PROF. MADYA Ts. Dr. AINI NAZURA BINTI PAIMIN @ ABDUL HALIM
DS54 PROFESOR MADYA
Jabatan Latihan Mengajar Dan Latihan Industri
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional
PROF. MADYA Ts. Dr. AINI NAZURA BINTI PAIMIN @ ABDUL HALIM

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN , THE UNIVERSITY OF MELBOURNE (2015)
SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL , KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (2006)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL , KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN (2005)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : EDUCATION
Field (KPT) : Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) : Technical and Vocational Education

DateDescription
18/07/2021 - Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Advanced Center for TVET (ACTiVE)
01/07/2021 - 30/06/2023 Ketua Jabatan
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Latihan Mengajar Dan Latihan Industri
01/06/2022 - 31/05/2023 Felo Kolej Kediaman
Pusat Perumahan Pelajar, Kolej Kediaman Luar Kampus Parit Raja
01/06/2021 - 31/05/2022 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Perwira, Unit Pentadbiran
15/07/2019 - 15/07/2021 Penyelidik Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Advanced Center for TVET (ACTiVE)
01/06/2020 - 31/05/2021 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Perwira, Unit Pentadbiran
01/06/2019 - 31/05/2020 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Perwira, Unit Pentadbiran
01/06/2018 - 31/05/2019 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Perwira, Unit Pentadbiran
01/06/2017 - 31/05/2018 Felo Kolej Kediaman
Kolej Kediaman Perwira, Unit Pentadbiran
01/06/2016 - 31/05/2017 Felo Kolej Kediaman
Pusat Perumahan dan Pengangkutan Pelajar, Kolej Kediaman Perwira

DS54 Profesor Madya

YearDescriptionRoleLevel
09/05/2018 - 31/12/9999 International Association of Engineers (IAENG)
Member Antarabangsa
01/05/2020 - 30/04/2021 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
25/04/2018 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Berijazah Kebangsaan
02/05/2018 - 01/05/2019 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Teknologis Profesional Kebangsaan
01/07/2021 - 30/06/2023 Society of Engineering Education Malaysia (SEEM)
Member Kebangsaan
29/03/2021 - 31/12/9999 International Association of Engineers (IAENG)
Member Antarabangsa
01/05/2019 - 30/04/2020 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
PROFESSIONAL TECH. Kebangsaan
01/01/2008 - 31/12/2008 Australasian Association For Engineering Education (AAEE)
Australasian Association For Engineering Education (AAEE)
Ahli Antarabangsa

YearDescriptionLevel
2022 Industrial Training [BBI40812], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Industrial Training [BBP30404], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Industrial Training [BBP30404], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Practicum 2 [BBD40204], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Practicum 2 [BBD40204], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Practicum I [BBD20504], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Practicum I [BBD20504], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Product Drafting And Specification [BBO10103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology & Development In Tvet [MBE12103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Research Methodology & Development In Tvet [MBE12103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Sustainable Machining [BBO10603], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Teaching Practicum Ii [MBE24204], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Teaching Practicum [MBE24206], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Teaching Practicum [MBE24206], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Teaching Training [BBP40408], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Teaching Training [BBP40408], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Computer Aided Design (Cad) [BBM20602], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineering Design [MMV16003], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BBP30404], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Practicum 2 [BBD40204], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Practicum 2 [BBD40204], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Practicum I [BBD20504], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Practicum I [BBD20504], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Prismatic Cadcam Product [BBO21103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Product Drafting And Specification [BBO10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research Methodology & Development In Tvet [MBE12103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Sustainable Machining [BBO10603], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Teaching Practicum Ii [MBE24204], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Teaching Practicum [MBE24206], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Teaching Practicum [MBE24206], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Teaching Training [BBP40408], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Computer Aided Design (Cad) [BBM20602], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Computer Aided Design (Cad) [BBM20602], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Creativity And Innovative In Tve [BBP10502], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Practicum 2 [BBD40204], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Practicum 2 [BBD40204], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Practicum I [BBD20504], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Practicum I [BBD20504], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Product Drafting And Specification [BBO10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology In Tve [BBP30403], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research Methodology [BBP30202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Teaching Practicum 1 [MBE14102], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Teaching Practicum [MBE24206], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Curriculum Development In Tvet [MBE22503], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Design [MMV16003], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Machine Design & Blue Priint [BBM40102], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Machining Skills I [BBM20303], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Practicum 2 [BBD40204], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Practicum 2 [BBD40204], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Practicum I [BBD20504], Session 20182019 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Practicum I [BBD20504], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Computer Aided Machine Technology [BBM30403], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Computer Aided Machine Technology [BBM30403], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Computer Aided Machining Skills [BBM40304], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Machining Technology [BBM20103], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Thesis [BBR34303], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Action Research Ii-Design And Technology For Primary Education [BBR41503], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Action Research Ii-Design And Technology For Primary Education [BBR41503], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Bachelor Degree Project Ii [BBT40904], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Curriculum Development In Tvet [MBE22503], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Fitting Skills [BBM30203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Thesis [BBR34303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Thesis [BBR34303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project 2 [BBP40204], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project I [BBT30702], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BBT40904], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BBT40904], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Educational Measurement And Evaluation [BBD30202], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Educational Technology [BBD20202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Graphics [BBP20203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Mechanical Technology Project Ii [DAJ32403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Research Methodology & Development In Tvet [MBE12103], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Research Methodology [BBP30202], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Research Methodology [BBP30202], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Thesis [BBR34303], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Thesis [BBR34303], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Algebra [DAS10103], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Assessment Design And Technology For Primary School [BBR20703], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Design [DAM31903], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Drawing And Cad [DAJ10502], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Project [DAM32003], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Training [DAJ21409], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Training [DAM23904], Session 20142015 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Industrial Training [DAM23904], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mechanical Technology Project I [DAJ21502], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Mechanical Technology Project Ii [DAJ32403], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Research Methodology In Primary School Education [BBR34203], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Dynamics [DAM20903], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Laboratory Ii [DAM21201], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Engineering Project [DAM32003], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Design [BBT30502], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Training [DAJ21409], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Industrial Training [DAM23904], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Measurement And Evaluation In Tvet [MBE22703], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Mechanic, Mass Feature, And Heat [BBR16203], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Mechanical Technology Project I [DAJ21502], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Mechanical Technology Project Ii [DAJ32403], Session 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Mechanics Of Solid [DAM21003], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Technology Practice Iii [DAJ21302], Session 20132014 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Educational Technology [BBD20202], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Electrical Technology [BBT20403], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Industrial Design [BBT30502], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Research Methodology & Development In Tve [MBE12104], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2008 Engineering Graphic Ii [BBT3022], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University

CodeTitleDesignationEnd Date
K422 Study Engagement Framework based on the Trilogy of Mind Concept towards Fostering Academic Resilience and Hybrid Learning Effectiveness of B40 University Students Ketua 31/08/2024
Q023 Development of a Processing Machine for Aluminium Waste Management Ketua 31/10/2023
K376 Model Baharu Fasilitasi Ulang-laku Residivis Menggunakan Pendekatan Kerangka PARIHS ke Arah Membentuk Residivis Berintegrasi Masyarakat dan Berpendidikan Sepanjang Hayat Ahli 06/09/2023
K288 Development of STEM Teacher Competency Model based on Malaysia's STEM Education Conceptual Framework Ahli 30/04/2023
K017 The Implementation of Problem-Based Learning (PBL) in 21st Century Learning and Teaching of Malay Language Subject for Teacher Graduate Programs (PPG) Ahli 30/11/2021
X219 Developing a Guideline for an Online Teaching and Learning Preparation for TVET Teachers in Pandemic Situation : a Lesson Learnt from the Two TVET Universities in Malaysia and Indonesia Ahli 31/10/2021
H492 Modelling Stress Management User Health Profiling to Enhance Healthy Lifestyle Exercise At Workplace Ahli 01/05/2021
X174 Implementation Model of Character Education for Engineering and Technology Towards Sustainability : Integrating Lessons Learned From UTHM and UNY Ahli 31/12/2020
X173 Mentoring Model of Creative Independant Problem Solving Teacher Ahli 31/12/2019
U889 Stakeholder's Acceptance Model : Towards The Transformation of Technical and Vocational Education and Training (TVET) Brand in Malaysia Ahli 31/08/2019
A053 Pengurusan Sistem Ternakan Ikan Siakap Yang Mampan Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Ahli 30/06/2019
1605 DEVELOPMENT AND VALIDATION OF AN INTEGRATED COGNITION-AFFECTION-CONATION FRAMEWORK TOWARDS UNDERSTANDING ENGINEERING STUDENT RETENTION AND STUDY SUCCESS. Ketua 30/04/2019
V002 Visual Comfort Study Among Adult Learners And Its Impact On Their Health, Satisfaction And Learning Ahli 15/08/2018
1501 THE NEW APPROACH OF EMERGING CONATIVE-COGNITIVE-AFFECTIVE FACTORS TO ENHANCE ENGINEERING STUDENTS? ACADEMIC PERFORMANCE IN HIGHER EDUCATION Ahli 31/05/2018
1318 Evaluating Stakeholders Perspective Toward Technical And Vocational Education And Training (TVET) Brand In Malaysia Ahli 30/11/2016
E004 Exploring School-Based Learning For Individual Diversity In Education (Slide): Promoting Inclusion For Learners With Special Educational Needs In Mainstream Schools Ahli 31/10/2015
0411 Training Providers-Enterprise Best Practice Cooperation Model of the dual Training System Ahli 30/11/2009
0320 Mastery Skills on Computer Numerical Control (CNC) Machining: A Case Study at Polytechnic and Training Institutions in Malaysia Ketua 30/04/2008

Book
YUSAMARWATI YUSOF, MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, NUR SOFURAH HJ MOHD FAIZ, AINI NAZURA PAIMIN @ ABDUL HALIM, NOOR DINA MD AMIN
(2016) Issues In Teaching & Learning In The Malaysian Tvet Higher Education, UTHM , i, ISBN:9789670764719
Book Chapters
Mimi Mohaffyza Mohamad
(2019) Kepentingan Elemen Konatif Dalam Penyelesaian Masalah Pembelajaran Di Bidang Kejuruteraan , Kurikulum Dan Instruksi Siri 7, UTHM , 99, ISBN:9789672306283
Nurul Afizah Adnan, Aini Nazura Paimin, Abdullah Azraai Hasan
(2019) Preliminary Study: An Awareness Among Polytechnic Lecturer Towards Industrial Revolution (Ir4.0), Best Practices In Education Management: Teaching, Learning And Research, Kaizenrenovation Sdn Bhd , 167, ISBN:9789671740002
Aini Nazura Paimin and Maizam Alias
(2017) The Role Of Attitude, Subjective Norms, And Perceived Behavioural Control In Promoting The Intention To Achieve Success Among Engineering Students , Theory Of Planned Behavior: New Research, NOVA Science Publishers , 1, ISBN:9781536113105
YUSMARWATI YUSOF, MIMI MOHAFFYZA MOHAMAD, NUR SOFURAH HJ MOHD FAIZ, AINI NAZURA PAIMIN @ ABDUL HALIM, NOOR DINA MD AMIN
(2016) Mutual Adjustment In The Learning Of International Students, Issues In Teaching & Learning In The Malaysian Tvet Higher Education, ACTiVE , 27, ISBN:9789670764719
Aini Nazura Paimin
(2016) Student Intention To Learn: A Step Towards Achieving Success, Issues In Teaching & Learning In The Malaysian Tvet Higher Education, UTHM , 39, ISBN:9789670764719
Aini Nazura Paimin, Maizam Alias
(2014) Interest Development And Influence On Study Success In Engineering: Case Studies Of Malaysia And Australia, Scholarly Technical Education Publication Series (Steps), Colombo Plan Staff College , 123, ISBN:22446982
Aini Nazura Binti Paimin @ Abdul Halim
(2011) -, Kemahiran Dan Kecekapan Dalam Pendidikan, REDHOUSE USM , 1, ISBN:9789834468521
General Publications
Alias Masek, Aini Nazura Paimin dan Nor Lisa Sulaiman
(2021) Active Uthm Laksana Program `Academic Writing And Publication Coaching,┬┐ Giatkan Kolaborasi Bersama Universiti Pendidikan Indonesia , UTHM , 1, ISBN:-
Aini Nazura Paimin, Marina Ibrahim Mukhtar
(2019) Kertas Kerja Cadangan Semakan Kurikulum Program Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Mekanikal), UTHM , 1, ISBN:-
Wan Azlinda Wan Mohamed, Maizam Alias, Mohd Hasril Amiruddin, Saifullizam Puteh, Aini Nazura Paimin, Lee Ming Foong, Alias Masek, Marina Ibrahim Mukhtar
(2018) Best Practices Of Lifelong Learning Implementation Through The Recognition Of Prior Achievement (Rpa), Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia , 1, ISBN:-
Mohd Hasril Amiruddin, Razali Hassan, Nizamuddin Razali, Faizal Amin Nur Yunus, Mohd Bekri Rahim, Jamil Abd. Baser, Alias Masek, Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin, Mohd. Fairuz Marian, Usuloudin Hamzah, Khairul Fahmi Haji Ali & Aini Nazura Paimin@Abdul Halim
(2018) Core Abilities - Level 3, Z- 009 - 3:2015, UTHM , 1, ISBN:-
Maizam Alias, Tahira Anwar Lashari, Aini Nazura Paimin
(2018) Mbe 10203 Educational Psychology In Tvet, UTHM , 1, ISBN:-
Mohd Bekri Rahim, Aini Nazura Paimin, Zanariah Ahmad, Noor Hayati Mustafa. Khairul Fahmi Ali, Jamil Abd. Baser, Safullizam Puteh, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Azman Hasan, Mohd Hasril Amiruddin, Faizal Amin Nur Yunus, Irwan Mahazir Ismail, Mohd Erfy Ismail, Saiful Hadi Maran, Nurfirdawati Muhammad Hanafi, Marina Ibrahim Mukhtar
(2017) Modul Pelaksanaan Projek Sarjana Muda & Sistem E-Psm , Penerbit UTHM , 1, ISBN:-
Journal
M. Muktiarni1, A. Ana1, Mokhamad Syaom Barliana1, Ilhamdaniah Saleh1, Yadi Mulyadi1, Ade Budhi Salira1, Ana Ramdani Sari1, Alias Bin Masek2, Aini Nazura Binti Paimin3, Fazlinda Binti Ab Halim3, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda3
(2022) Readiness For Online Learning During Covid-19 Pandemic In The Vocational Education, JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION TRANSFORMATIONS, RAJARAMBAPU INSTITUTE OF TECHNOLOGY , 2, 81, ISSN:23941707
Alias Masek , Aini Nazura Paimin@Abdul Halim, Suhaizal Hashim, Nurhanim Saadah Abdullah, and Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2022) The Role Of Knowledge, Emotion, And Intention In Influencing Students┬┐ Behaviors During Covid-19 Pandemic, SAGE OPEN, SAGE , 4, 1, ISSN:21582440
Nur Hidayah Mohamed Yunus, Aini Nazura Paimin, Muhammad Hazim Fahmi Abdul Ghafar
(2021) Creative Methods In Qualitative Interviews With Higher Education Students: A Graph Sketching And Photo-Card Activity, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN EDUCATION AND SOCIETY, ASIAN SCHOLARS NETWORK , 7, 145, ISSN:26828138
Ilyana Janis, Aini Nazura Paimin, Maizam Alias
(2021) Exploring The Theoretical Gap On Knowledge Work Of Knowledge And Skilled Workers In Tvet Practices: A Literature Review, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING (JTET), UTHM , 12, 92, ISSN:26007932
Abdullah, N H L, Mat Husin, S N, Paimin, A N, Mohamed, M & Mahat, H
(2021) Inmates' Perceptions Of The Effectiveness Of Technical And Vocational Training (Tvet) And Entrepreneurship Training Program, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 112, ISSN:22298932
Ahmad Shafarin Shafie, Siti Nur Kamariah Rubani, Aini Nazura Paimin
(2021) Safety Management Practices In The Malaysia Technical And Vocational Education Training (Tvet), EUROPEAN JOURNAL OF MOLECULAR & CLINICAL MEDICINE , EJMCM , 7, 1463, ISSN:25158260
ALIAS MASEK, A. ANA,WAN HANIM NADRAH BINTI WAN MUDA, AINI NAZURA BINTI PAIMIN, FAZLINDA BINTI AB HALIM, MOKHAMAD SYAOM BARLIANA, ILHAMDANIAH SALEH, YADI MULYADI, ADE BUDHI SALIRA, MUKTIARNI, ANA RAMDANI SARI
(2021) The Digital Pedagogical Tools For Effective Learning During Pandemic: Facilitating Tvet Students' Learning Process In Malaysia And Indonesia, JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCHOOL OF ENGINEERING, TAYLOR'S UNIVERSITY , 12, 34, ISSN:18234690
Norasyikin Omar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Aini Nazura Paimin
(2020) Cognitive Level Through Creativity, Strategy And Belief In Problem Solving For Engineering Students, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 4, 23, ISSN:22897410
Fatin Najwa Mohd Nusa, Mohd Amizan Mohamed, Nur Izzati Ab Rani, Azlan Abu Bakar, Aini Nazura Paimin, Fam Soo Fen, Siti Hamidah Abdul Rahman
(2020) Determinants Of Green Highway Implementation Factors By Using Partial Least Squares, IOP CONF. SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE , IOP PUBLISHING , 6, 012013, ISSN:17551315
Ilyana Janis, Aini Nazura Paimin, Maizam Alias
(2020) Document Analysis On Literature Of The Industry 4.0 Workforce Requirement, THE MALAYSIAN JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH, UTHM , 5, 29, ISSN:1823-852
Nurul Afizah Adnan, Aini Nazura Paimin, Abdullah Azraai Hasan
(2020) Exploratory Factor Analysis (Efa) For Competency Set Of Polytechnic Graduates Towards Future Industrial Revolution, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH SUPPORT SOCIETY , 12, 2517, ISSN:20054238
Suhaizal Hashim, Alias Masek*, Nurhanim Saadah Abdullah, Aini Nazura Paimin, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2020) Students' Intention To Share Information Via Social Media: A Case Study Of Covid-19 Pandemic , INDONESIAN JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA , 5, 236, ISSN:25278045
Norasyikin Omar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Marina Ibrahim Mukhtar, Aini Nazura Paimin
(2019) Influence Of Cognitive, Affective, And Conative Elements In Promoting Engineering Problem Solving Skills, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 6, 23, ISSN:22298932
NURUL AFIZAH ADNAN, AINI NAZURA PAIMIN, ABDULLAH AZRAAI HASAN
(2019) Readiness Of Polytechnic Manufacturing Program In Malaysia Towards Future Industry, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 1654, ISSN:22498958
Nur Hidayah Mohamed Yunus, Aini Nazura Paimin
(2019) The Influence Of Extrinsic Motivation On Students' Retention And Study Success, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication , 5, 439, ISSN:22498958
Norasyikin Omar, Mimi Mohaffyza Mohamad, Aini Nazura Paimin, Marina Ibrahim Mukhtar
(2018) Elements Of Cognitive, Affective And Conative In Problem Solving Process For Engineering Students , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publisher , 4, 2786, ISSN:19367317
Paimin, A. N. Hadgraft, R.G., Prpic, J.K., MAizam binti Alias
(2017) Learning Strategies As An Enabler Of Study Success, PERTANIKA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Universiti Pertanian Malaysia , 5, 157, ISSN:2231-8534
Aini Nazura Paimin, Roger G. Hadgraft, J. Kaya Prpic and Maizam Alias
(2016) An Application Of The Theory Of Reasoned Action: Assessing Success Factors Of Engineering Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, TEMPUS Publications , 12, 2426, ISSN:0949149x
Maizam Alias, Ingrid Harrington, Aini Nazura Paimin, Lai Chee Sern, Lee Ming Foong, Maziana Mohamed and Wan Azlinda Wan Mohamed
(2016) Understanding Current Situations: Facilitating Inclusive Education Implementation, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1, 1677, ISSN:1936-6612
Maizam Alias, Ingrid Harrington, Aini Nazura Paiman, Lai chee Sern, Lee Ming Foong, Maziana Mohame, Wan Azlinda Wan Mohamed
(2016) Understanding Current Situations: Facilitating Inclusive Education Implementation , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 1, 1, ISSN:1936-6612
Alias, Maizam ; Harrington, Ingrid ; Paimin, Aini Nazura ; Sern, Lai Chee ; Foong, Lee Ming ; Mohamed, Maziana ; Mohamed, Wan Azlinda Wan
(2016) Understanding Current Situations: Facilitating Inclusive Education Implementation, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 5, 1677, ISSN:19366612
MMM
(2015) Dimensions Relationship Of Learning Style And Academic Achievement Of Electrical Engineering Students At Polytechnic, JURNAL PERSATUAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL MALAYSIA, Persatuan Pendidikan Teknik dan Vokasional Malaysia , 11, 1, ISSN:19856652
Media Digital
Muhd Ashraf Omar, Khadijah Md Arifin, Nur Zainatul Nadra Zainol, Norazlin Abdullah, Aini Nazura Paimin
(2017) Pedagogy Vs Andragogy , youtube , ISBN:-
Policy Paper
Aini Nazura Binti Paimin @ Abdul Halim
(2018) Kajian Pelaksanaan Terbaik Pensijilan Berkonsepkan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kaedah Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (Ppt)
Prosiding / Seminar
Nor Salwana binti Ahmad Idris, Nurul Hidayah Liew Abdullah, Maziana binti Yaakob @ Mohamed, Aini Nazura binti Paimin @ Abd Halim
(2021) Self-Efficacy Of Catering Students Of Faculty Technical And Vocational Education, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia In The Field Of Career To Be Pursued, AIP PUBLISHING , 1, ISBN:9780735441187
Nurul Hidayah Liew Abdullah, Amirah Azah Ahmad Naam, Fazlinda Abdul Halim, Hashima Hamid & Aini Nazura Paimin
(2019) Persepsi Pensyarah Ipg Ktho Terhadap Perubahan Ipg Ke Kolej Vokasional, PENERBIT UITM , 526, ISBN:e978967234006
Aini Nazura Paimin
(2019) Wire Stripping Machine, UTHM , 318, ISBN:9789672389316
Salihah Sombar, Aini Nazura Paimin
(2017) A Study Of Manipulative Skills Among Kktm Sri Gading Students, THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC. , 613, ISBN:9781538615232
AINI NAZURA PAIMIN, MAIZAM ALIAS, J. KAYA PRPIC, ROGER G. HADGRAFT
(2017) Developing An Instrument To Measure The Cognitive-Affective-Conative Profile Of Engineering Students, IEEE , 115, ISBN:978146736955
A.N. PAIMIN, J.K. PRPIC, R.G. HADGRAFT, M. ALIAS
(2017) Understanding Students Learning Experiences In Higher Education, IATED PUBLICATIONS , 6670, ISBN:978846178491
MMM
(2015) Pengintegrasian Domain Kognitif, Afektif Dan Konatif Dalam Meningkatkan Pencapaian Akademik Pelajar, UPSI , ISBN:9789670924175
Maizam Alias, Ingrid Harrington, Aini Nazura Paimin, Lai Chee Sern, Lee Ming Fong
(2015) Understanding Current Situations: Facilitating Inclusive Education Implementation, American Scientific Publisher
Omar, N., Mohamad, M.M., Paimin, A.N.
(2014) Dimension Of Learning Styles And Students Academic Achievement, Elsevier Ltd.
Aini Nazura Binti Paimin @ Abdul Halim
(2011) An Examination Of Learning Strategy, Interest, Intention And Academic Performance: Case Studies Of Australia And Malaysia
Aini Nazura Binti Paimin @ Abdul Halim
(2011) Learning Strategy, Motive And Intention : Predicting Academic Performance Of Engineering Undergraduates
Aini Nazura Binti Paimin @ Abdul Halim
(2009) An Exploration Of The Conative Domain Among Engineering Students
Aini Nazura Binti Paimin @ Abdul Halim
(2008) Penguasaan Kemahiran Pemesinan Cnc Dalam Kalangan Pelajar Diploma Di Politeknik Dan Institusi Kemahiran Di Malaysia
Aini Nazura Binti Paimin @ Abdul Halim
(2007) Capacity Building Through Networking In Technical And Vocational Education And Training (Tvet), UNESCO UNEVOC
Aini Nazura Binti Paimin @ Abdul Halim
(2006) Sumbangan Wakaf Terhadap Usaha Pembangunan Masyarakat Setempat : Kajian Kes Sumbangan Klinik Wakaf An-Nur

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
P076 KAJIAN PASARAN PROGRAM BARU DIPLOMA TEKNOLOLOGI AGRO UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 17/08/2016 17/10/2016

YearDescription
2022 Examiner for Amirul Syahidi Bin Ab. Rahaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Basyirah Binti Bahruddin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Zulkarnain Bin Mat Rohim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Zulkarnain Bin Mat Rohim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Ikmal Bin Mahfuz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Ikmal Bin Mahfuz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Muhammad Zulfiqa Bin Mohd Ropi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Noor Zakirah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Omar Shahmi Bin Osman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Syahmah Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Zarul Hafiz Bin Zulkefli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Zarul Hafiz Bin Zulkefli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Hafizh Syazwan Bin Nasip, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Akmal Hakim Bin Fadil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Akmal Hakim Bin Fadil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Amirul Izzat Bin Harris Irman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Amirul Izzat Bin Harris Irman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Najmi Bin Huzaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Adawiah Binti Sulaiman, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Adawiah Binti Sulaiman, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Nurul Wahida Binti Mustakim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Zainatul Iffah Hasanah Binti Amadun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Zainatul Iffah Hasanah Binti Amadun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Hannanah Binti Abdullah, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Asyaraf Firdaus B Mohd Shahrin, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Asyaraf Firdaus B Mohd Shahrin, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Fardzlee Bin Abd Patah, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohd Fardzlee Bin Abd Patah, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Rabbani Bin Ruzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhamad Rabbani Bin Ruzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Afiq Bin Saimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Afiq Bin Saimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Alif Fitri Bin Mat Nawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aniq Farhan Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Aniq Farhan Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Arif Bin Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Arif Bin Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Arif Safwan Bin Rusdi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ng Chin Zhen, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Ng Chin Zhen, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Noor Zakirah Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nor Asiah Binti Ab Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Zulaikha Binti Mohd Zain, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurzulaikha Binti Rozaini, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Omar Shahmi Bin Osman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Syahmah Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Nurul Adawiah Binti Sulaiman, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Main Supervisor for Ranjitha A/P A.Subramaniam, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Anis Suhana Binti Abdul Aziz, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Faridatul Maisara Binti Mohammad Jafri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Hafizh Syazwan Bin Nasip, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Najib Bin Mohamad Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Mohamad Najib Bin Mohamad Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhamad Helmi Bin Kashurudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Amirul Izzat Bin Harris Irman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Asrizul Rasdi Bin Hamat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Suhaili Bin Safi'Ng @ Safiee, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Suhaili Bin Safi'Ng @ Safiee, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Syifaa' Binti Khairul Anwar, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Abdul Muiz Bin Alias, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Abdul Muiz Bin Alias, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Adreone Danis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ahmad Fadzli Bin Mansor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Akmal Bin Hashim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Amirul Amin Bin Ishak, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Amirul Amin Bin Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Nazrin Bin Nijam @ Nizam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohd Faizal Bin Aminudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Afiq Bin Saimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Alif Fitri Bin Mat Nawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Arif Safwan Bin Rusdi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Nashrul Bin Abdul Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Asiah Binti Ab Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nor Asiah Binti Ab Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Amyliana Syamimi Binti Abdul Latif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurzulaikha Binti Rozaini, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Zarif Izzuddin Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Zulfadhli Akmal Bin Abd Sukor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Zulfadhli Akmal Bin Abd Sukor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Main Supervisor for Muhammad Suhaili Bin Safi'Ng @ Safiee, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ayu Zulaikha Bt Mahamadin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Ayu Zulaikha Bt Mahamadin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Faridatul Maisara Binti Mohammad Jafri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Faridatul Maisara Binti Mohammad Jafri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mufrin Bin Mat Isa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhamad Helmi Bin Kashurudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Amirullah Bin Lukman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Asrizul Rasdi Bin Hamat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Amni Syamimi Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Syamimi Binti Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Syamimi Binti Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Vanessa Anak Antalai, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Ahmad Fadzli Bin Mansor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Aimi Afiqah Binti Ahmad Basri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Aimi Afiqah Binti Ahmad Basri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Akmal Bin Hashim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Amal Zulizzat Bin Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Amal Zulizzat Bin Said, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Engku Aida Syahirah Binti Engku Allaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Engku Aida Syahirah Binti Engku Allaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Nazrin Bin Nijam @ Nizam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Faizal Bin Aminudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nashrul Bin Abdul Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nazfarizwan Bin Abdul Kahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Nazfarizwan Bin Abdul Kahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhd Amirul Nizam Bin Md Saidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhd Amirul Nizam Bin Md Saidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Amyliana Syamimi Binti Abdul Latif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Hafliena Adzween Binti Azman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nuruz Zawanah Binti Abd Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Zarif Izzuddin Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Asyaraf Firdaus Bin Mohd Shahrin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohd Asyaraf Firdaus Bin Mohd Shahrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mufrin Bin Mat Isa, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Afiq Aiman B Mohd Hassiff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhamad Afiq Aiman B Mohd Hassiff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Amirullah Bin Lukman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Suhaili Bin Safi'Ng @ Safiee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Suhaili Bin Safi'Ng @ Safiee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Amni Syamimi Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurdia Azlin Binti Mohd Zakaria, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurdia Azlin Binti Mohd Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurfaeqah Binti Mohd Zakwan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurmuhammad Syakirin Bin Azhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nurmuhammad Syakirin Bin Azhari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Vanessa Anak Antalai, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Co-supervisor for Ahmad Shafarin Bin Shafie, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhamad Nazrin Bin Hj Mat Narun, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Syazwan Bin Mohamad Fadil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norhasikin Binti Saim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Norhasikin Binti Saim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Anina Shuada Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Anina Shuada Binti Abdul Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Athirah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syahirah Binti Abu Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syahirah Binti Abu Kasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Raihanah Binti Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Rohaida Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Noor Albaiyah Binti Yahaya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siti Nur Isniah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Syaza Athirah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Anis Suhana Binti Abdul Aziz, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Main Supervisor for Ilyana Binti Janis, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Norsuhada Binti Abdullah Sani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Fathihah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Izzaty Binti Saroman , Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurazriena Binti Mohd Ami, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurfaeqah Binti Mohd Zakwan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-supervisor for Ilyana Binti Janis, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Firza Musyira Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Firza Musyira Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Intan Syafinaz Binti Sajali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Nazrin Bin Hj Mat Narun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Affan Bin Mohd Zolkefpeli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Affan Bin Mohd Zolkefpeli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norazea Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Norsuza'Iyah Binti Sulaiman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Hidayah Binti Mohd Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Safiqah Bt Rasul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Safiqah Bt Rasul, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurizan Binti Ahmed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurizan Binti Ahmed, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Raihanah Binti Abdul Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rihatul Wirdaty Athirah Binti Mohamad Gazali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Rihatul Wirdaty Athirah Binti Mohamad Gazali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Sali Zur'Ain Binti Zulkefli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Shila Bt Shaharaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Shila Bt Shaharaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nabihah Binti Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Noor Albaiyah Binti Yahaya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Nur Isniah Binti Jamaludin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Nur Shanini Binti Mior Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Wan Nur Shanini Binti Mior Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Nur Hidayah Binti Mohamed Yunus, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Nurul Afizah Binti Adnan, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Syifaa' Binti Khairul Anwar, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nabil Fikri Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Norsuhada Binti Abdullah Sani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Fathihah Binti Ramli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Izzaty Binti Saroman , Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Shafinaz Binti Mohd Fazil, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Shafinaz Binti Mohd Fazil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Ahmad Hanif Bin Abdul Halin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ahmad Hanif Bin Abdul Halin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Baisa Binti Mohammad Salim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Baisa Binti Mohammad Salim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Intan Syafinaz Binti Sajali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Arif Izzuddin Bin Ab Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Arif Izzuddin Bin Ab Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Zaim Bin Ngazuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Zaim Bin Ngazuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norazea Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Hidayah Binti Mohd Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Sali Zur'Ain Binti Zulkefli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Salman Bin Hussin , Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Salman Bin Hussin , Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Nabihah Binti Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syed Mohammad Saiful Bin Syed Tajur Azinan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syed Mohammad Saiful Bin Syed Tajur Azinan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syed Nazrin Shah Bin Syed Johari Shah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syed Nazrin Shah Bin Syed Johari Shah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Yusri Fakhruddin Bin Yusoff, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Yusri Fakhruddin Bin Yusoff, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Ku Siti Nor Habibah Bt Ku Mohd Razali, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Gracia Felexianieca Mutim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Gracia Felexianieca Mutim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhamad Mudzakkir Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhamad Norfarhan Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhamad Norfarhan Bin Mazlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nabil Fikri Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Salleh Akhnas B Mohamad Tanuri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Salleh Akhnas B Mohamad Tanuri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Co-supervisor for Norasyikin Binti Omar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Alifyjebat Bin Daud, Shaefer Systems International Sdn Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Mohamad Amiruddin Bin Halim, Majlis Perbandaran Kluang, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Mohd Aidil Bin Mohd Noor, Wisma Majlis Perbandaran Kluang, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Mohd Nazmi Bin Saad, Schaefer Systems International Sdn.Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Muhammad Abu Dzar Al-Ghifari Bin Hisham, Schaefer Systems International Sdn.Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Muhammad Farhan Erza Bin Serzali, Dhk Plastik (M) Sdn Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Muhammad Shafie Bin Ismail, Santeclink Resources Sdn Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Muhammad Syazwan Bin Mohamad Fadil, Schaefer Systems International Sdn.Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Nabil Izzat Bin Kamaruzaman, Malaysia Mosaics Berhad, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Navin Kumar A/L Maniam, Synthomer Sdn Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Nursyazwani Binti Zulkefli, Clay Industries Sdn. Bhd., 2015
2015 Main Supervisor for Mohd Yazid Bin Pardi, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Mt Sairi Bin Maheran, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2014 Industrial Training Supervisor for Abdullah Muiz Bin Zainal Fitri, Fujitsu Component (Malaysia) Sdn. Bhd., 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Azizan Bin Kemin, J Din Training & Consultancy, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Chen Chew Yen, Unijoh Sdn Bhd, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Ezham Bin M Yusup, Schaefer Systems International Sdn.Bhd, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Farid Aisyhamizan Bin Rosman, Pusat Membaiki Kereta Snr, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Farid Bin Mohd Tarmizi, Majlis Perbandaran Kluang, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Mohamad Syahmi Bin Saringat, Majlis Perbandaran Kluang, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Mohammad Fitrie Bin Mohmed, Pusat Pertanian Ayer Hitam, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Mohd Noorhamizan Bin Mohd Sidek, Majlis Perbandaran Kluang, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Mohd Nurfaredzuan Bin Samburi, Mutiara Utama Workshop, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Mohd Zarif Bin Abd Samad, Saj Holdings Sdn. Bhd., 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Mohd. Nasiruddin Bin Adnan, Majlis Perbandaran Batu Pahat, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Muhamad Hafizul Hilmi Bin Md Nurman, Mutiara Utama Workshop, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Muhamad Haziq Fikri Bin Hairanil Firdaus, Fujitsu Component (Malaysia) Sdn. Bhd., 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Muhamad Syahmi Bin Mansor, Jabatan Kerja Raya Kluang, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Muhammad Faiz Bin Abd Talib, Proton Edar Muar, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Muhammad Shafiq Farhan Bin Sahal, Muarlite Industries Sdn Bhd, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Nur Mursaliina Binti Ali Tasiron, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Nurnadzirah Binti Hisham, Pusat Memproses Makanan Fama Rengit, 2014
2014 Industrial Training Supervisor for Ong Jia Ming, Bp Plastics Holding Bhd, 2014
2014 Main Supervisor for Salihah Binti Sombar @ Abdul Hamid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014
2012 Main Supervisor for Umi Kalthom Binti Mahbib, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
05/10/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
04/10/2022
2022 KURSUS PENGURUSAN DOKUMEN MENGGUNAKAN MS TEAMS
UTHM / BILIK LESTARI 2, ARAS 3, PTTA
03/10/2022
2022 KURSUS REKABENTUK PENGURUSAN PROGRAM AKADEMIK
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK SEMINAR SERI SIANTAN
22/09/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (ETIKA & INTEGRITI)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
24/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
UTHM / THE KATERINA HOTEL
23/08/2022
2022 PROGRAM PENGHAYATAN BUDAYA KERJA DI UNIVERSITI KEPADA STAF BAHARU FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Gorek Bay, Mersing
18/08/2022 - 20/08/2022
2022 UTHM LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME - ULEAD (PENGURUSAN PELANGGAN)
UTHM / THE KATERINA HOTEL BATU PAHAT
16/08/2022 - 17/08/2022
2022 PENGURUSAN SAMBUTAN DALAM MAJLIS RASMI
FPTV / BILIK MESYUARAT EKSEKUTIF FPTV
27/06/2022
2022 WEBINAR: CONSTRUCTIVE ALIGNMENT IN WBL IMPLEMENTATION
FPTV / ONLINE
19/05/2022
2022 LATIHAN PENGUNGSIAN BANGUNAN KOLEJ KEDIAMAN LUAR KAMPUS DI KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA, UTHM.
UTHM / KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA, UTHM
24/03/2022
2022 KURSUS PASUKAN BERTINDAK KECEMASAN (ERT) KOLEJ KEDIAMAN LUAR KAMPUS DI KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA, UTHM.
UTHM / KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA
23/03/2022
2022 KURSUS PENGENDALIAN CNC MILLING MACHINE
LAIN-LAIN / BENGKEL TEKNOLOGI PEMESINAN TERMAJU, FPTV, UTHM
14/03/2022 - 17/03/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN PROGRAM BAHARU SIJIL SISWAZAH KOMPITENSI PENGAJAR PENDIDIKAN LATIHAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (TVET) FPTV
FPTV / LE GRANDEUR PALM RESORT JOHOR
27/01/2022 - 29/01/2022
2022 PROGRAM SANGGAR LESTARI SIRI 1
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / PORT DICKSON
25/01/2022 - 27/01/2022
2022 MASTER CAM
LAIN-LAIN / MAKMAL PENGAJIAN MEKANIKAL
09/01/2022 - 13/01/2022
2021 KURSUS INDUKSI PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA
UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
03/12/2021 - 04/12/2021
2021 KURSUS PENGENDALIAN CNC TURNING MACHINE
LAIN-LAIN / MAKMAL PENGAJIAN MEKANIKAL, FPTV
22/11/2021 - 24/11/2021
2021 MAJLIS APRESIASI STAF FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 2019/2020, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FPTV / Zoom Platform
20/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN EKSEKUTIF DAN KELESTARIAN KEWANGAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
08/08/2021 - 09/08/2021
2021 KURSUS REKABENTUK & PENGURUSAN PROGRAM AKADEMIK TAHAP 1
PUSAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN, UTHM / UTHM
12/07/2021
2021 HVAC WEBINAR SERIES: HVAC BASIC GREEN MAINTENANCE
FPTV / Zoom Meeting (ONLINE)
10/06/2021
2021 TVET CAMPUS FORUM 2: TVET CURRICULAR INNOVATIVE STRATEGIES
LAIN-LAIN / VIRTUAL
27/05/2021
2021 KURSUS PENYELIAAN BERKESAN PELAJAR PASCASISWAZAH
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE ONLINE
24/05/2021 - 25/05/2021
2021 TVET TALENT IN DIGITAL ERA
FPTV / Online Zoom
28/04/2021
2021 A STEP BY STEP GUIDE TO MANAGE PROJECT WITH MICROSOFT PROJECT EFFECTIVELY
LAIN-LAIN / ONLINE
21/04/2021 - 23/04/2021
2021 WEBINAR : WASTE TO WEALTH
UTHM / ZOOM MEETING
05/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 MEMPRODUKKAN SAINS SOSIAL: IDEA DAN STRATEGI KE ARAH PENDAFTARAN HARTA INTELEK
UTHM / GOOGLE MEET: https://bit.ly/2P5tSyN
31/03/2021
2021 WEBINAR TURNING CLASSROOM ASSIGNMENT INTO A PROJECT WORTH A 100 THOUSAND
UTHM / VIRTUAL
15/03/2021
2021 WEBINAR PEDAGOGI & PENGAJARAN ONLINE
UTHM / SECARA ONLINE
07/03/2021
2021 WEBINAR TAKLIMAT BERKAITAN PERMOHONAN GERAN TUBITAK-MIGHT
UTHM / GOOGLE MEET
25/01/2021
2020 SEMINAR KESIHATAN MENTAL
UTHM / KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA
07/11/2020
2020 KURSUS ASAS PERTOLONGAN CEMAS KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA
UTHM / KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA
06/11/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN SEM 1 2020/2021
UTHM / -
05/10/2020
2020 TRAINING OF TRAINERS (TOT) KURSUS PROFESSIONAL AT WORK
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2, PTTA
10/09/2020
2020 BENGKEL LATIHAN SISTEM OBE
UTHM / MKU, FPTV
26/08/2020 - 27/08/2020
2020 SCREENCASTING WITH CAMTASIA (REPEAT)
UTHM / -
14/07/2020
2020 BENGKEL PENILAIAN ARTIKEL JURNAL ANUGERAH MAPIM 2020
UTHM / -
29/06/2020
2020 KURSUS PENGURUSAN MAJLIS BERPRESTIJ DAN BERTARAF PROFESIONAL
UTHM HOLDINGS / GOOGLE MEET
20/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 PROGRAM JOM MEMBACA UNTUK 10 MINIT
UTHM / UTHM
23/04/2020
2020 KURSUS PASUKAN BERTINDAK KESELAMATAN (ERT) KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA
UTHM / DEWAN SCLH KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA
07/03/2020
2020 INDUSTRY AND TVET INSTITUTION LINKAGES (WORKSHOP)
UTHM / BILIK LATIHAN SRI SIANTAN
18/02/2020 - 19/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
11/02/2020
2020 MAJLIS PERJUMPAAN TNCAA BERSAMA STAF AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
02/02/2020
2019 MAJLIS REFLEKSI PENCAPAIAN SKT 2019 FPTV
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN, FPTV
08/12/2019
2019 (STAF) PERSIDANGAN DAN EXPO PECIPTA 2019 & RISE 2019 (24/09/2019)
UTHM / DEWAN SULTAN IBRAHIM
24/09/2019
2019 BENGKEL SEMAKAN OBE
UTHM / UTHM
02/09/2019
2019 KURSUS MENGHADAPI KECEMASAN CARDIOPULMONARY RESUSCITATION (CPR)
UTHM / UTHM
26/08/2019
2019 BENGKEL "2U2I" : ISSUES AND CHALLENGE
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 1
09/07/2019 - 10/07/2019
2019 TEAMBUILDING JELEKIT 3.0/2019
UTHM / LANJUT BEACH AND GOLF RESORT ROMPIN PAHANG
27/06/2019 - 29/06/2019
2019 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN OBE SETIAP PROGRAM
UTHM / UTHM
18/06/2019
2019 KURSUS PASUKAN BERTINDAK KECEMASAN KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA
UTHM / UTHM
29/03/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
12/02/2019
2019 BENGKEL SKT KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA
UTHM / KOLEJ KEDIAMAN PERWIRA
17/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP674 Solar Powered Inflator (SPI) Hak Cipta (Copyright) LY2021J04359 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA
CP675 Workpiece Smart Centering (WOSAC) Hak Cipta (Copyright) LY2021J04360 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2019 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2017 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI

07-4564184