Ts. Dr. YEE MEI HEONG
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
Ts. Dr. YEE MEI HEONG

DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2015)
SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2004)
SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2002)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) : Education
Field of Specialization (KPT) : Life-Long Education

Higher Order Thinking Skills
Lifelong learning
Teaching and learning
Learning styles and Thinking styles
modular approach in teaching and learning
inventive problem solving skills
Problem based Learning
Employability Skills
21st Learning Skills
Heutagogy

Inovasi dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran
Inovasi dalam penyelesaian masalah dan penghasilan produk

DateDescription
18/07/2021 - 17/07/2024 Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Sustainable Professional Education for Excellent Development (SPEED)
01/03/2021 - 28/02/2023 Penyelidik Bersekutu
Institut Penyelidikan Pendidikan dan Latihan Vokasional Malaysia
01/01/2021 - 31/12/2022 Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan Dan Siswazah
01/12/2017 - 30/11/2022 Penyelidik Kanan
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Technical and Vocational Education Training (TVET)
01/09/2014 - 31/08/2016 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

DS52 Pensyarah Kanan

YearDescriptionRoleLevel
01/05/2021 - 30/04/2022 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Antarabangsa
26/04/2018 - 31/12/9999 Majlis Rekabentuk Malaysia (MRM)
Ahli Kebangsaan
15/03/2022 - 31/12/9999 Human Resource Development Corporation (HRD Corp)
certified trainer Kebangsaan
09/04/2020 - 30/04/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
01/05/2019 - 01/05/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
01/05/2018 - 30/04/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
01/01/2012 - 31/12/9999 Persatuan Penganut Damkar Karma Dechen Buddhist
Ahli Kebangsaan
10/01/2022 - 31/12/9999 Sijil Kemahiran Malaysia
SKM OPERASI PEMBINAAN BANGUNAN TAHAP 2 Kebangsaan
10/01/2022 - 31/12/9999 Association of Malaysian Researchers and Social Services
Setiausaha AMRASS Zon Selatan Kebangsaan
10/01/2022 - 31/12/9999 The Malaysia TRIZ Innovation Association & The International TRIZ Association (MATRIZ)
Ahli Kebangsaan
10/01/2022 - 31/12/9999 Sijil Kemahiran Malaysia
SKM OPERASI PEMBINAAN BANGUNAN TAHAP 3 Kebangsaan
01/05/2018 - 30/04/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
01/05/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
30/12/2019 - 31/12/9999 The Malaysia TRIZ Innovation Association & The International TRIZ Association (MATRIZ)
Practitioner Level 1 Antarabangsa
30/12/2019 - 31/12/9999 The Malaysia TRIZ Innovation Association & The International TRIZ Association (MATRIZ)
Instructor Level 1 Antarabangsa
30/12/2019 - 31/12/9999 The Malaysia TRIZ Innovation Association & The International TRIZ Association (MATRIZ)
Practitioner Level 2 Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2022 Construction Technology Ii [BBB20503], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Construction Technology Iii [BBB30503], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Creativity And Innovative In Tve [BBP10502], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Creativity And Innovative In Tve [BBP10502], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research [PBP10090], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research [PBP10090], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Construction Technology I [BBB20403], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Construction Technology Ii [BBB20503], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Creativity And Innovative In Tve [BBP10502], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Pedagogy [BBD10302], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research [PBP10090], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Structural Drawing [BBB40503], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Brickwork Practice [BBB20303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Brickwork Technology [BBB30203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Laboratory & Workshop Management [BBP30103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research [PBP10090], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Basic Brickwork [BBB20103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Microteaching [BBD20403], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research [PBP10090], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research [PBP10090], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Structural Drawing [BBB40503], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Brickwork Technology [BBB30203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Research [PBP10090], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Structural Drawing [BBB40503], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Basic Brickwork [BBB20103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Brickwork Practice [BBB20303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Statistics In Research [MBE12203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Structural Drawing [BBB40503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Structural Drawing [BBB40503], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Brickwork Practice [BBB20303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Brickwork Technology [BBB30203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mechanic Of Structure [BBB30103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Structural Drawing [BBB40503], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Structural Drawing [BBB40503], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Basic Brickwork [BBB20103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Educational Technology In Tvet [MBE10503], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Self Management [UQL10501], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Self Management [UQL10501], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Statistics In Research [MBE12203], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Structural Drawing [BBB40503], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Structural Drawing [BBB40503], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Information Technology In Education [BBP10102], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Structural Drawing [BBB40503], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2010 Assessment And Contract Rules [BBT4462], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Industrial Technology Skill I - Civil [BBT2124], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Survey [BBT1422], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Engineering Graphic Ii [BBT3022], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Engineering Graphic Ii [BBT3022], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K379 Modul Digital Gaya Pengajaran Guru dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi bagi Penguasaan Matematik Murid Orang Asli ke Arah Mencapai Edu. 4.0 Ketua 06/09/2024
Q070 Developing a Representative Model of Collaboration Strategies for UTHM - KOPO International Cooperation Ahli 31/01/2023
K352 Kerangka Inovasi Pengintegrasian Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Maslah Inventif menerusi Pendekatan Pembelajaran Heutagogi, Paragogy dan Cybergogy bagi Kebolehpasaran Graduan TVET di Industri Ahli 31/12/2022
H722 Keberkesanan Modul Pengenalpastian Punca Masalah Inventif Ke Atas Penguasaan Penyelesaian Masalah Bagi Mata Pelajaran Reka Cipta Ahli 30/04/2022
X126 Developing a predictive model of social determinants on primary school students learning of sexuality education in Malaysia Ahli 01/08/2021
H477 Program : Smart Farming Management Projek : Exploring perception, understanding and needs using drone technology affecting pineapple farm productivity in Johor Ahli 30/06/2021
K113 MyRIVET - PENGINTEGRASIAN GAYA BERFIKIR DAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI BAGI MENYELESAIKAN MASALAH DALAM PENGHASILAN PRODUK Ketua 31/03/2021
K133 Development of Heutagogical Training Module for Engineering Education Educator Ahli 31/03/2021
K134 Development of Heutagogical Learning Module for Engineering Education Student Ahli 31/03/2021
K014 HEUTAGOGICAL FRAMEWORK FOR TECHNICAL AND VOCATIONAL TEACHERS' COMPETENCY THROUGH PROFESSIONALISM DEVELOPMENT PROGRAM Ahli 28/02/2021
K135 INTEGRATION OF KOLB LEARNING STYLE AND 21ST CENTURY 4C¿S LEARNING SKILLS FOR MALAYSIAN AND INDONESIAN TVET EDUCATORS Ahli 28/02/2021
X181 Program Intervensi Kebolehpasaran Graduan (GE) 2020: Pensijilan Teori Penyelesaian Masalah Inventif (TRIZ) Pengamal Tahap 1 & 2 Ahli 28/02/2021
H444 Keberkesanan Modul Pengintegrasian Teori Penyelesaian Masalah Inventif Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Penyelesaian Masalah Ketua 31/12/2020
X101 Development Of Heutagogical Training Module For Engineering Education Educator Ahli 30/11/2020
X102 Development of Heutagogical Learning Module For Engineering Education Student Ahli 30/11/2020
H329 TAHAP KESEDIAAN KEMAHIRAN KEBOLEHPASARAN BERASASKAN "PROJECT BASED EMPLOYMENT" DALAM KALANGAN GRADUAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI Ketua 30/06/2020
H330 KEPERLUAN KEMAHIRAN KEBOLEHPASARAN BERASASKAN "PROJECT BASED EMPLOYMENT" DALAM KALANGAN GRADUAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI Ketua 30/06/2020
1637 Developing metacognitive strategies framework through fuzzy delphi method to enhance TVET student's employability skills Ahli 15/01/2020
V024 A Study on Assessing PPG Student's Critical Thinking and Problem Solving Skills Ahli 31/10/2019
U984 Kesan modul pembelajaran kendiri bagi Guru Program Pensiswazahan Guru ke Atas kemahiran berfikir aras tinggi Ketua 30/06/2019
V030 Kesan Modul Pembelajaran Kendiri bagi Penguasaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Kalangan Guru Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ketua 30/04/2019
V010 Keberkesanan Modul Kemahiran Penyelesaian Masalah Inventif Bagi Guru Teknikal Program Pensiswazahan Guru ke atas Penguasaan Penyelesaian Masalah Pelajar Reka Bentuk dan Teknologi Ahli 15/02/2019
X099 Developing Psychosicial Predictive model of stress to identify undergraduates at -risk of stress in public universities in Malaysia Ahli 01/12/2018
V003 Kerangka Amalan Pengajaran Graduan Program Pensiswazahan Guru Melalui Pedagogical Reasoning Action Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Kompetensi Pendidikan Teknik dan Vokasional Ahli 15/11/2018
1554 Development of a Green Skills Framework for TVET Curricula: Meeting the Needs of Green Economy Ahli 30/10/2018
A155 Instrumen Bersepadu Penarafan dan Pemeringkatan Program TVET Malaysia Fasa 2 Ahli 30/06/2018
1431 PEMERKASAAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) MENGGUNAKAN PENDEKATAN PENYEPADUAN ILMU WAHYU (REVEALED KNOWLEDGE) UNTUK MENINGKATKAN KUALITI KOMPETENSI K-PEKERJA HOLISTIK DI MALAYSIA Ahli 31/05/2017
R051 Pengintegrasian Gaya Pembelajaran Kolb dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano bagi Menyelesaikan Masalah dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah Ketua 30/11/2016
1521 Economic Evolution Novelty of Increasing Electric Grid Resilience Through Micro Grid To Flood Attack Ahli 31/12/2015
0766 GAYA PEMBELAJARAN DAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI BAGI PENCETUSAN IDEA DALAM PENGHASILAN PRODUK Ahli 28/02/2014
0741 Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Menerusi Peta Minda Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ahli 28/02/2013
0644 Hubungan Antara Gaya Pembelajaran Kolb & Bentuk Gaya Berfikir Sternberg Dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal Ketua 14/06/2011
0417 The Integration of the National Occupational Skills Standards (NOSS) into the National Dual Training System in Malaysia Ahli 31/05/2010

Book
Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong & Haryanti Mohd Affandi
(2020) Kurikulum & Instruksi (Siri 10), UTHM , 1, ISBN:9789672389606
Yee, Mei Heong, Mimi Mohaffyza Mohamad, Tee, Tze Kiong
(2020) Kurikulum & Instruksi Siri 11, UTHM , 1, ISBN:9789672389897
YEE MEI HEONG, TEE TZE KIONG, MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, KOK BOON CHING
(2019) Kurikulum & Instruksi Siri 6, UTHM , 1, ISBN:9789672216643
Mohamad, M. M., Mohd Affandi, H., Yee, M. H. & Tee, T. K.
(2019) Kurikulum & Instruksi Siri 9 , UTHM , 1, ISBN:9789672389101
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2019) Kurikulum Dan Instruksi Siri 7 (Curriculum & Instruction), UTHM , 1, ISBN:9789672306283
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) Kurikulum Dan Instruksi Siri 5, UTHM , 1, ISBN:9789672183785
Yee Mei Heong, Che Wan Husna Syahirah Che Wan Razak,Tee Tze Kiong, Kok Boon Ching
(2017) Pengintegrsian Teori Penyelesaian Masalah Inventif Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah, UTHM , 1, ISBN:9789672110644
Book Chapters
Tee, T. K., Mohd Nasir, H., Abd Hamid, R. I., Mohamad, M. M., Yee, M. H., Singh, C. K. S., & Ariffin, S. A.
(2022) Development Of Kolb'S Learning Style And Cooperative Learning Strategy Courseware For Building Construction Lecturers, Kurikulum & Instruktional Siri 13, UTHM , 95, ISBN:9789672817970
Mimi Mohaffyza Mohamad, Tee Tze Kiong, Yee Mei Heong, Haryanti Mohd Affandi
(2022) Kurikulum Dan Instruksi, Kurikulum Dan Instruksi Siri 13, UTHM , 1, ISBN:9789672817
Che Wan Razak, C. W. H. S., Yee, M. H. & Kok, B. C.
(2020) Analisis Keperluan Pembangunan Modul Perintegrasian Teori Penyelesaian Masalah Inventif Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah Bagi Penyelesaian Masalah, Kurikulum & Instruksi Siri 10, UTHM , 12, ISBN:9789672389606
Yee, M. H., Hamdan, N., Nik Mohd Asri, N. N. N., Kok, B. C., Tee, T. K., Md Yunos, J. & Othman, O.
(2019) Analisis Keperluan Manual Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano Untuk Memperluaskan Dan Menyempurnakan Pengetahuan Bagi Guru Teknikal, Kurikulum & Instruksi Siri 9, UTHM , 91, ISBN:9789672389101
MEI HEONG YEE, Abu Bakar, N. H., Sharberi, S. N. M., TEE TZE KIONG & KOK BOON CHING
(2019) Analisis Keperluan Pembanguan Modul Teori Penyelesaian Masalah Inventif (Triz) Secara Pencantasan Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah, Kurikulum & Instruksi Siri 7, UTHM , 1, ISBN:9789672306283
Yee, M. H., Hamdan, N., Ahmad Azmi, M, A., Tee, T. K., Azid, N. & Mohamad, M. M.
(2019) Pembangunan Manual Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano Bagi Guru Teknikal, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya Siri 1 2019, UTHM , 98, ISBN:9789672389019
MEI HEONG YEE, Abdullah, N. A., Ahmad Zubir, R. A., TEE TZE KIONG, KOK BOON CHING
(2019) Pembangunan Modul Pembelajaran Penyediaan Tapak Bagi Program Teknologi Pembinaan, Kurikulum & Instruksi Siri 7, UTHM , 9, ISBN:9789672306283
Tee, T. K., Salleh, M. S., Azid, N. H., Rizal, F., Md Yunos, J., Yee, M. H. & Mohamad, M. M.
(2019) Pembangunan Modul Pendekatan Pengajaran Heutagogi Dan Sibergogi Bagi Pensyarah Binaan Bangunan, Kurikulum & Instruksi Siri 9 , UTHM , 83, ISBN:9789672389101
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong
(2019) Pembangunan Modul Pengajaran Bagi Pengurusan Kerja-Kerja Kejuruteraan Awam , Kurikulum Dan Isntruksi Siri 8, UTHM , 99, ISBN:9789672306689
Tee, T. K., Nik Othman, N. S. N. M., Md Yunos, J., Yee, M. H., Mohamad, M. M. & Widad, O.
(2019) Pembangunan Modul Pengajaran Kemahiran Abad Ke-21 Bagi Bakal Pensyarah Kolej Vokasional, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk , UTHM , 112, ISBN:9789672306610
TEE TZE KIONG, KHAIRUNNISA AHMAD, JAILANI MD YUNOS, MEI HEONG YEE, WIDAD OTHMAN, MOHAMED NOR AZHARI AZMAN, ARASINAH KAMIS
(2019) Pembangunan Modul Pengajaran Pendekatan Andragogi Bagi Kursus Pastri Di Kolej Vokasional, Kurikulum & Instruksi Siri 7, UTHM , 79, ISBN:9789672306283
AZMAN JAMAAT, YEE MEI HEONG
(2018) Analisis Keperluan Alat Bahan Bantu Mengajar (Abbm) Dalam Topik Residual-Current Circuit Breaker (Rccb) Bagi Subjek Pendawaian Elektrik , Kurikulum & Instruksi , UTHM , 70, ISBN:9789672183785
Kong Hie Ping, Kok Boon Ching, Jailani Md Yunos & Widad Othman
(2018) Keperluan Pembangunan Model Bagi Subjek Sistem Sanitasi, Perparitanan Dan Pembentungan, Kurikulum & Instruksi Siri 6, UTHM , 59, ISBN:978-967-2216-
MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, TEE TZE KIONG DAN YEE MEI HEONG, MUHAMMAD HILMI AZMAN
(2018) Pembangunan Modul Pengajaran Bagi Kerja Melepa Dan Render Dalam Pembinaan, Kurikulum & Instruksi Siri 4, UTHM , 59, ISBN:9789672110880
Mimi Mohaffyza Mohamad, Nabila Abu Bakar, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong
(2017) Amalan Pengajaran Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Kompetensi Di Kolej Vokasional, Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 27, ISBN:9789572110767
YEE MEI HEONG, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad, Mira Edora Binti Misran
(2017) Analisis Keperluan Modul Pembelajaran Kerja Tetulang Bagi Program Jurubina Bangunan Di Kolej Vokasional, Kajian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM , 85, ISBN:9789672110286
Tee, T. K., Lu, L. L., Md Yunos, J., Lee, M. F., Yee, M. H., & Mohamad, M. M.
(2017) Kesan Strategi Pembelajaran Koperatif Jigsaw Ke Atas Minat, Tumpuan Dan Penglibatan Murid. , Kajian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran , UTHM , 99, ISBN:9 789672 110286
Tee, T. K., Mohd Jeffry, F. E., Md Yunos, J., Yee, M. H., & Mohamad, M. M.
(2017) Pembangunan Cd Interaktif Kemahiran Penyelesaian Masalah Inventif Kaedah Pemisahan Bagi Pelajar Teknikal, Kurikulum & Instruksi Siri 3, UTHM , 80, ISBN:978-967-2110-75-0
MMM, Tee Tze Kiong, Yee Mei Heong, Nur Hayaty
(2017) Pembangunan Kit Pengajaran Bagi Modul Asas Pad Dalam Pembinaan, Kurikulum Dan Instruksi Siri 2, UTHM , 47, ISBN:9789672110613
Tee, T. K., Hinnasir, R., Md Yunos, J., Lee, M. F., Yee, M. H., & Mohamad, M. M.
(2017) Pembangunan Modul Kendiri Kemahiran Pengenalpastian Punca Masalah Untuk Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional., Kurikulum & Instruksi Siri 2 , UTHM , 31, ISBN:978-967-2110-61-3
YEE MEI HEONG, NORULAZELA RAHIM
(2017) Persepsi Guru Reka Bentuk Dan Teknologi Terhadap Didik Hibur Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, Kurikulum Dan Instruksi Siri 1, UTHM , 65, ISBN:9789672110323
YEE MEI HEONG, TEE TZE KIONG
(2017) Persepsi Pelajar Teknikal Terhadap Pengetahuan Dan Pengaplikasian Gaya Berfikir Kreatif Dan Kritis, Kurikulum & Instruksi Siri 3, UTHM , 90, ISBN:9789672110750
General Publications
YEE MEI HEONG, KOK BOON CHING , TEE TZE KIONG, MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD
(2022) Copyright: Gaya Pembelajaran Kolb, MYIPO , 1, ISBN:-
Yee Mei Heong, Mohd Zulfadli Rozali, Mimi Mohaffyza Mohamad, Badaruddin Ibrahim, Tee Tze Kiong, Hashima Hamid, Nurul Hidayah Liew Abdullah, Mohd Nur Syufaat Jamiran
(2022) Quantitative Training Module Volume 2, MYIPO , 1, ISBN:-
YEE MEI HEONG, KONG HIE PING, TEE TZE KIONG, KOK BOON CHING
(2021) Copyright: Pengintegrasian Domain Kognitif Dan Strategi Pengajaran Bagi Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi, MYIPO , 1, ISBN:-
Yee Mei Heong
(2021) Cor-Speed Anjur Bengkel Siri Kedua, Perkukuh Bidang Pengajaran Dan Penyelidikan Tvet, UTHM , 1, ISBN:-
JAILANI MD. YUNOS, MAIZAM ALIAS, LEE MING FOONG, MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, RAZALI HASSAN, TEE TZE KIONG, YEE MEI HEONG, ALIAS BIN MASEK, HARIS A SUYAFRUDIE, AHMAD DARDIRI, SYAMSUL HADI, TUWOSO ANDIKA BAGUS, AHMAD MURSYIDUN NIDHOM, AZHAR AHMAD SMARAGDINA, ANDIKA BAGUS NUR RAHMA PUTRA
(2021) Development Of Heutagogical Training Module For Engineering Education Student, UTHM , 1, ISBN:-
JAILANI MD. YUNOS, MAIZAM ALIAS, LEE MING FOONG, MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, RAZALI HASSAN, TEE TZE KIONG, YEE MEI HEONG, ALIAS BIN MASEK, HARIS A SUYAFRUDIE, AHMAD DARDIRI, SYAMSUL HADI, TUWOSO ANDIKA BAGUS, AHMAD MURSYIDUN NIDHOM, AZHAR AHMAD SMARAGDINA, ANDIKA BAGUS NUR RAHMA PUTRA
(2021) Development Of Heutagogical Training Module For Engineering Education Educator, UTHM , 1, ISBN:-
Ts. Dr. TEE TZE KIONG, PROF. MADYA Dr. SHAHRUL AZMIR BIN OSMAN, PROF. MADYA Ts. Dr. MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD, PROF. MADYA Ts. Dr. LEE MING FOONG, Ts. Dr. YEE MEI HEONG, EZUAN BIN JAMIL, FADHILAH BINTI SULAIMAN, FARINDA ARILIA BINTI ABDUL RAZAK, AWALLUDIN BIN MOHD SUJAI, NUR SALINA PEI BINTI ABDULLAH
(2021) Laporan Akhir (70%) Program Dana Intervensi Kebolehpasaran Graduan (Ge) Tahun 2020: Persijilan Teori Penyelesaian Masalah Inventif (Triz) Pengamal Tahap 1 & 2, UTHM , 1, ISBN:-
Tee, T. K., Saien, S., Yee, M. H, Mohamad, M. M. & Azid, N.
(2021) Modul Gaya Berfikir Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Inventif Untuk Murid Sekolah Rendah, MyIPO , 1, ISBN:-
PM Ts. Dr. Mimi Mohaffyza Mohamad , Ts. Dr. Tee Tze Kiong, Ts. Dr. Yee Mei Heong, Dr. Hashima Hamid, Dr. Nurul Hidayah Liew Abdullah, Dr. Mohd Zulfadli Rozali, Ts. Dr. D'oria Islamiah Rosli
(2021) Tvet-Campus Professional Educator Enhancement Program (Peep) Training Module, UTHM , 1, ISBN:-
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Alias Masek, Lee Ming Foong, Razali Hassan
(2020) Copyright : Elements Of Heutagogical For Engineering Students Instrument, MYIPO , 1, ISBN:-
Kong Hie Ping, Yee Mei Heong dan Tee Tze Kiong
(2019) Pengintegrasian Domain Kognitif Dan Strategi Pengajaran Bagi Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi, UTHM , 1, ISBN:-
Che Wan Razak, C. W. S. H., Yee Mei Heong dan Tee Tze Kiong
(2019) Pengintegrasian Teori Penyelesaian Masalah Inventif Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah (Cetakan Kedua), UTHM , 1, ISBN:-
Yee Mei Heong
(2014) Gaya Pembelajaran Kolb, UTHM , ISBN:060070
Yee Mei Heong
(2014) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano, UTHM , ISBN:060071
Yee Mei Heong
(2014) Pengintegrasian Gaya Pembelajaran Kolb Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano, UTHM , ISBN:060072
Journal
Tee, T. K., Ahmad Puad, F. A., Kamis, A., Yee, M. H., Abd Hamid, R. I., Shafie, S. & Abu Bedor, S.
(2022) Enhancing Cosmetology Students' Communication Skills At Upper Secondary Vocational Education Program In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF EVALUATION AND RESEARCH IN EDUCATION (IJERE), INTELEKTUAL PUSTAKA MEDIA UTAMA , 3, 260, ISSN:22528822
Andika Bagus Nur Rahma Putra, Yee Mei Heong, Dewi Sabrina Meidyanti, Anita Dwi Rahmawati
(2022) Hi World: The Virtual Book Learning Integrated Augmented Reality To Increase Knowledge Of Covid-19 Prevention In The Learning Process Post-Pandemic Era, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERACTIVE MOBILE TECHNOLOGIES (IJIM), CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION LICENCE , 3, 176, ISSN:18657923
Nuraffefa Hamdan, Yee Mei Heong, Saiful Hadi Masran, Badaruddin Ibrahim, Tee Tze Kiong, Kok Boon Ching & Nurulwahida Azid
(2022) Needs Analysis Of Thinking Style And Higher Order Thinking Skills For Solving Problems In Producing Products, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 3, 20, ISSN:22897410
Nurulwahida Azid, Lee Yi Shi, Asma Saad, Suhaini Che Man, and Yee Mei Heong
(2022) The Covid-19 Pandemic: Web 2.0 Tools As An Alternative Instruction For Science In Secondary Schools, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY , CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION LICENSE , 6, 467, ISSN:20103689
Mimi Mohaffyza, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong,Adnan Ahmad
(2022) Tret Personaliti Dan Faktor Pemilihan Kategori Pekerjaan Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONER, UTHM , 3, 61, ISSN:22897410
Meryana Zuhair Haddad, Yee Mei Heong
(2021) A Systematic Review Of Determining The Input And Output Variables To Measure The School Efficiency By Data Envelope Analysis Method, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, TURKBILMAT EGITIM HIZMETLERI , 5, 4209, ISSN:13094653
Mimi Mohaffyza, Yee Mei Heong, Junita, Fahmi Rizal, Badaruddin Ibrahim
(2021) Comparison Of Learning Styles For Engineering And Non-Engineering Students, ADVANCES IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING SYSTEMS JOURNAL, ASTES PUBLISHERS , 7, 184, ISSN:24156698
Mohd Faisal Mahmad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Nurulwahida Azid
(2021) Higher Order Thinking Skills And Teaching Style In Mathematics Primary School: A Review, INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND PEDAGOGY (IJEAP), ACADEMIA INDUSTRY NETWORKS , 3, 1, ISSN:26828464
Tee Tze Kiong, Khaireen Edlin Roslen, Andika Bagus Nur Rahma Putra, Risfendra, Yee Mei Heong, Mimi Mohaffyza Mohamad & Nurulwahida Azid
(2021) Pembangunan Modul Pengajaran Berasaskan Permainan Digital Bagi Kursus Teknologi Elektrik 1, JURNAL SAINS INSANI, USIM PRESS , 6, 139, ISSN:01277871
Hamdan, . N. ., Mei Heong, Y. ., Jailani, A., Masran, S. H., Boon Ching, K. ., Tze Kiong, T., & Mohamad, M. M. .
(2021) Penggunaan Gaya Berfikir Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Bagi Menyelesaikan Masalah Dalam Penghasilan Produk: Analisis Keperluan, SAINS INSANI, USIM PRESS , 12, 182, ISSN:01277871
Yee Mei Heong, Asyraf Ismail & Syazwani Zafirah Mohd Shah
(2021) Super Structural Teaching Kits As Teaching Aid Materials For Construction Technology Students, RESEARCH AND INNOVATION IN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 9, 165, ISSN:27858138
M. H. Yee, M. F. Mahmad, T. K. Tee, B. C. Kok, N. Azid
(2021) The Level Of Marzano Higher-Order Thinking Skills Among Polytechnic Students, HONG KONG JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, NIU JIN DA XUE ZHU BAN SHE , 9, 381, ISSN:10213619
Nuraffefa Hamdan, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Badaruddin Ibrahim, Mimi Mohaffyza Mohamad, Kok Boon Ching, Nurulwahida Azid
(2021) Thinking Styles Among Technical Students In Tvet: Differences In Thinking Styles By Students¿ Demographic, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 56, ISSN:22298932
Tee, T. k., Saien, S., Rizal, F. Sukardi, Risfendra, Yee, M. H., Mohamad, M. M., Othman, W., Azman, M. N. A. & Azid, N.
(2020) Design And Technology Teacher In Tvet: A View On Thinking Style And Inventive Problem-Solving Skill, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 197, ISSN:22298932
Yee Mei Heong, Nuraffefa Hamdan, Kok Boon Ching, Tee Tze Kiong, Nurulwahida Azid
(2020) Development Of Integrated Creative And Critical Thinking Module In Problem-Based Learning To Solve Problems, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, ELSEVIER , 3, 6567, ISSN:22776818
Teng Howe Cheng, Kok Boon Ching, Chessda Uttraphan, Yee Mei Heong
(2020) Electrical Energy Production From Plant Biomass: An Analysis Model Development For Pandanus Amaryllifolius Plant Microbial Fuel Cell , INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE (IAES) , 6, 1163, ISSN:25024752
Jailani Md. Yunos, Haris Anwar Syafrudie, Maizam Binti Alias, Razali Bin Hassan, Yee Mei Heong
(2020) Heutagogical Teaching And Learning Activities Preferences For Malaysia Technical University Lecturer: Instrument Validation, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY, ELSEVIER , 6, 3875, ISSN:20054238
Yee Mei Heong, Kong Hie Ping, Nuraffefa Hamdan, Kok Boon Ching, Jailani Md Yunos, Mimi Mohaffyza Mohamad, Yeo Kee Jiar, Nurulwahida Azid
(2020) Integration Of Learning Styles And Higher Order Thinking Skills Among Technical Students, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 9, 171, ISSN:22298932
Azid, N., Hashim, R., Tee, T. K. & Yee, M. H.
(2020) Malaysia And China Students' Feedback On The Implementation Of Critical Thinking Pedagogy: A Case Study, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH SUPPORT SOCIETY , 1, 227, ISSN:22076360
Meryana Zuhair Haddad, Yee Mei Heong
(2020) Music And Education Efficiency: A Systematic Review, JOURNAL OF TALENT DEVELOPMENT AND EXCELLENCE (JTDE), INTERNATIONAL RESEARCH ASSOCIATION FOR TALENT DEVELOPMENT AND EXCELLENCE , 6, 4665, ISSN:18692885
Yee Mei Heong, Siti Nur Maizura Sharberi, Nurulhuda Abu Bakar, Kok Boon Ching & Mimi Mohaffyza Mohamad
(2020) Pembangunan Modul Teori Penyelesaian Masalah Inventif (Triz) Secara Pencantasan Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah (Pbm), ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 9, 12, ISSN:22897410
Teng Howe Cheng, Kok Boon Ching, Chessda Uttraphan, Yee Mei Heong
(2020) Performance Enhancement Of Single-Chamber Sediment Microbial Fuel Cell With Variation In Cathode Surface Area, INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH-IJRER USER, GAZI UNIVERSITY , 3, 512, ISSN:13090127
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2020) Practices Of Heutagogical Activities Among Malaysia Technical University Students , INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & AMP; TECHNOLOGY RESEARCH, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH , 2, 4151, ISSN:22778616
Teng Howe Cheng, Kok Boon Ching, Chessda Uttraphan, Yee Mei Heong
(2020) Study Of Yeast And Sugar In Bio-Energy Generation, BULLETIN OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS, INSTITUTE OF ADVANCED ENGINEERING AND SCIENCE (IAES) , 4, 443, ISSN:23029285
Jamaat, A., Yee, M. H. *, Tee, T. K., Kok, B. C.,. & Azid, N.
(2020) The Effectiveness Of The Electromagnetic Trip Model As A Teaching Aid For Electrical Wiring Subjects, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, ADG, S..A . , 1, 540, ISSN:14757192
Yee M. H., Sharberi, S. N. M., Othman, N., Kok B. C., Yeo K. J.
(2020) The Perception Of Electronic Learning System Among Students In The College Poly-Tech Mara Batu Pahat, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 1, 4817, ISSN:22773878
Nuraffefa Hamdan, Tze Kiong Tee , Mei Heong Yee, Saiful Hadi Masran, Jailani Md Yunos, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nurulwahida Azid, Widad Othman, Zaliza Hanapi, Mohamed Nor Azhari Azman, Mohd Hairol Mizzam Haris & Suzana Shafei
(2019) An Effectiveness Of High Order Thinking Skills (Hots) Self-Instructional Manual For Students' Assignment Achievement, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 63, ISSN:22298932
Kok Boon Ching, Chessda Uttraphan,Yee Mei Heong
(2019) Continuous Monitoring And Analysis Of Pandanus Amaryllifolius Microbial Fuel Cell Power Generation In Daily Solar Radiation, INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW INNOVATIONS IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY, nternational Journal of New Innovations in Engineering and Technology (IJNIET) , 10, 93, ISSN:23196319
Tee Tze Kiong, Farah Najwa Ahmad Puad, Elia Md Zain, Yee Mei Heong, Nurulwahida Azid
(2019) Cosmetology Field And It'S Significance For Education And Industry Sector, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 699, ISSN:22498958
Che Wan Razak, C.W.H.S, Yee, M. H, Tee T. K, Kok, B. C, Mohamad, M. M
(2019) Developing Module Of The Inventive Problem Solving Theory In Problem-Based Learning, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT) , BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 9, 1034, ISSN:22498958
Saleh Gareh, B. C. Kok, M.H. Yee, Abdoulhdi. A. Borhana, S. K. Alswed
(2019) Development Of A Novel Compression-Based Piezoelectric Traffic Model For Improving The Roadways Energy Harvesting System By Applying The Celular Atomata Traffic Model, INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, GAZI UNIVERSITY , 12, 2101, ISSN:13090127
Ahmad Zubir, R. A., Yee, M. H., Sharberi, S. N. M., Kok, B. C., Azid, N.
(2019) Employability Skills Requirement For Technical Graduates To Face The Project-Based Employment, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 9, 500, ISSN:22498958
Yee, M. H, Zainol, N. S. I, Che Wan Razak, C.W.H.S, Tee, T. K, Kok, B. C
(2019) Level Of Metacognitive Awareness Strategies Among Technical Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT) , BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 9, 669, ISSN:22498958
Tee Tze Kiong, Elia Md Zain, Farah Najwa Ahmad Puad, Yee Mei Heong, Nurulwahida Azid
(2019) Method Of Patternmaking In Fashion Institution And Fashion Industry, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 5400, ISSN:22498958
Sharberi, S. N. M., Yee, M. H.*, Ibrahim, M. R., Kok, B. C. & Yeo, K. J.
(2019) Module Development Of Teaching Soft Skills Application In Learning And Facilitating Theory Class For Technical, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 11, 4701, ISSN:22783075
Saleh Gareh, B. C Kok, M. H Yee, Abdoulhdi. A Borhana, S. K Alswed
(2019) Optimization Of The Compression-Based Piezoelectric Traffic Model (Cptm) For Road Energy Harvesting Application, INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, GAZI UNIVERSITY , 9, 1272, ISSN:13090127
Tee, T. K., Fadzil, N., Md Yunos, J., Yee, M. H., Mohamad, M. M. & Othman, O.
(2019) Pembangunan Modul Strategi Pembelajaran Koperatif Bagi Bakal Pensyarah Kolej Vokasional, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONER (OJ-TP), UTHM , 10, 11, ISSN:22877410
Yee, M. H., Mohamad, N. A., Ahmad Zubir, R. A., Kok, B. C., Tee, T. K.
(2019) Polytechnic Student'S Readiness Towards Project Based Employment, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 4281, ISSN:22498958
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Marina Ibrahim Mukhtar, Adnan Ahmad
(2019) Teacher Pedagogical Reasoning And Action In Technical And Vocational Education, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 10, 15, ISSN:22298932
Azid, N., Hashim, R., Tee, T. K. & Yee , M. H.
(2019) The Effect Of Interactive Multiple Intelligences Activities Flip Module: Its Effects On Students' Multiple Intelligences , INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication (BEIESP) , 9, 342, ISSN:2278-307
Yee Mei Heong, Kong Hie Ping, Jailani MD Yunos, Widad Othman, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Mohamad and Kok Boon Ching
(2019) The Effectiveness Of Integration Of Learning Strategies And High Order Thinking Skills For Generating Idea Among Technical Students, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 10, 32, ISSN:22298932
Siti Nur Maizura Binti Sharberi , Yee Mei Heong and Raudhah Adibah Binti Ahmad Zubir
(2019) The Importance Of Self-Motivation Elements In Preparing Fresh Technical Graduates To Face Project-Based Employment, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 9, 924, ISSN:22498958
Yee Mei Heong, Raudhah Adibah Ahmad Zubir, Nang Suriyanie Long Aziz
(2019) The Readiness Of Technical Lecturer Of Vocational College On Practical Teaching, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS), RESEARCH AND SCIENTIFIC INNOVATION SOCIETY , 11, 553, ISSN:24546186
Yee Mei Heong, Siti Nur Maizura Sharberi, Fara Adhwa Mohd Pauzan
(2019) The Readiness Of Vocational College Technical Students For Job Employability, INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS), RESEARCH AND SCIENTIFIC INNOVATION SOCIETY , 11, 537, ISSN:24546186
Saien Shanty, Tee Tze Kiong, Md Yunos Jailani, Yee Mei Heong, Mohamad Mimi Mohaffyza, Othman Widad, Azman Mohamed Nor Azhari, Hanapi Zaliza & Azid Nurulwahida
(2019) Thinking Style Pattern Among Design And Technology Teachers In Malaysia, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 10, 43, ISSN:22298932
Teng H.C., Kok B.C., Uttraphan C., Yee M.H.
(2018) A Review On Energy Harvesting Potential From Living Plants: Future Energy Resource, INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, International Journal of Renewable Energy Research , 2398, ISSN:13090127
Kong, H. P., Yee, M. H., Jailani, Md. Y., Tee, T. K., Kok, B. C. & Widad, O.
(2018) Pembangunan Model Sistem Sanitasi, Perparitan Dan Pembentungan Sebagai Alat Bahan Bantu Dalam Subjek Sistem Sanitasi, Perparitan Dan Pembentungan, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 1, ISSN:22897410
Yee Mei Heong, Kong Hie Ping, Siti Khairiah Sidik, Tee Tze Kiong & Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) Persepsi Pensyarah Dan Pelajar Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Di Politeknik, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Tee, T. K., Saien, S., Md Yunos, J., Yee, M. H., & Mohamad, M. M., Azman, M. N. A. & Hanapi, Z.
(2018) Teori Penyelesaian Masalah Inventif (Triz) Bagi Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONER, UTHM , 1, 1, ISSN:22877410
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong
(2017) Cognitive-Learning Styles Conceptual Framework In Vocational Education, THE SOCIAL SCIENCES, Medwell Journals , 4, 855, ISSN:1818-5800
Mohamad,M.M, Adnan Ahmad, Tee Tze Kiong, Yee Mei Hong.
(2017) Psychomotor Skills In Pedagogical Context For Technology Courses, PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, Universiti Putra Malaysia , 5, 121, ISSN:01287702
Mohamad,M.M, Ahmad, A, Yee Mei Hong, Tee Tze Kiong, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Soft Skills In Pedagogical Practices With Different Curriculum For Engineering Education, IOP CONFERENCE SERIES, IOP Science Publisher , 5, 1, ISSN:012191
Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad, Jailani Bin Md Yunos
(2017) The Difference Between Polytechnic Students¿ Learning Styles And Their Higher Order Thinking Skills Level, JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, UPM PRESS , 11, 233 , ISSN:0128-7702
Tee Tze Kiong, Shanty Saien, Yee Mei Heong, Mimi Mohaffyza Mohamad
(2017) Triz :An Alternative Way To Solve Problem For Student, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HRMARS , 2, 486, ISSN:2222-6990
Yee Mei Heong
(2016) Modul Peta Minda Buzan Dan Pencapaian Pelajar Pendidikan Asas Vokasional Di Malaysia: Satu Kajian Keberkesanan , GEOGRAFIA - MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIETY AND SPACE, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia , 3, 139, ISSN:2180-2491
Yee Mei Heong
(2016) Tahap Penguasaan Teori Dan Amali Dalam Kalangan Pelajar Ekonomi Rumah Tangga: Kajian Persepsi Di Universiti Awam Malaysia , GEOGRAFIA - MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIETY AND SPACE, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia , 3, 79, ISSN:2180-2491
Yee, M. H., Lai, C. S., Tee, T. K. & Mohamad, M. M.
(2016) The Role Of Higher Order Thinking Skills In Green Skills Development, MATEC WEB OF CONFERENCES , MATEC , 8, 1, ISSN:2261236X
Yee Mei Heong
(2015) A Comparison Of The Work-Based Learning Models And Implementation In Training Institutions, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ELSEVIER , 8, 282, ISSN:1877-0428
Yee Mei Heong
(2015) Disparity Of Learning Styles And Higher Order Thinking Skills Among Technical Students, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ELSEVIER , 8, 143, ISSN:18770428
Yee Mei Heong
(2015) The Pattern Of Learning Styles Among Second Year Students In Business Management And Hospitality Programs At One Of The Vocational College In Northern Zone, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, ELSEVIER , 8, 62, ISSN:1877-0428
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong
(2014) Conceptions Of Learning Through Learning Styles And Cognitive Dimension In Vocational Education , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 6, 132, ISSN:22298932
Prosiding / Seminar
Nuraffefa Hamdan, Yee Mei Heong, Azrol Jailani, Saiful Hadi Masran, Kok Boon Ching, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Mohamad
(2021) Analisis Keperluan Gaya Berfikir Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Bagi Menyelesaikan Masalah Dalam Penghasilan Produk, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA , 287, ISBN:9789674408855
Tee, T. K., Roslen, K. E., Andika Bagus Nur Rahma Putra, Risfendra, Yee, M. H, Mohamad, M. M. & Azid, N.
(2021) Development Of Module For Digital Game-Based Learning For Electrical Technology 1 Course, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA , 202, ISBN:9789674408855
Meryana Haddad, Yee Mei Heong, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq, Tee Tze Kiong
(2021) Exploring The Innovative Methods For Evaluating Educational Efficiency, IEEE , 1082, ISBN:9781665416344
Mohd Faisal Mahmad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong , Kok Boon Ching , Yeo Kee Jiar, Andika Bagus Nur Rahma Putra
(2021) Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Matematik Bagi Meningkatkan Kualiti Pendidikan Dan Kesejahteraan Komuniti, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 589, ISBN:28054555
Yee Mei Heong, Raasini A/P Ponudurai, Andika Bagus Nur Rahma Putra, Mimi Mohaffyza Mohamad, Tee Tze Kiong, Kok Boon Ching, Nurulwahida Azid
(2021) The Level Of Cybergogy Readiness Among Technical Students, IEEE , 39, ISBN:9781665442237
Meryana Zuhair Haddad and Yee Mei Heong
(2020) A Systematic Review Of Research On Music And Education Efficiency, OCERINT- INTERNATIONAL ORGANIZATION CENTER OF ACADEMIC RESEARCH , 1, ISBN:9786058243392
Tee, T. K., Md Zain, E., Ramli, M. F., Yee, M. H., Ahmad Puad, F. N., Risfendra
(2020) Digitalization E-Book In Teaching And Learning Of Patternmaking At Higher Institutions In Malaysia, ANP RESOURCES , 38, ISBN:9789671647363
Saien, S. Tee, T. K., Yee, M. H., Mohamad, M. M. & Lee, M. F.
(2020) Keberkesanan Modul Jadual Pmi Untuk Penyelesaian Masalah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi, RCS GLOBAL SINCERE RESOURCES , 354, ISBN:9789671425756
Tee, T. K., Ahmad Puad, F. N., Kamis, A., Yee, M. H., Shafie, S. & Abu Bedor, S. & Fahmi Rizal
(2020) The Role Of Estheticians' Communication Skills In Beauty And Health Care Industry, ANP RESOURCES , 36, ISBN:9789671647363
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) An Analysis Of Engineering Students¿ Critical Thinking, IEEE PUBLISHER , 593, ISBN:9781538615
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2017) An Analysis Of Engineering Students¿ Critical Thinking, IEEE , 593
SAI.EN, S., TEE, T. K., MD YUNOS, J., LEE, M. F., YEE, M. H. & MOHAMAD, M. M.
(2017) The Needs Analysis Of Learning Inventive Problem Solving For Technical And Vocational Students , IOP SCIENCE , 1, ISBN:012198
Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2016) Analisis Keperluan Gaya Pembelajaran Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah, UTHM , 95 , ISBN:978-967-0618-74
NORULAZELA BINTI RAHIM, YEE MEI HEONG
(2016) Persepsi Guru Reka Bentuk Dan Teknologi Terhadap Didik Hibur Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM , 10 , ISBN:9789675457067
Yee Mei Heong, Lai Chee Sern, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2016) The Role Of Higher Order Thinking Skills In Green Skill Development, EDP Sciences , 1 , ISBN:2261-236X
Yee Mei Heong
(2015) Keberkesanan Modul Pembelajaran Kendiri Peta Minda Buzan Terhadap Pencapaian Pelajar Pendidikan Asas Vokasional, UPSI
Yee Mei Heong
(2015) Kepentingan Gaya Pembelajaran Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Kalangan Pelajar Teknikal, UTHM , ISBN:978-967-0764-38-2
Yee Mei Heong
(2015) Persepsi Tahap Penguasaan Teori Dan Amali Dalam Kalangan Pelajar Ekonomi Rumah Tangga Di Sebuah Universiti Awam, UPSI
Yee Mei Heong
(2015) The Development Of Buzan Mind Mapping Self-Instructional Module For Basic Vocational Education Students, Institute for NAtural Sciences and Engineering (INASE) , ISBN:9781618043221
Yee Mei Heong
(2015) The Difference In Learning Styles On The Level Of Higher Order Thinking Skills, Thomson Reuters , ISBN:-967-13147-0-8
Yee Mei Heong
(2015) The Effectiveness Of Higher Order Thinking Skills For Generating Idea Among Technical Students, Institute for NAtural Sciences and Engineering (INASE) , ISBN:9781618043221
Yee Mei Heong
(2015) The Effectiveness Of Learning Styles For Generating Idea Among Technical Students, Thomson Reuters , ISBN:978-969-9948-1-38
Yee Mei Heong
(2014) Buzan Mind Mapping: An Efficient Technique For Note-Taking, International Scientific Council
Yee Mei Heong
(2014) Disparity Of Learning Styles And Cognitive Abilities In Vocational Education, International Scientific Council
Yee Mei Heong
(2014) Disparity Of Learning Styles And Higher Order Thinking Skills Among Technical Students, UTHM
Yee Mei Heong
(2014) Learning Styles Difference In Difficulties Of Generating Idea, International Scientific Council
Yee Mei Heong
(2014) The Pattern Of Learning Styles Among Second Year Students In Business Management And Hospitality Programs At One Of The Vocational College In Northern Zone, UTHM
Yee Mei Heong
(2012) Application Of Rasch Model In Validity And Reliability Of Research Instruments, Cognitive-Counselling, Research & Conference Services (C-crcs)
ELMY JOHANA MOHAMAD, RUZAIRI ABDUL RAHIM, MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, OMAR M.FAIZAN
(2012) Applying Problem Based Learning With Multiphase Flowmeter Prototype Lab-Equipment As Instructional Strategies For Higher Education Institutions, IATED , 5848, ISBN:23401079
Yee Mei Heong
(2012) The Development And Implementation Of Buzan Mind Mapping Module, C-CRCS
Yee Mei Heong
(2012) The Level Of Higher Order Thinking Skills Based On Dimension Of Learning, UTHM
Yee Mei Heong
(2012) The Needs Analysis Of Learning Higher Order Thinking Skills Among Technical Students, elsevier
Yee Mei Heong
(2012) Thinking Skills For Technical Students, UTHM
Yee Mei Heong
(2011) Analisis Keperluan Pembelajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Bagi Penjanaan Idea, Universiti Kebangsaan Malaysia
Yee Mei Heong
(2011) Faktor-Faktor Kesukaran Penjanaan Idea Dalam Kalangan Pelajar Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia, UTHM
Yee Mei Heong
(2011) Gaya Pembelajaran Kolb Dan Bentuk Gaya Berfikir Sternberg Dalam Kalangan Pelajar Di Fakulti Pendidikan Teknikal, UTHM
Yee Mei Heong
(2011) Pembangunan Dan Penilaian Kualiti Modul Pembelajaran Kendiri Kemahiran Berfikir
Yee Mei Heong
(2011) Pembangunan Dan Penilaian Kualiti Modul Pembelajaran Kendiri Kemahiran Berfikir Dan Peta Minda Buzan, UTHM
Yee Mei Heong
(2011) Pembangunan Dan Penilaian Kualiti Modul Pembelajaran Kendiri Peta Minda Buzan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Yee Mei Heong
(2011) Relationship Between Learning Style And Creative Thinking In Problem Solving Skills Among Building Construction Students In Vocational School, Queen University Belfast
Yee Mei Heong
(2011) The Level Of Higher Order Thinking Skills Among Technical Students In Malaysia, Queen University Belfast
Yee Mei Heong
(2011) The Perception Of The Level Of Higher Order Thinking Skills Among Technical Education Students
Yee Mei Heong
(2011) Vocational Pedagogy A Dimension Of Vocational Learning With Workplace Requirement, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yee Mei Heong
(2010) Kepentingan Peta Minda Sebagai Alat Berfikir Dalam Mengambil Nota Kuliah
Yee Mei Heong
(2010) Penggunaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano Dalam Penjanaan Idea
Yee Mei Heong
(2010) Penilaian Peta Minda Buzan Berdasarkan Rubrik Analitik
Yee Mei Heong
(2010) Penjanaan Idea Berdasarkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Bagi Mata Pelajaran Pendidikan Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yee Mei Heong
(2010) Persepsi Tahap Kesukaran Penjanaan Idea Bagi Subjek Pendidikan Kejuruteraan
Yee Mei Heong
(2010) Pola Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano Berdasarkan Dimensi Menggunakan Pengetahuan Bermakna
Yee Mei Heong
(2010) The Evaluation Of The Qualities Of Mind Mapping Module
Yee Mei Heong
(2010) The Evaluation Of The Qualities Of Thinking Skills And Buzan Mind Mapping Module For Technical Subject, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yee Mei Heong
(2010) The Evaluation Of The Qualities Of Thinking Skills Module For Technical Subject
Yee Mei Heong
(2010) The Evaluation Of Thinking Skills Based On Taxonomy Of Anderson And Krathwohl
Yee Mei Heong
(2010) The Level Of Higher Order Thinking Skills For Technical Subject In Malaysia
Yee Mei Heong
(2010) The Patterns Of Higher Order Thinking Skills Among Technical Education Students, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yee Mei Heong
(2010) The Patterns Of Marzano Higher Order Thinking Skills Based On Dimension Of Extend And Refine Knowledge Among Technical Education Students
Yee Mei Heong
(2010) The Perception Of Student On Mastering The Level Of Higher Order Thinking Skills In Technical Education Subjects, Universiti Teknologi Malaysia
Yee Mei Heong
(2009) Kepentingan Fungsi Gaya Berfikir Sternberg Dalam Institusi Pengajian Tinggi
Yee Mei Heong
(2009) Kepentingan Kecerdasan Pelbagai Gardner Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Yee Mei Heong
(2009) Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Menerusi Peta Minda Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup
Yee Mei Heong
(2009) Penilaian Aras Kemahiran Berfikir Menerusi Ujian Sea, Rubrik Kemahiran Berfikir Dan Rubrik Peta Minda
Yee Mei Heong
(2009) Penyebatian Gaya Pembelajaran Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Melalui Pencetusan Idea Projek Bagi Mata Pelajaran Teknikal
Yee Mei Heong
(2009) Relationship Between Learning Styles And Multiple Intelligences Among Bachelor Of Technology And Education In Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Putra Malaysia

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS304 Development a Malaysia Country Report For "ASEAN Study On Human Resources Development (HRD) Readines Deutsche Gesellschuft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) 01/07/2020 31/08/2020

YearDescription
2022 Examiner for Aqmal Nur Hakimi Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aqmal Nur Hakimi Bin Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Bentista Bejau Anak Latang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fatin Amira Binti Mohd Sahrudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fatin Amira Binti Mohd Sahrudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Kee Sze-Min, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nabilah Binti Sahri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nabilah Binti Sahri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nik Mohamad Zulfarisham Bin Nik Mohd Zaid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Nadia Binti Mohd Faisal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Sabira Anis Binti Abdullah, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Farihah Binti Suhaizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Nor Amirah Binti Mohamad Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Nor Amirah Binti Mohamad Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Bian Hongyan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Dayang Najihah Binti Awang Minggu, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Karen Sharmini A/P Michael, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Main Supervisor for Yang Yang, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Amirul Asyraf Bin Shafie, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Hedzlina Azhni Bt Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Hedzlina Azhni Bt Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Hajar Binti Masar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Siti Hajar Binti Masar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Ahmad Arsyad Bin Ahmad Kamal, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Bentista Bejau Anak Latang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hairul Akmal Bin Muhamad, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Juglet Nur Haris Bin Mat Supri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Juglet Nur Haris Bin Mat Supri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Miza Raimi Binti Mohd Saf'A, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Akmal Haziq Bin Mohd Saiful, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Akmal Haziq Bin Mohd Saiful, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nik Mohamad Zulfarisham Bin Nik Mohd Zaid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nik Mohamad Zulfarisham Bin Nik Mohd Zaid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Aqila Nabilah Binti Razif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Nadia Binti Mohd Faisal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Sabira Anis Binti Abdullah, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurain Shahfeeka Binti Borhan, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurulaqmar Binti Zamrin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurulaqmar Binti Zamrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Paggie Iko Nie Sani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Paggie Iko Nie Sani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rev Reven Radani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Rev Reven Radani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Susie Juenin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Susie Juenin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Dang Nuralieya Syafiqah Binti Masdi, Py Konsep Perunding Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Esther Eugenie Felix, Py Konsep Perunding Sdn. Bhd., 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Johnycial Anak Jalin, Jabatan Kerja Raya, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Juglet Nur Haris Bin Mat Supri, Majlis Daerah Selama, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohamad Fahmi Bin Talib, Stadex Builders Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Mohamad Faizal Bin Shamsuddin, Lk Properties , 2021
2021 Main Supervisor for Muhammad Amirul Asyraf Bin Shafie, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Syazwani Zafirah Bt Mohd Shah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Wan Azrul Shafuan Bin Wan Hassan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Amirul Asyraf Bin Shafie, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Nabilah Binti Ahmad Hazari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Nabilah Binti Ahmad Hazari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurfara Shuhada Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurfara Shuhada Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurnazirah Binti Muhamad Ramzi, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Afiqah Binti Mohd Nassir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Afiqah Binti Mohd Nassir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Hidayah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Raasini A/P Ponudurai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Raasini A/P Ponudurai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Hajar Binti Masar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Annis Surraiyya Binti Abd Hafidz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Miza Raimi Binti Mohd Saf'A, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Azam Bin Md Shahran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Azam Bin Md Shahran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mugintharan A/L Packirisamy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Aqila Nabilah Binti Razif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurnadiah Binti Arzahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurnadiah Binti Arzahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Farihah Binti Suhaizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Zarina Binti Arifin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Norfazirah Binti Ahmad Johar, Bayou Lagoon Park Resort, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Syamimi Binti Zulkifli, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah , 2020
2020 Supervisor for Asyraf Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Karen Sharmini A/P Michael, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Karen Sharmini A/P Michael, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nik Mohd Hakimi Bin Amin Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Hidayah Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Co-supervisor for Elia Binti Md Zain, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Co-supervisor for Farah Najwa Ahmad Puad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Annis Surraiyya Binti Abd Hafidz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mugintharan A/L Packirisamy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Suliani Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nuriyah Binti Saleh @ Awang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nursalsabila Binti Jamali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Zarina Binti Arifin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Che Wan Husna Syahirah Binti Che Wan Razak, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Meryana Zuhair Shehadeh Haddad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Nurnazirah Binti Muhamad Ramzi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Asyraf Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Razali Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nik Mohd Hakimi Bin Amin Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Shazleen Izani Binti Zainol, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurfarahaliah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Haziqah Binti Abu Talib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Kamalrullah Asri Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Alif Shah Bin Abu Seman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Idayu Binti Muhamad Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Suliani Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nuriyah Binti Saleh @ Awang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nursalsabila Binti Jamali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Husna Mahirah Binti Nor Muslim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Nur' Farhanah Binti Mohd Shamsaidy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Mohd Faisal Bin Mahmad, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Raudhah Adibah Binti Ahmad Zubir, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Siti Nur Maizura Binti Sharberi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohd Razali Bin Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Adam Bin Ahmad Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nik Nur Nabihah Binti Nik Mohd Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Shazleen Izani Binti Zainol, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Norazira Binti Jamros, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurfarahaliah Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syuhada Asyikin Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Dewivilasini A/P Devarajoo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Dewivilasini A/P Devarajoo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Dzulaiqha Binti Dzulkarnain, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Dzulaiqha Binti Dzulkarnain, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Farah Eleeza Binti Mohd Jeffry, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Haziqah Binti Abu Talib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Jasrizal Bin Abdul Jasin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Jasrizal Bin Abdul Jasin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Jivin Jayne Ginajil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Alif Shah Bin Abu Seman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Ridhuan Bin Razaly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Zaid Bin Che Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Fahmi Bin Mohd Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Fahmi Bin Mohd Zahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Irwan Bin Mahasan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Irwan Bin Mahasan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Khazin Bin Abdull Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Fatihah Binti Ramlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Idayu Binti Muhamad Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Husna Mahirah Binti Nor Muslim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rose Atika Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rozianah Binti Hinnasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur' Farhanah Binti Mohd Shamsaidy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Muhamad Zafiq Bin Wan Muda @ Wan Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Muhamad Zafiq Bin Wan Muda @ Wan Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Kong Hie Ping, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Nuraffefa Binti Hamdan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Aliaa Hayati Binti Romli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Aliaa Hayati Binti Romli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Che Wan Husna Syahirah Bt Che Wan Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Che Wan Husna Syahirah Bt Che Wan Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Dorrah Yateemah Binti Abdul Jalil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Dorrah Yateemah Binti Abdul Jalil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Farhan Akwal Bin Sharudin Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Muslim Bin Azhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohd Amri Bin Almansah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Fadhil Bin Selamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Adam Bin Ahmad Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Ariff Bin Zahri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nik Nur Nabihah Binti Nik Mohd Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noor Azreen Bt Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noor Azreen Bt Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Norazira Binti Jamros, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Shazwani Binti Che Kob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Shazwani Binti Che Kob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurulhuda Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurulhuda Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Syuhada Asyikin Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Co-supervisor for Shanty Binti Sai'En, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Farah Eleeza Binti Mohd Jeffry, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hanani Binti Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hanani Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Jivin Jayne Ginajil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Ridhuan Bin Razaly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Zaid Bin Che Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Khazin Bin Abdull Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hilmi Bin Md Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Hilmi Bin Md Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Fatihah Binti Ramlee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Azira Binti Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Azira Binti Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Dalila Aqilah Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Dalila Aqilah Binti Mohd Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Hayaty Binti Abd Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Hayaty Binti Abd Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nuratila Binti Mohd Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nuratila Binti Mohd Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nursafiqah Binti Abd Majid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nursafiqah Binti Abd Majid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Ezatie Binti Ezerae, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Ezatie Binti Ezerae, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Rose Atika Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Rozianah Binti Hinnasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Samantha Anak Juling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Samantha Anak Juling, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Asiyah Binti Abd Ghani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Asiyah Binti Abd Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Azman Bin Jamaat, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Hembary Bin Yapin, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Fara Adhwa Binti Mohd Pauzan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Fara Adhwa Binti Mohd Pauzan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Farhan Akwal Bin Sharudin Shah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Kong Hie Ping, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Kong Hie Ping, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mira Edora Binti Misran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mira Edora Binti Misran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Muslim Bin Azhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohamad Muslim Bin Azhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Amri Bin Almansah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhamad Fadhil Bin Selamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Ariff Bin Zahri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nang Suriyanie Binti Long Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nang Suriyanie Binti Long Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Afzerina Binti Jumadi , PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nuraffefa Binti Hamdan, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Main Supervisor for Norulazela Binti Rahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Main Supervisor for Nurhidayah Binti Othman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2013 Main Supervisor for Mohamad Shukri Bin Ismail, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 JEMPUTAN MENGHADIRI SESI PERKONGSIAN ILMU WHAT EVERY RESEARCHER SHOULD KNOW ABOUT INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT
UTHM / GOOGLE MEET
06/09/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN 7 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL SIRI 2, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
FPTV / Bilik Seminar dan Bilik Tutorial FPTV
24/08/2022
2022 BENGKEL TASKFORCE PEMURNIAN PROGRAM PASCA DAN INTEGRASI PROGRAM SARJANA MUDA BIL 1/2022
FPTV / BILIK PEMBELAJARAN MIKRO
27/07/2022
2022 KURSUS PENGGUNAAN SOFTWARE BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)
FPTV / MAKMAL BIM, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
17/07/2022 - 23/07/2022
2022 SEMINAR INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES IN NEW NORMS
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ZOOM
14/03/2022
2022 BENGKEL KEMAJUAN GERAN,ANALISIS DATA DAN PENULISAN ARTIKEL
LAIN-LAIN / IMPERIAL HERITAGE HOTEL, MELAKA
03/03/2022 - 05/03/2022
2021 KURSUS TEAMS + CLASS NOTEBOOK (ONE STOP CENTRE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)
UTHM / Atas Talian (Zoom)
09/11/2021
2021 KURSUS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) & CONSTRUCTIVE ALINGMENT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ONLINE
21/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN KEPIMPINAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
09/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PERKHIDMATAN DAN INDUSTRI)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
07/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 KURSUS REKABENTUK & PENGURUSAN PROGRAM AKADEMIK TAHAP 1
PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN, UTHM / UTHM
12/07/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN PROSIDING
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
01/06/2021
2021 TVET CAMPUS FORUM 2: TVET CURRICULAR INNOVATIVE STRATEGIES
LAIN-LAIN / VIRTUAL
27/05/2021
2021 PTTA RESEARCH WEEK WEBINAR 24 MEI SIRI 2
UTHM / online/meet
24/05/2021
2021 TAKLIMAT DAN PENDAFTARAN RESEARCH ID FKMP DAN FPTV
UTHM / ATAS TALIAN
24/05/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 A STEP BY STEP GUIDE TO MANAGE PROJECT WITH MICROSOFT PROJECT EFFECTIVELY
LAIN-LAIN / ONLINE
21/04/2021 - 23/04/2021
2021 MEMPRODUKKAN SAINS SOSIAL: IDEA DAN STRATEGI KE ARAH PENDAFTARAN HARTA INTELEK
UTHM / GOOGLE MEET: https://bit.ly/2P5tSyN
31/03/2021
2021 THE CGS ROADHOW-RESEARCH E-LOG BOOK
UTHM / GOOGLE MEET
25/03/2021
2021 SEMINAR SERVICE LEARNING MALAYSIA-UNIVERSITY FOR SOCIETY (SULAM) DAN SULAM.NET
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
04/03/2021
2021 SESI TAKLIMAT PROGRAM VIRTUAL PITCHING FOR SOCIAL IMPACT PROGRAMME (PITCH4SIP)
UTHM / APLIKASI ZOOM
01/03/2021
2021 MPRC WEBINAR: TIPS FOR APPLYING & WINNING COMPETITIVE INTERNATIONAL GRANTS
UTHM / Online- Zoom
25/01/2021
2021 ICT AND DIGITAL LITERACY FOR TEACHERS AND INSTRUCTORS SESSION 2
FPTV / ONLINE PLATFORM
20/01/2021 - 21/01/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 7TH WORLD CONFERENCE ON TECHNICAL & VOCATIONAL EDUCATION & TRAINING 2020 (WOCTVET 2020)
FPTV / VIRTUAL CONFERENCE (UTHM)
14/12/2020
2020 MAJLIS DEKAN PENDIDIKAN UNIVERSITI AWAM MALAYSIA (MEDC2020)
UTHM / -
11/11/2020 - 12/11/2020
2020 LOOK LIKE A PRO WITH OBS STUDIO : FOR VIDEO CONFERENCES
UTHM / -
22/10/2020
2020 BENGKEL LATIHAN PENGGUNAAN KP-21C DIGITAL PLANNIMETER
UTHM / -
22/09/2020
2020 CGS SHARING SESSION : SUPERVISION ECOSYSTEM IN THE NEW ERA
UTHM / -
15/09/2020
2020 KNOWLEDGE SHARING TALK ? TIPS ON PUBLISHING IN Q1 JOURNALS
UTHM / -
14/09/2020
2020 TRAINING OF TRAINERS (TOT) KURSUS PROFESSIONAL AT WORK
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2, PTTA
10/09/2020
2020 BENGKEL LATIHAN SISTEM OBE
UTHM / MKU, FPTV
26/08/2020 - 27/08/2020
2020 MANAGING JOURNAL TOWARDS SCOPUS AND ISI INDEXING
UTHM / -
05/08/2020
2020 KURSUS PENGENDALIAN MESIN BARBENDING
UTHM / -
04/08/2020
2020 HOW DO I IDNETIFY GOOD JOURNALS FROM WEB OF SCIENCE THAT ATE SUITANBLE FOR MY MANUSCRIPT
UTHM / -
09/07/2020
2020 KURSUS FUN ONLINE CLASSROOM WITH QUIZIZZ (LIVE SESSION)
UTHM / -
23/06/2020
2020 COVID19 - CRISIS MANAGEMENT ISSUES AND SOCIO-ECONOMIC IMPACT LESSON LEARNED FORM INDUSTRY PERSPECTIVE
FKMP,UTHM / GOOGLE MEET
19/05/2020
2020 GOOGLE CLASSROOM FOR FOC IN 3 SIMPLE STEP (REPEAT SESSION)
UTHM / -
13/05/2020
2020 KURSUS WEBINAR SANTAI JOM MAIN MATA DENGAN MENTIMETER
UTHM / -
30/04/2020
2020 DO PRESENTATION LIKE A CHAMP WITH GOOGLE SLIDES
UTHM / -
29/04/2020
2020 BOOST YOUR PRODUCTIVITY OFFICE 365 MOBILE APPS
UTHM / -
28/04/2020
2020 KURSUS PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1 PEJABAT PENDAFTAR
21/02/2020 - 22/02/2020
2020 INDUSTRY AND TVET INSTITUTION LINKAGES (WORKSHOP)
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN
18/02/2020 - 19/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
12/02/2020
2020 SEMINAR RUBRIC DEVELOPMENT : STUDIO-BASED LEARNING
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK LESTARI 2, PTTA
11/02/2020 - 12/02/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH MENGIKUT MQF EDISI KEDUA UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / DEWAN JAMUAN 4, DTMI
05/02/2020
2020 INDUSTRI AND TVET INSTITUTION LINKAGES
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN
05/02/2020 - 06/02/2020
2020 KURSUS LATIHAN PLATFORM AUTHOR UTHM BARU
UTHM / UTHM
03/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020
2019 MAJLIS REFLEKSI PENCAPAIAN SKT 2019 FPTV
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN, FPTV
08/12/2019
2019 5TH INTL BARISTA CHAMPIONSHIP 2019
UTHM / DTMI, UTHM
25/11/2019
2019 KURSUS AUTHOR SIRI 3
UTHM / FOXMALL, UTHM
22/10/2019
2019 WORKSHOP ON PARTIAL LEAST SQUARE-STRUCTURAL EQUATION MODELLING USING SMART-PLS
FPTP, UTHM / NOVOTEL HOTEL, MELAKA
29/09/2019 - 30/09/2019
2019 BENGKEL SEMAKAN OBE
UTHM / UTHM
04/09/2019
2019 BENGKEL SEMAKAN OBE
UTHM / UTHM
02/09/2019
2019 WORLD YOUTH SKILL DAY 2019: SKILL FOR THE FUTURE
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN FPTV, UTHM.
15/07/2019
2019 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN OBE SETIAP PROGRAM
UTHM / UTHM
18/06/2019
2019 SEMINAR POTENSI DAN MASA DEPAN BULUH MALAYSIA
UTHM / UTHM
30/04/2019
2019 BENGKEL PENENTUAN RESEARCH AREA BAGI SETIAP KLUSTER MYRIVET
UTHM / UTHM
17/03/2019
2019 SEMINAR INTERACTIVE LECTURE IN 21ST CENTURY LEARNING 2019
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI
14/03/2019
2019 2019 INTERNATIONAL RESEARCH WORKSHOP
UTHM / UTHM
18/02/2019 - 20/02/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP849 Soal Selidik Pendekatan Sibergogi Dalam Pembelajaran TVET Hak Cipta (Copyright) LY2022J02315 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP853 Soal Selidik Pendekatan Paragogi Dalam Pembelajaran TVET Hak Cipta (Copyright) LY2022J02319 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP860 Quantitative Training Module Volume 2 Hak Cipta (Copyright) LY2022J02326 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP851 Soal Selidik Kemahiran Berfikir Dalam Pembelajaran TVET Hak Cipta (Copyright) LY2022J02317 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP850 Soal Selidik Pendekatan Heutagogi Dalam Pembelajran TVET Hak Cipta (Copyright) LY2022J02316 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP847 Gaya Pembelajaran KOLB Hak Cipta (Copyright) LY2022J02313 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP838 Research For All- Informative Manual For Your Research Hak Cipta (Copyright) LY2022J02304 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP852 Soal Selidik Kemahiran Penyelesaian Masalah Inventif Dalam Pembelajran TVET Hak Cipta (Copyright) LY2022J02318 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP771 Pengintegrasian Domain Kognitif Dan Strategi Pengajaran Bagi Pengaplikasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Hak Cipta (Copyright) LY2021J05520 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP696 Tvet-Campus Professional Educator Enhancement program Hak Cipta (Copyright) LY2021J04381 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP600 Modul Gaya Berfikir Dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Inventif Untuk Murid Sekolah Rendah Hak Cipta (Copyright) LY2021J00679 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP526 Description Of Heutagogical Learning Activities For 4C'S Skills In Research Methodology Hak Cipta (Copyright) LY2020002689 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP507 Elements Of Heutagogical For Engineering Students Instrument Hak Cipta (Copyright) LY2020000790 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
22MTE09 Cognitive Based Teaching Strategy For High Order Thinking Skills MTE 2022 Perak dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2021 WORLD INVENTION CREATIVITY OLYMPIC (WICO) 2021EMASANTARABANGSA
2021 INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION 2021 - BORANZE MEDAL TAJUK : WINCH LIFT
BRONZE
UTHMANTARABANGSA
2021 INTERNATIONAL PERLIS ENGINEERING RESEARCH & LEARNING INNOVATION SYMPOSIUM - WOMEN IN SCIENCEWOMEN IN SCIENCEUNIVERSITI
2021 INTERNATIONAL PERLIS ENGINEERING RESEARCH & LEARNING INNOVATION SYMPOSIUM (iPERLIS 2021) - GOLD
GOLD
EMASUNIVERSITI
2021 INTERNATIONAL INNOVATION AWARDS - SILVER AWARD
SILVER
MALAYSIA TECHNOLOGY EKPONEGERI
2021 INTERNATIONAL INNOVATION AWARDS - (MTE 2021)SILVER AWARDSANTARABANGSA
2021 INTERNATIONAL INNOVATION ARSVOT MALAYSIA - PENYEMBUR MEKANIKAL SANITIZER - SILVER AWARD
SILVER
MINISTRY OF HUMAN RESOURCES MALAYSIANEGERI
2021 INTERNATIONAL INNOVATION ARSVOT MALAYSIA - GOLD AWARD
GOLD
MINISTRY OF HUMAN RESOURCES MALAYSIANEGERI
2021 INTERNATIONAL INNOVATION ARSVOT MALAYSIA - BEST AWARD
BEST AWARD
MINISTRY OF HUMAN RESOURCES MALAYSIANEGERI
2020 VIRTUAL INTERNATIONAL RESEARCH AND INNOVATION SYMPOSIUM AND EXPOSITION 2020 (GOLD MEDAL)
GOLD
UTHMUNIVERSITI
2020 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2019 NATIONAL INNOVATION COMPETITION OF EDUCATION & TECHNOLOGY-ANUGERAH PERAK
SILVER
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIANEGARA
2018 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2017 STAFF OF THE MONTHFPTV, UTHMUNIVERSITI
2017 RESEARCH AND INNOVATION FESTIVAL-GOLD
GOLD
UTHMUNIVERSITI

07-4564089