Dr. NOR AMANI FILZAH BINTI MOHD KAMIL
DS51 PENSYARAH KANAN
Jabatan Kejuruteraan Awam
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina
Dr. NOR AMANI FILZAH BINTI MOHD KAMIL

DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2014)
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM (PENGURUSAN ALAM SEKITAR) , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2007)
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2006)
SC/MCE/SPM/SPVM , SM SULTAN ABDUL HALIM JITRA (2000)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : ENVIRONMENTAL SCIENCES
Field (KPT) : Environment Management and Bioremediation
Field of Specialization (KPT) : Soil Bioremediation

Soil Bioremediation
Solidification / Stabilization Method for sludge treatment

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2027 Penyelidik Utama
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Pencemar Mikro (MPRC)
01/01/2021 - 01/01/2023 Penyelidik Utama
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Pusat Penyelidikan Pencemar Mikro (MPRC)

DS51 Pensyarah Kanan

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2017 - 31/12/2017 Malaysian Association of *PBL Practitioners (MyPBL)
Member Kebangsaan
17/08/2021 - 31/12/9999 International Engineers
Ahli Antarabangsa
08/08/2021 - 31/12/9999 The Clean Air Forum Society of Malaysia (MyCAS)
Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Civil Engineering Mathematics Iii [BFC24103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Engineering Mathematics [BFC25103], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Head for Bengkel Permurnian Silibus 2022, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, February 2022 University
2022 Head for Pemurnian FRC dan EIE bagi Program Sarjana Secara Penyelidikan (KFA) , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 University
2022 Research [KFA10040], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Engineering Mathematics [BFC25103], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Engineering Mathematics [BFC25103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Industrial Training [BFC32904], Session 20202021 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research [KFA10040], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Research [KFA10040], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Solid Waste Management [MFE10403], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Civil Engineering Mathematic Ii [BFC14003], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Civil Engineering Mathematics Iii [BFC24103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Hydraulics [BFC21103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Nature Conservation [BFC10202], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research [KFA10040], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Research [KFA10040], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Civil Engineering Mathematics Iii [BFC24103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Hydraulics And Mechanics Of Material Laboratory [BFC21201], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Hydraulics [BFC21103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Research [KFA10040], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Civil Engineering Mathematic Ii [BFC14003], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Civil Engineering Mathematic Ii [BFC14003], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Civil Engineering Mathematics Iii [BFC24103], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Mathematics Ii [BWM10203], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Engineering Mathematics Ii [BWM10203], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Master'S Project I [MFA10702], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Master'S Project I [MFA10702], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Master'S Project Ii [MFA20812], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Master'S Project Ii [MFA20812], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Module Developer for Menulis dan menerbitkan modul Solid and Hazardous Waste Management BFA40303, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2017 University
2017 Nature Conservation [BFC10202], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Solid And Hazardous Waste Management [BFA40303], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Civil Engineering Mathematic Ii [BFC14003], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Civil Engineering Mathematic Ii [BFC14003], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Engineering Mathematics Ii [BWM10203], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Environmental Management [MFA10503], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Master'S Project I [MFA10702], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Master'S Project Ii [MFA20812], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Master'S Project Ii [MFA20812], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20152016 Semester 3, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Civil Engineering Mathematic Ii [BFC14003], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Civil Engineering Mathematic Ii [BFC14003], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Mathematics Ii [BWM10203], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Engineering Mathematics Ii [BWM10203], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Fluid Mechanics [BNP10303], Session 20142015 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Master'S Project I [MFA10702], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Master'S Project Ii [MFA20812], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2014 Environmental Engineering [BFC32403], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Fluid Mechanics [BNP10303], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2014 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20132014 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2014 University
2013 Fluid Mechanics [BNP10303], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Hydraulics [BFC21103], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Nature Conservation [BFC10202], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20122013 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2013 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20132014 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2013 University
2012 Fluid Mechanics [BFC10403], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Hydraulics [BFC21103], Session 20122013 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University
2012 Transportation And Environmental Engineering Laboratory [BFC32501], Session 20112012 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2012 University

CodeTitleDesignationEnd Date
M077 PEMBANGUNAN PENAPIS AIR DOMESTIK (UNTUK KEGUNAAN RUMAH) Ahli 30/11/2023
H752 Characterization of Coal Bottom Ash (CBA) Treated using Acid Leaching Method and Rice Husk Ash for Partial Sand and Cement Replacement Ahli 14/05/2023
K336 An Insight of Metal Immobilization Mechanism by Incorporating Electroplating Sludge into Fired Clay Bricks to Produce Sustainable End-Product Ahli 30/04/2023
H742 Combining Stabilisation/solidification with Bioaugmentation to Enhance Remediation Performance of Industrial Sludge Ketua 14/02/2023
X224 Pre-Treatment Technology for Laundry Waterwaste for Safe Disposal Ahli 31/12/2022
K357 Cultivating Environmental Education And Awareness Of Ecological Balance And Its Importance Among Society And Industry Ketua 06/08/2022
H614 AIR POLLUTION AT UTHM CAMPUS: ANALYSIS ON PARTICULATES, HEAVY METALS, TOXIC GASSES AND MICROORGANISMS Ahli 30/04/2022
H498 Program title: An Invention of UTHM piping leaking measurement for a better pipe water quality : Adaptation tomography and Computational Fluid Dynamic Method Project title 1: Contaminants in leaking pipe at UTHM Ahli 30/11/2021
H017 PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF XENOBIOTIC ORGANIC COMPOUNDS IN BATHROOM GREYWATER USING ZnO-PVP NANOPARTICLES Ahli 31/12/2020
X113 Assessment of surface water and soil contamination due to leachate migration in landfill piyungan, Yogyakarta Ahli 31/12/2019
1528 ENHANCEMENT OF PETROLEUM SLUDGE WASTE TREATMENT PERFORMANCE BY USING SOLIDIFICATION/STABILIZATION (S/S) METHOD WITH PALM OIL ASH AS PARTIAL CEMENT REPLACEMENT Ketua 30/04/2019
U680 Improving Mathematical Model In Biodegradation of PAHs Contaminated Soil Using Gram-Positive Bacteria Ketua 15/04/2019
U789 POFA as cement replacement in solidification/stabilization of petroleum sludge: Leaching behaviour of PAHs Ketua 31/08/2018
U548 Advancement Of Petroleum Sludge Waste Treatment Performance Using Solidications/ Stabilization (S/S) Method With Palm Oil Ash Partial Cement Replecement Ketua 31/05/2018
1527 CONTAMINATED SEWAGE SLUDGE FROM PRIMARY AND SECONDARY WASTEWATER TREATMENT: MINIMIZATION OF HEAVY METALS LEACHABILITY FROM ITS UTIILIZATION INTO FIRED CLAY BRICK Ahli 30/04/2018
U396 The Influence Of Industrial Activities On The Level Of Ambient Air Quality In UTHM Campus Ahli 15/12/2017
1231 New Design of Low Cost Rock Filter Wastewater Treatment System for Enhancing Pharmaceuticals Residue Removal from Domestic Wastewater Ahli 30/09/2016
U159 Removal of pharmaceuticals from wastewater using horizontal steel slag rock filter Ahli 31/03/2015
U160 Aerated lime stone rock filter wastewater system for enhanching pharmaceutical reesidue removal from domestic wastewater Ahli 31/03/2015

Book
AZRA MUNIRAH BINTI MAT DAUD, SITI FATIMAH ZAHARAH BINTI MOHAMAD FUZI, HASAN ZUHUDI BIN ABDULLAH, SH SALLEH BIN SH AHMAD, RAHISHAM BIN ABD RAHMAN, ZALILAH MURNI BINTI MAT ALI @ YUNUS, ROSLINDA BINTI SESWOYA, MUHAMMAD ABDUL LATIFF BIN ABU BAKAR, ELIZAH BINTI MOHAMED, NADIRUL HASRAF BIN MAT NAYAN, NOR AMANI FILZAH BINTI MOHD KAMIL, KAMARUL RAHIM BIN KAMARUDIN, MASAYU BINTI MASLAN, `AISYAH NAJWA BINTI ABD RAHMAN
(2022) Management Of Biosafety At University, UTHM , 1, ISBN:9789670061054
SYAZWANI MOHD. ASHARUDDIN, RADIN MAYA SAPHIRA RADIN MOHAMED, NOR AMANI FILZAH BINTI MOHD KAMIL
(2018) Water And Environmental Issues (Vol 2), Micropollutant Research Centre (Mprc), UTHM , 1, ISBN:9789672183945
Book Chapters
Noor Faiza Roslee, Sadeq Abdullah Abdo Al-Khadher
(2021) Environment Acceptability As Building Material From Organic Contaminants Leaching Behavior In Sludge, Sustainable Waste Utilization In Bricks, Concrete, And Cementitious Materials, Springer , 251, ISBN:9789813349186
George, S., Kamil, N. A. F & Kadir, A. A.
(2020) Chapter 1 Food Waste Composting At School, Water And Environmental Engineering Volume 4, UTHM , 1, ISBN:9789672916390
Steafanie George, Nor Amani Filzah Mohd Kamil and Aeslina Abdul Kadir
(2020) Food Waste Composting At School, Water And Environmental Engineering (Vol. 4), UTHM , 1, ISBN:9789672916390
Noorafizah Murshid, Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Aeslina Abdul Kadir, and Meizareena Mazid
(2019) Selection Of Suitable Binder In Solidification / Stabilization Method: A Review, Water And Environmental Engineering (Vol. 3), UTHM , 91, ISBN:9789672389118
Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Siti Nasihah Ramdzan, Aeslina Abdul Kadir, Nur Athirah Syafiqa Shahabuddin, Meizareena Mizad
(2018) Implementation Of Food Waste Composting In Malaysia, Water And Environmental Issues (Vol. 2), Micropollutant Research Centre (Mprc) , UTHM , 35, ISBN:9789672183945
Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Cheah Wing Hong, Aeslina Abdul Kadir, Nor Haslina Hashim, Chin Ming Wei, Meizareena Mizad
(2018) Necessity And Challenges Of Nature Conservation, Water And Environmental Issues (Vol 2), UTHM , 1, ISBN:9789672183945
Kamil N. A. F. M., Kadir A. A., Bujang U. H. & Hassan M. I. H.
(2017) Chapter 10: Treatment Of Petroleum Sludge , Water And Environmental Issues Volume 1, UTHM , 1, ISBN:9789672110545
Nor Haslina Hashim, Norshuhaila Mohamed Sunar, Amani filzah mohd Kamil, Rafidah Hamdan, Masayu Maslan, Norzila Othman
(2017) New Design Of Low Cost Rock Filter Wastewater Treatment System For Enhancing Pharmaceuticals Residue Removal From Domestic Wastewater, Advanced Technology Centre Research And Innovation : Series 1, UTHM , 59, ISBN:9789672110101
General Publications
MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH MOHD KAMIL, ZEETY BINTI MD YUSOF, NOR HASLINDA BINTI ABAS, ROSNAWATI BINTI BUHARI, SHAHRUL NIZA BIN MOKHATAR, RAFIDAH BINTI HAMDAN, SITI HASNAH BINTI HUD, ZAMRI BIN AHMAD
(2022) Outcome Based Education Annual Report For Master Of Civil Engineering By Research (Kfa) Semester 1 & 2 Session 2021/2022, UTHM , 1, ISBN:-
MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH MOHD KAMIL, NORHAFIZAH BINTI SALLEH, ROSNAWATI BINTI BUHARI, SHAHRUL NIZA BIN MOKHATAR, RAFIDAH BINTI HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2022) Outcome Based Education Report For Master Of Civil Engineering By Research (Kfa) Semester 2 Session 2020/2021, UTHM , 1, ISBN:-
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2022) Pensyarah Uthm Bantu Guru Sekolah Kenal Pasti Kualiti Air Sungai Buluh, UTHM , 1, ISBN:-
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2022) Sambutan Hari Air Sedunia 2022: Uthm Kaji Kualiti Air Dan Bersihkan Sungai Kim Kim, UTHM , 1, ISBN:-
NOOR AZLINA ABDUL HAMID, ZALIPAH JAMELODDIN, NURAZUWA MD NOOR, NOR HASLINDA ABAS, SITI HIDAYAH ABU TALIB, ZAINORIZUAN MOHD JAINI, NUR AIN EBAS, MASNI A. MAJID, NURAIN IZZATI MOHD YASSIN, MUHAMMAD SALLEH ABUSTAN, NOR AMANI FILZAH MOHD KAMIL, HILTON@MOHD HILTON AHMAD, ROSNAWATI BUHARI,SHAHRUL NIZA BIN MOKHATAR, RAFIDAH BINTI HAMDAN, SITI HASNAH HUD, ZAMRI AHMAD
(2022) Visiting Professor And External Examiner Program Report 2022, UTHM , 1, ISBN:-
SHAHRUL NIZA BIN MOKHATAR, MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH BT MOHD KAMIL, NORHAFIZAH SALLEH, ROSNAWATI BTE BUHARI, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2021) Outcome-Based Education (Obe) Report For Master Of Civil Engineering By Research (Kfa), UTHM , -, ISBN:-
ZAINORIZUAN MOHD JAINI, ALVIN JOHN LIM MENG SIANG, NOR AMANI FILZAH MOHD KAMIL, SABARIAH MUSA, ROSMAIDI SHAHAL, ZAMRI AHMAD
(2021) Tracer Study Report (Graduation 2017 & 2018), UTHM , 1, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH BT MOHD KAMIL, ROSNAWATI BTE BUHARI, MUHAMMAD SALLEH ABUSTAN, ZALIPAH JAMELLODIN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD, ALVIN JOHN LIM
(2020) Laporan Exit Survey Sarjana Kejuruteraan Awam - Penyelidikan (Kfa) - Semester 1 Sesi 20192020 , UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH BT MOHD KAMIL, ROSNAWATI BTE BUHARI, MUHAMMAD SALLEH ABUSTAN, ZALIPAH JAMELLODIN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD, ALVIN JOHN LIM
(2020) Laporan Exit Survey Sarjana Kejuruteraan Awam - Penyelidikan (Kfa) - Semester 2 Sesi 20182019, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH BT MOHD KAMIL, ROSNAWATI BTE BUHARI, MUHAMMAD SALLEH ABUSTAN, ZALIPAH JAMELLODIN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) Sarjana Kejuruteraan Awam - Penyelidikan (Kfa) - Semester 1 Sesi 20192020, UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH BT MOHD KAMIL, ROSNAWATI BTE BUHARI, MUHAMMAD SALLEH ABUSTAN, ZALIPAH JAMELLODIN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) Sarjana Kejuruteraan Awam - Penyelidikan (Kfa) - Semester 2 Sesi 20182019 , UTHM , -, ISBN:-
SHAHRUL NIZA MOKHATAR, MOHD HILTON AHMAD, NOR AMANI FILZAH BT MOHD KAMIL, ROSNAWATI BTE BUHARI, MUHAMMAD SALLEH ABUSTAN, ZALIPAH JAMELLODIN, RAFIDAH BT HAMDAN, ROSMAIDI BIN SHAHAL, ZAMRI BIN AHMAD
(2020) Laporan Outcome-Based Education (Obe) Sarjana Kejuruteraan Awam - Penyelidikan (Kfa) - Semester 2 Sesi 20192020, UTHM , -, ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2019) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2019, UTHM , -, ISBN:-
Roslinda Seswoya, Aeslina Abdul Kadir, Nor Amani Filzah Mohd Kamil
(2018) Bfa 40303 Solid And Hazardous Waste Management, UTHM , 72, ISBN:-
Sustainable Campus Office (SCO) & Sustainable Champion Team (SIO 1-8)
(2018) Uthm-Ui Greenmetric World University Ranking 2018 , UTHM , -, ISBN:-
Azra Munirah Mat Daud
(2014) Environmental Engineering, UTHM
Journal
Salina Alias, Megawati Omar, Noor Hana Hussain, Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Suhaimi Abdul Talib
(2022) Kinetics Of Benzo(A)Pyrene Biodegradation And Bacterial Growth In Sandy Soil By Sphingobacterium Spiritovorum, HELIYON, ELSEVIER BV , 10, 1, ISSN:24058440
Mohd Ikhmal Haqeem Hassan , Aeslina Abdul Kadir , Nor Amani Filzah Mohd Kamil , Nurul Nabila Huda Hashar , Noor Amira Sarani , Badaruddin Ibrahim , Kahirol Mohd Salleh , Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah
(2022) Mechanical Properties And Toxicity Characteristic Of Petroleum Sludge Incorporated With Palm Oil Fuel Ash And Quarry Dust In Solidification/Stabilization Matrices, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, INST METALL & MATER , 11, 1259, ISSN:17333490
Adel Al-Gheethi, Narmatha Sundram, Rich Crane, Abdullah Alburihi, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Muhanna Mohammed Al-Shaibani, Efaq Ali Noman, Senthil Kumar Ponnus, Nor Amani Filzah Mohd Kamil
(2022) Metronidazole Photocatalytic Degradation By Zinc Oxide Nanoparticles Synthesized In Watermelon Peel Extract; Advanced Optimization, Simulation And Numerical Models Using Machine Learning Applications, ENVIRONMENTAL RESEARCH, ELSEVIER , 9, 1, ISSN:00139351
Noor Faiza Roslee, Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Aeslina Abdul Kadir, Abdul Rahim Jalil, Nurhidayah Hamzah, Norazian Mohamed Noor, Andrei Victor Sandu
(2022) New Ray On Remediation Of High Rings Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Remediation Of Raw Petroleum Sludge Using Solidification And Stabilization Method, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, INSTITUTE OF METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE OF POLISH ACADEMY OF SCIENCES, COMMITTEE OF MATERIALS ENGINEERING AND METALLURGY OF POLISH ACADEMY OF SCIENCES , 7, 1201, ISSN:17333490
Murshid, Noorafizah Binti; Kamil, Nor Amani Filzah Binti Mohd; Kadir, Aeslina Abdul; Roslee, Noor Faiza Binti; Jalil, Abdul Rahim
(2021) Alternative Remediation For Raw Petroleum Sludge By Using Solidification/Stabilization Method, JOURNAL OF SOLID WASTE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, HTTP://SOLID-WASTE.ORG/ , 5, 216, ISSN:10881697
G Yashni, Adel Al-Gheethi, Radin Mohamed, Md Sohrab Hossain, Amani Filzah Kamil, Vikneswara Abirama Shanmugan
(2021) Photocatalysis Of Xenobiotic Organic Compounds In Greywater Using Zinc Oxide Nanoparticles: A Critical Review, WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL, WILEY , 2, 190, ISSN:09517359
Nurhidayah Hamzah, Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Nurul Syafiqah Maznan
(2021) The Measurement Of Pm10 And Pm2.5 Concentration For Outdoor And Indoor Surrounding Industrial Area, JOURNAL OF ADVANCEMENT IN ENVIRONMENTAL SOLUTION AND RESOURCE RECOVERY, UTHM , 12, 9, ISSN:28212819
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil, Wei Tao, Nurhidayah Hamzah
(2020) Establishing The Order Of Importance Factor Based On Optimization Of Conditions In Pahs Biodegradation, POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS, TAYLOR & FRANCIS , 10, 1, ISSN:15635333
Noorafizah Murshid, Aeslina Abdul Kadir, Fazli Rahim, Nor Amani Filzah Mohd Kamil
(2019) Physical Properties Of Petroleum Sludge Treated By Solidification/Stabilization Method, JOURNAL OF BIOLUBRICANT ENGINEERING AND SCIENCE , FAZ PUBLISHING , 10, 1, ISSN:26827417
Masitah Bahari, Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Nor Azliza Akbar, Meizareena Mizad
(2018) Evaluation Of Fluoride Concentration In Water Filter System For Households, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 6, 123, ISSN:2229838X
Hamid, N. J. A., Kadir, A. A., Kamil, N. A. F. M & Hassan, M. I. H
(2018) Overview On The Utilization Of Quarry Dust As A Replacement Material In Construction Industry, INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING, UTHM , 1, 112, ISSN:2229838X
Faiza Roslee, Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Aeslina Abd Kadir
(2018) Potential Of Ground And Unground Palm Oil Fuel Ash In Construction Material, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY(UAE), Science Publishing Corporation Inc , 8, 49, ISSN:2227524X
Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Nurhidayah Hamzah, Suhaimi Abdul Talib, and NoorHana Hussain
(2016) Improving Mathematical Model In Biodegradation Of Pahs Contaminated Soil Using Gram-Positive Bacteria, SOIL AND SEDIMENT CONTAMINATION, Taylor and Francis Group , 458, ISSN:15320383
Mohd-Kamil., N.A.F, Hussein. N, Mizad., M, Abdul- Talib. S
(2014) Enhancing Performance Of Sphingobacterium Spiritivorum In Bioremediation Phenanthrene Contaminated Sand, REMEDIATION JOURNAL, Wiley , 1, 119, ISSN:1051-5658
Mohd-Kamil., N.A.F, Alias., S, N.Othman, S. Abdul- Talib
(2013) Degradation Of Phenanthrene By Corynebacterium Urealyticum In Liquid Culture And Sand Slurry, MALAYSIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, Malaysian Society of Soil Science , 8, 111, ISSN:13947990
Media Digital
Ts. Dr. MOHD ARIFF BIN AHMAD NAZRI
(2022) Ada Cara Yang Lebih Menarik Untuk Menentukan Kualiti Air Sungai, YouTube , ISBN:-
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2020) Bagaimana Hendak Mengira Surface Area Dengan Menggunakan Double Integrals?, YouTube , ISBN:-
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2020) Bagaimana Menggunakan Spherical Coordinate Untuk Menyelesaikan Triple Integrals, YouTube , ISBN:-
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2020) Cara Untuk Menyelesaikan 2nd Order Dengan Menggunakan Laplace, YouTube , ISBN:-
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2020) Menggunakan Cartesian & Cylindirical Coordinate Bagi Menyelesaikan Triple Integrals., YouTube , ISBN:-
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2020) Menggunakan Polar Coordinate Bagi Menyelesaikan Double Integrals, YouTube , ISBN:-
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2020) Menyelesaikan Multiple Variable Dengan Mengaplikasikan Chain Rule Dan Implicit, YouTube , ISBN:-
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2020) Pengenalan Double Integral - Cartesian Koordinat, YouTube , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Nur Syafiqah Mohd Rizal, Nurul Nasuha Mohd Rais, Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Nurhidayah Hamzah, Nor Azliza Akbar and Nur Shaylinda Mohd Zin
(2022) Remediation Of Organic Contaminant In Sludge By Using Bioaugmentation And Solidification And Stabilization (S/S) Method, IOP CONFERENCE SERIES , 1, ISBN:17551315
M N Nur-Nabilah, M K Nor-Amani-Filzah, O Norzila, M D Azra-Munirah, A W Nurul-Bahiyah, and M K Khairuddin
(2021) Discovering Source Of Residents' Complaint On Air Quality: Preliminary Studies On Particulate Matter (Pm2.5) And Sulphur Dioxide (So2), UTHM , 012045, ISBN:1757899X
M N Nur-Nabilah , M K Nor-Amani-Filzah , O Norzila , M D Azra-Munirah, A W Nurul-Bahiyah and M K Khairuddin
(2021) Discovering Source Of Residents┬┐ Complaint On Air Quality: Preliminary Studies On Particulate Matter(Pm2.5) And Sulphur Dioxide (So2), IOP PUBLISHING , 012045, ISBN:1757899X
Nursetiawana, Shaylinda, N.M.Z, Amani, N.F.M.K, Mohd-Salleh, S.N.A, Shahar, M.S.
(2020) Investigation Of Heavy Metals Pollution In Piyungan Landfill Underground And Surface Water, IOP SCIENCE , 012080, ISBN:17551307
Zubaidah Md Saleh, Radin Maya Saphira Radin Mohamed, Adel Al-Gheethi, Noor Yasmin Zainun, Nor Amani Filzah Mohd. Kamil
(2020) Optimizing Decomposition Of Food Wastes Using Response Surface Methodology, ELSEVIER , 96, ISBN:22147853
Noor Azlan Ismail; Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2020) Potential Of Sugarcane Bagasse As Binder In Treatment Of Petroleum Sludge By Using Stabilization / Solidification Method, UTHM , 124, ISBN:00000000
N A F Mohd Kamil, F N Abdullah, M Mizad
(2020) Requirement Of Outdoor Water Filtration System , IOP SCIENCE , 012069, ISBN:17551315
N A AKBAR, NAF MOHD KAMIL, NSMD ZIN, MN ADLAN AND HA AZIZ
(2018) Assessment Of Kinetic Models On Fe Adsorption In Groundwater Using High-Quality Limestone , IOP , 1, ISBN:17551307
Hamzah, Nurhidayah, Singhal, Naresh, Padhye, Lokesh P., Swift, Simon
(2018) Comparison Of Phenanthrene Removal By Aspergillus Niger Atc 16404 (Filamentous Fungi) And Pseudomonas Putida Kt2442 (Bacteria) In Enriched Nutrient-Liquid Medium, UTHM , 012047, ISBN:17551307
MURSHID, N., KAMIL, N. A. F. M & KADIR, A. A
(2018) Treatment Of Petroleum Sludge By Using Solidification/Stabilization (S/S) Method : Effect Of Hydration Days To Heavy Metals Leaching And Strength, INSTITUTE OF PHYSICS PUBLISHING , 1, ISBN:17551307
Nuraida Shaharudin, Nurfarhana Suradi, Nor Amani Filzah Mohd Kamil
(2017) Measurement Of Water Quality Parameters For Before And After Maintenance Service In Water Filter System, UTHM , 1, ISBN:2261236X
Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Berhannudin Mohd Salleh and Sabariah Musa
(2017) Perception Of Lecturers On Problem Based Learning In Civil And Environmental Engineering Courses, Centre for Engineering Education , 119, ISBN:9789670194653
S. Musa, N.A.F Mohd Kamil, M.S. Adnan dan Hamdan, R.
(2017) Potential Study Of Water Extraction From Selected Plants , EDP Sciences , 1, ISBN:22612361X
Kamil N.A.F.M., Talib S.A.
(2016) Biodegradation Of Pahs In Soil: Influence Of Initial Pahs Concentration, IOP Science , 1 , ISBN:17578981
Sabariah Musa, Nur Anis Allya Abu Mansor, Siti Syafiera Bujang, Nor Amani Filzah Mohd Kamil, Rafidah Hamdan
(2016) Potential Study On Water Acquisition From Plants Extraction , UTHM , - , ISBN:-
IENFORCE 2015
(2015) Development On Guidelines For Remediation Of Contaminated Land, Universiti Putra Malaysia , ISBN:1878-0296
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2012) Evaluation The Potential And Survival Of Bacteria Isolated From Sludge In Degrading Artificial Anthracene Contaminated Sand, Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2011) Bioremediation Of Phenanthrene Contaminated Sand Using Bacteria Isolated From Petroleum Sludge, Kagawa National College of Technology
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2011) Performance And Survival Of Bacteria Isolated Various Sludge In Degrading Phenanthrene; Under Non-Indigenous Condition, Institution of Engineers, Malaysia
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2010) Evaluating The Potential Of Bacteria Isolated From Municipal Sludge In Degrading Phenanthrene Under Non-Indigenous Condition, Artificially Contaminated Sand, National University of Singapore
Nor Amani Filzah Binti Mohd Kamil
(2010) Hazards Due To Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (Pahs) And Heavy Metals At The Closed Kubang Badak Landfill, Selangor. , Research Menagement Institute

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PS185 Measurement of Air Quality at Evergreen Fibreboard Berhad (EFB) and UTHM Campus Area Evergreen Fibreboard Berhad 01/07/2019 31/12/2019
P106 KAJIAN STRUKTUR DAN JENIS BAHAN (REKABENTUK SISTEM RAWATAN DALAM MESIN PENAPIS AIR) UNTUK KEGUNAAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 04/08/2017 04/09/2017
P054 KAJIAN PASARAN PROGRAM BAHARU BAGI SARJANA KEJURUTERAAN DI FKAAS UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) 01/12/2014 31/03/2015

YearDescriptionLevel
2022 Instructor/lecturer for PERTANDINGAN PENENTUAN KUALITI AIR SUNGAI BERSAMA DENGAN UTHM DI BAWAH KARNIVAL STEM NEGERI JOHOR, SMK TAMAN SCIENTEX, Malaysia, September2022 State
2022 Secretary for Persidangan Antarabangsa Kali Ke-4: 4th International Symposium of Civil and Environmental Engineering (ISCEE 2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, October 2022 University
2020 Treasurer for Bendahari Persidangan International Symposium of Civil and Environmental Engineering (ISCEE 2020), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2020 University

YearDescription
2022 for ORAL EXAMINATION (VIVA VOCE) bagi program KFA, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, December 2022
2022 Assessor / Reviewer for Reviewer Water Practice & Technology, IWA Publishing, United Kingdom, October 2022
2022 Examiner for Afza Nazifa Binti Mohd Azam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Afza Nazifa Binti Mohd Azam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aiman Hafeez Bin Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Aiman Hafeez Bin Azhar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Amirul Faiz Bin Muhammad Suhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Eliza Hanum Hakimah Binti Jaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fatini Binti Ahmad Puad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Fatini Binti Ahmad Puad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Kamarul Syafiq Bin Saibullah Khan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Kamarul Syafiq Bin Saibullah Khan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Khairunisah Binti Mohd Yusri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Khairunisah Binti Mohd Yusri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Syawal Asnawi Bin Sukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Mohd Syawal Asnawi Bin Sukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Khairunniza Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Laili Binti Salim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Shahirah Hanis Binti Mohd Shokri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nur Wani Binti Edros, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurafida Binti Che Azhar, Master's Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurafida Binti Che Azhar, Master's Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Aimuni Aida Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurul Izzah Binti Mohd Roffe, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Sasitharan A/L Anbalagan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Siti Khodijah Binti Abdul Hamid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Anis Amirah Binti Anyryza, Matrix Concepts Holdings Berhad, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Ili Nadhirah Binti Ibrahim, Sime Darby Property Berhad, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Irina Batrisyia Binti Mohd Zamri, Khairi Haizad Bina Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Liew Jia Yee, Matrix Concepts Holdings Berhad, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Mohamed Fiqrie Bin Mohammed Redzuan, Matrix Excelcon Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhamad Abid Bin Mohd Sharif, Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Pilah, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Fakhrullah Bin Norhalim, Matrix Concepts Holdings Berhad, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Fazrulamin Bin Khairudin, Novapave Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Hanis Al-Fardhil Bin Abdul Rashid, Pejabat Daerah Dan Tanah Rembau, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Hasanuddin Bin Mohd Kamal, Cenviro Eco-Park, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Ilham Bin Dedi, Matrix Concepts Holdings Berhad, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Zamir Arif Bin Azmi, Csme Consortium Group Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Muhammad Zulfadhli Bin Lokman Hakim, Aima Construction Sdn Bhd, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Norhafizza Binti Zolkafri, Majlis Bandaraya Seremban, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Ayu Ardilla Binti Mohd Zin, Jabatan Pengairan Dan Saliran, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Lydia Ikmah Binti Kamaruzaman, Jabatan Kerja Raya (Jkr) , 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nur Zetty Binti Zabani, Jurutera Perunding Jbi (Civil &Amp; Structural), 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurul Izzsabrina Binti Azlan, Majlis Daerah Tampin, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Nurul Najwa, Inspire World Sdn Bhd , 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Pong Lim Seng, Matrix Concepts Holdings Berhad, 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Sangari A/P Kannadasan, Josu Engineering Construction Sdn. Bhd., 2022
2022 Industrial Training Supervisor for Siti Hajar Binti Raduan, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, 2022
2022 Supervisor for Hema Swilna Hendrik, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ho Yen May, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Intan Nursyazwani Binti Makmar Kadapi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Afiq Nuqman Bin Shahrurizan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Afiq Nuqman Bin Shahrurizan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hasanuddin Bin Mohd Kamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Hasanuddin Bin Mohd Kamal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Izzat Hazim Bin Hazrin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Izzat Hazim Bin Hazrin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Muhammad Zamir Arif Bin Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Noor Farhana Binti Ali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Norhanani Aina Binti Norden, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Amirul Faiz Bin Muhammad Suhaimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Eliza Hanum Hakimah Binti Jaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hiew Thiam Seng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Khalida Anisa Binti Ayub, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Mohamad Aizol Faiz Bin Badrol Hisham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Asyraf Bin Mohamad Khairuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Khairunniza Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Laili Binti Salim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Shahirah Hanis Binti Mohd Shokri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nur Wani Binti Edros, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nuraisah Binti Mohd Zul, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Aimuni Aida Binti Ibrahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurul Izzah Binti Mohd Roffe, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Sasitharan A/L Anbalagan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Shah Reza Bin Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Shahrullneeza Bin Said, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Siti Khodijah Binti Abdul Hamid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Teoh Wen Zhe, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Aimie Nurshuhada Binti Bahri, Globinaco Sdn Bhd, 2021
2021 Industrial Training Supervisor for Nur Alya Syazwanie Binti Suhaimi, Mizura Sdn Bhd, 2021
2021 Main Supervisor for Nurul Nasuha Binti Mohd Rais, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Adhhiyyah Binti Mahmud Fuzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Intan Nursyazwani Binti Makmar Kadapi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Noor Farhana Binti Ali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Norhanani Aina Binti Norden, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Syamimi Binti Isham, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nur Syafiqah Binti Mohd Rizal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Nurul Nasuha Binti Mohd Rais, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Ahmad Fathanah Bin Mohd Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ahmad Fathanah Bin Mohd Zahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Arunraj Kersnansamy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Arunraj Kersnansamy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Boo Wei Siang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Hiew Thiam Seng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ihsan Fakhry Binjani Mahmudi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ihsan Fakhry Binjani Mahmudi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Intan Syahirah Binti Hisamudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Intan Syahirah Binti Hisamudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Khairunnisa Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Khaleeda Binti Kamarudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Khalida Anisa Binti Ayub, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Aizol Faiz Bin Badrol Hisham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Mohamad Amirul Qaiyum Bin Rashid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhamad Zulhilmi Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Afzal Bin Razali, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Afzal Bin Razali, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Asyraf Bin Mohamad Khairuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Muhammad Farhan Bin Amdan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Syamimi Binti Isham, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Adhhiyyah Binti Mahmud Fuzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Mohamad Khairul Danial Bin Mohd Kasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Ladyiana Binti Raman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Syafiqah Binti Mohd Rizal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Nasuha Binti Mohd Rais, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Syafiqah Bt Maznan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nurul Syafiqah Bt Maznan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Syazwani Binti Shaari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Syazwani Binti Shaari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Khairunnisa Binti Zainuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Khaleeda Binti Kamarudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Maizan Sofia Binti Mohd Maarof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Maizan Sofia Binti Mohd Maarof, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohamad Amirul Qaiyum Bin Rashid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Khairul Nizam Bin Mohd Rafek, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Khairul Nizam Bin Mohd Rafek, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Shafiq Bin Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Mohd Shafiq Bin Mohd Fauzi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Azamuddin Bin Kamarul Baharin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Azamuddin Bin Kamarul Baharin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhamad Zulhilmi Bin Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Farhan Bin Amdan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Muhaimin Bin Zainal Ariffin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Muhaimin Bin Zainal Ariffin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shafiq Bin Awalluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Muhammad Shafiq Bin Awalluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Syahira Binti Zakaria, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Azam Bin Alis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Azam Bin Alis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Mohamad Khairul Danial Bin Mohd Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Syaraf Bin Shahar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Muhammad Syaraf Bin Shahar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Ladyiana Binti Raman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Nabilah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Nabilah Binti Mohd Noor, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Ahmad Ashraf Bin Zolkefli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Athira Binti Mohd Azis, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Luqman Adib Bin Mohd Ayob, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Muhammad Shakir Naim Bin Che Man, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ng Wei Pin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Ayuni Binti Anuwar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Huda Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Umairah Binti Mohd Nazri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nuratikah Binti Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Umairah Binti Hairuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Fatin Nadia Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Muhammad Fais Bin Mat Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nur Hidayah Binti Radilah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Examiner for Adibah Alya Binti Shahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Adibah Alya Binti Shahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Anis Asyifa Binti Zamri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Anis Asyifa Binti Zamri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Athira Binti Mohd Azis, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ayu Zulaikha Binti Yahya, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Che Muhammad Najdan Bin Che Rosli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Farah 'Aina Binti Khalid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hervinthran A/L Veloo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lam Kam Yen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Fadhli Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohamad Fadhli Bin Ahmad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Anis Hafiz Bin Yusmido, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Hafizul Fadzli Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Mohd Hafizul Fadzli Bin Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhamad Hafizuddin Bin Abdul Halim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Afiq Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Shabery Bin Sainudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Muhammad Shakir Naim Bin Che Man, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ng Wei Pin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Huda Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Shaheera Binti Shahrom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nur Umairah Binti Mohd Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Razaanah Mardhiyah Binti Zainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Razaanah Mardhiyah Binti Zainudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Siti Aisyah Binti Sapani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Main Supervisor for Noor Faiza Binti Roslee, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Fatin Nadia Binti Abdullah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Masitah Binti Bahari, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Muhammad Fais Bin Mat Zin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noor Azlan Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noor Azlan Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Nur Hidayah Binti Radilah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Zahir Solihin Bin Zawawi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Zahir Solihin Bin Zawawi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Ahmad Radhi Bin Sahrom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ayu Zulaikha Binti Yahya, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Che Muhammad Najdan Bin Che Rosli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Farah 'Aina Binti Khalid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Farah Nuramalina Binti Mohamad Dahlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fatin Syahirah Binti Mohamed Yatim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Haritharan A/L Maniam, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Hervinthran A/L Veloo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Heseltine Harry Maul, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Marlia Syafira Binti Roslee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Azizan Bin Omar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Ibrahim Bin Md Noh, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Ibrahim Bin Md Noh, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohamad Lutfi Bin Lood, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Anis Hafiz Bin Yusmido, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Faiz Bin Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Hafizuddin Bin Abdul Halim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Afiq Bin Abdul Aziz, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Irsyaduddin Bin Hasbollah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhammad Shabery Bin Sainudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Najwa Nadia Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nasuha Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Hasyimah Binti Awang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Noor Syahadah Binti Shuhaimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Norshila Md Yaakub, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Farahanim Binti Mohd Rozlan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Nabila Binti Zaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Shaheera Binti Shahrom, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nuraini Binti Sarib, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Farah Ain Zahirah Binti Zaidi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Farah Ain Zahirah Binti Zaidi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurul Fatiha Binti Abdul Hadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurulfarah Amirah Binti Zainal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nurulfarah Amirah Binti Zainal, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Qayyum Uzear Bin Usin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Aisyah Binti Sapani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Nurbaizzatul Solehah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Siti Zulaikha Binti Mohktar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syafiqah 'Amirah Binti Abd Kadir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syaidatul Nur Atikah Binti Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syaidatul Nur Atikah Binti Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Syamimi Binti Sukri, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Vivian Sim Jia Lei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Vivian Sim Jia Lei, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Noorafizah Binti Murshid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Nur Jannah Binti Abdul Hamid, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Main Supervisor for Zubaidah Binti Md Saleh, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Hasni Farina Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Masitah Binti Bahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Nazreen Bin Mohammad Zaki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Mohd Nazreen Bin Mohammad Zaki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Fais Bin Mat Zin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Muhammad Fariz Bin Azhari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Azlan Bin Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Aida Binti Sahudin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Syafiqah Binti Mustapah, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nurfarhana Binti Suradi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Raja Akmal Shah Bin Raja Yatimi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Examiner for Farah Nuramalina Binti Mohamad Dahlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Fatin Syahirah Binti Mohamed Yatim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Haritharan A/L Maniam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Marlia Syafira Binti Roslee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Mohamad Azizan Bin Omar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhamad Azamudin Bin Nordin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhamad Azamudin Bin Nordin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhamad Faiz Bin Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhamad Firdaus Bin Muhamad Alwi Wee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Muhammad Irsyaduddin Bin Hasbollah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Najwa Nadia Binti Mohd Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nasuha Binti Ismail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Noor Hasyimah Binti Awang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Norshila Md Yaakub, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Azimah Binti Salehuddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Azimah Binti Salehuddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Farahanim Binti Mohd Rozlan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Nur Nabila Binti Zaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Qayyum Uzear Bin Usin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Fatimah Binti Onthong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Fatimah Binti Onthong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Nurbaizzatul Solehah Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Siti Zulaikha Binti Mohktar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Syafiqah 'Amirah Binti Abd Kadir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Examiner for Syamimi Binti Sukri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Main Supervisor for Ummi Humaira Binti Bujang, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Hasni Farina Binti Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Noorafizah Binti Murshid, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Noorafizah Binti Murshid, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nur Aida Binti Sahudin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nur Syafiqah Binti Mustapah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Nurfarhana Binti Suradi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015
2015 Supervisor for Raja Akmal Shah Bin Raja Yatimi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015

YearDescriptionLevel
2022 Head for PROGRAM ?PENGGUNAAN MAKROINVERTEBRATA UNTUK PENGANGGARAN KUALITI AIR SUNGAI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 District
2022 Head for ROGRAM TRAINING OF TRAINER: PENENTUAN KUALITI AIR SUNGAI , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, June 2022 District
2022 Speaker for FKAAB Innovation Week (InNow 2022), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2022 National
2022 Member for Pameran Innovasi Malaysia 2022 "Pembangunan Kelestarian Sungai Kim Kim: Inovasi Pendekatan Dalam Menjamin Kesejahteraan Sungai Sebagai Aset Kehidupan Manusia dan Alam, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, August 2022 Goverment
2022 Head for Penceramah Bengkel Perkongsian Ilmu di Bawah Program Jalinan Bersama dengan UTHM, SMK Sungai Tiram, Malaysia, August 2022 District

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 THE 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (ISCEE 2022)
FKAAS,UTHM / UTHM-FKAAB (VIRTUAL CONFERENCE)
03/10/2022 - 04/10/2022
2022 FKAAB POSTGRADUATE OPEN DAY
FKAAS,UTHM / BILIK TAYANGAN ARAS 8, FKAAB
29/09/2022
2022 LATIHAN PENGGUNAAN PERALATAN ?SMART TV? BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP)
FKAAS,UTHM / BILIK SEMINAR, FKAAB
29/08/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN ANALISIS OBE SEMESTER I DAN II SESI 2021/2022
FKAAS,UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAB
23/08/2022 - 24/08/2022
2022 JERAYAWARA PENULISAN TESIS SECARA INDUSTRI
FKAAS,UTHM / GOOGLE MEET
15/08/2022
2022 THE 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIVIL, ENVIRONMENTAL, AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
LUAR NEGARA / UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, INDONESIA (VIRTUAL)
10/08/2022 - 11/08/2022
2022 WEBINAR ATU-NET YOUNG RESEARCHER GRANT 2022 | RMC SHARING SESSION SERIES 1/2022
UTHM / Zoom Meeting
23/06/2022
2022 KESEDARAN PEMBUANGAN AIR SISA DOBI LESTARI DI KALANGAN PENGENDALI DOBI INDONESIA DAN MALAYSIA
UTHM / Online Zoom
25/05/2022
2022 DEVELOPMENT OPEN BOOK TEST
UTHM / GOOGLE MEET
12/04/2022
2022 TAKLIMAT PELAKSANAAN BAUCAR KOMPUTER KEPADA STAF FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
FKAAS,UTHM / ATAS TALIAN
07/04/2022
2022 TAKLIMAT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PELAJAR DAN STAF INSTITUT KEJURUTERAAN INTEGRASI BIL.1/2022
UTHM / Atas Talian
05/04/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN SILIBUS BAGI PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA
FKAAS,UTHM / Google Meet (Tempat kerja masing - masing)
08/02/2022
2022 MINT-SRC NATIONAL SEMINAR SERIES 1_2022 (THE CHALLENGES IN LAKE WATER QUALITY MONITORING
UTHM / Live Google Meet
23/01/2022
2022 KURSUS PENGURUSAN DOKUMEN KERJASAMA UNIVERSITI (LOI/NDA/MOU/MOA)
UTHM / APLIKASI GOOGLE MEET
02/01/2022
2021 KURSUS TEAMS + CLASS NOTEBOOK (ONE STOP CENTRE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)
UTHM / Atas Talian (Zoom)
09/11/2021
2021 BENGKEL PENARAFAN JURNAL
UTHM / GOOGLE MEET
27/09/2021
2021 KURSUS JURURUNDING EIA
KEM. SAINS DAN ALAM SEKITAR, MALAYSIA / ATAS TALIAN
20/09/2021 - 24/09/2021
2021 KURSUS INDUKSI JURURUNDING EIA
JABATAN ALAM SEKITAR MALAYSIA / ONLINE
20/09/2021 - 24/09/2021
2021 KURSUS INDUKSI JURURUNDING EIA
JABATAN ALAM SEKITAR MALAYSIA / ONLINE
17/09/2021
2021 KURSUS JURURUNDING EIA
JABATAN ALAM SEKITAR MALAYSIA / ATAS TALIAN
17/09/2021
2021 KURSUS BEKERJA LEBIH BIJAK DENGAN MICROSOFT EXCEL: MANIPULASI DATA
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
12/09/2021
2021 KURSUS KOMUNIKASI DATA MELALUI INFOGRAFIK: TEKNIK ASAS PEMBANGUNAN INFOGRAFIK
UTHM / SECARA ATAS TALIAN
09/09/2021
2021 WEBINAR PENYEDIAAN MODUL P&P UTHM SIRI 1
UTHM / GOOGLE MEET
22/08/2021
2021 BRIEFING ON CHEMICAL & BIOLOGICAL FOR HAZARD PREVENTION AND WASTE MANAGEMENT
UTHM / GOOGLE MEET
08/04/2021
2021 WEBINAR : WASTE TO WEALTH
UTHM / ZOOM MEETING
05/04/2021
2021 BENGKEL PENYEDIAAN LAPORAN ANALISIS OBE DAN LAPORAN SIMPOSIUM STAKEHOLDEL SEMESTER I SESI 2020/2021 FKAAB
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAB
15/03/2021 - 16/03/2021
2021 TALENT DISCOVERY PROGRAM - SERIES 13 - SECURING CONSULTATION WORK FOR ACADEMICIANS
UTHM / BILIK MESYUARAT, MINT-SRC, IIE
10/03/2021
2021 A SHORT COURSE ON GUIDE TO USING AUTHOR
FKAAS,UTHM / Zoom: tinyurl.com/t5ykizc4
28/02/2021
2021 PENGURUSAN SISA MAKANAN BERSAMA KOMUNITI SETEMPAT
UTHM / GOOGLE MEET
23/02/2021
2021 PELAKSANAAN PNP SEMESTER II SESI 2020/2021: INFO, ISU & PERBINCANGAN
UTHM / Zoom Application
21/02/2021
2021 JKPI FKAAB WORKSHOP 1/2021
FKAAS,UTHM / Zoom
07/02/2021
2021 BENGKEL PEMATUHAN AKTA BIO KESELAMATAN
UTHM / Makmal Kejuruteraan Air Sisa
04/02/2021
2021 MPRC INDUSTRY TALK 1/2021- WASTEWATER SEWERAGE TREATMENT: ISSUES AND CHALLENGES
UTHM / Online- Zoom
31/01/2021
2020 3RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
UTHM / -
01/12/2020
2020 KNOWLEDGE SHARING TALK ? WHAT ARE THE REVIEWERS? EXPECTATION ON THE QUALITY OF YOUR SCIENTIFIC MANUSCRIPT
UTHM / -
15/10/2020
2020 PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT YANG BERIMPAK
UTHM / -
28/09/2020
2020 KULIAH HARI ASYURA
UTHM / -
27/08/2020
2020 BENGKEL CLINIC WRITING FOR JOURNAL SCOPUS FKAAB
UTHM / -
26/08/2020
2020 TAKLIMAT APLIKASI WORKSPACE UTHM DAN LAWATAN STARTEGIK SERTA PERJUMPAAN BERSAMA WARGA KERJA FKAAB
UTHM / -
12/08/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN AUDIT DALAMAN ISO 9001:2015 DAN AUDIT AKADEMIK PROGRAM PASCASISWAZAH FKAAB 2020
UTHM / -
09/08/2020 - 11/08/2020
2020 TAKLIMAT PENERANGAN MENGISI BEBAN AKADEMIK DALAM SPBA SECARA DALAM TALIAN BAGI SEMESTA II SESI 2019/2020 FKAAB
FKAAS,UTHM / GOOGLE MEET
13/07/2020
2020 TAKLIMAT PENERANGAN MENGISI BEBAN AKADEMIK DALAM SPBA SECARA DALAM TALIAN BAGI SEMNESTER II SESI 2019/2020 FKAAB
UTHM / ,
13/07/2020
2020 VIDEO EDITING USING SMARTPHONES
UTHM / -
09/07/2020
2020 VIDEO EDITING USING VSDC
UTHM / -
08/07/2020
2020 TAKLIMAT TATACARA PENGENDALIAN PIAWAI (SOP) PERPERIKSAAN AKHIR SECARA DALAM TALIAN
UTHM / -
25/06/2020
2020 ACHIEVE MORE WITH TRELLO
UTHM / -
14/06/2020
2020 KURSUS GOOGLE SUITE 101 (G-SUITE)
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE CLASSROOM
10/06/2020
2020 SPICE UP YOUR ONLINE SESSION WITH FLIPGRID
UTHM / -
09/06/2020
2020 KURSUS SCREENCAST FOR BEGINNERS
UTHM / -
02/06/2020
2020 SESI 2 - SESI PERTEMUAN TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) BERSAMA STAF AKADEMIK FKAAB
UTHM / UTHM
13/05/2020
2020 BOOST YOUR PRODUCTIVITY OFFICE 365 MOBILE APPS
UTHM / -
28/04/2020
2020 TEACH CALCULATION BASED COURSE DURING MCO
UTHM / -
23/04/2020
2020 ONLINE COLLABORATION USING JAMBOARD
UTHM / ,
20/04/2020
2020 EMBED GOOGLE DRIVE CONTENTS INTO AUTHOR
UTHM / -
15/04/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN PEO DAN PLO PROGRAM PASCA SISWAZAH
UTHM / -
10/03/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN PEO DAN PLO PROGRAM PASCA SISWAZAH
UTHM / -
09/03/2020
2020 ROADSHOW PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) DAN TAKLIMAT KTP CSR FKAAB
UTHM / -
05/03/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAAN SILIBUS KURSUS (4 MAC 2020)
UTHM / -
04/03/2020
2020 KURSUS TOT METODOLOGI PROJEK SARJANA MUDA
UTHM / UTHM
27/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN SOALAN UJIAN / PEPERIKSAN AKHIR
UTHM / BILIK TAKLIMAT ARAS 1, FKAAB
13/02/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA DAN DOKTOR FALSAFAH MENGIKUT MQF EDISI KEDUA UTHM
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / DEWAN JAMUAN 4, DTMI
05/02/2020
2020 SHARING SESSION GERAN KPM
UTHM / UTHM
21/01/2020
2019 MESYUARAT KHAS FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR
UTHM / BILIK MESYUARAT FKAAS
13/11/2019
2019 KAMI HUSSEIN
UTHM / PUMAS
05/11/2019 - 07/11/2019
2019 MAJLIS JASA DIKENANG, BUDI DISANJUNG
UTHM / UTHM
24/10/2019
2019 SEMBANG TEKNOLOGIS AWAM SIRI 2 - ISU PENCEMARAN UDARA: SUMBER, KESAN DAN CADANGAN PENYELESAIAN
UTHM / AUDITORIUM 4, KEMUDAHAN GUNASAMA HUB PENDIDIKAN TINGGI PAGOH
16/10/2019
2019 SEMINAR - INCIDENT OF TOXIC WASTE DUMPING: ISSUES AND CHALLENGES
LAIN-LAIN / Hotel Balik Pulau Melaka
09/08/2019
2019 BENGKEL SEMAKAN DAN PEMURNIAN RUBRIK DAN KERTAS MAKMAL UJIKAJI
UTHM / UTHM
07/08/2019
2019 SEMINAR AKREDITASI OUTCOME BASED EDUCATION DAN PROJEK SARJANA MUDA PROGRAM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN
UTHM / BILIK MESYUARAT 1,2 DAN 3 FKAAS
31/07/2019
2019 JERAYAWARA EPEMBELAJARAN BERSAMA CGOL
UTHM / UTHM
29/07/2019
2019 SIRI WEBINAR UTHM : JOM BUAT INFOGRAFIK CARA MUDAH
UTHM / UTHM, PARIT RAJA
16/07/2019
2019 KURSUS : BEST PRACTICES WORKSHOP FOR POSTGRADUATE SUPERVISION 2019 / SANGGAR KERJA PASCASISWAZAH 2019
UTHM / BILIK MESYUARAT 1 DAN BILIK TUTORIAL 3, FKAAS
09/04/2019 - 10/04/2019
2019 KNOWLEDGE SHARING SESSION. MPRC
UTHM / BILIK MESYUARAT 1, FKAAS
04/04/2019
2019 MESYUARAT FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR BIL 1/2019.
UTHM / FKAAS UTHM
31/03/2019
2019 TAKLIMAT PERMOHONAN GERAN FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM SEKITAR
UTHM / UTHM
14/03/2019
2019 BICARA PENYELIDIKAN MALAYSIA TORAY SCIENCE FOUNDATION GRANT
UTHM / UTHM
10/03/2019
2019 BENGKEL PENGUBALAN DAN SEMAKAN KERTAS SOALAN 1, UJIAN 2 DAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTA
UTHM / UTHM
28/02/2019
2019 COMMUNICATION SKILL SIRIES : MANDARIN BASIC CONVERSATION
UTHM / UTHM
26/02/2019
2019 TAKLIMAT DAN DEMO KOMPOS
UTHM / FKAAS UTHM
11/02/2019
2019 JEYARAWARA TIMBALAN NAIB CANSELOR (PI) BERSAMA FKAAS
UTHM / FKAAS UTHM
20/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP861 Kit Pendidikan Kualiti Air (Petunjuk Biologi Dan Kimia) Hak Cipta (Copyright) LY2022J02327 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
14MTE03 Honeydew Rind : Fruit Waste For Biosorption Of Fe, Mn And Pb In Groundwater Malaysia Technology Expo 2014 Sijil penghargaan sahaja

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2022 Best Presenter 2nd International Symposium on Civil, Environmental and Infrastructure Engineering
BEST PRESENTER
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IndonesiaANTARABANGSA
2019 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2018 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI

07-4564232