Staff Profile

Full NamePROF. MADYA Ts. Dr. MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN KEJURUTERAAN
Email
Designation DS54 - PROFESOR MADYA
  KETUA JABATAN
JABATAN LATIHAN MENGAJAR DAN INDUSTRI
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
  PENYELIDIK BERSEKUTU
PUSAT KECEMERLANGAN TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION TRAINING (TVET)
INSTITUT KEJURUTERAAN INTEGRASI
  KETUA KUMPULAN FOKUS (FG)
TEACHING TALENT GROUP (TTG)
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Technical and Vocational Education

Areas of Research Interest

1. Heutagogy, andragogy & pedagogy
2. Technical and Vocational Education and Training
3. Lifelong learning
4. Educational psychology

Innovation Field of Interest

1. Innovation of Teaching and Learning for TVET
2. Integrating teaching and workplace requirement and technology

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 DIPLOMA LANJUTAN PENGURUSAN LATIHAN VOKASIONAL JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
2014 SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
2014 SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA JURUBINA BANGUNAN JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
2012 DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2006 SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2003 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1995 LAIN-LAIN BINAAN BANGUNAN MAKTAB PERGURUAN TEKNIK KUALA LUMPUR

Professional Appointments

DS54 - Profesor Madya

Management Experience

DateDescription
15/01/2019 - 14/01/2024 Penyelidik Bersekutu
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Technical and Vocational Education Training (TVET)
01/07/2019 - 30/06/2021 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Latihan Mengajar dan Industri
26/02/2019 - 25/02/2021 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Teaching Talent Group (TTG)
01/01/2017 - 31/12/2017 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan
01/01/2015 - 31/12/2016 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Ikhtisas Pendidikan

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
26/03/2018 - 25/03/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
20/12/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
01/05/2019 - 30/04/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2017 Pedagogi dalam PTV (MBE10303), Sesi20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,2017 University
2017 Pedagogi (BBD10302), Sesi 20162017, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,2017 University
2017 Amalan Binaan Bata (BBB20303), Sesi20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Perkembangan Sistem Latihan dalam PTV (MBE13603), Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,2017 University
2017 Teknologi Binaan Bata (BBB30203), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,2017 University
2016 Pengurusan Sumber Manusia (BBP20102) Semester 1,Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,2016 University
2016 Asas Binaan Bata (BBB20103), Sesi20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,2016 University
2016 Kaedah Penyelidikan (BBP 30202), Sesi20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Teknologi Binaan Bata (BBB30203), Sesi20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pedagogi dalam PTV (MBE10303),Sesi20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,2016 University
2016 Pedagogi (BBD10302),Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Kaedah Penyelidikan [BBP30202], Sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Pengurusan Penyelidikan [BBD30102], Sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Asas Binaan Bata [BBP20103], Sesi 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Perkembangan Sistem Pendidikan dan Latihan Dalam PTV [MBE13603], Sesi 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Grafik Kejuruteraan [BBP20203], Sesi 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Asas Kejuruteraan Awam [BBL30602], Sesi 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Grafik Kejuruteraan [BBP20203], Sesi 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Seminar [PBE12501], Sesi 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Sosiologi Pendidikan [BBD30502], Sesi 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Bola Jaring [UQS10301], Sesi 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Sosiologi Pendidikan [BBD30502], Sesi 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah [BBR10303], Sesi 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Sosiologi Pendidikan Dalam PTV [MBE10403], Sesi 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Pengurusan Makmal dan Bengkel [BBT30603], Sesi 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Sosiologi Pendidikan dalam PTV [MBE10403], Sesi 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Asas Pedagogi [BBH20503], Sesi 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Projek Sarjana 1 [MBE12302], Sesi 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Projek Sarjana 2 [MBE22804], Sesi 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2010 Contract and Estimating [BBT4462], Sesi 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Brick Work [DBS1632], Diploma of Education Program, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Engineering Survey [BBT1422], Sesi 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Building Drawing [DBS1362], Diploma of Education Program, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Highway and Traffic Engineering [BBT3452], Sesi 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Building and Sructure [BBT1412], Sesi 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Pengajaran Mikro [BBE2083], Sesi 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Kemahiran Awam-Kerja Bata, Sarjana Muda, Sesi 20082009, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Education Mangement [DBE1222], Diploma of Education Program, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Contract and Estimating [BBT4462], Sesi 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2003 English for Science & Technology, Sek. Men. Tingkatan 4 & 5, 2003-2007 Government
2003 Matematik, Sek. Men. Tingkatan 4 & 5, 2003-2007 Government
2003 Lukisan Kejuruteraan, Sek. Men. Tingkatan 4 & 5, 2003-2007 Government
2003 Pengajian Kejuruteraan Awam, Sek. Men. Tingkatan 4 & 5, 2003-2007 Government
1999 Kemahiran Hidup Manipulatif, Sek. Men. Tingkatan 3, 1999 Government
1995 Amali Perabot, Sek. Men. Tingkatan 4 & 5, 1995-1999 Government
1995 Kerja Bata, Sek. Men. Tingkatan 4 & 5, 1995-1999 Government
1995 Teknologi Binaan Bangunan, Sek. Men. Tingkatan 4 & 5, 1995-1999 Government

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
K045 Pendekatan Model Baru Pembangunan Keupayaan Keusahawanan Ketua Isi Rumah (KIR) Wanita Orang Asli dalam Menjanakan Pendapatan Keluarga bagi tujuan Pembasmian Kemiskinan Ahli 31/12/2021
H477 Program : Smart Farming Management Projek : Exploring perception, understanding and needs using drone technology affecting pineapple farm productivity in Johor Ketua 30/06/2021
H478 Smart Farming Management : Development of Autonomous Spraying Fertilizer by Using Drone in Agricultural Field Ahli 30/06/2021
H479 Program : SMART FARMING MANAGEMENT Projek : INTERNET OF THINGS-BASED AGRICULTURAL MANAGEMENT SERVICES USING DRONE Ahli 30/06/2021
K113 MyRIVET - PENGINTEGRASIAN GAYA BERFIKIR DAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI BAGI MENYELESAIKAN MASALAH DALAM PENGHASILAN PRODUK Ahli 31/03/2021
H439 Kerangka konseptual heutagogi dalam proses persijilan kemahiran melalui Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) bagi tenaga pengajar vokasional Ketua 31/12/2020
K133 Development of Heutagogical Training Module for Engineering Education Educator Ahli 31/12/2020
K134 Development of Heutagogical Learning Module for Engineering Education Student Ketua 31/12/2020
K135 INTEGRATION OF KOLB LEARNING STYLE AND 21ST CENTURY 4C?S LEARNING SKILLS FOR MALAYSIAN AND INDONESIAN TVET EDUCATORS Ahli 01/12/2020
X101 Development Of Heutagogical Training Module For Engineering Education Educator Ahli 30/11/2020
X102 Development of Heutagogical Learning Module For Engineering Education Student Ketua 30/11/2020
K004 Self-efficacy of Teachers towards the Leadership of School Administrators in Culturing Innovation in Teaching and Learning Implementation. Ahli 31/05/2020
K009 Conceptual Model Of Vocational Teachers In Practical Teaching Practices On Competency Based Education And Training Approach (CBET) Ahli 31/05/2020
K025 GRIT and Teacher?s Performance: Measuring Quality And Maintaining Performance Among Technical Teachers In Malaysia. Ahli 31/05/2020
K014 HEUTAGOGICAL FRAMEWORK FOR TECHNICAL AND VOCATIONAL TEACHERS' COMPETENCY THROUGH PROFESSIONALISM DEVELOPMENT PROGRAM Ahli 30/04/2020
H279 Handbook for Effective Curriculum Development Based on the Context of Industrial Revolution 4.0 and 21st Century Ahli 31/01/2020
H283 Engineering Design Assessment Instrument for Student's Design Project based on Industrial Revolution 4.0 needs Ahli 31/01/2020
V019 Keberkesanan Program Pensiswazahan Guru (PPG) di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Ke Arah Peningkatan Professionalisme Keguruan Dalam Kalangan Guru Kemahiran Hidup Ahli 31/10/2019
A158 Pemindahan Pengetahuan Amalan ?Pengurusan Hijau? Dalam Konsep Pengurusan Pendidikan Lestari Kepada Kumpulan Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah di Daerah Kluang Johor Ahli 30/09/2019
1606 Model Transformasi Nilai Komuniti Orang Asli di Malaysia menerusi Pembangunan Pelancongan ke arah Pembangunan Komuniti Lestari Ahli 31/07/2019
V011 Kerangka Pengajaran Aktif Berasaskan Teknologi Dalam Kalangan Graduan Program Pensiswazahan Guru Ahli 15/05/2019
V030 Kesan Modul Pembelajaran Kendiri bagi Penguasaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Kalangan Guru Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ahli 30/04/2019
V010 Keberkesanan Modul Kemahiran Penyelesaian Masalah Inventif Bagi Guru Teknikal Program Pensiswazahan Guru ke atas Penguasaan Penyelesaian Masalah Pelajar Reka Bentuk dan Teknologi Ahli 15/02/2019
V003 Kerangka Amalan Pengajaran Graduan Program Pensiswazahan Guru Melalui Pedagogical Reasoning Action Dalam Pelaksanaan Kurikulum Berasaskan Kompetensi Pendidikan Teknik dan Vokasional Ketua 15/11/2018
1554 Development of a Green Skills Framework for TVET Curricula: Meeting the Needs of Green Economy Ahli 30/10/2018
1501 THE NEW APPROACH OF EMERGING CONATIVE-COGNITIVE-AFFECTIVE FACTORS TO ENHANCE ENGINEERING STUDENTS? ACADEMIC PERFORMANCE IN HIGHER EDUCATION Ahli 31/05/2018
U547 Integrating Transferable Skill in TVET Programme: A Study on TVET Pedagogied at Universities in Malaysia and Indonesia Ahli 31/01/2018
1474 Human Perception Model for User Interface Using Participatory Analysis Ahli 31/12/2017
1502 MODEL BARU TRANSFORMASI KEUSAHAWANAN MELALUI PROSES PERUBAHAN DALAM MENAIKTARAF EKONOMI MASYARAKAT ORANG ASLI Ahli 31/05/2017
A070 P1 -Models Of An Approaches to Public Private Partnership Between Goverment, University and Industry on TVET in ASEAN P2 - Developing regional core standards for TVET Personnel in ASEAN Ahli 28/02/2017
U311 Relationship Between Learning Styles with Creativity and Innovation for Engineering Education Students Ketua 31/01/2017
A054 Potensi Belia Luar Bandar Yang Tidak Menyambung Pengajian Untuk Meningkatkan Tahap Pendidikan, Kemahiran Dan Produktiviti Ahli 31/12/2016
R051 Pengintegrasian Gaya Pembelajaran Kolb dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Marzano bagi Menyelesaikan Masalah dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah Ahli 30/11/2016
R041 Critical Thinking Curriculum Model (CTCM) For TVE Programs Within Malaysian Community Colleges: Moving Toward 21st Century Education Ahli 31/08/2016
R043 Measuring Cognitive Performance on Programming Knowledge : Classical test theory versus item response theory Ahli 31/08/2016
E041 ECT Imager Development For Crude Palm Oil Quality Inspection Monitoring System Ahli 31/05/2016
R040 The Workplace Learning And Performance Model For Present And Future Competencies: Malaysian Human Resource Development Practitioners Perspectives Ahli 31/05/2016
R042 Pengintegrasian Kemahiran Mereka Cipta Berinovasi dan Model Prestasi Individu bagi Melahirkan Pelajar Berkompetensi dalam Pendidikan Vokasional Ketua 31/05/2016
U002 Eksplorasi Penglibatan Komuniti Orang Asli Dalam Pelancongan Eko Ke Arah Kelestarian Pembangunan Pendidikan (ESD) Di Taman Negara Endau-Rompin Ahli 31/05/2016
U236 Integrating Transversal Skills Into Pedagogical Practices In Technical And Vocational Education And Training (TVET) With Different Curriculum Approaches Ketua 31/01/2016
E051 Meneroka Kesan Pemeriksa Dalam Pentaksiran Berasaskan Standard Kompentensi Vokasional Di Kolej Vokasional Ke Arah Transformasi Pendidikan Yang Berkualiti Ahli 30/11/2015
A037 Transversal Skills in Technical and Vocational Education and Training (TVET): Focus on Pedagogies and assessment in The Asia Pacific Ahli 30/06/2015
1399 Kebolehan Reka Cipta Berasaskan Model Kompentasi Individu Bagi Melahirkan Pelajar Pencipta Ketua 31/10/2014
1400 Pengaruh Gaya Kognitif Dan Hubungannya Dengan Pembelajaran Pelajar-Pelajar Aliran Teknikal Dalam Meningkatkan Pencapaian Akademik Ketua 31/10/2014
0455 Aplikasi Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem Based Learning - PBL) Melalui Pembelajaran Kooperatif Sebagai Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Dan Pelajar Dalam Tajuk Geoteknik Matapelajaran Kejuruteraan Awam Pelajar Aliran Teknikal Di SM Teknik Ketua 30/11/2008

Publications

Book
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2019) Kurikulum Dan Instruksi Siri 7 (Curriculum & Instruction), UTHM , 1, ISBN:9789672306283
Mimi Mohaffyza Mohamad, Syamhanim Ismail, Muhamad Hafizudin Kassim
(2018) Reka Cipta Dan Kompetensi Individu Dalam Pendidikan Vokasional, UTHM , 1, ISBN:9789672110491
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2017) Kurikulum & Instruksi Siri 3 (Curriculum & Instuction), UTHM , 1, ISBN:9789672110750
lcsern
(2016) Antologi Penyelidikan Dalam Tvet, ACTiVE, UTHM , 1, ISBN:9789670764566
YUSAMARWATI YUSOF, MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, NUR SOFURAH HJ MOHD FAIZ, AINI NAZURA PAIMIN @ ABDUL HALIM, NOOR DINA MD AMIN
(2016) Issues In Teaching & Learning In The Malaysian Tvet Higher Education, UTHM , i, ISBN:9789670764719
Mimi Mohaffyza Mohamad & Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri
(2016) Pembangunan Dan Latihan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Advanced Center for Technical and Vocational Education , 1, ISBN:978967076461
MMM
(2016) Pembangunan Dan Latihan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional, ACTiVE,UTHM , 1, ISBN:9789670764641
Lai Chee Sern
(2015) Kompilasi Projek Sarjana Vol 1 No. 1, UTHM , 1, ISBN:9789670764214
Book Chapters
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2019) Kepentingan Elemen Konatif Dalam Penyelesaian Masalah Pembelajaran Di Bidang Kejuruteraan , Kurikulum Dan Instruksi Siri 7, UTHM , 99, ISBN:9789672306283
MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD
(2018) Amalan Pengajaran Melalui Model Pedagogical Reasoning And Action Dalam Pendidikan Vokasioanl, Kurikulum &Amp; Instruksi Siri 5, UTHM , 43, ISBN:9789672183785
Mimi Mohaffyza Mohamad, Nabila Abu Bakar, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong
(2017) Amalan Pengajaran Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Kompetensi Di Kolej Vokasional, Pentaksiran Dan Penilaian Dalam Pendidikan, UTHM , 27, ISBN:9789572110767
YEE MEI HEONG, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad, Mira Edora Binti Misran
(2017) Analisis Keperluan Modul Pembelajaran Kerja Tetulang Bagi Program Jurubina Bangunan Di Kolej Vokasional, Kajian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM , 85, ISBN:9789672110286
Mimi Mohaffyza Mohamad, Mohd.Arif Ahmad Tarmizi, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Razali Hassan
(2017) Kemahiran Insaniah Dalam Amalan Pedagogi Pendidikan Kejuruteraan Melalui Pendekatan Kurikulum Yang Berbeza, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) Siri 1, UTHM , 1, ISBN:9789670764924
Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq, Mimi Mohffyza Mohamad, Ahmad Tarmizi, M.A., Razali Hassan
(2017) Kemahiran Insaniah Dalam Amalan Pedagogi Pendidikan Kejuruteraan Melalui Pendekatan Kurikulum Yang Berbeza, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development) Siri 1/2017, UTHM , 1, ISBN:9789670764924
Mimi Mohaffyza Mohamad, Siti Suhaila Sutaji
(2017) Kesan Kaedah Pengajaran Animasi Visual Dalam Topik Pelan Dan Dongakan Terhadap Pencapaian Pelajar, Kajian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, UTHM , 61, ISBN:9789672110286
Tee, T. K., Lu, L. L., Md Yunos, J., Lee, M. F., Yee, M. H., & Mohamad, M. M.
(2017) Kesan Strategi Pembelajaran Koperatif Jigsaw Ke Atas Minat, Tumpuan Dan Penglibatan Murid. , Kajian Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran , UTHM , 99, ISBN:9 789672 110286
Tee, T. K., Mohd Jeffry, F. E., Md Yunos, J., Yee, M. H., & Mohamad, M. M.
(2017) Pembangunan Cd Interaktif Kemahiran Penyelesaian Masalah Inventif Kaedah Pemisahan Bagi Pelajar Teknikal, Kurikulum & Instruksi Siri 3, UTHM , 80, ISBN:978-967-2110-75-0
MMM, Tee Tze Kiong, Yee Mei Heong, Nur Hayaty
(2017) Pembangunan Kit Pengajaran Bagi Modul Asas Pad Dalam Pembinaan, Kurikulum Dan Instruksi Siri 2, UTHM , 47, ISBN:9789672110613
Tee, T. K., Hinnasir, R., Md Yunos, J., Lee, M. F., Yee, M. H., & Mohamad, M. M.
(2017) Pembangunan Modul Kendiri Kemahiran Pengenalpastian Punca Masalah Untuk Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional., Kurikulum & Instruksi Siri 2 , UTHM , 31, ISBN:978-967-2110-61-3
Suhaizal Hashim, Mimi Mohaffyza Mohamad, Yusmarwati Yusof
(2017) Pentaksiran Pendidikan: Isu Dan Cabaran Dalam Senario Pendidikan Di Malaysia, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 3/2017, UTHM , 1, ISBN:9789672110750
Nur Akmal binti Hassan and Mimi Mohaffyza Mohamad
(2016) Faktor Glass Ceiling Dalam Kalangan Guru Wanita Di Kolej Vokasional, Multidisplinary Research, Politeknik Kuching Sarawak , 278, ISBN:9789670797359
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2016) Learning Styles In Vocational Education, Issues In Teaching And Learning In The Malaysia Tvet Higher Education, Advanced Center for Technical and Vocational Education , 13, ISBN:9789670764719
YUSMARWATI YUSOF, MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, NUR SOFURAH HJ MOHD FAIZ, AINI NAZURA PAIMIN @ ABDUL HALIM, NOOR DINA MD AMIN
(2016) Mutual Adjustment In The Learning Of International Students, Issues In Teaching & Learning In The Malaysian Tvet Higher Education, ACTiVE , 27, ISBN:9789670764719
Syamhanim Ismail & Mimi Mohaffyza Mohamad
(2016) Pembelajaran Berasaskan Kerja, Pembangunan Dan Latihan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional, Advanced Center for Technical and Vocational Education , 166, ISBN:97896707641
General Publications
Mohd Hasril Amiruddin, Saifullizam Puteh, Badaruddin Ibrahim, Hasyamuddin Othman, Mimi Mohaffyza Mohamad, Yusmarwati Yusof, Halizah Awang, Rosnee Ahad, Md Azani Sham, Muhamad Amin Ab. Ghani, Johnson Lim Soon Chong, Mohd Razali Mohd Muksin, Maizathul Sahida Othman, Aminuddin Abas & Siti Nur Kamariah Rubani
(2018) Core Abilities - Level 1, Z-009-1:2015, UTHM , 1, ISBN:-
Jamil Bin Abd Baser, Razali Hasan, Sapon Ibrahim, Badaruddin Ibrahim, Halizah Awang, Salifullizam Puteh, Azman Hasan, Mimi Mohaffyza Mohamad, Mohd Noor hashim, Hasril Amiruddin, Hairuddin Harun, Noorazman Abd Samad, Khairul Fahmi Ali, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa
(2015) Bbt 30702 & Bbt 40904 Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda Untuk Program Pensiswazahan Guru (Ppg), UTHM , -, ISBN:-
Jamil Bin Abd Baser, Razali Hassan, Sapon Ibrahim, Alias Masek, Azman Hasan, Hairuddin Harun, Khairul Fahmi Ali, Md Azani Sham, Mimi Mohaffyza Mohamad, Mohd Hasril Amiruddin, Mohd Nor Hashim, Noor Hayati Mustafa, Nor Sofurah Mohd Faiz, Zanariah Ahmad
(2014) Bbr 34303 Modul Pelaksanaan Latihan Ilmiah Untuk Program Pensiswazahan Guru (Ppg), UTHM , -, ISBN:-
Jamil Bin Abd Baser, Razali Hasan, Halizah Awang, Saifullizam Puteh, Azman Hasan, Hasril Amiruddin, Nor Sofurah Mohd Faiz, Mohd Nooor Hashim, Mimi Mohaffyza Mohamad, Md Azani Sham, Khairul Fahmi Ali, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa
(2014) Bbr 41503 Modul Pelaksanaan Penyelidikan Tindakan Ii Program Pensiswazahan Guru (Ppg) , UTHM , -, ISBN:-
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2009) Kemahiran Teknologi Industri (Awam Perpaipan), UTHM
Journal
Nuraffefa Hamdan, Tze Kiong Tee , Mei Heong Yee, Saiful Hadi Masran, Jailani Md Yunos, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nurulwahida Azid, Widad Othman, Zaliza Hanapi, Mohamed Nor Azhari Azman, Mohd Hairol Mizzam Haris & Suzana Shafei
(2019) An Effectiveness Of High Order Thinking Skills (Hots) Self-Instructional Manual For Students' Assignment Achievement, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 3, 63, ISSN:22298932
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) Analysis Of Problem Solving Models In Engineering Education, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTIONER, Active , 3, 1, ISSN:22897410
Norasyikin Omar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Aini Nazura Paimin, Marina Ibrahim Mukhtar
(2018) Elements Of Cognitive, Affective And Conative In Problem Solving Process For Engineering Students , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publisher , 4, 2786, ISSN:19367317
Zurani Buang & Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) Komunikasi Pensyarah Kolej Komuniti Ledang Dalam Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat , ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Adnan Ahmad, Ahmad Nabil Md Nasir, Yahya Buntat, Yusri Kamin, Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) Learning Styles: How Teachers Accommodate In Teaching Strategies?, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 4, 2586, ISSN:19367317
Yee Mei Heong, Kong Hie Ping, Siti Khairiah Sidik, Tee Tze Kiong & Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) Persepsi Pensyarah Dan Pelajar Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Di Politeknik, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Lai Chee Sern, Kahirol Mohd Salleh, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nor Lisa Sulaiman, Abdul Rasid Abdul Razzaq, & Jailani Md Yunos
(2018) Sustainability Of Ecotourism In Endau-Rompin National Park: The Awareness Of Nature And Aboriginal Culture Conservation Among Tourists, THE SOCIAL SCIENCES, wedwelljournals , 3, 776, ISSN:18185800
Syamhanim Ismail, Adnan Ahmad, Mimi Mohaffyza Mohamad, Ahmad Nabil Md Nasir, Yusri Kamin
(2018) Sustainability Of Institutional And Industrial Relations Through Work Based Learning, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publisher , 4, 2786, ISSN:19367317
Tee, T. K., Saien, S., Md Yunos, J., Yee, M. H., & Mohamad, M. M., Azman, M. N. A. & Hanapi, Z.
(2018) Teori Penyelesaian Masalah Inventif (Triz) Bagi Mata Pelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONER, UTHM , 1, 1, ISSN:22877410
Roddin, Rohayu; Mohamad, Mimi Mohaffyza; Hariri, Tun Ili Ayuni bt Ahmad; Mukhtar, Marina Ibrahim; Yusof, Yusmarwati; Yusof, Anizam bt Mohamed; Bakar, Farah Diyana bt Abu
(2018) The Process Of Economic Change Of Indigenous People: Orang Kuala'S Community Empowerment In Rengit, Johor, ADVANCED SCIENCE LETTERS , American Scientific Publishers , 1, 458, ISSN:19366612
Kahirol Mohd Salleh , Nor Lisa Sulaiman, Mimi Mohaffyza Mohamad, and Lai Chee Sern
(2017) Assessing Soft Skills Components In Science And Technology Programs Within Malaysian Technical Universities , SONGKLANAKARIN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Prince of Songkla University , 5, 399, ISSN:0125-3395
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong
(2017) Cognitive-Learning Styles Conceptual Framework In Vocational Education, THE SOCIAL SCIENCES, Medwell Journals , 4, 855, ISSN:1818-5800
Jamari,A.R. Mohamad, M.M
(2017) Identifying Learning Styles Among Engineering Students , JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Universiti Putra Malaysia , 5, 251, ISSN:01287702
Ibrahim Mukhtar, M., Baharin, M. N., Mohamad, M. M. and Yusof, Y.
(2017) Innovative Approaches To Assessment: Develop A Sense Of Direction To Promote Students Learning, JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA , 11, 149, ISSN:01287702
Mimi Mohaffyza Mohamad, Nor Lisa Sulaiman, Kahirol Mohd Salleh, Lai Chee Sern
(2017) Innovative Invention Skills And Individual Competency Model For Vocational Education , INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY, ijiet.org , 7, 514, ISSN:20103689
Lai, C. S., Lee, M. F., Nor Lisa, S., Mimi Mohaffyza, M. and Kahirol, M. S.
(2017) Involvement Of Mainstream Teachers In Inclusive Education: Are We Ready? , PERTANIKA J. SOC. SCI. & HUM, UPM , 4, 205, ISSN:2231-8534
Mimi Mohaffyza Mohamad, Simah Adai, Adnan Ahmad
(2017) Kemahiran Keusahawanan Kursus Rekaan Fesyen Pakaian Di Institut Latihan Kemahiran, JURNAL PEMIKIR PENDIDIKAN, Universiti Malaysia Sabah , 2, 137, ISSN:19853637
Syamhanim Ismail dan Mimi Mohaffyza Mohamad
(2017) Kerangka Konsep Penglibatan Politeknik Dan Industri Dalam Mengaplikasikan Pembelajaran Berasaskan Kerja (Pbk), JURNAL SAINS HUMANIKA, PENERBIT UNIVERSITAR TEKNOLOGI MALAYSIA , 4, 77, ISSN:2289-6996
Lai, C.S., Mohamad, M.M., Lee, M.F., Salleh, K.M., Sulaiman, N.L., Rosli, D.I., Chang, W.V.S.
(2017) Prevalence Of Cyberbullying Among Students In Malaysian Higher Learning Institutions, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 2, 781, ISSN:19366612
Mohamad,M.M, Adnan Ahmad, Tee Tze Kiong, Yee Mei Hong.
(2017) Psychomotor Skills In Pedagogical Context For Technology Courses, PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES, Universiti Putra Malaysia , 5, 121, ISSN:01287702
Mohamad,M.M, Ahmad, A, Yee Mei Hong, Tee Tze Kiong, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Soft Skills In Pedagogical Practices With Different Curriculum For Engineering Education, IOP CONFERENCE SERIES, IOP Science Publisher , 5, 1, ISSN:012191
Saifullizam Puteh, Amanina M. Sanusi, Mimi M. Mohamad, Marina I. Mukhtar
(2017) Technical Polytechnic Lecturers? Participation In Exercising Innovation In Enhancing Learning And Teaching, SCIENCE INTERNATIONAL, ISI INDEXED ISSN 1013-5316 : CODEN : SINTE 8 PUBLISHED BY: Publications International Lahore, Pakistan , 7, 845, ISSN:10135316
Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad, Jailani Bin Md Yunos
(2017) The Difference Between Polytechnic Students? Learning Styles And Their Higher Order Thinking Skills Level, JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, UPM PRESS , 11, 233 , ISSN:0128-7702
Tee Tze Kiong, Shanty Saien, Yee Mei Heong, Mimi Mohaffyza Mohamad
(2017) Triz :An Alternative Way To Solve Problem For Student, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HRMARS , 2, 486, ISSN:2222-6990
Kahirol Mohd Salleh, Nor Lisa Sulaiman, Mimi Mohaffyza Mohamad, and Lai Chee Sern
(2016) Assessing Soft Skills Components In Science And Technology Programs Within Malaysian Technical Universities, SONGKLANAKARIN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) , 5, 1, ISSN:01253395
LAI CHEE SERN, MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD,LEE MING FOONG, KAHIROL MOHD SALLEH, NOR LISA SULAIMAN, D?ORIA ISLAMIAH ROSLI, WILSON CHANG VUI SENG
(2016) Cyberbullying Among Malaysian Youth, MALAYSIAN JOURNAL OF YOUTH STUDIES, IYRES , 12, 121, ISSN:2180-1649
Alias Masek, Badaruddin Ibrahim, Lai Chee Sern, Mimi Mohaffyza Mohamad, Marlina Mohamad, Shaffiza Shahdan, Noor Atikah Zainal Abidin
(2016) Pendidikan Dan Kemahiran Belia Luar Bandar, MALAYSIAN JOURNAL OF YOUTH STUDIES, Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia , 12, 53, ISSN:2180-1649
Salleh, K. M., Sulaiman, N. L., Mohammad, M. M., Sern, L. C., & Ahmad, M.
(2016) The Relationship Between Competent Workers And Organizational Competitive Advantage In Malaysia, MAN IN INDIA, Serials Publications , 10, 2817, ISSN:00251569
Yee, M. H., Lai, C. S., Tee, T. K. & Mohamad, M. M.
(2016) The Role Of Higher Order Thinking Skills In Green Skills Development, MATEC WEB OF CONFERENCES , MATEC , 8, 1, ISSN:2261236X
Mimi Mohaffyza Mohamad, Nor Lisa Sulaiman, Lai Chee Sern, Kahirol Mohd Salleh
(2016) Vocational Students Ability In Invention Process, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 12, 4299, ISSN:1936-7317
Mimi Mohaffyza Mohamad, Nabilah Abu Bakar, Nor Lisa Sulaiman, Lai Chee Sern, Kahirol Mohd Salleh Chee Sern, Kahirol Mohd Salleh
(2015) Applying Standard Competency Assessment In Vocational Teaching Practices, ASIAN SOCIAL SCIENCE, Canadian Centre of Science and Education , 8, 216, ISSN:19112017
Lai Chee Sern, Kahirol Mohd Salleh, Nor lisa Sulaiman, Mimi Mohaffyza Mohamad, Jailani Md Yunos
(2015) Comparison Of Example-Based Learning And Problem-Based Learning In Engineering Domain, UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, Horizon Research Publishing , 1, 39, ISSN:23323213
Kahirol Mohd Salleh, Nur Hidayah Khalid, Nor Lisa Sulaiman, Mimi Mohaffyza Mohamad, Lai Chee Sern
(2015) Competency Of Adult Learners In Learning: Application Of The Iceberg Competency Model, PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Elsevier Ltd. , 8, 326, ISSN:18870428
MMM
(2015) Dimensions Relationship Of Learning Style And Academic Achievement Of Electrical Engineering Students At Polytechnic, JURNAL PERSATUAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL MALAYSIA, Persatuan Pendidikan Teknik dan Vokasional Malaysia , 11, 1, ISSN:19856652
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2015) Leadership Competencies Among Vocational Students In Design Capabilities, JOURNAL OF CULTURE, SOCIETY AND DEVELOPMENT, www.iiste.org , 1, 23, ISSN:24428400
Mimi Mohaffyza Mohamad, Nor Lisa Sulaiman, Lai Chee Sern, Kahirol Mohd Salleh
(2015) Measuring Gender Equality In Technical And Vocational Education And Training, JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH DESIGN, Penerbit Akademia Baru , 12, 13, ISSN:22897984
MMM
(2015) Miniature Parallel Ect: A Prelimanary Study Using Comso, JURNAL TEKNOLOGI, Universiti Teknologi Malaysia , 10, 37, ISSN:21803722
Wan Norhisyam Abd Rashid, Elmy Johana Mohamad, Ruzairi Abdul Rahim, Jaafar Abdullah, Hanis Liyana Mohmad Ameran
(2015) Miniature Parallel Ect: A Preliminary Study Using Comsol, JURNAL TEKNOLOGI, UTM Press , 10, 37, ISSN:21803722
MMM
(2015) Penerapan Domain Psikomotor Dalam Pengajaran Amali Di Bengkel, PERSATUAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL MALAYSIA, Persatuan Pendidikan Teknik dan Vokasional , 11, 14, ISSN:19856652
MMM
(2015) Technical And Vocational Education In Malaysia: Policy, Leadershipand Professional Growth On Malaysia Women, ASIAN SOCIAL SCIENCE, Canadian Center of Secience and Education , 8, 153, ISSN:19112025
Nor Lisa Sulaiman, Kahirol Mohd Salleh, Mimi Mohaffyza Mohamad, Lai Chee Sern
(2015) Technical Vocational Education In Malaysia: Policy, Leadership And Professional Growth On Malaysia Women, ASIAN SOCIAL SCIENCE, Canadian Centre of Science and Education , 8, 153, ISSN:19112017
MMM
(2015) The Composit Of Students' Characteristic And Cognitive Dimension In Vocational Education, GLOBAL JOURNAL OF BUSSINESS AND SOCIAL SCIENCE REVIEW, Global Academy of Training Research , 1, 164, ISSN:2289-8506
Mimi Mohaffyza Mohamad, Nor Lisa Sulaiman, Lai Chee Sern, Kahirol Mohd Salleh
(2015) The Composite Of Students? Characteristic And Cognitive Dimension In Vocational Education, GLOBAL JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE, GATR Enterprise , 1, 163, ISSN:22898506
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2015) The Role Of Networking And Internationalization Of Technical Universities In Academic Staff Competence Development, HTTP://WWW.TVET-ONLINE.ASIA/, http://www.tvet-online.asia/ , 7, 1, ISSN:2196838X
Mimi Mohaffyza Mohamad, Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong
(2014) Conceptions Of Learning Through Learning Styles And Cognitive Dimension In Vocational Education , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 6, 132, ISSN:22298932
Prosiding / Seminar
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) An Analysis Of Engineering Students? Critical Thinking, IEEE PUBLISHER , 593, ISBN:9781538615
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2018) Dimensions Of Learning Styles Among Engineering Students, IOP PUBLISHING , 1
MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD ; WAN HANIM NADRAH WAN MUDA
(2018) Knowledge Construction Models: A View Of Various Models For An Impeccable Learning Environment, MATEC WEB CONF. , 1
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2017) An Analysis Of Engineering Students? Critical Thinking, IEEE , 593
MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD
(2017) Learning Styles And Critical Thinking Skills Of Engineering Students, IEEE , 59, ISBN:978146736955
SAI.EN, S., TEE, T. K., MD YUNOS, J., LEE, M. F., YEE, M. H. & MOHAMAD, M. M.
(2017) The Needs Analysis Of Learning Inventive Problem Solving For Technical And Vocational Students , IOP SCIENCE , 1, ISBN:012198
Yee Mei Heong, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2016) Analisis Keperluan Gaya Pembelajaran Dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Pembelajaran Berasaskan Masalah, UTHM , 95 , ISBN:978-967-0618-74
Lai Chee Sern, Mimi Mohaffyza Mohamad, Lee Ming Foong, , Kahirol Mohd Salleh, Nor Lisa Sulaiman, Wilson Chang Vui Seng
(2016) Cyberbullying: Understanding The Current Situations, IYRES , - , ISBN:-
Zurani Buang & Mimi Mohafyyza Mohamad
(2016) Hubungan Kolaborasi Strategik Dan Komunikasi Antara Kolej Komuniti Dan Sekolah Dalam Memperkasa Pembelajaran Sepanjang Hayat, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah , 1279 , ISBN:9789670778167
Mimi Mohaffyza Mohamad, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohd Hasril Amiruddin, Ahmad Esa
(2016) Pengintegrasian Kurikulum Berasaskan Pengetahuan Dan Kemahiran Dalam Pendidikan Dan Latihan Guru Vokasional, usm , 50 , ISBN:9789673992775
Noorazman Abd Samad, Hairuddin Harun, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad, Mohd Erfy Ismail, Mimi Mohaffayza Mohammad, Khairunnisa Lazim
(2016) Tahap Kesediaan Pensyarah Dalam Melaksanakan Pentaksiaran Berasaskan Standard Kolej Vokasional (Kskv) Di Tiga Buah Kolej Vokasional Rintis Zon Timur, Semenanjung Malaysia, USM , 161 , ISBN:9789673992775
Yee Mei Heong, Lai Chee Sern, Tee Tze Kiong, Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2016) The Role Of Higher Order Thinking Skills In Green Skill Development, EDP Sciences , 1 , ISBN:2261-236X
Kahirol Mohd Salleh, Nor Lisa Sulaiman, Mimi Mohaffyza Mohamad, Lai Chee Sern
(2015) Academia And Practitioner Perspectives On Competencies Required For Technical And Vocational Education Students In Malaysia: A Comparison With The Astd Wlp Competency Model, Elsevier Ltd. , 20 , ISBN:18770428
MMM
(2015) Dimension Of Learning Styles And Students' Academic Achievement, Elsevier , ISBN:18770428
Nur Liyana Khalid Khan, Kahirol Mohd Salleh, , Nor Lisa Sulaiman, Mimi Mohaffyza Mohamad, Lai Chee Sern
(2015) Kefahaman Tenaga Pengajar Terhadap Aspek Penilaian Kemahiran Di Institut Latihan Teknikal Di Malaysia, UTHM , 458 , ISBN:9789670764382
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2015) Measuring Gender Equality In Technical And Vocational Education And Training, Akademia Baru , ISBN:9789671353400
MImi Mohaffyza Mohamad, Nor Lisa Sulaiman, Lai Chee Sern, Kahirol Mohd Salleh
(2015) Measuring The Validity And Reliability Of Research Instruments, ELSEVIER , 164, ISBN:18770428
MMM
(2015) Mesuring The Validiy And Reliability Of Research Instruments, Elsevier , ISBN:18770428
MMM
(2015) Pengintegrasian Domain Kognitif, Afektif Dan Konatif Dalam Meningkatkan Pencapaian Akademik Pelajar, UPSI , ISBN:9789670924175
Noor Hidayah Mohd Hadzir, Lai Chee Sern, Kahirol Mohd Salleh, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nor Lisa Sulaiman
(2015) Transformasi Sistem Pendidikan: Tahap Keprihatinan Guru Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah, UTHM , 685 , ISBN:9789670764382
H. L. M. Ameran, E. J. Mohamad, R. A. Rahim, W. N. A. Rashid, M. M. Mohamad, H. Hashim, Z. Zakaria, M. F. Shaib, O. M. F. Marwah
(2015) Velocity Measurement Simulative Study Of Twin Plane Ect, ARPN , 8960, ISBN:18196608
MMM
(2014) A Comparison Of Work-Based Learning Model And Implementation In Training Institutions, Elsevier , ISBN:18770428
MMM
(2014) Academia And Parctitioner Perspectives On Competencies Required For Technical And Vocational Education Students In Malaysia: A Comparison With The Astd Wlp Competency Model, Elsevier , ISBN:18770428
MMM
(2014) Academia And Practioner Perspecives On Competencies Required For Technical And Vocational Education Students In Malaysia : A Comparison With The Astd Wlp Competency Model, Elsevier , ISBN:18770428
MMM
(2014) The Composite Of Students Characteristics And Cognitive Dimension In Vocational Education, GATR Enterprise , ISBN:9789671314708
MMM
(2014) The Effect Of Worked Example And Problem Solving On Learning Performance And Cognitive Loa, EU Agenda , ISBN:9789868741720
Lai Chee Sern, Kahirol Mohd Salleh, Nor Lisa Sulaiman, Mimi Mohaffyza Mohamad and Jailani Md Yunos
(2014) The Effects Of Worked Example And Problem Solving On Learning Performance And Cognitive Load, tiada data , 131 , ISBN:9789868741720
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2012) An Analysis Of Students? Learning Styles And Cognitive Mastery In Building Construction Education, International Association of Technology, Education and Development
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2012) Application Of Rasch Model In Validity And Reliability Of Research Instruments, Cognitive-Counselling, Research & Conference Services (C-crcs)
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2012) Latihan Dan Mentoring Tenaga Pengajar Sijil Modular Kebangsaan Di Kolej Komuniti, tiada
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2012) The Development And Implementation Of Buzan Mind Mapping Module Among Secondary School Students In Malaysia, Cognitive-Counselling, Research & Conference Services (C-crcs)
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2012) The Need Analysis Of Learning Higher Order Thinking Skills Among Technical Students, Cognitive-Counselling, Research & Conference Services (C-crcs)
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2011) Analisis Keperluan Pembelajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Bagi Penjanaan Idea, Universiti Kebangsaan Malaysia
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2011) Faktor-Faktor Kesukaran Penjanaan Idea Dalam Kalangan Pelajar Rangkaian Universiti Teknikal Malaysia, UTHM
ELMY JOHANA MOHAMAD, MIMI MOHAFFYZA, RUZAIRI ABDUL RAHIM AND OMAR M. FAIZAN MARWAH
(2011) Multiphase Flow Reconstruction By Portable Capacitance Tomography: Pbl Application In Laboratory Classroom For Engineering Education, INTI INTERNATIONAL UNIVERSITY, MALAYSIA , 1, ISBN:-
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2011) Pembangunan Dan Penilaian Kualiti Modul Pembelajaran Kendiri , UTHM
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2011) Pembangunan Dan Penilaian Kualiti Modul Pembelajaran Kendiri Kemahiran Berfikir Dan Peta Minda Buzan, UTHM
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2011) Pembangunan Dan Penilaian Kualiti Modul Pembelajaran Kendiri Peta Minda Buzan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2011) Relationship Between Learning Style And Creative Thinking In Problem Solving Skills Among Building Construction Students In Vocational School, Queen University Belfast
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2011) Vocational Pedagogy A Dimension Of Vocational Learning With Workplace Requirement, UTHM
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2010) Integrating Student?S Cognitive Learning With Learning Styles In Vocational Education , Majlis Dekan-dekan Pendidikan IPTA
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2010) Perceptual Learning Styles Of Pre-Service Teachers In Engineering Education , Universiti Teknologi Malaysia
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2009) Keperluan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bagi Tenaga Pengajar Di Institut Latihan Kemahiran Di Malaysia, Universiti Malaysia Pahanf
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2009) Pembangunan Koswer Bagi Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Sekolah Menengah Teknik, UTHM
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2009) Penggunaan Alat Bantu Mengajar (Abbm) Dalam Mata Pelajaran Vokasional (Mpv): Satu Tinjauan Di Sekolah Menengah Akademik, Universiti Teknologi Malaysia
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2009) Teori Kepemimpinan Fleksible Sebagai Alternatif Kepada Pencapaian Cemerlang Sekolah Pada Dekad 2020: Satu Model Konsep, UTHM
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2009) The Need Of Lifelong Learning For Instructors In Vocational Training Institutions, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Higher Education Leadership Academy
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2009) Vocational Students' Learning Styles: Understanding The Concepts Among Vet Teachers, Universiti Putra Malaysia
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2008) Aplikasi Pembelajaran Berasaskan Masalah (Pbl) Dalam Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik, Universiti Pendidikan Sultan Idris
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2008) Strategi Pengajaran Pembelajaran Koperatif Dalam Tajuk Rekabentuk Dan Penghasilan Produk Kemahiran Hidup, Universiti Utara Malaysia
Mimi Mohaffyza Binti Mohamad
(2008) The Need In Training And Retraining For Tvet Teachers In Malaysia, Asia Link

Consultancies

YearDescriptionLevel
2016 Perunding Modul Pendidikan Vokasional Menengah Atas (PVMA)- Pembinaan Domestik ,UTM University
2016 Perunding Seminar Pendidikan Johor University
2016 Perunding Bagi Kursus Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 4 dan 5 Secara Single Tier Bagi Tenaga Pengajar Kolej Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia National
2016 Perunding Akademik Modul Perkembangan Sistem Pendidikan dan Latihan dalam PTV University
2016 Penilai Book of Chapter, Penerbit UTM University

Supervision

YearDescriptionRole
2015 Supervisor for Madihah binti Wahit, Sarjana, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Nabila binti Abu Bakar, Sarjana, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Ali Raza, Sarjana, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Syamhanim binti Ismail, PhD, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Norasyikin binti Omar, PhD, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Maizal bin Nordin, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Shahnizam bin Samat, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Syuhadah binti Ramli, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2015 Supervisor
2015 Supervisor for Muhamad Hafizudin bin Kassim, Sarjana, UTHM, 2015 Supervisor
2014 Supervisor for Nur Nazjedah binti Mahmud, Sarjana, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Siti Zahiah binti Abdull Hadi, Sarjana, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Mohd Syakirin bin Sudin, Sarjana PTV, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Norasyikin binti Omar, Sarjana PTV, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Mohd Amiruddin bin Mohd Jalaludin, Sarjana, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Nur Hidayah binti Idris, Sarjana, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Radin Nur Iftitah binti Radin Sharudin, Sarjana Pendidikan Teknikal (Rekabentuk & Instruksional), UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Nur Dina binti Haji Md. Yusof, Sarjana, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Rohaidi bin Othman, Sarjana Pendidikan Teknikal (Rekabentuk & Instruksional), UTHM, 2014 Supervisor
2014 Panel Penilai, Persidangan Pendidikan (Penyelidikan dan Inovasi) dalam Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (CiE-TVET) kali ke 4, Mersing Johor, 2014 Assessor
2014 Supervisor for Khairil Shukri bin Mohamad Tahier, Sarjana, UTHM, 2014 Supervisor
2014 Supervisor for Rafidah binti Ahmat Miskam, Sarjana Pendidikan Teknikal (Rekabentuk & Instruksional), UTHM, 2014 Supervisor
2014 Referee, Classroom of the 21st Century, Karnival Kolej Vokasional 1Malaysia & Pertandingan Inovasi Kolej Vokasional dan Sek. Men. Teknik Peringkat Kebangsaan 2014, UTC Kuantan, Pahang, 2014 Referee
2014 Supervisor for Siti Suhaila binti Sutaji, Sarjana Pendidikan Teknikal (Rekabentuk & Instruksional), UTHM, 2014 Supervisor
2013 Supervisor for Nurul Sakinah binti Kadir, UTHM, 2013 Supervisor
2013 Supervisor for Noor Hidayah binti Mohd Jamil, Msc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Mohd Syakirin bin Sudin, Msc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Supervisor
2013 Penilai, Pameran Projek Pelajar Lukisan Bangunan dan Asas Grafik 2013, UTHM, 2013 Assessor
2013 Supervisor for Zaki bin Mohamed, Msc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Supervisor
2012 Supervisor for Mohd. Syakirin bin Sudin, Msc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2009 Supervisor for Nurul Husna binti Bostamam, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Amir Hidayat bin Sulaiman, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Liyana binti Sukaini, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Noraida Binti Atan, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Noor Shalina binti Asri, Projek Sarjana Muda,UTHM, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Nor Hafiza binti Mohd Ali, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Rosidah binti Md. Desa, Peojek Sarjana Muda, UTHM, 2009 Supervisor
2009 Supervisor for Fazuan Afandi bin Zulkifly, Projek Sarjana Muda, UTHM,2009 Supervisor
2009 Supervisor for Che Munira bin Che Razali, Projek Sarjana, UTHM, 2009 Supervisor
2009 Assessor for Anisah binti Kamarudin, Projek Sarjana Muda, 2008 Assessor
2008 Supervisor for Nurfarhana binti Abd Halim, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Md. Nazaruddin bin Sarji, Projek Sarjana Muda, Open University Malaysia, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Nor Hilmi bin Mohamed, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Nur Shazwani binti Ahmad Masuki, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Maryam binti Mohamad, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Norihan binti Buna'aim, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Mohd Fairul Azhar bin Mohd Noor, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Supervisor
2008 Supervisor for Masita binti Misman, Projek Sarjana Muda, Open University Malaysia, 2008 Supervisor
2008 Assessor for Atiqah binti Shaari, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Assessor
2008 Assessor for Ieszalina binti Ali, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Assessor
2008 Assessor for Nurul azmiyyah binti Mohd Azmi, Projek Sarjana Muda, 2008 Assessor
2008 Assessor for Mohd Rizuan bin Mohd Adenam, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Assessor
2008 Assessor for Maziah binti Abdul Ghani, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Assessor
2008 Supervisor for Ariff Khushairy bin Yahya, Projek Sarjana Muda, Open University Malaysia, 2008 Supervisor
2008 Assessor for Norhayati binti Abu Hasan, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Assessor
2008 Assessor for Suhaimi bin Ibrahim, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Assessor
2008 Assessor for Anisah binti Kamarudin, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2008 Assessor
2007 Supervisor for Mohd Hasri bin Hassan, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Abdul Karim bin Jaafar, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2007 Supervisor
2007 Supervisor for Rehan Ikhsani bin Abdul Jalil, Projek Sarjana Muda, UTHM, 2007 Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2016 Perlantikan Ahli Panel Penasihat Program Pengajian Diploma Teknologi Pembinaan Kolej Vokasional Muadzam Shah Government
2015 Ketua Jabatan Ikhtisas Pendidikan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 2015-2016. University
2014 Reviewer, 4th World Congress on Technical and Vocational Education and Training (WoCTVET) 2014, Melaka, 2014 International
2014 Presenter, Global Conference on Business and Social Science, 2014 International
2014 Sosiologi Pendidikan Dalam PTV [MBE10403], Sesi 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Ketua Panel Bidang Kejuruteraan Awam, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 2014. University
2014 Pembentang Kertas Kerja, Persidangan Pendidikan (Penyelidikan dan Inovasi) dalam Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (CiE-TVET) kali ke 4, Mersing Johor, 2014 National
2014 Presenter, International Conference on Pedagogy and Psychology, Zurich Switzerland, 2014 International
2013 Presenter, The International Conference on Social Science Research (ICSSR2013), Penang, 2013 International
2013 Presenter, International Conference on Innovation Challenges in Multidisciplinary Research & Practice (ICMRP-2013), Kuala Lumpur, 2013 International
2013 Peserta, Conference on Vocational Teacher Education and Research as a Regional Task and Challenge for the East and Southern Asian Region, Shanghai China, 2013 International
2013 Peserta, Bengkel Gender Equality in TVET, Yogyakarta State University, Indonesia, 2013 International
2012 Presenter, 3rd International Conference on Education and Educational Psychology-ICEEPSY2012, Istanbul Turki, 2012 International
2012 Presenter, International Technology, Education and Development Conference, Valencia Spain, 2012 International
2011 Pensyarah Kanan DS 52, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 2011-sekarang University
2011 Peserta, International Conference on Thinking 2011, Queen's University Belfast, 2011 International
2010 Pembentang, Seminar Majlis Dekan Pendidikan IPTA 2010, Shah Alam Selangor, 2010 National
2009 Presenter, Malaysian Technical Universities Conference and Exhibition on Engineering and Technology (MUCEET 2009), Kuantan Pahang, 2009 National
2009 Presenter, International Conference on Teaching & Learning in Higher Education 2009, Kuala Lumpur, 2009 International
2009 Pembentang, Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sains dan Teknologi 2009 (PKPST2009), UTHM Johor, 2009 National
2009 Presenter, 1st International Conference on Educational Research and Practice (ICERP), Putrajaya, 2009 International
2008 Presenter, 3rd International Education Conference UPSI-UPI Quality in Education, UPSI Tanjong Malim Perak, 2008 International
2008 Pembentang Kertas Kerja, Seminar Kebangsaan JPPG 2008, Langkawi Kedah, 2008 National
2008 Presenter, 1st World Congress on Teacher Education for Technical and Vocational Education and Training (TVET), Bandung Indonesia, 2008 International
2007 Pensyarah DS 45, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM, 2007-2011. University
2006 Pembentang Kertas Kerja, Seminar Kebangsaan Pendidik Teknik dan Vokasional, Senai Johor, 2006 National
2003 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah, Kementerian Pendidikan, Sek. Men. Teknik Natu Pahat, Johor, 2003-2007. Government
1999 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah, Kementerian Pendidikan, Sek. Men. Keb. Munsyi Sulaiman, dan Sek. Men. Keb. Tun Ismail, Parit Raja, Batu Pahat, Johor, 1999-2003. Government
1995 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah, Kementerian Pendidikan, Sek. Men. Teknik Kluang, Johor, 1995-1999. Government

« Back