Staff Profile

Full NameDr. MOHAMAD ZAID BIN MUSTAFA
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENGAJIAN TEKNOLOGI
Email
Designation DS52 - PENSYARAH KANAN
  PENGURUS MAKMAL
PEJABAT AM
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Technical and Vocational Education

Areas of Research Interest

1. Kecerdasan Emosi (Emotional Intelligence)
2. Kepuasan Kerja (Job Satisfaction)
3. Komitmen Organisasi (Commitment Organization)
4. Kemahiran Insaniah (Soft Skills)
5. Membangunkan ABBM Dalam Bidang Elektrik dan Elektronik

Innovation Field of Interest

1. ABBM Dalam Bidang Pendidikan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2013 CERTIFICATE/SIJIL PEMASANGAN & PENYELENGGARAAN ELEKTRIK JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
2013 SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA PEMASANGAN & PENYELENGGARAAN ELEKTRIK JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
1999 SARJANA PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1998 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1992 CERTIFICATE/SIJIL KEJURUTERAAN ELEKTRIK KUASA POLITEKNIK KOTA BHARU

Professional Appointments

DS52 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/02/2020 - 31/01/2022 Pengurus Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/08/2019 - 31/01/2020 Pengetua Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Fatimah, Pejabat Pengetua
01/08/2017 - 31/07/2019 Pengetua Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Tun Fatimah, Pejabat Pengetua
01/08/2016 - 31/07/2017 Pengetua Kolej Kediaman
Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar, Kolej Kediaman Tun Fatimah
01/03/2015 - 28/02/2017 Ketua Makmal
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/08/2015 - 31/07/2016 Pengetua Kolej Kediaman
Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar, Kolej Kediaman Melewar
01/08/2014 - 31/07/2015 Pengetua Kolej Kediaman
Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar, Kolej Kediaman Melewar
16/10/2011 - 31/07/2013 Pengetua Kolej Kediaman
Pejabat Desa Siswa, Taman Melewar
16/10/2011 - 31/07/2013 Pengetua Kolej Kediaman
Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Unit Perumahan - Kolej Kediaman Taman Universiti
01/08/2010 - 31/07/2012 Ketua Panel
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
01/07/2010 - 30/06/2012 Felo
Pejabat Desa Siswa, Kolej Kediaman Melewar
01/07/2006 - 30/06/2008 Felo
Pejabat Desa Siswa, Taman Melewar

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
25/04/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
K207 MODEL PENGARUH KEPIMPINAN GURU BESAR TERHADAP BEBAN TUGAS DAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Ketua 30/11/2022
H544 KERANGKA PEMBELAJARAN BERASASKAN PERMAINAN DALAM KALANGAN PELAJAR KURSUS PENYAMANAN UDARA KENDERAAN DI KOLEJ VOKASIONAL BERDASARKAN KEPADA DOMAIN KOGNITIF, AFEKTIF DAN PSIKOMOTOR Ketua 31/05/2022
H434 Pembangunan Kerangka Baru E-Perniagaan (Online Business) Menggunakan Platform Media Sosial Untuk Pelajar Teknikal Giat Mara Ketua 31/10/2021
K012 Implementation of 21st Century Learning Through Grasha Teaching Style among PPG Teacher for Science Subjects in Secondary Schools. Ahli 28/02/2021
K013 APPLICATION OF INTERNET OF THING ( IOT) TECHNOLOGY IN ELECTRICAL INSTALLATION Ahli 28/02/2021
U940 Teachers Training for TVET Ahli 31/01/2021
V015 Model Pengaruh Sikap Kerja Terhadap Hubungan Kecerdasan Emosi dan Komitmen Organisasi Dalam Kalangan Guru PPG di Kolej Vokasional: Pendekatan Structural Equatuin Modelling (SEM) Ketua 31/10/2019
V019 Keberkesanan Program Pensiswazahan Guru (PPG) di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Ke Arah Peningkatan Professionalisme Keguruan Dalam Kalangan Guru Kemahiran Hidup Ahli 31/10/2019
V001 Membangunkan Sistem Brain Computer Interface (BCI) Untuk Digunakan di dalam Sistem Functional Electrical Stimulation (FES) Ahli 16/02/2019
1471 New assessment approach for assessing graduates potential on creativity, teamwork and content knowledge for producing better engineering design outcome Ahli 31/12/2017
1470 DEVELOPING NEW APPROACH TO INCREASE YOUTH INVOLVEMENT IN ENHANCING SOCIO ECONOMIC THROUGH RURAL HOMESTAY PROGRAM Ahli 31/12/2016
R041 Critical Thinking Curriculum Model (CTCM) For TVE Programs Within Malaysian Community Colleges: Moving Toward 21st Century Education Ahli 31/08/2016
R040 The Workplace Learning And Performance Model For Present And Future Competencies: Malaysian Human Resource Development Practitioners Perspectives Ahli 31/05/2016
E046 Potensi Kampung Stay Sebagai Pemangkin Penjanaan Sumber Ekonomi Komuniti Setempat: Satu Kajian Di Sabah Ahli 30/11/2015
E049 Meninjau Hubungkait Kecerdasan Emosi, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Kerjaya Dalam Kalangan Guru Teknikal Di Kolej Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua 30/11/2015
E014 Pembangunan 'Kampung Stay' Sebagai Produk Pelancongan Di Malaysia: Satu Kajian Dalam Koridor Ekonomi Wilayah Timur (ECER) Ahli 31/12/2014
B020 Application Of Digit Electronic Digital (ADED) Ahli 31/10/2014
0883 Pendekatan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI) Dalam Melestarikan Keupayaan Pelancongan Desa: Satu Kajian Dalam Komuniti Orang Asli Ahli 30/07/2014
1186 Kecerdasan Emosi Dalam Kalangan Guru-Guru Novis Di Kolej Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua 28/02/2014
1187 Kompetensi Pelajar dalam melaksanakan Projek Sarjana Di IPTA Ketua 28/02/2014
1188 Faktor Yang Mempengaruhi Keberkesanan Pembimbing Dalam Program Latihan Mengajar Ketua 28/02/2014
1189 Faktor Kompatibiliti Keserasian Bakal Guru Sebelum Menceburi Profesion Perguruan Ketua 28/02/2014
0831 Model Latihan Berprestasi Tinggi untuk Kelestarian Pelancongan Desa di Koridor Ekonomi Wilayah Timur Malaysia Ketua 31/12/2013
0835 Pembelajaran Sepanjang Hayat : Model Baru Mata Pelajaran Vokasional (MPV) sebagai Bidang Kedua dalam Kalangan Guru-guru Sekolah Agama Rakyat di Negeri Kedah Darul Aman Ahli 30/06/2013
0755 Pembangunan Kerangka Keupayaan Di Peringkat Komuniti Ke Arah Kelestarian Pelancongan Berasaskan Komuniti (Community Based Tourism) Di Malaysia Ketua 28/02/2013
0767 PENDEKATAN MODEL BARU PEMBANGUNAN USAHAWAN WANITA LUAR BANDAR BAGI TUJUAN PEMBASMIAN KEMISKINAN Ahli 28/02/2013
0742 Analisis Keperluan Hidup : Strategi untuk Membangunkan Kerangka Kedamaian Hidup Warga Emas Ahli 31/08/2012
0743 Development of Educational Multifunctional Electronic Robotic Kit (E.M.R.K) for Teaching and Learning Ahli 31/08/2012
0327 Kajian Stress di Kalangan Staf Akademik di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Ketua 30/10/2008

Publications

Book
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2009) Kaedah Cemerlang Di Ipt : Untuk Siswa Di Politeknik, Kolej, Institusi & Universiti, ADPRINZ NIAGA KUALA LUMPUR , 90, ISBN:9789834324025
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2009) Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan Pkpgb 2009, UTHM , 78, ISBN:9789832963868
Ahmad Esa
(2008) Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan: Kepimpinan Dan Pengurusan Sekolah Cemerlang, UTHM , 45, ISBN:9789832963721
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2007) Prosiding Seminar Kebangsaan Jppg 2007 : Teknologi Dalam Pendidikan, UTHM , 76, ISBN:9789832963554
Book Chapters
Mohamad Zaid Mustafa, Amzar Aizat Allias, Rosnee Ahad, Ahmad Rizal Madar
(2020) Model Penjana Kincir Angin Sebagai Abbm, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 3, UTHM , 10, ISBN:9789672389774
MOHD SYAHKIR ABD RASHID, ROSNEE AHAD, MOHAMAD ZAID MUSTAFA, NORMAH ZAKARIA
(2019) Tongkat Bantuan Berjalan Untuk Orang Kurang Upaya Penglihatan, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dna Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 86, ISBN:9789672216162
Rosnee Ahad, Hatijah Saripudin, Mohamad Zaid Mustafa, Nurhanim Saadah Abdullah
(2018) Alat Pengesan Telefon Bimbit, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 1, UTHM , 105, ISBN:9789672216162
Mohamad Zaid Mustafa, Rosnee Ahad dan Mohamad Qabil Mohd Azam
(2018) Basikal Elektrik Menggunakan Tenaga Solar Dan Dinamo, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 1, UTHM , 94, ISBN:9789672216162
Ahmad Rizal Madar, Noor Syazila Rusni, Mohamad Zaid Mustafa
(2018) Trainer Ac / Dc, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet, UTHM , 24, ISBN:9789672216162
Mohamad Zaid Mustafa, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Yahya Buntat, Alifah Saring, Rosnee Ahad, Ahmad Rizal Madar
(2017) Hubungan Prestasi Akademik Dengan Kecerdasan Emosi Dan Gaya Pembelajaran Dalam Pelajar Kejuruteraan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 2, UTHM , 88, ISBN:9789672110613
Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohamad Zaid Mustafa, Fatimah Affendi & Rosnee Ahad
(2017) Job Satisfaction And Commitment Organization Survey: A Confirmation Factor Analysis Based On Johore Vocational Colleges Teachers Sample, Penyelidikan Multidisiplin Dalam Pendidikan, UTHM , i, ISBN:9789672110088
Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohamad Zaid Mustafa, Fatimah Affendi, Rosnee Ahad
(2017) Job Satisfaction And Commitment Organization Survey: A Confirmatory Factor Analysis Based On Johore Vocational Colleges Teacher Sample, Penyelidikan Multidisiplin Dalam Pendidikan, UTHM , i, ISBN:9789672110088
General Publications
Mohd Hasril Amiruddin, Mohammad Zaid Mustafa, Abdul Rasid Abdul Razzaq,Tan King Hiyang, Hairuddin Harun, Lai Chee Sern, Mohd Syah Hafiz Masrol, Tamil Selvan Subramaniam, Zurina Yasak, Fazlinda Ab.Halim, Suhaimi Mohamad & Saiful Hadi Masran
(2018) Core Abilities - Level 2, Z-009-2:2015, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Hasril Amiruddin, Rahmat Kamin, Mohamad Zaid Mustafa, Suhaimi Mohamad & Reyan Healme Rohanai
(2018) Modul National Competency Standard Core Abilities (Level 1) , UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Hasril Amiruddin, Rahmat Kamin, Mohamad Zaid Mustafa, Suhaimi Mohamad & Reyan Healme Rohanai
(2018) Modul National Competency Standard Core Abilities (Level 2), Z-009-2 , UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Hasril Amiruddin, Rahmat Kamin, Mohamad Zaid Mustafa, Suhaimi Mohamad & Reyan Healme Rohanai
(2018) Modul National Competency Standard Core Abilities (Level 3), Z-009-3 , UTHM , 1, ISBN:-
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Aplikasi Multimedia Dalam Pendidikan, PENERBIT UTHM
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan, UTHM
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Electrical Techology (Bbt 3623), UTHM
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Elektronik Industri (Bbt 3643), UTHM
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Falsafah Pendidikan (Dbe 1112), UTHM
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Teknologi Industri Elektrik (Bbt 2213), uthm
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2007) Falsafah Pendidikan (Bbe 1012), UTHM
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2007) Pedagogi Pendidikan (Dbe 1213), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Journal
Mohd Norazmi bin Nordin, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2020) Headmaster Leadership Effect On Task Load Of Special Education Integration Program Teacher, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES REVIEWS, GYANDHARA INTERNATIONAL ACADEMIC PUBLICATIONS , 4, 451, ISSN:23956518
Mohd Norazmi bin Nordin, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2020) Regression Between Headmaster Leadership, Task Load And Job Satisfaction Of Special Education Integration Program Teacher, UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, HORIZON RESEARCH PUBLISHING , 2, 1356, ISSN:23323213
Mohd Norazmi bin Nordin, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2020) Relationship Between Headmasters' Leadership, Task Load On Special Education Integration Programme Teachers' Job Satisfaction, UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, HORIZON RESEARCH PUBLISHING. , 6, 3398, ISSN:23323213
Mohd Norazmi bin Nordin, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2020) Special Education Integration Program (Ppki) Teachers: Task Load And Job Satisfaction, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 4, 7439, ISSN:14757192
Mohamad Zaid Bin Mustafa, Mohd Norazmi Bin Nordin & Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2020) Structural Equation Modelling Using Amos: Confirmatory Factor Analysis For Taskload Of Special Education Integration Program Teachers, UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, HORIZON RESEARCH PUBLISHING CORPORATION , 1, 127, ISSN:23323205
Mohamad Zaid Mustafa, Yahya Buntat, Abdul Rasid Abdul Razzaq and Rosnee Ahad
(2020) The Hypothesis Framework For The Relationship Between Emotional Intelligence And Organizational Commitment And The Influence Of Job Satisfaction As A Mediator., INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL REHABILITATION, HAMPSTEAD PSYCHOLOGICAL ASSOCIATES , 2, 1930, ISSN:14757192
Mohamad Zaid Mustafa, Yahya Buntat, Rosnee Ahad, Abdul Rasid Abdul Razzaq and Norzella Bokhari
(2019) Job Satisfaction Survey : A Confirmatory Factorial Analysis Based On Vocational Colleges Teachers Sample, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 9, 144, ISSN:22298932
MOHAMAD ZAID MUSTAFA
(2019) Organizational Commitment Survey: A Confirmatory Factorial Analysis Based On Vocational Colleges Teachers Sample, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), Published By : Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 5, 279, ISSN:22498958
Muhammad Hazziq Bin Yahaya, Mohamad Zaid Bin Mustafa & Rosnee Binti Ahad
(2019) The Effectiveness Of Programmable Logic Controller Teaching Aids For Control System Module In Vocational College, UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, HORIZON RESEARCH PUBLISHING CORPORATION , 12, 51, ISSN:23323205
Mohd Norazmi bin Nordin, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Abdul Rasid Bin Abdul Razzaq
(2019) The Practice Of Headmasters' Leadership And Its Effect On Job Satisfaction Of Special Education Integration Program (Ppki) Teachers In Johor, Malaysia, UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, Horizon Research Publishing Corporation , 9, 2008, ISSN:23323205
Rosnee Ahad, Mohamad Zaid Mustafa & Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2018) Keberkesanan Penggunaan Petak Sifir Dalam Penguasaan Fakta Asas Darab Dalam Matematik Tahun 2, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Abdul Razzaq, A. R.*, Tan, K. H. , Mustafa, M. Z. and Bokhari, N.
(2017) The Secret To A Successful Homestay Development: Lesson From Miso Walai Homestay (Mwh) Kinabatangan Sabah, Malaysia , PERTANIKA, UPM Press , 4, 163, ISSN:0128-7702
Mohamad Zaid Mustafa, Yahya Buntat, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Nordiyana Daud and Rosnee Ahad
(2014) Emotional Intelligent And Job Satisfaction Among Technical And Vocational Teachers: A Case Study On Malaysia Southern Zone Technical And Vocational College, BUSINESS MANAGEMENT DYNAMICS, Society for Business and Management Dynamics , 3, 1, ISSN:20477031
Mohd Yusop Ab.Hadi, Rohayu Roddin, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohamad Zaid Mustafa, Jamil Abd Baser
(2013) Poverty Eradication Through Vocational Education (Tourism) Among Indigenous People Communities In Malaysia: Pro-Poor Tourism Approach (Ppt) , PROCEDIA - SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Elsevier Ltd. , 10, 1840, ISSN:18770428
Mohamad Zaid Mustafa, Yahya Buntat, Kahirol Mohd Salleh, Ahmad Rizal Madar, Mirdaa Maznor
(2011) Kompetensi Interpersonal Dalam Kalangan Mahasiswa Universiti Berdasarkan Kepada Model Human Resource Development (Hrd) Pratice Mclagan, JURNAL OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT , Penerbit UTeM Melaka , 12, 1, ISSN:19857012
Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohd Yusop Hadi, Mohamad Zaid Mustafa, Amran Hamzah, Zainab Khalifah, Nor Haniza Mohamad
(2011) Local Community Participation In Homestay Program Development In Malaysia, JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING, DAVID PUBLISHING , 12, 1418, ISSN:15486583
Ahmad Rizal Madar, Mohd Yusop Ab. Hadi, Abdul Rasid Razzaq and Mohamad Zaid Mustafa
(2011) The Challenges For Ilka Through Providing Skilled Workers For Industrial Sector, EDUCATIONAL RESEARCH, International Research Journals , 10, 1619, ISSN:21415161
Ahmad Rizal Madar, Mohd Yusop Ab. Hadi, Abdul Rasid Razzaq, Mohamad Zaid Mustafa
(2011) The Effect Of Using Learning Model Based On Problem Solving Method On Students With Different Cognitive Style And Logic Ability, EDUCATIONAL RESEARCH, International Research Journals , 9, 1498, ISSN:21415161
Prosiding / Seminar
Ahad, R., Rahman, K.A.A., Mustaffa, M.Z., Fuad, N., Ahmad, M.K.I.
(2019) Body Motion Control Via Brain Signal Response, IEEE XPLORE , 696, ISBN:978-153862471-5
Mohamad Zaid Mustafa, Mohd Sa'ari Mohd Salleh, Rosnee Ahad dan Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2018) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Batu Pahat, Johor., UTHM , 71, ISBN:0000000000
Mohamad Zaid Mustafa dan Muhammad Hazziq Yahya
(2018) Tong Sampah Kitar Semula Automatik (Tska), JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOMUNITI (JPPKK), KPM , 653, ISBN:9789670823416
MOHD AKMAL ROHIAT, ABDUL RASID ABDUL RAZZAQ, AMRAN HAMZAH, MOHAMAD ZAID MUSTAFA, AZMAN HASSAN
(2017) Tanjung Batu, Bebar. The Potential Of Tanjung Batu, Pekan Pahang As An Ecotourism Destination, UNY , 62, ISBN:9789462523999
MOHAMAD ZAID MUSTAFA, YAHYA BUNTAT, ZAINAL ABIDIN SAYADI, ABDUL RASID ABDUL RAZZAQ, ROSNEE AHAD
(2017) Validation Measurement Model Of Emotional Intelligent Among Technical Teachers In Vocational Colleges Ministry Of Education Malaysia, UNY , 408, ISBN:9789462523999
Nik Zukarnain Bin Nik Soh, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Mohamad Zaid Bin Mustafa, Norzella Binti Bokhari
(2016) Keupayaan Kepimpinan Dalam Kalangan Penyelaras Homestay: Tinjauan Dari Perspektif Komuniti Yang Terlibat Dalam Homestay, Politeknik Sultan Ahmad Shah , 1180 , ISBN:9789670778167
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2009) Aplikasi Koswer Multimedia Terhadap Pelajar Berbeza Gaya Kognitif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2009) Memperkasakan Sekolah Melalui Penguasaan Jawi Dalam Kalangan Murid
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2009) Minat Dan Kecenderungan Pelajar Sekolah Menengah Teknik Dalam Menceburi Bidang Keusahawanan, na , ISBN:0000
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2009) Peningkatan Minat Membaca Menerusi Program Nilam Dalam Kalangan Pelajar Di Lima Buah Sekolah Rendah Di Daerah Alor Gajah Melaka
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2009) Persepsi Industri Hospitaliti Terhadap Kualiti Dan Tahap Penguasaan Pelajar
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2009) Pesepsi Pelajar Tahun Akhir Politeknik Kota Bahru Kelantan Terhadap Penguasaan Kemahiran Insaniah : Satu Kajian Kes
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2009) Reka Bentuk Abbm Model Interkom Dengan Kombinasi Kunci Digital Kearah Memperkasakan Pengajaran Guru
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Challenges In Implementing Vocational Subjects (Mpv) In Academic School
Ahmad Rizal Madar, Mohamad Zaid Mustafa and Lutfan bin Jaes
(2008) Impact Of Teaching And Learning Method With Multimedia Application Aided, Malaysian Social Science Association (PSSM) , 1, ISBN:-
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Kajian Aspek Kendiri Bagi Pelajar Kejuruteraan Mekanikal Proses Pembelajaran Melalui Pengalaman
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Kemahiran Employabiliti Bagi Memenuhi Keperluan Industri
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Kemahiran Employabiliti Dalam Kalangan Mahasiswa Dan Pensyarah: Perbandingan Dengan Industri
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Kemahiran Teknikal Pelajar Automotif Institut Kemahiran Mara Menuju Ke Alam Pekerjaan
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Kesedaran Dan Minat Pelajar Luar Bandar Terhadap Pendidikan Teknikal, na , ISBN:0000
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Kesediaan Guru Penasihat Kelab Pelancongan Dalam Melaksanakan Program Pendidikan Pelancongan
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Kesesuaian Kerjaya Dlm Bidang Keguruan Dgn Big-Five Personality Bg Pelajar Pendidikan Teknikal Di M
Mohamad Zaid Mustafa, Ali Suradin, Kahirol Mohd Salleh, Nor Lisa Sulaiman, Badaruddin Ibrahim, Lutfan Jaes and Abdul Rasid Abdul Razzaq
(2008) Model Item Response Theory (Irt) Approaches In Computer Adaptive Testing, Tomorrow people organization Milosa pocerca 27, 11000 Belgrade, Serbia , 123, ISBN:9788687043039
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Model Item Response Theory (Irt) Approaches In Computer Adaptive Testing, na , ISBN:0000
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Pendekatan Model Item Response Theory (Irt) Dalam Peperiksaan Menggunakan Komputer Dalam Pensyarah Uthm
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Penerapan & Penguasaan Kemahiran Generik Dlm Proses Pengajaran & Pembelajaran Bagi Prog....
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Pengaruh Pencapaian Mata Pelajaran Matematik Dalam Kalangan Mahasiswa Universiti
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Penguasaan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah(Pbm) Dlm Kalangan Mahasiswa Universiti
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Penyelarasan Pembangunan Kerjaya Berteraskan Kemahiran Bekerja Di Industri Pelajar Kejuruteraan
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Perlaksanaan Latihan Sambil Kerja (Ojt) Satu Tinjauan Di Instit Latihan Perindustrian (Ilp) Kementerian Sumber Manusia
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Perlaksanaan Modul Soft Skills Di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Perlaksanaan Program Akademik Melalui Pengurusan Kualiti Ms Iso 9001:2000 Dalam Kalangan Staf Akademik Uthm
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Persepsi Guru Terhadap Mata Pelajaran Vokasional (Mpv) Di Sekolah Menengah Akademik
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Rural Students Awarenes And Interest Towards Techincal Education In Malaysia
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Tahap Kesediaan Guru Sains Dan Teknikal Menyediakan Bahan Pengajaran Dalam Bahasa Inggeris
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) The Readiness Of Tourism Club Advisor In Implementing Tourism Educational Program In Schools
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2008) Tingkah Laku Asertif Dan Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pensyarah Universiti
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2007) Cabaran Penggunaan Ict Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Teknik Dalam P&P
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2007) Koswer Animasi Grafik Bagi Tajuk Penggunaan Meter Gerakan D'Arsoval Mata Pelajaran Pengalatan Dan Pengukuran
Mohamad Zaid Bin Mustafa
(2007) Pembangunan Pembelajaran Sepanjang Hayat Menerusi Ict Dalam Kalangan Pelatih Perguruan Di Uthm

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2020 TRAINING PNEUMATIC WITH FLUIDSIM
UTHM / -
11/11/2020 - 12/11/2020
2020 BENGKEL PENGURUSAN BAHAN KIMIA
UTHM / -
13/09/2020
2020 BENGKEL PEMBANGUNAN KERTAS KERJA CADANGAN PUSAT PENDIDIKAN BERTERUSAN
UTHM / -
29/06/2020
2020 KURSUS PEMERKASAAN PAK UTHM 2020
UTHM / UTHM
18/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020
2019 MAJLIS REFLEKSI PENCAPAIAN SKT 2019 FPTV
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN, FPTV
08/12/2019
2019 5TH INTL BARISTA CHAMPIONSHIP 2019
UTHM / DTMI, UTHM
26/11/2019
2019 KURSUS PERANCANGAN, PENGURUSAN DAN PEMIKIRAN STRATEGIK
UTHM / BILIK LESTARI 2 PTTA
10/09/2019 - 11/09/2019
2019 POWER WALK & PLOGGING
UTHM / KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA (PUSAT SUKAN & HEPA)
28/08/2019
2019 BENGKEL PERSEDIAAN PRA SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2020UTHM BAGI KLUSTER 3 (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
UTHM / UTHM
27/08/2019
2019 KURSUS MENGHADAPI KECEMASAN CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR)
UTHM / UTHM
26/08/2019
2019 KURSUS KECERGASAN EKSEKUTIF
UTHM / PUMAS
31/07/2019 - 01/08/2019
2019 WORLD YOUTH SKILL DAY 2019: SKILL FOR THE FUTURE
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN FPTV, UTHM.
15/07/2019
2019 TEAMBUILDING JELEKIT 3.0/2019
UTHM / LANJUT BEACH AND GOLF RESORT ROMPIN PAHANG
27/06/2019 - 29/06/2019
2019 KARNIVAL MY3L BOOK TALK : ICON TALK : GRADUAN TVET : CABARAN INDUSTRI 4.0
UTHM / UTHM
25/04/2019
2019 KURSUS PENGURUSAN RISIKO DAN CARA MENANGANI RISIKO UNTUK PENGURUSAN TERTINGGI
UTHM / DEWAN JEMAAH, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH (PTTA), UTHM
15/04/2019
2019 FUN WALK & PLOGGING HEPA
UTHM / STADIUM UTHM
14/02/2019
2019 PERHIMPUNAN BULANAN WARGA HEPA JAN 2019
UTHM / DTMI
31/01/2019
2019 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF DAN KELESTARIAN KEWANGAN
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
15/01/2019 - 16/01/2019
2019 PROGRAM KULIAH DHUHA
UTHM / MASJID SULTAN IBRAHIM UTHM
06/01/2019
2018 SESI LIBAT SAMA TNC HEPA BERSAMA WARGA HEPA UTHM PARIT RAJA
UTHM / DEWAN JEMAAH ARAS 5 PTTA
18/11/2018
2018 SIMPOSIUM KAUNSELING ISLAM 2018 : MENYELUSURI FITRAH MELALUI PENGHAYATAN SPIRITUAL
UTHM / DEWAN TUNKU MAHKOTA ISMAIL
09/10/2018
2018 BENGKEL JD BAGI JAWATAN GILIRAN (PENGETUA & FELO) DAN JAWATAN TETAP PPAS (N29-N32) SERTA PENYELIA ASRAMA (N19-N22) KOLEJ-KOLEJ KEDIAMAN
UTHM / DEWAN 1
04/06/2018
2018 BENGKEL PEWUJUDAN DESKRIPSI TUGAS (JOB DESCRIPTION - JD) BAGI JAWATAN-JAWATAN GILIRAN DAN JAWATAN-JAWATAN TETAP DI UTHM D2
UTHM / BILIK LESTARI 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
13/03/2018
2018 BENGKEL PEWUJUDAN DESKRIPSI TUGAS (JOB DESCRIPTION - JD) BAGI JAWATAN-JAWATAN GILIRAN DAN JAWATAN-JAWATAN TETAP DI UTHM D1
UTHM / BILIK LESTARI 2, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
12/03/2018
2018 KURSUS PENGURUSAN TATATERTIB PERKHIDMATAN AWAM
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DTMI
11/03/2018
2018 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI PEJABAT PENDAFTAR
07/03/2018
2018 KURSUS KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, PEJABAT PENDAFTAR
06/03/2018
2018 PROGRAM SANTAI JANJI SAMPAI - LUASKAN PAHALAMU SUAMI ISTERI BERSATU
UTHM / DEWAN AL-FARABI
01/03/2018
2018 BENGKEL PENYEDIAAN STATUT UTHM
UTHM / DEWAN JAMUAN ARAS 5 BANGUNAN PERPUSTAKAN TUNKU TUN AMINAH
16/01/2018

« Back