlinda Ab Halim, Arihasnida Ariffin
(2018) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, UTHM , 1, ISBN:9789672110828
Mohamad Hisyam bin Mohd Hashim, Siti Nor Idayu binti Mohd Nassir
(2017) Transisi Kerjaya Pendidikan Khas Vokasional: Teori Dan Amalan , UTHM , 1, ISBN:9789672110453
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2011) 50 Alumni Uthm Kejayaan Didikan Plsp-Ittho , UTHM , 35, ISBN:9789675457326
Book Chapters
Mohamad Hisyam Mohd Hashim
(2020) Digital Drinking Water Reminder Using Arduino And Blynk?S Application: An Innovation , Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 4, UTHM , 77, ISBN:ISBN 978967
Wan Fauziah,W. Y., Suleiman,L., Mohamad Hisyam,M. H. & Abdul Razak,A
(2020) Entrepreneurship Education: Roles, Issues And Way Forwards , Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development), UTHM , 110, ISBN:9789672916017
Mohamad Hisyam bin Mohd Hashim, Siti Fatimah Mohd Jamil
(2020) Kesan Radiasi Pencawang Pengagihan , Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet: Idea Dan Inovasi , UTHM , 46, ISBN:9789672389774
Mohamad Hisyam bin Mohd Hashim, Rahim, M. I
(2020) Permulaan Langsung Pada Talian Motor , Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet : Idea Dan Inovasi , UTHM , 51, ISBN:9789672389774
Mohamad Hisyam bin Mohd Hashim
(2019) Generation, Transmission And Distribution System In Nigeria, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet, UTHM , 18, ISBN:9789672389293
Mohamad Hisyam bin Mohd Hashim and Bala Husaini
(2019) Generation, Transmission And Distribution System In Nigeria, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 18, ISBN:9789672216162
Mohamad Hisyam Mohd Hashim, Nurliyana Izzati Binti Abdul Majid
(2019) Industrial Application Of Power Factor Improvement, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 34, ISBN:9789672216162
MOHAMAD HISYAM MOHD HASHIM
(2019) Industry Involvement On Implementation Of The Career Transition Program Students For Special Educational Needs Learning Disabilities (Senld), Latihan Dan Pembangunan Kerjaya(Training And Career Development) Siri 2, UTHM , 48, ISBN:9789672389
FAZLINDA
(2019) Industry Involvement On Implementation Of The Career Transition Program Students For Special Educational Needs Learning Disabilities (Senld) , Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 48, ISBN:9789672389
Mohamad Hisyam Mohd Hashim, Noor Nadhirah Khalid, Nurul Syahirah Rahayu
(2019) The Usage Of Electrical Appliance In Residential Sector, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet, UTHM , 27, ISBN:97896722162
Mohamad Hisyam Mohd Hashim, Bala Husaini
(2018) Overview Of Electrical Power System In Nigeria: A Review, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet, UTHM , 75, ISBN:9789672216162
FAZLINDA BINTI HALIM, MOHAMAD HISYAM BIN MOHD HASHIM, WAN HANIM NADRAH BINTI WAN MUDA, SHAZULIA BINTI SAPINGI
(2018) Pengaplikasian Media Interaktif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Oleh Guru Sekolah Menengah Dalam Mata Peajaran Reka Bentuk Dan Teknologi, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 14, ISBN:9789672110880
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2008) Amalan Teknologi Dan Inovasi Dalam Pendidikan, Tinta Pendidik, Penerbit Universit Malaysia Sabah , 1, ISBN:9789832369790
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2008) Difusi Dan Inovasi Pembelajaran Dalam Talian Di Ipt Malaysia Sebagai Salah Satu Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran , Tinta Pendidik, Penerbit Universiti Malaysia Sabah , 123, ISBN:9789832369790
General Publications
Mohd Zulfadli Rozali, Suriayati Binti Baharom, Mohd Hisyam Hashim
(2019) Fptv Luaskan Pasaran Program Akademik Ke Asia Selatan, UTHM , 1, ISBN:-
Mohamad Hisyam bin Mohd. Hashim dan Mohd Erfy Ismail
(2016) Pengurusan Projek (Project Management), UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Hashim, M. H., Nurul Aisyah Farhana, A., Mazliana, M.
(2021) Learning Application Based On Games For Electrical Installation Course (E-Game Wiring), INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE (IJICC) , 11, 703, ISSN:22011323
Hashim, M. H. M, Azmi, N. I.
(2020) Competent Person Of The Industrial Electrical System In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE , 5, 270, ISSN:22011323
Hashim, M. H. M, Hassan, Hassan, F. Mb, Ibrahim, A
(2020) Empowerment Role Of School Principals In The Republic Of Maldives , INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE , UTHM , 11, 419, ISSN:22011323
Siti Nor Idayu Mohd Nassir, Mohamad Hisyam Mohd Hashim
(2017) Implementation Challenges On Career Transition Program (Ctp) Of Special Education Needs Learning Disabilities (Senld), PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES , Universiti Putra Malaysia Press , 4, 1, ISSN:01287702
Mohamad Hisyam Mohd Hashim, Bashir Abubakar
(2017) The Availability Of Electronic Courses Using Ict Infrastructure In Teaching And Learning Among Teacher In Nigeria'S Tvet Institution, PERTANIKA OF JOURNAL SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES, Universiti Putra Malaysia Press , 4, 17, ISSN:01287702
Fairuz Nizar Ahmad, Fakhrurrazy Abu Yazid, Kamazrul Zefrin Kaulan, Mohamad Hisyam Mohd. Hashim
(2016) Multimedia For Teaching And Learning Among Trainers In Tvet Institution, INTERNATIONAL JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING RESEARCH, Science Publishing Group , 6, 18, ISSN:24698199
Zarina Abd Rashid, Moahamad Hisyam bin Mohd. Hashim
(2016) Review Of Web Based Learning In Tvet: History, Advantages And Disadvantages, INTERNATIONAL JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING RESEARCH, Science Publishing Group , 4, 7, ISSN:24698199
Hanna Hazalina Zainal, Noorhidayu Mohd Nordin, Mohamad Hisyam Mohd. Hashim
(2016) Technical Students' Perception And Motivations Towards Instructional Courseware On Construction Technology Course, INTERNATIONAL JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING RESEARCH, Scien Publishing Group , 2, 1, ISSN:24698199
Mohamad Hisyam Mohd. Hashim
(2016) The Advantages Of Reserve Officer Training Unit (Rotu)'S For Future Tvet Teachers, ASIAN RESEARCH JOURNAL OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES, SCIENCEDOMAIN INTERNATIONAL , 8, 1, ISSN:24564761
Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Mohamad Hisyam Mohd. Hashim, Mohd Bekri Rahim
(2015) Application Of Communication Skill (Cs) Among Lecturer On Vocational Teaching And Learning In Vocational College Zone Johor, Malaysia , INTERNATIONAL JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING RESEARCH, Science Publishing Group , 12, 55, ISSN:24698180
Yuhanis Che Hassan, Mohamad Hisyam Mohd. Hashim
(2015) The Influence Of Gender And Culture On Transformational And Transactional Leadership Style , INTERNATIONAL JOURNAL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING RESEARCH , Science Publishing Group , 4, 10, ISSN:24698180
Mohamad Hisyam bin Mohd. Hashim
(2015) The Practice Of Employability Teamwork Skill, INTERNATIONAL JOURL OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING RESEARCH, Science Publishing Group , 8, 16, ISSN:24698180
Wazli Watisin, Nurul Izzatty Ismail, Mohamad Hisyam Mohd. Hashim
(2015) The Problems Of Bilateral Relations Between Educational Institutions And Industrial Committee Towards Work-Based Learning In Malaysia , ELSEVIER: PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Elsevier , 12, 352, ISSN:18770428
Wazli Watisin, Nurul Izzatty Ismail, Mohamad Hisyam Mohd. Hashim
(2015) The Problems Of Bilateral Relations Between Educational Institutions And Industrial Commitee Towards Work-Based Learning In Malaysia , PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Elsevier Ltd , 2, 352, ISSN:18770428
Mohamad Hisyam Mohd. Hashim
(2015) Using Technology And Instructional E-Material Among Technical Teacher And Student Into Teaching And Learning: A Qualitative Case Study, INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES, Canadian Center of Science and Education , 2, 175, ISSN:19139029
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2005) Penggunaan Perisian Komputer Dalam Menganalisis Data Kualitatif: Satu Pengenalan , JURNAL SAINS SOSIAL, UTHM , 12, 59, ISSN:18232671
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2000) Perisian Pembelajaran Berasaskan Web: Keperluan Dalam Pendidikan Jarak Jauh , JURNAL PENDIDIKAN JARAK JAUH MALAYSIA USM, 2(2), 55-63., Universiti Sains Malaysia , 12, 55, ISSN:15116433
Hashim, M. H. Ma, Hassan, F. Mb, Ibrahim,
(1995) Empowerment Role Of School Principals In The Republic Of Maldives , INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE (IJICC) , 10, 419, ISSN:22011323
Media Digital
Musli Muhammad, Mohomad Hisyam Mohd Hashim
(2020) Buletin Pusat Pendidikan Berterusan, Edisi 3, UTHM , ISBN:-
Musli Muhammad, Mohomad Hisyam Mohd Hashim
(2020) Buletin Pusat Pendidikan Berterusan, Edisi 2, UTHM , ISBN:-
Musli Muhammad, Mohomad Hisyam Mohd Hashim
(2020) Buletin Pusat Pendidikan Berterusan, Versi 1, UTHM , ISBN:-
Policy Paper
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2018) Garis Panduan Kadar Bayaran Program Akademik Pembelajaran Berterusan, Eksekutif Dan Profesional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2018) Garis Panduan Kadar Bayaran Program Akademik Pembelajaran Berterusan, Eksekutif Dan Profesional
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2018) Garis Panduan Kadar Bayaran Program Kerjasama Akademik Uthm Dan Institusi / Kolej Bersekutu Dalam Dan Luar Negara
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2018) Garis Panduan Kadar Bayaran Program Kerjasama Akademik Uthm Dan Institusi / Kolej Bersekutu Dalam Dan Luar Negara Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2018) Garis Panduan Pelaksanaan Kerjasama Akademik Universiti Tun Hussein Onn Dengan Institusi/Kolej Bersekutu
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2018) Garis Panduan Pelaksanaan Program Akademik Pembelajaran Berterusan
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2018) Garis Panduan Pelaksanaan Program Eksekutif Dan Profesional
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2018) Garis Panduan Pelaksanaan Program Eksekutif Dan Profesional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2018) Garis Panduan Pelaksanaan Program Kerjasama Akademik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Dengan Institut/Kolej Bersekutu
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2018) Garis Panduan Program Akademik Pembelajaran Berterusan Uthm
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2018) Garis Panduan Program Akademik Pembelajaran Berterusan Uthm
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2018) Perlaksanaan Program Akademik Pembelajaran Berterusan
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2017) Garis Panduan Program Pesisir
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2017) Garis Panduan Program Usahasama Uthm Dan Institusi
Prosiding / Seminar
Wazli Watisin, Mohamad Hisyam Mohd. Hashim dan Faridzan Safiee
(2016) Masalah Penilaian Terhadap Pelajar Program Work-Based Learning Di Malaysia, UTHM , 133 , ISBN:9789670618740
Mohamad Hisyam bin Mohd. Hashim
(2016) Multimedia Instructional Material Learning Object (Mimlos) For Technical And Vocational Subject, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah , 1289 , ISBN:978-967-0778-16
Mohamad Hisyam bin Mohd. Hashim dan Siti Noor Idayu Mohd Nassir
(2016) Program Transisi Kerjaya Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran , Politeknik Sultan Hj Ahmad Shah , 1297 , ISBN:9789670778167
Wazli Watisin and Mohamad Hisyam Mohd. Hashim
(2014) Assessment Issue On Work Based Learning (Wbl) Programme For Diploma Students In Malaysia: A Case Study, UTHM , ISBN:9789834339890
Bashir Abubakar and Mohamad Hisyam Mohd. Hashim
(2014) Imperative And The Challenges To Effective Integration Of Icts In Nigeria Tvet Institutions Toward Instructional Delivery, UTHM , ISBN:9789834339890
Wazli Watisin and Mohamad Hisyam Mohd. Hashim
(2014) Leadership Factor That Support The Successfull Institutionalization Of Quality Assurance Practices In A Tvet Institution, UTHM , ISBN:9789834339890
Mohd Hasril Amiruddin, Razali Hassan, Mohamad Hisyam Mohd Hashim, Fazlinda Abd Halim
(2014) Transformasi Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Terhadap Penyediaan Latihan Guru Dalam Membantu Aritkulasi Kolej Vokasional Dan Institusi Latihan Kemahiran, Universiti Malaya , 6 , ISBN:-
Nur Iwani Azmi dan Mohamad Hisyam Mohd. Hashim
(2012) Kerangka M-Pembelajaran Kolaboratifdi Uthm, UTHM , ISBN:9789670468242
Nur Iwani bin Azmi dan Mohamad Hisyam Mohd. Hashim
(2012) Pendidikan Asas Vokasional Penyelesaian Kepada Keciciran Murid Lepasan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (Upsr), UTHM , ISBN:9789670468242
Mohamad Hisyam Mohd. Hashim dan Yusup Hashim
(2006) Keaktifan Berinteraksi Dalam Sistem Pengurusan Pembelajaran (Spp) Dan Pencapaian Gred Pelajar , Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia , ISBN:9834273312
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2000) Used Of Information, Communication And Technology Amongs Information Technology Student?S
Mohamad Hisyam Bin Mohd Hashim
(2000) Web Based Teaching And Learning Software: Assessment And Monitoring Progress Features

Consultancies

YearDescriptionLevel
2016 Editorial Board members of World Journal of Education Research (WJER), 2016-Now International
2016 Panel for Fundamental Grant Research Sheme (FRGS) of Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Sesi 1 2016 University
2016 Editorial Board Members of International Education Studies (2012-Now) International
2016 Proposal Presentation Panel for Normalina binti Adenan (HB140105), Master of Technical and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 24 April 2016. University
2015 Panel for Fundamental Grant Research Scheme (FRGS) of Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Sesion 1 2015 University
2015 Editor in Chief for International Journal of Vocational Education and Training Research (IJVETR) (2015-now) International
2014 Editorial Board Members of Science Educational Journal, 2014-Now International
2014 Editorial Board Members of Educational Journal, 2014-Now International
2013 Editorial Board Members of Scholarly Technical Education Publication Series (STEPS), Manila Philippines International
2013 Short Term Consultant in Colombo Plan Staff College, Manila Philippines International
2012 Editorial Board Members of International Review of Research in Open and Distributed Learning, 2012-Now International
2012 Editorial Board Members of Asian Science Social, 2012-Now International
2012 Editorial Board Members of Journal of Education and Learning, 2012-now International
2012 Editorial Board Members of Higher Education of Social Science, 2012-Now International
2012 Pengarah Projek Membangun, membekal dan Munatnaik Bahan P&P Digital bagi Mata Pelajaran Phonics For Reading Tahap 1, Kementerian Pelajaran Malaysia National
2012 Editorial Board Members of International Education Research, 2012-Now International
2010 Consultant for Developement of e-Material Engineering Drawing Form 5, Ministry of Education National
2009 Consultant for Technical and Vocational Education at Ministry of Education, Republic of Maldives International
2009 Editorial Board Members of Cyber Society and Education, 2009 - Now International

Supervision

YearDescriptionRole
2020 Nor Hadijah binti Samsunahar (2020). Peringat Minuman dengan menggunakan Teknologi Arduino dan Blynik. Bachelor of Vocational Education (Electric and Electronic) with Honours. Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM Supervisor
2020 Siti Adila binti Kamaruzaman (2020). Smart Monitoring with Non-Invasive Glucometer. Bachelor of Vocational Education (Electric and Electronic) with Honours. Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM Supervisor
2020 Siti 'Afiat binti Jalil (2020). Pemerkasaan Ketua Isi Rumah (KIR) wanita orang Asli Dalam Industri Pelancongan Di Malaysia. Master in Technical and Vocational Education, UTHM Assessor
2020 Ahmad Nahri Mohd Noh (2020). Community Capacity Building Towards Based Ecotourism Development: A case study on Orang Asli Hulu (Jakun) in Kampung Selai, Bekok, Johor, Malaysia. Master of Technical and Vocational Education, UTHM. Assessor
2019 Yusra Zafirah binti Badrol (2019) HB180046. Metacognitive Awareness Among Students in UTHM. Master in Technical and Vocational Education. Faculty of Technical and Vocational Education UTHM. Assessor
2019 Mohd Norazmi bin Nordin (2019). Model Pengaruh Kepimpinan Guru Besar Terhadap Beban Tugas dan Kepuasan Kerja Guru Program Pendidikan Khas (PKKI). Ph.D in Education. Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Assessor
2019 Muhsinah binti Mahathir (2019). Eikasi Diri dan Beban Tugas Pelajar MBV uthm semasa menjalani Latihan Mengajar,Master of Technical and Vocational Education, Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Assessor
2019 Nurul Syafawani binti Samsudin (2019)Kesan Aplikasi Kit Pembelajaran Prosedur Pengujian Litar Elektrik Satu Fasa Terhadap Kefahaman Pelajar Kolej Vokasional. Master of Technical Education (Electrical Engineering), Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Assessor
2019 Anikala A/P Kali Muthu (2019) CB16004. Persepsi Bakal Guru TVET terhadap penggunaan teknologi pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Kolej Vokasional. Bachelor of Vocational Education (Electrical and Electronic). Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Assessor
2019 Nurul Aisyah Farhana binti Abdul Latiff (2019). Aplikasi pembelajaran Berasaskan Permainan Bagi Kursus Pemasangan dan Pendawaian Elektrik Di FPTV (E-Game Wiring). Bachelor of Vocational Education (Electrical and Electronic). Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Supervisor
2019 Norsaliza binti Sabu (2019). Pembinaan Koswer Multimedia Interaktif dan Penilaian Keberkesanannya Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Pelajar Biologi. Doctor of Phisophy (Instructional Technology Education). Faculty of Human Development, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). External Examiner
2019 Siti Faizzatul Aqmal Mohamad Mohsin (2019) HB100058. The effect of 21st Centry Acculturation Module on the Students' Higher Order Thinking Skills and Academic. Ph.D in TVE. Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Assessor
2019 Charlesalesalecsandra Donna Doson (2019). Operational Amplifier Configuration Trainer. Bachelor of Vocational Education (Electrical and Electronic). Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Assessor
2019 Mizan binti Abdulla (2019) DB160094. Prototaip Pemantauan Air Akuarium Ikan Emas menggunakan IOT. Bachelor of Vocational Education (Electrical and Electronic). Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Assessor
2019 Nurul Aina binti Mohd Jamaludin (2019) HB 180086. Tahap pengetahuan, Amalan dan Nilai Kemahiran Generik Hijau Pelajar UTHM. Master of Technical and Vocational Education, Faculty of Technical and Vocational Education, UTHM. Assessor
2016 Norhayati bnti Mohamed (2016). Tahap Kesediaan Guru Matematik Terhadap Penggunaan ICT Dalam P&P di Sekolah Rendah, Faculty of Technical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Marina binti Jamion (2016). Faktor-Faktor Pencapaian Matematik UPSR Rendah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Hasnida binti Ahmad (2016). Pembelajaran Koperatif Sebagai Satu Pendekatan Dalam Matapelajaran Sains, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Nur Zulakha binti Zulkifli (2016). Prototaip Mesin Doh Maruku (2016). Bachelor of Vocational Education(Electrical and Electronic). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Supervisor
2016 Nor Afiza binti Tumijan@Tomichan (2016). Solar Hybrid Mower. Bachelor of Vocational Education (Electrical and Electronic). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Supervisor
2016 Nur Izzati binti Suhaimi (2016). Green Technology Automatic Clothesline Solar Energy. Bachelor of Vocational Education (Electrical and Electronic). Faculty of Technical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Supervisor
2016 Mardziah binti Mahadzir (2016).Penukar Kod Berprogram ASCII Kepada Binari. Bachelor of Vocational Education (Electrical dan Electronic). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Supervisor
2016 Ramlah Pandu (2016). Alat Mudah Alih Potologi Bas dan Bintang Sebagai ABBM. Bachelor of Vocational Education (Electrical and Electronic). Faculty of Technical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Supervisor
2016 Kek Woan Huey (2016). Pendekatan Model Polya Melalui "Gerakbak Keretapi" untuk Meningkatan Kemahiran Penyelesaian Masalah Matematik Tahun 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Siti Nor Idayu binti Mohd. Nassir (2016). Pelaksanaan Program Transisi Kerjaya (PTK) Murid Berkeperluan Khas (MBPK) Masalah Pembelajaran (MP), Faculty of Technical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 Supervisor
2016 Main Supervisor for Mahirah Muslihah Bt Md Sakili (DB 130148). Bachelor of Vocational Education (Electrical and Electronic). Faculty of Technical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Supervisor
2016 Chairman for Proposal Presentation. Nur Syazwani binti Azhar (2016). Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional di Kelantan Berbantukan Kotak Taakulan. Bachelor in Vocational Education. Faculty of Technical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Assessor
2016 Examiner for Muhammad Yahya Musa (2016). A Cognitive Tasks Approach on the Influence of ICT for Secretariat Practice. Master of Technical and Vocational Education, Faculty of Technical and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Examiner
2016 Chairman of Proposal Panel for Nur Syazwani binti Azhar, Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Kritis Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional di Kelantan Berbantukan Kotal Taakulan. Bachelor of Vocational Education. Faculty of Technical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Examiner
2016 Chairman of VIVA for Ruminah binti Muhammad Zain (2016). The Development of Assessment Framework For Vocational Education Training Programs in The Noss Based Training System (NBTS) and The National Dual Training System (NDTS). Ph.D in TVE. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Examiner
2016 Chairman of Proposal Panel for Noor Jannah binti Maarop. Pembangunan Kerangka Piawaian Kelestarian Dalam Program Pendidikan Guru Teknikal dan Vokasional. Bachelor of Vcional Education. Faculty of chnical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Examiner
2016 Chairman of Panel Proposal for Nur Shahira binti Che Rozi. Pembelajaran Berpusatkan Pelajar Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional. Faculty of Technical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Examiner
2016 Chairman of Proposal Panel for Nur Hidayah binti Mohamed Yunos. Kecenderungan Pelajar Melanjutkan Pelajaran ke Kolej Vokasional. Bachelor of Vocational Education. Faculty of Technical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Examiner
2016 Chairman of Viva for Mohd. Zairi bin Hussain (2016). Pembangunan Model Standard Pembangunan Guru Pendidikan Jasmani Berorientasikan Amalan dan KlusterPerwatakan Guru. Ph. D in Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Examiner
2016 Internal Examiner for Mohd Aris bin Anis. Komunikasi Berimplikatur Dalam Teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Ph.D in Education. Faculty of Technical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Examiner
2016 Chairman of Panel for Muhammmad Shafiqail-RRuddin bin Rani (2016). Prototaip Sistem Amaran Banjir Bagi meningkatkan Pengurusan Pentadbiran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung. Projek Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik dan Elektronik). Faculty of Technical and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Examiner
2016 Propsal Presentation Panel for Normalina binti Adenan (HB140105), Faculty of Technical and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 24 April 2016 Examiner
2016 Proposal Presentation Panel for Noor Azyani binti Jalil (GB140037), Ph.D in TVE, Faculty of Technical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 24 April 2016 Examiner
2016 Proposal Examiner for Umi Kalthom bin Mahbib (GB120225). Ph.D in Education. Faculty of Technical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Examiner
2016 Proposal Examiner for Teguh Iman Santoso (HB140109). Ph.D in Education. Faculty of Technical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Examiner
2016 Internal Examiner for Muhammad Yahya Musa (2016). A Cognitive Tasks Approach on the Influence of ICT for Secretarial Practice. Faculty of Technical and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Examiner
2016 Proposal Examiner for Noramalina binti Adenan (HB 140105). Aplikasi Internet dan Faktor Mempengaruhi Pejaran dan penggunaannya Dalam Usaha Mengintegrasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Facultytion of Technical and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Examiner
2016 Proposal Examiner for Noor Azyani binti A. Jalil. Kesan Pembelajaran Berasaskan Flipped Learning dalam kalangan Pelajar Teknikal yang berbeza gaya pembelajaran di Politeknik Malaysia. Faculty pf Technical and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Examiner
2015 Ng Pei Pei (2015). Meningkatkan Minat Murid Tahun 5 Menanam Sayur Sawi dengan "Kaedah Tanah Gabung Hidroponik" di SJKC Chung Hwa Asahan Muar, Universiti Tun Hussein onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Lyidiawati binti Tusiran (2015). Amalan Teknologi Hijau Dalam Pelaksanaan Mata Pelajaran Vokasional, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2014 Lee Inn Shze (2014). Hubungan Sikap Murid Dengan Pencaipan Matematik Bagi Murid Tahun 3 di SJK(C) Pandan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Koh Tin Tin (2014). Tahap Pencapaian dan Pelaksanaan Kamahiran Proses Sains Guru-Guru Sekolah Rendah Daerah Negeri Melaka. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Lee Chwee Wei (2014). Minat Membaca di Kalangan Murid-Murid. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Lee Tian Siong (2014). Kajian Ilmiah: Program 3K Meningkat Prestasi Pembelajaran Murid Sekolah SJK(C) Buloh, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Khor Saw Ying (2014). Penguasaan Murid Terhadap Kaedah Petak Sifir dan Kaedah Jejari Dalam Pendaraban, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Lim Chew Poh (2014). Keberkesanan Penggunaan Kaedah Pita Minda Untuk Penulisan Bahasa Cina Murid Tahun 5, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2014 Koh Sock Fun (2014). Hubungan Antara Penglibatan Ibu-Bapa dengan Pencapaian Murid Dalam Mata pelajaran Matematik SJKC Peng Min, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 Supervisor
2013 Khadijah binti Ahmad (2013). Persepsi Pengetua Sekolah Agama Mengenai TranformasiPendidikan Vokasional Di Sekolah Menengah Agama, Faculty of Technical and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Unpublished Project Report. Supervisor
2013 Noor Aidi binti Nadzri (Mulai Sem 1 Sesi 2013/2014). Asia Pacific Accreditation Certification Commision. Ph.D. Faculty of Technical and Vocational Education. University Tun Hussein Onn Malaysia. Supervisor
2013 Bashir AbuBakar (2013). Integration ICT in Teaching and Learning at Nigeria. Master of Technical and Vocational Education, Faculty of Technical and Vocational Education , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Nursheilla binti Mohd Zain (2013). Persepsi Pelajar Mengenai Program Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional UTHM. Faculty of Technical and Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.Unpublished Project Report. Supervisor
2012 Noorainul Arifah binti Samsuri (2012).Penyediaan Fasiliti OKU Di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Indahputra. Laporan Projek Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Supervisor
2012 Siti Fazilah binti Mat (2011). Minat Pelajar Diploma Seni Bina Terhadap Mata Pelajaran Autocad di Dua buah Politeknik Malaysia. Laporan Projek Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Supervisor
2012 Mohd Shapril bin Ahmad (2012). Pembangunan Bahan Instruksional Berasaskan Elektronik (E-Bahan) Mengunakan Piawaian SCORM Untuk Topik Motor Arus Terus. Laporan Projek Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Supervisor
2011 Wazli bin Watisin (2011). Pelaksanaan Program Berasaskan Kerja Di Kolej Komuniti Bukit Beruang Melaka: Satu Kajian Kes. Tesis Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Supervisor
2011 Zanariah binti Ahmad (2011). Pelaksanaan E-Pembelajaran di Politeknik Melaka: Satu Kajian Kes. Tesis Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Unpublished Thesis. Supervisor
2011 Mazliayana binti Ayob (2011). Budaya Kesamaan dan Kekuasaan Dalam Pembelajaran Pelajar Pendidikan Teknik dan Vokasional: Kajian Kualitatif Dimensi Hubungan Sosial. Laporan Projek Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Supervisor
2007 Nooraina binti Ismail (2007). Kajian Tentang Penilaian Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam pengajaran dan Pembelajaran di Kolej Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Laporan Projek Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Supervisor
2007 Diana binti Mohd Alwi (2007). Sumbangan KoKurikulum Terhadap Nilai Tambah Diri Di Kalangan Pelajar Kejuruteraan. Laporan Projek Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional yang tidak diterbitkan. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Supervisor
2007 Mohd Amin bin Abdul Majid (2007). Penggunaan Sistem Pembelajaran Blackboard (SPB) Di Kalangan Pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal (FPTek) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Satu Kajian Kes. Laporan Projek Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Supervisor
2007 Norfadhilah binti Hasan (2007). Kebolehpasaran Kerja Siswazah Lepasan Skim Graduan (SLG) bagi kursus Microsoft Certified System Engineer (MGSE) . Laporan Projek Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2016 Advisor for "Better Personality Excellent Academic" Program of SMA Assayidah Khadijah, Jasin Melaka, 31 Dec 2015 -02 January 2016 University
2016 Advisor for "Better Personality Excellent Academic" Program of SK Sabak Uni Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia. 21-22 April 2016 University
2015 Resource Person and invited Presenter. CUSTOMIZED PROGRAM ON HIGHER EDUCATION MANAGEMENT TRAINING.20 Dis 2015, CPSC Manila Philippinnes International
2015 Invited Presented. International Seminar on ?Enhancing Quality of Technical Education through Accreditation.29 October 2015, Indra Gandhi Auditorium, NITTTR, Chennai, India International
2012 Pelantikan sebagai Ketua Penal penilai Akhir Projek Sarjana Muda 2 (BBT 4044) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional Semester 1 sesi 2011/2012 University
2012 Deputy Dean (Student Affairs and Alumni). Faculty of Technical and Vocational Education. Universiti Tun Hussein Malaysia. University
2012 Pelantikan sebagai Pengurus Kumpulan CAPs Graduate Employability iPMO Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2011 Ketua Cawangan Latih Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) UTHM National
2011 Ketua Program Doktor Pendidikan (Pendidikan Kejuruteraan) University
2011 Memangku Jawatan Timbalan Komandan PALAPES UTHM. Mulai 7 Oktober hingga 27 November 2011. University
2011 Timbalan Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru (PIBG) Sekolah Kebangsaan Pintas Puding District
2011 Setiausaha Komuniti Taman Wira, Parit Raja District
2010 Ketua Cawangan Latih Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) UTHM University
2010 Timbalan Yang Dipertua Persatuan Ibu-Bapa dan Guru-Guru (PIBG) Sekolah Kebangsaan Pintas Puding District
2009 Pengasas / Penasihat Koperasi Alumni UTHM Berhad (UTHMac) University
2009 Pengasas / Penasihat Persatuan Alumni Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHMa) University
2009 Invited Presenter. Congress of Vocational and Technical Education in Islamic Countries. 18-20 Jun 2009, Istanbul Turkey International
2009 Pegawai Peringkat Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) UTHM University
2008 Qualitative Research in Education (MBE 12802) for S1, sem 1 sesion 2008/2009 at Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) University
2000 Berkhidmat sebagai Pensyarah DG41 di Politeknik Ungku Omar, Ipoh Government
1998 Berkhidmat sebagai Jurutera Rangkaian di Marconi (M) Sdn Bhd, Kulim Kedah Private
1993 Berkhidmat sebagai Juruteknik Kualiti di Matsushita Electronic Motor (Malaysia) Sdn Bhd Private

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN LATIHAN UTHM
UTHM / DEWAN LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
22/06/2022
2021 [SIRI 5] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 1 : UTHM EDU-TRAIN (F1.1 - PEMERKASAAN TVET DAN PENGANTARABANGSAAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
28/10/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 BENGKEL LATIHAN PANEL PENILAI APEL.A TAHAP 7
UTHM / DALAM TALIAN - GOOGLE MEET
14/06/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 ENERGY INDUSTRY OUTLOOK :PETRONAS PERSPECTIVE
LAIN-LAIN / -
12/11/2020
2020 PERKONGSIAN MAKLUMAT BIL 10/2020 : ONLINE MARKETING
UTHM / -
22/10/2020
2020 BENGKEL PEMBANGUNAN KERTAS KERJA CADANGAN PUSAT PENDIDIKAN BERTERUSAN
UTHM / -
29/06/2020
2020 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM EKSEKUTIF DAN PROFESIONAL UTHM
UTHM / M SUITES HOTEL JB
12/03/2020 - 14/03/2020

« Back