Staff Profile

Full NameDr. NORMAH BINTI ZAKARIA
FacultyFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
DepartmentJABATAN PENGAJIAN TEKNOLOGI
Email
Designation DS51 - PENSYARAH KANAN

Field of Expertise

Field Category (KPT) EDUCATION
Field (KPT) Technical and Vocational Education
Field of Specialization (KPT) Technical and Vocational Education

Areas of Research Interest

1. PERKEMBANGAN KERJAYA DALAM KALANGAN IBU TUNGGAL YANG BERKEMAHIRAN
2. PENGURUSAN KERJAYA DALAM KALANGAN BEKAS BANDUAN YANG BERKEMAHIRAN
3. PEMBANGUNAN KERJAYA KE ARAH KEUSAHAWANAN
4. AKTIVITI KOKURIKULUM MENGATASI MALU KE ARAH PEMBANGUNAN KERJAYA

Innovation Field of Interest

1. MODEL PERKEMBANGAN KERJAYA KE ARAH KEUSAHAWANAN
2. MODEL MENGURUSKAN KERJAYA BERDASARKAN EMPLOYABILITY DAN KOMPENTESI KERJAYA
3. PEMBANGUNAN INVENTORY PEMILIHAN KERJAYA KE ARAH PENGURUSAN KERJAYA

Academic Qualification

YearQualificationInstitution
2013 DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
2007 SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
2000 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK MIKROELEKTRONIK UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
1996 DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PERHUBUNGAN) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Professional Appointments

DS51 - Pensyarah Kanan

Management Experience

DateDescription
01/01/2017 - Ketua Program
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
01/12/2017 - 30/11/2022 Penyelidik Kanan
Institut Kejuruteraan Integrasi, Pusat Kecemerlangan Technical and Vocational Education Training (TVET)
01/04/2015 - 31/03/2017 Ketua Panel
Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Teaching Experience

YearDescriptionLevel
2018 FALSAFAH PENDIDIKAN DALAM PTV (MBE 10103), SESI 20172018 SEMESTER 2, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA University
2018 PENGAJARAN MIKRO (BBD 20403), SESI 1 20182019, SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2019 University
2018 PSIKOLOGI PENDIDIKAN (BBD 10202), SESI 1 20182019, SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2019 University
2018 ELEKTRONIK 2 (BBV 30303), SESI 1 20182019, SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2019 University
2018 Pengajaran Mikro [BBD 20403], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Bimbingan dan Kaunseling [BBD 30302],Sesi20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018 University
2018 Elektronik 2 [BBV 30303], Sesi 20172018 Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2018-PENYELARAS University
2018 ELEKTRONIK 2 (BBV 30303), SESI 1 20182019, SEMESTER 1, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2019-PENYELARAS University
2017 Bimbingan dan Kaunseling (BBD 30302), Sesi 20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Elektronik 2 (BBV 30303), Sesi 20172018, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2017 University
2017 Pengajaran Mikro (BBD 20403), Sesi20172018 Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malasyia, 2017 University
2016 Kepimpinan dan Pengurusan Dalam PTV (MBE 22603), Sesi 20162017, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Elektronik 2 (BBV 30303), Sesi 20162017, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bimbingan dan Kaunseling (BBD 30302),Sesi 20162017, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Kepimpinan dan Pengurusan Dalam PTV (MBE 22603), Sesi 20162017, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2016 Bimbingan dan Kaunseling (BBD 30302), Sesi 20162017, Semester 1, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2016 University
2016 Elektronik 2, Sesi 20162017, Semester 2, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 2016 University
2000 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK, UITM SHAH ALAM, SHAH ALAM, SELANGOR Government
1999 SEKOLAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK LNG TWINTECH, BDR SRI DAMANSARA, KUALA LUMPUR Private

Research Grants And Contracts

CodeTitleDesignationEnd Date
H876 Pembangunan Kerangka Kompentensi Keusahawan Digital Bagi Permulaan Perniagaan Untuk Komuniti B40. Ahli 30/09/2023
K114 MyRIVET - The Empowerment Of Malaysia TVET Student's Employability Skills Through PBL Teaching Method Ahli 30/04/2021
K022 ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT FOR 21ST CENTURY LEARNING ACTIVITIES FOR TEACHER GRADUATE PROGRAM (PPG) Ahli 28/02/2021
K023 E-LEARNING DEVELOPMENT USING NEEDHAM MODEL FIVE PHASE FOR TEACHER GRADUTE PROGRAM (PPG) Ahli 28/02/2021
K024 DEVELOPMENT PROJECT-BASED LEARNING WITH SCAFFOLDING MODULE FOR GENERAL MACHINE SUBJECT FOR TEACHER GRADUATE PROGRAM (PPG) Ahli 28/02/2021
K008 Problem Based Learning for Sustainability of TVET Teacher Training in Malaysia Ahli 30/11/2020
V032 Pelaksanaan Pembelajaran Melalui Buku Teks Digital Dalam Memperkasakan Pengajaran Guru PPG Di Sekolah Sekitar Negeri Johor Ahli 31/10/2019
V033 Pembelajaran Berasaskan Projek Dalam POBL Bagi Meningkatkan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Pelajar Dalam Matematik Ahli 31/10/2019
V022 Pembangunan Kerangka Model Persekitaran Pembelajaran Melalui Pendekatan Competency Based Training (CBT) Dalam Kalangan Guru Vokasional ICT Ketua 31/07/2019
R065 Pengintergrasian Kemahiran Employability dan Kompetensi Pengurusan Kerjaya ke Arah Kemahiran Kerjaya Pelajar Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Ketua 31/05/2018
U511 Keberkesanan model penyongsang arus, terus (AT) kepada arus ulang alik (AU)dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) Ketua 28/02/2017
A054 Potensi Belia Luar Bandar Yang Tidak Menyambung Pengajian Untuk Meningkatkan Tahap Pendidikan, Kemahiran Dan Produktiviti Ahli 31/12/2016
0510 Pembangunan "Work-Based Transferable Skill" dengan menerapkan elemen pendidikan dewasa dalam kalangan pelatih dewasa di pusat latihan peralihan kemahiran (PERHEBAT) bagi memenuhi keperluan pekerjaan negara. Ketua 14/03/2009

Publications

Book
Marlina Mohamad
(2020) Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672975151
Book Chapters
Normah Zakaria, Nurul Aida Suhaila bt Abdullah, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin & Norhasyimah Hamzah
(2020) Kaedah 4m Kod Jalur Warna Perintang 4 Jalur Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Amali Subjek Kemahiran Hidup, Kurikulum & Instruksi , UTHM , 37, ISBN:9789672389897
Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria & Fazrulhelmi Ahmad
(2020) Kaedah Pembelajaran Abad Ke-21 (Pak-21) Secara Atas Talian Dalam Subjek Psikologi Pendidikan, Kurikulum &Amp;Amp; Instruksi (Curriculum &Amp;Amp; Instruction) Siri 11, UTHM , 27, ISBN:9789672389897
Arihasnida Ariffin,*, Noridah Hasnan, Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria & Norhasyimah Hamzah
(2020) Kesan Penggunaan E-Konkrit Berasaskan Model Needham Lima Fasa Terhadap Kesesuaian Isi Kandungan Dan Pencapaian Pelajar, Kurikulum Dan Instruksi, UTHM , 12, ISBN:9789672389897
Siti Nur Kamariah Rubani, Nur Najiehah Tukiman, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria & Norhasyimah Hamzah
(2020) Kesesuaian Penggunaan Simulasi Dalam Pembelajaran Terhadap Kefahaman Pelajar Dalam Sub Topik Mesin Kisar Cnc, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 21, ISBN:9789672389897
Norhasyimah Hamzah, Norul Husna Alias, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin
(2020) Pembangunan Augmented Reality (Ar) Bagi Memperkenalkan Peta Asia Tenggara Dalam Mata Pelajaran Geografi Tingkatan Satu , Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional Siri 2, UTHM , 76, ISBN:9789672975151
Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah & Arihasnida Ariffin
(2020) Penggunaan Model Pembelajaran Kolb Dalam Topik Proses Pembentukan Bahan, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 55, ISBN:9789672389897
Arihasnida Ariffin,*, Fatin Nazihah Ahmad Tasrifin, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2020) Persepsi Pelajar Terhadap Persekitaran Fizikal Bilik Kuliah Di Blok Fptv Dan Blok Uthm Terhadap Aspek Pengajaran Dan Pembelajaran, Kurikulum Dan Instruksi, UTHM , 43, ISBN:9789672389897
Mal-Khairul Amir Abdul Malek , Normah Zakaria, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, & Arihasnida Ariffin
(2020) Smart Sejadah, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet. Siri 3, UTHM , 1, ISBN:9789672389774
Zakaria, N., Ma?arof, R., Ariffin, A., Hamzah, N. & Rubani, S.N.K.
(2020) Tahap Kompetensi Pengurusan Kerjaya Lepasan Kolej Vokasional, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya = (Training And Career Development), UTHM , 30, ISBN:9789672916
Ariffin, A., Muhammad, Z., Zakaria, N., Rubani, S.N.K. & Hamzah, N.
(2020) Tahap Pengaruh Faktor Rakan Sebaya Dan Minat Terhadap Pemilihan Kerjaya Bagi Murid Berkeperluan Khas (Mbk), Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 1, ISBN:9789672916017
NORMAH ZAKARIA, GANASON PREMA, SITI NUR KAMARIAH RUBANI, ARISHASNIDA ARIFFIN & NORHASYIMAH HAMZAH
(2019) Keberkesanan Penggunaan Aplikasi Socrative Terhadap Pencapaian Dan Minat Murid Bagi Mata Pelajaran Sains Di Sekolah Rendah, Kurikulum Dan Instruksi (Curriculum Dan Instruction) Siri 8, UTHM , 1, ISBN:9789672306689
Fazlinda Binti Ab Halim, Normah Bt ZakariaMohd, Shahzuan Bin Ghazalan, Izeanty Bt Hamidon
(2019) Kesan Pelaksanaan Kurikulum Latihan Industri Mempengaruhi Persepsi Majikan Terhadap Kemahiran Generik Pelajar, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 88, ISBN:9789672183952
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani & Arihasnida Ariffin
(2019) Koswer Pembelajaran Bagi Topik Elemen Reka Bentuk Grafik, Kurikulum & Instruksi Siri 8, UTHM , 49, ISBN:9789672306283
Zakaria, N., Masadliahani Masduki, Ariffin, A., Hamzah, N & Rubani, S. N. K.
(2019) Pembangunan Kerjaya Graduan Kejuruteraan : Perkaitan Dengan Malu Serta Strategi Mengatasinya, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya = (Training And Career Development) Siri 1/2019, UTHM , 26, ISBN:9789672389019
Siti Nur Kamariah Rubani, Siti Amallia Abd. Lah, Normah Zakaria,
(2019) Pembangunan Modul Latihan Bagi Amali Mesin Wire Cut Dengan Menggunakan Kaedah Pembelajaran Berasaskan Projek, Kurikulum & Instruksi, UTHM , 17, ISBN:978-967-2306-
Arihasnida Ariffin, Muhammad Iqmalhakim Nor Azizi, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2019) Pembangunan Modul Pembelajaran Binaan Bangunan (Superstruktur), Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 8, UTHM , 27, ISBN:9789672306689
Ariffin, A., Muhammad, Z., Zakaria, N.,Rubani, S. N. K. & Hamzah, N.
(2019) Pemilihan Kerjaya Murid Berkeperluan Khas Berdasarkan Faktor Sekolah Dan Keluarga Dalam Program Ppki, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya = (Training And Career Development) Siri 1/2019, UTHM , 21, ISBN:9190837268979
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Normah Zalkaria & Siti Nur Kamariah Rubani
(2019) Penerapan Elemen Animasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran, Kurikulum & Instruksi Siri 8, UTHM , 49, ISBN:9789672306283
Muhammad Shafiq Md. Yusoff, Normah Zakaria, Rosnee Ahad
(2019) Pengesan Kereta Menggunaka Gsm Dan Gps, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 1, ISBN:9789672216162
Norhasyimah Hamzah, Muhammad Fazrul Helmi Ahmad, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin & Normah Zakaria
(2019) Penggunaan Kaedah Pembelajaran Abad Ke-21 (Pak-21) Dalam Subjek Teknologi Animasi, Kurikulum & Instruksi (Curriculum & Instruction) Siri 9, UTHM , 1, ISBN:9789672389101
NORMAH ZAKARIA, NORHASYIMAH HAMZAH, NURSYAHIRAH ALIAS, SITI NUR KAMARIAH RUBANI & ARIHASNIDA ARIFFIN
(2019) Smart Sejadah Untuk Warga Emas, Pembangunan Produk Dan Rekabentuk , UTHM , 18, ISBN:9789672306610
MOHD SYAHKIR ABD RASHID, ROSNEE AHAD, MOHAMAD ZAID MUSTAFA, NORMAH ZAKARIA
(2019) Tongkat Bantuan Berjalan Untuk Orang Kurang Upaya Penglihatan, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dna Elektronik Dalam Tvet Siri 2, UTHM , 86, ISBN:9789672216162
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani & Tamil Selvan Subramaniam
(2019) Video Pengajaran Interaktif Bagi Subjek Pengarangan Multimedia, Pembangunan Produk Dan Reka Bentuk Siri 4, UTHM , 73, ISBN:9789672306610
N. ZAKARIA, S.KADIMAN
(2018) Keberkesanan Strategi Pembelajaran Kooperatif Terhadap Kemahiran Penyelesaian Masalah Dalam Subjek Matematik Di Kalangan Pelajar Tingkatan Dua, Kurikulum Dan Instruksi, UTHM , 30, ISBN:978-967-721-10323
NORMAH ZAKARIA & NUR ATHIRAH AZMI
(2018) Skrin Janji Temu Pintar Menggunakan Arduino Mega Dan Gsm Module, Idea Dan Inovasi Projek Elektrik Dan Elektronik Dalam Tvet Siri 1, UTHM , 65, ISBN:9789672216162
Normah Zakaria, Salwa Omar,Siti Norihan Jaafar
(2017) Pengurusan Kehidupan Bagi Keluarga Sandwich: Keterbatasan Ekonomi, Pengurusan Dan Kepimpinan, UTHM , 48, ISBN:978-967-2110-62-0
N.ZAKARIA, JAAFAR S.N, Noorazman bin Abd Samad,
(2017) Tahap Kebolehupayaan Pelatih Pendawaian Elektrik Dalam Pembentukan Usahawan, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 67, ISBN:978-967-0764-92-4
N. Zakaria, M.A. Saari
(2017) Tahap Kompetensi Menguruskan Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Universiti Teknikal, Latihan Dan Pembangunan Kerjaya, UTHM , 1, ISBN:978-967-2110-48-4
General Publications
Mohd Hasril Amiruddin, Razali Hassan, Nizamuddin Razali, Faizal Amin Nur Yunus, Mohd Bekri Rahim, Jamil Abd. Baser, Alias Masek, Normah Zakaria, Arihasnida Ariffin, Mohd. Fairuz Marian, Usuloudin Hamzah, Khairul Fahmi Haji Ali & Aini Nazura Paimin@Abdul Halim
(2018) Core Abilities - Level 3, Z- 009 - 3:2015, UTHM , 1, ISBN:-
Journal
Arihasnida Ariffin*, Nur Fatin Nadiah Nordian, Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani
(2021) Hubungan Antara Sikap Pelajar Dengan Tahap Tekanan Guru Program Pendidikan Inklusif Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS , UTHM , 3, 7, ISSN:22897410
Hamzah, N. , Rubani, S N K. , Ariffin, A. , Zakaria, N. , & Ahmad, F.
(2020) Android Application For The Topic "Video Camera" In An Educational Technology Course, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, IJATCSE 2019 , 6, 3086, ISSN:22783091
Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah & Nurul Sakinah Nordin
(2020) Efikasi Kendiri, Kemahiran Employabiliti Dan Pemilihan Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Kolej Vokasional, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 71, ISSN:22897410
Masadliahani Masduki* and Normah Zakaria
(2020) Fulfilling The Demand For Workplace Communication Skills In The Civil Engineering Industry, SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES- PERTANIKA, PERTANIKA UPM , 12, 3069, ISSN:22318534
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin and Siti Syahirah Ahmad Zuhdi
(2020) Interactive Courseware Development For Learning The Algebra Competition In The Materials Of Learning Mathematics, SCHOLARLY TECHNICAL EDUCATION PUBLICATION SERIES (STEPS), COLOMBO PLAN STAFF COLLEGE (CPSC) BLDG. BLOCK C DEPED COMPLEX, MERALCO AVE. PASIG CITY, PHILIPPINES , 10, 67, ISSN:22446982
Norhasyimah Hamzah* , Siti Nur Kamariah Rubani , Arihasnida Ariffin , Normah Zakaria & Fazrulhelmi Ahmad
(2020) Koswer Pembelajaran Interaktif Bagi Topik Pengaturcaraan Komputer, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 35, ISSN:22897410
Arihasnida Ariffin*, Noridah Hasnan, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah, Norhasyimah Hamzah
(2020) Pembangunan Bahan E-Pembelajaran Berasaskan Model Needham Lima Fasa Bagi Topik Konkrit, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 9, 63, ISSN:22897410
Siti Nur Kamariah Rubani, Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Normah Zakaria,Nur Izzati Alias
(2020) Simulation In Classroom: Development Mini Computer Numerical Control (Cnc) Milling Machine For G Code Movement, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, WORLD ACADEMY OF RESEARCH IN SCIENCE AND ENGINEERING , 9, 8424, ISSN:2278-309
Ariffin, A., Wan Hassan, W.A.S. , Ahmad, F., Hamzah, N., Rubani, S.N.K., & Zakaria, N.
(2020) Students Self-Directed Learning Readiness Towards Using The "Solveme" Web In Technical And Vocational Education, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, IJATCSE 2019 , 6, 3763, ISSN:22783091
Wan Hassan, W.A.S. , Ariffin, A. , Ahmad, F. , Hamzah, N. , Rubani, S.N.K. & Zakaria, N.
(2020) Students' Perceptions Of Using Zoom Meet Webinar During Covid-19 Pandemic In Technical And Vocational Education, JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, JOURNAL OF CRITICAL REVIEW , 8, 5853, ISSN:23945125
Wan Hassan, W.A.S., Ariffin, A., Ahmad, F., Sharberi, S.N.M., Nor Azizi, M. I, Zulkiflee, S.N.
(2020) Students' Self-Directed Learning Readiness Towards Using The ?Solveme? Web In Technical And Vocational Education, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, WARSE , 6, 3299, ISSN:22783091
Fazlinda Binti Ab Halim, Wan Hanim Nadrah Binti Wan Muda, Normah Zakaria , Nur Hanifah Binti A. Samad
(2020) The Potential Of Using Augmented Reality (Ar) Technology As Learning Material In Tvet, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 3, 119, ISSN:22298932
Normah Zakaria
(2020) Women'S Handbag Innovation: Design, Comfort, And Safety Features, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE, IJICC , 10, 711, ISSN:22011323
Normah Zakaria, Norulhuda Abd Rasheid & Noor Azlin Yamin
(2019) Career Management Competency Among Technical Students: Is Difference Between Course Field And University, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES REVIEWS, GIAP JOURNALS, INDIA , 3, 338, ISSN:23956518
NORMAH ZAKARIA, NORHASYIMAH HAMZAH, NOOR AZLIN YAMIN, NUR IZEANTY HAMIDON, ARIHASNIDA ARIFFIN, SITI NUR KAMARIAH RUBANI
(2019) Competency In Career Management Among Technical University Students, INTERNATIONAL JURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS & SOCIAL SCIENCES, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ACADEMIC RESEARCH SOCIETY , 8, 173, ISSN:22226990
Hamzah. N, Ahmad. F, Ariffin. A, Rubani. S N K, Zakaria. N
(2019) Effectiveness Of Video Use In The Teaching And Learning Of Electronic Practice In Vocational College, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 4626, ISSN:22783075
Norhasyimah Hamzah, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2019) Effectiveness Of Video Use In The Teaching And Learning Of Electronic Practice In Vocational Colleges, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 4626, ISSN:22783075
Fazlinda Binti Ab Halim, Normah Bt ZakariaMohd, Shahzuan Bin Ghazalan, Izeanty Bt Hamidon
(2019) Engineering Students? Generic Skills After Industrial Training: Employers? Perception , JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING, UTHM , 7, 61, ISSN:26007932
Zakaria. N, Ghazalan. M S, Hamidon. N I, Hamzah. N, Ariffin. A, Rubani. S N K
(2019) General Skill Domain In Industrial Training Currency Using Fleiss Kappa Method, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BEIESP , 12, 4610, ISSN:22783075
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani & Arihasnida Ariffin
(2019) Learning Activity Effectiveness Based On Web Towards Student Change Of Cognitive Level, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), ELSEVIER , 12, 4620, ISSN:22783075
Hamzah. N, Ahmad. F, Zakaria. N, Rubani. S N K, Ariffin. A
(2019) Learning Activity Effectiveness Based On Web Towards Students? Change Of Cognitive Level, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BLUE EYES INTELLIGENCE ENGINEERING & SCIENCES PUBLICATION , 12, 4620, ISSN:22783075
Zakaria. N, Masduki. M, Hamzah. N, Rubani. S N K, Ariffin. A
(2019) Shy Engineers? Strategies To Eliminate Shyness And Enhance Engineering Students? Career Development, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND EXPLORING ENGINEERING (IJITEE), BEIESP , 12, 4020, ISSN:22783075
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah , Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria, Wan Azrul Shafuan Wan Hassan
(2019) Triggers In Pbl Using Animations And Graphics To Enhance Self-Directed Learning Readiness Among Tvet Students, ENGINEERING AND MANAGEMENT (TEST), UNIKL , 12, 6010 , ISSN:01934120
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Siti Nur Kamariah Rubani, Normah Zakaria, Wan Azrul Shafuan Wan Hassan
(2019) Using Learning Objects As A Triggers For Pbl In Industrial Technology Course, ENGINEERING AND MANAGEMENT (TEST), UNIKL , 12, 6018 , ISSN:01934120
NORMAH ZAKARIA & SITI NORAIN
(2018) Career Choice Amongst Vocational College Students, ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 11, 8267, ISSN:19367317
Normah Zakaria
(2018) Career Choice And Employability Skills For Vocational College Students, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering , 7, 1, ISSN:17426596
Nur Izeanty Hamidon, Normah Zakaria & Nor Atikah MdJizat
(2018) Career Interest Inventory Need Through Technical Fields Development In Malaysia: A Review, ADVANCED SCIENCE LETTER, American Scientific Publishers , 11, 8196, ISSN:19367317
NORMAH ZAKARIA , MASADLIAHANI MASDUKI, , ARASINAH KAMIS , NOOR AZLIN YAMIN & NUR NADIAH ISMAIL
(2018) Effective Competency-Based Training Learning Environment Towards Career Competencies Amongst Vocational Students, JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY SPECIAL ISSUE ON I-CITE 2018, Taylor?s University, Malaysia , 11, 18, ISSN:18234690
Normah Zakaria, Masadliahani Masduki & Nur Nadiah Ismail
(2018) Eliminating Shyness Through Co-Curricular Activities Towards Enhancing The Career Development Of Engineering Students, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering , 7, 1, ISSN:01257000
Mohd Shahzuan Bin Ghazalan, Fazlinda Binti Ab Halim, Nur Izeanty Binti Hamidon & Normah Binti Zakaria
(2018) Industrial Training Framework To Enhance The Quality Of Generic Skills , ADVANCED SCIENCE LETTERS, American Scientific Publishers , 11, 8027, ISSN:19367317
azita ali
(2018) Persepsi Pelajar Dalam Kemahiran Psikomotor Pemasangan Kit Model Kereta Menggunakan Cd Interkatif, ACTIVE ONLINE JOURNAL, UTHM , 1, 1, ISSN:22897410
Normah Zakaria
(2018) The Significant Effects Of Communication Activities In The Co- Curricular Towards Reducing Shyness Amongst Elementary School Children, JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering , 7, 1, ISSN:17426596
N.Zakaria,A.Yamin,N.Ismail
(2017) Employability Skill And Career Choices Among Vocational Skill Students, ONLINE JOURNAL FOR TVET PRACTITIONERS, UTHM , 10, 1, ISSN:2289-7410
Arasinah Kamis, Ridzwan Che Rus, Mohd Bekri Rahim, Faizal Amin Nur Yunus, Normah Zakaria, Haryanti Mohd Affandi
(2017) Exploring Green Skills: A Study On The Implementation Of Green Skills Among Secondary School Students, INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, Human Resource Management Academic Research Society , 12, 327, ISSN:22226990
Arasinah Kamis ,Amarumi Alwi ,Bushra Limuna Hj Ismail ,Normah Zakaria ,Faizal Amin Nur Yunus
(2017) Integration Of Green Skills In Sustainable Development In Technical And Vocational Education, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH AND APPLICATION, university Grants Commisions , 12, 8, ISSN:2248-9622
N. Zakaria, B. Ibrahim, R. Ma'arof
(2017) Relationship Between Employability Skill Towards Career Management Among Vocational Student, JSSH-PERTANIKA, UPM , 11, ISSN:2231-8354
N. Zakaria, A.Ana, N.Ismail
(2017) The Relationship Between Employability Skill And Career Choices Among Vocational Students, INNOVATION OF VOCATIONAL TECHNOLOGY EDUCATION , UNIVERSITI PENDIDIKAN INDONESIA, BANDUNG, INDONESIA , 3, 81, ISSN:2461-1336
N.Zakaria, Nur Hasliza Binti Jamaludin, Nor Azlin Binti Naim, Nur Azzarina Binti Khamis
(2015) Leadership Style Head Of Polytechnic Department And Regard With To Work Culture, JOURNAL OF EDUCATION AND PRACTISE, INTERNATIONAL KNOWLEDGE SHARING PLATFORM , 6, 23, ISSN:222221735
N. Zakaria
(2015) Leadership Styles Of Lecturer'S Technical And Vocational In Teaching And Learning, JOURNAL OF EDUCATION AND PRACTICE , IISTE.ORG , 6, 154, ISSN:22221735
Media Digital
NORMAH BINTI ZAKARIA
(2019) Kursus Bimbingan Dan Kaunseling Fptv, Uthm, UTHM , ISBN:-
Prosiding / Seminar
Nurul Syafiqah Mohd Asmadee , Ming Foong Lee , Normah Zakaria
(2020) Energy Efficiency Lighting System For A Kolej Kemahiran Tinggi Mara Ledang (Kktm Ledang), CENTRE FOR ADVANCED RESEARCH ON ENERGY , 214, ISBN:9789672454366
Norhasyimah Hamzah, Normah Zakaria, Siti Nur Kamariah Rubani, Arihasnida Ariffin, Afham Haziq Ahmad Shakire & Fazrulhelmi Ahmad
(2020) Interactive Teaching Video For Data Structure And Algorithm Subject , ASIAN SCHOLARS NETWORK (002903215-H) , 35, ISBN:9789671783788
Arihasnida Ariffin, Norhasyimah Hamzah, Tamil Selvan Subramaniam, Siti Nur Kamariah Rubani & Normah Zakaria
(2018) Penerimaan Pelajar Terhadap Penggunaan Aplikasi Massive Open Online Course (Mooc) Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia , ABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK) , 294
Norhasyimah Hamzah*, Arihasnida Ariffin, Siti Nur Kamariah Rubbani, Normah Zakaria, Tamil Selvan A/L Subramanian
(2018) Video Pengajaran Interaktif Bagi Subjek Psikologi Pendidikan, JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI (JPPKK), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DENGAN KERJASAMA POLITEKNIK MERLIMAU , 271
N.Zakaria, A.Yamin & R. Maarof
(2017) Career Management Skills Among Vocational Students, IOP Publishing , 1, ISBN:1757-899X 226 0121
N.ZAKARIA,A.YAMIN, M.A.SAARI
(2017) Kompetensi Mengurus Kerjaya Dalam Kalangan Pelajar Universiti Teknikal, UNIVERSITI SABAH MALAYSIA , 322, ISBN:978-967-0582-73
Normah bt Zakaria, Nur Nadiah bt Ismail
(2016) Keberkesanan Aplikasi Peta Pemikiran Ithink Dalam Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Dalam Kalangan Murid Dalam Mata Pelajaran Sains Tahun 4, UTHM , 0 , ISBN:-
Normah bt Zakaria, Nurul Aida Suhaila bt Abdullah Mohd Ajis bin Suaji
(2016) Pembangunan Model Kaedah 4m Kod Jalur Warna Perintang 4 Jalur Sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar, UTHM , 0 , ISBN:-

Consultancies

YearDescriptionLevel
2015 MENTOR JAWATANKUASA MQA-02 PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL, FPTV, 2015 University

Supervision

YearDescriptionRole
2018 KETUA PANEL PENILAI PROJEK SARJANA 1 (MBE 12302) PROGRAM SARJANA PENGAJIAN PESISIR SEMESTER 2, SESI 20172018, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Assessor
2018 PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA 2 (MBE 22804) PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN PESISIR SEMESTER 2, SESI 20172018 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Assessor
2018 PENYELIA UTAMA, PROJEK SARJANA 1 (MBE12302), PROGRAM IJAZAH SARJANA PENGAJIAN PESISIR, SEMESTER 2 20172018. Supervisor
2018 PANEL PENILAI SIDANG PENILAIAN AKHIR PROJEK SARJANA 2 (MBE 22804) PROGRAM SARJANA PENGAJIAN PESISIR SEMESTER 2, SESI 20172018, FAKULTI PENDIDIKANTEKNIKAL DAN VOKASIONAL Assessor
2018 KETUA PANEL PENILAI PROJEK SARJANA 1 (MBE 12302) PROGRAM SARJANA PENGAJIAN PESISIR SEMESTER 2, SESI 20172018, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Assessor
2017 Penyelia Utama Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional bagi Nur Azlin binti Yamin Supervisor
2017 Penyelia Utama Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional bagi Nur Nadiah binti Ismail Supervisor
2017 Penyelia Utama Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknikal dan Vokasional bagi Masadlianhani binti Masduki Supervisor
2017 PEMERIKSA INSTRUMEN SOAL SELIDIK: AMIRA ELEZA BINTI AZEMI (2017): TAHAP CORE ABILITIES DALAM KALANGAN PELAJAR BIDANG KIMPALAN DAN FARBRIKASI LOGAM TERHADAP KEBOLEHPASARAN GRADUAN INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP) JOHOR Examiner
2017 PEMERIKSA PENGESAHAN INSTRUMEN KAJIAN: ROSE ATIKA BINTI AHMAD (2017): PERSEPSI TAHAP PERSEDIAAN DAN PENGUASAAN LATIHAN INDUSTRI DALAM KALANGAN PELATIH FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL Examiner
2017 Penilai Luar- Projek Akhir Diploma Vokasional Malaysia (Elektrik dan Elektronik), Kolej Vokasional Batu Pahat, Johor External Assessor
2017 Juri Chef Cake Junior, Hari Kemerdekaan Malaysia, September 2017 Referee
2016 Penyelia utama pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional secara penyelidikan bagi Rosmawati binti Maarof Supervisor
2016 PANEL PENILAI LUAR KERTAS PENYELIDIKAN CONFERENCE IN EDUCATION-TECHNICAL & VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 2016 (NCiE-TVET 2016) External Assessor
2016 Penyelia Bersama Pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional secara penyelidikan bagi Mohd Shahzuan bin Ghazalan Supervisor
2015 Penyelia Utama pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional secara penyelidikan bagi Nurul Aida Suhaila binti Abdulllah Supervisor
2015 Penyelia utama pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional Secara Penyelidikan bagi Siti Norain binti Jaafar Supervisor
2015 Penyelia utama pelajar Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional secara penyelidikan bagi NurIzeanty binti Hamidon Supervisor

Extension & Public Services

YearDescriptionLevel
2018 MEMBERSHIP IN THE ASIAN ACADEMIC SOCIETY FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (AASVET): 2017-2018 International
2017 AHLI JAWATANKUASA JAMUAN: SEMINAR PENDIDIKAN JOHOR BERKEMAJUAN 2017, UTHM: 2017 University
2017 HEAD OF WORKSHOP BUREAU IN ASIAN VOCATIONAL AND ENGINEERING CAMP 2017 "TOWARD SCHOOL 4.0" : 2017 International
2017 JURUAUDIT PIBG, KOLEJ VOKASIONAL ERT AZIZAH JOHOR BAHRU, JOHOR, 2016-2017 Government
2016 KURSUS ASAS COMPETENCY BASE TRAINING (CBT) DAN PEMBANGUNAN WRITTEN INSTRUCTIONAL MATERIAL (WIM): PESERTA, APRIL 2016 University
2016 KURSUS INDUKSI PENTAULIAHAN PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA: PESERTA: DEC 2016 University
2016 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM BBE, FPTV: AHLI: 7-8 MAC 2016 University
2015 PENASIHAT AKADEMIK PERINGKAT FAKULTI UNTUK BIDANG BBE: SESI 2014/2015 SEM 2 University
2015 BENGKEL PENYELIAAN PASCA IJAZAH: AHLI: JANUARI 2015, FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL University
1996 Technical Executive of ADAM Telecommunication, Malaysia, 1996-2000 National

Courses & Training

YearDescription
Organiser / Venue
Date
2021 KURSUS ADOBE INDESIGN AND MANAGING PDF FILES
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
12/04/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 2/2021
UTHM / Secara dalam talian: Zoom Meeting
11/04/2021
2021 KURSUS PENGGUNAAN SISTEM HIBRID DI BILIK-BILIK KULIAH BAGI TUJUAN P&P
UTHM / UTHM
31/03/2021
2021 WEBINAR 2021 SERIES : INNOVATIVE INDUSTRY APPLICATION IN FACTORY AUTOMATION
UTHM / Zoom Platform
08/03/2021
2021 WEBINAR PEDAGOGI & PENGAJARAN ONLINE
UTHM / SECARA ONLINE
07/03/2021
2021 KURSUS PEMBANGUNAN MOOC SIRI 1/2021
UTHM / SECARA ONLINE ZOOM MEETING
03/03/2021
2021 PROGRAM I-TALK@PTTA - INTEGRITI NADI KESEJAHTERAAN : CABARAN DAN HARAPAN
UTHM / -
01/03/2021
2021 SIRI PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI FPTV
UTHM / -
17/01/2021
2021 JERAYAWARA KRITERIA BAHARU PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN & KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UTHM BERSAMA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UTHM / ZOOM
11/01/2021
2020 TRAINING PNEUMATIC WITH FLUIDSIM
UTHM / -
11/11/2020 - 12/11/2020
2020 KURSUS LATIHAN PLATFORM BAHARU MOOC UTHM
UTHM / -
08/10/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN SEM 1 2020/2021
UTHM / -
05/10/2020
2020 KURSUS ARDUINO IOT PROFESSIONAL WORKSHOP (ON SITE TRAINING)
UTHM / -
06/09/2020 - 08/09/2020
2020 BENGKEL PEMURNIAN KERTAS KERJA DIPLOMA EKSEKUTIF PENDIDIKAN PENGAJIAN ISLAM, PPUK DAN FPTV
UTHM / -
12/08/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : CHALLENGES AND PRACTICAL STRATEGIES FOR ONLINE TEACHING IN TVET
UTHM / -
22/06/2020
2020 FORUM ATAS TALIAN ANJURAN MYRIVET : INTERNATIONAL COLLABORATION IN CONSULTATION AND RESEARCH IN POST-PANDEMIC ERA
UTHM / ,
18/06/2020
2020 TAZKIRAH RAMADHAN ATAS TALIAN
UTHM / -
21/05/2020
2020 AUTHOR UTHM ACADEMIC ONLINE RESOURCES (REPEAT SESSION)
UTHM / -
18/05/2020
2020 BICARA RAMADAN ? MENELUSURI SEJARAH AL QURAN DAN IMAM QIRAAT
UTHM / -
13/05/2020
2020 KULIAH RAMADAN : RAMADAN, AL-QURAN DAN ANDA
UTHM / UTHM
12/05/2020
2020 PROGRAM 3R @PTTA READ RELAX RECHARGE
UTHM / -
30/04/2020
2020 SIRI KEKAL POSITIF BERSAMA TNCHEPA - STAF CEMERLANG MENERUSI FALSAFAH ERTI HIDUP PADA MEMBERI
UTHM / -
16/04/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2020
2020 TAKLIMAT PENASIHAT AKADEMIK DAN KERJAYA
UTHM / UTHM
12/02/2020
2020 BENGKEL SEMAKAN OBE DAN PEPERIKSAAN FPTV
UTHM / UTHM
11/02/2020
2020 KURSUS LATIHAN PLATFORM AUTHOR UTHM BARU
UTHM / UTHM
03/02/2020
2020 KURSUS MIGRASI ZIMBRA KE GMAIL UTHM (SIRI 8)
UTHM / MAKMAL KOMPUTER PTM 1
20/01/2020
2019 5TH INTL BARISTA CHAMPIONSHIP 2019
UTHM / DTMI, UTHM
25/11/2019
2019 WORLD YOUTH SKILL DAY 2019: SKILL FOR THE FUTURE
UTHM / STUDIO PENDIDIKAN FPTV, UTHM.
15/07/2019
2019 KURSUS PEMBELAJARAN KENDIRI "PEMBANGUNAN VIDEO MENGGUNAKAN APPS SMARTPHONE (QUIK AND LEGEND APPS)"
UTHM / UTHM
25/04/2019
2019 KURSUS PEMBELAJARAN KENDIRI "ONLINE ASSESSMENT USING KAHOOT & QUIZZIZ"
UTHM / UTHM
11/04/2019
2019 KURSUS ONLINE LEARNING SIRI 1/2019
UTHM / UTHM
10/03/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
13/02/2019
2019 BENGKEL OBE DAN PENYEDIAAN SOALAN UJIAN SERTA PERPERIKSAAN AKHIR BAGI PROGRAM AKADEMIK FPTV
UTHM / UTHM
12/02/2019
2019 BENGKEL OBE FPTV SEMESTER 2 SESI 2018/2019
UTHM / UTHM
11/02/2019
2019 BENGKEL PEMBELAJARAN INTERNET OF THINGS (IOT) MICROCONTROLLER (ARDUINO) LANJUTAN
UTHM / MAKMAL FPTV
15/01/2019
2019 BENGKEL PEMBELAJARAN INTERNET OF THINGS (IOT) MICROCONTROLLER (ARDUINO)
UTHM / MAKMAL FPTV
02/01/2019 - 03/01/2019

« Back