Staff Profile

Full NameDr. NORMAH BINTI ZAKARIA
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENDIDIKAN KEJURUTERAAN
Email
Designation DS51 - PENSYARAH

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Technical and Vocational Education

Areas of Research Interest

1. PERKEMBANGAN KERJAYA DALAM KALANGAN IBU TUNGGAL YANG BERKEMAHIRAN
2. PENGURUSAN KERJAYA DALAM KALANGAN BEKAS BANDUAN YANG BERKEMAHIRAN
3. PEMBANGUNAN KERJAYA KE ARAH KEUSAHAWANAN
4. AKTIVITI KOKURIKULUM MENGATASI MALU KE ARAH PEMBANGUNAN KERJAYA

Innovation Field of Interest

1. MODEL PERKEMBANGAN KERJAYA KE ARAH KEUSAHAWANAN
2. MODEL MENGURUSKAN KERJAYA BERDASARKAN EMPLOYABILITY DAN KOMPENTESI KERJAYA
3. PEMBANGUNAN INVENTORY PEMILIHAN KERJAYA KE ARAH PENGURUSAN KERJAYA

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2013 DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
2007 SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2000 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK MIKROELEKTRONIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1996 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PERHUBUNGAN) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah

Management Experience

DateDescription
01/01/2017 - Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/12/2017 - 30/11/2022 Penyelidik Kanan
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Technical and Vocational Education Training (TVET)
01/04/2015 - 31/03/2017 Ketua Panel
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2018 FALSAFAH PENDIDIKAN DALAM PTV (MBE 10103), SESI 20172018 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2018 PENGAJARAN MIKRO (BBD 20403), SESI 1 20182019, SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2019 University
2018 PSIKOLOGI PENDIDIKAN (BBD 10202), SESI 1 20182019, SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2019 University
2018 ELEKTRONIK 2 (BBV 30303), SESI 1 20182019, SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2019 University
2018 Pengajaran Mikro [BBD 20403], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Bimbingan dan Kaunseling [BBD 30302],Sesi20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Elektronik 2 [BBV 30303], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018-PENYELARAS University
2018 ELEKTRONIK 2 (BBV 30303), SESI 1 20182019, SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2019-PENYELARAS University
2017 Bimbingan dan Kaunseling (BBD 30302), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Elektronik 2 (BBV 30303), Sesi 20172018, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengajaran Mikro (BBD 20403), Sesi20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malasyia, 2017 University
2016 Kepimpinan dan Pengurusan Dalam PTV (MBE 22603), Sesi 20162017, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Elektronik 2 (BBV 30303), Sesi 20162017, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bimbingan dan Kaunseling (BBD 30302),Sesi 20162017, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Kepimpinan dan Pengurusan Dalam PTV (MBE 22603), Sesi 20162017, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bimbingan dan Kaunseling (BBD 30302), Sesi 20162017, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2016 University
2016 Elektronik 2, Sesi 20162017, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2000 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UITM SHAH ALAM, SHAH ALAM, SELANGOR Government
1999 SEKOLAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK LNG TWINTECH, BDR SRI DAMANSARA, KUALA LUMPUR Private

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
K114 MyRIVET - The Empowerment Of Malaysia TVET Student's Employability Skills Through PBL Teaching Method Ahli 30/04/2021
K008 Problem Based Learning for Sustainability of TVET Teacher Training in Malaysia Ahli 31/05/2020
K022 ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT FOR 21ST CENTURY LEARNING ACTIVITIES FOR TEACHER GRADUATE PROGRAM (PPG) Ahli 31/05/2020
K023 E-LEARNING DEVELOPMENT USING NEEDHAM MODEL FIVE PHASE FOR TEACHER GRADUTE PROGRAM (PPG) Ahli 31/05/2020
K024 DEVELOPMENT PROJECT-BASED LEARNING WITH SCAFFOLDING MODULE FOR GENERAL MACHINE SUBJECT FOR TEACHER GRADUATE PROGRAM (PPG) Ahli 31/05/2020
V032 Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Buku Teks Digital Dalam Memperkasakan Pengajaran Guru PPG Di Sekolah Sekitar Negeri Johor Ahli 31/10/2019
V033 Pembelajaran Berasaskan Projek Dalam POBL Bagi Meningkatkan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Pelajar Dalam Matematik Ahli 31/10/2019
V022 Pembangunan Kerangka Model Persekitaran Pembelajaran Melalui Pendekatan Competency Based Training (CBT) Dalam Kalangan Guru Vokasional ICT Ketua 31/07/2019
R065 Pengintergrasian Kemahiran Employability dan Kompetensi Pengurusan Kerjaya ke Arah Kemahiran Kerjaya Pelajar Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Ketua 31/05/2018
U511 Keberkesanan model penyongsang arus, terus (AT) kepada arus ulang alik (AU)dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) Ketua 28/02/2017
A054 Potensi Belia Luar Bandar Yang Tidak Menyambung Pengajian Untuk Meningkatkan Tahap Pendidikan, Kemahiran Dan Produktiviti Ahli 31/12/2016
0510 Pembangunan "Work-Based Transferable Skill" dengan menerapkan elemen pendidikan dewasa dalam kalangan pelatih dewasa di pusat latihan peralihan kemahiran (PERHEBAT) bagi memenuhi keperluan pekerjaan negara. Ketua 14/03/2009

Publications

Book Chapters
Fazlinda Binti Ab Halim, Normah Bt ZakariaMohd, Shahzuan Bin Ghazalan, Izeanty Bt Hamidon
(2019) Kesan Pelaksanaan Kurikulum Latihan Industri Mempengaruhi Persepsi Majikan Terhadap Kemahiran Generik Pelajar, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 88, ISBN:9789672183952
N. ZAKARIA, S.KADIMAN
(2018) Keberkesanan Strategi Pembelajaran Kooperatif Terhadap Kemahiran Penyelesaian Masalah Dalam Subjek Matematik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua, Kurikulum Dan Instruksi, UTHM , 30, ISBN:978-967-721-10323
NORMAH ZAKARIA & NUR ATHIRAH AZMI
(2018) Skrin Janji Temu Pintar Menggunakan Arduino Mega Dan Gsm Module, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 1, UTHM , 65, ISBN:9789672216162
Normah Zakaria, Salwa Omar,Siti Norihan Jaafar
(2017) Pengurusan Kehidupan Bagi Keluarga Sandwich: Keterbatasan Ekonomi, Pengurusan Dan Kepimpinan, UTHM , 48, ISBN:978-967-2110-62-0
N.ZAKARIA, JAAFAR S.N, Noorazman bin Abd Samad,
(2017) Tahap Kebolehupayaan Pelatih Pendawaian Elektrik Dalam Pembentukan Usahawan, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 67, ISBN:978-967-0764-92-4
N. Zakaria, M.A. Saari
(2017) Tahap Kompetensi Menguruskan Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Universiti Teknikal, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 1, ISBN:978-967-2110-48-4
General Publications
Mohd Hasril Amiruddin, Razali Hassan, Nizamuddin Razali, Faizal Amin Nur Yunus, Mohd Bekri Rahim, Jamil Abd. Baser, Alias Masek, Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin, Mohd. Fairuz Marian, Usuloudin Hamzah, Khairul Fahmi Haji Ali & Aini Nazura Paimin@Abdul Halim
(2018) Core Abilities - Level 3, Z- 009 - 3:2015, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Normah Zakaria, Norulhuda Abd Rasheid & Noor Azlin Yamin
(2019) Career Management Competency Among Technical Students: Is Difference Between Course Field And University, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES REVIEWS, GIAP JOURNALS, INDIA , 3, 338, ISSN:23956518
NORMAH ZAKARIA & SITI NORAIN
(2018) Career Choice Amongst Vocational College Students, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 11, 8267, ISSN:19367317
Normah Zakaria
(2018) Career Choice And Employability Skills For Vocational College Students, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering , 7, 1, ISSN:17426596
Nur Izeanty Hamidon, Normah Zakaria & Nor Atikah MdJizat
(2018) Career Interest Inventory Need Through Technical Fields Development In Malaysia: A Review, ADVANCED SCIENCE LETTER, American Scientific Publishers , 11, 8196, ISSN:19367317
NORMAH ZAKARIA , MASADLIAHANI MASDUKI, , ARASINAH KAMIS , NOOR AZLIN YAMIN & NUR NADIAH ISMAIL
(2018) Effective Competency-Based Training Learning Environment Towards Career Competencies Amongst Vocational Students, JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY SPECIAL ISSUE ON I-CITE 2018, Taylor?s University, Malaysia , 11, 18, ISSN:18234690
Normah Zakaria, Masadliahani Masduki & Nur Nadiah Ismail
(2018) Eliminating Shyness Through Co-Curricular Activities Towards Enhancing The Career Development Of Engineering Students, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering , 7, 1, ISSN:01257000
Mohd Shahzuan Bin Ghazalan, Fazlinda Binti Ab Halim, Nur Izeanty Binti Hamidon & Normah Binti Zakaria
(2018) Industrial Training Framework To Enhance The Quality Of Generic Skills , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 11, 8027, ISSN:19367317
azita ali
(2018) Persepsi Pelajar Dalam Kemahiran Psikomotor Pemasangan Kit Model Kereta Menggunakan Cd Interkatif, ACTIVE ONLINE JOURNAL, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Normah Zakaria
(2018) The Significant Effects Of Communication Activities In The Co- Curricular Towards Reducing Shyness Amongst Elementary School Children, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering , 7, 1, ISSN:17426596
N.Zakaria,A.Yamin,N.Ismail
(2017) Employability Skill And Career Choices Among Vocational Skill Students, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 10, 1, ISSN:2289-7410
Arasinah Kamis, Ridzwan Che Rus, Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Normah Zakaria, Haryanti Mohd Affandi
(2017) Exploring Green Skills: A Study On The Implementation Of Green Skills Among Secondary School Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, Human Resource Management Academic Research Society , 12, 327, ISSN:22226990
Arasinah Kamis ,Amarumi Alwi ,Bushra Limuna Hj Ismail ,Normah Zakaria ,Faizal Amin Nur Yunus
(2017) Integration Of Green Skills In Sustainable Development In Technical And Vocational Education, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH AND APPLICATION, university Grants Commisions , 12, 8, ISSN:2248-9622
N. Zakaria, B. Ibrahim, R. Ma'arof
(2017) Relationship Between Employability Skill Towards Career Management Among Vocational Student, JSSH-PERTANIKA, UPM , 11, ISSN:2231-8354
N. Zakaria, A.Ana, N.Ismail
(2017) The Relationship Between Employability Skill And Career Choices Among Vocational Students, INNOVATION OF VOCATIONAL TECHNOLOGY EDUCATION , UNIVERSITI PENDIDIKAN INDONESIA, BANDUNG, INDONESIA , 3, 81, ISSN:2461-1336
N.Zakaria, Nur Hasliza Binti Jamaludin, Nor Azlin Binti Naim, Nur Azzarina Binti Khamis
(2015) Leadership Style Head Of Polytechnic Department And Regard With To Work Culture, JOURNAL OF EDUCATION AND PRACTISE, INTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM , 6, 23, ISSN:222221735
N. Zakaria
(2015) Leadership Styles Of Lecturer'S Technical And Vocational In Teaching And Learning, JOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICE , IISTE.ORG , 6, 154, ISSN:22221735
Media Digital
NORMAH BINTI ZAKARIA
(2019) Kursus Bimbingan Dan Kaunseling Fptv, Uthm, UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2018) Penerimaan Pelajar Terhadap Penggunaan Aplikasi Massive Open Online Course (Mooc) Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia , ABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK) , 294
Norhasyimah Hamzah*, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubbani, Normah Zakaria, Tamil Selvan A/L Subramanian
(2018) Video Pengajaran Interaktif Bagi Subjek Psikologi Pendidikan, JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DENGAN KERJASAMA POLITEKNIK MERLIMAU , 271
N.Zakaria, A.Yamin & R. Maarof
(2017) Career Management Skills Among Vocational Students, IOP Publishing , 1, ISBN:1757-899X 226 0121
N.ZAKARIA,A.YAMIN, M.A.SAARI
(2017) Kompetensi Mengurus Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Universiti Teknikal, UNIVERSITI SABAH MALAYSIA , 322, ISBN:978-967-0582-73
Normah bt Zakaria, Nur Nadiah bt Ismail
(2016) Keberkesanan Aplikasi Peta Pemikiran Ithink Dalam Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam Kalangan Murid Dalam Mata Pelajaran Sains Tahun 4, UTHM , 0 , ISBN:-
Normah bt Zakaria, Nurul Aida Suhaila bt Abdullah Mohd Ajis bin Suaji
(2016) Pembangunan Model Kaedah 4m Kod Jalur Warna Perintang 4 Jalur Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar, UTHM , 0 , ISBN:-

Consultancies

YearDescriptionLevel
2015 MENTOR JAWATANKUASA MQA-02 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL, FPTV, 2015 University

Supervision

YearDescriptionRole
2018 KETUA PANEL PENILAI PROJEK SARJANA 1 (MBE 12302) PROGRAM SARJANA PENGAJIAN PESISIR SEMESTER 2, SESI 20172018, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Assessor
2018 PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA 2 (MBE 22804) PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN PESISIR SEMESTER 2, SESI 20172018 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Assessor
2018 PENYELIA UTAMA, PROJEK SARJANA 1 (MBE12302), PROGRAM IJAZAH SARJANA PENGAJIAN PESISIR, SEMESTER 2 20172018. Supervisor
2018 PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA 2 (MBE 22804) PROGRAM SARJANA PENGAJIAN PESISIR SEMESTER 2, SESI 20172018, FAKULTI PENDIDIKANTEKNIKAL DAN VOKASIONAL Assessor
2018 KETUA PANEL PENILAI PROJEK SARJANA 1 (MBE 12302) PROGRAM SARJANA PENGAJIAN PESISIR SEMESTER 2, SESI 20172018, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Assessor
2017 Penyelia Utama Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional bagi Nur Azlin binti Yamin Supervisor
2017 Penyelia Utama Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional bagi Nur Nadiah binti Ismail Supervisor
2017 Penyelia Utama Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional bagi Masadlianhani binti Masduki Supervisor
2017 PEMERIKSA INSTRUMEN SOAL SELIDIK: AMIRA ELEZA BINTI AZEMI (2017): TAHAP CORE ABILITIES DALAM KALANGAN PELAJAR BIDANG KIMPALAN DAN FARBRIKASI LOGAM TERHADAP KEBOLEHPASARAN GRADUAN INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP) JOHOR Examiner
2017 PEMERIKSA PENGESAHAN INSTRUMEN KAJIAN: ROSE ATIKA BINTI AHMAD (2017): PERSEPSI TAHAP PERSEDIAAN DAN PENGUASAAN LATIHAN INDUSTRI DALAM KALANGAN PELATIH FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Examiner
2017 Penilai Luar- Projek Akhir Diploma Vokasional Malaysia (Elektrik dan Elektronik), Kolej Vokasional Batu Pahat, Johor External Assessor
2017 Juri Chef Cake Junior, Hari Kemerdekaan Malaysia, September 2017 Referee
2016 Penyelia utama pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional secara penyelidikan bagi Rosmawati binti Maarof Supervisor
2016 PANEL PENILAI LUAR KERTAS PENYELIDIKAN CONFERENCE IN EDUCATION-TECHNICAL & VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 2016 (NCiE-TVET 2016) External Assessor
2016 Penyelia Bersama Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional secara penyelidikan bagi Mohd Shahzuan bin Ghazalan Supervisor
2015 Penyelia Utama pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional secara penyelidikan bagi Nurul Aida Suhaila binti Abdulllah Supervisor
2015 Penyelia utama pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional Secara Penyelidikan bagi Siti Norain binti Jaafar Supervisor
2015 Penyelia utama pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional secara penyelidikan bagi NurIzeanty binti Hamidon Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2018 MEMBERSHIP IN THE ASIAN ACADEMIC SOCIETY FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (AASVET): 2017-2018 International
2017 AHLI JAWATANKUASA JAMUAN: SEMINAR PENDIDIKAN JOHOR BERKEMAJUAN 2017, UTHM: 2017 University
2017 HEAD OF WORKSHOP BUREAU IN ASIAN VOCATIONAL AND ENGINEERING CAMP 2017 "TOWARD SCHOOL 4.0" : 2017 International
2017 JURUAUDIT PIBG, KOLEJ VOKASIONAL ERT AZIZAH JOHOR BAHRU, JOHOR, 2016-2017 Government
2016 KURSUS ASAS COMPETENCY BASE TRAINING (CBT) DAN PEMBANGUNAN WRITTEN INSTRUCTIONAL MATERIAL (WIM): PESERTA, APRIL 2016 University
2016 KURSUS INDUKSI PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA: PESERTA: DEC 2016 University
2016 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM BBE, FPTV: AHLI: 7-8 MAC 2016 University
2015 PENASIHAT AKADEMIK PERINGKAT FAKULTI UNTUK BIDANG BBE: SESI 2014/2015 SEM 2 University
2015 BENGKEL PENYELIAAN PASCA IJAZAH: AHLI: JANUARI 2015, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL University
1996 Technical Executive of ADAM Telecommunication, Malaysia, 1996-2000 National

« Back