PUAN NABIAH BINTI ZINAL
DS52 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Elektrik
Pusat Pengajian Diploma
PUAN NABIAH BINTI ZINAL

SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK , KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (2004)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1999)
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PERHUBUNGAN) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (1997)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Electrical and Electronic Engineering
Field of Specialization (KPT) : Digital and Analogue Electronics

DateDescription
02/08/2022 - 02/08/2024 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Diploma, Microcontroller Technology for IoT (MTIT)
01/08/2020 - 01/08/2022 Penyelidik Utama
Pusat Pengajian Diploma, Microcontroller Technology for IoT (MTIT)
01/08/2020 - 01/08/2022 Penyelidik Kanan
Pusat Pengajian Diploma, Microcontroller Technology for IoT (MTIT)
01/02/2012 - 31/01/2014 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Elektronik
01/09/2011 - 31/08/2013 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Elektronik
01/05/2010 - 30/04/2012 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Elektronik
01/09/2009 - 31/08/2011 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Elektronik
01/08/2005 - 31/07/2007 Ketua Makmal
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Jabatan Kejuruteraan Elektronik

DS52 Pensyarah Kanan

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2014 - 31/12/9999 Board of Engineers Malaysia (BEM)
Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Circuit Theory [DAE11103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Electronics [DAE21303], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Industrial Training [DAE23908], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Industrial Training [DAE23910], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Supervivion Management [DAE22102], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Electronics [DAE21303], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Electronics [DAE32003], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [DAE23908], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [DAE23908], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Occupational Safety And Health [DAE10102], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Circuit Theory [DAE11103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Electronics [DAE21303], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Industrial Training [DAE23908], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Industrial Training [DAE23908], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Algebra [DAE13003], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Circuit Theory [DAE11103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Circuit Theory [DAE11103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Electrical Measurement & Instrumentation [DAE21403], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Industrial Training [DAE23908], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Industrial Training [DAE23908], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Circuit Theory [DAE11103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Computer Aided Design [DAE21502], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Digital Electronics [DAE21203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electric Engineering Diploma Project [DAE32704], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Electronics [DAE21303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [DAC33908], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [DAE23904], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [DAE23904], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [DAE23908], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [DAE23908], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [DAM23904], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Industrial Training [DAU25304], Session 20172018 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Digital Electronics [DAE21203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electric Engineering Diploma Project [DAE32704], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electrical Engineering Technology Project Ii [DAR33103], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electronic [DAR21203], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Electronics [DAE21303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Electronics [DAE32003], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAC33904], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAE23904], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAE23904], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAJ21409], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAM23904], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAR23909], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAR23909], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAT33909], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Training [DAU25304], Session 20162017 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Industrial Trainning [DAK21509], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Digital Electronics [DAE21203], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical Engineering Project [DAE32703], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical Engineering Technology Project I [DAR23002], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electrical Engineering Technology Project Ii [DAR33103], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electronic Devices & Circuits I [BNR25803], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electronic [DAR21203], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Electronics Principles [BNR20503], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Electronics [DAE32003], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Training [DAB20809], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Training [DAC33904], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Training [DAE23904], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Training [DAE23904], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Training [DAJ21409], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Training [DAJ21409], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Training [DAM23904], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Training [DAM23904], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Training [DAR23909], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Training [DAU25304], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Trainning [DAK21509], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Algebra [DAS10103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electrical Engineering Project [DAE32703], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electrical Engineering Technology Project I [DAR23002], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electrical Instrumentation And Measurement [DAE21402], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Electronic [DAR21203], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Electronics [DAE32003], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Training [DAC33904], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Training [DAE23904], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Electric Circuits [BEL10103], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electronics Circuit Analysis And Design [BEL30403], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Electronics Circuit Analysis And Design [BEL30403], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Mathematic I [BEE11303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Electric Circuits [BEL10103], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electronics Circuit Analysis And Design [BEL30403], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Mathematic I [BEE11303], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Engineering Mathematics I [BWM10103], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Integrated Design Project I [BEE22002], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Integrated Design Project I [BEE22002], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Analog Electronics [BEL10203], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Analog Electronics [BEL10203], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Electronics Principle [BEE2113], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineering Mathematics I [BWM10103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Engineering Practices [BEE10501], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2011 Electric Circuits [BEL10103], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Electrical Circuit Theory [BEE1113], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Electronic Devices And Application [BEX21003], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Electronic Devices And Application [BEX21003], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Electronic Devices And Applications [BEE2273], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Electronic Devices And Applications [BEE2273], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Engineer And Community [BPK4032], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Electronic Devices And Applications [BEE2273], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Electronic Devices And Applications [BEE2273], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2007 Electronic Devices And Applications [BEE2273], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
H976 An Auto-Reader Inspection System for the Train Wheel Maintenance. Ahli 30/06/2023
K255 A REAL TIME PORTABLE ELECTROMAGNETIC RADIATION LEVEL AND MONITORING SYSTEM Ahli 31/08/2022
H150 An Internet Based Automatic Detection and Monitoring System for Public Awareness of Electromagnetic (EM) Radiation from Mobile Phone Base Station - Internet of Things (IoT) Ketua 31/12/2020
U115 Cyclic Voltammogram Measurement and Growth Mechanism of n-Cu2O Thin Film Using Copper Sulfate-Based Ketua 31/12/2016
1076 Optical Emission Spectroscopy Analysis in Copper Sputtering Plasma During The Fabrication of Cuprous Oxide Thin Film Ahli 31/12/2013
0559 A Study of Variable I-Region Thickness Effects on PIN Diode Switching Speed Ahli 30/03/2011

Book
ZAURIN ALI, MOHD AZLAN ABDUL SHUKOR, NABIAH ZINAL AND MOHD MUZAFFAR ZAHAR
(2018) Useful Electrical & Electronic Applications, UTHM , 1, ISBN:9789672216513
General Publications
Marlia binti Morsin
(2015) Analog Electronics Bel 10203, UTHM
Nabiah Binti Zinal
(2008) Electronic Devices And Application (2nd Edition Revised), UTHM
Nabiah Binti Zinal
(2008) Electronic Principle, UTHM
Journal
Amer, A.A.G., Sapuan, S.Z., Nasimuddin, N., Alphones, A., Zinal, N.B.
(2020) A Comprehensive Review Of Metasurface Structures Suitable For Rf Energy Harvesting, IEEE ACCESS, IEEE ACCESS , 4, 76433 , ISSN:21693536
Fariza binti Mohamad, Nabiah binti Zinal, Lau Kae Lih, Nik Hisyamudin bin Muhd Nor, Masanobu Izaki
(2017) The Effect Of Ph Solution On Electrodeposit-N-Cu2o Thin Film, JOURNAL OF TELECOMMUNICATION, ELECTRONIC AND COMPUTER ENGINEERING, Universiti Teknikal Malaysia Melaka , 4, 7, ISSN:21801843
Prosiding / Seminar
Fariza binti Mohamad, Cheong Kah Hao, Nabiah binti Zinal, Nurliyana binti Mohamad Arifin, Asyikin Sasha binti Mohd Hanif, Nik Hisyamudin bin Muhd Nor, Masanobu Izaki
(2017) Cyclic Voltammetry Measurement For N-Type Cu2o Thin Film Using Copper Sulphate-Based Solution, Trans Tech Publications , 119, ISBN:10139826
Nurliyana binti Mohamad Arifin, Fariza Mohamad, Chia Hui Ling, Nabiah binti Zinal, Asyikin Sasha binti Mohd Hanif, Nik Hisyamudin bin Muhd Nor and Masanobu Izaki
(2017) Growth Mechanism Of Copper Oxide Fabricated By Potentiostatic Electrodeposition Method, Trans Tech Publication , 303, ISBN:02555476
Nabiah Binti Zinal
(2010) Comparison On I-V Performances Of Silicon Pin Diode Towards Width Variations. , IEEE

YearDescription
2022 Examiner for Afiq Imran Bin Ismadi, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Awang Nor Hafizi Bin Awang Zakaria, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Harith Aiman Bin Suhaimi, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Imran Ismail, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Adam Asyraf Bin Salleh, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Adib Bin Izahudin, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Adri Haqimi Bin Mohd Azmi, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Asyraf Bin Zul Bahri, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Faidz Farhan Bin Rohaidzam, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Luqmanulhakim Bin Mohamad Ariffin, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Qaiyum Bin Zulkifle, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syahadat Bin Ismail, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Syahrilhafiz Bin Syaziman, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nik Haziq Hazimi Bin Nik Ahmad Maiza, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Asmaa Binti Kharulzaman, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Azizah Athirah Binti Abdul Aziz, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurfarhannah Binti Sazali, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurin Suhaila Binti Murad, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Syahadan Bin Kamaruzaman, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Syamila Binti Salim, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Uswatun Khasanah Binti Zakaria, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ahmad Kifayahtullah Bin Khamis, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohamad Amin Bin Agos, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohamad Farhan Dzakirin Bin Razali, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Arif Husaini Bin Rahmat, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Atiq Bin Mohd Aminuddin, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Mazlan @ Faisal, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Muhammad Suki, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Nur Hazman Bin Zulkefli, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Rizq Hakim Bin Mohammad Fardusi, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nabihah Binti Zulbatullah Khan, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Mellyna Bt Mohd Nor, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Zulaika Binti Nor Izan, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Afiq Haikal Bin Omar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Afiq Imran Bin Ismadi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ardiny Hamidah Binti Mohd Yusof, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Awang Nor Hafizi Bin Awang Zakaria, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Azra Yasmeen Binti Ahmad, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Devabalan A/L Sinnapatchai, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Haifaa Amira Binti Hamizan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Harith Aiman Bin Suhaimi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Imran Ismail, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khairunnisaa Binti Yusri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Luqman Hazim Bin Yusri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohammad Alif Asraff Bin Ainul Jamilus, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Adam Asyraf Bin Salleh, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Adam Danial Bin Zakaria, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Adib Bin Izahudin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Adri Haqimi Bin Mohd Azmi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aiman Bin Mohd Fauzi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Arif Hazim Bin Nortajuddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Asyraf Bin Zul Bahri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Faidz Farhan Bin Rohaidzam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Ikmal Bin Che Mat Salwi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Luqmanulhakim Bin Mohamad Ariffin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Qaiyum Bin Zulkifle, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syahadat Bin Ismail, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syahrilhafiz Bin Syaziman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Syamir Bin Supaiman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nik Haziq Hazimi Bin Nik Ahmad Maiza, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Asmaa Binti Kharulzaman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Azizah Athirah Binti Abdul Aziz, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Ellysa Mu'Izz Binti Mohd Zaini, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Syahira Binti Mohd Salleh, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurfarhannah Binti Sazali, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurin Suhaila Binti Murad, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Nursyakinah Maisarah Binti Abdullah, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syahadan Bin Kamaruzaman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syahmie Ashraff Bin Roslan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Syamila Binti Salim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Uswatun Khasanah Binti Zakaria, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Ahmad Kifayahtullah Bin Khamis, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Erin Eriana Binti Eddie Syafzainizam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Amin Bin Agos, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Farhan Dzakirin Bin Razali, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Hakimi Bin Zullkuffli, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Ainul Hayyat Bin A.Malek, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Amirul Haziq Bin Nawawi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Arif Husaini Bin Rahmat, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Atiq Bin Mohd Aminuddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Mazlan @ Faisal, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Firdaus Bin Muhammad Suki, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Nur Hazman Bin Zulkefli, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Rizq Hakim Bin Mohammad Fardusi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nabihah Binti Zulbatullah Khan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Hanani Binti Mohamad Bakri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Mellyna Bt Mohd Nor, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Shalin Binti Amir Saifudin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Zulaika Binti Nor Izan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Amir Farhan Bin Ghaffar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Haizi Hassim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Hazim Bin Kamarol Zaman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Zawazi Bin Mohd Razali, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohammad Afiq Bin Badrulhisam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Ilmi Azim Bin Muhamad Asri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Adli Nazhan Bin Md Ali, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Aizil Fikri Raslan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Akmal Bin Idilfitri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Hafizuddin Bin Sulaiman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Haziq Bin Mohd Noor, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Idham Izzuddin Bin Ibrahim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Nur Iman Bin Mohd Atan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Rafif Syafik Bin Rosman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Syahgeehan Bin Syahnon, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Syazwan Bin Azman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Noor Syahirah Binti Ahmad Safawi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Syed Naquib Naeemi Bin Syed Abu Bakar, Fajaryusof Electro Mechanical Engineering, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Tan Huat Heng, Epson Precision (Johor) Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Thirumurugan A/L Revi, Intan Wiring Works, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Tommy Lim Kian Liang, Tumpat Solutions Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Wan Muhammad Aiman Bin Wan Zadli Rashidan, Mne Maju Trading , 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Wan Nur Afiqah Binti Wan Mohd Fauzi, Tenaga Nasional Berhad, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Zul Helmy Izzani Bin Rokhmad, Khp Steel Product (M) Sdn Bhd, 2020
2020 Industrial Training Supervisor for Zulkarnain Alif Bin Zulkiple, Amiecho Electrical Enterprise, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Amiruddin Bin Hasrolnizam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Razif Bin Sidek, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Zamir Bin Iberahim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Izzah Binti Abd Razak, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Recher Egoh Anak Repai, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Sayed Mohamad Iqbal Hakim Bin Abdullah, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Shahrul Nizam Bin Sabrie, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Tommy Lim Kian Liang, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Wan Muhammad Aiman Bin Wan Zadli Rashidan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Ahmad Syafie Bin Ahmad Pauzi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ahmad Tajudin Bin Zulkifli, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ahmad Zaim Amin Bin Selamat, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Ajmal Azizi Bin Abd Ghani, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Amir Hamzah Bin Khalid, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Anis Nabiha Binti Abdul Rashid, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Hamdanzakirin Bin Azman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lukmanudin Bin Abu Bakri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Amirulzakrie Bin Mohd Abdullah, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Fariz Bin Mohd Zanaim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mu'Az Suffyan Bin Akhirruddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Ezzwan Bin Mohd Alias, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Mifzal Bin Suliman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Aiman Bin Muhammad Muddassir, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Amiruzain Bin Shamsuddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Danial Bin Nadzri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Danial Hafizi Bin Rosaily Affenddy, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Faiz Bin Mazelam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Firdaus Bin Rozali, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Haziq Bin Mohd Zaidi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shamim Bin Kipol, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shazrul Amry Bin Mohd Saupi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Zahir Asyraf Bin Omar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Aqilah Syafiqah Binti Sahran, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurhidayati Nabila Binti Azizam, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Umarull Hashimi Bin Abdul Ghafar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wan Azrin Izani Bin Wan Endut, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ahmad Haziq Bin Ahmad Yusof, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Aina Suraya Binti Hairulajiki, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Awang Azfanurisham Bin Awang Zaidil, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Cempaka Amalin Binti Mahadzir, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Izzul Ariffi Bin Ardani, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Faiz Bin Che Rahim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Rizuwan Aizat Bin Che Othman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Hanif Bin Hasbullah, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Luqman Hakim Bin Ja'Afar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Syahmi Bin Abd Razak, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nor Aiman Alimie Bin Norizan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Khaliqah Binti Ismail, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Adib Zikry Bin Abdul Kasimin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ahmad Farid Bin Aziz, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ameirul Azim Bin Amir Amri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Amirul Ashraf Bin Kamil, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Anas Bin Adnan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Khaliesah Binti Johari, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Maizurah Binti Mohd Khairul Anuar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Dzulfiqar Bin Kosi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd Luqman Hakim Bin Berahima, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Arif Bin Mohd Nasir, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Haziq Bin Mahmod, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Akmal Bin Razman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nazirul Aiman Bin Mahadi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Nur Harris Bin Rahim, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Syakir Bin Samat, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nasreen Binti Che Lokman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Afiqah Hamizah Binti Kamarudin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Aida Nabilah Binti Mohd Razali @ Kamaruddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Athirah Binti Jaffry, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Atierah Binti Yusof, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Farzana Binti Osman, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Hadibah Binti Mokhtar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Shafiqah Binti Zainuddin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Nabila Binti Mohd Zamurina, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nurul Shahirah Binti Hassan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Scovien Olle Lawrence, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Farina Hidayah Binti Mohd Zabidi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Nur Affrina Binti Ahmad, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Nurhana Binti Rusni, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Zul Adib Izzuddin Bin Razali, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Mohamad Rasyad Ruzaini Bin Azmi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Azizi Aswad Bin Hisham, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hafizul Bin Mat Robi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Haniff Bin Amdan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Hifzhan Bin Abdul Wahab, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Khoirul Anwaar Bin Md Zamri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Luqman Hafiz Bin Rosle, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Nizamullah Bin Mahmud, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Noor Faradilah Afiqah Binti Hasan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Azrini Binti Azhar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Aisyah Atikah Binti Mohd Azian, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Tan Tze Ho, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Amir Farhan Bin Mohammad Zamri, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Zaiful Firdaus Bin Ismail, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohammad Zulfiqri Bin Wardi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Amirul Bin Mohd Yusof @ Md Jusoh, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Faris Bin Mohd Firdaus, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Norhasib Bin Shamuri, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nadzirah Binti Razak, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Nadia Natasha Binti Mohd Wahidi, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Sarah Binti Abdullah, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurfazira Binti Januar, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurhaifa Alya Binti Roslan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Nadia Binti Mohammed @ Mohammad, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Shazlien Norshafieka Binti Jeffry, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Syahirah Aisyah Binti Fadzil, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Amiratul Syakira Binti Che Zakaria, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Isshad Danial Bin Mohd Harith, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhamad Nabil Iman Bin Mohd Nordin, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Afiq Bin Mustappa Kamal, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Helmy Assante Bin Abd Mutalib, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Ikmal Harris Bin Herman Koto, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Najmi Zikry Bin Nazri, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nor Syafiq Bin Mohamad, Diploma Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nurhanani Binti Shah Adnan, Diploma Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Industrial Training Supervisor for Amirul Asyraf Bin Md Sofian, Institut Penyelidikan Hidraulik Malaysia (Nahrim), 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohamad Nurr Firdauss Bin Mohamed, Syarikat Bengkel Setia (696209-A), 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Mohd Syafiq Bin Zaharudin, Mgsl Tyre Trading Sdn.Bhd, 2016
2016 Industrial Training Supervisor for Shubashanan A/L Thanapalan, Guna Mechanical And Service Centre, 2016
2015 Industrial Training Supervisor for Ahmad Fikhrie Bin Rosman, Mieza Cool Enterprise, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Mohamad Akram Bin Ahmad Badlishah, Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Nor Azmira Binti Che Ibrahim, Pusat Latihan Teknologi Tinggi (Adtec), 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Nor Syawati Binti Mohd Jaafar, Jkr Dungun, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Nur Ain Aniza Binti Zakaria, Jabatan Kerja Raya Kemaman,, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Nur Syahira Binti Mohd Zabri, Solartif Sdn Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Siti Nadia Syuhada Binti Mohd Satti, Jabatan Kerja Raya Kemaman,, 2015

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 SESI TRAINING OF TRAINERS (TOT) PROMOSI OLEH JAWATANKUASA PROMOSI, LAMAN WEB & SOSIAL PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA (CEDS)
UTHM / Bilik Mesyuarat 6, UTHM Kampus Pagoh
11/10/2022
2022 KURSUS HYBRID CLASSROOM FEVER! (JOI SMARTROOM TRAINNING) SESI 1
UTHM / BILIK KULIAH 1, BLOK A, UTHM KAMPUS PAGOH
10/10/2022
2022 BLENDED LEARNING
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
06/10/2022
2022 KURSUS PENDAMAI HUBUNGAN KEKELUARGAAN
LAIN-LAIN / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR
21/09/2022
2022 BENGKEL PEMERKASAAN KUMPULAN PENYELIDIKAN DI UTHM
LAIN-LAIN / DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
13/09/2022
2022 FUN WALK SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2022
UTHM / PERKARANGAN PTTA UTHM
29/08/2022
2022 KURSUS BEDAH MINDA : TRANSFORMASI PENYELIA DINAMIK ALAF BAHARU
UTHM / BILIK SEMINAR SERI SIANTAN, ARAS 3 BANGUNAN PEJABAT PENDAFTAR
22/08/2022
2022 INDUSTRIAL ADVISOR PANEL TALKS SERIES : DIGITAL MALAYSIA
UTHM / Secara Talian : Zoom Meeting
27/03/2022
2022 SESI TAKLIMAT DUBLIN ACCORD PROFILES
UTHM / Zoom Meeting
16/02/2022
2022 BENGKEL PEMERIKSA LUAR JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / Zoom Meeting
27/01/2022
2022 BENGKEL BERSAMA STAKEHOLDER, JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / Zoom Meeting
16/01/2022
2021 TAKLIMAT SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK) ISO 9001:2015@UTHM
UTHM / Zoom Meeting
18/11/2021
2021 SUSTAINABLE ENERGY TECHNICAL TALK SERIES 1: SOLAR PHOTOVOLTAIC (PV) BASIC DESIGN
UTHM / https://uthm-edu-my.zoom.us/j/98248492762?pwd=czhlcFB4c3Y1cFRCeUVDRVlBZzFtQT09
05/10/2021
2021 KURSUS STRESS OKAY KE TIDAK?
UTHM / GOOGLE MEET
20/09/2021
2021 WEBINAR KAUNSELOR KONGSI ILMU (2KI) BEKERJA DARI RUMAH : BAHAGIA ATAU DERITA
UTHM / GOOGLE MEET
18/08/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
12/08/2021
2021 KLINIK PENERBITAN CEDS 2021 SIRI 1
UTHM / Online (Google Meet: https://meet.google.com/grf-xcrt-jtw)
11/08/2021
2021 PROGRAM BICARA AKADEMIA : KEMURUNGAN DAN DEPRESI DI KALANGAN AKADEMIA DAN PELAJAR - SITUASI SEMASA DAN APA TINDAKAN KITA
UTHM / Webinar
27/07/2021
2021 WEBINAR EMOSI CERIA, MENTAL SEJAHTERA
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / Zoom Online
14/07/2021
2021 TAKLIMAT PENGISIAN BORANG SKT STAF AKADEMIK TAHUN 2021
UTHM / GOOGLE MEET
28/04/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / GOOGLE MEET
06/01/2021
2020 PROGRAM PERKONGSIAN ILMU BERSAMA TNC HEPA UTHM
UTHM / -
28/09/2020
2020 SESI PERKONGSIAN ILMU ?PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT YANG BERIMPAK? PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA SECARA ATAS TALIAN
UTHM / -
13/09/2020
2020 SESI PERKONGSIAN PENGALAMAN BEKAS PESAKIT COVID -19
UTHM / -
10/06/2020
2020 BASIC PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) & HUMAN MACHINE INTERFACE
UTHM / -
21/01/2020 - 23/01/2020
2019 KURSUS ASAS NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING (NLP) SIRI II
UTHM / PUMAS
10/11/2019 - 12/11/2019
2019 KURSUS ASAS NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING (NLP) SIRI I
UTHM / UTHM KAMPUS INDUK
28/10/2019 - 30/10/2019
2019 KURSUS JURULATIH KERJAYA 2019
UTHM / UTHM
22/09/2019
2019 KURSUS PENULISAN ARTIKEL - BERITA
UTHM / BILIK SEMINAR 1 2 UTHM PAGOH
19/08/2019 - 20/08/2019
2019 MAJLIS HI-TEA STAF ALUMNI UTHM 2019
UTHM / UTHM
28/07/2019
2019 MAJLIS HI-TEA ALUMNI STAF UTHM 2019
UTHM / DTMI
28/07/2019
2019 KURSUS JURUAUDIT MS ISO 9001:2015
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / .
17/06/2019
2019 BENGKEL TOT PROGRAM "ARDUINOFOR BEGINNERS"
UTHM / UTHM
10/03/2019
2019 BENGKEL PENYEDIAAN KANDUNGAN PROGRAM 'ARDUINO FOR BGINNER'
UTHM / UTHM
26/02/2019
2019 BENGKEL BERSAMA STAKEHOLDERS PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA
UTHM / BANGUNAN PENTADBIRAN A1, UTHM HAB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH
23/01/2019

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
13MTE01 BIOMECHATRONIC DESIGN OF ARTIFICIAL ARM Malaysia Technology Expo 2013 Perak dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2020 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2019 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2011 ANUGERAH KHAS PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAUTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH JASA BAKTIUTHMUNIVERSITI
2006 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGKUiTTHOUNIVERSITI

06-9742066