Dr. NORHAIDAH BINTI MOHD ASRAH
DS52 PENSYARAH KANAN
Panel Bidang Statistik
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi
Dr. NORHAIDAH BINTI MOHD ASRAH

DOKTOR FALSAFAH MATEMATIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (2019)
SARJANA STATISTIK , UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2004)
SARJANA MUDA STATISTIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2002)
DIPLOMA STATISTIK , UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (2000)

CategoryExpertise
Field Category (KPT) : MATHEMATICAL SCIENCES
Field (KPT) : Mathematics and Statistics for ICT and Industries
Field of Specialization (KPT) : Other Mathematics and Statistics for ICT and Industries n.e.c.

DateDescription
01/01/2022 - 31/12/2027 Penyelidik Utama
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Data Analytics, Sciences and Modeling (DASM)
01/08/2021 - 31/07/2023 Ketua Program
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Jabatan Matematik dan Statistik
01/01/2021 - 31/12/2021 Penyelidik Utama
Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Data Analytics, Sciences and Modeling (DASM)
01/10/2010 - 31/12/2011 Ketua Panel
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan
01/01/2010 - 31/12/2011 Ketua Makmal
Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan

DS52 Pensyarah Kanan

YearDescriptionRoleLevel
01/01/2013 - 31/12/9999 Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA)
Ahli Seumur Hidup Kebangsaan
01/01/2017 - 31/12/2017 Malaysian Association of *PBL Practitioners (MyPBL)
Member Kebangsaan
28/02/2021 - 27/02/2022 Malaysia Institute of Statistics
Ahli biasa Kebangsaan
16/06/2020 - 31/12/9999 Malaysia Board of Technologists (MBOT)
Ahli Kebangsaan

YearDescriptionLevel
2022 Bachelor Degree Project I [BWB32402], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Biostatistics [BWJ20903], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Design Of Experiment [BWB21803], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Head for Pemurnian Program Sarjana Muda Sains (Statistik Industri) Dengan Kepujian FAST, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Member for Pemurnian Program Sarjana Muda (Statistik Industri) FAST, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, January 2022 University
2022 Statistics For Food Technologist [BWD11303], Session 20212022 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2022 Survey And Sampling Methods [BWB21103], Session 20222023 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022 University
2021 Bachelor Degree Project I [BWB32402], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bachelor Degree Project Ii [BWB42604], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Bachelor Degree Project Ii [BWB42604], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Design And Analysis Of Experiment [BWB31803], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Design Of Experiment [BWB21803], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Design Of Experiment [BWB21803], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Statistics For Food Technologist [BWD11303], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 Survey And Sampling Methods [BWB21103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 Bachelor Degree Project I [BWB32402], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Bachelor Degree Project I [BWB32402], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Bachelor Degree Project Ii [BWB42604], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Design Of Experiment [BWB21803], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Special Topics On Industrial Statistics [BWB33302], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Statistical Consultation [BWB32503], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Statistical Modeling [BWB31303], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Survey And Sampling Methods [BWB21103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 Bachelor Degree Project I [BWB32402], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Bachelor Degree Project Ii [BWB42604], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Design And Analysis Of Experiment [BWB31803], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Design And Analysis Of Experiment [BWB31803], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Design Of Experiment [BWB21803], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Design Of Experiment [BWB21803], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Statistics For Engineering Technology [BWM22502], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 Survey And Sampling Methods [BWB21103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2018 Bachelor Degree Project I [BWB32402], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Bachelor Degree Project Ii [BWB42604], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Design And Analysis Of Experiment [BWB31803], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Special Topics And Current Issues [BWB23302], Session 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Statistical Consultation [BWB32503], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Statistical Modeling [BWB31303], Session 20182019 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2017 Bachelor Degree Project I [BWB32402], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Bachelor Degree Project Ii [BWB42604], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Biostatistics [BWJ20903], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Special Topics And Current Issues [BWB23302], Session 20162017 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Statistical Consultation [BWB32503], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Statistical Modeling [BWB31303], Session 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2016 Bachelor Degree Project I [BWB32402], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bachelor Degree Project Ii [BWB42604], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Biostatistics [BWJ20903], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Special Topics And Current Issues [BWB23302], Session 20152016 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Statistical Consultation [BWB32503], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Statistical Modeling [BWB31303], Session 20162017 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2015 Bachelor Degree Project Ii [BWB42604], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Performance Modeling Of Communication Network [BWB43703], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2015 Statistical Modeling [BWB31303], Session 20152016 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2015 University
2011 Statistic For Management [BSM1823], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Statistics For Management [BWM11003], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Statistics [BSM1413], Session 20102011 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2011 Statistics [BWM11603], Session 20112012 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2011 University
2010 Engineering Statistics [BSM2922], Session 20092010 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Statistic For Estate Management [BSM1822], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Statistics [BSM1413], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2010 Statistics [BWM11603], Session 20102011 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2010 University
2009 Engineering Statistics [BSM2922], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Engineering Statistics [BSM2922], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Statistic For Management [BSM1823], Session 20082009 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2009 Statistics [BSM1413], Session 20092010 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2009 University
2008 Engineering Statistics [BSM2922], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Statistic For Management [BSM1823], Session 20072008 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2008 Statistics [BSM1413], Session 20082009 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2008 University
2007 Statistics [DSM2932], Session 20062007 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2007 University

CodeTitleDesignationEnd Date
H962 Kinematic Analysis in Arm Segment Rotation for Different Line of Play in Table Tennis Ahli 30/06/2023
H785 A PROPOSED ALGORITHM OF RANDOM VECTOR IN MEASURING THE BEHAVIOUR OF BURSA MALAYSIA STOCK MARKET DURING COVID-19 OUTBREAK Ahli 14/05/2023
H846 A New Multivariate Analysis Based On Symmetric Component From Asymmetric Matrix Ketua 14/05/2023
M094 COVID 19 Outbreak: Analysis, Visualisation and Classification of Food Insecurity Among Vulnerable Groups is an Emerging Concern in Malaysia. Ahli 30/11/2022
M051 Pembangunan Simulator Kenaikan Pangkat UTHM Ahli 30/06/2022
M052 Kajian Persepsi Staf Akademik UTHM Terhadap Pelaksanaan LNPT dan Laluan Kerjaya yang Terbaru Ahli 30/06/2022
K177 Adaptive Turning Point Error for Artificial Neural Network Forecasting on Bursa Malaysia Stock Market Ahli 31/05/2022
U900 A New Genetic Algorithm for Imbalanced Class Data Sets Ahli 31/08/2019
U902 An Analysis of Incoming and Outcoming Traffic Burden on PLUS Highway Network Using Social Network Analysis Ketua 31/08/2019
0407 The Comparison between Logit Modeling and Least Quatile Different (LQD) Regression Modeling Ahli 30/11/2009
0357 Penilaian Prestasi Pelajar Menggunakan Model Linear Bayesian dan Model Linear Ketua 30/10/2008

Book
Norhaidah Binti Mohd Asrah
(2010) Buku Prosiding Seminar Kebangsaan Aplikasi Sains & Matematik 2010 Jilid 2 Matematik, UTHM , ISBN:9789675457449
Norhaidah Binti Mohd Asrah
(2010) Buku Prosiding Seminar Kebangsaan Aplikasi Sains & Matematik 2010 Jilid 3 : Statistik & Pendidikan, UTHM , ISBN:9789675457456
Norhaidah Binti Mohd Asrah
(2010) Buku Prosiding Seminar Kebangsaan Aplikasi Sains & Matematik 2010 Jilid 4 Sains Kejuruteraan, UTHM , ISBN:9789675457463
Norhaidah Binti Mohd Asrah
(2010) Prosiding Seminar Kebangsaan Aplikasi Sains Dan Matematik 2010 (Skasm 2010) Sempena Simposium Kebangsaan Sains Matematik Ke-18 (Sksm 18) Jilid 1: Fizik, Kimia & Biologi, UTHM , 1 , ISBN:9789675457432
Book Chapters
Asrah, N. M.
(2019) Survey On Awareness And Understanding On Goods And Services Tax Implementation In Malaysia, Faculty Of Applied Sciences And Technology Technical Report 2018, UTHM , 27, ISBN:9789672306238
Norhaidah Mohd Asrah
(2018) Traffic Burden At Skudai Toll Plaza: An Analysis Using Complex Network, A Letter On Applications Of Mathematics And Statistics, UTHM , 105, ISBN:9789672216063
General Publications
Hamizah Mohd Safuan
(2022) Ai.Da Perluas Program Pensijilan Profesional Microsoft Kepada Staf Universiti , UTHM , 1, ISBN:-
Maria Elena bt Nor, Rohayu bt Mohd Salleh, Norziha bt Che Him, Norhaidah bt Mohd Asrah, Sabariah bt Saharan, Kamil bin Khalid Nafisah @ Kamariah bt Md. Kamaruddin
(2019) Bwm 22502 Statistics For Engineering Technology, UTHM , 1, ISBN:-
Noor Azreen Shahirah Abdul Rahim dan Norhaidah Mohd Asrah
(2019) Survey On Awareness And Understanding On Goods And Services Tax Implementation In Malaysia, UTHM , 27, ISBN:-
Maria Elena bt Nor, Mohd Saifullah bin Rusiman Suliadi Firdaus bin Sufahani Rohayu bte Mohd Salleh Norhaidah bte Mohd Asrah Sabariah bte Saharan Hamizah bte Mohd Safuan
(2018) Bwb 32003 Industrial Reliability, UTHM , 1, ISBN:-
Maria Elena bt Nor, Nurul Asmaa Izzati bte Mohamad, Mohd Saifullah bin Rusiman, Suliadi Firdaus bin Sufahani, Rohayu bte Mohd Salleh, Norhaidah bte Mohd Asrah, Sabariah bte Saharan, Hamizah bte Mohd Safuan
(2018) Bwb 32003 Industrial Reliability, UTHM , 1, ISBN:-
Md Asrul Nasid Masrom
(2018) Laporan Kajian Pengesanan Graduan 2016, UTHM , 1, ISBN:-
Norziha Che Him
(2010) Statistics For Management, UTHM
KAMIL KHALID
(2009) Engineering Statistics (Bsm 2922), UTHM
Norhaidah Binti Mohd Asrah
(2009) Statistics (Dsm 2932), UTHM
Journal
Maman Abdurachman Djauhari, Norhaidah Mohd Asrah, Lee Siaw Li dan Ismail Djakaria
(2020) Forecasting Model Of Electricity Consumption In Malaysia: A Geometric Brownian Motion Approach, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLID STATE TECHNOLOGY, PENNWELL CORPORATION , 10, 40, ISSN:0038111X
Maman Abdurachman Djauhari, Norhaidah Mohd Asrah, Irianto dan Noor Akma Ibrahim
(2019) Monitoring Variability In Complex Manufacturing Process: Data Analysis Viewpoint With Application, INTERNATIONAL JOURNAL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, ExcelingTech Pub, UK , 4, 1170, ISSN:20507399
Lim San Yee, Rohayu Mohd Salleh, Norhaidah Mohd Asrah
(2018) Behaviours Of Bursa Malaysia: A Multidimensional Network Analysis, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 11, 229, ISSN:2227524X
Maria Elena Nor, Sabariah Saharan, Lok See Lin, Rohayu Mohd Salleh, Norhaidah Mohd Asrah1
(2018) Forecasting Of Unemployment Rate In Malaysia Using Exponential Smoothing Methods, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (IJET), Science Publishing Corporation , 11, 451, ISSN:2227524X
Norhaidah Mohd Asrah, Maman Abdurachman Djauhari, Azme Khamis,Rohayu Mohd Salleh, Sya Sya Syahira Muhammad Fitri Avtar
(2018) Granger Causality Analysis On Plus Highway Traffic Network , INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, Science Publishing Corporation , 11, 432, ISSN:2227524X
Lim San Yee, Rohayu Mohd Salleh, Norhaidah Mohd Asrah
(2018) Multidimensional Minimal Spanning Tree: The Bursa Malaysia, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 8, 136, ISSN:22298640
Norhaidah Mohd Asrah, Maria Elena Nor, Siti Nor Syazwani Abd Rahim & Leng Wee Kee
(2018) Time Series Forecasting Of The Number Of Malaysia Airlines And Airasia Passengers, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, Journal of Physics: Conference Series , 4, 1, ISSN:17426596
Norhaidah Mohd Asrah, Rohayu Mohd Salleh and Noor Amiza Zulkifli
(2017) Network Topology Of People News, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UTHM , 12, 1, ISSN:22298460
Maria Elena Nor, Azme Khamis, Sabariah Saharan, Mohd Asrul Affendi Abdullah, Rohayu Mohd Salleh, Norhaidah Mohd Asrah, Kamil Khalid, Fazlina Aman, Mohd Saifullah Rusiman, Harliana Halim, Muhammad Hisyam Lee, Eliza Nor
(2016) Malaysia Tourism Demand Forecasting By Using Time Series Approaches, THE SOCIAL SCIENCES, MEDWELL JOURNALS , Medwell Journals , 11, 2938, ISSN:1818-5800
Asrah N.M., Djauhari M.A., Mohamad I.
(2016) Plus Traffic Highway: An Analysis Based On Time Series Similarity Approach, SOCIAL SCIENCES (PAKISTAN), Medwell Journals , 11, 2759, ISSN:1993-6125
Prosiding / Seminar
Norhaidah Mohd Asrah, Rabia'tul Adawiyah Sua'aif, & Nur Hazlina Abdul Wahab
(2022) The Fgvh And Gdex Stock Price Modeling Using Arima And Holt¿S Linear Trend Methods, SPRINGER SINGAPORE , 325, ISBN:9789811689024
NORHAIDAH MOHD ASRAH DAN NUR AFIFAH NASIR
(2021) Survey On Kuala Lumpur To Singapore Highspeed Rail (Kl-Sg Hsr) Project Among Pagoh Residents, AIP CONFERENCE PROCEEDING , 060010-1, ISBN:9780735440
NORHAIDAH MOHD ASRAH, MAMAN ABDURACHMAN DJAUHARI & ISMAIL MOHAMAD
(2018) The Most Important Centrality Measures In Plus Highway Traffic Network: An Approach Based On Effective Variance, AIP PUBLISHING , 1
Norhaidah Mohd Asrah, Maman Abdurachman Djauhari dan Ismail Mohamad
(2017) Plus Highway Network Analysis: Case Of In-Coming Traffic Burden In 2013 , American Institute of Physics , 1, ISBN:9780735415126
Norhaidah Binti Mohd Asrah
(2010) Modeling Medical Data Using Logistic Regression
Prof Dr Azme Khamis, Dr Mohd Saifullah Rusiman, Norhaidah Mohd Asrah
(2010) Modeling Medical Data Using Logistics Model, UTHM , -, ISBN:-
Norhaidah Binti Mohd Asrah
(2008) Analisis Prestasi Pelajar Kejuruteraan Di Uthm Dengan Menggunakan Model Bayesian Berhirarki
Norhaidah Binti Mohd Asrah
(2008) Keberkesanan Penerapan Kemahiran Insaniah Dalam Pesta Matematik 2008 Di Uthm
Norhaidah Binti Mohd Asrah
(2008) Penilaian Prestasi Pelajar Menggunakan Model Linear Bayesian Dan Model Linear

ID/CODEPROJECTCLIENTSTART DATEEND DATE
PA008 Microsoft Excel Training UTHM & MSU 29/07/2022 30/07/2022
PA007 Microsoft Power BI Data Analyst UTHM, UKM & Penang Port 13/06/2022 16/06/2022
PA002 Microsoft Excel Training UTHM 25/03/2022 26/03/2022
PA003 MIcrosoft Power BI Data Analyst UTHM 13/03/2022 16/03/2022
PA001 Microsoft Excel Training UTHM & UMT 08/03/2022 09/03/2022

YearDescriptionLevel
2022 Member for PERUNDING BAGI KURSUS PENSIJILAN PROFESSIONAL MICROSOFT CERTIFIED PROFESSIONAL: DATA ANALYST ANJURAN FAKULTI FAST, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Member for Kursus Pensijilan Profesional Microsoft Office Specialist Excel Associate , Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, March 2022 University
2022 Member for Pembangunan Sistem Dashboard Data Industri dan Masyarakat ICRC, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, August 2022 University

YearDescription
2022 Examiner for Andi Nurizzah Izzaty Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Andi Nurizzah Izzaty Binti Mohamad, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Geneveive Tang Yii Ven, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Geneveive Tang Yii Ven, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hema Varssini A/P Segar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Hema Varssini A/P Segar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Koh Ee Xinne, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Koh Ee Xinne, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lim Yu Wen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Lim Yu Wen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Nurulliyana Huda Binti Jamallulail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Tee Cunzhe, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Tee Cunzhe, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Vaashini A/P K.Palaniappan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Examiner for Vaashini A/P K.Palaniappan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ngeoh Yee Chuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ngeoh Yee Chuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ong Mei Li, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Ong Mei Li, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tarschny Tatchanamurthy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2022 Supervisor for Tarschny Tatchanamurthy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2022
2021 Examiner for Chong Pei Choo, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Chong Pei Choo, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Choo En Ming, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Choo En Ming, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hsieh Chia Ching, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Hsieh Chia Ching, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Kang Meng Keat, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Kang Meng Keat, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Lok You Li, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Muhammad Hafiz Bin Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurulhuda Najihah Binti Abd Rahman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurulhuda Najihah Binti Abd Rahman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Nurulliyana Huda Binti Jamallulail, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Puteri Nadia Binti Kamaruzaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Soh Pei Lin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Soh Pei Lin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Examiner for Tey Yean Nee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Lee Xue Jing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Lee Xue Jing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Loo Kelly, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Loo Kelly, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Muhammad Hanafy Bin Helmy, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Soo Mee Eng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Soo Mee Eng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2021 Supervisor for Teo Chyi Qi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021
2020 Examiner for Aida Nabilah Binti Sadon, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Fatin Farhana Binti Abu Kasim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Fatin Farhana Binti Abu Kasim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Goh Chin Hang, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Goh Chin Hang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Goh Pei Kee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Kek Zhi Xuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Kek Zhi Xuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ng Boon Jane, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nur Diyana Binti Jusof, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Syafiekah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Nurul Syafiekah Binti Abu Bakar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Ong Jia Kian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Rizqi Quroti A'Yun Binti Ahmad Mukimin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Teng Mun Jing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Examiner for Teo Bi En, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Muhammad Hanafy Bin Helmy, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Hazlina Binti Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Nur Hazlina Binti Abdul Wahab, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Rabia`Tul Adawiyah Binti Sua`Aif, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Rabia`Tul Adawiyah Binti Sua`Aif, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Vilosha A/P Siva Kumar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2020 Supervisor for Vilosha A/P Siva Kumar, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020
2019 Examiner for Fathini Binti Mazani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Fathini Binti Mazani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Hong Wei Chee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Hong Wei Chee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Jonathan Tan Huan Jing, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Karen Teo Yoke Ching, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Karen Teo Yoke Ching, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lee Sin Min, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Lee Sin Min, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Sarah Binti Jalani, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nur Sarah Binti Jalani, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Nurul Masitah Binti Bahrom, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Pee Ling Kien, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Noor Rohalizah Binti Adam, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Siti Nor Kalizah Binti Ismail, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for So Mei Kuan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Yin Khar Shin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Examiner for Yin Khar Shin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Afifah Binti Nasir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Nur Afifah Binti Nasir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Sharifah Adib Nabilah Binti Syed Mohd Muda, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Sharifah Adib Nabilah Binti Syed Mohd Muda, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ummu Syuhadaa' Binti Ab Hadi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2019 Supervisor for Ummu Syuhadaa' Binti Ab Hadi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019
2018 Examiner for Aqilah Binti Shamsulkamal, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Chew Wan Li, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Foo Fong Ying, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Foo Fong Ying, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Gan Fui Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Kwek Yan Ping, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Loo Tze Yen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nor Hafiza Binti Mohamed, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur 'Aliza Binti Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Hidayun Binti Ishak, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Nur Syafika Binti Marwaji, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ong Ai Lee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Siew Ya Bing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tan Song Xian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Tan Song Xian, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ting Heng Sheng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Examiner for Ting Heng Sheng, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Afiqah Binti Kamar Zaman, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Nurul Afiqah Binti Kamar Zaman, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Haiza Binti Amir, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Haiza Binti Amir, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Khuzaimah Binti Johan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Siti Khuzaimah Binti Johan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syarifah Norlaily Binti Syed Jalaluddin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2018 Supervisor for Syarifah Norlaily Binti Syed Jalaluddin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018
2017 Co-supervisor for Lim San Yee, MSc, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Asran Nazmi Bin Atan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Chang Wai Leong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Diyana Izyan Binti Amir Hamzah, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Fatin Nur E'Zzati Binti Mohd Faiz, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Goh Jun Yong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hanin Hazwani Binti Mohammad, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Hon Chee Ling, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Koh Yee Mun, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lai Jing Jong, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Lee Jo Xian, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Ng Jin Chuan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Nadzirah Binti Zanil, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurul Syafiqa Binti Awang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Nurulhaida Binti Azhar, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Pang Wan Shin, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tee Da Wei, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Examiner for Tey Qing Xiang, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Chan Weng Sum, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Chan Weng Sum, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Leng Wei Khee, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Leng Wei Khee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noor Amiza Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2017 Supervisor for Noor Amiza Binti Zulkifli, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017
2016 Examiner for Chai Kian Yee, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Cheah Li Hui, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Chee Cheau Xin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Fatin Zahirah Binti Zahari, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Gou Yeek Teen, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Ho Wei Han, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Kuek Kah Seng, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Lok See Lin, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Mohd Faizal Bin Mustapa, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Muhamad Qusyairi Bin Mohd Rusli, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Afifi Izzati Binti Mohd Robi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Nur Syazwani Aina Binti Nazri, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Patricia Siow, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Seow Soon Jing, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tan Hoi Wen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tan Hui Rong, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Tan Shu Zhen, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Wong Yit Hoe, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Examiner for Woon Chun Kit, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Azlin Binti Bolki, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Azlin Binti Bolki, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Azreen Shahirah Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Noor Azreen Shahirah Binti Abdul Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Fattin Amira Binti Roslan, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Nur Fattin Amira Binti Roslan, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Nursyazwani Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Siti Nursyazwani Binti Abd Rahim, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Zarith Amira Binti Azmi, Bachelor Degree Project 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2016 Supervisor for Zarith Amira Binti Azmi, Bachelor Degree Project 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016
2015 Industrial Training Supervisor for Erina Binti Mohamad Moin, Abdul Jalil Financial Group Sdn Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Shuhaila Binti Safiai, Bernama Malaysia National News Agency, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Tan Way Siong, Asian Secret Sdn Bhd, 2015
2015 Industrial Training Supervisor for Woo Ay Kuan, Asian Secret Sdn Bhd, 2015

YearDescriptionLevel
2021 Member for Work Based Learning (WBL) dan 3u1i FAST, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021 - December 2023 University
2021 Member for Pensijilan Profesional FAST, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, November 2021 - December 2023 University

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE APPLICATION OF SCIENCE AND MATHEMATICS 2022 (SCIEMATHIC2022)
UTHM / Universiti Tun Hussein Onn, Kampus Pagoh (Virtual)
17/10/2022 - 19/10/2022
2022 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04), TABLE OF SPECIFICATION (TOS) DAN CONTINUAL QUALITY IMPROVEMENT (CQI) SEMESTER I SESI 2022/2023
UTHM / Bilik Mesyuarat 1, Aras 1, Blok A1, UTHM-Kampus (Cawangan Pagoh)
28/09/2022
2022 BENGKEL NATIONAL OUTCOME-BASED LEARNING (NOBLE) DAN PENGGUBALAN PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF
UTHM / Bilik Mesyuarat 4, 5 dan 6, Aras 1, Blok A1, UTHM-Kampus (Cawangan Pagoh)
25/09/2022 - 26/09/2022
2022 HRD CORP. TRAIN THE- TRAINER CERTIFICATION PROGRAM
LAIN-LAIN / VIRTUAL
01/08/2022 - 05/08/2022
2022 MICROSOFT EXCEL ADVANCED TRAINING
LAIN-LAIN / Dalam talian
25/05/2022 - 26/05/2022
2022 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04), TABLE OF SPECIFICATION (TOS) DAN CONTINUAL QUALITY IMPROVEMENT (CQI) SEMESTER II SESI 2021/2022
UTHM / Medium : Microsoft Teams (link: https://bit.ly/3sPUSBX)
03/03/2022
2022 BENGKEL NATIONAL OUTCOME BASED LEARNING (NOBLE) & TRAIN THE TRAINERS FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / Kaedah: Microsoft teams (Hari Pertama: https://bit.ly/3LLmssR; Hari Kedua: https://bit.ly/3h10Das)
01/03/2022 - 02/03/2022
2022 BENGKEL SKT FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI
UTHM / KINGS GREEN HOTEL MELAKA
10/02/2022 - 12/02/2022
2022 PROGRAM SANGGAR LESTARI SIRI 1
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / PORT DICKSON
25/01/2022 - 27/01/2022
2022 TAKLIMAT BERKENAAN PENILAIAN KERTAS TEKNIKAL JURNAL ENHANCED KNOWLEDGE IN SCIENCES AND TECHNOLOGY (EKST) BAGI FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / Google Meet
04/01/2022
2021 BENGKEL PEMURNIAN KURIKULUM PROGRAM BERDASARKAN TVET
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / BILIK SEMINAR LESTARI 2
08/11/2021
2021 PREPARATION AND PRESENTATION SKILLS FOR IN-STUDIO / ON-SCREEN TEACHING
UTHM / Atas Talian
10/10/2021
2021 KURSUS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) & CONSTRUCTIVE ALINGMENT
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ONLINE
21/09/2021
2021 WEBINAR DASM 1/2021
UTHM / Atas talian
08/09/2021
2021 TUTORIAL PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK (LALUAN PENGAJARAN)
UTHM / APLIKASI ZOOM
05/09/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
12/08/2021
2021 BENGKEL E-PORTFOLIO FAST
UTHM / GOOGLE MEET
09/08/2021
2021 FACTORIAL DESIGNS & DOE IN PRACTICE
LAIN-LAIN / Atas talian ZOOM
04/08/2021 - 05/08/2021
2021 SEMINAR E-PORTFOLIO
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
28/07/2021
2021 JOINT WEBINAR IN MATHEMATICS (ANJURAN CERCOM UHTM DAN JABATAN MATEMATIK, UNIVERSITAS PAKUAN INDONESIA)
UTHM / PLATFORM ZOOM
05/07/2021
2021 MICROSOFT OFFICE SPECIALIST TRAIN THE TRAINER PROGRAM: MICROSOFT INNOVATIVE EDUCATOR
UTHM / Online
31/05/2021 - 02/06/2021
2021 MICROSOFT OFFICE SPECIALIST TRAIN THE TRAINER PROGRAM: EXCEL ASSOCIATE
UTHM / Online
30/05/2021 - 31/05/2021
2021 MICROSOFT OFFICE SPECIALIST TRAIN THE TRAINER PROGRAM: POWERPOINT ASSOCIATE
UTHM / Online
23/05/2021 - 24/05/2021
2021 MICROSOFT OFFICE SPECIALIST TRAIN THE TRAINER PROGRAM: WORD ASSOCIATE
UTHM / Online
17/05/2021 - 18/05/2021
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 SUBMIT COPYRIGHT IN 1 HOUR
UTHM / GOOGLE MEET
11/04/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / GOOGLE MEET
16/03/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / GOOGLE MEET
11/03/2021
2021 TAKLIMAT PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04), TABLE OF SPECIFICATION (TOS) DAN CONTINUAL QUALITY IMPROVEMENT (CQI) SEMESTER II SESI 2020/2021
UTHM / GOOGLE MEET
04/03/2021
2021 PROGRAM KEPIMPINAN BERSIRI KEISSWA FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
UTHM / GOOGLE MEET
18/02/2021
2021 BENGKEL PENULISAN GERAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT) FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / GOOGLE MEET
27/01/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI SAINS GUNAAN & TEKNOLOGI
UTHM / -
30/12/2020
2020 TAKLIMAT CENTRE OF RESEARCH (COR) / FOCUS GROUP (FG) DAN PENERBITAN PROSIDING FAST
UTHM / GOOGLE MEET
14/12/2020
2020 KURSUS PHOTO & VIDEO EDITING MICROSOFT 365 DAN MICROSOFT TEAMS FAST
UTHM / -
06/10/2020
2020 PRA BENGKEL PEMBANGUNAN SOALAN UJIAN APTITUD
UTHM / HOTEL IMPIANA SENAI JOHOR BAHRU
01/10/2020 - 03/10/2020
2020 BENGKEL PENYELIDIKAN FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI
UTHM / -
30/09/2020
2020 PROGRAM INSPIRED EDUCATOR FAST BERSAMA PMTS. DR. NOOR AZURA AWANG
UTHM / -
29/09/2020
2020 TAKLIMAT MALAYSIA RESEARCH ASSESSMENT (MYRA) FAST
UTHM / GOOGLE MEET
17/09/2020
2020 TAKLIMAT BIDANG TUJAHAN FAST DIBAWAH PUSAT PENYELIDIKAN
UTHM / -
26/07/2020
2020 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (ICAST 2020)
UUM / Melaka
13/07/2020 - 14/07/2020
2020 BICARA RAMADAN ? MENELUSURI SEJARAH AL QURAN DAN IMAM QIRAAT
UTHM / -
13/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 PROGRAM JOM MEMBACA UNTUK 10 MINIT
UTHM / UTHM
23/04/2020
2020 BENGKEL PEMETAAN PLO-CLO-LOD PROGRAM BWQ DAN MWQ PANEL STATISTIK FAST
UTHM / FAST
05/03/2020
2020 TAKLIMAT PENGGUNAAN ELOGBOOK DAN PERKARA BERKAITAN PROJEK SARJANA MUDA (PSM) SEMESTER II SESI 2019/2020 FAST
UTHM / BILIK MESYUARAT 6, ARAS 1, UTHM KAMPUS CAWANGAN PAGOH
02/03/2020
2020 BENGKEL SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) FAST
UTHM / BILIK SEMINAR2, ARAS1, BANGUNAN PENTADBIRAN KAMPUS PAGOH
10/02/2020 - 11/02/2020
2020 SEMINAR PROSES DAN PELAKSANAAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
UTHM / BILIK SEMINAR 1, ARAS1, SAYAP KIRI, UTHM KAMPUS PAGOH
06/02/2020
2020 BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PERANCANGAN KULIAH (RPP-04) DAN TABLE OF SPECIFICATION (TOS) SEMESTER 2 SESI 2019/2020
UTHM / BILIK SEMINAR 1, ARAS 1, SAYAP KIRI
03/02/2020
2020 KURSUS MIGRASI ZIMBRA KE GMAIL UTHM (PAGOH)
UTHM / MAKMAL BAHASA ANTARABANGSA, KAMPUS PAGOH
03/02/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN PEO-PLO PROGRAM SATISTIK INDUSTRI
UTHM / FAST
18/01/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN SILIBUS PROGRAM SARJANA MUDA / SARJANA STATISTIK INDUSTRI
LAIN-LAIN / FAST
01/01/2020 - 02/01/2020
2019 SEMINAR PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK PEMBELAJARAN DIGITAL (SPREAD 2019) PAGOH
UTHM / BILIK MESYUARAT 1 UTHM KAMPUS PAGOH
29/08/2019
2019 BENGKEL PERSEDIAAN PERMOHONAN SIJIL KEAHLIAN PROFESIONAL MBOT
UTHM / UTHM
23/07/2019
2019 SEMINAR MENJEJAK PINTU AR-RAYYAN
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / DEWAN TUNKU MAKHOTA ISMAIL
22/05/2019
2019 BENGKEL LAPORAN KAJIAN PENGESANAN GRADUAN KPM DATA 2018
UTHM / UTHM
18/04/2019
2019 PROGRAM SANGGAR KERJA PASCASISWAZAH
UTHM / UTHM
07/04/2019 - 08/04/2019
2019 ROADSHOW DAN PERKONGSIAN ILMU PENYELIDIKAN BERSAMA STAF AKADEMIK FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)
UTHM / UTHM
31/03/2019
2019 BENGKEL STRATEGI PENINGKATAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN SIRI 1/2019
UTHM / UTHM
21/03/2019
2019 PERHIMPUNAN BULANAN WARGA HEPA JAN 2019
UTHM / DTMI
31/01/2019
2019 CERCCOM RESEARCH TALK 3/2019
UTHM / UTHM
28/01/2019
2019 KURSUS ICT - BAHAGIAN KESELAMATAN BIL 1/2019
UTHM / UTHM
10/01/2019

ID IPTITTLE PRODUCTTYPE OF IP NO. APPLICATIONROLE
CP822 Effective Vector Variance (EW) Model For Highway Traffic Network Hak Cipta (Copyright) LY2022J00879 PEMILIK/PENYELIDIK UTAMA

EXHIBITION ID PRODUCT TITTLE EXPO NAME RECOGNITION
22MTE05 Effective Vector Variance (EVV) in Measuring the Multivariate Dispersion MTE 2022 Perak dan Setara

TAHUN NAMA ANUGERAH / PENCAPAIAN PENGANUGERAH PERINGKAT
2013 ANUGERAH JASA BAKTI UTHMUNIVERSITI
2009 ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANGUTHMUNIVERSITI
2004 ANUGERAH KHAS CUTI BELAJARKUiTTHOUNIVERSITI

06-9742149