Jabatan Pengurusan Harta Tanah
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan
 
  07-4533912
Ts. MAT TAWI BIN YAACOB

DS45 Pensyarah

SARJANA SAINS (PENGURUSAN FASILITI) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2006)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , THE UNIVERSITY OF NEWCASTLE (1992)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Civil Engineering
Field of Specialization (KPT) : Construction Techniques

Built environment Property development

DateDescription
01/01/2023 - 31/12/2023 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Centre of Excellence for Facility Management (CeFM)
01/01/2022 - 31/12/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Spatial Economics
01/07/2020 - 31/12/2022 Penyelidik Bersekutu
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Centre of Excellence for Facility Management (CeFM)
01/07/2020 - 31/12/2022 Penyelidik Utama
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Spatial Economics
01/08/2011 - 31/07/2012 Ketua Makmal
Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Perniagaan , Jabatan Pengurusan Dan Pembinaan

YearDescriptionRoleLevel
2018 - 2021Malaysia Board of Technologists (MBOT) Teknologis Profesional Kebangsaan
2012 - 2019Institute of Value Management Malaysia (IVMM) Ahli Kebangsaan
2014 - 2014Malaysian Association of Facility Management (MAFM) Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Construction Project Management [BPE23602], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Building Maintenance And Services [BPE44503], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Chairman for Pre-viva, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Chairman for Proposal defense, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2023 University
2023 Construction Project Management [BPE23602], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Creativity & Innovation [UPA20102], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Pemurnian kurikulum dan silibus sarja muda pengurusan harta tanah bagi akreditasi RICS, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2023 Member for Pemurnian kurikulum dan silibus sarjana muda pengurusan harta tanah bagi keperluan akreditasi BOVAEP 2023, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023 University
2022 Committee Member for Panel Bidang, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Construction Project Management [BPE23602], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 OBE Coordinator for Penyelaras OBE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Project Management [BPA31803], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Construction Industry And Building Technology [BPE13502], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Construction Project Management [BPE23602], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Construction Project Management [BPE44402], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Member for Pemurnian kurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021 University
2021 Member for Pemurnian silibus, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2021 University
2021 Project Management [BPA31803], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Building Technology [BPE10102], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Construction Industry And Building Technology [BPE13502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Member for Pemurnian kurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020 University
2020 Member for Pemurnian silibus, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020 University
2020 Member for pemurnian kurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020 University
2020 Project Management [BPA31803], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Construction Project Management [BPE23602], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Construction Project Management [BPE44402], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Construction Project Management [BPE44402], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Final Year Project I [BPA31902], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Final Year Project Ii [BPA42004], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Final Year Project Ii [BPA42004], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Construction Industry And Building Technology [BPE13502], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Construction Project Management [BPE44402], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Final Year Project I [BPA31902], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Final Year Project Ii [BPA42004], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Final Year Project Ii [BPA42004], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Project Management [BPA31803], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Building Maintenance And Services [BPE33802], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Building Technology For Health And Comfort [BPF32303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Construction Project Management [BPE44402], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Real Estate Development [BPE34603], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Building Maintenance And Services [BPE33802], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Construction Project Management [BPE44402], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Real Estate Development [BPE34603], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Building Maintenance And Services [BPE33802], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Construction Project Management [BPE44402], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Training [BPA42108], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Training [BPA42108], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Real Estate Development [BPE34603], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Construction Facilities Management [BPD42502], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Construction Project Management [BPE44402], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Entrepreneurship [BPK20802], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Training [BPA42108], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Training [BPA42108], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Training [BPE3184], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Real Estate Development [BPE34603], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Building Health & Comfort Technology [BPF3233], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Building Maintenance And Services [BPE33802], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Building Technology For Health And Comfort [BPF32303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Construction Project Management [BPE44402], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Industrial Training [BPA42108], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Industrial Training [BPA42108], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Industrial Training [BPE3184], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Real Estate Development [BPE34603], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Real Estate Development [BPE3463], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Building Health & Comfort Technology [BPF3233], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Building Health & Comfort Technology [BPF4093], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Building Technology For Health And Comfort [BPF32303], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Building Technology [BPE10102], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Construction Project Management [BPE44402], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Construction Project Management [BPE4442], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Construction Project Planning & Scheduling [BPF4283], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Industrial Training [BPA42108], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Real Estate Development [BPE3463], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Building Technology [BPE10102], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Construction Project Management [BPE4442], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Facilities Management [BPE4203], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Facilities Management [BPE42003], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Real Estate Development [BPE34603], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Real Estate Development [BPE3463], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K478 Modelling Community-University Engagement Index (CUE-i) Using ANP-FM Integration for Rethinking Community Reciprocal Benefits Towards Progressive Community Development Ketua 30/09/2025
Q120 Evaluation of Urban Structure and Their Impact on Commercial Buildings Energy Consumption. Ahli 31/08/2024
K382 Reshaping Modern Office Buildings through Profiling-Based Decision-Making for Post-Pandemics and Unpredicted Phenomena Resilience Ahli 06/03/2024
B111 Vehicle Density Index Simulation System (VDISS) for Urban Travel Pattern Analytics Ahli 31/01/2024
Q072 KAJIAN PRESTASI DAN HASIL TANAMAN PADI DI SUNGAI BALANG, MUAR, JOHOR Ketua 31/08/2023
H778 User Requirement Analysis for Space Management System Development in Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Ahli 14/05/2023
K204 Modeling Spatial Pricing Pattern Through Locational Effects Using Spatial Autocorrelation and Hedonic Machine Learning in Malaysia Urban Cities. Ahli 30/11/2022
K100 Empirical Modelling of Market Segmentation Using Spatial Econometric and Machine Learning Approach on Commercial Property Data in Malaysia's Urban Area. Ahli 31/12/2021
K238 SENA - MOBILITY ANALYSIS OF TRAFFIC CONGESTION IN URBAN ROADS NETWORK USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) THROUGH FUZZY LOGIC ALGORITHM. Ahli 31/12/2021
1633 Modelling Spatial Accessibility Index to Urban Public Transport (Railway) Using ANP-GIS Integration for Reducing Traffic Congestion in Klang Valley, Malaysia Ahli 14/11/2020
A025 Best Practices For Corporate Real Estate Management In malaysia Ahli 31/08/2018
U644 Sustainable Purpose-Built Office Location Model by using Analytical Network Process (ANP) Method Ahli 31/07/2018
1504 Discerning the underlying patterns of urban housing market segmentation through the analysis of spatial dependence by utilizing Geographical Information System (GIS) and spatial analytical modeling. Ahli 31/05/2018
U534 Energy Consumption Behavioural Assessment in Malaysian Public Universities Ahli 31/03/2018
C049 Centre Of Estate And Facilities Management (CEFM) Ahli 31/12/2017
U262 Kajian Kemungkinan Pembangunan Asrama Pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Ahli 31/08/2015
U263 Kajian Penstrukturan Kerja-kerja Pembersihan Bangunan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Ahli 31/03/2015

Book Chapters
Mat Tawi Yaacob
(2019) Smart Cities (I): An Overview, Urban Dynamics Series 2, UTHM , 37, ISBN:9789672389279
MAT TAWI YAACOB
(2019) Smart Cities (Ii): Malaysia'S Initiatives , City Science Series 1, UTHM , 113, ISBN:9789672389262
Mat Tawi Yaacob
(2017) Effect Of Design Decision On Building Maintainability, Urban Dynamics. Series 1, UTHM , 142, ISBN:978-967-2110-74-3
Mat Tawi Yaacob
(2017) Knowledge Of Facility Management In Building Projects, Urban Dynamics. Series 1, UTHM , 134, ISBN:978-967-2110-74-3
General Publications
Selimin, M. A., Salim, S. A., Chan, S. W., Manap, N., & Yaacob, M. T.
(2023) Outcome-Based Education (Obe) Report: Semester 1 Session 2022/2023 - Fptp Undergraduate Programmes, UTHM , 1, ISBN:-
Selimin, M.A., Rodzalan, S.A., Chan, S.W., Manap, N., Yaacob, M.T., Jusoh, N.A.Q.
(2022) Outcome-Based Education (Obe) Report: Semester 2 Session 2021/2022 - Fptp Undergraduate Programmes, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Ishak, Mohd Hafizal; Yaakob, Mat Tawi; Diah, Mohd Lizam Mohd
(2018) Promoting Energy Consumption Behavioural Assessment In Facilities Management For Malaysian Higher Education Institutions, ADVANCED SCIENCE LETTERS , American Scientific Publishers , 5, 2985, ISSN:19366612
Prosiding / Seminar
Yaacob, M.T., Zulkifli, F.N.
(2020) Kesan Pembaharuan Pusat Membeli-Belah Terhadap Aktiviti Perniagaan, UTHM , 811, ISBN:27735044
EDIE EZWAN MOHD SAFIAN, ABDUL HADI NAWAWI, HENG JIA YUN, BURHAIDA BURHAN, MOHD LIZAM MOHD DIAH AND MAT TAWI YAACOB
(2018) A Gis-Based Decision Making Approach On The Evaluation Of Sustainable Business Location For Purpose-Built Offices In Malaysia., IEOM SOCIETY INTERNATIONAL , 2830, ISBN:978-153235944-6

YearDescriptionLevel
2023Trainer for UNIpreneur 3.0 BR, Bank Rakyat, Malaysia, June 2023 University

YearDescription
2024 Supervisor for Nur Natasah Binti Syamsul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur Sofia Atikah Binti Aizam Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nurazwa Binti Abd Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nurriezalyn Binti Roselan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nurul Shafika Binti Hazemin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Siti Rosida Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Assessor / Reviewer for Penilai projek, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Committee Member for Penilaian teknikal tender universiti, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023
2023 Examiner for Amirul Azwan Bin Kardani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Azam Aidil Ikhwan Bin Yaacob, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chew Li De, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chieng Hoe Ing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chrise Nursidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Desyfitri Amalya Binti Ridwan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Fatin Fahimah Binti Sairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Fatini Izzati Binti Mohd Hasbu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Khairul Irfan Bin Mohd, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Logendrakumar A/L Manimaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Maizatulasshida Binti Mohamad Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mohamad Fitrie Aiman Bin Mohd Zaib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Bukhari Bin Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhamad Shazwan Bin Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Asraf Bin Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Nuraidil Bin Mohamad Razip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nathanel Kiwen Melchior, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nik Nur Husna Solehhah Binti Azmer, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Athirah Anis Binti Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Athirah Binti Mashud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Izzati Zainun Binti Zuaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Muhrizah Aqilah Binti Mukhrim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Shuhada Binti Arshad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurain Izzati Binti Mohd Mustaffa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurain Nadzirah Binti Afandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Firzana Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Huda Binti Salehudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ooi Sheng Miao, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Siti Balqis Binti Mat Jusoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Sofia Amani Binti Faizul Bakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Syazza Izatie Binti Zaharuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tan Hung Teng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Yap Qian Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Zikry Izzat Danial Bin Zawawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Anis Masyita Binti Pauzie, 7-Eleven Malaysia, 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Esther Ng Khai Li, Tenaga Nasional Berhad (Tnb), 2023
2023 Industrial Training Supervisor for Nur Faatihah Binti Zulhizam, Goik Ramesh &Amp; Loo, 2023
2023 Member for Penilaian Teknikal Tender UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2023
2023 Supervisor for Husna Fikriyah Binti Mohd Roshidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Husna Fikriyah Binti Mohd Roshidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Saiful Bin Mohd Sanusi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Saiful Bin Mohd Sanusi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Asikin Binti Kamalul Yakim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Asikin Binti Kamalul Yakim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Nabila Ekhwani Binti Mahmad Asri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nur Nabila Ekhwani Binti Mahmad Asri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Aiman Liyana Binti Ahmad Tamzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Aiman Liyana Binti Ahmad Tamzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Aqilah Binti Abd Manap, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Nurul Aqilah Binti Abd Manap, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Virroshene A/P Morgan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Virroshene A/P Morgan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Chairman for Pengerusi pre-viva, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022
2022 Chairman for Pengurusi pre-viva, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022
2022 Examiner for Amalia Yasirah Binti Yuhaizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Atiqah Hijannah Binti Abu Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Zuhazli Bin Mat Zin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohamad Zuhazli Bin Mat Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Faiz Bin Zaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Faiz Bin Zaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hairudin Bin Masri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hairudin Bin Masri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hazim Bin Mohd Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hazim Bin Mohd Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Ibrahim Bin Bukhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Ibrahim Bin Bukhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Izzat Shazwan Bin Rozlin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Izzat Shazwan Bin Rozlin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Sulthan Bin Suwonda, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mustaqim Aiman Bin Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mustaqim Aiman Bin Abdul Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Aishah Binti Redzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Munirah Binti Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nor Munirah Binti Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur A'Ifaa Binti Asha'Are, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur A'Ifaa Binti Asha'Are, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fadzila Binti Mohd Hamami, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Fadzila Binti Mohd Hamami, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Thasmeena A/P Ganesalingam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Thasmeena A/P Ganesalingam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ummi Kalsum Binti Taharin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ummi Kalsum Binti Taharin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ummi Natasya Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ummi Natasya Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Anis Suraya Binti Othman, Genting Plantations Berhad, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Farah Shaqirah Binti Shaharul Faizal, Transpacc Property Management Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Hanani Nabila Binti Kosnan, Cornerstone Xstate, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Intan Syafiqah Binti Md Shukor, Legacy Real Property Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nor Atikah Binti Mohd Ghani, International Institute Of Built Environment Malaysia University Geomatika Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Lissa Binti Zam Zam, Pmc Facilities & Real Estate Sdn Bhd , 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Suezeana Binti Che Ismail, International Institute Of Built Environment Malaysia University Geomatika Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Siti Nur Ain Binti Adnan, Pmc Facilities & Real Estate Sdn Bhd , 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Syahidah Binti Shafawiza, Glenmarie Properties Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Syarifah Zakiah Amni Binti Syed Zanuddin, Pmc Property Services, 2022
2022 Supervisor for Amalia Yasirah Binti Yuhaizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Azrunajihah Binti Ahmad Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Azrunajihah Binti Ahmad Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mimi Shahira Binti Mohd Azaha, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mimi Shahira Binti Mohd Azaha, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Md Yusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Md Yusof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Syaheera Syazwani Binti Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Syaheera Syazwani Binti Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Suhaili Izzati Binti Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Suhaili Izzati Binti Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Wicareeya A/P Razi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Wicareeya A/P Razi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Amani Binti Mangshor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Christy Liong Jia Eng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Christy Liong Jia Eng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hazizah Binti Zulkarnaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hazizah Binti Zulkarnaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khairul Aiman Bin Busri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khairul Aiman Bin Busri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Zairul Suhairizal Bin Mustafa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Normazatul Sarah Binti Kasim Bakri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Normazatul Sarah Binti Kasim Bakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Ain Najiha Binti Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Hafizah Binti Halimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Hafizah Binti Halimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Suezeana Binti Che Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Suezeana Binti Che Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur' Fatin Nabila Binti Effendy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur' Fatin Nabila Binti Effendy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Izzah Izzati Binti Suriandi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Izzah Izzati Binti Suriandi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nurain Binti Jamaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syarifah Zakiah Amni Binti Syed Zanuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syarifah Zakiah Amni Binti Syed Zanuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tan Wei Tao, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tan Wei Tao, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Wan Muhammad Adib Bin Wan Suhaizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Zatine Binti Che Musa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Zatine Binti Che Musa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nur Ill Ma Binti Mahbat, Senibong Cove Management Services Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Siti Azuany Binti Idrus, Esprit Estate Agent Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Siti Najwa Syafika Binti Zakaria, Pejabat Daerah Baling, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Siti Nursyuhada Binti Junid, Pertubuhan Peladang Kawasan Tapah, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Tan Li Ying, Azmi &Amp;Amp; Co (Johor) Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Ummi Ainina Binti Mohd Jaafar, Senibong Cove Management Services Sdn Bhd, 2021
2021 Supervisor for Alfred Toisin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Alfred Toisin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Amani Binti Mangshor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohammad Faqhri Bin Mohammad Bahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohammad Faqhri Bin Mohammad Bahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Aqil Airy Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Aqil Airy Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Luqman Hakim Bin Azilan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Luqman Hakim Bin Azilan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Atikah Binti Mohd Ghani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nor Atikah Binti Mohd Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Faten Alia Binti Jalaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Faten Alia Binti Jalaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Koh Siew Lin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Koh Siew Lin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nik Nur Salawani Binti Nik Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nik Nur Salawani Binti Nik Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norain Binti Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norain Binti Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Noraqilah Binti Abdul Latiff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Noraqilah Binti Abdul Latiff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norhidayah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Norhidayah Binti Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Afifah Binti Ya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Afifah Binti Ya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Aqilah Binti Hamdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Aqilah Binti Hamdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Fatin Nazirah Binti Habibullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Fatin Nazirah Binti Habibullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurnaili Aliaa Binti Mohd Ariff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurnaili Aliaa Binti Mohd Ariff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Shasa Aishah Binti Baharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Shasa Aishah Binti Baharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Syazwani Binti Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Syazwani Binti Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wan Nurin Nabila Binti Mohd Dasuki @ Suzuki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Wan Nurin Nabila Binti Mohd Dasuki @ Suzuki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Abdul Faiz Bin Ibrahim @ Mohamad, Js Valuers Property Consultants (E.M.) Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nur Zulaikha Binti Mohd Rajdi, Ipc Island Property Consultants Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nuraini Sofia Binti Mohd Shahidin, Rahim & Co, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nurfatin Aneera Binti Ramli, Jabatan Pengurusan Hartanah, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nurul Afiqah Binti Mat Sidik, Ipc Island Property Consultants Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nurul Afrina Adriana Binti Md Fakri, Intra Harta Consultants Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Nurul Najihah Binti Mohd Anasir, Rahim & Co International Sdn. Bhd., 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Ong Pui Yee, Perniagaan Usaha Jalih Sdn. Bhd., 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Siti Nur Atiqah Binti Md Noor, Ipc Island Property Consultants Sdn Bhd, 2020
2020 Supervisor for Noorulzaini Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Noorulzaini Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nor Mahusbaanah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nor Mahusbaanah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Hanisah Binti Mahat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Hanisah Binti Mahat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurshaziera Binti Ruzaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurshaziera Binti Ruzaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Azliyana Binti Norhisam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Azliyana Binti Norhisam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Tan Pei Wen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Tan Pei Wen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wan Sholihah Binti Wan Baharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wan Sholihah Binti Wan Baharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Anis Faqihah Binti Shaifull Nazre, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Aziah Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Cheng Kaifang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Faridah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Farrahnajwa Binti Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fatin Haziqah Binti Shukor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Haziq Danial Bin Mohd Zulhimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Japheth Ling Chia Yi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Judy Tang Suh Kong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Judy Tang Suh Kong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lim Fang Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lim Fang Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lim Kai Yen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lim Kai Yen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Liyana Nasuha Binti Rosaddie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Liyana Nasuha Binti Rosaddie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Loke Wen Shin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Loke Wen Shin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Fadzir Amir Bin Mohd Torikat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Fadzir Amir Bin Mohd Torikat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Abdul Jalal Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Abdul Jalal Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Akmal Aizat Bin Akhpah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Aliffuddin Bin Rosman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Aliffuddin Bin Rosman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Fikri Bin Saregat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Hafizuddin Bin Mohammad Hidzir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Yusri Bin Rustan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Yusri Bin Rustan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammat Ikmal Bin Abd Jamil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Norhidayah Binti Md Farid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Afiqah Nadzirah Binti Mohd Yazid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Auni Athirah Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Auni Athirah Binti Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hanisah A'Isyah Binti Johan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hanisah A'Isyah Binti Johan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Afiqah Binti Mat Sidik, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Afrina Adriana Binti Md Fakri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Aisyah Binti Mohd Hair, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Atikah Binti Kamal Basah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Najihah Binti Mohd Anasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Najihah Binti Mohd Anasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Najwa Nisa Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Najwa Nisa Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ong Pui Yee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ong Pui Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Pua Wei Lun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Pua Wei Lun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Ilaiqa Faten Binti Sahlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Ilaiqa Faten Binti Sahlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Shahira Binti Tukijan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Shahira Binti Tukijan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Supardi Bin Juman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Supardi Bin Juman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Syed Amir Nurrasyid Bin Syed Norhisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tan Chin Kai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Tan Chin Kai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Abdul Muizz Bin Azmi, Mz Primabina, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Ahmad Mujahid Bin Nik Abd Kadir, Akmida Furniture &Amp; Home Accessories Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Ahmad Shahril Fudin Bin Mohamad, Henry Butcher Malaysia Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Fahmi Asyraf Bin Ab Aziz, Ch Williams Talhar & Wong Sdn. Bhd. ( Kota Bahru), 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Fairos Alif Ikwan Bin Abul Faiz, Allied Group Property Consultant (Kelantan) Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Ashraf Bin Ralmi, Kayangan Property Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Muhammad Imran Bin Rosdi, Chengaljati Sdn. Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nabilah Binti Abd Hamid, Air Kelantan Sdn. Bhd., 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nik Nor Fazliana Binti Nik Roslan, Duwik Construction, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nik Nur Aqeela Binti Nik Hafizoul Yazan, Zara Maju Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nor Azyanis Binti Nor Azmi, Nilai Harta Consultant Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nor Farah Natasha Binti Abdullah, Ipc Island Property Consultants Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nor Farzana Binti Che Long, Zara Maju Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nor Syazwani Binti Salman, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nur Amirah Auni Binti Hisham, Hospital Universiti Sains Malaysia, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nur Diyana Binti Ibrahim, Pingat Harmoni Sdn. Bhd., 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nur Farahana Syahira Binti Abdul Aziz, Mds Jaya Enterprise, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurul Adila Binti Mahadi, Rahim & Co Chartered Surveyors (Kel) Sdn. Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurul Atiqah Binti Che Musa, Pingat Harmoni Sdn. Bhd., 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Nurul Syuhaiba Binti Manzani, Duwik Construction, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Siti Fairus Binti Mohammed, Mohd Nor & Partners Sdn Bhd (Kelantan Branch), 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Siti Khadijah Binti Muhammad, Zara Maju Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Siti Zulisda Binti Mohd Kamarudin, Henry Butcher Malaysia Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Tuan Nor Atikah Binti Tuan Aznan, Zara Maju Sdn Bhd, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Wan Mas Idayu Binti Wan Ismail, Appn Properties & Development Sdn. Bhd., 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Wan Nur Syahida Binti Wan Mat Zain, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, 2019
2019 Industrial Training Supervisor for Wan Nur Syakirah Binti Wan Jusoh, Prokel Management Sdn Bhd, 2019
2019 Supervisor for Aina Rashida Binti Ihwan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Aina Rashida Binti Ihwan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Fatin Izzati Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Fatin Izzati Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nisa Husna Binti Nasil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Noor Shiela Binti Khairon Anuwa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Noor Shiela Binti Khairon Anuwa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Arina Binti Mohd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Arina Binti Mohd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Faiza Haziqah Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Faiza Haziqah Binti Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Salma Binti Anuar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Salma Binti Anuar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurfatin Aneera Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurfatin Aneera Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Wan Shakira Binti Wan Shaari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Wan Shakira Binti Wan Shaari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Aiman Hannan Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Aini Natasha Binti Haris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amirah Aqilah Binti Meat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Azmira Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Elfi Shazwani Binti Buyong Aman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Fatin Farhana Binti Mohd Najib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Fatin Farhana Binti Mohd Najib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Hanif Bin Hamidon, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Intan Naazira Binti Nor Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Intan Naazira Binti Nor Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lee Miao Si, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lee Miao Si, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mariatul Jamilah Binti Mamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mariatul Jamilah Binti Mamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohamad Hazim Bin Mohamed Tamjid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Iskandar Bin Mohd Saidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Iskandar Bin Mohd Saidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Zharif Bin Hussin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nadiatul Nazleen Binti Ajman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Natasha Adha Binti Mohd Fazlee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Fadhilah Binti Mat Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Farawahida Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Farawahida Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norzalikha Binti Mohd Rasip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Azeeta Binti Muhamad Khairi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Azeeta Binti Muhamad Khairi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Diyana Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Faraein Binti Che Abas, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Fathin Binti Sofian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Fathin Binti Sofian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur I'Zzati Binti Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Irsyada Binti Nazrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Maisarah Binti Mat Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Nazihah Binti Muhammad Azlan Jefre, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Putri Najwa Binti Mahmud, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurfatin Binti Rusaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurshakirin Amira Binti Mohammad Pekri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Adila Binti Mahadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Syahirah Binti Kunhammad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurulatiqah Nadzirah Binti Misran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Rashida Binti Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Shairah Binti Sulihan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Shairah Binti Sulihan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Fairus Binti Mohammed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Fairus Binti Mohammed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Khadijah Binti Muhammad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Zulisda Binti Mohd Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Zulisda Binti Mohd Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syaza Syahirah Binti Jasni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syaza Syahirah Binti Jasni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Mas Idayu Binti Wan Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wan Nur Syakirah Binti Wan Jusoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Yuwaraja A/L Muniandy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Annis Najwa Binti Mohd Nazir, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (Pkns), 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Arza Hafizi Bin Ab Rahman, Padiberas Nasional Berhad, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Mohd Nazreem Ishraff Bin Mohamad Noor, Afieg Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Amar Bin Suhaimi, Afieg Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Izzul Iman Bin Muhamad Salleh, Afieg Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muhammad Luqman Bin Hassan, Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Muntaha Bin Noryazid, Ominent Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nabila Binti Abd Jalil, Shapadu Corporation Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nor Atiqah Binti Mahadan, Stp Chilled & Frozen Product Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Noraysikin Binti Mohd Noor, Fadzilah & Fikri Sdn. Bhd., 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Norfarhana Binti Ramli, Qudoss Realty, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur Farhani Binti Tarudin, Pharmaniaga Berhad, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Nur Shafika Binti Che Pe, Suria Component Manufacturing (M) Sdn Bhd, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Rodiyatulhuda Binti Zulkifli, Qudoss Realty, 2018
2018 Industrial Training Supervisor for Sabiq Arafat Bin Kamarus Zaman, Universiti Teknologi Mara (Uitm), 2018
2018 Supervisor for Hamidah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Hamidah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Natasha Adha Binti Mohd Fazlee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Noorazimah Binti Md Isa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Noorazimah Binti Md Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Farzana Binti Che Long, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Farzana Binti Che Long, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Syaza Binti Mohamad Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Syaza Binti Mohamad Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Hidayah Binti Samsuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Hidayah Binti Samsuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Syahira Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Syahira Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurfarhana Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurfarhana Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Nadzirah Binti Shoheme, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Nadzirah Binti Shoheme, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Adilah Binti Ghazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Aina Binti Mishan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Aina Suhada Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ainur Bahira Binti Tukiran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Aisyah Binti Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Amirah Syakirah Binti Ayob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Anis Sofea Binti Rosle, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Anis Syairah Binti Sobri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Farah Adibah Binti Shaharul Badri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hanis Afiqah Binti Hasbullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Adlizan Bin Mohd Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Sahir Bin Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Zulhairi Bin Mohd Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Kamil Bin Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Nooraziz Bin Shaharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Syafiq Bin Mat Yacob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Noor Shahirah Binti Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Amalina Binti Musa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Faerah Binti Masri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Fasehah Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nor Fatiha Binti Tumiran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Aisyah Binti Saed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Amalina Binti Sujak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Fahtin Arafah Binti Che Wil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuradilah Binti Abu Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nuraidah Binti Kamis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurain Amilia Binti Noor Fazli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurhasliza Binti Khamis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurhidayah Binti Nor Leman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Farhanna Binti Adenan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Shafiqa Binti Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Shafiqah Binti Amir Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurulain Shermiera Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Noradillah Binti Zainurin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur Syafika Binti Masnon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Sofia Binti Mohd.Soodi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tan Jia Ying, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Mas Idayu Binti Wan Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Chai Shiau Cheun, Golden Screen Cinemas Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Chua Hui Ching, Batar Niaga Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Josephine Heng Qianru, 1 Utama Shopping Center, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Loh Chooi Yan, Symphony Digest Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Ng Jiunn Wen, Forth Dimension Events Sdn Bhd, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Nor Fazliza Binti Mustapha, Pmc Property Services, 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Sharvini A/P Vijayakumaran, Brunsfield International Sdn. Bhd., 2017
2017 Industrial Training Supervisor for Tan Khang Ling, Mondelez Malaysia Sales Sdn Bhd, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Norzamir Akmal Bin Zulkfle, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Mohamad Norzamir Akmal Bin Zulkfle, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Khariulnizarul Bin Kamiran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Khariulnizarul Bin Kamiran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Ily Nadiah Binti Mohd Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Ily Nadiah Binti Mohd Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Nadia Binti Mat Khalib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Nadia Binti Mat Khalib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurhamiza Binti Mohd Abd Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurhamiza Binti Mohd Abd Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Asmira Binti Zulkifly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Asmira Binti Zulkifly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Nadia Binti Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Nadia Binti Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Zakiah Binti Azhan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurul Zakiah Binti Azhan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Rodiyatulhuda Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Rodiyatulhuda Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Denise Soh Min Huey, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Denise Soh Min Huey, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kuh Poh Kar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kuh Poh Kar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Low Wee Pin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Low Wee Pin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Azuan Bin Aziz Satar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Azuan Bin Aziz Satar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammad Iskandar Bin Mat Dali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohammad Iskandar Bin Mat Dali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Aiman Bin Abdul Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Aiman Bin Abdul Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Fitri Bin Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Fitri Bin Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Naqibah Binti Soffian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Naqibah Binti Soffian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norazmanieyra Binti Mohd Zulbli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norazmanieyra Binti Mohd Zulbli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Nadiah Binti Rozaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Nadiah Binti Rozaiman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syuhada Binti Mohammad Azan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syuhada Binti Mohammad Azan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurhazwani Izyan Binti Mohd Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurhazwani Izyan Binti Mohd Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Afiqah Binti Khalili, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Afiqah Binti Khalili, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Puteri Najihah Binti Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Puteri Najihah Binti Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shamira Binti Mat Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Shamira Binti Mat Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Ang Siew Hoon, Apm Climate Control Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Chai Sui Ping, Altratec Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Chen Vin Dee, Sistem Rkk Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Lim Guat Hoon, Pa International Property Consultants Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Loo Jing Huan, Altratec Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Ng Hooi Keng, Altratec Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Ng Shee Wan, 99 Speed Mart Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Ain Binti Mohd Zu @ Zulkernain, Ipc Island Property Consultants Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Fatin Nabihah Binti Lotphi Amir, Premiere Hotel Klang, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nur Izzati Binti Ab Rahaman, Ipc Island Property Consultants Sdn Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Nurashikin Binti Ramli, Muhibbah Engineering (M) Bhd , 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Ong Ai Chin, Top Glove Sdn. Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Seri Zatun Akhmam Binti Fahmi, Teguh Amani Sdn Bhd , 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Sia Sok Fern, Top Glove Sdn. Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Tham Zee Cheng, Sistem Rkk Sdn Bhd, 2016
2016 Supervisor for Ain Awazah Binti Mat Lazim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ain Awazah Binti Mat Lazim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Fathin Nadia Binti Zulkipli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Fathin Nadia Binti Zulkipli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Lee Jia Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Lee Jia Wei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Margaret Sinda Anak Rayang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Margaret Sinda Anak Rayang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mastura Binti Baharudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mastura Binti Baharudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ng Joe Ean, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Ng Joe Ean, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Kursiah Kamalia Binti Abdul Latib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Kursiah Kamalia Binti Abdul Latib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016

YearDescriptionLevel
2023Member for JK Memeorandum Persefahaman antara UTHM dan JPPH, FPTP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 University
2023Member for Projek SULAM 2023- Selamatkan warisan kita bagi kursus BPE13002 Teori Perancangan dan Bandar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 University
2023Member for Khidmat masyarakat pembangunan pelajar REW 5.0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2023, November 2023 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 PRA BENGKEL SKT FPTP
FPTP, UTHM / BILIK MESYUARAT ARAS 2, PSPK
05/02/2024 - 07/02/2024
2023 BENGKEL FPTP BERRSAMA MENTOR OBE
FPTP, UTHM / BILIK MESYUARAT ARAS 2 BANGUNAN A4
04/10/2023
2023 KURSUS YOUTUBE LECTURE MASTERY CLASS: DIGITAL CONTENT CREATOR AND MONITORING STUDENT ENGAGEMENT
UTHM / ATAS TALIAN (Ms TEAMS)
25/09/2023
2023 KURSUS DATA REPORTING WITH MICROSOFT EXCEL
UTHM / ATAS TALIAN (MS TEAMS)
11/09/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM BERSAMA PANEL PEMERIKSA LUAR JABATAN PENGURUSAN HARTA TANAH FPTP
UTHM / BILIK MESYUARAT GUNASAMA ARAS BAWAH BLOK A4 FPTP
12/07/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM - PENJAJARAN KONSTRUKTIF BAGI PROGRAM SARJANA MUDA DAN SARJANA
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA FPTP
22/03/2023
2023 SESI JERAYAWARA TNCAA BERSAMA JAWATANKUASA TASKFORCE PBL KE FPTP
FPTP, UTHM / DEWAN KULIAH 1 ARAS 1 FPTP
07/03/2023
2023 TVET EXPERT FORUM : 'LEADING TVET : ISSUES AND CHALLENGES FROM INDUSTRY PERSPECTIVES'
LAIN-LAIN / BILIK BANKUET, DSI UTHM
06/03/2023
2022 AUTHENTIC ASSESSMENT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
29/09/2022
2022 BENGKEL PENJAJARAN ELEMEN FRC, HIEPS, EXCEL, SULAM DAN EIE FPTP
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA ARAS 1 FPTP
27/09/2022
2022 BENGKEL PENJAJARAN ELEMEN FRC, HIEPS, EXCEL, SULAM DAN EIE FPTP
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA ARAS 1 FPTP
26/09/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN DAN SEMAKAN TEMPLAT LAPORAN OBE FPTP
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA ARAS 1 FPTP
21/09/2022
2022 KURSUS INTENSIF PENULISAN BERITA, RENCANA AKHBAR & MEDIA RELEASE
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI ARAS 1, BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
15/09/2022
2022 BENGKEL TEKNIK PENULISAN ANEKDOT
UTHM / APLIKASI ZOOM - https://uthm-edu-my.zoom.us/j/99875102655?pwd=OHpjUzJBQkVkdmFZZ2pMQzR2clV1QT09
22/08/2022
2022 PROGRAM JERAYAWARA PTTA@FAKULTI 2022 (FPTP)
UTHM / Aplikasi Google Meet
08/06/2022
2022 SEMINAR PENYEDIAAN PERANCANGAN KULIAH (LESSON PLAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
30/05/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM AKADEMIK BAGI TAHUN 2022 PROGRAM SARJANA MUDA & SARJANA SECARA KERJA KURSUS FPTP
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA, ARAS 1, FPTP
17/05/2022
2021 ARCHIBUS SESI 1:PROJECT MANAGEMENT OF ARCHIBUS
UTHM / ATAS TALIAN
16/12/2021
2021 MESYUARAT JAWATANKUASA SEMAKAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2021/2022 PERINGKAT FAKULTI
FPTP, UTHM / BILIK MESYUARAT AL-GHAZALI, ARAS 1, FPTP
05/12/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN RUBRIK PENILAIAN DOMAIN EFEKTIF DAN PSIKOMOTOR BERDASARKAN MQF
FPTP, UTHM / BILIK SEMINAR UTAMA ARAS 1, FPTP
02/11/2021
2021 KURSUS SISTEM AUTHOR
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
22/09/2021
2021 KURSUS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) & CONSTRUCTIVE ALINGMENT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ONLINE
21/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN BAGI GRED 52 KE BAWAH)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
08/09/2021
2021 SIRI 1 DAN 2 JERAYAWARA PELAN STRATEGIK 2021-2025
UTHM / ZOOM
07/09/2021
2021 KURSUS PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
17/08/2021 - 30/08/2021
2021 'DUE DILIGENCE' KEPENTINGANNYA DALAM MENJAUHI RASUAH
UTHM / ZOOM
27/05/2021
2021 SESI PERKONGSIAN ILMU: PERMOHONAN GERAN KONSORTIUM KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN (KKP) BERSAMA YBRS. PROF. MADYA DR. NOR AZIATI BINTI ABDUL HAMID
UTHM / GOOGLE MEET
25/04/2021
2021 PERKONGSIAN ILMU: PERMOHONAN GERAN KONSORTIUM KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN (KKP) BERSAM YBRS. PROF. MADYA DR. NOR AZIATI BINTI ABDUL HAMID
UTHM / GOOGLE MEET
25/04/2021
2021 WEBINAR : WATER
UTHM / ZOOM MEETING
21/04/2021
2021 SESI BERSAMA PENGURUSAN TERTINGGI FPTP
UTHM / ZOOM
15/04/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
UTHM / GOOGLE MEET
07/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP795 AHP-Gis Integration Hak Cipta (Copyright) LY2022J00848 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP794 Spatial Economics (SPECs) Hak Cipta (Copyright) LY2022J00847 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP796 Plant-Based Carbon Offsetter (PbCOs) Hak Cipta (Copyright) LY2022J00849 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
CP485 Mobility Analysis of Traffic Congestion in Urban Road Network Using Geographical Information System (GIS) Through Fuzzy logic Algorithm Hak Cipta (Copyright) LY2020000453 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
23CITREX01 Paddy Yield Vulnerability Prediction Model for Non-Granary Areas CITREX 2023 Emas dan Setara
20CITREX04 Mobility Analysis of Traffic Congestion in Urban Road Network using Geographic Information System (GIS) Through Fuzzy Logic Algorithm CITREX 2020 Emas dan Setara
20CITREX03 Mobility Analysis of Traffic Congestion in Urban Road Network using Geographic Information System (GIS) Through Fuzzy Logic Algorithm CITREX 2020 Emas dan Anugerah Tambahan

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2023 Gold Award CITREX2023 13th Creation, Innovation, Technology & Research Exposition
GOLD
Universiti Malaysia PahangNEGARA
2021 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2021 ANUGERAH JASA BAKTIUTHMUNIVERSITI