Staff Profile

Full NamePROF. MADYA Dr. KHAIRUNESA BINTI ISA
FacultyPUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
DepartmentJABATAN SAINS SOSIAL
Email
Designation DS54 - PROFESOR MADYA

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Sociology
Field of Specialization (KPT) Sociology of Development

Areas of Research Interest

1. Good Governance
2. Social Transformastion and Development
3. Human Development
4. Community Development
5. University-Community Engagement

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2013 DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2007 SARJANA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
2004 SARJANA MUDA PEMBANGUNAN MANUSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
2001 DIPLOMA PEMBANGUNAN MANUSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Professional Appointments

DS54 - Profesor Madya

Management Experience

DateDescription
01/01/2020 - 31/12/2021 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/01/2018 - 31/12/2020 Ketua Kumpulan Fokus (FG)
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Social Impact Focus Group (IMPACT)
01/02/2018 - 31/01/2019 Ketua Jabatan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Kepimpinan, Khidmat Komuniti, Pengucapan Awam dan Kemahiran
01/02/2016 - 31/01/2018 Ketua Jabatan
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Jabatan Kepimpinan, Khidmat Komuniti, Pengucapan Awam dan Kemahiran
31/12/2013 - 31/12/2015 Ketua Panel
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan, Kesepaduan Sosial

Professional Societies

YearDescriptionRoleLevel
21/02/2019 - 31/12/9999 International Management research and Technology Consortium (IMRTC)
Ahli Antarabangsa
19/02/2019 - 31/12/9999 Social Science and Humanities Research Association (SSHRA)
Life-Time Member Antarabangsa
08/03/2019 - 08/03/2020 Malaysian Institute of Human Resource Management (MIHRM)
MMIHRM Kebangsaan
28/09/2015 - 31/12/9999 Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia (MACFEA)
Ahli Seumur Hidup Kebangsaan
10/12/2018 - 31/12/9999 Yayasan Kanser Tunku Laksamana Johor (YKTLJ)
Ketua Sekretariat Sukarelawan UTHM, YKTLJ Negeri

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2020 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN [UQU10702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Kaedah Penyelidikan [PWZ10000], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, null University
2020 Kaedah Penyelidikan [KWZ10000], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UQU10202), Ses 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Pensyarah Kursus Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10303), Sesi 20182019, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Pensyarah Kursus Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10103), Sesi 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Pensyarah Kursus Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10103), Ses 2019/2020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UQU10202), Ses 2019/2020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UQU10202), sesi 20182018, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2019 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UQU 10202), Sesi 20182019 Semeter 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UQU10202), sesi 20172018, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pensyarah Kursus Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10103), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2018 Pensyarah Kursus Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UQU10103), Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UQU10202), sesi 20172018, semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Hubungan Etnik, Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Hubungan Etnik, Sesi 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UWS10202), Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UWS10202), Sesi 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pensyarah Kursus Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UWS10103), Sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Pensyarah Kursus Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UWS10103), Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Pensyarah Kursus Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia (UWS10103), Sesi 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UWS10202), Sesi 20152016, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Pensyarah Kursus Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia (UWS10103), Sesi 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UWS10202), Sesi 20152016, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UWS10202), Sesi 20142015, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Pensyarah Hubungan Etnik (UWS10202), Sesi 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Pensyarah Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UWS10103), Sesi 20142015 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Pensyarah Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UWS10103), Sesi 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Pensyarah Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UWS10103), Sesi 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Pensyarah Hubungan Etnik (UWS10202), Sesi 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Pensyarah Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (UWS10103), Sesi 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Pensyarah Kursus Hubungan Etnik (UWS10202), Sesi 20122013, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2012 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia University
2012 Hubungan Etnik University
2011 Hubungan Etnik University
2007 Hubungan Etnik University
2006 Sejarah Malaysia Government

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
K399 Model Kebolehpasaran Bakal Graduan Berasaskan Kemahiran Pembangunan Manusia, Kemahiran Modal Insan dan Kemahiran Modenisasi dalam Mendepani Pasca Covid-19 Ahli 06/09/2023
K289 MODEL PENGUKUHAN SPIRITUAL REMAJA AWAL BAGI MENANGANI KECELARUAN JANTINA Ahli 30/04/2023
H807 DEVELOPING UTHM STUDENTS' SPEAKING CONFIDENCE IN ENGLISH USING SKYPE METHOD Ahli 14/11/2022
H378 Insentif Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi 2018 Ahli 31/10/2022
K280 Model Pendidikan Humanis Ibn Khaldun bagi Pengajaran dan Pembelajaran Orang Asli Ahli 31/10/2022
W012 IDENTIFIKASI INDIKATOR PEMBINAAN INDEKS KESEJAHTERAAN SEKOLAH RENDAH Ketua 31/08/2022
H679 Pembinaan Indeks Kesejahteraan Sekolah Rendah Ahli 30/06/2022
K226 Pembangunan dan Penilaian Indeks Kebahagiaan Staf di Universiti Awam Malaysia ke Arah Organisasi yang Resilien Ketua 30/11/2021
K112 MyRIVET - Leadership mindset, concept and ability of the manufacturing industry leaders for the fourth industrial revolution Ahli 30/05/2021
U833 Pemgambilan tenaga kerja indonesia dalam industri pembinaan Ketua 29/02/2020
C072 Kajian Pengukuran Indeks Kebahagiaan Staf di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Ketua 15/12/2019
A073 Pembangunan Model Asas Kompetensi Buruh Bangunan Tenaga Kerja Indoneis (TKI) Untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Ketua 31/05/2019
U776 Pembangunan Model Asas Kompetensi Pekerja Buruh Bangunan Untuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA): Kajian Kes Tenaga Kerja Indonesia Ahli 31/03/2019
A126 Pembangunan Model Asas Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam, Batam Indonesia (UNRIKA) Ahli 31/03/2018
U545 Kompetensi Pekerja Buruh Binaan Di Malaysia - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ahli 31/03/2018
U835 Pembangunan Model Asas Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut (UTHM) Ketua 31/03/2018
A042 Impak Universiti Komprehensif Awam Malaysia Ahli 23/08/2017
1499 Skills Acquisition and Economic Mobility of Migrant Workers in Malaysia Ahli 31/03/2017
X009 Keberkesanan Penggunaan Bahasa Kebangsaan Ahli 30/10/2013
X008 Kajian Impak Program-program Institut Integriti Malaysia (IIM) Dalam melaksanakan Pelan Integriti Nasional (PIN) Ahli 30/09/2013
0526 Faktor persekitaran organisasi mempengaruhi perkongsian pengetahuan : Satu analisis di kalangan pensyarah Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) di Malaysia Ketua 14/03/2009

Publications

Book
Khairunesa Isa, Meri Enita Puspita Sari
(2021) Kesejahteraan Hidup Suku Laut Pulau Bertam, Deepublish Publisher , 1, ISBN:9786230222566
Khairunesa Isa
(2021) Organisasi Dan Kebahagiaan Pekerja: Suatu Realiti, UTHM , 1, ISBN:9789672975908
Siti Sarawati Johar, Khairunesa Isa
(2021) Psikologi Seni Pengurusan: Momentum Dinamika Organisasi, UTHM , ii, ISBN:9789672975540
Khairunesa Isa, Noor Aziah Mohd Awal, Ahmad Khirul Nizam Ali, Omar Abu Hassan
(2020) Jaringan Universiti-Komuniti Membudayakan Kesukarelawanan Mahasiswa, UTHM , 1, ISBN:9789672389675
Khairunesa Isa
(2020) Kearifan Lokal Orang Asal Mendepani Rencah Abad Ke 20, UTHM , 129, ISBN:9789672389958
Khairunesa Isa, Dr. Azita Ali, Puan Haliza Kadir, EN. Yuslizar
(2020) Kokurikulum Pemangkin Kemandirian Pelajar, UTHM , 1, ISBN:9789672389163
Siti Sarawati Johar, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri
(2019) Seikat Bak Sirih: Menyusuri Kelangsungan Tanah Melayu Dan Pembentukan Malaysia, UTHM , 1, ISBN:9789672216261
Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar
(2019) Transformasi Ekologi Organisasi Berdaya Mapan, UTHM , 1, ISBN:9789672216780
Khairunesa Isa, Ahmad Esa
(2017) Di Sini Bermulanya Kegemilangan, UTHM , 1, ISBN:9789670764795
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Rosman Md Yusoff
(2016) Modul Uws10103: Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-3, UTHM , 1, ISBN:100171
Khairunesa Isa
(2016) Wacana Minda : Isu-Isu Kontemporari Dalam Perkongsian Pengetahuan, UTHM , 1, ISBN:978-967-0764-55-9
Muhammad Suhaimi bin Sulong, Ahmad bin Esa, Sarebah binti Warman, Mohd Safiee bin Idris, Khairunesa binti Isa, Azita binti Ali, Marlina binti Mohamed, Tamil Selven A/L Subramaniam, Azlinda binti Azlan, Humairah binti Hairudin, Nurul Adrina binti Razali
(2015) Khidmat Masyarakat Komuniti Siswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, UTHM , 1, ISBN:9789670764207
Khairunesa Binti Isa
(2015) Wacana Minda : Isu-Isu Dalam Perkongsian Pengetahuan, UTHM , 1, ISBN:9789670764559
Khairunesa binti Isa
(2011) Faktor Persekitaran Organisasi Mempengaruhi Perkongsian Pengetahuan: Satu Analisis Di Institut Kemahiran Mara Johor , Universiti Teknologi Malaysia , 218, ISBN:9789835207228
Ku Hasnan Ku Halim, Siti Sarawati Johar
(2009) Darjat Tidak Datang Bergolek: Langit Mana Patut Dijunjung, UTHM , 1, ISBN:9789832963837
Book Chapters
Johari, M.F., Wan Muda, W.H.N., Isa, K
(2021) Kompetensi Pengajaran Dan Pembelajaran Guru Teknikal Dan Vokasional Berdasarkan Standard Guru Malaysia, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya (Training And Career Development). Siri 1/2021, UTHM , 96, ISBN:9789672817192
Muhaymin Hakim Abdullah & Khairunesa Isa
(2020) Implementasi Pkp Akibat Pandemik Covid-19 Memberi Impak Positif Terhadap Pemuliharaan Alam Sekitar, Pandemik Covid-19: Kelangsungan Dalam Melestarikan Kualiti Hidup, UTHM , 75, ISBN:9789672389835
Khairunesa Isa
(2020) Melestarikan Warisan Kearifan Lokal Orang Asli, Kearifan Lokal Orang Asal Mendepani Rencah Abad Ke 21, UTHM , 129, ISBN:9789672389958
Khairunesa Isa
(2020) Pengaruh Kepimpinan Ketua Terhadap Kebahagiaan Pekerja, Pengurusan Dan Kepimpinan, UTHM , 1, ISBN:9789672806993
Khairunesa Isa, Abd. Rahman Ahmad, Roslina Mamat, Mariam Ahmad
(2019) Cabaran Dan Strategi Pelaksanaan Wakaf Di Institusi Pengajian Tinggi, Transformasi Ekologi Berdaya Mapan, UTHM , 111, ISBN:9789672216452
Khairunesa Isa
(2019) Kaunseling Dan Prestasi Organisasi, Transformasi Ekologi Organisasi Berdaya Mapan, UTHM , 35, ISBN:9789672216780
Khairunesa Isa
(2019) Keterancaman Dan Kepupusan Bahasa Menghakis Identiti Peribumi, Impak Pembangunan Dan Kerencaman Masyarakat , UTHM , 117, ISBN:9789672306511
Siti Noraqilah Binti Hisham@Dalha, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Khairunesa Bt Isa, Fazlinda Ab Halim
(2019) Pendekatan Coaching Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Dalam Organisasi Di Malaysia, Pengurusan Dan Kepimpinan Siri 2, UTHM , 12, ISBN:9789672306993
Abd Rahman Ahmad, Ng Kim Soon, Khairunesa Isa, Maizatul Laili Zili
(2018) Hubungan Antara Perkongsian Kesetiaan Pelanggan Dan Gelagat Pembelian, Senario Kewangan Pengguna Dan Kepenggunaan, UTHM , 65, ISBN:9789672216452
Abd Rahman Ahmad, Ng Kim Soon, Khairunesa Isa
(2018) Kecenderungan Berbelanja Mahasiswa Diploma Uthm, Senario Kewangan Pengguna Dan Kepenggunaan, UTHM , 19, ISBN:9789672216452
Khairunesa Isa, Abd Rahman Ahmad, Rosman Md Yusoff
(2018) Kompetensi Kewangan Belia, Senario Kewangan Pengguna Dan Kepenggunaan, UTHM , 1, ISBN:9789672216452
KHAIRUNESA ISA, ROSMAN MD YUSOFF DAN ABD. RAHMAN AHMAD
(2017) Model 4m Dalam Transformasi Sosial Dan Pembangunan Wilayah, Teras Transformasi 1, UTHM , 5, ISBN:9789672110361
KHAIRUNESA BINTI ISA, ABD. RAHMAN BIN AHMAD, ROSMAN BIN MD YUSOFF, MOHAMAD ZAKY BIN NOH
(2017) Pembangunan Model Asas Kompetensi Pekerja Buruh Bangunan Untuk Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) : Kajian Kes Tenaga Kerja Indonesia, Teras Transformasi Siri 1, UTHM , 33, ISBN:9789672110361
KHAIRUNESA ISA, ROSMAN MD. YUSOFF AND ROZILAH KASIM
(2017) Peranan Komitment Pekerja Dalam Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Dan Keberkesanan Organisasi, Pena Jauhar Siri 1, UTHM , 145, ISBN:9789672110378
KHAIRUNESA ISA
(2017) Pola Penggunaan Kad Kredit Dalam Kalangan Belia, Teras Transformasi 1, UTHM , 17, ISBN:9789672110361
HARLIANA HALIM, AMINUDDIN BASIR, KAMARUZAMAN YUSOF, SHAMSAADAL SHOLEH SAAD, KHAIRUL AZMAN SUHAIMY & KHAIRUNESA ISA
(2016) Pengurusan Perubahan Sosial Menurut Ibn Khaldun, Inovasi Sosial Ke Arah Kelestarian Insan, ISM-UTHM , 120, ISBN:-
General Publications
Khairunesa Isa
(2021) Bukan Senang Jadi Pensyarah, Utusan Malaysia , 1, ISBN:-
Khairunesa Isa
(2021) Jagalah Adab Di Alam Maya, Utusan Malaysia , 1, ISBN:-
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Fauziah Ani, Khairunesa Isa, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md.Nor, Ku Hasnan Ku Halim, Md. Akbal Abdullah, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Riki Rahman, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan & Siti Sarawati Johar
(2021) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-5, UTHM , 1, ISBN:-
Khairunesa Isa
(2021) Keseimbangan Kerja Dan Kehidupan Penentu Produktiviti, Utusan Malaysia , 1, ISBN:-
Khairunesa Isa
(2021) Lesen Niaga Dalam Talian Bantu Ekosistem Jual Beli, Utusan Malaysia , 1, ISBN:-
Khairunesa Isa
(2021) Pandemik Lonjak Keinginan Tingkat Kemahiran Ict, Berita Harian , 11, ISBN:-
Khairunesa Isa
(2021) Pkp Tingkat Penguasaan Ict Pelajar, Komuniti, Utusan Malaysia , 1, ISBN:-
Norizan Rameli, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2021) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
Khairunesa Isa
(2019) Pengguna Perlu Matang Berkongsi Maklumat Peribadi Di Media Sosial, MACFEA , 1, ISBN:-
Siti Sarawati Johar
(2018) Uqu 10103/Uws 10103 Kenegaraan & Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4 (Modul Pembelajaran & Pengajaran Edisi Pertama) , UTHM , 1, ISBN:-
Nik Hisyamudin Muhd Nor, Abdul Rahman Ahmad, Nor Azizi Yusoff, Erween A. Rahim, Aida Mustapha, Mohd Azlis Sani Md Jalil, Kairunesa Isa
(2017) Laporan Teknikal Petunjuk Prestasi Utama Yayasan Pengerang 2018-2022, UTHM , -, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim, KHairul Azman Mohd Suhaimy, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Nur Azah Razali, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah & Rosman Md Yusoff
(2016) Uws10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-3), UTHM , -, ISBN:-
SSJ
(2014) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, UTHM
Zahrul Akmal Damin, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairunesa Isa, Nur Azah Razali, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Noranifitri Md Nor, Shahidah Hamzah, Md Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy & Rosman Md Yusoff
(2014) Uws 10103: Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia (Versi Ke-2), UTHM , -, ISBN:-
Dr. Khairunesa Isa
(2013) Program Lestari Bahasa : Melestarikan Dan Memartabatkan Bahasa Kebangsaan, Utusan Borneo, Sarawak
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa & Harliana Halim
(2012) Uws 10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Zahrul Akmal Damin, Fauziah Ani, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Harliana Halim, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Ku Hasnan Ku Halim & Mohd Akbal Abdullah
(2008) Kenegaraan & Pembangunan Malaysia, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli, Thuaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali, Khairunesa Isa, Mimi Mohaffyza Mohamad, Riki Rahman
(2022) A Review In Personality-Based Recommendation For Graduate Marketability, MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (MJSSH), SECHOLIAN PUBLICATION (KUALA LUMPUR, MALAYSIA) , 6, 1, ISSN:25048562
Nor Shela Saleh*, Khairunesa Isa, Muhaymin Hakim Abdullah, Sarala @ Thulasi Palpanadan & Hazila Kadir @ Sahar
(2022) Pembangunan Dan Kebolehpercayaan Item Kesejahteraan Sekolah Rendah Dalam Kalangan Murid, Guru Dan Ibu Bapa, JURNAL PSIKOLOGI MALAYSIA, PERSATUAN PSIKOLOGI MALAYSIA , 5, 13, ISSN:22898174
Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Zulida Abdul Kadir & Abdul Halim Abdul Rahman
(2021) Analysis Of Stress Contributing Factors In Work Organizations In Public Institution Of Higher Learning, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 3, 11, ISSN:26829142
Khairunesa Isa, Wan Hanim Nadrah Wan Muda, Laily Paim, Khadijah Alavi, Jalihah Md. Shah & Nor Aisah Jamil
(2021) Kelaziman Punca Tekanan Pensyarah Di Universiti Awam Malaysia, E-BANGI JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA , 3, 84, ISSN:1823884x
Wan Hanim Nadrah binti Wan Muda, Fazlinda Ab Halim, Khairunesa bt Isa, Ahmad Nabil bin Md Nasir
(2021) Leadership 4.0 In Technical And Vocational Education And Training Institution, PSYCHOLOGY AND EDUCATION, PSYCHOLOGY AND EDUCATION JOURNAL , 2, 3733, ISSN:00333077
Khairunesa Isa, Wan Hanim Nadrah Wan Muda, Laily Paim, Khadijah Alavi, Jalihah Md Shah, Nor Aisah Jamil,
(2021) Malaysian Academician Stress Index: Construct Validity And Reliability Using Rasch Model Approach, PSYCHOLOGY AND EDUCATION, PSYCHOLOGY AND EDUCATION JOURNAL , 5, 3328, ISSN:00333077
Khairunesa ISA, Johanisma JAMIN, Khairul Azman SUHAIMY, Lutfan JAES , Zahrul Akmal DAMIN, Muhaymin Hakim ABDULLAH, Nor Shela SALEH, and Sarala Thulasi PALPANADAN
(2021) The Awareness And Implementation Of Foodbank Program In Malaysian University, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Karadeniz Technical University , 4, 581, ISSN:13094653
Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah & Najah Ramlan
(2021) The Effect Of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Towards Consumer Social Weel-Being In Malaysia, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 3, 133, ISSN:26829142
Khairunesa Isa, Nor Asiah Razak
(2021) The Impact Of Covid-19 Outbreak On Smes In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP, SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION EDUCATIONAL SCIENCES DEPARTMENT , 6, 1, ISSN:2458911X
Jalihah Md Shah , Diana Demiyah Mohd Hamdan, Rosazman Hussin & Khairunesa Isa
(2021) The Lokan (Marsh Clam) Festival And The Rungus Ethnic Group Participant In Community-Based Aquaculture Program, North Borneo, Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY , 11, 1324, ISSN:22226990
Khairunesa Isa, Sarala Thulasi Palpanadan
(2020) A Preliminary Study Of Stress In Higher Education And Contributing Factors To Lecturers, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED SCIENCE AND TECHNOLOGY , 6, 12047, ISSN:20054238
Khairunesa Binti Isa, Azura Md Zahari, Sarala Thulasi Palpanadan
(2020) A Study Of Domestic Violence Towards Women, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION , 3, 176, ISSN:14757192
Khadijah Alavi, Khairunesa Isa & Sarala Thulasi Palpanadan
(2020) Application Of Rasch Model On Resilience In Higher Education: An Examination Of Validity And Reliability Of Malaysian Academician Happiness Index (Mahi) , INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGHER EDUCATION, INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGHER EDUCATION , 6, 261, ISSN:19276052
Khairunesa Isa, Rosman Md Yusoff, Abd Rahman Ahmad, Ismail abu, Anizam jamian, Johanisma jamin, Sarala Thulasi Palpanadan
(2020) Competency Enhancement: Training Need Analysis Among Local Authority Officer, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION , 3, 199, ISSN:14757192
KHAIRUNESA ISA, WAN HANIM NADRAH WAN MUDA, LAILY PAIM, KHADIJAH ALAVI, JALIHAH MD SHAH, NOR AISAH JAMIL
(2020) Construct Validity And Reliability Of Malaysian Academician Happiness Index: A Rasch Model Approach For Pilot Study, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION , 5, 5163, ISSN:14757192
Siti Sarawati Johar, Khairunesa Isa, Shahidah Hamzah, Zahrul Akmal Damin, Noranifitri Md Nor, Fadillah Ismail, Nesreen Ibrahim Awada, Siti Sarah Omar
(2020) Deviant Behaviour And The Challenge Behind The Past And Present Life, JOURNAL OF XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY, SCIENCE PRESS , 2, 5869, ISSN:10067930
Khairunesa Isa, Sarala Thulasi Palpanadan
(2020) Effect Of Student Eating Habits And Implication Towards Their Health, MALAYSIAN JOURNAL OF CONSUMER AND FAMILY ECONOMICS, MALAYSIAN JOURNAL OF CONSUMER AND FAMILY ECONOMICS (MAJCAFE) , 12, 1, ISSN:1511-280
Siti Sarawati Johar, Nesreen Awada Ibrahim, Khairunesa Isa
(2020) Emotional Intelligence Impact On Organizational Normative Commitment In Public Sector, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH SUPPORT SOCIETY , 5, 890, ISSN:20054238
Wan Hanim Nadrah Wan Muda, Khairunesa Isa, Nurul Ain Othman, Asliaty Atim, Goh Khang Wen
(2020) Employee Commitment Effect On Organizational Effectiveness: Malaysian Perspective On A Mediator Roles In Leadership Style, JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY, JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY , 4, 1, ISSN:02582724
Nor Shela Saleh, Mohd Shafie Rosli , Thuaibah@Suaibah Abu Bakar, Azlah Md. Ali, Khairunesa Isa
(2020) Exploring Students Satisfaction Towards Online Learning In The Midst Of Covid-19, INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING JOURNAL, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) , 12, 37, ISSN:26008572
Khairunesa Isa, Sarala Thulasi Palpanadan
(2020) Happiness At Higher Education Institutions: An Empirical Study Among Malaysian Lecturers, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH , 11, 338, ISSN:2277-861
Muhamad Fazrulhelmi AHMAD, Khairunesa ISA, Sarala Thulasi PALPANADAN, Siti Sarawati JOHAR, Johanisma JAMIN
(2020) Happiness Indicator Of Mtun Staff'S Success Factor, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING , 3, 2868, ISSN:22773878
Khairunesa Isa, Azmi Abdul Latiff
(2020) Internet Browsing Trends Among Malaysians During Movement Control Order (Mco) Period, INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN ENGINEERING RESEARCH (IJETER), INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN ENGINEERING RESEARCH (IJETER) , 4, 1, ISSN:24546410
K. Isa J. M. Shah S. T. Palpanadan F. Isa
(2020) Malaysians? Popular Online Shopping Websites During Movement Control Order (Mco), INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING , 4, 2154, ISSN:22783091
Khairunesa Isa, Sarala Thulasi Palpanadan
(2020) Mediator Effect Between Leadership Style And Organizational Effectiveness Of Employee Commitment: A Malaysian Perspective, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION , 5, 5179, ISSN:14757192
Khairunesa Isa, Jurry Foo, Sarala Thulasi Palpanadan, Fadzlunesa Isa
(2020) Online Shopping Trend And Trust During Covid-19 Movement Control Order, SOLID STATE TECHNOLOGY, SOLID STATE TECHNOLOGY , 10, 1796, ISSN:0038111X
Sarala Thulasi Palpanadan, Iqbal Ahmad, Khairunesa Isa, Venosha K.Ravana
(2020) Pedagogical Implications Of Service-Learning Integration In Engineering Education, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING , BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 1, 349, ISSN:22773878
Nurliyana Md Rosni, Khairunesa Isa, Johanisma Jamin, Muhammad Fazrulhelmi Ahmad, Sarala Thulasi Palpanadan
(2020) Perceived Stressor Among Malaysian Student, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION , 5, 9445, ISSN:14757192
Khairunesa Isa, Sarala Thulasi Palpanadan
(2020) Prevalence Causes Of Stress And Coping Strategies Among Malaysian University Lecturers, INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGHER EDUCATION, SCIEDU PRESS , 8, 312, ISSN:19276052
Muhammad Fazrulhelmi AHMAD, Khairunesa ISA, Johanisma JAMIN, Nurliyana ROSNI, Sarala Thulasi PALPANADAN
(2020) Social Media Usage And Awareness Of Cyber Security Issues Among Youths, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, HTTP://WWW.WARSE.ORG/IJATCSE/CURRENT , 5, 3090, ISSN:22783091
Meri Enita Puspitasari, Khairunesa Isa, Wan Hanim Nadrah Wan Muda, Nurizah Ngadiran
(2020) The Role Of Government Towards Sea Nomads Life Well-Being, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION , 3, 321, ISSN:14757192
Khairunesa Binti Isa, Sarala Thulasi Palpanadan
(2020) The Socio-Economic Dimensions Of The Fisherman'S Well-Being At Batam Island: A Descriptive Survey, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION , 3, 166, ISSN:14757192
Khairunesa Isa, Sarala Thulasi Palpanadan and Fazrulhelmi Ahmad
(2020) The Spending Habits Of University Students, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS , 7, 2204, ISSN:23945125
AMIRAH DINIATY, KHAIRUNESA ISA, HARMAINI, KHAIRUNNAS RAJAB, ALAIDDIN KOTO
(2020) The Strengthening Of Islamic Values On Students Through The Metaphor Of Accepting Death: An Indonesian Perception, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION , 5, 1969, ISSN:14757192
Khairunesa Isa, Wan Hanim Nadrah Wan Muda, Hazila Kadir@Shahar
(2019) Crucial Personal Factors Leading To Stress In University, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY , International Journal of Engineering and Advanced Technology , 10, 4305, ISSN:22498958
Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Zahrul Akmal Damin, Azmi Abdul Latiff, Abdul Halim Abdul Rahman, Naim Maslan, Abu Khari A?ain, Siti Solehah Tenah
(2019) Determining Indicators Of Happiness Index Among University Staff, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), International Journal of Engineering and Advanced Technology(TM) , 5, 726, ISSN:22498958
Khairunesa Isa, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Azmi Abdul Latiff, Abdul Halim Abdul Rahman, Abu Khari A?ain, Naim Maslan , Siti Solehah Tenah
(2019) Domains That Lead To Happiness At Workplace , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), International Journal of Engineering and Advanced Technology(TM) , 5, 710, ISSN:22498958
Khairunesa Isa, Nurizah Md Ngadiran
(2019) Effect Of Job Experience And Job Performance Among Indonesian Workforce , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), International Journal of Engineering and Advanced Technology(TM) , 5, 465, ISSN:22498958
Masnur Putra Halilintar, Hasnati, Surya Dailiati , Dian Rianita, Cenuk Widiyastrina, Khairunesa Isa, Nurizah Md Ngadiran Abd. Rahman Ahmad
(2019) Indonesian Work Force Competency In Addressing The Challenges Of The Asean Economic Community, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), International Journal of Recent Technology and Engineering(TM) , 7, 1, ISSN:22773878
Khairunesa Isa, Siti Solehah Tenah, Asliaty Atim
(2019) Leading Happiness: Leadership And Happiness At A Workplace, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) , 9, 6551, ISSN:22773878
Khairunesa Isa, Siti Solehah Tenah, Hazila Kadir@Shahar, Sarala@Thulasi Palpanadan
(2019) Social Factor And Its Impact On Staff Happiness, INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT TECHNOLOGY AND ENGINEERING (IJRTE), International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) , 9, 6574, ISSN:22773878
Abd Rahman Ahmad, Kek Siok Yee, Khairunesa Isa, Ng Kim Soon, Hairul Rizad Md Sapry
(2019) The Competency Level Of Indonesian Migrant Workers In Malaysia, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 5, 314, ISSN:22498958
Khairunesa Isa, Meizareena Mizad, Sarala Thulasi Palpanadan
(2019) The Effect Of Humour In Minimizing Stress Among Engineering Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY , International Journal of Engineering and Advanced Technology , 10, 5972, ISSN:22498958
Abd Rahman Ahmad, Kek Siok Yee, Khairunesa Isa, Ng Kim Soon , Hairul Rizad Md Sapry
(2019) The Job Specification And Job Description For Indonesian Workers In Malaysian Construction Industry , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY (IJEAT), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 5, 242, ISSN:22498958
Khairunesa Isa,Rosman Md. Yusoff, Abd. Rahman Ahmad, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
(2019) The Mediating Effect Of Employee Commitment Towards Organization Effectiveness Framework, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, International Journal of Engineering & Technology , 7, 182, ISSN:22275240
Khairunesa Isa, Asliaty Atim
(2019) Working Environment: How Important Is It To Make Your Employees Happy, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY, International Journal of Engineering and Advanced Technology , 10, 6505, ISSN:22498958
Siti Sarawati Johar
(2018) Emotional Intelligence Dimension On Self-Esteem Of Employees Through The Personality Of Leader , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (UAE), www.sciencepubco.com/index.php/IJET , 5, 1161, ISSN:2227524X
Khairunesa Isa, Wan Hanim Nadrah Wan Muda, Abd. Rahman Ahmad, Rosman Md Yusoff, Zulida Abd Kadir
(2018) Engineering Students? Perception Towards Malaysian Nationhood Course, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, International Journal of Engineering & Technology , 9, 186, ISSN:2227-524
Khairun nesa Isa
(2018) News Analysis Towards Youth Financial Competency Management, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY , International Journal of Engineering & Technology , 9, 1152, ISSN:2227524
Fauziah Ani, Asnarulkhadi Abu Samah, Rosman Md. Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Shahidah Hamzah
(2018) Participation And Women?S Economic Empowerment: Clarifying Their Relationship In Community Based Organization, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 7, 487, ISSN:2227524
Mohd Fahmi Jaes, Khairunesa Isa, Abd Rahman Ahmad, Rosman Md. Yusoff
(2018) The Analysis Of Competency Based For Indonesian Construction Labourers, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/20634 , 8, 132, ISSN:22275240
Khairunesa Isa, Mohamad Zaky Noh, Siti Sarawati Johar, Rosman Md Yusof, Abd Rahman Ahmad
(2018) Uce Program And 3d Students Development, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, International Journal of Engineering & Technology , 9, 687, ISSN:2227-524
Khairunesa Isa, Abd Rahman Ahmad, Rosman Md Yusoff
(2017) The Impact Of University Community Engagement Programmes On Student?S Soft Skill, TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, Turkish Online Journal of Educational Technology , 12, 392, ISSN:1303-652
Anwar Khan , Rosman Bin Md Yusoff & Khairunesa Binti Isa
(2016) Examining Linkages Between Psychological Health Problems, Socio-Demographic Characteristics And Workplace Stressors In Pakistan'S Academia, INTERNATIONAL EDUCATION STUDIES, Canadian Center of Science and Education , 1, 108, ISSN:1913-9020 E-IS
Fauziah Ani, Asnarulkhadi Abu Samah, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri
(2016) Pendayaupayaan Ekonomi Menerusi Penyertaan Dalam Aktiviti Ekonomi Tambahan Pwpk Di Johor, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL: Issue on Society, Technology & Governance, UTHM , 12, 27, ISSN:2229-8940
Khairunesa Binti Isa
(2015) Impact Of Trust On Online Shopping:A Systematic Review Of Literature, JOURNAL OF ADVANCED REVIEW ON SCIENTIFIC RESEARCH, UTM , 5, 1, ISSN:22897887
Media Digital
Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Shahidah Hamzah, Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Shamsaadal Sholeh Saad, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Khairol Anuar Kamri, Rosman Md. Yusoff, Adi Syahid Ali, Md. Akbal Abdullah
(2019) Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia Semester Khas Diploma 2018, UTHM , ISBN:-
Siti Sarawati Johar, Fauziah Ani, Harliana Halim, Rosman Md. Yusoff, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md. Nor, Zahrul Akmal Damin, Khairunesa Isa, Lutfan Jaes, Ku Hasnan Ku Halim, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdulllah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali
(2018) Uqu10103/Uws10103 Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-4, UTHM , ISBN:-
Policy Paper
Khairunesa Binti Isa
(2018) Pembangunan Model Asas Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Indoneisa
Khairunesa Binti Isa
(2016) Kajian Impak Dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa (Eaic) - Edisi Terhad
Khairunesa Binti Isa
(2016) Kajian Impak Universiti Komprehensif Awam Malaysia (A042) - Edisi Terhad
Prosiding / Seminar
K. Isa and H. Kadir@Shahar
(2021) Factors Associated With Stress Among Academic Staff At A Malaysian Public University, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS , 21, ISBN:15517616
K. Isa, J. Jamin, S. T. Palpanadan and M. Mizad
(2021) Knowledge Of Smoking Implications And Acceptance Of Smoking Ban At Food Premises, AIP CONFERENCE PROCEEDINGS , 22, ISBN:9780735441187
Norashidah Abd Rahman, Mohd Khir Mohd Nor, Goh Kai Chen, Khairunesa Isa
(2016) Creating Sports Interest Among The Children Through University Community Engagement, Advanced Centre for Technical and Vocational Education (ACTive) UTHM , 34 , ISBN:9789670764658
Khairol Anuar Kamri, Khairunesa Isa, Atikah Yahya, Abd Rahman Ahmad, Rosman Md. Yusoff
(2016) Factors Influencing Alumni Donations At Malaysian Public Universities, IBIMA , 1 , ISBN:9780-986041983
Azita Ali, Nor Hayatie Abdul Halim, Mohd Safie Idris, Muhammad SUhaimi Sulong, Khairunesa Isa, Sarebah Warman, Ahmad Esa
(2016) Stress Kerja Dalam Kalangan Pekerja Industri Di Taman Cendana: Satu Kajian, Perkama Consultants Sdn. Bhd, , 1 , ISBN: 9789671172002
Azita Ali, Nor Hayatie Abdul Halim, Mohd Safie Idris, Muhammad SUhaimi Sulong, Khairunesa Isa, Sarebah Warman, Ahmad Esa
(2016) Tahap Keselamatan Kediaman Perumahan Flat Di Taman Cendana: Satu Kajian, UTHM , 1 , ISBN:978967076447
Rosman Md Yusoff, Abd Rahman Ahmad, Sairun Syakira Saiman, Ng KIm Soon, Khairul Anuar Kamri, Khairunesa Isa
(2016) The Enhancement Of Distribution Management System Through Knowledge Transfer Program, IBIMA , 111 , ISBN:978098604198
Muhammad Suhaimi Sulong, Khairunesa Isa, Mohd Safie Idris, Azita Ali, Sarebah Warman, Ahmad Esa
(2015) Khidmat Komuniti Siswa Uthm: Pendekatan Dan Pelaksanaan, Universiti Kebangsaan Malaysia , 1005 , ISBN:9789832795346
Khairunesa Binti Isa
(2015) Kkn Mentransformasi Komuniti Resilience, UMS
Khairunesa Isa
(2014) Kesan Komitmen Pekerja Dalam Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Transformasional Dan Keberkesanan Organisasi, UTHM , ISBN:9789670468723
KHAIRUNESA BINTI HJ. ISA
(2014) Malay Engineering Students? Perception Towards Malaysian Nationhood Course, UNIMAP
FAni,Asnarulkhadi, Khairunesa Isa
(2014) Pendekatan Pendayaupayaan Dalam Pembangunan Komuniti, Universiti Utara Malaysia , 298 , ISBN:978-967-0474-74
Harliana Halim, Aminuddin Basir, Kamaruzaman Yusof, Shamsaadal Sholeh Saad, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Khairunesa Isa
(2014) Pengurusan Perubahan Sosial Menurut Ibn Khaldun, UTHM , 243 , ISBN:9789670468761
Khairunesa binti Isa
(2012) Impak Komitmen Pekerja Terhadap Keberkesanan Organisasi, USM, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH)
Khairunesa binti Isa
(2011) Faktor Persekitaran Organisasi Mempengaruhi Perkongsian Pengetahuan : Satu Analisis Di Kalangan Tenaga Pengajar Institut Kemahiran Mara (Ikm) Johor, Faculty of Business Management & Accountancy, UNISZA
Khairunesa binti Isa
(2011) Impak Persekitaran Organisasi Terhadap Perkongsian Pengetahuan Dalam Pembangunan Lestari Organisasi, Bahagian Geografi, Pusat Pengajian Kemanusiaan USM dan Persatuan Kebangsaan Geografi Malaysia, Water Watch Penang
Khairunesa binti Isa
(2011) Penyertaan Belia Dalam Aktiviti Gerakan Belia 4b Di Komuniti Petaling Jaya Selatan, Selangor Darul Ehsan., UNIMAS
Khairunesa binti Isa
(2011) Persepsi Mahasiswa Kejuruteraan Uthm Terhadap Hari Malaysia, Universiti Teknologi Mara Cawangan Sabah dan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah , ISBN:978967363273
Khairunesa binti Isa, Wan Hanim Nadrah binti Wan Muda dan Azita Ali
(2010) Faktor Ekologi Berkaitan Kecemerlangan Mahasiswa Al-Biruni Upm, Universiti Teknologi Malaysia
Azita binti Ali, Muhamad Shukri Saud, Wan Hanim Nadrah bin Wan Muda dan Khairunesa binti Isa
(2010) Kerangka Konsep Modular Mpw Bahasa Pengaturcaraan C Berasaskan Masalah Dan Pendidikan Berteraskan Kompetensi, UTM
Wan Hanim Nadrah binti Wan Muda, Wilfredo H. Libunao, Azita Ali dan Khairunesa binti Isa
(2010) Leadership Capabilities Among Tve Profesional Holding Team Leaders' Position In Construction Industry, Universiti Teknologi Malaysia
Khairunesa binti Isa
(2009) Faktor Keberkesanan Kepimpinan Pemipin Dalam Kalangan Penjawat Awam Di Malaysia, Andalas University and National University of Malaysia
Khairunesa binti Isa
(2009) Isu Perundangan Dan Implikasinya Ke Atas Kedudukan Agama Islam Sebagai Agama Rasmi Dan Institusi Raja, Andalas University dan National University of Malaysia

Consultancies

YearDescriptionLevel
2018 Penasihat Sekretariat Sukarelawan Yayasan Kanser Tunku Laksamana Johor, (YKTLJ) National
2017 Setiausaha ICOSTRD 2017 International
2016 Consultant for 'Kajian Impak dan Keberkesanan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC)' Government
2016 Exco MACFEA Government
2016 Kumpulan Pemikir Strategi Utama Bajet Johor 2016 Government
2016 Consultant for 'Majlis Undian Penetapan Rumah Peserta PBR Tanah Putih, Tjg Sedili - KEJORA' Government
2016 Ketua Biro Seminar MACFEA National
2016 Consultant for 'Penilaian Impak Sosio-ekonomi di Kawasan Rapid Pengerang, Kota Tinggi Johor (JPDC) Government
2016 Consultant for 'Penilaian Keberkesanan Dasar Awam dan Undang-undang ke Atas Kualiti Hidup Yang Lebih Baik dan Penyampaian Perkhidmatan Yang Efisien' Government
2015 Key Note Speaker (Research Methodology) at UNIRIKA, Batam International
2014 Consultant for Market Survey 'Penubuhan Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah, UTHM' University
2007 Fasilitator Biro Tatanegara (JPM), Putrajaya Government
2006 Fasilitator Biro Tatanegara (JPM), Putrajaya Government

Supervision

YearDescriptionRole
2021 Reviewer for Journal of Pharmaceutical Research International External Assessor
2021 37th IBIMA International Conference External Assessor
2020 Chairperson of an oral ezamination (VIVA VOCE)-Mohd Hafizuddin Mejah Referee
2020 Pemeriksa Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester II 2019/2020 dan Semester Khas 2020/2021, Diploma dan Sarjana Muda, PPUK Examiner
2020 Tesis 3 Minute Referee
2020 Internal Examiner for Proposal Defence (Phd Full Research) - Mr. Rosmahalil Azrol Abdullah Assessor
2020 Reviewer for CLSU International Journal of Education and Development Studies. External Assessor
2020 Reviewer for paper 'Factors Affecting Lecturers' Motivation: A Case Study of Public Universities in HCM City' in Sociology and Anthropology Journal Horizon Research Publishing, USA External Assessor
2020 Reviewer for paper 'The Influence of Self-Efficacy on Resilience in Students Who Work in Thesis'in Sociology and Anthropology Journal Horizon Research Publishing, USA External Assessor
2020 Reviewer for paper 'Investigating the Predictability of Academic Participation and Performance on First-Year Retention of College Freshmen' in Sociology and Anthropology Journal Horizon Research Publishing, USA External Assessor
2020 Reviewer for paper '"Enhancing Capacity on Socio-Economic Data Analysis among Gender and Development Focal Persons Thru Training, in CLSU International Journal of Education and Development Studies. External Assessor
2020 Reviewer for paper 'Pendidikan 4.0 Melalui Pendekatan RPP Terhadap Pembelajaran Berdasarkan CDIO' in Online Journal TVET Practitioner. Assessor
2020 Reviewer for paper 'The Concept of Correation Between Active Learning and Employbility Skills in TVET' in Online Journal for TVET Practitioner. Assessor
2020 International Conference on Human Sustainability (INSAN 2020) Assessor
2020 Reviewer for paper 'Permasalahan Pelaksanaan Kaedah Aktif Komunikatif (KAK) Dalam Pembelajaran Komunikasi Bahasa Arab'in Online Journal for TVET Practitioner. Assessor
2020 Reviewer for Book Chapter 'Pengurusan dan Kepimpinan Siri 2' Assessor
2020 Editor Bab dalam Buku Kearifan Lokal Orang Asal Mendepani Rencah Abad ke 20 Assessor
2020 Jawatankuasa Sepakaran PPUK Assessor
2019 International Committee Board of the 34th IBIMA International Conference External Assessor
2019 Karnival Kesukarelawanan & Inovasi Pelajar 2019 Referee
2019 Reviewer - Horizon Research Publishing Corporation External Assessor
2019 Horizon Research Publishing (Sociology and Anthropology) External Assessor
2019 33rd IBIMA International Conference External Assessor
2019 Editor untuk Bab dalam Buku Transformasi Ekologi Organisasi Berdaya Mapan Examiner
2019 Editor for Impak Pembangunan dan Kerencaman Masyarakat (Jilid 1) Examiner
2018 Editor untuk Bab dalam buku 'Senario Kewangan Pengguna dan Kepenggunaan' Examiner
2018 31st International IBIMA Conference 2018 External Assessor
2017 29th International IBIMA Conference External Assessor
2017 Editor Pena Jauhar Siri 1 Assessor
2017 Reviewer for INSAN 2017 Assessor
2017 Editor for Inovasi Sosial ke arah Kelestarian Insan (Institut Sosial Malaysia) Examiner
2016 Examiner for Proposal Defence Ameena (Master Student) Examiner
2015 Examiner for Porposal Defence Abdul Ghafoor Kazi (Phd Student) Examiner
2015 Reviewer for 4th International Conference on Technology Management, Business and Entrepreneurship (ICTMBE). External Assessor
2015 Moh Nor Hamize Bin Abd Hamid, Master Science Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Meri Puspita - Doctor of Philosophy, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 Supervisor
2015 Pertandingan Pidato Semarak Patriotik (saringan UTHM) Referee
2015 Pertandingan Pidato Semarak Patriotik 2014, Peringkat Kebangsaan Referee
2015 Editorial/Advisory Board of Pakistan Journal of Society, Education and Language (PJSEL) ISSN 2521-8123 External Examiner
2015 Examiner for Pre viva Nur Bahiyah Abd. Wahab (Phd Student) Examiner
2014 Editor Bersekutu Majalah Peribumi, Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Negeri Sarawak External Examiner
2014 Reviewer for Jurnal Teknologi, UTM Razak Business School External Assessor
2014 Reviewer for AKADEMIKA JOURNAL PUBLISHER, UKM External Assessor
2014 Pakar Rujuk Projek Penerbitan Berpakej Kearifan Tempatan Sarawak External Assessor
2013 Mohamad Zakian bin Dio, Master Science, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Mawardi bin Che Man, Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Ruth Yohanna Joshua, Master Science, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 Supervisor
2013 Azmee bin Hj. Hussin, Master Science, Universiti Tun HUssein Onn Malaysia, 2013 Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2021 Moderator Program Bual Bicara Rahsia Wanita KeranaDiriku Berharga National
2021 Panel Wacana Intelektual: Jaminan Kecukupan Makanan & Bakul Makanan: Apa Yang Perlu Anda Tahu National
2021 Pengarah Pusat Program Perantisan Pengguna Holistik Norma Baharu tahun 2021 National
2021 Panel Bual Biacra Pakar 360 Persepsktif Pengguna & Masyarakat: PKPB/PKPP 2.0 Relevan Lagikah ICT Norma Baharu National
2021 Moderator Program Bual Bicara Bahagia di Tempat Kerja: Apa Perlu Anda Tahu National
2020 AJK Penyelidikan dan Kumpulan Fokus, PPUK University
2020 AJK Pembangunan Program Sarjana/Phd, PPUK University
2020 Pengarah Bengkel Refreshment on Methodology, anjuran Kumpulan Fokus IMPACT, PPUK University
2020 Pengerusi Program Advokasi Kepenggunaan di IPTA (MACFEA-KPDNHEP) National
2020 AJK Khidmat Masyarakat dan Pembangunan Komuniti, PPUK University
2020 Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Pelajar dan Mobiliti Berkredit, PPUK University
2020 Penyelaras Pengajian Siswazah, PPUK University
2020 AJK Promosi dan Perhubungan Korporat, PPUK University
2020 AJK Ekosistem Kondusif Sektor Awam, PPUK University
2020 AJK Pengajian Siswazah, PPUK University
2020 EXCO MACFEA National
2018 Penyelaras Program Swadaya Desa bersama Masyarakat Orang Asli Kanaq, Mawai Johor Government
2018 Penyelaras Mobiliti Outbound UTHM - UNRIKA, Batam Indonesia International
2017 Penyelaras Mobiliti Outbound Jeyarawara UTHM-TUFS, Tokyo Jepun International
2015 Penyelaras Program Seminar Pengurusan Kos Sara Hidup bersama MACFEA Government
2014 Program Khidmat Masyarakat Jabatan Pengajian Islam dan Sains Sosial bersama Pengerusi, Ketua dan Setiausaha Blok Taman Cendana, Pasir Gudang Johor, November 2014 University
2014 Program Khidmat Masyarakat Minda Kreatif Masyarakat Berpendidikan bersama Penduduk Taman Cendana, Pasir Gudang Johor dan Majlis Perbandaran Pasir Gudang Johor, November 2014 District
2014 Penceramah Motivasi Minggu Ta'aruf Pelajar Ambilan Januari 2015 (IPDAS) University
2014 Mobiliti Berkredit Pelajar Khidmat Masyarakat UTHM Malaysia dan UGM Yogyakarta, Indonesia, Ogos 2014 International
2014 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Persidangan Majllis Profesor Negara, Disember 2014 Government
2014 Program Khidmat Masyarakat, Penduduk Taman Cendana ke Arah ISO 9001:2008, Mei 2014 Government
2013 Fasilitator Program Sejenak Bersama Dekan FSTPi, UTHM, 2013 University
2013 Pertubuhan Anak Yatim Rumah Berkat Johor Bahru, 2013 Government
2013 AJK, Unesco World Day on Culture Diversity For Dialogue and Development, UTHM, 2013 University
2013 AJK Penyediaan Kertas Kerja Persidangan dan Resolusi, Konvensyen Bandar Diraja, UTHM, 2013 University
2013 Penyelaras Program Baharu Sarjana Sains (Teknologi Pembangunan Sosial) dengan Kepujian, FSTPi, 2013 University
2013 Managing Editor for Journal of Techno Social University
2012 Promoter Karnival Pendidikan Kerjaya Kolej Matrikulasi Perlis, 2012 University
2012 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia University
2012 AJK, Outcome Based Education, FSTPi 2012-2013 University
2008 Perlembagaan Malaysia (sambilan) Private
2007 Kenegaraan dan Pembangunan Mutakhir Malaysia University
2006 Fasilitator Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya, 2006-2010 Government

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 TAZKIRAH IHYA RAMADAN SIRI 1 'MENGHARGAI RAMADAN'
UTHM / ZOOM MEETING
07/04/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2021 MAJLIS SAMBUTAN MAULIDUR RASUL PERINGKAT UNIVERSITI TAHUN 1443H/2021M
PUSAT ISLAM, UTHM / MASJID UTHM
18/10/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 3/2021 - AKTIVITI DAN PENILAIAN
UTHM / ZOOM MEETING
27/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENYELIDIKAN)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / APLIKASI ZOOM
06/09/2021
2021 KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 3
UTHM / PPUK ( SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEEET )
05/08/2021
2021 TAZKIRAH ERTI SEBUAH PENGORBANAN PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
22/07/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 4 : PERISTIWA PENTING DI BULAN RAMADHAN
UTHM / ZOOM MEETING
22/04/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 3 : RAMADHAN DAN AL-QURAN
UTHM / ZOOM MEETING
15/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 THE CGS ROADHOW-RESEARCH E-LOG BOOK
UTHM / GOOGLE MEET
25/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN INSTRUMEN DAN KAJIAN LITERATUR
UTHM / GOOGLE MEET
08/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2021 PERKONGSIAN TEKNOLOGI : PENGGUNAAN SEMULA SISA MAKANAN ANJURAN FKAAB
UTHM / -
26/01/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM
UTHM / GOOGLE MEET
31/12/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN RUBRIK & BORANG BERKAITAN SISWAZAH PPUK
UTHM / -
15/10/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN SAINS SOSIAL PPUK
LAIN-LAIN / KAFETERIA PPUK
05/10/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN PELAJAR SISWAZAH
UTHM / GALERI ILMU
14/09/2020
2020 REFRESHMENT ON METHODOLOGY
UTHM / -
03/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN SUSTAINABILITY 2020
LAIN-LAIN / Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
19/08/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020
2020 TAZKIRAH RAMADHAN ATAS TALIAN
UTHM / -
21/05/2020
2020 PROGRAM ADVOKASI KEPENTENGIGAN MACFEA DAN KPDNHEP ZON SELATAN UTHM
UTHM / -
05/03/2020
2020 RASCH MODEL ANALYSIS WORKSHOP FOR BEGINNERS
LAIN-LAIN / -
16/02/2020
2020 STRUCTURAL EQUATION MODELING USINMG AMOS
LAIN-LAIN / -
08/02/2020 - 09/02/2020
2020 PROGRAM KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 1 PPUK UTHM
UTHM / UTHM
30/01/2020
2020 BENGKEL PENGUKUHAN MATA PELAJARAN UMUM BAHARU BAGI PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIUKUL, UTHM
UTHM / DEWAN 4, UTHM
28/01/2020

« Back