Jabatan Kejuruteraan Pembuatan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Pusat Teknousahawan Universiti
 
Dr. NASUHA BIN SA'UDE

DS52 Pensyarah Kanan

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL , UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (2016)
SARJANA TEKNOLOGI PEMBUATAN , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2004)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2000)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Field (KPT) : Industrial and Manufacturing Engineering
Field of Specialization (KPT) : Machining/Rapid Prototyping and Tooling (Including Standard Supporting Technologies of Precision Machining and Micro Machining)

DateDescription
01/08/2023 - 31/12/2024 Pengarah
Pusat Teknousahawan Universiti
26/02/2024 - 07/03/2024 Menjalankan Tugas Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Pejabat Canselori, Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
01/06/2021 - 31/12/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Precision Machining Research Center (PREMACH)
01/01/2022 - 31/07/2023 Pengarah
Pusat Teknousahawan Universiti
01/08/2021 - 31/12/2021 Pengarah
Pusat Teknousahawan Pelajar
01/01/2020 - 30/06/2021 Ahli Fokus Penyelidikan
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Additive Manufacturing Research Group
01/02/2019 - 31/01/2021 Pengurus Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
01/02/2017 - 31/01/2019 Pengurus Makmal
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
16/01/2016 - 31/12/2017 Penyelidik Kanan
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Perundingan, Pengkomersilan & Inovasi, Pusat Pembuatan dan Bahan Termaju (AMMC)
01/10/2009 - 31/12/2010 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
01/10/2007 - 30/09/2009 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
15/08/2006 - 14/08/2008 Ketua Panel
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Jabatan Kejuruteraan Pembuatan dan Industri (JKPI)

YearDescriptionRoleLevel
2001 - 9999Board of Engineers Malaysia (BEM) Jurutera Siswazah Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2024 Entrepreneurship [BDA41002], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2024 Entrepreneurship [BDU30602], Session 20232024 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024 University
2023 Committee Member for Pembangunan Perniagaan (JKPP), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023 University
2023 Committee Member for Penulis garis Panduan Produk Pengkormersialan Produka dan Projek Pelajar, Institusi Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Malaysia, February 2023 National
2023 Engineering Economic [BDA40902], Session 20222023 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Engineering Economic [BDA40902], Session 20232024 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023 University
2023 Member for Pasukan Bagi Perlaksanaan Iniasiatif Keusahawanan Sosial di bawah Majlis Keusahawanan Mahasiswa Universiti-Universiti Malaysia (MAKMUM), Jabatan Pendidikan Tinggi, BMH., Malaysia, April 2023 National
2022 Engineering Economic [BDA40902], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Engineering Economic [BDA40902], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Additive Manufacturing [CDP20703], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Course Coordinator for Kursus Sem III, Sesi 2020/2021, Program Sarjana Sains Kejuruteraan Bahan Secara Kerja Kursus, CDP 20703 Additive Manufacturing., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021 University
2021 Course Coordinator for Program Sarjana Sains Kejuruteraan Bahan Secara Kerja Kursus (CDP20703), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021 University
2021 Engineering Economic [BDA40902], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Entrepreneurship [BDA41002], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Entrepreneurship [BDX21102], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Evaluation Panel of Project/Student for Seminar Projek Sarjana Muda PSM1 dan PSM2, Sem 2 Sesi 20202021, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2021 University
2021 Instructor/lecturer for Kursus Sem I Sesi 2021/2022, Program Sarja Muda, BDA41002 Keusahawanan, Seksyen 5,6 dan 7, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2021 University
2021 Instructor/lecturer for Kursus Sem III Sesi 2020/2021 Program Sarjana Sains Kejuruteraan bahan Secara Kerja Kursus, CDP 20703 Additive Manufacturing., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021 University
2021 Mechanical Engineering Workshop Ii [BDA18301], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Member for Ahli Jawatankuasa Task Force Penyediaan Laporan Self Assessment Report(SAR) Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan Pesawat) Dengan Kepujiaan BDX, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2021 University
2021 Member for Penyelidik Utama Pusat Penyelididkan Precision Machining Research Centre(PREMACH), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2021 University
2021 Member for Task Force Laporan Self Assessment Review(SAR), Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pesawat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2021 University
2020 Course Coordinator for Kursus BDA40902 Semester 2, Sesi 20192020, Program Sarjana Muda BDA40902 Ekonomi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2020 University
2020 Course Coordinator for Penyelaras Kursus Sem 2 2019/2020 bagi Program Sarjana Muda, Kursus Ekonomi Kejuruteraan (BDA40902) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2020 University
2020 Engineering Economic [BDA40902], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Economic [BDA40902], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Engineering Economic [BPK30902], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Instructor/lecturer for Kursus Sem II Sesi 2019/2020 Program Sarjana Muda BDA40902 Ekonomi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2020 University
2020 Mechanical Engineering Workshop I [BDA18201], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Mechanical Engineering Workshop Ii [BDA18301], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Course Coordinator for Penyelaras dan Pensyarah Kursus Workshop Kejuruteraan Mekanikal 1 (BDA18201), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2019 University
2019 Engineering Economic [BPK30902], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Laboratory Iii [BDA27401], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Mechanical Engineering Workshop I [BDA18201], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Engineering Economic [BDA40902], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Economic [BDA40902], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Economic [BPK30902], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Economic [BPK30902], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Mechanical Engineering Workshop I [BDA18201], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Rapid Product Development And Manufacturing [BDD40303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Additive Manufacturing [CDP20703], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Economic [BPK30902], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Economic [BPK30902], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Mechanical Engineering Workshop I [BDA18201], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Mechanical Engineering Workshop Ii [BDA18301], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project I [BDA49002], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project I [BDA49002], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BDA49104], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BDA49104], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Committee Coordinator for Jawatankuasa Pembangunan Kemahiran Ikhtisas, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan 2016, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2016 University
2016 Committee Member for Projek Sarjana Muda, , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2016 University
2016 Course Coordinator for Penyelaras dan Pensyarah Kursus Ekonomi Kejuruteraan (BPK30902) Sem 1 20162017, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2016 University
2016 Design For Manufacturing Assembly [MDP10503], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Economic [BPK30902], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Economic [BPK30902], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Industrial Engineering [BDA40703], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mechanical Engineering Workshop I [BDA18201], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mechanical Engineering Workshop Ii [BDA18301], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Bachelor Degree Project I [BDA49002], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Bachelor Degree Project Ii [BDA49104], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Economic [BPK30902], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mechanical Engineering Workshop I [BDA18201], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mechanical Engineering Workshop Ii [BDA18301], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2011 Course Coordinator for Penyelaras Jawatankuasa Kecil Latihan Industri, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2011 University
2011 Course Coordinator for Penyelaras Kursus Pembuatan Deras (BDD 4043), Sem 2 Sesi 20102011, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2011 University
2011 Facilitator for Pensyarah, Fasilitator dan Penulis Modul Program Peningkatan Kemahiran Industri Siswazah (INSEP2011), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2011 University
2011 Rapid Manufacturing [BDD4043], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Rapid Manufacturing [BDD4043], Session 20102011 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Mechanical Engineering Practice I [BDA18001], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Mechanical Engineering Practices I [BDA1801], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Rapid Manufacturing [BDD4043], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Mechanical Engineering Practices Iii [BDA2801], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Rapid Prototyping [DDD3623], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Cad & Modelling [BDA2052], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Mechanical Engineering Practices Iii [BDA2801], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Rapid Prototyping [DDD3623], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Cad & Modelling [BDA2052], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University
2007 Rapid Prototyping [BKM4583], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K485 Plasticity Properties of Perak Sayong Clay for Digital Fabrication of Aesthetic Pottery Using 3D Printing Ahli 30/09/2025
M103 Variability Reduction in Diameter of 3D Printing Filament. Ahli 31/12/2023
Q019 ASSESSMENT STUDY ON THE PERFORMANCE OF LIGHTWEIGHT COMPOSITE MATERIAL FOR WATER TREATMENT Ahli 31/10/2023
H680 FEASIBILITY STUDY ON THE EFFECTS OF HARVESTING AGE AND PLANTING DENSITY ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF BAMBOO FIBRES Ahli 31/08/2023
K201 Thixotropic relationship between kenaf powder admixtures and layerability assessment of sustainable cementitious paste via 3D concrete printing (3DCP) Ahli 31/08/2022
K198 Novel technique using halogen lamp to reduce curing time of conductive ink on flexible substrates for Direct Write (DW) applications Ahli 31/05/2022
H478 Smart Farming Management : Development of Autonomous Spraying Fertilizer by Using Drone in Agricultural Field Ahli 31/03/2022
H670 Design and Analysis of 5 Axle Railway Bogie System Ahli 31/12/2021
H607 Tajuk Asal: Design and Development of an Automated System for Bio-Chemical Fertilizer Production Process. Tajuk Baharu: Feasibility Study On 3D Printing of Kenaf Concrete Composite Ketua 31/07/2021
B089 Laser Cutting Protective Acrylic Face Shield Ketua 01/04/2021
B090 Intubation Shield Box with Access to Low Cost Medical Ventilator System Ahli 01/04/2021
H088 ADDITIVE LAYERED STRATEGY (ALS) OF PATTERN DESIGN STRUCTURE FOR BUILDING VIA THREE DIMENSIONAL PRINTING (3DP) Ahli 30/12/2020
H318 Evaluation of 3D Printing of Admixture Concrete Material for Concrete Structure Ahli 30/06/2020
U719 Tajuk Baharu:A study on parameter characteristic of laser engraving kit machine Ketua 31/03/2018
B070 Desktop Filament Extruder and Spooler Ahli 31/05/2017
U287 Customized Foot orthosis Insolf Fabricated With 3D Printing Technology (Hospital Rehabiliti Cheras) Ahli 31/07/2016
U183 Design An Additive Manufacture For Ankle-Foot Orthotics (AFO) using rapid-prototyping Ahli 31/03/2016
U050 Fused Deposition Modeling Using Polymer Matrix Composite Material Ahli 31/10/2015
0728 Application of Design Element Concept to Die Casting Process Ahli 28/02/2012
0366 The Development of an Optional Material for Rapid Prototyping using Pulverized Biomass Fly Ash Ahli 30/11/2009
0505 Development and Fabrication of metal orthopaedic implant using rapid manufacturing approach (sintering process) Ketua 14/09/2009
0221 Development of an Optional Material in 3-Dimensional Printing (3DP) for Rapid Prototyping Ketua 31/05/2007

Book Chapters
Siti Sarah Omar, Mohd Bekri Rahim, Mohd Shahir Shamsir Omar, Nasuha Sa'ude, Mohd Arif Rosli, Juliana Abdul Halip, Nurul Fadzilla Mohd Aris
(2023) Uthm Global Technopreneurship New Initiative: Work@Campus, An Anthology Of Case Histories, Academic Conferences International , 63, ISBN:9781914587818
General Publications
Nasuha Sa'ude, Siti Sarah Omar, Mohd Yussni Hashim, Mohd Arif Rosli, Nur Nabihah Annuar, Jefri Ahmad, Nurlia Asyikin Arbai
(2023) Garis Panduan Penubuhan Syarikat Pemula Mahasiswa (Spm) Dan Syarikat Terbitan Universiti Mahasiswa (Stm) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Nasuha Sa'ude, Siti Sarah Omar, Mohd Yussni Hashim, Mohd Arif Rosli, Juliana Abdul Halip, Nur Nabihah Annuar, Jefri Ahmad, Nurlia Asyikin Arbai
(2023) Garis Panduan Skim Pinjaman Perniagaan Pelajar (Sppp) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Nasuha Bin Sa'ude
(2009) Cadcam, Cnc Lathe & Cnc Milling, UTHM
Journal
Mohamad Izwan Saifudin Bin Mohd Zainuri, Md Saidin Wahab, Mustaffa Hj Ibrahim, Omar Mohd Faizan Marwah, Nasuha Sa'ude
(2020) Emerging Natural Fiber-Reinforced Cement Materials And Technology For 3d Concrete Printing: A Review, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 2, 161, ISSN:26007916
S Hassan, M S Yusof, Z Embong, Q E Kamarudin, R H A Haq, M Ibrahim, K R Khairilhijra, O M F Marwah, N Sa'ude, M Ismon and M A Madlan
(2019) A Study Of Frequency And Pulses For Stepper Motor Controller System By Using Programmable Logic Controller, JOURNAL OF PHYSICS, Institute of Physics Publishing , 3, 1, ISSN:17426588
Raveverma, P., Ibrahim, M., Sa'ude, N., Yarwindran, M.
(2018) Mechanical Behaviour And Compatibility Analysis Of Thermoplastic Polyurethane/ Polycaprolactone-Based New Fused Deposition Modelling Filament Composite, JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, UiTM , 1, 116, ISSN:18235514
A.A . Raus , M.S . Wahab , M. Ibrahim , K. Kamarudin , A. Ahmed , N . Sa¿ude
(2017) A Comparative Study Of Mould Base Tool Materials In Plastic Injection Moulding To Improve Cycle Time And Warpage Using Statistical Method, JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, UiTM , 8, 1, ISSN:18235514
Radin Khairilhijra Khirotdin, Nurhafizzah Hassan, Umiera Asyikin Yusof, Muhammad Adzeem Mahadzir
(2017) Investigation Of Curing Conductive Inks On Fabrics Using Dlp Projector And Hot Plate, MATERIAL SCIENCE FORUM, SCIENTIFIC.NET , 1, 55, ISSN:978303835778
P. Raveverma, M. Ibrahim, N. Sa¿ude, M. Yarwindran, and M. Nasharuddin
(2017) Mechanical Behaviour Study On Sbr/Eva Composite For Fdm Feedstock Fabrication, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS, American Institute of Physics , 4, 020011-1, ISSN:0094243X
Haq, R. H. A., Rd. Khairilhijra, K., Wahab, M.S., Sa¿ude, N., Ibrahim, M., Marwah, O.M.F., Yusof, M. S., Rahman, M. N. A., Ariffin, A. M. T., Hassan, M. F., Yunos, M. Z., Adzila, S.
(2017) Pcl/Pla Polymer Composite Filament Fabrication Using Full Factorial Design (Doe) For Fused Deposition Modelling, JOURNAL OF PHYSICS, IOP Publishing , 10, 1, ISSN:17426588
Rd. Khairilhijra Khirotdin, Mohamad Izwan Saifudin Mohamad Zainuri, Afiqah Izzati Ishak, Nurhafizzah Hassan, Khairu Kamarudin, Mohd. Rasidi Ibrahim, Reazul Haq Abdul Haq, Mustafa Ibrahim, Nasuha Sau¿de, Omar Mohd. Faizan Marwah
(2017) Printing And Curing Of Conductive Ink Track On Fabric Using Syringe Deposition With Dlp Projector And Hot Plate, MATEC WEB OF CONFERENCE, MATEC WEB OF CONFERENCE , 11, 1, ISSN:2261236X
K. Kamarudin, M.S. Wahab, M. Ibrahim, M.F.M. Batcha, A.A. Raus, Aqeel Ahmed, N. Sa¿ude, Z. Shayfull, and S.M. Nasir
(2017) The Effect Of Square Finned Conformal Cooling (Sfcc) On Cycle Time For Plastic Injection Moulding, JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, UiTM , 8, 79, ISSN:18235514
N. Hafizah Azis , M. Zulafif Rahim, Nasuha Sa¿ude, N. Rafai, M.S. Yusof, ALM Tobi, ZM Sharif, M. Rasidi Ibrahim, A.E Ismail
(2017) The Influence Of Injection Molding Parameter On Properties Of Thermally Conductive Plastic, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING JOURNAL, IOP Publishing , 6, 012018-1, ISSN:1757899X
N. Sa'ude, M. Ibrahim and M. H. I. Ibrahim
(2016) Document Melt Flow Rate (Mfr) Of Abs-Copper Composite Filament By Fused Deposition Modeling (Fdm), ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences , 5, 6562, ISSN:18196608
M. Ibrahim, N. M. A. Isa, N. Sa¿ude and M. I. Ibrahim
(2016) Verification Of Feed Rate Effects On Filament Extrusion For Freeform Fabrication, ARPN JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, Asian Research Publishing Network (ARPN) , 5, 6556, ISSN:1819-6608
N.M.A. Isaa, N. Sa?ude, M. Ibrahim, S. M. Hamid and K. Kamarudin
(2015) A Study On Melt Flow Index On Copper-Abs For Fused Deposition Modeling (Fdm) Feedstock, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 7, 8, ISSN:16609336
Nasuha Sa'ude
(2015) Melt Flow Index Of Recycle Abs For Fused Deposition Modeling (Fdm) Filament, APPLIED MECHANICS AND MATERIALS, Trans Tech Publications , 7, 3, ISSN:16609336
Sa?ude, N., Masood, S. H., Nikzad, M., Ibrahim, M., Ibrahim, M. H. I.
(2013) Dynamic Mechanical Properties Of Copper-Abs Composites For Fdm Feedstock, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH AND APPLICATIONS (IJERA), IJERA , 5, 1257, ISSN:22489622
Policy Paper
Nasuha Bin Sa'ude
(2022) Dasar Keusahawanan Pelajar
Nasuha Bin Sa'ude
(2022) Garis Panduan Inkubator Keusahawanan Pelajar
Nasuha Bin Sa'ude
(2022) Garis Panduan Pelaksanaan Program Work@Campus (W@C) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Prosiding / Seminar
HAQ R.H.A., KHAIRILHIJRA K.R., WAHAB M.S., SA'UDE N., IBRAHIM M., MARWAH O.M.F., YUSOF M.S., RAHMAN M.N.A., ARIFFIN A.M.T., HASSAN M.F., YUNOS M.Z., ADZILA S.
(2017) Pcl/Pla Polymer Composite Filament Fabrication Using Full Factorial Design (Doe) For Fused Deposition Modelling, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , -, ISBN:17426596
Nasuha Bin Sa'ude
(2009) A Study On Using Pofa For The Freeform Fabrication Of 3d Printer
Nasuha Bin Sa'ude
(2009) Metal Based Material For Three Dimensional Printer (3dp) In Rapid Prototyping By Using Sintering Approach
Nasuha Bin Sa'ude
(2009) Penggunaan Sains Dan Teknologi Terkini Dalam Modul Kursus Haji Di Malaysia
Nasuha Bin Sa'ude
(2008) Alternative Metal Based Material For Three Dimensional Printer (3dp) In Rapid Prototyping Approach
Nasuha Bin Sa'ude
(2008) Development Of Alternative Material For Three Dimensional Printer (3dp)
Nasuha Bin Sa'ude
(2008) Palm Oil-Based Fly Ash For Freeform Fabrication Of Prototypes Using 3d Printer

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS264 Perundingan dan Pembangunan Bio Pesticida Bagi Produk Spray Anti Serangga Organik S2K YY & S Teguh Enterprise 01/09/2020 30/10/2020
P154 Penggunaan Makmal Sains Bahan & Pepejal FKMP UTHM oleh Pelajar Dip. Tahun 1 Teknologi Pemesinan Indu Kolej Vokasional Melaka Tengah 01/09/2019 30/09/2019
P149 Penggunaan Makmal Sains Bahan & Pepejal FKMP UTHM oleh Pelajar Dip. Tahun 3 Teknologi Pemesinan Indu Kolej Vokasional Segamat 01/08/2019 31/08/2019
P153 Penggunaan Makmal Sains Bahan & Pepejal FKMP UTHM oleh Pelajar Dip. Tahun 1 Teknologi Pemesinan Indu Kolej Vokasional Sultan Ahmad Shah 01/08/2019 31/08/2019

YearDescriptionLevel
2023Committee Coordinator for Sumbangan RM8500 melalui program hasil yout tax buddy daripada LHDN Johor, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, Malaysia, October 2023 University
2023Mentor for Jurulatih Program Bank Rakyat Unipreneur 3.0, Pengurus Kelastarian Bank Rakyat, Malaysia, June 2023 Private
2023 - 2024 Programme Coordinator for Program Incubator Top Agropreneur Bernilai RM30,000, Universiti Pertanian Malaysia, Malaysia, July 2023 National
2022Committee Member for Program Kalobrasi Bersama Mak Siti, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022Committee Member for PROGRAM KOLABORASI BERSAMA LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for PROGRAM KOLABORASI BERSAMA ISKANDAR REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY (IRDA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022Committee Member for PROGRAM NEW BREED MARKETING FAMA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022Committee Member for PROGRAM COMPETE@MOHE , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022Committee Member for PROGRAM DIGITAL INNOVATION CREATIVEPRENEUR 2022 (DICE2022) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022Committee Member for PROGRAM BANK RAKYAT UNIPRENEUR 2.0 UNTUK USAHAWAN SISWA KATEGORI ASNAF & B40, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022Committee Member for PROGRAM GTR BURGER TALK , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022Committee Member for PROGRAM INTECH-21 PERINGKAT UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022Committee Member for PROGRAM KOLABORASI BERSAMA CELCOM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for PROGRAM KOLABORASI BERSAMA NESTLE, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for A PROGRAM KOLABORASI BERSAMA TEKUN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for PROGRAM KOLABORASI BERSAMA UNITI , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for KERJA UBAHSUAI RUANG F6 , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for KERJA UBAHSUAI RUANG F3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022Director, Program Related Center (PSH) for Peruntukan Bagi Dana Program Keusahawanan Tahun 2022 UTHM , Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia, April 2022 National
2022Member for Program Ziarah Kasih Sempena Ihya Ramadhan , Majlis Pembangunan Usahawan Negeri Johor (MPUNJ), Malaysia, April 2022 State
2022Director, Program Related Center (PSH) for LANTIKAN PANEL JURI PUSINGAN AWAL PERTANDINGAN KEUSAHAWANAN DIGITAL 2022, Majlis Keusahawanan Mahasiswa Universiti Malaysia, Malaysia, November 2022 National
2022Committee Member for Pembangunan Garis Panduan Skim Pinjaman Perniagaan Pelajar(SPPP) Tanpa Faedah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022 University
2022 - 2023 Programme Coordinator for Penyelaras Kalobrasi Bersama Perbadanan Usahawan Negeri Johor, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University
2022Committee Member for Program Dropship Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University

YearDescription
2024 Examiner for Aisyah Nabilah Binti Akmar Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Examiner for Andik Muhammad Rafiq Irfan Bin Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Abdul Halim Sobri Bin Saddun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Mohd.Irfan Bin Ramin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2024 Supervisor for Nur Ayunie Binti Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2024
2023 Examiner for Aisyah Nabilah Binti Akmar Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ali Luqman Bin Alinan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Amin Suffian Bin Suleiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Andik Muhammad Rafiq Irfan Bin Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ariannatasha Binti Zuraidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Azeim Bin Muhamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Chan Chuan Rui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Izzul Zikrey Bin Iswandi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Mashekhi Yahya Mohammed Yahya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Ammar Bin Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Dhiyauzzaman Bin Suhaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Muhammad Hassan Bin Mohd Adahan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nor Aziera Binti Azman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Amira Dayana Binti Mohd Affendy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nur Qhalissa Binti Borhanuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Izzah Binti Mohamad Sofi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Nurul Natasya Binti Idirs, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Ong Wei Cean, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Tuan Shakir Zufayri Bin Tuan Muhammad Shafri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Examiner for Zulkhairul Bin Abdul Karim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Abdul Halim Sobri Bin Saddun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for LANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENYELIA BAGI PELAJAR LATIHAN INDUSTRI INBOUND UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2023
2023 Supervisor for LANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENYELIA BAGI PELAJAR LATIHAN INDUSTRI INBOUND UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2023
2023 Supervisor for LANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PENYELIA BAGI PELAJAR LATIHAN INDUSTRI INBOUND UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2023
2023 Supervisor for Mohd.Irfan Bin Ramin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhamad Aminur Shafiq Bin Badrul Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhamad Hafiz Bin Jamadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Arif Bin Jumali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Arif Bin Jumali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2023 Supervisor for Muhammad Basyar Bin Hamirruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2023
2022 Assessor / Reviewer for JURI PROGRAM INNOVATION AND TECHNOLOGY CHALLENGE (INTECH21), KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI, Malaysia, October 2022
2022 Examiner for Ahmad Faidhi Bin Tabri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aida Arinah Binti Mohamad Idris, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ariannatasha Binti Zuraidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Drusilla Anak Duty, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Drusilla Anak Duty, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Faieez Nur Ashraf Bin Hassan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Idris Bin Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Idris Bin Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Kuhan A/L Radakrishnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Kuhan A/L Radakrishnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Michael Gregory Anak Gabriel, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Michael Gregory Anak Gabriel, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohammad Arsyad Yafik Bin Ambran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohammad Arsyad Yafik Bin Ambran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhamad Syauqi Bin Sofree, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Dhiyauzzaman Bin Suhaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Hassan Bin Mohd Adahan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Ong Wei Cean, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Tuan Shakir Zufayri Bin Tuan Muhammad Shafri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Abdul Qaiyum Bin Abdul Razak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Mohamad Zarul Ikram Bin Abd Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhamad Aminur Shafiq Bin Badrul Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhamad Hafiz Bin Jamadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Basyar Bin Hamirruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Anis Nabilah Binti Ab Latib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nur Anis Nabilah Binti Ab Latib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Pegawai Penyelia Bagi Pelajar Latihan Industri Inbound UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022
2022 Supervisor for Siti Nur Athirah Binti Abu Talib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Assessor / Reviewer for JURI BAGI PENILAIAN DIGITAL BUSINESS PLANNING REPORT PRORAM 'IMPACT DIGITAL ENTREPRENEURSHIP APPRENTICE @ KPT (IDEA@KPT) 2021, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM), Malaysia, October 2021
2021 Examiner for Ahmad Faidhi Bin Tabri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Aida Arinah Binti Mohamad Idris, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Christina Law Boon Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Faieez Nur Ashraf Bin Hassan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lee Chia Shen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Afiq Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Azim Bin Yahaya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Syauqi Bin Sofree, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Akif Bin Jamaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Amir Aiman Bin Mohammad Sauti, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Nur Ariff Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Sim Pei Chin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Uthayakumar A/L Selvam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Yeap Swee Hong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Referee for JURI BAGI PERTANDINGAN 'SISWAPRENEUR APPRENTICE' ANJURAN CREATE DAN FE3 TSA, UTeM, Universiti Teknikal Melaka (UTeM), Malaysia, September2021
2021 Supervisor for Abdul Hakim Bin Ahmad Nadzmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Abdul Qaiyum Bin Abdul Razak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Zarul Ikram Bin Abd Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Faiz Bin Mohd Ridzuan Ee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Haris Bin Azizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Haris Bin Azizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurnabilah Aisyah Bte Rohaizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Siti Nur Athirah Binti Abu Talib, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Baretha Nusantara, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Christina Law Boon Hui, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Danial Haziq Bin Abd Majid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Fakhri Yamin Bin Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Grace Janie Anak Rogers, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Lee Chia Shen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Azri Bin Mukhtarizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Afiq Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Hazim Bin Mohd Hanapiah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Nur Ariff Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Shahnizam Bin Jafry, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Sim Pei Chin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Siti Syahida Binti Zainal Azim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Yeap Swee Hong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Projek Sarjana Muda, Nurul Nadzirah Binti Ramli (CD160097), An Investigation of Organic Liquid Contamination, 2020. Hygiene Sustainable Material , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020
2020 Supervisor for Abdul Hakim Bin Ahmad Nadzmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Amirul Naim Bin Amiruddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Faiz Bin Mohd Ridzuan Ee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Zaifarahana Binti Zul-Na'Im, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Zaifarahana Binti Zul-Na'Im, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurnabilah Aisyah Bte Rohaizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Nadzirah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nuruljannah Binti Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Projek Sarjana Muda, Nur Afifah Binti Jaafar (CD150092), An investigation on melt flow index(MFI) of palm oil fly ash (POFA) by 3D printer, 2020, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020
2020 Supervisor for Projek Sarjana Muda, Nuruljannah Binti Razali(CD160133), An Investigate a Mixing Ratio of Feed Meal by Sustainable Waste Material, 2020, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020
2020 Supervisor for Projek Sarjana Muda,Muhammad Amirul Naim Bin Amiruddin (CD160124), Simulation Of Bio-Organic Fertilizer Mixing Performance By Ribbon Blender Machine, 2020., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020
2019 Examiner for Fakhri Yamin Bin Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lovena Wendy Binti Mumi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Aiman Bin Che Mohamad Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Yusriamir Bin Usoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Zul Fahmie Bin Majid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Hairi Bin Jaafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad 'Izzat Zakwan Bin Salleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Aminuddin Bin Mohd Hanif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Azri Bin Musman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Farid Bin Mat Drom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shahnizam Bin Jafry, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Syahmil Fitri Othman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muharis Bin Mahbubi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Izyan Binti Radzuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Ezureen Binti Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Pung Ting Khang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Syahida Binti Zainal Azim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Thineshwarran A/L Taharumalengam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Wong Bak Ping, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Main Supervisor for Muhammad Syamir Bin Abu Bakar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Master by Research-Co Supervisor; Adilah Binti Darsani (HD170065), Capability Behaviour of Palm Fiber Reinforced Composite Material for 3D Printing Users, Graduated 2021. , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2019
2019 Supervisor for Master by Research; Muhammad Syamir Bin Abu Bakar(GD190058), Feasibility Study on 3D Printing of kenaf Concrete Composite, Status: In Progress , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2019
2019 Supervisor for Muhammad Amirul Naim Bin Amiruddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Syamir Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Masliayana Juwani Binti Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurul Nadzirah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nuruljannah Binti Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Pojek Sarjana Muda, Nor Emilia Binti Panis (DD15001), An Investigation on Trace Element Content of Bio Organic Fertilizer Using Moringa Oleifera Leaf Powder, 2019., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019
2019 Supervisor for Projek Sarjana Muda, Muhammad Syamir Bin Abu Bakar (AD150054), Study and enhance organic, fertilizer in order to increase the plant growth and quality, 2019. , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019
2019 Supervisor for Projek Sarjana Muda, Nur Masliayana Juwani Binti Azmi (CD150205), A study on effect of moringa oliefera leaf powder to mineral water, 2019, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019
2019 Supervisor for Siti Afifah Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Siti Afifah Binti Jaafar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Syauqi Helmi Bin Hamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Adilah Binti Darsani, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Anwar Ridhwan Bin Nazari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Internal Examiner(Viva Voice)-Master of Mechanical Engineering; Kesevaan A/L Morgan (GD160047), Parameter Optimization for C02 Laser Cutting of Wood Polymer Composite(WPC), , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September2018
2018 Examiner for Lim Chang Chu, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Lovena Wendy Binti Mumi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mior Syahmi Bin Zahid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Mohd. Nasiruddin Bin Adnan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Muzhafar Aizuddin Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Asyraf Akmal Bin Md Arsad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Azri Bin Musman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Hafizuddin Bin Mukhtar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Suhayl Azmin Bin Mohamad Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Syahmil Fitri Othman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Munirah Binti Mat Saleh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nazrimsyah Bin Arahni, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Pavindar A/L Magesvaran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Pung Ting Khang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syahrizen Bin Mohd Marda, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Thineshwarran A/L Taharumalengam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Wong Bak Ping, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Aizat Syahmi Bin Zaidi Ariss, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Esabell Olivia Anak Billie, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Syamir Bin Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Emilia Binti Panis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nor Emilia Binti Panis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Hazirah Binti Saniran, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Masliayana Juwani Binti Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Projek Sarjana Muda, Aizat Syahmi Bin Zaidi Ariss (DD140024), Optimizing Productivity of Fertilizer Packaging Through Automation, 2018. , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2018
2018 Supervisor for Projek Sarjana Muda, Esabell Olivia Anak Billie (CD140111), Inplementation of natural water to develop portable water filter for water treatment system at flood area, 2018., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2018
2018 Supervisor for Projek Sarjana Muda, Muhammad Faridz Bin Mohd Rodzi (DD140057), A study on effect of parameter on pine wood using desktop laser engraving kit, 2018, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2018
2018 Supervisor for Projek Sarjana Muda, Nur Hazirah Binti Saniran (DD140036), An investigation of the engraving parameters on wood material, 2018., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2018
2018 Supervisor for Syauqi Helmi Bin Hamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Ahmad Amirul Asyraf Bin Norazaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ahmad Syahir Bin Lokhman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Amirin Sofi Bin Rahaimay, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Amirul Asyraaf Bin Zulkefli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Internal Examiner(Viva Voice)-Master of Mechanical Engineering; Mohd Badli Bin Ramli (GD150008), Effect Of Incubation Temperature On Ikta?s Quail Breed With New Rolling Mechanism System, Graduated 2018., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2017
2017 Examiner for Lim Chang Chu, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd. Nasiruddin Bin Adnan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Muzhafar Aizuddin Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Asyraf Akmal Bin Md Arsad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Hafizuddin Bin Mukhtar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Munirah Binti Mat Saleh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nazrimsyah Bin Arahni, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Pavindar A/L Magesvaran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Raba'Ah Binti Yusuf, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Ayuni Binti Pea'I, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Syahrizen Bin Mohd Marda, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Aizat Syahmi Bin Zaidi Ariss, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Dee Gee Detiagia Anak Giyoh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Esabell Olivia Anak Billie, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Master by Research; Noor Shafawati Binti Badrishah (GB1600557), A Study on parameter characteristic of laser engraving kit machine, Graduated 2019., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2017
2017 Supervisor for Muhammad Faridz Bin Mohd Rodzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Faridz Bin Mohd Rodzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nadzirah Binti Abdul Ghani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Hazirah Binti Saniran, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Projek Sarjana Muda, Dee Gee Detiaga Anak Guyoh (CD130028), Fundamental to analysis the compressive strength and water absorption of the light weight bricks for rubber waste material, 2017., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2017
2017 Supervisor for Projek Sarjana Muda, Nadzirah bt Abd Ghani (AD130056), Study on rheology and mechanical properties of lightweight brick that contains waste rubber particles as a filler, 2017., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2017
2016 Assessor / Reviewer for Master by Course- Evaluator of Master Project Presentation, Farrah Adibah Binti Razelan, (HD110181), Characterization of 3D Printable Graphene-PLA Nanocomposites Filament, Graduated 2017. , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2016
2016 Examiner for Ahmad Amirul Asyraf Bin Norazaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ahmad Syahir Bin Lokhman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Amirul Asyraaf Bin Zulkefli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Raba'Ah Binti Yusuf, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Ayuni Binti Pea'I, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Mardhiah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Noor Shafawati Binti Badrishah, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Dee Gee Detiagia Anak Giyoh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Master by Course; Nur Afizah Ibrahim (GD150108), Development of UV Sensitive Resin/Monomer for DLP 3D Printer, Graduated 2017. , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2016
2016 Supervisor for Master by Research-Co Supervisor; Raveverma A/L Periyasamy (HD140072), Characterization of flexible filament for Fused Deposition Modeling (FDM), Graduated 2018. , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2016
2016 Supervisor for Nadzirah Binti Abdul Ghani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Projek Sarjana Muda, Hishamuddin Bin Muhamad Chong (AD120128), Layered Manufacturing of Metal Filled in Polymer Matrix Filament By Fused Deposition Modeling (FDM) Machine, 2016., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2016
2016 Supervisor for Projek Sarjana Muda, Jessica Kimiyeo Enjawan (AD120152), A Study of PMC Material Deposition on Layered Manufacturing Processes By FDM Machine, 2016., Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2016
2015 Co-supervisor for Raveverma A/L Periyasamy, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Nur Afizah Binti Ibrahim, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015

YearDescriptionLevel
2023Member for Perlaksanaan Inisiatif Keusahawanan Sosial di Bawah Majlis Keusahawanan Mahasiswa Universiti-Universiti Malaysia (MAKMUM), Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Malaysia, April 2023, April - December 2023 National
2023Committee Member for Penulis Garis Panduan Pengkomesialan Produk dan Projek Pelajar Institut Pendidikan Tinggi, Kementerian Penddikan Tinggi, Malaysia, February 2023, February - August 2023 National
2023 - 2024 Committee Member for Pembangunan Perniagaan (JKPP), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023, April 2023 - December 2024 University
2023Mentor for Program Unipreneur Bank Rakyat 3.0 untuk Asnaf dan Fakir Miskin, Bank Rakyat, Malaysia, June 2023, June - November 2023 Private
2023Member for Menyelaras dan Melaksanakan Program Usahawan Johor, AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI JOHOR, Malaysia, January 2023, January - December 2023 State
2023 - 2026 Committee Member for Ahli Tetap Majlis Keusahawanan Mahasiswa Universiti Malaysia (MAKMUM), Universiti Malaysia Kelantan, Malaysia, May 2023, May 2023 - March 2026 University
2023 - 2024 Committee Member for Pembangunan Perniagaan (JKPP), UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2023, April 2023 - December 2024 University
2023 - 2024 Member for MOU di Antara Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dan CELCOM AXIATA BHD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2023, May 2023 - April 2024 University
2022Committee Member for PROGRAM TOT UNTUK PENSYARAH KEUSAHAWANAN, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August - December 2022 University
2022 - 2023 Committee Member for PROGRAM SAND BOX @ PTU, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August 2022 - December 2023 University
2022PSH Project Consultant (Programme Development) for PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN SYARIKAT PEMULA PELAJAR (SPP) / SYARIKAT TERBITAN UNIVERSITI PELAJAR (STUP) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August - December 2022 University
2022Programme Coordinator for Penyelaras Bersama Bagi Pertandingan Usahawan Inovasi Piala Menteri Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia, September 2022, September - December 2022 National
2022Member for Majlis Pembangunan Usahawan Negeri Johor, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor, Malaysia, January 2022, January - December 2022 State
2022 - 2024 Committee Member for JOB@CENTRE , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 - June 2024 University
2022 - 2023 Committee Member for Pemandu Pemberdayaan Mahasiswa UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022, June 2022 - December 2023 University
2022 - 2024 Committee Member for Pengurusan Aset Alih, Pusat Inovasi dan Pengkomersilan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August 2022 - July 2024 University
2022 - 2024 Committee Member for Penilaian Sebutharga dan Tender, Pusat Inovasi dan Pengkomersilan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August 2022 - July 2024 University
2022Committee Member for Jawatankuasa Pelaksana Majlis Nuzul & Khatam Al-Quran dan Iftar Perdana Peringkat Universiti 1443H 2022M, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022, April 2022 University
2022 - 2024 Committee Member for JOBCENTRE@UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2022, July 2022 - June 2024 University
2022 - 2024 Committee Member for Pemandu Pemberdayaan Mahasiswa UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022, June 2022 - December 2024 University
2022 - 2023 Committee Member for PROGRAM PENYELARASAN WORK@CAMPUS , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August 2022 - December 2023 University
2022Committee Member for PROGRAM MAJLIS KEUSAHAWANAN MAHASISWA UNIVERSITI MALAYSIA (MAKMUM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August - December 2022 University
2022PSH Project Consultant (Programme Development) for Pembangunan Garis Panduan Work@Campus, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August - December 2022 University
2022Programme Coordinator for Pertandingan Usahawan Inovasi 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August - December 2022 National
2022Committee Coordinator for Penyelaras Garis Panduan Peranan dan Tanggungjawab Penyelaras Keusahawanan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August - December 2022 University
2022Programme Coordinator for Penyelaras Dasar Keusahawanan Pelajar UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August - December 2022 University
2022Committee Member for Pelaksana Majlis Nuzul dan Qatam Al Quran dan Iftar Perdana Peringkat UTHM , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2022, April 2022 University
2022Member for MAJLIS KEUSAHAWANAN MAHASISWA UNIVERSITI (MAKMUM) SESI 2022, UNUVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM), Malaysia, July 2022, July - December 2022 National
2022 - 2023 Programme Coordinator for Penyelaras Program Inkubator, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022, August 2022 - December 2023 University
2021Invited Lecturer for Realiti Kewangan dan Perniagaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021, November 2021 University
2021Member for Sukarelawan Pusat Pemberian Vaksin, Dewan Sultan Ibrahim (PPV-DSI), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021, July - August 2021 University
2021Director, Program Related Center (PSH) for Penyertaan Anugerah Keusahawanan, Kementerian Pengajian Tinggi 2021, Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia, October 2021, October 2021 National
2021Facilitator for Webinar: Realiti Kewangan dan Perniagaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021, November 2021 University
2021Committee Member for Program Sekolah Angkat, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021, November 2021 University
2021 - 2022 Committee Member for AHLI JAWATANKUASA JURUTERA PROFESIONAL DAN BAKAT AKADEMIK, FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN (FKMP) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2021, July 2021 - June 2022 University
2021 - 2023 Member for PENYELIDIK UTAMA PUSAT PENYELIDIKAN: ?PRECISION MACHINING RESEARCH CENTER (PREMACH)? FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2021, June 2021 - December 2023 University
2021Programme Coordinator for PROGRAM ANUGERAH KEUSAHAWANAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TNGGI 2021, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2021, September - December 2021 National
2021 - 2023 Committee Member for Kebajikan Pelajar UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021, August 2021 - July 2023 University
2021 - 2024 Committee Member for Kebajikan Pelajar UTHM, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2021, August 2021 - December 2024 University
2020 - 2021 Member for Kumpulan Penyelidikan "Additive Manufacturing Research Group (ADDMAN)", Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020, January 2020 - June 2021 University
2020 - 2021 Committee Member for Pengajian Siswazah, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020, January 2020 - June 2021 University
2020 - 2021 Committee Member for Jurutera Profesional dan Bakat Akademik, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020, January 2020 - June 2021 University
2020 - 2021 Committee Member for Penilai Teknikal Sebutharga dan Tender, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2020, January 2020 - January 2021 University
2019Committee Member for Hadiah dan Penajaan Anugerah Inspirasi Mahasiswa 2018/2019, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2019, October - December 2019 University
2019 - 2020 Committee Member for Pengurusan Kecekapan Tenaga Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, September 2019, September 2019 - September 2020 University
2019Committee Member for Pengajian Siswazah Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019, January - December 2019 University
2019 - 2021 Committee Member for Pengurusan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019, January 2019 - January 2021 University
2019 - 2021 Head for Pengurus Makmal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2019, February 2019 - January 2021 University
2019Committee Member for Program Qaseh ramadhan 2019, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2019, April - May 2019 University
2019 - 2021 Committee Member for Program Akademik, Fakulti Kejuruteraan Makanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019, January 2019 - June 2021 University
2019Committee Member for Keusahawanan Pelajar Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019, January - December 2019 University
2019 - 2021 Member for Pengguna Sistem Pengurusan Aset Tetap (FEMS) Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2019, February 2019 - January 2021 University
2019Secretary for Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019, January - December 2019 University
2019Committee Member for Program Semarak Cinta Rasul 2019, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2019, December 2019 University
2019 - 2021 Committee Member for Pengurusan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2019, January 2019 - December 2021 University
2018Committee Member for Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1439H/2018M, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2018, February 2018 University
2018Committee Member for Program Qaseh Ramadhan 2018, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, May 2018, May - June 2018 University
2017Committee Member for Majlis Haul Iman Abdullah Al-Haddad Kali ke 306, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, July 2017, July 2017 University
2017 - 2018 Committee Member for Teknikal dan Sebutharga Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2017, January 2017 - December 2018 University
2017 - 2019 Committee Member for Aset Alih Fakulti Kejuruteraan mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2017, January 2017 - December 2019 University
2017 - 2019 Head for Pengurus Makmal Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2017, February 2017 - January 2019 University
2017 - 2018 Committee Member for Pengajian Siswazah Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2017, January 2017 - December 2018 University
2017Committee Member for Majlis Iftar Perdana dan Pelancaran Dana Wakaf Tunai Pendidikan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2017, June 2017 University
2016 - 2018 Programme Coordinator for Penyelaras UCTC di Peringkat Pusat Tanggungjawab, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2016, February 2016 - February 2018 University
2016 - 2018 Programme Coordinator for UTC di Peringkat Pusat Tanggungjawab , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2016, February 2016 - February 2018 University
2016Committee Member for Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1438H/2016M, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2016, December 2016 University
2016Head for Tukang Masal Sabil Al-Hikmah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, April 2016, April - June 2016 University
2016Programme Coordinator for Penyelaras Jawatankuasa Pembangunan Kemahiran Ikhtisas, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2016, January - December 2016 University

YearDescriptionOrganiser
2023 PROGRAM UNIVERSITY LEADERS ENTREPRENEURIAL EDUCATORS' BOOTCAMP (UNILEEB) KOHOT 3 (SIRI 2) LAIN-LAIN
2023 UTHM HIGH IMPACT LEADERSHIP PROGRAMME (HILEAD) TAHUN 2023 - CHANGE LEADERSHIP FOR GTU LEADERS UTHM
2022 UNIVERSITY LEADERS ENTREPRENEURIAL EDUCATORS BOOTCAMP (UNILEEB) KOHOT 3 LAIN-LAIN
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PEMIKIRAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN) UTHM
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) UTHM

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2024 RETREAT BERSAMA LPU TAHUN 2024 UTHM
UTHM / ROYALE CHULAN THE CURVE, PETALING JAYA, SELANGOR
12/01/2024
2024 MECHANICAL OPEN DAY
FKMP,UTHM / KOMPLEKS G2 FKMP
09/01/2024
2023 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2024 BERTEMAKAN 'MEMPERKUKUH EKOSISTEM TVET DAN DIGITAL'
UTHM / HOTEL GRANADA, JOHOR BAHRU
23/11/2023 - 25/11/2023
2023 UTHM HIGH IMPACT LEADERSHIP PROGRAMME (HILEAD) TAHUN 2023 - CHANGE LEADERSHIP FOR GTU LEADERS
UTHM / HOTEL GRANADA JOHOR BAHRU
15/11/2023 - 17/11/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) 2024 SIRI 10 - UTHM EDU-TRAIN: PELAKSANAAN HUSSEIN GLOBAL
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
09/10/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2024 SIRI 8 - UTHM TECHNOPRENEUR (PENINGKATAN KEKAYAAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
03/10/2023
2023 BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2024 SIRI 4 - UTHM PRIHATIN (PENGUPAYAAN PELAJAR DAN KETERLIBATAN KOMUNITI)
UTHM / UTHM
12/09/2023
2023 MAJLIS ANUGERAH BITARA KIRANA 2023
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM
22/08/2023
2023 TAKLIMAT PENCALONAN BAKAT KEPIMPINAN BAGI PELAN PENGGANTIAN PUSAT TANGGUNGJAWAB UNIVERSITI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI ARAS 3 PTTA
26/06/2023
2023 LECTURERS CONFERENCE UTHM 2023
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM (DSI) UTHM
07/06/2023
2023 PTU ENGAGEMENT SERIES 3/2023 : MEET AND GREET BERSAMA USAHAWAN SISWA/I FKAAB
UTHM / AUDITORIUM ALJAZARI PTTA
06/06/2023
2023 BENGKEL DATA PROFIL PELAJAR DAN PEMERKASAAN BADAN-BADAN BERUNIFORM UTHM TAHUN 2023
UTHM / LACRISTA HOTEL, MELAKA
24/05/2023 - 26/05/2023
2023 PROGRAM UNIVERSITY LEADERS ENTREPRENEURIAL EDUCATORS' BOOTCAMP (UNILEEB) KOHOT 3 (SIRI 2)
LAIN-LAIN / PATTANI DAN HATYAI, THAILAND
12/01/2023 - 16/01/2023
2022 UNIVERSITY LEADERS ENTREPRENEURIAL EDUCATORS BOOTCAMP (UNILEEB) KOHOT 3
LAIN-LAIN / AKEPT
06/12/2022 - 10/12/2022
2022 PROGRAM VC TALK : GOOD GOVERNANCE
UTHM / AUDITORIUM AL-JAZARI PTTA UTHM
16/11/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PEMIKIRAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
01/11/2022 - 02/11/2022
2022 SIRI 6 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM TECHNOPRENEUR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
17/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
05/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
04/10/2022
2022 SIRI 2 : BENGKEL DALAMAN SKTU 2023 - UTHM EDU-TRAIN (GRITT)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
27/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
13/09/2022
2022 UNIVERSITY LEADERS ENTREPRENEURIAL EDUCATORS BOOTCAMP (UNILEEB) KOHOT 3
LAIN-LAIN / AKEPT
06/09/2022 - 10/09/2022
2022 FUN WALK SEMPENA BULAN KEMERDEKAAN 2022
UTHM / PERKARANGAN PTTA UTHM
29/08/2022
2022 RETREAT BERSAMA NAIB CANSELOR - HALA TUJU DAN STRATEGI 2023 UTHM
UTHM / LE GRANDEUR,PALM RESORT, JOHOR BAHRU
25/08/2022 - 27/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 BENGKEL BERKAITAN PEMANTAUAN GLOBAL TECHNOPRENUERS 2030, PUSAT INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN (ICC), UTHM
LAIN-LAIN / UTM Hotel & Residence Kuala Lumpur
09/06/2022 - 11/06/2022
2022 KURSUS ASAS RAWATAN ISLAM
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI, ARAS 1, PEJABAT PENDAFTAR UTHM
03/06/2022 - 04/06/2022
2022 PROGRAM DNA - SEMINAR DROPSHIP 101
UTHM / DEWAN KULIAH 1, PTTA
28/05/2022
2022 PROGRAM BUAL BICARA STAF FKMP BERSAMA DATO' SRI IBRAHIM B.AHMAD- LEMBAGA PENGARAH UTHM SECARA HIBRID
FKMP,UTHM / YOUTUBE (HIBRID)
26/01/2022
2021 WEBINAR:REALITI KEWANGAN & PERNIAGAAN
FKMP,UTHM / Online streaming (Zoom)
23/11/2021
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
13/11/2021
2021 BENGKEL PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN UNIVERSITI (SKTU) TAHUN 2022 UTHM
UTHM / AVILLION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON
11/11/2021 - 12/11/2021
2021 [SIRI 5] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 1 : UTHM EDU-TRAIN (F1.1 - PEMERKASAAN TVET DAN PENGANTARABANGSAAN)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
28/10/2021
2021 [SIRI 3] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 1 : UTHM EDU-TRAIN (F1.2 - PELAKSANAAN HUSSEIN GLOBAL)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH
26/10/2021
2021 BENGKEL IDEATION AND BUSINESS MODEL CANVAS SIRI 2 TAHUN 2021
UTHM / MICROSOFT TEAMS MEETING HTTPS://BIT.LY/BMCSERIES2
21/10/2021
2021 [SIRI 2] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 3 : UTHM PRIHATIN (F3.1 - PENGUPAYAAN PELAJAR & F3.2 - KETERLIBATAN KOMUNITI)
UTHM / BILIK BANQUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
20/10/2021
2021 [SIRI 1] BENGKEL PENYEDIAAN SKTU 2022 UTHM_FUNGSI 2 : UTHM TECHNOPRENEUR (F2.1 - INOVASI DAN KOMERSIALISASI & F2.2 - PENINGKATAN KEKAYAAN)
UTHM / BILIK BANQUET, DEWAN SULTAN IBRAHIM, UTHM
18/10/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN, PERANCANGAN DAN PEMIKIRAN STRATEGIK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/10/2021 - 07/10/2021
2021 SHOPEE MASTERCLASS LEARN & EARN "STAR AND PREFERRED SELLER ON SHOPEE" (ADVANCE CLASS)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ZOOM
27/09/2021 - 28/09/2021
2021 KURSUS PEMASARAN DIGITAL (SHOPEE SELLER BEGINNER TO INTERMEDIATE)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / ZOOM
07/09/2021 - 08/09/2021
2021 BENGKEL IDEATION AND BUSINESS MODEL CANVAS SIRI 2 TAHUN 2021
UTHM / Microsoft Teams meeting https://bit.ly/BMCSERIES2
02/09/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF DAN KELESTARIAN KEWANGAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
08/08/2021 - 09/08/2021
2021 BENGKEL PERSEDIAAN PERMOHONAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN (DE) BAGI PROJEK FIZIKAL DAN PERALATAN RANCANGAN MALAYSIA KE-12 (RMKE-12) 2ND ROLLING PLAN, UTHM
UTHM / Bilik Mesyuarat Perdana, Blok S, Pejabat Pembangunan dan Penyenggaraan
27/01/2021 - 31/01/2021
2021 MYFKMP VIRTUAL INDUSTRIAL TALK SERIES: MALAYSIA AEROSPACE INDUSTRY OUTLOOK AND DEVELOPMENT POLICY
FKMP,UTHM / Online streaming (Zoom)
21/01/2021

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP957 Dasar Keusahawanan Pelajar UTHM Hak Cipta (Copyright) LY2023J03482 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP892 Rubric Evaluation of The Minister's Cup of higher Education Innovation Entrepreneurs Competition 2022 Hak Cipta (Copyright) LY2022W05358 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
PT109 A Portable Incinerator for Diposing Shredded Quran Documents Paten (Patent) PI2014703481 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
UI04 A Flour Seiving Appratus Utility Innovation UI2011004307 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA
PT17 Three Dimensional prototyping Material Paten (Patent) PI20090729 PEREKA CIPTA/PENYELIDIK BERSAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
11ITEX03 BOIPOLY HEAT PROTECTION INSULATION FOR LCC 22nd International Invention, Innovation, and Technology Exhibition 2011 Emas dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 ANUGERAH TAAT SETIAUTHMUNIVERSITI
2012 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2010 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2007 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI