Staff Profile

Full NameTs. Dr. YEE MEI HEONG
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN KEJURUTERAAN
Email
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Education
Field of Specialization (KPT) Life-Long Education

Areas of Research Interest

1. Higher Order Thinking Skills
2. Lifelong learning
3. Teaching and learning
4. Learning styles and Thinking styles

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2015 DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2004 SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2002 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/12/2017 - 30/11/2022 Penyelidik Kanan
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Technical and Vocational Education Training (TVET)
01/09/2014 - 31/08/2016 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
26/04/2018 - 31/12/9999 Majlis Rekabentuk Malaysia (MRM)
Ahli Kebangsaan
01/05/2018 - 30/04/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
01/01/2012 - 31/12/9999 Persatuan Penganut Damkar Karma Dechen Buddhist
Ahli Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2010 Industrial Technology Skills - Wood Work, Student Intake Sesi 20072008, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Geometric Drawing [DBK 1293], Sesi 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Engineering Graphic II [BBT 3022], Sesi 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Industrial Technology Skills I - Civil [BBT 2124], Sesi 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Land Surveying [BBT 1422], Sesi 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Contract Procedure And Estimation [BBT 4462], Sesi 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Engineering Graphic II [BBT3022], Sesi 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H477 Program : Smart Farming Management Projek : Exploring perception, understanding and needs using drone technology affecting pineapple farm productivity in Johor Ahli 30/06/2021
K113 MyRIVET - PENGINTEGRASIAN GAYA BERFIKIR DAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI BAGI MENYELESAIKAN MASALAH DALAM PENGHASILAN PRODUK Ketua 31/03/2021
H444 KEBERKESANAN MODUL PENGINTEGRASIAN TEORI PENYELESAIAN MASALAH INVENTIF DALAM PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH BAGI PENYELESAIAN MASALAH Ketua 31/12/2020
K133 Development of Heutagogical Training Module for Engineering Education Educator Ahli 31/12/2020
K134 Development of Heutagogical Learning Module for Engineering Education Student Ahli 31/12/2020
K135 INTEGRATION OF KOLB LEARNING STYLE AND 21ST CENTURY 4C?S LEARNING SKILLS FOR MALAYSIAN AND INDONESIAN TVET EDUCATORS Ahli 01/12/2020
X101 Development Of Heutagogical Training Module For Engineering Education Educator Ahli 30/11/2020
X102 Development of Heutagogical Learning Module For Engineering Education Student Ahli 30/11/2020
H329 TAHAP KESEDIAAN KEMAHIRAN KEBOLEHPASARAN BERASASKAN "PROJECT BASED EMPLOYMENT" DALAM KALANGAN GRADUAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI Ketua 30/06/2020
H330 KEPERLUAN KEMAHIRAN KEBOLEHPASARAN BERASASKAN "PROJECT BASED EMPLOYMENT" DALAM KALANGAN GRADUAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI Ketua 30/06/2020
K014 HEUTAGOGICAL FRAMEWORK FOR TECHNICAL AND VOCATIONAL TEACHERS' COMPETENCY THROUGH PROFESSIONALISM DEVELOPMENT PROGRAM Ahli 30/04/2020
1637 Developing metacognitive strategies framework through fuzzy delphi method to enhance TVET student's employability skills Ahli 15/01/2020
V024 A Study on Assessing PPG Student's Critical Thinking and Problem Solving Skills Ahli 31/10/2019
U984 Kesan modul pembelajaran kendiri bagi Guru Program Pensiswazahan Guru ke Atas kemahiran berfikir aras tinggi Ketua 30/06/2019
V030 Kesan Modul Pembelajaran Kendiri bagi Penguasaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Kalangan Guru Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ketua 30/04/2019
V010 Keberkesanan Modul Kemahiran Penyelesaian Masalah Inventif Bagi Guru Teknikal Program Pensiswazahan Guru ke atas Penguasaan Penyelesaian Masalah Pelajar Reka Bentuk dan Teknologi Ahli 15/02/2019
X099 Developing Psychosicial Predictive model of stress to identify undergraduates at -risk of stress in public universities in Malaysia Ahli 01/12/2018
V003 Kerangka Amalan Pengajaran Graduan Program Pensiswazahan Guru Melalui Pedagogical Reasoning Action Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Kompetensi Pendidikan Teknik dan Vokasional Ahli 15/11/2018
1554 Development of a Green Skills Framework for TVET Curricula: Meeting the Needs of Green Economy Ahli 30/10/2018
A155 Instrumen Bersepadu Penarafan dan Pemeringkatan Program TVET Malaysia Fasa 2 Ahli 30/06/2018
1431 PEMERKASAAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) MENGGUNAKAN PENDEKATAN PENYEPADUAN ILMU WAHYU (REVEALED KNOWLEDGE) UNTUK MENINGKATKAN KUALITI KOMPETENSI K-PEKERJA HOLISTIK DI MALAYSIA Ahli 31/05/2017
R051 Pengintegrasian Gaya Pembelajaran Kolb dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano bagi Menyelesaikan Masalah dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah Ketua 30/11/2016
1521 Economic Evolution Novelty of Increasing Electric Grid Resilience Through Micro Grid To Flood Attack Ahli 31/12/2015
0766 GAYA PEMBELAJARAN DAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI BAGI PENCETUSAN IDEA DALAM PENGHASILAN PRODUK Ahli 28/02/2014
0741 Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Menerusi Peta Minda Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ahli 28/02/2013
0644 Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Kolb & Bentuk Gaya Berfikir Sternberg Dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal Ketua 14/06/2011
0417 The Integration of the National Occupational Skills Standards (NOSS) into the National Dual Training System in Malaysia Ahli 31/05/2010

Publications

Book
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2019) Kurikulum Dan Instruksi Siri 7 (Curriculum & Instruction), UTHM , 1, ISBN:9789672306283
Yee Mei Heong, Che Wan Husna Syahirah Che Wan Razak,Tee Tze Kiong, Kok Boon Ching
(2017) Pengintegrsian Teori Penyelesaian Masalah Inventif Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah, UTHM , 1, ISBN:9789672110644
Book Chapters
AZMAN JAMAAT, YEE MEI HEONG
(2018) Analisis Keperluan Alat Bahan Bantu Mengajar (Abbm) Dalam Topik Residual-Current Circuit Breaker (Rccb) Bagi Subjek Pendawaian Elektrik , Kurikulum & Instruksi , UTHM , 70, ISBN:9789672183785
Kong Hie Ping, Kok Boon Ching, Jailani Md Yunos & Widad Othman
(2018) Keperluan Pembangunan Model Bagi Subjek Sistem Sanitasi, Perparitanan Dan Pembentungan, Kurikulum & Instruksi Siri 6, UTHM , 59, ISBN:978-967-2216-
MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, TEE TZE KIONG DAN YEE MEI HEONG, MUHAMMAD HILMI AZMAN
(2018) Pembangunan Modul Pengajaran Bagi Kerja Melepa Dan Render Dalam Pembinaan, Kurikulum & Instruksi Siri 4, UTHM , 59, ISBN:9789672110880
Mimi Mohaffyza Mohamad, Nabila Abu Bakar, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong
(2017) Amalan Pengajaran Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Kompetensi Di Kolej Vokasional, Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 27, ISBN:9789572110767
YEE MEI HEONG, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad, Mira Edora Binti Misran
(2017) Analisis Keperluan Modul Pembelajaran Kerja Tetulang Bagi Program Jurubina Bangunan Di Kolej Vokasional, Kajian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM , 85, ISBN:9789672110286
Tee, T. K., Lu, L. L., Md Yunos, J., Lee, M. F., Yee, M. H., & Mohamad, M. M.
(2017) Kesan Strategi Pembelajaran Koperatif Jigsaw Ke Atas Minat, Tumpuan Dan Penglibatan Murid. , Kajian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran , UTHM , 99, ISBN:9 789672 110286
Tee, T. K., Mohd Jeffry, F. E., Md Yunos, J., Yee, M. H., & Mohamad, M. M.
(2017) Pembangunan Cd Interaktif Kemahiran Penyelesaian Masalah Inventif Kaedah Pemisahan Bagi Pelajar Teknikal, Kurikulum & Instruksi Siri 3, UTHM , 80, ISBN:978-967-2110-75-0
MMM, Tee Tze Kiong, Yee Mei Heong, Nur Hayaty
(2017) Pembangunan Kit Pengajaran Bagi Modul Asas Pad Dalam Pembinaan, Kurikulum Dan Instruksi Siri 2, UTHM , 47, ISBN:9789672110613
Tee, T. K., Hinnasir, R., Md Yunos, J., Lee, M. F., Yee, M. H., & Mohamad, M. M.
(2017) Pembangunan Modul Kendiri Kemahiran Pengenalpastian Punca Masalah Untuk Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional., Kurikulum & Instruksi Siri 2 , UTHM , 31, ISBN:978-967-2110-61-3
YEE MEI HEONG, NORULAZELA RAHIM
(2017) Persepsi Guru Reka Bentuk Dan Teknologi Terhadap Didik Hibur Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, Kurikulum Dan Instruksi Siri 1, UTHM , 65, ISBN:9789672110323
YEE MEI HEONG, TEE TZE KIONG
(2017) Persepsi Pelajar Teknikal Terhadap Pengetahuan Dan Pengaplikasian Gaya Berfikir Kreatif Dan Kritis, Kurikulum & Instruksi Siri 3, UTHM , 90, ISBN:9789672110750
General Publications
Yee Mei Heong
(2014) Gaya Pembelajaran Kolb, UTHM , ISBN:060070
Yee Mei Heong
(2014) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano, UTHM , ISBN:060071
Yee Mei Heong
(2014) Pengintegrasian Gaya Pembelajaran Kolb Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano, UTHM , ISBN:060072
Journal
Nuraffefa Hamdan, Tze Kiong Tee , Mei Heong Yee, Saiful Hadi Masran, Jailani Md Yunos, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nurulwahida Azid, Widad Othman, Zaliza Hanapi, Mohamed Nor Azhari Azman, Mohd Hairol Mizzam Haris & Suzana Shafei
(2019) An Effectiveness Of High Order Thinking Skills (Hots) Self-Instructional Manual For Students' Assignment Achievement, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 63, ISSN:22298932
Teng H.C., Kok B.C., Uttraphan C., Yee M.H.
(2018) A Review On Energy Harvesting Potential From Living Plants: Future Energy Resource, INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, International Journal of Renewable Energy Research , 2398, ISSN:13090127
Kong, H. P., Yee, M. H., Jailani, Md. Y., Tee, T. K., Kok, B. C. & Widad, O.
(2018) Pembangunan Model Sistem Sanitasi, Perparitan Dan Pembentungan Sebagai Alat Bahan Bantu Dalam Subjek Sistem Sanitasi, Perparitan Dan Pembentungan, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Yee Mei Heong, Kong Hie Ping, Siti Khairiah Sidik, Tee Tze Kiong & Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) Persepsi Pensyarah Dan Pelajar Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Di Politeknik, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Tee, T. K., Saien, S., Md Yunos, J., Yee, M. H., & Mohamad, M. M., Azman, M. N. A. & Hanapi, Z.
(2018) Teori Penyelesaian Masalah Inventif (Triz) Bagi Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONER, UTHM , 1, 1, ISSN:22877410
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong
(2017) Cognitive-Learning Styles Conceptual Framework In Vocational Education, THE SOCIAL SCIENCES, Medwell Journals , 4, 855, ISSN:1818-5800
Mohamad,M.M, Adnan Ahmad, Tee Tze Kiong, Yee Mei Hong.
(2017) Psychomotor Skills In Pedagogical Context For Technology Courses, PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, Universiti Putra Malaysia , 5, 121, ISSN:01287702
Mohamad,M.M, Ahmad, A, Yee Mei Hong, Tee Tze Kiong, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Soft Skills In Pedagogical Practices With Different Curriculum For Engineering Education, IOP CONFERENCE SERIES, IOP Science Publisher , 5, 1, ISSN:012191
Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad, Jailani Bin Md Yunos
(2017) The Difference Between Polytechnic Students? Learning Styles And Their Higher Order Thinking Skills Level, JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, UPM PRESS , 11, 233 , ISSN:0128-7702
Tee Tze Kiong, Shanty Saien, Yee Mei Heong, Mimi Mohaffyza Mohamad
(2017) Triz :An Alternative Way To Solve Problem For Student, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HRMARS , 2, 486, ISSN:2222-6990
Yee Mei Heong
(2016) Modul Peta Minda Buzan Dan Pencapaian Pelajar Pendidikan Asas Vokasional Di Malaysia: Satu Kajian Keberkesanan , GEOGRAFIA - MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIETY AND SPACE, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia , 3, 139, ISSN:2180-2491
Yee Mei Heong
(2016) Tahap Penguasaan Teori Dan Amali Dalam Kalangan Pelajar Ekonomi Rumah Tangga: Kajian Persepsi Di Universiti Awam Malaysia , GEOGRAFIA - MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIETY AND SPACE, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia , 3, 79, ISSN:2180-2491
Yee, M. H., Lai, C. S., Tee, T. K. & Mohamad, M. M.
(2016) The Role Of Higher Order Thinking Skills In Green Skills Development, MATEC WEB OF CONFERENCES , MATEC , 8, 1, ISSN:2261236X
Yee Mei Heong
(2015) A Comparison Of The Work-Based Learning Models And Implementation In Training Institutions, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ELSEVIER , 8, 282, ISSN:1877-0428
Yee Mei Heong
(2015) Disparity Of Learning Styles And Higher Order Thinking Skills Among Technical Students, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ELSEVIER , 8, 143, ISSN:18770428
Yee Mei Heong
(2015) The Pattern Of Learning Styles Among Second Year Students In Business Management And Hospitality Programs At One Of The Vocational College In Northern Zone, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ELSEVIER , 8, 62, ISSN:1877-0428
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong
(2014) Conceptions Of Learning Through Learning Styles And Cognitive Dimension In Vocational Education , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 6, 132, ISSN:22298932
Prosiding / Seminar
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) An Analysis Of Engineering Students? Critical Thinking, IEEE PUBLISHER , 593, ISBN:9781538615
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2017) An Analysis Of Engineering Students? Critical Thinking, IEEE , 593
SAI.EN, S., TEE, T. K., MD YUNOS, J., LEE, M. F., YEE, M. H. & MOHAMAD, M. M.
(2017) The Needs Analysis Of Learning Inventive Problem Solving For Technical And Vocational Students , IOP SCIENCE , 1, ISBN:012198
Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2016) Analisis Keperluan Gaya Pembelajaran Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah, UTHM , 95 , ISBN:978-967-0618-74
NORULAZELA BINTI RAHIM, YEE MEI HEONG
(2016) Persepsi Guru Reka Bentuk Dan Teknologi Terhadap Didik Hibur Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM , 10 , ISBN:9789675457067
Yee Mei Heong, Lai Chee Sern, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2016) The Role Of Higher Order Thinking Skills In Green Skill Development, EDP Sciences , 1 , ISBN:2261-236X
Yee Mei Heong
(2015) Keberkesanan Modul Pembelajaran Kendiri Peta Minda Buzan Terhadap Pencapaian Pelajar Pendidikan Asas Vokasional, UPSI
Yee Mei Heong
(2015) Kepentingan Gaya Pembelajaran Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Kalangan Pelajar Teknikal, UTHM , ISBN:978-967-0764-38-2
Yee Mei Heong
(2015) Persepsi Tahap Penguasaan Teori Dan Amali Dalam Kalangan Pelajar Ekonomi Rumah Tangga Di Sebuah Universiti Awam, UPSI
Yee Mei Heong
(2015) The Development Of Buzan Mind Mapping Self-Instructional Module For Basic Vocational Education Students, Institute for NAtural Sciences and Engineering (INASE) , ISBN:9781618043221
Yee Mei Heong
(2015) The Difference In Learning Styles On The Level Of Higher Order Thinking Skills, Thomson Reuters , ISBN:-967-13147-0-8
Yee Mei Heong
(2015) The Effectiveness Of Higher Order Thinking Skills For Generating Idea Among Technical Students, Institute for NAtural Sciences and Engineering (INASE) , ISBN:9781618043221
Yee Mei Heong
(2015) The Effectiveness Of Learning Styles For Generating Idea Among Technical Students, Thomson Reuters , ISBN:978-969-9948-1-38
Yee Mei Heong
(2014) Buzan Mind Mapping: An Efficient Technique For Note-Taking, International Scientific Council
Yee Mei Heong
(2014) Disparity Of Learning Styles And Cognitive Abilities In Vocational Education, International Scientific Council
Yee Mei Heong
(2014) Disparity Of Learning Styles And Higher Order Thinking Skills Among Technical Students, UTHM
Yee Mei Heong
(2014) Learning Styles Difference In Difficulties Of Generating Idea, International Scientific Council
Yee Mei Heong
(2014) The Pattern Of Learning Styles Among Second Year Students In Business Management And Hospitality Programs At One Of The Vocational College In Northern Zone, UTHM
Yee Mei Heong
(2012) Application Of Rasch Model In Validity And Reliability Of Research Instruments, Cognitive-Counselling, Research & Conference Services (C-crcs)
Yee Mei Heong
(2012) The Development And Implementation Of Buzan Mind Mapping Module, C-CRCS
Yee Mei Heong
(2012) The Level Of Higher Order Thinking Skills Based On Dimension Of Learning, UTHM
Yee Mei Heong
(2012) The Needs Analysis Of Learning Higher Order Thinking Skills Among Technical Students, elsevier
Yee Mei Heong
(2012) Thinking Skills For Technical Students, UTHM
Yee Mei Heong
(2011) Analisis Keperluan Pembelajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Bagi Penjanaan Idea, Universiti Kebangsaan Malaysia
Yee Mei Heong
(2011) Faktor-Faktor Kesukaran Penjanaan Idea Dalam Kalangan Pelajar Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia, UTHM
Yee Mei Heong
(2011) Gaya Pembelajaran Kolb Dan Bentuk Gaya Berfikir Sternberg Dalam Kalangan Pelajar Di Fakulti Pendidikan Teknikal, UTHM
Yee Mei Heong
(2011) Pembangunan Dan Penilaian Kualiti Modul Pembelajaran Kendiri Kemahiran Berfikir
Yee Mei Heong
(2011) Pembangunan Dan Penilaian Kualiti Modul Pembelajaran Kendiri Kemahiran Berfikir Dan Peta Minda Buzan, UTHM
Yee Mei Heong
(2011) Pembangunan Dan Penilaian Kualiti Modul Pembelajaran Kendiri Peta Minda Buzan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Yee Mei Heong
(2011) Relationship Between Learning Style And Creative Thinking In Problem Solving Skills Among Building Construction Students In Vocational School, Queen University Belfast
Yee Mei Heong
(2011) The Level Of Higher Order Thinking Skills Among Technical Students In Malaysia, Queen University Belfast
Yee Mei Heong
(2011) The Perception Of The Level Of Higher Order Thinking Skills Among Technical Education Students
Yee Mei Heong
(2011) Vocational Pedagogy A Dimension Of Vocational Learning With Workplace Requirement, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yee Mei Heong
(2010) Kepentingan Peta Minda Sebagai Alat Berfikir Dalam Mengambil Nota Kuliah
Yee Mei Heong
(2010) Penggunaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano Dalam Penjanaan Idea
Yee Mei Heong
(2010) Penilaian Peta Minda Buzan Berdasarkan Rubrik Analitik
Yee Mei Heong
(2010) Penjanaan Idea Berdasarkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Bagi Mata Pelajaran Pendidikan Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yee Mei Heong
(2010) Persepsi Tahap Kesukaran Penjanaan Idea Bagi Subjek Pendidikan Kejuruteraan
Yee Mei Heong
(2010) Pola Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano Berdasarkan Dimensi Menggunakan Pengetahuan Bermakna
Yee Mei Heong
(2010) The Evaluation Of The Qualities Of Mind Mapping Module
Yee Mei Heong
(2010) The Evaluation Of The Qualities Of Thinking Skills And Buzan Mind Mapping Module For Technical Subject, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yee Mei Heong
(2010) The Evaluation Of The Qualities Of Thinking Skills Module For Technical Subject
Yee Mei Heong
(2010) The Evaluation Of Thinking Skills Based On Taxonomy Of Anderson And Krathwohl
Yee Mei Heong
(2010) The Level Of Higher Order Thinking Skills For Technical Subject In Malaysia
Yee Mei Heong
(2010) The Patterns Of Higher Order Thinking Skills Among Technical Education Students, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yee Mei Heong
(2010) The Patterns Of Marzano Higher Order Thinking Skills Based On Dimension Of Extend And Refine Knowledge Among Technical Education Students
Yee Mei Heong
(2010) The Perception Of Student On Mastering The Level Of Higher Order Thinking Skills In Technical Education Subjects, Universiti Teknologi Malaysia
Yee Mei Heong
(2009) Kepentingan Fungsi Gaya Berfikir Sternberg Dalam Institusi Pengajian Tinggi
Yee Mei Heong
(2009) Kepentingan Kecerdasan Pelbagai Gardner Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Yee Mei Heong
(2009) Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Menerusi Peta Minda Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup
Yee Mei Heong
(2009) Penilaian Aras Kemahiran Berfikir Menerusi Ujian Sea, Rubrik Kemahiran Berfikir Dan Rubrik Peta Minda
Yee Mei Heong
(2009) Penyebatian Gaya Pembelajaran Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Melalui Pencetusan Idea Projek Bagi Mata Pelajaran Teknikal
Yee Mei Heong
(2009) Relationship Between Learning Styles And Multiple Intelligences Among Bachelor Of Technology And Education In Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Putra Malaysia

Supervision

YearDescriptionRole
2010 Assessor for Norhasli Bt Disekeli, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Assessor
2010 Assessor for Ku Noorhayati Bt. Ku Mohd Ali, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Assessor
2010 Supervisor for W Mohd Hanif Faiz B. Md Asri, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Supervisor
2010 Assessor for Norhafizah Bt. Mohd Azaha, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Assessor
2010 Assessor for Jane Anak Julius Nanta, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Assessor
2010 Supervisor for Suzanna Bt. Ibrahim @ Sulong, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Mohammad Nur Elmi B. Abdul Hamid, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Nur Iwani Bt. Azmi, Degree, Teaching Practicum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Supervisor
2010 Assessor for Muhammad Syafiq B. Mohd Daynuri, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Assessor
2010 Supervisor for Rubi'ah Bt. Mohd Razi, Degree, Teaching Practicum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Bernadine Ida Ak Minggu, Degree, Teaching Practicum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Emilda Ana Liandynk Melanyi, Degree, Teaching Practicum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Azura Bt. Aim @ Ibrahim, Degree, Teaching Practicum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Supervisor
2010 Supervisor for Noraini Bt. Osman, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Supervisor
2010 Assessor for Nurul Ain Bt. Aziz @ Azies, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Assessor
2010 Assessor for Mohd Fakhrul Ikhwan B. Tukiran, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Assessor
2010 Assessor for Syahrizan B. Ariffin, Masters, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Assessor
2009 Assessor for Mohd Fadly B. Che Man, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Assessor
2009 Assessor for Mohamad Izuan B. Khaled, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Assessor
2009 Assessor for Wan Amiza Bt. W Abdullah, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Assessor
2009 Assessor for Kamal Hafiz B. Amir, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Assessor
2009 Assessor for Norashikin Bt. Rahamad, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Assessor
2009 Assessor for Siti Nur Azwani Bt. Mohamad Razani, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Assessor
2009 Assessor for Siti Nurul Ain Bt. Hj Norashid, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Assessor
2009 Assessor for Nor Farahiyah Bt. Ab Razak, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Assessor
2009 Assessor for Mohd Izuddin B. Ibrahim, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Assessor
2009 Assessor for Arihasnida Bt. Ariffin, Masters, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Assessor
2009 Supervisor for Nurshahidah Binti Mohamad Yahya, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Nurhayaty Adha Binti Kamarudin, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Nur Shazana Binti Ahmad Bzayauddin, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Nur Azyati Bt Sauki, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Nur Adila Bt Othman, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Nornajihah Bt Samarol @ Shafie, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Norhasliza Binti Mustafa, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Mohd Pakhrurazi Bin Hamzah, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Mohd Faisal B. Sabtu, Degree, universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Nadzirah Bt. Omar, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Nurul Nadiah Bt. Adam, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Wan Nadzra Binti Zahiyah Harizan & Anizarni Binti Adri, Insep Programme Industry Instructor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Mohd Azwan B. Talib, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Mohd Termizi Bin Ahmad Nadri, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Nur Hidayah Bt Marsi, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Assessor for Fadzlunsara Bt. Fajri, Masters, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Assessor
2009 Supervisor for Mohd Harun Bin Salimbangun, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Nurul Fazilah Bt Mustafa, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Supervisor
2009 Assessor for Shamsul Saliza Bt. Azizan, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Assessor
2009 Assessor for Liyana Mardhiah Bt Wahab, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Assessor
2009 Assessor for Abdul Latif B. Sarpin, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 Assessor
2009 Assessor for Jane Anak Julius Nanta, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 Assessor
2008 Supervisor for Mohd Syahir Bin A. Rahim & Zurin Idayu Binti Ahmad, INSEP Programme Industry Instructor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Mohd Faisal B. Sabtu, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Mohd Azwan B. Talib, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Nadzirah Bt. Omar, Degree, Universiti Tun hussein Onn Malaysia, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Nurul Nadiah Bt. Adam, Degree, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 Supervisor

« Back