Staff Profile

Full NameDr. NORIZAN BINTI RAMELI
FacultyPUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM
DepartmentJABATAN SAINS SOSIAL
Email
Designation DS51 - PENSYARAH KANAN
  FELO PENYELIDIK
PEJABAT AM
INSTITUT TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH (TRANSFORM)

Field of Expertise

Field Category (KPT) SOCIAL SCIENCE
Field (KPT) Sociology of Development
Field of Specialization (KPT) Other Sociology of Development n.e.c.

Areas of Research Interest

1. Socioeconomic
2. Homeownership Affordability
3. Public Housing
4. Urban Poverty

Innovation Field of Interest

1. Social Transformation and Urbanization
2. Development Management and Governance

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2017 DOKTOR FALSAFAH SAINS SOSIAL UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
2011 SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBANGUNAN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
2004 SC/MCE/SPM/SPVM SMK TINGGI BUKIT MERTAJAM

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/09/2020 - 31/08/2022 Felo Penyelidik
Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM)
01/01/2020 - 31/12/2021 Ahli Kumpulan Fokus
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)
02/04/2019 - 30/09/2019 Penyelidik Bersekutu
Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Sustainable Community, Culture & Economy Development (SUCCEED)

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2021 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UQU10403], Session 20202021 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UQU10103], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN [UQU10702], Session 20212022 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2021 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN [UQU10702], Session 20202021 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 University
2020 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UWS10103], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN [UQU10702], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UQU10403], Session 20192020 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UQU10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 KAEDAH PENYELIDIKAN [KLK10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 Kaedah Penyelidikan [PLK10103], Session 20202021 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2020 HUBUNGAN ETNIK [UQU10202], Session 20192020 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 University
2019 HUBUNGAN ETNIK [UQU10202], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 HUBUNGAN ETNIK [UQU10202], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 PENGANTAR KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA [UQU10403], Session 20192020 Semester 0, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UWS10103], Session 20182019 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University
2019 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR MALAYSIA [UQU10103], Session 20192020 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2019 University

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H883 Kajian Kerentanan Sosio Ekonomi dan Kapasiti Daya Tindak Usahawan Komuniti B40 dan Mikro Ahli 30/09/2023
H989 SEKURITI MAKANAN: STRATEGI DAN MODEL INTERVENSI Ahli 30/06/2023
K285 CADANGAN PENDEKATAN BAHARU DAN KERANGKA KONSEPTUALUNTUK PENAMBAHBAIKAN PROGRAM PERUMAHAN B40 Ketua 30/04/2023
H822 MODEL KELANGSUNGAN HIDUP KELAS MENENGAH MUSLIM DI NUSANTARA: PERBANDINGAN KELAS MENENGAH MUSLIM DI MALAYSIA DAN INDONESIA Ahli 14/11/2022
H828 Mengkaji Hubungan antara status Sosio ekonomi dengan Tahap Kesihatan Mental Ketua Isi Rumah Wanita B40 di Johor Pasca Covid-19. Ahli 14/11/2022
H509 Program : Characterization of Crystallized Sugar in Raw Stingless Bee Honey Projek : Analysis on Community Knowledge and Behavior on Stingless Bee Honey Product Selection (Analisis Pengetahuan dan Tingkahlaku Masyarakat dalam Pemilihan Produk Madu Kelulut) Ahli 31/03/2022

Publications

Book
Fauziah Ani
(2022) Pkpd Kg. Dato' Inrahim Majid Dan Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus Tadbir, Cabaran Dan Penambahbaikan, UTHM , 1, ISBN:9789672817475
Harliana Halim, Norizan Rameli dan Riki Rahman
(2020) Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 1, ISBN:9789672916611
Fauziah Ani, Rosman Md.Yusoff, Zahrul Akmal Damin, Mimi Mohaffyza Mohamad, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Muhaymin Hakim Abdullah, Lutfiah Natrah Abbas, Khairul Azman Mohamad Suhaimy
(2020) Panduan Tvet Johor, UTHM , 1, ISBN:9789672389767
Book Chapters
Norizan Rameli, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Fauziah Ani
(2021) Covid-19 And Lockdown: The Case Of Malaysia, Covid-19 Experience Toward Resilience: View From Malaysia, Indonesia, Brunei & Thailand, UTHM , 24, ISBN:9789672817505
NORIZAN RAMELI, KHAIROL ANUAR KAMRI, FADILLAH ISMAIL
(2021) External Environment Factors Affecting The Roles Of Human Resource Management, Transformation Of Human Resources Management & Contemporary Issues, UTHM , 41, ISBN:9789672975502
LUTFAN BIN JAES, NONI HARIANTI JUNAIDI, NORIZAN RAMELI
(2021) Hala Tuju Negara 3 : Agenda Bumiputera Sebagai Agenda Nasional , Pena Birokrasi 2, UTHM , 21, ISBN:9789672817000
LUTFAN BIN JAES, NURIZYANI AZHAR, NORIZAN RAMELI
(2021) Housing Conditions And Quality Of Life In The "People" Housing Programme (Ppr) : A Highlight To The Urban Poor In Malaysia , Inovasi Sosial Pemangkin Pembangunan Lestari, UTHM , 73, ISBN:9789672817116
Fauziah Ani, Shahidah Hamzah, Norizan Rameli, Zahrul Akmal Damin
(2021) Malaysian Efforts And Challenges In Containing The Spread Of Covid-19, Covid-19 :Experience Toward Resilience: View From Malaysia, Indonesia, Brunei & Thailand, UTHM , 1, ISBN:9789672817505
Norizan Rameli, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Shahidah Hamzah
(2021) The Covid-19: Malaysia, Indonesia, Brunei, And Thailand , Covid-19 Experience Toward Resilience: View From Malaysia, Indonesia, Brunei & Thailand, UTHM , 122, ISBN:9789672817505
Khairol Anuar Kamri, Fadillah Ismail, Norizan Rameli
(2021) The Effect Of Ergonomics And Psychosocial Risk Factor, Transformational Of Human Resources Management & Contemporary Issues , UTHM , 31, ISBN:9789672975502
Norizan Rameli, Dani Salleh, Lutfan Jaes
(2021) Transformasi Digital Negara Secara Inklusif: Ke Arah Digital Resilience Plan, Pena Birokrasi 2, UTHM , 33, ISBN:9789672817000
LUTFAN BIN JAES, NORIZAN RAMELI, NONI HARIANTI
(2020) Budaya "Silo" Dalam Organisasi : Manifestasi Cabaran Mengurus Perubahan, Pena Birokrasi, UTHM , 97, ISBN:9789672389996
Riki Rahman, Harliana Halim, Norizan Rameli
(2020) Cabaran Revolusi Industri 4.0 Dan Impaknya Terhadap Perubahan Sosial, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 118, ISBN:9789672916611
Norizan Rameli , Lutfan Jaes, Noni Harianti
(2020) Kecekapan Dan Keberkesanan Sektor Perkhidmatan Awam Dalam Mendepani Cabaran Revolusi Industri 4.0, Pena Birokrasi , UTHM , 111, ISBN:9789672389996
Norizan Rameli,Harliana Halim, Riki Rahman
(2020) Kesan Penularan Wabak Covid-19 Terhadap Sektor Perumahan Dari Perspektif Kemampuan Pemilikan Rumah, Pandemik Covid-19 Kelangsungan Dalam Melestarikan Kualiti Hidup, UTHM , 61, ISBN:9789672389835
Fauziah Ani, Asbah Razali, Zahrul Akmal Damin, Norizan Rameli
(2020) Mendepani Cabaran Revolusi Industri 4.0 Menerusi Inovasi Sosial, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Ir 4.0, UTHM , 20, ISBN:9789672916611
Fauziah Ani, Asbah Razali, Zahrul Akmal Damin, Norizan Rameli
(2020) Mendepani Cabaran Revolusi Industri 4.0 Menerusi Inovasi Sosial, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Ir4.0, UTHM , 20, ISBN:9789672916611
Norizan Rameli, Dani Salleh, Tazfuzan Azmi
(2020) Penguasaan Teknologi Sebagai Agen Perubahan Sektor Perkhidmatan Awam, Pena Birokrasi , UTHM , 137, ISBN:9789672389996
Norizan Rameli, Fariha Ramli, Fauziah Ani, Harliana Halim
(2020) Perumahan Komponen Asas Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 71, ISBN:9789672916611
Harliana Halim, Norizan Rameli dan Riki Rahman
(2020) Relevansi Idea Ibn Khaldun Dalam Menangani Perubahan Sosial Di Era Revolusi Industri 4.0, Mendepani Perubahan Sosial Dalam Era Revolusi Industri 4.0, UTHM , 157, ISBN:9789672916611
Riki Rahman, Norizan Rameli
(2019) Kelas Menengah Muslim Malaysia: Peranan Dan Sumbangan Terhadap Pembangunan Pendidikan Dan Ekonomi Malaysia, Komuniti Lestari Dan Pembangunan Ekonomi, UTHM , 53, ISBN:9789672306955
NORIZAN BINTI RAMELI,RIKI RAHMAN
(2019) Transisi Pendidikan Merentasi Pemilikan Rumah, Komuniti Lestari Dan Pembangunan Ekonomi, UTHM , 43, ISBN:9789672306955
General Publications
Muhaymin Hakim Abdullah, Zahrul Akmal Damin, Harliana Halim, Fauziah Ani, Khairunesa Isa, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Noranifitri Md.Nor, Ku Hasnan Ku Halim, Md. Akbal Abdullah, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Riki Rahman, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Mohd Nizam Attan & Siti Sarawati Johar
(2021) Kenegaraan Dan Pembangunan Mutakhir Malaysia Versi Ke-5, UTHM , 1, ISBN:-
Norizan Rameli, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Adi Syahid Mohd Ali, Nor Shela Saleh, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2021) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysia, UTHM , -, ISBN:-
Nor Shela Saleh, Harliana Halim, Noranifitri Md. Nor, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin, Lutfan Jaes, Shahidah Hamzah, Ku Hasnan Ku Halim, Khairunesa Isa, Siti Sarawati Johar, Mohd Nizam Attan, Rosman Md Yusoff, Khairul Azman Mohd Suhaimy, Md. Akbal Abdullah, Khairol Anuar Kamri, Shamsaadal Sholeh Saad, Muhaymin Hakim Abdullah, Norizan Rameli, Riki Rahman & Adi Syahid Mohd
(2020) Uqu 10403 Pengantar Kenegaraan Dan Pembangunan Malaysi, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Norizan Rameli, Riki Rahman, Harliana Halim, Fauziah Ani, Muhaymin Hakim Abdullah, Hani Suraya Aziz
(2021) A Descriptive-Analytic Method Of Potentials And Challenges Of Stingless Bees Honey In Malaysia, REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION, Eyup Artvinli, Institute of Education in Eskisehir Osmangazi University , 10, 244, ISSN:21460353
Rehah Binti Ismail, Mohd Norazmi Nordin, Jamizah Zuki, Nor Adila Mohd Noor, Marina Abu Bakar, Norizan Rameli, NorAzlina Mohd Noor
(2021) Impact Of Covid-19 On Insolvency Law In Asia: A Comparative Study, TURKISH ONLINE JOURNAL OF QUALITATIVE INQUIRY, TURKISH ONLINE JOURNAL OF QUALITATIVE INQUIRY , 7, 5658, ISSN:56585671
Norizan Rameli, Fariha Ramli, Raihana Ahmad Jalaluddin
(2021) Information Broadcasting Concerning Publicity And Public Participation In Development Plan, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, UTHM , 4, 715, ISSN:13094653
Shahidah Hamzah, Fauziah Ani, Norizan Rameli, Noranifitri Md Nor, Riki Rahman, Nizam Attan, Adi Syahid Mohd Ali, Harliana Halim, Khairol Anuar Kamri
(2021) Level Of Awareness Of Social Media Users On Cyber Security: Case Study Among Students Of University Tun Hussein Onn Malaysia, TURKISH JOURNAL OF COMPUTER AND MATHEMATICS EDUCATION, Turkbilmat Egitim Itizmetleri , 4, 694, ISSN:13094653
Norshuhada Bukhari, Norizan Rameli
(2021) Pola Perbelanjaan B40 Dan M40 Di Bandar, HUMAN SUSTAINABILITY PROCEDIA, UTHM , 12, 31, ISSN:27105962
Siti Sarawati Johar, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Khairol Anuar Kamri, Fadillah Ismail, Norizan Rameli, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Transformation Of Emotional Intelligence Resilience Towards Psychological And Behavioral Of Youth, INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION & APPLIED SCIENCES (IJIAS), INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION & APPLIED SCIENCES (IJIAS) , 10, 261, ISSN:27754162
Shahidah Hamzah,Khairol Anuar Kamri, Mohd Nizam Attan,Norizan Rameli,Noranifitri Md Nor,Harliana Halim,Adi Syahid Mohd Ali, Riki Rahman,Fauziah Ani
(2020) Impak Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial Terhadap Masyarakat: Kajian Kes Mahasiswa Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, ADVANCES IN HUMANITIES AND CONTEMPORARY STUDIES, UTHM , 12, 55, ISSN:27734781
Norizan Rameli , Dani Salleh, Fariha Ramli
(2020) Urbanization And Quality Of Life: A Comprehensive Literature, JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, UTHM , 1, 24, ISSN:26829142
Norizan Rameli,Fariha Ramli,Dani Salleh,Otega Okinono,Raihana Ahmad Jalaluddin
(2019) Housing Programmes And Urbanization : A Comprehensive Literature , JOURNAL OF TECHNO SOCIAL , UTHM , 12, 17, ISSN:26007940
Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Muhaymin Hakim Abdullah, Riki Rahman
(2019) Integrasi Etnik Dalam Ideologi Pendidikan, JOURNAL OF TECHNO SOCIAL, UTHM , 12, 47, ISSN:22298940
Norizan Rameli,Dani Salleh,Mazlan Ismail
(2016) Homeownership Affordability: An Analysis Of Socioeconomic Factors , RESEARCH ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES , UUM , 6, 56, ISSN:22245766
Norizan Rameli, Dani Salleh, Mazlan Ismail
(2016) Kemampuan Memiliki Rumah: Satu Analisa Dari Sudut Sosioekonomi Isi Rumah , MALAYSIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, UUM , 3, 10, ISSN:25048562
Prosiding / Seminar
Siti Sarawati Johar, Mohamad Isa Amat, Khairul Azman Mohamad Suhaimy, Khairol Anuar Kamri, Nor Shela Saleh, Norizan Rameli, Raja Zirwatul Aida Raja Ibrahim
(2021) Work From Home And Emotional Intelligence Domains In The Challenge Of Covid-19 Pandemic, ISTES ORGANIZATION , 94, ISBN:9781952092237
Dani Salleh, Maryadi Hasan, Noni Harianti Junaidi & Norizan Rameli
(2020) Strengthening The Framework For The Adoption Of Private Finance Initiative In Local Government Infrastructure Procurement In Malaysia , UNIVERSITI UTARA MALAYSIA , 264, ISBN:9789671605783
norizan
(2019) Mahathir Sebagai Perdana Menteri Malaysia Ke 7 : Kemuncak Nilai "Kepimpinan Kebapaan|" Di Malaysia, UNIVERSITI MALAYA (UM) , 20, ISBN:9789672182207
Lutfan Jaes, Marwan Ismail, Norizan Rameli
(2019) Mahathir Sebagai Perdana Menteri Malaysia Ke 7 : Kemuncak Nilai &Quot;Kepimpinan Kebapaan&Quot; Di Malaysia, UNIVERSITI MALAYA (UM) , 20, ISBN:9789672182207

Consultancies

YearDescriptionLevel
2021 Editor Keluaran Khas Journal of Social Transformation and Regional Development Universiti Tun Hussein Onn Malaysia UTHM International
2021 Perunding Projek e-Usahawan Yayasan Maghfirah, 2021 National
2021 Editor for Book Chapter COVID-19 Experience Toward Resilience: View from Malaysia, Indonesia, Brunei & Thailand, 2021 International
2020 Ahli Jawatankuasa, Program Advokasi Kepenggunaan 2019-2020 Anjuran Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia (MACFEA) dan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Zon Selatan, 5 Mac 2020 National
2020 Moderator Sesi Perbincangan Meja Bulat Projek Penyelidikan dan Penerbitan Buku "Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) Kg. Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Ibrahim Majid Simpang Renggam: Urus tadbir, Cabaran dan Penambahbaikan", Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, 12 Oktober 2020 Government
2020 Panel Pembangunan Soalan Penilaian Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu APEL (A) Tahap 7 (Sarjana) Pusat APEL UTHM National
2020 Ahli Jawatankuasa Prosiding dan Buku Program, Persidangan Antarabangsa Kelestarian INSAN kali ke-6, 2019-2020 International
2020 Setiausaha II Persidangan Antarabangsa Kelestarian INSAN kali ke-6, 2019-2020 International
2020 Perunding Bagi Projek Penyelidikan Dan Penulisan Buku Pkpd Kg. Dato Ibrahim Majid Dan Bandar Baharu Ibrahim Majid Simpang Renggam, RM 35, 000.00, 1 Jun 2020 - 30 Disember 2020, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor (SUKJ) State
2020 Pengerusi Sesi Sidang Selari Subtema Pembangunan Komuniti dan Sosial, Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan kali ke-6 International
2019 Moderator Perbincangan Meja Bulat (RTD) Buku Panduan Kerjaya Aliran TVET Johor, 7 Oktober 2019 Government
2019 Perunding bagi Penyelidik / Penulis Buku Panduan Kerjaya TVET Johor (RM 47 000), 2019 bersama Institut Strategik Modal Insan Johor (SMI) Government
2019 Mini Delphi Projek Penerbitan Buku Panduan Kerjaya TVET Johor, 2019 bersama Institut Strategik Modal Insan Johor (SMI) Government

Supervision

YearDescriptionRole
2022 Jawatankuasa Penasihat Projek Ekonomi Mikro,anjuran Pusat Hubungan Industri dan Masyarakat, 2022 Referee
2021 Pemeriksa Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi Akademik 2021/2022, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Examiner
2021 Pemeriksa Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi Akademik 2020/2021, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Examiner
2021 Panel Penilai Pembentangan Proposal Program Sarjana Penyelidikan (Mohd Hanif Mohd Khir Johari) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Semester 1 2021/2022 Assessor
2021 Supervisor for Norshuhada Binti Bukhari, Sarjana Falsafah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 Supervisor
2021 Co-Supervisor Nurizyani Binti Azhar, PhD, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2021 Supervisor
2021 Pengerusi Pembentangan Proposal Program Sarjana Penyelidikan (Syamimi Waznah) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Semester 2 2020/2021 Referee
2021 Penilai Manuskrip 'Kumpulan Puisi Kejora Siang Hari' Terbitan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Assessor
2020 Pemeriksa Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester Khas Sesi Akademik 2020/2021 bagi Program Diploma, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum Examiner
2020 Penilai Kertas Kerja Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan ke-6, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum Assessor
2020 Panel Penilai Pembentangan Proposal Program Sarjana Penyelidikan (Asyraf Maula Mohd Yusof) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2020 Assessor
2020 Co-Supervisor Mohammad Amin Bin Mujitaba HW190050, Sarjana Falsafah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2020 Supervisor
2020 Panel Penilai Pembentangan Proposal Program Sarjana Penyelidikan (Nur Hayati Binti Mohd Taib) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2020 Assessor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2022 Ahli Jawatankuasa Program Peduli Warga Emas (PPWE 2022) Government
2021 Ahli Jawatankuasa Program International Webinar on Research Methodology and Approach (RESMA 2021) International
2021 Ketua Program Tazkirah `Bulan Ramadan dan Kesihatan? Institut Transformasi Sosial dan Pembangunan Wilayah (TRANSFORM) 26 April 2021 University
2021 Ahli Jawatankuasa Pembangunan Program Baharu Sarjana Teknologi Pembangunan Sosial (TPS) Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2021 Sukarelawan di Pusat Pemberian Vaksin Dewan Sultan Ibrahim PPV DSI UTHM, 2021 Government
2021 Penyelaras Profesor Pelawat/Penasihat Program/Industri/Pemeriksa Luar Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2021 Ahli Jawatankuasa Pengukuhan dan Promosi Program, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2021 Penolong Pengerusi Jawatankuasa Jadual Waktu Akademik Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2021 Penyelaras Kursus UQU 10403 Pengantar Kenegaraan dan Pembangunan Malaysia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2021 Ahli Jawatankuasa Biro Ekonomi Badan Rekreasi dan Kebajikan Staf Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2020 Ahli Jawatankuasa Kualiti dan International Organization for Standardization (ISO) Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2021 University
2020 Ahli Jawatankuasa Kursus Penyeliaan Pasca Siswazah, Kumpulan Fokus Sustainable Community, Culture and Economy Development (SUCCEED) University
2020 Presenter at at 6th International Conference on Human Sustainability (INSAN) 2020, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 19 August via Online Presentation International
2020 Setiausaha Jabatan Sains Sosial Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2020 Ahli Jawatankuasa Penerbitan Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2020 Pembantu Penyelaras Kursus Semester Khas Sesi 2020/2021 Program Diploma Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2020 Peserta Pra Bengkel Pemurnian Soalan Penilaian Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu APEL (A) Tahap 7 (Sarjana) Pusat APEL UTHM University
2020 Ahli Jawatankuasa Jadual Waktu Akademik Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2021 University
2020 Ahli Jawatankuasa Massive Open Online Courses (MOOC) dan Inovasi Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2021 University
2019 Setiausaha Jabatan Sains Sosial Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2019 Ahli Jawatankuasa Bengkel Systematic Literature Review, 21 April 2019, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum University
2019 Ahli Perbarisan Kontinjen Staf Akademik Sempena Program Perarakan Town & Gown Majlis Konvokesyen ke-11 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia University
2019 Ahli Jawatankuasa Outcome based Education (OBE) dan Massive Open Online Courses (MOOC) Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 1 Mei 2019 hingga 30 April 2020 University
2019 Ahli Jawatankuasa Mata Pelajaran Umum (MPU) Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 1 Mei 2019 hingga 30 April 2020 University
2019 Ahli Jawatankuasa Kualiti, Myportfolio dan Pengurusan Risiko Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 1 Mei 2019 hingga 30 April 2020 University
2019 Ahli Jawatankuasa Jadual Waktu Akademik Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 1 Mei 2019 hingga 30 April 2020 University
2019 Ahli Jawatankuasa Penerbitan Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, 1 Julai 2019 hingga 30 Jun 2020 University

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2022 DEVELOPMENT THE GOOD MULTI CHOICE QUESTION
UTHM / GOOGLE MEET
27/04/2022
2022 TAKLIMAT PEMANTAPAN KURIKULUM AKADEMIK, KURSUS MPU, KOKURIKULUM DAN PROGRAM PASCA SISWAZAH PPUK
UTHM / APLIKASI ZOOM
16/03/2022
2022 JERAYAWARA PENGURUSAN TENAGA UNIVERSITI - EAC 3
UTHM / ZOOM MEETING
01/03/2022
2022 BENGKEL PEMURNIAN LAMAN WEB RASMI TRANSFORM
UTHM / Bilik Mesyuarat TRANSFORM Blok D7 Aras 1
09/02/2022
2022 BENGKEL PEMBANGUNAN PROFIL KOMUNITI ANJURAN INSTITUT TRANSFORMASI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH TRANSFORM
UTHM / Online google meet
27/01/2022
2022 KURSUS E-PEMASARAN SHOPEE
UTHM / Online google meet
08/01/2022
2021 BENGKEL PEMBANGUNAN MOOC SIRI 4/2021 (KUMP B)
UTHM / DEWAN JAMUAN, ARAS 5, PTTA
07/12/2021
2021 KURSUS E-PEMASARAN BORONG CHINA ONLINE
UTHM / Online google meet
27/11/2021
2021 WEBINAR BICARA UNDANG UNDANG SIRI 6 : KESELAMATAN SIBER NEGARA & PENGGUNAAN TANDATANGAN DIGITAL/ELEKTRONIK DALAM DOKUMEN RASMI UTHM
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET
25/11/2021
2021 KURSUS E-PEMASARAN FACEBOOK
UTHM / Online google meet
30/10/2021
2021 KHAS UNTUK PEMBANGUN MOOC UTHM; CARA MUDAH DAN PANTAS BUAT VIDEO PENGAJARAN DENGAN OBS STUDIO
UTHM / Atas Talian
06/10/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 3/2021 - AKTIVITI DAN PENILAIAN
UTHM / ZOOM MEETING
27/09/2021
2021 KURSUS E-PEMASARAN LAZADA
UTHM / Online google meet
25/09/2021
2021 WEBINAR MOOC AND ONLINE EDUCATION IN POST PENDEMIC
UTHM / Zoom (https://bit.ly/moocprofkarim)
01/09/2021
2021 KURSUS PEMANTAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UTHM SIRI 23
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / UTHM
17/08/2021 - 30/08/2021
2021 KURSUS E-PEMASARAN SHOPEE
UTHM / Online google meet
14/08/2021
2021 PHOTO THERAPHY & TRANSFORMATIONAL SELF PORTRAIT
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / GOOGLE MEET / YOUTUBE
12/08/2021
2021 TAKLIMAT PENGISIAN LAPORAN PRESTASI GERAN PENYELIDIKAN DANA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (DPKPT) DI MYGRANTS
UTHM / Pautan Google Meet
11/08/2021
2021 KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 3
UTHM / PPUK ( SECARA ATAS TALIAN GOOGLE MEEET )
05/08/2021
2021 BENGKEL BERSIRI PENYEDIAAN ARTIKEL DARIPADA TESIS PPUK (SIRI 1)
UTHM / Secara Atas Talian (Google Meet)
13/07/2021
2021 REFRESHMENT TRAINING T-PLUS CLASS
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / Google Meet
12/07/2021
2021 WEBINAR 'TURNITIN TRAINING FOR LECTURERS'
UTHM / Pautan Zoom: https://uthm-edu-my.zoom.us/j/92180268841 Meeting ID: 921 8026 8841
29/06/2021
2021 OPEN BOOK TEST
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / ZOOM UTHM
20/06/2021
2021 TAZKIRAH RAMADAN DAN KESIHATAN
UTHM / Bilik Mesyuarat TRANSFORM Blok D7 Aras 1
26/04/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 3 : RAMADHAN DAN AL-QURAN
UTHM / ZOOM MEETING
15/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BIL. 1/2021
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / SAVANNA HILL RESORT, ULU TIRAM
04/04/2021 - 08/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 THE CGS ROADHOW-RESEARCH E-LOG BOOK
UTHM / GOOGLE MEET
25/03/2021
2021 KLINIK PENERBITAN JURNAL BERINDEKS SIRI 1
UTHM / BILIK MESYUARAT PPUK DAN ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 SESI TAZKIRAH SESI 2 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / GOOGLE MEET
25/02/2021
2021 BENGKEL PENGURUSAN MEDIA SOSIAL TRANSFORM
UTHM / Bilik Mesyuarat TRANSFORM Blok D7 Aras 1
24/02/2021
2021 BENGKEL PEMBENTANGAN CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN TADBIR URUS PKPD, SIMPANG RENGGAM
UTHM / Online- Google Meet
17/02/2021
2021 PERKONGSIAN ILMU: MENGAPA MEMILIH MENJADI PENSYARAH UNIVERSITI?
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / WEBINAR
03/02/2021
2021 TAZKIRAH SIRI 1 ANJURAN BERKAT PPUK
UTHM / -
27/01/2021
2021 BENGKEL PEMERKASAAN JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION ANDREGIONAL DEVELOPMENT (JSTARD) UTHM
UTHM / GOOGLE MEET
25/01/2021
2021 BENGKEL PEMERKASAAN JURNAL JSTARD SIRI 2
UTHM / GOOGLE MEET
25/01/2021
2021 KURSUS E-TIMETABLE PLUS PORTAL (WEB EDITING)
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, UTHM / Google Meet
17/01/2021 - 20/01/2021
2020 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIKULUM
UTHM / GOOGLE MEET
31/12/2020
2020 BENGKEL PEMERKASAAN JOURNAL OF SOCIAL TRANSFORMATION AND REGIONAL DEVELOPMENT
UTHM / -
24/11/2020
2020 BENGKEL PERSEDIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN SAINS SOSIAL PPUK
LAIN-LAIN / KAFETERIA PPUK
05/10/2020
2020 CGS SHARING SESSION : SUPERVISION ECOSYSTEM IN THE NEW ERA
UTHM / -
15/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN PELAJAR SISWAZAH
UTHM / GALERI ILMU
14/09/2020
2020 REFRESHMENT ON METHODOLOGY
UTHM / -
03/09/2020
2020 TAKLIMAT PENYELIAAN SISWAZAH
UTHM / -
27/08/2020
2020 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN SUSTAINABILITY 2020
LAIN-LAIN / Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
19/08/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN SET SOALAN UJIAN APTITUDE APEL
UTHM / HOTEL IMPIANA SENAI
23/07/2020 - 25/07/2020
2020 KURSUS PENYELIAAN PASCA SISWAZAH
UTHM / -
14/07/2020
2020 PROGRAM ADVOKASI KEPENTENGIGAN MACFEA DAN KPDNHEP ZON SELATAN UTHM
UTHM / -
05/03/2020
2020 PROGRAM KOLOKIUM STAF AKADEMIK SIRI 1 PPUK UTHM
UTHM / UTHM
30/01/2020
2020 ASAS PERKHIDMATAN STAF
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
28/01/2020 - 30/01/2020
2020 BENGKEL PENGUKUHAN MATA PELAJARAN UMUM BAHARU BAGI PROGRAM SARJANA MUDA / DIPLOMA PUSAT PENGAJIAN UMUM & KOKURIUKUL, UTHM
UTHM / DEWAN 4, UTHM
28/01/2020
2020 KURSUS ASAS KEWANGAN UNIVERSITI
PEJABAT PENDAFTAR,UTHM / BILIK LATIHAN SERI TERATAI
20/01/2020 - 21/01/2020

« Back